Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017"

Transkript

1 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon

2 INNHOLD 1 INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL BUDSKAPET MÅLGRUPPER VIRKEMIDLER INFORMASJONSSTRATEGI FORBEREDENDE TILTAK Temperaturmåling Budskapsplattform PUBLISERINGSKANALER Normens nettsted Bruk av fagorganisasjonenes hjemmesider Bruk av helseforetakenes hjemmesider Nyhetsbrev om Normen DIALOGKANALER Fagkurs (tidligere instruktøropplæring) Normkonferansen Pasient- og brukerombud Foredragsvirksomhet på IT-, sikkerhets-, helse- og sosialfaglige konferanser og samlinger Undervisningsinstitusjoner E-læring Kurs / seminarer i Normen

3 1 INNLEDNING Styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet besluttet i møte av 5. juni 2014 at det skal utarbeides en informasjonsstrategi for Normen. Denne versjonen av informasjonsstrategien tar utgangspunkt i «Strategi for Normen », vedtatt av styringsgruppen i desember 2013, og gjelder for perioden I tillegg til informasjonsstrategien er det utarbeidet en overordnet handlingsplan. Denne foreslås tatt inn i den generelle årlige handlingsplanen for Normen, i tråd med styringsgruppens mandat. Med Normen forstås Norm for informasjonssikkerhet med støttedokumenter og kursmateriell. 2 BAKGRUNN 2.1 Formål Formålet med dette strategidokumentet er å beskrive hvordan de definerte målgruppene for Normen skal nås med informasjon. Målet er å gi informasjon og bidra til økt kompetanse om Normen til definerte målgrupper i perioden 2015 til Målgruppene er fastsatt ut fra hva som er aktuelt og realistisk for det enkelte tiltak. Sekretariatet for Normen er ansvarlig for å gjennomføre strategien. 2.2 Budskapet Normen stiller krav til hvordan virksomhetene i sektoren sikrer helse- og personopplysninger (inkludert opplysninger om egne ansatte). Strategien skal bidra til at målgruppene får et aktivt forhold til og kan ta i bruk Normen som et verktøy for å ivareta sikkerhetskravene som gjelder for sektoren. For å etablere en tilfredsstillende informasjonssikkerhet basert på Normens krav, må virksomhetene ha kunnskap om Normen og hvordan kravene kan oppfylles, avhengig av virksomhetens art og størrelse. 2.3 Målgrupper Målgrupper for Normen er fastsatt til: Normen gjelder for enhver virksomhet i sektoren som ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen, herunder legevirksomheter, helseforetak, Arbeids- og 3

4 velferdsforvaltningen (NAV), tannklinikker, sykehus, apotek, apotekkjeder, kommuner, fylkeskommuner, frittstående laboratorier, røntgeninstitutter, psykologpraksis, fysioterapiinstitutter, bandasjistvirksomheter, rehabiliteringsinstitusjoner, o.a., samt de nevnte virksomheters leverandører og andre i den grad de behandler helse- og personopplysninger. Informasjonsstrategien har varighet frem til 2017 og målgruppen er primært: a) Ledelsen i mellomstore og store virksomheter i sektoren b) Sikkerhetsleder/-koordinator og IKT-ansvarlig c) Ansvarlig i mindre virksomheter d) Leverandører e) Pasient- og brukerombudene f) Helsepersonell/den enkelte yrkesgruppe g) Øvrig befolkning 2.4 Virkemidler Virkemidler i informasjonsstrategien er bruk av: publiseringskanaler (for eksempel normen.no og media), hvor siktemålet er å informere om Normen dialogkanaler (for eksempel konferanser og kurs), der siktemålet er å ha interaksjon med mottakerne av budskapet 3 INFORMASJONSSTRATEGI 3.1 Forberedende tiltak Det gjennomføres tiltak som supplerer denne informasjonsstrategien, med leveranser som gir større effekt av tiltakene som er beskrevet under Temperaturmåling Det utarbeides en enkel temperaturmåling blant sentrale/utvalgte målgrupper, for å kartlegge kjennskap og holdning til Normen Budskapsplattform Det utarbeides en oversikt, basert på temperaturmålingen, over hvilke budskap, fordelt på målgrupper, som er viktig å nå ut med i informasjonstiltakene. 4

5 3.2 Publiseringskanaler Publiseringskanaler er en enveiskommunikasjon hvor budskapet må være tydelig og konkret for å gi leseren oversikt og innsikt i personvern og informasjonssikkerhet Normens nettsted - Løpende forbedre normen.no slik at den forblir aktuell og lett tilgjengelig for relevante målgrupper. - Normen.no er en del av ehelse.no fra desember Når man har tilstrekkelig erfaringsgrunnlag, bør det foretas en evaluering av dette. - Oppdatere normen.no ved endringer i etterkant av styringsgruppevedtak - Hele målgruppen Bruk av fagorganisasjonenes hjemmesider - Omtale Normen på fagorganisasjonenes hjemmeside - Opprette lenke til normen.no fra fagorganisasjonenes hjemmeside - Den enkelte yrkesgruppe Bruk av helseforetakenes hjemmesider - Omtale Normen på Helseforetakenes og RHF enes hjemmesider - Opprette lenke til normen.no fra Helseforetakenes og RHF enes hjemmesider - Innbyggerne, inkludert pasienter / brukere - Ansatte i helseforetakene Nyhetsbrev om Normen - Utarbeide og publisere elektronisk nyhetsbrev med informasjon om o Kommende og avholdte kurs og konferanser o Nye/endrede dokumenter o Nyttige råd og tilleggs-/bakgrunnsstoff o Svar på ofte stilte spørsmål 5

6 - Hele målgruppen 3.3 Dialogkanaler Dialogkanaler medfører interaksjon med mottaker av budskapet og skal benyttes for å gi detaljkunnskap om personvern og sikkerhet. Normen brukes som et verktøy for å oppfylle kravene til sikkerhet Fagkurs (tidligere instruktøropplæring) - Gjennomføre fagkurs i Normen slik at deltakerne blir ressurspersoner innen Normen i egen virksomhet. Målet er at kompetansen de tilføres spres videre i delsektorene, f.eks ved avholdelse av kurs og temamøter, dialog med aktører og ledelse, deltakelse i prosjekter osv. Kursene gjennomføres i samarbeid med vertskommuner, regionale helseforetak, fagorganisasjoner (f.eks NTF) og andre interessenter - Deltakere som har gjennomført fagkurs bør følges opp, og man bør være bevisst at disse kan være en «kompetansebase» for informasjonssikkerhet i delsektorene. Personell som har roller innen bl.a følgende områder: - Databehandlingsansvarlig ledergruppen (deltakere i Ledelsens gjennomgang) - Helsepersonell/administrativt personell i mellomlederstillinger - IKT - Informasjonssikkerhet - Personvernombud - Juridisk - Innkjøp - Medisinsk teknikk - Kvalitet - Internrevisjon - EPJ-systemeierskap og forvaltning - Opplæring Normkonferansen - Etablere en møteplass - - for erfaringsbasert videreutvikling av Normen. - Norm-konferansen avholdes årlig. 6

7 - Målgruppe tilpasses avhengig av tema som behandles, men skal bestå av brukere, leverandører og myndigheter Pasient- og brukerombud - Avholde kurs for pasient- og brukerombudene som har en direkte rolle i å arbeide for gode vilkår for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester. Av denne grunn bør ombudene ha kompetanse om Normen. - Pasient- og brukerombudene Foredragsvirksomhet på IT-, sikkerhets-, helse- og sosialfaglige konferanser og samlinger - Avholde innlegg på etablerte konferanser - Avholde innlegg på nettverkssamlinger, møter osv. - Ledelsen i mellomstore og store virksomheter i sektoren - Sikkerhetsleder/-koordinator og IKT-ansvarlig - Ansvarlig i mindre virksomheter - Helsepersonell - Leverandør Undervisningsinstitusjoner - Få Normen inn som tema/fag i etablerte studier på høyskoler og universiteter - Det antas hele Normen er relevant i opplæringen - Helsepersonell - IKT-faglig personell E-læring - Etablere e-læring for å spre kunnskap om Normen. Tiltaket skal skje i samarbeid med organisasjoner i sektoren, f.eks profesjonsorganisasjonene. - Helsepersonell/fagarbeider - Ledere av virksomheter, databehandlingsansvarlige 7

8 3.3.7 Kurs / seminarer i Normen - Avholde temaspesifikke kurs (for eksempel tilgangsstyring i EPJ, fjernaksess, hendelsesregistrering {logging}) - Avholde temaspesifikke seminarer, f.eks lanseringsseminarer for nye dokumenter eller om relevante tema (f.eks helseopplysninger i skyen, informasjonssikkerhet ved velferdsteknologi osv) o Seminarer kan være åpne, eller etter invitasjon - Sikkerhetsleder/-koordinator og IKT-ansvarlig - Leverandør 8

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer