Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører"

Transkript

1 Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Forsiden.indd 1 28/05/12 16:23

2 # INNHOLD 1 Styrets og arbeidsutvalgets årsberetning 2 Styret og arbeidsutvalgets sammensetning 3 Samarbeidspartnere 4 Avtaler/tilskudd Aktiviteter Diaspora Network i media 7 Hjemmeside og informasjonsarbeid 8 Økonomi 9 Årsmøte og fagseminar #1 STYRETS OG ARBEIDSUT- VALGETS ÅRSBERETNING Opprettelsen av Diaspora Network var motivert av, St.meld.nr. 13 ( ) «Klima, konflikt og kapital - Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom». I regjeringens utviklingsmelding erkjennes det at et tettere samarbeid med diasporamiljøer og norske organisasjoner som arbeider med utviklingsspørsmål er viktig for å oppnå utviklingsfremmende gevinster. Regjeringen etterlyser med dette norske myndigheters samarbeid med diasporaorganisasjoner og hvordan de kan dra nytte av diasporaens kompetanse for å øke verdien av norske utviklingsinitiativ i utlandet. Diaspora Network ble grunnlagt 3. mars 2011 med et mål om å bidra til brobygging og dialog mellom norskeog diasporaorganisasjoner involvert i utviklingsarbeid. Et overordnet nettverk kan lettere kanalisere den samlede diasporakompetansen og bedre tilrettelegge for samarbeid, dialog og nettverksbygging. Diaspora Network vil på denne måten bidra til å gi diasporaorganisasjoner en sterkere stemme og sikre meningsmangfold i offentlig debatt og dialog om norsk utviklingspolitikk. Norske organisasjoner og institusjoner vil på sin side kunne dra nytte av den kunnskap og erfaring diasporaorganisasjoner har i sitt eget utviklingsarbeid. Hovedmålsetninger med Diaspora Network kan oppsummeres som følger: Tilrettelegge for samarbeid og nettverksbygging mellom diasporaorganisasjoner og norske bistandsorganisasjoner Rette fokus på og nyttiggjøre seg av diasporaorganisasjoners erfaringer og kompetanse inn i et helhetlig utviklings- og bistandsarbeid Å være et samlende talerør og ansikt utad for diasporaorganisasjoner. Under initialfasen av organisasjonens oppstart i mars, har det vært fokus på å oppsøke diasporamiljøer i Norge. Ved å ta utgangspunkt i Enhet for Mangfold og Integrerings (EMI) base over aktive diasporaorganisasjoner, ble det sendt introduksjonsmail om opprettelsen av Diaspora Network til over 100 organisasjoner samt en forespørsel om ønsket medlemskap. Tilsvarende orientering ble også gitt til norske organisasjoner med fokus på bistand og utviklingsspørsmål. Videre har Diaspora Network fått innvilget midler til opprettelse av hjemmeside som har bidratt sterkt til synliggjøringen av organisasjonens aktiviteter. Diaspora Network har tatt initiativ og vært medarrangør i mangfoldige aktiviteter i henhold til organisasjonens målsetninger. Arrangementene har vært viktige for synliggjøring samt for styrking av organisasjonens samarbeid med samarbeidspartnere og etablert nye kontakter som har resultert i at flere organiasjoner har blitt innlemmet i nettverket. I året som har gått, har arbeidsutvalget brukt mye ressurser rettet mot tilskuddssøknader for å kunne iverksette sine aktiviteter. Aktivitetene organisasjonen kunne vise til i 2011, har resultert i at organisasjonen har fått innvilget enkeltavtale til informasjonstiltak for 2012 fra Norad. Diaspora Network har store ambisjoner for 2012 og vil markere seg som en viktig aktør i utviklingsspørsmål. Dette innebærer at vi bidrar med kritiske refleksjoner og debatter på utviklingsspørsmål der norske - og diasporaorganisasjoner er aktive. Det viktigste arbeidet arbeidsutvalget gjør er imidletid å skape møteplasser og spre informasjon. 1 årsberetning.indd 2 29/05/12 10:36

3 #2 STYRETS OG ARBEIDSUT- VALGETS SAMMENSETNING Organisasjonens styre og arbeidsutvalg består av en mangfoldig gruppe hvor flere av medlemmene har lang erfaring fra organisasjons og bistandsarbeid. Flere av medlemmene er tospråklige med bakgrunn fra utviklingsland. Dette bidrar til å gi en unik forståelse og engasjement for diasporaarbeid. Samtidig har denne gruppen mer inngående kjennskap til norsk språk, kultur og bredere nettverk innenfor norsk samfunnsliv og ser for seg å være brobygger mellom aktørene i diasporaorganisasjoner og norske myndigheter og organisasjoner knyttet til bistandsarbeid. Styret: Henok Kassahun (Leder) Cindy Horst Felix Osok Steffen Mussche Iffit Qureshi Arbeidutvalget: Naomi Aass Girardeau (Organisasjonssekretær) Henok Kassahun (Styreleder) Felix Osok (Dagligleder) Tarik Ogbamichael Balasingam Yogarajah Steffen Mussche Iffit Qureshi Idil Ali Osman Political Economy and Conflict Dynamics, et studieprogram i samarbeid med PRIO og Bjørknes Høyskole. Naomi har vært praktikant ved Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), studentstipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Har stort nettverk i bistandsmiljøet og god kjennskap til diasporaorganisasjoner, etablert fra tiden hun jobbet som kurskoordinator i Bistandstorget. Tarik Ogbamichael: Tarik har en mastergrad i samfunnsøkonomi med fordyping i utviklingsøkonomi, og jobber som rådgiver i Statistisk Sentralbyrå. Hun er opprinelig fra Eritrea Har tidligere vært nestleder eritreisk diasporaorganisasjon og afrikansk student organisasjon. Styremedlem Sagene Venstre og medlem av bydelsutvalget i Sagene. Balasingam Yogarajah: Balasingam Yogarajah er opprinnelig fra Sri Lanka. Han har stort engasjement for utviklingsarbeid. Han har tatt initiativ og bygget opp flere frivillige organisasjoner for det norske tamilsk samfunnet og er i dag leder av norsk tamilsk studie forum. Rajah er tidligere bystyrerepresentant i Oslo. Han jobber for tiden som ledende sykepleier ved Oslo Universitetssykehus. Han har solid bistandsarbeid erfaring fra Utviklingsfondet med spesielt fokus på diaspora arbeid. I tillegg er han brennende engasjement i konfliktløsning, og er deltatt i flere kurs/seminarer/konferanser i regi av norske myndigheter i forbindelse med fredsprosessen og konflikt løsning på Sri Lanka. Steffen Mussche: Mastergrad i sosiologi i fra Universitetet i Oslo og University of the West Indies, Jamaica. Han er sinn opprinnelse fra Irland og med lang oppholdstid og godt kjennskap til Jamaica. Han er inngående kjennsskap og erfaring i innsamlingsabeidet blant frivillige organisasjoner og jobber fortiden som frivillig dugnadsjef i Utdanningshjelpen. Idil Ali Osman: Er opprinnelig fra Somalia. Mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra Kingston University. Bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Har jobbet som forskningsassistent ved PRIO. Iffit Qureshi: Er opprinnelig fra Pakistan. Aktiv samfunnsdebattant og frilansjournalist i Dagbladet og øvrige norske aviser. Styremedlem av Global Migrants for Climate Action. Foredragholder CULCOM Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kort presentasjon av styrets -og arbeidsutvalgets medlemmer: Cindy Horst: Senior forsker ved PRIO og har en PhD i antropologi med spesialisering innenfor tema tvungen immigrasjon. Cindy s nåværende forskningsfelt gjelder Migrant transnationalism in post-conflict contexts og har Afrika s horn, spesielt Somalia som sitt hovedforskningsområde. Cindy har flere års erfaring og forskningsbakgrunn innenfor diasporaorganisasjoner sin kjernevirksomhet og utfordringer knyttet til samarbeid med norske myndigheter og organisasjoner. Hun var nøkkelpersonen i evalueringen av Pilot prosjektet Pakistan (PPP). Arbeidet med evalueringen av PPP ble etterfulgt av forskingsrapporten Participation of Diasporas in Peacebuilding and Development: A handbook for practitioners and policymakers. støttet av blant annet UD/Norad. Felix Osok: Har master i statsvitenskap fra UIO. opprinnelig fra Kenya, Han har inngående kjennskap og bred prosjekterfaring fra en rekke områder blant annet som veileder og mentor i Mangfold i fokus i Akademia (MiFA) ved UiO og den globale medborgerskolen i regi av Folkehøgskolerådet og har også tidligere jobbet som ekstern konsulent i avdeling for sivilt samfunn i Norad. Han har ulike tillitsverv blant annet, initiativtager og daglig leder i hjelpeorganisasjonen Utdanningshjelpen og styremedlem i Liv Arnesen Stiftelsen som har som formål å sette fokus på temaer som dialog og samhandling, utdanning, internasjonalt samarbeid og miljø og vannspørsmål.han jobber for tiden som førstekonsulent i UDI. Henok Kassahun: opprinnelig fra Etiopia. Holder på med doktorgrad innen biomedisinsk forskning. Deltaker av Global Future i regi av NHO; et lederutviklingprogramm. Har tidligere vært veileder og mentor i Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA). Har mange års engasjement i bistandspørsmål gjennom frivillig arbeid i Røde Kors og Utdanningshjelpen og har også gjennomført kurs ved Bistandsskolen. Henok er styremedlem av Sagene Arbeiderparti og medlem av Helse-og sosialkomiteen i Bydel Sagene og vara medlem av bydelsutvalget. Naomi Aass Girardeau: Jobber i Utdanningsforbundet og er norsk amerikansk. Har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og gikk på masterstudier ved University of Stellenbosch i International 2 3 årsberetning.indd 3 29/05/12 10:36

4 #3 SAMARBEIDSPARTNERE I 2011 har Diaspora Network inngått samarbeid med følgende aktører: Nansen Fredssenter Bistandstorget Utviklingsfondet FokusKvinner Nyt Afrika Prosjektet Dialogprosjektet i Utenriksdepartementet Changemaker Utdanningshjelpen Pakistan Development Network Sedo Forening (Medlemorganisasjon av Diaspora Network) African History Week (Medlemorganisasjon av Diaspora Network) #4 AVTALER/TILSKUDD 2011 Diaspora Network har tilsammen søkt tre tilskuddsstøtter for å kunne iverksette aktiviteter. Alle søknadene var rettet til Norad. I to av søknadene har organisasjonen fått innvilget midler til informasjonarbeid. - Søknad for tilskudd til hjemmeside og informasjonsarbeid. Sendt 7. juli Status: Innvilget - Søknad for tilskudd til informasjonstiltak med tittel Økt samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner innenfor utviklingsarbeid Sendt 1. desember Status: Innvilget. - Søknad om etablering og styrking av Diaspora Network. Sendt 1. oktober Status: ikke innvilget. #5 AKTIVITETER mars: Erfaring fra diasporaprosjekter, og veien videre Dette seminaret ble arrangert av Bistandstorget, der Diaspora Network bidro som en av flere innledere på seminaret. Formålet med seminaret var å få innsikt i status på diasporasatsingen og hvordan Norad ønsker å jobbe med dette framover i samarbeid med norske- og diasporaorganisasjoner og til erfaringsutveksling om arbeidet med diasporaprosjekter i Norge. Et sentralt spørsmål var hvordan diaspora- og norske organisasjoner kan samarbeide på måter som bidrar til bedre bistandsarbeidet og hvordan diasporaorganisasjonene kan styrkes bistandsfaglig. Diaspora Network ble presenterte som en nyopprettet organisasjon med mål om å bidra til et styrket samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner innenfor norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Det var et stort engasjement på seminaret og uttrykt ønske om flere tiltak for å videreutvikle dette satsingsområdet i samarbeid med både norske- og diasporaorganisasjoner. Som oppfølging til seminaret inviterte Diaspora Network flere sentrale bidragsytere fra seminaret på et oppfølgingsmøte, inkludert Fokus, Utviklingsfondet, Bistandstorget, Cindy Horst fra PRIO og Kaalmo Helseorganisasjonen (Pakistan Development Network kunne ikke delta). Her diskuterte vi hvordan vi kan samarbeide framover og ble enige om å arrangere et nytt seminar som ble til seminaret «Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske og diasporaorganisasjoner juni 2011 arrangerte Flerkulturelt kirkelig Nettverk sammen med Det Norske Baptistsamfunn og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Oslo seminaret «Innføringskurs i bistandsfaglige emner for diaspora i Norge». Målet var å diskutere og belyse hvordan, i samarbeid med norske myndigheter, diaspora miljøet kan bidra til norskfinansierte utviklingsprosjekter i land de kommer fra. Det kom fram at Norad ønsker et styrket samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner, men at den innsatsen bør samles i en stor og representativ organisasjonen versus mange små diasporaorganisasjoner. Diaspora Network ble presentert, og det var stor interesse for dette initiativet. Hvordan de forskjellige diasporaorganisasjonene kan bidra til initiativet og hvordan Diaspora Network kan bli en overordnet og representativ organisasjon for mange små organisasjoner var viktige spørsmål som fram. 15. juli 2011: Norad bevilger tilskudd til opprettelse av nettside for Diaspora Network 07. juli: Diaspora Network leverte søknad om tilskudd for å opprette nettside, dette ble innvilget 18. august: Diaspora Network lanserer nettsidene sine september arrangerte Bistandstorget i samarbeid med Diaspora Network et helgeseminar med tema «Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner». Seminaret var en oppfølging av Bistandstorgets seminar i mars. Her deltok mange norske- og diasporaorganisasjoner for å dele sine erfaringer fra konkrete prosjekt, der de diskuterte både fordeler og utfordringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner om utviklingsprosjekt. Diaspora Network ble presentert og det ble mye diskusjon om hvordan Diaspora Network kan ble et styrket, felles og representativt initiativ. Det var stor oppslutning om Diaspora Network som en paraplyorganisasjon, og gruppearbeid med innspill på hvordan jobbe med dette videre. 29. september: NABA (Norwegian African Business Association) Summit Norsk afrikansk næringslivssamarbeid (NABA) er et forretningskammer som promotere næringsliv mellom Norge og Afrika og ble formelt stiftet 29 september under en stor stilt konferanse i Oslo. Konferansen var en vekkelsesmøte som samlet mange beslutningstagere, forretningsfolk, ambassadører og politikere fra både Norge og flere afrikanske land. Målet med seminaret var å sette fokus på potensielle investerings områder og muligheter i Afrika for Norske bedrifter og omvendt, samt bygge et nettverk mellom afrikanske bedrifter og norske. Lederen av Diaspora Network som også er spesialrådgiver rådgiver for øst-afrika seksjonen i NABA bidro på vegne av Diaspora Network med å skaffe hovedinnleder til konferansen Dr. Manu Chandaria, en profilert investor og filantropolog med virksomhet i over 40 land. Diaspora Network bidro også med å innhente kenyansk minister for øst-afrikansk samarbeid, statssekretær, ambassadør samt ansvarlige for logistikk rundt deres framkomst og opphold under seminaret. 01. oktober: Diaspora Network leverte søknad om tilskudd til om nord/sør spørsmål til Norad 4. oktober: Diaspora Network seminar: Ulovlig kapitalflyt fra fattige land. Hva kan norske myndigheter gjøre for å redusere omfanget. Diaspora Network i samarbeid med Changemaker Oslo Student, arrangerte debatt med tema Ulovlig kapitalflyt fra fattige land. Hva kan norske myndigheter gjøre for å redusere omfanget?. Ulovlig kapitalflyt ut av utviklingsland er ti ganger større enn samlet globalt bistand. Derfor er den en betydelig trussel mot utvikling og bekjempelse av fattigdom. Ulovlig kapitalflyt skjer hovedsakelig gjennom hemmelighold i skatteparadiser. Kampen mot skatteparadiser og ulovlige internasjonale pengetransaksjoner over landegrensene må trappes opp internasjonalt. New York-børsen og Hong Kong-børsen har allerede innført tiltak, som kan bli et viktig virkemiddel mot ulovlig kapitalflyt. Dette innbærer at børsnoterte selskaper i de respektive landene må oppgi virksomhetens aktiviteter og innbetalt skatt på landnivå. Gjennom dette arrangement ønsker Diaspora Network å øke kunnskapen om og fremme felles forståelse for hvilke konsekvenser ulovlig kapitalflyt har for utviklingslandene og hva norske myndigheter gjør for å bekjempe samt hvilke politiske endringer man kan forvente på dette området fra Regjeringen. U-landsseminaret (www.sum.uio.no/events/ulandsseminar/) arrangeres av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Arrangementet har som mål å fremme interessen for internasjonale utviklingsspørsmål. 01. desember: Diaspora Network leverte søknad om støtte for informasjonsarbeid fra Norad 5 årsberetning.indd 4 29/05/12 10:36

5 20. desember: Felix Osok i Diaspora Network holder innlegg på seminar «Diasprenører-diaspora som brobyggere for bærekraftig business» arrangert av Utviklingsfondet i samarbeid med Bistandstorget. Diaspora Network ved sin leder var paneldeltaker i et seminar 20 desember arrangert av bistandstorget Diasprenører- Diaspora som brobyggere for bærekraftig business? Et seminar om modeller, eksempler og muligheter. Et utvalg av flere vellykkede diasporaentrepenører fra Norge og Nederland la frem belysende innspil på tema. Felix Osok la frem sin presentasjon om hvordan man drar bedre nytte av diasporas kompetanse og nettverk som sosiale entreprenører i både opphavsland og vertsland. #6 DIASPORA NETWORK I MEDIA Ny Tid I kjølvannet av næringsminister Trond Giske og avtroppende utviklingsminister Erik Solheim sitt besøk til Ghana, Angola og Mosambik høsten 2011 ble næringslivssamarbeid med Afrika satt på dagsorden av Ny tid og flere aviser. Daglig leder i DN ble intervjuet i forbindelse med en artikkel i nytid med overskriften Afrika på alles lepper. Mens vestlige økonomier står i stampe, er Afrika på full fart framover, nå våkner Norge. Trond Giske og Erik Solheim reiser på Afrika-turne. Diaspora Network argumenterer for et større fokus på næringslivssamarbeid med afrikanske land fremfor bistand som hittil har fått mye fokus fra norske myndigheter. Bistand gir marginale resultater som er enda vanskelige å måle sammenlignet med næringslivssamarbeid. I lys av den økonomiske uroen i euro landene, Kinas inntog i Afrika og sterk økonomisk vekst i Afrika siste årene har Norge all grunn til å fokusere på Afrika, legger til Diaspora Network lederen. Aftenposten I et debattinnlegg på Aftenposten ( Vi trenger andre ledere, publisert 22. juni 2011), kaster styreleder i Diaspora Network kritisk blikk på fraværet av personer med innvandrerbakgrunn i sentrale posisjoner i næringslivet og offentlig sektor. I artikkelen argumenteres det for at en mer representativ sammensetning av etniske nordmenn og nordmenn med innvandrerbakgrunn i ledende posisjoner i samfunnet er viktig for innovasjon, samfunnsutvikling og økonomisk lønnsomhet. Norske virksomheters avhengighet av den globale økonomien og internasjonalt næringsliv kan ikke overvurderes. #7 HJEMMESIDE OG INFORMASJONSARBEID Diaspora Network har bedrevet informasjonsarbeid ved hjelp av flere kanaler. I begynnelsen av opprettelsen tok arbeidsutvalget utgangspunkt i eget nettverk og orienterte om organisasjonen. Videre etablerte vi samarbeidspartnere som tidligere nevnt. Ved å ta utgangspunkt i enhet for mangfold og integrering (EMI) sin base over aktive innvandrerorganisasjoner sendte vi introduksjonsmail til over 100 organisasjoner der vi presenterte organisasjonens formål. I den samme e-post utsendingen benyttet vi også muligheten til å invitere til helgeseminaret «Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner». Diaspora Network fikk ved hjelp av midler fra NORAD opprettet en hjemmeside i september Nettsiden kan siden oppstart sies å ha vært en suksess da den på en ryddig måte har klart å formidle både formålet og det løpende informasjonsarbeidet til nettverket på en klar måte. Diaspora Network har fått tilbakemelding fra flere innen målgruppen om at organisasjonen har en tilgjengelig og informativ hjemmeside. Formatet som er valgt treffer målgruppen godt, og den videreutvikles stadig slik at den kan bli et samlingspunkt og ressursområde for diasporaarbeid i Norge. Diaspora Network er meget fornøyde med designet og programmeringen som ble gjort av vår partner Magnus Drogseth. Han har også sagt seg villig til å ta et løpende ansvar for den tekniske driften av siden, slik at når DN ønsker å legge ut mer informasjon så vil dette skje fortløpende. Diaspora Network har lagt ut informasjon løpende vedrørende relevante foredrag og aktiviteter som kan være av interesse for Diaspora Network sine medlemmer. #8 ØKONOMI DN i Changemaker sitt nyhetsbrev I desember 2011 ble Diaspora Network intervjuet av Changemaker for en artikkel til sitt nyhetsmagasin. Spørsmålene som ble stilt handlet om hva som ville være de viktige sakene og hva som ville være gode aksjonsformer for unge aktivister i Diaspora Network mente at saker som engasjerte ungdom ville være mer lokale, og handle for eksempel om antirasisme og antiekstremisme i nærmiljøet. Som aksjonsform understreket DN at dialog og samarbeid vil være viktige midler for aktivisme blant unge. Bankforbindelse og revisjon Diaspora Network har en bank konto hos DNB. DN har vært i kontakt med SANT Revisjon vedrørende revisjon av sitt regnskap for årsberetning.indd 5 29/05/12 10:36

6 #9 ÅRSMØTE OG FAGSEMI- NAR Diasporaens bidrag til effektiv utvikling: hvordan styrke samarbeidet mellom diasporaorganisasjoner, den private sektoren og sivilsamfunnet? Tid og sted: tirsdag 29. mai på Litteraturhuset, Nedjma salen i 3. etasje. Årsmøtet er kl. 16 og fagseminaret fra kl Alle er velkomne! Diaspora Network ønsker velkommen til seminar sammen med følgende paneldeltakere: Vigdis Halvorsen, underdirektør i Norad, Avd. for sivilt samfunn(seksjon for utviklingsinitiativ) Ola Nafstad, avdelingsdirektør i Norfund, avd. for strategi og analyse Cindy Horst, seniorrådgiver, PRIO Alice M. Ennals, Prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling i Utviklingsfondet Felix Osok, leder av Diaspora Network Ordstyrer: Haakon Flemmen, journalist i Klassekampen Formålet med seminaret: Diaspora Network vil sette fokus på diasporaens rolle som næringslivsentreprenører og utviklingsagenter. Diasporaen bidrar ikke bare til næringsutvikling i sine opprinnelsesland ved pengeoverføringer (remittances), men også gjennom direkte investeringer, utviklingsarbeid og kunnskapsoverføring. Diasporaen bidrar således til en sterk og voksende privat sektor som skaper nye arbeidsplasser, genererer inntekter, og dermed bidrar til fattigdomsbekjempelse. Diasporaens interkulturelle kompetanse, spesifikke kunnskap, markeds- og produktkompetanse og forutsetninger for næringsvirksomhet i hjemlandet samt i mottakerlandet gjør dem til verdifulle ressurspersoner for både bistandsorganisasjoner og næringslivet. 8 9 årsberetning.indd 6 29/05/12 10:36

7 Org. nr Konto nr Diaspora Network Håkonsgate 20A, H OSLO Forsiden.indd 2 28/05/12 16:23

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet.

Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Utenriksdepartementet P.O. Box 8114 Dep 0032 OSLO OSLO, 14. desember 2014 Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. takker for møtet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Næringslivet en voksende læringsarena - fra en tredjedel til nærmere halvparten av utført FoU 2 Europeisk

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA

Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA Sosiolog Doktorgrad 2009: «Motløs ungdom? Nytt engasjement

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Innhold Bakgrunn for Norads bedriftsstøtteordning Aktiviteter som potensielt kan motta støtte Prosess og krav til søkere 2 Bakgrunn for lansering

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

CONNECTING PEOPLE. Closing the gap or creating greater differences?

CONNECTING PEOPLE. Closing the gap or creating greater differences? CONNECTING PEOPLE Closing the gap or creating greater differences? Konferanse OKT/2015 Vennskap Nord/ Sør har gleden av å invitere til konferanse på Litteraturhuset i Oslo fredag den 16. oktober 2015 kl.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Nettverkets formål Formålet med Sunne kommuner er: Å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid Dette skal gjøres gjennom gjensidig

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer