Rygge hagelag 25 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rygge hagelag 25 år 1981-2006"

Transkript

1 Rygge hagelag 25 år

2 Hageselskapet Rygge hagelag Hageselskapet Rygge hagelag er et ungt hagelag. I Østfold er de fleste lagene stiftet mange år tidligere. Med det klimaet vi har her og det jordsmonnet som finnes i Rygge er det vanskelig å finne en god forklaring til at laget ikke så dagens lys mange år tidligere. Både landbruk og hagebruk hadde hatt allsidig drift mange, mange år. Men i 1980 var det noen som snakket sammen og kom til at nå var tiden inne til at også Rygge skulle få et eget hagelag. Det ble dannet et interimstyre med Ingjerd Bratterud som leder samt Lars Fisher og Einar Randen som medlemmer. Dette skjedde 12. november Interimstyret arbeidet med forberedelser til et stiftelsesmøte den 4. februar Bl.a. måtte man ha nær kontakt med Hageselskapet i Østfold og sentralt i Oslo. Også hagelaget i Moss måtte orienteres da de var noe skeptiske til oppstarten i Rygge. Det viste seg også at i alt 84 personer i Rygge var direkte medlemmer i Det norske hageselskap. Disse ble tilskrevet og orientert om interimstyrets planer. Og sist, men ikke minst måtte den økonomiske siden av oppstartingen sikres. Hageselskapets avdeling i Østfold støttet med kr. 1000, samt gevinster til stiftelsesmøte. Flere bedrifter ga også støtte. Interimstyret la også stor vekt på markedsføringssiden. Plakater ble slått opp mange steder i bygda, annonsering og omtale i avisene var vesentlig den gang som i vår tid. Så, den 4. februar 1981 kunne stiftelsesmøte for Rygge hagelag avholdes i kantinen i Rygge Rådhus. Hagebruksinteresserte ryggeboere møtte tallrike opp og Rygge hagelag fikk 50 medlemmer allerede på stiftelsesdagen. Det første året skulle et interimsstyre lede laget. Følgende ble valgt: Ingjerd Bratterud, formann, Lars Fischer, sekretær, Einar Randen, kasserer. Andre styremedlemmer: Aase Sæterdal og Terje Urstad. Normalvedtektene for Rygge hagelag ble ikke vedtatt på stiftelsesmøtet, men først på medlemsmøtet den 16. februar Av vedtektene går det bl. a. fram at lagets formål er å fremme hagesak, hagekultur, landskapspleie og miljøsaker innen sitt distrikt. Programforslag for året 1981 ble vedtatt. Allerede på første møtet, som skulle arrangeres i mars, ville man ta opp til drøfting hvor og hvordan det bygges i Rygge. Intensjonen var allerede fra begynnelsen å arbeide ut fra den omfattende formålsparagrafen. Møteprotokollene viser stor aktivitet i laget fra første stund. Og medlemstallet var allerede etter første halvår oppe i 110 medlemmer. Men dette kom ikke uten stor innsats fra styremedlemmene. Einar, Ingjerd og Terje reiste rundt med vervebrev på Øreåsen. Aase reiste rundt på Botneråsen. Lars sender ut brev til medlemmene. Møteplakater settes opp før hvert møte.

3 I 1981 plantet Rygge hagelag et lindetre i bussrundkjøringen på Øreåsen. Hagelaget mente og mener fremdeles at treet har en viktig plass i kulturlandskapet. Derfor har laget plantet ett eller flere trær ved bl. a. skolene i Rygge, bygdetunet (tusenårstre), Rygge kirke, Ekholt kirke og andre sentrale steder i bygda. Og laget vil fortsette med det. Se vedlegg for fullstendig oversikt over hva som er plantet. Beskjæringsdemonstrasjon av busker og trær har hagelaget i alle år foretatt forskjellige steder i bygda. Terje Urstad har de fleste steder demonstrert og forklart fremgangsmåten ved beskjæringen. Når en leser protokollen fra første driftsåret ser en jo at styremedlemmene føler seg frem i tanker om hvorledes en skal stille seg til spørsmål som naturlig dukker opp i et hagelagsstyre. Et eksempel på dette kan være fra et styremøte i april 1981: Aase stilte spørsmål om Rygge hagelag skulle anskaffe en freser som kunne lånes ut til medlemmene. Dette skulle man imidlertid vente med til man begynte med parseller. Aase hadde ønsker om et medlemskort for hagelagsmedlemmene. Ble ikke diskutert. Det ble enighet om at hagelaget skulle gå til anskaffelse av egne brevark og konvolutter. I referatet fra medlemsmøtet den 11. september 1981 hvor Odd Paulsen holdt et instruktivt foredrag om blomsterløk for hus og hage heter det: Det var omkring 50 medlemmer tilstede landskamp i fotball til tross. Verden har ikke forandret seg så mye på 25 år. Møtekomiteen er viktig for trivsel på møtene. Mary Olsen, Aase Bjerketvedt Medlemmene fikk god servering på møtene. Men på et styremøte i 1986 vedtar man at det er unødvendig å servere både smørbrød og kringle. Vi bør kutte ut en av delene. Møtekomiteen ordner dette. I det samme styremøtet under sak 11 står det følgende: Ingen har særlig lyst til å skrive referat til Moss Avis etter medlemsmøtene. Vi får se fra gang til gang. I 1985 var Rygge hagelag størst i Østfold med 150 medlemmer. Medlemstallet og frammøtte på møtene har variert. I en del av årene på 90-tallet var tilslutningen laber. Det kunne være bare personer tilstede enkelte ganger. Siden har medlemstallet steget og er nå over 150. Medlemsmøtene har vært godt besøkt, men har variert fra omkring 30 til omkring 90. Medlemsmøtene er stort sett blitt avviklet i kantinen i Rygge Rådhus hvor vi har en avtale med kommunen om leie til fastsatte dager. Hagelaget i Rygge har store fordeler med denne avtalen.

4 Livet i hagelaget har jo ikke bare foregått i kantinen i Rådhuset. Det har vært arrangert turer både i nærmiljøet og til steder langt av gårde. Det nytter ikke å nevne alle turene i denne beretningen. De er arrangert hvert år. De aller fleste gangene med svært god oppslutning. Det er fristende å nevne besøket til Værne Kloster i 1998 hvor vi fikk kunnskap om klosterets historie og kulturlandskapet omkring. Oppslutningen var formidabel personer. Vandring i Værne Klosterlandskapet En del av turene utenfor bygda ble arrangert sammen med Våler og Svinndal hagelag. Eksempel på et par av disse er Astrid Gjertsens hage Rosenlund ved Tvedestrand og sommertur til Botanisk hage i Göteborg. Sommertur til Astrid Gjertsens hage Rosenlund ved Tvedestrandsfjorden 1999 Også noen av medlemmenes hager har vært besøkt, spesielt de siste årene. Turene har ikke blitt annonsert. Derfor har antallet fremmøtte vært lavt.

5 Solsikkekonkurranse for barn For å skape økt interesse for grønne verdier, har Rygge hagelag delt ut gratis solsikkeplanter til barn på planteloppemarkedet på Hadeland. Dette er gjort hvert år fra Dette aktiviserer hele familier. De som ønsker det kan være med i en konkurranse om den høyeste solsikken 1. september. Hvert år blir det utlevert mellom solsikker. De 3 beste blir premiert. Den høyeste solsikken til nå er dyrket av : Tonje Iversen (6 år), Jeløy. Høyde 4,39 m. Førstepremien er et frukttre. 2. og 3. premie er hageredskap eller vannkanne. Dessuten får alle 3 Rygge hagelags flotte solsikkediplom. Vakreste gård i 2000 Rygge har et vakkert kulturlandskap takket være mange dyktige bønder. Som en honnør i forbindelse med år 2000, ville Rygge hagelag gi en påskjønnelse til den vakreste gården i Rygge. Rygge hagelag i samarbeid med landskapsarkitekt Turid H. Bergerøy og Rygge bondelag v/formann Leif Urstad kom frem til 2 vinnere: Roer Nordre v/bente og Per Olav Roer Rosnes Søndre v/linda Gulbrandsen og Hallstein Rosnes

6 Rygges mest tiltalende industri-, nærings-, handelstomt. År 2002 Miljøet vi omgir oss er av største viktighet for Rygge hagelag. En ville derfor i år sette fokus på industri-, nærings- og handelstomter i Rygge. Det ble nedsatt en jury bestående av: landskapsarkitekt Turid H. Bergerøy, plan- og miljøsjef i Rygge Erik Vieth Pedersen og Rygge hagelag v/hans Krugerud. Det var 20 kandidater som ble vurdert. Resultatet ble: 1 - Vansjø Vannverk / MOVAR 2 - Inventum, UPM Norge A/S 2 - Rygge stasjon v/jernbaneverket Konkurransen var skarp, derfor ble det delt ut første premie og to andre premier. Kåring av den peneste/triveligste hagen i Rygge 2003 Det var utrolig mange fine hager i Rygge, og 40 var med i konkurransen. Det ble opprettet underutvalg for hver skolekrets og fra disse ble det valgt ut de 12 beste hagene. Juryen besto av: Landskapsarkitekt Päivi Hilska og fra Rygge hagelag: Kjersti Nygaard, Trine Bugten og Hans Krugerud. Og vinneren ble: Kari Grytdal og Ole Eilertsen, Baugsåsen 4B

7 I juryens begrunnelse heter det bl. a.: Baugsåsen 4B er blitt et helhetlig og harmonisk anlegg. Hagen sammen med bygningene på tomten framstår som et trivelig og vellykket element i det gamle kulturlandskapet. Juryen finner det spesielt prisverdig at Kari Grytdal og Ole Eilertsen har videreført noe av kulturarven fra en husmannsplass til dagens samfunn. Alle vinnerne har fått Hageselskapets vakre diplom. Fullstendig begrunnelse for valg av vinnere, står i hagelagets protokoll. Trillebårstafett 1986 I forbindelse med messen Hage og Bomiljø i Askim ble det arrangert en trillebårstafett rundt i Østfold. Torsdag 27. mai overleverte Moss hagelag trillebårstafetten med røde og grønne planter til Rygge i krysset Varnaveien/Carlbergveien. En gruppe fra Rygge Pike- og Guttekorps fulgte trillebåren fram til Hadeland. Trillebåren ble trillet av forskjellige personer, deriblant ordføreren i Rygge. Ved Hadeland ble det plantet to planter med hilsen fra Rygge hagelag. Blåveispiken Høsten 2003 forelå det planer om utvidelse av Larkollveien nord for Botnertjernet. På en smal stripe mellom riksveien og fjellet lå to lokaliteter med blåveis. Vegvesenet ble bl.a. av Rygge kommune bedt om å ta hensyn til disse blåveisforekomstene. Vegvesenet opprettholdt imidlertid sine planer. Hagelagets leder, Kjersti A. Nygaard, greide ikke å se at blåveisen skulle bli utryddet av vegvesenet. Derfor ba hun på vegne av Rygge hagelag om en befaring av stedet sammen med Statens vegvesen den 8. september Rygge kommune var også tilstede med en representant. Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdelingen samt utbyggeren Mesta a/s bekreftet at de opprettholdt tidligere planer. Da tilbød Rygge hagelag seg å flytte plantene før veiarbeidene fortsatte. Etter en del fram og tilbake gav Mesta a/s tillatelsen til å utføre oppdraget. Samtlige grunneiere var positive til tiltaket. I løpet av kvelden 9. september hadde 30 medlemmer av Rygge hagelag sagt ja til å være med på redningsaksjonen. Etter 3 dager var over 2200 blåveisplanter omplassert. Dette var 90% av alle plantene i de to lokalitetene ved veien. De resterende sto slik at de kan overleve på stedet. Plantene står struttende og fine på sine nye voksesteder. De krevde mye vann og Rygge brannvesen var med med en stor brannbil, slik at blåveisen fikk rikelig med vann. Aldri hadde vel brannvesenet vært med på et slikt oppdrag. Blåveisen er ikke fredet. Derfor har den ingen beskyttelse mot rasering. Blåveisplantene kan bli over 100 år gamle.

8 Andre aktiviteter Foran er treplanting flere steder i bygda nevnt. Tusenårstreet 2000 bør vel nevnes spesielt. Rygge Bygdekvinnelag, Rygge hagelag og Rygge Kommune gikk sammen om en treplantingsgruppe i forbindelse med tusenårsskifte. Bygdetunet ble valgt til plass for det kommunale tusenårstreet. En ble enige om å plante en eik, og ordfører Aud-Kristin Løken foretok plantingen den 8. mai I tilknytning til treplantingen ble det nedsatt et kobberskrin med dokumenter som gir et bilde av Rygge ved årtusenskiftet. Dessuten ble det innlagt aktuelle mynter og frimerker. Deretter ble Rygges kommunestein MELKEKVARTS (ca 400 kg) plassert over skrinet. Det som ovenfor er beskrevet om plantingen av tusenårstreet er underskrevet av Erik Vieth Pedersen (Rygge kommune), Berit M. Roer (Rygge Bygdekvinnelag), Hans Krugerud (Rygge hagelag). Innholdsfortegnelsen i kobberskrinet er opplistet i møteprotokollen som omhandler 8. mai Allerede tidlig i lagets historie finnes omtale av auksjon av blomster av alle slag i mai måned. Auksjonen foregikk på Hadeland. Varene som ble solgt var fra medlemmenes hager. Noe var også kjøpt inn. Det ble solgt vafler med syltetøy, kaffe og brus. Etter hvert gikk inntektene på auksjonen nedover. Men etter at man gikk over til planteloppemarked i stedet for auksjon, kom det flere interesserte kjøpere og inntektene gikk oppover. Planteloppemarkedet på Hadeland er populært! Planteloppemarkedet gir penger i kassen! Kasserer John Sørensen og leder Aase Sæterdal er fornøyd.

9 Lagets økonomi har gått litt i bølgegang. Når den var dårligst gikk man over til å ta betalt for bevertningen på medlemsmøtene, utlodning på møtene og også en større utlodning en gang i blant. I de senere årene har laget også fått tilskudd fra Østfold Fylke og Rygge og Vaaler Sparebank. Økonomien i jubileumsåret er svært bra og styret står derfor friere til å velge oppgaver som Rygge hagelag bør stå bak. Man hadde fra først av store tanker om studieringer i regi av hagelaget, men det var vanskelig både å få ledere og interesserte med. Men fra året 2000 skjedde det noe. Kjersti A. Nygaard ble valgt til studieleder og 6 år framover ble det arrangert studieringer/kurs med god deltagelse av medlemmer og andre. Emnene favnet fra hagevekster til vinlegging. Rygge hagelag var i 1980 og 1990 årene med på høstutstillingen av grønnsaker og blomster forskjellige steder i Østfold. Ett år ble også utstillingen arrangert av Rygge hagelag. I 1987 og også en del andre år vant Ivar Iversen førstepremien i klassen for frukt og bær. I 1994 vant Rygge hagelag et napp i Hageselskapets vandrepokal for beste utstiller av grønnsaker ved utstillingen Markens Grøde. Alle grønnsakene var dyrket av Ivar Iversen. Det bør vel også nevnes at Rygge hagelag har hengt opp blomsterampler i tre rundkjøringer i Ryggeveien i For å vise at hagelaget i alle år har tatt formålsparagrafen høytidelig er det vel av interesse å se på et årsprogram. La oss ta året 2002.

10 Årsprogram 2002: Leder: Hans Krugerud, Vesthellinga 60, 1526 Moss Sekretær: Aud Pedersen, Kirkegrenda 4, 1580 Rygge Kasserer: John Sørensen, Rørskogen 1, 1580 Rygge Studieleder: Kjersti A. Nygaard, Vardev. 54, 1560 Larkollen 15. januar Hvordan lykkes med roser. Roser og samplantinger, v/roseentusiast Roar Syvertsen. Lysbilder er rosenes år! 26. februar Ideer for nye og gamle hager, v/anleggsgartnermester Tore D. Carlsen. 19. mars Vår i min hage, v/eivind Thune, Det Norske Hageselskap. 23. mars Beskjæring av busker og trær, v/gartner TERJE URSTAD h/sverre Olsen, Ekholtv. 40, Ekholt kl april Sjeldne ville planter i Rygge kommune, v/biolog Ingar Båtvik. Torunn Båtvik leser egne dikt. 8. mai Vi planter et tre, på Eskelund omsorgsboliger 25. mai Planteloppemarked på HADELAND kl juni Kveldstur til RHODODENDRONØYA RISHOLMEN, ONSØY. Avreise fra Rygge Rådhus kl juni Dagstur til Botanisk Hage, GØTEBORG. Avreise med buss fra Rygge Rådhus kl Fellestur for hagelagene i Rygge og Våler. 20. august Vi besøker Vansjø Vannverk v/huggenes. Fremmøte kl August Kåring av den peneste industri-/handelstomten i Rygge 1. september HVEM HAR DEN HØYESTE SOLSIKKEN? Konkurranse for barn. 17. september Maten vi spiser; v/hans Gaffke, rådgiver innen økologisk landbruk. v/næringsmiddeltilsynet. Hva med alle tilsetningsstoffene (alle E-ene). 21. september INFOSTAND CITY SYD. Viser fruktsorter i Rygge. Hjelper til med sortsbestemmelse av frukt. Hagelagsinfo. 29. september SOPPTUR 15. oktober ÅRSMØTE. Medlemmene forteller og viser bilder fra egne hager. 19. november VI LAGER ADVENTS- OG JULEDEKORASJONER PÅ BALKE GÅRD. Vi begynner kl desember JULEMØTE M/GRØT OG JULEKAKER Laget arrangerer studieringer med tema Hvordan lykkes med roser våren 2002 og Stauder til høsten. Møtedag er tredje tirsdagen i måneden (ikke februar- og julemøtet) kl Møtene er åpne for alle. Kaffe og utlodning. Vanlige møter holdes i Rygge Rådhus, kantinen. Rygge hagelag er blitt kåret som årets beste hagelag i Østfold i 1998, 2001 og I 2001 ble laget også kåret som det nest beste hagelaget i landet. Det er Det Norske Hageselskap som står bak kåringene. Det er stor ære for laget å vinne disse kåringene. Og det er jo en belønning for et spesielt godt drevet hagelag.

11 Styremedlemmer i Rygge Hagelag gjennom de første 25 år, 4/ / november 1980 Interimstyret konstituerer seg, Ingjerd Bratterud, Lars Fischer og Einar Randen 4. februar 1981 Stiftelsesmøte År Leder Sekretær Kasserer Studieleder Styremedlem Styremedlem Vara Vara 1981 Ingjerd Bratterud Lars Fischer Einar Randen Aase Sæterdal Terje Urstad 1982 Snorre Selmer Lars Fischer Ivar Iversen Turid H. Bergerøy Aase Sæterdal Nora Walfjord ¹ 1983 Else Kristoffersen Ivar Iversen Nora Walfjord Aase Sæterdal Turid H. Bergerøy Grete Helseth Sverre Skovly 1984 Else Kristoffersen Ivar Iversen Turid H. Bergerøy 1985 (Arbeidsstyre) Britt Anita Lyby Ivar Iversen Helga Pedersen Guri Kaldhussæter John Sørensen Anne Sofie Larsen Sverre Skovly 1986 Marit Sørensen Britt Anita Lyby Ivar Iversen Helga Pedersen Guri Kaldhussæter Ellen Myhrer Sverre Skovly ¹ 1987 Marit Sørensen Sonja Martinsen Ivar Iversen Aud Karin Myrvang Eva Kase Ellen Myhrer Sverre Skovly 1988 Sverre Skovly Eva Kase Ivar Iversen Aud Karin Myrvang Marit Sørensen Ellen Myhrer Per Bodal Sonja Martinsen 1989 Sverre Skovly Marit Sørensen Ivar Iversen Marit Sørensen Bjørg Wang Johansen ¹ Ellen Myhrer Per Bodal Sonja Martinsen 1990 Sverre Skovly Sverre Gjølstad Ivar Iversen Marit Sørensen Bjørg Wang Johansen Aud Karin Myrvang Per Bodal Gunnar Gylder 1991 Sverre Gjølstad Sissel Røhr Ivar Iversen Marit Sørensen Katrine B. Gjølstad Aud Karin Myrvang Per Bodal Gunnar Gylder 1992 (Arbeidstyre) Arne Steinum Ivar Iversen Marit Sørensen Sverre Skovly John Sørensen Per Bodal 1993 Sverre Skovly Asbjørn Myhrer Ivar Iversen Marit Sørensen Per Bodal John Sørensen Sissel Røhr Knut Gundersen 1994 Aase Sæterdal Asbjørn Myhrer John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Sissel Røhr Knut Gundersen 1995 Aase Sæterdal Asbjørn Myhrer John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Knut Gundersen Hans Krugerud 1996 Aase Sæterdal Asbjørn Myhrer John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Hans Krugerud Gerd Iversen 1997 Aase Sæterdal Hans Krugerud John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Aud Pedersen Gerd Iversen 1998 Aase Sæterdal Hans Krugerud John Sørensen Marit Sørensen Per Bodal Ivar Iversen Aud Pedersen Ellen Sveli 1999 Aase Sæterdal Hans Krugerud John Sørensen Marit Sørensen Henrik Olsen Ivar Iversen Aud Pedersen Ellen Sveli 2000 Hans Krugerud Aud Pedersen John Sørensen Marit Sørensen Henrik Olsen Ivar Iversen Ellen Sveli Kjersti A. Nygaard 2001 Hans Krugerud Aud Pedersen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Henrik Olsen Ivar Iversen Ellen Sveli Marit Sørensen Trine Bugten 2002 Hans Krugerud Aud Pedersen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Trine Bugten Ivar Iversen Ellen Sveli Marit Sørensen 2003 Hans Krugerud Trine Bugten John Sørensen Kjersti A. Nygaard ¹ Marit Abrahamsen Ivar Iversen Ellen Sveli Evy Bøhn 2004 Kjersti A. Nygaard Marit Abrahamsen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Tina Norman Terje Næss Konny Kristiansen Evy Bøhn 2005 Kjersti A. Nygaard Marit Abrahamsen John Sørensen Kjersti A. Nygaard Tina Norman Terje Næss Konny Kristiansen Vera Andersen 2006 Kjersti A. Nygaard Marit Abrahamsen Åge Hermansen Kjersti A. Nygaard Tina Norman Arild Pettersen Konny Kristiansen Vera Andersen Anmerkninger: ¹ Nestleder

12 TREPLANTING. Treets plass i hage/kulturlandskap understrekes ved at Rygge Hagelag hvert år planter et tre gratis på forskjellige steder i bygda. Følgende trær er plantet: 1981 LINDETRE i bussrundkjøringen på Øreåsen 1984 RØD-EIK på plenen foran Ekholt kirke 1997 GRÅPÆRETRE ved Nasle Aktivitetshus, Larkollen 1998 SOMMEREIK på Ekholt skole 1999 BLODBØK ved Rygge Museum 2000 SOMMEREIK (Quercus robur) tusenårstre på Bygdetunet ved Rygge kirke 2001 HESTEKASTANJE i City syd ved krysset Varnav./Carlbergv HESTEKASTANJE ved Eskelund omsorgsboliger, Halmstad 2003 FAMILIE EPLETRE (3 sorter) på Larkollen skole 2004 ROSEHAGTORN på Halmstad ungdomsskole 2005 ROGNETRE (4 stk.) på Halmstad skole Bemerkninger til planting av 1000 års tre: Etter initativ av Rygge Hagelag ble det dannet en treplantingsgruppe bestående av representanter fra Rygge Kommune, Rygge Bygdekvinnelag og Rygge Hagelag. Tusenårstreet ble plantet på Bygdetunet 8. mai, frigjøringsdagen, av Rygges ordfører Aud Kristin Løken. Samtidig ble det nedsatt et kobberskrin med aktuelle dokumenter/aviser/frimerker/mynter fra tusenårsskiftet. Rygge Kommunes kommunestein (melkekvarts) med inskripsjon ble plassert over. For øvrig vil vi nevne at Hestekastanje er mye brukt som tuntre på gårdene i Rygge. Hagelaget har gjerne brukt 8. mai som plantedag.

13 I hagen hos Solveig og Odd Rolland I hagen hos Solveig og Odd Rolland I hagen hos Wenche og Øyvind Paulsen I hagen hos Wenche og Øyvind Paulsen Frukttrærne blomstrer i hagen til Åge Hermansen. Våren 2006 Våren Det blomstrer i Åge Hermansens hage

14 Dugnad på Kjærneshagen Eldresenter Beskjæring v/odd Paulsen Bli kjent med Rygge Kirke og dens omgivelser. Arne Steinum forteller om Rygge Kirke 5. juni 1999 Rygge hagelags stand om frukt og blomster m.m. Markens grøde. Grønnsak- og blomsterproduksjon i Rygge 2000 Rygge hagelag v/aase Sæterdal planter en Sommereik på Ekholt skole 15. mai Både ordfører, rådmann, skolesjef og lensmann var med! Marit Løken, Gunnar Sandaker, Bente Roer

15 Hvert år beplanter hagelaget rundkjøringer i Rygge i samarbeid med Ekholt Vel og lokale gartnerier Helge Fellkjær ønsker velkommen til julemøte Godt besøkt medlemsmøte Hageselskapet Østfold feiret 100 år på Støtvig Hotell i Larkollen juni Rygge hagelag var godt representert. Ellen Sveli, Berit Nygård, Hans Krugerud, Aase Sæterdal og Inger Pindsle Fra jubileumsfesten Tidligere og nåværende ledere av hagelaget, sammen med ordføreren. Fra jubileumsfesten Nåværende styre i hagelaget, sammen med representanter fra Rygge kommune. Foran fra venstre: Else Kristoffersen, Aase Sæterdal og Marit Sørensen Bak fra venstre: Kjersti A. Nygaard, ordfører Aud-Kristin Løken og Hans Krugerud Foran fra venstre: Konny Kristiansen, Vera Andersen og Marit Abrahamsen Bak fra venstre: Arild Pettersen, Kjersti A. Nygaard, Åge Hermansen, ordfører Aud-Kristin Løken og reguleringssjef Päivi Hilska

16 Kubjelle Rygges kommuneblomst Rygge, 1. mars 2007 Åge Hermansen og Hans Krugerud Layout v. Arild Pettersen

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møtedato: 15.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 9:30 Møtested: Rygge kommune - rådhuset, møterom Lille formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/17-11/23 Frammøteliste:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK Til stede: JAN OLAV VAGLE, LEDER BRANNVESENET ROAR GJERDE, NESTLEDER AMBULANSETJENESTEN STEIN DØLPLADS, SEKRETÆR

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Biri sanitetsforening

Årsmelding og regnskap 2003. Biri sanitetsforening Årsmelding og regnskap 2003 Biri sanitetsforening Årsmelding for Biri sanitetsforening 2003. Biri lokalforening hadde ved årets slutt 230 hovedmedlemmer, 7 familiemedlemmer og 3 æresmedlemmer. Medlemstallet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Sak 1: Åpning ved Morten Dåsnes Innkalling ble godkjent Stemmeberettiget: 22 medlemmer Saksliste godkjent

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes.

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2004, PÅ FIRST HOTEL MARITIM I BERGEN. Møtet ble åpnet kl. 19.10 av representantskapets ordfører, Inger Lise Skarstein. Ordføreren innledet med

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011

Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011 Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011 Møtet vart avholdt i idrettsrådet sine lokaler 28.mars 2012 Åpning Leder Jens Kvalsund åpner møtet og ønsker alle hjertelig velkommen. Han gir deretter ordet til kultursjef

Detaljer

18.06.2012 Boccia-turnering.

18.06.2012 Boccia-turnering. 18.06.2012 Boccia-turnering. 11.06.2012 "Vilt- og rovdyrforvaltningen i Eidsvoll." Foredrag ved Ole Randin Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen. 04.06.2012 I 2012 er det 100 år siden den første flyvningen

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 20 års tilbakeblikk

Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 20 års tilbakeblikk Alcoa Mosjøen Pensjonistforening 20 års tilbakeblikk Historikk Behov for ei pensjonistforening Møter Turer Aktiviteter Tillitsvalgte Medlemstall Drift Framtiden Full fart med Alcoa-pensjonister ut Melfjorden

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening

Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Presentasjon av Lillehammer Telepensjonistforening Starten To-tre representanter fra Televerkets Pensjonistforbund og fem pensjonister fra Lillehammer møttes ut på vinteren 1985 med sikte på å starte ei

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen hadde meldt forfall ingen vara kunne møte Harald Isaksen Sissel Thomassen for

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE RENNLEDELSE Funksjon Navn Mobiltlf. e-mailadr. Rennleder Lars Ivan Markås 415 67 348 lars.markaas@online.no NK Rennleder Kåre Nordnes 952 54 132 kaare.nordnes@gmail.com Standplassjef Øystein Aslaksen 400

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

PROGRAM STANDPLASS HL

PROGRAM STANDPLASS HL Hovedlandsrennet 2015 5. - 8. mars 2015 Stevningsmogen INFORMASJON MANNSKAPER Standplass PROGRAM STANDPLASS HL - endelig rev. 03 1 Til alle funksjonærer under Hovedlandsrennet 2015 Hovedlandsrennet (HL)

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326

Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Årsmelding 2014 for Sarpsborg Husflidslag Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Lagets stiftelsesår: 1974 NB! Lagets Organisasjonsnr.: 975 470 326 Styret ble valgt på årsmøtet den 27/01-2014 for perioden:

Detaljer