PRS PIONEER REFERENCE SERIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRS PIONEER REFERENCE SERIES"

Transkript

1 PRS PIONR RRN SRIS KSKLUSIV LYDPRKSJON Omg deg med luksurøs, krystallklar lyd med PRS Poneer Reference Seres. Når det gjelder førsteklasses lyd er det ngen som kommer nærmere. PRS har satt standard for uropas topp profesjonelle lydkonkurrenter det er vnnerteamet! Hver eneste del hovedenhet, equalzer, forsterkere og høyttalere er laget ndvduelt av de aller beste H komponenter for å få en ren og fantastsk lydkvaltet. Kombnert som et system vl du få dtt lvs lydopplevelse. Den laveste bass blr delkat balansert med klare og rene høyder. Lyden kan smpelthen kke bl bedre en dette. [ 46 ]

2

3 PRS PUR UDIO SYSTM DX-P9R KOMPONNT D RDS TUNR DX-P9R høykvaltets komponent tuner overfører dgtale data drekte fra D tl lydprosessorene, så du kommer så nær den orgnalen lyden som mulg med absolutt mnmal forvrengnng. Når den pares optsk med DQ-P9 dgtal preamp/equalzer, dannes et system med fremragende audo, DSP og nettverkfunksjoner. å nn for en enestående lytteopplevelse og bruk rene, vel utprøvde forsterkere og høyttalere, maken tl PRS seren. DQ-P9 DIITL PRMP/QULIZR Koble denne DSP enheten tl DX-P9R og få allsdg, ren lyd og forvrengnngsfr operasjon av den dgtale sgnalprosesserngen og nettverksfunksjoner. Ved å konvertere nnkommende lydsgnaler dgtalt, blr det mulg å balansere utgangssgnalet, matche akustkken blen og lage dn egen lydprofl ved bruk av parametrsk equalzer og Sound eld ontrol. ULLT DIITLT SYSTM Poneer s rene audosystem DX-P9R komponent tuner og DQ-P9 dgtal preamp/equalzer omdefnerer lydperfeksjon. Poneer h-bt teknolog konverterer det orgnale 16-bts D-audosgnalet tl 24 bts. Dette forbedrer sgnalets lneartet og opprettholder ren audokvaltet under den dgtale prosesserngen. DX-P9R har en optsk dgtal nngang for å kunne koble tl XDV-P9-II Mult-DVD spller og optske, dgtale utganger for å koble DQ-P9 eksternt tl et dgtalt nettverk. Dette nettverket har 3 meget nøyaktge 51-bts dgtale sgnalprosessorer, for å mplementere 31-bånds grafsk lydutjevnng med uavhengg venstre/høyre kontroll, Tme lgnment og 4-ves dgtal deleflter. egge enheter har urr-rown 24-bts mult-bts Der det beste av det beste! Hver av DX-P9Rs audo utganger har V/H uavhengge Der. DQ-P9s utganger har V/H uavhengge Der for høy, mellom og lav modus. Dene er 24-bts mult-bts D/-konvertere arrangert Sgn-Magntude converson modus. Dette elmnerer forvrengnng nullgjennomgangen og gr et fremragende sgnal-/støyforhold, samt et meget bredt dynamsk område. Kombnert med 8 gangers dgtal oversamplng blr sluttresultat en enestående klar lydgjengvelse. udofle vl også sette prs på detaljer som alumnum frontpanel, elegant blått OL dsplay, gullbelagte R termnaler og 99,99 % ren oksygenfr kobber R lednngene. nesser som kobberbelagt chasss og modusen Dsplay Off gjør dsse produktene tl en drøm. Deleflterjusterng rafsk equalzer Kobberbelagt chasss Dsplay Off modus [ 48 ] Hovedfnessene for hvert produkt er ndkert med fargede koner. Se sdene for full forklarng av alle koner.

4 PRS ORSTRKR Poneer s PRS forsterker er laget for å drve høyttalerne tl det ytterste eller enda lenger med kraftfull, forvrengngsfr lyd. I tllegg et 4-kanals deleflter (PRS-X340) som lar deg velge mellom 3 9 khz eller Hz. åndpassflteret gjør tlleggsforsterknngen tl en lek. Så hvs du vrkelg ønsker sann, formdabel effekt skal du gå nn for PRS serens forsterkere. PRS-X340 4 x 150 W (2 x 500 W) maks. 4-KNLRS ROKOLINSR KTORSTRKR PRS PIONR RRN SRIS PRS-X320 2 x 200 W (1 x 800 W) maks. PRS-X220 2 x 120 W (1 x 400 W) maks. 2-KNLRS ROKOLINSR KTORSTRKR 2-KNLRS ROKOLINSR KTORSTRKR MONTR PRS SRINS ORSTRKR SMMN Monter to forsterkere PRS seren sammen, for å få én massv forsterker. Monterngsfestet på nnsden kan fjernes eller drees nnover, for å montere forsterkerne plant mot hverandre. MOST NHTR OR OPTIML JNIVLS Poneer MOST utgangsenheter har merkbare fordeler forhold tl vanlge bpolare enheter. Hurtgere svtsjng resulterer mndre forvrengnng og mndre støy. Høy effekt plede å bety økt varme og motstand som kunne føre tl støy, men PWM regulert MOST strømforsynng holdes kjølg selv under voldsom belastnng. Med dsse MOST enhetene gr PRS forsterkere mer effekt enn noen gang tdlgere! INTLLINT KTSYSTM Strømforsynngen en bl har vanlgvs en begrenset utgangseffekt på 50 W for en last på 4 ohm. or ytterlgere effekt har PRS forsterkere en PWM regulert MOST strømforsynng, som øker spennngen blen, mens Poneer s ntellgente effektsystem styrer strømforsynngen. Dette betyr at du nå får ekstra strømstyrke tl høyttalerne uten støy, som kompensasjon for spennngsfall på grunn av andre elektrske belastnnger blen. Du kan nå få den effekten du ønsker. or full features, please see page 98. [ 49 ]

5 PRS HØYTTLR & PSSIVT DLILTR TS-T3PRS 200 W Max. 75 (3 Da.) 30 mm LTMONTRT MYK DOM DISKNTHØYTTLR Denne dskanthøyttaleren forbedrer det totale lydblde dtt audosystem med en utvdet lav frekvensrespons. n stor, myk dome membran uten skurrng og en ekstra sterk neodymmagnet gjør responsen hurtgere og mer press. Det kvaltatve, lukkede kammeret utvder delefrekvensen. 87 (3-3/8 Da.) 15 (9/16) 3-4,3 (3/16 Da.) hull 30 (1 1/4) TS-M7PRS 17 cm MLLOMTONSS 200 W Max (6-1/4) Da.) 170 (6-3/4 Da.) 100 (4 Da.) 143 (5-5/8 Da.) Denne mellomtonebasshøyttaleren ble laget for å gjeng reell lyd og sang med mndre forvrengnng. Takket være komposttmembran med KVLR fbrer og symmetrsk balansert butyl gummkant, kan du forvente jevn, nøyaktg lydgjengvelse fra mellomtonebassen tl de øvre mellomtonefrekvensene. 4-4,5 x 6,5 hull (3/16 x 1/4 ) 8,3 (5/16) 67,3 (2 5/8) TS-W12PRS 30 cm SUWOOR V -TYPN MD DOLT TLSPOL 1200 W Max. 8-6,5 Hull (1/4 Da.) 322 (12-3/4 Da.) 302 (11-7/8 Da.) 278 (11 Da.) Denne kraftfulle subwooferen har en VS-talespole med kjølng og en ggantsk magnetsk krets som sammen holder subwooferen kjølg. Den har også en 2-lags lang talespole (2 x 4 ohm), som kombnert med den meget lette kompostt membranen med KVLR 19 (3/4) 133 (5-1/4) 152 (6) fbrer, sørger for en meget sterk bevegelseskraft. UD-N2PRS 200 W Max ,3 2-VIS PSSIVT DLILTR Poneer har laget et 2-ves passvt deleflter speselt tl TS-T3PRS og TS-M7PRS. Med sn dfferenserte MI (elektromagnetsk nterferens) skjermete chasss, gr dette deleflteret enkle, tydelge og nøyaktge lydgjengvelser. 142 [ 50 ] Se sde 99 for fnesser og spesfkasjoner.

6 NLT PRS-SYSTMOPPSTT or å få det meste ut av DX-P9R anbefaler Poneer at den brukes kombnasjon med DQ-P9 og PRS forsterkere og høyttalere. Dette gr et varert systemoppsett, som passer brukerens lydpreferanser og lydmljøet blen. I begge konfgurasjonene vst nedenfor, blr de eksterne forsterkerne drevet va DQ-P9 s H-Volt utganger. Dsse meget kvaltetsfulle utgangene bruker sn egen pluss/mnus PWM-strømforsynng tl å mnmere støy og forvrengnng. Lag det optmale lydsystemet ved bruk av DQ-P9 sn 4-ves konfgurasjon (lav, mellom, høy, subwoofer) for maksmal lydgjengvelse. Hvert frekvensbånd har sn dedkerte høyttaler, mens deleflter og Tme lgnment sørger for at hvert bånd blr nøyaktg tunet. Resultatet blr perfekt balansert akustkk. oretrekker du å arbede med et 2-ves pluss subwoofersystem, vl den ekstra kanalen kke gå tapt. Den kan brukes tl å drve en høyttaler og forbedre akustkken for baksetet. PRS PIONR RRN SRIS 3-VIS RONTSYSTM PLUSS 2 SUWOOR KOMPLTT V/H SPILVNDT OPPL TS-T3PRS DX-P9R* DQ-P9 TS-T3PRS or å utnytte DQ-P9 fullt ut, kan det settes opp et 3 ves frontsystem pluss subwoofere som vst her. Denne systemkonfgurasjonen står for et ypperlg naturtro lydoppsett. Høy Høy * Med denne systemkonfgurasjonen kan også de bakre høyttalerne kobles tl va bakre R-utgang på DX-P9R ved spesfkke behov. PRS-X320 PRS-X320 uten dskant Mellom L R Mellom uten dskant TS-M7PRS PRS-X320 Lav Lav PRS-X320 TS-M7PRS PRS-X320 Sub Sub PRS-X320 TS-W12PRS TS-W12PRS ront/baksete Subwoofer 3-VIS RONT/2-VIS K/2 SUWOOR 3-VIS RONT TS-T3PRS uten dskant Høy DX-P9R DQ-P9 Mellom Sub Lav Den 3-ves konfgurasjonen dette systemet består av en lav- og en mellomtonehøyttaler og en dskanthøyttaler drevet av DQ-P9s aktve deleflter. Den 2-ves bakre konfgurasjonen blr drevet va kanalen for mellomtoneutgangen på DQ-P9. Denne mellomtoneutgangen kan brukes som utgang for hele området, som deretter kan kombneres 3-VIS RONT TS-T3PRS uten dskant med UD-N2PRS deleflter, for å drve et 2-ves system. De bakre høyttalernes lydutgang vl forbedre lydmljøet, men også g baksetepassasjerene bedre lydforhold. PRS-X VIS KR 2-VIS KR Dskant TS-M7PRS TS-M7PRS Dskant PRS-X340 TS-W12PRS PRS-X340 TS-W12PRS aksetet orsetet Subwoofer [ 51 ]

7 UROPISK SPRT KOMPONNT RRNSHØYTTLR Dsse supre høyttalersystemene av høy kvaltet består av speselt utvalgte mellomtone/bass, dskant og delefltre, som tar deg tl nye høyder av lydperfeksjon. Den myke dome dskanthøyttaleren gjengr nøyaktg de høye tonene, mens det passve deleflteret garanterer optmal passerng av lave og høye frekvenser fra forsterker tl bass og dskanthøyttalere. n garantert uforglemmelg lytteopplevelse! 17 M SPRT 2-VIS HØYTTLRSYSTM 220 W Max. 17 cm kompostt basselement med fbrer av KVLR og butyl gummkant 25 mm myk, dome dskant med neodymmagnet VS-talespole (Voce ol oolng System) ormstøpt alumnumsramme ullbelagte skrutermnaler for basshøyttalere Dskantkt består av: Skrått avstandsstykke for overflatemonterng Tlpasset brakett for dskanthøyttaler tl Renault, Peugeot og troën Passvt deleflter Nvåkontroll dskant (0 d, -3 d) Nomnell nngangseffekt 70 W Hz, 90 d (1 W/1 m) 13 M SPRT 2-VIS HØYTTLRSYSTM 160 W Max. 13 cm kompostt basselement med fbrer av KVLR og butyl gummkant 25 mm myk, dome dskanthøyttaler med neodymmagnet VS-talespole (Voce ol oolng System) ormstøpt alumnumsramme ullbelagte skrutermnaler for basshøyttalere Dskansekt består av: krått avstandsstykke for overflatemonterng Tlpasset brakett for Renault Passvt deleflter Nvåkontroll dskant (0 d, -3 d) Nomnell nngangseffekt 40 W Hz, 90 d (1 W/1 m) KOMPOSITT MMRN MD IRR V KVLR asshøyttaleren tl TS-W12PRS, TS-M7PRS, og er omhyggelg laget for å gjeng stemmer og sang med mndre forvrengnng. Takket være en komposttmembran med fbrer av KVLR vl man få naturtro, myk lyd fra mellomtonebassen tl øvre mellomtonefrekvenser. [ 52 ] Se sde 99 for alle spesfkasjoner og sdene for overskt over høyttalerapplkasjoner for unversalhøyttalere.

8 PIONR LYDTUNIN/DMOILR PIONR S DMOILR 2004 Sjekk fem av de flotteste demoblene som fnnes vses nedenfor fulle av topp, profesjonelle Poneer produkter. De vl blende deg med sne mponerende, utstafferte nterører og fantasfulle ntegrerng. DNNIS VN DIJK S PORSH YNN Denne praktfulle jetsvarte blen med sknnnterør er komplettert med tre VX-P7300 fargedsplayer. Det ene glr ut av dashbordet, mens de to andre er elegant plasserte nakkestøttene. PRS forsterkere med høy ytelse PRS-X340, PRS-X720 og PRS-X220 drver henholdsvs høyttalerne, subwoofer og senterhøyttaler. Dette spektakulære oppsettet, nkludert en skjult X-P700D tuner, styres enkelt va det 7 tommers dsplayet med berørngspanel tlhørende VH-P7500DVD multkanals DVD hovedenhet, som gjen er koblet tl VI-800DVD blnavgerng for ytterlgere funksjonaltet. len kan beundres på alle tunngarrangementer rundt om uropa. PRS PIONR RRN SRIS MINI Insprert av Poneer s tema sound.vson.soul ble det utstyrt tre Mn demobler ngland. Sound handler om super lydkvaltet. Poneer s topphøyttalere og, den førsteklasses forsterkeren PRS-X340 komplettert med subtl bass fra to TS-W12PRS subwoofere, gr en respektfull lydgjengvelse. Den stlge hovedenheten DH-P77MP og navgerngspakken VI-600T gjør Sound komplett. Vson gjør om Mn en tl en Mn-kno. VH-P7500 fyller blen med surround sound underves. em VD-W6200 skjermer, ekstra høyttalere og forsterker skrer kontnuerlg underholdnng. Soul er stor på volum, stor på bass og stor på utseendet. re kraftfulle PRS-X340 forsterkere er montert for å drve TS- W5000SPL subwooferen bagasjen. Dørene måtte bygges om for å få plass tl TS-2010 høyttalerne full størrelse. ksklusve hjul og stlg fnsh en perfekt pakke. TOYOT RV4 Denne demoblen ser fantastsk ut, lyder fantastsk og har full mulghet for fantastsk blnavgerng. Den fremtdsrettede demoblen har to TS-W12PRS subwoofere elegant plassert bagasjerommet bak belyste pleksglass utstyrt med Poneer og Toyota logoer. akdøren vser et VD-W8000 dsplay, et høyttalersett og kvaltetsfulle PRS forsterkere. Super blnavgerngsfunksjonaltet og underholdnng er skret med VH-P7500DVD multkanals DVD V hovedenhet og VI-900DVD DVD blnavgerng/v enhet. len har også to VD-W6200 dsplayer bak og XDV-P9-II Mult-DVD spller og et praktsk ryggekamera. PIONR LYDTUNIN Profesjonelle på den nternasjonale tunngarena satser på høykvaltetsprodukter fra Poneer for å vnne. Det er derfor Poneer stadg dukker opp prsbelønte bler med lydkvaltet SPL (Sound Pressure Level) konkurranser. ra 2003 er Poneer også stolt over å være en offsell sponsor for MM (uropean Moble Meda ssocaton). [ 53 ]

9

10 ORSTRKR O SUWOOR STT DIN N RKORDR Stor lyd fra en smal enhet hvlken fornøyelse! De nye klasse-d forsterkerne er lke kompakte og effektve som de er stlge. Lkevel gr de den reneste og flotteste opplevelsen som fnnes. Også den nye M forsterkerseren fra Poneer lgger på effekttoppen. De pumper ut ntens effekt tl subwoofere og høyttalere og de holder stand! Sammen med Poneer SPL subwoofere verdensklasse utgjør de det perfekte team og du vl få en massv bassgjengvelse. De banebrytende SPL subwooferne fra Poneer domnerer dagens lydtunngsarena og har allerede satt verdensrekord sn klasse. Kan det bl bedre? Poneer s forsterkere og subwoofere er både smale og smarte. De er faktsk de beste sn klasse. [ 55 ]

11 KLSS-D ORSTRKR M-D510M KLSS-D ORSTRKR NYHT 1 x 1000 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω) Max. Ren ntenstet 1000 W maksmal utgangseffekt strømmer ut av denne Klasse-D forsterkeren fra Poneer. Med kraftfull men kompakt desgn og stabl spennng vl denne forsterkeren fylle dne subwoofere og høyttalere med ren, forvrengnngsfr lyd. Klasse-D forsterkere trenger mndre strøm og derved blr det mndre varme som kan forvrenge sgnalene. Dgtal prosesserng sørger også for klar uavbrutt lyd. Lytt og bl overbevst! STRØM KONTR KT TT TT 50 Høye strømverder + ront eller bakre høyttaler Lave strømverder + ront eller bakre høyttaler Strømstyrke () Utgangseffekt (watt 4 Ω) Klasse-D Klasse- Subwoofer Den store effekten som kreves for å drve en subwoofer forårsaker ustabl strøm og spennng, som kke bare går tl subwooferen men også tl front og bakre høyttalere. Resultatet er at lydkvalteten påvrkes og forvrenges. Subwoofer n Klasse-D forsterker trenger kun 2/3 av strømstyrken som er nødvendg for en vanlg forsterker. Strømforsynngen både tl subwoofer og høyttalerne foran og bak blr mer stabl. Dette går derfor kke ut over lydkvalteten og man kan glede seg over meget ren lyd uten forvrengnng. KLSS-D ORSTRKR Klasse-D forsterker overgår tradsjonelle Klasse- eller forsterkere. Meget lte effekt blr omdannet tl varme, mens en meget stor prosent av strømforsynngen (67 %) blr overført tl lasten. Dette resulterer at lav nngangseffekt produserer høy utgangseffekt. [ 56 ] Se sde 100 for fnesser og spesfkasjoner.

12 M-D515 5-KNLRS KLSS-D ORSTRKR NYHT 4 x 100 W (4 Ω) + 1 x 300 W (4 Ω) eller 1 x 600 W (2 Ω) Max. Denne 5-kanals Klasse-D forsterkeren setter nye standarder med fremragende, forvrengnngsfr lyd, førsteklasses effekt, komplett en smal, kompakt enhet. Med 5 kanaler 4 analoge og 1 klasse-d mono og LP og HP, kan du koble tl 4 høyttalere drekte, pluss en subwoofer. Høyeffektv Klasse-D teknolog krever mndre strøm. Det betyr mndre varmegenererng og mndre forvrengnng. Sansene fylles med naturtro, utrolg kraftfull lyd. ORSTRKR O SUWOOR PULSRDDMODULTOR Klasse D-forsterkerens PWM (Pulse Wdth Modulator) avpasser det orgnale audo nngangssgnalet etter et annet sgnal som har en mye høyere, fast frekvens. Resultatet blr et dgtalt sgnal som består av et nngangssgnal og en rekke frekvenskomponenter rundt modulasjonsfrekvensen. t LP (lavpassflter) vl deretter fltrere ut 350 khz frekvenspulser. Resultatet blr et forsterket utgangssgnal som går tl subwoofer og/eller høyttalerne. ordelen med denne forsterknngen er at T-ene for utgangseffekten vrker som en bryter som er på eller av. Når den er på vrker T som en sluttet bryter, dvs. ngen spennng over termnalene og ngen overflødg effekt blr omgjort tl varme. Derfor kan kjølefnnene være meget små og forsterkerne meget kompakte. n jevn muskkeffekt kan pumpes nn subwoofere og høyttalere og g maksmal klar lyd uten forvrengnng. PULSRDDMODULTOR Inngangssgnal +V 0 Sgnalampltudeoverførng tl pulsbredde -V Pulsebreddemodulasjonskrets + orsterker - orsterker t LP (lavpassflter) kutter av de høye frekvensene Utgangssgnal Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 57 ]

13 ROKOLINSR ORSTRKR Tenn systemet dtt med den pulserende kraften fra Poneer s nyeste brokoblngsbare forsterkere. De er stand tl å drve 4 eller 2 eksterne høyttalerkanaler, samt at en allsdg subwoofer lett kan styres. Du er skret forvrengnngsfr lyd, høyfrekvent lydgjengvelse og forbedret varmefordelng med Poneer s unke desgn. 4-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 4 x 100 W (2 x 240 W) Max. 4-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 4 x 70 W (2 x 150 W) Max. M-6000 NYHT M-4000 NYHT M-5000T NYHT M-3000T NYHT 2-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 2 x 250 W (1 x 760 W) Max. 2-KNLRS ROKOLINSR ORSTRKR 2 x 80 W (1 x 200 W) Max. MOST STRØMORSYNIN O MOST KTORSYNIN Poneer s brokoblngsbare forsterkere er bedre en noen gang på høykvaltets effekt, takket være Poneer s MOST utgangskomponenter! MOST strømforsynng har mange fordeler forhold tl konvensjonelle, bpolare utgangskomponenter og sørger for topp utgangseffekt uten støy eller forvrengnng. MOST utgangskomponent med høy ytelse øker forsterkerens frekvensområde og sgnalenes lneære respons. Så nå kan du drve forsterkeren enda hardere, uten at det går ut over lydkvalteten. [ 58 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

14 KTIV DLILTR Poneer s delefltre, som plasseres mellom lydklden og forsterkeren, er desgnet for å g utrolg nøyaktg og klar lyd. Det er flere modeller å velge mellom, og alle kan justere delefrekvensen, for å passe tl spesfkasjonene for subwoofere, mellomtone- og dskanthøyttalere. D-635 D VIS LKTRONISK DLILTR Regulerbar delefrekvens (Md og Lav: 50 Hz 200 Hz el. 500 Hz 2 khz, Høy og Md 3 khz 10 khz) ut-off slope: 12 d/okt. (alle områder) asevendere for bass og høyfrekvens Utgangsvelger for basshøyttaler (stereo/mono) Nvåkontroll ullbelagte R nn- og utgangstermnaler 2-VIS LKTRONISK DLILTR LP og HP ( Hz) ut-off slope: 12 d/okt. Regulerbar delefrekvens (50 Hz 200 Hz kontnuerlg regulerbar) asevender for subwoofer Regulerbar nvåkontroll for subwoofer ( 15 tl +15 d) Utgangsvelger for basshøyttalere (stereo/mono) ullbelagte R nn/ut-termnaler ORSTRKR O SUWOOR D VIS LKTRONISK DLILTR LP og HP ut-off frekvens (HP: 80 Hz el. flat. LP: 80 Hz) ut-off slope: 12 d/okt. Utgang for basshøyttaler R nn- og utgangstermnaler In-lne støyflter (separat sgnaljord) KSMPLR PÅ ORSTRKR-SUWOOR KONIURSJON Nedenfor vses et par eksempler på hvordan man kan bygge et lydsystem blen med en forsterker/subwooferkombnasjon. Dsse konfgurasjonene gjør det mulg for hver subwoofer og forsterker å maksmere systemets potensal. PRS-X340 PRS-X320 PRS-X220 L R Sub Stereo ull range høyttalere TS-W121SPL eller TS-W101SPL Sub Mono brokoblet TS-W121SPL L R Stereo TS-WX20LP x 2 M-6000 M-4000 M-5000T L R Stereo brokoblet TS-W305 x 2 eller TS-W255 x 2 L R Sub 3 kanaler rokoblet ull range høyttalere TS-WX205 L R Stereo TS-W121SPL x 2 eller TS-W101SPL x 2 M-5000T M-3000T M-3000T Sub Mono brokoblet 8 Ω Parallell TS-W101SPL x 2 eller TS-W121SPL x 2 Sub Mono brokoblet TS-W305 eller TS-W255 L R Stereo TS-WX205 TS-WX205 [ 59 ]

15 SPL SUWOOR TS-W5000SPL ØRSTKLSSS 30 M SPL SUWOOR MD DOL TLSPOL OR PROSJONLT RUK 5000 W Max. rukes lukket kasse Opplev effekten og kraften fra en prsvnnende subwoofer. Poneer s banebrytende TS-W5000SPL satte SPL verdensrekord med 172,2 d ved 2003 d Drag nals, som en del av dge udo blteam. Med fre patentsøkte komponenter står TS-W5000SPL for høy effekthåndterng, høyere utgangseffekt, høykvaltets SPL og fremragende basslyd. r du ute etter SPL verdensklassen, behøver du kke lete lenger. Vnner av d Drag Racng World nals SPL verdensrekord klassen xtreme 9+. oto: Dave MacKnnon TS-W5000SPL JNNOMSKÅRT 1. IMPP-membran forsterket av sammenvevde karbonfbrer* 2. 3-lags fbervevd kant av KVLR * 3. red, utkraget kant* 4. To keramkkbelagte talespoler* 5. ormstøpt alumnumskurv med bunnfeste 6. Trppelbuntede høyeffektsmagneter 7. DM-desgn (ero-dynamc Magnetc ap) 8. orlenget og ventlert talespole 9. 8-gauge termnal 9 * Patentsøkt Å MR SPL MD UTKRT KNT or å øke SPL utgangen på TS-W5000SPL, har Poneer utvklet en patentsøkt utkraget kant. Den brede kanten utvdes rundt hele membranen og gr en 22 % større overflate uten å øke størrelsen på membranen. Derved kan du oppnå de store lydtrykknvåene du gjerne vl ha. Kanten treffer kurven på nnsden Vanlg kantkonstruksjon OPPYIN V MMRN Utkraget kant møter kurven heltytterst Membranen får en større dameter Kantkonstruksjon med bred, rund kant [ 60 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

16 TS-W121SPL ØRSTKLSSS 30 M SPL KONKURRNSSUWOOR MD DOL TLSPOL 2000 W Max. rukes lukket kasse Masser av desbel kombnert med sold effekt gjør TS-W121SPL tl en kraft du kan regne med. Denne høykvaltets subwooferen pumper ut +165 d med en utgangseffekt på 2000 W. Topp teknolog har den lånt fra den banebrytende TS-W5000SPL, f.eks. nnovatv IMPP membran med formstøpt alumnumkurv. TS-W121SPL har alt du trenger tl dn neste SPL konkurranse, eller tl en tur på veen! ORSTRKR O SUWOOR RIKTI SMMNSTNIN: IMPP MMRN MD ORSTRKD, SMMNLTTD IRR n utrolg stv og lett membran er vktg for å unngå forvrengnng ved store lydtrykknvåer. Poneer s IMPP membraner har denne egenskapen. Den propretære komposttblandngen av lange karbonfbrer TS-W5000SPL, glass-/karbonfbrer TS-W121SPL og TS-W101SPL, karbon-/kvlr fbrer TS-SW124D og KVLR fbrer TS-W305, TSW305, TS-W255 og TS-W255. brene er flettet sammen tl en utrolg spenstg vev, som øker styrken og stvheten for lav forvrengnng og ren, utrolg kraftfull bass. Det stoffet seerherrer er laget av! OD HOLDRHT OR d: 3-LS IRVVD UMMIKNT De fleste Poneer subwoofere er utstyrte med en patentsøkt 3-lags fbervevd gummkant. Kanten rundt består av to ytre lag (gumm TS-W5000SPL) og et ndre lag av sammenvevde fbrer (KVLR fbrer TS-W5000SPL) med et vaffelmønster som fordeler styrken gjennom kantmateralet. Dette elmnerer svake punkter og forbedrer håndterngen av høye effekter. Resultatet blr en utrolg holdbar og spenstg kant uten strammng, selv under ekstreme SPL forhold. Vev med lange karbonfbrer Og resultatet fabelaktg gjengvelse med en ekstremt sold membrankant Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 61 ]

17 SPL SUWOOR TS-W101SPL ØRSTKLSSS 25 M SPL KONKURRNSSUWOOR MD DOL TLSPOL 1500 W Max. rukes lukket kasse Dgger du SPL? Da er kanskje TS-W101SPL dn vnnersjanse. Kraftg SPL kapastet nntl 165 d vl fylle systemet dtt med en ntens utgangseffekt på 1500 W og maks styrke. asert på samme teknolog som konkurransemodellen TS-W5000SPL. t prakteksemplar av en subwoofer med bred, 3-lags fbervevd gummkant. jør deg klar tl å dundre rundt kvartalet! MSSIV KRT TIL DRIVNHTN Den store drvenheten tl TS-W5000SPL bruker massve magneter på 3 kg hver tl å drve talespole og membran med usedvanlg stor kraft. Derfor kan den håndtere den enorme luftmotstanden som oppstår de verdensbaserte SPL konkurransene. TS-W121SPL og TS-W101SPL har en dobbelt sammensatt magnet. TS-W305 og TS-W255 har en dobbel magnet som også leverer enorm kraft. Uansett hvem du velger, dsse subwooferne er en klasse for seg! SOLID STØTT: ORMSTØPT LUMINIUMSKURV MD UNNST Under høye SPL nvåer blr drvenheten utsatt for ekstremt lydtrykk. Derfor har Poneer utvklet en spesell formstøpt kurv tl TS-W5000SPL, TS-W121SPL, TS-W101SPL og TS-SW124D, som skrer støtte av drvenheten. Denne kurvstrukturen hndrer uønsket vrdnng eller vbrasjoner, som kan føre tl energtap og redusert ytelse. n skker vnner! ormstøpt alumnumskurv [ 62 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

18 SLNK SUWOOR TS-SW124D 30 M SLNK SUWOOR 1200 W Max. rukes lukket kasse NYHT Dette er en subwoofer som fornyer konseptet smal og kompakt. Den er kun 8,2 cm dyp. Monterngen går som en lek uansett hvor du plasserer den. Den nette pakken er full av topp teknolog som dobbel IMPP membran med sammenvevde forsterkede karbon-/kvlr fbrer. t revolusjonerende, plassbesparende patentsøkt konsept. Rett og slett en subwoofer med høy effekt og ren lydgjengvelse en kompakt form. ORSTRKR O SUWOOR TS-SW124D JNNOMSKÅRT PLSSSPRND, LUTOPPHNT KONTROLLSYSTM n god subwoofer har en demper tl å kontrollere utslaget på basselementet. Luftopphengssystemet, dannet ved å lage et lufttett rom mellom de to membranene, erstatter demperen og gjengr et fremragende lydblde. Den sørger for super overensstemmende lneartet uansett lydvolum, og gjengr eksepsjonell, tydelg bass med lav forvrengnng lags fbervevd kant* 2. Dobbel IMPP-membran forsterket av sammenflettede fbrer karbon/kvlr * 3. Doble, forsterkede membranknutepunkter* 4. Stvt chasss av alumnum støpt et stykke 5. Ventlert og projektert T-type talespole 6. Utslagskontrollert luftopphengssystem * * Patentsøkt. Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 63 ]

19 a-lrt SUWOORSRI Poneer s a-celerate subwoofere gr en sann, kraftfull og ntens bassgjengvelse. nten du vl ha de lukkede eller åpne som bruker bagasjerommet som et akustsk kammer fyller de blen med de aller laveste frekvensene med utrolg pressjon selv ved høyt volum. orny systemet med ekstra effekt og SPL kun fra Poneer. TS-W305 TS-W M SUWOOR 800 W Max. 25 M SUWOOR 700 W Max. rukes lukket kasse rukes lukket kasse UD-305 UD-255 RILL MD IKR TIL TS-W121SPL*, TS-SW124D*, TS-W305 O TS-W305 RILL MD IKR TIL TS-W101SPL*, TS-W255 O TS-W255 * Det er nødvendg å ta av paknngen. rll med eker TS-W305 og UD-305 grll med eker [ 64 ] Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner.

20 TS-W305 NYHT TS-W255 NYHT 30 M SUWOOR 800 W Max. 25 M SUWOOR 650 W Max. rukes uten kasse rukes uten kasse ORSTRKR O SUWOOR SUWOORKSSR Vl du ha maksmalt ut av dn høykvaltets Poneer subwoofer? Da vl en skreddersydd, kompakt Poneer subwooferboks være løsnngen. Kassene er tllegg enkle og raske å montere. UD-W300S Tlpasset subwooferkasse for TS-W121SPL og TS-W305. UD-W250S Tlpasset subwooferkasse for TS-W101SPL og TS-W255. UD-SW124S NYHT Tlpasset hsubwooferkasse for TS-SW124D * v skkerhetsgrunner må skkerhetsbeltet UD-S100 festes under monterng av de tlpassede subwooferkassene UD-W300S, UD-W250S og UD-SW124S. Se sde 100 for alle fnesser og spesfkasjoner. [ 65 ]

21 SUWOOR MD LINÆR KTRSPONS Poneer s subwoofere Pump seren er av en annen verden. De er lastet med lneær effektrespons og har unk kantløs konstruksjon, som lar membranen gl mykt over en større ampltude. Dsse moderne, små subwooferne pumper ut STOR bass fra en relatvt lten enhet. TS-WX20LP 20 M KTIV LINÆR SUWOOR 200 W Max. Innebygd monoforsterker på 200 W maks, MOST PWM strømforsynng 20 cm kantløs IMPP/skumstøpt kompostt basselement med alumnumramme og strontummagnet ass Reflex desgn Høyttaler/R lnjenvånnganger Inngang/forsterkerkontroll/fasevender Innebygd regulerbart LP ( Hz, -12 d/okt.) 2-lags kanttalespole Trppel pressjonsdemper (onex demper med stor dameter) ormstøpt alumnum kjølefnne Nomnell utgangseffekt: 100 W Hz, 106 d ( blen) TS-WX20LP 20 M LINÆR KTIV SUWOOR 350 W Max. 20 cm kantløs, skumstøpt kompostt IMPP basselement med alumnumramme og strontummagnet ass Reflex desgn 2-lags kanttalespole Trppel pressjons demper (onex demper med stor dameter) ullbelagte skrutermnaler Maks effekt: 350 W Nomnell nngangseffekt: 120 W Hz, 106 d ( blen) SUWOOR MD LINÆR KTORSTRKNIN Subwoofere med lneær effektrespons har et kantløst ass Reflex system og et unkt bevegelg system som drver effekten. t stempel med trppel pressjonsdemper pumper ut ekstrem bass fra den relatvt llle enheten. n hgh-tech 2-lags kanttalespole med høy denstet og stv struktur genererer en større bevegelseskraft. Og ngen problemer med åpnnger mellom trådene som på vanlge talespoler. Subwoofere Pump seren lever opp tl navnet! lumnumsramme 2. Rngport 3. Trppel pressjonsdemper 4. Harpksboks med stor tetthet 5. Skumstøpt IMPP-membran 6. Skumstøpt PP-sdevegg 7. Magnetsk krets med stor magnet montert mdten [ 66 ]

22 KTIV SUWOOR TS-WX M KTIV ÅNDPSSUWOOR NYHT 150 W Max. / Max. SPL 128 d Innebygd MOST 150 W (75 W x 2) effektforsterker 20 cm kompostt IMPP basselement med strontummagnet åndpassdesgn med to store porter Høyttaler og R lnjenvånnganger Inngangsnvåkontroll/fasevender Innebygd regulerbart LP ( Hz, -12 d/okt.) ormstøpt alumnum kjølefnne Nomnell utgangseffekt: 60 W Hz, 107 d ( blen), Maks SPL 128 d ( blen) r du ute etter kraftfull bass, men kke vl la det gå på bekostnng av plassen bagasjerommet? Da skal du se på denne kompakte subwooferen som også er lett og fleksbel å montere. Og uansett hvor fullt det er bagasjerommet holder den store formstøpte kjølerbben av alumnum den kjølg. n MOST 150 W forsterker gr økt effekt. TS-WX206 gjengr sann effekt med høy SPL etter ønske. ORSTRKR O SUWOOR [ 67 ]

23 KTIV SUWOOR TS-WX22 20 M KTIV SUWOOR NYHT 150 W Max. antastsk kraftfull bass kan godt være små enheter. are se på TS-WX22. n utrolg kompakt subwoofer på 20 cm som passer elegant bagasjerommet eller under et sete. unksjonell og fleksbel og full av effekt. n MOST 150 W forsterker sørger for massv bass, mens den formstøpte kjølefnnen alumnum sørger for forvrengnngsfr, super lyd. n fastmontert fjernkontroll hører også med for lettvnt lydtunng. Kommer Oktober Standard fastmontert fjernkontroll Innebygd MOST 150 W (75 W x 2) effektforsterker 20 cm kompostt IMPP basselement med strontummagnet Lukket desgn Høyttaler/R lnjenvånnganger astmontert fjernkontroll (6 m): Inngangsnvåkontroll/fasevender Innebygd regulerbart LP ( Hz, -12 d/okt.) ormstøpt alumnum kjølefnne Kan monteres vertkalt og horsontalt Nomnell utgangseffekt: 60 W Hz, 101 d ( blen) UTROLI LLSIDI O KOMPKT Den smale TS-WX22 trenger mnmal plass, og vl neppe gå ut over plassen bagasjerommet. Den er så kompakt at den kan monteres på mange forskjellge måter og steder enten horsontalt eller vertkalt. [ 68 ]

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES o m d e f n e r t l y d p e r f e k s j o n Lyden blr ganske enkelt kke bedre enn PRS Poneer Reference Seres. Poneer burde vte. Når det gjelder eksklusv lydperfeksjon og opplevelse

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE.

BILSPECIFIK ANTENNE LISTE. ALFA ROMEO ALFA 145 Tag 1994> 7651006 ALFA 156 Tag 1995> 7651006 ALFA ROMEO 156 Tag 2004> 7677908 ALFA 164 1987>1997 7677150 ALFA 33 Tag 1983 > 1995 7651006 ALFA 75 1985 >1992 7677150 ALFA GTV 1995>2006

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

CD tunere 04. Besøk oss på www.pioneer.no og velg perfekte produkter til din bil

CD tunere 04. Besøk oss på www.pioneer.no og velg perfekte produkter til din bil FÅ DET slik du ønsker Preview In-Car Entertainment 2009 DIN MUSIKK SLIK DU VIL HA DEN Pioneers nye utvalg av produkter for 2009 gjør det mulig å lage ditt eget ideelle lydanlegg. Koble til bærbare lydkilder

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

DE ALLER HOTESTE HOVEDENHETER FULLE AV EFFEKT

DE ALLER HOTESTE HOVEDENHETER FULLE AV EFFEKT Lydtuning i bil 2004 DE ALLER HOTESTE HOVEDENHETER FULLE AV EFFEKT Pioneer s fremtidsrettede high-tech hovedenheter er et perfekt startsted når du skal tune opp systemet i bilen. De inneholder aller nyeste

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Redefinerer veien foran deg

Redefinerer veien foran deg Redefinerer veien foran deg Preview In-Car Entertainment 2007 Kjøreklar underholdning Du bestemmer underholdningen med hendene på rattet. Pioneer har utviklet en rekke ledende produkter til bilen, for

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BLA LS8011 BLADFJÆR 075 2 200,00 FJÆ 0 049177 FJÆRER DAIHATSU 011 535,00 FJÆ 1107 FORFJÆR AUDI 100 011 560,00 FJÆ 1116 AUDI A6 2,6/2,8 F.FJÆR6/94-4/97 075 625,00 FJÆ 124501 FJÆR OPEL KADETT BAK 67-7 011

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

NYE FRISTELSER PREVIEW CAR ENTERTAINMENT 2010

NYE FRISTELSER PREVIEW CAR ENTERTAINMENT 2010 NYE FRISTELSER PREVIEW CAR ENTERTAINMENT 2010 På tide å la bilstereoanlegget reflektere hvem du er. Med Pioneers bilprodukter for 2010 kan du virkelig skaffe deg din ideelle lytteopplevelse. Våre produkter

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris rer BLA LS8011 BLADFJÆR 075 2 200,00 BLA LS8124 BLADFJÆR 012 3 000,00 BLA LS8148 BLADFJÆR 012 2 275,00 FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 075 221,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 075 272,00

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 075 221,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 075 272,00 FJÆ 7 780 2 U-BOLT 64x125xM14x90 FORM 1 075 272,00 FJÆ 7 780 3 U-BOLT 65x200xM14x140 FORM 1 075 272,00

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Fjærer. Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris FJÆ 7 780 0 U-BOLT 63x200xM12x130 FORM 1 530 209,00 FJÆ 7 780 1 U-BOLT 64x103xM14x65 FORM 1 530 259,00 FJÆ 7 780 2 U-BOLT 64x125xM14x90 FORM 1 530 259,00 FJÆ 7 780 3 U-BOLT 65x200xM14x140 FORM 1 530 259,00

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering INNHOLD BWC 55-740 MEMO 70a Dato: 5.05.0 Sgn: sss Sste e:.0.05 Søyler front - Innfestng plasstøpt dekke Beregnng a dekke og alkongarmerng Sgn: sss Dok. nr. K5-0/3a Kontr: ps Sde a 6 GUNNLEGGENDE OUTSETNINGE

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 27.2.27 Kap. 9 (samt 5.5.2) Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,) tl

Detaljer

HØSTENS STORE VVS-SALG 6.-12. OKTOBER I VÅR BUTIKK PÅ TOLLNES

HØSTENS STORE VVS-SALG 6.-12. OKTOBER I VÅR BUTIKK PÅ TOLLNES Foto: Martn Fremstad I VÅR BUTIKK PÅ TOLLNES -3% -3% TOALETTSETE MED SLOW DOWN OG QUICK RELASE 5,- / Begr. antall Nå 18,- SHOWERAMA 8-5 dusjkabnett, standard, hvt m/ klart glass x cm PRO BLANDEBATTERIER

Detaljer

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er.

Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse Bluetooth -hodetelefoner Lyd med høy oppløsning Hodetelefoner Deluxe-puter med mykt skum NFC M2BTBK/00 Trådløs Hi-Fi-nytelse. Uansett hvor du er. Enten du er

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

Bruksanvisning og monteringsanvisning

Bruksanvisning og monteringsanvisning Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøyle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøyle 1343 26/27/28 Lyssøyle, kort 1344 26/27/28 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse...

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Hjemme Underholdning i perfeksjon. Loewe samlet oversikt 2009

Hjemme Underholdning i perfeksjon. Loewe samlet oversikt 2009 Hjemme Underoldnng perfeksjon. Loewe samlet overskt 009 Forut for sn td 85 år. Perfeksjon Made n Germany. Frmaet Loewes store er preget av fremragende nnovasjoner både nnen teknkk og desgn. Helt sden brødrene

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

PowerMixer. Alt du trenger?

PowerMixer. Alt du trenger? Dynacord har helt siden starten i 1945 i byen Pilsting, Tyskland levert kvalitetsprodukter innen distribusjon av lyd. Fokus har hele tiden vært å levere høykvalitets-produkter som vil gi kunden det lille

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

TEST: SYSTEM AUDIO SAXO 8 Kompakt i formen, stor på lyd

TEST: SYSTEM AUDIO SAXO 8 Kompakt i formen, stor på lyd TEST: SYSTEM AUDIO SAXO 8 Kompakt i formen, stor på lyd System Audio har stor suksess med sine Saxomodeller, og nå er de også klare for et liv på veggen. Vi ser på Saxo 8. Av Jørn Finnerud Publisert 26.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer

Adaptivt lokalsøk for boolske optimeringsproblemer Adaptvt lokalsøk for boolske optmerngsproblemer Lars Magnus Hvattum Høgskolen Molde Lars.M.Hvattum@hmolde.no Arne Løkketangen Høgskolen Molde Arne.Lokketangen@hmolde.no Fred Glover Leeds School of Busness,

Detaljer

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm

Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1400 mm Energisøyle med fire tomme enheter, høyde 1600 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med fre tomme enheter, høyde 1400 mm 1354 26/27/28 Energsøyle med fre tomme enheter, 1356 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, 1355 26/27/28 Energsøyle med lyselement

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102 Vdeoopptaker (VCR) BRUKERHÅNDB MODELL: RN-12 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Model No. EC27P Part

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Tilhenger reservedeler

Tilhenger reservedeler Tilhenger Spesialdeler HEN 1010000 Aksling AL-KO spesialmål 23212.000,00 HEN 1010001 750-1000 Brems:160x35 A:1400 B:1850 232 5.660,00 HEN 1010002 750-1000 Brems:160x35 A:1200 B:1700 232 5.660,00 HEN 1010003

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer