DASH EAM WEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.dashsoftware.no DASH EAM WEB"

Transkript

1 Versjon [2.0.1] DASH EAM WEB Side 1 av 124

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dash EAM WEB - Oppsett Minimumskrav Installasjon av Dash WEB Innstillinger i db.php Innlogging til Dash WEB Innlogging Direkte innlogging Brukeroppsett i Dash Brukeradministrasjon på WEB Innloggingstyper WEB-instillinger Systemparametere Database Opplasting Kalenderfiler SMTP-konfigurering Hjelp Diverse systeminnstillinger KPI QR-koder System Dash EAM WEB - Bruk Grunnfunksjonalitet Generelt Objekter Artikler Adressater Medarbeidere Mine Data Min Side Min Arbeidsliste Min Historikk Min Meldingsboks Min Rundeliste Arbeidsordre Opprette planlagt arbeidsordre Opprette arbeidsordre (jobb) rett i historikken Grafikk visning planlagte jobber/historikk Grafikk visning Planlagte arbeidsordre Grafikk visning Historikk Grafikk visning Driftslogg Dash-web via smarttelefon og nettbrett Åpningssiden Objekter Meldinger Versjon [2.0.1] Side 2 av 124

3 6.0.4 Mine AO Min Historikk Driftslogg Min Rundeliste Artikler Varemottak Medarbeidere Adressater/Kontakter Tilleggsmoduler Meldingstjeneste Driftslogg Lager/Innkjøp Runder Dokumentmodul Faktura (Utfakturering, kun i Dash EAM SM) Versjon [2.0.1] Side 3 av 124

4 Dash EAM WEB - Oppsett Minimumskrav 1.0 Minimumskrav MS-SQL 2005 IIS 6 PHP 5.2 med MS-SQL extension IE 8, ingen spesielle krav til øvrige nettlesere Nettleseren må akseptere Java-script og cookies 1.1 Installasjon av Dash WEB Installasjon av Dash WEB PHP installeres med MS-SQL extension på web-serveren. Dash-web applikasjonsfilene skal ligges i en egen Dash-mappe på web-området. SQLscript for Dash-web kjøres mot Dash databasen på SQL-serveren. NB! Det er en fordel at web-server går på samme maskin som selve Dash-applikasjonen. Dette har med opplasting av bilder fra Dash-web å gjøre. Disse bildene må lastes opp i en mappe som ligger under Dash-applikasjonen for at bildene også skal kunne sees inne fra selve Dashapplikasjonen. 1.2 Innstillinger i db.php db.php Kobling mot SQL-serveren settes opp i db.php som kan redigeres i Notepad. <?php $server= SERVER\SQLEXPRESS ; $db= Dash ; $user= sa ; $pw= passord ; $schema= dbo ;?> 1.3 Innlogging til Dash WEB Innlogging Det er to innloggingsscript for Dash-web applikasjonen. - login.php (for interne medarbeidere) - login_kunde.php (for eksterne brukere som kunder og leverandører) Innlogging Første gang du logger på Dash-web er passordet det samme som brukernavnet med store bokstaver. Versjon [2.0.1] Side 4 av 124

5 Innloggingsbilde Direkte innlogging Direkte innlogging For eksempelvis brukere som kun skal benytte seg av meldingstjenesten i Dash-web kan det være hensiktsmessig at de kommer direkte inn i skjermbildet Ny melding når de logger seg inn i Dash-web for å opprette en ny melding. De slipper dermed å gå inn via innloggingsbildet (ref. skjermbildet over) for å opprette en ny melding. Ved å legge inn USER=bruker-id og PW=passord med mer i URL-adressen, ref. eksempelet nedenfor: kommer innmeldingsbrukeren direkte inn i skjermbildet (uten å gå inn via innloggingen) Ny melding som vist nedenfor. Brukeroppsett 1.4 Brukeroppsett i Dash Ved førstegangs oppstart vil det være den første medarbeideren som er registrert(id=1) som automatisk hentes inn som admin-bruker på Dash-web. WEB-brukere markeres på medarbeider eller en adressats kontaktperson (ekstern bruker) inne i Dash eller innen fra Dash WEB. Du vil kunne markere det antall brukere som er tilgjengelig iht antall web-lisenser som er aktivert. WEB-brukere er personlige (navngitte) brukere. Inne i Dash-applikasjonen Inne i Dash-web Versjon [2.0.1] Side 5 av 124

6 1.5 Brukeradministrasjon på WEB Brukeradministrasjon på web gjøres fra [Admin] som markert under. Bare WEB-administratorer har tilgang til dette valget. Brukerprofiler Nye brukere legges til ved å klikke på knappen i tabellens overskriftsrad. Nye web-brukere Velg innloggingstype og marker de web-brukerne som skal opprettes. Du får bare opp de personene som ikke er registrert som brukere fra før, og som er markert som web-bruker på medarbeideren avhengig av hvilken Logintype som du har valgt (ref. over Vedlikehold) eller på en adressats kontaktperson (forutsatt at du har valgt logingtype Ekstern, ref. nedenfor) Versjon [2.0.1] Side 6 av 124

7 Klikk Opprett Brukerprofiler når du har merket ny(e) bruker(e). Tilgangsstyring på web (ref. skjermbildet Brukerprofiler ovenfor): Tilgangsstyring AD = Angir administratorstatus. Håndterer brukerprofiler samt systeminnstillinger EO = Gir tilgang til å redigere objektinformasjon LO = Gir tilgang til å opprette nye objekter FO = Gir tilgang til å flytte objekter. Krever at EO er aktivert EA = Gir tilgang til å redigere AO LAO = Gir tilgang til å legge til nye AO. Man kan alltid redigere de AO`er man selv har opprettet EH = Gir tilgang til å endre en historikkpost ED = Gir tilgang til å redigere en driftsloggføring (Driftsloggmodul)* LD = Gir tilgang til å legge til en ny driftsloggføring (Driftsloggmodul)* ART = Gir tilgang til å legge til/endre artikkel ADR = Gir tilgang til å legge til/endre adressater LT = Gir tilgang til å kjøre lagertransaksjoner fra artikkelregisteret (Lager/Innkjøpsmodul)* LK = Gir tilgang til å redigere lagerkataloginformasjon (Lager/Innkjøpsmodul)* IO = Gir tilgang til å legge til/endre Innkjøpsordre og behovsberegning (Lager/Innkjøpsmodul)* VM = Gir tilgang til å gjøre varemottak (Lager/Innkjøpsmodul)* SY = Gir tilgang til å gjøre endringer i systemregistrene/-tabellene FM = Gir tilgang til å ferdigmelde AO *) Krever aktivering av tilleggsmodul Klikk på Lagre endringer når tilpasningene er gjort. Hvis brukernavn og passord er det samme for brukeren, dvs at bruker ikke har opprettet personlig passord, indikeres dette ved et rødt utropstegn! ved siden av brukernavnet. Man vil ved innlogging da alltid få opp dette bildet som en reminder på å bytte passord: Endre passord Passord er kryptert med en 256-bits enveiskryptering, og kan ikke leses av andre. Tilbakestilling er derfor eneste alternativ hvis man har glemt passordet. Versjon [2.0.1] Side 7 av 124

8 Hvis du har glemt passordet kan du i innloggingsbilde klikke på, og du får mulighet til å tilbakestille passordet. Legg inn din e-postadresse, og klikk på knappen Tilbakestill passord. For at dette skal fungere må din e-postadresse ligge på din medarbeiderprofil. Du vil nå få tilsendt nytt passord. 1.6 Innloggingstyper Det er fire ulike innloggingstyper på Dash-web Innloggingstyper Vedlikehold Tilgang til alle registre. Drift Tilgang til driftslogg*, meldinger* og lesetilgang til AO og historikk. Melding* Kun tilgang til postboks med mulighet for å sende meldinger. Ekstern Benyttes for kunder og leverandører som skal ha tilgang til sine data. - Kunder ser bare det som er knyttet mot sitt objekt tre (må settes i profilen) - Leverandører ser bare de AO som de er ansvarlige for, eller utførende på. *) Krever aktivering av tilleggsmodul En person kan bare ha èn brukertilgang til Dash WEB. Systemet er satt opp slik at hvis en bruker logger på fra en annen PC eller enhet uten å være avlogget fra en tidligere sesjon, vil den tidligere sesjonen termineres. En meldingsbruker kan imidlertid benyttes av flere samtidig. Versjon [2.0.1] Side 8 av 124

9 1.7 WEB-instillinger WEB-innstillinger Innloggingstype Endre innloggingstype for brukeren; Drift (får bare tilgang til Driftslogg), Meldingstjeneste (får bare tilgang til å sende/motta meldinger) eller Vedlikehold. Kan bare settes/endres av administrator. Startside Sett ønsket oppstartside ved innlogging. Avdeling Sett standard avdelingsfilter. Objektstruktur Velg ønsket objektstruktur. Brukeren vil bare se data koblet mot denne delen av strukturen. For eksterne kundebrukere settes denne kundens objektnode som aktiv struktur. Kan bare settes/endres av administratorbruker. Lagersted Velg ønsket lagerstruktur. Brukeren vil bare se data koblet mot denne delen av strukturen. Kan bare settes/endres av administratorbruker. Standard prosjekt Sett standard prosjektfilter Meldingsbruker (bare for eksterne brukere) Hvis du ønsker at eksterne brukere (kunder og leverandører) skal kunne registrere/endre AO, historikk, sende meldinger etc, må vedkommende opprettes som en medarbeider i Dash med den firesifrede brukerkoden som initialer. Koble så til vedkommende som avsender på web-profilen. Language Angir språkoppsett (Norsk/Svensk/Engelsk). Filtervisning Setter visning av listefiltre standard på eller av. Sideinndeling Slår sideinndeling på eller av med angivelse av antall linjer pr. side. Bør skrus på, spesielt ved bruk av enheter som benytter mobildata. Trafikken blir vesentlig redusert med sideinndeling slått på. Vis utførte AO Filtrerer bort AO med status Utført hvis denne er slått på. AO med status Utført kan likevel vises hvis man kjører en filtrering på Utført -status i AO-registeret. Foreslå dato på AO Foreslår dagens dato automatisk ved opprettelse av ny AO. Versjon [2.0.1] Side 9 av 124

10 Egendefinert arbeidsflyt Benytter oppsatt arbeidsflyt i Dash for AO. Er denne slått av benyttes en forenklet arbeidsflyt: - Opprettet - Planlagt - Igangsatt - Utført Kun Min Dash Gir kun tilgang til <Min Side/Min Arbeidsliste/Min Rundeliste/Min Historikk/Meldingsboks. Kan bare aktiviseres av administrator. Vis alle meldinger Viser alle meldinger i innboksen, også meldinger til/fra andre personer. Kan bare aktiveres av administrator. Meldingskopier Ved å aktivisere dette valget gis brukeren mulighet til å sende kopi av meldingen til flere brukere. Kan bare aktiviseres av administrator. Detaljert melding Ved å aktivisere dette valget vil brukeren automatisk få opp detaljert meldingsbilde hvor aktivitetsgruppe, aktivitet, feiltype og diverse kostnadsbærere kan knyttes til meldingen. Hvis denne ikke er aktivisert vil brukeren fortsatt kunne få opp dette detaljerte bilde via en sjekkboks på selve meldingen. Beholdningsjustering Hvis brukeren skal ha tilgang til å legge inn deler på lager eller justere lageret må dette valget aktiviseres. Kan bare aktiviseres av administrator. Endre passord Last opp bilde Gir brukeren tilgang til å laste opp profilbilde av seg selv. Bilde vil vises på medarbeideren i Dash-web. Passordet kan endres av brukeren i fra dette bildet ved å klikke på knappen Endre passord. 1.8 Systemparametere Diverse systemparametere på web settes fra [Systemparametere] som markert under. Bare WEB-administratorer har tilgang til dette valget. Husk å lagre innstillingene etter endring. Systemparametere Versjon [2.0.1] Side 10 av 124

11 1.8.1 Database Betegnelse på databasen Denne betegnelsen som legges inn her vises på påloggingsbilde til Dash WEB. Driftsmelding Meldingen som legges inn her vil vises over skjermen til WEB-brukerne hvis databasen låses ved å huke av for Lås database. I forbindelse med oppgraderinger etc. må Versjon [2.0.1] Side 11 av 124

12 databasen låses. Alle funksjoner vil være låst. Opplasting av bilder og dokumenter Opplasting (opplasting av bilder, dokumenter etc. fra web) Fysisk sti for opplasting Benyttes av opplastningsscript for opplastning av filer fra web. Her legges den fysiske stien til hvor bilder og dokumenter skal legges som blir knyttet inn via Dash-web fra for eksempel objekter, arb.ordre etc. - Angi mappen på denne formen: \\servernavn\share\. Merk: Benytt et annet share enn web-serverens C: disk. Dette fordi Dash Windows-applikasjonen vil tolke en sti til C: som brukerens egen harddisk (når man kjører via TS eller Citrix). - Tilgangsrettigheter - skal dokumenter/bilder leses både fra Dash web og Dash Windows-app. må det benyttes et share som begge har tilgang til. - Delingsrettigheter - skal web-server kunne lese/skrive til dette share t må det være gitt alle delingsrettigheter til alle brukere med mindre du greier å plukke ut brukeren som kjører IIS-tjenesten. - PHP benytter web-serverens C:\Windows\Temp som opplastingsmappe før filen flyttes ut til destinasjonsmappe. - Brukeren som kjører web-tjenesten må gis fulle rettigheter til temp-mappen. - Alternativt kan det angis en egen temp-mappe under seksjonen [File Upload] i php.ini upload_tmp_dir= Maks filstørrelse for opplastede filer Her settes maks størrelse (i kb) på bilder og dokumenter. Merk også at i php.ini på web-serveren finnes parameter for maks opplastningsstørrelse Kalenderfiler (en arbeidsordre kan plottes inn i kalenderen i Outlook) Prefiks på kalenderfiler Prefiks på kalenderfiler som vil inneholde arbeidsordreinformasjon fra Dash. Filene opprettes på web-området. Navngis som for eksempel Dash.ics. Personlige kalenderfiler navngis som Dash_Bruker.ics. WEB-mappe for kalenderfiler Web-mappe for kalenderfilene. SMTP SMTP-konfigurering (Mailfunksjon i Dash-web benyttes til å sende mailkopi av internmeldinger og støtte ved resetting av passord.) SMTP server, port, avsenderadresse og avsender Angi SMTP-server/ip-adresse, -port, avsender e-postadresse og avsendernavn Hjelp Loginside Angi her sti/path (URL) til for eksempel egen brukerdokumentasjon eller annet. Ved å klikke på Hjelp i innloggingssiden vil filen åpnes. Hovedside Angi her sti/path (URL) til for eksempel egen brukerdokumentasjon eller annet. Ved å klikke på Hjelp i hovedsiden vil filen åpnes Diverse systeminnstillinger Systemspråk Her settes standard systemspråk, dvs. norsk, svensk eller engelsk. I tillegg kan hver web-bruker sette sitt systemspråk. Kun innmeldingsadresser som meldingsmottakere Hukes det av her er det kun spesifikke innmeldingsadresser som det kan sendes meldinger til. Typisk her kan f.eks. være egne innmeldingsadresser for vedlikehold, IK/HMS etc. Disse innmeldingsadressene kan enklest opprettes via menypunktet System i Dash-web, ref. kapittel 1.9 og avsnittet Opprette egne Innmeldingsadresser, Versjon [2.0.1] Side 12 av 124

13 eller eventuelt via Dash-applikasjonen under Oppsett -> Konfigurasjon -> Innmeldingsadresse. Redigere sendte meldinger før de er lest av mottaker Huk av her hvis dere ønsker å ha muligheten til å redigere/gjøre endringer i sendte meldinger før de leses. Bli stående i detaljbilde ved lagring av endringer i AO/objekt. Hvis det ikke er av huket her vil du automatisk komme tilbake til henholdsvis listevisning for arbeidsordre eller objekt ved lagring. Bruk DashModel.NET assembly Ta kontakt med Dash Software AS før dere eventuelt aktiverer denne (for de som kjører med.net rutiner). Krever PHP versjon eller nyere. Tillegg i PHP.INI: extension=php_mssql.dll extension=php_com_dotnet.dll Disse dll ene må også kopieres inn i EXT mappen(c:\program files(x86)\php\ext). KPI`er QR-koder KPI Backlog AO KPI-indikator for prosentvis andel forfalte (planlagte) arbeidsordre sett i forhold til totalt antall planlagte arbeidsordre. Huk av her hvis denne skal vises på Min side. AO i status Opprettet KPI-indikator for prosentvis andel av arbeidsordre i status Opprettet sett i forhold til totalt antall arbeidsordre. Huk av her hvis denne skal vises på Min side. Gjenstående rundepunkter (krever aktivering av tilleggsmodul) KPI-indikator for prosentvis andel av gjenstående genererte rundepunkter sett i forhold til totalt antall genererte rundepunkter. Huk av her hvis denne skal vises på Min side. Ferdigmeldt senere enn planlagt KPI-indikator for prosentvis andel av ferdigmelde/utførte arbeidsordre etter planlagt dato sett i forhold til totalt antall i historikken. Huk av her hvis denne skal vises på Min side. Andel reaktivt vedlikehold KPI-indikator for prosentvis andel av reaktivt vedlikehold sett i forhold til totalt antall arbeidsordre i historikken. Huk av her hvis denne skal vises på Min side. Gruppe for reaktivt vedlikehold Her velges aktivitetsgruppe for reaktivt vedlikehold som vil bli brukt i KPI-indikatoren over. Typisk her kan være KVU (Korrektivt vedlikehold uplanlagt) QR-koder WEB-adresse Her legges url-adressen til Dash WEB for generering av QR-koder innenfra Dash WEB for objekter, artikler og rundepunkter. Merk det er kun Dash-web brukere som er administratorer som får tilgang til å generere qr-koder. For øvrig har vi i Dash-applikasjonen laget 3stk. standard utskrifter av QR-etiketter via rapportgeneratoren. Disse skal ligge i utskriftsområdene 18 Tellerlister, 41 - EAM Objekter og 78 EAM Runder. Disse må modifiseres med hensyn på deres URLadresse til Dash-web samt ønsket layout. Størrelse Her bestemmes størrelsen (bredden i pixler) på QR-kodene i visningen på WEB. Kun utførende kan skanne rundepunkt Aktiveres denne er det bare personen som er satt til utførende på runden som kan skanne qr-kodene på rundepunktene. Det er med andre ord bare denne personen som får opp disse punktene og kan sette de til utført. Versjon [2.0.1] Side 13 av 124

14 System Gjøre endringer i systemregistre/ tabeller 1.9 System Menypunktet System gir tilgang til å gjøre endringer/legge til i systemregistrene/-tabellene. Her kan du i de forskjellige systemregistrene legge til nye verdier, redigere og slette i tabellene. Brukere som skal ha tilgang til denne funksjonaliteten må ha avhuking for SY i tilgangsstyringen i Dash-web, ref. kapittel 1.5 Brukeradministrasjon på WEB. Klikk på listevisning for å velge ønsket systemregister og velg så tabellen som det skal redigeres i. Kolonnen Antall referanser viser antallet verdien er brukt. For arbeidsordre inkluderer dette både jobber og historikk. System Endre/lette til i systemregistre-/tabellene Klikk på denne knappen for å legge til en ny verdi i en tabell. Klikk på denne knappen for å redigere en verdi. Endringen vil gjøre seg gjeldende på alle referanser. For jobber betyr dette både på planlagte jobber og historiske jobber. Klikk på denne knappen hvis en verdi ønskes slettet. Merk denne verdien blir blanket ut på alle steder den har vært i bruk. Når du sletter en verdi vil du få opp følgende dialogboks: Opprette egne innmeldingsadresser Via menypunktet System kan du opprette egne innmeldingsadresser for f.eks. Vedlikehold, IK/HMS etc. Disse knyttes opp mot spesifikke medarbeidere som vil motta meldingene som enten er sendt via meldingsmodulen eller driftsloggmodulen. Versjon [2.0.1] Side 14 av 124

15 Ny innmeldingsadresse opprettes via knappen. Innmeldingsadresser Til bruk i forbindelse med innmelding fra meldingsmodulen eller driftloggmodulen I de periodene (ferie, permisjoner etc.) hvor mottakeren som er knyttet til en innmeldingsadresse ikke er tilgjengelig kan man gå inn å koble til en annen mottaker/medarbeider. Opprette driftsmeldinger Via menypunktet System kan du opprette egne driftsmeldinger for å informere Dash WEBbrukerne. Disse meldingene vil vises som rulletekst øverst i alle skjermbildene, som vist nedenfor (ref. pil). Vise driftsmeldinger på skjermen En driftsmelding oppretter du ved velg listevisning Drift og tabell Driftslogg, ref. skjermbilde over, og så klikk på knappen. Versjon [2.0.1] Side 15 av 124

16 En driftsmelding kan knyttes til for eksempel en del av strukturen (for eksempel en produksjonslinje). Gjøres dette vil ikke web-brukere som kun har tilgang til andre deler av strukturen se denne meldingen. Versjon [2.0.1] Side 16 av 124

17 Dash EAM WEB - Bruk 2.0 Grunnfunksjonalitet Generelt Grunnfunksjonalitet Når du kommer inn i Dash WEB finner du øverst til høyre en egen rekke med hurtigikoner som gir rask tilgang til dine lister. - Min side viser en sammenstilling av mine arbeidsordre, min historikk og mine meldinger med mer samt KPI-indikatorer. Min Side - Mine arbeidsordre viser alle arbeidsordre som du enten er ansvarlig for eller er satt som utførende på. - Mine runder viser alle rundelister som du enten er ansvarlig for eller er satt som utførende på. - Min historikk viser alle historiske arbeidsordre som du enten har vært ansvarlig for eller utførende på. - Min meldingsboks viser innboks og utboks. For ytterligere detaljer vedrørende ovenstående vennligst se egne kapitler senere i manualen. I alle listevisninger finner du øverst søkefelt, alternative utvalgsfiltre, faste filter med mer. I dette eksempelet vist for arbeidslisten. Søkefelt, utvalgsfilter og faste filter 1 - Søkelfelt Fritekstsøk omfatter AO-nr, Kortbeskrivelse (Emne), Beskrivelse og Kommentar. I dette søkefeltet (for de fleste hovedregistrene/listene) kan du, innenfor hvert enkelt felt, gjøre sammensatte søk med inntil 4 søkebegreper adskilt med & (& tilsvarer OG). Det betyr at alt man søker etter må være med for at det skal bli et søkeresultat. 2 - Alternative utvalgsfiltre Utvalgsfiltre for AO 3 - Filtervisning på/av Skrur visningen av alternative utvalgsfiltre på/av 4 - Faste filtre Versjon [2.0.1] Side 17 av 124

18 Faste utvalgsfiltre Nederst i alle lister finner du denne linjen. 1 Viser totalt antall poster/linjer samt i dette tilfellet postene 1 til 20 (antall poster per side, er 20. Kan bestemmes i brukerprofilen). 2 Viser side, antall sider og du kan bla frem og tilbake i sidene. 3 Klikker du her får du alle sidene i en liste. Vedrørende de alternative utvalgsfiltrene. Hvis det er valgt et eller flere av disse filtrene vil disse nå vises med rød skrift øverst i skjermbildet, ref. nedenfor. Dette uavhengig om filtervisningen er slått på eller av. Dette gir deg bedre oversikt hvis du kjører med filter og filtervisningen er av. Oversikt over filter som er slått på Versjon [2.0.1] Side 18 av 124

19 2.0.2 Objekter Anleggsstrukturen/objektene nås via `Objekter`. Objektstruktur Man kan velge mellom trestrukturvisning eller tabellvisning ved å klikke på knappen og gå tilbake til strukturvisning med knappen. I trestrukturvisning åpnes strukturen ved å klikke på. Objekt - tabellstruktur I tabellvisningen, vist ovenfor, kan man raskt gå til trestrukturvisning for det objektet man ønsker ved å klikke på denne knappen ut for det objektet man ønsker å få trestrukturvisning på. Objektet kan redigeres via knappen i fra tabellvisningen. Merk at objekter som er knyttet til et individ ikke kan redigeres fra Dash-web. Nytt objekt kan legges inn via denne knappen både i fra strukturvisning og fra tabellvisning. Versjon [2.0.1] Side 19 av 124

20 QR-koder på objekter Merk også at det er støtte for bruk av QR-koder på objekter, og i tabellvisning kan du også generere QR-koder. For ytterligere detaljer, ref. kapittel QR-koder samt eksempelet nederst i dette kapittelet - Bruk av QR-koder på objekt. Objekt i lesemodus Detaljer om objektet kan lese ved å klikke på selve objektnummeret. Objekt i lesemodus Her vises alle data for objektet med linker til relevant informasjon om leverandører, Versjon [2.0.1] Side 20 av 124

21 dokumenter, artikler etc. I tillegg har du nederst i skjermbildet via knapperaden mulighet til å opprette ny planlagt arbeidsordre, ny historikkjobb, opprette en ny melding (krever meldingstjenesten/-modulen) koblet til objektet samt avlese/registrere telleravlesning (for eksempel driftstimer). Menypunktene øverst i skjermbildet gir tilgang til ytterligere artikkelinformasjon som beholdning på lager etc. via Artikler. Arbeidsordre og Historikk gir liste over alle planlagte og historiske arbeidsordre (også på underliggende nivåer) med mulighet for også å legge til nye eller eventuelt redigere. Dokumenter gir liste med tilknyttede dokumenter (også dokumenter som er knyttet til underliggende nivåer). Rundepunkter viser tilknyttede rundepunkter (også punkter som er knyttet opp til underliggende nivåer. Legg til nytt objekt Det anbefales å åpne trestrukturvisning på det nivået som du ønsker å legge/plassere objektet under. Klikk på denne knappen for å legge til et nytt objekt i strukturen. Velg ønsket objektklasse, dvs. Maskinkort, Administrativt eller Byggkort. Gule felter må fylles ut. Legg til nytt objekt Ønsker du å legge til mer/knytte til informasjon mot/på objektet må du åpne opp objektet i Versjon [2.0.1] Side 21 av 124

22 redigeringsmodus, ref. nedenfor. Objekt i redigeringsmodus For uten å endre/legge til teknisk info, knytte til dokumenter og artikler etc. kan objektet flyttes i strukturen i fra dette skjermbildet. Objekt i redigeringsmodus Versjon [2.0.1] Side 22 av 124

23 Husk å trykke på, hvis du har gjort endringer, før du avslutter dette bilde. Listevisning I tillegg til trestruktur- eller tabellvisning av objektene kan man også se følgende: Flyttelogg Denne gir en overskit over alle flyttinger inkludert merknaden som legges inn ved flytting. Gjenanskaffelsesverdier Viser anskaffelsesår og prisen (som legges inn på objektet) pr objekt/maskin med summering i bunnen. Tellerstand Gi en oversikt over alle telleravlesningene, samt viser neste forfall på neste timebaserte arbeidsordre. Legge til ny tellerstand Versjon [2.0.1] Side 23 av 124

24 Det er også mulig å legge til en ny telleravlesning via knappen. Bruk av QR-koder på objekter Bruk av QR-koder på Objekter Ved å sette/klistre på etiketter med QR-kode ute på objektene får du rask tilgang til objektet via smarttelefonen eller nettbrettet forutsatt at du er pålogget Dash-web, og har en tilgjengelig QR-kode app. Ref. for øvrig også kapittel QR-koder. Eksempel på etikett med qr-kode. Når QR-koden skannes med smarttelefon/nettbrett kommer du direkte inn på objektet som vist nedenfor hvor du blant annet kan opprette ny arbeidsordre eller ny historikkpost. For detaljer vedrørende opprettelse av ny arbeidsordre og historikkpost, ref. kapittel 4.0 Arbeidsordre. Versjon [2.0.1] Side 24 av 124

25 2.0.3 Artikler Artikkellisten (-registeret) Artikkellisten (-registret) nås via Artikler. Standard visning alle lagerkataloger (Artikkelkoblinger) til artiklene for alle lager (krever tilleggsmodulen for lager-/innkjøp). For ytterligere detaljer vedrørende listevisning, ref. kapittel Lager/innkjøp og avsnittet Listevisning i artikkellisten (-registeret). Du kan her også skifte til å vise alle artikkelkoblinger som et objekt eller en del av anleggsstrukturen har, ref. nedenfor. Artikkelkobling I fra de to ovenstående bildene kan du se på, redigere og opprette/legge til en ny artikkel, utføre lagertransaksjoner (krever tilleggsmodulen for lager-/innkjøp) samt hente opp leverandørinformasjon. Klikk på knappen (til venstre i kolonneoverskrifts raden) for å legge til en ny artikkel, Versjon [2.0.1] Side 25 av 124

26 knappen for å redigere/endre i artikkelens lagerkatalog. Skal du utføre lagertransaksjoner klikk på knappen (til venstre for artikkelnummeret) for inn på lager, uttak til arbeidsordre, retur og justering av beholdningen (Tilleggsmodul for lager/-innkjøp). Ønsker du å se på artikkelen i lesemodus eller redigere/endre selve artikkelen må du klikke på artikkelnummeret. I fra artikkelbilde (lesemodus) får du tilgang til å redigere/endre selve artikkelen via knappen. Merk også at det er støtte for bruk av QR-koder på artikler, ref. sjekkboks. Her kan du generere QR-koder. For ytterligere detaljer, ref. kapittel QR-koder samt eksempelet nederst i dette kapittelet Bruk av QR-koder på artikler. Artikkel i lesemodus Artikkel i lesemodus Fra dette skjermbildet har du link til leverandør, du ser eventuelle alternative leverandører og hvor artikkelen er koblet opp i strukturen. I fra dette skjermbildet kan du også redigere artikkelen hvis du ønsker det via redigeringsknappen. Versjon [2.0.1] Side 26 av 124

27 Artikkel i redigeringsmodus Her kan du legge til/endre teknisk info, knytte til dokumenter og bilder. Artikkel i redigeringsmodus Versjon [2.0.1] Side 27 av 124

28 Legge til/opprette ny artikkel Legge til/opprette ny artikkel Alle gule felter må fylles ut før du kan lagre artikkelen. Dette skjermbilde inneholder også detaljer som brukes i forbindelse lager/innkjøpsmodulen. Bruk av QR-koder på artikler Bruk av QR-koder på Artikler Ved å skrive ut/bruke etiketter med QR-kode på artiklene får du rask tilgang til artiklene via smarttelefonen eller nettbrettet forutsatt at du er pålogget Dash-web og har en tilgjengelig QR-kode app. Ref. for øvrig også kapittel QR-koder. Eksempel på etikett med QR-kode. Når QR-koden skannes med smarttelefon/nettbrett kommer du direkte inn på artikkelen hvor du kan gjøre uttak (plukke deler) og retur av artikkelen mot arbeidsordre. For detaljer vedrørende uttak/retur ref. kapittel Lager/Innkjøp og avsnittet Lagertransaksjoner. Versjon [2.0.1] Side 28 av 124

29 2.0.4 Adressater Adressater nås via menyen Adressater. Adressater Leverandører og kunder Listevisning Bytter du til listevisning Kontaktpersoner kan du blant annet søke etter navn, tlf. nr. etc for kontaktpersonene. Hvis det ligger en e-postadresse på kontaktpersonen kan du klikke denne knappen og du går direkte til ny e-postmelding. E-post adressen vil da automatisk bli lagt inn i Til-feltet i e-posten. Versjon [2.0.1] Side 29 av 124

30 Opprette ny adressat (leverandør eller kunde) Nye adressater (leverandører og kunder) opprettes via knappen eller leverandørkort, og legg inn relevant informasjon.. Huk av for kundekort Opprette/legge til ny adressat Redigere adressat For å redigere/gjøre endringer på en adressat klikk på denne knappen til venstre for leverandøren (adressaten). (Redigere kan også gjøres via se på modus). Huk av for Detaljer hvis du ønsker å gjøre endringer i Leverandørinfo (ref. leverandørinfo i skjermbilde over). Versjon [2.0.1] Side 30 av 124

31 Adressat i redigeringsmodus Her kan du legge til via denne knappen legge til forskjellige standardadresser. kontaktpersoner, knytte til dokumenter samt også Kontaktpersoner hos leverandøren/kunden kan også gis tilgang til Dash WEB hvis du huker av for WEB-Bruker. Etter at du har huket av for WEB-Bruker må du opprette ekstern brukerprofil, ref. kapittel 1.5 Brukeradministrasjon på WEB. Versjon [2.0.1] Side 31 av 124

32 Nye adresser kan legges inn her. Adressat i lesemodus Adressat i lesemodus Adressat i lesemodus nås ved å dobbeltklikke på navnet i adresselisten. Fra dette skjermbilde får du tilgang til å redigere adressaten via knappen. Øverst i dette bilde har du også tilgang til alle artikler, objekter, arbeidsordre og historiske jobber som adressaten/leverandøren er koblet til/involvert i. Versjon [2.0.1] Side 32 av 124

33 2.0.5 Medarbeidere Medarbeidere Medarbeidere nås via menyen Medarbeidere. I denne listen ligger også eventuelle leverandører og kunder som skal ha tilgang til Dash WEB, samt også eventuelt en generell WEB-meldingsbruker (krever meldingsmodulen). Hvis du ønsker å sende en e-post til en i listen (og det ligger en e-post adresse på medarbeideren) vil du kunne gjøre det ved å klikke på denne knappen. Du går da direkte til ny e-postmelding. E-post adressen vil da automatisk bli lagt inn i Til-feltet i e-posten. Listevisning Bytter du til Timeliste vil du få en opplistning av alle timeføringer ihht. til dine filtreringer med summering i bunnen. For de som har utfakturering vil også fakturanummeret som timeføringen er gjort mot vises. Versjon [2.0.1] Side 33 av 124

34 Timeliste Hvis du i tillegg huker av for Sum vil du få en summering ihht. til dine filtreringer for hver medarbeider. Opprette/legge til ny medarbeider Opprette ny medarbeider Nye medarbeider opprettes via knappen. Legg inn relevant informasjon. Huk av hvis medarbeideren skal være meldingsbruker (krever meldingsmodulen) og/eller WEB-bruker. Merk: Du får bare huket av WEB-bruker hvis du har ledige WEB-lisenser. Ta kontakt med Dash Software AS hvis du mangler lisenser. Versjon [2.0.1] Side 34 av 124

35 Her kan du også legge inn standard timepris som blir brukt som forslag i forbindelse med arbeidskostnader på jobber. Redigere/endre på medarbeider For å redigere/gjøre endringer på en medarbeider klikk på denne knappen, til venstre for navnet i listevisningen Medarbeidere. (Redigere kan også gjøres via se på modus). Medarbeider i redigeringsmodus Her kan du gjøre relevante endringer, og blant annet sette medarbeideren til inaktiv ved å fjerne haken i Aktiv. Husk å gjør dette på alle medarbeidere som har slutter hos dere. Versjon [2.0.1] Side 35 av 124

36 Medarbeider i lesemodus Medarbeider i lesemodus nås ved å dobbeltklikke på navnet i listen. Medarbeider i lesemodus Fra dette bilde kan du opprette/sende en melding til medarbeideren, redigere medarbeideren samt slette den (hvis det ikke knytninger mot den). I tillegg vil du her kunne når den sist var innlogget. Versjon [2.0.1] Side 36 av 124

37 Mine data 3.0 Mine Data Mine Data inneholder Min Side, Min Arbeidsliste, Min Historikk, Min Rundeliste* og Min Meldingsboks*. I Min Arbeidsliste, Min Historikk og Min Rundeliste vises kun de/det som du enten er satt til ansvarlig for eller satt som utførende på. I Min Meldingsboks finner du dine inn-/ut-meldinger. Merk: Ønsker man å begrense Dash-web for enkelte brukere, dvs. gi tilgang til kun Min Dash som kun gir tilgang til <Min Side/Min Arbeidsliste/Min Rundeliste/Min Historikk/Meldingsboks kan dette aktiviseres av administrator. Ref. kapittel 1.7 WEB-instillinger. *) Krever aktivering av tilleggsmodul Min Side Min Side er en statusside som raskt gir en oversikt over status i AO-registeret og meldingsboks for brukerens data. Her kan man også direkte opprette en AO, Historikk og Melding*. Min side når du ved å klikke på dette ikonet oppstartsside når du logger deg på Dash-web. og/eller hvis du har denne siden som Min side Det er her lagt inn linker med forvalgte filtre på alle tallene i tabellen. KPI er kan også aktiveres for visning i dette bildet. KPI-Indikatorene benytter Google Charts for opptegning. Dette støttes i skrivende stund ikke av Androidbaserte enheter. Det kan velges mellom 5 predefinerte KPI-indekser: Backlog Andel forfalte AO/Totalt antall AO Nye AO Antall AO i status Opprettet/Totalt antall AO For sent Antall AO Ferdigmeldt etter planlagt dato/totalt Antall Historikk KVU Antall AO i angitt gruppe for reaktivt vedlikehold/totalt Antall Historikk Gj. Rpkt. Gjenstående igangsatte rundepunkter/totalt antall rundepunkter* Grunnlaget for brukerens data er dette: AO/Historikk brukeren er ansvarlig for eller utførende på Brukerens meldingsboks Rundepunkter hvor brukeren er utførende Versjon [2.0.1] Side 37 av 124

38 *) Krever aktivering av tilleggsmodul I Listevisningen som vist nedenfor kan det velges Alle AO og da vil hele databasen i den aktive objektstrukturen utgjøre datagrunnlaget, og tilsvarende visning (som over) dukker opp under den viste oppstillingen Min Arbeidsliste Min Arbeidsliste viser alle arbeidsordrene som innlogget bruker enten er ansvarlig for eller utførende på. Min Arbeidsliste når du ved å klikke på dette ikonet oppstartsside når du logger deg på Dash-web. og/eller hvis du har denne siden som Min arbeidsliste - Klikk på redigeringsikonet til venstre for en AO for å redigere denne. - Klikk på selve AO-nummeret for å åpne AO i lesemodus. Du kan via her også redigere og eventuelt slette arbeidsordren. - Detaljer om objektet kan lese ved å klikke på objektnummeret. - Kontaktinfo for ansvarlig kan leses ved å klikke på initialene i lista. - Klikk på ikonet til venstre i kolonneoverskriften for å legge til/opprette en ny planlagt arbeidsordre. Listevisning Her velges hvilken visning man ønsker. Versjon [2.0.1] Side 38 av 124

39 Grafikk - kakediagrammer Arbeidsordre standard listevisning som viser alle arbeidsordrene. Delaktiviteter lister ut alle delaktivitetene. For detaljer, se senere i manualen. Grafikk gir mulighet til å se arbeidsordrene presentert i Gantt-diagram samt se forsjellige fordelinger presentert i kakediagram. For detaljer ref. kapittel senere i manualen. Sortering Lista sorteres ved å velge sorteringsvalg oppe til høyre. Sjekkbokser - Beskrivelse Viser jobbens detaljerte beskrivelse i lista. - Kommentar Viser jobbens kommentarer i lista. - Driftsstans Viser kun arbeidsordre som krever driftsstans - AO u/personell Viser bare AO uten utførende personell. Vil kunne fungere som en jobb-pool hvor man kan plukke jobber. Med denne skrudd på dukker det opp en ekstra knapp i lista foran feltet Kortbeskrivelse. Klikker du på denne knappen legges innlogget bruker automatisk til som utførende personell på den aktuelle arbeidsordren. - Inaktive Viser kun arbeidsordre som er satt til inaktive Versjon [2.0.1] Side 39 av 124

40 Arbeidsordre i lesemodus Arbeidsordre i lesemodus Her vises alle data med linker til relevant informasjon om artikler, leverandører, utførende etc. Plukke/bokføre artikler Kolonnen Plukket, i skjermbildet over, for artikler. For de som har lager-/innkjøpsmodulen - via artikkelregisteret kan du ta ut fra lageret (bokføre) artikler til en planlagt eller en ny arbeidsordre. Du må skrive inn arbeidsordrenummeret til den du ønsker å ta ut til (bokføre til), ref. skjermbildet nedenfor. Antallet vil vises i denne kolonnen (Plukket). Du kan også returnere deler hvis du av en eller annen grunn ikke fikk brukt alle delene som du har tatt ut til den spesifikke arbeidsordren. For ytterligere detaljer, ref. kapittel Lager/innkjøp. Versjon [2.0.1] Side 40 av 124

41 Har du redigeringsrettigheter på Dash web for å endre arbeidsordre, vises denne knappen. Denne er kun tilgjengelig for brukere som er administratorer på Dash-web. Direkte i fra lesemodus kan du gjøre detaljert timeregistrering mot arbeidsordren. Via denne registreringen kan det legges inn differensierte timepriser (50% overtid, 100% overtid, etc.) mot arbeidsordren som vist nedenfor. Merk det må på forhånd opprettes egne kontosatser (som knyttes til spesifikke artikler). Registrere detaljerte timer mot arbeidsordre Disse kontosatsene opprettes via menyen System -> Ressurser -> Kontosatser. Versjon [2.0.1] Side 41 av 124

42 Opprette kontosatser tilbruk i forbindelse med timeregistrering Som vist nedenfor må kontosatsen knyttes opp mot en artikkel (opprett på forhånd artikler for de forskjellige kontosatsene) i artikkelregisteret samt at timeprisen må legges inn. For enklere gjenkjenning bruk samme nummer på kontosatsen som artikkelnummeret. Klikk på denne hvis du ønskes varsling av forfall på arbeidsordre. Det blir da umiddelbart returnert en kalenderfil i nettleseren fra Dash-web som kan åpnes: Varsling i egen kalender Versjon [2.0.1] Side 42 av 124

43 Eksempel på ICS-fil åpnet i Outlook 2007 Man får da varsling via sin egen Outlook, Lotus Notes eller lignende. Kravet er at e- postklienten kan lese en standard ICS-fil. I selve Dash-applikasjonen er det mulighet for forfallsvarsling på mail. NB! Det er ingen kobling mellom Dash og kalenderen. Flyttes forfallet på denne AO i Dash, må varslingen oppdateres manuelt. Se forøvrig også varslingsrutiner via e-post i selve Dash applikasjonen. Versjon [2.0.1] Side 43 av 124

44 Arbeidsordre i redigeringsmodus Arbeidsordre i redigeringsmodus Legg til dokumenter, delaktiviteter, I redigeringsmodus kan du endre Dato, Ansvarlig, Faggruppe, Status etc. samt angi virkelig stopptid og skrive kommentarer. Detaljer vedrørende dokumenter, ref. eget kapittel Dokumentmodul. Delaktiviteter, ref. egen omtale nedenfor. Utførende personell og artikler kan legges til på arbeidsordren ved å klikke på knappen i overskriftsraden for den aktuelle tabellen. NB! Lagre arbeidsordren før du henter inn eventuelle dokumenter, delaktiviteter, personell og artikler da du ellers vil miste eventuelle Versjon [2.0.1] Side 44 av 124

45 personell og artikler endringer. Detaljert timeregistrering kan legges inn via knappen ovenfor vedrørende arbeidsordre i lesemodus., for detaljer ref. omtalt Hvis denne jobben ligger på et objekt som har loggførte timetellere eller annen type loggføring, kan du angi tellerstand direkte. Denne tilleggsinformasjonen dukker da opp rett under objektnavnet. Registrere avleste teller på arbeidsordren Telleren leses inn når man klikker på Lagre arbeidsordre. NB! Lagre AO først hvis du har gjort andre endringer. Eventuelle bilder kan også legges til/lastes opp til arbeidsordren. Hvis du har rettigheter til å ferdigmelde arbeidsordre vises denne knappen. Her kan ferdigdato angis. Ved å huke av for Reduser beholdning (denne fylles ut som standard hvis dette er satt i konfigurasjonsoppsettet til Dash) vil deler/artikler som er knyttet opp mot arbeidsordren trekkes fra lager. For de som kjører med vår service versjon Dash EAM SM kan det også velges fakturaadressat og hukes av for Klar til fakturering. Når du nå klikker på knappen Ferdigmeld AO vil denne gå over i historikken. Ferdigmelding av arbeidsordre Hvis du derimot ikke har rettigheter til å ferdigmelde arbeidsordre via Dash-web kan du sette arbeidsordren til status Utført når jobben er ferdig. Dette gjøres øverst i skjermbildet. Kjører du med egendefinert arbeidsflyt velges statusen i egen nedtrekksmeny. Her vist standard arbeidsflyt. Versjon [2.0.1] Side 45 av 124

46 Husk å lagre arbeidsordren etter at dette er utført. Delaktiviteter (ikke tilgjengelig i Dash EAM S2) Med denne funksjonaliteten aktivisert kan du splitte opp en jobb i flere aktiviteter/sjekkpunkter. I eksempelet nedenfor består selve jobben av 7 stk. delaktiviteter. Ved ferdigmelding må alle delaktivitetene være satt til en spesifikk status for at selve arbeidsordren skal kunne ferdigmeldes. Delaktiviteter på arbeidsordre For å legge til delaktivitet(er) må du enten opprette en ny arbeidsordre eller stå i redigeringsmodus på en arbeidsordre. Versjon [2.0.1] Side 46 av 124

47 Legge til ny delaktivitet Legg til ny delaktivitet via knappen. Versjon [2.0.1] Side 47 av 124

48 Når arbeidsordren og delaktivitetene skal ferdigmeldes. Gå til redigeringsmodus. Ferdigmelde arbeidsordre med delaktiviteter Versjon [2.0.1] Side 48 av 124

49 Sett status OK, Utbedret eller Avvik på hver delaktivitet, ref. pkt. 1 nedenfor. I de tilfellene der de fleste delaktivitetene skal settes til status OK kan du klikke på ikonet for dette, ref. pkt. 2 i skjermbildet nedenfor. Alle delaktivitetene på arbeids ordren settes nå automatisk til OK, og etter på er det bare å sette den/de spesifikke delaktivitetene som har avvik eller er utbedret. NB! Husk å klikk på knappen for å lagre før du eventuelt registrerer inn anvendte deler og utførende personell, hvis ikke vil du miste det du har lagt inn. Klikk så på knappen for å ferdigmelde arbeidsordren (hvis du har rettigheter til det). I dette eksempelet er det en repeterbar AO slik at det er viktig at `Ta med delaktiviteter` er avhuket. I eksempelet over har en eller flere delaktiviteter statusen Avvik. Det vil dermed automatisk genereres en avviksmelding (via meldingstjenesten, hvis det er huket av for Send avviksmelding, til personen som er satt som ansvarlig på arbeidsordren slik at han kan viderebehandle avviket. Se eksempelet nedenfor vedrørende avviksmeldingen Versjon [2.0.1] Side 49 av 124

50 Avviksmelding i forbindelse avvik på delaktivtet For ytterligere detaljer vedrørende meldingstjenesten (modulen), ref. kapittelet senere vedrørende denne. Liste ut alle delaktiviteter Via listevisningen (for arbeidsordre og historikk) kan man enkelt liste ut alle eksisterende delaktiviteter. Utropstegn (rødt) indikerer at det er den delaktiviteten som står for tur på arbeidsordren. Denne indikasjonen vises kun når delaktiviteten har forfalt. Versjon [2.0.1] Side 50 av 124

51 3.0.3 Min Historikk Min historikk viser alle historiske AO som innlogget bruker har vært ansvarlig for eller utførende på. Her kan det også legges til en historikkføring direkte for å dokumentere ikkeplanlagte hendelser. Min historikk Min Historikk når du ved å klikke på dette ikonet oppstartsside når du logger deg på Dash-web. eller hvis du har denne siden som 1. Søkefelt Fritekstsøk omfatter AO-nr, Kortbeskrivelse (Emne), Beskrivelse og Kommentar 2. Alternative utvalgsfiltre Utvalgsfiltre for arbeidsordrene 3. Filtervisning på/av Skrur visningen av alternative utvalgsfiltre på/av 4. Faste filtre Faste utvalgsfiltre - Klikk på redigeringsikonet til venstre for en historikkjobb for å redigere denne. - Klikk på selve AO-nummeret for å åpne den i lesemodus. Du kan via her også redigere og eventuelt og slette historikkjobben. - Detaljer om objektet kan lese ved å klikke på objektnummeret. - Kontaktinfo for ansvarlig kan leses ved å klikke på initialene i lista. - Klikk på ikonet til venstre i kolonneoverskriften for å legge til/opprette en ny historikkjobb. Listevisning Her velges hvilken visning man ønsker. Grafikk kakediagrammer Versjon [2.0.1] Side 51 av 124

52 Historikk standard listevisning som viser alle historiske arbeidsordrer. Delaktiviteter lister ut alle delaktivitetene med mulighet til også å filtrere på statusene: Ikke utført, OK, Utbedret og Avvik. Kostnadsrapport gir oppsummering av deler/arbeidskost og diversekost (ikke stopptidskostnad) Grafikk gir mulighet til å se forsjellige fordelinger presentert i kakediagram. For detaljer ref. kapittel senere i manualen. Sortering Lista sorteres ved å velge sorteringsvalg oppe til høyre. Sjekkbokser - Beskrivelse Viser historikkjobbens detaljerte beskrivelse i lista. - Kommentar Viser historikkjobbens kommentarer i lista. - Hendelser med stopptid Lister ut alle historikkjobber som det er registrert stopptid på. Versjon [2.0.1] Side 52 av 124

53 Historikkjobb i lesemodus Her vises alle data med linker til relevant informasjon om artikler, leverandører, utførende etc. Historikkjobb i lesemodus Har du redigeringsrettigheter på Dash web for å endre historikk vises denne knappen. Denne er kun tilgjengelig for brukere som er administratorer på Dash-web. Direkte i fra lesemodus kan du gjøre detaljert timeregistrering mot en historikkpost. Via denne timeregistreringen kan det legges inn differensierte timepriser (50% overtid, 100% overtid, etc.) mot en historikkpost på samme måte som for en planlagt arbeidsordre. Versjon [2.0.1] Side 53 av 124

54 Historikkjobb i redigeringsmodus Historikkjobb i redigeringsmodus I redigeringsmodus kan man endre Dato, Ansvarlig, Faggruppe, Status etc. samt angi virkelig stopptid og skrive kommentarer. Dokumenter, ref. eget kapittel, delaktiviteter, utførende personell og artikler kan legges til den historiske arbeidsordren ved å klikke på knappen ut for hva du ønsker å legge til. NB! Klikk på før du henter inn eventuelle dokumenter, delaktiviteter, personell og artikler da du ellers vil miste eventuelle endringer. Detaljert timeregistrering kan også gjøres i dette skjermbildet via knappen. Eventuelle bilder kan også legges til/lastes opp til den historiske arbeidsordren. Versjon [2.0.1] Side 54 av 124

55 Min Meldingsboks Min Meldingsboks Min Meldingsboks når du ved å klikke på dette ikonet som oppstartsside når du logger deg på Dash-web. For detaljer se kapittel Meldingstjeneste. og/eller hvis du har denne siden Min Rundeliste Min Rundeliste Her finner du dine genererte rundelister som du enten er ansvarlig for eller satt til utførende på. Det kan være smøre-, kontroll-, måle- eller kalibreringsrunder. Min Rundeliste når du ved å klikke på dette ikonet oppstartsside når du logger deg på Dash-web. og/eller hvis du har denne siden som I dette skjermbilde har du full oversikt over de rundene som er igangsatt (generert i Dashapp.) og som du er utførende eller ansvarlige for. Du kan gjøre eventuelle søk og/eller diverse filtreringer. I tillegg har du også blant annet oversikt over gjenstående punkter og eventuelle avvik. Klikk på knappen rundepunktlisten. til venstre for runden som du vil utføre registrering på slik at du får opp Versjon [2.0.1] Side 55 av 124

56 Sette rundepunkter til utført Rundepunktlisten inneholder kun de rundepunktene som gjenstår (som ennå ikke er utført). Du kan også i denne listen gjøre søk og/eller eventuelle filtreringer. Punkter som har rødt utropstegn er punkter som er analysepunkter (HACCP-punkter/punkter som krever spesiell oppmerksomhet). Når du skal registrere punktene som utført/ferdig kan du, hvis alle punktene er utført og ingen har avvik, klikke på Merk alle. Alle punktene blir nå automatisk avhuket for Ferdig. Alternativt må du huke av et og et som ferdig. Du kan eventuelt også legge inn mengde smøremiddel. Når det er gjort klikker du på knappen. Hvis derimot noen av punktene har avvik må du klikke på knappen for å registrere avviket. til venstre for punktet Versjon [2.0.1] Side 56 av 124

57 Registrere avvik på rundepunkt Legg inn merknad, feiltype/-årsak og kommentar og huk av for avvik. Hvis punktet ble utført huker du også av for ferdig. Når selve runden ferdigmeldes vil det bli sendt en avviksmelding til personen som står som ansvarlig på runden. Avvikspunktene får en rød lampe. Versjon [2.0.1] Side 57 av 124

58 Klikk nå på knappen. Det gjenstår nå et punkt på denne runden. Når denne runden ferdigmeldes i fra Dash-applikasjonen blir det sendt en melding vedrørende avviket til personen som står som ansvarlig for runden. Ref. nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 58 av 124

59 Avviksmelding for rundepunkt med avvik Registrering av målepunkter som utført/ferdig gjøres på samme måte. Avleste verdier kan direkte legges inn i skjermbildet nedenfor. Registrere/sette rundepunkt av typen Måling til ferdig Merk også at det er støtte for å generere QR-koder for rundepunktene og sette opp systemet slik at det kun er den som er satt til utførende som får mulighet til å sette disse punktene til Ferdig kun ved hjelp av skanning av rundepunkt. For ytterligere detaljer ref. kapittel QRkoder samt avsnittet Bruk av QR-koder på Rundepunkter, nederst i kapittel Runder. For ytterligere detaljer vedrørende rundemodulen vennligst se kapittel Runder. Versjon [2.0.1] Side 59 av 124

60 4.0 Arbeidsordre Arbeidsordre Opprette/legge til ny arbeidsordre Opprette planlagt arbeidsordre Ny planlagt arbeidsordre kan opprettes via knappene eller. Dette kan gjøres enten via objektet eller arbeidsordrelisten (objektets -, min -eller den totale arbeidslisten), via Min side eller via mottatte melding (krever meldingsmodulen). Alle de gule feltene er felter som må fylles ut før du kan lagre arbeidsordren. Huk av for åpne i redigeringsmodus, ref. over, før du lagrer arbeidsordren hvis du på dette tidspunktet ønsker å legge til mer informasjon (så slipper du å hente opp igjen arbeidsordren i fra listevisningen). I redigeringsmodus kan du blant annet legget til: Legge til delaktiviteter Splitte opp jobben i aktiviteter/sjekkpunkter Med denne funksjonaliteten (Ikke tilgjengelig i Dash EAM S2) aktivisert kan du splitte opp en jobb i flere aktiviteter/sjekkpunkter (dvs. en sjekkliste). Hvor du ved ferdigmelding kan angi avvik etc. For detaljer vedrørende delaktiviteter, ref. kapittel Min arbeidsliste og avsnittet Delaktiviteter. Legge til utførende personell (internt/eksternt) (Merk: Hvis det er huket av for Ansvarlig til jobb i systeminnstillingene i Dash-applikasjonen legges automatisk inn den som du setter som ansvarlig på jobben inn som utførende personell. Er medarbeideren en Ekstern bruker legges leverandør/kontaktperson inn): Versjon [2.0.1] Side 60 av 124

61 Huk av for den/de som skal utføre jobben, og trykk på knappen. Klikk på knappen når du kommer tilbake til arbeidsordren, og legg inn planlagt arbeidstid og lagre. Som standard visning fås objektets stykkliste (Objektartikler), gjør eventuell filtrering, huk av for aktuelle deler og klikk på. Hvis dere har lager- og innkjøpsmodulen i Dash vil dere også ha full oversikt hvor artiklene befinner seg samt lagerbeholdning, ref. nedenfor. Legge til planlagte artikler/reservede ler Hvis du ikke finner delen(e) fjern haken i Objektartikler, og du får opp artikkelregisteret med alle artiklene i systemet. Versjon [2.0.1] Side 61 av 124

62 I henhold til ovenstående er det i dette eksempelet nå knyttet både utførende og reservedel til arbeidsordren. Trykk på for å lagre arbeidsordren. Hvis denne jobben krever driftsstans kan du også huke av for dette, og dette vil indikeres i arbeidsordrelisten, som vist nedenfor med dette ikonet. Alle driftsstansjobber kan filtreres ut via sjekkboksen Driftsstans, ref. nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 62 av 124

63 4.0.2 Opprette arbeidsordre (jobb) rett i historikken Arbeidsordre/jobb rett i historikken kan opprettes via knappene eller. Dette kan gjøres enten via objektet eller historikklisten (objektets -, min -eller den totale historikklisten), via Min side eller via mottatt melding (krever meldingsmodulen). Opprette/legge til jobb rett i historikken Alle de gule feltene er felter som må fylles ut før du kan lagre arbeidsordren. Hvis du ønsker å legge til mer informasjon som utførende personell, anvendte reservedeler, bilder med mer huk av for å åpne i redigeringsmodus. Ref. skjermbildet nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 63 av 124

64 Historikkjobb i redigeringsmodus Husk å trykk på når du er ferdig. Merk: Pr. denne versjonen av Dash WEB gjøres det ikke noe uttak/trekk fra lageret fra en historikkjobb. Detaljert timeregistrering for utførende personell gjøres på samme måte her som for planlagt arbeidsordre, for detaljer ref. kapittel og avsnittet Arbeidsordre i lesemodus. Versjon [2.0.1] Side 64 av 124

65 5.0 Grafikk visning planlagte jobber/historikk Denne visningen fungerer i skrivende stund ikke for nettleseren Internet Explorer. Vi anbefaler at dere bruker en av følgende nettlesere Google Chrome, Opera, Safari eller Mozilla Firefox. Grafisk visning Planlagte arbeidsordrer Grafikk visning Planlagte arbeidsordre Gir mulighet til å se arbeidsordrene presentert i Gantt-diagram, se fordeling av ao på aktivitetsgrupper og aktiviteter samt forfallsstatus - presentert i kakediagram. Gantt Arbeidsordre Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Gantt-diagram Holdes musepekeren over en jobb (teksten) fås følgende informasjon: Versjon [2.0.1] Side 65 av 124

66 Virtuell utrulling av frekvensjobber med frekvens Dager. Setter du en dato i Til dato (for eksempel skriv 3112 og trykk Enter) vil du også få en virtuell utrulling av jobber med dager som frekvensintervall. Utrulling av frekvensjobber Over Gantt-diagrammet får du en summering av timer ihht. dine filtervalg hvis du har lagt inn en dato i Til dato. Hvis kortbeskrivelsen (emne) på jobben er for lang vil ikke denne vises direkte i bilde, ref. arbeidsordrenummer 495. Hvis du holder musepekeren over en av jobbene får du informasjon om jobben. Versjon [2.0.1] Side 66 av 124

67 Fordeling av AO på aktivitetsgrupper Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Aktivitetsgrupper Fordeling av AO på aktiviteter Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Aktiviteter Versjon [2.0.1] Side 67 av 124

68 Forfallsstatus Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Forfallsstatus Grafisk visning historikkjobber Grafikk visning Historikk Gir mulighet til å se fordelinger av AO på aktivitetsgrupper, aktiviteter, feiltyper, feilårsaker samt 10 på toppliste med hensyn på stopptid - presentert i kakediagram. Versjon [2.0.1] Side 68 av 124

69 Fordeling av AO på aktivitetsgrupper Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Aktivitetsgrupper Fordeling av AO på aktiviteter Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Aktiviteter Versjon [2.0.1] Side 69 av 124

70 Fordeling av AO på feiltyper Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Feiltyper Fordeling av AO på feilårsaker Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Feilårsaker Versjon [2.0.1] Side 70 av 124

71 Topp 10 liste Stopptid pr. Objekt Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. 10 på toppliste Stopptid Grafikk visning Driftslogg Gir mulighet til å se Hendelser fordelt på aktivitetsgrupper, Topp 10 stopptid fordelt på stoppårsaker og Topp 10 - stopptid fordelt på utstyr - presentert i kakediagram. Hendelser fordelt på aktivitetsgrupper Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Hendelser fordelt på aktivitetsgrupper Topp 10 Stopptid fordelt på stoppårsaker Versjon [2.0.1] Side 71 av 124

72 Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Topp 10 Stopptid fordelt på stoppårsaker Topp 10 Stopptid fordelt på utstyr Gir denne visningen ihht. til hvordan du gjør dine filtreringer. Topp 10 Stopptid fordelt på utstyr 6.0 Dash-web via smarttelefon og nettbrett Versjon [2.0.1] Side 72 av 124

73 Logger du deg på Dash-web via smarttelefon eller nettbrett gjenkjenner Dash-web hvilken smarttelefon eller nettbrett du har, og tilpasser Dash-web for din mobil løsning. Bruk av smarttelefon og nettbrett Åpningssiden Utseende på åpningssiden avhengig av hvilke moduler og tilganger du har som Dash-webbruker. Brukeren nedenfor har alle tilgjengelige Dash-moduler og tilganger. Åpningsside Direkte i fra denne siden kan du via knappen opprette ny melding, ny planlagt arbeidsordre, historikkjobb eller en loggføring i driftsloggen. Versjon [2.0.1] Side 73 av 124

74 Dette ikonen, som du finner nederst i venstre hjørne gir deg mulighet til å skifte fra mobil- /nettbrettvisning til pc-visning Objekter Objektsstrukturen nås ved å klikke på menypunktet teksten får du opp objektstrukturen.. Klikker du på selve Objektvisning Struktur For å skifte mellom tabell- og strukturvisning klikk på ikonet. Klikker du på ikonet til venstre for objektet får du opp neste undernivå til objektet. Du kan også søke (tekst inngår i) etter objekter via søkefeltet i skjermbilde over. For best søk velg tabellvisning, og legg inn søkestreng. Eksempel på søkeresultat er vist nedenfor (som også inkluderer treff i beskrivelsesfeltet til objektene). Klikker du direkte på objektnummeret får du opp informasjon om objektet, og du kan også Versjon [2.0.1] Side 74 av 124

75 herfra opprette ny planlagt arbeidsordre, ny historikk jobb, sende melding (krever meldingsmodulen), avlese teller eller opprette en driftslogg (krever driftsloggmodulen). Ref. skjermbildet nedenfor. Objektinformasjon I skjermbildet over kan du også se alle artikler, planlagte arbeidsordrer, historikk, dokumentknytninger og rundepunkter til objektet via disse menyene (øverst i skjermbildet over). Ikonrekken øverst i objektvisningen (strukturen) gir tilgang til henholdsvis alle planlagte arbeidsordre, historikk, dokumenter, driftslogg og genererte runder. Alt avhengig av hvilke moduler du ar tilgjengelig. Tallet til høyre for Objekter indikerer antall jobber som har status Opprettet. Klikker du her får du direkte opp alle disse jobbene, ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 75 av 124

76 Oversikt over alle arbeidsordre i status Opprettet For bruk av QR-kode for skanning av objekt, se kapittel Objekter og avsnittet Bruk av QR-koder på objekter Meldinger Meldinger Meldinger nås via menypunktet. Klikker du på selve teksten får du direkte opp din meldingsboks (Innboksen), ref. skjermbildet nedenfor. Du kan her skifte mellom inn- og utboksen. Innboks Klikker du i stedet på dette ikonet, som indikerer antall uleste meldinger får du opp en liste over alle dine uleste meldinger. Du kan også filtrere på uleste og oppfølgingsmeldinger (flagg) ved å huke av i disse sjekkboksene. Ønsker du å opprette en ny melding herfra kan du gjøre dette ved å klikke på denne knappen Versjon [2.0.1] Side 76 av 124

77 , ref. skjermbildet nedenfor. Ny melding For ytterligere detaljer vedrørende meldinger ref. kapittel Meldingstjeneste Mine AO Min arbeidsliste Mine arbeidsordre nås via menypunktet. Klikker du på selve teksten får du direkte Min Arbeidsliste, dvs. de arbeidsordrene som du enten står utførende på eller er ansvarlig for. Standard visning er alle objekter, alle statuser og alle forfall, ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Du har her mulighet til å gjøre filtreringer. Ikonene og indikerer henholdsvis antall arbeidsordre i status Opprettet og forfalt. Klikker du på disse vil du direkte få disse vist i lister. Versjon [2.0.1] Side 77 av 124

78 Her kan du klikke på selve arbeidsordrenummeret for å se på arbeidsordre, redigere den og eventuelt ferdigmelde den (hvis du har rettigheter). Ønsker du å opprette en ny planlagt arbeidsordre herfra kan du gjøre dette ved å klikke på denne knappen, ref. skjermbildet nedenfor. Ny arbeidsordre Huker du av for Åpne i redigeringsmodus som vist over får du tilgang til blant annet å legge til planlagte timer, artikler, laste opp bilde med mer. For ytterligere detaljer vedrørende Versjon [2.0.1] Side 78 av 124

79 arbeidsordrer ref. kapitlene Min Arbeidsliste og Opprette planlagt arbeidsordre Min Historikk Min Historikk Min Historikk nås via menypunktet. Klikker du på selve teksten får du opp din historikk, dvs. de historikkjobbene som du enten har vært utførende på eller vært ansvarlig på. Standard visning er alle objekter. Ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Du har her mulighet til å gjøre filtreringer. Ikonrekken øverst i bildet gir tilgang til henholdsvis alle planlagte arbeidsordre, historikk, dokumenter, driftslogg og genererte runder. Alt avhengig av hvilke moduler du ar tilgjengelig. Ønsker du å opprette/registrere en jobb rett i historikken herfra kan du gjøre dette ved å klikke på denne knappen. Ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Ny historikkjobb Versjon [2.0.1] Side 79 av 124

80 Huker du av for Åpne i redigeringsmodus som vist over får du tilgang til blant annet å legge til anvendte timer, artikler, laste opp bilde med mer. For ytterligere detaljer vedrørende arbeidsordrer ref. kapitlene Min Historikk og arbeidsordre (jobb) rett i historikken Versjon [2.0.1] Side 80 av 124

81 6.0.6 Driftslogg Driftslogg (tilleggsmodul) nås via menypunktet. Klikker du på selve teksten får du opp Driftsloggen. Standard visning er alle objekter. Ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Du kan øverst oppe til høyre filtrere på ønsket objekt.. Driftslogg Søkefeltet i skjermbildet over gir deg mulighet til å søke på etter deler av teksten i beskrivelsen. For eksempel søkes det etter teksten luft i eksempelet ovenfor gir det dette resultatet. Driftslogg Søk Ikonrekken øverst i driftsloggbildet gir tilgang til henholdsvis alle planlagte arbeidsordre, historikk, dokumenter, driftslogg og genererte runder. Alt avhengig av hvilke moduler du ar tilgjengelig. Ønsker du å legge inn en ny loggføring kan du gjøre dette ved å klikke på denne knappen. Ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 81 av 124

82 Ny driftsloggføring For ytterligere detaljer vedrørende driftsloggen ref. kapittel Driftslogg Min Rundeliste Min Rundeliste (tilleggsmodul) nås via menypunktet. Det røde tallet indikerer hvor mange rundepunkter som ennå ikke er utført. Klikker du på menypunktet får du opp en oversikt over dine genererte runder. Ref. eksempelet i skjermbildet nedenfor. Du kan øverst oppe til høyre filtrere på ønsket objekt. Samt også gjøre søk (inneholder) via søkefeltet. Røde tall i skjermbildet nedenfor indikerer hvor mange rundepunkter som ikke er utført. Min rundeliste For å starte å registrere rundepunkter som utført klikk på redigeringsknappen. Ref. skjermbildet nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 82 av 124

83 For ytterligere detaljer vedrørende runder ref. kapitlene Min Rundeliste og Runder. For bruk av QR-kode for skanning av rundepunkt, se kapittel Runder og avsnittet Bruk av QR-koder på Rundepunkter Artikler Artikkelregistret nås via menypunktet. Hvis du har begrensning for hvilken del av lagerstrukturen du har tilgang til vil navnet til lageret vises i menypunktet. Som i dette eksempelet har brukeren kun tilgang til artiklene som ligger på Delelager. I artikkellisten ser du direkte beholdningen på lageret. Dette hvis dere har installert Dash lager/innkjøpsmodul. Artikkelregisteret Versjon [2.0.1] Side 83 av 124

84 Du kan filtrere på spesifikk artikkelgruppe og du kan sågar filtrere på en del av objektstrukturen eller på et spesifikt vedlikeholdsobjekt. Søke etter artikler kan du også gjøre ved å skrive inn deler av blant annet artikkelnummeret eller deler av betegnelsen i søkefeltet og klikke på Søk som vist nedenfor. Artikkelsøk På blant annet deler av artikkel nr. eller betegnelsen Klikker du direkte på artikkelnummeret for du opp informasjon om artikkelen, ref. skjermbildet nedenfor. Du kan også gjøre lagertransaksjoner, dvs. ta ut til en planlagt arbeidsordre eller gjøre retur herfra hvis du har tilgang til dette. Artikkelinfo med mulighet for uttak til AO For ytterligere detaljer vedrørende artikler (og uttak/retur) ref. kapittelet Artikler samt vedrørende uttak se avsnittet Lagertransaksjoner i kapittel 7.0. Lager/Innkjøp. For bruk av QR-kode for skanning av artikkel, se kapittel Artikler og avsnittet Bruk av QRkoder på Artikler. Versjon [2.0.1] Side 84 av 124

85 6.0.9 Varemottak Varemottak Varemottak (Tilleggsmodulen Lager/innkjøp) nås via menypunktet Dette menypunktet vises kun hvis du har rettigheter til å gjøre varemottak. Hvis du har begrensninger for hvilket lager du kan gjøre varemottak mot vil lageret vises i menypunktet. Som i dette eksempelet har brukeren kun tilgang til å gjøre varemottak for deler som ligger på Delelager. I varemottakslisten vises alle ordrelinjene (bestillingslinjene) med ordrenummeret og linjenummeret (-1, -2, osv.), mottatt antall og rest. Du kan også blant annet filtrere på Bestilt av. Varemottaksliste For å gjøre et varemottak klikker du enten på varemottaks ikonet, ordrenummerlinjen, artikkelnummeret eller artikkelbetegnelsen du kommer uansett til samme varemottaksbilde. Gjøre varemottak Her kan legge inn et ref.nummer, en referanse og angi mottatt antall. Systemet foreslår gjenstående antall (restantall). I feltet lokasjon foreslår systemet standardlokasjon og viser antallet som allerede ligger der (i dette eksemplet 2 Stk). Trykk på knappen Mottak for å registrere mottaket. Hvis det ikke er noen rest forsvinner nå Versjon [2.0.1] Side 85 av 124

86 denne linjen i fra listen over tilgjengelige varemottakslinjer. Merk: Kjøres det med flytende lager vil alternative lagerlokasjoner kunne velges via nedtrekksmenyen. For detaljer her ref. Inn på lager under avsnittet Lagertransaksjoner i kapittel Lager/innkjøp. For ytterligere detaljer vedrørende varemottak/inn på lager ref. kapittelet Lager/innkjøp Medarbeidere Medarbeiderne nås via menypunktet faggruppe, avdeling og/eller stilling samt gjøre søk.. Her kan du gjøre filtreringer på Medarbeidere Klikk direkte på initialene til medarbeideren for å få opp informasjon om medarbeideren. Øverst oppe til venstre vil du se om medarbeideren(e) er Administrator på Dash-web. Versjon [2.0.1] Side 86 av 124

87 Medarbeiderinfo Sende melding Klikker du på E-postadressen startes e-postsystemet ditt (forutsatt at dette er satt opp på din mobile løsning) med denne adressen automatisk lagt inn i feltet Til. Klikke du på knappen (krever meldingsmodulen/-tjenesten). For detaljer se kapitlene Meldinger og Meldningstjenesten Adressater/Kontakter Adressatene/Kontaktene nås via menypunktet. Listen viser standard alle adressater dvs. dine leverandører og kunder Du kan filtrere på en av disse. I tillegg kan du filtrere listen på kontaktpersoner samt gjøre søk. Adressater/ Kontakter Klikker du på adressaten får du opp kontaktinformasjon. Her kan du ytterligere klikke på kontaktpersonene for å informasjon om disse samt også sende e-post via kontaktpersonen hvis det ligger en e-postadresse der. Versjon [2.0.1] Side 87 av 124

88 Adressatinfo I tillegg har du i øverste del av skjermbilde klikke på disse knappene ; Artikler som gir en liste over de artiklene som leverandøren leverer, Objekter som lister opp de objektene som den spesifikke leverandøren er knyttet til, AO som gir en liste over opprettede/planlagte arbeidsordre som denne leverandøren er knyttet til som utførende personell samt Historikk som gir en liste over de jobbene i historikken som denne leverandøren er knyttet til som utførende personell. Versjon [2.0.1] Side 88 av 124

89 7.0 Tilleggsmoduler Lese melding Meldingstjeneste Meldingsboksen nås direkte via ikonet. Meldingsboksen inneholder meldinger fra ulike deler av systemet. Meldingstypene kan være rene internmeldinger, meldinger fra Driftsloggen, avviksmeldinger generert av AO (delaktivitet), IK eller Rundemodulen, samt meldinger generert av en ekstern e-post. Alle som skal ha tilgang til meldingsmodulen må ha denne aktivisert på sin medarbeider, ref. nedenfor. Ny melding Meldinger kan sendes av alle som er meldingsbrukere (interne og eksterne), og de kan også sendes til alle som er meldingsbrukere (interne og eksterne) samt også eventuelle spesifikke innmeldingsadresser (som er knyttet til dedikerte meldingsbrukere). Administrator kan sette begrensning slik at det kun er mulig å sende meldinger til spesifikke innmeldingsadresser, for eksempel en for vedlikehold, en for elektro, en for IK/HMS etc. Ref. kapittel Diverse systeminnstillinger. Eksempelet nedenfor viser ingen begrensning. Versjon [2.0.1] Side 89 av 124

90 Innboks Innboks Du kan flagge en melding for oppfølging, sende et svar til avsender eller opprette en ny AO eller historikk. Indikasjon på melding for oppfølging vises med dette flagget. Hvis redigeringsparameteren er aktivert i systeminnstillingene, kan du til og med redigere meldingen så lenge denne ikke er lest av mottaker. Mottakers lesestatus vises med eget symbol til venstre for meldingsnummeret. Ikke lest = og lest =. Skulle det være vedlagt bilde med meldingen vil dette indikeres med dette ikonet. For raskt å skifte fra Innboks og Utboks klikk direkte på dette ikonet og tilbake igjen via dette ikonet. Utboks Utboks Sjekkbokser Meldingstekst huker du av for denne vises meldingsteksten til hver melding. Versjon [2.0.1] Side 90 av 124

91 Skjule kopier huker du av for denne skjules alle meldingskopier. Skjul utførte huker du av for denne vil alle meldinger med status Utført skjules. Følg opp huker du av for denne får du en liste kun med de meldingene som har statusflagg for oppfølging. Opprette ny melding Opprette ny melding Klikk på knappen for å opprette en ny melding. Velg/angi følgende informasjon i dette vinduet: - Mottaker - Emne - Objekt - Meldingstekst - Huk eventuelt av for kopi til e-post samt velg signatur/navn (vises i e-posten). - Legg ved bilde. Ønsker du å dokumentere med et bilde klikk på og finn/hent bilde. Ønsker du å legge til ytterligere detaljer på meldingen som ønsket utført dato, aktivitet, aktivitetsgruppe, feiltype og kostnadsbærere må du huke av for skjermbildet. øverst i Versjon [2.0.1] Side 91 av 124

92 Klikk på knappen når du er klar. Lese melding Lese melding For å lese en mottatt melding klikk på meldingsnummeret i meldingslisten eller symbolene for Ikke lest/lest melding (Ikke lest = og lest = ). Versjon [2.0.1] Side 92 av 124

93 I lesemodus har du mulighet til å svare avsender, videresende, opprette ny planlagt arbeidsordre, eller opprette jobb rett i historikken samt eventuelt huke av for oppfølging, dvs. sette statusflagg på meldingen. Alle svar og videresendinger knyttet opp mot en opprinnelig melding vises på hver meldingspost. Det benyttes bare to nivåer. Originalmelding og relaterte meldinger. Opprette AO basert på en melding Opprette Ny arbeidsordre fra melding Klikk på knappen for å opprette en arbeidsorde fra meldingen. Arbeidsordren registreres/planlegges på vanlig måte. Avsender har full oversikt over status på sendte meldinger Så fort det er opprettet en arbeidsordre basert på en melding du har sendt vises arbeidsordrenummeret, og klikker du på nummeret åpnes selve arbeidsordren. Når selve jobben er utført og ferdigmeldt vil du automatisk få en melding om at jobben er utført. Versjon [2.0.1] Side 93 av 124

94 Sletting av meldinger Sletting av meldinger Du kan slette meldinger som du har sendt eller som du har mottatt. Når både mottaker og avsender sletter sin deler av meldingen slettes meldingsposten. Du kan derimot ikke slette andres meldinger. Prøver du det får du denne meldingen Driftslogg Driftsloggen startes via menypunktet Driftslogg. Driftslogg For WEB-brukere som er driftspersonell kan brukerprofilens innloggingstype settes til Drift. Disse brukerne vil dermed direkte få tilgang til driftsloggen, ref. kapittel 1.7 WEB-instillinger når de logger seg på Dash-web. Bilde nedenfor viser Drift som innloggingstype. Versjon [2.0.1] Side 94 av 124

95 Driftslogg er en hendelseslogg for produksjonen med rekvisisjonsmulighet mot vedlikehold. Loggen benyttes for å loggføre alle hendelser i et produksjonsmiljø. Hvis man trenger bistand fra vedlikeholdsorganisasjonen kan man enkelt rekvirere vedlikehold via meldingstjenesten. Mail-symbolene og til venstre i lista indikerer at det er sendt vedlikeholdsanmodning, og lesestatus på denne. Ikonet indikerer at hendelsen (utbedringen) krever driftsstans. I kolonnen AO vises arbeidsordrenummeret med link til den aktuelle arbeidsordre når/hvis vedlikehold har generert en AO på bakgrunn av den innsendte anmodningen. Filtrere på hendelser forårsaket av driftsstans Forruten de faste filtreringsmulighetene kan du i tillegg åpne filtervalget, og blant annet filtrere som vist nedenfor på Hendelser som er forårsaket av driftsstans. Systemet vil også gi deg en oppsummert Stopptid. Sjekkbokser - Beskrivelse Viser en beskrivelse av hver loggføring/hendelse. - Strakstiltak Viser strakstiltak som er utført for hver loggføring/hendelse, ref. eksempelet nedenfor (rød skrift). - Korrigerende tiltak Viser foreslåtte/utførte korrigerende tiltak - Forebyggende tiltak Viser foreslåtte/utførte forebyggende tiltak Versjon [2.0.1] Side 95 av 124

96 Utførte strakstiltak Listevisning Gir deg nå også mulighet til å få ut grafiske visninger. For detetaljer/eksempler, ref. kapittel Grafikk visning - Driftslogg. Driftsloggføring i lesemodus Driftsloggføring i lesemodus Klikk på loggnummeret for å åpne en loggføring i lesemodus. Via dette bilde har du blant annet link til arbeidsordren, objektet/maskinen og eventuelt melding (hvis vedlikehold er rekvirert). I dette bilde har du også tilgang til å redigere/gjøre endring i loggføringen. Versjon [2.0.1] Side 96 av 124

97 Driftsloggføring i redigeringsmodus Redigere driftsloggføring Du kan redigere/endre i en driftsloggføring via skjermbilde over (og knappen Redigere ) eller via knappen i selve driftsloggbilde. Versjon [2.0.1] Side 97 av 124

98 Opprette ny driftsloggføring Opprette ny driftsloggføring Ny driftslogg opprettes via knappen i driftsloggbilde. I eksempelet nedenfor er det utført et strakstiltak av kveldsskiftet, nattskiftet er informert og det sendes i tillegg en rekvisisjon (sendes automatisk en internmelding) til vedlikeholdsansvarlig for utbedring av feilen. Versjon [2.0.1] Side 98 av 124

99 Når du klikker på knappen for å lagre sendes også meldingen. Melding til vedlikehold Mail-symbolet indikerer at meldingen ennå ikke er lest. Meldingen som vedlikehold mottar ser slik ut, ref. nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 99 av 124

100 Full oversikt fra driftsloggen Når vedlikehold har lest meldingen vil du kunne se dette i driftsloggen. Du vil også se hvis/når en jobb er opprettet, og du kan direkte klikke på jobbnummeret for å få mer informasjon om jobben. Er det huket av for Krever driftsstans indikeres dette med dette symbolet. Versjon [2.0.1] Side 100 av 124

101 Lager-/innkjøp Lager/Innkjøp Bruk av lager/innkjøp i Dash-web gir mulighet for lagerstyring, automatisk generering av innkjøpsbehov, håndtering av lagertelling, varemottak mm. Selve bestillingen og inngående fakturaregistrering må utføres i selve Dash-applikasjonen. Artikkellisten (-registeret)/lagerstyring nås via menypunktet Artikler. Standard visning alle lagerkataloger (Artikkelkoblinger) til artiklene for alle lager. Her kan du se på, redigere og opprette/legge til en ny artikkel/lagerkatalog, utføre lagertransaksjoner og hente opp leverandørinformasjon. Klikk på knappen øverst til venstre i kolonneoverskriften for å legge til en ny artikkel, knappen for å redigere/endre i artikkelens lagerkatalog og knappen til venstre for artikkelnummeret når du skal utføre lagertransaksjoner. Lagerkatalog i redigeringsmodus Her kan du gjøre endringer i artikkelens lagerkatalog. Lagerkatalog i redigeringsmodus Versjon [2.0.1] Side 101 av 124

102 Lagertransaksjoner Lagertransaksjoner Her kan du legg inn på lager (varemottak), uttak til kostnadsbærere/arbeidsordre (planlagt eller ny), retur og justering av beholdningen. Huker du av for Detaljer får du mulighet til å kontere mot kostnadsbærere. Lagertransaksjonene støtter også uttak av artikkel (komponenter) som har serienummer. Ut fra lager Ut fra lager Uttak til planlagt arbeidsordre, til ny arbeidsordre eller uttak til spesifikke kostnadsbærere (huk av for detaljer). Eksempel Uttak til planlagt arbeidsordre arbeidsordenummeret må tastes inn. Ønsker du i stede å ta ut til en ny arbeidsordre klikker du på knappen, og du kommer inn i skjermbildet hvor du definerer arbeidsordren. Når du lagrer arbeidsordren kommer du tilbake lagertransaksjonsbilde (over) med det nye arbeidsordrenummeret i AOfeltet, og klikk. Versjon [2.0.1] Side 102 av 124

103 Inn på lager Inn på lager Enkle inntransaksjoner. Velg lager, lokasjon, legg inn antall, knytt til eventuelle kostnadsbærere og trykk. Når du skal velge lokasjon i bilde over får du en liste over alle tilgjengelige lokasjoner med og uten beholdning. Merk: Denne får du kun hvis dere kjører med flytende lager. Aktive lokasjoner = lokasjoner hvor det er registrert positive beholdninger på artikkelen. Øvrige lokasjoner = alle andre ledige lokasjoner. Lokasjoner med grønn skrift og * er ledige lokasjoner, dvs. lokasjoner uten beholdning. Inn på lager støtter også innleggelse av nye serienr-artikler på lager. Versjon [2.0.1] Side 103 av 124

104 Juster beholdning +/- Enkel justering av beholdningen. Huk av for Detaljer vis du ønsker knytte til kostnadsbærere. Justere beholdning Retur Retur Hvis du har tatt ut deler mot arbeidsordre som du av en eller annen grunn ikke fikk bruk for kan du kjør en returtransaksjon. Finn artikkelen og velg lagertransaksjon retur, og velg riktig arbeidsordrenummer for retur og klikk på. Listevisning i artikkellisten (-registeret). Forbrukshistorikk, Transaksjoner og Tellerlister krever tilleggsmodulen for lager- /innkjøpsmodulen. Versjon [2.0.1] Side 104 av 124

105 Forbrukshistorikk Forbrukshistorikk Gir en overskit over forbrukte artikler for alle lager eller et spesifikt lager med summering i bunnen av listen for blant annet forbruksverdi (beregnet ut fra salgspris) med mer. Ytterligere filtreringer kan gjøres. Via denne knappen får du full oversikt over forbrukshistorikken for en spesifikk artikkel blant annet hvilke arbeidsordre den har blitt tatt ut til. I tillegg kan du få opp den spesifikke arbeidsordren ved å klikke på AO-nummeret. Artikler uten forbruk Ved å huke av for denne får du rask oversikt over artikler uten bevegelse på et spesifikt lager eller alle lager. Versjon [2.0.1] Side 105 av 124

106 Transaksjoner Transaksjoner Gir oversikt over alle transaksjoner (ut, inn, flytt og justeringer)for et spesifikt lager eller alle lager. Ytterligere filtreringer kan gjøres. Versjon [2.0.1] Side 106 av 124

107 Tellerliste Tellerlister Tellerlistene genereres i Dash Windows applikasjonen på vanlig måte. Gir her en oversikt over alle aktive tellerlister med mulighet til å registrere opptalt antall. Ta med deg nettbrettet ut på lageret, velg tellerliste og registrer opptelt antall. Rødt utropstegn indikerer at artikkelen ikke er opptelt, dvs. det er blankt i feltet Opptelt. Du kan raskt liste ut ikke opptelt antall ved å huke av for Ikke opptelte. Gjør følgende ved registrering av opptelt antall: 1. Legg kun inn opptelt antall der hvor det er avvik i forhold til kolonnen Beholdning, ref. skjermbilde over. 2. Husk å trykk på før du går til neste side på tellerlisten. 3. Når du er ferdig med hele tellerlisten (alle sidene, i eksempelet over er det totalt 9 sider) må du åpne alle sidene ved å klikke på denne knappen nederst i høyre hjørne. 4. Trykk så på knappen oppe til høyre i bilde. Dash WEB setter nå alle Opptelt-feltene som er blanke til det samme som er registrert som beholdning. Dermed sparer du inntastingstid. (Pass forøvrig også på at du viser alle grupper og typer, dvs. ikke filtrerer på disse under registreringen slik at du får telt opp alt som er med i tellerlisten). Versjon [2.0.1] Side 107 av 124

108 I eksempelet her er alle sidene åpnet, dvs. alle postene vises i en og samme liste, og etter det er Sett Opptelt=Beholdning utført og tellerlisten er lagret. 5. Tellerlistene må nå oppdateres på vanlig måte i Dash Windows applikasjonen etter opptelling (via knappen Oppdater ) slik at lageret oppdateres. Innkjøp (ordrehode - listevisning) Innkjøp med behovsberegning og varemottak når via menypunktet Innkjøp. Innkjøpsordre Direkte i denne oversikten ser du status på bestillingene og du får blant annet tilgang til å se på en spesifikk bestilling ved å klikke på selve ordrenummeret. Ny innkjøpsbestilling/nytt behov Nytt innkjøpsbehov oppretter du ved å klikke på knappen i listevisningen Ordrehode. Versjon [2.0.1] Side 108 av 124

109 Nytt innkjøpsbehov Legg inn hodeinformasjon og klikk på knappen. Du kommer nå inn i redigeringsmodus, og du kan knytte til bestillingslinjer. Klikk på knappen for å velge artikkel. Innkjøpsbehov i redigeringsmodus Legge til artikler/bestillingslinjer Velg artikler. Versjon [2.0.1] Side 109 av 124

110 Systemet vil foreslå bestilling/innkjøp av 1 stk. Hvis du klikker på knappen vil systemet gjøre en behovsberegning (sjekke beholdning/min. og reservasjoner mot AO i et gitt tidsvindu) og foreslå relevant bestillingsantall. Når du er ferdig klikker du på knappen med status Behov. og det opprettes et ordrenummer Versjon [2.0.1] Side 110 av 124

111 Ordrelinjer (via listevisningen) Foruten listevisning Ordrehode kan du velge listevisning Ordrelinjer. Innkjøpsbehov Innkjøpsbehov (via listevisning) Innkjøpsbehov beregnes på forespørsel og tar høyde for rapportert beholdning på lageret, ønsket minimumsbeholdning på den enkelte artikkel og reserverte artikler på AO i et gitt tidsvindu. Denne knappen til høyre i hver rad autogenerer et innkjøpsbehov. Hvis det allerede er opprettet en innkjøpsordrelinje på denne artikkelen som fremdeles ligger i status Behov så fremkommer antallet med blå skrift i kolonnen Kladd. Du kan redigere ved å klikke på tallet. Klikker du igjen her på denne knappen kan du blant annet endre antallet. Versjon [2.0.1] Side 111 av 124

112 Et rødt tall i kolonnen I Best. indikerer at artikkelen med angitt antall allerede ligger i bestilling. Denne kan ikke endres, men du kan klikke på tallet så får du opp linjen. Et utropstegn foran tallet (blått) i kolonnen Kladd indikerer at antallet på denne ikke lenger oppfyller beregnet behov, og må oppdateres. Klikk på tallet, ref. bilde Redigering over. Varemottak Inn op lager Varemottak (via listevisning) Her får du opp alle bestillingslinjene med statusene Bestilt og Bekreftet som du kan gjøre varemottak på. Versjon [2.0.1] Side 112 av 124

113 Klikk på knappen mottatt. ut for ønsket bestillingslinje, og gjør varemottak for det antallet du har I eksempelet over var bestillingsantallet 3, men mottatt antall er 2. Det vil dermed være 1 stk. i rest. For detaljer vedrørende Lokasjon og nedtrekksmenyen (aktiv ved flytende lager), ref. avsnittet Lagertransaksjoner og Inn på lager i dette kapittelet. Versjon [2.0.1] Side 113 av 124

114 Runder Runder Bruk av runder i Dash gir en mulighet for å organisere alle virksomhetens FV-rutiner på en mer oversiktelig måte enn bruken av jobbregisteret. Med FV-rutiner menes alle oppgaver av rutinemessig art som: Smørerutiner som smøring og oljeskift Kontrollrutiner som visuelle kontroller og tilstandskontroller Målepunkter som skal avleses jevnlig Kalibrering av instrumenter med mer Rundepunktene og rundene må opprettes/organiseres i selve Dash-applikasjonen. Rundene må også genereres ( igangsettes ) og ferdigmeldes derfra. Rundelisten nås via menypunktet Runder. Standard filtrering: Runder som har status Igangsatt, alternativt er Alle. Filtervisning slås på/av med denne knappen. I dette skjermbilde kan du gjøre søk og ytterligere filtreringer. For detaljer vedrørende det å sette rundepunkter til utført med mer via knappen for rundene, se kapittel Min Rundeliste. til venstre Listevisning Foruten listevisningen Rundeliste som vist over finnes listevisningene: Rundepunkter Denne listevisningen gir deg en oversikt over alle rundepunktene som finnes i systemet. Her har du også en rekke filtreringsmuligheter. Blant annet indikeres genererte ferdige punkter med grønn hake. Ref. skjermbildet nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 114 av 124

115 Rundepunkter Klikker direkte på rundepunktnummeret (i bilde over) får du rundepunktdetaljer samt alle utføringer av punktet. Rundepunktdetaljer I tillegg kan du i dette bilde også hvis du ønsker å utvide en annen runde med dette rundepunktet gjøre dette via knappen. Kun tilgang hvis du er administratorbruker. Versjon [2.0.1] Side 115 av 124

116 I punktlisten kan du blant annet filtrere på Punktstatus. I eksempelet nedenfor er det filtrert på punktstatusen Punkter uten rundetilknytning. Dette er viktig funksjonalitet fordi du får rask oversikt som sikrer at ikke punkter faller utenfor utføring/oppfølging. Rundepunkthistorikk Punkthistorikk Denne listevisningen gir deg en oversikt over all rundepunkthistorikken som finnes i systemet. Her har du også en rekke filtreringsmuligheter. I eksempelet nedenfor er det filtrert på Kategori = Brannrunde, samt huket av kun for punkter med Avvik. Du kan til og med klikke på selve AO-nummeret for å se på arbeidsordren som er laget basert på avviket. I fra punkthistorikken har du en mengde muligheter til å liste ut det du måtte ønske. Ved å klikke på selve Punktnr. over får du punkthistorikk. Versjon [2.0.1] Side 116 av 124

117 Bruk av QR-koder på Rundepunkter Ved å skrive ut/bruke etiketter med QR-kode på rundepunktene får du rask tilgang til å registrere/utføre runden via smarttelefonen eller nettbrettet forutsatt at du er pålogget Dashweb og har en tilgjengelig QR-kode app. Ref. for øvrig også kapittel QR-koder. Eksempel på etikett med QR-kode. QR-kode Når QR-koden skannes via smarttelefon/nettbrett kommer du direkte inn på rundepunktet som vist i skjermbildet nedenfor, slik at du kan sette punktet til ferdig/utført. For detaljer vedrørende registrering av rundepunkter, ref. kapittel Min Rundeliste. Versjon [2.0.1] Side 117 av 124

118 7.0.5 Dokumentmodul Dokumenter nås via menypunktet Dokumenter. Dokumentene kan du åpne direkte ved å klikke på ikonet eller på selve dokumentfilen. I dette dokumentarkivet kan du gjøre forskjellige søk og filtreringer. Dokumentoversikt I fra dokumentarkivet kan du kan blant annet få en oversikt over alle dokumenttilknytninger for en spesifikk del av objektstrukturen med oversikt over hvor de er koblet til, som vist i eksempelet nedenfor. Dokument i redigeringsmodus Du kan redigere dokumentkortet via redigeringsknappen skjermbildet over. som du finner til venstre i Versjon [2.0.1] Side 118 av 124

119 Dokument i redigeringsmodus Legge til/laste opp nytt dokument Opplastning av nytt dokument Når du skal opprette/laste opp et nytt dokument klikk på knappen. Oppretting/opplastning av dokumentet laster opp dokumentet til en forhåndsdefinert dokumentmappe (via en mellomlagring til web-serverens temp-mappe) som alle brukere av Dash-web og Dash applikasjonen har tilgang til - slik at de får åpnet dokumentene. Du kan i ettertid koble dokumentet til objekt, arbeidsordre, historikk, artikkel eller adressat. Denne knappen har du også tilgang til enten du er inne på et Objekt, arbeidsordre, historikkpost, artikkel eller adressat i redigeringsmodus. Hvis du gjør det direkte fra en av disse får du knytningen automatisk. I eksempelet nedenfor er det brukt et objekt som eksempel for opplastning av et nytt dokument. Klikk på knappen for å legge til et nytt dokument. Listen vises alle dokumentene som allerede er knyttet inn i Dash. Hvis det er et dokument som allerede finnes i (dokumentarkivet) kan du huke av for dette og klikke på knappen. For å knytte til et nytt dokument klikker du på knappen i skjermbilde nedenfor. Versjon [2.0.1] Side 119 av 124

120 Her klikker du først på knappen fil/dokument. i skjermbildet nedenfor for å finne ønsket Legge til nytt dokument til et objekt Klikk så på knappen. Dokumentet lastes nå opp og du kommer i redigeringsmodus. Legg inn overskrift, velg aktuell dokumenttype og eventuelt legg inn ekstra beskrivelse. Versjon [2.0.1] Side 120 av 124

121 Dokument i redigeringsmodus Klikk på knappen for å lagre dokumentet på (i dette eksempelet) det aktuelle objektet. Skjermbildet nedenfor viser tilknyttet dokument. Versjon [2.0.1] Side 121 av 124

122 Dokument knyttet til objekt Versjon [2.0.1] Side 122 av 124

123 Utgående fakturaoversikt Faktura (Utfakturering, kun i Dash EAM SM) Fakturaoversikten nås via menypunktet Faktura. Her har du oversikt over alle utgående faktura/fakturalinjer. Du kan gjøre en rekke filtreringer, og du vil få en summering i bunnen av listen over totale materiell-, timekost og totalkost. Klikker du på selve fakturanummeret i fakturaoversikten over får du opp selve fakturaen. Faktura i visningsmodus Listevisning Fakturalinjer Du kan bytte listevisning slik at du får en oversikt over alle fakturalinjene. Filtrerer du i tillegg på spesifikk adressat/kunde, som vist nedenfor, får du en oversikt over alle utgående fakturaer mot denne adressaten/kunden. Versjon [2.0.1] Side 123 av 124

124 Oversikt over fakturalinjer Versjon [2.0.1] Side 124 av 124

DASH EAM WEB

DASH EAM WEB DASH Software AS Versjon [1.0] DASH EAM WEB Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE Dash EAM WEB - Oppsett... 3 1.0 Systemkrav... 3 1.1 Installasjon av Dash WEB... 3 1.2 Innstillinger i db.php... 3 1.3 Innlogging

Detaljer

www.dashsoftware.no DASH EAM WEB

www.dashsoftware.no DASH EAM WEB Versjon [3.0.16] DASH EAM WEB Side 1 av 170 INNHOLDSFORTEGNELSE Dash EAM Web - Oppsett... 4 1.0 Minimumskrav... 4 1.1 Installasjon av Dash web... 4 1.2 Innstillinger i db.php... 4 1.3 Innlogging til Dash-web...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Brukerveiledning - netthandel

Brukerveiledning - netthandel Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Velkommen som bruker av Visma Severa!

Velkommen som bruker av Visma Severa! Velkommen som bruker av Visma Severa! Innlogging: Når du blir opprettet som bruker med E-post adresse i Visma Severa, får du an mail med påloggingsinformasjon og midlertidig passord: For å logge inn, gå

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual 1 Trygt Enkelt Innovativt Backoffice manual 2 Innhold 1 Logge inn på Backoffice.... 3 2 Rapporter... 4 2.1 Dagsomsetning... 4 2.2 Salg per time... 5 2.3 Omsetning (graf)... 5 2.4 Artikkelrapport... 6 2.5

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer