Innkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Kommunestyret"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 032/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 033/15 Godkjenning av møteprotokoll 034/15 Meldingar 035/15 Orienteringssak 036/15 Søknad om fritak frå politisk verv 037/15 Kommunereform - Val av medlemmer til felles forhandlingsutval Dato Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 038/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø 15/289 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 039/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 15/289 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg Protokoll - Kommunestyret Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Saksopplysninger:

4 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen AP Medlem Asbjørn Brandtun AP Medlem Marielle Sundfjord Storebø AP Medlem Ernst Stellberg H Medlem Morten Sognnes H Medlem Nils Ove Vassdal H Medlem Knut Risnes KRF Medlem Reidar Øksnes SP Medlem Torunn Helland Karlsen V Medlem David Ludvigsen FRP Medlem Merethe Rikstad Tresvik AP Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Anita Soltveit Liv Ulvøy Ole Gustav Gullaksen Parti H V H Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Magnus Kvingedal H Varamedlem Hege Ramsland H Varamedlem Jan Erik Espelid V Varamedlem Desse møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad, kommunalsjef Torleiv Frotjold, økonomisjef Olav Andersen og avdelingsleiar Rolf Henning Myrmel

5 Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

6 Sakliste Saknr Tittel 021/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 022/15 Godkjenning av møteprotokoll 023/15 Meldingar 024/15 Orienteringssak 025/15 Tema - Kommuneplan - Arealdelen 026/15 Strategisk kompetanseplan /15 Digitalt nødnett 028/15 Minigravemaskin - kyrkjegarden 029/15 Opparbeiding av sentrumspark 030/15 Godkjenning av ferdigstilling av klubbhus 031/15 Vedlikehald Årås skule

7 021/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET Ernst Stellberg ba om at sak 31 vart handsama etter sak 26. Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 021/15 Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent /15: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 022/15 Vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

8 023/15: Meldingar Rådmannen sitt framlegg: Meldingane vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 023/15 Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering /15: Orienteringssak Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET Utkast til prosjektplan for kommunane i Region Nordhordland og notat vedrørande status i kommunane vart sendt ut med innkallinga til møtet. I tillegg orienterte ordførar og rådmann kort om status i prosjektet. Regionrådet skal handsama sak vedrørande etablering av ei politisk styringsgruppe som skal fungere fram til valet i møte den Framlegg frå ordføraren: Orienteringa vert teke til vitande. Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke.

9 KS - 024/15 Vedtak: Orienteringa vert teke til vitande /15: Tema - Kommuneplan - Arealdelen Rådmannen sitt framlegg: Temaet arealdelen i kommuneplanen vil bli handsama som eit arbeidsmøte der planleggar Rolf Raknes vil innleia og organisera arbeidet KOMMUNESTYRET Kommuneplanen si arealdel vart handsama frå kl til kl Planleggar Rolf Raknes orienterte om planprogrammet og viste korleis kommuneplankartet som ligg på nettet kan nyttast av dei einskilde. Etterpå vart kommunestyret delt inn i 4 grupper. Alle gruppene fekk utdelt kart over kommunen.oppgåva til gruppene var å sjå på eventuelle endringar i høve til gjeldande plan. Karta med gruppearbeidet vart samla inn av planleggar. KS - 025/15 Vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka /15: Strategisk kompetanseplan Rådmannen sitt framlegg: AMU tilrår at strategisk kompetanseplan vert vedtatt ARBEIDSMILJØUTVALET Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

10 AMU - 005/15 Vedtak: AMU tilrår at strategisk kompetanseplan vert vedteke ADMINISTRASJONSUTVAL Framlegg frå AMU vert samrøystes vedteke ADM - 004/15 Vedtak: Adm.utv. tilrår at strategisk kompetanseplan vert vedteke KOMMUNESTYRET Fellesframlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner strategisk kompetanseplan slik den ligg føre. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 026/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre godkjenner strategisk kompetanseplan slik den ligg føre /15: Digitalt nødnett Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre oppretter eit prosjekt for innføring av nødnett. Kostnaden med innføring av nødnett kr vert dekka med overføring med kr frå prosjekt veglys og kr frå prosjekt asfaltering.

11 FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 025/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre oppretter eit prosjekt for innføring av nødnett. Kostnaden med innføring av nødnett kr vert dekka med overføring med kr frå prosjekt veglys og kr frå prosjekt asfaltering KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 027/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre oppretter eit prosjekt for innføring av nødnett. Kostnaden med innføring av nødnett kr vert dekka med overføring med kr frå prosjekt veglys og kr frå prosjekt asfaltering /15: Minigravemaskin - kyrkjegarden Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre gjev rådmannen fullmakt til å gå til innkjøp av ny minigraver til bruk på kyrkjegardane innanfor ei ramme på kr Kostnaden vert dekka med overføring frå prosjekt veglys kr og kr frå prosjekt asfalt FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 022/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre gjev rådmannen fullmakt til å gå til innkjøp av ny minigraver til bruk på kyrkjegardane innanfor ei ramme på kr Kostnaden vert dekka med overføring frå prosjekt

12 veglys kr og kr frå prosjekt asfalt KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 028/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre gjev rådmannen fullmakt til å gå til innkjøp av ny minigraver til bruk på kyrkjegardane innanfor ei ramme på kr Kostnaden vert dekka med overføring frå prosjekt veglys kr og kr frå prosjekt asfalt /15: Opparbeiding av sentrumspark Rådmannen sitt framlegg: Rådmann får fullmakt til å inngå avtale og starte arbeidet med opparbeiding av sentrumspark. Det vil bli inngått avtale med den tilbydar med lågaste pris, innanfor ei ramme på kr eks mva FORMANNSKAPET Nytt framlegg frå rådmannen: Rådmann får fullmakt til å inngå avtale og starte arbeidet med opparbeiding av sentrumspark. Det vil bli inngått avtale med den tilbydar med lågaste pris, innanfor ei ramme på kr eks mva. Kostnadane ,- eks. mva. skal dekkast med midlar avsatt på budsjett 2015 (kr ), tilskot frå Hordaland Fylkeskommune (kr ) og eigne fond ( Utsmykking komm. Bygg kr og Kystlandsbyen 2010 kr ). Nytt framlegg frå rådmannen vart tilrådd med 3 røyster mot 1 røyst(ernst Stellberg) FS - 026/15 Vedtak: Rådmann får fullmakt til å inngå avtale og starte arbeidet med opparbeiding av sentrumspark. Det vil bli inngått avtale med den tilbydar med lågaste pris, innanfor ei ramme på kr eks mva. Kostnadane ,- eks. mva. skal dekkast med midlar avsatt på budsjett 2015 (kr ), tilskot frå Hordaland Fylkeskommune (kr ) og eigne fond ( Utsmykking komm. Bygg kr og Kystlandsbyen 2010 kr ).

13 KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart vedteke med 14 røyster mot 3 røyster(ernst Stellberg, Nils Ove Vassdal og Magnus Kvingedal) KS - 029/15 Vedtak: Rådmann får fullmakt til å inngå avtale og starte arbeidet med opparbeiding av sentrumspark. Det vil bli inngått avtale med den tilbydar med lågaste pris, innanfor ei ramme på kr eks mva. Kostnadene kr ,- eks. mva. skal dekkast med midlar avsatt p budsjett 2015(kr ,-), tilskot frå Hordaland fylkeskommune( kr ,-) og eigne fond( Utsmykking komm.bygg kr og Kystlandsbyen kr ) /15: Godkjenning av ferdigstilling av klubbhus Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner at klubbhuset vert ferdigstillt etter rimelegaste anbod, og innafor ei kostnadsramme på kr eks mva. Kostnaden, kr , vert dekka med avsette lånemidlar frå 2014 med kr og kr frå sal av Årås barnehage FORMANNSKAPET Tal i saka vert endra slik at desse vert rett. Framlegg frå rådmannen vart tilrådd med 3 røyster mot 1 røyst(ernst Stellberg). FS - 027/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre godkjenner at klubbhuset vert ferdigstillt etter rimelegaste anbod, og innafor ei kostnadsramme på kr eks mva. Kostnaden, kr , vert dekka med avsette lånemidlar frå 2014 med kr og kr frå sal av Årås barnehage KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart vedteke med 14 røyster mot 3 røyster ( Ernst Stellberg, Nils Ove Vassdal og Ernst Stellberg).

14 KS - 030/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre godkjenner at klubbhuset vert ferdigstillt etter rimelegaste anbod, og innafor ei kostnadsramme på kr eks mva. Kostnaden, kr , vert dekka med avsette lånemidlar frå 2014 med kr og kr frå sal av Årås barnehage /15: Vedlikehald Årås skule Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre gjev Rådmannen fullmakt til å gå i avklaring/kontraktsmøte med 7 Fjell Entreprenør AS for utførelse av generalentreprise på Årås skule. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt. Kostnaden kr eks mva vert dekka som fylgjer: Kr budsjett 2015 kr statlege lånemidlar kr ekstra låneopptak i FORMANNSKAPET Framlegget frå rådmannen vart trekt og det vart lagt fram nytt framlegg til vedtak: Austrheim kommunestyre gjev Rådmannen fullmakt til å gå i avklaring/kontraktsmøte med entreprenør som vert vald etter endt klagehandsaming for utføring av generalentreprise på Årås skule. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt. Kostnaden kr eks mva vert dekka som fylgjer: Kr budsjett 2015 kr statlege lånemidlar kr ekstra låneopptak i 2015 Framlegg frå H v / Ernst Stellberg:: Saka vert utsett. Framlegget fekk 1 røyst mot 4 røyster. Rådmannen sitt nye framlegg vart deretter tilrådd med 4 røyster mot 1 røyst( Ernst Stellberg). FS - 035/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre gjev Rådmannen fullmakt til å gå i avklaring/kontraktsmøte med entreprenør som vert vald etter endt klagehandsaming for utføring av generalentreprise på Årås skule. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt.

15 Kostnaden kr eks mva vert dekka som fylgjer: Kr budsjett 2015 kr statlege lånemidlar kr ekstra låneopptak i KOMMUNESTYRET Saka vart handsama etter sak 26. Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: Saka vert vert utsett. Framlegget frå H v/ Ernst Stellberg fekk 4 røyster ( David Ludvigsen, Magnus Kvingedal, Ernst Stellberg og Magnus Kvingedal) mot 14 røyster og fall. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 16 røyster mot 1 røyst ( Ernst Stellberg) KS - 031/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre gjev Rådmannen fullmakt til å gå i avklaring/kontraktsmøte med entreprenør som vert vald etter endt klagehandsaming for utføring av generalentreprise på Årås skule. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt. Kostnaden kr eks mva vert dekka som fylgjer: Kr budsjett 2015 kr statlege lånemidlar kr ekstra låneopptak i

16 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 040/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 15/289 Meldingar Vedlegg Protokoll møte i Helseutalet 6.februar 2015 Møtereferat vedrørande prosjekt Årås skule Norconsult - næring og samfunnsplan Protokoll Regionrådet 13. mars Region Nordhordland - prioritering skjønsmidlar 2015 Oppsummering og prioritering av søknadar om skjønsmidlar 2015 Oversikt - søknad om skjønsmidlar 2015 Statusmelding for prosjekt Region Nordhordland Helsehus 32T Saksnummer Tittel 040/15.6 Protokoll Regionrådet /15.7 Årsrapport Aufera /15.8 Møtereferat /15.9 Protokoll frå helseutvalet /15.10 Prioritering av skjønsmidlar 2015 Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

17 Helseutvalet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Formål: Møte i Helseutvalet Møtetid: 6.februar 2015, kl Stad: Til stades: Møteleiar: Sekretær: SAKS NR Protokoll Møterom Regionrådet Jon Askeland, Astrid Aarhus Byrknes, Odd Ivar Øvregård, Karstein Totland, Øyvind Olsnes, Rune Heradstveit, Nils Marton Aadland, Rolf Martin Tande, Marit Johnsen, Roar Hansen og Anne Hildegunn Færøy Astrid Aarhus Byrknes Anne Hildegunn Færøy SAKSLISTE Orientering Vedtak Drøfting 01/15 Protokoll frå utvalsmøte godkjent utan merknader V 02/15 Innkalling og saksliste - godkjent utan merknader V 03/15 Plan for interkommunalt samarbeid innan helse og omsorgstenesta Anne Hildegunn Færøy presenterte Handlingsplan 2015 for oppfølging av tiltakspunkt som støttar opp under mål og tiltak vedtatt i Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland. Handlingsplanen skisserer innsatsområda med konkretisering av tiltak som har fått prioritet i Planen skal til endeleg godkjenning i Rådmannsutvalet i februar HU takkar for gjennomgang av Handlingsplan, og støttar vidare arbeid for konkretisering av tiltaka. Handlingsplan er vedlagt i e-post. 04/15 a) Helsehusprosjektet Anne Hildegunn Færøy orienterte om status og framdriftsplan for byggeprosjektet Notat som viser status og framdriftsplan for prosjektet var sendt til utvalet i forkant av møtet. Presentasjon som viser dette og vidare arbeid med helsetenesteutvikling knytt til prosjektet med særleg fokus på realitetar, visjonar og vidare prosess er vedlagt i e-post. O O Helseutvalet takka for orienteringa, og ber om at status og framdriftsplan for prosjektet vert orientert om på nettsider og sendt til kommunane som ei statusmelding. b) Folkehelse Roar Hansen orienterte om oppdrag retta mot interkommunalt samarbeid om Folkehelse, og stilte mellom anna spørsmål om korleis involvere og skape engasjement i kommunane, blant innbyggjarane og med frivillige lag og organisasjonar. For å finne ut meir om dette vil han arbeide tett opp mot den enkelte kommune. Det blir mellom anna presisert at dette vil utgjere eit viktig grunnlag for å finne ein felles visjon og mål for dette arbeidet.

18 05/15 Lokalisering av- og tilgang på legespesialistar i Nordhordland Oppfølging av sak 32/14 Helseutvalet fekk i møtet presentert utkast til saksgrunnlag som kan nyttast for å presentere problemstillinga på eit overordna politisk nivå. I saka blir det mellom anna vist til praksis rundt lokalisering av private avtalespesialistar i helseregionane, og at dette i praksis inneber at tilgang og reiseavstandar til slike helsetenester er svært ulikt for innbyggjarane i Hordaland. D Helseutvalet vil med eit slikt brev be om at dette vert drøfta på eit overordna politisk nivå. Vidare vert det vert stilt spørsmål ved om det kan vere aktuelt å sjå på andre modellar for å få legespesialistar til å lokalisere seg i helsehuset. Alternative løysingar kan vere samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sjukehus og/eller Helse Bergen om etablering av polikliniske tenester/satellittar Eit anna alternativ kan vere å invitere inn private aktørar som t.d Volvat eller Aleris. Konklusjon: Anne Hildegunn Færøy sender utkast til saksframlegg til medlemmene i utvalet og ber om innspel til eventuelle endringar i dokumentet. Når dokument er ferdig vil Helseutvalet sende saka til Helse og omsorgsdepartementet v/dep.råd. Representantane i Helseutvalet vil sørgje for oppfølging og mulig politisk handsaming av dette. 06/15 Orientering frå andre utval - Ingen saker meldt. O 07/15 Evt Kjernejournal Anne Hildegunn Færøy gav ei kort orientering om at frå 1. mars 2015 vil alle innbyggjarane på Vestlandet få tilgang til sin kjernejournal via Fastlegane har fått informasjon om ordninga frå Helsedirektoratet. Det skal også vere sendt ut informasjon til kommunane ved postmottak. Helseutvalet ber kommunane orientere om dette på sine nettsider. Det vil også bli orientert om på

19

20 Nærings- og samfunnsutviklingsplan for Nordhordland Arbeidsmøte i regionrådet 13.mars

21 Introduksjon Kva er planen? Kven er planen for? Korleis bruke planen? Kva har vi gjort til no? 2

22 Hovudmål Nordhordland skal vere ein region med sterkt næringsliv og attraktivt bumiljø Fokusområde Næringsliv Innovasjon og gründerskap Tettstadutvikling og bumiljø Infrastruktur 3

23 Næringsliv Mål: Næringslivet i Nordhordland skal vere nyskapande og robust. Strategiar for å nå målet: Styrke interkommunalt næringsutviklingsarbeid Legge til rette for mangfald i næringslivet Bygge opp under eksisterande klynger Kapasitet til å ta imot både kunnskapsintensive og arealkrevjande verksemder Arbeide for godt samarbeid mellom næringsliv, kommunar og utdanningsinstitusjonar Satse på kunnskap 4

24 Aktuelle tiltak - næringsliv Samle næringsressursane til Nordhordland utviklingsselskap Utarbeide interkommunal næringsarealplan Styrke felles næringsfond Vidareutvikle vidaregåande opplæringstilbod, også med tanke på å auke andelen av unge som tek høgare utdanning. Arrangere årleg byggesakskonferanse Auke plan- og byggesakskapasiteten Styrke arbeidet i Nordhordland digitalt 5

25 Innovasjon og gründerskap Mål: Nordhordland skal ha eit innovativt miljø der det er lett å etablere seg Strategiar for å nå målet: Stimulere til utvikling av gründerar gjennom utdanning Kople gründerane til både etablerte, og nye læringsmiljø Vidareutvikle gode møteplassar for nyskaping, både fysiske og virtuelle, på tvers av næringar Satse på nettverk mellom små næringsmiljø for å få fleire til å delta i innovative prosessar Samordne og spisse rettleiinga for etablerarar Auke innovasjonskompetansen i kommunane 6

26 Aktuelle tiltak - innovasjon og gründerskap Arbeide for Ungt entreprenørskap i skulane Arbeide for etablering av mentor-ordning Arrangere forretningsidé-konkurranse Forsterke møteplassane for gründarar Profilering av gründarar i regionen Styrke arbeidet med nettverk på tvers av næringar 7

27 Bumiljø og tettstadutvikling Mål: Nordhordland skal ha attraktive og varierte bumiljø. Knarvik skal vere eit sterkt sentrum, som saman med tettstadane i heile Nordhordland utgjer ein region med klar identitet. Strategiar for å nå målet: Synleggjere regionale fortrinn som bustadområde Legge til rette for variasjon i bustadtypar og bustadstruktur Bygge opp under regional identitet Satse på kvalitet i fysisk utforming Få fram urbane kvalitetar i regionsenteret Byggje opp under samarbeid mellom aktørane i tettstadane 8

28 Aktuelle tiltak - bumiljø og tettstadutvikling Legge til rette for bustadbygging nær tenestetilbod rundt eksisterande sentra Regionen skal profilere bukvaliteten Bruke resultata frå omdømmeprosjektet i tettstadutviklinga Satse på tettstadformingsprosjekt i fleire tettstader Skape gode fysiske møteplassar i tettstadane Tilby eit variert bustadtilbod i tettstadane 9

29 Infrastruktur Mål: Nordhordland skal ha tenleg infrastruktur som grunnlag for vidare utvikling. Strategiar for å nå målet: Samla framlegg om regionale utviklingsbehov til regionale planar og utgreiingar Prioritere ny utvikling langs etablert infrastruktur Arbeide for god og trygg infrastruktur for gåande og syklande Samla innsats for betre kollektivtilbod 10

30 Aktuelle tiltak - infrastruktur Samla framlegg til regional transportplan Arbeide for å sikre og utvide rutebåttilbodet Legge til rette for gang-/og sykkelvegar Legge til rette for trygge skulevegar Bidra til balansert vurdering av rekkefølgjekrav i distrikta Arbeide for å styrke mobil- og breibanddekninga i regionen Infrastruktur som tema i den interkommunale næringsarealplanen 11

31 Gruppeinndeling 12

32 Vidare arbeid 17.april: Styringsgruppa Mai: Administrativ høyring (4 veker) Juni: Arbeidsgruppa og styringsgruppa 11.sept: Regionrådet vedtar å legge ut planen på høyring Sept-okt: Offentleg høyring Presentasjon i kommunestyra Nov-des: Vedtak av plan 13

33 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Møte: 2/2015 Tid: Fredag 13. mars kl. 09:00 15:00 Stad: Clarion Hotel Admiral, Bergen PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Til stades: Ordførar: Rådmenn: Jon Askeland, Kari F. Aakre, Nils Marton Aadland, Astrid A. Byrknes, Kristin Handeland, Hallvard Oppedal (sak 9-11/15), Per Lerøy, Karstein Totland, Kristin Nåmdal (varaordførar Modalen) Øivind Olsnes, Jarle Landås, Ingvild Hjelmtveit, Ørjan Raknes Forthun, Svein Helge Hofslundsengen, Jan Olav Osen, Vidar Bråthen, Reidun Halland(sak 9-11/15) NUI: Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss, Kari Evensen Natland(sak 11/15) Andre: Sak 11/15: Aslaug Aalen og Lina Marie Ørnehaug, Norconsult og Øystein Sørhaug (Lindås), Anny Bastesen (Meland) og Vidar Totland (BRB) Sak 12/15: Anne Kverneland Bogsnes, NAV Hordaland Forfall: Knut Moe, Odd Ivar Øvregård Sak 9/15 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. Sak 10/15 Godkjenning, møteprotokoll møte 1/2015 Møteprotokollen frå møte 1/2015 vart godkjent utan merknadar. Sak 11/15 Interkommunal nærings- og samfunnsplan. (vedlegg) Aslaug Aalen og Lina Marie Ørnehaug frå Norconsult hadde ansvaret for ei arbeidsøkt med Interkommunal nærings- og samfunnsplan. Norconsult repeterte fyrst litt om bakgrunnen for planen, kven den er for, korleis bruka planen og kva har som er gjort til no. Hensikt med arbeidsmøtet var å få tilbakemeldingar på fokusområde, mål, strategiar og handlingstiltak og å forankra dette best mogeleg hos ordførarar og rådmenn. Det er tenkt fire fokusområde; næringsliv, innovasjon og gründerskap, tettstadutvikling og bumiljø og infrastruktur (sjå vedlegg). Sak 12/15 Tidsplanen vidare er: 17. april: Handsaming i styringsgruppa Mai: Administrativ høyring (4 veker) Juni: Arbeidsgruppa og styringsgruppa 11.september: Regionrådet vedtar å legge ut planen på høyring September - oktober: Offentleg høyring / presentasjon i kommunestyra November -desember: Vedtak av plan NAV dialog og samarbeid med vekstbedriftene Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes, NAV Hordaland var invitert til møtet for å drøfta dialog og samarbeid med vekstbedriftene i Region Nordhordland. Bogsnes sa fyrst litt om den overordna bestillinga til NAV og gav ein gjennomgang av tiltaka i skjerma sektor i fjor. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 1

34 NAV sine behov for tiltaksplassar skal vera tilpassa brukarane og det skal vera arbeidsretta tiltak. Nokre av vekstbedriftene har ikkje arbeidsplassar som er tilpassa for trening mot ordinært arbeidsmarknad. NAV har føringar om å finna tiltaksplassar i ordinære verksemder og det er ikkje grunnlag for fleire plassar i skjerma verksemder. Skjerma verksemder må vera robuste aktørar som kan tåle anbod og svingingar i marknaden, og trenden i dag er meir konkurranseutsetjing. I den samanheng burde kanskje verksemdene i Nordhordland søkja saman til meir robuste einingar som kan ha større kapasitet til å møta framtidige leveransar. Det er behov for å kunne gje søkjarar fleire alternativ og då kan ein aktør i eigen kommune bli for snevert. Nordhordland har i dag seks verksemder. NAV ønskjer seg færre verksemder med større kapasitet, meir fleksibilitet, noko som vil gje brukarane eit betre tilbod. Det vil bli strengare krav til kvalitet framover. Alternativet er tettare samarbeid om t.d. administrasjon. Bogsnes synest ein skulle arrangera ein styrekonferanse der styre og daglege leiarar set seg ned og diskuterer på eit strategisk nivå. Ho utfordra Nordhordland Industriservice (NHIS) til å koma med nye tiltak, og er positiv til samarbeid mellom NHIS og dei andre vekstbedriftene. Hordaland har i dag 2,7 % netto ledighet og det er spesielt blitt meir ledighet blant IKT og ingeniørar. Ein har no ein meir krevjande arbeidsmarknad. Ledigheita steig frå januar til februar ei tid der den normalt går det ned. Sjukefråveret i Hordaland er også høgt. Ekspertutvalet som ser på arbeidsfordelinga, oppgåver og struktur i NAV, kjem med rapport i april/mai. Nils Marton Aadland viste til at MAKS har god kontakt med NAV, og at NIS og MAKS er i reelle prosessar om tettare samarbeid. Han var elles enig i at ein må sjå på dei samla ressursane i Nordhordland og korleis ein kan utnytta desse best mogeleg. Fleire av ordførarane var enig i dette, og meinte at ein bør sjå nærare på tettare samarbeid og samordning mellom einingane også administrativ samarbeid. Sak 13/15 Sak 14/15 Sak 15/15 Prioritering av skjønsmidlar frå regionen Rune Heradstveit presenterte eit forslag frå NUI basert på innkomne søknadar frå kommunane samt det NUI allereie jobbar med av prosjekt. NUI la fram eit forslag som prioriterer dei store og vedtekne prosjekta som kommunane i fellesskap har slutta seg til. Det var ingen innspel til konkrete endringar og Rune Heradstveit fekk fullmakt til å senda inn prioriteringa slik den vart framlagt. Kort status prosjekt NUI Rune Heradstveit informerte kort om status for helsehusprosjekt slik det ligg no. Jon Askeland viste til den fine og detaljerte statusrapporten som var sendt ut til kommunane sist veke. Kommunalbanken AS er tildelt anbodet på lån. Anbod arkitekt er no ute på Doffin Det må lagast eit mandat for styre, styringsgruppe og brukargruppe Innan utgangen av april skal Lindås kommune levera deira arealbehov Bygget er planlagt med 8000 m 2. Heradstveit meinte at det er fleire grunnar til at ein bør vurdera nærare om ein ikkje burde utnytta tomta fullt ut med eingong og byggja eit bygg på m 2. Styret vil vurdera dette og evt. koma tilbake med ei tilråding. Kommunereform vidare prosess Regionrådsleiar viste til Nordhordlandstinget og til erfaringane frå SAS-kommunane (Sandefjord, Andebu og Stokke). Askeland ser for seg to løp i Nordhordland, eit regionalt løp med dei fleste kommunane og fleire løp der nabokommunar vurderer samanslåing. Deretter var ordet fritt, og fleire gjorde greie for status, haldningar og bestillingar (til rådmenn) i eigen kommune. Tilsynelatande har nokre kommunar det litt meir travelt enn andre. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

35 Nokre meinte at det ikkje skadar prosessen at dei ivrigaste startar opp sitt arbeid, men at det skjer utanfor og parallelt med Nordhordlandsalternativet. Det er uansett viktig å køyra så opna prosessar no slik at dei nye politikarane etter valet, kan gå inn i prosessane. Rådet var enige om at Regionrådet må ta eigarskapen til Nordhordlandsalternativet, og at ein må koma i gong med dette så snart som mogeleg. Kommunalministeren ynskjer å koma til regionen, og har signalisert at torsdag 16. april høver godt. Fyrste møte vert derfor planlagt til denne dagen, og så snart som mogeleg og innan den tid må alle kommunane ha sett ned eit forhandlingsutval. NUI førebur saksliste til møtet. Det samla forhandlingsutvalet for Nordhordland må velja ein leiar og ein nestleiar og peika ut eit arbeidsutval på 3-5 personar. Vidare må ein einast om ein tidsplan og diskutera den vidare politiske vegen og kva ein vil. Beslutningsgrunnlaget fylgjer modellen til SAS-kommunane og skal vera ferdig innan utgangen av januar Osterøy er foreløpig einaste kommune som har sagt nei til å utgreia Nordhordlandsalternativet, men dei kan likevel delta på fyrste møtet 16. april, og så får dei vurdera om dei har noko att for å vera med vidare (erfaringar m.v.) Vedtak: Regionrådet oppmodar kvart einskild kommune til å oppnemna inntil til tre politikarar til å delta i eit felles forhandlingsutval som har i oppgåve og utforma eit felles beslutningsgrunnlag (SAS-modellen) for samanslåing av kommunane i Nordhordland. Forhandlingsutvalet konstituerer seg sjølv med leiar og nestleiar og opprettar eit arbeidsutval med 3-5 medlem Rådmennene deltek på møta i det samla forhandlingsutvalet frå kommunane Beslutningsgrunnlaget skal vera ferdig innan utgangen av januar 2016 Første møte i forhandlingsutvalet blir 16. april Parallelle løp samtalar og dialog mellom nabokommunar m.v. vil skje samtidig, men utanfor denne prosessen (utanfor samla forhandlingsutval) Sak 16/15 Meldingar og eventuelt Kort info om status for Nordhordlandspakken Nils Marton gjorde greie for drøftingar i Meland i tråd med skissene som vart vurdert i samband med styremøtet i Nordhordlandspakken i Knarvik 5. mars. Knarvik, 13. mars 2015 Jon Askeland Leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Sak 11/15: Presentasjon arbeidsmøte Nærings- og samfunnsplan for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

36 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Fylkesmannen i Hordaland Postboks Bergen Knarvik, 13. mars 2015 Region Nordhordland - prioritering av skjønsmidlar 2015 Me viser til skriv frå Fylkesmannen datert 22. desember 2014 om «Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane i 2015». Fylkesmannen ønskjer at Regionråda skal ha ein koordinerande rolle i samband med søknad om skjønnsmidlar, og Fylkesmannen vil prioritera å støtte interkommunale samarbeidsprosjekt, mellom anna for at prosjektmidlane skal få større nedslagsfelt og gje betre læringseffekt. Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) har koordinert arbeidet med prosjekt og søknadar i regionen, og det er kome inn 10 konkrete søknader til Regionrådet / NUI. Ein av søknadane er frå Osterøy kommune og gjeld «Klimaservice Hordaland» - eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Osterøy, Kvam, Kvinnherad og Bergen samt Hordaland fylkeskommune og forskingsmiljø. Denne søknaden er vanskeleg for Regionrådet Nordhordland å ta stilling til då den går mykje breiare enn berre innanfor vår region / våre kommunar. Regionrådet synest søknaden er positiv og viktig, men ynskjer at Fylkesmannen vurderer denne i ein større samanheng. Regionrådet handsama søknadane i regionrådsmøte 13. mars og meiner at alle søknadane / prosjekt er viktige for utvikling, fornying og læring i regionen og / eller i den enkelte kommune. Regionrådet ynskjer å prioritera viktige og vedtekne samarbeidsprosjekt herunder prosjekt som har gått over fleire år, men som fortsatt krev vidare utgreiingar og konkretiseringar. T.d. gjeld dette arbeidet med å utvikla framtidsretta helseteneste i samband med etablering av Region Nordhordland Helsehus og arbeidet med kommunereforma herunder konkrete vurderingar av ulike alternativ i Nordhordland. Framtidsretta og gode helse- og omsorgstenester i Nordhordland Når det gjeld Region Nordhordland Helsehus er NUI godt i gang med planlegging av byggeprosjektet. Det er inngått avtale med Statens Vegvesen Region Vest om kjøp av tomt (veg- og trafikkstasjonen i Knarvik), og Sweco AS er engasjert som prosjektleiar for bygget. Byggelån har vore ute på Doffin, og Kommunalbanken AS har vunne konkurransen. D.d. er arkitektkonkurransen utlyst på Doffin. Meir detaljer om prosess og framdrift finn Fylkesmannen i vedlagte skriv. Men prosjektet er ikkje berre eit byggeprosjekt, men det å laga framtidsretta og gode helse- og omsorgstenester i Nordhordland. Regionrådet prioriterer søknaden om samarbeid for utvikling dette og innsatsområde i 2015 vil vera tverrfagleg døgnbasert rehabilitering i Helsehuset, utvikling av psykisk helse og styrking av tilbod til barn og unge i Nordhordland. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

37 Kommunereforma I Regionrådsmøtet 13. mars vart det vedteke at Regionrådet oppmodar kvart einskild kommunestyre til å oppnemna tre politikarar til å delta i eit felles forhandlingsutval som har i oppgåve og utforma eit felles avgjerdsgrunnlag for samanslåing av kommunane i Nordhordland. Første møte i forhandlingsutvalet er tenkt til 16. april. Regionrådet ynskjer at kommunane brukar forhandlingsdokumentet til SASkommunane som mal i det vidare arbeidet. Kommunane i Region Nordhordland minus Osterøy ynskjer alle å utgreia Nordhordlandsalternativet - i tillegg til at dei fleste kommunane også ynskjer å utgreie samanslåing med dei næraste nabokommunane. I tillegg har Solund i Sogn og Fjordane også vedtatt at dei ynskjer å utgreia Nordhordlandsalternativet sidan Gulen er med på dette. Det å utgreia Nordhordlandsalternativet med så mange kommunar involvert, i tillegg til fleire parallelle prosessar er krevjande, og regionen (NUI) må derfor setja av ein prosjektleiar i minimum 60 % stilling til dette slik at ein får til gode prosessar. Andre søknadar Regionrådet synest at alle åtte søknadane som er kome inn, ligg innanfor dei områda Fylkesmannen seier skal prioriterast, og me synest også at dei er nøkternt og godt begrunna. Regionrådet har prioritert prosjekta i rekkefylgje iht. vedlagte skjema. Fire av søknadane gjeld tiltak som omhandlar by- og tettstadutvikling, og Regionrådet har valt å setja lik prioritering på desse. Region Nordhordland håpar at fylkesmannen legg dette til grunn i tildelinga. Dersom de har spørsmål eller kommentarar til prioriteringa, ta gjerne kontakt til Rune Heradstveit, , eller direkte til søknadsstiller når det gjeld det enkelte prosjekt. Vedlagt fylgjer prioriteringsliste frå Region Nordhordland med oversikt. Den enkelte søknad er lagt inn gjennom søknadsskjema på heimesida til fylkesmannen slik det er bedt om. Med venleg helsing Rune Heradstveit (sign) Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Prioritering - søknadar om skjønsmidlar Region Nordhordland Oversikt over søknad om skjønsmidlar Region Nordhordland 3. Statusmelding for prosjekt Region Nordhordland Helsehus mars 2015 Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

38 Region Nordhordland - oppsummering og prioritering av søknadar om skjønsmidlar 2015 Godkjent i Regionrådet, 13. mars 2015 Prosjekt Varigheit Søkjarkommune Interkommunalt samarbeid for utvikling av framtidsretta og gode helse- og omsorgstenester i Nordhordland døgnbasert rehabilitering / psykisk helse / rusbarn og unge 2015 Lindås/NUI Pri. 1 2 Krit. FM Eigenandel Søkt om Tilrår sum Merknad Felles prosjekt gjennom NUI. Viktig samarbeidsprosjekt i Regionen som alle kommuane har slutta seg til. Kommunereforma 2015 Radøy/NUI 2 * Felles prosjekt gjennom NUI. Kr pr. kommune Ta vare på matjorda 2015 Meland / NUI Forprosjekt for å avhjelpa barnefattigdom 2015 Osterøy Eigenandel Kartlegging av friluftsområde i Radøy, Austrheim og Meland kommunar 2015 Radøy By og tettstadutvikling Meland Strandpromenade Åråsvågen, trinn Austrheim Områdeplan Knarvik, delprosjekt gatebruksplan og lysplan Lindås Områdeplan Knarvik, delprosjekt miljøfagleg utgreiing Lindås Total sum frå Regionen Felles prosjekt gjennom NUI. Fylkesmannen har oppmoda kommunane i RN om å søkja skjønsmidlar Saman med Austrheim og Meland. Folkehelseprosjekt. Søkjer og fylkeskommunen om kr Meland og Lindås. Viktig prosjekt i forhold til utvikling av aksen Frekhaug - Knarvik og busetning og utvikling av Flaøyområdet sør i regionen. Søknad om støtte til finansiering til prosjektering og strandpromenade 1. Ein kommune. Dette er ikkje innovasjonsprosjekt. Skjønsmidlar vert ikkje gitt til fysiske tiltak / drift og investering Oppfølgingstiltak Områdeplan Knarvik Oppfylgjingstiltak Områdeplan Knarvik Andre Klimaservice i Hordaland Osterøy 4, Søkt om Søknad er vanskeleg å ta stilling til i Regionrådet. Søknaden er positiv og viktig, men den omfattar andre kommunar i Hordaland. FMHO må derfor vurdera søknaden i ein større samanheng. Søknadssum er justert ned i forhold det Regionen trur vil kunne vera realistisk i forhold til pro rata tildeling og erfaringar frå tidlegare. Ein vektlegg også at prosjekt vil kunne gå over fleire år, og at dei derfor også søkjer neste år. Fylkesmannen sine kriterier. 1. Barn og unge - kommunane sitt arbeid mot barnefattigdom 2. Støtte til lokale / interkommunale tiltak for utvikling av framtidsretta og gode omsorgstenester 3. By- og tettstadsutvikling 4. Beredskap og samfunnstryggleik 5. Tiltak innan miljø- og landbruksområdet, klimatilpassing og tiltak for å redusera klimagassutslepp Satsingsområde Kommunesamarbeid, bruk av ny teknologi og meir føremålstenleg organisering av arbeidet er tiltak som kan bidra til å utvikla og modernisera kommunesektoren i fylket. prosessar innan og mellom kommunar for å utvikla tenestetilbodet og få betre økonomi i drifta. Samarbeidsprosjekt som omfattar fleire kommunar Større nedslagsfelt og betre læringseffekt Gje kommunane høve til å prøva ut nye løysingar på utfordringane sine. Prosjekta kan omfatta alle tenesteområda i kommunen Ikkje tilskot til utføring av kommunale drifts- og investeringsoppgåver, eller prosjekt som er ein del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.

39 Ikkje støtte til reine næringsutviklingsprosjekt eller til interne strukturelle omorganiseringar.

40 Oversikt søknader om skjønsmidlar 2015 med forslag til prioritering. Satsomr. Prosjekt Mål Søknadssum 2 Helsehus fase 2 Interkommunalt samarbeid for utvikling av framtidsretta og gode helse- og omsorgstenester i Nordhordland. Delmål: 1. Vurdere og konkretisere interkommunalt samarbeid om tverrfagleg døgnbasert rehabilitering i Helsehuset. 2. Utvikling av psykisk helse i Nordhordland. Vurdere og konkretisere samarbeid om ambulant psykisk helsetilbod 3. Styrking av tilbod til barn og unge. Avklare, planlegge og konkretisere interkommunalt samarbeid om barn og unge for å styrke systematisk innsats på tvers av nivåa. Lovverk med sentrale føringar, samt kartleggingar og vurderingar av utfordringsbilete og utviklingstrekk i Region Nordhordland er lagt til grunn for vidare vurdering og konkretisering av interkommunalt samarbeid innan rehabilitering, psykisk helse og rus, samt innsats retta mot barn og unge. Hovud- og delmål vil bidra til at Helsehuset kan representera eit fagleg løft for heile regionen, og danne grunnlag for eit tettare og meir forpliktande samspel mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Dette gjeld både i høve pasientbehandling, men og i høve eit folkehelseperspektiv. Det er eit mål å utvikle tenestemodellar som sikrar ei effektiv utnytting av dei ressursar som er til rådvelde, og at Helsehuset vert ein viktig kompetansearena i området, og ein arena for samutvikling av helsetenestene i Nordhordland. For å nå desse måla vil det vere behov for ressursar til: Prosjektleiing og koordinering Planlegging og gjennomføring av møte, kurs og felles fagdagar Innhenting av erfaringskunnskap og grunnlagsdata Informasjonsarbeid Totalsum/ Eigeninnsats Faglege og administrative ressursar frå kommunar og helseføretak. Prosjekt ansvar NUI Kommunar Alle 0 Kommunereform Hovudmålsettinga med prosjektet er at regionen skal ha ein kommunestruktur i Nordhordland som sikrar at kommunane kan ivareta sine funksjonar på ein best mogeleg måte innafor sine roller som: NUI Alle Oppdatert 13. mars 2015

41 Satsomr. Prosjekt Mål Søknadssum Tenesteprodusent Samfunnsutviklar Lokaldemokratiforvaltar Totalsum/ Eigeninnsats Prosjekt ansvar Kommunar Diverse informasjon: Status for kommunane i regionen er at alle kommunane ønskjer få vurdert om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunane. Eit alternativ vil vere ein stor kommune i Nordhordland. I tillegg kan det vere aktuelt for dei einskilde kommunane å vurdere andre alternativ. Sjølv om Osterøy ikkje vil vere med i Nordhordlandsalternativet kan dei ha nytte av å ha innsikt i dei prosessane som er i regionen. For å sikre naudsynt framdrift i prosjektet vil ein tilsett ved Nordhordland Utviklingsselskap IKS bruke om lag 60 % av arbeidstida på dette prosjektet. Erfaringa frå 2014 er at det må vere nokon som har dette som hovudarbeidsområde dersom ein skal klare å få dratt prosjektet vidare. Samstundes er det viktig å understreke at det er politikarane som må styre prosjektet og gjere dei naudsynte vala undervegs. 5 Ta vare på matjorda Korleis nytta massar frå utbygging som ressurs til nytte for landbruk og samfunn på ein måte som førebygg konfliktar med innbyggarane og miljøet Mål: Rettleiar for massehandtering knytt til offentleg rettsleg handsaming Auka kompetanse hjå grunneigarar, bønder, entrepenørar og kommunale sakshandsamarar i regionen NUI NUI / Regionrådet Alle kommunane 1 Forprosjekt for å avhjelpa barnefattigdom Det har vore gjennomført eit forprosjektet Ta vare på matjorda - i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og kommunane i Nordhordland. Bakgrunn for dette er store utbyggingar til næring og bustadbygging i Nordhordland som gjev store overskot av jord- og steinmassar som må handterast. Framover er det store utfordringar knytt til utbygging i Mongstadområdet og sørover. Kommunane har hatt ulike tilnærmingar for løyse dette, og det manglar ein felles forvaltningsprakis for å handsama dette på ein samfunnsgagnleg måte. Prosjektet har komen inn som tiltak 5,12 i handlingsprogram for Klimaplan Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen har oppmoda kommunane i Nordhordland til å søkja skjønnsmidlar til eit hovudprosjekt. I utgangspunktet arbeidde administrasjonen med eit fullskala prosjekt innan barnefattigdom. Undervegs i prosessen er det blitt tydeleg at ein ikkje har stor nok kommunal eigenfinansiering på noverande tidspunkt til eit slikt prosjekt. Samstundes er det klart at ein treng lengre tid for å rigge prosjektet med rette tiltak og tilhøyrande finansiering. Ein har difor valt å gå vidare med eit forprosjekt Osterøy Osterøy Oppdatert 13. mars 2015

42 Satsomr. Prosjekt Mål Søknadssum Totalsum/ Eigeninnsats Prosjekt ansvar Kommunar Over tid har ein i Osterøy sett at det er: Ei auke i vedtak i stønad til dekking av fritidsaktivtetar, utstyr og skuleturar for barn og unge. Ei sterk auke i forhold til gjeldssaker som kan resultera i tvangssal om ikkje det offentlege hadde gripe inn. Ei sterk auke i inkassosaker i Osterøy kommune, der me toppar lista over inkassosaker i Hordaland, jmf. SSB. Ein ønsker å utvikla eit prosjekt som motverkar konsekvensane av barnefattigdom, utan at det er stigmatiserande for fattige barn. Ein ønsker å utvikla tiltak som aukar barns deltaking og aktivitet, og over tid hindra at fattigdom går i «arv» frå foreldre til barna deira. Konkrete tiltak ein ynskjer å utvikle er blant anna: Tiltak som bidreg til å sikra barneperspektivet på Nav-kontoret Utvikling av heilskaplege oppfølgingsprogram for låginntektsfamiliar Utstyrsbank, ferie- og aktivitetstilbod til barn og familiane deira i skuleferiane som ein integrert del av den heilskapelege oppfølginga. Tiltak som bidreg til overgang til opplæring, arbeid og aktivitet for ungdom opp til 25 år som ikkje er under utdanning eller i arbeid Utvikling og forankring av ein kommunal handlingsplan for å førebyggje og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamiliar. 2 Kartlegging av friluftsområde i Radøy, Austrheim og Meland kommunar Konkrete mål med prosjektet er: Å få betre oversikt over areal for friluftsliv i kommunane, med vekt på kvardagsfriluftslivet. Verdisetja areal for friluftsliv i kommunane. Identifisera aktuelle areal for sikring til friluftsformål Dette skal vidare vera grunnlag for: Betre kommunal forvaltning av friluftsområda i kommunane. Vidareutvikling av friluftsområda i kommunane. - Auka kjennskap til og medvit om friluftsområda i kommunane. Sikring av viktige friluftsområde for framtida. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder ei fagleg basert kartlegging og verdisetjing av areal for friluftsområde i kommunane basert Miljøverndirektoratet sin rettleiar Kartlegging og verdisetting av friluftsområder (M ). Prosjektet skal resultera i eit kart med oversyn over friluftsområda og tilhøyrande dokument der områda er skildra og verdisett. Kartlegginga skal leggjast ut i Naturbase. Hordaland fylkeskommune er prosjektkoordinator på vegne av alle kommunane i fylket som Radøy Austrheim Meland Radøy Oppdatert 13. mars 2015

43 Satsomr. Prosjekt Mål Søknadssum deltek. Det vil vera ein prosjektleiar i kommunane som anten er tilsett i kommunen eller frå Bergen og omland friluftsråd. Det vil i tillegg vera ei arbeidsgruppe i kvar kommune. Skular, barnehagar, grendalag og andre lokale ressurspersonar vil verta trekte inn i arbeidet med kartlegginga. Det vil vera eit tett samarbeid mellom kommunane, både når det gjeld erfaringsutveksling, kompetanseheving og samarbeid om ein del av oppgåvene. Totalsum/ Eigeninnsats Prosjekt ansvar Kommunar 3 By- og tettstadutvikling Flatøy 3 By- og tettstadutvikling Strandpromenade Åråsfeltet Daaebua Mål for planarbeidet på Flatøy Utvikle eit samfunn med gangavstandar til dei daglege behov. Leggje til rette for næringsareal i planområdet og slik at flest mogleg kan bu og arbeide på same stad. Leggje til rette for at delar av strandsona kan nyttast til sjøtilknytta nærings- og aktivitetstilbod Leggje til rette for å utvikla Midtmarka til eit klima- og energieffektivt bustad- og næringsområde Utvikle betre tilgjenge for friluftslivet på Flatøy og Håøya Utbetre det lokale vegsystemet på Flatøy, leggje betre til rette for fotgjengarar og syklistar og kople det til E39 og eit overordna gang- og sykkelvegnett. Utvikle eit område med miljøvennlege løysingar for transport, energi og avfallshandsaming. Leggje til rette for eit nærsenter med eit avgrensa handelstilbod, private og offentlege tenestetilbod. Styrka og vidareutvikla regionsenteret Knarvik, og leggja til rette for ei utvikling av aksen Frekhaug Flatøy Knarvik. Å knyte Austrheim kommunesentrum tettare saman. Å leggje betre til rette for at fleire går og syklar når dei skal frå A til B, slik at kommunesentrum vert mindre bilbasert. Å gjere det meir attraktivt å gå og sykle for rekreasjon og mosjon i kommunesentrum, og såleis fremje folkehelse og trivsel. Trafikksikring. Kystlandsbyen, inkludert avstikkar til Mastrevik Torg. Tiltaket vil forkorte avstanden frå Åråsfeltet til Kystlandsbyen, og såleis gjere det meir attraktivt å gå og sykle. Promenaden vil vere ein del av kulturaksen i kommunesentrum frå Kunsthuset via båtsamlinga i Daaebua til Kystlandsbyen, også med kulturelt innhald. Ein del av promenaden er lagt inn i reguleringsplan for Kystlandsbyen. Promenaden vert nyskapande ved å bolte fast delar av traseen i berg. Det vert søkt om skjønnsmidlar til dette som eit fornyings- og innovasjonsprosjekt i kategorien by- og tettstadutvikling Austrheim Austrheim Oppdatert 13. mars 2015

44 Satsomr. Prosjekt Mål Søknadssum Totalsum/ Eigeninnsats Prosjekt ansvar 3 Områdeplan Knarvik, Lindås kommune har i fleire år arbeidd med utviklinga av regionsenteret Knarvik Lindås delprosjekt Føremålet med det pågåande planarbeidet er å leggje til rette for ei trinnvis transformasjon og omforming av Knarvik sentrum til eit regionsenter som har gatebruksplan og framtidsretta og utbane løysingar med høg arkitektonisk kvalitet. lysplan. Ei bymessig utvikling skal og leia til ein levande by som inviterer til bruk av byrom, og som tilbyr eit mangfald av kvalitetar for alle. Ein gatebruksplan og lysplan for gater og byrom i Knarvik sentrum skal bidra til å oppnå den overordna målsettinga for regionsenteret. Kommunar 3 Områdeplan Knarvik, delprosjekt miljøfagleg utgreiing. 5 Klimaservice i Hordaland Lindås kommune har i fleire år arbeidd med utviklinga av regionsenteret Knarvik. Føremålet med det pågåande planarbeidet er å leggje til rette for ei trinnvis transformasjon og omforming av Knarvik sentrum til eit regionsenter som har framtidsretta og utbane løysingar med høg arkitektonisk kvalitet. Ei bymessig utvikling skal og leia til ein levande by som inviterer til bruk av byrom, og som tilbyr eit mangfald av kvalitetar for alle. Eit delprosjekt som skal gjennomførast for å nå den overordna målsettinga, er omlegging av Lonsvassdraget. Vatn er eit viktig element i det nye byrommet. Det skal gjennomførast ei miljøfagleg utgreiing før omlegginga kan gjennomførast. Søkt om Søknaden er vanskeleg å ta stilling til i Regionrådet. Søknaden er positiv og viktig, men då den omfattar andre kommunar i Hordaland utanfor vår region, fylkeskommunen og forskingsmiljø er det vanskeleg for Regionrådet å handsama denne i samanheng med søknadar frå regionen. FMHO må derfor vurdera søknaden i ein større samanheng Lindås Osterøy Kvam Kvinnherad Bergen Oppdatert 13. mars 2015

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.09.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 18:00 2000 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Terje Håland

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 07.04.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Kantina på Kommunehuset Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 10.11.2016 Møtestad: Øksnes Grendahus Møtetid: 13:00 19:45 Frammøtestad er servicekontoret på kommunehuset. Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 05.11.2018 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem møter

Detaljer

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Møte: 04/2015 Tid: Måndag 24. august kl. 13.45 17.00 Stad: Skjerjehamn Til stades:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2000 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2030 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:15 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.07.2014 Møtestad: Kommunehuset - Austrheimstova Møtetid: 18:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.09.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 2 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 008/14-014/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.11.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-1030 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00-11.45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.03.2016 Møtestad: Kantina - Kommunehuset Møtetid: 17:00-17:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for eradsstyret Møtedato: 27.05.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - eradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 18:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.10.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12.00-13.00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-12:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober 2013 Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS www.nordhordland.net Kommunestruktur 2015 9 kommunar er med: Austrheim(2833) Fedje (569)

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Quality Hotel Sogndal Møtedato: 26.10.2018 Tid: 09:30-13:45 A. Varaordførar Laura Kvammen ønskte velkomen til Sogndal B. Desse møtte: Faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 14.04.2016 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 16.03.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1145 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, sms til

Detaljer

Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.

Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr. Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 13 Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 145/13-163/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.04.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa:

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa: SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS 07.02.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 1/171 Framlegg til konkretisering politisk medverknad i planprosessen Rådmannen sitt framlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 14.05.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Skeidsvoll KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtedato 22.02.2018 Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset MØTEPROTOKOLL Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Medlemmer møtte: Aadland, Nils

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 22.04.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.05.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 10:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.01.2018 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 09.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Manger Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, eller

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-13:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00,

Detaljer