In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM Bruksanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com"

Transkript

1 In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning

2 Fjernkontroll generelle funksjoner

3 Fjernkontroll generelle funksjoner 1 Tast MUTE Tast for stumkopling av høytalerne 2 Tast OPEN/CLOSE Kjøre inn/ut monitor 6 Tast DISP / WALLPAPER Monitor innkjørt: Omkopling mellom angivelse av klokkeslett og aktiv audiokilde Monitor utkjørt: Omkopling av bildeskjermbakgrunnen (Wallpaper) 8 Tast VOL / Øke/senke volumet : Tast NAVI Omkopling i navigasjonsmodus ; Tast / og / Taster for å bla gjennom bildeskjermmenyen < Tast ENTER Bekrefte utvalgt menypunkt = Tast SETUP Visning og avslutting av innstillingsmenyen? Tast DOWNMIX Inn-/utkopling av audio downmix B Tast REAR Vise bilde av et ev. tilkoplet ryggekamera G Tast TILT - / + Innstilling av monitorens helling I K M Tast LCD Innstilling av displayfargen på apparatet Tast SRC Utvalg av en annen signalkilde I setupmeny: Visning av undermenyene Tast SOUND / DSP Vise innstilling av audiofunksjonene O Tast / POWER Tast for å slå apparatet på og av 3

4 Fjernkontroll DVD drift

5 Fjernkontroll DVD drift 3 Tast TA / AUDIO Utvalg av audiosoundtracks 4 Tast AF / SUBTITLE Utvalg av undertittel på DVD-er som tilbyr undertitler i flere språk 5 Siffertaster 0-9 Trykk på siffertastene, for å taste inn tittel eller kapittelnummer 7 Tast / PLAY/PAUSE Tast for å avbryte og å starte avspillingen på nytt 9 Tast / RETURN Stopptast for å avslutte avspillingen ; Tast / og / Taster for å bla gjennom hovedmenyen > Tast / Tastene holdes nede for hurtig spoling frem og A C Tast PTY / ZOOM Zoom (+) eller zoom (-) Tast WIDE Formatomkopling 16:9 / 4:3 Tast GOTO Utvalgsmeny for direkte valg av et avsnitt E Tast REPEAT Gjenta et avsnitt eller en tittel H Tast RDS / MENU Angivelse av hovedmenyen til en DVD L Tast / Skifte til forrige eller neste avsnitt N Tast REG / ANGLE Utvalg av kameraperspektivet til DVD-er med Multi Angle Funktion 5

6 Fjernkontroll radio Tast TA / AUDIO Inn-/utkopling av TA-funksjonen 4 Tast AF / SUBTITLE Inn-/utkopling av AF-funksjonen 5 Siffertaster 1-6 Visning av sendere som er lagret automatisk eller manuelt. Trykk på tasten og hold den nede i 1 sekund eller mer, for å lagre senderen som er aktuell. > Tast / Manuelt sendersøk H Tast PTY / ZOOM Visning av PTY-menyen Tast RDS / MENU Visning av radiomenyen J Tast BAND Skifte av bølgeområde Trykk på tasten og hold den nede i 1 sekund eller mer, for å søke og lagre sender automatisk L Tast / Automatisk søk oppover/nedover N Tast REG / ANGLE Inn-/utkopling av REG-funksjonen

7 Fjernkontroll CD-/CD-veksler-/MP3-drift Tast / PLAY/PAUSE Tast for å avbryte og å starte avspillingen på nytt ; Tast / Utvalg av en tittel eller fil i MP3-drift Tast / Neste eller forrige disk/mappe i CD-veksler og MP3-drift < Tast ENTER Bekrefte utvalgt tittel eller fil > Tast / Tastene holdes nede for hurtig spoling frem og tilbake D E Tast SCAN Avspilling av alle filer eller titler i en varighet av 10 sekunder per stk. Tast REPEAT Ny avspilling av en disk, en tittel eller en fil F Tast MIX Avspilling av titler eller filer i tilfeldig rekkefølge L Tast / Skifte til forrige eller neste tittel eller fil 7

8 Betjeningselementer Chicago IVDM

9 Betjeningselementer Chicago IVDM-7002 P Q R S T U V Tast SRC Utvalg av ønsket signalkilde. Tast NAVI Slå på navigasjonsmodus (hvis et navigasjonssystem (opsjon) er installert). LCD-display Multifunksjonstast DIS / FLIP Monitor kjørt inn Kort trykk: Omkopling mellom klokkeslett og angivelse av audiokilden. Langt trykk: Endre displayets bakgrunnsfagre. Monitor kjørt ut Klaffe ned/opp monitor Tast Kjøre monitoren inn/ut Utkjørbar TFT-monitor Tast Tast for å låse opp frontvinduet. W Tast TUNE / Med tastene kan du skifte til forrige eller neste sender, tittel eller program i radio-/cd-/dvd-drift. X Y Tast BND / BSM Kort trykk: Omkopling mellom de tre FM-lagringsnivåene og AM-bølgeområdet Langt trykk: Starte Travelstore funksjonen. Reset tast Z Tast 1 / -DISC: Skifte til forrige CD eller forrige fortegnelse i CD-veksler-/MP3-drift. Tast 2 / -DISC: Skifte til neste CD eller neste fortegnelse i CD-veksler-/MP3-drift. Tast 3 / ZOOM: Denne tasten aktiverer zoomefunksjonen i DVD-drift. Tast 4 / RPT: Denne tasten aktiverer gjentagelsen av enkelte titler eller hele CD-en i CD-/CD-veksler-/MP3-drift. Tast 5 / MIX: Denne tasten aktiverer tittelavspillingen i tilfeldig rekkefølge i CD-/CD-veksler-/MP3-drift. Tast 6 / SCAN: Ved å trykke på denne tasten kan du spille litt av titlene på den aktuelle CD-en i CD-/CD-veksler-/ MP3-drift. [ Tast Inn-/utkopling av apparatet og stumkopling av høytalerne (mute). \ CD/DVD-sjakt ] Tast Tast for avspilling og pause i CD-/DVD-drift. a Tast Skyve ut innlagt CD/DVD. b Tast VOL - / + Øke eller senke volumet. c Infrarød mottaker for fjernkontrollen. 9

10 Sikkerhetshenvisninger 10 CD/DVD Å legge inn eller ta ut en CD/DVD bør av sikkerhetsgrunner kun skje når kjøretøyet står i ro. Avspilling av en DVD skjer kun når kjøretøyet står i ro. Betjening under kjøringen Når du er uoppmerksom i trafikken, kan du forårsake alvorlige ulykker. For å unngå å bli uoppmerksom i trafikken ved bruk av Chicago IVDM-7002, vær oppmerksom på følgende punkter: Gjør deg kjent med betjeningen før du kjører. Stopp på et egnet sted hvis du ønsker å programmere Chicago IVDM-7002 på nytt. Betjen Chicago IVDM-7002 kun under kjøring når trafikken tillater det.

11 Innholdsfortegnelse Betjeningselementer fjernkontroll... 2 Betjeningselementer Chicago IVDM Sikkerhetshenvisninger Brukshenvisninger Forsiktighetsforanstaltninger Pleiehenvisninger for CD-ROM-er/DVD-er CD-medier som kan brukes Regionalkode Lisens Henvisninger til denne veiledningen Avtakbar betjeningsdel Tyveribeskyttelse Ta av betjeningsdelen Sette på betjeningsdelen Innledning Betjening Slå på apparatet Slå av Legge inn CD/DVD Ta ut CD/DVD Stille inn volum Aktivere stumkopling Oppheve stumkopling Monitorhelling Bildeformat Velge ut signalkilde Audiofunksjoner Downmix Stille inn apparatets displayfarge Ryggekamera Skjermbeskytter Avspilling radio Slå på radiodrift Velge ut bølgeområde/lagringsnivå RDS-komfortfunksjon (AF, REG) Slå på/av AF Slå på/ av REG Manuell senderavstemning Automatisk sendersøk Lagre sender Lagre sender automatisk (Travelstore) Programtype (PTY) Velge programtype Starte PTY-søk manuelt Trafikkradiosender Taleberedskap Stille inn talevolum for radiodrift Stille inn talevolum for DVD-/CD-/MP3-/AUX-drift Avspilling DVD DVD Vise DVD-meny Avspilling/pause Søke tittel eller kapittel (Skip) Søke tittel eller kapittel (Direkteutvalg) Hurtig spoling frem/tilbake Velge avspillingsspråk Velge undertittel Gjenta (Repeat) Zoom Kameraperspektiv (Angle) Avspilling CD Audio-CD drift Audio-CD-meny Visning av audio-cd-meny Avspilling/pause

12 Innholdsfortegnelse Søke tittel (Skip) Hurtig spoling frem/tilbake Gjenta (Repeat) Tilfeldig avspilling (Random) Kort avspilling (Scan) Avspilling CD-veksler CD-veksler Vise CD-vekslermeny Avspilling/pause Velge ut CD Hurtig søk Velge tittel (Skip) Starte tittel på nytt Gjenta (Repeat) Tilfeldig avspilling (Random) Kort avspilling (Scan) Avspilling MP MP Vise MP3-meny Avspilling/pause Velge ut katalog Velge MP3-fil (Skip) Starte MP3-fil på nytt Hurtig søk Gjenta (Repeat) Tilfeldig avspilling (Random) Kort avspilling (Scan) Avspilling AUX/navigasjon Tilleggsapparater (AUX) Navigasjon Innstilling av talehenvisning i navigasjonsdrift Setup meny Velge setup meny Generelle innstillinger Velge meny DVD-setup Språk Display Barnesikring Audio setup Inngangsømtålighet Stille inn audio effekt ProLogic Stille inn audio effekten soundeffekter Stille inn audio effekt downmix (for tosonedrift) Band-Equalizer Høytalere Forsinkelse Lydintensitetsnivå Lydvolum Testtone Monitor setup Monitorhelling Bildeinnstillinger User setup Endre passord Bildeforvaltning Velge ut bakgrunnsbilde Automatisk skifte Slette bilder Laste inn bakgrunnsbilde Stille inn dato og klokkeslett Velge ut ekstern signalkilde Fabrikkinnstillinger Ny start av apparatsoftware Glossar Tekniske data DVD Language Code Table

13 Brukshenvisninger Takk for at du har bestemt deg for å kjøpe et Blaupunkt produkt. Vi ønsker deg mye glede med ditt nye apparat. Les vennligst denne bruksanvisningen før første bruk. Blaupunkts redaktører arbeider stadig med å lage bruksanvisningene oversiktelig og generelt forståelig. Hvis du allikevel skulle ha spørsmål angående betjeningen, ber vi deg om å henvende deg til faghandelen din eller telefon hotline i landet ditt. Telefonnummeret finner du på baksiden av dette heftet. Vi gir en produsentgaranti for produktene våre som er kjøpt innenfor den Europeiske Union. Garantibetingelsene kan du finne under eller direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D Hildesheim Vi henviser om at garantikrav kan gå tapt ved endringer eller modifikasjoner på apparatet, som ikke ble uttrykkelig tillatt av produsenten. Forsiktighetsforanstaltninger Vær oppmerksom på alle varselhenvisninger, forsiktighetsforanstaltninger og henvisninger om vedlikehold som er i denne brukerhåndboken, for å forlenge brukstiden til monitoren din. Som fører bruker du ikke monitoren under kjøring, for å unngå trafikkuhell. Bruk apparatet kun med anbefalt strømforsyning på 12V likespenning. Forsøk ikke å åpne eller å ta monitoren fra hverandre, for du kan få elektrisk støt. Hvis monitoren skulle ha en defekt, tar du den med til en faghandel i nærheten eller sender den til kundetjenesten vår. Unngå å bruke monitoren i en omgivelse hvor den er utsatt for støv, skitt eller fuktighet. Pass på at du ikke oppbevarer apparatpasset som er vedlagt denne bruksanvisningen i kjøretøyet. Ødeleggelsesfare av CD-spilleren! Singel CD-er med en diameter på 8 cm og urunde konturerte CD-er (Shape-cd-er) får ikke brukes. Det blir ikke overtatt noe ansvar for skader av CD-spilleren pga. uegnede CDer. For å unngå skader på CD-stasjonen må du ikke lime etiketter på CD-ens overflate, bruk heller ikke CDbeskyttelsesfilm eller stabilisator (kan fås i butikken som CD-tilbehør). 13

14 Brukshenvisninger 14 Den interne CD-spilleren er et laserprodukt i klasse 1 med en synlig/usynlig laserstråle som kan gi farlig strålebelastning til mennesker. Bruken av CD-spilleren får kun skje ifølge anvisningene. Åpne aldri huset og forsøk ikke å foreta reparasjoner selv. La vedlikeholdet gjøres av utdannet personale. Pleiehenvisninger for CD-ROM-er/DVD-er Hvis en CD-ROM/DVD er tilskitnet må du ikke rengjøre den i sirkler, men med et mykt lofritt tørkle innenfra og utover. Ved ekstreme tilskitninger anbefaler vi å bade CD-en/DVD-en med vanlig oppvaskmiddel. Her må heller ikke CD-en/DVD-en rengjøres i sirkler, men alltid innenfra og utover og så la de tørke. I tillegg anbefaler vi å behandle CD-en/DVD-en forsiktig både fra under- og oversiden, for på grunn av CD-ens/DVD-ens oppbygning ligger det umiddelbare informasjonslaget rett under trykksiden (labelside). Ta på CD-en/DVD-en kun på kanten, hvis det er mulig. Med hensyn til spørsmål angående lesekvalitet, følgende anmerkninger: Enhver tilskitning eller skade av en CD/DVD kan føre til lesevanskeligheter. Hvor stor lesefeilen er, er avhengig av tilskitningen og av hvor stor den mekaniske skaden er. Grove skraper forårsaker lesefeil (datafeil), som gjør at CD-en/DVD-en hopper eller blir hengende. Alle CD-er/DVD-er må derfor behandles forsiktig og alltid legges i et beskyttelsescover ved lagring. CD-medier som kan brukes CD-r-er/CD-RW-er ("selvbrente" CD-er) kan vanligvis spilles. På grunn av de forskjellige CD-kvalitetene kan ikke Blaupunkt ta ansvar for en feilfri funksjon av apparatet. Bruk kun CD-er med compact disc logoen for en feilfri funksjon av audio-cd-er. CD-er med kopibeskyttelse kan føre til avspillingsvanskeligheter. Blaupunkt kan ikke garantere en feilfri funksjon av kopibeskyttede CD-er!

15 Brukshenvisninger Regionalkode Kode Region 1 Nord Amerika med USA og Canada 2 Japan, Europa (ikke Øst Europa), Midtøsten, Sør Afrika 3 Korea og Sørøst Asia 4 Oseania med Australia, New Zeeland, Middel- og Sør Amerika 5 India, Øst Europa, Afrika, Russland 6 Kina All Alle regioner Lisens Produsert under lisensen til Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og dobbel-d symbolet er varemerker til Dolby Laboratories. Dette produktet inneholder opphavrettslig beskyttede teknologier gjennom bestemte US-amerikanske patenter. Opphavsrettene tilhører Macrovision Corporation og andre eiere av opphavsretten. Bruk av denne teknologien beskyttet av opphavsretten skal tillates av Macrovision Corporation, og er utelukkende for privat bruk og andre fremføringer i begrensede rammer, hvis det ikke ble gitt tillatelse på en annen måte fra før av fra Macrovision Corporation. Chicago IVDM-7002 og DVD-ene er markert med regionalkoden som gjelder for landet. Dette apparatet er fast innstilt på regionalkoden som er gyldig for landet hvor det ble kjøpt. Det er ikke mulig å spille en DVD med en annen regionalkode. Denne spilleren støtter følgende diskformater: DVD / DVD-R / DVD-RW / VCD / SVCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 15

16 Henvisninger til denne veiledningen 16 Denne veiledningen beskriver funksjonene til din Chicago IVDM- 7002, og skal gjøre deg kjent med betjeningen. Les denne veiledningen oppmerksom før første bruk, og følg henvisningene som vises på monitoren. Henvisning: Hvis det er nødvendig vises de tilsvarende bildene til LCD-displayet under bildene til TFT-displayet når monitoren ble kjørt inn. For at det skal være mulig å finne informasjoner raskt brukes følgende symboler i denne veiledningen for å markere enkelte trinn: 1. Markerer handlingsanvisende trinn som du må gjennomføre for å nå målet i en aksjon. Apparatreaksjoner som må skje etter en handling er markert på denne måten. Henvisning: Avhengig av typen DVD som brukes kan enkelte funksjoner muligens ikke brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

17 TUNE MIX SCAN BSM TUNE Avtakbar betjeningsdel Tyveribeskyttelse Apparatet ditt er utrustet med en avtakbar betjeningsdel (Release- Panel) som beskyttelse mot tyveri. Uten denne betjeningsdelen er apparatet verdiløst for en tyv. Beskytt apparatet ditt mot tyveri og ta betjeningsdelen med deg hver gang du forlater bilen. Ikke la betjeningsdelen ligge igjen i bilen, heller ikke på et gjemt sted. Den konstruktive utførelsen til betjeningsdelen muliggjør en enkel håndtering av betjeningsdelen ved uttak / innsetting. Etter at betjeningsdelen løsnes fra apparatet slår apparatet seg av etter ca. 30 sekunder. Alle aktuelle innstillinger lagres. En innlagt CD/DVD forblir i apparatet. Sette på betjeningsdelen 1. Skyv betjeningsdelen fra høyre mot venstre inn i føringen til apparatet. Ta av betjeningsdelen SRC NAVI DIS 1. Trykk på tasten. Forriglingen til betjeningsdelen løses. 2. Trekk betjeningsdelen først rett ut av apparatet og så til høyre. VOL CHICAGO IVDM BND -DISC DISC+ ZOOMRPT SRC NAVI DIS VOL CHICAGO IVDM DISC DISC+ ZOOMRPT MIX SCAN BSM 2. Trykk den høyre delen til betjeningsdelen inn apparatet til det låses fast. Henvisninger: Når apparatet var på da betjeningsdelen ble tatt av blir det ikke slått på igjen automatisk. Ikke la betjeningsdelen dette ned. Ikke utsett betjeningsdelen for direkte sol eller andre varmekilder. Oppbevar betjeningsdelen i det medleverte etuiet BND 17

18 Innledning 18 Betjening I dette avsnittet beskrives de viktigste generelle funksjonene. Alle menyer som vises på monitoren og apparatdisplayet forblir synlig i 3 sekunder. Slå på apparatet 1. Trykk på tasten på apparatet eller tasten på fjernkontrollen for å slå på Chicago IVDM Apparatet spiller den siste aktive driftstypen. Henvisning: Hvis monitoren var kjørt inn ved utkopling forlir den i denne posisjonen etter innkopling. 1. Radio NDR 2 3. Antenne 4. FFN MHz RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz A1 534 Radioangivelse ved lukket monitor 1 ch Etter systemstart vises velkomstbildeskjermen. Henvisning: Apparatet starter automatisk i den siste innstilte driftstypen. Slå av 1. For å slå av holder du tasten på apparatet trykket lengre enn to sekunder eller du trykker på tasten på fjernkontrollen. Monitoren kjøres inn hvis den var utkjørt, og apparatet slår seg av. Henvisning: Hver betjening av apparatet som kan avlede deg fra trafikken bør kun gjøres når kjøretøyet står i ro. Det kan ikke avspilles videoer under kjøringen. Under kjøring er kun lydavspilling mulig. På monitoren vises varselhenvisningen som er avbildet ovenfor. Å se på videoer under kjøringen kan avlede deg fra trafikken og føre til uhell MHz 01:05

19 Innledning Legge inn CD/DVD 1. Legg inn CD-en/DVD-en med skriftsiden pekende oppover. Ta ut CD/DVD 1. Trykk på tasten for å ta ut disken. LOADING EJECT LOADING Ladeangivelse ved lukket monitor Avspillingen starter automatisk. EJECT Utskyvingsangivelse ved lukket monitor DVD-en/CD-en skyves ut. 19

20 Innledning 20 Stille inn volum Aktivere stumkopling RADIO STATION Radio 21 None RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP R.D.S AF TA REG TP MHz FM MHz MHz FM MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz VOL 11 A mute VOL 5 Volumangivelse ved lukket monitor Volumet stilles inn med tasten VOL - / + og vises på monitoren A. 1. På apparatet: Trykk på tasten VOL +, for å øke volumet. Trykk på tasten VOL -, for å senke volumet. På fjernkontrollen: Trykk på tasten VOL, for å øke volumet. Trykk på tasten VOL, for å senke volumet. MP3 t Muteangivelse ved lukket monitor - 1. På apparatet: Trykk kort på tasten. På fjernkontrollen: Trykk på tasten MUTE. Avspillingen stumkoples. Oppheve stumkopling 1. Trykk på tasten på nytt, for å oppheve stumkoplingen igjen. Stumkoplingen oppheves.

21 Innledning Monitorhelling MHz MHz MHz RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz MONITOR TILT -2-1 O Bildeformat 1. På apparatet: Bildeformatet kan kun stilles inn over setup menyen. På fjernkontrollen: Trykk på tasten WIDE, for å kople om mellom bredbilde (WIDE) og normalbilde (NORMAL). Henvisning: Bildeformater: WIDE (16:9) > NORMAL (4:3) MHz MHz MHz 01:05 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten TILT + oder TILT -, for å endre monitorens helling. Henvisning: For å legge monitoren helt flat, uten å lukke den, trykker du på tasten DIS/FLIP. Trykk på tasten på nytt, for å sette monitoren tilbake i sin opprinnelige posisjon. Velge ut signalkilde 1. På apparatet og på fjernkontrollen: Trykk gjentatte ganger på tasten SRC, helt til ønsket signalkilde er innstilt. Tilgjengelige signalkilder: RADIO > CD/DVD > (CD-C) > AUX1 > AUX2 > AUX3 > (IVSC) Henvisning: Signalkilden IVSC er tilgjengelig hvis det ble tilkoplet en IVSC. Innholdet som da vises er avhengig av valgt kilde til IVSC. Henvisning: CD-C kan kun velges ved tilkoplet CDveksler. AUX-kilder kan kun velges når det ble aktivert i setup menyen. 21

22 Innledning 22 Audiofunksjoner A 1. TRACK 1 2. TRACK 2 3. TRACK 3 4. TRACK 4 5. TRACK 5 6. TRACK 6 SFC Control Audio-CD Flip Item TRACK 01 Change value TImE SFC 00:21'35 NORMAL OFF Følgende innstillinger er mulig: Soundeffekter OFF > Studio > Hall > Church > Stadium > Movie > Club Dolby PL II OFF > Pro Logic > Music > Movie > Matrix 7-Band-Equalizer Flat > Classic > Jazz > Rock > Pops > Ballad > Dance > User Balance < Left, Right > Fader < Rear, Front > 4. Trykk på tasten SOUND / DSP, for å gå tilbake til hovedmenyen. Velge ut og stille inn audiofunksjon: 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten SOUND / DSP. Aktuell audiofunksjon vises nede på monitoren i statuslinjen A. 2. Trykk på tasten /, for velge ut en annen audiofunksjon. 3. Trykk på tasten /, for å foreta innstillinger i den aktuelle audiofunksjonen. Henvisning: Aktuell innstilling/opsjon vises nede til høyre på monitoren. Ytterligere informasjoner finner du i kapittelet "Setup meny" i avsnittet "Audio setup". Downmix Surroundsignalet med flere kanaler omformes til et stereosignal og avspilles over høytalerne. 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten DOWNMIX, for å slå på downmix. 2. Trykk på tasten på nytt, for å oppheve downmix.

23 Innledning Stille inn apparatets displayfarge Stille inn fargen til apparatdisplayet: 1. På apparatet: Hold tasten DIS / FLIP trykket, helt til fargen endres. Gjenta dette forløpet, helt til ønsket farge er innstilt. På fjernkontrollen: Trykk gjentatte ganger på tasten LCD, helt til ønsket farge er innstilt. Følgende LCD-displayfarger er mulig: Himmelblå > Rød > Rosa > Gul > Hvit > Blå > Grønn > Ryggekamera Chicago IVDM-7002 kan utrustes med et ryggekamera (tilbehør). Det slås på automatisk når en setter i revers. For å aktivere denne funksjonen leser du avsnittet "Velge ut ekstern signalkilde" i kapittelet "Setup meny". Henvisning: For å slå på ryggekameraet manuelt trykker du på tasten REAR på fjernkontrollen. Trykk på tasten på nytt for å slå av ryggekameraet. Skjermbeskytter Hvis det ikke avspilles noen disk i løpet av fem minutter i DVD-, CD-, MP3-modus aktiveres bildeskjermbeskytteren. Bildeskjermbeskytteren aktiveres også hvis det ikke trykkes noen taster i ca. To timer under musikkavspillingen (radio, audio-cd, CD-veksler eller MP3-CD Bildeskjermbeskytteren kan ikke bli slått av. 23

24 Avspilling radio 24 Dette apparatet er utstyrt med en RDS-radiomottaker. Mange av FM-senderne som kan mottas sender ut et signal som også inneholder informasjoner som sendernavnet og programtypen (PTY), i tillegg til programmet. Sendernavnet vises på monitoren eller i displayet med en gang det mottas. Bølgeområdet vises som tekst, stereodriften over et displaysymbol. ST F FM-radioangivelse ved lukket monitor. 1 ch D 1. Radio NDR 2 3. Antenne 4. FFN MHz MHz RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz A B C Velge ut bølgeområde/lagringsnivå Med dette apparatet kan du velge ut programmer i bølgeområdene UKB (FM) og MB (AM). For bølgeområdet FM står tre lagringsnivåer tilgjengelig, og for MB et lagringsnivå. Seks sendere kan lagres på hvert lagringsnivå. 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten BND / BSM eller BAND. 2. Trykk på tasten BND / BSM eller BAND gjentatte ganger, helt til ønsket frekvensbånd vises (FM1 > FM2 > FM3 > AM1). 01:05 A B C D Sendernavn Statusangivelser Angivelse: Lagringsnivå og frekvens Stasjonsminne 1. Radio NDR 2 3. Antenne RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz Slå på radiodrift 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten SRC, for å velge ut radio. 4. FFN MHz MHz 01:05

25 Avspilling radio ST ST ST F F F A ch 1 ch 1 ch 1 ch Velge ut bølgeområde/lagringsnivå (FM1 > FM2 > FM3 > AM) RDS-komfortfunksjon (AF, REG) RDS-komfortfunksjoner AF (alternativfrekvens) og REG (regional) utvider ytelsesaspektet til apparatet ditt. AF: Når RDS-komfortfunksjon er aktivert stiller apparatet automatisk inn den frekvensen som mottas best til innstilt sender. REG: Noen sendere deler opp innholdene sine i regionalprogram til bestemte tider, med forskjellig innhold. Med REGfunksjonen blir det forhindret at apparatet skifter til alternativfrekvenser som har et annet programinnhold. Slå på/av AF 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "AF Set" med tasten /. 3. Trykk på tasten /, for å slå på (on) eller av (off) AFfunksjonen. Henvisning: Som alternativ kan du slå på/av funksjonen ved å trykke på tasten AF / SUBTITLE. Slå på/ av REG 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "REG Set" med tasten /. 3. Trykk på tasten /, for å slå på (on) eller av (off) REGfunksjonen. Henvisning: Som alternativ kan du slå på/av funksjonen ved å trykke på tasten REG / ANGLE. 25

26 Avspilling radio 26 Manuell senderavstemning Du kan også gjøre senderavstemningen manuelt. 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten /. 1. Radio NDR 2 RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz Automatisk sendersøk 1. På apparatet: Trykk på tasten /, og hold den trykket. 2. På fjernkontrollen: Trykk på tasten /, og hold den trykket. Henvisning: Radioen søker gjennom frekvensbåndet, helt til et sterkt signal blir funnet som garanterer godt mottak. Lagre sender Lagrede sendere er tilgjengelige ved tastetrykk. Still inn ønsket sender. 1. Trykk på en av stasjonstastene 1-6 på apparatet og hold tasten trykket. Hvis stasjonen er lagret vises frekvensen eller navnet til stasjonen ved siden av sifferet til stasjonstasten på monitorens venstre side. Henvisning: Du kan lagre maksimalt 18 UKB-sendere (6 hver under FM1, FM2 og FM3) og 6 MB-stasjoner. Hvis Chicago IVDM-7002 skilles fra nettspenningen mister en alle senderinnstillinger og de må lagres på nytt. 3. Antenne 4. FFN MHz MHz 01:05 Lagre sender automatisk (Travelstore) Du kan lagre de seks sterkeste UKB-senderne fra regionen automatisk på stasjonstastene Trykk på tasten BND / BSM på apparatet og hold tasten trykket. Henvisning: Gjennom den automatiske lagringen erstattes senderinnstillingene som stasjonstastene hadde fra før. Programtype (PTY) I tillegg til sendernavnet formidler noen FM-sendere også informasjoner om programtypen. Disse informasjonene kan mottas og vises av apparatet.

27 Avspilling radio Slike programtyper kan f.eks. være: NEWS SPORT POP MUSIC ROCK MUSIC DRAMA CULTURE FOLK MUSIC Med PTY-funksjonen kan du velge ut sendere med en bestemt programtype. Velge programtype 1. Trykk på tasten PTY / ZOOM på fjernkontrollen. På monitoren vises de tilgjengelige programtypene. 2. Velg ønsket programtype med tasten / og trykk på tasten ENTER. Søket startes og neste sender med valgt programtype stilles inn. Henvisning: PTY-funksjonen er av når programtypen ALL velges. Starte PTY-søk manuelt 1. Trykk på tasten / på fjernkontrollen. Søket startes og neste sender med valgt programtype stilles inn. Henvisning: Hvis det ikke blir funnet noen sender med programtypen blir PTY-funksjonen slått av, og sist mottatte sender stilles inn igjen. Trafikkradiosender Hvis du hører en sender med trafikkradio i FM-bølgeområdet vises "TP" A på monitoren. PTY Search RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz 1. Radio 21 RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz A All News Current Affairs Information Sport 2. NDR 2 3. Antenne 4. FFN MHz MHz 01:05 01:05 27

28 Avspilling radio 28 Taleberedskap 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "TA Set" med tasten /. Stille inn talevolum for radiodrift 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "TA Radio" med tasten. 1. Radio 21 RADIO STATION Radio 21 R.D.S AF TA REG None TP FM MHz A 1. Radio 21 RADIO STATION Radio 21 None R.D.S AF TA REG TP FM MHz 2. NDR 2 2. NDR 2 3. Antenne 3. Antenne 4. FFN 4. FFN MHz MHz MHz MHz TA Set Flip Item Change value on TA Radio Flip Item Change value 10 B 3. Trykk på tasten /, for å slå på (on) eller av (off) taleberedskapen A. Henvisning: Som alternativ kan du slå på/av funksjonen ved å trykke på tasten TA / AUDIO. 3. Trykk på tasten /, for å stille inn talevolumet. Verdien vises på monitoren B. Henvisning: Innstilt verdi adderes til innstilt radiovolum ved tale.

29 Avspilling radio Stille inn talevolum for DVD-/CD-/MP3-/AUX-drift 1. Trykk på tasten RDS / MENU på fjernkontrollen. I nederste monitorlinje vises "RDS Set". 2. Velg innstillingen "TA Volume" med tasten /. 3. Trykk på tasten /, for å stille inn talevolumet. Henvisning: Ved tale stumkoples audiokilden (DVD/ CD/MP3/AUX), og talen høres med innstilt verdi. Det skjer ingen addering som i radiodrift. 29

30 Avspilling DVD 30 DVD DVD TITLE A B C 00 CHAP 000 TImE 00:00'52 Vise DVD-meny 1. På apparatet eller på fjernkontrollen: Trykk på tasten SRC gjentatte ganger, helt til DVD vises som signalkilde. Henvisning: Når en DVD legges inn skifter systemet automatisk til DVD-drift. DVD-avspillingen fortsetter for passasjerer på baksetene når det velges ut en annen signalkilde (radio, AUX, CDC). D På displayet vises klokkeslett, Dolby Digital osv. A B C D E F OFF O unknown 01:05 D E F Angivelse/inntasting aktuell tittel Angivelse/inntasting aktuelt kapittel Forløpt spilletid Undertittelspråk Avspillingsspråk Klokkeslett D t01 C004 Trykk på tasten DIS / FLIP, for å vise ytterligere informasjoner. Avspilling/pause DVD-er leses og avspilles automatisk etter innlegging. Med tasten / PLAY/PAUSE på apparatet og på fjernkontrollen kan du avbryte avspillingen og starte den på nytt. Søke tittel eller kapittel (Skip) Trykk på tasten / på apparatet eller fjernkontrollen, for å hoppe til neste eller forrige kapittel.

31 Avspilling DVD Søke tittel eller kapittel (Direkteutvalg) 1. På fjernkontrollen: Trykk på tasten GOTO. DVD-menyen vises. 2. Trykk på tasten GOTO, helt til cursoren blinker bak tittel eller kapittel A. 3. Tast inn ønsket tittel-/kapittelnummer med siffertastene 0-9 på fjernkontrollen, og trykk på tasten ENTER. Avspillingen fortsetter på valgt tittel/kapittel. DVD TITLE 00 CHAP A _ TImE 00:00'52 Hurtig spoling frem/tilbake For hurtig spoling frem eller tilbake under avspillingen 1. Trykker du på tasten / på fjernkontrollen. Den hurtige spolingen frem/tilbake B starter. 2. Ved gjentatte trykk på tasten / endrer du hastigheten for spoling frem eller tilbake (1,5-dobbel, 2- dobbel, 4- dobbel, 6- dobbel, 8- dobbel). Henvisning: Tone og undertittel avspilles ikke under hurtig spoling frem eller tilbake. 3. Trykk på tasten / PLAY/PAUSE, for å avspille DVD-en med normal hastighet. X1.5 B OFF O unknown 01:05 31

Din bruksanvisning BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7002 EU

Din bruksanvisning BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7002 EU Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7002 EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7002 EU

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU

Din bruksanvisning BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BLAUPUNKT CHICAGO IVDM-7003 EU

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52 / DX-R5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3310018

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52 / DX-R5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3310018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX- R52 / DX-R5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

www.blaupunkt.com Navigasjon Radio CD TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning

www.blaupunkt.com Navigasjon Radio CD TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning Navigasjon Radio CD www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning Innhold Innhold Om denne bruksanvisningen...3 For din egen sikkerhet...3 Medfølgende tilbehør...5 Oversikt

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Clatronic DVD-spiller 592

Clatronic DVD-spiller 592 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://no.yourpdfguides.com/dref/3754904

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://no.yourpdfguides.com/dref/3754904 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Radio / CD COACH CRC 41. Bruksveiledning

Radio / CD COACH CRC 41. Bruksveiledning Radio / CD COACH CRC 41 Bruksveiledning Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Por favor, abrir Favor abrir Hier openslaan a.u.b. Öppna Åpne Avaa tästä Lütfen katl sayfay aç n z. 2 DEUTSCH

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP-E2 ROME ROT http://no.yourpdfguides.com/dref/3305970

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP-E2 ROME ROT http://no.yourpdfguides.com/dref/3305970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Generell informasjon Bruksanvisning 2 Symboler i teksten i bruksanvisningen 2 Apparatoversikt 2 Viktig informasjon 2 Tyverisikring 3 Grunninnstilling

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Radio Blues Bruksanvisning

Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Blues Bruksanvisning Swing: Superb, Octavia, Octavia Tour, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Rádio norsky 05.2012 S00.5610.87.36 1Z0 012 101 HE Innholdsfortegnelse Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Bomann hjemmekinoanlegg

Bomann hjemmekinoanlegg Generelle forsiktighetsregler Bomann hjemmekinoanlegg Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24 STIKKORDREGISTER Numerics 2 høyttalere 64 3D Now! 93 4 høyttalere 65 5.1 kanaler 65 6 høyttalere 65 7 høyttalere 65 8 høyttalere 65 A A3D definisjon av 93 AMD 93 anamorfe DVDer 93 åpne DVD-filer på harddisk

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Clatronic DVD-spiller DVD 659

Clatronic DVD-spiller DVD 659 Clatronic DVD-spiller DVD 659 Bruksanvisning Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren. Spilleren skal bare brukes under normale temperaturforhold. Den skal

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Opel Zafira Tourer Infotainment System

Opel Zafira Tourer Infotainment System Opel Zafira Tourer Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer