Forhold omkring mulig plassering av ny flyplass på Klóvan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhold omkring mulig plassering av ny flyplass på Klóvan"

Transkript

1 Forhold omkring mulig plassering av ny flyplass på Klóvan Oppsummering. Med henblikk på anvendelige navigasjonssystemer for mulig flyplass på Klovan på Vagar er det gjort en vurdering av sertifiserte og foreløpig usertifiserte satellittbaserte innflygingssystemer for presisjonsinnflyging, samt den relativt nye metoden RNP for konstruksjon av innflygingsprosedyrer med stramme toleranser til luftfartshindere. SCAT-I er det eneste satellittsystemet som har fullt sertifisert både luftbåret- og bakkesinstallert utstyr. Avinor benytter SCAT-I, og installerer dette på 24 regionflyplasser i Norge. Widerøe Flyveselskap benytter systemet til presisjonsinnflyging på disse flyplassene med ca 20 Dash-8 fly. Klovan Bane 33 SCAT-I kan plasseres ved Klovan og gi presisjonsinnflyging på CAT I til bane 33 så fremt omliggende terreng gir mulighet for sikker missed apparoach (MA) med dead reckoning navigasjon. SCAT-I kommer neppe til å bli videreutviklet til CAT II. GBAS kan plasseres ved Klovan og gi presisjonsinnflyging på CAT I til bane 33 og har dessuten guided MA som kanskje bedre klarer utfordringen med trygg MA. Ut fra foreliggende kartmateriale synes det som både Slættanesgøtan og Klubbin hindrer MA med stigning på 200ft/NM (RNP standard) og spredning på +/-15 0 fra beslutningshøyde på ca 900ft over Sørvågsvatn. For GBAS finnes sertifisert avionikk. GBAS bakkestasjon antas å få 1ste sertifisering for CAT I i , og sannsynlig for CAT II i perioden Klovan bane 15. Denne innflygingen representerer en betydelig utfordring, både hva angår terreng, turbulens, knekk i innflygingstraseen og MA. Denne innflygingen anses ikke å kunne betjenes av SCAT-I, med mindre man kan fly på glidebane til virtuell rullebane for skygjennomgang og visuell innflyging til bane 15 fra missed approach point (MAPt) som trolig må legges midtveis på elven Reipså i ca 1200 ft høyde. Tradisjonell MA fra MAPt bør være mulig, men trolig må en slik løsning suppleres med guided missed approach som avvikshåndtering ved tap av visibilitet mellom MAPt og THR15. Situasjonen for GBAS er tilsvarende, men det er kanskje mulig at en RNP 0,1 innflygingsprosedyre med støtte fra GBAS vertikalnavigasjon kan implementeres, dog er det meget små toleranser ute og går. Disse alternativene må i så fall gjøres gjenstand for omfattende PANOPS vurderinger og risikoanalyser. Heri må inntas risiko for downdraft /windshear fra vestlig vind over fjell vest for innflygingstraseen og tilsvarende vind fra NØ- Ø over Storabrekka. Generelt sett er en løsning basert på SCAT-I lite realiserbar etter som avionikk-systemet må antas å ha gått ut på dato når den tid kommer at Klovan kan være realisert. I den grad det viser seg mulig med slike instrumentinnflyginger som nevnt ovenfor forutsetter det fly utrustet med spesielt navigasjonutstyr, og all annen flyging inn og ut av Klovan må foregå under VFR ( visual flight rules ).

2 Etablering av glidebane basert på tradisjonell ILS til THR33 kan ikke uten videre analyser / målinger anses realiserbart med fornøden kvalitet. Etablering av GBAS stasjon i tilknytning til Klovan for innflyging til THR33 anses gjennomførbart, men vil kreve infrastruktur i form av service vei og kraftforsyning. En etablering på Vørdufelli kan betjene sørlige innflyginger til både Klovan og Vardar, trolig også nordvestlig innflyging til Vardar over Sørvågsfjørdur. Initial IAP Assessment I den overordnede PANS OPS vurderingen som ble foretatt av Cyrrus er evaluert mulige instrumentinnflyginger på ILS (GBAS) CAT I og II samt RNP. Evalueringen er konsentrert om Final Approach Segment (FAS) og Missed Approach Segment (MAS). I evalueringen er antatt at etablering av ILS glidebaner vil være mulig. Dette er neppe holdbart, men vi kan forutsette GBAS i stedet da kriteriene for beregning av prosedyrer er like. Evalueringen har identifisert følgende forhold: For alle scenarier som er vurdert blir Obstacle Clearance Altitude/Height (OCA/H) (minima) høyere enn ønskelig ILS CAT I/II er oppnåelige til THR33, men der er begrensninger knyttet til glidebanevinkel og klatrevinkel for MA RNP 0,3 innflyginger er oppnåelige til THR33, men der vil være komplikasjoner i forhold til OCA/H ILS (GBAS) CAT I/II innflyging til THR15 kan være oppnåelig, men med meget høye OCA/H RNP 0,3 innflyginger er oppnåelige til THR15, dog med begrensninger knyttet til OCA/H. Uansett vil RNP 0,3 være bedre enn ILS/GBAS på den korte finalen. RNP 0,1 er ikke vurdert grunnet stram tidsramme og manglende tilgang til nøyaktige data / oppmålinger. Oppsummert vurderes mulighetene for innflyginger til ny flyplass på Klovan slik: THR33: Best minima (OCA/H) anses oppnåelig med en CAT II innflyging, enten basert på ILS eller GBAS. ILS vil kreve betydelige infrastrukturtiltak, herunder omfattende planering ut fra terskel for 300m refleksjonsflate for radiohøydemåler. THR15: Det anses for problematisk å oppnå anvendbare operative minima for innflyging til denne baneenden. Ytterligere vurderinger er nødvendig med hensyn til å fastslå anvendbarhet av RNP 0,1 støttet av GBAS både i innflyging, utflyging og guided missed approach til begge baneender. Det kan sies med rimelig sikkerhet at flyging på Klovan vil kreve RNP / GBAS utrustede fly, med gode klatreegenskaper og piloter med spesiell trening for dette.

3 1. Satellittbasert navigasjon for presisjonsinnflyging 1.1 SCAT-I Historikk Special Category I er et satellittbasert navigasjonssystem for CAT I presisjonsinnflyging med beslutningshøyede på min 250 ft. Systemet hører til kategorien differensiell GPS. Spesifikasjonene for systemet er utviklet av Federal Aviation Authority (FAA) i USA i 1993 (se referanser 1.1.8). Flere industriaktører iverksatte utvikling av bakkestasjon og flybåret utstyr (avionikk) for systemet etter at spesifikasjonene forelå. Bare 2 har fullført løpet til myndighetsgodkjent utstyr: * Park Air Systems AS Oslo Bakkestasjon NM 8005 * Universal Avionics Systems Corporation Tucson, AZ Avionikk GLS-1250 Bakkestasjonen ble typegodkjent av det norske Luftfartstilsyenet (LT) i Avionikken, og dens anvendelse i flytypene Bombardier DCH-8 og King Air 200 ble typegodkjent av FAA, Transport Canada og European Aviation Safety Agency (EASA) i perioden Respektive systemer ble gitt operativ godkjenning av LT i 2007 og kommersiell trafikk med SCAT-utrustede rutefly (DCH-8) på regionalnettet i Norge ble innviet høsten Spesifikasjonene for SCAT-I ble etterfulgt av spesifikasjoner for LAAS / GBAS som flere av de tidlige SCAT-aktørene har engasjert seg i Bakkestasjonen Bakkeinstallasjonen, bakkestasjonen, består av to GPS mottakere med prosesseringskapasitet. Mottakerne mates med satellittsignaler fra hver sin antenne i nøyaktig oppmålte posisjon i 3 plan. Fordi antenneposisjonene er kjente kan mottakerne beregne nøyaktig gangtidsfeil i satellittsignalene som skyldes ionosfæriske og atmosfæriske forhold. I tillegg har bakkestasjonen data om rullebanen, nøyaktig innmålt posisjon av tersklene og glidebanevinkler til de forskjellige innflygingsprosedyrene. Disse dataene utgjør definisjonen av Final Approach Segment (FAS) av glidebanen til de enkelte prosedyrene. FAS og andre vitale data som differensielle posisjonskorreksjoner og integritetsinformasjon for hver satellitt kringkastes til ankommende fly på VHF-link hvert halve sekund. En bakkestasjon kan betjene en rekke fly samtidig og kan ha glidebaner med flere innflygingsvinkler til flere rullebaner, og sågar betjene flere nærliggende lufthavner Avionikk Avionikk i SCAT-I sammenheng består i samvirke mellom Flight Management System (FMS) og GNSS Landing System (GLS). FMS gir piloten sentralisert kontroll med flyets navigasjonssensorer, datamaskinbasert flygeplanlegging og brenselsforbruk. Databasen i FMS har informasjon om navigasjonshjelpemidler, flyplasser, en-route waypoints, rullebaner og innflygingsprosedyrer (IAP) til disse. Hver GLS i flyet (2) har en flerkanals

4 satellittmottaker og en VHF mottaker som mottar differensielle posisjonskorreksjoner, integritets- og FAS-data fra bakkestasjonen. FMS omgjør FAS-data til den ideelle glidebanen som er beregnet og som flyet skal følge. Tilsvarende mottar FMS korrigerte posisjonsdata og genererer de styresignaler som enten autopilot eller pilot skal styre etter. Styresignalene fra FMS blir overvåket av GLS-ene som også overvåker hverandre. Det gis alarm hvis GLS-er uenige eller FMS har oppfattet signalene fra GLS feil, og/eller hvis flyet penetrerer den virtuelle tunnelen som omhyller glidebanen og angir grensene for avvik fra denne. (se 1.1.6) SCAT-I konseptet Ytelser i SCAT-I Nøkkelparametere for ytelse. Nøyaktighet 1,1 m; Integritetsrisiko 10-7 (sannsynlighet for tap av integritet pr. innflyging) Kontinuitet 3,8 x 10-4 (sannsynlighet for tap av styresignal pr. innflyging) Tilgjengelighet 95% Tunnel-konseptet Den virtuelle tunnelen som omhyller glidebanen og angir grensene for avvik fra denne

5 1.1.7 SCAT-I på Vagar Klovan SCAT-I støtter bare presisjonsinnflyging på CAT-I. Gitt at PANS OPS vurderingen erklærer inn- og utflyging, samt missed approach for Klovan THR33 som implementerbar med akseptabel sikkerhetsmargin kan det anlegges en SCAT-I bakkestasjon som kan gi skygjennomgangsnavigasjon og CAT I glidebane til THR33. Minima for slik glidebane må fastlegges i PANS OPS analyse basert på høykvalitets hinderregistrering. THR15 anses ikke å kunne betjenes av SCAT-I, med mindre man kan fly på glidebane til virtuell rullebane for skygjennomgang og visuell innflyging til THR15 fra missed approach point (MAPt) som trolig må legges midtveis på elven Reipså i > 350m høyde. Tradisjonell MA fra MAPt bør være mulig, men trolig må en slik løsning suppleres med guided missed approach som avvikshåndtering ved tap av visibilitet mellom MAPt og THR15. SCAT-I er ikke et ICAO-godkjent system og vil bare kunne godkjennes som et Special Category System, dvs. både bakkestasjon og flyselskaper med SCATutrustede fly må gis spesiell autorisasjon til drift/hhv bruk av systemet. Avionikken er ikke lenger i produksjon og det er rimelig usannsynlig å få produksjonen gjenopptatt med mindre det kan bestilles avionikk til et betydelig antall fly. Sertifisering av nye fly til bruk av SCAT er en tung prosess. Da implementering på Klovan også ligger noen år frem i tid anses satsing på SCAT-I som innflygingssystem ikke å være en farbar vei References (1) DO-217, Minimum Aviation System Performance Standards, DGNSS Instrument Approach Systems, Special Category I (SCAT-I), RTCA Inc., Washington D.C., August, 1993 (2) DO-178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, RTCA Inc., Washington D.C., 1993 (3) Specification for DO-217 Interoperability, SCAT-I Manufacturer s Interoperability Group, Salt Lake City, Utah, April (4) DO-245, Minimum Aviation System Performance Standards for the Local Area Augmentation System (LAAS), RTCA Inc., Washington D.C., September, (5) FAA Order , Flight Inspection Evaluation of Differential Global Positioning System (DGNSS) Special Category I (SCAT-I) Instrument Approaches Using Private Ground Facilities, Federal Aviation Administration, AVN-230, November (6) FAA Order , IFR Approval for Differential Global Positioning System (DGNSS) Special Category I Instrument Approaches Using Private Ground Facilities, Federal Aviation Administration, AVN-230, November 1994.

6 1.2 GBAS ( Ground Based Augmentation System ) Generelt Local Area Augmentation System (LAAS) er betegnelsen på et nytt systemkonsept for satellittbasert presisjonsinnflyging som ble spesifisert av FAA og publisert på slutten av -90-tallet. Dette konseptet er blitt til det ICAO-godkjente og derved internasjonalt sertifiserte Ground Based Augmentation System (GBAS) som det henvises til i nedenstående. Ground Based Augmentation System (GBAS) er en bakkebasert korreksjon til GPS som fokuserer sin ytelse mot lufthavnområdet (ca NM radius) for Presisjonsinnflyging Avgangsprosedyrer Terminal Area operasjoner GBAS vil yte den ekstremt høye nøyaktighet, tilgjengelighet, kontinuitet og integritet som er nødvendig for CAT I, II og III presisjonsinnflyging, og vil yte innflygingsinformasjon til fleksible, kurvede innflygingsbaner. GBAS har demonstrert nøyaktighet på < 1m i tre akser under innflyging. En GBAS bakkeinstallasjon har 3-4 satellittantenner m/ lokale mottakere som er knyttet opp mot en bakkestasjon med tilhørende VHF kringkaster. På tilsvarende måte som for SCAT-I må flyene utrustes og sertifiseres med spesiell avionikk som mottar satellittsignaler, korreksjonssignaler fra bakken og gir styresignal til piloter og autopilot. GBAS Illustrasjon.

7 GBAS er foreløpig et prosjekt i en fase av Forskning og Utvikling som hovedsakelig fokuserer på løsning av uavklarte integritets- og sikkerhetsforhold med hensikt å redusere risiko i fremtidig utvikling. FAA s avdeling for Ground Based Augmentation System (GBAS) arbeider for tiden i samarbeid med industriaktører for sertifisering av 1ste GBAS CAT I bakkestasjon i Memphis i USA. GBAS forsøk og utvikling foregår også i andre land. Australia, Brasil, Tyskland og Spania er land som har installert prototyp bakkestasjoner for CAT I og er involvert i evalueringer på teknisk og operativt nivå. Der pågår et intimt internasjonalt samarbeid for å etablere felles prosedyrer og praksis for myndighetsgodkjennelse Fordeler med GBAS Det anses at GBAS vil gi støtte til: waypoint-based area navigation (RNAV) i terminalområdet (20-30NM) komplekse innflygingsprosedyrer o multiple, segmenterte og variable glidebaner komplekse missed approach prosedyrer (MAP) komplekse utflyginger avviksprosedyrer 3D og 4D prosedyrer (RNP) økt kapasitet i terminalområder uten å påvirke sikkerhet at én bakkestasjon kan betjene multiple baneender for nærliggende lufthavner Av andre fordeler nevnes redusert tid og distanse i terminalområder redusert belastning på flygeledere gjennom minsket behov for kommunikasjon og radarvektoring vesentlige reduksjoner i brenselsforbruk reduksjon av flystøy ved at 3D ruter kan legges bort fra bebygde områder både ved ankomst og avgang Sertifiseringsstatus GBAS Avionikk Flere industriaktører på banen, herunder Rockwell Collins og Thales. Rockwell Collins har mottatt FAA sertifisering av sin multimode receiver (MMR). Alle nye Boing-fly utrustes nå med GBAS avionikk. Alle Airbus-fly har GBAS avionikk som opsjon for kjøpende flyoperatører. Quantas har allerede mer enn 30 B-737 med avionikk. GBAS bakkestasjoner for CAT I FAA har som mål å sertifisere bakkestasjon i Memphis til Non-Federal Standards i 2009, m.a.o en midlertidig og ufullstendig sertifisering. Tilsvarende plan har Air Services Australia for tilsvarende bakkestasjon i Sydney. Tid for sertifisering av bakkestasjoner hhv i Bremen og Malaga er fortsatt uklart, men kan foreligge

8 Sertifisering av GBAS CAT II ligger trolig flere år i fremtiden > Spådommene om når dette vil foreligge spriker GBAS på Klovan? GBAS støtter p.t. bare presisjonsinnflyging på CAT-I. Gitt at PANS OPS vurderingen erklærer inn- og utflyging, samt missed approach for Klovan THR33 som implementerbar med akseptabel sikkerhetsmargin kan det anlegges en GBAS bakkestasjon som kan gi skygjennomgangsnavigasjon og CAT I glidebane til THR33. Minima for slik glidebane må fastlegges i PANS OPS analyse basert på høykvalitets hinderregistrering. THR15 anses ikke å kunne betjenes av GBAS, med mindre man kan fly på glidebane til virtuell rullebane for skygjennomgang og visuell innflyging til THR15 fra missed approach point (MAPt) som trolig må legges midtveis på elven Reipså i ca 350m høyde. Tradisjonell MA fra MAPt bør være mulig, men trolig må en slik løsning suppleres med guided missed approach som avvikshåndtering ved tap av visibilitet mellom MAPt og THR15. GBAS er et ICAO-standardisert system, men både bakkestasjon og flyselskaper med GBAS-utrustede fly må ha spesiell autorisasjon til drift/hvv bruk av systemet. Implementering på Klovan ligger noen år frem i tid og så sant flyplassen blir å anse som flygbar anses satsing på GBAS å gi den ønskede presisjon for innflyging med stramme toleranser, samt å være riktig og fremtidsrettet. 2. Innflygingsprosedyrer 2.1 Generelt Innflygingsprosedyrer beregnes ut fra ytelse på navigasjonshjelpemidler på bakken og navigasjonsutrustning i fly. ILS Localizer som gir retningsinformasjon, ILS glidebane som signaliserer kontinuerlig nedstigning, samt DME som angir avstand fra fly til terskel er eksempler på standard navigasjonshjelpemidler brukt ved innflyging. Eksempel på satellittbasert innflygingskart (prosedyre) for presisjonsinnflyging til Brønnøysund (ENBN) bane 04 er vist nedenfor.

9 Prosedyren er beregnet etter standardiserte kriterier for ILS glidebane med tillegg av spesielle kriterier godkjent av Luftfartstilsynet for f.eks glidebane som i dette tilfelle er 3. 9 o. Så langt er kriterier for beregning av GBAS-prosedyrer basert på samme grunnlag, med unntak av beregning av kurvede GBAS-innflyginger som ennå ikke har funnet sin form og er publisert.

10 2.2 Required Navigation Performance (RNP) RNP-konseptet er en betydelig videreutvikling i design av navigerbart luftrom, dets bruk og kontroll. RNP ble utviklet av ICAO Special Committee on Future Air Navigation Systems, og er en integrert del av planen for communication, navigation, surveillance and air traffic management (CNS/ATM) som vurdert av nevnte Special Committee. RNP nivå beskriver hinderbeskyttelsen assosiert med RNP nøyaktighetsgrad. RNP nivå (RNP x, hvor x=0,3, 1, 2 etc) er en variabel som er brukt til å bestemme obstacle evaluation area (OEA) halve bredde verdi i NM av et segment av en instrument approach procedure (IAP). I ovenstående eksempel, og hvis vi antar flyet er på finalen med RNP 0,3, vil bredden av OEA være 4 x 0,3 = 1,2 NM. I tillegg legger man normalt inn et buffer på 2 x 0,2NM = 0,4NM. (ROC betyr required obstacle clearance ) (se nedenfor)

11 2.2.1 Hinderbeskrivelser Luftfartshinder som kartlegges gjennom flyfotografering, lasermålinger fra fly eller digitale kartmodeller beskrives som matematiske modeller som benyttes i prosedyreberegning; eks som angitt nedenfor RNP Prosedyrer RNP-navigasjon gir mulighet for meget fleksibel geometri i prosedyrebregning. Y -konfigurasjonen (se fig 2.1) foretrekkes der hinder og nærliggende luftrom tillater det D 3-D innflygingsprosedyrer yter informasjon på longitudinal, lateral og vertikalt kursavvik, og RNP-prosedyrer er ekesmpel på 3-D til like med prosedyrer for ILS/MLS/GBAS m. fl Special Aircraft and Aircrew Authorisation Required (SAAAR) Fly kan utrustes med navigasjonssensorer, FMS og autopilot m.m. hvis ytelse går betydelig utover standard utrustning som tilfredsstiller kraven for offentlige minimumskriterier for RNP. Spesialutrustede fly med spesialtrenede piloter kan fly instrumentprosedyrer på et høyere nivå og kompleksitetsgrad. Det er publisert kriterier for beregning av instrumentprosedyrer til slikt høyere nivå; SAAAR, men det kreves spesielle godkjenninger/sertifikater for at fly/mannskap som skal fly SAAAR-prosedyrer Design konsept for SAAAR Følgende basisbetingelser legges til grunn i utvikling av kriterier for hinderklarering for RNP innflygingsprosedyrer. Flyet retarderer og synker fra sin en-route posisjon gjennom initial approach fix (IAF) og intermediate fix (IF)

12 innflygingssegmenter til start av finalen ( final approach fix ) (PFAF), se betegnelser på figur 2.1. nedenfor. Flyet arriverer til beslutningshøyde (DA) og fortsetter derfra med visuell referanse til landing på rullebanen, eller det initieres en missed approach hvis flyplassreferanser ikke oppnås. Ved beregning av instrumentprosedyren defineres omhyllingen av luftrommet som innflygingen skal foregå innenfor. I det omhyllede luftrommet skal være hensyntatt alle faktorer som innvirker på glidebanevinkelen. Systemnøyaktighet flight technical error toleranser i navigasjonssystemene akseptable nivåer for o tilgjengelighet o kontinuitet o integritet Med hensikt på klaring til hinder er grensene beskrevet som et mål i NM perpendikulært på den beregnede innflygingsbanen. Dette mål er spesifisert som en RNP verdi eller nivå. Primært OEA av RNP instrumentprosedyrer er definert som +/- 2 x RNP. Nedenstående tabell beskriver RNP verdier for anvendelse i de spesifikke faser/segmenter av innflygingsprosedyren.

13 RNP VERDIER 1.1 SEGMENT 1.2 MAXIMUM 1.3 STANDARD 1.4 MINIMUM 1.5 Feeder ,0 1.9 Initial , Intermediate , Final , , , Missed approach ,1* Kurver i innflygingsfasen Anbefalt måte å anlegge kurver i en innflyging er illustrert i nedenstående skisse og kalles Radius to Fix (RF). Dette benyttes for omgåelse av hinder såvel som nødvendige kursendring for å komme inn på rullebanens forlengede senterlinje på finalen.

14 3. PANS OPS vurdering Selskapet Cyrrus Limited, UK ble engasjert til å foreta en overordnet PANS OPS vudering. Cyrrus rapport Klovan Initial IAP Assessment vedlegges i sin helhet. Bekkestua, 30. januar, 2009 Steinar Hamar

15 Klovan Airport Faeroe Islands Initial IAP Assessment

16 Document Information Document title Author Produced by Klovan Airport Initial IAP Assessment M. Wills, Cyrrus Limited Cyrrus Ltd Cyrrus House Concept Court Allendale Road Thirsk North Yorkshire YO7 3NY Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) URL: Produced for Steinar Hamar Cyrrus Limited contact M. Wills Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Produced under contract Version 1.0 Date of release 29 th January 2009 Document reference CL/4373/REP/001 CHANGE HISTORY RECORD Issue Change Reference Date Details Draft A 29 th Jan 2009 Internal Review th Jan 2009 Initial Issue

17 CONTROLLED COPY DISTRIBUTION LIST Copy Number 1. Steinar Hamar 2. Cyrrus Limited 3. File 4. Not issued 5. Not issued Ownership Prepared By... Ian Whitworth Director ASAP sro. Checked by... Authorised By... M. Wills Director Cyrrus Limited BJR Hawkins Director Cyrrus Limited 2009 COPYRIGHT STATEMENT This document and the information contained therein is the property of Cyrrus Limited. It must not be reproduced in whole or part or otherwise disclosed to parties outside of Cyrrus Limited without the prior written consent.

18 Executive Summary A new runway has been proposed at Klovan in the Faeroe Islands to supplement operations at the existing airport at Vagar. This document details an initial assessment of potential Instrument Approach Procedure evaluations to identify any issues and possible operational minima. Both ILS Cat I/II and RNP procedures have been investigated. Due to the short timescales allowed for this assessment, and the limited data available, only a high level assessment has been possible. Only the Final Segment and Missed Approach Segment of each Instrument Approach Procedure have been assessed. The main findings are: For all scenarios examined, OCA/H figures are higher than desirable. ILS Cat I/II approaches are achievable to runway 33; however there are constraints in glidepath angle and Missed Approach Climb Gradient; RNP 0.3 approaches are achievable to runway 33; however there are OCA/H penalties; ILS Cat I/II approaches are achievable to runway 15; however the OCA/H figures are very high; RNP 0.3 approaches are achievable to runway 15; however there are OCA/H penalties. Notwithstanding, there is a small improvement over the ILS option for the final segment. RNP 0.1 has not been investigated in any detail at the moment for reasons detailed within the report.

19 Contents Document information...16 Executive Summary Introduction RNAV RNP AR RNP AR implementation Information Received Working Geodesic Datum Units and Notes Runway ILS category I Parameters used to determine the Obstacle Assessment Surfaces (OAS) Results Critical Obstacle Operational Minima ILS category II Parameters used to determine the OAS Results Critical Obstacle Operational Minima RNP Parameters used to determine RNP areas Results Operational Minima Runway ILS category I Parameters used to determine the OAS Results Critical Obstacle Operational Minima ILS category II Parameters used to determine the OAS Results Critical Obstacle Operational Minima RNP Parameters used to determine RNP areas Results Operational Minima Summary Runway Runway

20 2 Introduction This Document details a preliminary evaluation of a proposed new runway in the Faeroe Islands. With the data available it was impossible to provide an in-depth analysis and consequently only a high-level overview evaluation is contained in this document. Various scenarios for each approach were briefly looked at. Only the most optimal scenarios are shown in this document. It should be noted that this was an overview evaluation and it is recommended that in-depth calculations should be made before determining that an individual scenario is valid. 2.1 RNAV RNAV non-precision approaches are not covered in this document as it was assessed that the ICAO obstacle protection areas/surfaces were too large for this situation and no benefit would be obtained. 2.2 RNP AR Recently ICAO issued new recommendations for RNP approaches with new RNP values as low as 0.3 to 0.1nm. Both Airbus and Boeing provide RNP 0.3 capability as standard on their latest-generation jets. To obtain an in flight navigational accuracy of 0.1nm requires appropriate certification of the airframe together with the necessary ground infrastructure to support it (i.e. multiple DMEs or GBAS). This would require an upgrade of the ground based navigational aids infrastructure. The ground based aids siting would have to be carefully checked to determine if terrain shielding was a factor. For these reasons, together with the time constraints on this evaluation, RNP 0.1 approaches were not assessed in any detail. 2.3 RNP AR implementation Prior to commencing RNP operations, steps must be taken to enable RNP to be implemented in the Faeroe Islands. The ICAO Required Navigation Performance Authorisation Required (RNP AR) procedure design manual (Doc 9905-AN/471) states: Prior to authorization for the conduct of RNP AR APCH operations an operator must demonstrate to the State regulator that all appropriate elements of the RNP AR APCH operations have been appropriately addressed including: a) determination of aircraft qualification; b) training e.g., flight crews, dispatch, etc.; c) MEL, continuing airworthiness; d) requirements for operational procedures; e) dispatch procedures; f) maintenance procedures; g) conditions or limitations for approval; h) procedure operational validation for each aircraft type; and i) conduct of a Flight Operational Safety Assessment (FOSA).

21 2.4 Information Received Picture (PDF) of the runway and terrain Figure 1. New runway as depicted on supplied PDF file With the limited data available, the approximately position the proposed runway was determined. The altitude of the thresholds was estimated at approximately 130m. 2.5 Working Geodesic Datum WGS84 UTM29 was established as the datum and projection for this project. Reference Latitude 00 00' "N Reference Longitude ' "W Reference X Reference Y Semi Major Axis [a] (m) Eccentricity [e] Scaling Factor Projection Type Transverse Mercator 2.6 Units and Notes Unless otherwise specified: All heights used in this study are in metres. All bearings, tracks and radial information is referenced to true north. All speeds are in knots. A temperature of ISA+15 was used for conversions from IAS to TAS. The aircraft categories taken into account: A and B No extra value for trees or possible structures was added.

22 3 Runway ILS category I Parameters used to determine the Obstacle Assessment Surfaces (OAS) Threshold Position Latitude Longitude Altitude 62 04' "N Parameters In-bound Track Category GP Angle 3.5 LLZ->THR Distance ILS RDH at Threshold ' "W m / ft ILS CAT I m 15.0 m MA Climb Gradient 5 % Wing semi span GP Wheel / Antenna Height LLZ Course Width at Threshold Height loss (CAT A) Height loss (CAT B) 30.0 m 6.0 m 210 m 42 m 46 m ILS W constants ILS X constants ILS Y constants ILS Z constants To achieve the optimum minima, a 3.5 glidepath with a Missed Approach Climb Gradient of 5% was used.

23 Figure Results ILS Cat I OAS overlaid on terrain map Figure 3. Penetrations of ILS OAS by terrain As can be seen in Figure 3, there is significant penetration of the ILS obstacle assessment surfaces in the missed approach area even with a 5% missed approach gradient Critical Obstacle ID Latitude Longitude Altitude OAS Surface Penetrated Terrain 62 07' "N ' "W m / ft Y Operational Minima OCA OCH CAT A m / ft m / ft CAT B m / ft m / ft NOTE: Minimums have been calculated from unverified runway data and should be regarded as indicative rather than absolute values.

24 3.2 ILS category II Parameters used to determine the OAS Threshold Position Latitude 62 04' "N Longitude ' "W Altitude m / ft Parameters In-bound Track Category ILS CAT II GP Angle 3.0 LLZ->THR Distance m ILS RDH at Threshold 15.0 m MA Climb Gradient 5 % Wing semi span 30.0 m GP Wheel / Antenna Height 6.0 m LLZ Course Width at Threshold 210 m Height loss (CAT A) 15 m Height loss (CAT B) 21 m ILS W constants ILS X constants ILS Y constants ILS Z constants To achieve the optimum minima, a 3.0 glidepath with a Missed Approach Climb Gradient of 5% was used. Figure 4. ILS Cat II OAS overlaid on terrain map

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 1.845 Generell innledning (Se IEM OPS 1.845) JAR-OPS 1.845 General introduction (See IEM OPS 1.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

PBN Introduction and Norwegian Perspectives

PBN Introduction and Norwegian Perspectives PBN Introduction and Norwegian Perspectives Arne Lindberg Inspector ANS (AIS & Pans-Ops) PBN Areas The PBN Applications, Concept and Specifications The term «Performance» and Pans-Ops ICAO and European

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

BRA kart Building Restriction Area

BRA kart Building Restriction Area Tittel BRA kart Building Restriction Area Rev./Dato 1.2 01.09.2014 Utarbeidet Roger Holm Kontrollert Nicolai Dons Godkjent Håkan Olsson VEILEDNING Innhold: 1. Beskrivelse av BRA kart.... 1 1.1 Generell

Detaljer

Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200

Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200 Hvem er jeg? Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200 timer Formann Møre Flyklubb Flygesjef Sandefjord

Detaljer

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 3.845 Generell innledning (Se IEM OPS 3.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre det kommunikasjons- og navigasjonsutstyret

Detaljer

KAPITTEL G YTELSESKLASSE

KAPITTEL G YTELSESKLASSE KAPITTEL G YTELSESKLASSE 1 JAR OPS 3.485 Generelt Et luftfartsforetak skal se at helikoptre som opereres i ytelsesklasse 1, er sertifisert i kategori A. JAR OPS 3.485 General An operator shall ensure that

Detaljer

IFR fraseologi S2 Tower

IFR fraseologi S2 Tower VATSIM Scandinavia Norway FIR IFR fraseologi S2 Tower Dokument laget for S2 studenter Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR January 2009, updated December 2013 FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet

Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) er et industrisamarbeid for å forberede leteoperasjoner i Barentshavet. BaSECs siktemål er

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

ENML ENAL Missed approach for ILS 07 til TAUTRA NDB (TAT), derfra direkte VIGRA VOR (VIG) hvor approach til ENAL starter.

ENML ENAL Missed approach for ILS 07 til TAUTRA NDB (TAT), derfra direkte VIGRA VOR (VIG) hvor approach til ENAL starter. FLIGHT PLANNING SKILL TEST (CPL ME IR) IFR tur fra Røros Lufthavn (ENRO) til Molde Lufthavn (ENML). Planlagt avgang ENRO er 01.12.05 klokken 12:00 lokal Vær hentet fra Røros Tower 01.12.05 klokken 08:00

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Tillegg 9: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen

Tillegg 9: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen ANSKAFFELSE: KJØP AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER 2018 VADSØ 08.02.2016 Tillegg 9: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen Evt. endringer i konkurransegrunnlagets innhold vil markeres med rød skrift

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg vil i dette dokumentet komme med noen eksempler for IFR fraseologi

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget Nummer Dokument navn Dokument Beskrivelse Ansvarlig 0. Basis dokumenter 0.1 0.1_Dokument_Oversikt.doc Dette dokumentet Oversikt over dokumenter 0.2 0.2_Definisjon_Modell.doc Definisjon av et modellfly

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner Jf. høringsliste Vår saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 Vår dato: 13. mai 2015 Vår referanse: 15/01615-1 -3/505/AFV Deres dato: Deres referanse: Høring ny forskrift om validerings-

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! V F R VFR INNLEDNING Når man sitter online som tårnflygeleder på VATSIM

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

2 Grunnleggende prosedyrer 2 Basic procedures

2 Grunnleggende prosedyrer 2 Basic procedures AIP NORGE / NORWAY ENR 1.7-1 ENR 1.7 Bestemmelser for innstilling av høydemålere ENR 1.7 1 Generelt 1 General Bestemmelser for innstilling av høydemålere om bord i luftfartøyer er i det grunnleggende i

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Cardiovascular system An accumulation of risk factors (smoking, family history, lipid abnormalities, hypertension,

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Hvordan man holder en god briefing før flyging Seminar for Operative ledere og Instruktører 27. februar 2016

Hvordan man holder en god briefing før flyging Seminar for Operative ledere og Instruktører 27. februar 2016 Hvordan man holder en god briefing før flyging Seminar for Operative ledere og Instruktører 27. februar 2016 Santiago Amengual Fagsjef motorflyseksjonen Litt om meg. Santiago Amengual 51 år Konstituert

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L - KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 1.845 (Se IEM OPS 1.845) Generell innledning JAR-OPS 1.845 (See IEM OPS 1.845) General introduction (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK

Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK www.sintef.no/pfk Natasa Nord, førsteamanuensis Institutt for Energi- og prosessteknikk, NTNU Annex 47 Kostnadseffektiv funksjonskontroll

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

1.0 SCAT-1 ELLER TILSVARENDE... 1 2.0 VINTEROPERASJONER... 2. 2.1.1 Supplement 37 - hensikt... 3 2.1.2 Supplement 48... 3 3.0 KOMPASSPROBLEMER...

1.0 SCAT-1 ELLER TILSVARENDE... 1 2.0 VINTEROPERASJONER... 2. 2.1.1 Supplement 37 - hensikt... 3 2.1.2 Supplement 48... 3 3.0 KOMPASSPROBLEMER... Innhold 1.0 SCAT-1 ELLER TILSVARENDE... 1 1.1 SYSTEMFORKLARING... 1 1.2 STATUS... 2 1.3 KONKLUSJON... 2 2.0 VINTEROPERASJONER... 2 2.1 KONTAMINERTE BANER... 3 2.1.1 Supplement 37 - hensikt... 3 2.1.2 Supplement

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer