Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrustem Rexhaj (Ap), Inger Lise Gjerdrum (Ap), Terje Aschim (Gbl), Ole Strøm (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp), Kjetil Ulset (V) Bjørg Kværn (Ap), Wenche Strand (Ap), Roger Nyhus (Gbl), Willy Westhagen (Gbl), Ole Dæhlen (V), kommunalsjef Gaute Øvrebotten, kommunalsjef Anne Grethe Hole Stenerud, økonomisjef Morten Gausen, grunnskoleleder Henning Antonsen, leder helse og omsorg Gitte Korvann, spesialrådgiver plan og samfunn Øyvind Sørlie, leder tekniske tjenester Trygve Rognstad Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet /12 12/ Referatsaker til møte i kommunestyret /12 11/ REBUDSJETTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 2012 RESTMIDLER FRA /12 12/ Kommunal planstrategi hovedpunkter og prosess 28/12 11/ Overordnet serviceerklæring og tjenestenivå for helse og omsorgstjenester 29/12 11/ Likestillingsplan for Gran kommune /12 12/ Rutiner for varsling endring 31/12 11/ Utvidelse av SFO tilbudet i Gran kommune 32/12 12/ Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe 33/12 12/ Nye skoler Brandbu 34/12 12/ Revidering av regler for skifte av barneskolekrets i Gran kommune 1

2 35/12 12/ RUSPOLITISK OG KRIMINALITERSFOREBYGGENDE PLAN FOR GRAN KOMMUNE /12 12/ Søknad utbedring av legelokaler i Bjoneroa 37/12 11/ Innspill til Handlingsplan for fylkesvegnettet /12 11/ Reguleringsplan for Lygna felt 2 vedtak av plan 39/12 11/ Opprettelse av arbeidsgruppe Vennskapstreff Foreningen Norden /12 12/ Interpellasjon til kommunestyremøtet om orgelet i Ål kirke, fra Wenche Strand (Ap) 41/12 11/ /7 Oppgradering av uteområdet rundt Gran stasjon Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Anne Margrethe Knarud (Sp) stilte spørsmål ved tittelen på sak 37/12 Innspill til Handlingsplan for fylkesvegnettet Rådmannen besvarte spørsmålet. Innkallingen og sakslisten til møtet ble enstemmig godkjent Tema / orienteringer Implementering av nytt nettverk på IPad v/ IKT avdelingen Ipad opplæring v/ konsulent Eli Stigen Planstrategi v/ spesialrådgiver plan og samfunn Øyvind Sørlie Rådmannen orienterte kort om Søndre Morstadgutua Spørsmål til møtet Bjørn A Hvaleby (Sp) hadde stilt spørsmål ved reguleringsplan ved Morstadjordet. Rådmannen besvarte spørsmålet. Anne Hagen Grimsrud (H) hadde stilt spørsmål om assistenter. Ordførerens svar ble lest av varaordfører Anne Marte Skari (Sp). Øyvind K Myhre (Gbl) hadde stilt spørsmål om barnehagene. Ordføreren leste sitt svar på spørsmålet. Muntlige spørsmål Morten Røsaasen (H) stilte spørsmål om oppfølging og planlegging av nytt svømmebasseng. Ordføreren besvarte spørsmålet. Gunnar Schulz (Frp) stilte spørsmål om forsinkelsene ved byggingen av ny nødetat på Morstadjordet, og eventuelle dagbøter. Rådmannen besvarte spørsmålet Habilitetsspørsmål Kjetil Ulset (V) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål ved egen habilitet i følgende saker, jf. fvl 6, 1. og 2. ledd, (ref. sak 12/ ). 31/12 Utvidelse av SFO tilbudet i Gran kommune: På grunn av at han er tilsatt som rektor ved Solvang skole, og dermed også leder for SFO på Solvang, jf. fvl 6, 1. og 2. ledd. 2

3 32/12 Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe: På grunn av at innholdet i kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune vil ha direkte innvirkning på hans arbeidshverdag og hans prioriteringer og arbeid som rektor ved Solvang skole, jf. fvl 6, 1. og 2. ledd. 33/12 Nye skoler Brandbu: Som rektor ved Solvang skole vil han bli direkte berørt av, og ha personlige interesser knyttet til valg av modell for nye skoler i Brandbu. Solvang skole er en av skolene som vil bli berørt av skolestrukturen i Brandbu, jf. fvl 6, 1. og 2. ledd, og jf. kommunelovens 40, nr. 3, bokstav b. 34/12 Revidering av regler for skifte av barneskolekrets i Gran kommune: Som rektor ved Solvang skole vil han kunne ha interesse av utfallet av denne saken, da den direkte kan påvirke hans arbeidshverdag og prioriteringer på Solvang skole, jf. fvl 6, 1. og 2. ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ved votering ble Kjetil Ulset enstemmig erklært habil i sak 31/12, habil i sak 32/12, inhabil i sak 33/12, og habil i sak 34/12. Allan B Andersson (Sv) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 33/12 Nye skoler Brandbu, som følge av at han er tilsatt som lærer ved Brandbu ungdomsskole. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ved votering ble Allan B Andersson enstemmig erklært habil i sak 33/12. Kari Anne Jønnes (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 33/12 Nye skoler Brandbu, som følge av at hun har en datter på Bjørklund skole, jf. fvl 6, 2. ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ved votering ble Kari Anne Jønnes (H) enstemmig erklært habil i sak 33/12. Anne Marte Skari (Sp) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak sak 38/12 Reguleringsplan for Lygna felt 2 vedtak av plan, som følge av at hun er grunneier i almenningen, jf. fvl 6, 1. ledd, a). Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil i sak 38/12. Rune Meier (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 39/12 Opprettelse av arbeidsgruppe Vennskapstreff Foreningen Norden 2012, som følge av at han er leder av foreningen Norden i Gran, som skal stå for arrangementet, jf. fvl 6, 1. Disse hadde ordet i habilitetssaken: 3

4 Ved votering ble Rune Meier (H) enstemmig erklært inhabil i sak 39/12. Gunnar Schulz (Frp) stilte spørsmål ved egen habilitet i tilleggssak 41/12 262/7 Oppgradering av uteområdet rundt Gran stasjon, fordi han er eier og styreleder for forretning som holder til i stasjonsbygningen, jf fvl 6, 2. ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ved votering ble Gunnar Schulz (Frp) enstemmig erklært habil i sak 41/12. Anne Lysenstøen (Gbl) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 31/12 Utvidelse av SFO tilbudet i Gran kommune, som følge av at hun er ansatt som SFO leder ved Sanne skole, jf. fvl 6, 2. ledd. Disse hadde ordet i habilitetssaken Ved votering ble Anne Lysenstøen (Gbl) enstemmig erklært habil i sak 31/12. Saksrekkefølge Ordfører Knut Lehre (Ap) foreslo for møtet at sak 33/12 skulle tas opp til behandling direkte etter sak 27/12. Møtet godkjente ordførerens forslag. Saker som ble utsatt til møtet Ordfører Knut Lehre foreslo kl 2130 å utsette de resterende sakene. Møtet ga tilslutning til at de følgende sakene ble utsatt til møtet : Sak 29/12 Likestillingsplan for Gran kommune 2011 Sak 30/12 Rutiner for varsling endring Sak 32/12 Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe Sak 34/12 Revidering av regler for skifte av barneskolekrets i Gran kommune Sak 35/12 RUSPOLITISK OG KRIMINALITERSFOREBYGGENDE PLAN FOR GRAN KOMMUNE Sak 36/12 Søknad utbedring av legelokaler i Bjoneroa Sak 38/12 Reguleringsplan for Lygna felt 2 vedtak av plan Sak 39/12 Opprettelse av arbeidsgruppe Vennskapstreff Foreningen Norden 2012 Sak 40/12 Interpellasjon til kommunestyremøtet om orgelet i Ål kirke, fra Wenche Strand (Ap) Sak 41/12 262/7 Oppgradering av uteområdet rundt Gran stasjon 4

5 25/12 Referatsaker til møte i kommunestyret Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Marius Myhre (Gbl) Øyvind K Myhre (Gbl) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. 26/12 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 2012 RESTMIDLER FRA 2011 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 3/12 Pål H Eriksen (Ap) Rune Meier (H) Økonomisjef Morten Gausen Bjørg Kværn (Ap) Ordfører Knut Lehre Anne Lysenstøen (Gbl) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 5

6 Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter i budsjett 2012 i henhold til vedlagte oversikt. Sum investering i anleggsmidler økes med kr Refusjoner økes med kr Bruk av bundne fond økes med kr Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler kr Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter i budsjett 2012 i henhold til vedlagte oversikt. Sum investering i anleggsmidler økes med kr Refusjoner økes med kr Bruk av bundne fond økes med kr Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler kr /12 Kommunal planstrategi hovedpunkter og prosess Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Arbeidet med kommunal planstrategi legges opp slik det er skissert i saksframlegget og i vedlagte notat, med sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte 14. juni Før forslag til planstrategi gjøres offentlig behandles det i kommunestyrets møte 10. mai Spesialrådgiver plan og samfunn Øyvind Sørlie innledet med en orientering om saken. Øyvind Sørlie Tine Øverlier (Ap) Kari Anne Jønnes (H) 6

7 Øyvind K Myhre (Gbl) Tine Øverlier (Ap) ba om gruppemøte. Ordfører Knut Lehre la fram følgende endringsforslag: 14. juni byttes ut med 13. september. Ved votering ble forslaget fra ordfører Knut Lehre enstemmig vedtatt. Innstillingen med endringen ble enstemmig vedtatt. 1. Arbeidet med kommunal planstrategi legges opp slik det er skissert i saksframlegget og i vedlagte notat, med sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte 13. september Før forslag til planstrategi gjøres offentlig behandles det i kommunestyrets møte 10. mai /12 Overordnet serviceerklæring og tjenestenivå for helse og omsorgstjenester Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner overordnet serviceerklæring og tjenestenivå for helse og omsorgstjenester gjeldende fra 1. mars Sak 33/ ble behandlet etter sak 27 og før sak 28. Tine Øverlier (Ap) Gitte Korvann Øyvind K Myhre (Gbl) Anne Hagen Grimsrud (H) Kjetil Ulset (V) Øyvind K Myhre (Gbl) la fram følgende forslag: Avsnittet «Hva forventer vi av deg som pårørende?» omformuleres. Det må framgå at «vi» inviterer deg, som pårørende, til et samarbeid for å gi tjenestemottaker et godt og verdig liv, sjøl om «vi» ikke har adgang til å stille kokrete krav. 7

8 Det utarbeides et eget kapitel i Tjenestenivå som beskriver Omsorgsboliger, og et eget avsnitt i Overordnet serviceerklæring som beskriver det samme. Det ble votert punktvis over forslaget fra Øyvind K Myhre. Punkt 1 i forslaget falt med 20 mot 7 stemmer. Punkt 2 falt med 22 mot 5 stemmer. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner overordnet serviceerklæring og tjenestenivå for helse og omsorgstjenester gjeldende fra 1. mars /12 Likestillingsplan for Gran kommune 2011 Administrasjonsutvalget /12 Kommunestyret /12 Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 1/12 Anita Øverland Jorja Eriksen (Utdanningsforbundet) Ordfører Knut Lehre Else Randi Kolby (Fagforbundet) Bjørg Kværn (Ap) Liv Olaug Alm Johnsrud Anne Marte Skari (Sp) Evy Solheim Rief (Ap) Gunnar Schulz (Frp) Pål H Eriksen (Ap) Else Randi Kolby (Fagforbundet) la fram følgende forslag: «Tiltak 1 s 12 strykes.» Else Randi Kolby (Fagforbundet)trakk sitt forslag. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Likestillingsplanen, med foreslåtte tiltak, vedtas. 8

9 Det rapporteres ikke på harde og myke yrker ved evaluering av likestillingstiltak. Klikk her for å skrive inn tekst. 30/12 Rutiner for varsling endring Administrasjonsutvalget /12 Kommunestyret /12 Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 2/12 Bjørg Kværn (Ap) Jorja Eriksen (Utdanningsforbundet) Else Randi Kolby (Fagforbundet) Pål H Eriksen (Ap) Else Randi Kolby (Fagforbundet) la fram følgende forslag: «Eventuell setterådmann godkjennes av kommunestyret. Varslingssekretariatet blir da setterådmann, personalsjef, hovedverneombud.» Ved votering over tilleggsforslaget fra Else Randi Kolby (Fagforbundet), ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering ble deretter innstillingen med den vedtatte endringen enstemmig vedtatt. Rutiner for varsling endres med følgende tilføyelse til slutt i punktet Den særskilte kanalen: Dersom varselet gjelder den øverste administrative leder, rådmannen, vil varslingssekretariatet bli inhabilt. Varslingen sendes da direkte til ordfører. Ordfører retter forespørsel om bistand i form av setterådmann til en aktuell kommune. Eventuell setterådmann godkjennes av kommunestyret. Varslingssekretariatet blir da setterådmann, personalsjef, hovedverneombud. 9

10 Klikk her for å skrive inn tekst. 31/12 Utvidelse av SFO tilbudet i Gran kommune Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 1/12 Bjørn A Hvaleby (Sp) Bjørn A Hvaleby la fram følgende forslag til utsettelse: Saken utsettes til arbeidsgruppe for budsjett og økonomiplan (Trepartssamarbeidet) har lagt fram sin innstilling. Disse hadde ordet i utsettelsessaken: Bjørn A Hvaleby Henning Antonsen Pål Eriksen (Ap) Ved votering over utsettelsesforslaget ble det vedtatt med 15 mot 12 stemmer å utsette saken. Saken utsettes til arbeidsgruppe for budsjett og økonomiplan (Trepartssamarbeidet) har lagt fram sin innstilling. Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 24/12. Bjørn Hvaleby (Sp) Anne Lysenstøen (Gbl) 10

11 Kjetil Ulset (V) Anne Marte Skari (Sp) Bjørn Hvaleby (Sp) la fram følgende forslag. «Saken utsettes til arbeidsgruppe for budsjett og økonomiplan (Trepartssamarbeidet) har lagt fram sin innstilling.» Disse hadde ordet i utsettelsessaken Bjørn Hvaleby (Sp) Ved votering over forslaget til utsettelse vedtok møtet å behandle saken, med 16 mot 11 stemmer. Ved votering ble innstillingen vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 1. Det opprettes morgentilbud dersom minst 4 barn melder behov på en enkelt dag. Halvårsvirkning for 2012 er kr i økt kostnad og helårsvirkning fra 2013 er kr Det sentraliserte ferie SFO tilbudet utvides til å dekke høst og vinterferie samt 3 dager før/etter jul. Halvårsvirkning for 2012 er kr i økt kostnad og helårsvirkning fra 2013 er kr Tiltakene finansieres gjennom nye budsjettmidler som er bevilget til virksomhetsområde 2.1 skolefritidsordning i budsjett og økonomiplan for Retningslinjer for skolefritidsordningen i Gran kommune justeres i hht. vedtak og settes i verk fra /12 Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal revidere gjeldende kvalitetsplan for grunnskolen i Gran kommune. Den nye planen skal gjelde for perioden Kommunestyret oppnevner 3 politiske representanter og utpeker en av disse som leder for gruppa. 3. Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne øvrige representanter. Ansattes organisasjoner samt kommunalt foreldreutvalg skal være representert. 4. Arbeidsgruppa skal også evaluere gjeldende kvalitetsplan. Evalueringen legges fram som orienteringssak i kommunestyremøtet

12 5. Forslag til Kvalitetssplan for grunnskolen sendes ut på høring innen utgangen av september Høringsinstanser for forslaget er samarbeidsutvalget ved hver skole (SU), det kommunale foreldreutvalget (KFU), ungdomsrådet, rektorkollegiet samt Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Fagforbundet. 6. Planen fremmes for politisk sluttbehandling innen utgangen av november Mandat for arbeidet konkretiseres med utgangspunkt i de momentene som er listet opp i saksframlegget. 8. De politisk valgte medlemmene i gruppa tilstås møtegodtgjørelse etter høy sats i samsvar med «Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for folkevalgtes arbeid i Gran kommune» pkt Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter pkt. 3 1 og skyss og kostgodtgjørelse etter pkt. 3 4 i samme reglement. Skriv inn forslag til vedtak 33/12 Nye skoler Brandbu Kommunestyret /12 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Eldrerådet har behandlet saken i møte sak 6/12 Grunnskoleleder Henning Antonsen innledet med en orientering om saken. Pål Eriksen Pål Eriksen fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken tas til orientering.» Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Grunnskoleleder Henning Antonsen innledet med en orientering om saken. 12

13 Henning Antonsen Øyvind K Myhre (Gbl) Ole Strøm (Gbl) Anne Marte Skari (Sp) Pål Eriksen (Ap) Terje Aschim (Gbl) Einar Ellefsrud (Frp) Ordfører Knut Lehre Kari Anne Jønnes (H) Allan B Andersson (Sv) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar saken til orientering. 34/12 Revidering av regler for skifte av barneskolekrets i Gran kommune Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1) Alle søknader om bytte av barneskolekrets innvilges. 2) For søknader om bytte av barneskolekrets settes en grense på et maksimalt antall elever som er to færre enn det er plass til ut fra klasserommets areal. Arealbehovet er 2 m 2 per elev. 3) Alle skolene i Gran kommune oppfyller i prinsippet elevenes rett til forsvarlig grunnopplæring. Ved søknad om og bytte av skolekrets må skoleskyssen dekkes av de foresatte selv. Rundskriv nr. 03/04 oppdateres i henhold til vedtaket. Klikk her for å skrive inn tekst. 13

14 35/12 RUSPOLITISK OG KRIMINALITERSFOREBYGGENDE PLAN FOR GRAN KOMMUNE Kommunestyret /12 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Eldrerådet har behandlet saken i møte sak 5/12 Sekretær Astrid Bilden innledet med en orientering om saken. Pål Eriksen (Ap) Pål Eriksen fremmet følgende forslag til innstilling under del 1: «Alkoholsituasjonen i Gran, side 7 12 i planen, tas ut av planen og legges med som vedlegg.» Først ble det votert over Pål Eriksens endringsforslag av del 1. Endringsforslaget ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. Det ble deretter votert over del 2 og del 3. Ved votering ble del 2 og del 3 enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: 1. Del 1: Alkoholsituasjonen i Gran, side 7 12 i planen, tas ut av planen og legges med som vedlegg. 2. Del 2: Enstemmig vedtatt 3. Del 3: Enstemmig vedtatt. 36/12 Søknad utbedring av legelokaler i Bjoneroa Formannskapet /12 14

15 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 4/12 Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Bjoneroa kulturbygg A/S gis et tilskudd til utbedring av legekontorene i bygget på totalt kr Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfond, kto /12 Innspill til Handlingsplan for fylkesvegnettet Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Gran kommune gir følgende innspill til arbeidet med handlingsplan for fylkesvegnettet : 1. Tiltak på fylkesvegnettet i Gran kommune prioriteres som angitt i kommunal trafikksikkerhetsplan, vedtatt Av større tiltak fremheves særlig, i prioritert rekkefølge: a. Fv.57 Søndre Ålsveg: Gang /sykkelveg / fortau fra Trintom skole til Vennolumsvegen. b. Fv.240 Fjordlinna: Gang /sykkelveg fra Skutelandet til Fjordvang. 2. Arbeid med mulighetsanalyse for fv.34 Brandbu Søndre Land grense igangsettes snarest. 3. Fylkesvegene bør oppgraderes til 10 tonns helårlig tillatt aksellast. Følgende veger prioriteres: a. Fv. 44 Bleiken Hennung b. Fv. 48 Krokfoss bru Storgrunnvika c. Fv. 56 Ringstad Lynnebakka d. Fv. 14 Lunner grense Vøien 4. Fylkesvegene bør gis fast dekke. 5. Oppland fylkeskommune bes om å foreta en vurdering av fartsgrensene ved skolene i Gran kommune. 6. Oppland fylkeskommune bes om å ta over drift av gatelys langs fylkesvegene. 15

16 7. Oppland fylkeskommune bes om å ta over drift av gang og sykkelveger som går langs med riks og fylkesveger. Anne Margrethe Knarud (Sp) Gunnar Schulz (Frp) Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende endringsforslag: Pkt 3: «bør» strykes Pkt 4: «bør» strykes Ved votering over endringsforslaget fra Anne Margrethe Knarud (Sp) til pkt 3, ble forslaget enstemmig vedtatt. Ved votering over endringsforslaget fra Anne Margrethe Knarud (Sp) til pkt 4, ble forslaget enstemmig vedtatt. Innstillingene med endringene ble deretter enstemmig vedtatt. Gran kommune gir følgende innspill til arbeidet med handlingsplan for fylkesvegnettet : 1. Tiltak på fylkesvegnettet i Gran kommune prioriteres som angitt i kommunal trafikksikkerhetsplan, vedtatt Av større tiltak fremheves særlig, i prioritert rekkefølge: a. Fv.57 Søndre Ålsveg: Gang /sykkelveg / fortau fra Trintom skole til Vennolumsvegen. b. Fv.240 Fjordlinna: Gang /sykkelveg fra Skutelandet til Fjordvang. 2. Arbeid med mulighetsanalyse for fv.34 Brandbu Søndre Land grense igangsettes snarest. 3. Fylkesvegene oppgraderes til 10 tonns helårlig tillatt aksellast. Følgende veger prioriteres: a. Fv. 44 Bleiken Hennung b. Fv. 48 Krokfoss bru Storgrunnvika c. Fv. 56 Ringstad Lynnebakka d. Fv. 14 Lunner grense Vøien 4. Fylkesvegene gis fast dekke. 5. Oppland fylkeskommune bes om å foreta en vurdering av fartsgrensene ved skolene i Gran kommune. 6. Oppland fylkeskommune bes om å ta over drift av gatelys langs fylkesvegene. 7. Oppland fylkeskommune bes om å ta over drift av gang og sykkelveger som går langs med riks og fylkesveger. 38/12 Reguleringsplan for Lygna felt 2 vedtak av plan Planutvalget /12 16

17 Kommunestyret /12 Planutvalget har behandlet saken i møte sak 11/12 Utvalgsleder Tine Øverlier Kari Anne Jønnes (H) Øyvind A Sørlie Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Gran kommune vedtar å ikke hensynta innsigelse fra Fylkesmannen i Oppland. 2. Reguleringsplan for Lygna felt 2 vedtas i hht Plan og bygningslovens med følgende endringer: Plankartet for atkomst og parkering endres slik at parkeringsplassen i sin helhet ligger minimum 25 m fra senterlinja på Rv 4. Plankartet for hyttebebyggelsen suppleres med tomtenummer og veger skiløyper, turdrag og nærmiljøanlegg endres fra «felles» til «annen/privat». Noen mindre tegnetekniske justeringer gjøres for å tilfredsstille gjeldende standard. Reguleringsbestemmelser endres slik: Revisjonsdato påføres nye avsnitt tas inn under 3 Fellesbestemmelser, 3.4 Støy og 3.5 Vassdrag ihht. merknader fra Statens vegvesen og NVE 5.2 Parkeringsplass nytt avsnitt tas inn med bestemmelse om at utvidet p plass skal ligge min. 25m fra senterlinje på Rv 4. Planbeskrivelsen: under Planstatus tas det med at deler av P plassen ble regulert i 1994 under Planforslaget består av presiseres plankartene med benevnelser, målestokk og datoer for revisjon under FF Fritidsbebyggelse tas med at all ny fritidsbebyggelse er forutsatt tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. nytt avsnitt tas inn om Støy under Nærmiljøanlegg og Skiløyper endres eierformen fra «felles» til «annen/ privat». Det er avklart at det er Allmenningen som grunneier skal opparbeide områdene. under Samferdselsanlegg og infrastruktur tas det inn et avsnitt om Vassdrag under PP parkeringsplass beskrives 25 m avstand fra senterlinje på Rv.4. Klikk her for å skrive inn tekst. 17

18 39/12 Opprettelse av arbeidsgruppe Vennskapstreff Foreningen Norden 2012 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 5/12 Rune Meier (H) hadde i forkant av møtet sendt inn spørsmål til ordføreren om egen habilitet i saken, som følge av at han er leder i Foreningen Norden i Gran, jf. fvl 6, 1. ledd e). Disse hadde ordet i habilitetssaken: Ordfører Knut Lehre Rune Meier (H) ble enstemmig erklært inhabil jf. 6, fvl 1. ledd e), og forlot møtet ved behandling av saken. Det møtte ingen vara. Ordfører Knut Lehre Evy S Rief (Ap) Pål Eriksen (Ap) Anne Hagen Grimsrud (H) Følgende forslag ble lagt fram på vegne av Ap, Sp, H og Gbl: Pål Eriksen Anne Marte Skari Anne Lysenstøen To representanter fra foreningen Norden En representant fra administrasjonen, som oppnevnes av rådmannen Ved votering ble innstillingen med forslaget til medlemmer enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret oppnevner følgende tre medlemmer til arbeidsgruppe for vennskapstreff Foreningen Norden 2012, i tillegg til to representanter fra foreningen Norden, og en representant fra administrasjonen, som oppnevnes av rådmannen: Pål Eriksen, Anne Marte Skari og Anne Lysenstøen 18

19 2. Gran kommunes økonomiske bidrag til arrangementet gis en ramme på inntil kr Beløpet bevilges fra formannskapets konto for tilleggsbevilgninger /12 Interpellasjon til kommunestyremøtet om orgelet i Ål kirke, fra Wenche Strand (Ap) Kommunestyret /12 Ordførerens innstilling: Gran kommune sender støtteerklæring til Biskopen i Hamar, slik den foreslås i interpellasjon om orgelet i Ål kirke, som er sendt fra Wenche Strand (Ap) til kommunestyremøtet /12 262/7 Oppgradering av uteområdet rundt Gran stasjon Kommunestyret /12 19

20 Rådmannens innstilling: 1. Gran kommune er positive til å bidra økonomisk til gjennomføring av tiltak i området rundt Gran stasjon, jfr. brev fra Jernbaneverket datert 16. mars Kr , bevilges fra disposisjonsfondet Klikk her for å skrive inn tekst. 20

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet kl 2130, etter behandling av sak 46/12. Det var deretter 26 representanter til stede i møtet.

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet kl 2130, etter behandling av sak 46/12. Det var deretter 26 representanter til stede i møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.04.2012 kl. 17.00 21.45 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Inger Lise Gjerdrum (Ap) Hildegunn Fallang (Ap) Roger

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2013 kl 0900 1535 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Asprusten (Ap) Evy S Rief

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 24.10.2013 kl 1700 2045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap)

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl 1700 2055 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Rune Resset (Gbl), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Terje Asprusten (Ap)

Rune Resset (Gbl), varaordfører Anne Marte Skari (Sp), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 16.02.2012 kl 1700 2200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap)

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl 0900 til 1515 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Karl Ole Egge (V), Einar Ellefsrud (Frp), Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.11.2018 10:15 Kl: 1042-1332 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 17/02393 Arkivkode: 033 Møtende varamedlemmer: Forfall: Ingen Ingen Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe

Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 12.04.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 06.03.2013 kl 0900 til 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

Fra administrasjonen: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, enhetsleder VA Trygve Rognstad, fagleder plan Sigrid Lerud

Fra administrasjonen: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, enhetsleder VA Trygve Rognstad, fagleder plan Sigrid Lerud MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 16.08.2018 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 17/02397 Arkivkode: 033 Møtende varamedlemmer: Forfall: Anne Solstad (GBL) Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode: MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode: Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Pål Tingelstad (Sp), permisjon fra til

Pål Tingelstad (Sp), permisjon fra til MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 23.05.2019 17:00 Kl: 1700-2145 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 19/00023 Arkivkode: 033 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: (GBL) Øyvind

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.09.2008 Tid: 09.00 14.15 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Einar Ellefsrud (Frp) Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Assisterende

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Arkivsak-dok. 16/00105 Arkivkode Saksbehandler Gaute Øvrebotten Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 08.06.2017 20/17 Kommunestyret 22.06.2017 42/17 SAKSPROTOKOLL Bygging av plasser for heldøgns omsorg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Terje Aschim (Gbl), Rrustem Rexhaj (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Ola Åstein Sønsteby (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp)

Terje Aschim (Gbl), Rrustem Rexhaj (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Ola Åstein Sønsteby (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 14.11.2013 kl 1700-2035 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Aschim (Gbl), Rrustem Rexhaj (Ap), Thor Erik Gjefsen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Jan Helge Ekeren (GBL) Jorid Synnøve Hansen (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL) Else

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle Liaklev (Gbl) Ole Jacob Rognstad (Ap), Anne Hagen Grimsrud (Ap), Willy Westhagen (Gbl)

Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle Liaklev (Gbl) Ole Jacob Rognstad (Ap), Anne Hagen Grimsrud (Ap), Willy Westhagen (Gbl) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl 1700 2215 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle

Detaljer

Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe Johnsrud (H), Terje Aschim (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp), Kristine Kvam (Sv)

Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe Johnsrud (H), Terje Aschim (Gbl), Einar Ellefsrud (Frp), Kristine Kvam (Sv) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl 0900 1710 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrustem Rexhaj

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Tid: 17.00 22.30 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Anne Marte Skari (Sp) Pål H Eriksen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Jon Strindhaug (Sv), Karl Ole Egge (V) Rrustem Rexhaj (Ap) deltok i sak 35/13

Einar Ellefsrud (Frp), Jon Strindhaug (Sv), Karl Ole Egge (V) Rrustem Rexhaj (Ap) deltok i sak 35/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl 1700 2310 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Jon Strindhaug (Sv), Karl Ole

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.03.2007 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Therese Alm (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Kari Marie Engnæs (Sp) Anne-Lise Bleie (H) Ellen

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.02.2017 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud.

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud. MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemmede Dato: 18.11.2013 kl. 9:00 Sted: Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Freddy Hansen Ingrid Woldengen

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer