Tigern lokalparken. nord i Hamar. LAA 341 Even Bakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tigern lokalparken. nord i Hamar. LAA 341 Even Bakken"

Transkript

1 Tigern lokalparken 2013 nord i Hamar L 341 Even akken

2 Innhold Orientering Ringveien fv 77 Frukt & grønt Rimi Skjønsberg barnehage Innhold Side Orientering 2 Kvaliteter i Tigern 3 Oppsumering analyse 4 Litteraturstudie 5 Prosessnegativer 6 Vegetasjon 7 evegelse & møteplasser 8 ktiviteter 9 etaljbilder 10 Stemningsbilder 11 Møbler 12 Matrialbruk 13 Snittoppriss 14 Kilder & figurliste 15 fv 77 Rollsløkka skole Figur:2 Hedmark fylke Hamar kommune Figur:1 ndelig er Tigern ferdig og jeg er strålende fornøyd! Ideer og forslag er sortert, gode er beholdt og dårlige er kasta. Jeg føler selv jeg har hatt en fin prosess, mye takket mange ekstra timer på skolen. et tar tid og finne form og funksjon. et enkle er ofte det som tar mest tid. Jeg er ekstra fornøyd med valg av oppgaveområdet. Skolen, parken og Tigern trengte alle tre et løft og jeg føler jeg har fått samlet dem og på den måten styrket dem. Jeg har også lært mange nye programmer, litt Vectorworks, Lumion og Infraworks. Forelesningene har vært lærerike og veiledningen med Tone Lindheim ga masse inspirasjon. Generelt har veiledningene vært veldig gode i kurset, bra oppfølging og bra folk. Her føler jeg Kine toppet laget. Takk til ugustin og Jan som har vært mine veiledere. God stemning! Helt avslutningsvis vil jeg takke for en fantastisk tur til Hamburg. et gjorde inntrykk! Fylkesvei 222 Klukkhagen nkerskogen ørstadskogen Tigern Fylkesvei 25 Jernbanen Martodden Vikingskipet Vennlig hilsen Even akken Europavei 6 omkirkeodden Hamar sentrum Espern 2

3 Kvaliteter i Tigern Rollsløkka skole rett over veien: Et sted hvor man kan utvikle et bedre møte mellom skolen og parken. I dag er vei og parkeringsplass en barriere. Grusbanen: En grusbane med fotballmål som blir til skøytebane om vinteren. anen ligger litt på skrå og tar mye plass. E ålplassen ved Tigern: En mye brukt bålplass av ungdommen og barn. Stedet har et dårlig rykte og sprøyter er funnet. Stiene over gresssletta: Området har tråkk og stier som viser at flere gangstier mangler. jørketrærne på gresssletta: En sirkel av store bjørketrær. e skaper et rom og et slags ly ved grusbanen. Sandvollybalbanen: En populær sandvollybalbane som mange ungdommer i området bruker. et finnes også en benk og en søppelbøtte. F I Lekeplassen på gresssletta: En liten lekeplass i nærheten av barnehagen som barnehagen bruker. Liten og veldig enkel. G Høyden på gresssletten: Kulen gir en oversikt og en arena for å bli sett. Kulen er også en populær akeplass. J Lekeplassen i Tigern: Et populært lekeområde for 5-7 klasse på Rollsløkka barneskole. ærer preg av slitasje og mye bruk. H Rimi over veien: ærbutikken og ringveien som er i nærheten av parken. et finnes mange parkeringsplasser ved butikken. Trærne i Tigern: Trærne skaper fine rom og gir ly. Mange fine lekeplasser og stier. et er veldig tett, og mange av trærne er krokete og fine og klatre i. K Oversikt over kvaliteter på stedet: Metode: Metoden jeg brukte når jeg gjorde disse registreringene var at jeg gikk aktivt inn på tomten så etter plasser jeg likte fanga dem med app. 360 grader på iphonen. På den måten fikk jeg med meg omgivelsene og fikk et bedre innblikk i området. et fungerte også slik at jeg aktivt måtte tenke over hvorfor jeg ville ta et bilde akkurat der jeg tok og hva var det som gjorde stedet til en kvalitet. I K J G F E H Figur:3 3

4 Oppsumering analyse 10 min Sykkel: Vi brukte sykkel for å bli kjent med Hamar det beviste at sykkel er en fin måte å komme seg rundt på. Med dette erfarte vi at sykkelnettet på tross av Hamars sykkelsatsing og strategi var stykkete og oppdelt. Vi syklet også gjennom en del av miljøgatene i Hamar de bestod i all hovedsak av at man hadde gjort den smalere og satt inn grønne øyer av gress. Her så man potensiale til å gjøre noe mer. e vakre gønne lungene Klukkhagen, nkerskogen og ørstad skogen kunne bli bedre utnyttet og spille en større rolle i sykkelstrategien. emografi: Ved sist telling hadde Hamar innbyggere, 6000 av disse er under 19 år, og 5000 er over 67 år. Hamar er en mangfoldig kommune med mennesker fra 108 nasjoner. ette er en ressurs og kan berike kulturen og idretten med nye impulser og preferanser. a innbyggere har høgs./universitetsutdanning. Og Hamar har selv en høyskole som utdanner lærere. et er med dette viktig og ha skoler i umiddelbar nærhet som er gode forbilder på hvordan skoler og der under skolegårder bør fungere og se ut. Rollsløkka barneskole har her et klart forbedringspotensiale. 5 min Rollsløkken skolekrets 300 elever ebyggelse: oligene i området rundt Tigern består i all hovedsak av eneboliger med store hager og borettslag i form av blokk. Etter undersøkelser i på Finn.no er det lite kvadratprisforskjeller mellom disse så overgangen mellom blokk og hus er ikke avskrekkene. et er lett å bytte bolig i Hamar. I tillegg er det planer for nye, til de allerede eksisterende. et finnes lite små løkker i området dette har et forbedringspotensial og møteplasser i den etablererte boligstrukturen er mangeplasser fraværende. Geografi: Hamars topografi heller ganske jevnt mot Mjøsa. Mye av arealene rundt byen er jordbruksareal og er beskyttet, dette sette føringer om fortetning og der finnes det gode muligheter for i Mange deler av Hamar. Skogene i området består i all hovedsak av nåletrær, og da furu og gran. Skolekrets Eks. sykkelruter Park sykkelruter Planl. sykkelruter 4

5 Litteraturstudie yer for mennesker Fra år 2010 Forbedring av skolegårder i Oslo - En idé og erfaringsrapport Fra år 1999 Rapport - Fysisk aktivitet i skolehverdagen Fre år 2003 Figur:6 Figur:4 Jan Ghel Tone Lindheim Figur:5 nne- Karine Halvorsen Thoren Jan Ghel presenterer sykkelen som det mest bærekraftige fremkomstmiddelet på hjul. Han nevner at mange byer skryter av å satse på sykkel uten at de nødvendigvis har klart å skape gode forhold for syklister. et kommer klart frem at sikkerhet og følelsen av trygghet er viktig for syklistene og at det bør være klare skiller mellom myke og harde trafikanter. Parkering av sykler er også viktig, og at de finnes tett gjør det lettere å velge å ta sykkelen fremfor bilen. et sier seg selv at det er ingen som har lyst å gå tilbake fordi sykkelen ble stjålet eller kjørt ned mens du var på butikken. Ghel sier at man må tenkehelhetlig og satse på alle områder hvis man ønsker å lykkes med en sykkelstrategi. Tone Lindheim presenterer viktige prinsipper i sin raport som sikrer en god skolegård, de ønsker jeg og bruke for å sikre en god skolegård. Å komme å gå Trerekkene fører en inn i skolen. Å klatre og slenge Skog med store trær og lekeapparater. Å hoppe og løpe Store arealer, høye møbler og trampoliner. Å bygge og bo Skog og ulike møbler. Å stimulere sansene Frukt- og bærhagen, skogen og grusen. mfi / tribuneanlegg Klippen og møblene. Å dyrke Frukt og bærhagen Vann Vanningsanlegg som også kan brukes til lek. Hundremeterskogen Skogen i tigern. Forordet til rapporten over beskriver hvorfor skolen er en viktig sosial arena. Og viser at man bør satse på skolegårder Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er sentral i et folkehelseperspektiv. arn og unge oppholder seg lenger på skolen både i undervisningssammenheng og på fritiden. Skolen har derfor fått økt betydning for å fremme god helse gjennom økt fysisk aktivitet. Gjennom skolen treffer man alle barn og unge, og man har mulighet til å fremme gode aktivitetsvaner uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet. Skolen kan derfor være en viktig arena for å redusere sosiale helseforskjeller. et norske leksikon definerer sosial følgende: 1 2 Sosial som er skikket for liv i samfunn, i selskap med andre i vår sosiale natur. Sosial som gjelder samfunnet og samfunnsforholdene Gjennom å svare på de ulike utfordringene ønsker jeg å sikre en god sosial arena ærhet Parken ligger i et etablert boligområde, nært til lokalbutikk, skole og barnehage. Tilgjenlighet Flere innganger, en klar overgang mellom lokalbutikk og parken. Trygghet elysning, brede veier, en mindre skog for de minste barna, flere sitteplasser. ktivitet Uorganisert aktivitet i skogen, sandvollyballarena, skolehage, treningsaparater. Skjærming Mindre små sitteplasser, ulike rom med ulike aktiviteter, en liten skog for de minste. Sosialisering Sandvollyball der jenter og gutter er like intereserte, skolehage, et samlingsted. Grønne elementer Lære å dyrke mat, øke det estetiske uttrykket, et økologisk perspektiv. Gjennomgang Sikre en god gjennomgang,et møtepunkt og en sammenkobling av like grøntområder. 5

6 Prosessnegativer Først trengte jeg å finne ut hvem jeg skulle planlegge for. et resulterete i at jeg så behov for å planlegge for barnehagebarn, skolebarn, ungdom, voksne, familier og eldre. For å skape en identitet kan man bruke form. For å løsrive seg er det nyttig å prøve ulike formgrep og uttrykk, trerekker, tre som formgrep og bålplass ble ting jeg tok med meg videre. Så bygde jeg en terrengmodel der jeg la merke til terregnet. et fine amfiet mot sørvest gjorde at jeg ønsket å utvikle terrenget i formgrepet. Her ble det mange rare former utviklet. E Rundløypen begynner å ta form. Jeg ønsket å gå innom skogen og skape en runde for de eldre damene som bruker parken til å lufte hunden sin. Jeg ønsket å skape ulike arenaer eller såkalte møteplasser med ulike funksjoner for å kunne treffe flest mulig. Utfordringen ligger i hvordan fordele rommene og finne en balanse. F Jeg ønsker å skape flotte innganger og utganger til parken. I hovedsak snakker vi om en i nord og en i sør. 6

7 Vegetasjon E F G H I Fig:7 Fig:8 Fig:9 Fig:10 Fig:11 Fig:12 Fig:13 Fig:14 Fig:15 ntall: 3 stk otanisk navn: Picea abies orsk navn: Rødgran Familie: Piceaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H8 G ntall: 40 stk otanisk navn:ribes rubrum orsk navn: Hagerips Familie: Grossulariaceae Voskeplass: Tåler det meste Herdighetssone H7 J K Fig:16 ntall: 7 stk otanisk navn: Pinus sylvestris orsk navn: Skogfuru Familie: Pinaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H7 H ntall: 40 stk otanisk navn: Rips nigrum orsk navn: Hagesolbær Familie: Grossulariaceae Voskeplass: Tåler det meste Herdighetssone: H7 L Fig:17 ntall: 26 stk otanisk navn: Populus tremula orsk navn: Osp Familie: Salicaceae Vokseplass: Tåler noe skygge Herdighetssone: H8 I ntall: 10 stk otanisk navn: Prunus avium orsk navn: Søtkirsebær Familie: Rosaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H5 Fig:18 E F ntall: 8 stk otanisk navn: etula pendula orsk navn: Hengebjørk Familie: etulaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H7 ntall: 30 stk otanisk navn: Philadelphus coronarius orsk navn: uftskjærsmin Familie: Hydrangeaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H5 ntall: 250 stk otanisk navn: alamagrostis x acutiflora orsk navn: Hagerørkvein Familie: Poaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H6 J K L ntall: 13 stk otanisk navn: Malus Malus orsk navn Eple Gravenstein Familie: Rosaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H4 ntall: 79 stk otanisk navn:populus tremula orsk navn Søyleosp Erecta Familie: Salicaceae Vokseplass: Tåler noe skygge Herdighetssone: H6 ntall: 19 stk otanisk navn: Sorbus intermedia orsk navn: Svenskeasal Familie: Rosaceae Vokseplass:est i sol Herdighetssone: H7 Vedlikehold: Vedlikeholdet av Tigern skal forgå som et privat-kommunalt samarbeid. er kommunen skal gjøre de store oppgavene som klipping av gress og tynning av skog. Mens private skal rake, vanne og beplante. Frukttrærne, bærbuskene og duftskjærsminen skal beskjæres ved behov av kommunen, gjerne ved hjelp av skolen. Gresset skal holdes i parkmessig standard og skogen skal forbli en skog. (Unngå sterk tynning, kvisting) Intensjonsbeskrivelse: et stramme mot det rotete, søyletrærne skal være en kontrast til skogen og gi en følelse av ulike rom. Søyleosp er et vakkert tre som rasler i vinden. uftskjærsminen skal brukes i parken for å skape duft og skjerming fra veien. en kan godt brukes andre steder i park hvis så er ønskelig i senere sammenhenger. Frukttrærne og bærbuskene skal gi smak og inntrykk til de forbipasserende, skolen skal også kunne høste og utnytte resursene, samt fortelle mor og far at det ikke bør råtne på treet hjemme i hagen. 7

8 evegelse & møteplasser Klukkhagen ørstad ungdomskole evegelse: et skal sikres en enkel gjennomgang, og det skal være mulig å gå seg en runde med hunden om kvelden. Ved inngangene skal det vær plass til å stoppe opp og vente på noen uten at man står i veien hvis man har sykkel. et skal være brede gang- og sykkelstier slik at det ikke er ekkelt og møte noen. Møteplasser: et er viktig at det finnes ulike aktiviteter der man kan møtes, videre er det viktg med masse plasser og sette eg ned og finne ro. e bør ha ulik skala og bør ha ulike formål og funksjon. et er viktig med steder der mange kan sitte sammen. Opptill stykk. På den måten kan man arrangsjere fest, bursdag og utetime uten at de er et problem med sitteplasser. nkerskogen Sentrum Mindre årer ut og inn i parken. lle fører de til et nytt grøntområde. Veien stenges for å knytte barneskolen og parken bedre sammen. Skolegården skal også bli en mer naturlig del av parken Møteplasser y blindvei Vikingskipet Parkens rundløype skal kunne brukes som gjennomfartsåre, turløype, møtepunkt og binneledd. ette skal være hovedårene til parken, den i sør skal koble sentrum til parken. en nordre åren knytter parken til ørstand ungdomskole og lokalbutikken. 8

9 ktiviteter andy er en idrett i vekst. ette er en utebane for de minste. anen passer godt som bane for rullestolbrukere. asket er en idrett hvor gutter ikke kan brukte sin fysiske makt når de spiller med jentene. En idrett for begge kjønn. Frukt- & bærhagen skal være et tilbud til forbipasserende og de som bor i nærheten i blokk. Frukttrær har stor prydverdi. Mange eldre har hund, parken skal være tilrettelagt for å kunne gå en tur med hunden. I tillegg skal det være mulig og hente og kaste hundeposer. Treningsaparater har blitt veldig populære blant befolkningen. Parken skal ha aparater som skal være et tilbud til de som vil være fysisk aktive. ålplassen i parken er svært populær for barnehagen og klubber. ette er noe som kan utvikles bedre og være et samlingspunkt i parken. Sandvollyball er en idrett både jenter og gutter liker. en eksisterende banen i parken er populær. Ved å ha flere baner skal man kunne kjøre tunering. e grå flatene på oversiden skal kunne brukes til å skate. Sykkel er en fin aktivitet for alle i alle aldere. Parken skal fungere som et binneledd mellom skog og by. Isbanen skal være et tilbud og et samlingspunkt om vinteren. Og er det store samlingspunktet om vinteren. I dag lages det skiløype i parken om vinteren det ønsker jeg at forsatt skal være mulig. Lekearealet til skolen kan brukes av alle og skal sikre en god arena for sosial aktivisering. Musikk en en viktig del i en ungdoms hverdag. Parken skal ha tråløst internett og tråsløst musikkanlegg på sandvollyballarenaen og isbanen. Interesser blant jenter og gutter i % Jenter: Jogging i mosjonshensikt (27 %) Ski (23 %) Svømming (18 %) Styrketrening/Vektløfting/ Kroppsbygging (17 %) ans (16 %) Fotball (10 %) Løpstrening (8 %) Gymnastikk og turn(6 %) Volleyball/Sandvolleyball (6 %) Inline/Rulleskøyter/Skateboard (3 %) Kilde: Synnovate MMI, arne- og ungdomsundersøkelsen 2007 Gutter: Styrketrening/Vektløfting/ Kroppsbygging (25 %) Fotball (24 %) Ski (22 %) Jogging i mosjonshensikt (21 %) Svømming (15 %) Løpstrening (9 %) Gymnastikk og turn (6 %) Volleyball/sandvolleyball (5 %) asketball (5 %) Inline/Rulleskøyter/Skateboard (4 %) 9

10 etaljbilder F K I H G E E F L J P G H I M O J K L M O P 10

11 Stemningsbilderner Even står å spiller banjo mens han ser utover tigern en sen kveld i januar. Familien tenner opp bålene på klipen og venter på de andre i skogvokterne. Lille Jenny er på vei hjem etter å ha vært på kulturskolen. aniel henger og trener på treningsbroen mens han venter på kameratene sine. Joakim og Helle går en kveldstur for å dyrke kjærligheten. Kai tar bilde av sønnen Kjell i det han endelig klarer å få dragen opp i ettermiddagsbrisen. 11

12 10,4 m Møbler 2,9 m 4,5 m 0,45 m 0,2 m 2,5 m 2,3 m 0,45 m 0,45 m 1,3 m 0,3 m 0,45 m 2,6 m 0,45 m Møblene i Tigern er såkalte supermøbler. e er store og overdimensjonerte. et er fordi de skal kunne tåle en tiger og ta sin plass i rommet. Mange av møblene har store flater der man kan sole seg eller leke. 2,4 m 6,0 m 0,4 m 4,2 m Jeg mener og har erfart at det ikke alltid trenger å være et fysisk hus for at barn skal leke at det er en hytte. e ulike nivåene og variasjonene i møblene skaper muligheter for ulike sosiale rom. er man kan bruke møblene som en rekvisitt i det sosiale rom eller et lekeapparat. Grunnen til at jeg valgte å gjøre de så store er at de skal ikke bare skal se ut benker eller bed, men være mer en del av landskapet og på den måten ikke virke så tomme når de ikke brukes. 0,5 m 10,0 m 5,7 m 0,45 m 1,3 m 0,4 m 0,5 m 0,7 m En typisk benk har sterke assosiasjoner til mennesker som sitter. Med en gang man ser en tom benk føler man det tomt. Har man derimot skapt en form som kan sittes på kan assosiasjonene ikke komme like sterkt, og man føler det ikke like tomt. 10,6 m 0,5 m 0,1 m Møblene skal i noen tilfeller være skråkuttet ned mot bakken og være belyste og kvelden. et gjør at formene kommer frem på en helt annen måte og skaper andre former og rom. 1,0 m 2,0 m 0,7 m 2,8 m 0,5 m 0,9 m 0,2 m 4,4 m 0,9 m 2,2 m 1,1 m 3,6 m 0,9 m 0,5 m 2,7 m 0,3 m 0,5 m 5,7 m 0,9 m 2,3 m 12

13 Matrialbruk Grus: Grusen i Tigern skal ha en størrelse på 0,5-10mm slik at den kan pakkes og dermed kjøres på med rullestol og sykkel. Grusen skal komme fra et lokalt grusuttak slik at man sikrer lokal stein. Grusgangene skal bygges opp og komprimeres slik at de ikke blir ødelagt av reinskyll. Som avgrensning til grusen skal det brukes cortenstålkanter. isse skal støpes på plass og skal sikre at ikke gresset vokser inn i grusen eller at grusen går over til gresset. Fig:19 etong: Jeg ønsker å bruke betong til to forskjellige formål. Et av formålene er å skape en flate der det kan skates. Her trengs det et ordentlig fundament så det ikke sprekker opp. et andre formålet er å bruke betong i møblene. ette skal være betong med lokal grus som skal pusses frem. egge betongformålene skal støpes på stedet. Og det skal tilstrebes en mest mulig lik farge på møblene. et må også gjøres plass til lyselementene under støpen. Fig: 20 Treverk: Møblene, rekkverket, Grotten og Klipppen skal bestå av osp. Osp er et vakert tre og brukes som en del av vegetasjonsplanen. Jeg ønsker å slå et slag for treslaget osp til utendør bruk. Osp er et lyst treverk som sakte blir grått. Osp har fine kveliteter ved at det ikke vrir seg eller for myk. Jeg ønsker grove dimensjoner og gjerne ops fra lokal skog. Fig: 21 Gummidekke: Gummidekket skal brukes på store flater som dekke. et skal blant annet bli bruk som dekke på basketbanene. a skal det legges inn hvite streker for å merke banen. Gummi skal også dekke en del av møblene, enkelte skal dekkes helt andre skal bare ha felt med gummi. et er viktig at alt av gummien har lik farge som på bilde. Gummien skal være oransje. Fig: 22 13

14 Snittoppsiss Viser det høyeste punktet i parken. ` E` ` ` ` Viser det laveste punktet i parken. 1:200 ` E 1:200 ` Viser senterpunktet i parken. 1:200 ` Viser den største stigningen i parken. 1:200 ` Viser det høyeste punktet i parken. E 1:200 E` 14

15 Kilder Figurliste Planer: Hamarbyromsplan, Mars 2013, Gehl rchitects. ettsider: (jenter vs gutter) (skjekke opp planter) (se på stat. på Hamar) (om sykkelstrategien) (eiendomsforhold) (hva er sosial) (auto-cad blokker) (teste ut gatesnitt) ( vectortegn) (se på idretten i Hamar) (rollsløkka barneskole) (måle og se) (ortofoto) ( helse) https://fronter.com/umb/index.phtml (litteratur) Stortingsmelding: St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle < 13.4 Statens tilrettelegging Inaktivitet og overvekt Fysisk aktivitet i befolkningen Figur 1: Wikipedia/norge/geografi & Wikipedia/hedmark/geografi Figur 2: Gulesider/Skråfoto/Hamar Figur 3: Gulesider/Skråfoto/Hamar Figur 4: Figur 5: Figur 6: Figur 7: Figur 8: Figur 9: Figur 10: Figur 11: Figur 12: Figur 13: Figur 14: Figur 15: Figur 16: Figur 17: Figur 18: Figur 19: Figur 20: Figur 21: Figur 22: Raport: Forbedring av skolegårder i Oslo - En idé og erfaringsrapport (Guro Maardalen og Tone Lindheim) Fysisk aktivitet i skolehverdagen (Referansegruppe: Gunnar reivik, Lena Klason Heggebø, Kine Halvorsen Thoren, Oddrun Samdal, Knut-Inge Klepp) Fysisk aktivitet - Omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet - en oppdatering og revisjon (Gunnar revik, Kolbjørn Rafoss) øker: Gehl, Jan: yer for mennesker. ogverket, 2010 Lynch, Kevin: The image og the city. The MIT press, 1960 Mohsen, Mostafavi: Ecological urbanism. Lars Muller Publishers, 2009 Zimmermann, strid: onstructing Landscape. irkhauser,

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Svaksynte: Hørselshemmede: Tilgang til lys, uansett tid på døgn eller år. Siktlinjer i bygningen eller åpen struktur for lettere registrering av området. Objekter med stor

Detaljer

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt Skolens uterom Nina Dybwad, landskapsarkitekt 1 Fra enkle til sammensatte anlegg Asfaltflater med stor grad av oversikt og enkelt vedlikehold Økt fokus på uteareal 6-åringene inn i skolen Reform 97 førte

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer...

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer... Oppdragsgiver: Oppdrag: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole Dato: 22.12.2015 Skrevet av: Helle Lind Storvik Kvalitetskontroll: Tone B. Bjørnhaug FJELL VEGETASJONSANALYSE OG FORSLAG TIL TILTAK INNHOLD

Detaljer

m A R T O d D E N S E N T R U M

m A R T O d D E N S E N T R U M m A R T O d D E N S E N T R U M områdeavgrensning sigrid hauglin LAA341 analyser Silo OL-amfi Grøntdrag fobindelser De nye grøntdragene på Martodden er med på å skape forbindelser mellom det nye og det

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse:

Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse: Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse: nr Art Norsk navn Diameter, cm Høyde, m Vokseplass Vitalitet Mekanisk kvalitet Risiko Forslag til tiltak god/mid/dårlig 1 Betula ssp Bjørk 52 14 boligblokk

Detaljer

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling 4 Forurensning og forsøpling Borte ved Løvstakksiden i Solheimsviken ik er det en del forsøpling av gatemiljøet. Her er noen eksempler: Det ligger søppel strødd i gatene og ved skolen. Folk røyker og slenger

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen Da er årets andre måned allerede forbi, tiden flyr! Denne måneden har vært fylt med mye lek, sang, eventyr og turer ut i all slags vær. Det nye

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN HOVEDMATERIALER. HOVEDGREP Biblioteksplassen

ILLUSTRASJONSPLAN HOVEDMATERIALER. HOVEDGREP Biblioteksplassen MØTES VI PÅ SCHOUS PLASS? SCHOUS PLASS Schous plass ligger sentralt på Grûnerløkka i Oslo og er en av tre plasser/parker som forholder seg til gategridet i bydelen, der plassen tar opp et helt kvartal.

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Hvordan inkludere funksjonshemmede

Hvordan inkludere funksjonshemmede Hvordan inkludere funksjonshemmede Mosjonsaktivitet for alle! Vi har et ansvar å tilby mosjonsaktivitet for alle. Orientering har en unik mulighet siden vi benytter naturen som vårt anlegg. Idretten er

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

VÅGSBYGD SKOLE Konkrete læringsmål Verktøy/hjelpemidler/ Uke Fag Kompetansemål L06 (aktivitet og læringsmål) metoder Høstferie

VÅGSBYGD SKOLE  Konkrete læringsmål Verktøy/hjelpemidler/ Uke Fag Kompetansemål L06 (aktivitet og læringsmål) metoder Høstferie VÅGSBYGD SKOLE Varme Vekst Vennskap Årsplan i koppsøving - Klasse 5. Uke Fag Kompetansemål L06 34 Oppstart av skoleåret 35 36 37 38 39 Ballspill Sykkeltur til naturmuseet 40 Høstferie 41 42 Tarzantikken

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Innledning Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i Ås. I en digital kartdatabase registrerte

Detaljer

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Dato: 13. juni 2014 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Nesset kommune Nesset kommune v/miljøvernleder Hogne Frydenlund Revisjon 00 Dato 13.06.2014 Utarbeidet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 HVA HAR LOFTEBARNA GJORT I AUGUST OG SEPTEMBER Vi startet tidlig med turer og fast ukeplan. Det å være på tur gir oss et godt samhold og en fin gruppeopplevelse,

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Bygdatunet arena for læring

Bygdatunet arena for læring Bygdatunet arena for læring Mandag 30. april ble Horg Bygdatun og kulturstien læringsarena for 3. trinn ved Hovin skole. Vår i skogen var tema for dagen, og programmet var lagt i samarbeid mellom skolen

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3 Oppdragsgiver: Valle Kommune Oppdrag: 535233 Sentrumsutvikling Valle Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Vigdis Steinarsdottir Rishaug Kvalitetskontroll: Espen Evensen Reinfjord MEDVIRKNINGSPROSESS MED VALLE

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

Refleksjonsnotat for Mai.

Refleksjonsnotat for Mai. Refleksjonsnotat for Mai. Mai måned er her og vi har kommet i gang med å ta med små grupper på tur til skogen. Vi har foreløpig delt inn i 4 grupper. Vi har hatt litt ulike erfaringer på de første skog

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Julie Runde Krogstad jrk@toi.no Transportøkonomisk institutt Nordisk folkehelsekonferanse 26.-29. august 2014, Trondheim Workshop

Detaljer

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Skadeforebyggende forum KONFERANSE PLANLEGGING FOR ET TRYGGERE SAMFUNN 25 APRIL 2013 PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén Institutt for landskapsplanlegging.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskere: Klasse 4B ved Alvøen skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk?

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk? DIGITALT BARNETRÅKK Hva er Barnetråkk? Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 Fokusområdet i endring Fokusområdet er i stadig endring og utvikling, akkurat som barna. Deres interesser endres og utvikles i takt med året som går. Fokusområdet har

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2017 Verdier 2017 er nå i gang, og vi er i full gang med spennende prosjekter. Planen for 2016 er vi ikke ferdig med å jobbe etter, vi er midt i den. Dette gjør at vi velger å videreføre den. I

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker Ask barnehage Grovplan for avdeling Dråpen Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Maur. Utgitt av: Speideravdelingen, Syvendedags adventistsamfunnet, Vik Senter 3530 Røyse. Illustert av: Nina Norlin

Maur. Utgitt av: Speideravdelingen, Syvendedags adventistsamfunnet, Vik Senter 3530 Røyse. Illustert av: Nina Norlin Maur Utgitt av: Speideravdelingen, Syvendedags adventistsamfunnet, Vik Senter 3530 Røyse Illustert av: Nina Norlin 2005 VIGSEL Jeg er blitt vigslet til maur a) Mitt bilde JEG ER SPEIDER den av Jeg heter.

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010 Design din egen hage Hagedesign er spennende. Og profesjonell hjelp er alltid det beste, men mye kan du gjøre selv for å få system på hagen din. Nøkkelordet er god planlegging. Har du hagen du ønsker deg?

Detaljer

09.01.2012. Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3. Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde

09.01.2012. Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3. Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde 09.01.2012 Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3 Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3 Keyserløkka Øst borettslag har i sine rehabiliteringsplaner

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN foto villglede.no BALANSE NATURBINGO TUR I MØRKET KLATRING 1 Skogen gir et fantastisk grunnlag for skattejakt, særlig om høsten. Engasjer barna til å finne fargerike

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Sp.mål 1: Er du..? Sp.mål 2: Du går i..? Sp.mål 3: Hvordan kommer du deg til skolen? 67 Går/sykler. Kjører buss 40 30 20 10

Sp.mål 1: Er du..? Sp.mål 2: Du går i..? Sp.mål 3: Hvordan kommer du deg til skolen? 67 Går/sykler. Kjører buss 40 30 20 10 Sp.mål 1: Er du..? 6 64 64 6 62 62 Gutt Jente 61 Sp.mål 2: Du går i..? 12 1 2 1. klasse 21 21 2. klasse 2 1 1 1. klasse 14 4. klasse. klasse 7 9 6. klasse 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Sp.mål

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

S O LA S U P E R L E K E P LA S S

S O LA S U P E R L E K E P LA S S SOLA SUPERLEKEPLASS ROM Definere tomtens hjørner AKTIVITET Bevege seg på bølger og sanddyner - og springe i luften REKREASJON Park og torg på tvers av lekeplassen 1:2500 Overordnet situasjonsplan 2 P LA

Detaljer

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015.

Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Periodeplan for Ekorngruppen juni 2015. Hva har vi gjort i april og mai? Tur Vi er så heldige å ha et fantastisk nærområdet ved barnehagen, og det har blitt mange fine turer i både april og mai. Turene

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Virkning av grøntområder; helse, trivsel og bærekraftig utvikling

Virkning av grøntområder; helse, trivsel og bærekraftig utvikling Virkning av grøntområder; helse, trivsel og bærekraftig utvikling Arne Sæbø, Bioforsk Vest Særheim Anleggsgartnerdagene 2012 Ulvik 15. og 16. februar Problemstillingen Urbanisering og fortetting har en

Detaljer