Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører"

Transkript

1 Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Forsiden.indd 1 28/05/12 16:23

2 # INNHOLD 1 Styrets og arbeidsutvalgets årsberetning 2 Styret og arbeidsutvalgets sammensetning 3 Samarbeidspartnere 4 Avtaler/tilskudd Aktiviteter Diaspora Network i media 7 Hjemmeside og informasjonsarbeid 8 Økonomi 9 Årsmøte og fagseminar #1 STYRETS OG ARBEIDSUT- VALGETS ÅRSBERETNING Opprettelsen av Diaspora Network var motivert av, St.meld.nr. 13 ( ) «Klima, konflikt og kapital - Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom». I regjeringens utviklingsmelding erkjennes det at et tettere samarbeid med diasporamiljøer og norske organisasjoner som arbeider med utviklingsspørsmål er viktig for å oppnå utviklingsfremmende gevinster. Regjeringen etterlyser med dette norske myndigheters samarbeid med diasporaorganisasjoner og hvordan de kan dra nytte av diasporaens kompetanse for å øke verdien av norske utviklingsinitiativ i utlandet. Diaspora Network ble grunnlagt 3. mars 2011 med et mål om å bidra til brobygging og dialog mellom norskeog diasporaorganisasjoner involvert i utviklingsarbeid. Et overordnet nettverk kan lettere kanalisere den samlede diasporakompetansen og bedre tilrettelegge for samarbeid, dialog og nettverksbygging. Diaspora Network vil på denne måten bidra til å gi diasporaorganisasjoner en sterkere stemme og sikre meningsmangfold i offentlig debatt og dialog om norsk utviklingspolitikk. Norske organisasjoner og institusjoner vil på sin side kunne dra nytte av den kunnskap og erfaring diasporaorganisasjoner har i sitt eget utviklingsarbeid. Hovedmålsetninger med Diaspora Network kan oppsummeres som følger: Tilrettelegge for samarbeid og nettverksbygging mellom diasporaorganisasjoner og norske bistandsorganisasjoner Rette fokus på og nyttiggjøre seg av diasporaorganisasjoners erfaringer og kompetanse inn i et helhetlig utviklings- og bistandsarbeid Å være et samlende talerør og ansikt utad for diasporaorganisasjoner. Under initialfasen av organisasjonens oppstart i mars, har det vært fokus på å oppsøke diasporamiljøer i Norge. Ved å ta utgangspunkt i Enhet for Mangfold og Integrerings (EMI) base over aktive diasporaorganisasjoner, ble det sendt introduksjonsmail om opprettelsen av Diaspora Network til over 100 organisasjoner samt en forespørsel om ønsket medlemskap. Tilsvarende orientering ble også gitt til norske organisasjoner med fokus på bistand og utviklingsspørsmål. Videre har Diaspora Network fått innvilget midler til opprettelse av hjemmeside som har bidratt sterkt til synliggjøringen av organisasjonens aktiviteter. Diaspora Network har tatt initiativ og vært medarrangør i mangfoldige aktiviteter i henhold til organisasjonens målsetninger. Arrangementene har vært viktige for synliggjøring samt for styrking av organisasjonens samarbeid med samarbeidspartnere og etablert nye kontakter som har resultert i at flere organiasjoner har blitt innlemmet i nettverket. I året som har gått, har arbeidsutvalget brukt mye ressurser rettet mot tilskuddssøknader for å kunne iverksette sine aktiviteter. Aktivitetene organisasjonen kunne vise til i 2011, har resultert i at organisasjonen har fått innvilget enkeltavtale til informasjonstiltak for 2012 fra Norad. Diaspora Network har store ambisjoner for 2012 og vil markere seg som en viktig aktør i utviklingsspørsmål. Dette innebærer at vi bidrar med kritiske refleksjoner og debatter på utviklingsspørsmål der norske - og diasporaorganisasjoner er aktive. Det viktigste arbeidet arbeidsutvalget gjør er imidletid å skape møteplasser og spre informasjon. 1 årsberetning.indd 2 29/05/12 10:36

3 #2 STYRETS OG ARBEIDSUT- VALGETS SAMMENSETNING Organisasjonens styre og arbeidsutvalg består av en mangfoldig gruppe hvor flere av medlemmene har lang erfaring fra organisasjons og bistandsarbeid. Flere av medlemmene er tospråklige med bakgrunn fra utviklingsland. Dette bidrar til å gi en unik forståelse og engasjement for diasporaarbeid. Samtidig har denne gruppen mer inngående kjennskap til norsk språk, kultur og bredere nettverk innenfor norsk samfunnsliv og ser for seg å være brobygger mellom aktørene i diasporaorganisasjoner og norske myndigheter og organisasjoner knyttet til bistandsarbeid. Styret: Henok Kassahun (Leder) Cindy Horst Felix Osok Steffen Mussche Iffit Qureshi Arbeidutvalget: Naomi Aass Girardeau (Organisasjonssekretær) Henok Kassahun (Styreleder) Felix Osok (Dagligleder) Tarik Ogbamichael Balasingam Yogarajah Steffen Mussche Iffit Qureshi Idil Ali Osman Political Economy and Conflict Dynamics, et studieprogram i samarbeid med PRIO og Bjørknes Høyskole. Naomi har vært praktikant ved Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), studentstipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Har stort nettverk i bistandsmiljøet og god kjennskap til diasporaorganisasjoner, etablert fra tiden hun jobbet som kurskoordinator i Bistandstorget. Tarik Ogbamichael: Tarik har en mastergrad i samfunnsøkonomi med fordyping i utviklingsøkonomi, og jobber som rådgiver i Statistisk Sentralbyrå. Hun er opprinelig fra Eritrea Har tidligere vært nestleder eritreisk diasporaorganisasjon og afrikansk student organisasjon. Styremedlem Sagene Venstre og medlem av bydelsutvalget i Sagene. Balasingam Yogarajah: Balasingam Yogarajah er opprinnelig fra Sri Lanka. Han har stort engasjement for utviklingsarbeid. Han har tatt initiativ og bygget opp flere frivillige organisasjoner for det norske tamilsk samfunnet og er i dag leder av norsk tamilsk studie forum. Rajah er tidligere bystyrerepresentant i Oslo. Han jobber for tiden som ledende sykepleier ved Oslo Universitetssykehus. Han har solid bistandsarbeid erfaring fra Utviklingsfondet med spesielt fokus på diaspora arbeid. I tillegg er han brennende engasjement i konfliktløsning, og er deltatt i flere kurs/seminarer/konferanser i regi av norske myndigheter i forbindelse med fredsprosessen og konflikt løsning på Sri Lanka. Steffen Mussche: Mastergrad i sosiologi i fra Universitetet i Oslo og University of the West Indies, Jamaica. Han er sinn opprinnelse fra Irland og med lang oppholdstid og godt kjennskap til Jamaica. Han er inngående kjennsskap og erfaring i innsamlingsabeidet blant frivillige organisasjoner og jobber fortiden som frivillig dugnadsjef i Utdanningshjelpen. Idil Ali Osman: Er opprinnelig fra Somalia. Mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra Kingston University. Bachelorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Har jobbet som forskningsassistent ved PRIO. Iffit Qureshi: Er opprinnelig fra Pakistan. Aktiv samfunnsdebattant og frilansjournalist i Dagbladet og øvrige norske aviser. Styremedlem av Global Migrants for Climate Action. Foredragholder CULCOM Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kort presentasjon av styrets -og arbeidsutvalgets medlemmer: Cindy Horst: Senior forsker ved PRIO og har en PhD i antropologi med spesialisering innenfor tema tvungen immigrasjon. Cindy s nåværende forskningsfelt gjelder Migrant transnationalism in post-conflict contexts og har Afrika s horn, spesielt Somalia som sitt hovedforskningsområde. Cindy har flere års erfaring og forskningsbakgrunn innenfor diasporaorganisasjoner sin kjernevirksomhet og utfordringer knyttet til samarbeid med norske myndigheter og organisasjoner. Hun var nøkkelpersonen i evalueringen av Pilot prosjektet Pakistan (PPP). Arbeidet med evalueringen av PPP ble etterfulgt av forskingsrapporten Participation of Diasporas in Peacebuilding and Development: A handbook for practitioners and policymakers. støttet av blant annet UD/Norad. Felix Osok: Har master i statsvitenskap fra UIO. opprinnelig fra Kenya, Han har inngående kjennskap og bred prosjekterfaring fra en rekke områder blant annet som veileder og mentor i Mangfold i fokus i Akademia (MiFA) ved UiO og den globale medborgerskolen i regi av Folkehøgskolerådet og har også tidligere jobbet som ekstern konsulent i avdeling for sivilt samfunn i Norad. Han har ulike tillitsverv blant annet, initiativtager og daglig leder i hjelpeorganisasjonen Utdanningshjelpen og styremedlem i Liv Arnesen Stiftelsen som har som formål å sette fokus på temaer som dialog og samhandling, utdanning, internasjonalt samarbeid og miljø og vannspørsmål.han jobber for tiden som førstekonsulent i UDI. Henok Kassahun: opprinnelig fra Etiopia. Holder på med doktorgrad innen biomedisinsk forskning. Deltaker av Global Future i regi av NHO; et lederutviklingprogramm. Har tidligere vært veileder og mentor i Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA). Har mange års engasjement i bistandspørsmål gjennom frivillig arbeid i Røde Kors og Utdanningshjelpen og har også gjennomført kurs ved Bistandsskolen. Henok er styremedlem av Sagene Arbeiderparti og medlem av Helse-og sosialkomiteen i Bydel Sagene og vara medlem av bydelsutvalget. Naomi Aass Girardeau: Jobber i Utdanningsforbundet og er norsk amerikansk. Har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og gikk på masterstudier ved University of Stellenbosch i International 2 3 årsberetning.indd 3 29/05/12 10:36

4 #3 SAMARBEIDSPARTNERE I 2011 har Diaspora Network inngått samarbeid med følgende aktører: Nansen Fredssenter Bistandstorget Utviklingsfondet FokusKvinner Nyt Afrika Prosjektet Dialogprosjektet i Utenriksdepartementet Changemaker Utdanningshjelpen Pakistan Development Network Sedo Forening (Medlemorganisasjon av Diaspora Network) African History Week (Medlemorganisasjon av Diaspora Network) #4 AVTALER/TILSKUDD 2011 Diaspora Network har tilsammen søkt tre tilskuddsstøtter for å kunne iverksette aktiviteter. Alle søknadene var rettet til Norad. I to av søknadene har organisasjonen fått innvilget midler til informasjonarbeid. - Søknad for tilskudd til hjemmeside og informasjonsarbeid. Sendt 7. juli Status: Innvilget - Søknad for tilskudd til informasjonstiltak med tittel Økt samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner innenfor utviklingsarbeid Sendt 1. desember Status: Innvilget. - Søknad om etablering og styrking av Diaspora Network. Sendt 1. oktober Status: ikke innvilget. #5 AKTIVITETER mars: Erfaring fra diasporaprosjekter, og veien videre Dette seminaret ble arrangert av Bistandstorget, der Diaspora Network bidro som en av flere innledere på seminaret. Formålet med seminaret var å få innsikt i status på diasporasatsingen og hvordan Norad ønsker å jobbe med dette framover i samarbeid med norske- og diasporaorganisasjoner og til erfaringsutveksling om arbeidet med diasporaprosjekter i Norge. Et sentralt spørsmål var hvordan diaspora- og norske organisasjoner kan samarbeide på måter som bidrar til bedre bistandsarbeidet og hvordan diasporaorganisasjonene kan styrkes bistandsfaglig. Diaspora Network ble presenterte som en nyopprettet organisasjon med mål om å bidra til et styrket samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner innenfor norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Det var et stort engasjement på seminaret og uttrykt ønske om flere tiltak for å videreutvikle dette satsingsområdet i samarbeid med både norske- og diasporaorganisasjoner. Som oppfølging til seminaret inviterte Diaspora Network flere sentrale bidragsytere fra seminaret på et oppfølgingsmøte, inkludert Fokus, Utviklingsfondet, Bistandstorget, Cindy Horst fra PRIO og Kaalmo Helseorganisasjonen (Pakistan Development Network kunne ikke delta). Her diskuterte vi hvordan vi kan samarbeide framover og ble enige om å arrangere et nytt seminar som ble til seminaret «Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske og diasporaorganisasjoner juni 2011 arrangerte Flerkulturelt kirkelig Nettverk sammen med Det Norske Baptistsamfunn og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Oslo seminaret «Innføringskurs i bistandsfaglige emner for diaspora i Norge». Målet var å diskutere og belyse hvordan, i samarbeid med norske myndigheter, diaspora miljøet kan bidra til norskfinansierte utviklingsprosjekter i land de kommer fra. Det kom fram at Norad ønsker et styrket samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner, men at den innsatsen bør samles i en stor og representativ organisasjonen versus mange små diasporaorganisasjoner. Diaspora Network ble presentert, og det var stor interesse for dette initiativet. Hvordan de forskjellige diasporaorganisasjonene kan bidra til initiativet og hvordan Diaspora Network kan bli en overordnet og representativ organisasjon for mange små organisasjoner var viktige spørsmål som fram. 15. juli 2011: Norad bevilger tilskudd til opprettelse av nettside for Diaspora Network 07. juli: Diaspora Network leverte søknad om tilskudd for å opprette nettside, dette ble innvilget 18. august: Diaspora Network lanserer nettsidene sine september arrangerte Bistandstorget i samarbeid med Diaspora Network et helgeseminar med tema «Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner». Seminaret var en oppfølging av Bistandstorgets seminar i mars. Her deltok mange norske- og diasporaorganisasjoner for å dele sine erfaringer fra konkrete prosjekt, der de diskuterte både fordeler og utfordringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner om utviklingsprosjekt. Diaspora Network ble presentert og det ble mye diskusjon om hvordan Diaspora Network kan ble et styrket, felles og representativt initiativ. Det var stor oppslutning om Diaspora Network som en paraplyorganisasjon, og gruppearbeid med innspill på hvordan jobbe med dette videre. 29. september: NABA (Norwegian African Business Association) Summit Norsk afrikansk næringslivssamarbeid (NABA) er et forretningskammer som promotere næringsliv mellom Norge og Afrika og ble formelt stiftet 29 september under en stor stilt konferanse i Oslo. Konferansen var en vekkelsesmøte som samlet mange beslutningstagere, forretningsfolk, ambassadører og politikere fra både Norge og flere afrikanske land. Målet med seminaret var å sette fokus på potensielle investerings områder og muligheter i Afrika for Norske bedrifter og omvendt, samt bygge et nettverk mellom afrikanske bedrifter og norske. Lederen av Diaspora Network som også er spesialrådgiver rådgiver for øst-afrika seksjonen i NABA bidro på vegne av Diaspora Network med å skaffe hovedinnleder til konferansen Dr. Manu Chandaria, en profilert investor og filantropolog med virksomhet i over 40 land. Diaspora Network bidro også med å innhente kenyansk minister for øst-afrikansk samarbeid, statssekretær, ambassadør samt ansvarlige for logistikk rundt deres framkomst og opphold under seminaret. 01. oktober: Diaspora Network leverte søknad om tilskudd til om nord/sør spørsmål til Norad 4. oktober: Diaspora Network seminar: Ulovlig kapitalflyt fra fattige land. Hva kan norske myndigheter gjøre for å redusere omfanget. Diaspora Network i samarbeid med Changemaker Oslo Student, arrangerte debatt med tema Ulovlig kapitalflyt fra fattige land. Hva kan norske myndigheter gjøre for å redusere omfanget?. Ulovlig kapitalflyt ut av utviklingsland er ti ganger større enn samlet globalt bistand. Derfor er den en betydelig trussel mot utvikling og bekjempelse av fattigdom. Ulovlig kapitalflyt skjer hovedsakelig gjennom hemmelighold i skatteparadiser. Kampen mot skatteparadiser og ulovlige internasjonale pengetransaksjoner over landegrensene må trappes opp internasjonalt. New York-børsen og Hong Kong-børsen har allerede innført tiltak, som kan bli et viktig virkemiddel mot ulovlig kapitalflyt. Dette innbærer at børsnoterte selskaper i de respektive landene må oppgi virksomhetens aktiviteter og innbetalt skatt på landnivå. Gjennom dette arrangement ønsker Diaspora Network å øke kunnskapen om og fremme felles forståelse for hvilke konsekvenser ulovlig kapitalflyt har for utviklingslandene og hva norske myndigheter gjør for å bekjempe samt hvilke politiske endringer man kan forvente på dette området fra Regjeringen. U-landsseminaret (www.sum.uio.no/events/ulandsseminar/) arrangeres av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Arrangementet har som mål å fremme interessen for internasjonale utviklingsspørsmål. 01. desember: Diaspora Network leverte søknad om støtte for informasjonsarbeid fra Norad 5 årsberetning.indd 4 29/05/12 10:36

5 20. desember: Felix Osok i Diaspora Network holder innlegg på seminar «Diasprenører-diaspora som brobyggere for bærekraftig business» arrangert av Utviklingsfondet i samarbeid med Bistandstorget. Diaspora Network ved sin leder var paneldeltaker i et seminar 20 desember arrangert av bistandstorget Diasprenører- Diaspora som brobyggere for bærekraftig business? Et seminar om modeller, eksempler og muligheter. Et utvalg av flere vellykkede diasporaentrepenører fra Norge og Nederland la frem belysende innspil på tema. Felix Osok la frem sin presentasjon om hvordan man drar bedre nytte av diasporas kompetanse og nettverk som sosiale entreprenører i både opphavsland og vertsland. #6 DIASPORA NETWORK I MEDIA Ny Tid I kjølvannet av næringsminister Trond Giske og avtroppende utviklingsminister Erik Solheim sitt besøk til Ghana, Angola og Mosambik høsten 2011 ble næringslivssamarbeid med Afrika satt på dagsorden av Ny tid og flere aviser. Daglig leder i DN ble intervjuet i forbindelse med en artikkel i nytid med overskriften Afrika på alles lepper. Mens vestlige økonomier står i stampe, er Afrika på full fart framover, nå våkner Norge. Trond Giske og Erik Solheim reiser på Afrika-turne. Diaspora Network argumenterer for et større fokus på næringslivssamarbeid med afrikanske land fremfor bistand som hittil har fått mye fokus fra norske myndigheter. Bistand gir marginale resultater som er enda vanskelige å måle sammenlignet med næringslivssamarbeid. I lys av den økonomiske uroen i euro landene, Kinas inntog i Afrika og sterk økonomisk vekst i Afrika siste årene har Norge all grunn til å fokusere på Afrika, legger til Diaspora Network lederen. Aftenposten I et debattinnlegg på Aftenposten ( Vi trenger andre ledere, publisert 22. juni 2011), kaster styreleder i Diaspora Network kritisk blikk på fraværet av personer med innvandrerbakgrunn i sentrale posisjoner i næringslivet og offentlig sektor. I artikkelen argumenteres det for at en mer representativ sammensetning av etniske nordmenn og nordmenn med innvandrerbakgrunn i ledende posisjoner i samfunnet er viktig for innovasjon, samfunnsutvikling og økonomisk lønnsomhet. Norske virksomheters avhengighet av den globale økonomien og internasjonalt næringsliv kan ikke overvurderes. #7 HJEMMESIDE OG INFORMASJONSARBEID Diaspora Network har bedrevet informasjonsarbeid ved hjelp av flere kanaler. I begynnelsen av opprettelsen tok arbeidsutvalget utgangspunkt i eget nettverk og orienterte om organisasjonen. Videre etablerte vi samarbeidspartnere som tidligere nevnt. Ved å ta utgangspunkt i enhet for mangfold og integrering (EMI) sin base over aktive innvandrerorganisasjoner sendte vi introduksjonsmail til over 100 organisasjoner der vi presenterte organisasjonens formål. I den samme e-post utsendingen benyttet vi også muligheten til å invitere til helgeseminaret «Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner». Diaspora Network fikk ved hjelp av midler fra NORAD opprettet en hjemmeside i september Nettsiden kan siden oppstart sies å ha vært en suksess da den på en ryddig måte har klart å formidle både formålet og det løpende informasjonsarbeidet til nettverket på en klar måte. Diaspora Network har fått tilbakemelding fra flere innen målgruppen om at organisasjonen har en tilgjengelig og informativ hjemmeside. Formatet som er valgt treffer målgruppen godt, og den videreutvikles stadig slik at den kan bli et samlingspunkt og ressursområde for diasporaarbeid i Norge. Diaspora Network er meget fornøyde med designet og programmeringen som ble gjort av vår partner Magnus Drogseth. Han har også sagt seg villig til å ta et løpende ansvar for den tekniske driften av siden, slik at når DN ønsker å legge ut mer informasjon så vil dette skje fortløpende. Diaspora Network har lagt ut informasjon løpende vedrørende relevante foredrag og aktiviteter som kan være av interesse for Diaspora Network sine medlemmer. #8 ØKONOMI DN i Changemaker sitt nyhetsbrev I desember 2011 ble Diaspora Network intervjuet av Changemaker for en artikkel til sitt nyhetsmagasin. Spørsmålene som ble stilt handlet om hva som ville være de viktige sakene og hva som ville være gode aksjonsformer for unge aktivister i Diaspora Network mente at saker som engasjerte ungdom ville være mer lokale, og handle for eksempel om antirasisme og antiekstremisme i nærmiljøet. Som aksjonsform understreket DN at dialog og samarbeid vil være viktige midler for aktivisme blant unge. Bankforbindelse og revisjon Diaspora Network har en bank konto hos DNB. DN har vært i kontakt med SANT Revisjon vedrørende revisjon av sitt regnskap for årsberetning.indd 5 29/05/12 10:36

6 #9 ÅRSMØTE OG FAGSEMI- NAR Diasporaens bidrag til effektiv utvikling: hvordan styrke samarbeidet mellom diasporaorganisasjoner, den private sektoren og sivilsamfunnet? Tid og sted: tirsdag 29. mai på Litteraturhuset, Nedjma salen i 3. etasje. Årsmøtet er kl. 16 og fagseminaret fra kl Alle er velkomne! Diaspora Network ønsker velkommen til seminar sammen med følgende paneldeltakere: Vigdis Halvorsen, underdirektør i Norad, Avd. for sivilt samfunn(seksjon for utviklingsinitiativ) Ola Nafstad, avdelingsdirektør i Norfund, avd. for strategi og analyse Cindy Horst, seniorrådgiver, PRIO Alice M. Ennals, Prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling i Utviklingsfondet Felix Osok, leder av Diaspora Network Ordstyrer: Haakon Flemmen, journalist i Klassekampen Formålet med seminaret: Diaspora Network vil sette fokus på diasporaens rolle som næringslivsentreprenører og utviklingsagenter. Diasporaen bidrar ikke bare til næringsutvikling i sine opprinnelsesland ved pengeoverføringer (remittances), men også gjennom direkte investeringer, utviklingsarbeid og kunnskapsoverføring. Diasporaen bidrar således til en sterk og voksende privat sektor som skaper nye arbeidsplasser, genererer inntekter, og dermed bidrar til fattigdomsbekjempelse. Diasporaens interkulturelle kompetanse, spesifikke kunnskap, markeds- og produktkompetanse og forutsetninger for næringsvirksomhet i hjemlandet samt i mottakerlandet gjør dem til verdifulle ressurspersoner for både bistandsorganisasjoner og næringslivet. 8 9 årsberetning.indd 6 29/05/12 10:36

7 Org. nr Konto nr Diaspora Network Håkonsgate 20A, H OSLO Forsiden.indd 2 28/05/12 16:23

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

VISJON ARTIKKELBIDRAG VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD

VISJON ARTIKKELBIDRAG VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON 2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON2030 ARTIKKELBIDRAG INNHOLD FORORD... 7 Visjon 2030 - Artikkelbidrag... 7 1. Africa Startup... 8 Teknologi for små-entreprenører... 8 2. Arkitektur- og designhøyskolen...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Den norske bistands- og utviklingspolitikken noen problemstillinger

Den norske bistands- og utviklingspolitikken noen problemstillinger Den norske bistands- og utviklingspolitikken noen problemstillinger Norge er ett av få land som gir mer enn én prosent av bruttonasjonalinntekten til utviklingsformål. Statlige overføringer og bevilgninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer