In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM Bruksanvisning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com"

Transkript

1 In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning

2 Fjernkontroll generelle funksjoner

3 Fjernkontroll generelle funksjoner 1 Tast MUTE Tast for stumkopling av høytalerne 2 Tast OPEN/CLOSE Kjøre inn/ut monitor 6 Tast DISP / WALLPAPER Monitor innkjørt: Omkopling mellom angivelse av klokkeslett og aktiv audiokilde Monitor utkjørt: Omkopling av bildeskjermbakgrunnen (Wallpaper) 8 Tast VOL / Øke/senke volumet : Tast NAVI Omkopling i navigasjonsmodus ; Tast / og / Taster for å bla gjennom bildeskjermmenyen < Tast ENTER Bekrefte utvalgt menypunkt = Tast SETUP Visning og avslutting av innstillingsmenyen? Tast DOWNMIX Inn-/utkopling av audio downmix B Tast REAR Vise bilde av et ev. tilkoplet ryggekamera G Tast TILT - / + Innstilling av monitorens helling I K M Tast LCD Innstilling av displayfargen på apparatet Tast SRC Utvalg av en annen signalkilde I setupmeny: Visning av undermenyene Tast SOUND / DSP Vise innstilling av audiofunksjonene O Tast / POWER Tast for å slå apparatet på og av 3

4 Fjernkontroll DVD drift

5 Fjernkontroll DVD drift 3 Tast TA / AUDIO Utvalg av audiosoundtracks 4 Tast AF / SUBTITLE Utvalg av undertittel på DVD-er som tilbyr undertitler i flere språk 5 Siffertaster 0-9 Trykk på siffertastene, for å taste inn tittel eller kapittelnummer 7 Tast / PLAY/PAUSE Tast for å avbryte og å starte avspillingen på nytt 9 Tast / RETURN Stopptast for å avslutte avspillingen ; Tast / og / Taster for å bla gjennom hovedmenyen > Tast / Tastene holdes nede for hurtig spoling frem og A C Tast PTY / ZOOM Zoom (+) eller zoom (-) Tast WIDE Formatomkopling 16:9 / 4:3 Tast GOTO Utvalgsmeny for direkte valg av et avsnitt E Tast REPEAT Gjenta et avsnitt eller en tittel H Tast RDS / MENU Angivelse av hovedmenyen til en DVD L Tast / Skifte til forrige eller neste avsnitt N Tast REG / ANGLE Utvalg av kameraperspektivet til DVD-er med Multi Angle Funktion 5

6 Fjernkontroll radio Tast TA / AUDIO Inn-/utkopling av TA-funksjonen 4 Tast AF / SUBTITLE Inn-/utkopling av AF-funksjonen 5 Siffertaster 1-6 Visning av sendere som er lagret automatisk eller manuelt. Trykk på tasten og hold den nede i 1 sekund eller mer, for å lagre senderen som er aktuell. > Tast / Manuelt sendersøk H Tast PTY / ZOOM Visning av PTY-menyen Tast RDS / MENU Visning av radiomenyen J Tast BAND Skifte av bølgeområde Trykk på tasten og hold den nede i 1 sekund eller mer, for å søke og lagre sender automatisk L Tast / Automatisk søk oppover/nedover N Tast REG / ANGLE Inn-/utkopling av REG-funksjonen

7 Fjernkontroll CD-/CD-veksler-/MP3-drift Tast / PLAY/PAUSE Tast for å avbryte og å starte avspillingen på nytt ; Tast / Utvalg av en tittel eller fil i MP3-drift Tast / Neste eller forrige disk/mappe i CD-veksler og MP3-drift < Tast ENTER Bekrefte utvalgt tittel eller fil > Tast / Tastene holdes nede for hurtig spoling frem og tilbake D E Tast SCAN Avspilling av alle filer eller titler i en varighet av 10 sekunder per stk. Tast REPEAT Ny avspilling av en disk, en tittel eller en fil F Tast MIX Avspilling av titler eller filer i tilfeldig rekkefølge L Tast / Skifte til forrige eller neste tittel eller fil 7

8 Betjeningselementer Chicago IVDM

9 Betjeningselementer Chicago IVDM-7002 P Q R S T U V Tast SRC Utvalg av ønsket signalkilde. Tast NAVI Slå på navigasjonsmodus (hvis et navigasjonssystem (opsjon) er installert). LCD-display Multifunksjonstast DIS / FLIP Monitor kjørt inn Kort trykk: Omkopling mellom klokkeslett og angivelse av audiokilden. Langt trykk: Endre displayets bakgrunnsfagre. Monitor kjørt ut Klaffe ned/opp monitor Tast Kjøre monitoren inn/ut Utkjørbar TFT-monitor Tast Tast for å låse opp frontvinduet. W Tast TUNE / Med tastene kan du skifte til forrige eller neste sender, tittel eller program i radio-/cd-/dvd-drift. X Y Tast BND / BSM Kort trykk: Omkopling mellom de tre FM-lagringsnivåene og AM-bølgeområdet Langt trykk: Starte Travelstore funksjonen. Reset tast Z Tast 1 / -DISC: Skifte til forrige CD eller forrige fortegnelse i CD-veksler-/MP3-drift. Tast 2 / -DISC: Skifte til neste CD eller neste fortegnelse i CD-veksler-/MP3-drift. Tast 3 / ZOOM: Denne tasten aktiverer zoomefunksjonen i DVD-drift. Tast 4 / RPT: Denne tasten aktiverer gjentagelsen av enkelte titler eller hele CD-en i CD-/CD-veksler-/MP3-drift. Tast 5 / MIX: Denne tasten aktiverer tittelavspillingen i tilfeldig rekkefølge i CD-/CD-veksler-/MP3-drift. Tast 6 / SCAN: Ved å trykke på denne tasten kan du spille litt av titlene på den aktuelle CD-en i CD-/CD-veksler-/ MP3-drift. [ Tast Inn-/utkopling av apparatet og stumkopling av høytalerne (mute). \ CD/DVD-sjakt ] Tast Tast for avspilling og pause i CD-/DVD-drift. a Tast Skyve ut innlagt CD/DVD. b Tast VOL - / + Øke eller senke volumet. c Infrarød mottaker for fjernkontrollen. 9

10 Sikkerhetshenvisninger 10 CD/DVD Å legge inn eller ta ut en CD/DVD bør av sikkerhetsgrunner kun skje når kjøretøyet står i ro. Avspilling av en DVD skjer kun når kjøretøyet står i ro. Betjening under kjøringen Når du er uoppmerksom i trafikken, kan du forårsake alvorlige ulykker. For å unngå å bli uoppmerksom i trafikken ved bruk av Chicago IVDM-7002, vær oppmerksom på følgende punkter: Gjør deg kjent med betjeningen før du kjører. Stopp på et egnet sted hvis du ønsker å programmere Chicago IVDM-7002 på nytt. Betjen Chicago IVDM-7002 kun under kjøring når trafikken tillater det.

11 Innholdsfortegnelse Betjeningselementer fjernkontroll... 2 Betjeningselementer Chicago IVDM Sikkerhetshenvisninger Brukshenvisninger Forsiktighetsforanstaltninger Pleiehenvisninger for CD-ROM-er/DVD-er CD-medier som kan brukes Regionalkode Lisens Henvisninger til denne veiledningen Avtakbar betjeningsdel Tyveribeskyttelse Ta av betjeningsdelen Sette på betjeningsdelen Innledning Betjening Slå på apparatet Slå av Legge inn CD/DVD Ta ut CD/DVD Stille inn volum Aktivere stumkopling Oppheve stumkopling Monitorhelling Bildeformat Velge ut signalkilde Audiofunksjoner Downmix Stille inn apparatets displayfarge Ryggekamera Skjermbeskytter Avspilling radio Slå på radiodrift Velge ut bølgeområde/lagringsnivå RDS-komfortfunksjon (AF, REG) Slå på/av AF Slå på/ av REG Manuell senderavstemning Automatisk sendersøk Lagre sender Lagre sender automatisk (Travelstore) Programtype (PTY) Velge programtype Starte PTY-søk manuelt Trafikkradiosender Taleberedskap Stille inn talevolum for radiodrift Stille inn talevolum for DVD-/CD-/MP3-/AUX-drift Avspilling DVD DVD Vise DVD-meny Avspilling/pause Søke tittel eller kapittel (Skip) Søke tittel eller kapittel (Direkteutvalg) Hurtig spoling frem/tilbake Velge avspillingsspråk Velge undertittel Gjenta (Repeat) Zoom Kameraperspektiv (Angle) Avspilling CD Audio-CD drift Audio-CD-meny Visning av audio-cd-meny Avspilling/pause

12 Innholdsfortegnelse Søke tittel (Skip) Hurtig spoling frem/tilbake Gjenta (Repeat) Tilfeldig avspilling (Random) Kort avspilling (Scan) Avspilling CD-veksler CD-veksler Vise CD-vekslermeny Avspilling/pause Velge ut CD Hurtig søk Velge tittel (Skip) Starte tittel på nytt Gjenta (Repeat) Tilfeldig avspilling (Random) Kort avspilling (Scan) Avspilling MP MP Vise MP3-meny Avspilling/pause Velge ut katalog Velge MP3-fil (Skip) Starte MP3-fil på nytt Hurtig søk Gjenta (Repeat) Tilfeldig avspilling (Random) Kort avspilling (Scan) Avspilling AUX/navigasjon Tilleggsapparater (AUX) Navigasjon Innstilling av talehenvisning i navigasjonsdrift Setup meny Velge setup meny Generelle innstillinger Velge meny DVD-setup Språk Display Barnesikring Audio setup Inngangsømtålighet Stille inn audio effekt ProLogic Stille inn audio effekten soundeffekter Stille inn audio effekt downmix (for tosonedrift) Band-Equalizer Høytalere Forsinkelse Lydintensitetsnivå Lydvolum Testtone Monitor setup Monitorhelling Bildeinnstillinger User setup Endre passord Bildeforvaltning Velge ut bakgrunnsbilde Automatisk skifte Slette bilder Laste inn bakgrunnsbilde Stille inn dato og klokkeslett Velge ut ekstern signalkilde Fabrikkinnstillinger Ny start av apparatsoftware Glossar Tekniske data DVD Language Code Table

13 Brukshenvisninger Takk for at du har bestemt deg for å kjøpe et Blaupunkt produkt. Vi ønsker deg mye glede med ditt nye apparat. Les vennligst denne bruksanvisningen før første bruk. Blaupunkts redaktører arbeider stadig med å lage bruksanvisningene oversiktelig og generelt forståelig. Hvis du allikevel skulle ha spørsmål angående betjeningen, ber vi deg om å henvende deg til faghandelen din eller telefon hotline i landet ditt. Telefonnummeret finner du på baksiden av dette heftet. Vi gir en produsentgaranti for produktene våre som er kjøpt innenfor den Europeiske Union. Garantibetingelsene kan du finne under eller direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D Hildesheim Vi henviser om at garantikrav kan gå tapt ved endringer eller modifikasjoner på apparatet, som ikke ble uttrykkelig tillatt av produsenten. Forsiktighetsforanstaltninger Vær oppmerksom på alle varselhenvisninger, forsiktighetsforanstaltninger og henvisninger om vedlikehold som er i denne brukerhåndboken, for å forlenge brukstiden til monitoren din. Som fører bruker du ikke monitoren under kjøring, for å unngå trafikkuhell. Bruk apparatet kun med anbefalt strømforsyning på 12V likespenning. Forsøk ikke å åpne eller å ta monitoren fra hverandre, for du kan få elektrisk støt. Hvis monitoren skulle ha en defekt, tar du den med til en faghandel i nærheten eller sender den til kundetjenesten vår. Unngå å bruke monitoren i en omgivelse hvor den er utsatt for støv, skitt eller fuktighet. Pass på at du ikke oppbevarer apparatpasset som er vedlagt denne bruksanvisningen i kjøretøyet. Ødeleggelsesfare av CD-spilleren! Singel CD-er med en diameter på 8 cm og urunde konturerte CD-er (Shape-cd-er) får ikke brukes. Det blir ikke overtatt noe ansvar for skader av CD-spilleren pga. uegnede CDer. For å unngå skader på CD-stasjonen må du ikke lime etiketter på CD-ens overflate, bruk heller ikke CDbeskyttelsesfilm eller stabilisator (kan fås i butikken som CD-tilbehør). 13

14 Brukshenvisninger 14 Den interne CD-spilleren er et laserprodukt i klasse 1 med en synlig/usynlig laserstråle som kan gi farlig strålebelastning til mennesker. Bruken av CD-spilleren får kun skje ifølge anvisningene. Åpne aldri huset og forsøk ikke å foreta reparasjoner selv. La vedlikeholdet gjøres av utdannet personale. Pleiehenvisninger for CD-ROM-er/DVD-er Hvis en CD-ROM/DVD er tilskitnet må du ikke rengjøre den i sirkler, men med et mykt lofritt tørkle innenfra og utover. Ved ekstreme tilskitninger anbefaler vi å bade CD-en/DVD-en med vanlig oppvaskmiddel. Her må heller ikke CD-en/DVD-en rengjøres i sirkler, men alltid innenfra og utover og så la de tørke. I tillegg anbefaler vi å behandle CD-en/DVD-en forsiktig både fra under- og oversiden, for på grunn av CD-ens/DVD-ens oppbygning ligger det umiddelbare informasjonslaget rett under trykksiden (labelside). Ta på CD-en/DVD-en kun på kanten, hvis det er mulig. Med hensyn til spørsmål angående lesekvalitet, følgende anmerkninger: Enhver tilskitning eller skade av en CD/DVD kan føre til lesevanskeligheter. Hvor stor lesefeilen er, er avhengig av tilskitningen og av hvor stor den mekaniske skaden er. Grove skraper forårsaker lesefeil (datafeil), som gjør at CD-en/DVD-en hopper eller blir hengende. Alle CD-er/DVD-er må derfor behandles forsiktig og alltid legges i et beskyttelsescover ved lagring. CD-medier som kan brukes CD-r-er/CD-RW-er ("selvbrente" CD-er) kan vanligvis spilles. På grunn av de forskjellige CD-kvalitetene kan ikke Blaupunkt ta ansvar for en feilfri funksjon av apparatet. Bruk kun CD-er med compact disc logoen for en feilfri funksjon av audio-cd-er. CD-er med kopibeskyttelse kan føre til avspillingsvanskeligheter. Blaupunkt kan ikke garantere en feilfri funksjon av kopibeskyttede CD-er!

15 Brukshenvisninger Regionalkode Kode Region 1 Nord Amerika med USA og Canada 2 Japan, Europa (ikke Øst Europa), Midtøsten, Sør Afrika 3 Korea og Sørøst Asia 4 Oseania med Australia, New Zeeland, Middel- og Sør Amerika 5 India, Øst Europa, Afrika, Russland 6 Kina All Alle regioner Lisens Produsert under lisensen til Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og dobbel-d symbolet er varemerker til Dolby Laboratories. Dette produktet inneholder opphavrettslig beskyttede teknologier gjennom bestemte US-amerikanske patenter. Opphavsrettene tilhører Macrovision Corporation og andre eiere av opphavsretten. Bruk av denne teknologien beskyttet av opphavsretten skal tillates av Macrovision Corporation, og er utelukkende for privat bruk og andre fremføringer i begrensede rammer, hvis det ikke ble gitt tillatelse på en annen måte fra før av fra Macrovision Corporation. Chicago IVDM-7002 og DVD-ene er markert med regionalkoden som gjelder for landet. Dette apparatet er fast innstilt på regionalkoden som er gyldig for landet hvor det ble kjøpt. Det er ikke mulig å spille en DVD med en annen regionalkode. Denne spilleren støtter følgende diskformater: DVD / DVD-R / DVD-RW / VCD / SVCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 15

16 Henvisninger til denne veiledningen 16 Denne veiledningen beskriver funksjonene til din Chicago IVDM- 7002, og skal gjøre deg kjent med betjeningen. Les denne veiledningen oppmerksom før første bruk, og følg henvisningene som vises på monitoren. Henvisning: Hvis det er nødvendig vises de tilsvarende bildene til LCD-displayet under bildene til TFT-displayet når monitoren ble kjørt inn. For at det skal være mulig å finne informasjoner raskt brukes følgende symboler i denne veiledningen for å markere enkelte trinn: 1. Markerer handlingsanvisende trinn som du må gjennomføre for å nå målet i en aksjon. Apparatreaksjoner som må skje etter en handling er markert på denne måten. Henvisning: Avhengig av typen DVD som brukes kan enkelte funksjoner muligens ikke brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

17 TUNE MIX SCAN BSM TUNE Avtakbar betjeningsdel Tyveribeskyttelse Apparatet ditt er utrustet med en avtakbar betjeningsdel (Release- Panel) som beskyttelse mot tyveri. Uten denne betjeningsdelen er apparatet verdiløst for en tyv. Beskytt apparatet ditt mot tyveri og ta betjeningsdelen med deg hver gang du forlater bilen. Ikke la betjeningsdelen ligge igjen i bilen, heller ikke på et gjemt sted. Den konstruktive utførelsen til betjeningsdelen muliggjør en enkel håndtering av betjeningsdelen ved uttak / innsetting. Etter at betjeningsdelen løsnes fra apparatet slår apparatet seg av etter ca. 30 sekunder. Alle aktuelle innstillinger lagres. En innlagt CD/DVD forblir i apparatet. Sette på betjeningsdelen 1. Skyv betjeningsdelen fra høyre mot venstre inn i føringen til apparatet. Ta av betjeningsdelen SRC NAVI DIS 1. Trykk på tasten. Forriglingen til betjeningsdelen løses. 2. Trekk betjeningsdelen først rett ut av apparatet og så til høyre. VOL CHICAGO IVDM BND -DISC DISC+ ZOOMRPT SRC NAVI DIS VOL CHICAGO IVDM DISC DISC+ ZOOMRPT MIX SCAN BSM 2. Trykk den høyre delen til betjeningsdelen inn apparatet til det låses fast. Henvisninger: Når apparatet var på da betjeningsdelen ble tatt av blir det ikke slått på igjen automatisk. Ikke la betjeningsdelen dette ned. Ikke utsett betjeningsdelen for direkte sol eller andre varmekilder. Oppbevar betjeningsdelen i det medleverte etuiet BND 17

18 Innledning 18 Betjening I dette avsnittet beskrives de viktigste generelle funksjonene. Alle menyer som vises på monitoren og apparatdisplayet forblir synlig i 3 sekunder. Slå på apparatet 1. Trykk på tasten på apparatet eller tasten på fjernkontrollen for å slå på Chicago IVDM Apparatet spiller den siste aktive driftstypen. Henvisning: Hvis monitoren var kjørt inn ved utkopling forlir den i denne posisjonen etter innkopling. 1. Radio NDR 2 3. Antenne 4. FFN MHz RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz A1 534 Radioangivelse ved lukket monitor 1 ch Etter systemstart vises velkomstbildeskjermen. Henvisning: Apparatet starter automatisk i den siste innstilte driftstypen. Slå av 1. For å slå av holder du tasten på apparatet trykket lengre enn to sekunder eller du trykker på tasten på fjernkontrollen. Monitoren kjøres inn hvis den var utkjørt, og apparatet slår seg av. Henvisning: Hver betjening av apparatet som kan avlede deg fra trafikken bør kun gjøres når kjøretøyet står i ro. Det kan ikke avspilles videoer under kjøringen. Under kjøring er kun lydavspilling mulig. På monitoren vises varselhenvisningen som er avbildet ovenfor. Å se på videoer under kjøringen kan avlede deg fra trafikken og føre til uhell MHz 01:05

19 Innledning Legge inn CD/DVD 1. Legg inn CD-en/DVD-en med skriftsiden pekende oppover. Ta ut CD/DVD 1. Trykk på tasten for å ta ut disken. LOADING EJECT LOADING Ladeangivelse ved lukket monitor Avspillingen starter automatisk. EJECT Utskyvingsangivelse ved lukket monitor DVD-en/CD-en skyves ut. 19

20 Innledning 20 Stille inn volum Aktivere stumkopling RADIO STATION Radio 21 None RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP R.D.S AF TA REG TP MHz FM MHz MHz FM MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz VOL 11 A mute VOL 5 Volumangivelse ved lukket monitor Volumet stilles inn med tasten VOL - / + og vises på monitoren A. 1. På apparatet: Trykk på tasten VOL +, for å øke volumet. Trykk på tasten VOL -, for å senke volumet. På fjernkontrollen: Trykk på tasten VOL, for å øke volumet. Trykk på tasten VOL, for å senke volumet. MP3 t Muteangivelse ved lukket monitor - 1. På apparatet: Trykk kort på tasten. På fjernkontrollen: Trykk på tasten MUTE. Avspillingen stumkoples. Oppheve stumkopling 1. Trykk på tasten på nytt, for å oppheve stumkoplingen igjen. Stumkoplingen oppheves.

21 Innledning Monitorhelling MHz MHz MHz RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz MONITOR TILT -2-1 O Bildeformat 1. På apparatet: Bildeformatet kan kun stilles inn over setup menyen. På fjernkontrollen: Trykk på tasten WIDE, for å kople om mellom bredbilde (WIDE) og normalbilde (NORMAL). Henvisning: Bildeformater: WIDE (16:9) > NORMAL (4:3) MHz MHz MHz 01:05 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten TILT + oder TILT -, for å endre monitorens helling. Henvisning: For å legge monitoren helt flat, uten å lukke den, trykker du på tasten DIS/FLIP. Trykk på tasten på nytt, for å sette monitoren tilbake i sin opprinnelige posisjon. Velge ut signalkilde 1. På apparatet og på fjernkontrollen: Trykk gjentatte ganger på tasten SRC, helt til ønsket signalkilde er innstilt. Tilgjengelige signalkilder: RADIO > CD/DVD > (CD-C) > AUX1 > AUX2 > AUX3 > (IVSC) Henvisning: Signalkilden IVSC er tilgjengelig hvis det ble tilkoplet en IVSC. Innholdet som da vises er avhengig av valgt kilde til IVSC. Henvisning: CD-C kan kun velges ved tilkoplet CDveksler. AUX-kilder kan kun velges når det ble aktivert i setup menyen. 21

22 Innledning 22 Audiofunksjoner A 1. TRACK 1 2. TRACK 2 3. TRACK 3 4. TRACK 4 5. TRACK 5 6. TRACK 6 SFC Control Audio-CD Flip Item TRACK 01 Change value TImE SFC 00:21'35 NORMAL OFF Følgende innstillinger er mulig: Soundeffekter OFF > Studio > Hall > Church > Stadium > Movie > Club Dolby PL II OFF > Pro Logic > Music > Movie > Matrix 7-Band-Equalizer Flat > Classic > Jazz > Rock > Pops > Ballad > Dance > User Balance < Left, Right > Fader < Rear, Front > 4. Trykk på tasten SOUND / DSP, for å gå tilbake til hovedmenyen. Velge ut og stille inn audiofunksjon: 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten SOUND / DSP. Aktuell audiofunksjon vises nede på monitoren i statuslinjen A. 2. Trykk på tasten /, for velge ut en annen audiofunksjon. 3. Trykk på tasten /, for å foreta innstillinger i den aktuelle audiofunksjonen. Henvisning: Aktuell innstilling/opsjon vises nede til høyre på monitoren. Ytterligere informasjoner finner du i kapittelet "Setup meny" i avsnittet "Audio setup". Downmix Surroundsignalet med flere kanaler omformes til et stereosignal og avspilles over høytalerne. 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten DOWNMIX, for å slå på downmix. 2. Trykk på tasten på nytt, for å oppheve downmix.

23 Innledning Stille inn apparatets displayfarge Stille inn fargen til apparatdisplayet: 1. På apparatet: Hold tasten DIS / FLIP trykket, helt til fargen endres. Gjenta dette forløpet, helt til ønsket farge er innstilt. På fjernkontrollen: Trykk gjentatte ganger på tasten LCD, helt til ønsket farge er innstilt. Følgende LCD-displayfarger er mulig: Himmelblå > Rød > Rosa > Gul > Hvit > Blå > Grønn > Ryggekamera Chicago IVDM-7002 kan utrustes med et ryggekamera (tilbehør). Det slås på automatisk når en setter i revers. For å aktivere denne funksjonen leser du avsnittet "Velge ut ekstern signalkilde" i kapittelet "Setup meny". Henvisning: For å slå på ryggekameraet manuelt trykker du på tasten REAR på fjernkontrollen. Trykk på tasten på nytt for å slå av ryggekameraet. Skjermbeskytter Hvis det ikke avspilles noen disk i løpet av fem minutter i DVD-, CD-, MP3-modus aktiveres bildeskjermbeskytteren. Bildeskjermbeskytteren aktiveres også hvis det ikke trykkes noen taster i ca. To timer under musikkavspillingen (radio, audio-cd, CD-veksler eller MP3-CD Bildeskjermbeskytteren kan ikke bli slått av. 23

24 Avspilling radio 24 Dette apparatet er utstyrt med en RDS-radiomottaker. Mange av FM-senderne som kan mottas sender ut et signal som også inneholder informasjoner som sendernavnet og programtypen (PTY), i tillegg til programmet. Sendernavnet vises på monitoren eller i displayet med en gang det mottas. Bølgeområdet vises som tekst, stereodriften over et displaysymbol. ST F FM-radioangivelse ved lukket monitor. 1 ch D 1. Radio NDR 2 3. Antenne 4. FFN MHz MHz RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz A B C Velge ut bølgeområde/lagringsnivå Med dette apparatet kan du velge ut programmer i bølgeområdene UKB (FM) og MB (AM). For bølgeområdet FM står tre lagringsnivåer tilgjengelig, og for MB et lagringsnivå. Seks sendere kan lagres på hvert lagringsnivå. 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten BND / BSM eller BAND. 2. Trykk på tasten BND / BSM eller BAND gjentatte ganger, helt til ønsket frekvensbånd vises (FM1 > FM2 > FM3 > AM1). 01:05 A B C D Sendernavn Statusangivelser Angivelse: Lagringsnivå og frekvens Stasjonsminne 1. Radio NDR 2 3. Antenne RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz Slå på radiodrift 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten SRC, for å velge ut radio. 4. FFN MHz MHz 01:05

25 Avspilling radio ST ST ST F F F A ch 1 ch 1 ch 1 ch Velge ut bølgeområde/lagringsnivå (FM1 > FM2 > FM3 > AM) RDS-komfortfunksjon (AF, REG) RDS-komfortfunksjoner AF (alternativfrekvens) og REG (regional) utvider ytelsesaspektet til apparatet ditt. AF: Når RDS-komfortfunksjon er aktivert stiller apparatet automatisk inn den frekvensen som mottas best til innstilt sender. REG: Noen sendere deler opp innholdene sine i regionalprogram til bestemte tider, med forskjellig innhold. Med REGfunksjonen blir det forhindret at apparatet skifter til alternativfrekvenser som har et annet programinnhold. Slå på/av AF 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "AF Set" med tasten /. 3. Trykk på tasten /, for å slå på (on) eller av (off) AFfunksjonen. Henvisning: Som alternativ kan du slå på/av funksjonen ved å trykke på tasten AF / SUBTITLE. Slå på/ av REG 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "REG Set" med tasten /. 3. Trykk på tasten /, for å slå på (on) eller av (off) REGfunksjonen. Henvisning: Som alternativ kan du slå på/av funksjonen ved å trykke på tasten REG / ANGLE. 25

26 Avspilling radio 26 Manuell senderavstemning Du kan også gjøre senderavstemningen manuelt. 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten /. 1. Radio NDR 2 RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz Automatisk sendersøk 1. På apparatet: Trykk på tasten /, og hold den trykket. 2. På fjernkontrollen: Trykk på tasten /, og hold den trykket. Henvisning: Radioen søker gjennom frekvensbåndet, helt til et sterkt signal blir funnet som garanterer godt mottak. Lagre sender Lagrede sendere er tilgjengelige ved tastetrykk. Still inn ønsket sender. 1. Trykk på en av stasjonstastene 1-6 på apparatet og hold tasten trykket. Hvis stasjonen er lagret vises frekvensen eller navnet til stasjonen ved siden av sifferet til stasjonstasten på monitorens venstre side. Henvisning: Du kan lagre maksimalt 18 UKB-sendere (6 hver under FM1, FM2 og FM3) og 6 MB-stasjoner. Hvis Chicago IVDM-7002 skilles fra nettspenningen mister en alle senderinnstillinger og de må lagres på nytt. 3. Antenne 4. FFN MHz MHz 01:05 Lagre sender automatisk (Travelstore) Du kan lagre de seks sterkeste UKB-senderne fra regionen automatisk på stasjonstastene Trykk på tasten BND / BSM på apparatet og hold tasten trykket. Henvisning: Gjennom den automatiske lagringen erstattes senderinnstillingene som stasjonstastene hadde fra før. Programtype (PTY) I tillegg til sendernavnet formidler noen FM-sendere også informasjoner om programtypen. Disse informasjonene kan mottas og vises av apparatet.

27 Avspilling radio Slike programtyper kan f.eks. være: NEWS SPORT POP MUSIC ROCK MUSIC DRAMA CULTURE FOLK MUSIC Med PTY-funksjonen kan du velge ut sendere med en bestemt programtype. Velge programtype 1. Trykk på tasten PTY / ZOOM på fjernkontrollen. På monitoren vises de tilgjengelige programtypene. 2. Velg ønsket programtype med tasten / og trykk på tasten ENTER. Søket startes og neste sender med valgt programtype stilles inn. Henvisning: PTY-funksjonen er av når programtypen ALL velges. Starte PTY-søk manuelt 1. Trykk på tasten / på fjernkontrollen. Søket startes og neste sender med valgt programtype stilles inn. Henvisning: Hvis det ikke blir funnet noen sender med programtypen blir PTY-funksjonen slått av, og sist mottatte sender stilles inn igjen. Trafikkradiosender Hvis du hører en sender med trafikkradio i FM-bølgeområdet vises "TP" A på monitoren. PTY Search RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz 1. Radio 21 RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz A All News Current Affairs Information Sport 2. NDR 2 3. Antenne 4. FFN MHz MHz 01:05 01:05 27

28 Avspilling radio 28 Taleberedskap 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "TA Set" med tasten /. Stille inn talevolum for radiodrift 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "TA Radio" med tasten. 1. Radio 21 RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz A 1. Radio 21 RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz 2. NDR 2 2. NDR 2 3. Antenne 3. Antenne 4. FFN 4. FFN MHz MHz MHz MHz TA Set Flip Item Change value on TA Radio Flip Item Change value 10 B 3. Trykk på tasten /, for å slå på (on) eller av (off) taleberedskapen A. Henvisning: Som alternativ kan du slå på/av funksjonen ved å trykke på tasten TA / AUDIO. 3. Trykk på tasten /, for å stille inn talevolumet. Verdien vises på monitoren B. Henvisning: Innstilt verdi adderes til innstilt radiovolum ved tale.

29 Avspilling radio Stille inn talevolum for DVD-/CD-/MP3-/AUX-drift 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "TA Volume" med tasten /. 3. Trykk på tasten /, for å stille inn talevolumet. Henvisning: Ved tale stumkoples audiokilden (DVD/ CD/MP3/AUX), og talen høres med innstilt verdi. Det skjer ingen addering som i radiodrift. 29

30 Avspilling DVD 30 DVD DVD TITLE A B C 00 CHAP 000 TImE 00:00'52 Vise DVD-meny 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten SRC gjentatte ganger, helt til DVD vises som signalkilde. Henvisning: Når en DVD legges inn skifter systemet automatisk til DVD-drift. DVD-avspillingen fortsetter for passasjerer på baksetene når det velges ut en annen signalkilde (radio, AUX, CDC). D På displayet vises klokkeslett, Dolby Digital osv. A B C D E F OFF O unknown 01:05 D E F Angivelse/inntasting aktuell tittel Angivelse/inntasting aktuelt kapittel Forløpt spilletid Undertittelspråk Avspillingsspråk Klokkeslett D t01 C004 Trykk på tasten DIS / FLIP, for å vise ytterligere informasjoner. Avspilling/pause DVD-er leses og avspilles automatisk etter innlegging. Med tasten / PLAY/PAUSE på apparatet og på fjernkontrollen kan du avbryte avspillingen og starte den på nytt. Søke tittel eller kapittel (Skip) Trykk på tasten / på apparatet eller fjernkontrollen, for å hoppe til neste eller forrige kapittel.

31 Avspilling DVD Søke tittel eller kapittel (Direkteutvalg) 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten GOTO. DVD-menyen vises. 2. Trykk på tasten GOTO, helt til cursoren blinker bak tittel eller kapittel A. 3. Tast inn ønsket tittel-/kapittelnummer med siffertastene 0-9 på fjernkontrollen, og trykk på tasten ENTER. Avspillingen fortsetter på valgt tittel/kapittel. DVD TITLE 00 CHAP A _ TImE 00:00'52 Hurtig spoling frem/tilbake For hurtig spoling frem eller tilbake under avspillingen 1. Trykker du på tasten / på fjernkontrollen. Den hurtige spolingen frem/tilbake B starter. 2. Ved gjentatte trykk på tasten / endrer du hastigheten for spoling frem eller tilbake (1,5-dobbel, 2- dobbel, 4- dobbel, 6- dobbel, 8- dobbel). Henvisning: Tone og undertittel avspilles ikke under hurtig spoling frem eller tilbake. 3. Trykk på tasten / PLAY/PAUSE, for å avspille DVD-en med normal hastighet. X1.5 B OFF O unknown 01:05 31

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer