TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål"

Transkript

1 TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål

2 Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS ISBN Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten HALDEN Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 Forord Adobe Dreamweaver er et verktøy for å lage og administrere både websider og webområder. Boka gir en innføring i hvordan du bruker Dreamweaver til å utvikle og vedlikeholde webområder. Hvem er denne boka for? Denne boka er en del av et læremiddel for programfaget Informasjonsteknologi 1, men kan benyttes i all grunnleggende opplæring i Adobe Dreamweaver. Boka tar utgangspunkt i Dreamweaver CS3, og det forutsettes at du har tilgang til denne versjonen. Hvordan bruker du boka? Boka er delt inn i kapitler. I hvert kapittel introduseres nytt stoff. Framstillingen av stoffet er kortfattet og bør leses av deg eller gjennomgås av instruktør. Du vil finne én eller flere øvinger i hvert kapittel som viser deg framgangsmåten trinn for trinn. Pass på at du har gått gjennom øvingene før du fortsetter videre i boka. Du bør også løse oppgavene i slutten av hvert kapittel. Enkelte av oppgavene krever at du har vært gjennom oppgaver i tidligere kapitler. Blant øvingsfilene finner du illustrasjoner som benyttes i ulike øvelser og oppgaver. Øvingsfilene finner du på August 2007, Tom Heine Nätt

4 Innholdsfortegnelse (1) Innledning Planlegge et nytt webområde 6 Innhold 6 Struktur 6 Utseende 7 Kompatibilitet 7 Arbeidsområdet i Dreamweaver 7 Ulike typer webområder 8 Diskbaserte webområder 8 Serverbaserte webområder 9 Installere en personlig webserver 9 Opprette et webområde 10 (2) Arbeide med websider Innledning 13 Skrive inn tekst og ulike typer linjeskift 13 Opprette en ny webside 13 Enkel formatering av websiden 15 Lagring av websider 15 Spesielt om lagring av førstesider 16 Lagre en webside for første gang 16 Forhåndsvise websiden i en nettleser 17 Ulike sidevisninger i Dreamweaver 18 (3) Formatere tekst Innledning 20 Opprette webområdet Frukt.Net 20 Formatering av tekst 21 Endre skrifttyper, -størrelser og -formater 21 Formatere tekst ved hjelp av menyen Text 22 Skriftegenskaper og format 22 Avsnittsformatering 23 Justere teksten på siden 23 Lage en punktmerket eller nummerert liste 23 Sette inn punktmerker 23 Sette inn vannrette delelinjer 24 Kontrollere websiden i en nettleser 24 (4) Hyperkoblinger Innledning 26 Opprette webområdet Mobilpartner 26 Ulike typer hyperkoblinger 27 Lage hyperkoblinger til websider 28 Hyperkobling innenfor samme webområde 28 URL når rammer er i bruk 29 Vise en websides adresse (URL) 29 Hyperkoblinger til eksterne websider 30 Importere filer i webområdet 30 Hyperkoblinger til filer og dokumenter 31 (5) Formgi webområder Innledning 33 Opprette webområdet Frisk 33 Tekstformater 34 Bruk av CSS-stilark 35 Eksterne stilark (External Stylesheets) 36 Interne stilark (Embedded Stylesheets) 36 Intern stilredigering (Inline Styles) 36 Lage et eksternt stilark 37 Koble websider til et stilark 37 Skriftfarger og bakgrunner 39 Bakgrunner og fargevalg 39 Egendefinerte stiler 40 Bruke egendefinerte stiler 40 Endre en egendefinert stil 42 Sideegenskaper 42 Bruk av bilder 44 JPG (JPEG) 44 GIF 44 PNG 44 Andre grafikkformater 44 Sette inn bilder 45 Angi grafikkegenskaper 46 Endre egenskapene for et objekt 46 Bruk av multimedieanimasjoner 47 Sette inn et multimedieobjekt 47

5 (6) Tabeller Innledning 51 Webområdet Vertigo Flyreiser 51 Opprette tabeller 52 Sette inn en tabell 52 Markere hele eller deler av tabellen 53 Endre egenskapene for tabellen 53 Endre egenskapene for celler 54 Endre tabelloppsett 54 Slå sammen celler 55 Sette inn data i tabellen 55 Sette inn en tabell i en annen tabell 55 (7) Maler/templates Innledning 57 Lagre som mal 57 Lage websider basert på malen 58 Endre en mal 61 Rammer 61 (8) Skjema og databaser Innledning 63 Opprette et egendefinert skjema 63 Sette inn skjemadefinisjon 64 Lage knapper og felt 65 Sette inn og endre skjemaelementer 66 Behandle skjemaresultater 69 Sende skjemaresultatet til script 69 Sende skjemaresultatet til en fil eller e-post 69 Sende skjemaresultater til en database 69 Lagre skjemaresultater i en database 70 Sende skjemaresultater til en MySQL-base 70 Sende skjemaresultater til en Access-base 73 (9) Dynamiske websider Innledning 79 Presentere dynamiske data 79 Opprette websiden for charterreiser 80 Opprette og koble til databasen 80 Sette inn en dynamisk tabell 81 Sette inn et dynamisk felt 82 Teste websiden 84 (10) Publisering Stavekontroll i Dreamweaver 86 Endre språk på stavekontroll 86 Foreta stavekontroll 87 Organisere webområdet 87 Enkel filbehandling i webområdet 87 Rapporter 87 Bruke rapporter 87 Sjekke hyperkoblinger 88 Bruke hyperkoblingvalidering 88 Legge inn nøkkelord 89 Publisere webområdet 90 Sette opp en FTP-server til webområdet 90 Publisere webområdet til webserveren 91 Oppdatere det eksterne webområdet 91 (11) HTML-koder Innledning 92 Det mest grunnleggende HTML-dokumentet 93 Enkel webside med notisblokk 93 Fordeler ved å kunne HTML 95 Mer om HTML-tagger 96 Redigere HTML i Dreamweaver 96 De vanligste HTML-kodene 97 Tekst og avsnitt 97 Farger 98 Hyperkoblinger til dokumenter 99 Hyperkoblinger til e-postadresser 99 Grafikk 100 Tabeller 100 Validering av HTML-koder 101 Bruke HTML-validering i Dreamweaver 101 W3C HTML validator 101 CSS validering 102 Stikkord 103

6 6 Dreamweaver CS3 RÅMANUS Foreløpig versjon av Dreamweaver CS3 >>1 Innledning I dette kapitlet skal vi lære: > å planlegge et nytt webområde > om arbeidsområdet i Dreamweaver > å skille mellom diskbaserte og webbaserte webområder > å installere en personlig webserver > å opprette nye webområder Planlegge et nytt webområde Før du starter arbeidet med å opprette et webområde med flere websider, bør du bruke litt tid på å planlegge webområdet. Webområdet skal være så brukervennlig som mulig samtidig som det skal være enkelt å oppdatere og vedlikeholde for utvikleren eller nettansvarlig. Under har vi oppsummert de viktigste momentene du bør være klar over før du starter arbeidet med et nytt webområde. Innhold Det er innholdet som er det viktigste i et webområde. Kvaliteten på informasjonen som publiseres, er i mange tilfeller avgjørende for leseren. Start derfor med å fokusere på innholdet. Vær nøye med rettskrivingen. Skrivefeil på websider virker forstyrrende, er lite attraktivt og kan gi webområdet et «amatørmessig» preg. Struktur Tenk nøye gjennom webstrukturen. Leseren bør unngå å klikke utallige ganger for å finne fram til rett informasjon. Samtidig skal webområdet være lett å oppdatere. Dersom brukeren må klikke mer enn 4-5 ganger for å finne informasjonen vedkommende ønsker, er sannsynligheten stor for at han i stedet avslutter og leter et annet sted. Tegn gjerne et oversiktskart i forkant av realiseringen.

7 VURDERINGSEKSEMPLAR Utseende KAPITTEL 1 >> INNLEDNING 7 Vær forsiktig med å bruke for mange grafiske effekter. Unngå å bruke store grafikkfiler da disse tar lang tid for nettleseren å laste ned. Bakgrunnsfarger, bakgrunnsgrafikk og tekstfarger må avbalanseres. Husk at det er informasjonen som er viktigst. Det er lurt å velge én eller to farger og bruke disse konsekvent i hele webområdet. Kompatibilitet Husk at en webside kan tolkes ulikt avhengig av hvilken nettleser som blir benyttet. Du bør derfor ikke bruke effekter som kun vil virke i bestemte nettlesere. Det er lurt å kontrollere websidene i flere nettlesere før de legges ut på nettet. Forsøk derfor i størst mulig grad å bruke standardelementer på websiden. Arbeidsområdet i Dreamweaver Når du har startet Dreamweaver, vil du se arbeidsområdet. Vi vil vise de ulike funksjonene etter hvert som vi tar dem i bruk En kort forklaring til de nummererte områdene finner du på neste side. Vær klar over at arbeidsområdet kan endre utseende når man har jobbet med det. Man kan skjule, minimere, flytte og legge til paneler som om de skulle være vinduer. Skulle du være uheldig å gjøre endringer på arbeidsområdet som du ikke ønsket, kan du velge Window - Workspace Layout - Designer for å komme tilbake til de opprinnelige innstillingene. Vær klar over at du kan minimere og maksimere panelene ved å trykke på pilen foran panelnavnet.

8 8 Dreamweaver CS VURDERINGSEKSEMPLAR Vi kommer nærmere tilbake til de ulike delene av arbeidsområdet senere i boka, men vi gir en kort forklaring her. Menylinje: Det aller meste av Dreamweavers funksjonalitet finnes på disse menyene. Mange av funksjonene finnes også andre steder i programmet. Likevel vil vi i hovedsak benytte funksjonene på menylinja i denne boka, ettersom det er både lettere å forklare hvor man skal gjøre valg, og å huske hvor man finner igjen valgene. Insert-panelet: Det meste av elementene og formateringer på en webside har grafiske hurtigknapper på Insert-panelet. Insert-panelet er også delt inn i ulike deler som grupperer sammen relaterte typer funksjoner og elementer. De fleste av funksjonene man finner på Insert-menyen i menylinja, vil du også finne igjen som en snarvei her. Properties-panelet: Når et element på en webside er valgt, vil man få opp egenskapene til elementet i dette panelet. Egenskapene kan endres her. Files-panelet: Dette er en filutforsker for å få hurtig tilgang til filer. Dette panelet er spesielt nyttig hvis du vil ha oversikt over alle filene i webområdet. CSS-panelet: Her kan man definere stilene som skal gjelde for websiden. Vi forklarer hva stiler er senere i boka. Application-panelet: Her finner man funksjonalitet for å enkelt lage dynamiske websider. Vi kommer til å bruke dette panelet når vi skal koble webområder mot databaser senere i boka. Start page: Her finner du de vanligste arbeidsoppgavene idet programmet starter (oppstartsbildet). Dette området vil endre seg til et dokumentvindu når vi åpner et dokument. Ulike typer webområder Legg merke til at det er to typer webområder du kan opprette; diskbaserte eller serverbaserte webområder. Vi vil i denne boka bruke serverbaserte webområder. Vi skal kort forklare forskjellen: Diskbaserte webområder Et diskbasert webområde er en mappe som opprettes lokalt på din maskin. Du vil plassere alle filer tilhørende webområdet i denne mappen. Mappen lagres som standard på adressen: C:\Documents and Settings\ navn på profil \Mine Dokumenter\ navn på webområde. Du ser av adressen at denne angir hele katalogstien til mappen.

9 VURDERINGSEKSEMPLAR Serverbaserte webområder KAPITTEL 1 >> INNLEDNING 9 Til forskjell fra et diskbasert webområde, vil nettleseren bruke HTTPprotokollen i kommunikasjonen med webområder. Det kan for eksempel se slik ut: navn på maskin / navn på web-område. For å benytte seg av et serverbasert webområde må du: ha tilgang til en webserver som kjører nødvendig programvare eller ha installert en personlig webserver på din maskin, som vi skal se på i denne boka (finnes som standard både i Windows 2000, Windows XP og Windows Vista). Grunnen til at vi velger å benytte oss av en personlig webserver, er at diskbaserte webområder ikke kan være dynamiske (f.eks. ha kobling til en database), noe vi skal se på senere i boka. En webserver vil i slike tilfeller behandle websiden før den vises i nettleseren. Den største forskjellen du foreløpig vil merke på et diskbasert webområde og et serverbasert webområde med en personlig webserver, er at adresselinja i nettleseren ikke viser en vanlig filsti, men navn på webområde. Installere en personlig webserver 1 Klikk på Start - Kontrollpanel 2 Dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer 3 Klikk på Legg til / fjern Windows-komponenter 4 Kryss av for Internet Information Services (IIS) 5 Klikk deretter på knappen Detaljer. Sørg for å krysse av for Dokumentasjon, Fellesfiler, Snapin-modul for Internet Information Services og Webtjeneste.

10 10 Dreamweaver CS3 VURDERINGSEKSEMPLAR 6 Avslutt med OK og klikk på knappen Neste. Sørg for å ha installasjons-cden for Windows tilgjengelig 7 Alle dine webområder skal nå legges i mappen C:\Inetpub\wwwroot. Det kan imidlertid være at mappen heter C:\netpub\wwwroot avhengig av IIS og operativsystem. I boka vil vi bruke Inetpub, ettersom dette er det vanligste, men om du heller fikk en netpub katalog generert på maskinen, bruker du denne i stedet Opprette et webområde Det første vi må gjøre når vi skal opprette et nytt nettsted, er å opprette et webområde. Alle websider vi senere oppretter, vil være samlet her. Det er viktig at du først har installert en personlig webserver (se ovenfor). Vi skal i denne boka basere oss på at vi arbeider med webområder på en personlig webserver. Arbeidsmåten er identisk med den du vil oppleve når du arbeider mot en ekstern webserver (med unntak av brukerpåloggingen). Det er viktig at du skiller på begrepene webside (engelsk: webpage) og webområde (engelsk: website). Det er ofte lett å forveksle det norske begrepet webside, som brukes i boka, og det engelske uttrykket website som brukes i Dreamweaver. 1 Velg Site - New Site... i menylinja. Alternativt kan du velge Create New Dreamweaver Site... på Start page 2 I dialogboksen som nå kommer opp, er det to arkfaner. Sørg for å velge Basic 3 Skriv inn Miljøgruppen som navn på webområdet ditt.

11 VURDERINGSEKSEMPLAR KAPITTEL 1 >> INNLEDNING 11 4 I feltet for plassering av webområdet, skriver du inn følgende adresse: (localhost er altså din lokale PC / personlige webserver) 5 I neste skjermbilde vil du bli spurt om du ønsker å benytte deg av en form for serverteknologi slik som for eksempel PHP. Velg at du ønsker dette, men velg None i type 6 Neste skjermbilde vil gi deg valget mellom å lagre filene lokalt for deretter å laste opp til webserveren, eller å legge dem direkte på serveren. Ettersom vi nå har installert en lokal webserver, kan vi velge Edit directly on server using local network 7 Angi følgende i boksen for plassering: C:\Inetpub\wwwroot\miljogruppen. Legg merke til at katalognavnet tilsvarer katalognavnet i webadressen 8 Under alternativet testserver, skriver du inn 9 Til slutt får du opp en bekreftelse på innstillingene, og den bør se omtrent slik ut: 10 Som du nå ser i Files-panelet (bildet i margen) som du i Dreamweaver finner nederst til høyre, er webområdet (nettstedet) til Miljøgruppen opprettet, og du er klar for å lage websidene dette webområdet skal bestå av

12 12 Dreamweaver CS3 RÅMANUS Foreløpig versjon av Dreamweaver CS3 Kapittel 1 Oppgave 1A Forklar kort hva som menes med følgende begreper: a diskbasert webområde b serverbasert webområde c personlig webserver >> OPPGAVER Oppgave 1B Hva er viktig å tenke gjennom når du skal planlegge et nytt webområde?

13 VURDERINGSEKSEMPLAR KAPITTEL 2 >> ARBEIDE MED WEBSIDER 13 >>2 Arbeide med websider I dette kapitlet skal vi lære: > å opprette nye websider > om forskjellen på de ulike typene av linjeskift > å lagre websider > å forhåndsvise websider i en nettleser > om de ulike sidevisningene Innledning Hoveddelen av programvinduet i Dreamweaver benyttes til å arbeide med tekst og elementer på websiden. Du kan for eksempel skrive inn og redigere tekst, lage delelinjer, sette inn grafikk, lage tabeller, angi bakgrunner og hyperkoblinger. Skrive inn tekst og ulike typer linjeskift Tekstbehandlingsfunksjonen i Dreamweaver er tilnærmet lik andre tekstbehandlere, men i Dreamweaver finnes det flere ulike typer av linjeskift som du bør være spesielt oppmerksom på. Enter-tasten brukes for å lage nye avsnitt. Hvis du trykker på Enter, vil du se at det lages et stort mellomrom mellom linjene. For å unngå dette må du benytte et såkalt normalt linjeskift ved å holde Shift-tasten nede mens du trykker Enter. Opprette en ny webside 1 Sørg for at webområdet Miljøgruppen, som du opprettet i forrige kapittel er valgt som aktiv i Files-panelet 2 Velg File - New... 3 Velg deretter Blank Page, Page Type HTML og Layout <none>

14 14 Dreamweaver CS3 VURDERINGSEKSEMPLAR 4 Skriv inn følgende tekst på siden: 5 Ikke lukk dokumentet da vi skal fortsette å arbeide med websiden

15 VURDERINGSEKSEMPLAR Enkel formatering av websiden KAPITTEL 2 >> ARBEIDE MED WEBSIDER 15 1 Marker overskriften Velkommen til Miljøgruppen, og i properties-panelet nederst på skjermen velger du Heading 1 under Format 2 Marker firmanavnet Miljøgruppen nederst på siden, og formater dette til Bold ved å trykke på Bold-knappen i Properties-panelet 4 Marker menypunktene fra Brukt datautstyr til Gjenbruk. Klikk så på knappen Unordered list i Properties-panelet 5 Har du gjort alt riktig, skal siden se omtrent slik ut: Lagring av websider Når du har arbeidet med en side en stund, bør du sørge for å lagre arbeidet. Det er flere momenter du må passe på når du skal lagre. Det viktigste er å kunne skille mellom begrepene filnavn og tittel. Filnavnet er det navnet som den fysiske filen får, og som brukeren kan skrive inn i adressefeltet i nettleseren. Tittelen vil derimot vises i tittelfeltet i nettleseren. Det er en fordel å bruke litt tid på å lage beskrivende titler på sidene. Dette fordi søkemotorene på Internett (for eksempel Google) i mange tilfeller vil liste opp sidenes titler i sideoversiktene. Det er visse begrensninger du må passe på når du skal velge filnavn. Normalt skal du unngå bruk av norske spesialtegn (æ, ø og å). I Norge har man tillatt å benytte slike spesialtegn, men vi anbefaler likevel at disse unngås. Unngå også å bruke mellomrom og tegn som punktum, komma, semikolon og lignende.

16 16 Dreamweaver CS3 VURDERINGSEKSEMPLAR Vi anbefaler at du kun bruker små bokstaver i filnavnet ettersom webservere som ikke er Windowsbaserte, er såkalt case sensitive (dvs. små og store bokstaver er ikke samme tegn). Hvor mange tegn du kan ha i filnavnet, er avhengig av hvilken type webserver du skal publisere websidene til. Normalt vil det i dag være maksimalt 256 tegn. Sjekk med din webserver-leverandør for sikkerhets skyld. Når det gjelder tittelen du gir siden, kan du bruke hvilke tegn du vil. Normalt vil begrensningen være på 256 tegn. Alle websider må ha filendelsen htm eller html (med noen få unntak som for eksempel asp, php, jsp og lignende). Dersom du ikke bruker denne filendelsen, vil det ofte ikke være mulig å lese websiden i en nettleser. Sist, men ikke minst, må du sørge for å legge filen i mappen for webområdet. Spesielt om lagring av førstesider Skal du lage en startside eller førsteside i et webområde (hjemmeside), skal den alltid hete index.htm, index.html, default.htm eller default.html. Sjekk med din webserver-leverandør for mer informasjon. Årsaken til at dette må gjøres slik, er at du skal slippe å skrive hele webadressen til en hjemmeside i webleseren. Skal du for eksempel gå til Gyldendals hjemmeside, behøver du ikke å skrive index.htm. Det er nok å skrive Siden index.htm vises automatisk når denne adressen skrives. Dette styres av webserveren som webområdet er lagret på. Lagre en webside for første gang 1 Før vi lagrer, skal vi sette en tittel på websiden. Det er denne tittelen som vises øverst på tittellinja i nettleseren. Skriv inn tittelen Velkommen til Miljøgruppen øverst i dokumentvinduet i Dreamweaver

17 VURDERINGSEKSEMPLAR 2 Velg File - Save. Gi siden navnet index.htm KAPITTEL 2 >> ARBEIDE MED WEBSIDER 17 3 Som du ser, får vi nå websiden inn under webområdet Miljøgruppen Forhåndsvise websiden i en nettleser Det er fornuftig å kontrollere websiden i en nettleser. Da har man mulighet for å se om siden fungerer som den skal. Noen funksjoner på websidene krever at de kjøres i en nettleser for å fungere. 1 Velg File - Preview in Browser - IExplore. Websiden vises i Internet Explorer som er satt som standard. Du kan legge til nettlesere i denne listen ved å velge File - Preview in Browser - Edit Browser List... 2 Legg også merke til URL-en (adressen) til denne siden, som tilsvarer det vi angir under opprettelse av webområdet:

18 18 Dreamweaver CS3 VURDERINGSEKSEMPLAR Ulike sidevisninger i Dreamweaver Det finnes tre ulike måter å jobbe med websiden på i Dreamweaver. Du kan velge mellom Design, Code og Split. Disse visningsformatene brukes for at du skal ha full kontroll over de ulike delene av websiden. For å få tilgang til disse sidevisningene må du først ha åpnet en side for redigering. Sidevisningen Design I Design utformer du websiden grafisk. Visningen gir ikke alltid et korrekt bilde av hvordan websiden vil bli seende ut i en nettleser. Derfor bør du alltid kontrollere websiden i en nettleser før den publiseres. Sidevisningen Code Visningsformatet Code viser alle HTML-koder som ligger bak websiden. I denne boka gjør vi alle endringene i visningsformatet Design. Vi kommer imidlertid nærmere inn på hvordan du manuelt kan legge inn egne HTML-koder eller redigere eksisterende kode senere i boka. Sidevisningen Split Denne visningen er en hybrid mellom Design og Code. Selve HTMLkoden vises i øverste del av skjermen, mens en nedre del viser designet.

19 Kapittel 2 >> OPPGAVER a b c d e f a b c d e VURDERINGSEKSEMPLAR Oppgave 2A KAPITTEL 2 >> ARBEIDE MED WEBSIDER 19 Du er ansatt i sportsforretningen Intersalg og har fått i oppdrag å lage et nytt nettsted for forretningen. Utfør derfor følgende oppgaver: opprett et nytt webområde og kall det for intersalg opprett en hovedside hvor du kort presenterer Intersalg. På hovedsiden skal det være en meny med følgende valg: Om oss, Våre produkter, Kontaktinformasjon og Samarbeidspartnere lagre siden som index.htm og tittelen Velkommen til Intersalg - best på sportsutstyr opprett videre en side hvor du oppgir kontaktinformasjon til de ulike ansatte i forretningen. Lagre siden som kontakt.htm og med tittelen Ta kontakt med oss for mer informasjon lag også ferdig de andre sidene i webområdet forhåndsvis til slutt sidene i en nettleser (vi kommer tilbake til hvordan man kobler sidene sammen i et senere kapittel) Oppgave 2B Du er ansatt i malerforretningen Fargeklatten og har fått i oppdrag å lage et nettsted for forretningen. Utfør derfor følgende oppgaver: opprett et nytt webområde og kall det for fargeklatten opprett en hovedside hvor du kort presenterer Fargeklatten. På hovedsiden skal det være en meny med følgende valg: Om oss, Våre produkter, Kontaktinformasjon og Fargekart lagre siden som index.htm og med tittelen Velkommen til Fargeklatten - vi setter farge på tilværelsen opprett de aktuelle sidene og finn selv på aktuell tekst, filnavn og titler forhåndsvis til slutt sidene i en nettleser (vi kommer tilbake til hvordan man kobler sidene sammen i et senere kapittel)

20 20 Dreamweaver CS3 RÅMANUS Foreløpig versjon av Dreamweaver CS3 >>3 Formatere tekst I dette kapitlet skal vi lære: > å endre skrifttyper, -størrelser og -formater > å justere tekst > å lage punktmerket eller nummerert liste > å sette inn vannrette delelinjer > å kontrollere websiden i en nettleser Innledning Vi skal starte kapitlet med å opprette webområdet Frukt.Net. Nettstedet skal informere om ulike aspekter rundt bruk av frukt i vårt daglige kosthold. Opprette webområdet Frukt.Net 1 Velg Site - New Site... 2 Gå gjennom veiviseren på samme måte som vi gjorde i kapittel 1, men benytt nå tittelen Frukt.Net og katalogen frukt istedenfor miljogruppen både på webadressene og på mappeangivelsene 3 Velg deretter File - New..., og som i kapittel 2 velger vi Blank Page av typen HTML og <none> som layout. Du får nå inn en webside i webområdet Frukt. Net 4 Skriv inn følgende tekst:

21 VURDERINGSEKSEMPLAR KAPITTEL 3 >> FORMATERE TEKST 21 5 Foreta en endring av tittelen på websiden til Velkommen til Frukt.Net 6 Velg deretter File - Save og gi førstesiden navnet index.htm Formatering av tekst Vi skal nå se på hvordan du kan formatere tekst på en webside. Endre skrifttyper, -størrelser og -formater I Dreamweaver kan du velge ulike skrifttyper, -størrelser og -formater på markert tekst ved hjelp av Properties-panelet. Vær oppmerksom på at enkelte skrifttyper ikke vises hvis de ikke er installert på brukerens datamaskin. De tradisjonelt mest brukte skrifttypene er Times New Roman, Arial og Verdana. Skriftstørrelsen angis enten som antall punkter eller relative størrelser slik som small, medium og lignende.

22 22 Dreamweaver CS3 VURDERINGSEKSEMPLAR Formatere tekst ved hjelp av menyen Text Under menyen Text finner du omtrent de samme formateringsalternativene som i Properties-panelet. Du kjenner nok igjen de fleste begrepene fra tekstredigerere som Microsoft Office Word. I tillegg har også Dreamweaver en verktøylinje for de mest brukte funksjonene i forbindelse med tekst. Denne verktøylinja får du fram ved å klikke på arkfanen Text i Insert-panelet. Skriftegenskaper og format Som du har sett tidligere, valgte vi heading 1 for å formatere overskriften i stedet for bold og en stor skriftstørrelse. Det er lett å tro at Format kun er en hurtig funksjon for å formatere teksten, men det er ikke helt korrekt. Format gir også teksten en mening i sammenhengen. Når vi markerer teksten med for eksempel heading 1, forteller vi ikke bare at vi ønsker en tekst som er stor og fet, men også at dette er hovedoverskriften på websiden. Heading går så helt ned til heading 6, som er den minst viktige overskriften på websiden. Dette vil for eksempel søkemotorer benytte for å skille ut viktige deler av websiden. 1 Marker overskriften Velkommen til Frukt.Net og velg heading 1 som Format og Verdana som Font på Properties-panelet 2 Klikk deretter på knappen for Skriftfarge og velg en mørk grønn farge i paletten 3 Formater resten av teksten på siden til Times New Roman og skriftstørrelse small 4 La menypunktene bli bold, skriftstørrelse medium og mørkegrønne 5 Formater teksten Opplysningskontoret for grønt og teksten Idrettsforbundet i ingressen til å være bold 6 Formater siste linje (Opplysningskontoret for frukt...) med skrifttypen Arial og la denne bli kursiv (skråstilt) 7 La sitatet Kjør på grønt bli formatert med fet tekst, mørk grønn farge og kursiv. La teksten være medium stor 8 Siden bør nå se omtrent slik ut:

23 VURDERINGSEKSEMPLAR KAPITTEL 3 >> FORMATERE TEKST 23 Avsnittsformatering Ved hjelp av avsnittsformatering kan du blant annet justere teksten horisontalt på siden, lage innrykk og punktmerker. Innrykk bruker du for å skille et avsnitt fra resten av teksten. I en punktmerket liste er hvert avsnitt et eget punkt. En nummerert liste er det samme, men avsnittene nummereres i stedet for at de har et punktmerke. Justere teksten på siden 1 Marker menypunktene (Prosjekter, Oppskrifter osv.) og klikk deretter på knappen Midtstill Lage en punktmerket eller nummerert liste Ofte er det hensiktsmessig å bruke punktmerker eller nummerering for å øke lesbarheten på for eksempel lister og annen oppramsing. Som en generell regel skal nummerering kun benyttes der det er en bevisst rekkefølge på punktene. Sette inn punktmerker 1 Marker setningen som starter med: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker... 2 Klikk deretter på knappen for punktmarkering

24 24 Dreamweaver CS3 VURDERINGSEKSEMPLAR Sette inn vannrette delelinjer Ønsker du å dele inn teksten i seksjoner, kan du bruke vannrette delelinjer. Du kan selv angi bredde og høyde på delelinja. 1 Plasser skrivemerket under setningen: Som det blir sagt i visse kretser... 2 Velg deretter Insert - HTML - Horizontal Rule 3 For å endre utseendet til linja, klikker du på den og Properties-panelet endrer seg til å vise egenskapene for en vannrett delelinje. Her kan du sette bredden (W) til 100 % og høyden (H) til 2 (piksler) på linja Kontrollere websiden i en nettleser Du kan forhåndsvise websiden i en nettleser. Vi anbefaler at du forhåndsviser websiden i ulike nettlesere før webområdet publiseres. Dette bør gjøres fordi ulike nettlesere kan tolke HTML-kodene ulikt. Websidene kan derfor se ganske forskjellige ut i de ulike nettleserne. 1 Velg File - Preview in Browser - IExplore. Husk på å lagre siden først 2 Nettleseren starter og viser websiden. Hvis du senere gjør endringer på websiden i Dreamweaver mens forhåndsvisningen er i gang, kan du trykke på knappen Oppdater eller tasten F5 i nettleseren for å se endringene

25 Kapittel 3 >> OPPGAVER a b c d e a b c d e f VURDERINGSEKSEMPLAR Oppgave 3A KAPITTEL 3 >> FORMATERE TEKST 25 Du skal fortsette å arbeide på webområdet Intersalg som du opprettet i forrige kapittel. Utfør derfor følgende oppgaver: velg webområdet intersalg åpne websiden index.htm og midtstill overskriften formater overskriften til Verdana, størrelsen til large og fet. La overskriften få fargen marineblå formater resten av brødteksten på siden til Verdana og størrelsen small la menyvalgene få punktmerker Oppgave 3B Du skal fortsette å arbeide på webområdet Fargeklatten som du opprettet i forrige kapittel. Utfør derfor følgende oppgaver: velg webområdet fargeklatten åpne websiden index.htm og midtstill overskriften sett inn en vannrett strek under overskriften. La streken være 250 piksler bred og 1 piksel høy. Sørg for at streken blir midtstilt formater overskriften til Verdana, størrelse large og fet. La overskriften få fargen oransje formater resten av brødteksten på siden til Verdana og small la menyvalgene få punktmerker

26 26 Dreamweaver CS3 RÅMANUS Foreløpig versjon av Dreamweaver CS3 >>4 Hyperkoblinger I dette kapitlet skal vi lære: > om webområder som består av flere websider > å lage hyperkoblinger til websider > å lage hyperkoblinger til e-postadresser > å lage hyperkoblinger til nedlastbare filer > å legge til filer i et webområde Innledning Noe av det som gjør Internett så brukervennlig, er hyperkoblingene. Hyperkoblinger forenkler navigasjonen på Internett betraktelig. En hyperkobling er i prinsippet bare en peker til et annet dokument, eller en lenke som vi vanligvis kaller det. For webutviklere er det imidlertid viktig å se forskjellen på ulike typer hyperkoblinger. Dette kapitlet gir deg en forklaring på de ulike typene hyperkoblinger, og det viser deg samtidig hvordan du kan opprette disse. Opprette webområdet Mobilpartner 1 Velg Site - New Site... 2 Gå gjennom veiviseren på samme måte som vi gjorde i kapittel 1, men benytt nå tittelen Mobilpartner og bruk katalogen mobilpartner i stedet for miljogruppen både på webadressene og på mappeangivelsene 3 Velg deretter File - New..., og som i kapittel 2 velger vi Blank Page av typen HTML og <none> som layout. Du får nå inn en webside i webområdet Mobilpartner 4 Skriv inn følgende tekst, og formater den:

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver

Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer