MANUAL FOR SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I MUNKELIA BRL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL FOR SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I MUNKELIA BRL."

Transkript

1 MANUAL FOR SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD I MUNKELIA BRL.

2 INNLEDNING Utearealetmet må vedlikeholdes ordentlig dersom det skal være et hyggelig sted å oppholde seg. Det er viktig å vite hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres. Arbeidet går lettest og gir best resultat hvis det utføres jevnlig. Prøv å unngå «skippertakmetoden». Denne manualen er tenkt som et et bidrag til vaktmester og andre som utfører vedlikehold. Den kan også deles ut til bebere som måtte ønske det. Lykke til!! Vedlikeholdsmanualen er utarbeidet av Miljøutvalget v/ Morten Evensen Manualens er basert på Hagestell av Steven Bradley og Oslo kommune, Bolig- og eiendomsetatens hefte: Vedlikehold av gårdsrom. Illustrasjoner: Ole A.Krogness og Han Veltmann Oslo,

3 SAMMENDRAG VÅR Plen rakes, gjødsles og evt.kalkes. Reparasjonssåing og lufting ved behov. Plantefelt: jorda løsnes, gjødsles og kalkes, kanter stikkes, bark legges ut. Beskjæring av busker og trær ved behov. Faste dekker feies. SOMMER Grasklipping må utføres hele sommeren, mens andre tiltak kanskje gjøres bare en gang i sesongen. Plantefelt lukes og jorda løsnes i overflaten minst en gang i løpet av sommeren, gjerne i forbindelse med gjødsling. Plen gjødsles 2-3 ganger i sesongen, siste gjødsling bør skje før 1. september. Plantefelt gjødsles ved St. Hans og i slutten av august. Plen og plantefelt vannes ved behov. I plantefelt hvor det er installert vanningsanlegg er det ikke nødvendig å vanne manuelt. Urner og krukker må vannes regelmessig. Grus- og sandarealer: Ugras fjernes. Humper og dumper jevnes ut. Ny grus og sand legges ut. Utstyr ettersees og males/beises/oljes ved behov. Sprøyting mot ugras, skadedyr og sykdommer bør i størst mulig grad unngås, kontakt fagfolk / hagesenter for råd. Vårdugnad i gårdsrommet Jorda løsnes HØST Løv rakes vekk og legges i kompost/kjøres vekk Løk settes Benker og bord rengjøres og tas inn VINTER Snømåking: Fortau, inngangspartier og adkomst til søppelkasser holdes framkommelige. Snøhauger må lagres utenfor buskfelt. Gangsoner må strøs. Hus at dere er ansvarlige for fortauet utenfor og langs bygget. Husk å gjødsle i regnvær, eller vann godt om solen skinner.

4 VÅREN Plenene rakes for å fjerne tørt gras og løv. Til dette brukes en jernrive. I buskfeltene løsnes jorda, dvs. de øverste cm. NB: For plantefelt med Rhododendron skal ikke jorda løsnes. Se til at grasplen eller ugras ikke får vokse helt inn til stammen på trær og busker. Dette kan medføre en «struping» og gi redusert vekst. Slikt er spesielt viktig å unngå i de 3-4 første årene etter planting. Staudefelt renskes for dødt plantemateriale før vekstsesongen starter. Faste dekker feies rene for sand og søppel. Gjødsling og kalking Grasplener, buskfelt og trær krever gjødsel og kalk. Riktig gjødsling og kalking er en forutsetning for å få en tett og slitesterk grasplen og friske, frodige busker og trær. Dette er spesielt viktig der vegetasjonen får lite sol. Hvis det slurves med gjødslingen, blir resultatet dårlig vekst og mye ugras og mose i plenen. Kalking og gjødsling skal helst utføres i regnvær. Dersom ikke dette lar seg gjøre må arealene vannes grundig etterpå. Dette er viktig for å unngå sviskader på gras og bladverk. Det bør tas jordprøver med jevne mellomrom, ca. hver 3. år for å kunne vurdere gjødselsbehovet. Kompostert naturgjødsel kan med fordel brukes. Legg f.eks. et ca. 5 cm tykt lag kukompost på alle bed. Det finnes også granulert, se mengdeangivelse på pakningen. Ved bruk av kunstgjødsel kan følgende mengder være en rettesnor: 2,0-3,0 kg fullgjødsel B pr 100 m2 innen 15. mai. 20 kg granulert dolomittkalk pr 100m2 innen 15. mai eller etter 15. oktober. I praktisk bruk vil det si ca. 1 spiseskje pr. tre og ca. en barneskje pr. busk (godt spredt). NB: Vær påpasselig med å ikke kalke for nære røttene på Rhododendron. Grasplen Om vinteren kan snøen lett bli så tettpakket enkelte steder på plenen at det dannes isdekke. Dette kan føre til at graset ikke får luft og dør ut (isbrann). Det er derfor viktig at det er minst mulig tråkk på plenen på vinteren og tidlig vår. Gjennom årets bruk blir plenen komprimert/sammenpakket og det kan være nødvendig å lufte jorden slik at mer oksygen blir tilført. Etter klipping og gjennomraking av plenen stikkes en mengde hull i gresset. Det finnes spesialverktøy for plenlufting, men et greip gjør jobben bra. Stikk greipet ca 10-15cm ned i plenen, dytt det litt frem og tilbake og løft forsiktig opp igjen. Denne prosessen gjentas i rekker med 20cm avstand, gå bakover slik at du ikke tråkker igjen hullene. Så tilføres toppdressing i form av torv, jord og/eller sand som rakes/kostes ned i hullene. Eventuelle skadde partier bør repareres. De øverste 2-4 cm av jorda bearbeides ved hakking, raking og fjerning av gammel grastorv. Legg på 1-2 cm veksttorv eller moldrik jord. Før såing må jorda komprimeres/fottråkkes for å unngå at overflaten blir for løs Det må være god kontakt mellom frø og jord. Etter såing med 1,5 kg frø pr 100 m2 moldes frøet ned med en rive. Den første klippen bør utføres med klipper på høyeste klippehøyde slik at gresset ikke blir skalpert. Dette stimulerer til kraftig vekst og god rotutvikling. Resten av vekstsesongen må plenen klippes regelmessig, men aldri veldig kort, ca 4cm er en god høyde 1 til 2 ganger pr uke.

5 Beskjæring og oppbinding Beskjæring av busker og trær skal helst utføres av fagfolk, men man kan også beskjære selv. Husk da å bruke skarp redskap, og tenk før du skjærer. Det skal være en grunn for hvert eneste snitt man gjør. Det viktigste er å fjerne døde og skadde plantedeler som kan være innfallsport for råtesopper. En forsiktig beskjæring reduserer faren for skader betraktelig. Plasser kuttet i nærheten av en knopp (5mm like over) da sårhelingen skjer mye raskere i nærheten av et slikt vekstpunkt. Se kapittel om skjøtsel for mer detaljer om beskjæring. Oppbinding av nyplantede trær må sjekkes hver vår slik at den ikke blir for stram rundt stammen. Likeledes må det sees til at staurene ikke står for høyt opp i trekrona slik at den blir skadd. Oppbindingen skal først fjernes når treet står støtt alene. Står buskfeltene i fred tråkk og trafikk? Hvis ikke, vurdere å sette opp beskyttelsesgjerde til buskene har etablert seg. Noen steder kan det være nødvendig med et permanent beskyttelsesgjerde for å hindre gjennomgang i buskfeltene. Fuktighet i kjeller For å redusere muligheten for fuktinngang i kjelleren er det viktig å passe på følgende: 1. Fuktsperre Ved rehabiliterte gårder ligger det en fuktsperre av plast langs husveggen i 2 m bredde og cm dypt under plantefelt. Det er viktig at fuktsperren ikke perforeres. VÆR FORSIKTIG MED Å GRAVE DYPT LANGS HUSVEGGENE! 2. Fall fra husveggene For å få overflatevann vekk fra grunnmur/ kjeller skal det være fall ut fra alle husvegger. Setninger i grunnen som forårsaker fall inn mot huset må rettes opp. 3. Overvannskum For å få overflatevannet vekk må overvannskummen være i orden. (Finn ut hvilken kum dette er!) Renholdsverket evt. gårdeier har ansvaret for å rense opp i den minst en gang i året. Gi beskjed til dem hvis kummen er full av sand.

6 SOMMER Sommerarbeidene er naturlig nok de mest arbeidskrevende og de viktigste. Grasklipping Plenene bør klippes jevnlig hele vekstsesongen, omtrent en gang i uka. I perioder med varmt og fuktig vær blir veksten ekstra sterk, og da bør det klippes oftere. Maks. lengde før klipping: 7-8 cm Min. lengde etter klipping: 3,5 cm Klippehøyden kan reguleres på de fleste grasklippere. Klippes plenen for kort kan en stor del av grasplenen tørke ut eller dø. Dette skyldes at slitestyrken minsker og rotutviklingen blir dårligere. Hauger med avklippet gras må fjernes straks for å unngå sviskader på plenen. 7-8cm før 3-5cm etter Plenen bør ikke klippes for kort, det reduserer slitestyrken veldig. Vann sjemden og mye, ikke lite og ofte Overdreven gjødsling skader plantene Gjødsling og vanning Busker og trær overgjødsles rundt St. Hans med 3,5 kg fullgjødsel B pr. 100 m2 plantefelt, samt i slutten av august med ca 3 kg kalksalpeter pr. 100 m2 NB: Rhododendron gjødses med formuldet kugjødsel, og skal ikke tilføres kalk i noen form. Plener gjødsles med tilsammen 2-4 kg kalksalpeter pr 100 m2 fordelt på 2-3 ganger i vekstsesongen. Det er viktig å gjødsle flere ganger for å få en jevn vekst, og for å minske sjansene for sviskader. Høstgjødsling av plen gir bedre overvintringsevne for graset. Siste gjødsling bør skje før 1. september! Ved denne gjødslingen bør det brukes nitrogenfattig fullgjødsel. Det er viktig å følge gjødselanvisningen nøye. Overdreven gjødsling skader plantene og næringssalter skylles etterhvert bort med regnvannet. Dette fører i sin tur til økt forurensning i våre sjøer og vassdrag. Vanning utføres i lengre tørkeperioder når vegetasjonen viser tørkesymptomer (misfarging og visning). Det er bedre å gi skikkelig rotbløyte sjelden enn å skvette på litt vann av og til. Vannet bør trenge cm ned i jorda. (Husk å vanne sanden i sandkassene samtidig!) Hvis man skvetter litt vann på overflaten ofte, vil det føre til at røttene ikke trenger dypt nok ned. Et grunt rotsystem er mer utsatt for tørkeproblemer.

7 Luking og ugrasbekjempelse Buskfeltene bør lukes og jorda løsnes i overflaten (ca dybde 5 cm) minst en gang i løpet av sommeren hvert år. Dette er viktig for å få bort ugras som tar næring og vann fra buskene. Ved angrep av skadedyr på busker og trær, kan man forsøke med å sprøyte på ren grønnsåpe blandet i 4-5 deler vann. Bruk av planteekstrakter kan både fjerne skadedyr og soppangrep og i tillegg virke styrkende på plantene. F.eks. uttrekk av brennesle: 1 del brennesle pr 10 l vann. Som sprøytemiddel må det brukes innen 3 dager. Uttrekk av kjerringrokk (åkersnelle) kokt i 30 min. og tynnet ut 10 ganger er også en mulighet. Plantevernmidler bør brukes av fagfolk i samarbeid med ansvarlig beboerrepresentant. Hvis ugrasproblemet/sykdomsangrepet ikke er stort bør sprøyting unngås. Et alternativ til sprøyting er rotstikking av større ugras. Buskfeltene bør lukes minst en gang i løpet av sommeren. Tildekking holder katter og hunder borte Lekeutstyr etterses hvert år. treverk beises/males etter behov Grus- og sandarealer Grusarealer er mer eller mindre vedlikeholdsfrie. Eventuelt ugress kan fjernes ved hjelp av luking eller ugressmiddel. Grusen har en tendens til å forsvinne litt etter litt med snømåking etc., så den må erstettes med noen års mellomrom. Arealer med fallsand eller grus i forbindelse med lekearealer må vedlikeholdes og erstattes slik at det alltid er riktig mengde etter forskriftene. Sandkassene bør fylles med ny ren sand regelmessig. Katter og hunder gjør av og til sitt fornødne i kassen, og den gamle sanden bør derfor fjernes. For å unngå at katter og hunder kommer til burde sandkassen ha lokk. Dette kan være et trelokk, presenning, en ramme med hønsenetting etc. Reparasjon og stell av lekeutstyr Lekeutstyr må ettersees regelmessig. Det må sjekkes at skruer ikke er løse, og at det ikke er spiker, skarpe kanter el. lign. som barna kan skade seg på. Om nødvendig bør treverket beises/males.

8 HØST Løv fra trær og busker må rakes vekk fra plenene. Løvet kan brukes til å dekke mot ugras i plantefeltene (i stedet for bark) eller legges i komposthaug. Kompost Plengras, løv og andre planterester fra hagen kan legges i komposthaug (potetskall og kålblader eller annet kjøkkenavfall bør ikke legges der da det kan spre plantesykdommer). Kvister kan la seg kompostere hvis de er kuttet opp i småbiter. Mikroorganismer vil omdanne løv og plengras til velluktende mold hvis det er passe fuktig og ikke for vått og tett i komposten. Det bør være dren under hvis underlaget er tett, f. eks cm sand. Uttørking kan hindres ved tildekking med jord eller plastfolie. For å få luft inn i haugen bør den spavendes et par ganger om sommeren. Ferdig kompostert hageavfall brukes til jordforbedring/gjødsling i plantefeltene. Dekking av planter I fellesområdene skal det stort sett være planter som er herdige, slik at man slipper å dekke dem til. Noen vintergrønne busker er imidlertid ømtålige og bør dekkes med sekkestrie mot sterk vårsol. Setting av løk - vårflor Forberedelse av vårens flor av tulipaner, krokus etc. skjer om høsten. De fleste løker skal legges i jorda i september. Plantedybden varierer fra art til art, se instruksjon på pakken. Krokus, Vinterblomst, Snøklokke, Marsklosterklokke, Perleblomst og Blåstjerne blomstrer tidlig på våren. Løk, Alstroemeria, Kjempelilje, Tidløs, Værhane, Høstkrokus, Stupcyklamen, Gladiol, Høstklosterklokke og liljer er eksempler på sommer og høstblomstrende løkvekster. Gress, løv og andre planterester kan legges i komposthaug. Ferdigkompostert hageavfall brukes til jordforbedring/gjødsling i plantefeltene. VINTER Setting av løk skjer om høsten Borettslagene plikter å holde fortauene og inngangspartiene ved husene sine framkommelige. Det samme gjelder veiene fram til søppelkassene. Disse må måkes og strøs for at renholdsverket skal komme fram for å tømme. I snørike vintre, unngå å skuffe snø over buskfelt. Lagre hellere snøen over staudefelt eller grusfelt, lag for eksempel skli-bakker for barna! Vær påpasselig med hva som brukes til å strø med, enkelte belegg, bl.a. betong og tegl tåler ikke salt og må derfor strøes med for eks Urea.

9 SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD Dette kapittel tar for seg de forskjellige skjøtselsmetoder som skal anvendes på planter og utstyr. Årlig vedlikehold i form av beskjæring og fjerning av døde blomsterknopper av busker og trær er nødvendig for at de skal holde seg friske og pene. Beskjæring omfatter blant annet forming av unge planter for å bygge opp en kraftig og velbalansert grensetting, vedlikeholdsskjæring av utvokste busker og trær for å holde ønsket form og størrelse, og å bevare den frisk og med god blomstring og foryngelsesskjæring av eldre trær og busker for å gjenoppbygge gamle eller vanskjøttede trær og busker. Det første skrittet i alle former for beskjæring er å fjerne syk,skadet, døende og død ved. Deretter fjerness alle tynne, svake skudd, så bestemmes hvilke skudd som trenger å skjæres tilbake eller fjernes helt. Trær De aller fleste trær skal ha en gjennomgående stamme. For å oppnå dette er det ofte behov for å fjerne konkurrerende greiner. Fjerning av hovedgreiner bør skje når treet er lite, for bedre sårgroing. Ved beskjæring skal en i tillegg legge vekt på å utvikle kraftige greiner med god greinvinkel. Greiner med spiss vinkel mot stammen har lett for å brekke av når de blir store og tunge. Dette skyldes en sone av innvokst bark mellom stamme og grein. Hos eldre trær som trenger foryngelses-beskjæring bør arbeidet utføres av - eller i samarbeid med - fagperson. Riktig beskjæring av trær. Frukttrær For frukttrær gjelder spesiell beskjæring når det er snakk om fruktdyrking i stor skala. Der er det om å gjøre at treet kan høstes rasjonelt, ved at treet holdes lavt, etc. I et borettslag er trærne ment like mye som prydtrær med frukt. Disse beskjæres mere generelt som andre løvtrær. For frukten sin del er det viktig at treet ikke blir for tett, slik at det kommer lys til. Fjern greiner som peker rett oppover og innover i treet. Se illustrasjon. Beskjæring er viktig de første årene. Alle trær bør sees over årlig, med hensyn til døde greiner etc., men etter noen år beskjæres trærne kun hvert år eller etter behov. Prydbusker Skadde greiner fjernes helt eller kortes inn. Tette og uryddige busker bær tynnes. Busker som har blitt for glisne nederst blir tettere hvis greinene kortes inn. RIKTIG: Prydbusker må tynnes med få snitt, så nær bakken som mulig. I tillegg kan tette partier tynnes ved at en korter inn noen greiner. FEIL: Hvis man kutter inn alle greiner like langt, blir busken altfor tett i ytterkant, og glissen og gammel i lengder ned.

10 FORYNGELSESBESKJÆRING: Foryngelsesbeskjæring 1: Hele buskfelt skjæres ned til ca 10 cm over bakkenivå. Det er viktig å fordele beskjæringen slik at plantefelt som ligger i nærheten av hverandre ikke beskjæres samme året Foryngelsesbeskjæring 2: 1/3-1/2parten av buskfeltet tynnes vekk. Dvs. at man skjærer hele greiner ned til 10 cm over bakken, og fordeler dette på 2-3 år. Dette gjør at buskfeltet alltid vil fremstå som et volum. Foryngelsesbeskjæring 3: Skjær vekk gamle greiner som har blitt for lange og strantete, ellers ingen tynning. Foryngelsesbeskjæring BESKJÆRINGSTDSPUNKT: Vårblomstrende busker bør beskjæres etter at de har blomstret av slik at vi ikke skjærer bort blomsterknoppene som er dannet året før. Høstblomstrende busker danner blomsterknopper samme år, og bør beskjæres på ettervinteren (før løvsprett). De bør tynnes for å sikre god blomstring, kutt de eldste skuddene nesten helt ned til bakken og ta vekk svake og ekstra lange skudd som ødelegger balansen i busken. Busker som beskjæres etter blomstring er: Søtmispel, Stjernetopp, Gullbusk, Soleiebusk, Fagerbusk, Skjærsmin, Grefsheimspirea, Kranstopp, Klokkebusk. Selv om de fleste busker bør beskjæres like etter blomstring eller mens de er i hvile (ettervinteren/tidlig vår), er det noen arter som ikke tåler dette da de blør fra sårene når sevjen stiger. Dette gjelder for Kirsebær, Japanlønn, Viftelønn, Kattebusk, Bjørk og Stjernemagnolia som bør beskjæres midt på sommeren. (Busker som ikke bør beskjæres på sommeren er: Surbær, Berberis, Mispel, Tindved, Kristtorn, Ildtorn, Rynkerose og Snøbær). Ved å beskjære busker kraftig oppmuntres ny vekst fra basis. Dette er nødvendig tiltak for å få ny vekst hos gamle og vanskjøttede busker og busker med dårlig fasong. Denne type beskjæring bær gjøres på ettervinteren selvom blomstringen det året da blir borte. Høstberberis, vanlig Hassel, Rosespirea og vanlig Syrin tåler hard beskjæring, andre busker som for eksempel Ildkvede, Stjernetopp, Fagerbusk, Ildtorn og Skjærsmin bør få en beskjæring fordelt på to år. Bærbusker Frukt og bærbusker bør beskjæres tidlig på våren ved å skjære tilbake noe av siste års vekst. Dette stimulerer dannelsen av blomsterbærende skudd for den nye sesongen. Rips får bær på greiner som er 2-5 år gamle. Skjær først de eldste greinene ned til bakken (gamle greiner har mørkere bark enn unge). Fjern deretter svake skudd og greiner som henger ned. Busken må tynnes godt for å gi størst mulig avling. Beskjæringstid: Høsten, etter at bærene er plukket.

11 Roser Gjenblomstrende klatreroser og markdekkende roser blomstrer på årsskudd. Skadde og døde greiner skjæres inn til frisk ved. Gamle uryddige klatreroser og markdekkende roser kan forynges ved å skjære noen gamle greiner helt ned til 5-10 cm over bakkenivå. Det er viktig å sette igjen en del unge friske greiner. Pass på at nye knopper ikke blir skadet når avskårne greiner skal trekkes ut av en busk. Visne blomster fjernes etterhvert. Klatreroser må alltid bindes opp til espalier el. lign. for å bli pene. Oppbindingen skjer årlig, samtidig som en kontrollerer at gammel oppbinding ikke er for stram. Markdekkende roser skal etterhvert vokse i hverandre og dekke marka godt. Klipte hekker av busker med flere greiner fra basis Det er viktig å forme klipte hekker helt fra det første året for å få ønsket høyde og fasong. Både toppskudd og sideskudd må beskjæres. Under oppbyggingsfasen klippes de i pyramideform, for så å få ønsket form og høyde etter hvert. Se illustrasjon, a. Første året, b. Andre året., c. Tredje året, d. Fjerde året og seinere år Hekken må skjæres slik at sidene skrår svakt innover nedenfra og opp. Det er viktig for at knopper på de nederste greinene skal få nok lys til å kunne bryte. Klipte hekker beskjæres ved St. Hans tid og/eller tidlig høst. Om det er behov for flere beskjæringer pr. sommer er avhengig av vekstkraften til plantene. Klatreplanter Omfatter mange forskjellige arter som trenger forskjellige beskjæringsmåter. Generelt: Tynning om våren hvis planten er for tett. Innkorting og redusering om den er blitt for omfangsrik. Stauder Stauder er flerårige planter som visner ned hver høst og kommer igjen våren etter. Staudenes levetid varierer. Noen stauder dør eller blir sterkt satt tilbake etter noen få år, mens andre lever en mannsalder og vel så det. Alle stauder skal renskes for dødt plantemateriale før vekstsesongen starter om våren. Eventuell deling av stauder skjer om våren for de høstblomstrende og om høsten for de vårblomstrende artene. Løk og knollvekster Disse plantene må få stå og visne ned før bladene fjernes. Dette for at næringen skal gå tilbake til løken/knollen for neste års blomstring. Pass på at jorda ikke er for tørr under blomstringen. De formerer seg selv ved å sette sideløk, noen frør seg i tillegg. For arter som står i gressplen må en vente med klipping om våren inntil bladene har visnet (gjelder spesielt småvokste arter som Chionodoxa, Scilla og Crocus). Løkene kan deles etter blomstring og nedvisning av bladene når det blir for tette plantinger.

12 UTSTYR/MØBLER Generelt bør utstyr og møbler ses igjennom en gang i året for feil og mangler. Alle møbler i tre har behov for en overflatebehandling hvis de skal motstå det norske sommerværet og holde seg flotte i mer enn ett år. Husk å ta inn benker og bord før vinteren! Overflatebehandling: Teak og hardwood Utemøbler i hardtre blir grå og værslitte om de ikke blir behandlet. Teak har fra naturens side et stort innhold av olje som beskytter mot råte og sopp - men ikke mot solens blekende virkning og regnets utvasking av treets fargestoffer. Påfør terrassemøbelolje til treverket er mettet og fjern overskuddsolje med en lofri fille. (Obs: oljefiller er selvantennelige så de må enten legges i vann eller brennes). For at møblene skal holde seg pene bør behandlingen gjentas i løpet av sommeren. Møblene bør rengjøres godt og oljes hver høst før de settes inn for vinteren. Sibirsk Lerk Sibirsk lerk er i utgangspunktet selvimpregnerende og trenger ikke overflatebehandling. Treverket får etter hvert en lys, sølvgrå farge, men dersom man vil beholde den opprinnelige gyldenbrune fargen, kan man bruke BIO*SAFE Lerkeolje. Oljen beskytter mot sopp, alger og mosedannelse og gjør treverket vannavvisende i opptil 4-6 år. NB! Treverk av lerk skal IKKE males, men kan oljebeises. Impregnerte møbler og konstruksjoner. Impregnert treverk bør behandles med uteolje beregnet på impregnert treverk når de er helt nye. Ved senere behandlinger må treverket renses skikkelig før de oljes på nytt, bruk et spesialrensemiddel beregnet på hus og fasader samt en sopp og algedreper. Impregnert tre kan behandles med pigmentert olje eller oljedekkbeis i en farge om man ønsker en farge. Malte tremøbler Malte tremøbler rengjøres med såpe og vann. Om malingen sprekker/flasser må de males på nytt. Før du maler må all gammel maling fjernes (pusses eller slipes) og møblene avfettes, bruk for eks Kraftvask. Skyll med vannslangen og la møblene tørke godt, gjerne i to dager. Møblene må grunnes med en grunning beregnet på utvendig tre og mal deretter to strøk med oljemaling. Lasurbehandlet: Overflatebahandling av mindre mekaniske skader, men med et ellers intakt fargelag behandles med transparent lasursystem. Overflatebehandling av store mekaniske skader og hvor fargener ødelagt behandles med dekkende lasursystem. Plastmøbler Plastmøbler blir grå og matte av å stå ute i sol, vind og regn. Nye plastmøbler kan med fordel behandles med plastvoks, da holder de seg pene lenger. Gamle plastmøbler rengjøres med plastrensemiddel og stålull nr Metall Hvis du skal male møbler av metall må de rengjøres grundig. Skitt, rust og gammel maling må fjernes for at ny maling skal sitte godt. En grunningsmaling for metall beskytter mot rustangrep, deretter males to strøk med alkydmaling for metall. Aluminiumsmøbler kan sprayes med en emaljelakk.

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GRØNTAREALET LILLE EKEBERGS BORETTSLAG PLENENE: Det er mange plener i området som sårt trenger vedlikehold. En plen består av ulike sorter gress og kløver og det er ønskelig at den

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Hønefoss 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR GÅRDSROMMET

VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR GÅRDSROMMET VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR GÅRDSROMMET KLOSTERENGA ØKOLOGIBOLIGER Grindaker AS 2001 Manualens generelle del er basert på Oslo kommune, Bolig- og eiendomsetaten hefte: Vedlikehold av gårdsrom Illustrasjoner:

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske.

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske. Graving ved trær 31.07.2002 Trær skal erstattes - økonomiske konsekvenser Et stort tre representerer en langt større verdi enn et lite, nyplantet tre. Ved taksering kan verdien i kroner utgjøre mange ganger

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

S K J Ø T S E L S M A L

S K J Ø T S E L S M A L Vedlegg 2 S K J Ø T S E L S M A L Sommervedlikehold Avtale nr 17/xx INNHOLD 1 NATURAREAL 1.1 Skjøtsel av skogbryn/krattvegetasjon OPSJON 2 2 GRESS 2.1 Skjøtsel av bruksplen 2 2.2 Skjøtsel av eng 3 3 BUSKER

Detaljer

TORVTAK. Fakta og gode råd

TORVTAK. Fakta og gode råd TORVTAK Fakta og gode råd 1 Velkommen! Alt du trenger for et grønt tak Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal realiseres, så har

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR. Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap

BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR. Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR av Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR Av Gustav Redalen Fagsjef / Professor i hagevitenskap Etter ønsker fra flere av Hageselskapets lokallag

Detaljer

Beskjæring. Ydrerosen. Foto: Matias Hukseth

Beskjæring. Ydrerosen. Foto: Matias Hukseth Beskjæring Ydrerosen. Foto: Matias Hukseth Hvorfor og hvordan beskjære roser 1. For å få rikere blomstring og gi rosebusken mer livskraft 2. For å gi rosebusken den størrelse og form man ønsker Historiske/botaniske

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 39-2012

Slik lykkes du Nr. 39-2012 Det praktiske hjørnet Her får du en mengde tips og råd om hvordan du snekrer, støper, vedlikeholder redskap, men også gjenbruk i hagen, konkrete dyrkingsråd, formering, såing, planting, driving av planter

Detaljer

Våren - tid for nyetableringer Plenen Busker og trær

Våren - tid for nyetableringer Plenen Busker og trær Hageguide Vår Våren - tid for nyetableringer Om våren kribler vi i fingrene etter å ta fatt. Dette er tiden for å så og plante, legge om plenen eller anlegge et nytt blomsterbed. Men tiden går fort. Så

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg.

Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg. Loddrett ranke. Loddrett ranke i veksthus og langs vegg. Ved loddrett ranke dyrket langs vegg (eventuelt mur eller bergskrent), går sidegreinene til til høyre og venstre langs veggen slik at de lett kan

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn Oppdragsgiver: Styret Waldemars Hage Oppdrag: 534207 Waldemars hage 1-6 Dato: 2014-03-28 Skrevet av: Mette Lenvik Kvalitetskontroll: Alf Haukeland RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE Bakgrunn Styret

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Filtkontroll og mekanisk vedlikehold

Filtkontroll og mekanisk vedlikehold Filtkontroll og mekanisk vedlikehold Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein og Trygve S Aamlid Bioforsk Turfgrass Research Group Spillekvalitet nå og i fremtiden Nesten

Detaljer

TORVTAK. torvtak.info LEGGING OG VEDLIKEHOLD. Vi skaper vekst!

TORVTAK. torvtak.info LEGGING OG VEDLIKEHOLD. Vi skaper vekst! TORVTAK LEGGING OG VEDLIKEHOLD torvtak.info Vi skaper vekst! VELKOMMEN! Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal realiseres, så

Detaljer

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk BIO*SAFE LØSEMIDDELFRI/ POLERFRI OLJE - NA- TURELL Bio*Safe Polerfri Olje kan brukes til ALLE, nye, ubehandlede treslag og lutbehandlet Såvel på bordplater, dører, paneler, gulv, trapper etc. Denne oljen

Detaljer

Hageglede. Bark Kakaoflis Barkduk Gjødsel

Hageglede. Bark Kakaoflis Barkduk Gjødsel Hageglede Bark Kakaoflis Barkduk Gjødsel H Produktpiktogram Miljøvennlig Hagebruk Fraksjon Grov Fraksjon Fin Jordforbedring Gjenvinning Væske - absorberende Til bruk i verksted Innholder stoffet Teobromin

Detaljer

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien?

Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Suppekoking på vårens første grønnsaker, ville vekster og urter i skolehagen tidlig i juni. Grønnsaker klare til høsting før sommerferien? Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

TAKTORV. Fakta og gode råd

TAKTORV. Fakta og gode råd TAKTORV Fakta og gode råd 2. Velkommen! Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal realiseres, så har vi i Nordic Garden produktene

Detaljer

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010

Design din egen hage. Slik lykkes du Nr. 3-2010 Design din egen hage Hagedesign er spennende. Og profesjonell hjelp er alltid det beste, men mye kan du gjøre selv for å få system på hagen din. Nøkkelordet er god planlegging. Har du hagen du ønsker deg?

Detaljer

Produktkatalog. Når kvalitet teller. 5. utgave. Kvalitetsprodukter fra

Produktkatalog. Når kvalitet teller. 5. utgave. Kvalitetsprodukter fra Produktkatalog 5. utgave Når kvalitet teller Kvalitetsprodukter fra Høsting av torv. Nittedal Torvindustri A.S ble etablert i 1948 og har i dag produksjon, lager og administrasjon på Bjørkåsen, 2266 Arneberg.

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet. VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet. VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla Vegetasjon i hagen og boligmiljøet VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla 2 3 Hageselskapet har utarbeidet Idekatalogen i samarbeid med A/L Norske boligbyggelags Landsforbund og Husbanken.

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR ROMSDALSGATE ØST KVARTAL 20-07-02, OSLO juni 2001

VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR ROMSDALSGATE ØST KVARTAL 20-07-02, OSLO juni 2001 VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR ROMSDALSGATE ØST KVARTAL 20-07-02, OSLO juni 2001 BESKRIVELSE AV PLANEN I utgangspunktet omfattet prosjektet 4 gårdsrom (men bare 3 forskjellige borettslag ) som skulle bli slått

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse:

Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse: Vurdering av trær Dato: Utført av: Prosjekt/adresse: nr Art Norsk navn Diameter, cm Høyde, m Vokseplass Vitalitet Mekanisk kvalitet Risiko Forslag til tiltak god/mid/dårlig 1 Betula ssp Bjørk 52 14 boligblokk

Detaljer

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser:

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: 1 av 2 Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: Generelt Alle overflater kan rengjøres med en myk og fuktet klut/fille. Alternativt mildt såpevann. Vannsøl må tørkes av umiddelbart. Vannskader

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen

Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen Landbruk lilleputt Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen Pilotprosjekt i regi av Hageselskapet og Landbruks- og matdepartementet 2005 Veilederen er initiert og finansiert av Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

«Filt og filtkontroll"

«Filt og filtkontroll DGA kursuke 2011 Mandag 7.november kl 1500-1600 «Filt og filtkontroll" Agnar Kvalbein Turfgrass Research Group Agrostis filt og filtkontroll Hva er filt? Hvorfor gjør filten skade? Hvordan kontrollere

Detaljer

SKJØTSEL AV GRØNTANLEGGET VED NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG

SKJØTSEL AV GRØNTANLEGGET VED NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG SKJØTSEL AV GRØNTANLEGGET VED NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG INNLEDNING Havekunsten er det langsomme teater. (landskapsarkitekt CTH Sørensen) Hagen, eller grøntanlegget, står ikke ferdig det første året. Det

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Avtale om Teknisk ettersyn, Vaktmestertjenester og Grøntarbeider

Avtale om Teknisk ettersyn, Vaktmestertjenester og Grøntarbeider Avtale om Teknisk ettersyn, Vaktmestertjenester og Grøntarbeider Fellesarealene er gangveier mellom blokkene, trappehus, svalganger, utomhus fellesarealer samt takene. I vedlegg 1 er uteområdene avmerket

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK!

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! Foto: Bioforsk/Arild Andersen -TILTAK I ØRLAND KOMMUNE MOT BRUNSKOGSNEGL Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Hanne K. Høysæter Hvorfor Aksjon Brunskognegl? Ørland hagelag (Hageselskapet)-

Detaljer

Trendy TV-benk. Hva inspirerer deg? Dette trenger du: Verktøy

Trendy TV-benk. Hva inspirerer deg? Dette trenger du: Verktøy Trendy TV-benk Trendy TV-benk TV-en har ofte en sentral plass i hjemmet, og man tilbringer utallige timer foran skjermen, som med fordel kan settes på en egendesignet TV-benk. Møbelet har god størrelse

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt

Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Byggeinstruks tradisjonell lavvo fra Bison Telt Gratulerer med din nye tradisjonelle lavvo i fra Bisontelt. Oppsett av denne lavvoen er en trivelig jobb for 2-5 personer. Utstyr som må til for å bygge

Detaljer

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt.

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt. Type Gjøco Kraftvask er et rengjøringsmiddel for fjerning av smuss på malte og umalte overflater. Gjøco Kraftvask brukes på hus og er også velegnet til båter, maskiner og containere. Gjøco Kraftvask kan

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Spesielt utvalgt Forandrer farge etter som året går Flott gave Magicals fire årstider Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øyet. Vakker

Detaljer

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser.

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser. SAGA WOOD DRIFT & VEDLIKEHOLD 2017 Saga Wood er utviklet med en målsetning om å være det optimale Svanemerkede terrassegulv og kledning med tanke på eksklusivt utseende, lang holdbarhet og minimalt vedlikehold.

Detaljer

Slik maler du fasaden

Slik maler du fasaden Slik maler du fasaden Vi er mange som skal bruke noen regnfrie sommerdager til å vedlikeholdsmale huset. Dette er en oppgave som kan føles stor og vanskelig, samtidig som den er absolutt nødvendig for

Detaljer

Pilehule. En gøyal figur Et tankenes slott. Et hus til barna En skjermet plass Et fristed Et gjemmested En grønn landsby

Pilehule. En gøyal figur Et tankenes slott. Et hus til barna En skjermet plass Et fristed Et gjemmested En grønn landsby Pilehule En gøyal figur Et tankenes slott Det grønne element Et hus til barna En skjermet plass Et fristed Et gjemmested En grønn landsby Kom i gang Du trenger Levende pil: Det vil gå med til sammen 70

Detaljer

Isola Plantex. Fiberduker for hage og landskap. www.isola.no

Isola Plantex. Fiberduker for hage og landskap. www.isola.no Isola Plantex Fiberduker for hage og landskap www.isola.no Varige hage- og landskapsløsninger enklere med Isola Plantex Lettstelt Et fint grøntanlegg eller uteareal gir trivsel, men krever stell og vedlikehold.

Detaljer

TORVTAK. torvtak.info LEGGING OG VEDLIKEHOLD. Vi skaper vekst!

TORVTAK. torvtak.info LEGGING OG VEDLIKEHOLD. Vi skaper vekst! TORVTAK LEGGING OG VEDLIKEHOLD torvtak.info Vi skaper vekst! Nordic Garden AS er landets ledende leverandør av jord-, torv- og barkprodukter til det norske hagemarkedet. Med vår spesialkompetanse på området

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige

100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige Braut produkter 100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige bakterier og ikke farlige mikroorganismer.

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden!

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! I denne brosjyren vil du finne tips og instrukser om vedlikehold av dine nye hagemøbler. Følger du veiledningen vil disse rådene forlenge levetiden

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Velkommen til foredrag om BRUNSKOGSNEGLER HUSK Å SLÅ PÅ LYDEN PÅ TELEFONEN ETTER FOREDRAGET

Velkommen til foredrag om BRUNSKOGSNEGLER HUSK Å SLÅ PÅ LYDEN PÅ TELEFONEN ETTER FOREDRAGET Velkommen til foredrag om BRUNSKOGSNEGLER HUSK Å SLÅ PÅ LYDEN PÅ TELEFONEN ETTER FOREDRAGET Brunskogsnegl Forebygging og bekjempelse Odd Smedsrud Om Brunskogsneglen Kom til Norge 1988 (1984) Innført som

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

Forespørsler/søknader om trefellinger høsten Styrets beslutninger i møte 2. mai Øvre Sogn Borettslag /tg

Forespørsler/søknader om trefellinger høsten Styrets beslutninger i møte 2. mai Øvre Sogn Borettslag /tg Øvre Sogn Borettslag 09.05.16/tg Forespørsler/søknader om trefellinger høsten 2015 Styrets beslutninger i møte 2. mai 2016 Etter en grundig prosess der blant annet grøntgruppa har kommet med sine råd og

Detaljer

Overflatebehandling av utendørs treverk

Overflatebehandling av utendørs treverk Overflatebehandling av utendørs treverk RENSING OLJEBEHANDLING RENGJØRING Preparing today for tomorrow 2 Innhold Grunnrensing........................ 4 av eldre hagemøbler Rengjøring..........................

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken.

opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 1. Mål opp og marker omtrentlig størrelse og plassering på terrassen ved å spenne opp en snor eller ved å spraye med fargespray på bakken. 2. Markér terrassens høyde på husets fasade med en krittsnor 3.

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

Søknader om felling/trimming av trær og busker, 2015

Søknader om felling/trimming av trær og busker, 2015 Til: Styret i Hallagerbakken borettslag Fra: Grøntutvalget Dato: 8. september 2015 Søknader om felling/trimming av trær og busker, 2015 Bakgrunn Hallagerbakken borettslag er omgitt av furu og mellom bebyggelsen

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND.

CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND. CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND. BIKE7 CLEAN er spesielt utviklet for rask, enkel og grundig rengjøring av ramme, pedaler, styret, gaffel, hjul, etc. BIKE7 CLEAN er

Detaljer

Reetablering etter vinterskader

Reetablering etter vinterskader Gresskurset 2013, Lykia Links, Tyrkia Reetablering etter vinterskader Agnar Kvalbein Bioforsk Turfgrass Research Group Bakgrunn Store vinterskader vanlig i Skandinavia Stor økonomisk betydning Reetablering

Detaljer

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Bilag 1 - Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Bilag 1 - Kravspesifikasjon Skjøtsel av grøntanlegg Saksnr.: 12/16890 Dato: 01.12.2012 1. MENGDE/OMFANG DEKF ønsker å inngå rammeavtale på skjøtsel av grøntanlegg for Drammen kommune

Detaljer

Ugras og plantesykdommer på golfbanen

Ugras og plantesykdommer på golfbanen Ugras og plantesykdommer på golfbanen Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Norges Golfforbund Agnar Kvalbein, Tanja Espevig og Trygve S Aamlid, Bioforsk Det er mange organismer som vil livnære seg i

Detaljer

Trefelling på kommunale arealer

Trefelling på kommunale arealer Trefelling på kommunale arealer Rutiner og behandling av henvendelser om trefelling og beskjæring/skjøtsel på kommunale arealer 17.03.2016 1 Dagens praksis Drøyt 100 henvendelser om trefelling i 2015 Ca

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TUNNELDYRKING I SØTKIRSEBÆR V/ Wenche Rundsag Høgetveit

TUNNELDYRKING I SØTKIRSEBÆR V/ Wenche Rundsag Høgetveit TUNNELDYRKING I SØTKIRSEBÆR V/ Wenche Rundsag Høgetveit Moreller dyrket under værvern høye plasttunneler Frost i blomstring Tak/værvern vil heve temperaturen og redusere varmeutstråling, og dermed beskytte

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

HØS. Høst inn fra hagen Aktiviteter sammen med barna Plommer i bøtter og spann Forbered deg til våren! Din lokale gartner

HØS. Høst inn fra hagen Aktiviteter sammen med barna Plommer i bøtter og spann Forbered deg til våren! Din lokale gartner HØS inspirasjon Høst inn fra hagen Aktiviteter sammen med barna Plommer i bøtter og spann Forbered deg til våren! Din lokale gartner TA FOR DEG AV HØSTEN Sett deg ned i en blåbærtue og spis deg mett og

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. Fargeguide for DEKKBEIS OG MALING NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. NYHET! Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Detaljer

Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering

Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering Agnar Kvalbein Skyldes dårlig infiltrasjons-kapasitet. Tett overflate. Kan endre seg mye gjennom en sesong. Vannproblemer kan ha to prinsipielt

Detaljer

Den lille håndboka om HULE EIKER

Den lille håndboka om HULE EIKER Den lille håndboka om HULE EIKER HVA ER EN HUL EIK? Eiketrær som har en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker, og er en utvalgt naturtype beskyttet av naturmangfoldloven. For eiketrær

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en dobbel grind med stolper

Byggeinstruksjon Bygg en dobbel grind med stolper Byggeinstruksjon Bygg en dobbel grind med stolper En vakker dobbel grind som dessuten er enkel å bygge høres vel bra ut? Det vanskeligste er faktisk å få soklene på plass, men det er ikke så vanskelig

Detaljer

KONSEPT: BEVEGELSE: Reidun Helene Ertzeid LAA215 Våren 2017 Schous Plass

KONSEPT: BEVEGELSE: Reidun Helene Ertzeid LAA215 Våren 2017 Schous Plass T E M P O KONSEPT: Grep: Høyt tempo, lavt tempo. Lese i sola, eller være på konsert utenfor biblioteket. Løpe til bussen, eller se på barna som leker. Plassen har både en ro over seg, men er også et knutepunkt

Detaljer