Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid."

Transkript

1 1

2 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Bjørn river filler til ryer, på sømavdelingen (Forsiden: Maren Johanne står klar til å ta imot besøkende på åpen dag) 2

3 Organisasjonskart Pr Balder Tekstil AS Baldersgate Oslo Tlf E-post: Web: STYRET Balder Tekstil AS Gerd Jensen (leder) Morten Gohn (styremedlem)) Berit Rannestad (styremedlem) Mette Bjørnstad (styremedlem) Kjell André Røttervold (daglig leder) DAGLIG LEDER Kjell André Røttervold VEVAVDELING Astrid Lie (avdelingsleder) Mette K. Bjørnstad (arbeidsleder) Elisabeth Mølbach (arbeidsleder) 14 yrkeshemmede arbeidstakere ATTFØRINGSLEDER Ingrid Langnes Kommune SØMAVDELING Elin Fjøsne (avdelingsleder) Daniela Kolarov (arbeidsleder) Ragne Andersen (arbeidsleder) Eier: Oslo 9 yrkeshemmede arbeidstakere 9 yrkeshemmede arbeidstakere 3

4 Sysselsettingen skal ha hovedvekt innen tekstil. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode. Kjersti demonstrerer gjerne hvordan hun syr spisebrikker. Kort historikk Balder Tekstil AS er en vekstbedrift hvor Oslo kommune eier 100% av aksjene. Balder Tekstil AS ble stiftet som et arbeidssamvirke i offentlig virksomhet (ASVO) 9. desember 1996 med oppstart 1. mars Før dette, fra 1986 til 1996 var verkstedet en avdeling av Holmenkollen Dagsenter og ga arbeidstilbud innen tekstil og forming til psykisk utviklingshemmede i Oslo. Målsettinger 1. Balder Tekstil AS skal gi et tilrettelagt, varig arbeidstilbud til personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket skal være produksjonsrettet innen faget tekstil, og tilbudet skal gis til personer som har anlegg og interesse for denne type arbeid. Arbeidet skal i tillegg bidra til å opprettholde arbeidstakernes sosiale ferdigheter og aktivt arbeide for at ferdighetene ikke svekkes. Formål I følge våre vedtekter er selskapets formål å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede i Oslo. Målgruppen er primært psykisk utviklingshemmede, men søknad fra andre yrkeshemmede kan også vurderes. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. 2. Balder Tekstil AS skal bygge sin produksjon på håndverkstradisjoner inspirert fra vår kulturarv. 3. Balder Tekstil AS skal produsere et variert utvalg av varer til egen butikk hvor kvaliteten er så god at våre produkter er konkurransedyktige med tilsvarende på det åpne markedet. 4

5 4. Balder Tekstil AS skal ta imot spesialbestillinger. 5. Balder Tekstil AS skal følge arbeidsmiljølovens intensjon om at det skal tas hensyn til den enkelte arbeidstakers mulighet for selvbestemmelse og faglig utvikling. Bedriften er tilsluttet Arbeidssamvirkenes Landsforening, ASVL, de lanserer sine virksomheter som arbeidsplasser for mennesker i vekst. Virksomheten etterstreber å følge NAV s regelverk med hensyn til utvikling og opprettholdelse av arbeidstakernes ressurser gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver. Camilla lager kort som selges i butikken. Generelt om virksomheten Våre vedtekter sier at sysselsettingen skal ha hovedvekt på tekstil. Arbeidsplassen skal være for de som har interesse for og ønske om å arbeide innen dette fagområdet. Balder Tekstil AS har som et av sine mål å opprettholde håndverkstradisjoner fra vår kulturarv. Balder Tekstil AS er sertifisert i equass Assurance, som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon. Sertifiseringen skjer hvert 2. år. Balder Tekstil AS ble sertifisert første gang i juni 2011, og resertifisert Utgangspunktet for valg av virksomhetsområde var tekstilhåndverkets muligheter for mange og varierte arbeidsoperasjoner, som kan gi meningsfulle oppgaver til personer med ulikt mestringsnivå. Individuell tilrettelegging gjør at den enkelte mestrer ulike deler av produksjonen. Alle blir dermed viktige ledd i den totale produksjonen. Det stilles strenge krav til nøyaktighet og utholdenhet. Samtidig legges det stor vekt på at den enkelte skal trives med sine arbeidsoppgaver i Balder Tekstil AS. Dette gjenspeiler seg i innsats og yrkesstolthet hos arbeidstakerne. Vårt personale designer gode, tidsriktige produkter og tilrettelegger for arbeidstakerne slik at de i forhold til sin utvikling mestrer hver sin del av produksjonen. Produksjonsutstyret i verkstedet er rimelig både i innkjøp og vedlikehold. Samtidig skal utstyret være enkelt å betjene av de yrkeshemmede. Balder Tekstil AS har fra starten av satset på produksjon av kvalitetsvarer, både når det gjelder materialvalg og utførelse. Vi vektlegger få og spesielle produkter 5

6 fremfor masseproduksjon. Alt som tilvirkes er håndlaget, og selges i egen butikk. Mye av produksjonen er basert på spesialbestillinger, dermed er nær kontakt mellom arbeidsledere og kunder helt avgjørende. Vi ser derfor at det er viktig at vårt butikklokale er i tilknytning til verkstedet. Balder Tekstil AS har styringsverktøyene Strategisk plan, Handlingsplan og Årshjul som beskriver planleggingsprosessen og sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom en årlig, gjentagende evalueringsog planleggingsprosess. Balder Tekstil AS samarbeider tett med NAV lokal Oslo og bydelene. Samarbeidsavtalen med NAV Tiltak evalueres og fornyes i februar hvert år. Det inngås en medfinansieringsavtale med hver enkel bydel hvor arbeidstakerne er bosatt. At avtalene fornyes er en bekreftelse på at våre interesseparter er tilfredse med tjenestene vi leverer. Plakater hengt ut på steder med mange fritidsboliger. I 2013 har vi videreført samarbeidet med Oslo Bymuseum. De har solgt et utvalg av Balders produkter i museumsbutikken. Balder Tekstil AS samarbeider også med bygningsvernbutikken Molo AS, i Erling Skjalgssons gate 19, de selger enkelte av våre ryer. Salg og markedsføring I 2013 hadde Balder Tekstil AS en økning i salg av produkter på 5,5% i forhold til året før. Mesteparten av våre produkter selges fra egen butikk. Hovedtyngden av salget er i tiden før jul: 4. kvartal står for 50% av omsetningen i butikken. Vi hadde igjen rekordbesøk på Åpen dag, med veldig godt salg i butikken og i kafeen. I forbindelse med julesalget har Balder Tekstil AS butikk holdt åpent på lørdager samt langåpent de andre ukedagene de tre siste ukene før jul. Det ble i løpet av året laget flere typer informasjonsbrosjyrer om Balder Tekstil AS og produktene vi leverer. 6

7 vedkommende elev eller søker får prøve ut ulike arbeidsoppgaver i bedriften. Vi gjennomførte et guideprosjekt første halvår i 2013, ved at arbeidstakere fikk opplæring og trening på å ta imot og vise rundt i bedriften. Det har vært fra våren 2013, en eller to arbeidstakere som selv presenterer arbeidsplassen sin for besøkende på Balder Tekstil AS. Omtale av våre filleryer i bladet Hytteliv. Balder Tekstil AS bruker Facebook og sin internettside aktivt i markedsføring av bedriften og produktene vi lager. De er viktige kanaler for å vise frem produktene våre. Her vises frem etablerte produkter så vel som nyheter. Fornøyde kunder kan dele bilder av for eksempel ryer vi har produsert på bestilling. Vi har en ansatt som er ansvarlig for grafisk profil og vårt ansikt utad via internett. Vi hadde besøk fra Nordpolen Industrier AS den 18. mars. Daværende byråd for eldre og sosiale tjenester, Anniken Hauglie var på besøk 31. mai. Besøk og aktiviteter Balder Tekstil AS legger vekt på å opprettholde et nært samarbeide med ulike skoler, miljøtjenesten i bydelene, voksenhabiliteringen og voksenopplæringen. Vi ser det som viktig å bidra til at elever og andre interesserte søkere skal kunne finne riktig arbeidstilbud. Derfor tar vi ofte imot besøk og gir omvisning i bedriften. Så langt det er mulig tilbyr vi 5 dager hospitering hvor Også i 2013 har vi hatt besøk fra flere videregående skoler i Oslo: Manglerud videregående skole, Nydalen videregående skole, Hartvig Nissens videregående skole, Nydalen Voksenopplæring, Nordvoll Skole og Autismesenter. Vi har hatt besøk av foreldre til potensielle søkere. Besøkene har bestått av enten enkeltelever eller grupper, sammen med lærer og/eller rådgiver. Alle har fått omvisning og informasjon om bedriften. Tilbakemeldingene er at de synes det er 7

8 svært nyttig og interessant å få komme på besøk og se hvordan vi arbeider. Klager og avvik Vi har registrert 2 klager i løpet av året, som er behandlet i henhold til Balder Tekstil AS kvalitetshåndbok. Det er skrevet 4 avviksmeldinger i løpet av året. Videre behandling av disse er gjort gjennom kvalitetsforbedringsprosjekt redegjort for i «Blåboka». Ordføreren var på besøk den 11. oktober. Han fikk omvisning på huset, og kjøpte en stor ryepute til kontoret sitt! I november var Zacapa Film med og gjorde opptak hos oss. Opptakene inngår i ny serie med Tangerudbakken som sendes før jul i Arbeidstakere VTA-tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTAtiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV, og NAV Tiltak Oslos «Rutine for varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet». Balder Tekstil AS er med butikken godt synlig i lokalmiljøet og i Balders gate. Åpen dag i november tiltrekker seg mange besøkende. Vi skaper liv i gaten hele året med tilbudsvarer, juleutstilling og liknende i og utenfor butikken. Balder Tekstil AS var i 2013 godkjent med 23 VTA-arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Ved utgangen av året hadde vi 1 mann og 22 kvinner ansatt. Brukerundersøkelsen hadde en svarprosent på 83% i 2013 som er 9 prosentpoeng høyere enn i På 8

9 spørsmål om hvor godt den enkelte trives på Balder Tekstil AS, svarer 63% meget bra og 32% bra. (I % meget bra og 59% bra). Av aktiviteter er det Åpen dag som skårer høyest, vi tolker det dit hen at arbeidstakerne er stolte av arbeidsplassen sin og produktene som de lager, og setter stor pris på denne dagen hvor familie og venner kommer på besøk. Også på spørsmål angående arbeidet og trivsel er det spesielt høy skår. 93% prosent synes tilbudet om gym i pausen på tirsdager og torsdager er meget bra eller bra. På spørsmål om den enkelte synes arbeidet den gjør er viktig, svarte 100% ja. På spørsmål om arbeidstakeren opplever at personalet lytter til deres meninger svarer 90% ja. 74% svarer ja i forhold til at de har mulighet til å påvirke egen arbeidsdag. Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Arbeidsledere med primærkontaktansvar deltok på ansvarsgruppemøter med arbeidstakere som har dette. Balder Tekstil AS har gjennom 2013 hatt 3 personer inne til 5 dagers hospitering for å prøve ut om dette kan være en fremtidig arbeidsplass for dem. I tillegg har flere vært på omvisning. I løpet av året fikk 1 nye arbeidstaker plass, hun hadde hospitert ved bedriften høsten Pr står 2 personer på venteliste. Våre arbeidstakere kom i 2013 fra 13 forskjellige bydeler i Oslo, de hadde en bonuslønn på kr ,- per time. På spørsmålene: «Får du vist hva du kan?», «Får du den opplæringen du trenger?». «Får du hjelp når du trenger det?» og «Synes du arbeidet ditt er viktig?» Svarte ALLE ja. I 2013 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Vi utarbeider individuelle planer, for og med arbeidstakerne. Disse utgjør underlaget for medarbeidersamtaler med arbeidstakerne. Det ble avholdt 1 medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale med hver av arbeidstakerne i Måloppnåelse i kvalifiseringsarbeidet. Vi har et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sin individuelle plan, så disse blir fulgt opp. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid men også gjennom den sosiale arenaen arbeidsplassen er. En gjennomgang av året, medarbeidersamtalene og arbeidstakernes individuelle mål viser at 82,6% av individuelle mål ble nådd. 9

10 Tiltakets avdelinger: Verkstedet var i 2013 organisert i to avdelinger, en søm og en veveavdeling. Avdelingene samarbeider om mange av Balders produkter, spesielt produksjonen av ryer, som utgjør en viktig del av Balder Tekstil AS aktivitet og inntekter. spisebrikker, 150 stk. brødkurver, 100 stk. nisser og 200 stk. forklær. Vi startet i 2013 et samarbeid med gründerne bak ICarry. ICarry fungerer som et forkle med mange forede lommer som tåler ekstra vekt. ICarry er en bærehjelp og «ekstra hender». Balder Tekstil AS syr disse produktene for ICarry. Våre brødkurver er populære gaver. Sømavdelingen 9 arbeidstakere var knyttet til denne avdelingen ved utgangen av året. Her utførte arbeidstakerne sømoppgaver med ulike vanskelighetsgrader. Riving og sammensying av filler til ryeproduksjonen, søm av diverse produkter og strikking har vært hovedoppgavene. I tillegg har vi tatt imot spesialoppdrag fra kunder, i form av masseproduksjon av produkter for firmagaver ol. Avdelingen samarbeidet med GOTT (Gamle Oslo tre og tekstil) om en stor leveranse de hadde. Noen eksempler på produserte og solgte produkter fra søm i 2013: 185 stk. Arbeidslederne på sømavdelingen deltar vår og høst på messer, og holder seg oppdatert på trender, stoffer og materialer som til enhver tid er i handelen. Balder Tekstil AS kjøper inn stoffer og materialer av god kvalitet. Avdelingen utvikler og produserer flere små kolleksjoner i løpet av året. Produktene er designet av våre dyktige arbeidsledere, og arbeidet utføres i felleskap av alle flinke hender på avdelingen. Vårt hovedmål er å tilrettelegge og tilpasse arbeidsoppgavene slik at alle arbeidstakere kan delta i produksjonen og utvikle seg og stadig mestre mer. Julen på Balder Tekstil AS starter allerede i januar. Da går vi i gang med å planlegge utvikle og produsere juleproduktene som Balder Tekstil AS er blitt kjent for. Det har vært noe sykefravær blant personalet på avdelingen i Men gode vikarer har bidratt til å tilrettelegge, følge opp og gjøre arbeidshverdagen likevel forutsigbar og utviklende for sømavdelingens arbeidstakere. 10

11 Vevavdelingen 14 arbeidstakere var tilknyttet avdelingen ved årets slutt. Veving av filleryer, løpere og andre produkter er denne avdelingens hovedoppgave. En stor andel var bestilte ryer der kundene valgte mål og farger selv: Vevavdelingen har produsert 109 bestillingsryer på til sammen 248 meter, det er laget 61 butikkryer til sammen 107 meter. Dette ble til sammen 170 ryer med en samlet lengde på 355 meter! Gjenbruk av gammelt sengetøy, gardiner og lignende tekstiler nyttes i produksjon av filleryene. sine ønsker og behov. Mange vil ha rekonstruert gamle ryer. Dette gir varierte utfordringer både for personalet og arbeidstakerne. Mange spisebrikker, bordløpere og dørmatter er også produsert ved vår vevavdeling. Våre pledd i ull av norsk spelsau er svært populære, og det er venteliste på levering av disse. Veven pleddene veves i, er alltid i gang og flere av våre arbeidstakere mestrer nå den kompliserte vevteknikken. Vevstolen er tilknyttet en PC hvor mønstret er tegnet inn. Løfting og senkning av skaftene skjer ved hjelp av trykkluft fra en kompressor. Her kobles håndverk og ny teknologi. Vi har i løpet av året lagt stor vekt på at arbeidstakerne har fått opplæring i flere deler av produksjonsprosessen som fører frem til ferdige produkt. Fremstillingen av våre produkter består av en rekke arbeidsoppgaver frem til butikkferdig produkt. Dette medfører større mestring, større forståelse av prosessen og økt variasjon i arbeidet for den enkelte arbeidstaker. Vi produserte prøver på møbelstoffer for en tekstildesigner våren Avdelingen tar også imot vask og reparasjon av ryer. Mye av produksjonen er på bestilling fra privatpersoner som vil ha ryene tilpasset 11

12 Personalet 1 faglærer i formgiving m/ledelse og bedriftspsykologi. Vår kompetanse består både av formell utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt VTA tiltaket, som vi har hatt i mange år. Mange av våre arbeidstakere har vært hos oss over lang tid. Balder Tekstil AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Personalet jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta den enkeltes arbeidsevne. Balder Tekstil AS hadde fra til til sammen 6,2 stillinger: 1,7 stillinger på søm avdeling. 3 stillinger på vev, 0,5 stilling som attføringsleder og 1 stilling som daglig leder. Personalet i virksomheten har, i tillegg til sin formelle utdannelse, lang erfaring i arbeid med yrkeshemmede generelt og utviklingshemmede spesielt. Styret Styret i Balder Tekstil AS består av styreleder og to styremedlemmer samt ansattes representant i styret. I 2013 ble det avholdt 8 styremøter. Kompetanseheving / kurs Ny arbeidsleder ved sømavdelingen ble ansatt 1. mars, da en sluttet. Ny daglig leder startet januar Balder Tekstil AS faste personale har i 2013 bestått av: Alle i personalet har i løpet av året gjennomført et nettbasert kurs: Innføring i VTA, i regi av ASVL. 1 faglærer i vev m/spesialpedagogikk 1 faglærer i vev og formgiving m/spesial-pedagogikk 1 formingspedagog m/grafisk design 1 aktivitør 1 førskolelærer m/spesialpedagogikk 1 skredder m/designkompetanse 1 med 2-årig søm og designutdannelse Bedriften ble equass-resertifisert 18. juni Hele personalgruppen var involvert i arbeidet forut for sertifiseringen. Bedriften har gode rutiner på kontinuerlig kvalitetsarbeid, disse ble evaluert og forbedret gjennom en møterekke 1. halvår Daglig leder deltok på møter i Kontaktforum, et samarbeid mellom Vekstbedriftene i Oslo. Daglig leder deltok på ASVLs høstkonferanse 23. og

13 En arbeidsleder på søm startet på «Tegn til Tale» kurs ved Skullerud voksenopplæring juni Hun fortsetter på dette i En arbeidsleder ved sømavdelingen og attføringsleder deltok på Nasjonal temakonferanse om utviklingshemming og aldring En arbeidsleder ved vevavdelingen og 2 arbeidstakere deltok på LAFY Høstkonferanse Bedriften hadde i 2013 til sammen 5 planleggingsdager. måned. Saksliste henges opp i god tid på forhånd, slik at den enkelte er med å sette agenda på møtet. Daglig leder, attføringsleder og arbeidslederne informerer også om relevante saker. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Videre gjennomgås husreglene. Det skrives referat fra Husmøte, dette får alle med seg hjem. Balder Tekstil AS har fokus på å bidra til økt livskvalitet for den enkelte arbeidstaker. Livskvalitet er blant annet tema på medarbeider- og oppfølgingssamtalene. Arbeidsmiljøet HMS arbeidet følges opp gjennom hele året. Det ble sist gjennomført brannøvelse 22. oktober Det er 8 ordinært ansatte ved bedriften, 7 kvinner og 1 mann. Vi representerer en vid aldersgruppe. Vi har felles møte hver dag kl. 08:50 hvor vi går igjennom dagsordenen, videre avholder vi personalmøte hver onsdag. Balder Tekstil AS har fokus på brukermedvirkning. Det er daglig morgensamling på hver avdeling, hvor man gjennomgår dagsplanen, infor3masjon gis og arbeidstakerne gir tilbakemeldinger. Alle arbeidstakerne har sammen med personalet Husmøte hver 2. Balder Tekstil AS tilbyr trim på tirsdager og torsdager. Det er stor oppslutning om dette, deltakerne veksler på å bestemme musikken som benyttes. Balder Tekstil AS inngikk avtale med Stamina Helse om levering av bedriftshelsetjenester. Stamina Helse vil bidra til at Balder Tekstil AS HMS arbeid blir enda bedre i tiden fremover. Personalet ved Balder Tekstil AS hadde i 2013 et sykefravær på 7,72 %. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester varslet i mars 2013 at det var etablert en prosjektgruppe som skulle se på organiseringen av kommunens hel- og majoritetseide bedrifter. Daglig leder, sammen med representanter fra styret og personalet, deltok på en rekke informasjonsmøter 13

14 gjennom året. Personalgruppen og styret sendte flere høringsuttalelser til prosjektet gjennom året. Det ble også avholdt et allmøte på huset den , hvor arbeidstakere med pårørende og personalet var invitert. Prosjektleder Mona Tåsen redegjorde for prosjektet og planene for bedriftene fremover. Det var stor skepsis og motstand blant de pårørende som deltok på møtet. I februar 2014 mottok vi melding om at planene om å eventuelt slå sammen 6 eller 7 bedrifter blir lagt på is. Vi mottok dette budskapet med stor lettelse, siden saken skapte mye uro og usikkerhet blant arbeidstakere, personalet og pårørende. Velferdstiltak Hver fredag lager en arbeidstaker påsmurte bagetter for salg til arbeidstakerne og personalet. I juni ble det arrangert dagstur til Gamle Oslo Tre og Tekstil som også er en Vekstbedrift. Vi samarbeidet med GOTT i løpet av året. Deretter gikk turen til Aker Brygge hvor vi spiste en sen lunsj på T.G.I. Fridays. Inkluderende arbeidsliv Balder Tekstil AS er IA-bedrift. Gjennom ordningen IA-plass, bidrar vi til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi fikk godkjent en utprøvingsplass våren-13 slik at deltakeren får mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne som arbeidsleder på sømeller vevavdelingen. Vi hadde en deltaker i IA-plass høsten Vi samarbeidet med Follo Futura, en arbeidsmarkedsbedrift i Follo. En deltaker i tiltaket APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) hadde arbeidsutprøving ved vår sømavdeling i 6 måneder. 14

15 Torsdag 28. november hadde Balder Tekstil AS, tradisjonen tro, åpen dag. Det ble rekordbesøk og stor omsetning både i butikken og i kafeen. Alle er i sving på åpen dag, både med å forberede, ta imot alle besøkende, og å vise og demonstrere hvordan de forskjellige produktene våre blir til. Mange får familiemedlemmer og venner på besøk denne dagen. (Se gjerne reportasjen Empo TV laget om oss i 2012 på Flere videregående skoler har klasser som kommer fast på besøk denne dagen, for å bli kjent med Balder Tekstil AS. I 2013 har noen arbeidstakere fylt runde år. Runde år blir markert med marsipankake og gave fra bedriften! Vi hadde julekalender også i år, hvor alle fikk en gave hver i løpet av desember. Dette er svært populært. 15

16 I 2013 var det igjen julebord for arbeidstakerne, personalet, styret og noen tidligere ansatte, på Wallmans salonger. Alle hadde pyntet seg og vi spiste deilig julemat og ble underholdt. Det var høy stemning og alle hygget seg. Torsdag 19 desember var det tradisjonen tro, grøtfest som juleavslutning. Julegaven til deltakerne i år var en fjøl designet av Oslonaut og produsert ved GOTT. 16

17 Planer og mål for 2014 Balder Tekstil AS vedtok ved inngangen til 2013 følgende rater for å måle grad av suksess: 1. Arbeidsmiljø og trivsel Spørsmålene i brukerundersøkelsen får til sammen over 82% score på bra og meget bra. Spørsmålene i brukerundersøkelsen fikk våren ,5 % score på bra og meget bra. 2. Innfri målene i samarbeidsavtalen med NAV. Målene i samarbeidsavtalen med NAV ble innfridd, ny avtale for 2014 ble signert Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre tjenestetilbudet, og kunne tilby arbeidstakerne tilpassede og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi arbeider for å kunne tilby den eller de som ønsker og er motivert for det, arbeidstrening i ordinær bedrift. Vi arbeider også med et introduksjonskurs i data for de av våre deltakere som kan lite eller ingenting om data, nettbrett og mulig smarttelefon. I år planlegger vi at sommerturen går ut av Oslo, vi skal på bedriftsbesøk, besøke utstillinger og spise lunsj og middag sammen. 3. Balder Tekstil AS skal til enhver tid være equass sertifisert. Bedriften ble resertifisert for to nye år gjennom equass den 18. juni Måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål, over 80% score. Måloppnåelse 2013 var på: 82,6 %. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Balder Tekstil AS Baldersgt Oslo Telefon

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS Årsrapport 2012 Balder Tekstil AS 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. 2 Organisasjonskart Pr. 01.02.2013 Balder

Detaljer

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Årsrapport 2014 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Når håndverkere bytter vinduer i kantinen blir det felleslunsj

Detaljer

Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester!

Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester! Årsrapport 2016 1 Henriette behersker de fleste maskinene på sømavdelingen. Mestring gjør mester! 2 Organisasjonskart Pr. 01.03.2017 BALDER TEKSTIL AS STYRE Gerd Jensen (leder) Morten Gohn (styremedlem)

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring ÅRSBERETNING 2012 - skaper veien til mestring 1 EQUASS Assurance has been awarded to Norway for the period from 10 January 2012 to 10 January 2014 In recognition of its proven Quality Assurance in the

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET:

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: Brenselutsalget A/S er et Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet (ASVO). Bedriften ble etablert i september 1990. Bedriften har som formål å skape varige arbeidsplasser tilpasset

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Telenor Open Mind Verdensdagen for Psykisk helse Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Handling skaper holdning Telenor har to ulike arbeidstreningsprogrammer i Norge: Ett for funksjonshindrede

Detaljer

STRATEGIPLAN. Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede.

STRATEGIPLAN. Den nye produksjonshallen ga bedriften muligheten til å utvide produksjonsspekteret. I 1992 fikk vi 11 nye plasser for yrkeshemmede. 1 STRATEGIPLAN Under punkt bruker, kunder og medarbeider tilfredshet: 1. Innledning Skjønner ikke helt dette du har skrevet. Målet er å få utarbeidet et strategidokument som skal være bedriftens veiviser

Detaljer

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring

Midtun Verksted AS - skaper veien til mestring ÅRSBERETNING 2011 - skaper veien til mestring 2 EQUASS Assurance has been awarded to Norway for the period from 10 January 2012 to 10 January 2014 In recognition of its proven Quality Assurance in the

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Virksomhetsplan Empo AS

Virksomhetsplan Empo AS Virksomhetsplan Empo AS Empowerment Empo er de fire første bokstavene i det engelske ordet «empowerment», som handler om å aktivere og styrke menneskets egenkraft. I tillegg kan empo assosieres med empati

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk Eierdagen for å redigere 25.april tittelstil 2017 Asker Rådhus Klikk for å redigere undertittelstil i malen AGENDA ASKER PRODUKT OG RESULTATER 2016 VERDIBASERT ARBEID, ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR STRATEGISKE

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

GREP barnehagene. GREP Rønningen barnehage GREP Maribakkane barnehage

GREP barnehagene. GREP Rønningen barnehage GREP Maribakkane barnehage GREP barnehagene GREP Rønningen barnehage GREP Maribakkane barnehage Hva er GREP? GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) er en attføringsog vekstbedrift, som er eid av Grenlandskommunene. GREP tilbyr utvikling

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

Deltakerprosessene i Klæbu Industrier AS

Deltakerprosessene i Klæbu Industrier AS Deltakerprosessene i Klæbu Industrier AS Vi ved Klæbu Industrier AS ønsker at alle deltakere skal få en individuell behandling. Med dette mener vi at alle blir behandlet utfra eget ståsted og hva slags

Detaljer

Årsoppgjør 2011. Styrets beretning Resultatregnskap Balanse. Alt er mulig

Årsoppgjør 2011. Styrets beretning Resultatregnskap Balanse. Alt er mulig 1 Årsoppgjør 2011 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Alt er mulig 2 STYRETS BERETNING 2011 Empo AS eies i sin helhet av Ski kommune. Aksjekapitalen er pålydende kr.100.000,, fordelt på 10 aksjer

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 1 Formål Huser Gårdsbarnehage er en heldagsbarnehage som tilbyr muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og fritidsaktiviteter. Huser Gårdsbarnehage har også et utvidet tilbud

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer