Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010"

Transkript

1 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer. I tillegg anbefales tips som finnes på Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJON OG LISENSBEHANDLING OPPSETT AV NY TURNERING (IKKE LAGKAMPER) NETTBASERT PÅMELDING TILPASNING AV PÅMELDINGSLØSNING PÅMELDING AV SPILLERE OG PAR NEDLASTING AV PÅMELDINGSDATA FRA NETT TIL CUPASSIST JUSTERING AV PÅMELDINGER PARAMETERE FOR STYRING AV SPILLET TREKNING TIDSKJEMA INNLEDENDE SPILL OG SLUTTSPILL UTSENDELSE AV KAMP-PROGRAM TIL SPILLERENE UNDER TURNERINGEN OPPROP AV KAMPER OG RESULTATREGISTRERING SLETTING ELLER TREKKING AV SPILLERE SENDE MELDING TIL SEG SELV ELLER TIL SUPPORT...19

2 1. Installasjon og lisensbehandling Følgende prinsipp gjelder for installasjon av CupAssist og lisensiering: Brukermanual_nbf.doc Last ned demoversjon av CupAssist fra Bestill lisens på nettstedet Brukernavn og passord fås på epost. Tast dette inn i CupAssist. Når du har mottatt brukernavn og passord på epost fra må dette tastes inn i CupAssist. Du starter i oppstartsvindu (se linje markert nr. 1), og fortsetter i rekkefølge som vist i nytt vindu. Klikk til slutt Hent ny lisens. 2. Oppsett av ny turnering (ikke lagkamper) Følgende prinsipp gjelder for oppretting av ny turnering: Opprett turneringa med navn, idrett og filnavn. Aktiver turneringen. Legg inn turneringsdata. Alle turneringer får sin egen datafil i CupAssist. En turnering opprettes fra oppstartsvindu ved å klikke Opprett ny. I noen tilfeller kan eksempelvis NBF opprette turneringen, og så sende datafil til arrangør. Man kan lage ubegrenset antall turneringer. Når turnering er aktivert, starter man øverst i hovedmeny (knapp nr 1) og taster inn grunnelggende data om turneringen. Når disse data er lagt inn, må man opprette en nettbasert påmeldingsløsning. Side 2 av 19

3 3. Nettbasert påmelding Følgende prinsipp gjelder for å benytte nettbasert påmeldingsløsning Brukermanual_nbf.doc Legg inn nødvendige data i CupAssist. Overfør turneringen til nett. Legg ut en link på din egen hjemmeside til påmeldings-side. Slik fungerer nettbasert påmelding: CupAssist oppretter automatisk en påmeldingsside på internett (web). Denne endrer dere (arrangøren) selv med hensyn på farger og klubbens logo. Arrangøren linker til denne påmeldingssiden fra egen hjemmeside. Lagledere klikker seg inn på påmeldingssiden. Alle klubber tilsluttet NBF ligger inne i systemet. Hvis en ny klubb skal opprettes, gjøres dette av NBF. Det er kun lagledere som har fått tilsendt brukernavn og passord fra NBF som kan melde på spillere. Lagledere kan selv vedlikeholde påmeldinger slik som å legge til spillere, eller melde av spillere. Det er et eget system for å søke makker til en spiller. Når påmeldingsfrist er gått ut, hentes alle data rett inn til CupAssist med et enkelt klikk. Nettbasert påmeldingsløning krever at en del data er tastet inn i CupAssistprogrammet. Alle feltene som må fylles inn, finnes under knapp nr 1 Turneringsdata. Legg inn klasser, frister som tilbys samt fakturainformasjon. Dato og baner er ikke nødvendig å legge inn på dette tidspunktet. Så må turneringen klargjøres for overføring til nett. Tast inn et fritt valgt webnavn / kortnavn. Dette navnet bestemmer du, men vi anbefaler et navn som er beskrivende. Eksempelvis skogas_cup_2009. Passord nederst til venstre i rødt rektangel er passord som en bruker må benytte for å logge seg inn på nettside for resultatregistrering. Man kan altså registrere resultater direkte på nett. Klikk til slutt Send til nett Side 3 av 19

4 Når turneringen er overført til nett, må det legges ut en link til dette nettstedet, slik at klubber/spillere kan klikke seg fram til påmledingsløsningen. Denne linken, sammen med en del andre, finnes under fliken Påmelding som vist til høyre. Linken kopieres og brukes på hjemmeside til arrangør. Dette betinger at man har tilgang til å endre sine egne hjemmesider. 4. Tilpasning av påmeldingsløsning Prinsipp med tilpasning av påmeldingsløsning Åpne CupAssist. Klikk deg direkte inn til admin-sider på nett. Bruk linker i menylinje øverst på admin-sidene på nett. OBS: Lisens vil styre hvilke turneringer du kan endre. Følgende funksjoner finnes tilgjengelig for arrangør vedrørende påmeldingsløsning: Endre logo og farger slik at disse samsvarer med turneringen Velge om knappen Vis påmeldinger skal vises. Kan være greit å vente til en del spillere har meldt seg på. Endre grunnleggende data om turneringen etter at denne er lagt ut. Ventelistesystem Denne fungerer ikke for badminton! Administrere og overstyre samtlige klubber og spillere Flytte spillere fra en klubb til en annen Startside for de som skal melde på spillere Admin-side for arrangør Side 4 av 19

5 Linker for å styre påmeldingsløsning Du finner alle linker som vist i bildet til høyre. Legg spesielt merke til linken Administrere påmeldte spillere : Dette er linken hvor arrangør kan gå inn å overstyre alle påmeldinger samt legge til nye. 5. Påmelding av spillere og par Påmeldingsløsningen er slik at kun den person som har meldt på spillere / par, kan endre data om påmeldingen. Visuelt vil det være et øye som vises foran de spillere/par som andre har meldt på. NBF har sendt ut brukernavn og passord til klubbledere. Det er meningen at kun klubbledere skal melde på spillere. Det er selvsagt ingen begrensing på hvem en klubbleder fordeler brukernavn og passord til. Dette må klubben selv styre. Som arrangør kan man overstyre alle data som er lagt inn. Man kan opprette nye klubber, nye spillere, endre bestillinger og endre spillere. Hvis en klubbleder ringer og spør om arrangør kan legge inn spillere, så meld på spillere via nett. Ikke legg spillere rett inn i CupAssist-klienten. Den viktigste grunnen til dette, er at spillerenes rankingpoeng kun følger med ved påmelding via nettløsning Påmelding av par Når en klubbleder melder på par, kan man ønske seg spiller fra en annen klubb. Klubbleder til ønsket spiller må godkjenne dette ønsket. Slik foregår dette: Klubbleder Hansen skal melde på et par i HDU19. Hansen melder på spilleren Jonas fra egen klubb og søker opp spiller Peter fra en annen klubb. Disse to setter Hansen opp som et par. Klubbleder til Peter får nå en epost som ber om bekreftelse på at Peter skal spille sammen med Jonas. Hvis klubbleder godkjenner dette, blir Peter og Jonas et gyldig par. Hvis klubbleder ikke godkjenner dette, underkjennes paret. Hvis spillere står uten makker når påmeldingsfrist er gått ut, kan arrangør selv sette sammen par i CupAssist-programmet. Dette skjer etter at alle påmeldingene er lastet ned fra web til CupAssist. Dette krever ikke godkjennelse av andre klubbledere. Alle spillere tilhørende NBF sin database vil lastes ned til CupAssist. Spillere som ikke har fått seg makker, lastes også ned. I CupAssist vil disse vises i egen liste hvor man ser at de mangler makker. Arrangør kan derved sette sammen par selv. Side 5 av 19

6 6. Nedlasting av påmeldingsdata fra nett til CupAssist Prinsipp for nedlasting av påmeldingsdata fra nett: Brukermanual_nbf.doc Fra CupAssist, hent inn alle påmeldingene. Justere påmeldingene. Sette sammen par. Neste steg: Trekning Det finnes to steder man kan importere påmeldingene fra web inn til CupAssist. Man kan gjøre det via knapp nr 5; Spillere og klubber eller fliken Web i hovedmeny. Via Spillere og klubber Via fliken Web NB: Man kan tenke seg at det ligger data om spillere både på nett og inne i CupAssist. Ved nedlasting av data fra nett, vil man derfor få spørsmål om alle eksisterende data i CupAssist skal slettes, eller om alt skal beholdes. 1: Hvis du har lagt inn påmeldinger direkte i CupAssist, må du velge å beholde det som ligger der. Ellers vil det du har tastet inn av klubber / spillere overskrives! 2: Hvis du ikke har tastet inn klubber / spillere direkte i CupAssist, anbefales at du sletter alt som ligger inne. Da vil fasiten være påmeldinger som ligger på nett. Vi anbefaler at du gjør alle påmeldinger på nett helt til fristen går ut. Da bruker du alternativ 2! Valg ved nedlastning Til slutt justeres påmeldingene inne i CupAssist. Dette vinduet heter Spillere og klubber. Her kan arrangør endre alle påmeldinger, samt sette sammen nye par. Side 6 av 19

7 7. Justering av påmeldinger Prinsipp for hvordan justering av påmeldinger skjer i CupAssist: Alle påmeldinger lastes ned til CupAssist. Sett sammen par. Bytt ut spillere. Meld av/inn spillere. Neste steg er trekning. 7.1 Endringer som kan gjøres Følgende endringer kan gjøres angående påmeldingsdata: Man kan legge inn spillere som ikke er påmeldt via nett. Samtlige spillere i NBF sitt system lastes ned fra nett ved henting av påmeldinger. Disse vises i boks nr 1. Man kan legge til en helt ny spiller som ikke finnes i NBF sin database. Denne spilleren vil bli registrert i NBF s database når rankingen oppdateres etter at turneringen er gjennomført. Man kan melde spille ut av enkeltklasser. Man kan trekke en spiller fra hele turneringen. Hvis tidsskjema er laget, vil motstanderene få WO. Man kan endre parsammensetning, slette par og lage nye par. Se boks nr 4 og 5. Vindu nr 5; Spillere og klubber 1: Her vises liste over samtlige spillere fra NBF sin database. 2: Her vises klasser en spiller er påmeldt i 3: Her vises rankingpoeng til spiller for alle klasser. 4: Her vises ufordelte spillere til par. 5: Her vises sammensatte par. 7.2 Bytte ut spillere par Øverst i nevnte vindu, finnes knappen Bytt ut spiller. Den spilleren som skal byttes inn, trenger ikke være påmeldt inn til turneringen. Her kan du: Bytte ut en spiller i en singleklasse med en annen spiller. Bytte ut en enkelt spiller i en double-klasse Bytte ut et helt par i en double-klasse Det er bare å følge rettledning som vises i vinduet som kommer opp. Side 7 av 19

8 8. Parametere for styring av spillet Klargjøring av klassens data forut for trekning Brukermanual_nbf.doc Grunnleggende data (baner og datoer) må være lagt inn. Parametere for spillet legges inn i vindu nr 3 Sett opp klasser. Justeringer kan gjøres, eks seeding-rekkefølge og sammenslåing. 8.1 Grunnleggende parameter for klassen Når en klasse er valgt i liste opp til høyre (se bildet under), vil viktige data om klassen vises til venstre i vinduet. Eksempelvis antall sett, settlengde og antatt kamplengde. Fortsett så med å klikke deg inn på de enkelte fliker i nedre halvdel. Først tilordnes baner som den enkelte klasse skal bruke, så spillemåte, eventuelle tidsbegrensninger. Videre kan man endre seedingrekkefølge samt manuelt endre rankingpoeng. Ingen slike manuelle endringer er å anbefale! Parameter for en klasse Spilletype 8.2 Valg av type spill (se vindu opp til høyre Spilletype ) Følgende typer spill kan velges for hver klasse og vil påvirke trekning: Puljespill med eventuelt sluttspill Cupspill (basert på seedingsrekkefølge) Cupspill med kvalifiseringsspill Swiss Ladder De enkelte spilletyper forklares nedenfor Puljespill med eventuelt sluttspill Når man velger denne spilletypen, må man også velge om bare vinnerene i hver pulje skal gå videre til sluttspill (1 er pool) eller også toerene (2 er pool). Dette gjøres like under hvor man velger Puljespill + evt sluttspill. Når man så gjør trekningen, vil systemet fordele spillere/par ut til puljer basert på regelverk fra NBF. Hvis det blir to puljer eller flere i klassen, vil sluttspill automastisk settes opp. Side 8 av 19

9 8.2.2 Cupspill basert på seedingsrekkefølge Ettersom rankingpoeng følger en spiller inn i CupAssist, vil man være i stand til å sette opp en cupspill basert på seedingliste rimelig greit. Det eneste arrangør trenger å gjøre, er å definere at klassen spiller cupspill. Under trekningen vil kamper til denne klassen settes opp i henhold til regelverk fra NBF. Teknisk sett vil CupAssist sette opp et sluttspilltre, noe man kan se i vindu nr 7 Sett opp sluttspill. Man kan endre dette treet om man ønsker en egen variant av sluttspillet Cupspill basert på kvalifiseringsspill Hvis man velger at klassen skal spille Kun cupspill, vil det dukke opp en boks hvor man kan taste inn en kvalik-grense. Hvis klassen har 30 deltagere, kan man eksempelvis velge at kvalikgrensen er 16. Da vil det settes opp sluttspill-tre med hovedspill som starter på 1/8- dels finaler. Med 30 deltagere vil det spilles en kvalikgruppe med 3 deltagere og 4 kvalikgrupper med 4 deltagere. Kvalikgruppene settes inn i hovedspillet i henhold til regelverk. Alt dette gjøres automatisk av systemet ved trekning. Fremgangsmåte: Først må det klassen defineres til å spille Kun cupspill og så velge en kvalikgrense. Se må spillere velges inn til kvalikgrupper Ordnær trekning gjøres i vinduet Trekning Systemet vil nå sette opp sluttspill-tre i henhold til regelverk. Til slutt lages tidsskjema. Etter at tidsskjema er laget, vil spillere vises i sluttspillvindu. Sette spilletype + kvalikgrense Valg av spillere inn til kavlik-grupper Trekning gjøres på vanlig måte Kvalifiseringsspill (1 gruppe med 3 lag er vist her) Side 9 av 19

10 8.2.4 Swiss Ladder Hvis man velger Swiss Ladder som turneringsform for klassen, er det 3 ting som skjer: Systemet foreslår hvor mange runder som skal spilles (altså antall kamper for hver spiller). Antallet kan endres av bruker i vinduet Sett opp klasser Systemet legger samtlige spillere i klassen i samme puljen. Man kan altså ikke ha flere puljer ved bruk av Swiss Ladder før trekning skjer. Systemet lager kamper i tidsskjema for alle rundene. Kampboksene fra og med runde 2 vil ha et utropstegn i seg, som viser at spillerene ikke er bestemt. Det benyttes ingen seeding ved oppsett av runde 1 i Swiss Ladder. Trekningen skjer tilfeldig, men det søkes at to spillere fra samme klubb ikke møter hverandre i runde 1. Hvis det er odde antall spillere i puljen, vil en spiller stå over i hver runde. Systemet følger ellers regler satt for Swiss Ladder med hensyn til oversitter, tabellutregning og at to spillere ikke før 2 kamper mot hverandre. Når tidsskjema lages, vil kamper fra og med runde 2 vises med et utropstegn. Når runde 1 er ferdigspilt, vil spillere fylles inn i runde 2. Hvis et kampresultat slettes i runde 1, og runde to er fyllt inn med spillere, fås spørsmål om man ønsker å trekke om runde 2 på nytt. Tidsskjema Swiss Ladder Side 10 av 19

11 9. Trekning Prinsipp for hvordan trekning skjer i CupAssist. Brukermanual_nbf.doc Data om klassene tastes inn blant annet valg av type spill. Trekning gjøres ved klikk på knapp nr 6 Trekning. Trekningsliste skrives ut. Neste steg: Tidsskjema Vinduet for trekning finnes ved klikk på knapp nr 6 i hovedmeny; Trekning. Se bildet under til venstre. Har trekker man enten hver klasse for seg, eller man kan velge å automat-trekke alle klasser. Oversikt over antall i hver pulje, finnes under fliken Status. Valg for trekning Trekning fullført - status 9.1 Momenter angående trekning Når trekning er gjort, er det ingen sperre for at man kan trekke på nytt. Mot turneringsstart vil det dukke opp tilfeller hvor spiller(e) vil endre klasse, trekke seg eller nye kommer til. Derfor kan trekning når som helst gjøres på nytt. Hvis man ikke ønsker trekning på nytt, plasserer man manuelt inn en spiller (eller par) inn i en pulje ved hjelp av drag n drop. På samme måte flyttes en spiller mellom puljer. OBS: Hvis en spiller bytter pulje, vil tidsskjema være endret. Visuelt vises dette ved at noen kamper nå har fått utropstegn. Dette indikerer at noe er feil i kampen. Tidsskjema må nå settes opp på nytt for de puljene som er endret. Flytting av spiller til annen pulje Kampoppsett Side 11 av 19

12 10. Tidskjema innledende spill og sluttspill Dette er prinsippet for oppsett av tidsskjema i CupAssist: Brukermanual_nbf.doc Trekning må være utført. Eventuelle sluttspilltre laget. Tidsskjema lages for innledende og sluttspill. Manuell justering av tidsskjema. Det å lage tidsskjema på en riktig måte, er kanskje det området i CupAssist hvor en kan spare mest tid. Derfor har vi valgt å forklare dette relativt nøye i dette kapittelet Klargjøring for tidsskjema For at systemet skal kunne sette opp et godt tidsskjema, er det nødvendig at parametere som styrer dette er riktig satt. Parametere som må sjekkes er: Hvilke baner en klasse har tilgang på (vindu nr 3). Husk at man kan sette tilgjengelige baner individuelt for innledende spill og sluttspill. Eventuelle tidsbegrensninger for baner, klasser, puljer, klubber eller spillere. En oversikt finnes som et valg i Hurtigmeny (høyreklikk på mørkt grønt området øverst i et vindu). At klassen har definert spilletype, slik som eksempelvis Kun cupspill (vindu nr 3). Når sluttspillet er satt til å starte (vindu nr 3). At trekning er utført for alle klasser Lage tidsskjema Man har to alternative måter å lage tidsskjema på: Innledende spill først og sluttspill til slutt i turneringen. Innledende spill med påfølgende sluttspill etter eget oppsett Alternativ A; Innledende spill først og sluttspill til slutt i turneringen Kampskjema må her lages for innledende spill og sluttspill i to operasjoner. Man kan teknisk sett lage tidsskjema for sluttspill før man lager for innledende spill. Man kan velge å lage tidsskjema kun for en pulje, en klasse, flere klasser eller alle klasser. Eventuelle kamper i valgt pulje / klasse(r) vil i så fall slettes først. Lage tidsskjema innledende spill Lage tidsskjema sluttspill Det er en ulempe ved å lage tidskjema på denne måten; Man får ikke styrt klassene til å spille slik en selv vil. Da er neste metode bedre! Side 12 av 19

13 Alternativ B; Innledende spill med påfølgende sluttspill etter eget oppsett Vi anbefaler denne metoden til å lage tidsskjema. Som ved forrige metode, klikker man Lag oppsett i vindu nr 8, for så å klikke Lag oppsett inkludert sluttspill. Man får da opp en liste over alle klassene som er valgt. Klassene er inndelt i Innledende spill, Sluttspill, Kun cupspill eller Swiss Ladder. Man kan nå lage blokker av klasser. En blokk er en samling av klasser hvor tidsskjema lages samlet for. Når blokken er ferdig, startes det med å sette ut kamper for neste blokk.. En blokk lages ved å ta tak i stiplet rad øverst, og dra denne nedover. Se små piler i figur under. Man kan lage så mange blokker man ønsker. Jo flere blokker, jo bedre styring får man på hvilke klasser som skal spille seg ferdig. I tillegg til å definere blokker, kan man selv velge rekkefølgen på klassene. Det er bare å dra en klasse opp eller ned i listen. Antall spillere i klassen står for øvrig til høyre i listen. Lage tidsskjema Tidskjema Eksempel: Man ønsker at MDU11,13 og 15 skal ferdigstilles først. Disse spiller kun cupspill. Da blokkes disse ut i en gruppe ved å 1. Dra ned en stiplet rad 2. Flytte klassen(e) på oversiden av raden Så vil man spille U11-klassene og man lager en blokk av disse. Slik fortsetter man til man har fått de blokkene og rekkefølgen man ønsker. Blokker og rekkefølge av klasser Vær obs på at systemet vil kunne legge kamper fra blokk 2 inn i blokk 1 hvis det er ledig banekapasitet for å komprimere tidsskjema! Side 13 av 19

14 10.3 Endre tidsskjema Selv om man har lagt inn alle de parametere som man kan, og ordnet til egen rekkefølge for når klassene skal spille, vil det kunne være behov for manuell justering av tidsskjema. Da finnes det to muligheter: Endre direkte i tidsskjema-vindu ved å flytte bokser Endre i visningen Tidsskjema liste. Se bildet til høyre. Flytting av kamper i tidsskjemavindu Flytting av kamper i listevisning Tips: I visningen Tidsskjema liste, kan man sette hvor mange posisjoner man skal flytte ved klikk på pil opp/ned. Hvis man har 8 baner, kan det være smart å sette 8 i feltet mellom de to pil-knappene. Da vil man altså flytte 8 posisjoner om gangen. 11. Utsendelse av kamp-program til spillerene Det er 3 ulike måter å formidle kampprogram til spillerene på gjennom CupAssist: Direkte ut på nett. Epost vedlagt worddokument med kampoppsett Eksport til Excel til bruk i turneringshefte Kampskjema direkte ut på nett Mest vanlig, og enklest, er å legge kampskjema direkte ut på nett. Dette gjøres ved kun et par klikk i CupAssist fra vindu Kampoppsett eller fra vindu Resultater og tabeller. Side 14 av 19

15 Sending av kampoppsett til nett Nettside med kampoppsett Hvis ikke resultater er registrert, vises dato og klokkeslett for kampen. Når resultater er registrert, vises resultatene i stedet for dato og klokkeslett. Se bilde over til høyre Epost vedlagt Word-dokument Bruk av epost-funksjoner finnes under knapp nr 10 Utskrifter, og knappen Dataeksport. Det er laget en enkel løsning som åpner Microsoft Outlook med innsatte mottagere. Hvis man benytter annet epost-program, kopieres bare epostadresser fra CupAssist og inn i mottagsfeltet til aktuelt program. Side 15 av 19

16 12. Under turneringen opprop av kamper og resultatregistrering Prinsippet for opprop er slik: Kampskjema må være laget. PC-klokke må samsvare med kamptidspunkt. Opprop-systemet foreslår til enhver tid neste gyldige kamp. Forut for opprop, må tellerkort / dommerskjema være skrevet ut. Disse ligger nummerert i en bunke. Etter hvert som en kamp ropes opp, gis teller-/dommerskjema ut. Systemet for opprop baseres på en kombinasjon av automatikk og visuelle tilbakemeldinger. La oss tenke oss at turnering starter nå og man går inn på fliken Opprop : 1. Når en kamp er klar til å ropes opp, vises den med grønt lys i område (3). 2. Iverksatte kamper vises i liste (1). 3. Kamper som etter hvert skal ropes opp, vises i nedre liste (2). 4. Hvis ingen baner er ledige (eller ingen spillere er ledige) vil systemet fraråde å rope opp kamp. 5. Gjenstående pause til spillere vil vises i nedre liste (2) 6. For å iverksette en kamp, klikkes OK i området (3) Oppropsbilde 1. Når man ser en kamp er ferdigspilt, kan man sette kampen som ferdigspilt. Se rød pil. 2. Man trenger altså ikke registrere resultat med det samme. Dette for å få best mulig flyt i arrangementet. 3. Man kan også angre et opprop. Da vil kampen flyttes fra øvre til nedre liste, og banen ledig for annen kamp. 4. Man kan utsette en kamp. Da vil den legges som kamp nr 1 i nedre liste, og systemet vil hoppe over denne. Oppropsbilde Side 16 av 19

17 Ved klikk på fliken Resultat vil man få opp et visuelt bilde av tidsskjema. 1. Man kan velge å vise skjema med Planlagt kampstart eller med Faktisk kampstart. Se knappen Funksjoner markert med rødt rektangel. 2. Når en kamp ropes opp, lagres klokkeslett for kampstart og -slutt. Det er disse klokkeslettene som vises ved valget Faktisk kampstart. Planlagt kampstart / Faktisk kampstart 12.1 Resultatregistrering i CupAssist Hvis man ser at en kamp er ferdig, men ikke ønsker å registrere resultat enda, klikkes knappen Kamp er ferdigstilt. Kampen vil nå vises som grå boks med rødt utropstegn inni. Eventuelt når tellerkort/dommerskjema leveres, tastes resultatet for kampen inn. Banen vil da registreres som ledig, og CupAssist gir forslag om opprop av ny kamp. Forklaring til de ulike nummer i bildet: 1. Kamp er grå og med utropstegn; Kampen er ferdigspilt, men resultat mangler. 2. Kamp er grå; Kampen er ferdigspilt og resultat lagt inn 3. Kamp er lys grå; Kampen er satt i gang men ikke ferdig. 4. Linje som viser sant klokkeslett. 5. De baner hvor kamp pågår, vises som mørke grønn. Resultatvisning 12.2 Resultatregistrering på nett Registrering av resultater på nett skjer ved at man klikker seg inn på turneringen sin resultatnettside, velger kampen og registrerer så resultatet. Fra CupAssist-programmet må man så hente inn disse resultatene, slik at motoren i CupAssist kan sette inn spillere/par i riktig plass i videre spill. Side 17 av 19

18 13. Sletting eller trekking av spillere Brukermanual_nbf.doc CupAssist utvikles kontinuerlig for å gi deg som arrangør et best mulig produkt. Her følger funksjoner som vil hjelpe deg til å få til et bedre arrangement med færre ressurser. Det vil alltid være behov for å kunne endre på påmeldte spillere. I CupAssist er det forskjell på om man sletter en spiller, eller trekker en spiller fra turneringen. Sletting av spillere / trekking av spillere Spillere som er trukket vises slik Ved sletting av spillere vil spiller fysisk slettes fra database. All informasjon tilknyttet spilleren vil også slettes, slik som faktureringsdata. Det er ikke mulig å hente tilbake en slettet spiller. Ved trekking av spiller, vil spillerens data fortsatt ligge i database. Spilleren vil slettes fra puljeoppsett og kampskjema. Faktureringsinformasjon vil eksempelvis ligge igjen. I tillegg kan en trukket spillers kamper byttes ut med en ny spiller Bytte ut et spiller med en annen Like før en turnering starter, kan det være rokkeringer av spillere. Spillere møter ikke opp mens nye spillere kan ønske å delta. Følgene forutsetninger må være til stede: Du må ha trukket en spiller Du må ha lagt inn en ny spiller som ikke har noen kamper Spillere som er trukket Legge inn et nytt spillere Side 18 av 19

19 14. Sende melding til seg selv eller til support Brukermanual_nbf.doc Som tidigere nevnt, opprettes det en egen datafil for hver turnering. Denne datafila kan sendes til support hvis dere trenger hjelp til eksempelvis kampoppsett. Datafila kan også sendes til dere selv, hvis en annen person skal jobbe med CupAssist. Vær obs på at datafil kun kan benyttes av en person om gangen. CupAssist kan kun brukes av flere personer samtidig i et lokalnettverk. Side 19 av 19

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer