Tigern lokalparken. nord i Hamar. LAA 341 Even Bakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tigern lokalparken. nord i Hamar. LAA 341 Even Bakken"

Transkript

1 Tigern lokalparken 2013 nord i Hamar L 341 Even akken

2 Innhold Orientering Ringveien fv 77 Frukt & grønt Rimi Skjønsberg barnehage Innhold Side Orientering 2 Kvaliteter i Tigern 3 Oppsumering analyse 4 Litteraturstudie 5 Prosessnegativer 6 Vegetasjon 7 evegelse & møteplasser 8 ktiviteter 9 etaljbilder 10 Stemningsbilder 11 Møbler 12 Matrialbruk 13 Snittoppriss 14 Kilder & figurliste 15 fv 77 Rollsløkka skole Figur:2 Hedmark fylke Hamar kommune Figur:1 ndelig er Tigern ferdig og jeg er strålende fornøyd! Ideer og forslag er sortert, gode er beholdt og dårlige er kasta. Jeg føler selv jeg har hatt en fin prosess, mye takket mange ekstra timer på skolen. et tar tid og finne form og funksjon. et enkle er ofte det som tar mest tid. Jeg er ekstra fornøyd med valg av oppgaveområdet. Skolen, parken og Tigern trengte alle tre et løft og jeg føler jeg har fått samlet dem og på den måten styrket dem. Jeg har også lært mange nye programmer, litt Vectorworks, Lumion og Infraworks. Forelesningene har vært lærerike og veiledningen med Tone Lindheim ga masse inspirasjon. Generelt har veiledningene vært veldig gode i kurset, bra oppfølging og bra folk. Her føler jeg Kine toppet laget. Takk til ugustin og Jan som har vært mine veiledere. God stemning! Helt avslutningsvis vil jeg takke for en fantastisk tur til Hamburg. et gjorde inntrykk! Fylkesvei 222 Klukkhagen nkerskogen ørstadskogen Tigern Fylkesvei 25 Jernbanen Martodden Vikingskipet Vennlig hilsen Even akken Europavei 6 omkirkeodden Hamar sentrum Espern 2

3 Kvaliteter i Tigern Rollsløkka skole rett over veien: Et sted hvor man kan utvikle et bedre møte mellom skolen og parken. I dag er vei og parkeringsplass en barriere. Grusbanen: En grusbane med fotballmål som blir til skøytebane om vinteren. anen ligger litt på skrå og tar mye plass. E ålplassen ved Tigern: En mye brukt bålplass av ungdommen og barn. Stedet har et dårlig rykte og sprøyter er funnet. Stiene over gresssletta: Området har tråkk og stier som viser at flere gangstier mangler. jørketrærne på gresssletta: En sirkel av store bjørketrær. e skaper et rom og et slags ly ved grusbanen. Sandvollybalbanen: En populær sandvollybalbane som mange ungdommer i området bruker. et finnes også en benk og en søppelbøtte. F I Lekeplassen på gresssletta: En liten lekeplass i nærheten av barnehagen som barnehagen bruker. Liten og veldig enkel. G Høyden på gresssletten: Kulen gir en oversikt og en arena for å bli sett. Kulen er også en populær akeplass. J Lekeplassen i Tigern: Et populært lekeområde for 5-7 klasse på Rollsløkka barneskole. ærer preg av slitasje og mye bruk. H Rimi over veien: ærbutikken og ringveien som er i nærheten av parken. et finnes mange parkeringsplasser ved butikken. Trærne i Tigern: Trærne skaper fine rom og gir ly. Mange fine lekeplasser og stier. et er veldig tett, og mange av trærne er krokete og fine og klatre i. K Oversikt over kvaliteter på stedet: Metode: Metoden jeg brukte når jeg gjorde disse registreringene var at jeg gikk aktivt inn på tomten så etter plasser jeg likte fanga dem med app. 360 grader på iphonen. På den måten fikk jeg med meg omgivelsene og fikk et bedre innblikk i området. et fungerte også slik at jeg aktivt måtte tenke over hvorfor jeg ville ta et bilde akkurat der jeg tok og hva var det som gjorde stedet til en kvalitet. I K J G F E H Figur:3 3

4 Oppsumering analyse 10 min Sykkel: Vi brukte sykkel for å bli kjent med Hamar det beviste at sykkel er en fin måte å komme seg rundt på. Med dette erfarte vi at sykkelnettet på tross av Hamars sykkelsatsing og strategi var stykkete og oppdelt. Vi syklet også gjennom en del av miljøgatene i Hamar de bestod i all hovedsak av at man hadde gjort den smalere og satt inn grønne øyer av gress. Her så man potensiale til å gjøre noe mer. e vakre gønne lungene Klukkhagen, nkerskogen og ørstad skogen kunne bli bedre utnyttet og spille en større rolle i sykkelstrategien. emografi: Ved sist telling hadde Hamar innbyggere, 6000 av disse er under 19 år, og 5000 er over 67 år. Hamar er en mangfoldig kommune med mennesker fra 108 nasjoner. ette er en ressurs og kan berike kulturen og idretten med nye impulser og preferanser. a innbyggere har høgs./universitetsutdanning. Og Hamar har selv en høyskole som utdanner lærere. et er med dette viktig og ha skoler i umiddelbar nærhet som er gode forbilder på hvordan skoler og der under skolegårder bør fungere og se ut. Rollsløkka barneskole har her et klart forbedringspotensiale. 5 min Rollsløkken skolekrets 300 elever ebyggelse: oligene i området rundt Tigern består i all hovedsak av eneboliger med store hager og borettslag i form av blokk. Etter undersøkelser i på Finn.no er det lite kvadratprisforskjeller mellom disse så overgangen mellom blokk og hus er ikke avskrekkene. et er lett å bytte bolig i Hamar. I tillegg er det planer for nye, til de allerede eksisterende. et finnes lite små løkker i området dette har et forbedringspotensial og møteplasser i den etablererte boligstrukturen er mangeplasser fraværende. Geografi: Hamars topografi heller ganske jevnt mot Mjøsa. Mye av arealene rundt byen er jordbruksareal og er beskyttet, dette sette føringer om fortetning og der finnes det gode muligheter for i Mange deler av Hamar. Skogene i området består i all hovedsak av nåletrær, og da furu og gran. Skolekrets Eks. sykkelruter Park sykkelruter Planl. sykkelruter 4

5 Litteraturstudie yer for mennesker Fra år 2010 Forbedring av skolegårder i Oslo - En idé og erfaringsrapport Fra år 1999 Rapport - Fysisk aktivitet i skolehverdagen Fre år 2003 Figur:6 Figur:4 Jan Ghel Tone Lindheim Figur:5 nne- Karine Halvorsen Thoren Jan Ghel presenterer sykkelen som det mest bærekraftige fremkomstmiddelet på hjul. Han nevner at mange byer skryter av å satse på sykkel uten at de nødvendigvis har klart å skape gode forhold for syklister. et kommer klart frem at sikkerhet og følelsen av trygghet er viktig for syklistene og at det bør være klare skiller mellom myke og harde trafikanter. Parkering av sykler er også viktig, og at de finnes tett gjør det lettere å velge å ta sykkelen fremfor bilen. et sier seg selv at det er ingen som har lyst å gå tilbake fordi sykkelen ble stjålet eller kjørt ned mens du var på butikken. Ghel sier at man må tenkehelhetlig og satse på alle områder hvis man ønsker å lykkes med en sykkelstrategi. Tone Lindheim presenterer viktige prinsipper i sin raport som sikrer en god skolegård, de ønsker jeg og bruke for å sikre en god skolegård. Å komme å gå Trerekkene fører en inn i skolen. Å klatre og slenge Skog med store trær og lekeapparater. Å hoppe og løpe Store arealer, høye møbler og trampoliner. Å bygge og bo Skog og ulike møbler. Å stimulere sansene Frukt- og bærhagen, skogen og grusen. mfi / tribuneanlegg Klippen og møblene. Å dyrke Frukt og bærhagen Vann Vanningsanlegg som også kan brukes til lek. Hundremeterskogen Skogen i tigern. Forordet til rapporten over beskriver hvorfor skolen er en viktig sosial arena. Og viser at man bør satse på skolegårder Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er sentral i et folkehelseperspektiv. arn og unge oppholder seg lenger på skolen både i undervisningssammenheng og på fritiden. Skolen har derfor fått økt betydning for å fremme god helse gjennom økt fysisk aktivitet. Gjennom skolen treffer man alle barn og unge, og man har mulighet til å fremme gode aktivitetsvaner uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet. Skolen kan derfor være en viktig arena for å redusere sosiale helseforskjeller. et norske leksikon definerer sosial følgende: 1 2 Sosial som er skikket for liv i samfunn, i selskap med andre i vår sosiale natur. Sosial som gjelder samfunnet og samfunnsforholdene Gjennom å svare på de ulike utfordringene ønsker jeg å sikre en god sosial arena ærhet Parken ligger i et etablert boligområde, nært til lokalbutikk, skole og barnehage. Tilgjenlighet Flere innganger, en klar overgang mellom lokalbutikk og parken. Trygghet elysning, brede veier, en mindre skog for de minste barna, flere sitteplasser. ktivitet Uorganisert aktivitet i skogen, sandvollyballarena, skolehage, treningsaparater. Skjærming Mindre små sitteplasser, ulike rom med ulike aktiviteter, en liten skog for de minste. Sosialisering Sandvollyball der jenter og gutter er like intereserte, skolehage, et samlingsted. Grønne elementer Lære å dyrke mat, øke det estetiske uttrykket, et økologisk perspektiv. Gjennomgang Sikre en god gjennomgang,et møtepunkt og en sammenkobling av like grøntområder. 5

6 Prosessnegativer Først trengte jeg å finne ut hvem jeg skulle planlegge for. et resulterete i at jeg så behov for å planlegge for barnehagebarn, skolebarn, ungdom, voksne, familier og eldre. For å skape en identitet kan man bruke form. For å løsrive seg er det nyttig å prøve ulike formgrep og uttrykk, trerekker, tre som formgrep og bålplass ble ting jeg tok med meg videre. Så bygde jeg en terrengmodel der jeg la merke til terregnet. et fine amfiet mot sørvest gjorde at jeg ønsket å utvikle terrenget i formgrepet. Her ble det mange rare former utviklet. E Rundløypen begynner å ta form. Jeg ønsket å gå innom skogen og skape en runde for de eldre damene som bruker parken til å lufte hunden sin. Jeg ønsket å skape ulike arenaer eller såkalte møteplasser med ulike funksjoner for å kunne treffe flest mulig. Utfordringen ligger i hvordan fordele rommene og finne en balanse. F Jeg ønsker å skape flotte innganger og utganger til parken. I hovedsak snakker vi om en i nord og en i sør. 6

7 Vegetasjon E F G H I Fig:7 Fig:8 Fig:9 Fig:10 Fig:11 Fig:12 Fig:13 Fig:14 Fig:15 ntall: 3 stk otanisk navn: Picea abies orsk navn: Rødgran Familie: Piceaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H8 G ntall: 40 stk otanisk navn:ribes rubrum orsk navn: Hagerips Familie: Grossulariaceae Voskeplass: Tåler det meste Herdighetssone H7 J K Fig:16 ntall: 7 stk otanisk navn: Pinus sylvestris orsk navn: Skogfuru Familie: Pinaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H7 H ntall: 40 stk otanisk navn: Rips nigrum orsk navn: Hagesolbær Familie: Grossulariaceae Voskeplass: Tåler det meste Herdighetssone: H7 L Fig:17 ntall: 26 stk otanisk navn: Populus tremula orsk navn: Osp Familie: Salicaceae Vokseplass: Tåler noe skygge Herdighetssone: H8 I ntall: 10 stk otanisk navn: Prunus avium orsk navn: Søtkirsebær Familie: Rosaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H5 Fig:18 E F ntall: 8 stk otanisk navn: etula pendula orsk navn: Hengebjørk Familie: etulaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H7 ntall: 30 stk otanisk navn: Philadelphus coronarius orsk navn: uftskjærsmin Familie: Hydrangeaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H5 ntall: 250 stk otanisk navn: alamagrostis x acutiflora orsk navn: Hagerørkvein Familie: Poaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H6 J K L ntall: 13 stk otanisk navn: Malus Malus orsk navn Eple Gravenstein Familie: Rosaceae Vokseplass: est i sol Herdighetssone: H4 ntall: 79 stk otanisk navn:populus tremula orsk navn Søyleosp Erecta Familie: Salicaceae Vokseplass: Tåler noe skygge Herdighetssone: H6 ntall: 19 stk otanisk navn: Sorbus intermedia orsk navn: Svenskeasal Familie: Rosaceae Vokseplass:est i sol Herdighetssone: H7 Vedlikehold: Vedlikeholdet av Tigern skal forgå som et privat-kommunalt samarbeid. er kommunen skal gjøre de store oppgavene som klipping av gress og tynning av skog. Mens private skal rake, vanne og beplante. Frukttrærne, bærbuskene og duftskjærsminen skal beskjæres ved behov av kommunen, gjerne ved hjelp av skolen. Gresset skal holdes i parkmessig standard og skogen skal forbli en skog. (Unngå sterk tynning, kvisting) Intensjonsbeskrivelse: et stramme mot det rotete, søyletrærne skal være en kontrast til skogen og gi en følelse av ulike rom. Søyleosp er et vakkert tre som rasler i vinden. uftskjærsminen skal brukes i parken for å skape duft og skjerming fra veien. en kan godt brukes andre steder i park hvis så er ønskelig i senere sammenhenger. Frukttrærne og bærbuskene skal gi smak og inntrykk til de forbipasserende, skolen skal også kunne høste og utnytte resursene, samt fortelle mor og far at det ikke bør råtne på treet hjemme i hagen. 7

8 evegelse & møteplasser Klukkhagen ørstad ungdomskole evegelse: et skal sikres en enkel gjennomgang, og det skal være mulig å gå seg en runde med hunden om kvelden. Ved inngangene skal det vær plass til å stoppe opp og vente på noen uten at man står i veien hvis man har sykkel. et skal være brede gang- og sykkelstier slik at det ikke er ekkelt og møte noen. Møteplasser: et er viktig at det finnes ulike aktiviteter der man kan møtes, videre er det viktg med masse plasser og sette eg ned og finne ro. e bør ha ulik skala og bør ha ulike formål og funksjon. et er viktig med steder der mange kan sitte sammen. Opptill stykk. På den måten kan man arrangsjere fest, bursdag og utetime uten at de er et problem med sitteplasser. nkerskogen Sentrum Mindre årer ut og inn i parken. lle fører de til et nytt grøntområde. Veien stenges for å knytte barneskolen og parken bedre sammen. Skolegården skal også bli en mer naturlig del av parken Møteplasser y blindvei Vikingskipet Parkens rundløype skal kunne brukes som gjennomfartsåre, turløype, møtepunkt og binneledd. ette skal være hovedårene til parken, den i sør skal koble sentrum til parken. en nordre åren knytter parken til ørstand ungdomskole og lokalbutikken. 8

9 ktiviteter andy er en idrett i vekst. ette er en utebane for de minste. anen passer godt som bane for rullestolbrukere. asket er en idrett hvor gutter ikke kan brukte sin fysiske makt når de spiller med jentene. En idrett for begge kjønn. Frukt- & bærhagen skal være et tilbud til forbipasserende og de som bor i nærheten i blokk. Frukttrær har stor prydverdi. Mange eldre har hund, parken skal være tilrettelagt for å kunne gå en tur med hunden. I tillegg skal det være mulig og hente og kaste hundeposer. Treningsaparater har blitt veldig populære blant befolkningen. Parken skal ha aparater som skal være et tilbud til de som vil være fysisk aktive. ålplassen i parken er svært populær for barnehagen og klubber. ette er noe som kan utvikles bedre og være et samlingspunkt i parken. Sandvollyball er en idrett både jenter og gutter liker. en eksisterende banen i parken er populær. Ved å ha flere baner skal man kunne kjøre tunering. e grå flatene på oversiden skal kunne brukes til å skate. Sykkel er en fin aktivitet for alle i alle aldere. Parken skal fungere som et binneledd mellom skog og by. Isbanen skal være et tilbud og et samlingspunkt om vinteren. Og er det store samlingspunktet om vinteren. I dag lages det skiløype i parken om vinteren det ønsker jeg at forsatt skal være mulig. Lekearealet til skolen kan brukes av alle og skal sikre en god arena for sosial aktivisering. Musikk en en viktig del i en ungdoms hverdag. Parken skal ha tråløst internett og tråsløst musikkanlegg på sandvollyballarenaen og isbanen. Interesser blant jenter og gutter i % Jenter: Jogging i mosjonshensikt (27 %) Ski (23 %) Svømming (18 %) Styrketrening/Vektløfting/ Kroppsbygging (17 %) ans (16 %) Fotball (10 %) Løpstrening (8 %) Gymnastikk og turn(6 %) Volleyball/Sandvolleyball (6 %) Inline/Rulleskøyter/Skateboard (3 %) Kilde: Synnovate MMI, arne- og ungdomsundersøkelsen 2007 Gutter: Styrketrening/Vektløfting/ Kroppsbygging (25 %) Fotball (24 %) Ski (22 %) Jogging i mosjonshensikt (21 %) Svømming (15 %) Løpstrening (9 %) Gymnastikk og turn (6 %) Volleyball/sandvolleyball (5 %) asketball (5 %) Inline/Rulleskøyter/Skateboard (4 %) 9

10 etaljbilder F K I H G E E F L J P G H I M O J K L M O P 10

11 Stemningsbilderner Even står å spiller banjo mens han ser utover tigern en sen kveld i januar. Familien tenner opp bålene på klipen og venter på de andre i skogvokterne. Lille Jenny er på vei hjem etter å ha vært på kulturskolen. aniel henger og trener på treningsbroen mens han venter på kameratene sine. Joakim og Helle går en kveldstur for å dyrke kjærligheten. Kai tar bilde av sønnen Kjell i det han endelig klarer å få dragen opp i ettermiddagsbrisen. 11

12 10,4 m Møbler 2,9 m 4,5 m 0,45 m 0,2 m 2,5 m 2,3 m 0,45 m 0,45 m 1,3 m 0,3 m 0,45 m 2,6 m 0,45 m Møblene i Tigern er såkalte supermøbler. e er store og overdimensjonerte. et er fordi de skal kunne tåle en tiger og ta sin plass i rommet. Mange av møblene har store flater der man kan sole seg eller leke. 2,4 m 6,0 m 0,4 m 4,2 m Jeg mener og har erfart at det ikke alltid trenger å være et fysisk hus for at barn skal leke at det er en hytte. e ulike nivåene og variasjonene i møblene skaper muligheter for ulike sosiale rom. er man kan bruke møblene som en rekvisitt i det sosiale rom eller et lekeapparat. Grunnen til at jeg valgte å gjøre de så store er at de skal ikke bare skal se ut benker eller bed, men være mer en del av landskapet og på den måten ikke virke så tomme når de ikke brukes. 0,5 m 10,0 m 5,7 m 0,45 m 1,3 m 0,4 m 0,5 m 0,7 m En typisk benk har sterke assosiasjoner til mennesker som sitter. Med en gang man ser en tom benk føler man det tomt. Har man derimot skapt en form som kan sittes på kan assosiasjonene ikke komme like sterkt, og man føler det ikke like tomt. 10,6 m 0,5 m 0,1 m Møblene skal i noen tilfeller være skråkuttet ned mot bakken og være belyste og kvelden. et gjør at formene kommer frem på en helt annen måte og skaper andre former og rom. 1,0 m 2,0 m 0,7 m 2,8 m 0,5 m 0,9 m 0,2 m 4,4 m 0,9 m 2,2 m 1,1 m 3,6 m 0,9 m 0,5 m 2,7 m 0,3 m 0,5 m 5,7 m 0,9 m 2,3 m 12

13 Matrialbruk Grus: Grusen i Tigern skal ha en størrelse på 0,5-10mm slik at den kan pakkes og dermed kjøres på med rullestol og sykkel. Grusen skal komme fra et lokalt grusuttak slik at man sikrer lokal stein. Grusgangene skal bygges opp og komprimeres slik at de ikke blir ødelagt av reinskyll. Som avgrensning til grusen skal det brukes cortenstålkanter. isse skal støpes på plass og skal sikre at ikke gresset vokser inn i grusen eller at grusen går over til gresset. Fig:19 etong: Jeg ønsker å bruke betong til to forskjellige formål. Et av formålene er å skape en flate der det kan skates. Her trengs det et ordentlig fundament så det ikke sprekker opp. et andre formålet er å bruke betong i møblene. ette skal være betong med lokal grus som skal pusses frem. egge betongformålene skal støpes på stedet. Og det skal tilstrebes en mest mulig lik farge på møblene. et må også gjøres plass til lyselementene under støpen. Fig: 20 Treverk: Møblene, rekkverket, Grotten og Klipppen skal bestå av osp. Osp er et vakert tre og brukes som en del av vegetasjonsplanen. Jeg ønsker å slå et slag for treslaget osp til utendør bruk. Osp er et lyst treverk som sakte blir grått. Osp har fine kveliteter ved at det ikke vrir seg eller for myk. Jeg ønsker grove dimensjoner og gjerne ops fra lokal skog. Fig: 21 Gummidekke: Gummidekket skal brukes på store flater som dekke. et skal blant annet bli bruk som dekke på basketbanene. a skal det legges inn hvite streker for å merke banen. Gummi skal også dekke en del av møblene, enkelte skal dekkes helt andre skal bare ha felt med gummi. et er viktig at alt av gummien har lik farge som på bilde. Gummien skal være oransje. Fig: 22 13

14 Snittoppsiss Viser det høyeste punktet i parken. ` E` ` ` ` Viser det laveste punktet i parken. 1:200 ` E 1:200 ` Viser senterpunktet i parken. 1:200 ` Viser den største stigningen i parken. 1:200 ` Viser det høyeste punktet i parken. E 1:200 E` 14

15 Kilder Figurliste Planer: Hamarbyromsplan, Mars 2013, Gehl rchitects. ettsider: (jenter vs gutter) (skjekke opp planter) (se på stat. på Hamar) (om sykkelstrategien) (eiendomsforhold) (hva er sosial) (auto-cad blokker) (teste ut gatesnitt) ( vectortegn) (se på idretten i Hamar) (rollsløkka barneskole) (måle og se) (ortofoto) ( helse) https://fronter.com/umb/index.phtml (litteratur) Stortingsmelding: St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle < 13.4 Statens tilrettelegging Inaktivitet og overvekt Fysisk aktivitet i befolkningen Figur 1: Wikipedia/norge/geografi & Wikipedia/hedmark/geografi Figur 2: Gulesider/Skråfoto/Hamar Figur 3: Gulesider/Skråfoto/Hamar Figur 4: Figur 5: Figur 6: Figur 7: Figur 8: Figur 9: Figur 10: Figur 11: Figur 12: Figur 13: Figur 14: Figur 15: Figur 16: Figur 17: Figur 18: Figur 19: Figur 20: Figur 21: Figur 22: Raport: Forbedring av skolegårder i Oslo - En idé og erfaringsrapport (Guro Maardalen og Tone Lindheim) Fysisk aktivitet i skolehverdagen (Referansegruppe: Gunnar reivik, Lena Klason Heggebø, Kine Halvorsen Thoren, Oddrun Samdal, Knut-Inge Klepp) Fysisk aktivitet - Omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet - en oppdatering og revisjon (Gunnar revik, Kolbjørn Rafoss) øker: Gehl, Jan: yer for mennesker. ogverket, 2010 Lynch, Kevin: The image og the city. The MIT press, 1960 Mohsen, Mostafavi: Ecological urbanism. Lars Muller Publishers, 2009 Zimmermann, strid: onstructing Landscape. irkhauser,

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt Skolens uterom Nina Dybwad, landskapsarkitekt 1 Fra enkle til sammensatte anlegg Asfaltflater med stor grad av oversikt og enkelt vedlikehold Økt fokus på uteareal 6-åringene inn i skolen Reform 97 førte

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse:

Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse: Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse: nr Art Norsk navn Diameter, cm Høyde, m Vokseplass Vitalitet Mekanisk kvalitet Risiko Forslag til tiltak god/mid/dårlig 1 Betula ssp Bjørk 52 14 boligblokk

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

m A R T O d D E N S E N T R U M

m A R T O d D E N S E N T R U M m A R T O d D E N S E N T R U M områdeavgrensning sigrid hauglin LAA341 analyser Silo OL-amfi Grøntdrag fobindelser De nye grøntdragene på Martodden er med på å skape forbindelser mellom det nye og det

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer...

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer... Oppdragsgiver: Oppdrag: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole Dato: 22.12.2015 Skrevet av: Helle Lind Storvik Kvalitetskontroll: Tone B. Bjørnhaug FJELL VEGETASJONSANALYSE OG FORSLAG TIL TILTAK INNHOLD

Detaljer

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Svaksynte: Hørselshemmede: Tilgang til lys, uansett tid på døgn eller år. Siktlinjer i bygningen eller åpen struktur for lettere registrering av området. Objekter med stor

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling 4 Forurensning og forsøpling Borte ved Løvstakksiden i Solheimsviken ik er det en del forsøpling av gatemiljøet. Her er noen eksempler: Det ligger søppel strødd i gatene og ved skolen. Folk røyker og slenger

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3 Oppdragsgiver: Valle Kommune Oppdrag: 535233 Sentrumsutvikling Valle Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Vigdis Steinarsdottir Rishaug Kvalitetskontroll: Espen Evensen Reinfjord MEDVIRKNINGSPROSESS MED VALLE

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Bygdatunet arena for læring

Bygdatunet arena for læring Bygdatunet arena for læring Mandag 30. april ble Horg Bygdatun og kulturstien læringsarena for 3. trinn ved Hovin skole. Vår i skogen var tema for dagen, og programmet var lagt i samarbeid mellom skolen

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

09.01.2012. Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3. Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde

09.01.2012. Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3. Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde 09.01.2012 Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3 Styrets forslag til ramme for prosjekt uteområde Prosjekt uteområde Rehabilitering fase 3 Keyserløkka Øst borettslag har i sine rehabiliteringsplaner

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Dato: 13. juni 2014 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Nesset kommune Nesset kommune v/miljøvernleder Hogne Frydenlund Revisjon 00 Dato 13.06.2014 Utarbeidet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Byutvikling - medvirkning fra barn og unge

Byutvikling - medvirkning fra barn og unge Byutvikling - medvirkning fra barn og unge Av: Audun Jensen Kommunikasjonsrådgiver Mai 2013 Hvorfor medvirkning? Utgjør en stor og viktig del av befolkningen. Kjenner sine egne behov best. Gir god faglig

Detaljer

Hvordan inkludere funksjonshemmede

Hvordan inkludere funksjonshemmede Hvordan inkludere funksjonshemmede Mosjonsaktivitet for alle! Vi har et ansvar å tilby mosjonsaktivitet for alle. Orientering har en unik mulighet siden vi benytter naturen som vårt anlegg. Idretten er

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE

OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE OPPGAVE I NATURFAG NATURLEKEPLASS/REFERANSEOMRÅDE NJÅL ERLEND HANSEN DEFLU 1 09.10.2005 KART OVER OMRÅDET Reinen skole Reinen Grillhytta Trollskogen Tarsanskogen 2 LEIRPLASSEN Etter ca.1km og 20min rolig

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA Tema Arbeid med veilederen Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer Refleksjoner rundt begrepet

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

GRØNNSTRUKTUR. Registrering og analyse. Gruppe 3 Bård, Ida Karoline, Katrine og Katrina Høsten 2012

GRØNNSTRUKTUR. Registrering og analyse. Gruppe 3 Bård, Ida Karoline, Katrine og Katrina Høsten 2012 GRØNNSTRUKTUR Registrering og analyse Gruppe 3 Bård, Ida Karoline, Katrine og Katrina Høsten 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon s. 3 Innholdsfortegnelse s. 3 Introduksjon s. 4 Grønne og grå flater s.

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

Siggerud. 78 Ski kommune. Sætreskogen. Oppegård. Langhus. Ski E18. Kråkstad. Ski kommune

Siggerud. 78 Ski kommune. Sætreskogen. Oppegård. Langhus. Ski E18. Kråkstad. Ski kommune Oppegård Siggerud 130 E 131 36 155 3 Sætreskogen Oppegård 32 59 156 152 Langhus E18 Ski 31 15 7 35 1 15 6 9 Ski 6 30 8 15 2 152 5 58 29 126 32 30 Ås 56 10 28 E18 152 Kråkstad Ås 27 55 27 26 53 60 78 3

Detaljer

Universell utforming av skoler og barnehager

Universell utforming av skoler og barnehager Universell utforming av skoler og barnehager 1 UU Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL KATTA Velkommen til tredje trinn ved Korsvoll Aktivitetsskole. Basen vår heter Katta. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre. Kursene er gratis og

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk?

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk? DIGITALT BARNETRÅKK Hva er Barnetråkk? Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Julie Runde Krogstad jrk@toi.no Transportøkonomisk institutt Nordisk folkehelsekonferanse 26.-29. august 2014, Trondheim Workshop

Detaljer

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

Storhamar Arena. Monica Løvli, 4LA Høsten 2013 LAA341- Landskapet og stedet som sosial arena

Storhamar Arena. Monica Løvli, 4LA Høsten 2013 LAA341- Landskapet og stedet som sosial arena Storhamar Arena Monica Løvli, 4LA Høsten 2013 LAA341- Landskapet og stedet som sosial arena Innholdsfortegnelse Innledning Utgangspunkt, Visjon og Konsept Prosessen Prosjektet - Illustrasjonsplan Prosjektet

Detaljer

Gud, før verden ble skapt, så var du. Ja, du er til uavhengig av tiden.

Gud, før verden ble skapt, så var du. Ja, du er til uavhengig av tiden. 8 Vi tror på èn Gud, den allmektige Far Gud, før verden ble skapt, så var du. Ja, du er til uavhengig av tiden. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

Detaljer

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Råd til skole og foreldre Minst 60 minutter barn i skolealder bør være i aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010 Design din egen hage Hagedesign er spennende. Og profesjonell hjelp er alltid det beste, men mye kan du gjøre selv for å få system på hagen din. Nøkkelordet er god planlegging. Har du hagen du ønsker deg?

Detaljer

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982

Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 Detaljregulering for Lekeplass og vegareal på Nedre Storhamar. 08 / 3982 PLANBESKRIVELSE Planens formål: Hensikten med planen er å etablere sentrallekefelt for bydelen Nedre Storhamar, og legge til rette

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartnerbedrift med serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi tar

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE FEBRUAR 2011 Hei alle sammen! Også i løpet av denne måneden har vi hatt et veldig skiftende vær og vi har hatt ganske mange kalde dager og både regn, vind og snø. Så vottene

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013

LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013 LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013 HVOR ER VI? FURUBERGET STORHAMARSENTRET MÅLET ER Å DANNE GODE ROM OG OPPHOLDSTEDER FOR SOSIAL OG FYSISK ATKIVITET I SKOLENS UTEROM

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET Juni 2016

Månedsbrev REVEHIET Juni 2016 Månedsbrev REVEHIET Juni 2016 Viktige datoer: 11.juni: Norun 6 år 13-14. juni: Storefot overnattingstur, Tvillingøya 15.juni: Sommerfest 24.juni: Juliana 5 år Uke 26: Svømming for Storefot, Trygg i vann,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012

PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 PERIODEPLAN FOR OKTOBER OG NOVEMBER PÅ LOFTET 2012 HVA HAR LOFTEBARNA GJORT I AUGUST OG SEPTEMBER Vi startet tidlig med turer og fast ukeplan. Det å være på tur gir oss et godt samhold og en fin gruppeopplevelse,

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Grønn by sunt folk. Tab BUK konferansen i Oslo rådhus 16. juni 2009: Urbant friluftsliv

Grønn by sunt folk. Tab BUK konferansen i Oslo rådhus 16. juni 2009: Urbant friluftsliv Tab BUK konferansen i Oslo rådhus 16. juni 2009: Urbant friluftsliv Grønn by sunt folk Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén Institutt for landskapsplanlegging. UMB ÅS 1 Innhold 1. Friluftsliv

Detaljer

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Skadeforebyggende forum KONFERANSE PLANLEGGING FOR ET TRYGGERE SAMFUNN 25 APRIL 2013 PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén Institutt for landskapsplanlegging.

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

«Leker gutter og jenter mer sammen. med lekemateriale eller uten. lekemateriale?»

«Leker gutter og jenter mer sammen. med lekemateriale eller uten. lekemateriale?» «Leker gutter og jenter mer sammen med lekemateriale eller uten lekemateriale?» Prosjekt om likestilling i Moen Barnehage Høsten/vinteren 2011 Bakgrunn, målsetting for prosjektet: I Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

VASKEMASKINEN SOM MISTET LYDEN SIN

VASKEMASKINEN SOM MISTET LYDEN SIN VASKEMASKINEN SOM MISTET LYDEN SIN Storyline 2008 Avdeling Lyngtuslerne Det begynte en dag i mars. Vi fikk ett brev fra vaktmester Rørtang om at vaskemaskinen i kjelleren var ødelagt. Han hadde ikke tid

Detaljer

Trefelling på kommunale arealer

Trefelling på kommunale arealer Trefelling på kommunale arealer Rutiner og behandling av henvendelser om trefelling og beskjæring/skjøtsel på kommunale arealer 17.03.2016 1 Dagens praksis Drøyt 100 henvendelser om trefelling i 2015 Ca

Detaljer

Virkning av grøntområder; helse, trivsel og bærekraftig utvikling

Virkning av grøntområder; helse, trivsel og bærekraftig utvikling Virkning av grøntområder; helse, trivsel og bærekraftig utvikling Arne Sæbø, Bioforsk Vest Særheim Anleggsgartnerdagene 2012 Ulvik 15. og 16. februar Problemstillingen Urbanisering og fortetting har en

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer