Svar: 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar: 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*""

Transkript

1 1A) Navigere i mapper Oppgave: Naviger til rot-nivå. Vis hvilke mapper du finner på rot-nivå. Naviger til /etc-mappa. List ut innholdet. Mens du står i /etc-mappa skal du ta en lang utlisting av innholdet i hjemmemappa di. Gå tilbake til hjemmemappa di. Hvilken kommando brukte du? Hvilke andre kommandoer kunne du brukt? Hvordan kan du navigere til mappen ovenfor der du står? Prøv. Rotnivå: "cd /" - Her finner jeg mapper som bin, lost+found, div osv. /etc-mappa: cd /etc Liste ut innhold i hjemmemappe: ls ~ Gå til hjemmemappe: "cd ~", kunne brukt "cd /home/mittbrukernavn" Navigere opp ett nivå: "cd.." 1B) Lage mapper og filer. Oppgaver: 1. Lag en undermappe i hjemmemappa di. 2. Lag noen filer i mappa du laget. 3. Sjekk at filene finnes der. 4. Prøv også å lage en undermappe på /etc-mappen. Gikk det? 5. Prøv deretter å lage en mappe på /tmp-mappen. Her gikk det bra. Hvorfor (tips: sjekk rettighetene) 1. "mkdir minmappe" 2. "touch fil1 fil2 fil3" 3. "ls minmappe" -> filene finnes 4. "mkdir /etc/minmappe" -> Permission denied. 5. "mkdir /tmp/minmappe" -> Mappen blir opprettet fordi jeg har rettigheter til å lage mapper 1C) Fyll filer med innhold Oppgaver: 1. Lag en undermapper i hjemmemappa di. 2. Lag en fil med følgende innhold: "Mikkel rev satt og skrev". Bruk pico. Lagre innhold. 3. Vis innhold på skjerm. 4. Lagre samme innhold til annen fil ved å bruke kommandoen cat. Kan du også bruke echokommandoen til å lagre innhold til fil? 1. "mkdir enundermappe" 2. nano(pico peker til nano) -> "Mikkel rev satt og skrev" -> "Ctrl + X for å avslutte nano" -> velger å lagre innhold -> gir filen et navn("minfil1.txt") og trykker enter. 3. "more minfil1.txt" 4. "cat minfil1.txt > minfil2.txt" 5. Du kan bruke "echo" for å skrive til fil.

2 1D) List ut innhold i mapper Oppgave: 1. List ut innhold i hjemmemappa di. List ut en gang til nå også med skjulte filer. 2. Stå på hjemmemappa di og list ut filer med navn som starter på t. Finn en opsjon til ls slik at kun filer som begynner på t listes, ikke undermapper og innholdet i disse. 3. List ut alle filnavn i /etc-mappa som har kun to tegn i filnavnet foran første punktum. Du skal ikke åpne mapper og liste ut innhold i disse 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*" 1E) Kopiere filer Oppgave: 1. Stå på hjemmemappa di og kopier filen timezone fra /etc-mappen til undermappen tullkatt i hjemmemappa di (eller annen mappe du har på hjemmemappa di) 2. Skift navn på filen timezone til tidssone. 3. Kopier hele tullkatt-mappa di til /tmp-mappa. 4. Slett hele tullkatt-mappa di. 5. Hent tilbake tullkatt-mappa di fra /tmp 6. Prøv å kopiere to separate filer (som ikke har noe felles når det gjelder navn) til mappen /tmp 1. cp /etc/timezone tullkatt/tidssone 3. cp -r tullkatt /tmp/tullkatt 4. rm tullkatt/tidssone -> rmdir tullkatt (fjerner mappa fra hjemmeområdet) 5. mv /tmp/tullkatt tullkatt 6. touch 1 2 -> cp 1 2 /tmp 1F) Hjemmemappen din Oppgave: 1. Hva er stien fram til hjemmemappa di? Sjekk hva du finner av filer i hjemmemappen din. 2. Husk å ta med de skjulte også. Hvorfor finnes alle de skjulte filene i hjemmemappen? 3. Gå til mappen /etc og sjekk at det finnes ei fil kalt hostname er. Kopier denne filen til tullkattmappe di. Bruk thilde-tegnet for å angi hjemmemappa di. 4. Du kan stå på vilkårlig sted i mappehierarkiet ditt, og du ønsker å komme tilbake til hjemmemappa di. Vis 3 forskjellige måter dette kan gjøres på. 5. Prøv kommandoen "echo ~" (du skal ikke skrive anførselstegnene). Hva blir utskriften? Forklar. 1. Stien til min hjemmemappe: "/home/" Her finner jeg Desktop, Documents, Downloads, Music osv. 2. De skjulte filene angir personlige applikasjonsinnstillinger. 3. cp /etc/hostname ~/tullkatt 4.cd ~, cd /home/ og cd

3 5. Echo ~ viser og skriver ut stien til hjemmemappa. 1G) Omdirigering og kanaler (piping) Oppgave: 1. Kjør kommandoen ls -l /etc > minefiler.txt. Hva skjer her? Hvorfor ser du ikke noe utdata? 2. Kjør også kommandoen ls -l more. Her ser du utdata, men det kommer en side om gangen (trykk mellomrom for neste side). Hvorfor? 3. Prøv denne: ls -l /etc wc -l Hva tror du skjer her? Bruk manualsiden og finn ut hva wc gjør. Nå greier du å forklare kommandoen tenker jeg? 4. Prøv også en kommando av type ls -l > /dev/pts/2 der 2 er nummeret til et av terminalvinduene dine. Bruk kommandoen tty for å finne nummeret til terminalvindu. Du skal altså omdirigere utdataene til et av terminalvinduene dine. 5. Prøv å liste ut alle filene i hele mappehierarkiet, dvs fra rot og ned (husk opsjon for recursive). Det ble mye tekst regner jeg med (avbryt med Ctrl+c). Kjør kommandoen på nytt omdiriger utdata til filen ls-utdata.txt. Kom det feilmeldinger også? Kjør disse til filen ls-feil.txt. Skriv opp kommandoen du brukte. 1. ls -l /etc > minefiler.txt lister ut alle synlige filer som befiner seg i /etc-mappa, men i stedet for å skrive det ut i vinduet så skrives de inn i filen minefiler.txt. 2. ls -l more Lister ut filer og more gir mulighet å scrolle ned ved å bruke space-tasten. 3. ls -l /etc wc -l teller antall linjer som blir skrevet ut i ls l /etc. wc skriver ut linje-, ord- og byteopptelling for hver fil. Også en totallinje hvis flere enn ei fil befinner seg i mappa. 4. ls R / lister ut alle undermapper og filer fra rotnivå. 5. ls R / > ~/ls-utdata.txt Fikk permission denied i flere tilfeller. 1H) Finne filer Oppgave: 1. Prøv dette aller først: Finn ut hvor mange filer som finnes på systemet ditt. Tips: Bruk ls med recursive opsjon. 2. Prøv deretter kommandoene whereis og which. Bruk et kommandonavn som argument, f.eks cat eller ls (finn også på dine egne). Les manualsida til whereis og which og finn ut hva de gjør. 3. Prøv også kommandoen locate med et hvilket som helst filnavn som argument. Prøv gjerne et filnavnene på hjemmemappa di. Prøv også et filnavn som er en kommando, f.eks cal. 4. Lag en ny fil under hjemmemappa di og se om locate greier å finne den. Sjekk med manualsida til locate for å finne ut hvordan den virker. Finner du en forklaring på hvorfor den ikke finner nylagede filer? Kan du framprovosere slik at den også greier å finne nylagede filer? 1. ls R wc l Gir meg filer og mapper. 2. whereis Viser stien til det spesifiserte programmets source-filer samt manualen til den. which forteller hvor execute-filen til det spesifiserte programmet ligger. 4. Locate finner filer, men ikke nylagde filer. En kommando som oppdaterer databasen er sudo updatedb. Da tvinges igjennom en databaseoppdatering og nye filer dukker opp når man søker på de med locate. Locate tvinger en databaseoppdatering og nye filer dukke opp ved søk.

4 1I) Finne filer med find-kommandoen Oppgave: 1. Finn alle filer i hjemmemappa di som slutter på "txt". 2. Prøv deretter kommandoen på nytt men lagre resultatet til en fil. 3. Prøv også å finne alle pdf-filer som finnes på Linux-maskinen din, dvs fra rota og ned. Omdiriger utdata til en fil. Fikk du fortsatt utskrift til skjermen? Dette er feilmeldinger. 4. Hvordan blir vi kvitt disse? 1. find /home name *.txt 2. find /home name *.txt > utdata.txt 3. find / -name *.pdf > utdata.txt 4. find / -name *.pdf 2>/dev/null 1J) Operere på filer som find-kommandoen finner Oppgave: 1. Du kan operere på filene du finner ved å bruke opsjonen -exec. Prøv f.eks å finne alle txt-filene under hjemmemappa di. Kan du også vise fram innholdet på filene? Finn også alle pdf-filer og samtidig kjør visning av pdf-filene med visningsprogram for pdf (da må du også finne ut hvilket program som viser fram pdf-er). 2. Prøv også å finne alle filer som er større enn f.eks 100 Mbyte, filer som er laget f.eks siste timen, filer som er laget siste uke, filer som er laget en bestemt dato etc. (Tips: Du må bruke opsjonen -type i tillegg når du ser etter filer laget til gitte tidspunkter. Se manualsida for -type) 3. Finn alle pdf-filer en gang til men nå skal du kopiere disse til /tmp-mappen. (OBS! Ikke kjør find med sudo. Da leter find også i eventuelle monterte partisjoner, f.eks i en Windowspartisjon) 1. Txt-filer i hjemmemappa: find ~ -name *.txt exec cat {} \; print 2>/dev/null 2. pdf-visning med xpdf: find / -name manual.pdf exec xpdf {} \; print 2>/dev/null søk etter filer større enn 100MB: find / -type f size k exec ls l {} \; -print 2>/dev/null ELLER find / -size k exec du h {} \; -print 2>/dev/null endret siden sist time: find. mmin -60 type f 3. finne alle pdf-filer og kopiere til /tmp: find / -name *.pdf exec cp {} /tmp {} \; -print 2>/dev/null 1K) Finne innhold i filer med grep-kommandoen Oppgave: Gå til en av undermappene dine og lag en fil med noe innhold, f.eks. hele første verset til

5 Mikkel rev... Husk at verset består av flere linjer (dvs ikke skriv alt på samme linje) Se på innholdet med more-kommandoen. Bruk deretter grep-kommandoen for søke etter innhold i denne filen. Søk f.eks etter ordet "rev", "tavle" etc. Se også om du finner en opsjon for å vise i hvilket linjenummer ordet ble funnet. Gå deretter til /etc-mappen. Se på innholdet til en fil (f.eks filen services), velg ut et ord i filen (f.eks protocol) og se om du kan finne dette ordet med grep-kommandoen. Bruk en opsjon for på vise hvilken linje ordet forekommer i. Se også om det finnes andre filer i /etc-mappen som inneholder ordet protocol. Er det også mulig å lete i alle undermappen til /etc? Prøv også å lete etter andre ord. Kommandoen grep kan også brukes på utdatastrømmen til en kommando, f.eks utdataene fra lskommandoen. Finn f.eks filer laget på en bestemt dato på hjemmeområdet ditt ved å bruke ls og grep. Søke etter ord i filer med linjenummer: more grep n more services grep n protocol Søke etter ordet protocol i /etc-mappa: grep n protocol /etc/* Bruke grep til å sjekke dato: ls l grep <-> 2A) Hva betyr tilgangsrettigheter? Oppgave: Gå til mappen /etc. Vis innholdet i filen passwd. Greide du det? Forklar hvorfor det gikk greit. Prøv også å se på innholdet i filen shadow. Gikk det greit? Forklar. Kopier filen /etc/timezone til hjemmemappen din. Gikk det greit? Forklar. Flytt filen /etc/timezone til hjemmemappen din. Gikk det greit? Forklar. Under mappen /bin finner dere en rekke programmer (kommandoer). Hvilke rettigheter har disse? Hva betyr x-en for disse? Hvilke rettigheter er hjemmemappa di satt opp med? Hva betyr det i praksis? På filen passwd har brukere kun leserrettigheter. Owner har skriverrettigheter i tilleg. På shadow har eierer og owner leserrettigheter. Permission denied kommer opp. Timezone gir alle leserrettigheter, eier får skriverrettigheter. Ved bare å ta kopi går det greit, men så snart man skal man flytte trengs skriverettigheter. Kjørerrettigeter har alle i /bin og brukere har leserrettigheter. X betyr execute og bestemmer kjørerettigheter. Owner av hjemmemappa har rwx. Mens brukere har r- x. Det gelder Others også. 2B) Tilgangsrettigheter til filer Se på Wikipedia om File system permissions og om chmod-kommandoen før du går i gang med denne oppgaven. Får du ikke nok her så kan du jo google i tillegg. Oppgave: Bruk touch-kommandoen og lag en fil med navnet minfil2.txt. Sjekk tilgangsrettighetene til filen. Hva betyr disse tilgangsrettighetene? Kan du skrive til filen? Kan du se på innholdet i filen? Hent filen inn i pico med kommandoen pico minfil2.txt. Skriv noe til filen, f.eks "Mikkel rev satt og skrev". Lagre filen og avslutt pico. Endre tilgangsrettighetene på filen minfil2.txt slik at bare du kan lese filen, og ikke skrive til

6 filen. Hvilke rettigheter satte du? Sjekk at det virker ved å hente filen inn i pico igjen. Endre tilgangsrettighetene en gang til, men nå har du ingen rettigheter, dvs ikke lese og ikke skrive. Hvilke rettigheter satte du? Sjekk at det virker. Når man oppretter txt-fil får den automatisk rw-r r rettigheter for å kunne lese og skrive til fil. Brukere får leserettigheter. Ved å kjøre kommandoen chmod 222 åpner den i pico og får permission denied. Kommandoen chmod 000 fjerner alle rettigheter. 2C) Tilgangsrettigheter til mapper Oppgave: Lag en mappe filkatt. Hvilke rettigheter har du til denne mappen? Hva betyr disse rettighetene? Sjekk at disse rettighetene virker? Kopier filen minfil2.txt ned til mappen filkatt. Gikk det bra? Er dette i overensstemmelse med rettighetene til mappen. Lag en kopi av filen minfil2.txt i mappen filkatt og kall kopien minfil3.txt. Endre tilgangsrettighetene til mappen filkatt slik at du kun kan åpne mappen og se på innholdet. Hvilke rettigheter satte du? Prøv om det virker. Se også om du kan lage en kopi minfil4.txt av filen minfil2.txt. Greide du det? Prøv deretter å sette kun read-aksess til mappen filkatt. Hva betyr det? Hvilke rettigheter trenger du til mappen for å kunne slette filen minfil3.txt? Hvilke rettigheter trenger du for å kunne skrive teksten "på ei lita tavle" til filen minfil2.txt? Når en mappe blir opprettet får owner default access rwx og brukere r-x. D foran ownerrettigheter forteller at det er en directory. Execute-rettigheter for å navigere oss inn i en mappe. Det var ikke noe problem å kopiere tekstfila siden rettigheter stemmer siden jeg trenger kun acsess. Rettighetene endres etter kopiering. For å kunne gå inn i mappa må man ha execute rights, for å se innhold må man ha read rights. Med r-x rettigheter kan man ikke kopiere noe inn til mappa, da må man ha write rights. Dersom man har bare read rights kan det kjøres for eksempel ls utenfor filkatt-mappa. For å slette fila må man ha write rights, det samme for å skrive noe til filen. 2D) Finne filer med bestemte rettigheter Oppgave: Gå til en av undermappene dine. Velg en av filene du har der og sett tilgangsrettighetene til les for alle, dvs les for eier, gruppe og andre. Finn deretter denne filen ved å søke gjennom hele hjemmemappa di med find-kommandoen. Tips: Se etter en opsjon for tilgangsrettigheter i mansida til find. Kjør find-kommandoen en gang til. Nå skal du ikke bare finne filen men også kjøre ls -l på filen som find finner slik at du enkelt kan se at tilgangsrettighetene stemmer. Til slutt skal vi prøve å endre rettighetene til filer du har funnet. Gjør følgende: Sett rettigheter til 3-4 filer på hjemmeområdet ditt, f.eks 411. Legg filene spredt på litt forskjellige mapper. Sikre deg hvilke filer dette gjelder ved å bruke ls -l først. Deretter kjører du chmod på de funne filene for å sette rettighetene til 640. Søke etter filer med spesifikke rettigheter: find. perm 444 Finne rettigheter og bruke ls l:

7 For mappe: find. perm 444 exec ls dl {} \; For fil: find. perm 444 exec ls l {} \; Endre rettigheter etter en find: find. perm 410 exec chmod 640 {} \; 2E) Bruk av umask Les først på Wikipedia om umask eventuelt google litt dersom det er vanskelig å forstå. Oppgave: Sett umask slik at filer får standardrettighetene les og skriv for eier, les for gruppe og ingen rettigheter for andre. Hva gjør du for å sjekke at det virker? Hva blir standardrettighetene for nye mappe med denne umasken? Hva må du gjøre for at denne standardrettighetene skal gjelde for alle kommandoskallene du starter opp, og ikke bare for det skallet der du utførte umask-kommandoen? umask 0027 gir rettighetene read og write for owner, read for gruppe og ingen for andre. Etter satt umask vil dette nå være standardrettighetene. Default umask kan settes i /etc/profile eller /etc/bashrc. 3A) Oppgave: Lag dine egne skallvariable ved å sette innhold i disse, f.eks TELEFONNR, MITTNAVN etc. Hvordan kan du sjekke at innholdet i variablene er satt? Lager en variabel, og gir den en verdi #TELEFONNR= Sjekker innholdet i variabelen # echo $TELEFONNR Skift innhold i variabelen, f.eks i TELEFONNR. Sjekk at det virket. Sett også variabelen TELEFONNR til å være tom. Virket det? Skifter innhold på samme måte som vi opprettet den. # TELEFONNR= Det går også an å la verdien være blank. Variabelen vil da bli tom. List ut alle variblene i kommandoskallet med set-kommandoen. Fant du dine variabler (bruk more dersom lista blir lang) Set more Ja. 3B) Oppgave: I terminalvinduet du nå har starter du opp et nytt kommandoskall med bashkommandoen. I dette nye skallet kjører det komamndoen PATH=, dvs ingenting etter likhetstegnet. Hva var det du gjorde nå egentlig? Forklar. (tips: Sjekk innholdet til PATHvariabelen). Prøv ls-kommandoen. Virket den? Forklar.

8 Satt nå variabelen PATH lik null. PATH inneholder søkestien, det vil si alle mappene som sjekkes for å finne komandoen som skrives på komandolinja.det som skjer når PATH er blank, er at foreksempel ls og find komandoene ikke fungerer for de finner ikke stien. # echo $PATH Tomt. Gå tilbake til forrige kommandoskall med kommandoen exit. Virker ls-kommandoen nå? Sjekk innholdet til PATH-variabelen. Forklar. # exit # echo $PATH PATH har nå fått nytt innhold. Prøv denne: MINPATH=$PATH. Hva skjer her tror du? Her lages en ny variabel med navnet MINPATH som får samme innhold som PATH-variabelen. Prøv også å forlenge PATH-en ved å legge til en spill-mappe til PATH-en. Denne spill-mappen ligger rett under hjemmemappen din. Hva gjorde du? mkdir spill PATH=$PATH:~/spill/ 3C) Oppgave: Sjekk hvilke aliaser som er satt hos deg. Lag noen nye aliaser, f.eks en alias lh for å liste ut filer på "human-readable" form og en lr for å liste ut filer i motsatt rekkefølge av det som er standard, dvs de eldste filene først. I begge tilfellene skal det være lang utlisting (-l) for hver fil. Finner alle aliaser med # alias Lager en ny alias som setter meg i en mappe # alias home= cd home/tobias/mappe01 Hver gang jeg skriver home blir jeg satt i mappe01 # alias oppned= ls lr Lister ut filene i mappen opp ned. Lag også en alias for å liste ut alt av pdf-filer som finnes i systemet. Husk også å sende feilmeldinger til /dev/null. # alias findpdf= find / -type f name *.pdf 2>/dev/null Hvor vil du legge aliaset ditt dersom det skal gjelde over alt etter at du logger inn? Bruk grepkommandoen og se om du kan finne eksisterende aliaser i de aktuelle filene. Aliaser for root-brukeren kan bli gjort permanente ved å legge dem inn i filen bash.bashrc i hjemmemappa. /root/bash.bashrc. Aliaser som skal gjelde for hele systemet legges inn i /etc/bashrc filen. 3D) Oppgave: Lag et skallprogram som skriver ut følgende:

9 Hei på deg <brukernavnet ditt> Hjemmemappa di er: Nåværende søkesti er: Ellers ser jeg at filene dine på stående mappe er: Dersom jeg tar med skjulte filer også så ser det slik ut: Dato og klokkeslett er: Takk for meg. Ha det bra Programmet skal bruke skallvariabler og kommandoer for å vise innhold. Først lager jeg et script og åpner det i en text-editor. Her bruker jeg Nano, kan også bruke vi ol. # nano script.sh Skriver følgende i nano: #!/bin/bash Echo «Hei på deg»;whoami Echo «Hjemmemappa di er:»;$home Echo «Nåværende søkesti er:»;pwd Echo «Ellers ser jeg at filene dine på stående mappe er:»;ls -l Echo «Dersom jeg tar med skjulte filer også så ser det slik ut:»;ls -laxo Echo «Dato og klokkeslett er:» ;date Echo «Takk for meg. Ha det bra»./script.sh for å kjøre 3E) Oppgave: Lag et skallprogram med navnet snu. Programmet skal ha 3 innparametre og deretter skrive disse ut i motsatt rekkefølge. Eksempel. Med kommandolinja snu ole dole doffen får vi skrevet ut doffen dole ole #nano snu.sh read name1 name2 name3 echo $name3 $name2 $name1 ctrl+x

10 Y Enter Hvis vi kjører dette programmet kan vi skrive inn ole dole doffen, og får doffen dole ole i retur. For og starte programmet bare ved å skrive snu, må vi gi det et alias. snu =./snu.sh 3F) Oppgave: Prøv kommandoen date og se hva den skriver ut. Prøv også med opsjonen +%F, dvs date +%F og se hva som nå skrives ut. #date Sat Jan 14 16:13:53 CET 2012 #date +%F Lag en fil med touch-kommandoen som inneholder år, måned og dato som en del av filnavnet. Se at filen ble laget med dette navnet. Gå til en av undermappene dine og legg stien ned til denne mappen som en del av PATH-en ved å bruke kommandoen pwd slik som vi gjør her med kommandosubstitusjon. Sjekk den nye PATHen at den virkelig er blitt endret. #pwd /home/tobias/kjell Prøv kommandoen touch minfil`uname -r`.kernel Det lages en fil. Hvordan ser filnavnet ut? Prøv kommandoen uname -r. Se også på mappa /boot. Kan du ut fra dette forklare det du ser? Filen får navnet minfiluname r.kernel #uname r generic 3G) Oppgave: I et skallprogram kan du teste om en det er snakk om en fil eller en mappe. Prøv f.eks følgende i et skallprogram: #!/bin/bash FILNAVN=~/.bashrc if [ -f $FILNAVN ] then

11 echo "ja, filen $FILNAVN finnes" echo "Innholdet i den er følgende:" cat $FILNAVN else echo "filen $FILNAVN finnes ikke" fi Lagre programmet på filen filsjekk. Prøv programmet. Oppgi først et filnavn som finnes, f.eks.bashrc, deretter et filnavn som ikke finnes, f.eks.bbashrc. Se hvordan programmet reagerer på disse tingene. For og lagre output på filen filsjekk må følgende linje legges inn i starten av programmets kode. Exec 1>filsjekk.txt Obs: «overskriver filen»>fil «dette vil føye til filen»>>fil Hvis jeg prøver med et filnavn som ikke finnes skriver programmet ut : Filen /home/tobias/.bashsdf finnes ikke Lag et nytt program med ovenstående program som utgangspunkt. Det nye programmet skal hente filnavnet fra kommandolinja. Kommandoen for å kjøre programmet blir da slik:./filsjekk minfil der minfil et navnet på filen som skal brukes. Får følgende kode: #!/bin/bash Read name1 Exec 1>$name1 FILNAVN=~/.bashrc if [ -f $FILNAVN ] then

12 echo "ja, filen $FILNAVN finnes" echo "Innholdet i den er følgende:" cat $FILNAVN else echo "filen $FILNAVN finnes ikke" fi Til slutt skal du sjekke om et filnavn er en mappe (tips: bruk -d i stedet for -f). Dersom mappen finnes skriver du innholdet til mappen. #!/bin/bash Read name1 If [-d $name1 ] Then Exec 1>$name/$name1.txt Else Exec 1>$name1.txt fi Exec 1>$name1 FILNAVN=~/.bashrc if [ -f $FILNAVN ] then echo "ja, filen $FILNAVN finnes" echo "Innholdet i den er følgende:" cat $FILNAVN else echo "filen $FILNAVN finnes ikke" fi 3H) Prøv dette programmet:

13 #!/bin/bash configfiler=`ls /etc/*.conf` cat $configfiler Prøv programmet, og forklar deretter det du ser. Først blir det opprettet en variabel som lister opp(ls) alle configfiler(.conf) i /etc/. cat $configfiler skriver ut innholdet i alle disse. OPPGAVE 4 4A Oppgave: Start opp et terminalvindu. Inni dette vinduet starter du opp et program (f.eks kabalen Solitaire med kommandoen sol). Gi kommandoen ps aux (dvs kommandoen ps med opsjonene a, u og x) i et annet terminalvindu og se om du finner programmet du nettopp startet opp. Dersom det er vanskelig å se hele linjene i utskriften fra ps-kommandoen trekker du bare ut vinduet i bredden og gi kommandoen på nytt. Avslutt programmet. Sjekk med ps-kommandoen igjen og se at programmet er borte. Se om du kjenner igjen en del andre linjer i utskriften til ps, dvs. programmer som du har kjørende. Start et nytt terminalvindu og se om du kan finne det igjen i ps-listen. tobias pts/2 Sl+ 20:23 0:00 sol tobias pts/0 R+ 20:24 0:00 ps aux det nye terminalvinduet: tobias pts/3 Ss+ 20:27 0:00 bash kjørende program tobias ? Sl 20:19 0:56 /usr/lib/firefox-9.0.1/firefox 4B) Oppgave: Ta utgangspunkt i et terminalvindu og start opp programmet xterm. Dette er et alternativ til standard terminalprogram som brukes i Ubuntu. Vi bruker det i dette eksemplet for å skille det fra standard terminalprogram. Start xterm med &-tegnet til slutt på kommandolinja for å få kommandoprompten tilgjengelig igjen (Du må gjerne prøve med og uten &-tegnet for å se forskjellen). Altså prøv følgende kommando: xterm & Observer det som skjer. Fikk du tilbake kommandoprompten i det nye terminalvinduet? Bruk kommandoen ps aux og se om du finner det nylig oppstartede terminalvinduet. Drep terminalvinduet med kill-kommandoen. tobias pts/0 S 22:54 0:00 xterm kill 3187 Start på nytt igjen med kommandoen xterm & og gi deretter kommandoen ps aux fra et av de standard terminalvinduene du har oppe (hvit bakgrunn) for å se terminalvinduet i utlistingen fra ps. Finner du den? Terminalvinduet du nå har startet opp har svart bakgrunn. Gi følgende kommando fra dette svarte terminalvinduet: xterm -bg red &

14 for å få et rødt terminalvindu. Flytt litt på det røde vinduet og se at det første terminalvinduet (med svart bakgrunn) ligger bak. Gi kommandoen ps aux og se hvor mange linjer med xterm du nå finner. Hver linje tilsvarer en prosess, og her snakker vi altså om xterm-prosesser. Skriv inne følgende kommando i det røde vinduet: xterm -bg green & Du får nå et grønt vindu. Kjør ps aux i det standard terminalvinduet du har oppe. Ser du også det grønne vinduet? tobias pts/0 S 22:58 0:00 xterm -bg green Kjør et gult vindu til slutt (husk å gi xterm-kommandoen i det grønne vinduet) og kjør ps aux for å se at også det gule vinduet er med. xterm -bg yellow Fra det hvite terminalvinduet (dvs fra standard terminalvindu) prøver du nå kommandoen ps auxf dvs nå med f-opsjonen i tillegg. Hva ser du? (Gjør vinduet bredere dersom du ikke ser alt). Start enda et terminalvindu nå ved å gi følgende kommando fra det røde vinduet: xterm -bg blue & Kjør kommandoen ps auxf. Hva ser du? full format listing.... og så, etter en lang innledning med mange ting du måtte gjøre, til spørsmålet for denne oppgaven: Du har sette eksempler på oppstart av prosesser og utlisting av hvilke prosesser som kjører på systemet. Du ser xterm-prosesser og du ser bash-prosesser. Forklar kort det du har sett. Hvorfor kommer xterm-prosessene (og bash-prosessene) etter hverandre slik vi her ser? Hvorfor kom den blå xterm-prosessen på annet sted enn de øvrige slik det ser ut i ps-utlstingen? Altså gi et kort forklaring på det du har sett her og overbevis deg selv at du har forstått dette med prosesser i Linux. Grunnen til at det kommer en bash prosess etter hver xterm-prosess er at xterm er en terminal emulator. Som trenger en kjørende terminal for og emulere xterm. Den vanlige terminalen må kjøres i bunn. tobias pts/0 Ss 20:23 0:00 bash tobias pts/0 S 23:02 0:00 xterm tobias pts/1 Ss+ 23:02 0:00 bash tobias pts/1 S 23:02 0:00 xterm -bg red tobias pts/2 Ss+ 23:02 0:00 bash tobias pts/2 S 23:02 0:00 xterm -bg blue tobias pts/3 Ss+ 23:02 0:00 bash tobias pts/3 S 23:03 0:00 xterm -bg yellow tobias pts/4 Ss+ 23:03 0:00 bash 4C)

15 Oppgave: Start opp et par terminalvinduer. Se om du finner dem i ps-listingen. Avslutt det ene terminalvinduet ved å bruke kill-kommandoen. Gikk det greit? tobias pts/0 Ss 20:23 0:00 bash # kill 2966 Start en ganske tidkrevende prosess, f.eks denne: find / -name "*.*" -print -exec grep -n "clock" {} \; & Start denne find-prosessen som bakgrunnsprosess (da må du avslutte kommandolinja med &- tegnet). Prosessen skriver ganske mye tekst til skjermen og tar en del tid før den er ferdig. Se om du finner prosessen i ps-listingen. Hvordan kan du få avsluttet denne prosessen før den gjør seg ferdig selv? Forklar! Merk: find-prosessen skriver en god del tekst til terminalen. Det kan derfor være lurt å skifte til annet terminalvindu når du skal bruke ps-kommandoen. tobias pts/0 S 23:55 0:02 find / -name # kill 3980 Kan legge på en -9 for sikkerhets skyld. 4D) Start denne find-prosessen find / -name "*.*" -print -exec grep -n "clock" {} \; & en gang til, men nå ved å opprette en kanal (eng: pipe) slik at utdata ledes til more-kommandoen. Hva blir den totale kommandoen nå? Hvilket forhold er det mellom alle de involverte prosessene? Hvordan avslutter du prosessene? find / -name "*.*" -print -exec grep -n "clock" {} \; more kan avslutte med CTRL+D eller ps aux + kill pid 4E1) Demo: Fortell litt om hva daemon-prosesser er og hva de brukes til. Kort sagt. En Daemon prosess kjører i bakgrunnen, er ikke under direkte kontroll av en bruker. Og venter på at det skal skje noe den kan hjelpe til med. For eksempel en printer-prosess venter på print kommandoer. Oppgave: Bruk utlistingen fra ps-kommandoen og skriv opp navnene til alle daemon-prosesser du finner i lista (vanligvis er d siste bokstav i navnet til en daemon-prosess). Bruk Google og finn ut hva slags prosesser dette er, og skriv ned dette i loggen din. root ? S Jan14 0:00 upstart-udev-bridge --daemon root ? Ss Jan14 0:00 udevd --daemon avahi ? S Jan14 0:00 avahi-daemon: running [tobias.local] avahi ? S Jan14 0:00 avahi-daemon: chroot helper root ? S Jan14 0:00 udevd --daemon root ? Sl Jan14 0:00 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon root ? Sl Jan14 0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon tobias ? Sl Jan14 0:04 /usr/bin/gnome-screensaver --no-daemon

16 rtkit ? SNl Jan14 0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon root ? Sl Jan14 0:00 /usr/lib/udisks/udisks-daemon root ? S Jan14 0:00 udevd --daemon Ser at udevd går igjen flere ganger. Udevd er Linux sin Device manager. Kort sagt holder den hovedsakelig styr på drivere i /dev. 4E2) Se om du finner en daemon som heter sshd. Dersom den ikke finnes må du først installere den via Software Center. Hva gjør sshd? (sjekk med Google). sshd er daemon prosessen til ssh. Den lytter etter SSH tilkoblinger. secure shell. Det er en nettverksprotokoll for sikker dataoverføring. Den skaper en sikker tilkobling mellom SSH klient og vert. Brukes gjerne til og sende krypterte passord over usikrede nett. OPPGAVE 5 5A Tips: Her må du vite hvordan du kan hente fram i-nodenummeret til en fil med ls -il Oppgave: Gå til en av undermappene du har brukt tidligere. Lag en fil med litt innhold i. Lag deretter en hard lenke til denne filen ved å bruke ln-kommandoen. Sjekk at de lenkede filene virkelig er det samme. echo "filfilfil">a ln a b ls -lia rw-rw-r-- 2 tobias tobias :27 a rw-rw-r-- 2 tobias tobias :27 b Ser at begge har samme i-nodenummer og samme rettigheter. Begge har samme innhold. Gå også til en annen mappe og lag en lenke derfra også. Virket det? Sjekk at det er de samme filene ved å a) liste ut innholdet, redigere på filen, 3) Bruke ls-kommandoen med opsjonen -i. echo "fil123">c ln c /mappe/d ls -i /mappe a b d prøver å redigere på filen c echo " ">c cat mappe/d Ser at innholdet på d har endret seg til det samme som c. Lag en hard lenke til en mappe (i stedet for en fil som du har holdt på med til nå). Gikk det bra? Sjekk manualsiden. ln c /mappe ls mappe/ c

Håndtering av filer og kataloger

Håndtering av filer og kataloger Håndtering av filer og kataloger Fil- og katalognavn i Linux Filsystem-kommandoene bruker navn til å identifisere filer og kataloger Filnavn kan inneholde alle tegn untatt / og NULL-tegnet Lengde på filnavn

Detaljer

Innhold. Kommandoskallet i Linux

Innhold. Kommandoskallet i Linux Resymé: Kort introduksjon til kommandogrensesnittet i Linux. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kommandoskallet i Linux Geir Maribu 2.9.2014 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

$ls -l $grep -i Olsen adresseliste.txt less #!/bin/sh $echo `ls` $chmod 755. Praktisk Linux. Grunnleggende skall kommandoer. Irene Ludvigsen Husa

$ls -l $grep -i Olsen adresseliste.txt less #!/bin/sh $echo `ls` $chmod 755. Praktisk Linux. Grunnleggende skall kommandoer. Irene Ludvigsen Husa $ls -l $grep -i Olsen adresseliste.txt less #!/bin/sh $echo `ls` $chmod 755 Praktisk Linux Grunnleggende skall kommandoer Irene Ludvigsen Husa Hva er UNIX / Linux? Unix - En gruppe operativsystem som er

Detaljer

Filer og kataloger, prosesser og jobber

Filer og kataloger, prosesser og jobber Introduksjon til dataanlegget Filer og kataloger, prosesser og jobber Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Filer En l er en samling data som ligger lagret på maskinen

Detaljer

NSA mandag 4. oktober 2010. Brukerbehandling Systempolitikk Kontroll av resurser Om system logger Litt om cron og cfengine

NSA mandag 4. oktober 2010. Brukerbehandling Systempolitikk Kontroll av resurser Om system logger Litt om cron og cfengine NSA mandag 4. oktober 2010 Brukerbehandling Systempolitikk Kontroll av resurser Om system logger Litt om cron og cfengine Brukerbehandling har mange komponenter: De rent tekniske sidene ved å legge til

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Eksamensdato: 16. desember 2004 Varighet: 3 timer Fagnummer: LO247D Fagnavn: Praktisk Linux Klasse(r): Studiepoeng: 6 Faglærer(e): Geir Maribu,

Detaljer

Labbene skal være oppsatt med dual boot. Disse labene er satt opp med dual boot, dvs. at vi må velge Linux eller Windows under oppstart av maskin.

Labbene skal være oppsatt med dual boot. Disse labene er satt opp med dual boot, dvs. at vi må velge Linux eller Windows under oppstart av maskin. Oppstart Denne øvingen er basert på kapittel 15 i boken. Det er ingen innlevering i denne øvingen. Oppstart av Linux Labbene skal være oppsatt med dual boot. Disse labene er satt opp med dual boot, dvs.

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015

Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015 Operativsystemer med Linux Løsningsforslag til eksamen 24. november 2015 Oppgave 1 a) Et OS deler tiden inn i små deler, typisk et hundredels sekund, og fordeler slike korte timeslices til alle prossene

Detaljer

1 Diverse linuxtips. Innhold

1 Diverse linuxtips. Innhold 1 Diverse linuxtips Innhold 1 Diverse linuxtips 1 1.1 Virtuelle konsoller............................ 2 1.2 Teksteditorer............................... 2 1.3 Filsystemet................................

Detaljer

Fjerninnlogging over Internett

Fjerninnlogging over Internett Kapittel 9 Fjerninnlogging over Internett 9.1 Innledning I noen tilfeller har du behov for å kunne foreta innlogging på en Unix-basert fjern-datamaskin for å kunne utføre (operativsystem)kommandoer der,

Detaljer

Modul 01: introduksjon til linux

Modul 01: introduksjon til linux Modul 01: introduksjon til linux Del 1: Installasjon av Linux Installasjon: Ubuntu installerte seg helt automatisk etter at det ble oprettet, navn, brukernavn og root passord. Fikk ingen spm. angående

Detaljer

Unix/Linux for litt viderekomne

Unix/Linux for litt viderekomne Hundrevis av programmer Hvilke program finnes? Unix/Linux for litt viderekomne Institutt for informatikk For å finne alle programmene, snekret jeg dette lille programmet: #! /usr/bin/perl foreach $dir

Detaljer

Operativsystemer og nettverk

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen i Operativsystemer og nettverk 04.06.2015 Oppgave 1: Generelt om Linux a) Det grunnleggende brukergrensesnittet i Linux er et tastaturbasert CUI (Commandline User Interface),

Detaljer

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram:

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014 Oppgave 1 a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: java Beregn & java Beregn Eventuelt, hvis man vil gjøre det med bare en linje

Detaljer

Unix/Linux for litt viderekomne

Unix/Linux for litt viderekomne Unix/Linux for litt viderekomne Institutt for informatikk Hundrevis av programmer Hvilke program finnes? For å finne alle programmene, snekret jeg dette lille programmet: #! /usr/bin/perl foreach $dir

Detaljer

Lynkurs i shellprogrammering under Linux

Lynkurs i shellprogrammering under Linux Lynkurs i shellprogrammering under Linux Interaktiv bruk av shell Shell/skall er en applikasjon som lar bruker taste inn tekstlige kommandoer til Linux en og en linje om gangen (leser linjer fra stdin).

Detaljer

Øving 0 - Xcode TDT4102

Øving 0 - Xcode TDT4102 Øving 0 - Xcode TDT4102 Frivillig Øving Mål for denne øvingen: Bli kjent med programmeringsverktøy Lage et første program kun med teksteditor og kompilator Lage et første program med Xcode Denne øvingen

Detaljer

Linux-kommandolinje for nybegynnere. PVV-kurs 2013-09-19

Linux-kommandolinje for nybegynnere. PVV-kurs 2013-09-19 Linux-kommandolinje for nybegynnere PVV-kurs 2013-09-19 Linux-kommandolinje for nybegynnere Unix PVV-kurs 2013-09-19 Oversikt over kurset Innledning Grunnleggende konsepter Filer og kataloger Prosesser

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 23

Innhold. Forord... 5. Innledning... 23 Innhold Forord....................................................... 5 Innledning.................................................... 23 Kapittel 1 Hva er Linux?..................................................

Detaljer

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Øving 0 for Mac Frist: Ingen (frivillig øving)

Detaljer

Oppgave 1 - Java og prosesser (20%)

Oppgave 1 - Java og prosesser (20%) Prøveeksamen våren 2012 Operativsystemer Les nøye gjennom oppgavene før du begynner og pass på å besvare alle spørsmålene. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Sett gjerne egne forutsetninger

Detaljer

Hvordan jobber vi ved Ifi (inkludert en kort intro til Unix/Linux)

Hvordan jobber vi ved Ifi (inkludert en kort intro til Unix/Linux) Velkommen Hvordan jobber vi ved Ifi (inkludert en kort intro til Unix/Linux) Institutt for informatikk dag@ifi.uio.no Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har

Detaljer

HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer

HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer HOWTO Sette opp Skolelinux med tynne klienter og printer 24.10.2003 Side 1/13 Innholdsliste Installasjon av floppyfw - teknisk informasjon...3 Installasjon av tynnklient-tjener - teknisk informasjon...4

Detaljer

Unix forelesningsnotater. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo

Unix forelesningsnotater. Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Unix forelesningsnotater Hårek Haugerud avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Contents 1 Forelesning 5/1-22(2 timer). Om kurset. Unix-shell, Unix-filsystem 2 1.1 Om kurset.........................................

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Filer i Linux og Bourne-again shell

Filer i Linux og Bourne-again shell Filer i Linux og Bourne-again shell Filbegrepet En fil * er en grunnleggende lagringsenhet i et OS Brukes for alle data som: Lagres utenfor RAM (primærminnet) På permanente media (sekundærminne) Definisjoner

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

22 45 32 00. faks: 22 45 32. Avdeling for Ingeniørutdanning. Cart Aælersgate 30-0254 Oslo - tlf 05. iu@hio.no

22 45 32 00. faks: 22 45 32. Avdeling for Ingeniørutdanning. Cart Aælersgate 30-0254 Oslo - tlf 05. iu@hio.no IKandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle ~klarheter i oppgaveteksten skal du redegjøre for de forutsetninger du legger Itil grunn for løsningen. Avdeling for Ingeniørutdanning.

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Håndtering av tekstfiler

Håndtering av tekstfiler Håndtering av tekstfiler Tekstlige data og Linux Linux er i stor grad et tekstbasert OS Har svært mange og gode verktøy (filterprogrammer) som leser tekst fra STDIN eller filer, og skriver tekstlig output

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdannlng. Con Adelersgate 30. 0254 Oslo. tlf: 22 45 32 00. faks: 22 45 32 05. iu@hio.no

Avdeling for ingeniørutdannlng. Con Adelersgate 30. 0254 Oslo. tlf: 22 45 32 00. faks: 22 45 32 05. iu@hio.no Avdeling for ingeniørutdannlng. Con Adelersgate 30. 0254 Oslo. tlf: 22 45 32 00. faks: 22 45 32 05. iu@hio.no " Eksamen høst 2005 Operativsystemer og UNIX Les nøye gjennom oppgavene før du begynner og

Detaljer

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF

Hendelser Apprentice ComputerCraft PDF Helser Apprentice ComputerCraft PDF Introduksjon I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan datamaskinene bruker såkalte helser for å reagere på ting som tastetrykk, museklikk og så videre. Etterhvert

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Emnekode: SO135A Dato: onsdag 25. feb. I Antall oppgaver: 4

Emnekode: SO135A Dato: onsdag 25. feb. I Antall oppgaver: 4 ~ høgskolen i oslo Emne: Operativsvstemer ap Unix ~-Gruppe(r) data Eksamensoppgave n består av: Antall sider (inkl. Forsiden): 6 Emnekode: SO135A Dato: onsdag 25. feb I Antall oppgaver: 4 Faglig veileder:

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

EKSAMEN. Operativsystemer. 1. Læreboken "A Practical Guide to Red Hat Linux" av Mark Sobell 2. Maks. tre A-4 ark med selvskrevne notater.

EKSAMEN. Operativsystemer. 1. Læreboken A Practical Guide to Red Hat Linux av Mark Sobell 2. Maks. tre A-4 ark med selvskrevne notater. EKSAMEN Emnekode: ITF22506 Emne: Operativsystemer Dato: 12. desember 2007 Eksamenstid: kl. 9.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: 1. Læreboken "A Practical Guide to Red Hat Linux" av Mark Sobell 2. Maks. tre

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Litt info om Unix-nettet/maskinene. Hvorfor kjøre matlab på Unix. Overføring av filer mellom PC og Unix. Hvordan få tilgang/unix-bruker

Litt info om Unix-nettet/maskinene. Hvorfor kjøre matlab på Unix. Overføring av filer mellom PC og Unix. Hvordan få tilgang/unix-bruker Unix anlegget Litt info om Unix-nettet/maskinene Hvorfor kjøre matlab på Unix Hvordan logge inn fra PC Overføring av filer mellom PC og Unix Hvordan få tilgang/unix-bruker HiS' Internettforbindelse Internett

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

Emnekode: SOl35A 11.12.2003. Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Emnekode: SOl35A 11.12.2003. Alle trykte og skrevne hjelpemidler I Gruppe(r): I I JI G høgskolen i oslo Emne: Operativsystemer og UNIX Emnekode: SOl35A i Faglig veileder: Hårek Haugerud 2.klassene, DATA Dato: 11.12.2003 Eksamensoppgav Antall sider (inkl. Antall op~gaver:

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Operativsystemer og Filbehandling

Operativsystemer og Filbehandling Operativsystemer og Filbehandling Erik Hjelmås, HiG 20. juni 2000 1 Mål 1. Kjenne til hva et operativsystem er og egenskaper/forskjeller på de meste vanlige 2. Beherske brukergrensesnittet til MSWindows

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Operativsystemer Operativsystemer Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

FTP Info til brukerne

FTP Info til brukerne FTP Info til brukerne Ftp-serveren til Statens vegvesen er tenkt benyttet for brukere som trenger å utveksle store filer. Det presiseres at ftp-serveren kun er beregnet for utveksling av filer, ikke for

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Sprettende ball Introduksjon Processing PDF

Sprettende ball Introduksjon Processing PDF Sprettende ball Introduksjon Processing PDF Introduksjon: I denne modulen skal vi lære et programmeringsspråk som heter Processing. Det ble laget for å gjøre programmering lett for designere og andre som

Detaljer

d~~ "5(~~~~ ~ \ - -~-- en av disse: Annen lærer r Studieleder/ Fagkoordinator Utarbeidet av (faglærer) :

d~~ 5(~~~~ ~ \ - -~-- en av disse: Annen lærer r Studieleder/ Fagkoordinator Utarbeidet av (faglærer) : Utarbeidet av (faglærer) : d~~ Kon - -~-- en av disse: Annen lærer r Studieleder/ Fagkoordinator "5(~~~~ ~ \ I'") Avdeling for ingeniørutdanning. Con Adelersgate 30. 0254 Oslo. tff: 22 45 32 00. faks:

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer