G R A F I S K O R D L I S T E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G R A F I S K O R D L I S T E"

Transkript

1 Grafisk ordliste

2 A-formatene Standard papirformat. Utgangspunktet er A0 hvor størrelsen er 841 x 1189cm, det gir arket et areal på 1 m2. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Absorpsjonsevne Materialets evne til å oppta/trekke til seg farge, fuktighet, lys eller liknende. Accesstid Tilgangstid. Brukes om den tiden det tar å hente frem data fra et elektronisk lager, oppgis i millisekunder. Acrobat Program fra Adobe som gjør det mulig å utveksle, og å lese et PostScript dokument uavhengig av hvilken programplattform som benyttes. Additiv fargeblanding Dannelse av fargenyanser ved hjelp av rødt, grønt og blått lys. Agent Program som benyttes på WWW. Henter automatisk den informasjon som brukeren ønsker. Airbrush Luftpensel metode hvor fargen blåses ut på papiret i en fin dusj. Simuleres i elektroniske bilderetusjerings- og tegneprogrammer. Akromatisk repro ikke kolørt repro. Reproteknikk som benyttes i forbindelse med trykking av tertiærfargene, grå komponenten i fargen erstattes med sort, istedenfor en kombinasjon av cyan, magenta og gul. Teknikken reduserer faren for avsmitting, forkorter tørketiden, og sparer trykkfarge. Aksidenstrykksaker Mindre trykksaker som kontortrykksaker, privattrykksaker osv, i motsetning til bøker, tidsskrifter og aviser. Aktinometer Instrument for måling av fotoelektrisk belysningsstyrke. Albion-presse En håndbetjent trykkpresse av jern, som brukes ved trykking av tresnitt og linoleumssnitt. Aldringsegenskaper En gjenstands egenskaper mht. endring som følge av ytre eller indre prosesser, og som funksjon av tid. Av spesiell interesse for oppbevaring av bøker/ dokumenter over lengre tid. Alfanumerisk tegnsett Alfabetiske og nummeriske tegn, innebefatter også visse spesialtegn. Algoritme EDB-uttrykk, som betegner et forutbestemt antall instruksjoner til trinnvis løsning av et spesifikt problem. Amplitudemodulert raster hvor punktene dannes med fast frekvens, lyse toner gjengis ved bruk av små rasterpunkter, mens mørkere toner dannes ved bruk av større rasterpunkter. Analog Representasjon av en verdi, som en kontinuerlig forandring i forhold til tidligere verdi, i motsetning til digital hvor alle verdier gjengis ved hjelp av bits (1 og 0). Anilintrykk Se flexografi. Anilox-valse Fargedoseringsvalse, opprinnelig for fleksofargeverk, nå også benyttet i noen fargeverksystemer for høytrykk og offset. Animasjon Metode for a skape inntrykk av bevegelse ved å lage en sekvens av bilder i rask rekkefølge ved hjelp av tegnefilmteknikk eller annen teknologi. Anlegg Det sted i trykkpressen hvor arket rettes inn før det tas av griperne og bringes videre til trykking. Anpapping Påklebing av forsatspapiret på bokpermens innside. ASA American Standard Association ASCII American Standard Code for Information Interchange. Standardkode for datateknikk, består av syv binære siffer (0 eller 1). Muliggjør 128 alfanumeriske tegn. Mye brukt for tegnoppsetting for asynkrone terminaler. Finnes i en variant som ISO-standard. AV-utstyr Forkortelse for audiovisuelt utstyr (f.eks. videospiller, lysbildeprosjektor) Avsmitting Fargeoverføring mellom trykkarkene i et opplag. Kan skyldes at trykkfargene ikke tørker hurtig nok slik at de smitter av på det arket som legger seg ovenpå i utlegget. Antikva Skrifttype av rette latinske typer. Autolitografi Original fotografert med raster, som over--føres til litografisk stein eller metalltrykkplate. Avisrotasjon Rotasjonstrykk i offset, høytrykk og flexo, for produksjon av aviser. Back-up Sikkerhetskopi for å sikre elektroniske data mot tyveri og ødeleggelse. B-format Konvoluttformat, utgangspunktet for formatserien er B0 som er 1000 x 1414cm. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Baksidetekst Også kalt «flaptekst». Tekst som beskriver en bok og/eller dens forfatter, trykt på bindets bakside, på smussomslaget eller på reklamemateriell. Bankpost Postpapir av bedre kvalitet, vannmerket. Baskerville Kjent engelsk antikvaskrift fra 1760, opprinnelig laget av John Baskerville. Bastardskrifter Betegnelse på skrifter med tilgjort snitt, blanding av flere rene skrifter. Baud Måleenhet for hastighet ved overføring av data over analogt telenettet. Begravelse Typografisk betegnelse på ord som er uteglemt. Berthold Kjent grotesk-skrift. Laget av Herman Berthold Beskjære 1. Renskjære en fotografisk original, utvelgelse av det utsnittet av originalen som skal brukes. 2. Renskjære en bok eller et hefte på 2 eller 3 kanter. Bestrøket papir Papir som er bestrøket med ulike pigmenter for å forbedre trykk-kvaliteten. Bindtrykk Trykk på bokrygg eller på bindets forside. Binært tallsystem Grunntallsystem bestående av to siffer, 0 og 1. Brukes i datateknologien.

3 Bit Forkortelse for den engelske betegnelsen Binary Digit = binærsiffer, Enheten i den binære tallsystem (0 eller 1) og samtidig den minste lagringsenheten i en datamaskin. Bitmap Digital beskrivelse av et bilde, side, eller tegn. Objektet beskrives ved bruk av små ruter. Hver rute inneholder informasjon om hvilken farge som skal gjengis, og hver rute representerer det minste biledelement (pixel). Bleket masse Kjemisk masse som har vært gjennom en blekeprosess for å kunne brukes som råstoff i trefritt papir. Blekkstråletrykk Se inkjet. Blindpreg Forhøyning/fordypning av skrift eller symboler på papir eller annet medium, farge brukes ikke. Blistering Blæredannelse. Bløtt papir Betegnelse for en type fotografisk papir som gir et bilde med lav kontrast. Blåkopi Kontaktkopi av filmontasjen, brukes som sluttkorrektur av trykkformen før plater fremstilles. BMP Bit MaP file. Grafisk fil-format. Boktrykk Se høytrykk. Borgis Skriftstørrelse på 9 punkter. Brannvegg System for adgangskontroll til deler av et datanettverk. Brilliant Minste skriftstørrelse på 3 punkter. Bronsering Metode for trykking med metallholdig tinktur («sølv» = aluminium; «gull» = messing eller bronsepulver). En klebende lys grunnfarge trykkes på arket, deretter strøs tørt fargepulver på arket. Etter tørking fjernes det overflødige fargepulveret. Browser Dataprogram som tolker HTML-koder, noe som muliggjør å lese dokumenter på internett. Bryllup Typografisk betegnelse for ord, linje eller avsnitt som er satt to ganger. Brødskrift Vanlig betegnelse på den skriften eller skriftgraden som benyttes til den fortløpende tekst. Bulk Med bulk forstås papirets tykkelse i forhold til dets vekt. Byte Måleenhet for lagringskapasitet på et elektronisk lagringsmedium. En byte består av 8 bit. Børstevalse Valse i et fukteverk, som «spruter» vann inn på fordelervalsen. Båndbredde Betegnelse på overføringskapasitet i et nettverk. C-serien Konvoluttformat, utgangspunktet for formatserien er C0 som er 917 x 1297 mm. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Cache Et mellomlager i en Pc. Inneholder til enhver tid de delene av indre lager som det forventes at det er bruk for. Benyttes for å øke hastigheten på de oppgavene som skal utføres. CAD Computer-Aided Design. Datastyrt konstruksjon. CAM Computer-Aided Manufacturing, dvs. datastyrt produksjon. CAP Computer-Aided Publishing. System for datamaskinassistert trykksakfremstilling. Forkortelsen brukes bl.a. i forbindelse med orddelingsprogrammer, fotosetteutstyr m.m. Cast coated Papirbestrykningsteknikk, som gir ekstremt høy glans ved at bestrykningssjiktet presses mellom høyglanspolerte sylindere. CCD-brikke Charged Coupled Device. Brikke for digital innmating, som kan gjøre 2096 avlesninger. Teknikken bygger på at CCD-platen ved refleksjon av en fargetone fra et bilde, kan bestemme dens plass i en toneskala med 256 varianter. Brikken anvendes blant annet i moderne planskannere, og i digitale kameraer. CCD-skanner Se planscanner. CCR Complementary Colour Reduction, se akromatisk repro. CD Forkortelse for «compact disc», et optisk lagringsmedium opprinnelig utviklet som lagringsmedium for digitale lydsignaler. CD-ROM Forkortelse for Compact-Disc Read Only Memory. Medium for lagring av digitale data. Disken kan bare leses, m.a.o. det kan ikke gjøres endringer eller tilføyelser. Cicero Typografisk måleenhet, 1 cicero = 12 punkter. CIE Commission Internationale de l Eclairage CIELab-systemet Et system for definering av fargenyanser. CMM Color Matching Methode. CopyDot Skanner som brukes for å digitalisere materiale som er rastrert. Copyright Rett til å gjengi. Det er påbudt i bøker og andre kommersielle publikasjoner å opplyse hvem som har copyright. Det er ikke lov å gjengi noe fra publikasjoner som er merket med copyright uten rettighetsinnehavers tillatelse. Computer to press Teknologi hvor trykkbildet dannes i trykkmaskinen, ut fra en digital original. CTP Computer To Plate. Teknikk som muliggjør fremstilling av trykkplater direkte fra digitale data uten bruk av film. Cyberspace Den kunstige verden som dannes i nettverket av datamaskiner på internett, parallelt med virkeligheten. Sted, tid og rom har en annen betydning enn i den virkelige verden. Uttrykket ble skapt av science fiction forfatteren William Gibson i boken Neuromancer.

4 Dandy rulle Messingduk-trommel som ligger ovenpå vireduken i slutten av papirmaskinens våtparti. På dandyrullen kan en sy på de merker en ønsker presset inn i papirbanen som vannmerker. Dash Tankestrek. Database Samling av data som en strukturert i et forhåndsdefinert system, i et format som gjør det mulig å hente og behandle informasjonen etter behov. Databuss En transportvei for elektroniske signaler i en datamaskin. Datafil Oftest kalt «fil» en samling av data som naturlig hører sammen, og behandles som en enhet (f.eks. en adressefil over et firmas kunder, sammensatt av en rekke poster, som hver inneholder navn og adresser på en kunde). Datagrafikk Digitalt fremstilte illustrasjoner. Datel Nett-tjeneste for dataoverføring over telenettet. DCS Desktop Color Separation. Et grafisk format for fargeseparering, benytter 5 EPS-filer en til hver CMYK farge, og en til forhåndsvisning av bildet. DDL Document Discription Language. Et sidebeskrivelsesspråk. Deleatur (dl) ta bort tegn, brukes ved korrektur Densitet Fargetetthet, svertningsgrad (eng. den-sity). Densitometer Instrument for måling av mengden lys som absorberes ved belysning av en film eller trykk. Desktop publishing Fremstilling av trykksaker ved hjelp av datamaskiner. Diamant Skriftstørrelse på 4 punkter. Didotpunkt Europeisk typografisk måleenhet. 1 punkt = 0,376 mm. Et engelsk punkt = 0, tomme. Digelpresse Høytrykkspresse hvor trykket, i motsetning til sylindertrykk, skjer mellom to flate jernfundamenter. Digitale data Distinkt avgrensede data, som er angitt i det binære tallsystem. Digital kamera Fotoapparat som danner bildet elektronisk umiddelbart, uten bruk av film. Digitaltrykk Metoder for fremstilling av trykk hvor trykkbildet dannes utelukkende ved bruk av digital teknologi. DIN Forkortelse for Deutsche Industrie Normen, tyske industrinormer. Disk Forkortelse for magnetisk disk. En tynn plate som muliggjør lagring av data på begge sider i sektorer. Dobbelmittel Skriftstørrelse på 28 punkter. DPI Dots Per Inch. Mål for utskriftsoppløsning, brukes blant annet om printere, og betegner hvor mange punkter denne kan gjengi pr tomme. Draw-down Metode til kontroll av en trykkfarges nyanse og dekkevne. Dummy Prøveeksemplar av en trykksak, som skal gi inntrykk av det ferdige produktets størrelse og volum, samt hovedtrekk av utforming og innhold. DVD Digital Video Disk. Dypetsing Fjerning av bakgrunn på et bilde eller liknende, slik at motivet fremheves. Dyptrykk Trykkmetode der trykkformen består av en kobbertrukket sylinder der trykkbildet graveres eller etses ned i overflaten. En tynn, lettflytende farge blir påført sylinderen, deretter blir overflødig farge fjernet med en rakel, slik at den kun blir liggende igjen i de forsenkede partiene, og sylinderen presses mot papiret som opptar fargen. Framstillingen av trykkformen er kostbar og komplisert og metoden egner seg bare for store opplag. Trykkingen foregår i rotasjonsmaskin. EAN-kode European Article Numbering. Kode som er sammensatt av tretten sifre, som uttrykkes både gjennom tall og strekkode. Strekene er optisk lesbar, identifikasjonen skjer ved å lese mellomrommene mellom strekene og tykkelsen på strekene. Hvert vareslag er merket med en entydig kode, som angir produsentland, produsentnummer, varenummer, og kontrollsiffer. EDI Elecronic Data Interchange. Internasjonal standard for utveksling av dokumenter, på norsk kalt EDU (Elekronisk DataUtveksling). Elektronisk sidemontasje Arbeidsoperasjon hvor man ved hjelp av elektronisk databehandlingsutstyr og programvare setter sammen ulike, selvstendige originaler av tekst og/eller fotografier til en komplett side. Enke Siste linje i et avsnitt. Kommer denne øverst på neste side, blir den en «horunge» EPS Encapsulated PostScript. PostScript filformat som brukes til å transportere bildeinformasjon mellom ulike applikasjoner og plattformer. Kan inneholde dypetsingsmaske, en såkalt path. Espartopapir Framstilt med tilsetning av esparto eller alfacellulose. Papiret blir meget voluminøst og lett, og er særlig godt egnet som trykkpapir der hvor en ønsker at boken skal ruve. Etsing Brukt om et grafisk etsearbeid, prosessen å etse for høytrykk (klisjé), eller plate (litografi), eller sylinder (dyptrykk). Europa-serien Trykkfarger som er laget etter nyansene i DIN-normen og Kodak-serien. Faktor Avdelingsleder eller formann i grafisk bedrift. Falsing Bretting av trykksaker etter bestemt orden. Gjøres oftest maskinelt. Falsemaskin Maskin som falser papir. En skiller mellom knivfalsemaskiner og lommefalsemaskiner, ofte har en også kombinasjoner av de to system. Falsetrakt Trekantet trakt, som ved hjelp av et tilknyttet valsesystem bretter papirbanenpå midten i banens lengderetning.

5 Fargefilter Filtre som brukes ved fargereproduksjoner. Farget glass/plast mellom objektivet og det fotografiske materialet, som bl.a. gjør det mulig å separere de subtraktive grunnfargene (CMY) ut fra primærfargene (RGB), slik at man fotografisk kan fremstille plater/filmer for Cyan, Magenta, Yellow. Fargegrense Fotografisk uttrykk for skillelinjen mellom to forskjellige fargeområder i et bilde. Fargeseparasjon Et fargebilde gjengis på trykk (vanligvis) ved bruk av 3 grunnfarger (gul, magen-ta, cyan) + sort. Ved hjelp av fargefiltre separeres bildet til fire filmer, en for hver farge. De fire filmene utgjør et fargeseparasjonssett. Fargestilling Grad og kvantum av farge som overføres til trykkmaterialet, som regel kan dette reguleres i pressen. Fargestrips En standardisert kontrollstripe som plasseres på trykkarket ved firefargetrykk. Fargestripen viser trykkfargenes densiti, jevnhet, punkt-stigning og lignende, og er til hjelp for trykkeren for å holde jevn trykkvalitet. Fargerom Definisjonsform for hvilke farger som det er mulig å gjengi ut fra de gitte forutsetninger. Fargetemperatur Angivelse av den spektrale energifordelingen til lyset fra et ideelt svart legeme som har en bestemt temperatur. Temperaturen oppgis i kelvin. Fargetemperatur brukes for å karakterisere den fargesammensetningen en lyskilde gir. Fargemodell Systematisk oppbygget system for å kunne beskrive farger. Ferdiggjøring De forskjellige prosesser som skal til for å gjøre en trykksak helt ferdig, f.eks. falsing, stifting, skjæring osv. Fet/halvfet Betegnelse på bokstavtype med kraftigere linjer enn i normal (mager) stil. Fiber Cellulose eller tremassefiber som papir er bygget opp av. Fiberoptikk Teknikk hvor det benyttes modulert lys som databærer. Fiberretning Om papir, betegner hvilken retning mesteparten av fibrene er orientert, denne orienteringen bevirker at papiret har ulike egenskaper angående styrke, stivhet, dimensjonsbestandighet på langs kontra på tvers av fiberretningen. Filetter Buete metallstempler som brukes ved trykking av linjer og tverrbånd på bøker Filmsats Se fotosats. Finpapir Bestrøket papir laget av i hovedsak kjemisk masse, egner seg godt til skrive- og trykkformål. Fisk Fremmed type i sats. Flex-test Dynamisk testing av styrken hos klebebundne bøker. Blir også betegnet som bladvende-test. Flexografi Høytrykksmetode som benytter fleksible klisjéer av elastometrisk polyester eller gummi. Klisjéen limes på en sylinder. Trykkmaterialet presses mot trykkformen ved hjelp av en trykksylinder. Floppydisk Se Disk. FM-raster se frekvensmodulert raster Folder Trykksak som falses parallelt, med mer enn en fals. Folietrykk Trykk med varmepregefolie som regel etter digelprinsippet. Form Trykkform, dvs. de sider som må trykkes sammen på sylinder eller plate for å komme i riktig rekkefølge på arket etter falsingen. Formering Det at omslaget på hefte eller bok stikker ut over materien på to eller tre kanter. Forsats Det dobbelte dekkbladet av papir som bokbinderen dekker permens innside med, mens den andre delen ligger over eller under materien og dekker denne. Fotomontasje Bruk av motiver fra forskjellige fotografier for fremstilling av et nytt bilde, som inneholder disse motivene. Fotopolymer Et polymert stoff, hvis egenskaper endres ved lyspåvirkning. Frekvensmodulert raster Raster hvor alle punktene er like store, lyse toner gjengis ved bruk av få rasterpunkter, mens mørkere toner dannes ved bruk av flere rasterpunkter. Et rasterpunkt er normalt 28µm. Frontispice Helsides illustrasjon som vanligvis står mot tittelsiden i enkelte bøker. Ofte trykket som separat plansje og klebet inn. Fyllstoffer Ikke organiske komponenter i papir. Førstekorrektur Første korrekturavtrykk, som tas som spaltekorrektur før ombrekking av satsen. Gamma Brukes ved korrigering av bilder for å avpasse toneomfanget i bildet til det mediet det skal brukes. Tar også hensyn til hvordan det menneskelige øyet opplever toneforskjeller. Garamond Fransk skriftskjærer og skriftstøper, berømt for vakre skriftsnitt, særlig ett som bærer hans navn. GCR Gray Color Replacement. Se akromatisk repro. GIF Graphics Interchange Format. Fil-format til å utveksle bilder og illustrasjoner mellom datamaskiner i nettverk. I dag standardformat for bilder på internett. Glansfarger Trykkfarger, som får en hard og glinsende overflate ved tørking. Inneholder forholdsvis mye lakk og ferniss. Grad Betegnelse for størrelsen av skriftene. Gradasjon Angivelse av i hvilken grad film har evnen til å gjengi ulike kontraster, Angis ofte med en gradering fra ekstra myk, til ekstra hard, hvor ekstra hard angir evne til å gjengi høy kontrast. Grafikk Manuelt, mekanisk og/eller kjemisk framstilt kunst. Kopperstikk, radering, original litografi, tresnitt i meget begrenset opplag. Oftest nummerert.

6 Gramvekt Papirets eller kartongens vekt pr. kvadratmeter. Grantiol Voksbelagt tekstil som benyttes til bindmateriale i bokbinding. Gripetak Den del av trykkarket hvor griperne i trykkmaskinen tar tak i trykkarket og fører det gjennom maskinen. Denne del av arket kan det derfor ikke trykkes på. Grotesk Skriftsnitt bare med den latinske bokstavens grunnform. Den er uten seriffer. Grunnfarger Primærfarger ved fargeblanding. Ved additiv fargeblanding kombineres rød, grønn og blå. I substraktiv fargeblanding kombineres cyan, magenta og gul. Gullsnitt Bokblokkens beskårne snitt belagt med bladgull eller bestrøket (dekket) med gull-bronse. Gjøres på toppsnittet eller (mer sjelden) på alle tre snitt. Gummiduk Det overførende element i offsetpressen. Gummiduken er strukket rundt den såkalte duksylinderen og overfører trykkbildet fra trykkplaten på platesylinderen til papiret på mottrykksylinderen. Gummiering 1. Å overstryke en offsetplate med gummiarabicum for å beskytte denne mot oksidering. 2. Gummiering benyttes også innen ferdiggjøringsindustrien om de forskjellige former for liming og bestryking av papir med lim. HaloRing I fotografien brukt om spredning av lyset fra kraftig høylys inn på de tilgrensende områdene. Halvfransk bind Innbinding med rygg og hjørner av skinn. Halvtone Autotypi-reproduksjon, bilde sammensatt av rasterpunkter eller linjer med forskjellig størrelse. Halvtoneoriginal Bilde med ulike nyanser av grått, like fra hvit til svart, såkalte «ekte halvtoner». Trykkteknisk gjengis et halvtonebilde med rasterpunkter. Hardware/hardvare Maskinvare, maskinutstyr, maskinelt utstyr som kan brukes til databehandling. Heading Hode, tittel eller overskrift. Hefteomslag Kartongomslag for bøker. Hefting Sying med tråd ved innbinding av bøker. Helbind Bokbind som er overtrukket med ett og samme materiale (skinn, sjirting eller papir) over hele bindet. Helfransk bind Helskinns-bind. Hengende bokstaver Bokstaver, som ved feilsetting henger ned i neste linje i en tekst. Hexacrome Pantones seksfarge system, som kombinerer trykk i rød, gul, blå, oransje og grønn, samt sort. Metoden gjør det mulig å gjengi over 90% av Pantone Matching System fargene. Hi-Fi Color Fargetrykk med høy troverdighet, vanligvis benyttes syv farger, dette muliggjør gjengivelse av flere nyanser enn ved tradisjonell CMYK. Spesielle reproteknikker må brukes. Holografi Metode for tredimensjonal bildefremstilling ved hjelp av laserstråler. Interferensfenomen mellom påfallende og fra gjenstanden reflektert laserlys, registrert i lysfølsomme transparente sjikt, som siden ved gjennomlysning med samme slags laserstråling. For øyet oppfattes dette som et tredimensjonalt bilde (ikke kan reproduseres ved trykking). Hologram Todimensjonalt bilde, som gir illusjon av å være tredimensjonalt. Fremstilles ved hjelp av laserlys. Det finnes i dag metode for masseproduksjon av hologrammer («trykking») ved bl.a. preging. Hoppvalse En valse i et farge/fukteverk, som har til oppgave å overføre trykkfarge/fuktevann fra duktorvalsen til farge/fuktevalsene. Horunge Del av en linje, som er blitt stående for seg selv, skilt fra resten av teksten, f.eks. som første linje på ny side. Se også «utgangslinje». HTML Hyper Tekst Markup Language. Et programmeringsspråk som brukes i multimediaproduksjon, og på WWW. Høylys De lyseste partier i et fotografi eller en illustrasjon. Høytrykk Trykkmetode, hvor trykkbildet trykkes fra opphøyde delene i en trykkform. Metodevarianter er pregetrykk, blindtrykk, flexografi og vanlig høytrykk (tidligere kalt boktrykk). Hårstrek De tynne linjer i bokstavformen. IARIGAI International Association of Research Institutes of the Graphic Arts Industries. Internasjonal sammenslutning av grafiske forskningsinstitutter. ICC International Color Consortium ICC profil Standardisert informasjon som beskriver utstyret som brukes i forbindelse med color management. Består av en datafil som inneholder informasjon om hvilke fargeromenhetene opererer i, hvilke fargeegenskaper den har, og hvordan den avviker fra ideell oppførsel i fargerommet sitt. ICR Integrated Colour Removal, se Akromatisk repro. Illustrasjon Tegning eller fotografi, oftest av informativ art Imprimatur Til å trykke, trykk-klart. Indiapapir Tynt trykkpapir, også kalt bibelpapir. Gram vekt g/m2 Inkjet En trykkprosess, benytter en teknikk hvor blekk sprøytes direkte på papiret. Det anvendes ikke noe overføringsmateriale, elektroniske impulser fra en datamaskin styrer fargedysene direkte. Blir på norsk kalt blekkstråletrykking. Innfelling Illustrasjon som er felt inn i satsen, på mindre bredder, slik at det er sats ved siden av illustrasjonen. Innrykking Innrykking av satsen fra venstre, for nytt avsnitt.

7 Interfoliering Dvs. å forsyne en bok med blanke blad mellom hvert trykt blad, oftest for bruk av notater. Internett Verdensomspennende nettverk av datamaskiner. Har utspring i Arpa-nett, som ble utviklet av det amerikanske forsvaret på slutten av 1960-årene. Iristrykk Fargetrykk hvor en oppnår en spesiell effekt ved å legge flere farger samtidig i fargekassen på trykkmaskinen, slik at disse vil flyte i hverandre på trykket. ISBN Forkortelse for «Intetnational Standard Book Number» - et referansenummer, som gis ethvert utkommet verk utgiversted, forlag, tittel, etc. Det er innkodet i et nummer på ti siffer. Hver ny utgave av en bok får et nytt ISBN-nummer. ISDN Integrated Service Digital Network. Tjenesteintegrert digitalt nett, et heldigitalt samband/ kommunikasjonsnett. I motsetning til å bruke modem, hvor de digitale signaler omgjøres til analoge tonesignaler før de sendes ut over de vanlig telefonlinjer, vil de digitale signalene være uforandret fra de forlater serieporten på PC en til de er fremme i mottakerens PC eller filserver. ISO International Organization for Standardization. Organisasjon leder og utarbeider ulike internasjonale standarder. En aktuell ISO-standard er ISO 9000, som tar for seg kvalitetssikring. Organisasjonen har sitt hovedsete i Genève. Joystick En spak som gjør det enkelt å styre markøren på en dataskjerm. JPEG Joint Picture Expert Group. Komprimeringsstandard for digitale stillbilder. Mye brukt filformat for visning av bilder på internett Kalendreringsmaskin Bearbeidingsmaskin i papirfabrikken. Maskinen glatter ut overflaten ved press og friksjon mellom stålvalser. Kalibrere Justering av et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt, for at instrumentet skal gjengi riktige verdier. Kanon Skriftstørrelse på 36 punkter. Kantskåret Bøker som er skåret på alle tre sider på en gang i en såkalt treknivstrimmer. Gjøres særlig på pocketbøker. Kapitelbånd Smalt tekstilbånd som limes på bokryggen oppe og nede. Kapiteler Store bokstaver med de små bokstavers billedhøyde. Karakterer 1. En enkelt satsenhet, f.eks. en bokstav et tall eller et tegn. 2. Et sett symboler, som ved elektronisk databehandling representerer et tall, en bokstav e.l. Karbonpapir Papir som på den ene siden er belagt med et kopierende sjikt. Karduspapir Glittet kraftpapir av grov masse. Oftest brunt eller grått. Kartong Et stivt papir som er sammensatt av flere lag av forskjellige kvaliteter som tremasse, cellulose, makulatur o.l. Det finnes ingen faste grenser mellom papir og kartong, men oftest ligger kartongkvaliteter på g/m2 Kartonasje Fabrikkframstilt emballasje som esker, sjaktler, hylser o.l. Kasjering Overtrekking av papir eller kartong med en tynn plastfolie, f.eks. acetatfolie. Kelvin SI-enhet for termodynamisk temperatur. Enheten er definert ut fra det absolutte 0-punkt (- 273,15ºC), som tilsvarer 0K, (0ºC =273,15 K). Brukes som måleenhet for fargetemperatur. Kjemigrafi Fotokjemisk framstilling av klisjéer i metall. Klisjé For høytrykk sink- eller kopperplate med opphøyd (etset) bilde. Klisjébetegnelsen kan også brukes i forbindelse med andre materialer, som nylon, plast, gummi, men er ikke absolutt dekkende. Klutholdig papir Papir som inneholder tekstilfiber. Knepen sats Sats som er satt med redusert ordmellomrom. Kollotypi Engelsk betegnelse for lystrykk. Kolofon Tekniske opplysninger om boken. Plassert foran eller bak i boken. Kompatibel Samsvarende. Kompatible enheter snakker samme språk; kompatible datamaskiner kan kommunisere med hverandre. Kompress Teknisk betegnelse for satslinjer uten mellomrom mellom linjene. Konvertering Brukes bl.a. om omforming av data fra en filformat til en annen uten at innholdet endres. Kopperstikk Grafisk kunstform hvor tegningen er stukket i kopper. Platen må trekkes av som dyptrykk. Korpus Den vanligste (brød) skriftstørrelse. 10 typografiske punkter. Korrektur Avtrykk av satsarbeid. Trykkeriet lager først en huskorrektur, hvor sats og manus sammenliknes og leses før korrektur sendes kunden. Når siste korrektur er forelagt og lest av kunden, er trykkeriet bare ansvarlig for eventuelle senere tilkomne feil. Korrekturavtrykk Avtrykk av sats, forandring eller rettelser av feil som er oppstått under settingen. Korrekturseddel Seddel som følger korrekturavtrykk fra trykkeriet. Her påføres eventuelt hvilke rettelser/endringer som skal foretas, eller det signeres for godkjent korrektur, kan trykkes. Korrekturtegn Tegn som nyttes til å markere feil og rettelser i korrekturen. I Norge er disse tegn standardisert. Korrigerende retusj En neddemping av toneverdiene i omgivelsene i at bilde for å få hovedmotivet til å tre bedre frem. Det kan gjøres fotografisk, eller ved hjelp av airbrush. Kraftpapir Sterkt pakkepapir produsert av sulfatkraftcellulose. Brukes til sekker, poser, innpakning. Leveres både i brunt og bleket hvitt. Krompapir Spesielt til flaskeetiketter og sjokoladeomslag.

8 Kvartbind Bokinnbinding hvor bokens rygg er av sterkere materiale enn det øvrige bindet (oftest skinn). Kunsttrykkpapir Trefritt eller treholdig papir som er bestrøket med et lag av kritt/kasein forsterket med lim. Leveres så vel matt som med høy glans. Benyttes oftest til finere rasterarbeider. Kursiv Hellende skriftform. L*A*B Fargerom Se Cie-lab Lagringstetthet Mål for den mengde informasjon uttrykt i kb (kilobyte), som kan lagres på en databærer (f.eks. diskett). Lakkering (UV-lakk m.m.) Også betegnet fernissering. Lakkering av trykksaker foretas hovedsaklig av to grunner; dels for å gi den trykte overflaten en ekstra glans, dels for å gi den en beskyttelse mot mekanisk eller kjemisk påvirkning. Laminering Framstilling av et laminat, et produkt framstilt ved sammenføyning av to eller flere lag av samme eller ulike materialer. LAN Local Area Network. Geografisk avgrenset datanett for å overføre informasjon mellom separerte datamaskiner. Teknikken muliggjør flerbrukersystem. Laserende farge Farger som er gjennomskinnelige, i motsetning til dekkende farge. Laserprinter Printer som benytter magnetografi. Laserrastrering Elektronisk rastrering av både sort/hvit bilder og fargebilder med laserlys, uten hjelp av kontaktraster. Latent bilde Det eksponerte bildet før det fremkalles. Bildet er helt usynlig på en fotografisk film selv i det skarpeste mikroskop. Kan gjøres synlig ved hjelp av en kjemisk prosess, fremkallingen. Layout Anvisning for utformingen av en trykksak, f.eks. plassering av elementene i en annonse eller liknende. Layoutskjerm Typografisk skjerm, som viser ferdig utseende av f eks. en avisside. LED Light Emitting Diode. Lysdiode. Lesepenn Utstyr i form av en penn, som leser strekkoder (EAN, UPC o.l.) eller optisk lesbar skrift. Limfres Sammenføyning av en boks arkdeler ved liming. Limstyrke Styrken på en limforbindelse. Litografi Reproduksjons- og trykkmetode. Bygger i prinsippet på motsetningsforholdet mellom fett og vann. Betegnes som plantrykk, da de trykkende flater ligger i samme plan som trykkplaten forøvrig. Originalen tegnes direkte på stein eller sinkplater, eller overføres med fotomekanisk metode (fotolito). Trykkbildet er preparert slik at det frastøter vann, men griper den fete trykkfargen. Øvrige deler av trykkplaten holdes fuktig under trykking og tar derfor ikke farge. Trykkteknisk deles litografi i tre grupper: stentrykk, sinktrykk og offsettrykk. Ved stentrykk er trykkbildet på flate kalksteiner av spesiell type. Ved sink og offsettrykk benyttes bøyelige plater som spennes rundt en sylinder. Offsettrykket er en videreføring av sinktrykket. Ved sinktrykk overføres trykket direkte fra trykkplaten til papiret, men ved offsettrykk overføres trykket først til en gummiduk som er festet rundt en sylinder, som igjen gir trykket til papiret. Dette gir større frihet i valg av papirsorter. Samtidig gir det trykktekniske fordeler, særlig når trykkbildet inneholder fine raster. Lugging Iblant benyttes betegnelsen «napping». Brukes når papiroverflaten rives opp i trykkbildet. Skyldes for streng farge, for svak papiroverflate eller en kombinasjon av begge. Lumen Måleenhet for lysstrøm. Lux Måleenhet for belysningsstyrke, 1 Lux = 1 Lumen/m2 Lysekte Den evne farger har til holde sin kulør. Den evne papir har til å holde sin hvithet. Lystrykk Trykkmetode hvor trykkelementet består av en glassplate belagt med et tynt lag gelatin som gjøres lysømfintlig ved hjelp av kromsyre. Trykking minner om det litografiske prinsipp, da også lystrykk benytter prinsippet med motsetningen mellom fett og vann. Trykkresultatet er fint og kjennetegnes ved sin finkornete gjengivelse. Mac OS Operativsystem til Macintosh. M.F. Fellesbetegnelsene på ensidig galt papir. M.G.-CAP Et treholdig papir, glatt på papirets ene side. Fabrikkeres med et minimums innhold av mekanisk tremasse på 60%. Leveres ned til gram vekt 20 g/m2. M.G. Poster Et trefritt papir som leveres glatt bare på den ene siden. Papiret leveres alltid hårdlimet med mindre tilsetning fyllstoffer. Leveres med gram vekt ned til 40 g/m2. Magnetisk blekk/farge Blekk/trykkfarge som inneholder små magnetkorn og som gir et trykk, som kan leses av både mennesker og av spesialutstyr. Magnetisk leser Spesialmaskin som leser spesialtegn trykt med magnetiserbar farge (som inneholder jernoksid). Se også Magnetisk blekk/farge. Magnetografi Trykkmetode, der trykkbildet bygges opp på en sylinder med magnetiserbar overflaten. De trykkende områdene får en positiv ladning. Etter denne elektriske oppladningen blir sylinderen ført forbi en innfargingsenhet. Her trekker de positivt ladede områdene til seg negativt ladet fargepulver. Deretter blir trommelen ført mot positivt ladet papir, som opptar fargepulveret. Papiret passerer til slutt en varmeenhet, som herder fargepulveret. Mailer Reklametrykksak som innbefatter innlegg, omslag, svarkort etc., føyd sammen til en enhet. Manilakartong Brukes til merkelapper, omslag, kort m.v. Framstilles av tremasse cg cellulose. Maskinretning Den retningen hos papir eller papp, som er parallell med banens langsretning i papirmaskinen. Materie Løse, ferdigtrykte ark, før de falses og bindes inn.

9 Metameri Det forhold at to ulike farger oppfattes som like på grunn av ugunstig betraktningslys. Medival En gruppe romantisk antikvaskrift med fri kunstnerisk utforming og avrundete seriffer. Mellomlegg Innlegging av rene ark mellom de trykte, ofte nødvendig for finere trykkarbeider hvor det er fare for avsmitting. MICR Magnetic Ink Character Recognition. Se Magnetisk leser. Mignon Skriftstørrelse på 7 punkter. Minuskler Små bokstaver. Mispasning Betyr at trykkfargene på papiret ikke er i riktig posisjon i forhold til hverandre. Moaré Utilsiktet mønster som kan oppstå på et flerfargerasterbilde når feil rastervinkel er benyttet, kan også oppstå ved reproduksjon av tidligere rastrerte bilder. Modem Forkortelse for Modulator-Demodulator. En enhet som konverterer datamaskinens elektroniske signaler til analoge signaler, som kan overføres på det analoge telefonnettet. Modemet er også i stand til å konvertere mottatte analoge signaler tilbake til digitale data. MO-disk Et lagringsmedium som benytter en kombinasjon av magnetisk og optisk teknikk. Montasje Sammenklebing av ulike selvstendige originaler eller fotos til en kombinert illustrasjon. Multiring-system Løsbladsinnbindingsmetode, hvor bladene holdes fast i et ringbind med et meget stort antall ringer. NC Nettverks Computer. Nedrykking Begynnelses side hvor selve tekstlinjen begynner litt ned på siden. Negativ Fotografisk film med omvendt lysforhold i relasjon til det positive, endelige bildet. I det grafiske fag i dag særlig benyttet i forbindelse med offsetreproduksjon. Nett, nettverk Sammenknytning av flere datamaskiner og terminaler, slik at disse kan kommunisere med hverandre og dele utstyr som skrivere og servere. Nonpareille 6 typografiske punkter = en halv cicero Offset Plantrykk eller litografisk trykkmetode hvor trykkbildet overføres via en sylinder bekledd med en spesiell gummiduk. Se litografi. Offsetplater Trykkformer for offset, hovedsaklig av aluminium. Trykking, som skjer fra en fuktet, plan trykkplate med fettholdige trykkfarger, er muliggjort ved det kjemiske motsetningsforholdet mellom fett og vann. Oktavformat Det format man får når man falser et trykt ark tre ganger, slik at det blir åtte blad med 16 sider. Høyden er under 25 cm. Ombrekking Arbeidet med å plassere alle deler av et hefte, tidsskrift, bok ol. etter plan og ønske, samt deretter å justere alle sider på nøyaktig lik høyde. Omfangsberegning Beregning av en trykksaks endelige sideantall på basis av manuskriptets totale antall tegn. Opasitet Papirets ugjennomskinnelighet. Oppløsning Uttrykk for evnen til å gjengi fine detaljer. Oppslag De to motstående sidene i et hefte eller en bok. Optisk leser Maskin som leser et maskinskrevet manuskript og gjør det om til kode som så kan mates til et elektronisk minne. Overskudd Papiroverskudd før trykkingen eller overskudd av ferdige trykksaker. Pagina Side i en bok. Paginere Forsyne en side med sidetall. Parallellport En kontakt der det er mulig å overføre de databiter som til sammen utgjør et tegn samtidig. Parallellporter brukes vanligvis til tilkopling av skrivere. Parametre En rekke faste eller variable verdier, som definerer måten et program eller et system fungerer på. Paste-up Montasjesammenklebing av ulike, selvstendige originaler, fotos, tegninger, tekst etc. til en kombinert side klar for framstillingen av trykkplaten. Benyttes om det ferdige resultat. Arbeidsprosessen kalles gjerne å «paste» eller å «brekke om». PCR Polychromatic Colour Reduction, se Akromatisk repro. PDF Portable Document Format. Filformat for utveksling og visning av dokumenter. Filformatet er uavhengig av hvilken plattform og programvare som benyttes, derfor egner det seg godt som standard format for utveksling mellom ulike enheter, benyttes sammen med programvaren Akrobat. Perforering Hjelpemiddel som gjør det mulig å fjerne deler av et arket på en enkel måte. Består av små huller eller kutt som punktvis frigir den aktuelle del av arket. Pergamyn Spesialbehandlet papir som hindrer gjennomslag av fett. Petit Skriftstørrelse på 8 punkter. PICT PICTure. Filformat som brukes på Macintosh til utveksling og arkivering av billedfiler. Pixel Bilde-element, den minste enhet ved digital bildebehandling. Pixel er et kvadrat. Angis med antall pixler pr cm. Jo større oppløsning (antall pr cm, eller tomme), jo bedre oppløsning. Piano Utbrettet eller ufalset papirark. Platformuavhengig Betegnelse for elektroniske signaler som er i en form som kan tolkes av ulike systemer, uavhengig av hvilket operativsystem/ programvare som benyttes.

10 Planskanner Skanner som bruker en CCD-brikke for å omdanne reflektert lys til digitale signaler. Plantrykk Offset eller litografi hvor de ikke trykkende og trykkende deler ligger i samme plan. PMS Pantone Matching System. Et innenfor grafisk bransje akseptert referansesystem for angivelse av fargenyanser. Postpapir Bedre limt papir, g/m2. PostScript Et sidebeskrivelsesspråk utviklet av Adobe. Er godt egnet til å beskrive bilder, illustrasjoner og tekst på en side, har blitt en standard i grafisk bransje. Det er også et filformat og et programmeringsspråk. PPI Pixels Per Inch. Mål for oppløsning på digitale bilder, og dataskjermer. Preflight Kontroll av PostScriptfil, før den skal rippes og skrives ut på film eller plate. Det brukes programvare som kan vise PostScriptfilen på skjerm, slik at man kan se at markeringer, fonter og bilder er riktige. Pregetrykk Høytrykkmetode som preger trykkbilde i arket, gir en lys-/skyggevirkning. Prima form Den side av trykkformen på et ark hvor førstesiden står, i motsetning til sekundaformen. Prepress Førtrykk Programvare Instruksjoner (programmer, programmeringsspråk og/eller rutiner), som kontrollerer datamaskinens funksjoner og virkemåte. Består av to hovedtyper: systemprogrammer og anvendelsesprogrammer (application programs) Prosessor Sentralenheten i datamaskinen. Den består av kretser, som kan utføre aritmetiske og logiske funksjoner, hente og dekode instruksjoner og data, skrive data til minnet og kommunisere med eksterne kretser og enheter. Proof Se prøvetrykk Prøvetrykk Et forsøk på å simulere (etterlikne) det ferdige trykkresultatet som fremstilles i en trykkpresse. Det kan enten gjøres direkte fra digitale data, på en skriver, eller på grunnlag av reprofilmer som kopieres til et bæremateriale. Punkter Enhetsmål for typografi. 1 m. = 2660 punkter. Punktstigning Utilsiktet økning av rasterpunktets størrelse, som følge av forhold i reproduksjonsprosessen. Påleggsapparat Apparat som tar arket fra papirstøten og fører det til trykkpressen. Radering Polert plate hvor trykkbildet ripes inn i en hinne, hvoretter platen etses slik at bildet blir etset ned i platen. Trykkes som dyptrykk. Rakel Kniv med fleksibelt metallblad, som ved dyptrykksprosessene og i aniloxfargeverk fjerner overskudd av trykkfarge fra trykksylinder henholdsvis aniloxvalsens overflate. RAM Random Access Memory. Maskinvarekomponent som utgjør mesteparten av intern arbeidshukommelse i datamaskiner. Brukes både til skriving og lesing av data i binærform. Innholdet oppbevares bare så lange maskinen er i drift. Rastervalse Se Aniloxvalse Raster Linjemønster som deler opp et reprodusert bilde i punkter. Rasterfrekvens Betegnelse for antall rasterpunkter pr. lengdeenhet. Angis i linjer/cm, eller linjer/ tomme Rasterpunkt Et enkelt punkt i et rastrert halvtonebilde på en negativ. Punktene varierer i størrelse, men kan også ha forskjellig form, runde, elipseformede etc. Rastervinkel Den vinkelen rasteret har i forhold til vannrett eller loddrett. Registermerker Også kalt passmerker. Påføres for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene som påføres trykkarket. Rentrykk Første ferdige trykk, for kontroll i trykkeriet eller av kunden eller for arkivering. Reproduksjon Gjengivelse av en original, i en eller flere farger, naturtro eller bearbeidet. Ofte kalt repro. Retusj Utbedring eller korrigering av original, kopi, negativ eller plate. Utføres som tegnetusj eller fargetusj. RGB Red Green Blue. Fargemodell som brukes ved additiv fargeblanding. Rilling Pressing eller preging av blindeklisjéer i tykt papir eller kartong for å lette falsingen. ROM Read Only Memory. Lag-ringsenhet for oppbevaring av digitale data. Brukes i datamaskiner, terminaler osv. for lagring av programmer og data som brukes ved oppstarting. Spesielt utstyr må brukes for innspiling og sletting av data i ROM. I datamaskinen kan ROM-innholdet bare leses. Det forsvinner ikke når maskinen slås av. Rotasjonstrykk Trykking på papir fra rull, i motsetning til arktrykk. Rotogravyr Betegnelse på dyptrykkrotasjon. Rubrikkannonse Avis- eller tidsskriftannonse uten illustrasjoner. Betales etter linjetakst. Rundstereotypi Støping av runde trykkplater fra matrisekartong til bruk i høytrykksrotasjonsmaskiner. Ryggstifting Metalltrådstifting gjennom ryggen (midten) på et hefte med 2-4 stifter. Råformat Papirformat slik det leveres fra fabrikk. Satinert papir Papir som er glatt på begge sider. Satineringen framkommer ved at papiret etterbehandles i en superkalandar. Satsflate Den plass satsens høyde og bredde tar på arket.

11 Satsformat Hele satspartiet i høyde og bredde. Satshøyde Målangivelse for den høyde settingen/ tekstflaten skal ha, f.eks. på en brosjyre-, bok- eller katalogside. Angis i ci-cero, mm eller som antall linjer inklusive skytning. Skanne/skanning Avsøking ved hjelp av et elektronisk lysømfintlig søkerapparat (skanner) for registrering av farge og styrke bl.a. i trykk (valører, tone, kontrast). Ved hjelp av lys-stråler og fotoceller foretar CCD-brikken innlesning av toneverdier. Skanner Enhet, som brukes til å omgjøre fotografier, tegninger eller trykt tekst til filer, som kan lagres på, og behandles i PC-en. En lysstråle kastes tilbake fra bildet og mengden lys, som reflekteres, måles og lagres som et tall i minnet til datamaskinen. SCSI Small Computer Systems Interface. Standard for å knytte ytre enheter til datamaskinen. Sedes-format Format som gir 16 blad (32 sider) på ark--flaten, m.a.o. mindre enn oktavformat. Sekundaform Denne er i motsetning til primærformen, den side av trykkformen på et ark som begynner med side 2, eller det nest laveste sidepagina. Seriell port En kontakt på baksiden av datamaskinen der enheter som skriver eller modem kan kobles til. Datamaskiner lagrer informasjon binært, i form av en rekke tall (1) og nulltegn (0), som kalles biter. Serielle porter er beregnet på å kunne sende å motta informasjon med en bit av gangen. Seriffer De små føtter og utløpere på f.eks. antikvaskriften. Serigrafi Også betegnet silketrykk. Trykkmetode hvor farge blir presset gjennom en sjablon som er festet under en finmasket duk, oftest nylon. Metoden gir tykkere fargelag enn de andre metoder og brukes mye til reklameartikler. Brukes også til trykk av såkalte trykte kretser i elektronisk industri. Server En datamaskin som kan benyttes av flere brukere. Kan for eksempel brukes til å kjøre programmer, utføre operasjoner, og til arkivering, Signatur 1. Lite tall nederst til venstre eller høyre på første side av et bokark, til veiledning og kontroll for bokbinderen. 2. Navnesignatur, underskrift. Sikkerhetstrykk Trykk som er utformet slik at det helt eller delvis er sikret mot urettmessig bruk. Sikkerhetstrykkeri Trykkeri som etter generelle sikkerhetsregler for sikkerhetstrykkerier utvikler, fremstiller, lagrer og leverer sikkerhetstrykksaker med definert sikkerhetsgrad. Silketrykk Se serigrafi. Skjæremaskin Manuell, hel- eller halvautomatisk, for skjæring av papir i støter (plano). Skjønntrykk Det første trykk på et rent ark uten trykk på den andre siden. Skjønn/vieder Innretning som gjør det mulig å trykke på 2 sider av trykkarket på en gjennomgang i trykkmaskinen. Skrift Dette er innen den grafiske industri betegnelsen på alle bokstaver, tall og tegn. En skrift i samme størrelse kalles en grad og alle skrifter av samme karakter i alle grader kalles et skriftgarnityr. Skriftgrad Størrelse av skriftregel (tradisjonelt). Angis i typografiske punkter eller ved spesielle navn. Skriftlinje Den naturlige fotlinje som dannes av alle skriftsnitt. Dannet ved underkanten av vanlige versaler og normale minuskler. Skriftprøve Katalog fra trykkeriet over dels disponible skriftsnitt. Skutt sats Skutt kalles satsen når det mellom satslinjene er fylt inn blindmateriell (skytelinjer eller regletter), i motsetning til kompress sats. Skyting Mellomrom mellom satslinjer. Sluttramme Stålramme hvor blysatssider spennes inn og låses. Slå om Etter trykking på papirets ene side, vendes papirarkene for trykk på den andre siden. Arket beholder samme griperkant ved trykking på baksiden. (I motsetning til stylping) Smussomslag Papiromslag lagt løst rundt bindet på en innbundet bok. Softproof Elektronisk prøvetrykk, ved hjelp av spesiell programvare gjengis utseende av en trykkform på dataskjermen. Software Se Programvare Spektofotometer Måleapparat som definerer farge på en entydig måte. Sperring Større avstand mellom bokstavene enn vanlig. SPI Service Provider Interface. Spiralhefting Hefting ved hjelp av stål- eller plastspiraler som tres gjennom perfo-rerte hull i perm og materie. Spotfarge Ekstra farge som trykkes på visse deler av arket. Standardformater DIN - formatene, består av A-, B-, C-, D-, F-, og G- formatene. Stentrykk Trykking fra litografisk sten. Se litografi. Stereotypi Avstøpning i metall fra asbestblandet kartongmatrise. Falt eller buet form. Stivbind Bok med stive permer. Stokastisk raster Se frekvensmodulert raster. Streamer 1. En hovedoverskrift tvers over en sides fulle bredde (spesielt i aviser). 2. Reklameskilt, gjerne selvklebende. Strekgjengivelse Reproduksjon som gjengir bare rene linjer og/eller flater. Strekkode Ett identifikasjonsbegrep for varer, som består

12 av streker. Identifikasjonen skjer ved å lese mellomrommene mellom strekene og tykkelsen på strekene. Brukes bl.a. til lagerkontroll, raskere registrering i kassaapparater m.m. Det finnes i dag flere internasjonale strekkoder, EAN (European Article Numbering) er mest brukt i Norge. (Se også EAN-kode.) Strøk Det antall ganger et ark er falset. Stylping Også kalt stolping, en måte å snu trykkarkene på, for trykking på motsatt side. Trykkarkene vendes slik at griperkanten på vidertrykket blir motsatt av hva den var på skjønntrykket. Det er derfor viktig at trykkarkene er renskåret, for at ikke registeret mellom skjønntrykket og videretrykket skal variere gjennom opplaget. Ståltrykk I hovedprinsippet bygget på dyptrykk. Trykkes ofte med blanke spesialfarger for å forhøye relieffvirkningen i høyglans. Svertningsgrad Måleresultat fra densitometeret. Også betegnet densitet, density (eng.). SWOP Standard Web Offset Press. Sylinderpresse Automatisk høytrykkpresse med flatt formfundament. SyQuest Lagringsmedium for elektroniske data. Tekst Skriftgrad på 20 punkter. Termotrykk/termografi 1. En trykkprosess hvor ark trykkes med en klebrig trykkfarge, og deretter drysses med et harpiksholdig pulver, som ved varmebehandling smelter og omdannes til en opphøyd overflate. 2. Samlebegrep som omfatter print-teknologi som benytter varme i forbindelse med påføring av farge på trykkarket. Tertia Skriftgrad på 16 punkter. TIFF Tagges Image FiIe Format. Standardformat for skanneravlesning av bilder, som blir akseptert av de fleste sideombrekningsprogrammer. Tiksotropi Egenskapene et stoff har til å bli mer flytende under mekanisk påvirkning, (f.eks. ved røring eller utstrykning), for deretter å tykne igjen når påvirkningen opphører. Tilretting Utlikning av ujevnheter før trykking, særlig ved bruk av autotypeklisjéer ved illustrasjonstrykk. Man bygger opp et mottrykk under dekkelarket på mottrykksylinderen. Bare i høytrykk. Tosidig papir Papir som har klar forskjell mellom dets to sider. Dette kan ha framkommet i papirmaskinen eller ved senere behandling av papiret. Tittelark Alt i en bok før de egentlige tekstsider. Transparens Gjennomskinnelighet. Trapping 1. Uttrykk som brukes ved trykking våt i våt. Papir som allerede har blitt tilført farge har dårligere evne til å oppta den påfølgende farge enn det papir uten trykk har, dette forholdet omtales som traping. 2. Fordi papir ikke er dimensjonsstabilt, bør fargeflater som skal trykkes side ved side lages med en liten overlapping mellom fargene. Dette for å unngå mispass mellom fargene. Den lyse fargen gjøres normalt større. Tredimensjonalt trykk Metode for å gi et bilde en tredimensjonal virkning. Fremstilles ved at originalmotivet fotograferes med spesialkamera, som oppdeler bildeflaten i vertikale striper, som tilsvarer vekselvis høyreøyets og venstreøyets synsbilder. Kamerabildene reproduseres og trykkes i full farge, hvorpå det trykte bildet ved preging og/eller laminering gis en optisk struktur, som medfører at høyre og venstre øye ser hvert sitt perspektivbilde. Se også holografi og hologram. Trefritt papir Fremstilles av kjemisk fremstilt papirmasse/- cellulose. Kan inneholde inntil 10% mekanisk masse/tremasse. Treholdig papir Papir med mer enn 10% tremasse. Tresnitt Trykk fra høytrykkplater eller former av tre. Tresnitter Skjæremaskin med tre kniver som beskjærer en bok på tre sider samtidig. Trykkested Trykkeribedriftens navn og geografisk beliggenhet trykt på trykksaken. Trykkpapir Gruppe av papirsorter framstilt med egenskaper spesielt beregnet på trykking. Omfatter forskjellige kvaliteter. Egenskapene varierer etter de forskjellige trykkmetoder. Typehøyde Metalltypelegemets høyde. 62,2/3 punkt eller 23,56 mm. Typografi Arbeidet med typer, eller ofte brukt om skrift og utforming av det estetiske ved trykksaker. Typografisk skisse Også kalt layout. Et mønster som løst, men likevel hva mål angår mest mulig presist, angir de forskjellige elementers (tekst, illustrasjoner etc.) plass og art. Typometer Linjal med typografiske og metriske måleenheter. Tørrelse Tilsetningsmidler, vanlige metallsalter, ofte kalt sikkativ som blandes i trykkfarger for å fremskynde tørringen. Tørroffset 1. Se vannfri Offset. 2. Indirekte høytrykk, lettersett. UCR Under Colour Removal. Underfargefjerning. Ved skanning av naturlig sort, defineres 100% dekk i alle CMYK-fargene. Dette ønsker vi ikke å trykke, derfor dempes CMYK-fargene for å begrense fargelaget på papiret. UNIX Operativsystem, som ble utviklet av Bell Laboratories 1989, er beregnet for større og avanserte datamaskinsystemer, som kan brukes av flere samtidig. Uskarphetsmaskering Reproteknisk metode for å øke skarpheten i et bilde. Dette gjøres ved å øke kontrastene i alle grenseflater. Utfallende illustrasjon Illustrasjon som går helt ut til papirkanten. Utgangslinje Siste linje i et avsnitt. Kommer denne øverst på neste side, blir den en «horunge». Utprikning Fotografisk teknikk ved retusjering av fotografier, idet feil etc. «prikkes» bort med pensel. Utskyting Plassering av satssider på pressfundamentet slik at sidene etter falsing kommer i riktig rekkefølge.

13 Utstansing Maskinell gjennomkutting (-skjæring) med tilbøyde knivstykker i digeltrykkpresse, oftest for spesialformete papirsaker/kartong, særlig eskesjaktler. UV-lakk Lakkering av papir for å skape høy glans, lakken herder ved hjelp av ultrafiolett bestråling. Vandyke-trykk Et fotografisk trykk av et bilde, hvor bildet gjengis som et mørkebrunt trykk enten negativt eller positivt. Vannfri offset Offset-trykk hvor ikke-trykkende områder avviser farge ved hjelp av et silikonsjikt. Metoden gir mulighet for å trykke med finere raster, og med høyere density enn ved tradisjonell offset. Vareomslag Løst omslag med innbretter som ligger rundt permen. Vaskeseddel Sjargong for forlagenes rettledningsskriv til presse og anmeldere om en ny bok de står i ferd med å sende. Vektorgrafikk Illustrasjoner som er bygget opp av punkter som bindes sammen av kurver. Disse kan være både åpne, og slutte. Man kan definere tykkelse og farge på kurvene, og lage fyllinger i slutte felter. Det går også å lage forløp. Fordelen med vektorgrafikk er at filstørrelsen blir veldig liten, og at illustrasjonene er oppløsningsuavhengige. Versaler Store bokstaver. VGA Video Graphics Adapter. Fargegrafikk-systemet for PC-er. Videotex/videotet Et interaktivt kommunikasjonssystem mellom terminaler også kalt teledata. Data overføres via telefonlinjer mellom en fjern sentral datamaskin og en TV-skjerm. I motsetning til teletekst tillater systemet inntasting av data via et tastatur, bl.a. til reservering av billetter, innkjøp mm. Viewdata Et tidligere navn for videotex. Videretrykk Mottrykk, trykk på papirets andre side (baksiden av skjønntrykket). Vignett Illustrasjon på mindre bredde enn satsen, eller ornament av begrenset størrelse. Vire Finmasket duk som papiret dannes på i papirmaskinen. Vireside Den side av papiret som ved fremstilling ligger ned mot viren. Virtuelt lager En del av internminnet (RAM), som er satt av for å fungere som lager. Fordi data kan leses fra og skrives til et virtuelt lager ved samme hastighet som data vanligvis leses fra og skrives til et vanlig minne, økes hastigheten til operasjonene på lagret betydelig. Innholdet i virtuelle lagre blir bare liggende så lenge strømmen står på. Alle data må derfor overføres til det vanlige konfigurasjonsminnet med en gang arbeidet er uført. WMRA/WORM Se optisk disk. Isteden for at informasjon kan lagres en gang, kan man med denne type disker lagre flere ganger, samtidig med at man også kan lese den av flere ganger. X-høyde Høyden av en skrift minus oppstreker og nedstreker, f.eks. x. Xerografi Fotokopieringsmetode, hvor bildet formes ved hjelp av en elektrostatisk oppladning, som får fargepulver til å klebe seg fast på papiret. Fiksering skjer ved en varmeprosess. Xylografi Tresnitt skåret og trykket fra endeved. YL-gruppe Den klasse et produkt blir plassert i på basis av yrkeshygienisk luftbehov. YL-merking Spesielle merkebestemmelser som gjelder for organiske løsemidler, som brukes bl.a. i maling, lakk, lim, løsningsmidler, m.m. Yrkeshygienisk luftbehov Den luftmengde som er nødvendig for å fortynne dampene fra en liter av et produkt eller stoff til en konsentrasjon under den administrative norm. Ordlisten er utarbeidet av Institutt for Grafiske Medier

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK

RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK RGB DESIGN // JUBILEUMSBOK 7. SANS // DAGBOK 2013 1 2 JUBILEUMSBOK // RGB DESIGN 5 ÅR, 2008-2013 7. SANS // DAGBOK 2013 Denne boka er produsert av RGB Design. Alt fra layout og trykk er utført i våre lokaler.

Detaljer

Høytrykk - dyptrykk - serigrafi digitaltrykk - etsning - plantrykk radering - litografi - sjoblontrykk silketrykk - sukkeraquatint HVA ER GRAFIKK

Høytrykk - dyptrykk - serigrafi digitaltrykk - etsning - plantrykk radering - litografi - sjoblontrykk silketrykk - sukkeraquatint HVA ER GRAFIKK Høytrykk - dyptrykk - serigrafi digitaltrykk - etsning - plantrykk radering - litografi - sjoblontrykk silketrykk - sukkeraquatint HVA ER GRAFIKK intaglio - koldnål - monotypi xylografi - mezzotint - tresnitt

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E INNHOLD 5 FORORD OG FORKLARING TIL TEKSTEN 6 1 OPPBYGNING 8 2 TOOLBAR/VERKTØYPALETT 26 10 Å VELGE TING I PHOTOSHOP 26 Move tool: fl ytte og kopiere lag Path selection

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Verden gjennom et lite hull

Verden gjennom et lite hull Prøvetrykk 1.2 Vitensenteret Trondheim Verden gjennom et lite hull Nils Kr. Rossing ... om å se verden gjennom et hull Midt Nordisk Vitensenteret 2006 Verden gjennom et lite hull ISBN-13 978-82-92088-xx-x

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO Hovedkontor: Rosenholmvn. 25. 1410 Kolbotn, tlf. (66) 99 80 00 Bergen:

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy Å navigere uten syn Produktvisjoner, design som verktøy Utarbeidet av KODE Design AS for Norsk Designråd og Trysil design november 2003 INDEX 1.0 OPPGAVE BESKRIVELSE Noen fakta. 1.01 Evaluering av løsninger

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang?

Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang? Restaurering av gamle fotografier hva skal til og hvordan kan man komme i gang? av Christian Wig, daglig leder i Pixellus AS. Slektsforskning handler også om å ta vare på de historiske bildene, og sette

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

LYS OG FARGE APPLISERT I ODONTOLOGI

LYS OG FARGE APPLISERT I ODONTOLOGI LYS OG FARGE APPLISERT I ODONTOLOGI Avdeling for protetikk og bittfunksjon Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDNING...... 1 II. MISFARGING AV TENNER...... 2 III.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer