PRS PIONEER REFERENCE SERIES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRS PIONEER REFERENCE SERIES"

Transkript

1 PRS PIONR RRN SRIS KSKLUSIV LYDPRKSJON Omg deg med luksurøs, krystallklar lyd med PRS Poneer Reference Seres. Når det gjelder førsteklasses lyd er det ngen som kommer nærmere. PRS har satt standard for uropas topp profesjonelle lydkonkurrenter det er vnnerteamet! Hver eneste del hovedenhet, equalzer, forsterkere og høyttalere er laget ndvduelt av de aller beste H komponenter for å få en ren og fantastsk lydkvaltet. Kombnert som et system vl du få dtt lvs lydopplevelse. Den laveste bass blr delkat balansert med klare og rene høyder. Lyden kan smpelthen kke bl bedre en dette. [ 46 ]

2

3 PRS PUR UDIO SYSTM DX-P9R KOMPONNT D RDS TUNR DX-P9R høykvaltets komponent tuner overfører dgtale data drekte fra D tl lydprosessorene, så du kommer så nær den orgnalen lyden som mulg med absolutt mnmal forvrengnng. Når den pares optsk med DQ-P9 dgtal preamp/equalzer, dannes et system med fremragende audo, DSP og nettverkfunksjoner. å nn for en enestående lytteopplevelse og bruk rene, vel utprøvde forsterkere og høyttalere, maken tl PRS seren. DQ-P9 DIITL PRMP/QULIZR Koble denne DSP enheten tl DX-P9R og få allsdg, ren lyd og forvrengnngsfr operasjon av den dgtale sgnalprosesserngen og nettverksfunksjoner. Ved å konvertere nnkommende lydsgnaler dgtalt, blr det mulg å balansere utgangssgnalet, matche akustkken blen og lage dn egen lydprofl ved bruk av parametrsk equalzer og Sound eld ontrol. ULLT DIITLT SYSTM Poneer s rene audosystem DX-P9R komponent tuner og DQ-P9 dgtal preamp/equalzer omdefnerer lydperfeksjon. Poneer h-bt teknolog konverterer det orgnale 16-bts D-audosgnalet tl 24 bts. Dette forbedrer sgnalets lneartet og opprettholder ren audokvaltet under den dgtale prosesserngen. DX-P9R har en optsk dgtal nngang for å kunne koble tl XDV-P9-II Mult-DVD spller og optske, dgtale utganger for å koble DQ-P9 eksternt tl et dgtalt nettverk. Dette nettverket har 3 meget nøyaktge 51-bts dgtale sgnalprosessorer, for å mplementere 31-bånds grafsk lydutjevnng med uavhengg venstre/høyre kontroll, Tme lgnment og 4-ves dgtal deleflter. egge enheter har urr-rown 24-bts mult-bts Der det beste av det beste! Hver av DX-P9Rs audo utganger har V/H uavhengge Der. DQ-P9s utganger har V/H uavhengge Der for høy, mellom og lav modus. Dene er 24-bts mult-bts D/-konvertere arrangert Sgn-Magntude converson modus. Dette elmnerer forvrengnng nullgjennomgangen og gr et fremragende sgnal-/støyforhold, samt et meget bredt dynamsk område. Kombnert med 8 gangers dgtal oversamplng blr sluttresultat en enestående klar lydgjengvelse. udofle vl også sette prs på detaljer som alumnum frontpanel, elegant blått OL dsplay, gullbelagte R termnaler og 99,99 % ren oksygenfr kobber R lednngene. nesser som kobberbelagt chasss og modusen Dsplay Off gjør dsse produktene tl en drøm. Deleflterjusterng rafsk equalzer Kobberbelagt chasss Dsplay Off modus [ 48 ] Hovedfnessene for hvert produkt er ndkert med fargede koner. Se sdene for full forklarng av alle koner.

4 PRS ORSTRKR Poneer s PRS forsterker er laget for å drve høyttalerne tl det ytterste eller enda lenger med kraftfull, forvrengngsfr lyd. I tllegg et 4-kanals deleflter (PRS-X340) som lar deg velge mellom 3 9 khz eller Hz. åndpassflteret gjør tlleggsforsterknngen tl en lek. Så hvs du vrkelg ønsker sann, formdabel effekt skal du gå nn for PRS serens forsterkere. PRS-X340 4 x 150 W (2 x 500 W) maks. 4-KNLRS ROKOLINSR KTORSTRKR PRS PIONR RRN SRIS PRS-X320 2 x 200 W (1 x 800 W) maks. PRS-X220 2 x 120 W (1 x 400 W) maks. 2-KNLRS ROKOLINSR KTORSTRKR 2-KNLRS ROKOLINSR KTORSTRKR MONTR PRS SRINS ORSTRKR SMMN Monter to forsterkere PRS seren sammen, for å få én massv forsterker. Monterngsfestet på nnsden kan fjernes eller drees nnover, for å montere forsterkerne plant mot hverandre. MOST NHTR OR OPTIML JNIVLS Poneer MOST utgangsenheter har merkbare fordeler forhold tl vanlge bpolare enheter. Hurtgere svtsjng resulterer mndre forvrengnng og mndre støy. Høy effekt plede å bety økt varme og motstand som kunne føre tl støy, men PWM regulert MOST strømforsynng holdes kjølg selv under voldsom belastnng. Med dsse MOST enhetene gr PRS forsterkere mer effekt enn noen gang tdlgere! INTLLINT KTSYSTM Strømforsynngen en bl har vanlgvs en begrenset utgangseffekt på 50 W for en last på 4 ohm. or ytterlgere effekt har PRS forsterkere en PWM regulert MOST strømforsynng, som øker spennngen blen, mens Poneer s ntellgente effektsystem styrer strømforsynngen. Dette betyr at du nå får ekstra strømstyrke tl høyttalerne uten støy, som kompensasjon for spennngsfall på grunn av andre elektrske belastnnger blen. Du kan nå få den effekten du ønsker. or full features, please see page 98. [ 49 ]

5 PRS HØYTTLR & PSSIVT DLILTR TS-T3PRS 200 W Max. 75 (3 Da.) 30 mm LTMONTRT MYK DOM DISKNTHØYTTLR Denne dskanthøyttaleren forbedrer det totale lydblde dtt audosystem med en utvdet lav frekvensrespons. n stor, myk dome membran uten skurrng og en ekstra sterk neodymmagnet gjør responsen hurtgere og mer press. Det kvaltatve, lukkede kammeret utvder delefrekvensen. 87 (3-3/8 Da.) 15 (9/16) 3-4,3 (3/16 Da.) hull 30 (1 1/4) TS-M7PRS 17 cm MLLOMTONSS 200 W Max (6-1/4) Da.) 170 (6-3/4 Da.) 100 (4 Da.) 143 (5-5/8 Da.) Denne mellomtonebasshøyttaleren ble laget for å gjeng reell lyd og sang med mndre forvrengnng. Takket være komposttmembran med KVLR fbrer og symmetrsk balansert butyl gummkant, kan du forvente jevn, nøyaktg lydgjengvelse fra mellomtonebassen tl de øvre mellomtonefrekvensene. 4-4,5 x 6,5 hull (3/16 x 1/4 ) 8,3 (5/16) 67,3 (2 5/8) TS-W12PRS 30 cm SUWOOR V -TYPN MD DOLT TLSPOL 1200 W Max. 8-6,5 Hull (1/4 Da.) 322 (12-3/4 Da.) 302 (11-7/8 Da.) 278 (11 Da.) Denne kraftfulle subwooferen har en VS-talespole med kjølng og en ggantsk magnetsk krets som sammen holder subwooferen kjølg. Den har også en 2-lags lang talespole (2 x 4 ohm), som kombnert med den meget lette kompostt membranen med KVLR 19 (3/4) 133 (5-1/4) 152 (6) fbrer, sørger for en meget sterk bevegelseskraft. UD-N2PRS 200 W Max ,3 2-VIS PSSIVT DLILTR Poneer har laget et 2-ves passvt deleflter speselt tl TS-T3PRS og TS-M7PRS. Med sn dfferenserte MI (elektromagnetsk nterferens) skjermete chasss, gr dette deleflteret enkle, tydelge og nøyaktge lydgjengvelser. 142 [ 50 ] Se sde 99 for fnesser og spesfkasjoner.

6 NLT PRS-SYSTMOPPSTT or å få det meste ut av DX-P9R anbefaler Poneer at den brukes kombnasjon med DQ-P9 og PRS forsterkere og høyttalere. Dette gr et varert systemoppsett, som passer brukerens lydpreferanser og lydmljøet blen. I begge konfgurasjonene vst nedenfor, blr de eksterne forsterkerne drevet va DQ-P9 s H-Volt utganger. Dsse meget kvaltetsfulle utgangene bruker sn egen pluss/mnus PWM-strømforsynng tl å mnmere støy og forvrengnng. Lag det optmale lydsystemet ved bruk av DQ-P9 sn 4-ves konfgurasjon (lav, mellom, høy, subwoofer) for maksmal lydgjengvelse. Hvert frekvensbånd har sn dedkerte høyttaler, mens deleflter og Tme lgnment sørger for at hvert bånd blr nøyaktg tunet. Resultatet blr perfekt balansert akustkk. oretrekker du å arbede med et 2-ves pluss subwoofersystem, vl den ekstra kanalen kke gå tapt. Den kan brukes tl å drve en høyttaler og forbedre akustkken for baksetet. PRS PIONR RRN SRIS 3-VIS RONTSYSTM PLUSS 2 SUWOOR KOMPLTT V/H SPILVNDT OPPL TS-T3PRS DX-P9R* DQ-P9 TS-T3PRS or å utnytte DQ-P9 fullt ut, kan det settes opp et 3 ves frontsystem pluss subwoofere som vst her. Denne systemkonfgurasjonen står for et ypperlg naturtro lydoppsett. Høy Høy * Med denne systemkonfgurasjonen kan også de bakre høyttalerne kobles tl va bakre R-utgang på DX-P9R ved spesfkke behov. PRS-X320 PRS-X320 uten dskant Mellom L R Mellom uten dskant TS-M7PRS PRS-X320 Lav Lav PRS-X320 TS-M7PRS PRS-X320 Sub Sub PRS-X320 TS-W12PRS TS-W12PRS ront/baksete Subwoofer 3-VIS RONT/2-VIS K/2 SUWOOR 3-VIS RONT TS-T3PRS uten dskant Høy DX-P9R DQ-P9 Mellom Sub Lav Den 3-ves konfgurasjonen dette systemet består av en lav- og en mellomtonehøyttaler og en dskanthøyttaler drevet av DQ-P9s aktve deleflter. Den 2-ves bakre konfgurasjonen blr drevet va kanalen for mellomtoneutgangen på DQ-P9. Denne mellomtoneutgangen kan brukes som utgang for hele området, som deretter kan kombneres 3-VIS RONT TS-T3PRS uten dskant med UD-N2PRS deleflter, for å drve et 2-ves system. De bakre høyttalernes lydutgang vl forbedre lydmljøet, men også g baksetepassasjerene bedre lydforhold. PRS-X VIS KR 2-VIS KR Dskant TS-M7PRS TS-M7PRS Dskant PRS-X340 TS-W12PRS PRS-X340 TS-W12PRS aksetet orsetet Subwoofer [ 51 ]

7 UROPISK SPRT KOMPONNT RRNSHØYTTLR Dsse supre høyttalersystemene av høy kvaltet består av speselt utvalgte mellomtone/bass, dskant og delefltre, som tar deg tl nye høyder av lydperfeksjon. Den myke dome dskanthøyttaleren gjengr nøyaktg de høye tonene, mens det passve deleflteret garanterer optmal passerng av lave og høye frekvenser fra forsterker tl bass og dskanthøyttalere. n garantert uforglemmelg lytteopplevelse! 17 M SPRT 2-VIS HØYTTLRSYSTM 220 W Max. 17 cm kompostt basselement med fbrer av KVLR og butyl gummkant 25 mm myk, dome dskant med neodymmagnet VS-talespole (Voce ol oolng System) ormstøpt alumnumsramme ullbelagte skrutermnaler for basshøyttalere Dskantkt består av: Skrått avstandsstykke for overflatemonterng Tlpasset brakett for dskanthøyttaler tl Renault, Peugeot og troën Passvt deleflter Nvåkontroll dskant (0 d, -3 d) Nomnell nngangseffekt 70 W Hz, 90 d (1 W/1 m) 13 M SPRT 2-VIS HØYTTLRSYSTM 160 W Max. 13 cm kompostt basselement med fbrer av KVLR og butyl gummkant 25 mm myk, dome dskanthøyttaler med neodymmagnet VS-talespole (Voce ol oolng System) ormstøpt alumnumsramme ullbelagte skrutermnaler for basshøyttalere Dskansekt består av: krått avstandsstykke for overflatemonterng Tlpasset brakett for Renault Passvt deleflter Nvåkontroll dskant (0 d, -3 d) Nomnell nngangseffekt 40 W Hz, 90 d (1 W/1 m) KOMPOSITT MMRN MD IRR V KVLR asshøyttaleren tl TS-W12PRS, TS-M7PRS, og er omhyggelg laget for å gjeng stemmer og sang med mndre forvrengnng. Takket være en komposttmembran med fbrer av KVLR vl man få naturtro, myk lyd fra mellomtonebassen tl øvre mellomtonefrekvenser. [ 52 ] Se sde 99 for alle spesfkasjoner og sdene for overskt over høyttalerapplkasjoner for unversalhøyttalere.

8 PIONR LYDTUNIN/DMOILR PIONR S DMOILR 2004 Sjekk fem av de flotteste demoblene som fnnes vses nedenfor fulle av topp, profesjonelle Poneer produkter. De vl blende deg med sne mponerende, utstafferte nterører og fantasfulle ntegrerng. DNNIS VN DIJK S PORSH YNN Denne praktfulle jetsvarte blen med sknnnterør er komplettert med tre VX-P7300 fargedsplayer. Det ene glr ut av dashbordet, mens de to andre er elegant plasserte nakkestøttene. PRS forsterkere med høy ytelse PRS-X340, PRS-X720 og PRS-X220 drver henholdsvs høyttalerne, subwoofer og senterhøyttaler. Dette spektakulære oppsettet, nkludert en skjult X-P700D tuner, styres enkelt va det 7 tommers dsplayet med berørngspanel tlhørende VH-P7500DVD multkanals DVD hovedenhet, som gjen er koblet tl VI-800DVD blnavgerng for ytterlgere funksjonaltet. len kan beundres på alle tunngarrangementer rundt om uropa. PRS PIONR RRN SRIS MINI Insprert av Poneer s tema sound.vson.soul ble det utstyrt tre Mn demobler ngland. Sound handler om super lydkvaltet. Poneer s topphøyttalere og, den førsteklasses forsterkeren PRS-X340 komplettert med subtl bass fra to TS-W12PRS subwoofere, gr en respektfull lydgjengvelse. Den stlge hovedenheten DH-P77MP og navgerngspakken VI-600T gjør Sound komplett. Vson gjør om Mn en tl en Mn-kno. VH-P7500 fyller blen med surround sound underves. em VD-W6200 skjermer, ekstra høyttalere og forsterker skrer kontnuerlg underholdnng. Soul er stor på volum, stor på bass og stor på utseendet. re kraftfulle PRS-X340 forsterkere er montert for å drve TS- W5000SPL subwooferen bagasjen. Dørene måtte bygges om for å få plass tl TS-2010 høyttalerne full størrelse. ksklusve hjul og stlg fnsh en perfekt pakke. TOYOT RV4 Denne demoblen ser fantastsk ut, lyder fantastsk og har full mulghet for fantastsk blnavgerng. Den fremtdsrettede demoblen har to TS-W12PRS subwoofere elegant plassert bagasjerommet bak belyste pleksglass utstyrt med Poneer og Toyota logoer. akdøren vser et VD-W8000 dsplay, et høyttalersett og kvaltetsfulle PRS forsterkere. Super blnavgerngsfunksjonaltet og underholdnng er skret med VH-P7500DVD multkanals DVD V hovedenhet og VI-900DVD DVD blnavgerng/v enhet. len har også to VD-W6200 dsplayer bak og XDV-P9-II Mult-DVD spller og et praktsk ryggekamera. PIONR LYDTUNIN Profesjonelle på den nternasjonale tunngarena satser på høykvaltetsprodukter fra Poneer for å vnne. Det er derfor Poneer stadg dukker opp prsbelønte bler med lydkvaltet SPL (Sound Pressure Level) konkurranser. ra 2003 er Poneer også stolt over å være en offsell sponsor for MM (uropean Moble Meda ssocaton). [ 53 ]

9

10 ORSTRKR O SUWOOR STT DIN N RKORDR Stor lyd fra en smal enhet hvlken fornøyelse! De nye klasse-d forsterkerne er lke kompakte og effektve som de er stlge. Lkevel gr de den reneste og flotteste opplevelsen som fnnes. Også den nye M forsterkerseren fra Poneer lgger på effekttoppen. De pumper ut ntens effekt tl subwoofere og høyttalere og de holder stand! Sammen med Poneer SPL subwoofere verdensklasse utgjør de det perfekte team og du vl få en massv bassgjengvelse. De banebrytende SPL subwooferne fra Poneer domnerer dagens lydtunngsarena og har allerede satt verdensrekord sn klasse. Kan det bl bedre? Poneer s forsterkere og subwoofere er både smale og smarte. De er faktsk de beste sn klasse. [ 55 ]

11 KLSS-D ORSTRKR M-D510M KLSS-D ORSTRKR NYHT 1 x 1000 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω) Max. Ren ntenstet 1000 W maksmal utgangseffekt strømmer ut av denne Klasse-D forsterkeren fra Poneer. Med kraftfull men kompakt desgn og stabl spennng vl denne forsterkeren fylle dne subwoofere og høyttalere med ren, forvrengnngsfr lyd. Klasse-D forsterkere trenger mndre strøm og derved blr det mndre varme som kan forvrenge sgnalene. Dgtal prosesserng sørger også for klar uavbrutt lyd. Lytt og bl overbevst! STRØM KONTR KT TT TT 50 Høye strømverder + ront eller bakre høyttaler Lave strømverder + ront eller bakre høyttaler Strømstyrke () Utgangseffekt (watt 4 Ω) Klasse-D Klasse- Subwoofer Den store effekten som kreves for å drve en subwoofer forårsaker ustabl strøm og spennng, som kke bare går tl subwooferen men også tl front og bakre høyttalere. Resultatet er at lydkvalteten påvrkes og forvrenges. Subwoofer n Klasse-D forsterker trenger kun 2/3 av strømstyrken som er nødvendg for en vanlg forsterker. Strømforsynngen både tl subwoofer og høyttalerne foran og bak blr mer stabl. Dette går derfor kke ut over lydkvalteten og man kan glede seg over meget ren lyd uten forvrengnng. KLSS-D ORSTRKR Klasse-D forsterker overgår tradsjonelle Klasse- eller forsterkere. Meget lte effekt blr omdannet tl varme, mens en meget stor prosent av strømforsynngen (67 %) blr overført tl lasten. Dette resulterer at lav nngangseffekt produserer høy utgangseffekt. [ 56 ] Se sde 100 for fnesser og spesfkasjoner.

12 M-D515 5-KNLRS KLSS-D ORSTRKR NYHT 4 x 100 W (4 Ω) + 1 x 300 W (4 Ω) eller 1 x 600 W (2 Ω) Max. Denne 5-kanals Klasse-D forsterkeren setter nye standarder med fremragende, forvrengnngsfr lyd, førsteklasses effekt, komplett en smal, kompakt enhet. Med 5 kanaler 4 analoge og 1 klasse-d mono og LP og HP, kan du koble tl 4 høyttalere drekte, pluss en subwoofer. Høyeffektv Klasse-D teknolog krever mndre strøm. Det betyr mndre varmegenererng og mndre forvrengnng. Sansene fylles med naturtro, utrolg kraftfull lyd. ORSTRKR O SUWOOR PULSRDDMODULTOR Klasse D-forsterkerens PWM (Pulse Wdth Modulator) avpasser det orgnale audo nngangssgnalet etter et annet sgnal som har en mye høyere, fast frekvens. Resultatet blr et dgtalt sgnal som består av et nngangssgnal og en rekke frekvenskomponenter rundt modulasjonsfrekvensen. t LP (lavpassflter) vl deretter fltrere ut 350 khz frekvenspulser. Resultatet blr et forsterket utgangssgnal som går tl subwoofer og/eller høyttalerne. ordelen med denne forsterknngen er at T-ene for utgangseffekten vrker som en bryter som er på eller av. Når den er på vrker T som en sluttet bryter, dvs. ngen spennng over termnalene og ngen overflødg effekt blr omgjort tl varme. Derfor kan kjølefnnene være meget små og forsterkerne meget kompakte. n jevn muskkeffekt kan pumpes nn subwoofere og høyttalere og g maksmal klar lyd uten forvrengnng. PULSRDDMODULTOR Inngangssgnal +V 0 Sgnalampltudeoverførng tl pulsbredde -V Pulsebreddemodulasjonskrets + orsterker - orsterker t LP (lavpassflter) kutter av de høye frekvensene Utgangssgnal Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 57 ]

13 ROKOLINSR ORSTRKR Tenn systemet dtt med den pulserende kraften fra Poneer s nyeste brokoblngsbare forsterkere. De er stand tl å drve 4 eller 2 eksterne høyttalerkanaler, samt at en allsdg subwoofer lett kan styres. Du er skret forvrengnngsfr lyd, høyfrekvent lydgjengvelse og forbedret varmefordelng med Poneer s unke desgn. 4-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 4 x 100 W (2 x 240 W) Max. 4-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 4 x 70 W (2 x 150 W) Max. M-6000 NYHT M-4000 NYHT M-5000T NYHT M-3000T NYHT 2-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 2 x 250 W (1 x 760 W) Max. 2-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 2 x 80 W (1 x 200 W) Max. MOST STRØMORSYNIN O MOST KTORSYNIN Poneer s brokoblngsbare forsterkere er bedre en noen gang på høykvaltets effekt, takket være Poneer s MOST utgangskomponenter! MOST strømforsynng har mange fordeler forhold tl konvensjonelle, bpolare utgangskomponenter og sørger for topp utgangseffekt uten støy eller forvrengnng. MOST utgangskomponent med høy ytelse øker forsterkerens frekvensområde og sgnalenes lneære respons. Så nå kan du drve forsterkeren enda hardere, uten at det går ut over lydkvalteten. [ 58 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

14 KTIV DLILTR Poneer s delefltre, som plasseres mellom lydklden og forsterkeren, er desgnet for å g utrolg nøyaktg og klar lyd. Det er flere modeller å velge mellom, og alle kan justere delefrekvensen, for å passe tl spesfkasjonene for subwoofere, mellomtone- og dskanthøyttalere. D-635 D VIS LKTRONISK DLILTR Regulerbar delefrekvens (Md og Lav: 50 Hz 200 Hz el. 500 Hz 2 khz, Høy og Md 3 khz 10 khz) ut-off slope: 12 d/okt. (alle områder) asevendere for bass og høyfrekvens Utgangsvelger for basshøyttaler (stereo/mono) Nvåkontroll ullbelagte R nn- og utgangstermnaler 2-VIS LKTRONISK DLILTR LP og HP ( Hz) ut-off slope: 12 d/okt. Regulerbar delefrekvens (50 Hz 200 Hz kontnuerlg regulerbar) asevender for subwoofer Regulerbar nvåkontroll for subwoofer ( 15 tl +15 d) Utgangsvelger for basshøyttalere (stereo/mono) ullbelagte R nn/ut-termnaler ORSTRKR O SUWOOR D VIS LKTRONISK DLILTR LP og HP ut-off frekvens (HP: 80 Hz el. flat. LP: 80 Hz) ut-off slope: 12 d/okt. Utgang for basshøyttaler R nn- og utgangstermnaler In-lne støyflter (separat sgnaljord) KSMPLR PÅ ORSTRKR-SUWOOR KONIURSJON Nedenfor vses et par eksempler på hvordan man kan bygge et lydsystem blen med en forsterker/subwooferkombnasjon. Dsse konfgurasjonene gjør det mulg for hver subwoofer og forsterker å maksmere systemets potensal. PRS-X340 PRS-X320 PRS-X220 L R Sub Stereo ull range høyttalere TS-W121SPL eller TS-W101SPL Sub Mono brokoblet TS-W121SPL L R Stereo TS-WX20LP x 2 M-6000 M-4000 M-5000T L R Stereo brokoblet TS-W305 x 2 eller TS-W255 x 2 L R Sub 3 kanaler rokoblet ull range høyttalere TS-WX205 L R Stereo TS-W121SPL x 2 eller TS-W101SPL x 2 M-5000T M-3000T M-3000T Sub Mono brokoblet 8 Ω Parallell TS-W101SPL x 2 eller TS-W121SPL x 2 Sub Mono brokoblet TS-W305 eller TS-W255 L R Stereo TS-WX205 TS-WX205 [ 59 ]

15 SPL SUWOOR TS-W5000SPL ØRSTKLSSS 30 M SPL SUWOOR MD DOL TLSPOL OR PROSJONLT RUK 5000 W Max. rukes lukket kasse Opplev effekten og kraften fra en prsvnnende subwoofer. Poneer s banebrytende TS-W5000SPL satte SPL verdensrekord med 172,2 d ved 2003 d Drag nals, som en del av dge udo blteam. Med fre patentsøkte komponenter står TS-W5000SPL for høy effekthåndterng, høyere utgangseffekt, høykvaltets SPL og fremragende basslyd. r du ute etter SPL verdensklassen, behøver du kke lete lenger. Vnner av d Drag Racng World nals SPL verdensrekord klassen xtreme 9+. oto: Dave MacKnnon TS-W5000SPL JNNOMSKÅRT 1. IMPP-membran forsterket av sammenvevde karbonfbrer* 2. 3-lags fbervevd kant av KVLR * 3. red, utkraget kant* 4. To keramkkbelagte talespoler* 5. ormstøpt alumnumskurv med bunnfeste 6. Trppelbuntede høyeffektsmagneter 7. DM-desgn (ero-dynamc Magnetc ap) 8. orlenget og ventlert talespole 9. 8-gauge termnal 9 * Patentsøkt Å MR SPL MD UTKRT KNT or å øke SPL utgangen på TS-W5000SPL, har Poneer utvklet en patentsøkt utkraget kant. Den brede kanten utvdes rundt hele membranen og gr en 22 % større overflate uten å øke størrelsen på membranen. Derved kan du oppnå de store lydtrykknvåene du gjerne vl ha. Kanten treffer kurven på nnsden Vanlg kantkonstruksjon OPPYIN V MMRN Utkraget kant møter kurven heltytterst Membranen får en større dameter Kantkonstruksjon med bred, rund kant [ 60 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

16 TS-W121SPL ØRSTKLSSS 30 M SPL KONKURRNSSUWOOR MD DOL TLSPOL 2000 W Max. rukes lukket kasse Masser av desbel kombnert med sold effekt gjør TS-W121SPL tl en kraft du kan regne med. Denne høykvaltets subwooferen pumper ut +165 d med en utgangseffekt på 2000 W. Topp teknolog har den lånt fra den banebrytende TS-W5000SPL, f.eks. nnovatv IMPP membran med formstøpt alumnumkurv. TS-W121SPL har alt du trenger tl dn neste SPL konkurranse, eller tl en tur på veen! ORSTRKR O SUWOOR RIKTI SMMNSTNIN: IMPP MMRN MD ORSTRKD, SMMNLTTD IRR n utrolg stv og lett membran er vktg for å unngå forvrengnng ved store lydtrykknvåer. Poneer s IMPP membraner har denne egenskapen. Den propretære komposttblandngen av lange karbonfbrer TS-W5000SPL, glass-/karbonfbrer TS-W121SPL og TS-W101SPL, karbon-/kvlr fbrer TS-SW124D og KVLR fbrer TS-W305, TSW305, TS-W255 og TS-W255. brene er flettet sammen tl en utrolg spenstg vev, som øker styrken og stvheten for lav forvrengnng og ren, utrolg kraftfull bass. Det stoffet seerherrer er laget av! OD HOLDRHT OR d: 3-LS IRVVD UMMIKNT De fleste Poneer subwoofere er utstyrte med en patentsøkt 3-lags fbervevd gummkant. Kanten rundt består av to ytre lag (gumm TS-W5000SPL) og et ndre lag av sammenvevde fbrer (KVLR fbrer TS-W5000SPL) med et vaffelmønster som fordeler styrken gjennom kantmateralet. Dette elmnerer svake punkter og forbedrer håndterngen av høye effekter. Resultatet blr en utrolg holdbar og spenstg kant uten strammng, selv under ekstreme SPL forhold. Vev med lange karbonfbrer Og resultatet fabelaktg gjengvelse med en ekstremt sold membrankant Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 61 ]

17 SPL SUWOOR TS-W101SPL ØRSTKLSSS 25 M SPL KONKURRNSSUWOOR MD DOL TLSPOL 1500 W Max. rukes lukket kasse Dgger du SPL? Da er kanskje TS-W101SPL dn vnnersjanse. Kraftg SPL kapastet nntl 165 d vl fylle systemet dtt med en ntens utgangseffekt på 1500 W og maks styrke. asert på samme teknolog som konkurransemodellen TS-W5000SPL. t prakteksemplar av en subwoofer med bred, 3-lags fbervevd gummkant. jør deg klar tl å dundre rundt kvartalet! MSSIV KRT TIL DRIVNHTN Den store drvenheten tl TS-W5000SPL bruker massve magneter på 3 kg hver tl å drve talespole og membran med usedvanlg stor kraft. Derfor kan den håndtere den enorme luftmotstanden som oppstår de verdensbaserte SPL konkurransene. TS-W121SPL og TS-W101SPL har en dobbelt sammensatt magnet. TS-W305 og TS-W255 har en dobbel magnet som også leverer enorm kraft. Uansett hvem du velger, dsse subwooferne er en klasse for seg! SOLID STØTT: ORMSTØPT LUMINIUMSKURV MD UNNST Under høye SPL nvåer blr drvenheten utsatt for ekstremt lydtrykk. Derfor har Poneer utvklet en spesell formstøpt kurv tl TS-W5000SPL, TS-W121SPL, TS-W101SPL og TS-SW124D, som skrer støtte av drvenheten. Denne kurvstrukturen hndrer uønsket vrdnng eller vbrasjoner, som kan føre tl energtap og redusert ytelse. n skker vnner! ormstøpt alumnumskurv [ 62 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

18 SLNK SUWOOR TS-SW124D 30 M SLNK SUWOOR 1200 W Max. rukes lukket kasse NYHT Dette er en subwoofer som fornyer konseptet smal og kompakt. Den er kun 8,2 cm dyp. Monterngen går som en lek uansett hvor du plasserer den. Den nette pakken er full av topp teknolog som dobbel IMPP membran med sammenvevde forsterkede karbon-/kvlr fbrer. t revolusjonerende, plassbesparende patentsøkt konsept. Rett og slett en subwoofer med høy effekt og ren lydgjengvelse en kompakt form. ORSTRKR O SUWOOR TS-SW124D JNNOMSKÅRT PLSSSPRND, LUTOPPHNT KONTROLLSYSTM n god subwoofer har en demper tl å kontrollere utslaget på basselementet. Luftopphengssystemet, dannet ved å lage et lufttett rom mellom de to membranene, erstatter demperen og gjengr et fremragende lydblde. Den sørger for super overensstemmende lneartet uansett lydvolum, og gjengr eksepsjonell, tydelg bass med lav forvrengnng lags fbervevd kant* 2. Dobbel IMPP-membran forsterket av sammenflettede fbrer karbon/kvlr * 3. Doble, forsterkede membranknutepunkter* 4. Stvt chasss av alumnum støpt et stykke 5. Ventlert og projektert T-type talespole 6. Utslagskontrollert luftopphengssystem * * Patentsøkt. Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 63 ]

19 a-lrt SUWOORSRI Poneer s a-celerate subwoofere gr en sann, kraftfull og ntens bassgjengvelse. nten du vl ha de lukkede eller åpne som bruker bagasjerommet som et akustsk kammer fyller de blen med de aller laveste frekvensene med utrolg pressjon selv ved høyt volum. orny systemet med ekstra effekt og SPL kun fra Poneer. TS-W305 TS-W M SUWOOR 800 W Max. 25 M SUWOOR 700 W Max. rukes lukket kasse rukes lukket kasse UD-305 UD-255 RILL MD IKR TIL TS-W121SPL*, TS-SW124D*, TS-W305 O TS-W305 RILL MD IKR TIL TS-W101SPL*, TS-W255 O TS-W255 * Det er nødvendg å ta av paknngen. rll med eker TS-W305 og UD-305 grll med eker [ 64 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

20 TS-W305 NYHT TS-W255 NYHT 30 M SUWOOR 800 W Max. 25 M SUWOOR 650 W Max. rukes uten kasse rukes uten kasse ORSTRKR O SUWOOR SUWOORKSSR Vl du ha maksmalt ut av dn høykvaltets Poneer subwoofer? Da vl en skreddersydd, kompakt Poneer subwooferboks være løsnngen. Kassene er tllegg enkle og raske å montere. UD-W300S Tlpasset subwooferkasse for TS-W121SPL og TS-W305. UD-W250S Tlpasset subwooferkasse for TS-W101SPL og TS-W255. UD-SW124S NYHT Tlpasset hsubwooferkasse for TS-SW124D * v skkerhetsgrunner må skkerhetsbeltet UD-S100 festes under monterng av de tlpassede subwooferkassene UD-W300S, UD-W250S og UD-SW124S. Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 65 ]

21 SUWOOR MD LINÆR KTRSPONS Poneer s subwoofere Pump seren er av en annen verden. De er lastet med lneær effektrespons og har unk kantløs konstruksjon, som lar membranen gl mykt over en større ampltude. Dsse moderne, små subwooferne pumper ut STOR bass fra en relatvt lten enhet. TS-WX20LP 20 M KTIV LINÆR SUWOOR 200 W Max. Innebygd monoforsterker på 200 W maks, MOST PWM strømforsynng 20 cm kantløs IMPP/skumstøpt kompostt basselement med alumnumramme og strontummagnet ass Reflex desgn Høyttaler/R lnjenvånnganger Inngang/forsterkerkontroll/fasevender Innebygd regulerbart LP ( Hz, -12 d/okt.) 2-lags kanttalespole Trppel pressjonsdemper (onex demper med stor dameter) ormstøpt alumnum kjølefnne Nomnell utgangseffekt: 100 W Hz, 106 d ( blen) TS-WX20LP 20 M LINÆR KTIV SUWOOR 350 W Max. 20 cm kantløs, skumstøpt kompostt IMPP basselement med alumnumramme og strontummagnet ass Reflex desgn 2-lags kanttalespole Trppel pressjons demper (onex demper med stor dameter) ullbelagte skrutermnaler Maks effekt: 350 W Nomnell nngangseffekt: 120 W Hz, 106 d ( blen) SUWOOR MD LINÆR KTORSTRKNIN Subwoofere med lneær effektrespons har et kantløst ass Reflex system og et unkt bevegelg system som drver effekten. t stempel med trppel pressjonsdemper pumper ut ekstrem bass fra den relatvt llle enheten. n hgh-tech 2-lags kanttalespole med høy denstet og stv struktur genererer en større bevegelseskraft. Og ngen problemer med åpnnger mellom trådene som på vanlge talespoler. Subwoofere Pump seren lever opp tl navnet! lumnumsramme 2. Rngport 3. Trppel pressjonsdemper 4. Harpksboks med stor tetthet 5. Skumstøpt IMPP-membran 6. Skumstøpt PP-sdevegg 7. Magnetsk krets med stor magnet montert mdten [ 66 ]

22 KTIV SUWOOR TS-WX M KTIV ÅNDPSSUWOOR NYHT 150 W Max. / Max. SPL 128 d Innebygd MOST 150 W (75 W x 2) effektforsterker 20 cm kompostt IMPP basselement med strontummagnet åndpassdesgn med to store porter Høyttaler og R lnjenvånnganger Inngangsnvåkontroll/fasevender Innebygd regulerbart LP ( Hz, -12 d/okt.) ormstøpt alumnum kjølefnne Nomnell utgangseffekt: 60 W Hz, 107 d ( blen), Maks SPL 128 d ( blen) r du ute etter kraftfull bass, men kke vl la det gå på bekostnng av plassen bagasjerommet? Da skal du se på denne kompakte subwooferen som også er lett og fleksbel å montere. Og uansett hvor fullt det er bagasjerommet holder den store formstøpte kjølerbben av alumnum den kjølg. n MOST 150 W forsterker gr økt effekt. TS-WX206 gjengr sann effekt med høy SPL etter ønske. ORSTRKR O SUWOOR [ 67 ]

23 KTIV SUWOOR TS-WX22 20 M KTIV SUWOOR NYHT 150 W Max. antastsk kraftfull bass kan godt være små enheter. are se på TS-WX22. n utrolg kompakt subwoofer på 20 cm som passer elegant bagasjerommet eller under et sete. unksjonell og fleksbel og full av effekt. n MOST 150 W forsterker sørger for massv bass, mens den formstøpte kjølefnnen alumnum sørger for forvrengnngsfr, super lyd. n fastmontert fjernkontroll hører også med for lettvnt lydtunng. Kommer Oktober Standard fastmontert fjernkontroll Innebygd MOST 150 W (75 W x 2) effektforsterker 20 cm kompostt IMPP basselement med strontummagnet Lukket desgn Høyttaler/R lnjenvånnganger astmontert fjernkontroll (6 m): Inngangsnvåkontroll/fasevender Innebygd regulerbart LP ( Hz, -12 d/okt.) ormstøpt alumnum kjølefnne Kan monteres vertkalt og horsontalt Nomnell utgangseffekt: 60 W Hz, 101 d ( blen) UTROLI LLSIDI O KOMPKT Den smale TS-WX22 trenger mnmal plass, og vl neppe gå ut over plassen bagasjerommet. Den er så kompakt at den kan monteres på mange forskjellge måter og steder enten horsontalt eller vertkalt. [ 68 ]

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

VELDIG MYE BRA! gruppetest // HIFI. Gulvstående høyttalere, del 2

VELDIG MYE BRA! gruppetest // HIFI. Gulvstående høyttalere, del 2 gruppetest // HIFI VELDIG MYE BRA! Det er i prisklassen opp til 15.000 at produsentene virkelig begynner å ta seg råd til spesielle løsninger, flottere design og teknologi som ofte er lånt fra langt dyrere

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

MUSIKK I HELE HUSET. Slutt med å lete etter fjernkontrollen eller CD-er som er forsvunnet. Multiromssystemer er musikalsk bekvemmelighet.

MUSIKK I HELE HUSET. Slutt med å lete etter fjernkontrollen eller CD-er som er forsvunnet. Multiromssystemer er musikalsk bekvemmelighet. HI-FI Trådløse multiromshøyttalere STORTEST MUSIKK I HELE HUSET med et trykk på en knapp Slutt med å lete etter fjernkontrollen eller CD-er som er forsvunnet. Multiromssystemer er musikalsk bekvemmelighet.

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35. Velg riktige sommerdekk. Den store vårpussen SIDE 28 OG 29. Motormagasinet SIDE 20 OG 21 SIDE 18 OG 19

Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35. Velg riktige sommerdekk. Den store vårpussen SIDE 28 OG 29. Motormagasinet SIDE 20 OG 21 SIDE 18 OG 19 Motormagasinet Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35 SIDE 20 OG 21 Velg riktige sommerdekk SIDE 18 OG 19 Den nye Foto: David Lehre crossover- Den store vårpussen SIDE 28 OG 29 kongen 18 Tirsdag Tid for

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Aurum Integris 300B: komplett aktivt 3-veis system med integrert CD-spiller

Aurum Integris 300B: komplett aktivt 3-veis system med integrert CD-spiller Aurum Integris 300B: komplett aktivt 3-veis system med integrert CD-spiller Columbi Dette komplette systemet fra norrøne Vinland skal spille plenty høyt nok med 5 watt triodeforsterkere. Konstruktør og

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Mens vi tidligere har motatt lite relevant

Mens vi tidligere har motatt lite relevant Gjesteskribenter Mens vi tidligere har motatt lite relevant stoff fra våre mange særdeles kunnskapsrike lesere, har det i det siste kommet en betydelig mengde gode innlegg. Hele 4 artikler trykkes i dette

Detaljer

Ålage et nytt blad, krever ikke bare

Ålage et nytt blad, krever ikke bare Veien videre... Ålage et nytt blad, krever ikke bare en viss innats som enkelt kan vurderes av dere lesere. Det dreier seg også om skummelt mye penger som strømmer både ut og inn, og hvor det som blir

Detaljer

SPRIT OPP TV-LY En lydplanke eller lydsokkel gir nytt liv i TV-stua, med en lydopplevelse vanlige TV-er bare kan drømme om.

SPRIT OPP TV-LY En lydplanke eller lydsokkel gir nytt liv i TV-stua, med en lydopplevelse vanlige TV-er bare kan drømme om. HJEMMEKINO STORTEST AV LYDPLANKER OG SOKLER SPRIT OPP TV-LY En lydplanke eller lydsokkel gir nytt liv i TV-stua, med en lydopplevelse vanlige TV-er bare kan drømme om. Du skrur på den nye, flotte TV-en.

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Jiggen i skjæreenden. Tuppen kan skiftes og i andre enden finnes feste for Big Brother tupp.

Jiggen i skjæreenden. Tuppen kan skiftes og i andre enden finnes feste for Big Brother tupp. www.verktøy katalog 2007 01.09.07 00:22 Side 41 Provac dreiejern Det måtte jo komme fra Sverige... Kunne du tenke deg å sage med en sirkelsag i 8 timer uten å støvsuge opp støvet? Eller bruke en kraftig

Detaljer

Skandinavisk High-End magasin

Skandinavisk High-End magasin Skandinavisk High-End magasin 1/2008 6. årgang 30 Marantz SA7S1/Esoteric 01: Duell Jubileumsekstra: Index over 500 testede produkter Quad og Yamaha høyttalere: Fortjente EISA-vinnere? BUDSJETTANLEGGET

Detaljer

Opel Aktuelt. » Tid for hjulskift. og sommerdekk. » Klar for sommer på veien Knalltilbud på oljeskift hos alle Opel-forhandlere

Opel Aktuelt. » Tid for hjulskift. og sommerdekk. » Klar for sommer på veien Knalltilbud på oljeskift hos alle Opel-forhandlere Opel Aktuelt Vår/sommer 2012» Tid for hjulskift og sommerdekk La oss skifte dekkene dine og vi utfører en sikkerhetssjekk i tillegg!» Klar for sommer på veien Knalltilbud på oljeskift hos alle Opel-forhandlere»

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV:

BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV: 1 BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV: FORHANDLES I NORDEN AV SITSKI NORWAY, IMERSLUNDVEIEN 45, 2323 INGEBERG, olemorten@sitski.no, www.sitski.no

Detaljer

Pinell Go - Batteridrevet DAB+. DAB, FM radio. Varenr: 200009 (Carbon black), 200010 (Frosty white) Spesielt. anbefalt. Funksjoner

Pinell Go - Batteridrevet DAB+. DAB, FM radio. Varenr: 200009 (Carbon black), 200010 (Frosty white) Spesielt. anbefalt. Funksjoner GAVE-PROFIL KATALOG Spesielt anbefalt 06/07-13 HHHHHH Pinell GO DAB+ radio Funksjoner Pinell Go - Batteridrevet DAB+. DAB, FM radio Innebygget oppladbart batteri DAB, DAB+ og FM RDS radio Aux-inn Hodetelefonutgang

Detaljer