Innhold: Introduksjon 2. Opinios konsept 4. Funksjoner i Opinio 5. Opinios løsninger 8. Uttalelser fra kunder 10. Om ObjectPlanet AS 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Introduksjon 2. Opinios konsept 4. Funksjoner i Opinio 5. Opinios løsninger 8. Uttalelser fra kunder 10. Om ObjectPlanet AS 14"

Transkript

1

2 Hva er OPINIO? ObjectPlanets undersøkelsesverktøy Opinio er en web-applikasjon for å opprette, administrere og publisere nettbaserte spørreundersøkelser, samle inn data fra respondenter og rapportere på data fra resultatene. Alt gjøres via nettleseren din i et brukervennlig og oversiktlig brukergrensesnitt. Opinio vil hjelpe deg og din bedrift med alle dine behov for nettbaserte undersøkelser, fra de enkleste avstemninger og spørreskjemaer til mer kompliserte undersøkelser og innsamlinger av data. Med sitt intuitive og lettforståelige brukergrensesnitt kan du raskt opprette undersøkelser og publisere disse på nettet eller invitere respondentene via e-post. Du kan generere rapporter og analysere data så fort besvarelser på undersøkelsen foreligger. 2

3 Innhold: Introduksjon 2 Opinios konsept 4 Funksjoner i Opinio 5 Opinios løsninger 8 Uttalelser fra kunder 10 Om ObjectPlanet AS 14 3

4 OPINIOs konsept Når du har forberedt dine spørsmål og besluttet hvem undersøkelsen skal sendes til, logger du deg på Opinio via nettleseren. Opprett en ny undersøkelse, start med å legge inn spørsmål ved å skrive inn teksten og velg svaralternativ for hvert spørsmål. Når spørsmålene er ferdige, kan du publisere en link til undersøkelsen på din hjemmeside eller invitere deltakere via e-post. Alle innsamlede data fra deltakere vil umiddelbart bli tilgjengelig i Opinio for å bli analysert og laget rapporter på. 4

5 Funksjoner i OPINIO Redigering og administrering av undersøkelser Opinio gir deg full kontroll over undersøkelsen med hensyn til utarbeidelse av spørsmålene og utseende på spørreskjemaet. Velg mellom fl ere typer svar, for eksempel rangering, fl ervalgslister, nedtrekkslister, matriser og fritekstsvar. Bruk betingede hopp for å stille kun relevante spørsmål basert på hvilke svar som velges es av respondenten. Opinio gir deg muligheten til å videreføre svar fra tidligere spørsmål og gjøre spørsmålsstillingen stillingen mer dynamisk for brukeren. Rapporter og rapportportaler Opinio lar deg analysere datamateriale fra undersøkelsen via sin kraftige og fl eksible rapporteringsmodul. Så snart deltakerne har sendt sitt svar på undersøkelsen er alle detaljerte data tilgjengelig i rapporteringsmodulen. Du kan tilpasse den visuelle utforming av rapporter etter eget ønske. Opinio sin funksjon for rapport-portaler aler lar deg publisere dine rapporter for andre parter du ønsker å gi tilgang til uten å måtte opprette brukerkontoer i Opinio. 5

6 Flerspråklige undersøkelser Opinio støtter flerspråklige undersøkelser, noe som betyr at du kan publisere en spørreundersøkelse på ulike språk, og fremdeles være i stand til å lage rapporter som inkluderer svar fra alle språk. Opinio sitt brukergrensesnitt støtter per i dag følgende språk; engelsk, spansk, tysk, fransk, nederlandsk, svensk, dansk, norsk og tsjekkisk. Panelfunksjonalitet Panel funksjonen i Opinio lar deg opprette en eller fl ere grupper. Dette kan være demografi ske grupper bestemt på forutbestemte egenskaper. Inviter personer til å registrere seg som brukere, som senere kan bli invitert til å delta i fl ere undersøkelser. Bruker-administrasjon Opinio er designet som en fl erbrukerapplikasjon med detaljert tilgangskontroll og kan brukes av alt fra små bedrifter til store verdensomspennende organisasjoner med mange avdelinger og tusenvis av brukere. En administrator med superbruker tilgang kan opprette brukere, gi dem tilgang til ulike ressurser i systemet og delegere administrasjonsrettigheter. Alle spørreundersøkelser og avstemninger er organisert i mapper, og et ubegrenset antall undermapper muligjør en hierarkisk struktur som passer for enhver organisasjon. 6

7 Design og utseende Opinio lar deg kontrollere utformingen av dine spørreundersøkelser slik at de passer perfekt inn i ditt fi rma sin webprofi l. Du kan legge til bilder til dine spørsmål og alle tekster i spørreskjemaet kan konfi gureres etter ditt ønske. Publisering av undersøkelser Når undersøkelsen er ferdig, kan du enkelt publisere en link til din nettside, eller sende ut en e-post eller nyhetsbrev med en lenke til undersøkelsen. Dersom du ønsker bedre kontroll over hvem som svarer på undersøkelsen, kan du bruke Opinio sin innebygde funksjon for invitasjoner, hvor du invitere respondenter per e-post og gir hver og en av dem en unik lenke til undersøkelsen. Plugin API I Opinio kan man tillate interne utviklere til å utvide og tilpasse funksjonaliteten av programvaren videre gjennom et tilgjengelige plugin Application Programmers Interface (API). Sammen med Java-programmering vil dette APIet tillate deg å legge til alle typer funksjonalitet slik at du kan utvikle Opinio til den perfekte platformen for nettbaserte undersøkelser og datainnsamling i årene som kommer. 7

8 OPINIOs løsninger ObjectPlanet tilbyr to hovedløsninger for deg. Man kan enten velge å installere Opinio på sin egen server for total kontroll, eller la ObjectPlanet drifte Opinio for deg og frigjøre deg fra alle tekniske bekymringer. Begge løsninger er priset per antall brukere og vi kan hjelpe deg å fi nne den perfekte løsningen for deg. Installert versjon av Opinio Du kan laste ned, installere og drifte Opinio i din egen organisasjon og ha full kontroll over applikasjonen og innsamlede data. Prisen på en installert versjon av Opinio baserer seg på antall brukere (forfattere av undersøkelser), og det fi nnes to ulike løsninger; en Corporate og en Enterprise løsning. Det å ha din egen installasjon av Opinio gir deg et ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål, svar og rapporter. Det fi nnes også en klyngeløsning for installasjoner som forventer stor trafi kk. 8

9 Delt hosting og drifting Dette er den perfekte løsningen for deg som kjører noen få undersøkelser i året. Du får opprettet en konto på en av ObjectPlanet sine servere med valgmuligheter fra 1 til 25 brukere. Løsningen inkluderer alle funksjoner fra Opinio Enterprise-versjonen, et ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål, og rapporter, men har en begrensning på 4000 svar per undersøkelse. Virtuell hosting og drifting Om du har større behov for å designe nettbaserte spørreundersøkelser og vil ha din egen installasjon av Opinio, men vil unngå å installere og drifte serveren selv, så er dette løsningen for deg. ObjectPlanet installerer Opinio på en virtuell server (delt med opp til 7 andre klienter) og drifter både denne og Opinio for deg. Du har tilgang til all funksjonalitet, inkludert brukeradministrasjon, et ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål, rapporter og svar. Løsningen støtter fra 5 til 100 brukere. Dedikert hosting og drifting ObjectPlanet setter opp en fysisk server dedikert til din organisasjon, installerer Opinio, og drifter både server og applikasjon for deg. Dette er den perfekte løsningen for deg som publiserer mange undersøkelser og forventer stor trafi kk fra deltakerne, men vil unngå problemene med drifting. Løsningen gir deg et ubegrenset antall undersøkelser, spørsmål, rapporter og svar. Antall brukere starter på 50. 9

10 Østlandsforskning Østlandsforskning feirer i år 25-års jubileum de siste 5 årene med Opinio på laget. Østlandsforskning gjennomfører årlig flere titalls spørreundersøkelser hvor hver undersøkelse er skreddersydd for de forskningsprosjektene de inngår i. Det er viktig at den enkelte forsker som gjennomfører undersøkelsene selv har hånden på rattet når det gjelder utforming, utsending, oppfølging og behandling av data fra spørreundersøkelsene. I flere av våre undersøkelser er vi også underlagt strenge personvernhensyn, både i innhenting, lagring og bruk av informasjon. Sikkerhet og fleksible anonymiseringsopsjoner er derfor viktig for oss. Vi gjennomfører også flerspråklige spørringer, og har behov for gode oversetterfunskjoner. Ved valg av leverandør av webbasert system for informasjonsinnhenting var vi med et slik brukermiljø en krevende kunde. Vi søkte et system: Som er parkert på våre servere både programmet og brukerdata som innhentes Som har avanserte funksjoner i forhold til utforming, sikkerhet, anonymitets nivåer og dataformat, men som også har en lav brukerterskel med intuitivt gode menysystemer for utforming av skjema for en førstegangsbruker Som har robuste og godt tilrettelagte installasjons-, tilpasningsog administrasjonsløsninger Som kan tilby god support teknisk og operativt Som er i utvikling og som i utviklingen kommuniserer med kundemassen om behov og løsninger Som er konkurransedyktig på pris i innkjøp, program og maskinvarekrav, og i periodisk vedlikehold Med 5 års erfaring med Opinio kan vi melde at programmet og den løpende utviklingen av programmet svarer til vår forventning, både teknisk, økonomisk og operativt. Bruksomfanget har økt betydelig gjennom årene, og det har vært mulig for oss å gjøre dette innenfor en slik distribuert modell innenfor organisasjonen: Forskere tar selv i bruk programmet med minimal veiledning og opplæring en viktig gevinst for en prosjektbasert forskningsinstitusjon. Vi kan gi programmet vår ubetingede anbefaling. Morten Ørbeck Direktør, Østlandsforskning 10

11 NASA / etouch Systems In the year 2007 the NASA.gov website was due to be redesigned. The redesign needed to reach out to the new audience levels and also engage the site users in a collaborative way. etouch Systems, was tasked to provide NASA with a redesigned Website. etouch Systems chose Opinio from ObjectPlanet to be the solution for online surveys. The choice was made after carefully considering several products in the industry and based on our evaluation Opinio came out to be a product that has far superior feature set, easy to maintain both from an administration as well and ease of use standpoint. It integrated well with the overall infrastructure that the NASA.gov website had in place. Customizing the look and feel of the Online Surveys from a user experience standpoint was easy and quick to accomplish. We were also able to make the online surveys Section 508 compliant for web accessibility, which is mandatory for all government websites. To top all of that, customer service and support from Opinio was excellent and timely. Online Surveys are very prominently positioned on the NASA.gov website. We have been very happy with the product and the level of support that Object Planet has provided. Eashwer Srinivasan Project Manager NASA Portal Contract etouch Systems 10

12 Staff Union of the European Patent Office SUEPO, the staff union of the European Patent Office, has been using Opinio for a number of years to satisfy all of our surveying needs. Not only do we regularly canvas staff opinion on a wide variety of issues but have also vastly improved our approach to elections, switching from the traditional paper ballot to elections in electronic form powered by Opinio. We have been extremely satisfied with this stable, secure, flexible and user-friendly solution and would gladly recommend it to others. This is especially the case in view of the level of support provided whether it is in responding to bug reports or assisting in the writing of plugins to customize the functionality to our specific needs. Ian Catle Patent Examiner at SUEPO 11

13 Lafayette College Lafayette College, a selective small liberal arts college in Easton, PA, began using ObjectPlanet s Opinio Enterprise web-based data collection tool in early 2007 to replace a third-party hosted service. After reviewing a number of hosted services and opensource products, we selected Opinio because it offered a variety of simple-to-use features at a reasonable cost. Some of the key features that impressed us were the rather simple question authoring and conditional branching tools; the integration with our server to send survey invitations and reminders through Opinio; the ability to manage survey author accounts in an enterprise capacity; and the ability to authenticate survey authors via LDAP and, when needed, to limit survey access to those affiliated with Lafayette. Since deploying Opinio in 2007 we have seen widespread adoption across our campus. Professors and students are using it to collect research data; administrative departments are replacing paper-based forms; student organizations are holding online elections of officers; many departments are using it to survey their constituents to better serve them; and the list could continue. Opinio has proven to be flexible for a variety of needs and uses, while maintaining a mostly intuitive interface for our campus users. We are pleased we adopted Opinio at Lafayette College and have found its implementation to be a successful one here. Jason Alley Instructional Technologist at Lafayette College 12

14 Om OBJECTPLANET ObjectPlanet AS ble stiftet i 1998 og har hovedkontor i Oslo. Selskapet utvikler programvare for nettbaserte spørreundersøkelser, overvåking av nettverkstrafikk, og programvarebibliotek for grafer. Selskapets produkter har flere ganger vært nominert til internasjonale priser og vant blant annet i 2004 prisen Jolt Excellence Awards for beste sikkerhetsprodukt. ObjectPlanet har i dag flere tusen kunder i over hundre land verden over og vårt fremste mål er å utvikle kraftfull og fleksibel programvare av høy kvalitet som samtidig er enkel å bruke og ikke minst løser kundens behov på en mest mulig kostnadseffektiv måte. ObjectPlanet AS Øvre Slottsgt 5, 0157 Oslo, Norge

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren Rapport nr. 2-1998 Johan Håkon Bjørngaard og Tove L. Mordal Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren SIFO 1998 Rapport nr. 2 1998 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Brukerbetaling på Internett

Brukerbetaling på Internett Brukerbetaling på Internett en analyse Av Tor-Jarle Sagen Kristian Pettersen KANDIDATOPPGAVE 3-årig studium i informasjonsteknologi if 299 1 Brukerbetaling på Internett en analyse Av Tor-Jarle Sagen Kristian

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Imaker SiteServer versjon 3.3

Imaker SiteServer versjon 3.3 Imaker SiteServer versjon 3.3 Utfyllende informasjon finner du på: www.imaker.no/33 Imaker AS 2004 Imaker publiseringsløsning Imaker publiseringsløsning er webbasert programvare som publiserer informasjon

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Kommunal organisering 2012

Kommunal organisering 2012 NIBR-rapport 2012:21 Sara Blåka Trond Tjerbo Hilde Zeiner Kommunal organisering 2012 Redegjørelse for Kommunal og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. Kommunal organisering 2012 Andre publikasjoner

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Marketspace. Fremtidens e-handel! Komplett løsning for enhver! multi kanal - multi leverandør - multi nasjonal!

Marketspace. Fremtidens e-handel! Komplett løsning for enhver! multi kanal - multi leverandør - multi nasjonal! Marketspace Fremtidens e-handel! Komplett løsning for enhver! multi kanal - multi leverandør - multi nasjonal! Cotech har levert markedsplassen på innsiden av DnB NOR nettbank. Vi anbefaler med glede Cotech

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer