G R A F I S K O R D L I S T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G R A F I S K O R D L I S T E"

Transkript

1 Grafisk ordliste

2 A-formatene Standard papirformat. Utgangspunktet er A0 hvor størrelsen er 841 x 1189cm, det gir arket et areal på 1 m2. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Absorpsjonsevne Materialets evne til å oppta/trekke til seg farge, fuktighet, lys eller liknende. Accesstid Tilgangstid. Brukes om den tiden det tar å hente frem data fra et elektronisk lager, oppgis i millisekunder. Acrobat Program fra Adobe som gjør det mulig å utveksle, og å lese et PostScript dokument uavhengig av hvilken programplattform som benyttes. Additiv fargeblanding Dannelse av fargenyanser ved hjelp av rødt, grønt og blått lys. Agent Program som benyttes på WWW. Henter automatisk den informasjon som brukeren ønsker. Airbrush Luftpensel metode hvor fargen blåses ut på papiret i en fin dusj. Simuleres i elektroniske bilderetusjerings- og tegneprogrammer. Akromatisk repro ikke kolørt repro. Reproteknikk som benyttes i forbindelse med trykking av tertiærfargene, grå komponenten i fargen erstattes med sort, istedenfor en kombinasjon av cyan, magenta og gul. Teknikken reduserer faren for avsmitting, forkorter tørketiden, og sparer trykkfarge. Aksidenstrykksaker Mindre trykksaker som kontortrykksaker, privattrykksaker osv, i motsetning til bøker, tidsskrifter og aviser. Aktinometer Instrument for måling av fotoelektrisk belysningsstyrke. Albion-presse En håndbetjent trykkpresse av jern, som brukes ved trykking av tresnitt og linoleumssnitt. Aldringsegenskaper En gjenstands egenskaper mht. endring som følge av ytre eller indre prosesser, og som funksjon av tid. Av spesiell interesse for oppbevaring av bøker/ dokumenter over lengre tid. Alfanumerisk tegnsett Alfabetiske og nummeriske tegn, innebefatter også visse spesialtegn. Algoritme EDB-uttrykk, som betegner et forutbestemt antall instruksjoner til trinnvis løsning av et spesifikt problem. Amplitudemodulert raster hvor punktene dannes med fast frekvens, lyse toner gjengis ved bruk av små rasterpunkter, mens mørkere toner dannes ved bruk av større rasterpunkter. Analog Representasjon av en verdi, som en kontinuerlig forandring i forhold til tidligere verdi, i motsetning til digital hvor alle verdier gjengis ved hjelp av bits (1 og 0). Anilintrykk Se flexografi. Anilox-valse Fargedoseringsvalse, opprinnelig for fleksofargeverk, nå også benyttet i noen fargeverksystemer for høytrykk og offset. Animasjon Metode for a skape inntrykk av bevegelse ved å lage en sekvens av bilder i rask rekkefølge ved hjelp av tegnefilmteknikk eller annen teknologi. Anlegg Det sted i trykkpressen hvor arket rettes inn før det tas av griperne og bringes videre til trykking. Anpapping Påklebing av forsatspapiret på bokpermens innside. ASA American Standard Association ASCII American Standard Code for Information Interchange. Standardkode for datateknikk, består av syv binære siffer (0 eller 1). Muliggjør 128 alfanumeriske tegn. Mye brukt for tegnoppsetting for asynkrone terminaler. Finnes i en variant som ISO-standard. AV-utstyr Forkortelse for audiovisuelt utstyr (f.eks. videospiller, lysbildeprosjektor) Avsmitting Fargeoverføring mellom trykkarkene i et opplag. Kan skyldes at trykkfargene ikke tørker hurtig nok slik at de smitter av på det arket som legger seg ovenpå i utlegget. Antikva Skrifttype av rette latinske typer. Autolitografi Original fotografert med raster, som over--føres til litografisk stein eller metalltrykkplate. Avisrotasjon Rotasjonstrykk i offset, høytrykk og flexo, for produksjon av aviser. Back-up Sikkerhetskopi for å sikre elektroniske data mot tyveri og ødeleggelse. B-format Konvoluttformat, utgangspunktet for formatserien er B0 som er 1000 x 1414cm. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Baksidetekst Også kalt «flaptekst». Tekst som beskriver en bok og/eller dens forfatter, trykt på bindets bakside, på smussomslaget eller på reklamemateriell. Bankpost Postpapir av bedre kvalitet, vannmerket. Baskerville Kjent engelsk antikvaskrift fra 1760, opprinnelig laget av John Baskerville. Bastardskrifter Betegnelse på skrifter med tilgjort snitt, blanding av flere rene skrifter. Baud Måleenhet for hastighet ved overføring av data over analogt telenettet. Begravelse Typografisk betegnelse på ord som er uteglemt. Berthold Kjent grotesk-skrift. Laget av Herman Berthold Beskjære 1. Renskjære en fotografisk original, utvelgelse av det utsnittet av originalen som skal brukes. 2. Renskjære en bok eller et hefte på 2 eller 3 kanter. Bestrøket papir Papir som er bestrøket med ulike pigmenter for å forbedre trykk-kvaliteten. Bindtrykk Trykk på bokrygg eller på bindets forside. Binært tallsystem Grunntallsystem bestående av to siffer, 0 og 1. Brukes i datateknologien.

3 Bit Forkortelse for den engelske betegnelsen Binary Digit = binærsiffer, Enheten i den binære tallsystem (0 eller 1) og samtidig den minste lagringsenheten i en datamaskin. Bitmap Digital beskrivelse av et bilde, side, eller tegn. Objektet beskrives ved bruk av små ruter. Hver rute inneholder informasjon om hvilken farge som skal gjengis, og hver rute representerer det minste biledelement (pixel). Bleket masse Kjemisk masse som har vært gjennom en blekeprosess for å kunne brukes som råstoff i trefritt papir. Blekkstråletrykk Se inkjet. Blindpreg Forhøyning/fordypning av skrift eller symboler på papir eller annet medium, farge brukes ikke. Blistering Blæredannelse. Bløtt papir Betegnelse for en type fotografisk papir som gir et bilde med lav kontrast. Blåkopi Kontaktkopi av filmontasjen, brukes som sluttkorrektur av trykkformen før plater fremstilles. BMP Bit MaP file. Grafisk fil-format. Boktrykk Se høytrykk. Borgis Skriftstørrelse på 9 punkter. Brannvegg System for adgangskontroll til deler av et datanettverk. Brilliant Minste skriftstørrelse på 3 punkter. Bronsering Metode for trykking med metallholdig tinktur («sølv» = aluminium; «gull» = messing eller bronsepulver). En klebende lys grunnfarge trykkes på arket, deretter strøs tørt fargepulver på arket. Etter tørking fjernes det overflødige fargepulveret. Browser Dataprogram som tolker HTML-koder, noe som muliggjør å lese dokumenter på internett. Bryllup Typografisk betegnelse for ord, linje eller avsnitt som er satt to ganger. Brødskrift Vanlig betegnelse på den skriften eller skriftgraden som benyttes til den fortløpende tekst. Bulk Med bulk forstås papirets tykkelse i forhold til dets vekt. Byte Måleenhet for lagringskapasitet på et elektronisk lagringsmedium. En byte består av 8 bit. Børstevalse Valse i et fukteverk, som «spruter» vann inn på fordelervalsen. Båndbredde Betegnelse på overføringskapasitet i et nettverk. C-serien Konvoluttformat, utgangspunktet for formatserien er C0 som er 917 x 1297 mm. De videre formater får man ved å halvere lengden på det opprinnelige arket. Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Cache Et mellomlager i en Pc. Inneholder til enhver tid de delene av indre lager som det forventes at det er bruk for. Benyttes for å øke hastigheten på de oppgavene som skal utføres. CAD Computer-Aided Design. Datastyrt konstruksjon. CAM Computer-Aided Manufacturing, dvs. datastyrt produksjon. CAP Computer-Aided Publishing. System for datamaskinassistert trykksakfremstilling. Forkortelsen brukes bl.a. i forbindelse med orddelingsprogrammer, fotosetteutstyr m.m. Cast coated Papirbestrykningsteknikk, som gir ekstremt høy glans ved at bestrykningssjiktet presses mellom høyglanspolerte sylindere. CCD-brikke Charged Coupled Device. Brikke for digital innmating, som kan gjøre 2096 avlesninger. Teknikken bygger på at CCD-platen ved refleksjon av en fargetone fra et bilde, kan bestemme dens plass i en toneskala med 256 varianter. Brikken anvendes blant annet i moderne planskannere, og i digitale kameraer. CCD-skanner Se planscanner. CCR Complementary Colour Reduction, se akromatisk repro. CD Forkortelse for «compact disc», et optisk lagringsmedium opprinnelig utviklet som lagringsmedium for digitale lydsignaler. CD-ROM Forkortelse for Compact-Disc Read Only Memory. Medium for lagring av digitale data. Disken kan bare leses, m.a.o. det kan ikke gjøres endringer eller tilføyelser. Cicero Typografisk måleenhet, 1 cicero = 12 punkter. CIE Commission Internationale de l Eclairage CIELab-systemet Et system for definering av fargenyanser. CMM Color Matching Methode. CopyDot Skanner som brukes for å digitalisere materiale som er rastrert. Copyright Rett til å gjengi. Det er påbudt i bøker og andre kommersielle publikasjoner å opplyse hvem som har copyright. Det er ikke lov å gjengi noe fra publikasjoner som er merket med copyright uten rettighetsinnehavers tillatelse. Computer to press Teknologi hvor trykkbildet dannes i trykkmaskinen, ut fra en digital original. CTP Computer To Plate. Teknikk som muliggjør fremstilling av trykkplater direkte fra digitale data uten bruk av film. Cyberspace Den kunstige verden som dannes i nettverket av datamaskiner på internett, parallelt med virkeligheten. Sted, tid og rom har en annen betydning enn i den virkelige verden. Uttrykket ble skapt av science fiction forfatteren William Gibson i boken Neuromancer.

4 Dandy rulle Messingduk-trommel som ligger ovenpå vireduken i slutten av papirmaskinens våtparti. På dandyrullen kan en sy på de merker en ønsker presset inn i papirbanen som vannmerker. Dash Tankestrek. Database Samling av data som en strukturert i et forhåndsdefinert system, i et format som gjør det mulig å hente og behandle informasjonen etter behov. Databuss En transportvei for elektroniske signaler i en datamaskin. Datafil Oftest kalt «fil» en samling av data som naturlig hører sammen, og behandles som en enhet (f.eks. en adressefil over et firmas kunder, sammensatt av en rekke poster, som hver inneholder navn og adresser på en kunde). Datagrafikk Digitalt fremstilte illustrasjoner. Datel Nett-tjeneste for dataoverføring over telenettet. DCS Desktop Color Separation. Et grafisk format for fargeseparering, benytter 5 EPS-filer en til hver CMYK farge, og en til forhåndsvisning av bildet. DDL Document Discription Language. Et sidebeskrivelsesspråk. Deleatur (dl) ta bort tegn, brukes ved korrektur Densitet Fargetetthet, svertningsgrad (eng. den-sity). Densitometer Instrument for måling av mengden lys som absorberes ved belysning av en film eller trykk. Desktop publishing Fremstilling av trykksaker ved hjelp av datamaskiner. Diamant Skriftstørrelse på 4 punkter. Didotpunkt Europeisk typografisk måleenhet. 1 punkt = 0,376 mm. Et engelsk punkt = 0, tomme. Digelpresse Høytrykkspresse hvor trykket, i motsetning til sylindertrykk, skjer mellom to flate jernfundamenter. Digitale data Distinkt avgrensede data, som er angitt i det binære tallsystem. Digital kamera Fotoapparat som danner bildet elektronisk umiddelbart, uten bruk av film. Digitaltrykk Metoder for fremstilling av trykk hvor trykkbildet dannes utelukkende ved bruk av digital teknologi. DIN Forkortelse for Deutsche Industrie Normen, tyske industrinormer. Disk Forkortelse for magnetisk disk. En tynn plate som muliggjør lagring av data på begge sider i sektorer. Dobbelmittel Skriftstørrelse på 28 punkter. DPI Dots Per Inch. Mål for utskriftsoppløsning, brukes blant annet om printere, og betegner hvor mange punkter denne kan gjengi pr tomme. Draw-down Metode til kontroll av en trykkfarges nyanse og dekkevne. Dummy Prøveeksemplar av en trykksak, som skal gi inntrykk av det ferdige produktets størrelse og volum, samt hovedtrekk av utforming og innhold. DVD Digital Video Disk. Dypetsing Fjerning av bakgrunn på et bilde eller liknende, slik at motivet fremheves. Dyptrykk Trykkmetode der trykkformen består av en kobbertrukket sylinder der trykkbildet graveres eller etses ned i overflaten. En tynn, lettflytende farge blir påført sylinderen, deretter blir overflødig farge fjernet med en rakel, slik at den kun blir liggende igjen i de forsenkede partiene, og sylinderen presses mot papiret som opptar fargen. Framstillingen av trykkformen er kostbar og komplisert og metoden egner seg bare for store opplag. Trykkingen foregår i rotasjonsmaskin. EAN-kode European Article Numbering. Kode som er sammensatt av tretten sifre, som uttrykkes både gjennom tall og strekkode. Strekene er optisk lesbar, identifikasjonen skjer ved å lese mellomrommene mellom strekene og tykkelsen på strekene. Hvert vareslag er merket med en entydig kode, som angir produsentland, produsentnummer, varenummer, og kontrollsiffer. EDI Elecronic Data Interchange. Internasjonal standard for utveksling av dokumenter, på norsk kalt EDU (Elekronisk DataUtveksling). Elektronisk sidemontasje Arbeidsoperasjon hvor man ved hjelp av elektronisk databehandlingsutstyr og programvare setter sammen ulike, selvstendige originaler av tekst og/eller fotografier til en komplett side. Enke Siste linje i et avsnitt. Kommer denne øverst på neste side, blir den en «horunge» EPS Encapsulated PostScript. PostScript filformat som brukes til å transportere bildeinformasjon mellom ulike applikasjoner og plattformer. Kan inneholde dypetsingsmaske, en såkalt path. Espartopapir Framstilt med tilsetning av esparto eller alfacellulose. Papiret blir meget voluminøst og lett, og er særlig godt egnet som trykkpapir der hvor en ønsker at boken skal ruve. Etsing Brukt om et grafisk etsearbeid, prosessen å etse for høytrykk (klisjé), eller plate (litografi), eller sylinder (dyptrykk). Europa-serien Trykkfarger som er laget etter nyansene i DIN-normen og Kodak-serien. Faktor Avdelingsleder eller formann i grafisk bedrift. Falsing Bretting av trykksaker etter bestemt orden. Gjøres oftest maskinelt. Falsemaskin Maskin som falser papir. En skiller mellom knivfalsemaskiner og lommefalsemaskiner, ofte har en også kombinasjoner av de to system. Falsetrakt Trekantet trakt, som ved hjelp av et tilknyttet valsesystem bretter papirbanenpå midten i banens lengderetning.

5 Fargefilter Filtre som brukes ved fargereproduksjoner. Farget glass/plast mellom objektivet og det fotografiske materialet, som bl.a. gjør det mulig å separere de subtraktive grunnfargene (CMY) ut fra primærfargene (RGB), slik at man fotografisk kan fremstille plater/filmer for Cyan, Magenta, Yellow. Fargegrense Fotografisk uttrykk for skillelinjen mellom to forskjellige fargeområder i et bilde. Fargeseparasjon Et fargebilde gjengis på trykk (vanligvis) ved bruk av 3 grunnfarger (gul, magen-ta, cyan) + sort. Ved hjelp av fargefiltre separeres bildet til fire filmer, en for hver farge. De fire filmene utgjør et fargeseparasjonssett. Fargestilling Grad og kvantum av farge som overføres til trykkmaterialet, som regel kan dette reguleres i pressen. Fargestrips En standardisert kontrollstripe som plasseres på trykkarket ved firefargetrykk. Fargestripen viser trykkfargenes densiti, jevnhet, punkt-stigning og lignende, og er til hjelp for trykkeren for å holde jevn trykkvalitet. Fargerom Definisjonsform for hvilke farger som det er mulig å gjengi ut fra de gitte forutsetninger. Fargetemperatur Angivelse av den spektrale energifordelingen til lyset fra et ideelt svart legeme som har en bestemt temperatur. Temperaturen oppgis i kelvin. Fargetemperatur brukes for å karakterisere den fargesammensetningen en lyskilde gir. Fargemodell Systematisk oppbygget system for å kunne beskrive farger. Ferdiggjøring De forskjellige prosesser som skal til for å gjøre en trykksak helt ferdig, f.eks. falsing, stifting, skjæring osv. Fet/halvfet Betegnelse på bokstavtype med kraftigere linjer enn i normal (mager) stil. Fiber Cellulose eller tremassefiber som papir er bygget opp av. Fiberoptikk Teknikk hvor det benyttes modulert lys som databærer. Fiberretning Om papir, betegner hvilken retning mesteparten av fibrene er orientert, denne orienteringen bevirker at papiret har ulike egenskaper angående styrke, stivhet, dimensjonsbestandighet på langs kontra på tvers av fiberretningen. Filetter Buete metallstempler som brukes ved trykking av linjer og tverrbånd på bøker Filmsats Se fotosats. Finpapir Bestrøket papir laget av i hovedsak kjemisk masse, egner seg godt til skrive- og trykkformål. Fisk Fremmed type i sats. Flex-test Dynamisk testing av styrken hos klebebundne bøker. Blir også betegnet som bladvende-test. Flexografi Høytrykksmetode som benytter fleksible klisjéer av elastometrisk polyester eller gummi. Klisjéen limes på en sylinder. Trykkmaterialet presses mot trykkformen ved hjelp av en trykksylinder. Floppydisk Se Disk. FM-raster se frekvensmodulert raster Folder Trykksak som falses parallelt, med mer enn en fals. Folietrykk Trykk med varmepregefolie som regel etter digelprinsippet. Form Trykkform, dvs. de sider som må trykkes sammen på sylinder eller plate for å komme i riktig rekkefølge på arket etter falsingen. Formering Det at omslaget på hefte eller bok stikker ut over materien på to eller tre kanter. Forsats Det dobbelte dekkbladet av papir som bokbinderen dekker permens innside med, mens den andre delen ligger over eller under materien og dekker denne. Fotomontasje Bruk av motiver fra forskjellige fotografier for fremstilling av et nytt bilde, som inneholder disse motivene. Fotopolymer Et polymert stoff, hvis egenskaper endres ved lyspåvirkning. Frekvensmodulert raster Raster hvor alle punktene er like store, lyse toner gjengis ved bruk av få rasterpunkter, mens mørkere toner dannes ved bruk av flere rasterpunkter. Et rasterpunkt er normalt 28µm. Frontispice Helsides illustrasjon som vanligvis står mot tittelsiden i enkelte bøker. Ofte trykket som separat plansje og klebet inn. Fyllstoffer Ikke organiske komponenter i papir. Førstekorrektur Første korrekturavtrykk, som tas som spaltekorrektur før ombrekking av satsen. Gamma Brukes ved korrigering av bilder for å avpasse toneomfanget i bildet til det mediet det skal brukes. Tar også hensyn til hvordan det menneskelige øyet opplever toneforskjeller. Garamond Fransk skriftskjærer og skriftstøper, berømt for vakre skriftsnitt, særlig ett som bærer hans navn. GCR Gray Color Replacement. Se akromatisk repro. GIF Graphics Interchange Format. Fil-format til å utveksle bilder og illustrasjoner mellom datamaskiner i nettverk. I dag standardformat for bilder på internett. Glansfarger Trykkfarger, som får en hard og glinsende overflate ved tørking. Inneholder forholdsvis mye lakk og ferniss. Grad Betegnelse for størrelsen av skriftene. Gradasjon Angivelse av i hvilken grad film har evnen til å gjengi ulike kontraster, Angis ofte med en gradering fra ekstra myk, til ekstra hard, hvor ekstra hard angir evne til å gjengi høy kontrast. Grafikk Manuelt, mekanisk og/eller kjemisk framstilt kunst. Kopperstikk, radering, original litografi, tresnitt i meget begrenset opplag. Oftest nummerert.

6 Gramvekt Papirets eller kartongens vekt pr. kvadratmeter. Grantiol Voksbelagt tekstil som benyttes til bindmateriale i bokbinding. Gripetak Den del av trykkarket hvor griperne i trykkmaskinen tar tak i trykkarket og fører det gjennom maskinen. Denne del av arket kan det derfor ikke trykkes på. Grotesk Skriftsnitt bare med den latinske bokstavens grunnform. Den er uten seriffer. Grunnfarger Primærfarger ved fargeblanding. Ved additiv fargeblanding kombineres rød, grønn og blå. I substraktiv fargeblanding kombineres cyan, magenta og gul. Gullsnitt Bokblokkens beskårne snitt belagt med bladgull eller bestrøket (dekket) med gull-bronse. Gjøres på toppsnittet eller (mer sjelden) på alle tre snitt. Gummiduk Det overførende element i offsetpressen. Gummiduken er strukket rundt den såkalte duksylinderen og overfører trykkbildet fra trykkplaten på platesylinderen til papiret på mottrykksylinderen. Gummiering 1. Å overstryke en offsetplate med gummiarabicum for å beskytte denne mot oksidering. 2. Gummiering benyttes også innen ferdiggjøringsindustrien om de forskjellige former for liming og bestryking av papir med lim. HaloRing I fotografien brukt om spredning av lyset fra kraftig høylys inn på de tilgrensende områdene. Halvfransk bind Innbinding med rygg og hjørner av skinn. Halvtone Autotypi-reproduksjon, bilde sammensatt av rasterpunkter eller linjer med forskjellig størrelse. Halvtoneoriginal Bilde med ulike nyanser av grått, like fra hvit til svart, såkalte «ekte halvtoner». Trykkteknisk gjengis et halvtonebilde med rasterpunkter. Hardware/hardvare Maskinvare, maskinutstyr, maskinelt utstyr som kan brukes til databehandling. Heading Hode, tittel eller overskrift. Hefteomslag Kartongomslag for bøker. Hefting Sying med tråd ved innbinding av bøker. Helbind Bokbind som er overtrukket med ett og samme materiale (skinn, sjirting eller papir) over hele bindet. Helfransk bind Helskinns-bind. Hengende bokstaver Bokstaver, som ved feilsetting henger ned i neste linje i en tekst. Hexacrome Pantones seksfarge system, som kombinerer trykk i rød, gul, blå, oransje og grønn, samt sort. Metoden gjør det mulig å gjengi over 90% av Pantone Matching System fargene. Hi-Fi Color Fargetrykk med høy troverdighet, vanligvis benyttes syv farger, dette muliggjør gjengivelse av flere nyanser enn ved tradisjonell CMYK. Spesielle reproteknikker må brukes. Holografi Metode for tredimensjonal bildefremstilling ved hjelp av laserstråler. Interferensfenomen mellom påfallende og fra gjenstanden reflektert laserlys, registrert i lysfølsomme transparente sjikt, som siden ved gjennomlysning med samme slags laserstråling. For øyet oppfattes dette som et tredimensjonalt bilde (ikke kan reproduseres ved trykking). Hologram Todimensjonalt bilde, som gir illusjon av å være tredimensjonalt. Fremstilles ved hjelp av laserlys. Det finnes i dag metode for masseproduksjon av hologrammer («trykking») ved bl.a. preging. Hoppvalse En valse i et farge/fukteverk, som har til oppgave å overføre trykkfarge/fuktevann fra duktorvalsen til farge/fuktevalsene. Horunge Del av en linje, som er blitt stående for seg selv, skilt fra resten av teksten, f.eks. som første linje på ny side. Se også «utgangslinje». HTML Hyper Tekst Markup Language. Et programmeringsspråk som brukes i multimediaproduksjon, og på WWW. Høylys De lyseste partier i et fotografi eller en illustrasjon. Høytrykk Trykkmetode, hvor trykkbildet trykkes fra opphøyde delene i en trykkform. Metodevarianter er pregetrykk, blindtrykk, flexografi og vanlig høytrykk (tidligere kalt boktrykk). Hårstrek De tynne linjer i bokstavformen. IARIGAI International Association of Research Institutes of the Graphic Arts Industries. Internasjonal sammenslutning av grafiske forskningsinstitutter. ICC International Color Consortium ICC profil Standardisert informasjon som beskriver utstyret som brukes i forbindelse med color management. Består av en datafil som inneholder informasjon om hvilke fargeromenhetene opererer i, hvilke fargeegenskaper den har, og hvordan den avviker fra ideell oppførsel i fargerommet sitt. ICR Integrated Colour Removal, se Akromatisk repro. Illustrasjon Tegning eller fotografi, oftest av informativ art Imprimatur Til å trykke, trykk-klart. Indiapapir Tynt trykkpapir, også kalt bibelpapir. Gram vekt g/m2 Inkjet En trykkprosess, benytter en teknikk hvor blekk sprøytes direkte på papiret. Det anvendes ikke noe overføringsmateriale, elektroniske impulser fra en datamaskin styrer fargedysene direkte. Blir på norsk kalt blekkstråletrykking. Innfelling Illustrasjon som er felt inn i satsen, på mindre bredder, slik at det er sats ved siden av illustrasjonen. Innrykking Innrykking av satsen fra venstre, for nytt avsnitt.

7 Interfoliering Dvs. å forsyne en bok med blanke blad mellom hvert trykt blad, oftest for bruk av notater. Internett Verdensomspennende nettverk av datamaskiner. Har utspring i Arpa-nett, som ble utviklet av det amerikanske forsvaret på slutten av 1960-årene. Iristrykk Fargetrykk hvor en oppnår en spesiell effekt ved å legge flere farger samtidig i fargekassen på trykkmaskinen, slik at disse vil flyte i hverandre på trykket. ISBN Forkortelse for «Intetnational Standard Book Number» - et referansenummer, som gis ethvert utkommet verk utgiversted, forlag, tittel, etc. Det er innkodet i et nummer på ti siffer. Hver ny utgave av en bok får et nytt ISBN-nummer. ISDN Integrated Service Digital Network. Tjenesteintegrert digitalt nett, et heldigitalt samband/ kommunikasjonsnett. I motsetning til å bruke modem, hvor de digitale signaler omgjøres til analoge tonesignaler før de sendes ut over de vanlig telefonlinjer, vil de digitale signalene være uforandret fra de forlater serieporten på PC en til de er fremme i mottakerens PC eller filserver. ISO International Organization for Standardization. Organisasjon leder og utarbeider ulike internasjonale standarder. En aktuell ISO-standard er ISO 9000, som tar for seg kvalitetssikring. Organisasjonen har sitt hovedsete i Genève. Joystick En spak som gjør det enkelt å styre markøren på en dataskjerm. JPEG Joint Picture Expert Group. Komprimeringsstandard for digitale stillbilder. Mye brukt filformat for visning av bilder på internett Kalendreringsmaskin Bearbeidingsmaskin i papirfabrikken. Maskinen glatter ut overflaten ved press og friksjon mellom stålvalser. Kalibrere Justering av et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt, for at instrumentet skal gjengi riktige verdier. Kanon Skriftstørrelse på 36 punkter. Kantskåret Bøker som er skåret på alle tre sider på en gang i en såkalt treknivstrimmer. Gjøres særlig på pocketbøker. Kapitelbånd Smalt tekstilbånd som limes på bokryggen oppe og nede. Kapiteler Store bokstaver med de små bokstavers billedhøyde. Karakterer 1. En enkelt satsenhet, f.eks. en bokstav et tall eller et tegn. 2. Et sett symboler, som ved elektronisk databehandling representerer et tall, en bokstav e.l. Karbonpapir Papir som på den ene siden er belagt med et kopierende sjikt. Karduspapir Glittet kraftpapir av grov masse. Oftest brunt eller grått. Kartong Et stivt papir som er sammensatt av flere lag av forskjellige kvaliteter som tremasse, cellulose, makulatur o.l. Det finnes ingen faste grenser mellom papir og kartong, men oftest ligger kartongkvaliteter på g/m2 Kartonasje Fabrikkframstilt emballasje som esker, sjaktler, hylser o.l. Kasjering Overtrekking av papir eller kartong med en tynn plastfolie, f.eks. acetatfolie. Kelvin SI-enhet for termodynamisk temperatur. Enheten er definert ut fra det absolutte 0-punkt (- 273,15ºC), som tilsvarer 0K, (0ºC =273,15 K). Brukes som måleenhet for fargetemperatur. Kjemigrafi Fotokjemisk framstilling av klisjéer i metall. Klisjé For høytrykk sink- eller kopperplate med opphøyd (etset) bilde. Klisjébetegnelsen kan også brukes i forbindelse med andre materialer, som nylon, plast, gummi, men er ikke absolutt dekkende. Klutholdig papir Papir som inneholder tekstilfiber. Knepen sats Sats som er satt med redusert ordmellomrom. Kollotypi Engelsk betegnelse for lystrykk. Kolofon Tekniske opplysninger om boken. Plassert foran eller bak i boken. Kompatibel Samsvarende. Kompatible enheter snakker samme språk; kompatible datamaskiner kan kommunisere med hverandre. Kompress Teknisk betegnelse for satslinjer uten mellomrom mellom linjene. Konvertering Brukes bl.a. om omforming av data fra en filformat til en annen uten at innholdet endres. Kopperstikk Grafisk kunstform hvor tegningen er stukket i kopper. Platen må trekkes av som dyptrykk. Korpus Den vanligste (brød) skriftstørrelse. 10 typografiske punkter. Korrektur Avtrykk av satsarbeid. Trykkeriet lager først en huskorrektur, hvor sats og manus sammenliknes og leses før korrektur sendes kunden. Når siste korrektur er forelagt og lest av kunden, er trykkeriet bare ansvarlig for eventuelle senere tilkomne feil. Korrekturavtrykk Avtrykk av sats, forandring eller rettelser av feil som er oppstått under settingen. Korrekturseddel Seddel som følger korrekturavtrykk fra trykkeriet. Her påføres eventuelt hvilke rettelser/endringer som skal foretas, eller det signeres for godkjent korrektur, kan trykkes. Korrekturtegn Tegn som nyttes til å markere feil og rettelser i korrekturen. I Norge er disse tegn standardisert. Korrigerende retusj En neddemping av toneverdiene i omgivelsene i at bilde for å få hovedmotivet til å tre bedre frem. Det kan gjøres fotografisk, eller ved hjelp av airbrush. Kraftpapir Sterkt pakkepapir produsert av sulfatkraftcellulose. Brukes til sekker, poser, innpakning. Leveres både i brunt og bleket hvitt. Krompapir Spesielt til flaskeetiketter og sjokoladeomslag.

8 Kvartbind Bokinnbinding hvor bokens rygg er av sterkere materiale enn det øvrige bindet (oftest skinn). Kunsttrykkpapir Trefritt eller treholdig papir som er bestrøket med et lag av kritt/kasein forsterket med lim. Leveres så vel matt som med høy glans. Benyttes oftest til finere rasterarbeider. Kursiv Hellende skriftform. L*A*B Fargerom Se Cie-lab Lagringstetthet Mål for den mengde informasjon uttrykt i kb (kilobyte), som kan lagres på en databærer (f.eks. diskett). Lakkering (UV-lakk m.m.) Også betegnet fernissering. Lakkering av trykksaker foretas hovedsaklig av to grunner; dels for å gi den trykte overflaten en ekstra glans, dels for å gi den en beskyttelse mot mekanisk eller kjemisk påvirkning. Laminering Framstilling av et laminat, et produkt framstilt ved sammenføyning av to eller flere lag av samme eller ulike materialer. LAN Local Area Network. Geografisk avgrenset datanett for å overføre informasjon mellom separerte datamaskiner. Teknikken muliggjør flerbrukersystem. Laserende farge Farger som er gjennomskinnelige, i motsetning til dekkende farge. Laserprinter Printer som benytter magnetografi. Laserrastrering Elektronisk rastrering av både sort/hvit bilder og fargebilder med laserlys, uten hjelp av kontaktraster. Latent bilde Det eksponerte bildet før det fremkalles. Bildet er helt usynlig på en fotografisk film selv i det skarpeste mikroskop. Kan gjøres synlig ved hjelp av en kjemisk prosess, fremkallingen. Layout Anvisning for utformingen av en trykksak, f.eks. plassering av elementene i en annonse eller liknende. Layoutskjerm Typografisk skjerm, som viser ferdig utseende av f eks. en avisside. LED Light Emitting Diode. Lysdiode. Lesepenn Utstyr i form av en penn, som leser strekkoder (EAN, UPC o.l.) eller optisk lesbar skrift. Limfres Sammenføyning av en boks arkdeler ved liming. Limstyrke Styrken på en limforbindelse. Litografi Reproduksjons- og trykkmetode. Bygger i prinsippet på motsetningsforholdet mellom fett og vann. Betegnes som plantrykk, da de trykkende flater ligger i samme plan som trykkplaten forøvrig. Originalen tegnes direkte på stein eller sinkplater, eller overføres med fotomekanisk metode (fotolito). Trykkbildet er preparert slik at det frastøter vann, men griper den fete trykkfargen. Øvrige deler av trykkplaten holdes fuktig under trykking og tar derfor ikke farge. Trykkteknisk deles litografi i tre grupper: stentrykk, sinktrykk og offsettrykk. Ved stentrykk er trykkbildet på flate kalksteiner av spesiell type. Ved sink og offsettrykk benyttes bøyelige plater som spennes rundt en sylinder. Offsettrykket er en videreføring av sinktrykket. Ved sinktrykk overføres trykket direkte fra trykkplaten til papiret, men ved offsettrykk overføres trykket først til en gummiduk som er festet rundt en sylinder, som igjen gir trykket til papiret. Dette gir større frihet i valg av papirsorter. Samtidig gir det trykktekniske fordeler, særlig når trykkbildet inneholder fine raster. Lugging Iblant benyttes betegnelsen «napping». Brukes når papiroverflaten rives opp i trykkbildet. Skyldes for streng farge, for svak papiroverflate eller en kombinasjon av begge. Lumen Måleenhet for lysstrøm. Lux Måleenhet for belysningsstyrke, 1 Lux = 1 Lumen/m2 Lysekte Den evne farger har til holde sin kulør. Den evne papir har til å holde sin hvithet. Lystrykk Trykkmetode hvor trykkelementet består av en glassplate belagt med et tynt lag gelatin som gjøres lysømfintlig ved hjelp av kromsyre. Trykking minner om det litografiske prinsipp, da også lystrykk benytter prinsippet med motsetningen mellom fett og vann. Trykkresultatet er fint og kjennetegnes ved sin finkornete gjengivelse. Mac OS Operativsystem til Macintosh. M.F. Fellesbetegnelsene på ensidig galt papir. M.G.-CAP Et treholdig papir, glatt på papirets ene side. Fabrikkeres med et minimums innhold av mekanisk tremasse på 60%. Leveres ned til gram vekt 20 g/m2. M.G. Poster Et trefritt papir som leveres glatt bare på den ene siden. Papiret leveres alltid hårdlimet med mindre tilsetning fyllstoffer. Leveres med gram vekt ned til 40 g/m2. Magnetisk blekk/farge Blekk/trykkfarge som inneholder små magnetkorn og som gir et trykk, som kan leses av både mennesker og av spesialutstyr. Magnetisk leser Spesialmaskin som leser spesialtegn trykt med magnetiserbar farge (som inneholder jernoksid). Se også Magnetisk blekk/farge. Magnetografi Trykkmetode, der trykkbildet bygges opp på en sylinder med magnetiserbar overflaten. De trykkende områdene får en positiv ladning. Etter denne elektriske oppladningen blir sylinderen ført forbi en innfargingsenhet. Her trekker de positivt ladede områdene til seg negativt ladet fargepulver. Deretter blir trommelen ført mot positivt ladet papir, som opptar fargepulveret. Papiret passerer til slutt en varmeenhet, som herder fargepulveret. Mailer Reklametrykksak som innbefatter innlegg, omslag, svarkort etc., føyd sammen til en enhet. Manilakartong Brukes til merkelapper, omslag, kort m.v. Framstilles av tremasse cg cellulose. Maskinretning Den retningen hos papir eller papp, som er parallell med banens langsretning i papirmaskinen. Materie Løse, ferdigtrykte ark, før de falses og bindes inn.

9 Metameri Det forhold at to ulike farger oppfattes som like på grunn av ugunstig betraktningslys. Medival En gruppe romantisk antikvaskrift med fri kunstnerisk utforming og avrundete seriffer. Mellomlegg Innlegging av rene ark mellom de trykte, ofte nødvendig for finere trykkarbeider hvor det er fare for avsmitting. MICR Magnetic Ink Character Recognition. Se Magnetisk leser. Mignon Skriftstørrelse på 7 punkter. Minuskler Små bokstaver. Mispasning Betyr at trykkfargene på papiret ikke er i riktig posisjon i forhold til hverandre. Moaré Utilsiktet mønster som kan oppstå på et flerfargerasterbilde når feil rastervinkel er benyttet, kan også oppstå ved reproduksjon av tidligere rastrerte bilder. Modem Forkortelse for Modulator-Demodulator. En enhet som konverterer datamaskinens elektroniske signaler til analoge signaler, som kan overføres på det analoge telefonnettet. Modemet er også i stand til å konvertere mottatte analoge signaler tilbake til digitale data. MO-disk Et lagringsmedium som benytter en kombinasjon av magnetisk og optisk teknikk. Montasje Sammenklebing av ulike selvstendige originaler eller fotos til en kombinert illustrasjon. Multiring-system Løsbladsinnbindingsmetode, hvor bladene holdes fast i et ringbind med et meget stort antall ringer. NC Nettverks Computer. Nedrykking Begynnelses side hvor selve tekstlinjen begynner litt ned på siden. Negativ Fotografisk film med omvendt lysforhold i relasjon til det positive, endelige bildet. I det grafiske fag i dag særlig benyttet i forbindelse med offsetreproduksjon. Nett, nettverk Sammenknytning av flere datamaskiner og terminaler, slik at disse kan kommunisere med hverandre og dele utstyr som skrivere og servere. Nonpareille 6 typografiske punkter = en halv cicero Offset Plantrykk eller litografisk trykkmetode hvor trykkbildet overføres via en sylinder bekledd med en spesiell gummiduk. Se litografi. Offsetplater Trykkformer for offset, hovedsaklig av aluminium. Trykking, som skjer fra en fuktet, plan trykkplate med fettholdige trykkfarger, er muliggjort ved det kjemiske motsetningsforholdet mellom fett og vann. Oktavformat Det format man får når man falser et trykt ark tre ganger, slik at det blir åtte blad med 16 sider. Høyden er under 25 cm. Ombrekking Arbeidet med å plassere alle deler av et hefte, tidsskrift, bok ol. etter plan og ønske, samt deretter å justere alle sider på nøyaktig lik høyde. Omfangsberegning Beregning av en trykksaks endelige sideantall på basis av manuskriptets totale antall tegn. Opasitet Papirets ugjennomskinnelighet. Oppløsning Uttrykk for evnen til å gjengi fine detaljer. Oppslag De to motstående sidene i et hefte eller en bok. Optisk leser Maskin som leser et maskinskrevet manuskript og gjør det om til kode som så kan mates til et elektronisk minne. Overskudd Papiroverskudd før trykkingen eller overskudd av ferdige trykksaker. Pagina Side i en bok. Paginere Forsyne en side med sidetall. Parallellport En kontakt der det er mulig å overføre de databiter som til sammen utgjør et tegn samtidig. Parallellporter brukes vanligvis til tilkopling av skrivere. Parametre En rekke faste eller variable verdier, som definerer måten et program eller et system fungerer på. Paste-up Montasjesammenklebing av ulike, selvstendige originaler, fotos, tegninger, tekst etc. til en kombinert side klar for framstillingen av trykkplaten. Benyttes om det ferdige resultat. Arbeidsprosessen kalles gjerne å «paste» eller å «brekke om». PCR Polychromatic Colour Reduction, se Akromatisk repro. PDF Portable Document Format. Filformat for utveksling og visning av dokumenter. Filformatet er uavhengig av hvilken plattform og programvare som benyttes, derfor egner det seg godt som standard format for utveksling mellom ulike enheter, benyttes sammen med programvaren Akrobat. Perforering Hjelpemiddel som gjør det mulig å fjerne deler av et arket på en enkel måte. Består av små huller eller kutt som punktvis frigir den aktuelle del av arket. Pergamyn Spesialbehandlet papir som hindrer gjennomslag av fett. Petit Skriftstørrelse på 8 punkter. PICT PICTure. Filformat som brukes på Macintosh til utveksling og arkivering av billedfiler. Pixel Bilde-element, den minste enhet ved digital bildebehandling. Pixel er et kvadrat. Angis med antall pixler pr cm. Jo større oppløsning (antall pr cm, eller tomme), jo bedre oppløsning. Piano Utbrettet eller ufalset papirark. Platformuavhengig Betegnelse for elektroniske signaler som er i en form som kan tolkes av ulike systemer, uavhengig av hvilket operativsystem/ programvare som benyttes.

10 Planskanner Skanner som bruker en CCD-brikke for å omdanne reflektert lys til digitale signaler. Plantrykk Offset eller litografi hvor de ikke trykkende og trykkende deler ligger i samme plan. PMS Pantone Matching System. Et innenfor grafisk bransje akseptert referansesystem for angivelse av fargenyanser. Postpapir Bedre limt papir, g/m2. PostScript Et sidebeskrivelsesspråk utviklet av Adobe. Er godt egnet til å beskrive bilder, illustrasjoner og tekst på en side, har blitt en standard i grafisk bransje. Det er også et filformat og et programmeringsspråk. PPI Pixels Per Inch. Mål for oppløsning på digitale bilder, og dataskjermer. Preflight Kontroll av PostScriptfil, før den skal rippes og skrives ut på film eller plate. Det brukes programvare som kan vise PostScriptfilen på skjerm, slik at man kan se at markeringer, fonter og bilder er riktige. Pregetrykk Høytrykkmetode som preger trykkbilde i arket, gir en lys-/skyggevirkning. Prima form Den side av trykkformen på et ark hvor førstesiden står, i motsetning til sekundaformen. Prepress Førtrykk Programvare Instruksjoner (programmer, programmeringsspråk og/eller rutiner), som kontrollerer datamaskinens funksjoner og virkemåte. Består av to hovedtyper: systemprogrammer og anvendelsesprogrammer (application programs) Prosessor Sentralenheten i datamaskinen. Den består av kretser, som kan utføre aritmetiske og logiske funksjoner, hente og dekode instruksjoner og data, skrive data til minnet og kommunisere med eksterne kretser og enheter. Proof Se prøvetrykk Prøvetrykk Et forsøk på å simulere (etterlikne) det ferdige trykkresultatet som fremstilles i en trykkpresse. Det kan enten gjøres direkte fra digitale data, på en skriver, eller på grunnlag av reprofilmer som kopieres til et bæremateriale. Punkter Enhetsmål for typografi. 1 m. = 2660 punkter. Punktstigning Utilsiktet økning av rasterpunktets størrelse, som følge av forhold i reproduksjonsprosessen. Påleggsapparat Apparat som tar arket fra papirstøten og fører det til trykkpressen. Radering Polert plate hvor trykkbildet ripes inn i en hinne, hvoretter platen etses slik at bildet blir etset ned i platen. Trykkes som dyptrykk. Rakel Kniv med fleksibelt metallblad, som ved dyptrykksprosessene og i aniloxfargeverk fjerner overskudd av trykkfarge fra trykksylinder henholdsvis aniloxvalsens overflate. RAM Random Access Memory. Maskinvarekomponent som utgjør mesteparten av intern arbeidshukommelse i datamaskiner. Brukes både til skriving og lesing av data i binærform. Innholdet oppbevares bare så lange maskinen er i drift. Rastervalse Se Aniloxvalse Raster Linjemønster som deler opp et reprodusert bilde i punkter. Rasterfrekvens Betegnelse for antall rasterpunkter pr. lengdeenhet. Angis i linjer/cm, eller linjer/ tomme Rasterpunkt Et enkelt punkt i et rastrert halvtonebilde på en negativ. Punktene varierer i størrelse, men kan også ha forskjellig form, runde, elipseformede etc. Rastervinkel Den vinkelen rasteret har i forhold til vannrett eller loddrett. Registermerker Også kalt passmerker. Påføres for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene som påføres trykkarket. Rentrykk Første ferdige trykk, for kontroll i trykkeriet eller av kunden eller for arkivering. Reproduksjon Gjengivelse av en original, i en eller flere farger, naturtro eller bearbeidet. Ofte kalt repro. Retusj Utbedring eller korrigering av original, kopi, negativ eller plate. Utføres som tegnetusj eller fargetusj. RGB Red Green Blue. Fargemodell som brukes ved additiv fargeblanding. Rilling Pressing eller preging av blindeklisjéer i tykt papir eller kartong for å lette falsingen. ROM Read Only Memory. Lag-ringsenhet for oppbevaring av digitale data. Brukes i datamaskiner, terminaler osv. for lagring av programmer og data som brukes ved oppstarting. Spesielt utstyr må brukes for innspiling og sletting av data i ROM. I datamaskinen kan ROM-innholdet bare leses. Det forsvinner ikke når maskinen slås av. Rotasjonstrykk Trykking på papir fra rull, i motsetning til arktrykk. Rotogravyr Betegnelse på dyptrykkrotasjon. Rubrikkannonse Avis- eller tidsskriftannonse uten illustrasjoner. Betales etter linjetakst. Rundstereotypi Støping av runde trykkplater fra matrisekartong til bruk i høytrykksrotasjonsmaskiner. Ryggstifting Metalltrådstifting gjennom ryggen (midten) på et hefte med 2-4 stifter. Råformat Papirformat slik det leveres fra fabrikk. Satinert papir Papir som er glatt på begge sider. Satineringen framkommer ved at papiret etterbehandles i en superkalandar. Satsflate Den plass satsens høyde og bredde tar på arket.

11 Satsformat Hele satspartiet i høyde og bredde. Satshøyde Målangivelse for den høyde settingen/ tekstflaten skal ha, f.eks. på en brosjyre-, bok- eller katalogside. Angis i ci-cero, mm eller som antall linjer inklusive skytning. Skanne/skanning Avsøking ved hjelp av et elektronisk lysømfintlig søkerapparat (skanner) for registrering av farge og styrke bl.a. i trykk (valører, tone, kontrast). Ved hjelp av lys-stråler og fotoceller foretar CCD-brikken innlesning av toneverdier. Skanner Enhet, som brukes til å omgjøre fotografier, tegninger eller trykt tekst til filer, som kan lagres på, og behandles i PC-en. En lysstråle kastes tilbake fra bildet og mengden lys, som reflekteres, måles og lagres som et tall i minnet til datamaskinen. SCSI Small Computer Systems Interface. Standard for å knytte ytre enheter til datamaskinen. Sedes-format Format som gir 16 blad (32 sider) på ark--flaten, m.a.o. mindre enn oktavformat. Sekundaform Denne er i motsetning til primærformen, den side av trykkformen på et ark som begynner med side 2, eller det nest laveste sidepagina. Seriell port En kontakt på baksiden av datamaskinen der enheter som skriver eller modem kan kobles til. Datamaskiner lagrer informasjon binært, i form av en rekke tall (1) og nulltegn (0), som kalles biter. Serielle porter er beregnet på å kunne sende å motta informasjon med en bit av gangen. Seriffer De små føtter og utløpere på f.eks. antikvaskriften. Serigrafi Også betegnet silketrykk. Trykkmetode hvor farge blir presset gjennom en sjablon som er festet under en finmasket duk, oftest nylon. Metoden gir tykkere fargelag enn de andre metoder og brukes mye til reklameartikler. Brukes også til trykk av såkalte trykte kretser i elektronisk industri. Server En datamaskin som kan benyttes av flere brukere. Kan for eksempel brukes til å kjøre programmer, utføre operasjoner, og til arkivering, Signatur 1. Lite tall nederst til venstre eller høyre på første side av et bokark, til veiledning og kontroll for bokbinderen. 2. Navnesignatur, underskrift. Sikkerhetstrykk Trykk som er utformet slik at det helt eller delvis er sikret mot urettmessig bruk. Sikkerhetstrykkeri Trykkeri som etter generelle sikkerhetsregler for sikkerhetstrykkerier utvikler, fremstiller, lagrer og leverer sikkerhetstrykksaker med definert sikkerhetsgrad. Silketrykk Se serigrafi. Skjæremaskin Manuell, hel- eller halvautomatisk, for skjæring av papir i støter (plano). Skjønntrykk Det første trykk på et rent ark uten trykk på den andre siden. Skjønn/vieder Innretning som gjør det mulig å trykke på 2 sider av trykkarket på en gjennomgang i trykkmaskinen. Skrift Dette er innen den grafiske industri betegnelsen på alle bokstaver, tall og tegn. En skrift i samme størrelse kalles en grad og alle skrifter av samme karakter i alle grader kalles et skriftgarnityr. Skriftgrad Størrelse av skriftregel (tradisjonelt). Angis i typografiske punkter eller ved spesielle navn. Skriftlinje Den naturlige fotlinje som dannes av alle skriftsnitt. Dannet ved underkanten av vanlige versaler og normale minuskler. Skriftprøve Katalog fra trykkeriet over dels disponible skriftsnitt. Skutt sats Skutt kalles satsen når det mellom satslinjene er fylt inn blindmateriell (skytelinjer eller regletter), i motsetning til kompress sats. Skyting Mellomrom mellom satslinjer. Sluttramme Stålramme hvor blysatssider spennes inn og låses. Slå om Etter trykking på papirets ene side, vendes papirarkene for trykk på den andre siden. Arket beholder samme griperkant ved trykking på baksiden. (I motsetning til stylping) Smussomslag Papiromslag lagt løst rundt bindet på en innbundet bok. Softproof Elektronisk prøvetrykk, ved hjelp av spesiell programvare gjengis utseende av en trykkform på dataskjermen. Software Se Programvare Spektofotometer Måleapparat som definerer farge på en entydig måte. Sperring Større avstand mellom bokstavene enn vanlig. SPI Service Provider Interface. Spiralhefting Hefting ved hjelp av stål- eller plastspiraler som tres gjennom perfo-rerte hull i perm og materie. Spotfarge Ekstra farge som trykkes på visse deler av arket. Standardformater DIN - formatene, består av A-, B-, C-, D-, F-, og G- formatene. Stentrykk Trykking fra litografisk sten. Se litografi. Stereotypi Avstøpning i metall fra asbestblandet kartongmatrise. Falt eller buet form. Stivbind Bok med stive permer. Stokastisk raster Se frekvensmodulert raster. Streamer 1. En hovedoverskrift tvers over en sides fulle bredde (spesielt i aviser). 2. Reklameskilt, gjerne selvklebende. Strekgjengivelse Reproduksjon som gjengir bare rene linjer og/eller flater. Strekkode Ett identifikasjonsbegrep for varer, som består

12 av streker. Identifikasjonen skjer ved å lese mellomrommene mellom strekene og tykkelsen på strekene. Brukes bl.a. til lagerkontroll, raskere registrering i kassaapparater m.m. Det finnes i dag flere internasjonale strekkoder, EAN (European Article Numbering) er mest brukt i Norge. (Se også EAN-kode.) Strøk Det antall ganger et ark er falset. Stylping Også kalt stolping, en måte å snu trykkarkene på, for trykking på motsatt side. Trykkarkene vendes slik at griperkanten på vidertrykket blir motsatt av hva den var på skjønntrykket. Det er derfor viktig at trykkarkene er renskåret, for at ikke registeret mellom skjønntrykket og videretrykket skal variere gjennom opplaget. Ståltrykk I hovedprinsippet bygget på dyptrykk. Trykkes ofte med blanke spesialfarger for å forhøye relieffvirkningen i høyglans. Svertningsgrad Måleresultat fra densitometeret. Også betegnet densitet, density (eng.). SWOP Standard Web Offset Press. Sylinderpresse Automatisk høytrykkpresse med flatt formfundament. SyQuest Lagringsmedium for elektroniske data. Tekst Skriftgrad på 20 punkter. Termotrykk/termografi 1. En trykkprosess hvor ark trykkes med en klebrig trykkfarge, og deretter drysses med et harpiksholdig pulver, som ved varmebehandling smelter og omdannes til en opphøyd overflate. 2. Samlebegrep som omfatter print-teknologi som benytter varme i forbindelse med påføring av farge på trykkarket. Tertia Skriftgrad på 16 punkter. TIFF Tagges Image FiIe Format. Standardformat for skanneravlesning av bilder, som blir akseptert av de fleste sideombrekningsprogrammer. Tiksotropi Egenskapene et stoff har til å bli mer flytende under mekanisk påvirkning, (f.eks. ved røring eller utstrykning), for deretter å tykne igjen når påvirkningen opphører. Tilretting Utlikning av ujevnheter før trykking, særlig ved bruk av autotypeklisjéer ved illustrasjonstrykk. Man bygger opp et mottrykk under dekkelarket på mottrykksylinderen. Bare i høytrykk. Tosidig papir Papir som har klar forskjell mellom dets to sider. Dette kan ha framkommet i papirmaskinen eller ved senere behandling av papiret. Tittelark Alt i en bok før de egentlige tekstsider. Transparens Gjennomskinnelighet. Trapping 1. Uttrykk som brukes ved trykking våt i våt. Papir som allerede har blitt tilført farge har dårligere evne til å oppta den påfølgende farge enn det papir uten trykk har, dette forholdet omtales som traping. 2. Fordi papir ikke er dimensjonsstabilt, bør fargeflater som skal trykkes side ved side lages med en liten overlapping mellom fargene. Dette for å unngå mispass mellom fargene. Den lyse fargen gjøres normalt større. Tredimensjonalt trykk Metode for å gi et bilde en tredimensjonal virkning. Fremstilles ved at originalmotivet fotograferes med spesialkamera, som oppdeler bildeflaten i vertikale striper, som tilsvarer vekselvis høyreøyets og venstreøyets synsbilder. Kamerabildene reproduseres og trykkes i full farge, hvorpå det trykte bildet ved preging og/eller laminering gis en optisk struktur, som medfører at høyre og venstre øye ser hvert sitt perspektivbilde. Se også holografi og hologram. Trefritt papir Fremstilles av kjemisk fremstilt papirmasse/- cellulose. Kan inneholde inntil 10% mekanisk masse/tremasse. Treholdig papir Papir med mer enn 10% tremasse. Tresnitt Trykk fra høytrykkplater eller former av tre. Tresnitter Skjæremaskin med tre kniver som beskjærer en bok på tre sider samtidig. Trykkested Trykkeribedriftens navn og geografisk beliggenhet trykt på trykksaken. Trykkpapir Gruppe av papirsorter framstilt med egenskaper spesielt beregnet på trykking. Omfatter forskjellige kvaliteter. Egenskapene varierer etter de forskjellige trykkmetoder. Typehøyde Metalltypelegemets høyde. 62,2/3 punkt eller 23,56 mm. Typografi Arbeidet med typer, eller ofte brukt om skrift og utforming av det estetiske ved trykksaker. Typografisk skisse Også kalt layout. Et mønster som løst, men likevel hva mål angår mest mulig presist, angir de forskjellige elementers (tekst, illustrasjoner etc.) plass og art. Typometer Linjal med typografiske og metriske måleenheter. Tørrelse Tilsetningsmidler, vanlige metallsalter, ofte kalt sikkativ som blandes i trykkfarger for å fremskynde tørringen. Tørroffset 1. Se vannfri Offset. 2. Indirekte høytrykk, lettersett. UCR Under Colour Removal. Underfargefjerning. Ved skanning av naturlig sort, defineres 100% dekk i alle CMYK-fargene. Dette ønsker vi ikke å trykke, derfor dempes CMYK-fargene for å begrense fargelaget på papiret. UNIX Operativsystem, som ble utviklet av Bell Laboratories 1989, er beregnet for større og avanserte datamaskinsystemer, som kan brukes av flere samtidig. Uskarphetsmaskering Reproteknisk metode for å øke skarpheten i et bilde. Dette gjøres ved å øke kontrastene i alle grenseflater. Utfallende illustrasjon Illustrasjon som går helt ut til papirkanten. Utgangslinje Siste linje i et avsnitt. Kommer denne øverst på neste side, blir den en «horunge». Utprikning Fotografisk teknikk ved retusjering av fotografier, idet feil etc. «prikkes» bort med pensel. Utskyting Plassering av satssider på pressfundamentet slik at sidene etter falsing kommer i riktig rekkefølge.

13 Utstansing Maskinell gjennomkutting (-skjæring) med tilbøyde knivstykker i digeltrykkpresse, oftest for spesialformete papirsaker/kartong, særlig eskesjaktler. UV-lakk Lakkering av papir for å skape høy glans, lakken herder ved hjelp av ultrafiolett bestråling. Vandyke-trykk Et fotografisk trykk av et bilde, hvor bildet gjengis som et mørkebrunt trykk enten negativt eller positivt. Vannfri offset Offset-trykk hvor ikke-trykkende områder avviser farge ved hjelp av et silikonsjikt. Metoden gir mulighet for å trykke med finere raster, og med høyere density enn ved tradisjonell offset. Vareomslag Løst omslag med innbretter som ligger rundt permen. Vaskeseddel Sjargong for forlagenes rettledningsskriv til presse og anmeldere om en ny bok de står i ferd med å sende. Vektorgrafikk Illustrasjoner som er bygget opp av punkter som bindes sammen av kurver. Disse kan være både åpne, og slutte. Man kan definere tykkelse og farge på kurvene, og lage fyllinger i slutte felter. Det går også å lage forløp. Fordelen med vektorgrafikk er at filstørrelsen blir veldig liten, og at illustrasjonene er oppløsningsuavhengige. Versaler Store bokstaver. VGA Video Graphics Adapter. Fargegrafikk-systemet for PC-er. Videotex/videotet Et interaktivt kommunikasjonssystem mellom terminaler også kalt teledata. Data overføres via telefonlinjer mellom en fjern sentral datamaskin og en TV-skjerm. I motsetning til teletekst tillater systemet inntasting av data via et tastatur, bl.a. til reservering av billetter, innkjøp mm. Viewdata Et tidligere navn for videotex. Videretrykk Mottrykk, trykk på papirets andre side (baksiden av skjønntrykket). Vignett Illustrasjon på mindre bredde enn satsen, eller ornament av begrenset størrelse. Vire Finmasket duk som papiret dannes på i papirmaskinen. Vireside Den side av papiret som ved fremstilling ligger ned mot viren. Virtuelt lager En del av internminnet (RAM), som er satt av for å fungere som lager. Fordi data kan leses fra og skrives til et virtuelt lager ved samme hastighet som data vanligvis leses fra og skrives til et vanlig minne, økes hastigheten til operasjonene på lagret betydelig. Innholdet i virtuelle lagre blir bare liggende så lenge strømmen står på. Alle data må derfor overføres til det vanlige konfigurasjonsminnet med en gang arbeidet er uført. WMRA/WORM Se optisk disk. Isteden for at informasjon kan lagres en gang, kan man med denne type disker lagre flere ganger, samtidig med at man også kan lese den av flere ganger. X-høyde Høyden av en skrift minus oppstreker og nedstreker, f.eks. x. Xerografi Fotokopieringsmetode, hvor bildet formes ved hjelp av en elektrostatisk oppladning, som får fargepulver til å klebe seg fast på papiret. Fiksering skjer ved en varmeprosess. Xylografi Tresnitt skåret og trykket fra endeved. YL-gruppe Den klasse et produkt blir plassert i på basis av yrkeshygienisk luftbehov. YL-merking Spesielle merkebestemmelser som gjelder for organiske løsemidler, som brukes bl.a. i maling, lakk, lim, løsningsmidler, m.m. Yrkeshygienisk luftbehov Den luftmengde som er nødvendig for å fortynne dampene fra en liter av et produkt eller stoff til en konsentrasjon under den administrative norm. Ordlisten er utarbeidet av Institutt for Grafiske Medier

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen

PDF- og fargestyring. Onsdag 18. april. Hanne Josefsen PDF- og fargestyring Onsdag 18. april v/ Hanne Josefsen Hanne Josefsen 1 er et samarbeid mellom: Aktietrykkeriet AS Aller Trykk AS Hjemmet Mortensen Trykkeri AS Color Print Norge AS I heatset rotasjon

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

Spesifikasjoner for trykkunderlag

Spesifikasjoner for trykkunderlag 2015 Spesifikasjoner for trykkunderlag Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk versjon 1.0 13.03.2015 Innhold Spesifikasjoner for trykkunderlag versjon 1,0 2015 Spesifikasjoner

Detaljer

Tips og veiledning fra Print House AS

Tips og veiledning fra Print House AS Tips og veiledning fra Print House AS Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte dukker opp igjen.

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil INNHOLD Ordliste Førtrykk Filformat Farge Trykk Ferdiggjøring PDF Bilder Adressering Falsemetoder Galleri Spottlakk Stansing Foliepreg Blindpreg Kontaktinfo.

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

EKSAMEN. Informasjon og publiseringsteknologi. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag

EKSAMEN. Informasjon og publiseringsteknologi. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag KANDIDATNUMMER: EKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: Informasjon og publiseringsteknologi IMT1041 EKSAMENSDATO: 07.12.2005 SENSURFRIST: 28.12.2005 KLASSE: 05HBINFA, 05HBINDA/T, 05HBMEDA, 05HBMEMAA, 05HBMETEA TID:

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

Resultater Standardiseringsprosjektet

Resultater Standardiseringsprosjektet Resultater Standardiseringsprosjektet Hva er trykkstandardisering? Standardisering av viktige parametre Papirtyper Fargerom Punktøkning Gråbalanse ISO 12647 og PSO PSO: Process Standard Offset ISO 12647-2

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

PRODUKTKATALOG PRODUKTER

PRODUKTKATALOG PRODUKTER PRODUKTKATALOG DIGITAL2016 PRODUKTER PICOFILM Polyesterfilm; høy kvalitet og bredt sortiment! ENDURO Kombinerer de beste egenskapene fra to verdener. Munken er et utbestrøket finpapir av meget høy kvalitet.

Detaljer

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Skriveren gir deg mulighet til å kommunisere i farger. Farger tiltrekker seg oppmerksomhet og gir trykt materiale og informasjon større verdi. Bruk av farger øker lesbarheten, og dokumenter med farger

Detaljer

PRAKTISK FARGESTYRING

PRAKTISK FARGESTYRING PRAKTISK FARGESTYRING Rapport 2 Malin Milder Mediedesign Vår 2008 1 Praktisk fargestyring Fargestyring er et viktig aspekt når det kommer til design, og noe som alle burde benytte seg av for å få best

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Hvordan unngå problemer?

Hvordan unngå problemer? Hvordan unngå problemer? Mottak Kontroller alltid varene idet du mottar forsendelsene - såvel emballasje som kvalitet, gramvekt, format og antall. Meld fra omgående til oss eller transportør ved transportskader.

Detaljer

Trykk, mønster og design

Trykk, mønster og design Trykk, mønster og design Tekst og bilder av Hilde Degerud Jahr Utgitt av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger. www.kunstiskolen.no

Detaljer

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene.

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Side 1 av 5 Fargekvalitet Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan du kan bruke skriverens funksjoner til å justere og tilpasse fargene på utskriftene. Quality (Kvalitet), meny Print Mode (Utskriftsmodus)

Detaljer

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/

Du finner meg på Facebook her: https://www.facebook.com/atelierkarinmogard/ TEGNING EN INNFØRING Hva er en tegning? En tegning er en samling punkter eller streker. Det er nettopp teknikken med bruk av streker og punkter som sier deg at det er en tegning. Tegning er grunnlaget

Detaljer

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING.

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. Det finnes flere måter å strekkodemerke varer på: Ved å integrere strekkoden i emballasjedesignen Ved å sette på en forhåndstrykt

Detaljer

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Bildeutjevning. Kontrollere utskriftene. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut. 1 av høy kvalitet. Du kan

Detaljer

Emballasjeskolen klasse 46 Repro og trykkmetoder. Jørgen Ingeberg

Emballasjeskolen klasse 46 Repro og trykkmetoder. Jørgen Ingeberg Emballasjeskolen klasse 46 Repro og trykkmetoder Jørgen Ingeberg Emballasje repro og trykkmetoder Utvikling innen emballasjetrykk Trykkmetoder Originaler og repro Kvalitet Strekkoder Karakteristika Jørgen

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 26.09.2017 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2, 3, 4, 5) ROM Cache-minne 26.09.2017 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet.

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 22.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2og3) ROM Cache-minne 22.09.2014 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet. Vi

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Valg av PC-skjerm til fotobruk

Valg av PC-skjerm til fotobruk Valg av PC-skjerm til fotobruk De fleste har nok skiftet ut de svære kassene som CRT-skjermene var med flatskjermer av LCD-typen. Så jeg tenkte kjapt i gå igjennom litt om de ulike teknologiene som brukes

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

le r ti l P T e Tegn Stryk Bruk! --------------- ------------------------------------ ----------------------- -----------------------

le r ti l P T e Tegn Stryk Bruk! --------------- ------------------------------------ ----------------------- ----------------------- T e k s ti l P ast el le r Tegn Stryk Bruk! Bruksanvisning med tips og sjablonger I bruksanvisningen vil du finne instruksjoner på følgende motiver: Gym bag med bil Side 35 Tskjorte med drage Side 67 1

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Kontrollere utskriftene 1

Kontrollere utskriftene 1 Kontrollere utskriftene 1 Skriverdriveren er utviklet for å gi best mulig kvalitet for forskjellige utskriftsbehov. Men du ønsker kanskje mer kontroll over hvordan de utskrevne dokumentene skal se ut.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide Ulike bildeformater og komprimering Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide I korte trekk Det finnes mange ulike typer bildeformater, og man må kjenne til noen av dem for å gjøre gode valg når man skal

Detaljer

Modul 12 - Photoshop

Modul 12 - Photoshop Modul 12 - Photoshop Når man vil benytte Photoshop som verktøy i en arbeidsprosess som skal resultere i trykksaker eller nettsider må man ha kunnskap innen følgende temaer: farger/fargerom, størrelse/oppløsning,

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Komponenter til Fargestyring

Komponenter til Fargestyring Fargestyring Profiler - oppskrift PCS - referansfargerommet Fargetilpasningsmetode (rendering intents) CMM - fargekalkulator Utgangspunktet er den kjensgjerning at menneskets hjerne kan oppfatte ca. 160

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Fotooverføring av laserprint

Fotooverføring av laserprint Fotooverføring av laserprint Fotooverføring er en fin måte å inkorporere motiver i et større eller mindre arbeid på, det være seg på papir, lerret eller andre materialer. I motsetning til collage, der

Detaljer

Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no

Standardisert. Veien til PSO del 1: strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no strategi Tekst og illustrasjoner Per Arne Flatberg paf@palografen.no Veien til PSO del 1: Standardisert grafisk produksjon Den grafiske bransjen har gjennom de siste 20 årene gått gjennom en stille revolusjon.

Detaljer

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK Alminnelige bestemmelser De fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff som hører under kapittel 37, er forsynt med ett eller flere

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

SilketrykkWorkshop ElvetunUngdomshuset

SilketrykkWorkshop ElvetunUngdomshuset ST SilketrykkWorkshop ElvetunUngdomshuset Silketrykk workshop i Elvetun/Loddefjord. Kursbeskrivelse: Lær å design ditt eget motiv som trykkes med silketrykk teknikk. Lag band t-skjorte, handlenett og plakat.

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2013.07 9

Slanger. Venicelux. Bestrøket. Venicelux 1-sidig 180 gram. 250 gram. 300 gram. Venicelux 2-sidig 250 gram. 300 gram 2013.07 9 1 Venicelux Venicelux 1-sidig Venicelux ensidig er et hvitt, ensidig, støpbestrøket høyglanset trefritt papir. Baksiden er ubestrøket. Finnes også som likesidig. Bruksområde Venicelux er velegnet for trykksaker

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009

Skanning og avfotografering v/jim-arne Hansen. Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 v/jim-arne Hansen Grand Nordic Hotell, Tromsø 14. mai 2009 Innhold: Innledning Tekniske begreper og faguttrykk Formater krav til formater Skanneteknologi: Flatbedskanner Trommelskanner Filmskanner Digitaliseringsbord

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Merkemaskiner for kontor og næringsliv

Merkemaskiner for kontor og næringsliv Merkemaskiner for kontor og næringsliv Innhold Profesjonell DYMO-merking kan bedre effektiviteten på kontoret. Gi navn til og identifiser mapper, omslag, arkiver og datamedia LabelManager 120P 4 Enkel

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Produktkatalog. Lyche Konvolutt

Produktkatalog. Lyche Konvolutt Produktkatalog Lyche Konvolutt Vindusplassering E65 1 5 30 x 95 220 54 1 0 1 22 30 x 95 26 220 1 0 1 220 11 0 30 x 95 15 1 0 1 Vindu nr. 5. E65 høyt vindu venstre Vindu nr. 6. E65 lavt vindu venstre Vindu

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446

Slanger. Sic-Offset. SynTag. Diverse spesialartikler. 300 gram. 600 gram. SynTag 146 gram 640 x 900 250 6500 84,1 983 210 120 my 13 536 10 438 9 446 Sic-Offset Stiv, matt PVC-folie for offset- og silketrykk. Se våre hjemmesider www.antalis.no, for trykkråd. Slanger Format Vekt Ark Tykkelse Artikkel Anmerkning Under kr. 4000 Over kr. 4000 Over kr. 12000

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

= HVIT RGB. Farger. Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB)

= HVIT RGB. Farger. Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB) Rødt + blått + grønt = hvitt Et additivt fargesystem lager farger ved hjelp av lyskilder. (RGB) RGB Rød-grønn-blå er et additivt fargesystem som brukes i digitale bilder og for visning for skjerm. På skjerm:

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag 4/9. Praktisk. Oppgave: tegn kretsdiagram. Fra sist. Representasjon av informasjon binært. Ny oppgave

IT1101 Informatikk basisfag 4/9. Praktisk. Oppgave: tegn kretsdiagram. Fra sist. Representasjon av informasjon binært. Ny oppgave IT Informatikk basisfag 4/9 Sist gang: manipulering av bits I dag: Representasjon av bilde og lyd Heksadesimal notasjon Organisering av data i hovedminne og masselager (elektronisk, magnetisk og optisk

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

SERIGRAFI / SILKETRYKK

SERIGRAFI / SILKETRYKK SERIGRAFI / SILKETRYKK Serigrafi til papir eller tekstil! Nå kan du lage din egen design på klær, sengetøy, grytekluter, duker, puter osv. hjemme på kjøkkenbenken. Tegnesenteret har utstyret du trenger.

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et høyprintbart belagt papir og en fremgangsmåte

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et høyprintbart belagt papir og en fremgangsmåte 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et høyprintbart belagt papir og en fremgangsmåte for dens produksjon. Nå for tiden er papirer kjent og spredd, på hvilke spesielle overflatebehandlinger

Detaljer

Hvordan skanne bilder for useumsfor

Hvordan skanne bilder for useumsfor Hvordan skanne bilder for museumsf useumsfor ormål Høykvalitets fotoskannere er i dag kommet ned på et prisnivå som gjør dem tilgjengelige for mange fotointeresserte. Det betyr at mange i praksis kan levere

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

INF1040 løsningsforslag oppgavesett 7: Tall og geometrier

INF1040 løsningsforslag oppgavesett 7: Tall og geometrier INF1040 løsningsforslag oppgavesett 7: Tall og geometrier (Kapittel 7.1, 7.4-7.8, 8 + Appendiks B) Hvis du finner feil i løsningsforslaget er det fint om du gir beskjed om dette ved å sende en mail til

Detaljer

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008

Malin Milder 06hbmeda Fargestyring våren 2008. Fargestyring. Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring 1 Malin Milder 06hbmeda Våren 2008 Fargestyring Innledning Fargestyring er et viktig tema som lett blir glemt. De fleste har nok opplevde at de sitter bak skjermen og er veldig fornøyd med

Detaljer

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene.

2) Redegjør for de mest brukte filformater for digitale fotografier. Diskuter fordeler, ulemper og bruksområder for de ulike formatene. Magnus Over-Rein / 28.09.2010 T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler

Detaljer

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar.

For trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke er påkrevet. Polyart er skrivbar. Polyart Polyart er et likesidig, mattbestrøket, syntetisk materiale av polyeten (HDPE). or trykksaker som skal kunne tåle slik vann, fett, olje samt for trykksaker hvor dobbeltbretter og ekstrem styrke

Detaljer

PROFILERING/ TRYKKETJENESTER

PROFILERING/ TRYKKETJENESTER PROFILERING/ TRYKKETJENESTER Eskoleia AS drifter et eget trykkeri hvor vi kan tilby mye forskjellig. Vi leverer: Trykk på tekstiler Silketrykk Trykk av lerretsbilder Invitasjoner/takkekort/sanger Visittkort

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Energieventyret 5. - 7. trinn 90 minutter

Energieventyret 5. - 7. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Energieventyret 5. - 7. trinn 90 minutter Energieventyret er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med menneskenes energiforbruk i et historisk perspektiv. Elevene

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk fargemenyen til å justere utskriftskvaliteten og tilpasse fargeutskrifter. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Fargejustering Utskriftsoppløsning 1 Manuell farge Utskriftsmodus Mørkhet

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene).

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene). Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Hva gjør en bokbinder?

Hva gjør en bokbinder? Hva gjør en bokbinder? En bokbinder arbeider i grafisk bransje og gjør ferdig det arbeidet som førtrykkeren og trykkeren har utført ettertrykksarbeidet. Det kan være skjæring, falsing, stifting, hefting,

Detaljer