Rygge hagelag 25 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rygge hagelag 25 år 1981-2006"

Transkript

1 Rygge hagelag 25 år

2 Hageselskapet Rygge hagelag Hageselskapet Rygge hagelag er et ungt hagelag. I Østfold er de fleste lagene stiftet mange år tidligere. Med det klimaet vi har her og det jordsmonnet som finnes i Rygge er det vanskelig å finne en god forklaring til at laget ikke så dagens lys mange år tidligere. Både landbruk og hagebruk hadde hatt allsidig drift mange, mange år. Men i 1980 var det noen som snakket sammen og kom til at nå var tiden inne til at også Rygge skulle få et eget hagelag. Det ble dannet et interimstyre med Ingjerd Bratterud som leder samt Lars Fisher og Einar Randen som medlemmer. Dette skjedde 12. november Interimstyret arbeidet med forberedelser til et stiftelsesmøte den 4. februar Bl.a. måtte man ha nær kontakt med Hageselskapet i Østfold og sentralt i Oslo. Også hagelaget i Moss måtte orienteres da de var noe skeptiske til oppstarten i Rygge. Det viste seg også at i alt 84 personer i Rygge var direkte medlemmer i Det norske hageselskap. Disse ble tilskrevet og orientert om interimstyrets planer. Og sist, men ikke minst måtte den økonomiske siden av oppstartingen sikres. Hageselskapets avdeling i Østfold støttet med kr. 1000, samt gevinster til stiftelsesmøte. Flere bedrifter ga også støtte. Interimstyret la også stor vekt på markedsføringssiden. Plakater ble slått opp mange steder i bygda, annonsering og omtale i avisene var vesentlig den gang som i vår tid. Så, den 4. februar 1981 kunne stiftelsesmøte for Rygge hagelag avholdes i kantinen i Rygge Rådhus. Hagebruksinteresserte ryggeboere møtte tallrike opp og Rygge hagelag fikk 50 medlemmer allerede på stiftelsesdagen. Det første året skulle et interimsstyre lede laget. Følgende ble valgt: Ingjerd Bratterud, formann, Lars Fischer, sekretær, Einar Randen, kasserer. Andre styremedlemmer: Aase Sæterdal og Terje Urstad. Normalvedtektene for Rygge hagelag ble ikke vedtatt på stiftelsesmøtet, men først på medlemsmøtet den 16. februar Av vedtektene går det bl. a. fram at lagets formål er å fremme hagesak, hagekultur, landskapspleie og miljøsaker innen sitt distrikt. Programforslag for året 1981 ble vedtatt. Allerede på første møtet, som skulle arrangeres i mars, ville man ta opp til drøfting hvor og hvordan det bygges i Rygge. Intensjonen var allerede fra begynnelsen å arbeide ut fra den omfattende formålsparagrafen. Møteprotokollene viser stor aktivitet i laget fra første stund. Og medlemstallet var allerede etter første halvår oppe i 110 medlemmer. Men dette kom ikke uten stor innsats fra styremedlemmene. Einar, Ingjerd og Terje reiste rundt med vervebrev på Øreåsen. Aase reiste rundt på Botneråsen. Lars sender ut brev til medlemmene. Møteplakater settes opp før hvert møte.

3 I 1981 plantet Rygge hagelag et lindetre i bussrundkjøringen på Øreåsen. Hagelaget mente og mener fremdeles at treet har en viktig plass i kulturlandskapet. Derfor har laget plantet ett eller flere trær ved bl. a. skolene i Rygge, bygdetunet (tusenårstre), Rygge kirke, Ekholt kirke og andre sentrale steder i bygda. Og laget vil fortsette med det. Se vedlegg for fullstendig oversikt over hva som er plantet. Beskjæringsdemonstrasjon av busker og trær har hagelaget i alle år foretatt forskjellige steder i bygda. Terje Urstad har de fleste steder demonstrert og forklart fremgangsmåten ved beskjæringen. Når en leser protokollen fra første driftsåret ser en jo at styremedlemmene føler seg frem i tanker om hvorledes en skal stille seg til spørsmål som naturlig dukker opp i et hagelagsstyre. Et eksempel på dette kan være fra et styremøte i april 1981: Aase stilte spørsmål om Rygge hagelag skulle anskaffe en freser som kunne lånes ut til medlemmene. Dette skulle man imidlertid vente med til man begynte med parseller. Aase hadde ønsker om et medlemskort for hagelagsmedlemmene. Ble ikke diskutert. Det ble enighet om at hagelaget skulle gå til anskaffelse av egne brevark og konvolutter. I referatet fra medlemsmøtet den 11. september 1981 hvor Odd Paulsen holdt et instruktivt foredrag om blomsterløk for hus og hage heter det: Det var omkring 50 medlemmer tilstede landskamp i fotball til tross. Verden har ikke forandret seg så mye på 25 år. Møtekomiteen er viktig for trivsel på møtene. Mary Olsen, Aase Bjerketvedt Medlemmene fikk god servering på møtene. Men på et styremøte i 1986 vedtar man at det er unødvendig å servere både smørbrød og kringle. Vi bør kutte ut en av delene. Møtekomiteen ordner dette. I det samme styremøtet under sak 11 står det følgende: Ingen har særlig lyst til å skrive referat til Moss Avis etter medlemsmøtene. Vi får se fra gang til gang. I 1985 var Rygge hagelag størst i Østfold med 150 medlemmer. Medlemstallet og frammøtte på møtene har variert. I en del av årene på 90-tallet var tilslutningen laber. Det kunne være bare personer tilstede enkelte ganger. Siden har medlemstallet steget og er nå over 150. Medlemsmøtene har vært godt besøkt, men har variert fra omkring 30 til omkring 90. Medlemsmøtene er stort sett blitt avviklet i kantinen i Rygge Rådhus hvor vi har en avtale med kommunen om leie til fastsatte dager. Hagelaget i Rygge har store fordeler med denne avtalen.

4 Livet i hagelaget har jo ikke bare foregått i kantinen i Rådhuset. Det har vært arrangert turer både i nærmiljøet og til steder langt av gårde. Det nytter ikke å nevne alle turene i denne beretningen. De er arrangert hvert år. De aller fleste gangene med svært god oppslutning. Det er fristende å nevne besøket til Værne Kloster i 1998 hvor vi fikk kunnskap om klosterets historie og kulturlandskapet omkring. Oppslutningen var formidabel personer. Vandring i Værne Klosterlandskapet En del av turene utenfor bygda ble arrangert sammen med Våler og Svinndal hagelag. Eksempel på et par av disse er Astrid Gjertsens hage Rosenlund ved Tvedestrand og sommertur til Botanisk hage i Göteborg. Sommertur til Astrid Gjertsens hage Rosenlund ved Tvedestrandsfjorden 1999 Også noen av medlemmenes hager har vært besøkt, spesielt de siste årene. Turene har ikke blitt annonsert. Derfor har antallet fremmøtte vært lavt.

5 Solsikkekonkurranse for barn For å skape økt interesse for grønne verdier, har Rygge hagelag delt ut gratis solsikkeplanter til barn på planteloppemarkedet på Hadeland. Dette er gjort hvert år fra Dette aktiviserer hele familier. De som ønsker det kan være med i en konkurranse om den høyeste solsikken 1. september. Hvert år blir det utlevert mellom solsikker. De 3 beste blir premiert. Den høyeste solsikken til nå er dyrket av : Tonje Iversen (6 år), Jeløy. Høyde 4,39 m. Førstepremien er et frukttre. 2. og 3. premie er hageredskap eller vannkanne. Dessuten får alle 3 Rygge hagelags flotte solsikkediplom. Vakreste gård i 2000 Rygge har et vakkert kulturlandskap takket være mange dyktige bønder. Som en honnør i forbindelse med år 2000, ville Rygge hagelag gi en påskjønnelse til den vakreste gården i Rygge. Rygge hagelag i samarbeid med landskapsarkitekt Turid H. Bergerøy og Rygge bondelag v/formann Leif Urstad kom frem til 2 vinnere: Roer Nordre v/bente og Per Olav Roer Rosnes Søndre v/linda Gulbrandsen og Hallstein Rosnes

6 Rygges mest tiltalende industri-, nærings-, handelstomt. År 2002 Miljøet vi omgir oss er av største viktighet for Rygge hagelag. En ville derfor i år sette fokus på industri-, nærings- og handelstomter i Rygge. Det ble nedsatt en jury bestående av: landskapsarkitekt Turid H. Bergerøy, plan- og miljøsjef i Rygge Erik Vieth Pedersen og Rygge hagelag v/hans Krugerud. Det var 20 kandidater som ble vurdert. Resultatet ble: 1 - Vansjø Vannverk / MOVAR 2 - Inventum, UPM Norge A/S 2 - Rygge stasjon v/jernbaneverket Konkurransen var skarp, derfor ble det delt ut første premie og to andre premier. Kåring av den peneste/triveligste hagen i Rygge 2003 Det var utrolig mange fine hager i Rygge, og 40 var med i konkurransen. Det ble opprettet underutvalg for hver skolekrets og fra disse ble det valgt ut de 12 beste hagene. Juryen besto av: Landskapsarkitekt Päivi Hilska og fra Rygge hagelag: Kjersti Nygaard, Trine Bugten og Hans Krugerud. Og vinneren ble: Kari Grytdal og Ole Eilertsen, Baugsåsen 4B

7 I juryens begrunnelse heter det bl. a.: Baugsåsen 4B er blitt et helhetlig og harmonisk anlegg. Hagen sammen med bygningene på tomten framstår som et trivelig og vellykket element i det gamle kulturlandskapet. Juryen finner det spesielt prisverdig at Kari Grytdal og Ole Eilertsen har videreført noe av kulturarven fra en husmannsplass til dagens samfunn. Alle vinnerne har fått Hageselskapets vakre diplom. Fullstendig begrunnelse for valg av vinnere, står i hagelagets protokoll. Trillebårstafett 1986 I forbindelse med messen Hage og Bomiljø i Askim ble det arrangert en trillebårstafett rundt i Østfold. Torsdag 27. mai overleverte Moss hagelag trillebårstafetten med røde og grønne planter til Rygge i krysset Varnaveien/Carlbergveien. En gruppe fra Rygge Pike- og Guttekorps fulgte trillebåren fram til Hadeland. Trillebåren ble trillet av forskjellige personer, deriblant ordføreren i Rygge. Ved Hadeland ble det plantet to planter med hilsen fra Rygge hagelag. Blåveispiken Høsten 2003 forelå det planer om utvidelse av Larkollveien nord for Botnertjernet. På en smal stripe mellom riksveien og fjellet lå to lokaliteter med blåveis. Vegvesenet ble bl.a. av Rygge kommune bedt om å ta hensyn til disse blåveisforekomstene. Vegvesenet opprettholdt imidlertid sine planer. Hagelagets leder, Kjersti A. Nygaard, greide ikke å se at blåveisen skulle bli utryddet av vegvesenet. Derfor ba hun på vegne av Rygge hagelag om en befaring av stedet sammen med Statens vegvesen den 8. september Rygge kommune var også tilstede med en representant. Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdelingen samt utbyggeren Mesta a/s bekreftet at de opprettholdt tidligere planer. Da tilbød Rygge hagelag seg å flytte plantene før veiarbeidene fortsatte. Etter en del fram og tilbake gav Mesta a/s tillatelsen til å utføre oppdraget. Samtlige grunneiere var positive til tiltaket. I løpet av kvelden 9. september hadde 30 medlemmer av Rygge hagelag sagt ja til å være med på redningsaksjonen. Etter 3 dager var over 2200 blåveisplanter omplassert. Dette var 90% av alle plantene i de to lokalitetene ved veien. De resterende sto slik at de kan overleve på stedet. Plantene står struttende og fine på sine nye voksesteder. De krevde mye vann og Rygge brannvesen var med med en stor brannbil, slik at blåveisen fikk rikelig med vann. Aldri hadde vel brannvesenet vært med på et slikt oppdrag. Blåveisen er ikke fredet. Derfor har den ingen beskyttelse mot rasering. Blåveisplantene kan bli over 100 år gamle.

8 Andre aktiviteter Foran er treplanting flere steder i bygda nevnt. Tusenårstreet 2000 bør vel nevnes spesielt. Rygge Bygdekvinnelag, Rygge hagelag og Rygge Kommune gikk sammen om en treplantingsgruppe i forbindelse med tusenårsskifte. Bygdetunet ble valgt til plass for det kommunale tusenårstreet. En ble enige om å plante en eik, og ordfører Aud-Kristin Løken foretok plantingen den 8. mai I tilknytning til treplantingen ble det nedsatt et kobberskrin med dokumenter som gir et bilde av Rygge ved årtusenskiftet. Dessuten ble det innlagt aktuelle mynter og frimerker. Deretter ble Rygges kommunestein MELKEKVARTS (ca 400 kg) plassert over skrinet. Det som ovenfor er beskrevet om plantingen av tusenårstreet er underskrevet av Erik Vieth Pedersen (Rygge kommune), Berit M. Roer (Rygge Bygdekvinnelag), Hans Krugerud (Rygge hagelag). Innholdsfortegnelsen i kobberskrinet er opplistet i møteprotokollen som omhandler 8. mai Allerede tidlig i lagets historie finnes omtale av auksjon av blomster av alle slag i mai måned. Auksjonen foregikk på Hadeland. Varene som ble solgt var fra medlemmenes hager. Noe var også kjøpt inn. Det ble solgt vafler med syltetøy, kaffe og brus. Etter hvert gikk inntektene på auksjonen nedover. Men etter at man gikk over til planteloppemarked i stedet for auksjon, kom det flere interesserte kjøpere og inntektene gikk oppover. Planteloppemarkedet på Hadeland er populært! Planteloppemarkedet gir penger i kassen! Kasserer John Sørensen og leder Aase Sæterdal er fornøyd.

9 Lagets økonomi har gått litt i bølgegang. Når den var dårligst gikk man over til å ta betalt for bevertningen på medlemsmøtene, utlodning på møtene og også en større utlodning en gang i blant. I de senere årene har laget også fått tilskudd fra Østfold Fylke og Rygge og Vaaler Sparebank. Økonomien i jubileumsåret er svært bra og styret står derfor friere til å velge oppgaver som Rygge hagelag bør stå bak. Man hadde fra først av store tanker om studieringer i regi av hagelaget, men det var vanskelig både å få ledere og interesserte med. Men fra året 2000 skjedde det noe. Kjersti A. Nygaard ble valgt til studieleder og 6 år framover ble det arrangert studieringer/kurs med god deltagelse av medlemmer og andre. Emnene favnet fra hagevekster til vinlegging. Rygge hagelag var i 1980 og 1990 årene med på høstutstillingen av grønnsaker og blomster forskjellige steder i Østfold. Ett år ble også utstillingen arrangert av Rygge hagelag. I 1987 og også en del andre år vant Ivar Iversen førstepremien i klassen for frukt og bær. I 1994 vant Rygge hagelag et napp i Hageselskapets vandrepokal for beste utstiller av grønnsaker ved utstillingen Markens Grøde. Alle grønnsakene var dyrket av Ivar Iversen. Det bør vel også nevnes at Rygge hagelag har hengt opp blomsterampler i tre rundkjøringer i Ryggeveien i For å vise at hagelaget i alle år har tatt formålsparagrafen høytidelig er det vel av interesse å se på et årsprogram. La oss ta året 2002.

10 Årsprogram 2002: Leder: Hans Krugerud, Vesthellinga 60, 1526 Moss Sekretær: Aud Pedersen, Kirkegrenda 4, 1580 Rygge Kasserer: John Sørensen, Rørskogen 1, 1580 Rygge Studieleder: Kjersti A. Nygaard, Vardev. 54, 1560 Larkollen 15. januar Hvordan lykkes med roser. Roser og samplantinger, v/roseentusiast Roar Syvertsen. Lysbilder er rosenes år! 26. februar Ideer for nye og gamle hager, v/anleggsgartnermester Tore D. Carlsen. 19. mars Vår i min hage, v/eivind Thune, Det Norske Hageselskap. 23. mars Beskjæring av busker og trær, v/gartner TERJE URSTAD h/sverre Olsen, Ekholtv. 40, Ekholt kl april Sjeldne ville planter i Rygge kommune, v/biolog Ingar Båtvik. Torunn Båtvik leser egne dikt. 8. mai Vi planter et tre, på Eskelund omsorgsboliger 25. mai Planteloppemarked på HADELAND kl juni Kveldstur til RHODODENDRONØYA RISHOLMEN, ONSØY. Avreise fra Rygge Rådhus kl juni Dagstur til Botanisk Hage, GØTEBORG. Avreise med buss fra Rygge Rådhus kl Fellestur for hagelagene i Rygge og Våler. 20. august Vi besøker Vansjø Vannverk v/huggenes. Fremmøte kl August Kåring av den peneste industri-/handelstomten i Rygge 1. september HVEM HAR DEN HØYESTE SOLSIKKEN? Konkurranse for barn. 17. september Maten vi spiser; v/hans Gaffke, rådgiver innen økologisk landbruk. v/næringsmiddeltilsynet. Hva med alle tilsetningsstoffene (alle E-ene). 21. september INFOSTAND CITY SYD. Viser fruktsorter i Rygge. Hjelper til med sortsbestemmelse av frukt. Hagelagsinfo. 29. september SOPPTUR 15. oktober ÅRSMØTE. Medlemmene forteller og viser bilder fra egne hager. 19. november VI LAGER ADVENTS- OG JULEDEKORASJONER PÅ BALKE GÅRD. Vi begynner kl desember JULEMØTE M/GRØT OG JULEKAKER Laget arrangerer studieringer med tema Hvordan lykkes med roser våren 2002 og Stauder til høsten. Møtedag er tredje tirsdagen i måneden (ikke februar- og julemøtet) kl Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning. Vanlige møter holdes i Rygge Rådhus, kantinen. Rygge hagelag er blitt kåret som årets beste hagelag i Østfold i 1998, 2001 og I 2001 ble laget også kåret som det nest beste hagelaget i landet. Det er Det Norske Hageselskap som står bak kåringene. Det er stor ære for laget å vinne disse kåringene. Og det er jo en belønning for et spesielt godt drevet hagelag.

11 Styremedlemmer i Rygge Hagelag gjennom de første 25 år, 4/ / november 1980 Interimstyret konstituerer seg, Ingjerd Bratterud, Lars Fischer og Einar Randen 4. februar 1981 Stiftelsesmøte År Leder Sekretær Kasserer Studieleder Styremedlem Styremedlem Vara Vara 1981 Ingjerd Bratterud Lars Fischer Einar Randen Aase Sæterdal Terje Urstad 1982 Snorre Selmer Lars Fischer Ivar Iversen Turid H. Bergerøy Aase Sæterdal Nora Walfjord ¹ 1983 Else Kristoffersen Ivar Iversen Nora Walfjord Aase Sæterdal Turid H. Bergerøy Grete Helseth Sverre Skovly 1984 Else Kristoffersen Ivar Iversen Turid H. Bergerøy 1985 (Arbeidsstyre) Britt Anita Lyby Ivar Iversen Helga Pedersen Guri Kaldhussæter John Sørensen Anne Sofie Larsen Sverre Skovly 1986 Marit Sørensen Britt Anita Lyby Ivar Iversen Helga Pedersen Guri Kaldhussæter Ellen Myhrer Sverre Skovly ¹ 1987 Marit Sørensen Sonja Martinsen Ivar Iversen Aud Karin Myrvang Eva Kase Ellen Myhrer Sverre Skovly 1988 Sverre Skovly Eva Kase Ivar Iversen Aud Karin Myrvang Marit Sørensen Ellen Myhrer Per Bodal Sonja Martinsen 1989 Sverre Skovly Marit Sørensen Ivar Iversen Marit Sørensen Bjørg Wang Johansen ¹ Ellen Myhrer Per Bodal Sonja Martinsen 1990 Sverre Skovly Sverre Gjølstad Ivar Iversen Marit Sørensen Bjørg Wang Johansen Aud Karin Myrvang Per Bodal Gunnar Gylder 1991 Sverre Gjølstad Sissel Røhr Ivar Iversen Marit Sørensen Katrine B. Gjølstad Aud Karin Myrvang Per Bodal Gunnar Gylder 1992 (Arbeidstyre) Arne Steinum Ivar Iversen Marit Sørensen Sverre Skovly John Sørensen Per Bodal 1993 Sverre Skovly Asbjørn Myhrer Ivar Iversen Marit Sørensen Per Bodal John Sørensen Sissel Røhr Knut Gundersen 1994 Aase Sæterdal Asbjørn Myhrer John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Sissel Røhr Knut Gundersen 1995 Aase Sæterdal Asbjørn Myhrer John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Knut Gundersen Hans Krugerud 1996 Aase Sæterdal Asbjørn Myhrer John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Hans Krugerud Gerd Iversen 1997 Aase Sæterdal Hans Krugerud John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Aud Pedersen Gerd Iversen 1998 Aase Sæterdal Hans Krugerud John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Aud Pedersen Ellen Sveli 1999 Aase Sæterdal Hans Krugerud John Sørensen Marit Sørensen Henrik Olsen Ivar Iversen Aud Pedersen Ellen Sveli 2000 Hans Krugerud Aud Pedersen John Sørensen Marit Sørensen Henrik Olsen Ivar Iversen Ellen Sveli Kjersti A. Nygaard 2001 Hans Krugerud Aud Pedersen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Henrik Olsen Ivar Iversen Ellen Sveli Marit Sørensen Trine Bugten 2002 Hans Krugerud Aud Pedersen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Trine Bugten Ivar Iversen Ellen Sveli Marit Sørensen 2003 Hans Krugerud Trine Bugten John Sørensen Kjersti A. Nygaard ¹ Marit Abrahamsen Ivar Iversen Ellen Sveli Evy Bøhn 2004 Kjersti A. Nygaard Marit Abrahamsen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Tina Norman Terje Næss Konny Kristiansen Evy Bøhn 2005 Kjersti A. Nygaard Marit Abrahamsen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Tina Norman Terje Næss Konny Kristiansen Vera Andersen 2006 Kjersti A. Nygaard Marit Abrahamsen Åge Hermansen Kjersti A. Nygaard Tina Norman Arild Pettersen Konny Kristiansen Vera Andersen Anmerkninger: ¹ Nestleder

12 TREPLANTING. Treets plass i hage/kulturlandskap understrekes ved at Rygge Hagelag hvert år planter et tre gratis på forskjellige steder i bygda. Følgende trær er plantet: 1981 LINDETRE i bussrundkjøringen på Øreåsen 1984 RØD-EIK på plenen foran Ekholt kirke 1997 GRÅPÆRETRE ved Nasle Aktivitetshus, Larkollen 1998 SOMMEREIK på Ekholt skole 1999 BLODBØK ved Rygge Museum 2000 SOMMEREIK (Quercus robur) tusenårstre på Bygdetunet ved Rygge kirke 2001 HESTEKASTANJE i City syd ved krysset Varnav./Carlbergv HESTEKASTANJE ved Eskelund omsorgsboliger, Halmstad 2003 FAMILIE EPLETRE (3 sorter) på Larkollen skole 2004 ROSEHAGTORN på Halmstad ungdomsskole 2005 ROGNETRE (4 stk.) på Halmstad skole Bemerkninger til planting av 1000 års tre: Etter initativ av Rygge Hagelag ble det dannet en treplantingsgruppe bestående av representanter fra Rygge Kommune, Rygge Bygdekvinnelag og Rygge Hagelag. Tusenårstreet ble plantet på Bygdetunet 8. mai, frigjøringsdagen, av Rygges ordfører Aud Kristin Løken. Samtidig ble det nedsatt et kobberskrin med aktuelle dokumenter/aviser/frimerker/mynter fra tusenårsskiftet. Rygge Kommunes kommunestein (melkekvarts) med inskripsjon ble plassert over. For øvrig vil vi nevne at Hestekastanje er mye brukt som tuntre på gårdene i Rygge. Hagelaget har gjerne brukt 8. mai som plantedag.

13 I hagen hos Solveig og Odd Rolland I hagen hos Solveig og Odd Rolland I hagen hos Wenche og Øyvind Paulsen I hagen hos Wenche og Øyvind Paulsen Frukttrærne blomstrer i hagen til Åge Hermansen. Våren 2006 Våren Det blomstrer i Åge Hermansens hage

14 Dugnad på Kjærneshagen Eldresenter Beskjæring v/odd Paulsen Bli kjent med Rygge Kirke og dens omgivelser. Arne Steinum forteller om Rygge Kirke 5. juni 1999 Rygge hagelags stand om frukt og blomster m.m. Markens grøde. Grønnsak- og blomsterproduksjon i Rygge 2000 Rygge hagelag v/aase Sæterdal planter en Sommereik på Ekholt skole 15. mai Både ordfører, rådmann, skolesjef og lensmann var med! Marit Løken, Gunnar Sandaker, Bente Roer

15 Hvert år beplanter hagelaget rundkjøringer i Rygge i samarbeid med Ekholt Vel og lokale gartnerier Helge Fellkjær ønsker velkommen til julemøte Godt besøkt medlemsmøte Hageselskapet Østfold feiret 100 år på Støtvig Hotell i Larkollen juni Rygge hagelag var godt representert. Ellen Sveli, Berit Nygård, Hans Krugerud, Aase Sæterdal og Inger Pindsle Fra jubileumsfesten Tidligere og nåværende ledere av hagelaget, sammen med ordføreren. Fra jubileumsfesten Nåværende styre i hagelaget, sammen med representanter fra Rygge kommune. Foran fra venstre: Else Kristoffersen, Aase Sæterdal og Marit Sørensen Bak fra venstre: Kjersti A. Nygaard, ordfører Aud-Kristin Løken og Hans Krugerud Foran fra venstre: Konny Kristiansen, Vera Andersen og Marit Abrahamsen Bak fra venstre: Arild Pettersen, Kjersti A. Nygaard, Åge Hermansen, ordfører Aud-Kristin Løken og reguleringssjef Päivi Hilska

16 Kubjelle Rygges kommuneblomst Rygge, 1. mars 2007 Åge Hermansen og Hans Krugerud Layout v. Arild Pettersen

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God Jul. Tante Solveig i Amerika Se side 4. -bydel med sjel. Husk neste medlemsmøte tirsdag 10. februar kl. 19.

MER GAMMELT ENN NYTT. God Jul. Tante Solveig i Amerika Se side 4. -bydel med sjel. Husk neste medlemsmøte tirsdag 10. februar kl. 19. MER GAMMELT -bydel med sjel ENN NYTT ÅRGANG 10 NR. 4-2008 Tante Solveig i Amerika Se side 4 God Jul Husk neste medlemsmøte tirsdag 10. februar kl. 19.00 Se side 16 2 MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 10 NR.

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer