ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR HAMARØY HISTORIELAG 2012 I 2012 HAR STYRET HATT FØLGENDE SAMMENSETNING STYRET Medlemmer Idar Sørensen (leder) Stig Solberg Gunnlaug Nilsen Einar Skogly Michal Bye (nestleder) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Lars Arild Johansen, Hamarøy frivilligsentral (økonomiansv.) Vararepresentanter Arne Andre Solvang og Eyolf Apold Revisor Ann Marit Andreassen Årbokredaksjonen Redaktører Roald Finvik, Børge Strandskog Kavalkade/layout Frode Elsbak Redaksjonskomite Styret i historielaget Medlemstall Valgkomite Hamarøy Roald historielag Finvik har og Gunni 175 medlemmer Sivertsen pr STYRESAKER

2 Styret har behandlet totalt 23 saker i 2012, og bl.a. drøftet følgende tema Utvikling og implementering av fotoprosjektet Turprogram til Kirkfjell Etablering av nytt lagerrom i auladelen på sentralskolen Støtte til skoletur med de hvite bussene Markedsføring, medlemsverving og salg av årboka under Blankbygda Shoppingsenter i Hamarøyhallen. Styret har vært representert med lederen i den kommunale komiteen for markering av det er 100 år siden landet fikk allmenn stemmerett i 1913, og grunnlovsjubileet som skal markeres i Bistand med slektsopplysninger på forespørsler fra slektsgranskere Utgivelse av Knut Hamsun mellom sambygdinger etter manuskript av Terje Ellingsen til årets Hamsundager. Bevaring av gravstøtter/graver i Hamarøy. Utvidet styremøte med Arnt Egil Ursin. Årsmøte 2011 ble avholdt i kantina på Helsesenteret. BOKUTGIVELSE Knut Hamsun mellom sambygdinger Boken ble lansert under Hamsundagene Det hele må betegnes som et dugnadsprosjekt der Terje Ellingsen har skrevet manuskriptet, Roald Finvik har stått for innhenting av bilder, digitalisering og layout, og Bjørn Erik Olsen har bidratt med en del av bildene, bl.a. forsidebildet. Det hele uten honorar og betaling. Historielaget har bekostet trykkingen og står også for salget av boka. Forfatteren tar for seg en del av Hamsuns liv som ikke tidligere har vært belyst. Han skriver om Knut Hamsun og menneskene han møtte og hadde omgang med både i sin oppvekst og som voksen. I tillegg skriver han om Hamsuns religiøse liv slik han kan tolke det ut fra hans forfatterskap, spesielt med bakgrunn i boken På gjengrodde stier.

3 ÅRBOKA 2012 Også i år ble presentasjon og lansering av årboka lagt til arrangementet Blankbygda Shoppingsenter i Hamarøyhallen. Salget har gått svært godt, rundt 900 eksemplarer, og tilbakemeldingene har vært positive. Den beste utgave av samtlige årganger! Forside Andreas Ursin og hesten Grugg Årets utgave av Årbok for Hamarøy er samtidig et jubileumsskrift i og med at dette er 25. årgang som nå er utgitt. Helt siden første utgivelse i 1988 har årboken vært en årviss og etterlengtet begivenhet som stadig flere har visst å sette pris på. Det er mange sider med viktig lokal historie som er samlet og trykket i løpet av disse årene, faktisk nærmere 1500 sider. Det har vært mange forskjellige bidragsytere opp gjennom årene, men samtidig har utgivelsene vært avhengig av noen få trofaste og produktive skribenter som har levert stoff. Årets bok er av mange betegnet som den beste i rekken, og hovedæren for dette skal redaktør Roald Finvik ha. Han står også for vel halvparten av det historiske stoffet i boka. Frode Elsbak har som tidligere hatt ansvar for layout og en omfattende, spennende og variert årskavalkade. FOTOPROSJEKTET REGISTRERING, IDENTIFISERING OG DIGITALISERING AV ELDRE BILDER I HAMARØY I løpet av året er vi kommet i gang med det lenge planlagte fotoprosjektet i et samarbeid mellom historielaget, kommunen, Nordlandsmuseet, NAV Hamarøy og Hamarøy Vekst AS. Prosjektet er initiert med formål å få registrert, identifisert og digitalisert eldre filmer (negativer), bilder og dias fra Hamarøy. Det finnes et betydelig bildemateriale i Nordlandsmuseet, Hamarøy bygdetun, Hamarøy bygdeboknemd og Hamarøy historielag. Arbeidet er kommet i gang i lokaler hos Hamarøy Vekst. Terje Lundås har scannet og

4 digitalisert ca bilder fra samlingen etter Oddleif Lund Endresen. Dette gjør det mulig å forstørre opp bildene og dermed bedre kunne identifisere innholdet; personer, steder, situasjoner mv. Foreløpig mangler vi det endelige utstyret fra Nordlandsmuseet slik at kopiene kan legges inn på databasen som planlagt. Vi har også lagt ut bilder på facebook og mottatt stor respons, 345 medlemmer følger sidene til nå. Vi har også avtale med Lokalavisa Nordsalten om ukas lokalhistoriske bilder. SOSIALE MEDIER/KONTAKT MED OMVERDENEN Historielaget har de siste årene gjort et stort hopp i retning av å tilpasse seg dagens tid og kommunikasjon. http//hamaroyhistorielag.no/ Vi har opprettet hjemmeside der vi prøver å legge ut ting som har en viss holdbarhet. Innholdet kan være hva som helst, gjerne noe som beskriver vår virksomhet. Bilder, historier, ting vi er opptatt av, ting vi har gjort referater, eller ting vi har planer om å gjøre. Vi selger årbøker og andre skrifter via hjemmesiden. Kontaktinfo og styresammensetning finnes også. Likeså linker til andre gode sider som kan være nyttig for våre lesere. En fasilitet vi har på vår hjemmeside er oversikt over artikler som har vært publisert i årbøkene. Denne har bidratt til salg av en del eldre bøker til slektsforskere og andre forskere. http//www.facebook.com/groups/ / Videre har vi vår Facebookside med ca 350 personer som følger oss mer og mindre daglig. Vi anbefaler alle som har mulighet til å opprette sin egen facebookprofil slik at de kan følge oss. Her har spesielt muligheten til å dele fotografier slått an. Vi har virkelig stor entusiasme rundt bildene, både rundt identifisering og som minner fra tider som har vært. På Facebook kan man opprette arrangementer, varsle om møter og gi signaler som når ut til alle våre følgesvenner i løpet av sekunder. På den måten utfyller hjemmesiden og facebook hverandre. Medlemsblad Tidsbruken på de to ovennevnte media har gjort det slik at medlemsbladet har blitt noe skadelidene. Vi har ikke klart å gi ut medlemsblad i det antall man før har gjort. Her kommer også diskusjonen om portokostnader/lav medlemsavgift inn i bildet. Det tas sikte på å få gitt ut i hvert fall ett medlemsblad som kan sendes ut sammen med kontingenten. Der kan man redegjøre om de nye media og disses muligheter.

5 ETABLERING AV NYTT LAGERROM FOR HISTORIELAGET I forbindelse med at det gamle HT Safe-bygget ble solgt ble leieavtalen for historielagets lagerrom sagt opp, og det ble behov for å finne alternativ lokalisering. I samarbeid med kommunen (bygdeboka) har vi nå etablert oss i lokaler (nedlagt dusjrom) i auladelen på Hamarøy sentralskole. Selve flyttingen skjedde i oktober 2012 som en dugnadsjobb der kommunen stilte med varebil og noen ungdommer ( navn), og fra historielaget stilte Eyolf Apold med varebil, Roald og Hildur Finvik, Viggo Eilertsen, Einar Skogly, Lars Arild Johansen og Idar Sørensen. Lagerbeholdningen ble effektivt fraktet og stablet systematisk i hyller i de nye lokalene. Det gjenstår noe arbeid med montering av nye hyller samt sortering av diverse papirer og skrifter. Historielaget har bekostet nytt lås i døra, samt noe oppdatering av det elektriske og montering av ny ovn i lokalet. Stor takk til alle som stilte opp og bidro på dugnaden. STEMMERETTSJUBILEET Det er i år 100 år siden vedtaket om allmenn stemmerett ble fattet og kvinner fikk stemmerett i Norge. Som et ledd i den nasjonale markeringen av jubileet ble det høsten 2012 nedsatt en kommunal jubileums-komite for å planlegge og organisere ulike tiltak i kommunen i jubileumsåret. Den består av Åslaug Solem (politiker og leder), Alfhild Dvergsdal (Hamarøy kommune biblioteket), Kurt Fossvik (oppvekst), Andreas Lødemel (Hamsunsenteret), May Valle/ Vibeke Groven (Knut Hamsun vgs), Sigurd Antonsen (ungdomsrådet) og Idar Sørensen (historielaget). Kultur og næringssjef Hilde Fredheim er sekretariat for komiteen. Historielagets hovedbidrag til markeringen er å gi ut et hefte som tar for seg kvinner i Hamarøy og deres rolle i politisk virksomhet; kommunestyre, formannskap og hovedutvalg, statistikk, portretter og historiske analyser. Mer info om den nasjonale markeringen, se eller

6 HISTORIELAGET PÅ TUR TIL KIRKFJELL Historielagets utflukt var i 2012 lagt til Kirkfjell. Turen ble gjennomført 9. juni i og et 20-talls personer deltok. Kirkfjell er en gammel boplass på sørsida av Sandnesvatnet. I tidligere tider var Sagvassdalen trolig bare befolket av samer. Etter hvert rykket bumenne inn. Isak Olsen f var den første som ryddet seg en boplass i Kirkfjell. Han var gift med Ragnhild fra Kolvereid. (For mer historiske fakta, se artikkel av Roald Finvik s i Årbok for Hamarøy 2010)

7 De fleste valgte å benytte båtskyss fra den gamle skolen på Sandnes, der Bosse Jensen stilte opp som lokalkjent skysskar. Stor takk til ham og hans sønn for jobben!! De sprekeste valgte å gå fra Falkelv med Einar Skogly som stødig veiviser. Lars Signar Strindberg bidro med lokal historikk supplert av Borghild Kirkfjell som benyttet anledningen til et besøk på gamle tomter. Turen ble avsluttet med bålkaffe og tilbehør i solskinnet på stranda nedenfor gården. Regndråpene kom først da vi satt i bilen på vei tilbake fra Sandnes.

8 SLUTTORD Styret takker alle som har bidratt i arbeidet med å få gjennomført de ulike tiltakene vi har hatt i historielaget i En stor takk til Roald Finvik, Frode Elsbak og Børge Strandskog for hovedarbeidet med å få produsert og gitt ut årets høydepunkt, Årbok for Hamarøy! En spesiell takk til Hildur Finvik for godt humør og positiv innsats for historielaget enten det gjelder flyttedugnad på lagerrommet eller gjennomgang og notater fra gamle arkiverte protokoller! Vi sender også en stor takk til Elsa Pedersen for innsatsen for historielaget gjennom Frivilligsentralen! Avslutningsvis oppfordrer vi til aktiv innsats for historielaget i 2013 og minner om at vi trenger mye nytt stoff til kommende årbøker. Ta pennen fatt eller motiver andre som du vet kan ha noe interessant å bidra med og send det inn til oss! Idar Sørensen Stig Solberg Gunnlaug Nilsen Einar Skogly Lars Arild Johansen Michal Bye

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer