:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret"

Transkript

1 Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn rekordmange brukerforedrag som holdt svært god faglig kvalitet. Vi skal imidlertid ikke slå oss til ro med dette, men sørge for at neste års brukerkonferanse blir minst like bra. Februar 2013 Geodata kundemagasin :styret LEDER: Jostein Svegården mars arrangerer GeoForum NVE Geomatikkdagene Geodata vil være ARCen vil sende ut Call for Paper i løpet av september.2013 Vi håperog på mange og spennende tilbakemeldinger, men har du allerede nå ønske om å delta tilstede med flere foredrag og stand. med et brukerforedrag eller kjenner du andre som jobber med spennende prosjekter, så ta gjerne kontakt med Vibeke Vangen på eller på telefon Årsmøtet i ARCen ble dagenav under brukerkonferansen. Fåavholdt med den degførste demoer ArcGIS Online på vår stand: Referat Hvor: Geodata stand Når: Tirsdag og onsdag 1. Valg av møteleder og referent STYREMEDLEMMER: Sharam Ariafar Krigsskolen Eivind Magnes Paulsen : Demo ArcGIS Online: Tilgjengelig overalt/mobile løsninger : Demo ArcGIS Online: Esri maps for office NGI 3. Valg Vinn en ipad ellermedlemmer en Garmin Jostein Svegården opplyste om styrets ogoregon utgående450! medlemmer Kom til vår stand og bli med i en morsomom konog valgkomiteens innstilling for Innstillingen fra valgkomiteen nytt kurranse! Vi deler ut en ipad med retina skjerm styre og ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. Kjersti Mølmann Mer enn bare teknologi NGU Ny valgkomite for 2010 består av Ivar Svare Holand, Høgskolen i Nord-Trøndelag Ellen Gilhuus, Statens kartverk Fugro Christine K. Larsen SEKRETÆR: Scan QR koden og les mer om Geomatikkdagene 2013 E-post: Postadresse: PB 9036 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Telefax: Utgiver: GEODATA AS Redaktør: Per Erik Lerseth Redaksjonsråd: Inge Anundskås og Knut Olav Sunde Opplag: x Layout og produksjon: Geodata Online - en forutsetning for suksess med ArcGIS Online (Wi-Fi + Cellular 32 GB) og en Garmin Oregon 450 to heldige vinnere! Det nye styret er til presentert til høyre. 4. Evt. Ingen merknader på evt. - få maksimalt utbytte av din virksomhets investering i GIS Jostein Svegården ble valgt som møteleder og Vibeke Vangen ble valgt som : Demo ArcGIS Online: Tilpasset norske brukere referent. 2. Årsberetning Jostein Svegården leste opp årsberetningen som er publisert i programmet for brukerkonferansen. ArcGIS Online Vibeke Vangen Geodata AS Geodata har inngått et 5 års samarbeid med Norges Røde Kors

2 Map Store LEDER Innhold Begrepet Online GIS har i løpet av de siste par årene etablert seg i bransjen og blitt en felles betegnelse på GIS-tjenester, -data og -applikasjoner, som leveres gjennom nettskyen. På den Europeiske brukerkonferansen i Oslo oktober 2012, var dette ett av hovedtemaene som gikk igjen og da med spesielt fokus på hvordan man kan dele geografisk informasjon med ArcGIS Online. :hovedtema ArcGIS Online 4 Kunsten å realisere luftige drømmer 8 Lyse: Kartportal gir bedre samhandling 10 Syv skritt for å komme i gang med ArcGIS Online 12 ArcGIS Online oppstartpakke 13 Flere mobile muligheter med ArcGIS for smartphones og ArcGIS Online God fornøyelse. :Lyse 8luft drømm 20 Kartportal gir bedre samhandling :geodata online 18 Geodata Online - en forutsetning for suksess med ARcGIS Online Tid og nøyaktighet er kritisk når Lyse skal vedlikeholde eller overvåke infrastrukturen i Rogaland. En mer effektiv samhandling omkring nettinformasjon mellom ulike brukergrupper er viktig, og Geodatas kartportal var løsningen. Geodata har vært leverandør av GIS løsninger for Lyse siden 1999 og i forbindelse med at Lyse skulle investere i en ny kartportal for web- og mobile løsninger, var Geodata en naturlig samarbeidspartner. Valget falt på Portal for ArcGIS Online som er et «content management system» for all geografisk informasjon i Lyse. De har best kunnskap på dette området, understreker Systemansvarlig NIS /GIS Sigve Hamran i Lyse. :olje og gass 20 ArcGIS Online Som skapt for olje og gass Lyse er i dag en ledende leverandør av energi og telekommunikasjon. GIS i Lyse benyttes som nettinformasjonssystem (NIS) hvor informasjon om teknisk infrastruktur forvaltes. Dette er forretningskritisk informasjon for Lyse hvor også den geografiske komponenten spiller en stor rolle. I dag ligger alle kabler, ledninger og stasjoner inne i systemet. Det er altså svært viktig at Lyse har en fungerende GIS-portal som bidrar til å forbedre og effektivisere arbeidsprosessen, spesielt for montørene. All informasjon tilgjengelig på ett sted Dersom det tidligere oppstod en feil i systemet, måtte montørene skrive ut kart eller få tilsendt beskrivelse av problemet på mail. Med den nye løsningen, kommer nå feilmeldingene direkte opp på montørens mobile enhet. På denne måten kan montørene umiddelbart indentifisere feilen geografisk og foreta en utredning mens han er ute i felten, forklarer Hamran. Brukerne kan også selv melde inn feil på for eksempel et gatelys. Da klikker de på gatelyset i kartet på portalen, og montørene vet dermed nøyaktig hvor feilen ligger og kan utbedre feilen raskt og effektivt. ArcGIS Online er et samhandlingsrom for å finne, utveksle, bruke og øke :skape felles verdi verdien eksisterende 22 Geodata samarbeider medav Norges Røde Korsgeografisk informasjon og kunnskap. Dette kan være akkurat hva din virksomhet :firmanytt trenger for å utnytte potensialet i GIS. 24 Nye navn i Geodata: Portal for ArcGIS tilbyr de samme mulighetene som ArcGIS Online, men installeres innenfor virksomhetens brannmur. Produktet er dermed alternativ for deg som av ulike grunner ikke kan benytte nettskyen. Kundesenteret får informasjon på status fra montør som for eksempel «Under arbeid» eller «fikset» og på denne måten følge utviklingen av arbeidet. Driftssentralen får samtidig tilgang til samme informasjon. :kommune 25 ArcGIS Online for norske kommuner :skiforeningen 26 Unik turplanlegger på nett kontakt oss på I dette nummeret har vi tatt i bruk QR koder for at du som leser lettere kan ta deg inn på artiklene vi refererer til. Det er en enkel sak det eneste du trenger å gjøre er å laste ned en QR-reader fra enten App-store/marketplace. Kameraet på din smarttelefon gjøres automatisk om til en skanner når du åpner appen og gjør kodene lesbare. Mer fornøyde kunder Forventningene til løsningen er store, og Hamran er glad for at de første delene av systemet nå er klart. Dette gjør at vi nå har en felles flate for geografisk informasjon. Vi flytter informasjonen ut i felten, som gjør at vi har enklere og gass tilgang, :Olje flere brukere og vi kan jobbe mer effektivt, sier Hamran. Denne integrerte kommunikasjonen gjør at vi får mer effektive arbeidsprosesser og mer tilfredse kunder. Om Lyse Lyse sin kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. De er også en ledende aktør innen telekommunikasjon til både privat og bedrift. ArcGIS ONLINE SOM SKAPT FOR OLjE OG GASS Av Stian Heid, Geodata Datakvalitet Lettskyet Olje- ogvil gassbransjen har få en muligmontører via Portalen For de fleste oljeselskap er det utfordringer het rekke for ajourhold og knyttet datafangst i til samhandling, deling og utenkelig å slippe data utenfor sin trygge brannmur. Derfor er det felt.felles Montørene kan enkelt regissituasjonsbilde. Flere viktig å vite at man kan benytte trere eller utfordringene oppdatere informasjon av disse er nå ArcGIS Online som en portal for hverløst, gang de kommer forbi et kaapplikasjoner og tjenester som med ArcGIS Online. bleskap. Dette vil bidra til enligger stor trygt i bedriftens egne IT-systemer. Offentlig data kan Mange applikasjoner kvalitetsheving avblir dataene uten tilgjengelig i skyen, men Store applikasjoner ofte uover-og gjøres siktlige, ogekstra oljeselskap har en klar alt som er mer sensitivt forblir at Lyse får kostnader. God scanning! operasjon offshore vil det være en massiv pågang på geografisk informasjon. Hvor er utslippet? Hva gjøres for å begrense skadene? Dette kan oljeselskapene nå kjapt dele med publikum og presse på en enkel måte for å unngå misforståelser. Alltid oppdatert Det er stadig endringer. Nye lisenser kommer til og funn blir gjort. Ofte blir GIS-avdelingen bedt om å lage samme kart om igjen, men med oppdatert informasjon, til bruk i presentasjoner og finansielle rapporter. Sammen med ArcGIS Online følger Esri Maps for Office, som gjør det mulig for alle ansatte å lage kart direkte i PowerPoint eller Excel. GIS-superbrukerne kan bruke sin tid på å lage nye og bedre tjenester fremfor å repetere de samme oppgavene gang på gang. Kartet til presentasjonen kan gjerne lages i Excel hvor egne data kan legges til de eksisterende tjenestene. Eksempelvis vil økonomidirektøren kunne lage sitt eget kart i Excel med egne produksjonstall og legge dette til i en presentasjon Oversikt over mange applikasjoner. Hvorfor ta i bruk ArcGIS Online: gevinst i å lage spesialiserte applikasjoner, såkalte «spissede apps» beskyttet som i dag. Du får ikke tilgang til portalen med mindre duaphar en gyldig bruker. Når du er for utvalgte tema, fremfor å favne at Sigve Hamran understreker over for mye i en og samme ap- logget inn vil du kun se det innplikasjonen kan brukes inhold som er delt med deg. plikasjon. Oljeselskap bruker på GIS all til alt fra administrasjon av pro- gass, frastruktur som elektrisitet, duksjonslisenser til planlegging Publikum fiber eller fjernvarme. Med løsav installasjoner under vann mm. Noen applikasjoner må være fritt ningen fraseg Geodata gi levere tilgjengelig. Det kan være at man Det sier selv at enkan rekkeviapønsker å vise produksjonslisenplikasjoner må til for å dekke alles en rask, sikker og effektiv tjeneste behov. F.eks. kan en applikasjon ser, planer eller tiltak i forbinhvorværeproblemløsninger gjennomdelse med en uønsket hendelse. rettet utelukkende mot å vise Ved en ulykke er det viktig å få hvilke seismiske undersøkelser føres på best mulig måte, avslutter selskapet har tilgang til i forhold til ut tilstrekkelig og nøyaktig inforsigve Hamran. de lisensene man har andeler i. For masjon. Ofte er dette geografisk Effektiv samhandling er svært viktig. For mange oljeselskap er skriving av søknader på produksjonslisenser en hektisk prosess. Mange kart og figurer skal lages på kort tid, og mange personer er involvert. ArcGIS Online gir geologer, letesjefer og GIS-avdelingen en gylden mulighet til å samhandle med interaktive kart. Kartene ligger trygt på selskapets servere, og brukerne kan vise, legge til og dele innhold slik at kartene blir til i fellesskap. Det sikrer at kartene blir rett med en gang og ikke må frem og tilbake på mail i flere dager. informasjon som best kan vises i et kart. Sett at det oppstår et potensielt skadelig utslipp under en Sikkerhet: Det er utenkelig å slippe data utenfor brannmuren. Noen applikasjoner må være fritt tilgjengelige. Nå ut til brukerne - Gjør kart, data og app Nettskyen gir oss en fleksibel plattform dele og bruke. risiko og tiden det tar å realisere nye IT Geodata Online utnytter dette,informasj og gjør GI Tilgjengelig overalt - Geografisk nye brukergrupper. Det gjelder også på n mobile enheter, blogger, sosiale medier etc nettbrett og smarttelefoner. Sånn lyder ihve for at du skal igjen for di Tilpasset egentlig norsketilbrukere - Tafå imer bruk norsk :Røde Kors applikasjoner fra Geodata Online. Enkel administrasjon - Full oversikt over b Klar til bruk - Ingen installasjon av progra og drift av maskinvare. å gi de ansatte en felles portal for alle disse applikasjonene er ArcGIS Online et kjærkomment produkt Følg med på Geirs blogg Energiprodukter: Strøm, naturgass, fjernvarme, kjøling og biogass Tekekomprodukter: Interaktivt TV, lynraskt internett, telefoni, mobiltelefon og alarm Les mer om Lyse: Foto: Sven Bruun/Røde Kors Av: InvolvePR! Foto: Martin Alex Nielsen/Røde Kors Hva er din virksomhets Online GIS-strategi? Det skjer enormt mye på dette området og det er verdt å lese videre for å få en bedre forståelse av hvilke muligheter som ligger foran dere. :if 16 Geodata gir if flere muligheter Foto: Martin Alex Nielsen/Røde Kors Dette nummeret dedikeres i sin helhet til Online GIS, med fokus på ArcGIS Online og Geodata Online som tilbyder av norske tjenester, -data og som eget driftsmiljø. Du kan lese mer om hvordan din virksomhet, uavhengig av størrelse kan dele geografisk informasjon mer effektivt, distribuere geografiske data til helt nye brukergrupper og se eksempler på hvordan noen av våre kunder realiserer sin strategi for bruk av Online-tjenester i sine GIS-løsninger. å reali :midtsidekartet 14 Et bilde sier mer enn tusen ord Foto: Sven Bruun/Røde Kors Online GIS er i ferd med å bringe en helt ny dimensjon til bordet for GIS-brukere i alle typer bedrifter. Fra store godt etablerte virksomheter med tunge brukere, så vel som mindre bedrifter som er helt i startgropen med sin bruk av GIS-teknologi. For de etablerte brukerne handler det først og fremst om å forenkle deling, finne frem til og få tilgang til all den geografiske informasjonen som finnes i organisasjonen, og samtidig bli mer effektiv ved å hente basistjenester som f.eks. bakgrunnskart og adressesøk fra nettskyen. På den andre siden, for nye brukere, vil Online GIS være med på å redusere terskelen for å ta i bruk GIS ved reduserte oppstartskostnader og enklere brukeropplevelse. 4Kunst

3 :hovedtema Kunsten å realisere luftige drømmer Nettskyen gir oss en fleksibel plattform som reduserer kostnader, risiko og tiden det tar å realisere nye IT-løsninger. ArcGIS Online og Geodata Online utnytter dette, og gjør GIS tilgjengelig og enklere for nye brukergrupper. Det gjelder også på nye teknologiplattformer som nettbrett og smarttelefoner. Sånn lyder ihvertfall reklamen, men hva skal egentlig til for at du skal få mer igjen for din investering i GIS? Av: Inge Anundskås, Geodata Enkel administrasjon Erfaring tilsier at det lønner seg å investere tid i å konfigurere ArcGIS Online før brukerne slipper til. Her som ellers er et godt førsteinntrykk viktig, og brukernes tillit må vinnes umiddelbart dersom ArcGIS Online skal fungere som en døråpner mot et bredere publikum. For å danne et godt grunnlag for en vellykket implementeringsprosess, bør man på et tidlig tidspunkt identifisere hvem de viktigste brukergruppene av kartportalen vil være - og hvilke oppgaver den er ment til å løse. Kartportalen kan og bør tilpasses din virksomhet slik at den føles som en naturlig forlengelse av andre IT-systemer som intranettet, virksomhetsportalen etc. Start med å bygge en visuell profil, legge inn logo og tekst som gir brukerne vissheten om at ArcGIS Online er virksomhetens offisielle kanal for å finne kvalitetssikret geografisk informasjon. ArcGIS Online gjør det enkelt for brukerne å lage og dele kart og applikasjoner. For noen betyr det samhandlig og bedre informasjonsutnyttelse, mens for andre en potensiell trussel mot informasjonssikkerheten. Informasjon på avveie er intet nytt innen IT-verden og antakeligvis finnes det allerede et sett med kjøreregler for dette i din virksomhet, basert på erfaring fra e-postvedlegg, fildeling på nettet, etc. ArcGIS Online har mange mekanismer for å implementere slike kjøreregler for å sørge for trygg informasjonsdeling. Sørg for å sette deg inn i de ulike alternativene og vurdér nødvendigheten av å tilrettelegge spesifikk informasjon for bruk av ArcGIS Online rundt dette temaet. For å organisere kartportalens innhold og sikre at brukerne kun får tilgang til informasjon de har rettigheter til, kan man benytte grupper. Disse gruppene bør gjenspeile virksomhetens organisasjonsstruktur, men også tverrfaglige initiativ eller prosjekter. Dette vil gjøre det lettere for brukerne å finne frem til relevant informasjon, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt. Tilpasset norske brukere Ingen er interessert i en portal uten innhold eller med innhold hvor kvaliteten er uviss eller i beste fall tvilsom. ArcGIS Online kommer med et sett tjenester som inneholder blant annet verdenskart, ruteberegning og geokoding. Geodata Online komplementerer disse tjenestene med innhold og applikasjoner som er tilpasset norske brukere. Disse plugger selvfølgelig rett inn i ArcGIS Online. Heldigvis er det slik at de fleste av dere allerede forvalter mye spennende data av høy kvalitet. Start med å legge inn metadata om disse dataene på ArcGIS Online, så blir det lett for brukerne å finne fram til, og benytte dem til å lage egne kart og applikasjoner. Vær kreativ i din definisjon av geografiske data, mange forretningsdata kan enkelt geokodes for visning i kartet. I Norge er vi dessuten så heldige at det finnes mye spennende kartinnhold som er offentlig tilgjengelig. Gjennom Norge Digitaltsamarbeidet gjør offentlige etater viktige datasett om flom, skred, naturtyper, verneområder, etc. tilgjengelig for alle. Disse dataene kan du bruke på ArcGIS Online. Nå ut til brukerne Nøkkelen til å lykkes med ArcGIS Online og trekke nye brukere til GIS, er å kombinere den rette informasjon i målrettede produkter som kart og enkle applikasjoner. Kast ikke bort kreativitet i jakten på killer-kartet, men spør en kollega eller to. Ofte vil svaret være enkle kart som inneholder kvalitetssikret informasjon og som også kan brukes på mobilen. Det oppdaget Avinor da de la ut et helt enkel eiendomskart på sin ArcGIS Online portal. Fordi eiendomsgrensene som vises i kartet alltid er oppdatert med det siste fra Matrikkelen, og at kartet også kan benyttes på nettbrett, ble det en umiddelbar suksess hos brukere godt utenfor den vante GISsfæren. Når portalens profil, struktur og innhold begynner å komme på plass, er det på tide å involvere 5

4 :hovedtema brukerne. Inviter et utvalg nysgjerrige brukere innenfor de viktigste målgruppene og sørg for å fange opp deres oppfatning av portalen. Fikk de løst sine oppgaver? Det er gode verktøy i ArcGIS Online for å opprette, invitere og administrere brukere. ArcGIS Online - din virksomhets Map Store GIS er ett av mange systemer i virksomheten som inneholder forretningskritisk informasjon. Av natur er GIS en integrasjonsteknologi som kan bruke informasjon fra mange systemer og knytte dem sammen i et kart. Disse sammenkoblingene skaper nye informasjonsbilder som gir ny innsikt og forståelse, men et kart fungerer også glimrende som en innfallsport til andre systemer. Bruk hyperlinker i webkartenes popup - vinduer til f.eks å gjøre oppslag i virksomhetens FDV-, dokumentsystem eller nyttige ressurser på web en. Til slutt, tenk på hvordan du skal promotere portalen til nye brukere. ArcGIS Online gir deg mange muligheter til å bruke kart i eksisterende kanaler som intranettet og sosiale medier for å skape bevissthet rundt mulighetene GIS kan by på. Hva med å lage en artikkel til intranettet som inneholder et webkart med firmahyttene på? Eller hvorfor ikke bruke et levende kart i din neste PowerPoint presentasjon? Er du nysgjerrig på hvordan Avinor har begynt å bruke ArcGIS Online? Bruk din SmartPhone for å se en video av hvordan Avinor har begynt å bruke ArcGIS Online. Videoen gir en god oversikt over funksjonaliteten i ArcGIS Online og hvordan en slik kartportal i skyen samspiller med resten av ArcGIS-plattformen. ArcGIS Online er et samhandlingsrom for å finne, utveksle, bruke og øke verdien av eksisterende geografisk informasjon og kunnskap. Dette kan være akkurat hva din virksomhet trenger for å utnytte potensialet i GIS. Hvorfor ta i bruk ArcGIS Online: Nå ut til brukerne - Gjør kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke. Tilgjengelig overalt - Geografisk informasjon tilgjengelig på web, mobile enheter, blogger, sosiale medier etc. Tilpasset norske brukere - Ta i bruk norske tjenester og applikasjoner fra Geodata Online. Enkel administrasjon - Full oversikt over bruk og kostnader. Klar til bruk - Ingen installasjon av program-vare eller anskaffelse og drift av maskinvare. 6 kontakt oss på

5 :lyse Kartportal gir bedre samhandling Av: InvolvePR! Tid og nøyaktighet er kritisk når Lyse skal vedlikeholde eller overvåke infrastrukturen i Rogaland. En mer effektiv samhandling omkring nettinformasjon mellom ulike brukergrupper er viktig, og Geodatas kartportal var løsningen. Geodata har vært leverandør av GIS løsninger for Lyse siden 1999 og i forbindelse med at Lyse skulle investere i en ny kartportal for web- og mobile løsninger, var Geodata en naturlig samarbeidspartner. Valget falt på Portal for ArcGIS Online som er et «content management system» for all geografisk informasjon i Lyse. De har best kunnskap på dette området, understreker Systemansvarlig NIS /GIS Sigve Hamran i Lyse. Portal for ArcGIS tilbyr de samme mulighetene som ArcGIS Online, men installeres innenfor virksomhetens brannmur. Produktet er dermed alternativ for deg som av ulike grunner ikke kan benytte nettskyen. Lyse er i dag en ledende leverandør av energi og telekommunikasjon. GIS i Lyse benyttes som nettinformasjonssystem (NIS) hvor informasjon om teknisk infrastruktur forvaltes. Dette er forretningskritisk informasjon for Lyse hvor også den geografiske komponenten spiller en stor rolle. I dag ligger alle kabler, ledninger og stasjoner inne i systemet. Det er altså svært viktig at Lyse har en fungerende GIS-portal som bidrar til å forbedre og effektivisere arbeidsprosessen, spesielt for montørene. All informasjon tilgjengelig på ett sted Dersom det tidligere oppstod en feil i systemet, måtte montørene skrive ut kart eller få tilsendt beskrivelse av problemet på mail. Med den nye løsningen, kommer nå feilmeldingene direkte opp på montørens mobile enhet. På denne måten kan montørene umiddelbart indentifisere feilen geografisk og foreta en utredning mens han er ute i felten, forklarer Hamran. Brukerne kan også selv melde inn feil på for eksempel et gatelys. Da klikker de på gatelyset i kartet på portalen, og montørene vet dermed nøyaktig hvor feilen ligger og kan utbedre feilen raskt og effektivt. Kundesenteret får informasjon på status fra montør som for eksempel «Under arbeid» eller «fikset» og på denne måten følge utviklingen av arbeidet. Driftssentralen får samtidig tilgang til samme informasjon. Mer fornøyde kunder Forventningene til løsningen er store, og Hamran er glad for at de første delene av systemet nå er klart. Dette gjør at vi nå har en felles flate for geografisk informasjon. Vi flytter informasjonen ut i felten, som gjør at vi har enklere tilgang, flere brukere og vi kan jobbe mer effektivt, sier Hamran. Denne integrerte kommunikasjonen gjør at vi får mer effektive arbeidsprosesser og mer tilfredse kunder. Datakvalitet Montører vil via Portalen få mulighet for ajourhold og datafangst i felt. Montørene kan enkelt registrere eller oppdatere informasjon hver gang de kommer forbi et kableskap. Dette vil bidra til en stor kvalitetsheving av dataene og uten at Lyse får ekstra kostnader. Sigve Hamran understreker at applikasjonen kan brukes på all infrastruktur som elektrisitet, gass, fiber eller fjernvarme. Med løsningen fra Geodata kan vi levere en rask, sikker og effektiv tjeneste hvor problemløsninger gjennomføres på best mulig måte, avslutter Sigve Hamran. Om Lyse Lyse sin kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. De er også en ledende aktør innen telekommunikasjon til både privat og bedrift. Energiprodukter: Strøm, naturgass, fjernvarme, kjøling og biogass Telekomprodukter: Interaktivt TV, lynraskt internett, telefoni, mobiltelefon og alarm Les mer om Lyse: 8 9

6 :kom i gang Syv skritt for å komme i gang med ArcGIS Online Av: Inge Anundskås, Geodata Leste du innledningen om ArcGIS Online i dette magasinet, men synes fortsatt det er vanskelig å komme i gang? Her får du de samme stegene, men med henvisning til videoer som viser deg akkurat hvordan du kan gjøre det. 5 Inviter brukere Se video som viser hvordan du inviterer brukere til ArcGIS Online 1 Konfigurér først.. Se video som viser hvordan du kan legge inn logo og tekst som gjør ArcGIS Online gjenkjennelig for brukerne i din virksomhet 6 Koble til andre systemer Se video som viser hvordan du kan gjøre enkle koblinger til andre systemer 2 Lag grupper Se video som viser hvordan du lager grupper som gjenspeiler organisasjonsstrukturen, men også tverrfaglige initiativ og prosjekter 7 Spre ordet.. Se video som viser hvordan du kan bruke kart fra ArcGIS Online i artikler, bloggposter etc, og bruk det til å spre informasjon om virksomhetens nye kartportal! 3 Registrer og del relevant innhold Se video som viser hvordan du legger inn metadata om egne og offentlige tjenester, kart og applikasjoner Test gratis i 30 dager 4 Lag nyttige kart og applikasjoner Se video som viser hvordan du kan lage kart og applikasjoner som treffer brukerne dine Hvis du ikke allerede er bruker, kan du prøve ArcGIS Online gratis i 30 dager. Det er svært enkelt og det gjør du ved å besøke denne siden

7 :mobile nyheter ArcGIS Online Oppstartpakke Etter at Esri lanserte ArcGIS Online, har den nettbaserte kartportalen vokst seg til å bli en viktig brikke i ArcGIS-systemet. Ideen om å skape et samhandlingsrom for å finne fram til, dele, bruke og jobbe med geografisk data, har blitt en stor suksess. Mange norske kunder har allerede opprettet prøvekontoer og sett mulighetene som ArcGIS Online gir deres virksomheter. Selv om terskelen for å komme i gang er relativt lav, kan det være faktorer som hindrer at man raskt kommer i gang og får utnyttet potensialet i ArcGIS Online. Geodata er opptatt av at brukerne skal få maksimalt utbytte av investeringene som er gjort, og har derfor laget en oppstartspakke som skal hjelpe til med nettopp dette. Hva inneholder oppstartspakken? ArcGIS Online oppstartspakke er en tjeneste bestående av kundetilpasset konsulentbistand, samt opplæring av brukere. Dette vil hjelpe din virksomhet med å komme i gang med ArcGIS Online på kort tid. Oppstartspakken gir din virksomhet den nødvendige kunnskapen for å lykkes med å gjøre organisasjonens ArcGIS Online konto til en viktig og mye brukt kartportal, gjerne også utover de tradisjonelle GIS-arenaene. Hvordan gjennomføres oppstartspakken? Hvilke områder som blir dekket gjennom bistanden vil variere etter hvor behovene er størst. Behovskartleggingen vil gjøres i et initialt møte før det konkrete arbeidet starter, hvor videre arbeid med de overordnede aktivitetene avtales og tidfestes. På bakgrunn av hva som kommer frem i behovskartleggingen, blir det identifisert en retning på det videre arbeidet og er avgjørende for å sette det rette fokuset på opplæringen. Oppstartspakken blir gjennomført som en workshop i kundens lokaler, hvor brukerne blir kjent med portalens struktur og funksjonalitet samtidig som man tilrettelegger kontoen med kundens profil og data, og gjør den klar til bruk. Ønsker du å vite mer om hvordan oppstartspakken kan tilpasses din virksomhet, eller bestille tid med en av våre konsulenter, kan du ta kontakt med deres kundekontakt i Geodata eller maile oss på Hva sitter du igjen med? Ferdig konfigurert ArcGIS Online konto med tilpasset firmaprofil, samt et grunnsett av egen data klar til bruk Minst én bruker i organisasjonen som er trent i administrering av ArcGIS Online Minst én bruker i organisasjonen som er kjent med funksjoner og tekniske muligheter i ArcGIS Online Et sett av webkart og web applikasjoner som potensielt kan være til nytte for organisasjonen Oppfølging i etterkant med en av våre konsulenter, samt informasjon i form av nyhetsbrev Flere mobile muligheter med ArcGIS for smartphones og ArcGIS Online Esri utvider sine mobile konsepter med nye produkter; ArcGIS Collector for Android og iphone og Operations Dashboard for ArcGIS. Esri lanserer nå første generasjon konfigurerbare applikasjoner, hvor man selv i større grad kan bestemme utseende og hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig for brukeren. Arc- GIS Collector er en datafangst-/ rapporteringsapplikasjon for feltarbeidere som selgere, service- og vedlikeholdspersonell. Sammen med Collector lanserer også Esri Operations Dashboard for ArcGIS (Windows PC). Dashboard har rik funksjonalitet for å konfigurere opp et anvendelig kart- og informasjonsgrensesnitt for filtrering, søk og statusoppdateringer for dem som skal følge opp de som jobber i felt. Hvordan komplimenterer Collector og Dashboard resten av ArcGIS for Mobile løsningene? Collector gir deg en større fleksibilitet til å dekke behov hos forskjellige brukere og brukergrupper ved at man kan legge til å ta bort funksjonalitet i applikasjonen som skal benyttes Collector vil på sikt kunne utvides med egne funksjonskomponenter som utvikles fra SDK-et Dashboard har veldig stor fleksibilitet og mange muligheter for konfigurering allerede nå i første versjon Dashboard har et enkelt brukergrensesnitt og vil komplimentere webapplikasjoner med rikere innsynsfunksjoner og analyser Dette er starten av fullt ut konfigurerbare mobile applikasjoner og den første versjonen av Collector. Av det vi har sett av roadmap så lover de neste versjonene godt for hva dette skal bli. Neste større lansering av ArcGIS Online og Mobile oppdateringer er i mars ArcGIS Collector krever ArcGIS Online for å konfigurere applikasjonen. Funksjonalitet som er unikt for ArcGIS Collector sammenliknet med Esris eksisterende smarttelefon-applikasjoner er ruteberegning og GPS sporing. GPS sporingen logger og rapporterer hvor personer i felt til enhver tid befinner seg. Både rutebergningen og sporingen er selvfølgelig konfigurerbare. Fordeler med oppstartspakken: Brukerne får erfaring med gode arbeidsrutiner i ArcGIS Online samtidig som organisasjonskontoen blir satt opp og ferdig konfigurert. Ved at portalen er klar til bruk på kort tid, vil din virksomhet få ekstra god utnyttelse av ArcGIS Online abonnementet. Brukerne av portalen får god kunnskap om funksjoner og hjelperessurser, slik at de blir mest mulig selvhjulpne i den videre bruken av ArcGIS Online. Lær å ta i bruk Esri Maps for Office. Opplæring av hvordan man publiserer sine kart og analyser fra ArcMap til ArcGIS Online. Opplæring av hvordan man kan kombinere kartdata fra ulike kilder i og utenfor organisasjonen i webkart. Få en forståelse av hvordan ArcGIS Online kan gjøre din virksomhet istand til å nyttegjøre seg av mobil kartlegging og datafangst. Utvikle en fremdriftsplan for ditt ArcGIS Online abonnement. Her kan du finne Appene: Google Play: App store: Dashboard for ArcGIS 12 13

8 I kartet til venstre kan du se hvor de ansatte i Geodata bodde i 2006 og de tre aktuelle adressene. Kartet under viser samme informasjon, men med mulighet for å trykke på de aktuelle adressene for mer informasjon Kartet til venstre viser resultatene fra kjøretidsanalysen. Ved å flytte til Schweigaardsgate ville en større andel av de ansatte bruke kollektivt eller gå til jobb og de fleste ville få mindre reisetid! Ved å zoome inn på den valgte adressen og klikke på ikonet kan man få mer informasjon om det nye valgte lokalet. Det ble utført flere kjøretidsanalyser for å bestemme hvilken adresse som var best for de ansatte med tanke på kjøretid. Kartet til venstre viser kjøretiden til de ansatte som ville kjøre bil til Brobekkveien (gul) og Schweigaardsgate (grønn). Et bilde sier mer enn tusen ord. Av: Helge P. Astad, Geodata Vi mener at et kart er bedre - det forteller en visuell historie! Månedens Kart er et nytt konsept som skal vise kart som forteller en historie. Kartene vil hver måned publiseres på Geodatas hjemmeside og i sosiale medier som Facebook, Twitter og Google+. Kartene som blir presentert i Månedens Kart blir laget i Arc- GIS Online og vil kun bruke vanlige ArcGIS-verktøy til analyse og databehandling, webmap templates fra Esri, og data fra Geodata Online. Månedens kart: Februar I 2008 var Geodatas lokaler i Brobekkveien begynt å bli for små. Månedens kart i februar viser data i forbindelse med at Geodata var på jakt etter nye lokaler i Oslo. Data Bakgrunnskartet som er brukt er hentet fra Geodata Online - og er et gråtonekart. Ettersom bakgrunnskartet er i gråtoner, får uttrykket en mer diskret og dempet fremtoning - og gjør at dine data som du legger på toppen, kommer tydeligere frem. Kartet kan brukes både i ArcGIS Desktop, i webkart og apper. Dataene i bakgrunnskartet er hentet fra norske kommuner og Statens Kartverk, og er mer nøyaktige og informasjonsrike enn de du finner blant bakgrunnskart som er gratis. Dataene som ligger oppå er resultatene fra en analyse hvor vi så på kjøreruter og avstander for alle da ansatte til de aktuelle adressene. Det var også svært viktig å ta hensyn til de ansattes hverdag og ikke gjøre det vanskeligere eller mer tidskrevende å komme seg på jobb. Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan de ansatte i Geodata reiste til jobb - med bil, sykkel, kollektivt eller om de gikk til fots. Dataene er lagret i ArcGIS Desktop. Kartet Kartet er laget med en story maps mal fra ArcGIS Online. Dette er et sett ferdige maler som gjør publisering av webkart enkelt. Alt du trenger er dine egne data, og så kan du publisere responsive, dynamiske kart som kan leses på PC, nettbrett og telefon. Kartene kan også embeddes i en webside. Her kan du se Månedens Kart:

9 :if Geodata gir Av: Släger kommunikasjon flere muligheter Bildet er hentet fra Google Street View GIS-løsning fra Geodata skaper nye salgsmuligheter for forsikringsselskapet If. Selskapets selgere har fått et effektivt verktøy for å kombinere og visualisere de viktigste dataene fra interne og eksterne kilder. Brukerne i If er imponert over løsningens brukervennlighet og nytteverdi. 16 If har nesten 7000 ansatte og 3,6 millioner kunder, og er med det Nordens største skadeforsikringsselskap. I slutten av 2011 fikk If Bedrift implementert en GISløsning fra Geodata. Fra før hadde selskapet en løsning for sentralprospektering, hvor selgerne fikk tilsendt salgsprospekter til bruk ved mersalg og nysalg, men de hadde ingen gode muligheter for egenprospektering uten å måtte slå opp i registre og lese på skilter. Enkelt å identifisere nye muligheter Geodata har levert en visuell løsning i form av en kartapplikasjon som gjør det enkelt for selgerne å identifisere nye muligheter. Dette gjøres ved at Ifs interne data kombineres med eksterne data basert på bedriftens organisasjons numre. - Geodata leverte først en komplett testversjon av løsningen vi har i dag, og vi så raskt at den fungerte godt og ville gi oss mange spennende muligheter. Løsningen syr sammen interne og eksterne data på en måte som både fungerer bra og ser visuelt flott ut, og dette var avgjørende for at vi valgte å gå for nettopp Geodatas løsning. Leverandører som faktisk leverer er essensielt, sier Petter Dybdahl, forretningsutvikler i If. - Det er fascinerende å kunne se dataene visuelt, og dette gjør det også lettere for selgerne å se flere muligheter i det de driver med. Løsningen er integrert med Google Street View, noe som gir oss en del spennende resultater. Hvis for eksempel en kunde ringer oss og en selger skal bedømme risikoen kan vedkommende umiddelbart se hvordan bygningen ser ut, og han eller hun får enkelt en visuell oversikt over hvilke andre kunder vi har i nærheten, forteller Dybdahl. Nyttig verktøy i kommunikasjon med nye, eksisterende og tidligere kunder If bruker løsningen til egenprospektering av både nye, eksisterende og tidligere kunder, og gjør det kort sagt enklere for selgerne å avgjøre hvilke bedrifter de skal kontakte. Hovedfokuset ligger på egenprospektering av eksisterende kunder, hvor Geodatas løsning gjør det enkelt for If å se hva kundene har og hva de mangler. I tillegg får selgerne opplysninger om blant annet tidligere forsikringssaker, geografisk plassering, bransjetilhørighet, hvor mange ansatte de har, hvor stor omsetning de har og hvem som er kundeansvarlig. Løsningen benyttes også i arbeidet med å vinne tilbake tidligere kunder, hvor If kan hente ut de samme opplysningene som ved egenprospektering av eksisterende kunder. Til slutt er løsningen også aktuell ved nysalg, hvor If kan få en oversikt over hvilke kunder de ikke har, og identifisere aktuelle kandidater basert på for eksempel bransjetilhørighet. Disse opplysningene kan så kombineres med aktivitetsdata, slik at selgerne kan forsikre seg om at ingen If-ansatte har i vært kontakt med den potensielle kunden tidligere, eventuelt i løpet av de siste månedene. Denne oversikten gjør at If kan unngå at flere selgere kontakter samme kunde i løpet av kort tid. Forenkler hverdagen og gir verdiskapning - Geodata tilfredsstiller et tidligere udekket behov for egenprospektering hos oss. Når data fra flere ulike kilder kombineres og sys sammen til en helhet ser man helt andre dimensjoner enn dem man ellers ville sett. Det er svært nyttig for oss at alle disse dimensjonene nå kan kombineres i en kartapplikasjon, sier Petter Dybdahl. If har bare positive erfaringer med løsningen Geodata har levert. - Løsningen er svært enkel å bruke. Vi gir selgerne en liten skriftlig brukerveiledning, deretter lærer de seg å bruke løsningen selv. Vi er vant med å bruke kart for å komme fra A til B når vi er ute og reiser, så det at vi har fått en løsning for egenprospektering i form av en kartapplikasjon gir en gjenkjennelseseffekt som vi liker veldig godt. Løsningen er i bruk hver eneste dag, og gir oss en veldig fin oversikt over hvor vi er gode og ikke, sier Dybdahl. I tillegg til at Geodatas løsning gjør Ifs hverdag enklere sørger den også for verdiskapning. - Hvis en selger står uten prospekter finnes det alltid noe han eller hun kan gjøre. Vi får dermed mest mulig ut av hver enkelt selger, noe som både fører til økt effektivitet og kostnadsbesparelser. Og alt dette er viktig for oss, forteller Petter Dybdahl. Geodata er ekstremt leveransedyktige Løsningen har også senket kravene til sentralprospektering. Selgere som blir dyktige på et bestemt felt for eksempel boligbyggelag på Østlandet kan fokusere på sitt spesialområde, hvor de har suksess, i stedet for å bli styrt sentralt. - Geodata er ekstremt leveransedyktige, og de er veldig gode på å knytte eksterne data sammen med våre interne data. Løsningen er enkel, og gir oss god oversikt over det vi trenger å vite. Det skaper helt klart merverdi for oss. Vi har også svært god erfaring med Geodatas kundeservice, hvor vi forholder oss til én dedikert kontaktperson, sier Dybdahl. If er også i gang med å implementere en utvidet versjon av løsningen. Når hele løsningen er oppe og går i løpet av våren vil If kunne få enda mer informasjon om bygningers eksakte plassering, hvilke bygninger som er forsikret og hvor skader har skjedd. - Vi får generelt et mer visuelt risikobilde. Når for eksempel et område er utsatt for flom kan vi umiddelbart se hvilke bygninger vi har forsikret. Det gir helt andre muligheter når det gjelder for eksempel kundeservice. I slike tilfeller kan vi både varsle kundene våre og betjene dem på en litt annen og bedre måte. 17

10 :geodata online Geodata Online - en forutsetning for suksess med ArcGIS Online Av: Inge Anundskås, Geodata ArcGIS Online utnytter nettskyen til å gjøre GIS enklere og tilgjengelig for nye brukergrupper. Disse nye brukerne har imidlertid behov og krav som er i stadig endring, og under sterk påvirking av den rivende utviklingen innenfor forbruker-it. Se bare på hvordan smarttelefonen har endret vårt krav til tilgjengelighet på informasjon. For å lykkes med ArcGIS Online, som lover brukerne tilgang via mobil, nettbrett og web, kreves en fleksibel GIS-plattform. Du må regne med å levere data og applikasjoner i et høyere tempo og med en større grad av tilgjengelighet enn før. Mange opplever utfordringer med å implementere denne fleksibiliteten i egen IT-infrastruktur. Resultatet kan være at det tar lang tid og er kostbart å gi brukerne det de trenger. Observante lesere vil sikkert gjenkjenne at det er nettopp disse problemstillingene nettskyen skal løse for oss. Tilgjengelig overalt Mange virksomheter begynner å få øynene opp for gevinstene ved å gjøre informasjon mer tilgjengelig. Brukerne blir mer effektive og fornøyde, samt at datakvalitet og kundeservice ofte blir bedre ved å tillate at informasjon oppdateres eller er tilgjengelig på stedet. En av utfordringene man støter på er gjerne å få tilgang til bedriftsintern informasjon fra brukernes enheter. Mange virksomheter har fortsatt ikke på plass løsninger som lar mobile enheter koble seg på det interne nettverket for å konsumere informasjonstjenester og applikasjoner. Ofte har de heller ikke GIS-servere i den delen av nettverket som er åpent mot internett (DMZ eller liknende). Med ArcGIS Online er det lett å lage kart som kan benyttes på alle former for mobile enheter. Data og tjenester kan driftes trygt i en sikker nettsky, som en del av din ArcGIS Online konto, som man kan aksessere fra internett. Mer komplekse data og/eller skreddersydde applikasjoner kan driftes hos Geodata Online, som også tilbyr gode løsninger for å oppdatere data fra eget miljø. Sluttbrukeren trenger ingen kunnskap om hva som driftes hvor, men finner det han/hun trenger ved å aksessere ArcGIS Online. Klar til bruk Med ArcGIS Online er det raskt og enkelt å lage kart og applikasjoner. Det åpner for muligheten til å utforme kart og spissede applikasjoner som skal løse helt spesifikke problemstillinger. Vi kan tilby ny informasjon og funksjonalitet raskt og/eller kun for en begrenset tidsperiode. Et eksempel kan være et kart som gir publikum viktig informasjon i en krisesituasjon hvor de også kan registrere inn egne observasjoner som bidrag til et rikere felles situasjonsbilde. Geodata Online gir deg umiddelbar tilgang til en GIS-plattform slik at du raskt kan sette opp nye tjenester og applikasjoner som du kan levere fra ArcGIS Online. Denne GIS-plattformen kan du utvide sømløst etterhvert som behovet for flere tjenester og applikasjoner melder seg, eller antall brukere øker. Tilsvarende kan du umiddelbart skalere ned eller avslutte plattformen når krisen er over. Tjenester og applikasjoner kan gjøres tilgjengelig for publikum eller sikres mot uvedkommendes adgang. I praksis setter denne fleksibiliteten deg i stand til å tilpasse deg endringer i krav og behov fra brukerne. Risikoen for at løsningen feiler reduseres med fleksibiliteten til å skalere systemet opp eller ned ved behov. Likeledes betaler du også for den faktiske bruken og de initielle investeringene reduseres kraftig siden maskinvare og i mange tilfelle også programvarelisenser, er en del av den løpende kostnaden. Tilpasset norske brukere GIS gir deg muligheten til å visualisere dine forretningsdata i kartet, men for å skape gode situasjonsbilder kreves det at dataene settes i en kontekst. Mange er kjent med at Geodata Online tilbyr bakgrunnskart basert på de mest nøyaktige og oppdaterte kartdata og flyfoto som er tilgjengelig i Norge. Men visste du at disse kartene kan brukes som standard bakgrunnskart i ArcGIS Online? Kartene gir deg en god beskrivelse av omgivelsene din virksomhet opererer i gjennom nøyaktig gjengivelse av terreng og infrastruktur. Men ofte er det nødvendig med ytterligere informasjon for å få full innsikt og forståelse av egne forretningsdata i kartet. Det finnes mange offentlig tilgjengelige tjenester fra Norge Digitalt samarbeidet som du enkelt kan søke fram på ArcGIS Online. Geodata Online inneholder i tillegg et rikt geografisk datavarehus med kartlag som kan brukes direkte i kartene og applikasjonene du bygger i ArcGIS Online: Oppdaterte eiendomsgrenser fra Matrikkelen Administrative grenser (fylke, kommune, grunnkrets, postnummer etc). Disse kan benyttes til å geokode informasjon f.eks gjennom bruk av Esri Maps for Office. Befolkningstetthet - et rutenett av punkter med 100 meters avstand som viser befolkning (også fremskrevne tall) Bedriftsregister - Punktdatasett som viser plassering og nøkkeltall til bedrifter Demografi - Kartlag som viser befolkningsdata som inntekt, alder, familiestruktur, boligtyper etc Holdeplasser - Stoppesteder for kollektivtransport Skoler - Offentlige og private skoler/barnehager Geodata Online gir deg fleksibiliteten til å utnytte enkelheten og mulighetene med ArcGIS Online! 18 19

11 :olje og gass ArcGIS Online Som skapt for olje og gass Av Stian Heid, Geodata Olje- og gassbransjen har en rekke utfordringer knyttet til samhandling, deling og felles situasjonsbilde. Flere av disse utfordringene er nå løst, med ArcGIS Online. Mange applikasjoner Store applikasjoner blir ofte uoversiktlige, og oljeselskap har en klar gevinst i å lage spesialiserte applikasjoner, såkalte «spissede apps» for utvalgte tema, fremfor å favne over for mye i en og samme applikasjon. Oljeselskap bruker GIS til alt fra administrasjon av produksjonslisenser til planlegging av installasjoner under vann mm. Det sier seg selv at en rekke applikasjoner må til for å dekke alles behov. F.eks. kan en applikasjon være rettet utelukkende mot å vise hvilke seismiske undersøkelser selskapet har tilgang til i forhold til de lisensene man har andeler i. For å gi de ansatte en felles portal for alle disse applikasjonene er ArcGIS Online et kjærkomment produkt. Lettskyet For de fleste oljeselskap er det utenkelig å slippe data utenfor sin trygge brannmur. Derfor er det viktig å vite at man kan benytte ArcGIS Online som en portal for applikasjoner og tjenester som ligger trygt i bedriftens egne IT-systemer. Offentlig data kan gjøres tilgjengelig i skyen, men alt som er mer sensitivt forblir beskyttet som i dag. Du får ikke tilgang til portalen med mindre du har en gyldig bruker. Når du er logget inn vil du kun se det innhold som er delt med deg. Publikum Noen applikasjoner må være fritt tilgjengelig. Det kan være at man ønsker å vise produksjonslisenser, planer eller tiltak i forbindelse med en uønsket hendelse. Ved en ulykke er det viktig å få ut tilstrekkelig og nøyaktig informasjon. Ofte er dette geografisk informasjon som best kan vises i et kart. Sett at det oppstår et potensielt skadelig utslipp under en operasjon offshore vil det være en massiv pågang på geografisk informasjon. Hvor er utslippet? Hva gjøres for å begrense skadene? Dette kan oljeselskapene nå kjapt dele med publikum og presse på en enkel måte for å unngå misforståelser. Effektiv samhandling er svært viktig. For mange oljeselskap er skriving av søknader på produksjonslisenser en hektisk prosess. Mange kart og figurer skal lages på kort tid, og mange personer er involvert. ArcGIS Online gir geologer, letesjefer og GIS-avdelingen en gylden mulighet til å samhandle med interaktive kart. Kartene ligger trygt på selskapets servere, og brukerne kan vise, legge til og dele innhold slik at kartene blir til i fellesskap. Det sikrer at kartene blir rett med en gang og ikke må frem og tilbake på mail i flere dager. Alltid oppdatert Det er stadig endringer. Nye lisenser kommer til og funn blir gjort. Ofte blir GIS-avdelingen bedt om å lage samme kart om igjen, men med oppdatert informasjon, til bruk i presentasjoner og finansielle rapporter. Sammen med ArcGIS Online følger Esri Maps for Office, som gjør det mulig for alle ansatte å lage kart direkte i PowerPoint eller Excel. GIS-superbrukerne kan bruke sin tid på å lage nye og bedre tjenester fremfor å repetere de samme oppgavene gang på gang. Kartet til presentasjonen kan gjerne lages i Excel hvor egne data kan legges til de eksisterende tjenestene. Eksempelvis vil økonomidirektøren kunne lage sitt eget kart i Excel med egne produksjonstall og legge dette til i en presentasjon, for så å gjenbruke den med visshet om at kartet alltid har ferske grunndata fra GIS-avdelingen. Oversikt over mange applikasjoner. Sikkerhet: Det er utenkelig å slippe data utenfor brannmuren. Noen applikasjoner må være fritt tilgjengelige

12 :røde kors Geodata samarbeider med Norges Røde Kors Med verdens ledende GIS plattform i ryggen har Geodata inngått et 5 års samarbeid med Norges Røde Kors som innebærer mer enn finansiell støtte. 22 Foto: Martin Alex Nielsen/Røde Kors Foto: Sven Bruun/Røde Kors Foto: Sven Bruun/Røde Kors Foto: Martin Alex Nielsen/Røde Kors Røde Kors er en organisasjon som til daglig møter utfordringer som kan løses med gode kartdata og applikasjoner. Spesielt er Røde Kors Hjelpekorpset avhengig av gode løsninger som kan bidra til rask mobilisering og organisering av mannskap. Gjennom samarbeidet som nå er inngått vil Geodata bidra med både kompetanse og teknologi som vil føre til raskere og mer effektive arbeidsprosesser. Geodata besitter store teknologiske ressurser og ikke minst viktig kompetanse som kan bidra til å skape en tryggere og sikrere fremtid. Som leverandør av GIS-baserte tjenester, er Geodata allerede en viktig bidragsyter til samfunnet gjennom kundeforhold med både private og offentlige organisasjoner som driver med samfunnskritiske oppgaver. Alle selskap har et moralsk og etisk ansvar for å skape et fundament for fremtidig drift. I enkelte industrier handler det om bærekraftig utnyttelse av ressurser, men i en teknologibedrift dreier det seg om å ha et godt samspill med samfunnet rundt seg. Samarbeidet med Røde Kors er langsiktig, og for å lykkes må vi utvikle en felles forståelse for hverandres kompetanse og prosesser. I løpet av høsten har Geodata vært på besøk hos lokale hjelpekorps over hele Norge. Formålet har vært å lytte til utfordringene, men også få et innblikk i hva som fungerer. Noe av det vi har lært er at det er store forskjeller både i kompetanse, men også ressurser mellom de ulike hjelpekorpsene. Det har vært en morsom og interessant prosess og nå er vi klare for å skissere en løsning som vi mener vil være nyttig på tvers av hjelpekorpsene og potensielt bidra til å redde liv. Samarbeidet er et av Geodatas viktigste bidrag til å skape et bedre samfunn, et samfunn som også danner et godt grunnlag for å lykkes som selskap. Som Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors, uttrykte det på Esri Europeisk Brukerkonferanse i fjor; Business cannot survive in a society that does not survive. Geodata ser frem til et spennende samarbeid med Norges Røde Kors i årene fremover

13 FIRMANYTT Nye navn i Geodata: Hva skjer første halvår 2013 Ole Gunnar Øvstaas er tilsatt som ny prosjektleder i Geodata. Han har master i Biologi fra UiO. I tillegg har han fullført bacheloroppgave i Prosjektledelse og logistikkledelse fra BI i Oslo. De siste fem årene har han jobbet som prosjektleder og produktansvarlig i Skog- Data AS. Anders Hveem Malum er tilsatt som ny GIS-konsulent hos Geodata fra Han er sivilingeniør/master i geomatikk fra NTNU og har de siste fem årene vært fagleder for geodataavdelingen i Sørum Kommune. Anders har jobbet med alt fra landmåling, matrikkel og kartforvaltning til drift av webløsninger, og han kjenner godt til geodata-hverdagen i kommunene. Det ligger i kortene at Anders blir en viktig brikke i vår kommunesatsing. Ragnhild Othelie Angelsen er utdannet bygg ingeniør fra NTNU og HIALS, og har en MSc in GIS fra University of Redlands, CA. Ble ferdig august 2012, så er ganske fersk. Har gjennom studiet jobbet hver sommer som landmåler. Arrangement Dato Lokale ArcGIS Online seminar 06.mars Oslo Kongressenter Geomatikkdagene mars Lillestrøm Planseminar for kommune 20.mars Oslo Kongressenter Frokostseminar: Olje og Gass 21.mars Stavanger Business partner conference mars Palm Springs Developer Summit mars Palm Springs Frokostseminar: kommune 24. april TBD PUG (Petruleum User Group) mai Houston Frokostseminar: Mobilt Mai Oslo Kongressenter Partner bootcamp 22. mai Geodata Geodata 25år 06. juni TBD NDC juni Oslo Spektrum EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) juni London Esri Internasjonal brukerkonferanse juli San Diego :kommune ArcGIS Online for norske kommuner Av: Nina Ulfstein, Geodata Spissede applikasjoner for ansatte i kommunen åpner for å se nye muligheter og sammenhenger. Dette kan være løsninger som gjør det mulig å få oversikt over kommunens skoler og barnehager, som sammen med andre demografiske data kan analyseres for å undersøke hvilke behov som oppstår i fremtiden. Slik kan man få informasjon om hvor man eventuelt bør plassere nye skoler, og dermed være et skritt foran i planleggingsfasen. Ved å undersøke ringvirkningene av de potensielle plasseringene for nye skoler direkte i kartløsningen, får man et innblikk til hvilke effekter dette kan ha på ulike aspekter i nærområdet. Dette kan være i forhold til infrastruktur, befolkningsprognoser eller miljøet. Tilsvarende analyser kan også ta utgangspunkt i syke-og pleiehjem, industriutbygging eller kommunale prosjekter for å nevne noen. ArcGIS Online gjør det også svært enkelt å lage kart som skaper engasjement blant kommunens innbyggere. Et slikt kart kan for eksempel være en miljøportal for rapportering av forurensing og utslipp basert på publikumsinnspill. Det at man har mulighet til å få innbyggernes innspill direkte i kartløsningene, åpner for en effektiv kommunikasjon og god dialog. Et annet eksempel på dette kan være formidling av aktiviteter og arrangementer for barn og voksne, som turløyper og program for 17.mai. Ved å inkludere sosiale medier kan man få en bedre oversikt over hva som foregår i kommunen, som kan kobles sammen med andre hendelser som for ekspempel festivaler og konserter. Gjennom ArcGISapplikasjonen som er tilgjengelig gratis for alle smarttelefoner og nettbrett kan man også få tilgang til kommunens kartløsninger hvor som helst! ArcGIS Online gjør det mulig å ta i bruk kommunens geografiske informasjon og data på en helt ny måte, i tillegg til å samle alt innenfor en kartportal. På denne måten kan man effektivt realisere det enorme GIS-potensialet som mange kommuner sitter på! Mulighetene er uendelige, og klare til å tas i bruk

14 :skiforeningen Unik turplanlegger på nett Turplanleggeren har ligget ute en stund på nå, og tilbakemeldingene er utelukkende positive. Nordmenn elsker naturen og ikke minst å gå på ski. Været kan være lunefullt og det er ikke alltid like greit å vite om løypene er preparert eller ei. Nå har Skiforeningen i samarbeid med Geodata gjort noe med dette, og skapt en unik kartløsning for alle som liker å gå på ski. Skiforeningens Markadatabase inneholder store mengder informasjon om blant annet stier, løyper og varmestuer i Oslomarka og omegn. Geodata har knyttet dette innholdet opp mot et topp moderne kartsystem, slik at all denne informasjonen nå er tilgjengelig via detaljrike og oppdaterte kart. Disse har Skiforeningens mer enn medlemmer nå glede av. Unik tjeneste - Det finnes flere tjenester for friluftsliv i marka, men det er bare i denne tjenesten du kan få informasjon om løypene er preparert eller ikke, forklarer kommunikasjonssjef i Skiforeningen, Mette Øinæs Habberstad. I løsningen kan man til enhver tid overvåke tilstanden til løypene; om de er preparert i dag, i går eller tidligere. Løypeinformasjonen blir for øvrig oppdatert 2 ganger i timen, legger hun til. Med hjelp av GIS-teknologien, har man tilgang til ulike funksjoner; for eksempel løypeplanleggeren som enkelt forteller deg hvor du skal gå og se løypeprofil som hjelper deg å finne en løype som passer din fysiske form. Det er et komplekst nettverk av løyper og sykkelveier som er kartlagt. I systemet ligger hele kilometer med løyper, noe som tilsvarer avstanden Oslo Roma. - Man finner neppe en like dynamisk turplanlegger for friluftsliv i Norge, sier Steinar Kjærnsrød. Steinar er frivillig primus motor for Skiforeningens marka-innhold på nett og har vært sentral i utviklingen av den nye turplanleggeren. - Utvalget av nye områder, skiløyper og sykkelruter øker dessuten hele tiden, så muligheten til å finne spennende turer blir bare større og større, sier Kjærnsrød Det var viktig for Skiforeningen at tjenesten var nøyaktig og møtte kravene fra kresne brukere, og Habberstad mener at Geodata var de som satt på riktig kompetanse, spesielt deres erfaring innen GISløsninger. Vi har hatt et langt samarbeid allerede, og Geodata hadde forståelse for brukernes ønske, sier Habberstad. Dessuten har Geodata selv flere skientusiaster som involverte seg i prosjektet og som var svært motiverte og hadde et ekstra engasjement. Det ble lagt inn mye ressurser for å imøtekomme kravene, understreker hun. Tjenesten er foreløpig åpen for alle, men vil etter hvert kun bli tilgjengelig for Skiforeningens medlemmer. Det er et bevisst valg for å tilby medlemmene et elektronisk tilleggsgode som er unikt for Skiforeningen. Våre medlemmer er avhengige av at vi kan legge til rette for gode opplevelser i marka, og tjenesten vi tilbyr nå, er stadig under utvikling. Vi håper å kunne tilby enda flere tjenester i samarbeid med Geodata fremover, avslutter Habberstad

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens!

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens! :nytt fra ARCen :konkurranse 40 Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer