NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER"

Transkript

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER

2 Europeiske retningslinjer for ABO-hjemmesider Internett har utviklet seg til å bli et etablert nettverk for handel og kommunikasjon som tilbyr forretningsfolk et nesten ubegrenset potensial for å drive forretning og danne nettverk med hverandre. For å gjøre det mulig for ABOene å markedsføre salget av samt distribuere og selge Amways produkter ved å utnytte de mulighetene Internett tilbyr, har Amway utarbeidet betingelsene nedenfor på bakgrunn av Amways kommersielle prinsipper. Disse retningslinjene gjelder og erstatter alle tidligere retningslinjer om emnet alle de europeiske markedene hvor Amways selskaper driver Amways salgs- og markedsføringsplan pr. 1. mai 2011, med unntak av Russland og Storbritannia/Irland. Retningslinjene supplerer og erstatter således ikke Amways kommersielle prinsipper eller andre Amway-retningslinjer eller kontraktsmessige bestemmelser mellom ABO-ene og Amway, hvor disse overlapper retningslinjenes innhold/berøringsområde. Amway forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse retningslinjene som beskrevet i punkt 1.3 i Amways kommersielle prinsipper. I. Generelle vilkår 1. Personlig hjemmeside ABO-ene kan opprette en personlig hjemmeside med det formål å dele sin personlige historie eller informasjon om Amway-forretningen med vedkommendes downline og andre interesserte. Formålet med en slik hjemmeside er å bidra til å bygge opp en personlig forbindelse til og skape troverdighet hos de personene som ønsker å vite mer om forretningsmuligheten. Denne hjemmesiden skal ikke inneholde produktreklame, informasjon om salgspotensial, informasjon om Amways forretningsmulighet eller serviceinformasjon (med unntak av det som er spesifikt godkjent i avsnittet Spesielle krav til bestemte former for hjemmesider). 1. Definisjonen på en ABO-hjemmeside: Ethvert innlegg på Internett som er generert av en ABO til støtte for og utvikling av vedkommendes Amway-forretning. Merk: Uansett hvem som bygger opp eller er vert for ABO-hjemmesiden, skal alle ABO-hjemmesider oppfylle ABO-ens kontraktsmessige forpliktelser overfor Amway, herunder uten begrensning Amways kommersielle prinsipper, betingelsene som er oppgitt i disse retningslinjene, og alle gjeldende lover og vedtekter. De skal også være skriftlig godkjent av Amway før offentliggjøring på Internett. 2. Gjennomgang og godkjenning Alle innlegg på Internett skal sendes inn skriftlig til Amway til gjennomgang og godkjenning før hjemmesiden lanseres. Dette gjelder også eventuelle endringer på godkjente hjemmesider. Amway forbeholder seg retten til å overvåke alle ABO-hjemmesider for å sikre at innholdet er nøyaktig og godkjent, og til å foreta nødvendige foranstaltninger overfor ABO-er hvis hjemmesider ikke følger disse retningslinjene og retningslinjer i andre gjeldende vedtekter. 2. Hjemmeside med produktinformasjon ABO-en kan opprette en hjemmeside for potensielle kunder som er interesserte i Amways produkter. Formålet med denne hjemmesiden er å hjelpe ABO-en med å dele produktinformasjon med potensielle kunder. På denne hjemmesiden kan det fremgå at ABO-ens salg av Amway-produkter og -serviceytelser kan generere en inntekt for en ABO på bakgrunn av Amways salgs- og markedsføringsplan. 3. Hjemmeside med informasjon om forretningsmuligheten ABO-en kan opprette en hjemmeside for potensielle ABO-er som er interesserte i Amways forretningsmulighet. Målet med denne hjemmesiden er å hjelpe potensielle ABO-er med å treffe et velorientert valg om å bli medlem av Amways forretningsmulighet. Som sådan bør den kun tilby fakta og informasjon om Amway og Amways forretningsmulighet. 4. Hjemmeside om salg av produkter ABO-en kan opprette en hjemmeside med det formål å selge Amways produkter. II. Retningslinjer for ABO-hjemmesider Former for ABO-hjemmesider oversikt ABO-ene kan benytte følgende former for hjemmesider: 5. Andre former for hjemmesider ABO-en kan kun utvikle andre former for hjemmesider til bruk i driften av Amway-forretningen etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Amway. De ulike hjemmesideformene kan eventuelt knyttes til én enkelt hjemmeside hvis denne hjemmesiden oppfyller kriteriene som gjelder alle formene som er representert på siden. I avsnittet Spesielle krav til bestemte former for hjemmesider i disse retningslinjene finner du mer informasjon om passende innhold. Hjemmesider om sponsorlinjer (LoS) vil bli gransket spesielt nøye for å sikre at de oppfyller alle gjeldende lover og vedtekter om beskyttelse av personlige opplysninger. 2

3 III. Generelle krav til alle ABO-hjemmesider UTOVER DET SOM ER SPESIFIKT OPPGITT ANDRE STEDER, GJELDER DISSE BETINGELSENE FOR ALLE FORMER FOR NETTSTEDER. YTTERLIGERE BETINGELSER SOM GJELDER SPESIFIKT FOR BESTEMTE FORMER FOR NETTSTEDER, ER OPPFØRT NEDENFOR. 1. Overholdelse av reglene For å sikre overholdelse av Amways kommersielle prinsipper skal ABO-en være spesielt oppmerksom på reglene og retningslinjene som gjelder hjemmesider på målmarkedet og hjemmemarkedet i forbindelse med: a. Regler for annonsering (spesielt avsnitt 9) b. Introduksjon til Amway-forretningen (spesielt avsnitt 8) c. Presentasjon av Amway-produkter (spesielt avsnitt 4) d. Regler for direkte markedsføring (avsnitt 4 og 8) e. Bruk av TEM (avsnitt 7 og retningslinjer for opplærings- og utdannelsesmateriale) f. Bruk av tredjeparts immaterielle rettigheter, herunder Amways firmanavn, varemerker og opphavsrett (avsnitt 9) g. (Amways retningslinjer for personopplysninger) 2. Gjennomgang av hjemmesiden ABO-en skal sende inn hjemmesidens innhold til det lokale Amway-kontoret. Dette kan skje via faks, e-post eller post eller ved å opprette en fortrolig nettadresse hvor innholdet kan gjennomgås. 3. Bruk av Amways immaterielle rettigheter ABO-en skal utelukkende benytte Amways immaterielle rettigheter i henhold til avsnitt 9 i de kommersielle prinsippene. For hjemmesider gjelder følgende ytterligere betingelser: a. Nett- og e-postadresse ABO-en skal ikke benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller service merker i nett- eller e-postadressen (f.eks. Quickstart.com, Amway4u.com). b. Søkemotorer/metatagger ABO-en skal ikke benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller servicemerker, i metatagger eller andre søkemotorer, med mindre det er uttrykkelig skriftlig godkjent av Amway. 4. Hjemmesideadresser (nettadresser) og e-postadresser Nett- eller e-postadresser skal ikke være misvisende eller villedende eller i strid med Amways kommersielle prinsipper (f.eks. Ezmoney.com, Ret i Nosellingrequired.com). 5. Rettferdig forretningspraksis Som allerede oppgitt i avsnitt 4 og 8 i Amways kommersielle prinsipper, skal ABO-en ikke fremsette uttalelser eller unnlate å fremsette uttalelser i forbindelse med en Amway-forretning og Amways forretningsmulighet som i henhold til den aktuelle konteksten og de aktuelle omstendighetene ikke er sannferdige, nøyaktige og passende. Uttalelser om Amways produkter skal gjengis ordrett fra offisiell Amway-litteratur og offisielle Amway-hjemmesider som er beregnet og godkjent til bruk på det respektive markedet. ABO-hjemmesider skal utelukkende inneholde eksempler på inntekt eller fremstilling av salgs- og markedsføringsplanen, såfremt dette er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Amway. ABO-hjemmesider skal ikke forlede enkeltpersoner til å benytte hjemmesiden ved å unnlate å informere om at hjemmesiden omhandler en forretningsmulighet eller produkter fra Amway hjemmesiden skal derimot tydelig informere om dette. ABO-en skal ikke benytte språkbruk på hjemmesiden som setter Amways forretningsmulighet i et dårlig lys. 6. Produkter, serviceytelser eller forretningsmuligheter som ikke tilhører Amway. Det skal ikke tilbys, presenteres eller selges produkter eller serviceytelser utover de produkter eller serviceytelser som tilbys av Amway, på ABO-hjemmesider det være seg direkte eller indirekte via reklamebannere, koblinger eller bildefelter. 7. Opplysninger om kunder, downline og hjemmesidens brukere ABO-en skal offentliggjøre passende retningslinjer for personopplysninger på hjemmesiden i henhold til Amways retningslinjer for personopplysninger samt gjeldende lover og vedtekter. ABO-en kan i denne forbindelse være nødt til å innhente juridisk bistand for å sikre at retningslinjene for personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende rett. En hjemmeside bør kun kreve at eventuelle brukere oppgir personlige opplysninger i den grad det er nødvendig for å gjøre det mulig for brukerne å sende inn e-post til hjemmesideoperatøren. På ABO-hjemmesider som tilbyr brukerne muligheten til å sende e-post til eieren av hjemmesiden, skal det tydelig fremgå at brukeren ved bruk av denne muligheten automatisk opplyser ABOen om vedkommendes e-postadresse. Hjemmesiden skal dessuten oppgi at en slik e-postadresse utelukkende benyttes til å svare på brukerens spørsmål og ikke til noe annet formål uten brukerens samtykke. Deretter skal ABO-en bekrefte at han/hun ikke har til hensikt å benytte brukerens e-postadresse til andre formål enn dem som tilsvarer vedkommendes henvendelse. 8. Lenker til andre hjemmesider ABO-ens personlige hjemmeside skal ikke inneholde lenker til deler av en offisiell Amway-hjemmeside. 3

4 Andre ABO-hjemmesider kan kun inneholde lenker til a. offisielle Amway-hjemmesider ("dype lenker" eller lenker til andre hjemmesider er ikke tillatt) b. hjemmesider for autoriserte sponsorlinjer og hjemmesider med informasjon om forretningsmuligheten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Amway 9. Framing/bildefelter Framing/bildefelter fra offisielle Amway-hjemmesider eller tredjeparts hjemmesider er forbudt. 10. Tredjeparts immaterielle rettigheter ABO-en skal ikke bruke opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker, firmanavn, servicemerker eller andre immaterielle ret tigheter fra tredjepart uten skriftlig forhåndstillatelse og/eller lisens fra eieren av de immaterielle rettighetene. ABO-en har alene ansvar for alle forhold som gjelder immaterielle rettigheter som involverer overtredelser overfor tredjepart, eller andre krav i forbindelse med immaterielle rettigheter overfor ABOen, Amway, Amways avdelinger eller andre parter som gjelder eller oppstår i forbindelse med ABO-ens bruk eller misbruk av immaterielle rettigheter. ABO-en skal holde Amway og Amways avdelinger skadesløs fra og mot enhver forpliktelse, utgift og skade som forårsakes av eller oppstår i forbindelse med et slikt krav. 11. Gjeldende rett og jurisdiksjon ABO-en skal tydelig oppgi den rett og jurisdiksjon som gjelder den aktuelle hjemmesiden og de transaksjonene som foretas i henhold til hjemmesiden. 12. Passordbeskyttelse På passordbeskyttede hjemmesider må brukeren taste inn et passord før vedkommende får tilgang til hjemmesiden. Passordene som benyttes, skal være vanskelig for uinnbudte personer å gjette. Forsiden skal kun inneholde de opplysningene som er nødvendige for å logge på (f.eks. brukernavn, ABO-nummer og/eller passord), samt en liten innledningstekst som bekrefter overfor brukeren at han/hun er kommet til den riktige hjemmesiden. Det kan oppgis en e-postadresse til teknisk assistanse, som kan benyttes av personer som har problemer med hjemmesiden. Forsiden skal ikke inneholde ABO-numre eller -passord på en slik måte at tilfeldige brukere kan få tilgang til hjemmesiden. ABO-en skal utelukkende utlevere passord til potensielle ABO-er ved personlige møter eller i situasjoner med personlig kontakt, f.eks. telefonsamtaler, brevkorrespondanse eller private (og sikre) e-postmeldinger etter anmodning. I sistnevnte tilfelle sender ABO-en det ønskede passordet i teksten i en e-post til den potensielle ABO-en. Passord skal ikke sendes via automatiske e-postfunksjoner som f.eks. automatiske signaturlinjer eller emnelinjer. ABO-en skal ikke utlevere passord eller nettadresser til en ABO-hjemmeside før det foreligger endelig skriftlig tillatelse til hjemmesiden fra Amway. 13. Oppdatering av hjemmesider Alle ABO-hjemmesider skal oppdateres. Disse oppdateringene skal foretas regelmessig eller etter behov, og ABO-hjemmesiden skal inneholde en meddelelse som opplyser om siste oppdateringsdato. Eventuelle endringer sendes inn til Amway til gjennomgang og godkjenning før offentliggjøring. IV. Spesielle krav til bestemte former for ABOhjemmesider (1) Personlige hjemmesider 1. Passende innhold er bl.a.: a. ABO-ens navn og plassering (stat/område/land) b. ABO-ens personlige historie c. ABO-ens prestasjonsnivå d. Personlige uttalelser om Amways forretningsmulighet e. Fotografi av ABO-en på den personlige hjemmesiden f. Kunstneriske elementer som bygger ut den personlige hjemmesidens forretningsmessige karakter, og som eieren av den personlige hjemmesiden har alle rettigheter og tillatelser til å benytte på den personlige hjemmesiden g. Audiovisuell hilsen fra ABO-en h. En generell uttalelse om at forretningsmuligheten er tilgjengelig på ABO-ens hjemmemarked, og at det finnes visse muligheter for å utvide Amway-forretningen internasjonalt 2. Upassende innhold er bl.a.: a. Produktreklamer b. Informasjon om salgspotensial for Amway-produkter c. Detaljert informasjon om Amways forretningsmulighet eller serviceinformasjon d. Lenker til deler av offisielle Amway-hjemmesider (2) Hjemmesider med produktinformasjon 1. Hjemmesider med produktinformasjon behøver ikke være passordbeskyttede. 2. Passende innhold er bl.a.: a. Produktbeskrivelser og -bilder som passer til det aktuelle landet, herunder opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker, logoer og produktnavn som tilhører Amway eller Amways avdelinger, og som gjengis ordrett fra offisiell Amway-litteratur, som inneholder alle påkrevde og passende varemerke- og opphavsrettsbetegnelser, og som er uttrykkelig godkjent og tillatt av Amway. b. En erklæring som viser at de beskrevne produktene kun er tilgjengelige innenfor et bestemt geografisk område, og som uttrykkelig angir det aktuelle geografiske området. (Dette geografiske området skal kun omfatte de områdene hvor produkterklæringene som gjelder produktene som 4

5 vises på hjemmesiden, er juridisk gjeldende, og hvor produktet er registrert for salg.) c. Lenker til hjemmesider for offisielle Amway-hjemmesider som er beregnet til bruk på det respektive markedet. (3) Hjemmeside med informasjon om forretningsmuligheten 1. Hjemmesider med informasjon om forretningsmuligheten skal være passordbeskyttede. 2. Passende innhold er bl.a.: a. Faktainformasjon om Amways forretningsmulighet og dens fordeler b. Informasjon om den ABO-en som eier hjemmesiden c. Den aktuelle ABO-ens personlige historie og vedkommendes personlige tanker om Amways forretningsmulighet d. Bakgrunnsinformasjon og statistisk materiale om økonomiske tendenser, det generelle forretningsmiljøet og fremtidsprognoser med tydelig og nøyaktig angivelse av kilden til disse opplysningene e. Generelle veiledninger som gjenspeiler den typen aktiviteter den nye ABO-en må gjennomføre for å bygge opp Amwayforretningen, f.eks. veiledninger om hvordan man utfører produktdemonstrasjoner, og hvordan man presenterer Amways forretningsmulighet f. Lenker til hjemmesider for offisielle Amway-hjemmesider g. En uttalelse som viser at den beskrevne Amwayforretningsmuligheten utelukkende er tilgjengelig innenfor et bestemt geografisk område, at det er mulig å utvide Amway-forretningen internasjonalt samt uttrykkelig angivelse av det geografiske området h. Informasjon om at hjemmesiden og alle opplysningene og materialet som finnes på den, beskriver forretningsmuligheten som er tilgjengelig i Norge, og at Amway-forretningsmuligheten kan være tilgjengelig i andre land med de variasjoner som gjelder i henhold til lokale lovkrav 3. Upassende innhold er bl.a.: Informasjon om salgspotensial for Amway-produkter, med mindre alle kriteriene for hjemmesider til produktsalg også er oppfylt (4) Hjemmesider til produktsalg 1. Hjemmesider til produktsalg skal være passordbeskyttede. 2. Generelle betingelser: a. Det skal kun oppgis produkterklæringer som gjengis ordrett fra godkjent Amway-litteratur. b. Det skal kun benyttes opphavsrettsbeskyttet Amwaymateriale som er godkjent og tillatt av Amway. c. Bilder av produkter som forhandles av Amway, og som vises på hjemmesiden, skal være uttrykkelig godkjent og tillatt av Amway. d. Alle påkrevde og passende varemerke- og opphavsrettsbetegnelser skal være synlige på hjemmesiden. e. Hjemmesiden skal ikke inneholde informasjon om Amways forretningsmulighet. Det kan fremgå at ABO-enes salg av produkter kan generere en inntekt for ABO-en eller andre ABO-er på bakgrunn av Amways salgs- og markedsføringsplan. f. Hjemmesiden skal ikke tilby produkter og serviceytelser utover de Amway-produktene og -serviceytelsene som selges på hjemmesiden, herunder men ikke begrenset til opplærings- og utdannelsesmateriale. g. For ytterligere å oppfylle betingelsene som er oppgitt i retningslinjene om nulltoleranse når det gjelder uautorisert distribusjon eller ABOaktivitet på uåpnede markeder, skal hjemmesiden tydelig angi den geografiske målgruppen samt opplyse om at det ikke selges produkter i land hvor produk tene ikke er registrert for salg og ikke på annet vis er i overensstemmelse med gjeldende rett. Det kan f.eks. fremgå at hjemmesiden og all informasjon, alt materiale, alle produkter og/eller serviceytelser på hjemmesiden utelukkende er beregnet på tilgang, salg og bruk i Norge, og at de viste produktene ikke selges i land hvor produktene ikke er registrert for salg og ikke på annet vis er i overensstemmelse med gjeldende rett. 3. ABO-en skal i henhold til nasjonale lover og vedtekter stille visse spesifikke opplysninger til rådighet for kundene forut for et salg via Internett. Disse opplysningene skal være nøyaktige og fremsettes på en tydelig og enkelt tilgjengelig måte. De nødvendige opplysningene kan bl.a. være: a. ABO-ens identitet som leverandør av produktene samt adressen til vedkommendes forretningssted, og informasjon om hvor kunden kan rette eventuelle klager b. en beskrivelse av varene/serviceytelsene som tilbys på ABO-hjemmesiden c. prisen på varene eller serviceytelsene, inklusive alle skatter og avgifter (f.eks. moms) d. eventuelle leveringsomkostninger og leveringsmåte e. en beskrivelse av hvordan betalingen skal foretas f. en meddelelse om at kunden kan angre kjøpet senest 15 virkedager etter mottak av det kjøpte produktet uten sanksjoner og i visse tilfeller ved kun å betale de direkte omkostningene for å returnere varene til selger ("rett til returrett") g. informasjon om hvordan rett til returrett skal administreres h. eventuelt en periode hvor kunden må kjøpe produktet for å oppnå den aktuelle prisen og de aktuelle vilkårene i. informasjon om eventuell ettersalgsservice og garanti j. ved inngåelse av en avtale om levering av produkter eller serviceytelser på løpende eller tilbakevendende basis, avtalens minimumsløpetid og veiledning om hvordan avtalen annulleres. ABO-en kan opplyse om all den ovennevnte informasjonen muntlig. Opplysningene skal imidlertid også gis skriftlig til kundene senest når de får levert produktene de har kjøpt. 4. Ytterligere passende innhold er bl.a.: a. Elektroniske skjemaer og elektronisk ordrebehandling som er i overensstemmelse med gjeldende nasjonale 5

6 lover og vedtekter, og som gjør det mulig for kjøpere å identifisere og korrigere eventuelle feil eller endre ordren, gi et tilsiktet og velorientert samtykke til kjøpet samt få en komplett og nøyaktig fortegnelse over kjøpet b. Sikre betalingsfunksjoner som er enkle å bruke, og opplysninger om hvilket sikkerhetsnivå disse funksjonene gir i henhold til gjeldende lover og vedtekter om beskyttelse av personlige opplysninger c. Lenker til hjemmesider for offisielle Amway-hjemmesider Nasjonale bestemmelser som implementerer reglene i EUs fjernsalgsdirektiv eller lignende nasjonale lovkrav, kan i en viss utstrekning endre de nøyaktige opplysningene som ifølge loven skal opplyses til kunden. ABO-en skal alltid innhente lokal juridisk bistand for å sikre at den aktuelle hjemmesiden inneholder alle opplysningene som er påkrevd ifølge nasjonale lovkrav. 5. Upassende innhold er bl.a.: a. Opplysninger som beskriver Amways forretningsmulighet, med mindre alle kriteriene for en hjemmeside med informasjon om forretningsmuligheten også er oppfylt. Det skal være mulig for brukeren å kjøpe et produkt på en hjemmeside med et slikt dobbeltformål uten også å være nødt til å motta opplysninger om forretningsmuligheten. b. Produktinformasjon eller oppfordring til kjøp av produkter utover Amways produkter, herunder uten begrensning opplærings- og utdannelsesmateriale. V. Manglende overholdelse Manglende overholdelse av disse retningslinjene kan utgjøre grovt mislighold av ABO-ens kontraktsmessige forpliktelser og kan i siste instans medføre oppheving av ABO-avtalen. Nulltoleranse gjelder følgende hovedregler: Mislighold av disse reglene kan medføre øyeblikkelig suspensjon eller oppheving av ABO-avtalen. Regel nr. 1 ikke noe nettsøppel Ingen ABO må sende nettsøppel, dvs. sende e-post med mindre mottakeren har gitt uttrykkelig skriftlig samtykke til å motta den aktuelle e-posten. Regel nr. 4 På hjemmesiden skal det kun vises produkterklæringer som gjengis ordrett fra offisiell Amway-litteratur. Eventuelle bilder av produktene som forhandles av Amway, samt produktinformasjon skal være uttrykkelig godkjent av Amway. Regel nr. 5 Innholdet på en ABO-hjemmeside og eventuelle revideringer skal gjennomgås og godkjennes skriftlig av Amway før offentliggjøring på Internett. Regel nr. 6 ABO-hjemmesider skal være i overensstemmelse med Amways kommersielle prinsipper og Amways øvrige retningslinjer, herunder disse hjemmeside-retningslinjene. Regel nr. 7 ABO-en skal ikke benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller servicemerker, i nett- eller e-postadressen (f.eks. Quickstart.com, Amway 4u.com). Regel nr. 8 Personlige hjemmesider skal ikke inneholde følgende: produktreklamer informasjon om salgspotensial for Amway-produkter informasjon om Amways forretningsmulighet eller serviceinformasjon lenker til deler av offisielle Amway-hjemmesider anmodninger om kontakt eller andre personlige opplysninger fra brukerne Regel nr. 9 ABO-en skal utelukkende benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller servicemerker, i metatagger eller andre søkemotorer, såfremt det er uttrykkelig skriftlig godkjent av Amway. Regel nr. 2 ABO-hjemmesider skal ikke inneholde eksempler på inntekt eller fremstilling av salgs- og markedsføringsplanen, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Amway. Regel nr. 3 ABO-hjemmesider om produktsalg (nettbutikker) eller levering av potensielle opplysninger om Amways forretningsmulighet skal være passordbeskyttede. 6

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

EUROPEISK POLITIKK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPEISK POLITIKK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPEISK POLITIKK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og den forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway-forretning,

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISKE RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRINGS- OG HOME NUTRITION UTDANNELSESMATERIALE

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISKE RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRINGS- OG HOME NUTRITION UTDANNELSESMATERIALE NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISKE RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRINGS- OG NUTRITION UTDANNELSESMATERIALE Europeiske retningslinjer

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER FOR SALGSSTØTTEMATERIELL

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER FOR SALGSSTØTTEMATERIELL NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER FOR SALGSSTØTTEMATERIELL NUTRITION Europeiske retningslinjer

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene» Norsk Wavin AS Adresse Karihaugveien 89 1086 Oslo Norge Telephone +47(0)22 30 92 00 Internet www.wasdfdfavin.no E-mail wavin.no@wavin.com WAVINS PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING «Vi vil sikre

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA)

Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA) Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA) MARSE1215746482-00_Compliance_A5_Exec_NO.indd 1 12/08/2016 17:03 Nu Skins retningslinjer og prosedyrer for EMEA (R & P) er hjørnestenen i

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

AMWAYS FORRETNINGSPOLITIKK

AMWAYS FORRETNINGSPOLITIKK AMWAYS FORRETNINGSPOLITIKK AMWAYS FORRETNINGSPOLITIKK 1 Indeks: AVSNITT 1: INNLEDNING 3 AVSNITT 2: ORDLISTE 3 AVSNITT 3: SLIK BLIR DU ABO 5 AVSNITT 4: GENERELLE FORPLIKTELSER FOR ABOER 7 AVSNITT 5: SPONSORENS

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR VOLDGIFTSPANELETS SAKSBEHANDLING I dette vedlegg menes med Artikkel

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Trine Engnestangen, Segmentansvarlig eiendom og Camilla Walløe, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt om utleveringsforskriften

Detaljer

Rev.Dato Rev. Dokumentnr D FS930 Fakta Ansvarlig Kontroll Godkjent P. Holthe T. Andreassen P. Holthe 2.3 Tilbud og kontraktsgjennomgang

Rev.Dato Rev. Dokumentnr D FS930 Fakta Ansvarlig Kontroll Godkjent P. Holthe T. Andreassen P. Holthe 2.3 Tilbud og kontraktsgjennomgang Fakta Ansvarlig Kontroll Godkjent P. Holthe T. Andreassen P. Holthe 1. INTRODUKSJON 1.1 Omfang Denne prosedyren omfatter behandling av forespørsel, utarbeidelse av tilbud, gjennomgang og signering av kontrakt

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk Vedlegg 3 Krav- og løsningsspesifikasjon Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr. 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Krav... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.2 Krav til utvalg... 3 2.3 Krav til service... 3

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Veiledning før sertifisering

Veiledning før sertifisering Veiledning før sertifisering Dette dokumentet har vi i TRYGG E-HANDEL utformet for å hjelpe deg som søker med prosedyren for sertifisering. I dokumentet finner du eksempler på hvordan din hjemmeside og

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer