Svar: 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar: 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*""

Transkript

1 1A) Navigere i mapper Oppgave: Naviger til rot-nivå. Vis hvilke mapper du finner på rot-nivå. Naviger til /etc-mappa. List ut innholdet. Mens du står i /etc-mappa skal du ta en lang utlisting av innholdet i hjemmemappa di. Gå tilbake til hjemmemappa di. Hvilken kommando brukte du? Hvilke andre kommandoer kunne du brukt? Hvordan kan du navigere til mappen ovenfor der du står? Prøv. Rotnivå: "cd /" - Her finner jeg mapper som bin, lost+found, div osv. /etc-mappa: cd /etc Liste ut innhold i hjemmemappe: ls ~ Gå til hjemmemappe: "cd ~", kunne brukt "cd /home/mittbrukernavn" Navigere opp ett nivå: "cd.." 1B) Lage mapper og filer. Oppgaver: 1. Lag en undermappe i hjemmemappa di. 2. Lag noen filer i mappa du laget. 3. Sjekk at filene finnes der. 4. Prøv også å lage en undermappe på /etc-mappen. Gikk det? 5. Prøv deretter å lage en mappe på /tmp-mappen. Her gikk det bra. Hvorfor (tips: sjekk rettighetene) 1. "mkdir minmappe" 2. "touch fil1 fil2 fil3" 3. "ls minmappe" -> filene finnes 4. "mkdir /etc/minmappe" -> Permission denied. 5. "mkdir /tmp/minmappe" -> Mappen blir opprettet fordi jeg har rettigheter til å lage mapper 1C) Fyll filer med innhold Oppgaver: 1. Lag en undermapper i hjemmemappa di. 2. Lag en fil med følgende innhold: "Mikkel rev satt og skrev". Bruk pico. Lagre innhold. 3. Vis innhold på skjerm. 4. Lagre samme innhold til annen fil ved å bruke kommandoen cat. Kan du også bruke echokommandoen til å lagre innhold til fil? 1. "mkdir enundermappe" 2. nano(pico peker til nano) -> "Mikkel rev satt og skrev" -> "Ctrl + X for å avslutte nano" -> velger å lagre innhold -> gir filen et navn("minfil1.txt") og trykker enter. 3. "more minfil1.txt" 4. "cat minfil1.txt > minfil2.txt" 5. Du kan bruke "echo" for å skrive til fil.

2 1D) List ut innhold i mapper Oppgave: 1. List ut innhold i hjemmemappa di. List ut en gang til nå også med skjulte filer. 2. Stå på hjemmemappa di og list ut filer med navn som starter på t. Finn en opsjon til ls slik at kun filer som begynner på t listes, ikke undermapper og innholdet i disse. 3. List ut alle filnavn i /etc-mappa som har kun to tegn i filnavnet foran første punktum. Du skal ikke åpne mapper og liste ut innhold i disse 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*" 1E) Kopiere filer Oppgave: 1. Stå på hjemmemappa di og kopier filen timezone fra /etc-mappen til undermappen tullkatt i hjemmemappa di (eller annen mappe du har på hjemmemappa di) 2. Skift navn på filen timezone til tidssone. 3. Kopier hele tullkatt-mappa di til /tmp-mappa. 4. Slett hele tullkatt-mappa di. 5. Hent tilbake tullkatt-mappa di fra /tmp 6. Prøv å kopiere to separate filer (som ikke har noe felles når det gjelder navn) til mappen /tmp 1. cp /etc/timezone tullkatt/tidssone 3. cp -r tullkatt /tmp/tullkatt 4. rm tullkatt/tidssone -> rmdir tullkatt (fjerner mappa fra hjemmeområdet) 5. mv /tmp/tullkatt tullkatt 6. touch 1 2 -> cp 1 2 /tmp 1F) Hjemmemappen din Oppgave: 1. Hva er stien fram til hjemmemappa di? Sjekk hva du finner av filer i hjemmemappen din. 2. Husk å ta med de skjulte også. Hvorfor finnes alle de skjulte filene i hjemmemappen? 3. Gå til mappen /etc og sjekk at det finnes ei fil kalt hostname er. Kopier denne filen til tullkattmappe di. Bruk thilde-tegnet for å angi hjemmemappa di. 4. Du kan stå på vilkårlig sted i mappehierarkiet ditt, og du ønsker å komme tilbake til hjemmemappa di. Vis 3 forskjellige måter dette kan gjøres på. 5. Prøv kommandoen "echo ~" (du skal ikke skrive anførselstegnene). Hva blir utskriften? Forklar. 1. Stien til min hjemmemappe: "/home/" Her finner jeg Desktop, Documents, Downloads, Music osv. 2. De skjulte filene angir personlige applikasjonsinnstillinger. 3. cp /etc/hostname ~/tullkatt 4.cd ~, cd /home/ og cd

3 5. Echo ~ viser og skriver ut stien til hjemmemappa. 1G) Omdirigering og kanaler (piping) Oppgave: 1. Kjør kommandoen ls -l /etc > minefiler.txt. Hva skjer her? Hvorfor ser du ikke noe utdata? 2. Kjør også kommandoen ls -l more. Her ser du utdata, men det kommer en side om gangen (trykk mellomrom for neste side). Hvorfor? 3. Prøv denne: ls -l /etc wc -l Hva tror du skjer her? Bruk manualsiden og finn ut hva wc gjør. Nå greier du å forklare kommandoen tenker jeg? 4. Prøv også en kommando av type ls -l > /dev/pts/2 der 2 er nummeret til et av terminalvinduene dine. Bruk kommandoen tty for å finne nummeret til terminalvindu. Du skal altså omdirigere utdataene til et av terminalvinduene dine. 5. Prøv å liste ut alle filene i hele mappehierarkiet, dvs fra rot og ned (husk opsjon for recursive). Det ble mye tekst regner jeg med (avbryt med Ctrl+c). Kjør kommandoen på nytt omdiriger utdata til filen ls-utdata.txt. Kom det feilmeldinger også? Kjør disse til filen ls-feil.txt. Skriv opp kommandoen du brukte. 1. ls -l /etc > minefiler.txt lister ut alle synlige filer som befiner seg i /etc-mappa, men i stedet for å skrive det ut i vinduet så skrives de inn i filen minefiler.txt. 2. ls -l more Lister ut filer og more gir mulighet å scrolle ned ved å bruke space-tasten. 3. ls -l /etc wc -l teller antall linjer som blir skrevet ut i ls l /etc. wc skriver ut linje-, ord- og byteopptelling for hver fil. Også en totallinje hvis flere enn ei fil befinner seg i mappa. 4. ls R / lister ut alle undermapper og filer fra rotnivå. 5. ls R / > ~/ls-utdata.txt Fikk permission denied i flere tilfeller. 1H) Finne filer Oppgave: 1. Prøv dette aller først: Finn ut hvor mange filer som finnes på systemet ditt. Tips: Bruk ls med recursive opsjon. 2. Prøv deretter kommandoene whereis og which. Bruk et kommandonavn som argument, f.eks cat eller ls (finn også på dine egne). Les manualsida til whereis og which og finn ut hva de gjør. 3. Prøv også kommandoen locate med et hvilket som helst filnavn som argument. Prøv gjerne et filnavnene på hjemmemappa di. Prøv også et filnavn som er en kommando, f.eks cal. 4. Lag en ny fil under hjemmemappa di og se om locate greier å finne den. Sjekk med manualsida til locate for å finne ut hvordan den virker. Finner du en forklaring på hvorfor den ikke finner nylagede filer? Kan du framprovosere slik at den også greier å finne nylagede filer? 1. ls R wc l Gir meg filer og mapper. 2. whereis Viser stien til det spesifiserte programmets source-filer samt manualen til den. which forteller hvor execute-filen til det spesifiserte programmet ligger. 4. Locate finner filer, men ikke nylagde filer. En kommando som oppdaterer databasen er sudo updatedb. Da tvinges igjennom en databaseoppdatering og nye filer dukker opp når man søker på de med locate. Locate tvinger en databaseoppdatering og nye filer dukke opp ved søk.

4 1I) Finne filer med find-kommandoen Oppgave: 1. Finn alle filer i hjemmemappa di som slutter på "txt". 2. Prøv deretter kommandoen på nytt men lagre resultatet til en fil. 3. Prøv også å finne alle pdf-filer som finnes på Linux-maskinen din, dvs fra rota og ned. Omdiriger utdata til en fil. Fikk du fortsatt utskrift til skjermen? Dette er feilmeldinger. 4. Hvordan blir vi kvitt disse? 1. find /home name *.txt 2. find /home name *.txt > utdata.txt 3. find / -name *.pdf > utdata.txt 4. find / -name *.pdf 2>/dev/null 1J) Operere på filer som find-kommandoen finner Oppgave: 1. Du kan operere på filene du finner ved å bruke opsjonen -exec. Prøv f.eks å finne alle txt-filene under hjemmemappa di. Kan du også vise fram innholdet på filene? Finn også alle pdf-filer og samtidig kjør visning av pdf-filene med visningsprogram for pdf (da må du også finne ut hvilket program som viser fram pdf-er). 2. Prøv også å finne alle filer som er større enn f.eks 100 Mbyte, filer som er laget f.eks siste timen, filer som er laget siste uke, filer som er laget en bestemt dato etc. (Tips: Du må bruke opsjonen -type i tillegg når du ser etter filer laget til gitte tidspunkter. Se manualsida for -type) 3. Finn alle pdf-filer en gang til men nå skal du kopiere disse til /tmp-mappen. (OBS! Ikke kjør find med sudo. Da leter find også i eventuelle monterte partisjoner, f.eks i en Windowspartisjon) 1. Txt-filer i hjemmemappa: find ~ -name *.txt exec cat {} \; print 2>/dev/null 2. pdf-visning med xpdf: find / -name manual.pdf exec xpdf {} \; print 2>/dev/null søk etter filer større enn 100MB: find / -type f size k exec ls l {} \; -print 2>/dev/null ELLER find / -size k exec du h {} \; -print 2>/dev/null endret siden sist time: find. mmin -60 type f 3. finne alle pdf-filer og kopiere til /tmp: find / -name *.pdf exec cp {} /tmp {} \; -print 2>/dev/null 1K) Finne innhold i filer med grep-kommandoen Oppgave: Gå til en av undermappene dine og lag en fil med noe innhold, f.eks. hele første verset til

5 Mikkel rev... Husk at verset består av flere linjer (dvs ikke skriv alt på samme linje) Se på innholdet med more-kommandoen. Bruk deretter grep-kommandoen for søke etter innhold i denne filen. Søk f.eks etter ordet "rev", "tavle" etc. Se også om du finner en opsjon for å vise i hvilket linjenummer ordet ble funnet. Gå deretter til /etc-mappen. Se på innholdet til en fil (f.eks filen services), velg ut et ord i filen (f.eks protocol) og se om du kan finne dette ordet med grep-kommandoen. Bruk en opsjon for på vise hvilken linje ordet forekommer i. Se også om det finnes andre filer i /etc-mappen som inneholder ordet protocol. Er det også mulig å lete i alle undermappen til /etc? Prøv også å lete etter andre ord. Kommandoen grep kan også brukes på utdatastrømmen til en kommando, f.eks utdataene fra lskommandoen. Finn f.eks filer laget på en bestemt dato på hjemmeområdet ditt ved å bruke ls og grep. Søke etter ord i filer med linjenummer: more grep n more services grep n protocol Søke etter ordet protocol i /etc-mappa: grep n protocol /etc/* Bruke grep til å sjekke dato: ls l grep <-> 2A) Hva betyr tilgangsrettigheter? Oppgave: Gå til mappen /etc. Vis innholdet i filen passwd. Greide du det? Forklar hvorfor det gikk greit. Prøv også å se på innholdet i filen shadow. Gikk det greit? Forklar. Kopier filen /etc/timezone til hjemmemappen din. Gikk det greit? Forklar. Flytt filen /etc/timezone til hjemmemappen din. Gikk det greit? Forklar. Under mappen /bin finner dere en rekke programmer (kommandoer). Hvilke rettigheter har disse? Hva betyr x-en for disse? Hvilke rettigheter er hjemmemappa di satt opp med? Hva betyr det i praksis? På filen passwd har brukere kun leserrettigheter. Owner har skriverrettigheter i tilleg. På shadow har eierer og owner leserrettigheter. Permission denied kommer opp. Timezone gir alle leserrettigheter, eier får skriverrettigheter. Ved bare å ta kopi går det greit, men så snart man skal man flytte trengs skriverettigheter. Kjørerrettigeter har alle i /bin og brukere har leserrettigheter. X betyr execute og bestemmer kjørerettigheter. Owner av hjemmemappa har rwx. Mens brukere har r- x. Det gelder Others også. 2B) Tilgangsrettigheter til filer Se på Wikipedia om File system permissions og om chmod-kommandoen før du går i gang med denne oppgaven. Får du ikke nok her så kan du jo google i tillegg. Oppgave: Bruk touch-kommandoen og lag en fil med navnet minfil2.txt. Sjekk tilgangsrettighetene til filen. Hva betyr disse tilgangsrettighetene? Kan du skrive til filen? Kan du se på innholdet i filen? Hent filen inn i pico med kommandoen pico minfil2.txt. Skriv noe til filen, f.eks "Mikkel rev satt og skrev". Lagre filen og avslutt pico. Endre tilgangsrettighetene på filen minfil2.txt slik at bare du kan lese filen, og ikke skrive til

6 filen. Hvilke rettigheter satte du? Sjekk at det virker ved å hente filen inn i pico igjen. Endre tilgangsrettighetene en gang til, men nå har du ingen rettigheter, dvs ikke lese og ikke skrive. Hvilke rettigheter satte du? Sjekk at det virker. Når man oppretter txt-fil får den automatisk rw-r r rettigheter for å kunne lese og skrive til fil. Brukere får leserettigheter. Ved å kjøre kommandoen chmod 222 åpner den i pico og får permission denied. Kommandoen chmod 000 fjerner alle rettigheter. 2C) Tilgangsrettigheter til mapper Oppgave: Lag en mappe filkatt. Hvilke rettigheter har du til denne mappen? Hva betyr disse rettighetene? Sjekk at disse rettighetene virker? Kopier filen minfil2.txt ned til mappen filkatt. Gikk det bra? Er dette i overensstemmelse med rettighetene til mappen. Lag en kopi av filen minfil2.txt i mappen filkatt og kall kopien minfil3.txt. Endre tilgangsrettighetene til mappen filkatt slik at du kun kan åpne mappen og se på innholdet. Hvilke rettigheter satte du? Prøv om det virker. Se også om du kan lage en kopi minfil4.txt av filen minfil2.txt. Greide du det? Prøv deretter å sette kun read-aksess til mappen filkatt. Hva betyr det? Hvilke rettigheter trenger du til mappen for å kunne slette filen minfil3.txt? Hvilke rettigheter trenger du for å kunne skrive teksten "på ei lita tavle" til filen minfil2.txt? Når en mappe blir opprettet får owner default access rwx og brukere r-x. D foran ownerrettigheter forteller at det er en directory. Execute-rettigheter for å navigere oss inn i en mappe. Det var ikke noe problem å kopiere tekstfila siden rettigheter stemmer siden jeg trenger kun acsess. Rettighetene endres etter kopiering. For å kunne gå inn i mappa må man ha execute rights, for å se innhold må man ha read rights. Med r-x rettigheter kan man ikke kopiere noe inn til mappa, da må man ha write rights. Dersom man har bare read rights kan det kjøres for eksempel ls utenfor filkatt-mappa. For å slette fila må man ha write rights, det samme for å skrive noe til filen. 2D) Finne filer med bestemte rettigheter Oppgave: Gå til en av undermappene dine. Velg en av filene du har der og sett tilgangsrettighetene til les for alle, dvs les for eier, gruppe og andre. Finn deretter denne filen ved å søke gjennom hele hjemmemappa di med find-kommandoen. Tips: Se etter en opsjon for tilgangsrettigheter i mansida til find. Kjør find-kommandoen en gang til. Nå skal du ikke bare finne filen men også kjøre ls -l på filen som find finner slik at du enkelt kan se at tilgangsrettighetene stemmer. Til slutt skal vi prøve å endre rettighetene til filer du har funnet. Gjør følgende: Sett rettigheter til 3-4 filer på hjemmeområdet ditt, f.eks 411. Legg filene spredt på litt forskjellige mapper. Sikre deg hvilke filer dette gjelder ved å bruke ls -l først. Deretter kjører du chmod på de funne filene for å sette rettighetene til 640. Søke etter filer med spesifikke rettigheter: find. perm 444 Finne rettigheter og bruke ls l:

7 For mappe: find. perm 444 exec ls dl {} \; For fil: find. perm 444 exec ls l {} \; Endre rettigheter etter en find: find. perm 410 exec chmod 640 {} \; 2E) Bruk av umask Les først på Wikipedia om umask eventuelt google litt dersom det er vanskelig å forstå. Oppgave: Sett umask slik at filer får standardrettighetene les og skriv for eier, les for gruppe og ingen rettigheter for andre. Hva gjør du for å sjekke at det virker? Hva blir standardrettighetene for nye mappe med denne umasken? Hva må du gjøre for at denne standardrettighetene skal gjelde for alle kommandoskallene du starter opp, og ikke bare for det skallet der du utførte umask-kommandoen? umask 0027 gir rettighetene read og write for owner, read for gruppe og ingen for andre. Etter satt umask vil dette nå være standardrettighetene. Default umask kan settes i /etc/profile eller /etc/bashrc. 3A) Oppgave: Lag dine egne skallvariable ved å sette innhold i disse, f.eks TELEFONNR, MITTNAVN etc. Hvordan kan du sjekke at innholdet i variablene er satt? Lager en variabel, og gir den en verdi #TELEFONNR= Sjekker innholdet i variabelen # echo $TELEFONNR Skift innhold i variabelen, f.eks i TELEFONNR. Sjekk at det virket. Sett også variabelen TELEFONNR til å være tom. Virket det? Skifter innhold på samme måte som vi opprettet den. # TELEFONNR= Det går også an å la verdien være blank. Variabelen vil da bli tom. List ut alle variblene i kommandoskallet med set-kommandoen. Fant du dine variabler (bruk more dersom lista blir lang) Set more Ja. 3B) Oppgave: I terminalvinduet du nå har starter du opp et nytt kommandoskall med bashkommandoen. I dette nye skallet kjører det komamndoen PATH=, dvs ingenting etter likhetstegnet. Hva var det du gjorde nå egentlig? Forklar. (tips: Sjekk innholdet til PATHvariabelen). Prøv ls-kommandoen. Virket den? Forklar.

8 Satt nå variabelen PATH lik null. PATH inneholder søkestien, det vil si alle mappene som sjekkes for å finne komandoen som skrives på komandolinja.det som skjer når PATH er blank, er at foreksempel ls og find komandoene ikke fungerer for de finner ikke stien. # echo $PATH Tomt. Gå tilbake til forrige kommandoskall med kommandoen exit. Virker ls-kommandoen nå? Sjekk innholdet til PATH-variabelen. Forklar. # exit # echo $PATH PATH har nå fått nytt innhold. Prøv denne: MINPATH=$PATH. Hva skjer her tror du? Her lages en ny variabel med navnet MINPATH som får samme innhold som PATH-variabelen. Prøv også å forlenge PATH-en ved å legge til en spill-mappe til PATH-en. Denne spill-mappen ligger rett under hjemmemappen din. Hva gjorde du? mkdir spill PATH=$PATH:~/spill/ 3C) Oppgave: Sjekk hvilke aliaser som er satt hos deg. Lag noen nye aliaser, f.eks en alias lh for å liste ut filer på "human-readable" form og en lr for å liste ut filer i motsatt rekkefølge av det som er standard, dvs de eldste filene først. I begge tilfellene skal det være lang utlisting (-l) for hver fil. Finner alle aliaser med # alias Lager en ny alias som setter meg i en mappe # alias home= cd home/tobias/mappe01 Hver gang jeg skriver home blir jeg satt i mappe01 # alias oppned= ls lr Lister ut filene i mappen opp ned. Lag også en alias for å liste ut alt av pdf-filer som finnes i systemet. Husk også å sende feilmeldinger til /dev/null. # alias findpdf= find / -type f name *.pdf 2>/dev/null Hvor vil du legge aliaset ditt dersom det skal gjelde over alt etter at du logger inn? Bruk grepkommandoen og se om du kan finne eksisterende aliaser i de aktuelle filene. Aliaser for root-brukeren kan bli gjort permanente ved å legge dem inn i filen bash.bashrc i hjemmemappa. /root/bash.bashrc. Aliaser som skal gjelde for hele systemet legges inn i /etc/bashrc filen. 3D) Oppgave: Lag et skallprogram som skriver ut følgende:

9 Hei på deg <brukernavnet ditt> Hjemmemappa di er: Nåværende søkesti er: Ellers ser jeg at filene dine på stående mappe er: Dersom jeg tar med skjulte filer også så ser det slik ut: Dato og klokkeslett er: Takk for meg. Ha det bra Programmet skal bruke skallvariabler og kommandoer for å vise innhold. Først lager jeg et script og åpner det i en text-editor. Her bruker jeg Nano, kan også bruke vi ol. # nano script.sh Skriver følgende i nano: #!/bin/bash Echo «Hei på deg»;whoami Echo «Hjemmemappa di er:»;$home Echo «Nåværende søkesti er:»;pwd Echo «Ellers ser jeg at filene dine på stående mappe er:»;ls -l Echo «Dersom jeg tar med skjulte filer også så ser det slik ut:»;ls -laxo Echo «Dato og klokkeslett er:» ;date Echo «Takk for meg. Ha det bra»./script.sh for å kjøre 3E) Oppgave: Lag et skallprogram med navnet snu. Programmet skal ha 3 innparametre og deretter skrive disse ut i motsatt rekkefølge. Eksempel. Med kommandolinja snu ole dole doffen får vi skrevet ut doffen dole ole #nano snu.sh read name1 name2 name3 echo $name3 $name2 $name1 ctrl+x

10 Y Enter Hvis vi kjører dette programmet kan vi skrive inn ole dole doffen, og får doffen dole ole i retur. For og starte programmet bare ved å skrive snu, må vi gi det et alias. snu =./snu.sh 3F) Oppgave: Prøv kommandoen date og se hva den skriver ut. Prøv også med opsjonen +%F, dvs date +%F og se hva som nå skrives ut. #date Sat Jan 14 16:13:53 CET 2012 #date +%F Lag en fil med touch-kommandoen som inneholder år, måned og dato som en del av filnavnet. Se at filen ble laget med dette navnet. Gå til en av undermappene dine og legg stien ned til denne mappen som en del av PATH-en ved å bruke kommandoen pwd slik som vi gjør her med kommandosubstitusjon. Sjekk den nye PATHen at den virkelig er blitt endret. #pwd /home/tobias/kjell Prøv kommandoen touch minfil`uname -r`.kernel Det lages en fil. Hvordan ser filnavnet ut? Prøv kommandoen uname -r. Se også på mappa /boot. Kan du ut fra dette forklare det du ser? Filen får navnet minfiluname r.kernel #uname r generic 3G) Oppgave: I et skallprogram kan du teste om en det er snakk om en fil eller en mappe. Prøv f.eks følgende i et skallprogram: #!/bin/bash FILNAVN=~/.bashrc if [ -f $FILNAVN ] then

11 echo "ja, filen $FILNAVN finnes" echo "Innholdet i den er følgende:" cat $FILNAVN else echo "filen $FILNAVN finnes ikke" fi Lagre programmet på filen filsjekk. Prøv programmet. Oppgi først et filnavn som finnes, f.eks.bashrc, deretter et filnavn som ikke finnes, f.eks.bbashrc. Se hvordan programmet reagerer på disse tingene. For og lagre output på filen filsjekk må følgende linje legges inn i starten av programmets kode. Exec 1>filsjekk.txt Obs: «overskriver filen»>fil «dette vil føye til filen»>>fil Hvis jeg prøver med et filnavn som ikke finnes skriver programmet ut : Filen /home/tobias/.bashsdf finnes ikke Lag et nytt program med ovenstående program som utgangspunkt. Det nye programmet skal hente filnavnet fra kommandolinja. Kommandoen for å kjøre programmet blir da slik:./filsjekk minfil der minfil et navnet på filen som skal brukes. Får følgende kode: #!/bin/bash Read name1 Exec 1>$name1 FILNAVN=~/.bashrc if [ -f $FILNAVN ] then

12 echo "ja, filen $FILNAVN finnes" echo "Innholdet i den er følgende:" cat $FILNAVN else echo "filen $FILNAVN finnes ikke" fi Til slutt skal du sjekke om et filnavn er en mappe (tips: bruk -d i stedet for -f). Dersom mappen finnes skriver du innholdet til mappen. #!/bin/bash Read name1 If [-d $name1 ] Then Exec 1>$name/$name1.txt Else Exec 1>$name1.txt fi Exec 1>$name1 FILNAVN=~/.bashrc if [ -f $FILNAVN ] then echo "ja, filen $FILNAVN finnes" echo "Innholdet i den er følgende:" cat $FILNAVN else echo "filen $FILNAVN finnes ikke" fi 3H) Prøv dette programmet:

13 #!/bin/bash configfiler=`ls /etc/*.conf` cat $configfiler Prøv programmet, og forklar deretter det du ser. Først blir det opprettet en variabel som lister opp(ls) alle configfiler(.conf) i /etc/. cat $configfiler skriver ut innholdet i alle disse. OPPGAVE 4 4A Oppgave: Start opp et terminalvindu. Inni dette vinduet starter du opp et program (f.eks kabalen Solitaire med kommandoen sol). Gi kommandoen ps aux (dvs kommandoen ps med opsjonene a, u og x) i et annet terminalvindu og se om du finner programmet du nettopp startet opp. Dersom det er vanskelig å se hele linjene i utskriften fra ps-kommandoen trekker du bare ut vinduet i bredden og gi kommandoen på nytt. Avslutt programmet. Sjekk med ps-kommandoen igjen og se at programmet er borte. Se om du kjenner igjen en del andre linjer i utskriften til ps, dvs. programmer som du har kjørende. Start et nytt terminalvindu og se om du kan finne det igjen i ps-listen. tobias pts/2 Sl+ 20:23 0:00 sol tobias pts/0 R+ 20:24 0:00 ps aux det nye terminalvinduet: tobias pts/3 Ss+ 20:27 0:00 bash kjørende program tobias ? Sl 20:19 0:56 /usr/lib/firefox-9.0.1/firefox 4B) Oppgave: Ta utgangspunkt i et terminalvindu og start opp programmet xterm. Dette er et alternativ til standard terminalprogram som brukes i Ubuntu. Vi bruker det i dette eksemplet for å skille det fra standard terminalprogram. Start xterm med &-tegnet til slutt på kommandolinja for å få kommandoprompten tilgjengelig igjen (Du må gjerne prøve med og uten &-tegnet for å se forskjellen). Altså prøv følgende kommando: xterm & Observer det som skjer. Fikk du tilbake kommandoprompten i det nye terminalvinduet? Bruk kommandoen ps aux og se om du finner det nylig oppstartede terminalvinduet. Drep terminalvinduet med kill-kommandoen. tobias pts/0 S 22:54 0:00 xterm kill 3187 Start på nytt igjen med kommandoen xterm & og gi deretter kommandoen ps aux fra et av de standard terminalvinduene du har oppe (hvit bakgrunn) for å se terminalvinduet i utlistingen fra ps. Finner du den? Terminalvinduet du nå har startet opp har svart bakgrunn. Gi følgende kommando fra dette svarte terminalvinduet: xterm -bg red &

14 for å få et rødt terminalvindu. Flytt litt på det røde vinduet og se at det første terminalvinduet (med svart bakgrunn) ligger bak. Gi kommandoen ps aux og se hvor mange linjer med xterm du nå finner. Hver linje tilsvarer en prosess, og her snakker vi altså om xterm-prosesser. Skriv inne følgende kommando i det røde vinduet: xterm -bg green & Du får nå et grønt vindu. Kjør ps aux i det standard terminalvinduet du har oppe. Ser du også det grønne vinduet? tobias pts/0 S 22:58 0:00 xterm -bg green Kjør et gult vindu til slutt (husk å gi xterm-kommandoen i det grønne vinduet) og kjør ps aux for å se at også det gule vinduet er med. xterm -bg yellow Fra det hvite terminalvinduet (dvs fra standard terminalvindu) prøver du nå kommandoen ps auxf dvs nå med f-opsjonen i tillegg. Hva ser du? (Gjør vinduet bredere dersom du ikke ser alt). Start enda et terminalvindu nå ved å gi følgende kommando fra det røde vinduet: xterm -bg blue & Kjør kommandoen ps auxf. Hva ser du? full format listing.... og så, etter en lang innledning med mange ting du måtte gjøre, til spørsmålet for denne oppgaven: Du har sette eksempler på oppstart av prosesser og utlisting av hvilke prosesser som kjører på systemet. Du ser xterm-prosesser og du ser bash-prosesser. Forklar kort det du har sett. Hvorfor kommer xterm-prosessene (og bash-prosessene) etter hverandre slik vi her ser? Hvorfor kom den blå xterm-prosessen på annet sted enn de øvrige slik det ser ut i ps-utlstingen? Altså gi et kort forklaring på det du har sett her og overbevis deg selv at du har forstått dette med prosesser i Linux. Grunnen til at det kommer en bash prosess etter hver xterm-prosess er at xterm er en terminal emulator. Som trenger en kjørende terminal for og emulere xterm. Den vanlige terminalen må kjøres i bunn. tobias pts/0 Ss 20:23 0:00 bash tobias pts/0 S 23:02 0:00 xterm tobias pts/1 Ss+ 23:02 0:00 bash tobias pts/1 S 23:02 0:00 xterm -bg red tobias pts/2 Ss+ 23:02 0:00 bash tobias pts/2 S 23:02 0:00 xterm -bg blue tobias pts/3 Ss+ 23:02 0:00 bash tobias pts/3 S 23:03 0:00 xterm -bg yellow tobias pts/4 Ss+ 23:03 0:00 bash 4C)

15 Oppgave: Start opp et par terminalvinduer. Se om du finner dem i ps-listingen. Avslutt det ene terminalvinduet ved å bruke kill-kommandoen. Gikk det greit? tobias pts/0 Ss 20:23 0:00 bash # kill 2966 Start en ganske tidkrevende prosess, f.eks denne: find / -name "*.*" -print -exec grep -n "clock" {} \; & Start denne find-prosessen som bakgrunnsprosess (da må du avslutte kommandolinja med &- tegnet). Prosessen skriver ganske mye tekst til skjermen og tar en del tid før den er ferdig. Se om du finner prosessen i ps-listingen. Hvordan kan du få avsluttet denne prosessen før den gjør seg ferdig selv? Forklar! Merk: find-prosessen skriver en god del tekst til terminalen. Det kan derfor være lurt å skifte til annet terminalvindu når du skal bruke ps-kommandoen. tobias pts/0 S 23:55 0:02 find / -name # kill 3980 Kan legge på en -9 for sikkerhets skyld. 4D) Start denne find-prosessen find / -name "*.*" -print -exec grep -n "clock" {} \; & en gang til, men nå ved å opprette en kanal (eng: pipe) slik at utdata ledes til more-kommandoen. Hva blir den totale kommandoen nå? Hvilket forhold er det mellom alle de involverte prosessene? Hvordan avslutter du prosessene? find / -name "*.*" -print -exec grep -n "clock" {} \; more kan avslutte med CTRL+D eller ps aux + kill pid 4E1) Demo: Fortell litt om hva daemon-prosesser er og hva de brukes til. Kort sagt. En Daemon prosess kjører i bakgrunnen, er ikke under direkte kontroll av en bruker. Og venter på at det skal skje noe den kan hjelpe til med. For eksempel en printer-prosess venter på print kommandoer. Oppgave: Bruk utlistingen fra ps-kommandoen og skriv opp navnene til alle daemon-prosesser du finner i lista (vanligvis er d siste bokstav i navnet til en daemon-prosess). Bruk Google og finn ut hva slags prosesser dette er, og skriv ned dette i loggen din. root ? S Jan14 0:00 upstart-udev-bridge --daemon root ? Ss Jan14 0:00 udevd --daemon avahi ? S Jan14 0:00 avahi-daemon: running [tobias.local] avahi ? S Jan14 0:00 avahi-daemon: chroot helper root ? S Jan14 0:00 udevd --daemon root ? Sl Jan14 0:00 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon root ? Sl Jan14 0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon tobias ? Sl Jan14 0:04 /usr/bin/gnome-screensaver --no-daemon

16 rtkit ? SNl Jan14 0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon root ? Sl Jan14 0:00 /usr/lib/udisks/udisks-daemon root ? S Jan14 0:00 udevd --daemon Ser at udevd går igjen flere ganger. Udevd er Linux sin Device manager. Kort sagt holder den hovedsakelig styr på drivere i /dev. 4E2) Se om du finner en daemon som heter sshd. Dersom den ikke finnes må du først installere den via Software Center. Hva gjør sshd? (sjekk med Google). sshd er daemon prosessen til ssh. Den lytter etter SSH tilkoblinger. secure shell. Det er en nettverksprotokoll for sikker dataoverføring. Den skaper en sikker tilkobling mellom SSH klient og vert. Brukes gjerne til og sende krypterte passord over usikrede nett. OPPGAVE 5 5A Tips: Her må du vite hvordan du kan hente fram i-nodenummeret til en fil med ls -il Oppgave: Gå til en av undermappene du har brukt tidligere. Lag en fil med litt innhold i. Lag deretter en hard lenke til denne filen ved å bruke ln-kommandoen. Sjekk at de lenkede filene virkelig er det samme. echo "filfilfil">a ln a b ls -lia rw-rw-r-- 2 tobias tobias :27 a rw-rw-r-- 2 tobias tobias :27 b Ser at begge har samme i-nodenummer og samme rettigheter. Begge har samme innhold. Gå også til en annen mappe og lag en lenke derfra også. Virket det? Sjekk at det er de samme filene ved å a) liste ut innholdet, redigere på filen, 3) Bruke ls-kommandoen med opsjonen -i. echo "fil123">c ln c /mappe/d ls -i /mappe a b d prøver å redigere på filen c echo " ">c cat mappe/d Ser at innholdet på d har endret seg til det samme som c. Lag en hard lenke til en mappe (i stedet for en fil som du har holdt på med til nå). Gikk det bra? Sjekk manualsiden. ln c /mappe ls mappe/ c

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave

Detaljer

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint.

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Er du lei av Windows og vil prøve Linux i stedet? Alle datamaskiner må ha et operativsystem. Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som skal til for

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer