Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel."

Transkript

1 informasjon fra Ortomedic As september Nr årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte, Tønsberg 4 DVR - Pågående studier ved Akershus Universitetssykehus 5 DNP vs DVR 6-8 OrtoMedic utvider sin stab 9 25-års jubileum Corail Navigasjon i vanskelig terreng NSFLOS Seminardager 14 University Centre in Svalbard (UNIS) 15

2 Høstmøter 2011 Høstens ortopediske høydepunkt nærmer seg raskt. 25. til 28. oktober flyttes det meste innen norsk ortopedi fra sykehusene til Radisson Plaza Hotel i Oslo. I god tradisjon vil OrtoMedic også i år delta meget aktivt på Høstmøtet. I forbindelse med vårt 25 års jubileum er vi stolte over å kunne presentere en helt ny utstilling (kom og se). Vi kan også invitere til 2-to flotte symposier. Onsdag 26. klokken er det symposiet; "Anatomisk rekonstruksjon av fremre korsbånd". Torsdag 27. kl inviterer vi til; Cross-fire "Mobile bearing vs. Fixed bearing". Se detaljert program i tekstboksene. Og tilslutt, under Generalforsamlingen, vil årets Charnley stipend bli utdelt. Velkommen til årets ortopediske høydepunkt! Ortopedisk høstmøte 2011 OrtoMedic Symposium 27. oktober KL. 10:30-12:00 Base One Moderator: Overlege Stig Heir, Martina Hansens Hospital Mobile bearing vs. Fixed bearing totalproteser i kne PROGRAM Why did I choose Mobile bearing TKA? Prof. Florian Gottsauner-Wolf Rudolfinerhaus Hospital, Wien Why did I choose Fixed bearing TKA? Prof. Lars Weidenhjelm, Karolinska sjukhuset, Stockholm Crossfire discussion Questions from audience Ligament balancing in Mobile bearing TKA Prof. Florian Gottsauner-Wolf Rudolfinerhaus Hospital, Wien Ligament balancing in Fixed bearing TKA Prof. Lars Weidenhjelm, Karolinska sjukhuset, Stockholm Crossfire discussion Questions from audience Ortopedisk høstmøte 2011 Arthrex symposium 26. oktober Kl. 13:00-14:30 Base One Anatomisk rekonstruksjon av fremre korsbånd Chairman: Overlege Torbjørn Strand, Haraldsplass Diakonale sykehus PROGRAM AM - portal drilling and placement of femur and tibiatunnel experience and toughts by Torbjørn Strand All - inside technique ACL Tightrope and Flipcutter Andrew Unwin, The Windsor Knee Clinic, Highbury Place, UK Discussion and questions OrtoMedic er representert på Nevro-kirurgisk Høstmøte på Radisson Plaza, Oslo. Nevro-kirurgisk høstmøte oktober Radisson Plaza Hotel, Oslo OrtoMedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica Pasienttilpasset kranieimplantat (HTR) Biomet Microfixation Nakkefiksasjon, Moutaineer fra DePuy Spine OrtoMedic skal i god tradisjon delta på ØNHspesialistene sitt Høstmøte på Grand Hotel, Oslo. Høstmøte for ØNH spesialister oktober Grand Hotel, Oslo OrtoMedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica Mellomøreproteser fra Kurz Undersøkelsesenhet fra Atmos Pasientstol fra Atmos Endoskopi/stroboskopi fra Atmos Lyskilde og hodelampe fra BFW Diatermi fra ConMed Osteosynteseutstyr fra Biomet Microfixation Ingen av artikkelforfattere mottar noen form for honorar for innlegg i OrtoMedia. Faglige kurs som omtales i OrtoMedia er regulert i eksisterende rammeavtaler. 2

3 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine: A Cadaveric Instructional Course Barcelona, juni 2011 kollega Eric Franssen fra Stavanger Universitetssykehus og undertegnede var i denne omgang de heldige utplukkede. Vi reiste med stor forventning ned for deltakelse på kurset som av andre har blitt betraktet som det beste kadaverkurset for degenerativ rygg. På anatomisk institutt ble en lun stemning satt av kursleder Dr. Nick Birch fra England før vår egen overlege Rolf Riise, OUS, Rikshospitalet, åpnet undervisningen. Undervisningen var av ypperste klasse og omhandlet indikasjoner, kirurgiske teknikker, biomekanikk og en oppdatering av evidensen for vår virksomhet. Noe uvanlig for slike kurs var at alle foredragene var av meget høy kvalitet med god vitenskaplig forankring. De forskjellige sesjonene ble avsluttet med diskusjon som ble en artig seanse der russiske, spanske, nederlandske, britiske, tyske og norske tradisjoner ble satt på prøve. Dr. Eric Franssen, Stavanger Universitetssykehus, artikkelforfatter Dr. Thomas Johan Kibsgård, OUS, Rikshospitalet, en tyrkisk kirurg og Dr. Rolf Riise, OUS, Rikshospitalet. DI FAR skrue Kursets helt klare styrke er kadaverundervisningen med fantastiske (helt luktfrie) preparater. Reisefølget dannet et norsk bord, kun med innslag av et fyrverkeri av en tyrkisk kirurg. Det ble gjennomgått pedikkelskruer, TLIF og PLIF. Det hele ble instruert av dr. Riise godt assistert av tidligere operasjonssykepleier Forsberg. Dette kurset er helt unikt og anbefales på det sterkeste. Overlege Thomas Johan Kibsgård Oslo Universietssykehus, Rikshospitalet 3

4 DVR Brukermøte Distale radiusfracturer - DVR Tønsberg, mai 2011 DVR Brukermøte 2011 Distale radius frakturer - DVR mai 2011 Quality Klubben Hotell Tønsberg Vi var invitert til andre brukermøte for DVR i Tønsberg. Etter at en ivrig overlege ble sendt til fronten i fjor, var det oss yngre folk som fikk være med i år. Man startet kl.11 på torsdag, så vi hadde tettpakket program i en og en halv dag, som ga mye inspirasjon. Det var samlet fagfolk fra sørlige halvdel av Norge. Faglig ansvarlig var overlege Yngvar Krukhaug, Helse Bergen, Haukeland Sykehus. Forøvrig besto fakultetet av overlege Hebe D. Kvernmo, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, overlege Ola-Lars Hammer, Akershus Universitetssykehus og overlege Morten Eikrem, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum. Brukere har vi jo blitt alle sammen i Helse Sør-Øst. Personlig hadde jeg aldri fått en skikkelig introduksjon til selve Dr. Lars Forberg, Asker og Bærum Sykehus, og Dr. Yngvar Krukhaug, Haukeland Sykehus Rakel Gudmundsdottir, Helse Bergen, Haukeland Sykehus og Kirsten Marie Larsen Grønhaug Helse Nord-Trønderlag, Levanger Sykehus. implantatet. Samtidig er det merkbar forskjell i forhold til implantatet vi brukte før på huset. Det passet meg derfor uhyrlig bra i min friuke å etterutdanne meg litt videre. Samtlige foredrag ble holdt av fagfolk. Dermed var det garantert så mye uavhengighet/objektivitet som man kan forvente på et brukermøte. Det begynte med flere systematiske forelesninger om anatomi, tilgang, klassifisering til å bli mer spesifikt rundt behandlingsmuligheter for de forskjellige fracturtypene. Så fulgte noen praktiske øvelser for ekstra- og intraartikulære fracturer utover ettermiddagen, før det ble avsluttet med strategier ved ikke tilhelete fracturer. Dagen ble avrundet med en god middag. Fredag fikk vi høre om hva "anatomic plate" egentlig betyr, og at ikke nødvendigvis alle implantater kan kalles for det. Avslutningsvis kjørte vi to runder med kasuistikker. Artikkelforfatteren Dr. Rüdiger Bezold, Sykehuset Telemark, Skien. Det var med mange aspekter rundt distale radiusfracturer, ikke minst en del tips om riktig bruk av implantat og utstyr. Så fikk vi høre om morsomme ting som e.g. en matematisk modell for å kunne beregne dislokasjonsfaren før behandlingsstart (som vi kanskje ikke bruker særlig i hverdagen?). Samtidig ble det poengtert flere ganger at man ikke alltid kommer i mål med en volar plate, men at det heldigvis finnes alternativer som dorsale plater, ex.fix. og pinning. Viktigheten av riktige røntgenprojeksjoner (i hovedsak riktig rotasjon) ble poengtert. Preoperativt kan man godt være liberal med CT (tilleggsskader?) osv. Utvilsomt er det altså mye bra å si om dette brukermøtet. Takk for det! Dr. Rüdiger Bezold, Sykehuset Telemark, Skien 4

5 DVR - Pågående studier ved Akershus Universitetssykehus Overlege Ola-Lars Hammer Litt om meg selv Undertegnede har i åtte år arbeidet ved ortopedisk avdeling på Ahus. Jeg fattet interesse for ortopedisk traumatologi, og da særlig overekstremiteten, og begynte etterhvert å fokusere på håndleddsbrudd. Etter å ha arbeidet i halvannet år med en forskningsprotokoll sikret jeg meg professor Jan Erik Madsen, overlege Yngvar Krukhaug og overlege Torstein Husby som veiledere. Fra januar 2011 fikk jeg også et 50 % klinisk stipendiat ved UiO som frigjorde mer tid til forskningen. Bakgrunn studie I september 2009 startet vi inklusjonen til "Radius C-studien". Vi inkluderer pasienter med komplette, intraartikulære brudd (AO type C2 + C3) hos pasienter i alderen år. Bakgrunnen var at bruken av såkalte "volare låseplater" de senere årene har kommet til å dominere verden over, uten at det finnes virkelig gode, prospektive, randomiserte studier som beviser at disse platene virkelig er overlegne andre behandlingsmetoder. Var disse virkelige bedre, sett med objektive parametre, eller var det kanskje ortopedens fascinasjon for nye, blanke instrumenter som kanskje var noe av forklaringen til platenes plutselige dominans? Vi valgte derfor å sammenlikne OrtoMedic/DePuy's volare låseplate mot ekstern fiksasjon (Stryker Hoffman II) Hvor er vi og hva gjør vi? Etter snart to år runder vi straks 100 inkluderte pasienter og har så langt 96% oppfølging av disse. Kontrollene er etter 6 uker, 3 mnd, 6 mnd, 1 år og 2 år. Foruten røntgen, beveglighet og gripestyrke måler vi subjektiv funksjon (Kvikk-DASH) samt sosioøkonomiskeparametre bl.a. som sykemeldingstid. Hva har vi funnet? Vi har ennå ikke sett på noen resultater samlet, men visse inntrykk har vi fått. Tidligere studier har postulert at langtidsresultatet er likt mellom de to behandlingene, men at volare plater muligens gir noe tidligere mobilisering (og dermed kanskje kortere sykemelding). Dette kan nok vise seg å være et av funnene i vår studie også. Hos de fleste plateopererte ser vi relativt rask mobilisering og lite behov for oppfølging og ekstra pleie postoperativt. Ekstern fiksasjon føles rimelig fremmed og kanskje skremmende for en del pasienter, noe som kanskje har bidratt til at denne gruppen har hatt mer behov for oppfølging. Komplikasjoner har vi sett i begge grupper. De plateopererte har hatt en klart øket risiko for carpaltunnelsyndrom mens de med ekstern fiksasjon har vært utsatt for komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). I vår studie opereres pasientene av "alle" legene, dvs. vi reflekterer vanlig drift ved en ortopedisk avdeling. Vi skal se på om legens erfaring påvirker resultatet i gruppene. Våre yngste leger har vært rimelig vant med platefiksasjon, mens ekstern fiksatør har vært lite brukt ved vårt sykehus de siste 5 årene. Kanskje spiller også dette inn på resultatet? Vi har forsøkt å begrense oss til én undergruppe pasienter (C-frakturer hos relativt unge). Allikvel er det klart at årsakssammenhengene er komplekse: Traumemekanisme, bruddtype, dislokasjon, ko-morbiditet, operatørs erfaring, psykososiale faktorer osv. Vi skal etter styrkeberegning inkludere 140 pasienter og håper da å kunne klargjøre noen av disse sammenhengene. Dr. Ola-Lars Hammer, Akershus Universitetssykehus. Videre forløp: Inklusjonen er ferdig sommer/høst 2012, og vi skal så følge alle pasientene i 2 år før publikasjon. Erfaringen er at ortopedisk avdeling, HØKH og radiologisk avdeling på Ahus er svært støttende til forskningen. Når pasientene også er svært pliktoppfyllende og samarbeidsvillige håper vi på fortsatt god compliance. I mellomtiden starter vi opp tre nye studier. Vi skal se "epidemiologisk" på behandlingen av håndleddsbrudd ved ulike sykehus i Norge og sammenholde dette med materiale fra NPE. I januar 2012 starter vi en retrospektiv studie der vi skal se på konsekvensen av håndleddsbrudd hos de eldste pasientene og bl.a. vurdere i hvor stor grad bruddtype og behandling henger sammen med funskjonsnivå før og etter skaden. Til sist ønsker vi å se på hvorvidt tidlig eller sen mobilisering etter operasjon for håndleddsbrudd har noen betydning for bl.a. håndfunksjon og sykemeldingstid. Overlege Ola-Lars Hammer, Akershus Universitetssykehus. 5

6 DVR vs DNP En Randomisert studie ved Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum Konst. overlege Morten Eikrem Dorsal Nailing Plate vs Distal Volar Radiusplate Ved Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum begynte vi med DVR og DNP i Vi var oppmerksom på at pendelen ute i verden svingte mot økt bruk av vinkelstabile volare plater, også ved A-frakturene. Hos oss ble pinning og gips oftest brukt før dette, og på veldig ustabile brudd varierte vi med dorsale/volare plater og ekstern fiksasjon. Vi sendte et par stykker på kadaverkurs med DePuy i Malaga og etter dette kan vi si at pendelen svingte innom Bærum også. Vi brukte etter dette mest den vinkelstabile platen (DVR), men i økende grad også den dorsale intramedullære naglen (DNP). Den ble brukt på ustabile ekstraartikulære frakturer og da hovedsakelig hos eldre med osteoporotiske frakturer. Platenaglen settes inn gjennom en dorsal tilgang og det virket ikke helt fremmed ved disse dorsalt dislokerte frakturene. EPL dekomprimeres og en lar den løpe fritt over platen og retinakel før en lukker. Vi har ikke hatt EPL rupturer hos de som har fått DNP. Distale radiusfrakturer ble mer ressurskrevende, men er fortsatt vaktkirurgi. Metoden var derfor tidlig på flere hender. Vi hadde jevnlig gjennomgang av tips and tricks så ikke alle skulle ha like slak læringskurve. Dokumentasjonen på DNP implantatet var små retrospektive serier og en biomekanisk studie der den ble sammenliknet med volare plater. Vi hadde lite komplikasjoner og var optimistiske på vegne av metoden. Vi ville se om dette stemte og valgte å gå gjennom de første 44 pasientene vi opererte med DNP fra oktober august 2008 (presentert på høstmøtet). I kjølevannet av dette valgte vi å gå videre og planla en randomisert studie der vi ville sammenligne DVR og DNP. Hensikten er å dokumentere implantatene. Vi noterte oss et stadig økende utvalg av implantater på markedet, samtidig som vi i gjennomgangen av litteraturen så at det var mange aspekter rundt behandlingen av distale radiusfrakturer som ikke var dekket. Vi har ingen intensjon om å forsøke å svare på noe annet enn om disse 2 implantatene er likeverdige ved ustabile dislokerte distale radiusfrakturer uten intraartikulær affeksjon hos pasienter over 55 år. Foreløpig overlater vi Dr. Morten Eikrem, Sykehuset Asker og Bærum, og forskningssykepleier Merete Finjarn. Hun scorer pasientene på alle kontroller og sørger for god compliance. til andre å dokumentere f.eks. hvorvidt den kraftige økningen i bruken av (volare)plater er riktig eller ikke. Vi har valgt å inkludere ekstraartikulære brudd etter lavenergitraume for kanskje å få en mer homogen gruppe å analysere i etterkant. Hovedendepunkt er DASH etter 1 år. Vi noterer også DASH i perioden frem mot 1 år, operasjonstid, komplikasjoner, bevegelighet, styrke, Eq-5d, VAS, PRWE, røntgenresultat ved alle kontroller, hvorvidt 6

7 det er blod i seneskjeden til EPL, om m.pronator er rupturert og om den blir sydd adekvat tilbake etter volar tilgang. Vi opererer disse pasientene både på hovedoperasjon og på dagkirurgen, begge steder hovedsaklig i generell anestesi. DASH er ikke et fullgodt verktøy, men er mye brukt. Standard avvik spesielt for denne gruppen er ikke helt klarlagt, men noen steder brukes 15 poeng. Vi har tatt høyde for drop-outs og funnet at vi må ta sikte mot ca. 60 pasienter i hver gruppe. Per i dag er litt over 80 pasienter inkludert. Vi har ikke gjort opp foreløpige resultater, men planlegger å gjøre det om ikke så lenge. Bieffekten av dette har selvsagt vært økt fokus på behandlingen av distale radiusfrakturer. I tillegg har samarbeid med røntgenleger og radiografer gitt oss en betraktelig bedre kvalitet på røntgenundersøkelsene hos alle med håndleddsbrudd. Etter at vi ble med på denne motebølgen er det nødvendig å ha en aktiv holdning til ressursbruk, både når det gjelder økonomi og operasjonskapasitet. Vi ser som andre at volare plater ikke løser alt, og at vi må prøve å ha en differensiert tilnærming i behandlingen av håndleddsbrudd. Derfor har vi fortsatt ekstern fiksasjon og skrin med ulike dorsale og radiale plater. Vi satser på å være ferdig med inklusjonen i DVR vs DNP studien etter kommende vinter og forhåpentligvis kan vi avslutte studien i begynnelsen av Konst.overlege Morten Eikrem, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum Pre-operativt Post-operativt Operasjonsteknikk for DNP 7

8 DVR Anatomic Plate - over 10 år på markedet det hele startet på 1990-tallet da to ortopeder, J. Orbay (USA) og D. Fernàndez (Sveits), startet å bruke vinkelstabile plater og skruer på distale radius. De kunne da fiksere en dorsal feilstilling gjennom en volar tilgang, slik som ikke er helt uvanlig å gjøre i dag med en volarplate. dvr Anatomic plate - over 10 år på markedet 1999 Dr. J Orbay utvikler DVR Anatomic Plate 2000 DVR Anatomic Plate blir lansert i USA av Hand Innovation 2006 DePuy Ortopaedics kjøper opp Hand Innovation 2007 Første DVR Anatomic Plate blir satt inn i Norge I 1999 utviklet Dr. J. Orbay DVR Anatomic Plate som i 2000 ble lansert i USA av Hand Innovations. I 2005 ble den lansert i Europa. DVR Anatomic Plate var, da den ble utviklet, revolusjonerende og lovende. Den ble mye brukt i USA, og det ble satt DVR Anatomic Plate på verdensbasis frem til I 2006 kjøpte DePuy opp Hand Innovations. Platen fikk da en større utbredelse, og frem til 2010 ble det satt inn over DVR Anatomic Plate på verdensbasis. For Norges del begynte det i slutten av Den første DVR Anatomic Plate ble satt inn på Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehus. Like etter startet Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum, og deretter Helse Bergen, Haukeland Sykehus. Dette var en viktig start for DVR platen i Norge. Det ble i 2009 utlyst anbud på bruddmateriell i både Helse Sør-Øst HF og Helse Vest HF hvor DVR Anatomic Plate ble valgt som volarplate. Dette har selvfølgelig betydd mye for at platen har den posisjonen den har i det norske markedet i dag. OrtoMedic har som mål å lage en god plattform rundt produktene. Det har vi vært kjent for, og det ønsker vi å fortsette med. Charnley Praktiske hoftekurs er blitt et kjent begrep innen ortopedien i Norge. Dette kurset har vært viktig for gode resultater på Charnley protesen. Det er denne plattformen OrtoMedic ønsker å bygge videre på rundt alle våre produkter. Derfor startet vi DVR brukermøte i Dette går 2 ganger årlig, hvor temaet er distale radius frakturer. Alle 26 brukersykehus blir invitert til dette møtet, og oppslutningen har vært god. Det er tydelig behov for slike møter, både for unge leger og de mer erfarne kirurgene. OrtoMedic har i mange år deltatt på Vossakurset med Olmed skruen, siste året ble I år var vi veldig fornøyd med å være tilbake på dette flotte kurset, nå med DVR Anatomic Plate. Det betyr mye for oss å være med på Vossakurset, da så mange av sykehusene i Norge i dag bruker denne volarplaten. 8

9 OrtoMedic utvider sin stab Cecilie Fosse Cecilie begynte i august som produkspesialist innen artroskopi. Hun har en allsidig og lang erfaring fra ulike stillinger i legemiddelindustrien. De siste 6 år har Cecilie jobbet for Medtronic med ansvar for rygg og nakke implantater. Hun har grunnutdanning i markedsføring fra BI. Simen Gylterud Owe er ansatt som produktspesialist for Leica Microsystems sine mikroskopisystemer, spesielt konfokalmikroskoper. Simen kommer fra forskerstilling ved Universitet i Oslo der han har benyttet ulike mikroskoper og mikroelektroder. Simen har internasjonal erfaring fra studie- og forskningsopphold i Stockholm, San Francisco og London, i tillegg til grunnutdanning fra UiO og Norges Idrettshøgskole. Astrid Trøim Astrid begynte 1. september som produktspesialist på rygg. Hun kommer fra Akershus Universitetssykehus hvor hun har jobbet i 6 år som operasjonssykepleier. De siste to år som seksjonsleder ØNH på Sentraloperasjon. Hun har også erfaring fra nevrokirurgisk avd. på Universitetssykehuset i Nord- Norge. DVR BRUKERMØTE november 2011 Quality Hotel,Tønsberg Kontakt: Produktsjef Ingar Grytnes, OrtoMedic Preliminært program Diagnostikk og klassifisering Litteraturgjennomgang Kirurgiske tilganger Extra articulære frakturer Intra articulære frakturer Workshop 9

10 25-års jubileum Corail Geneve, juni Y ears H of H ip Sym po Tota ydrox l Hip yapa sium: Arth tite in ropla sty 22n dgen 24th Ju eva, n Swit e 2011 zerl and Dr. Jan Erik Borge, Sykehuset Vestfold, Larvik, Dr. Carl Erik Næss, Akershus Universitetssykehus og Produktsjefene Svein Qvigstad og Thor Arne Valle, OrtoMedic. d et var duket for feiring og symposium i anledning Corail-protesens 25-års jubileum. En stor norsk kontingent var invitert til jubileums-symposiet i Geneve med tittelen "25 years of hydroxyapatite in total hip arthroplasty". Corail-protesen så dagens lys i 1986 og de fleste kjenner vel godt til at protesen ble brukt i Norge allerede fra 1987, som det første landet utenfor Frankrike. Dr. Tore Heier, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Prof. Ian Learmonth. 10 Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum, holdt et foredrag om omvendt hybrid protese. Symposiet ble ledet av Dr. Jean-Pierre Vidalain og den franske Arthro Group som i sin tid designet protesen. I mange år var det firmaet Landos som var produsent, før systemet ble solgt til DePuy. Dr. Vidalain publiserte glimrende resultater opp til 23 år i Int. Orthopaedics i februar i år, og han er etterhvert velkjent for mange norske kursdeltakere, da han har vært en rekke ganger i Norge. Både fakultet og deltakere var representert ved alle fem verdensdeler. Vår egen overlege Helge Wangen fra Sykehuset Innlandet, Elverum, satt i det internasjonale fakultetet og holdt et flott foredrag om omvendt hybrid protese. Deler av fakultetet står også bak en ny bok om Corail der man kunne bla i kapitlene og nikke gjenkjennende til en rekke norske referanser ved blant andre professer O. Reikerås og overlege M. Røkkum. Nyere artikler om Corail som protese brukt ved hoftebrudd, og selvsagt det norske leddproteseregisteret. Franskmennene er veldig klar over at denne norske forskningen har vært viktig for dem. Programmet var godt sammensatt og teknisk sett så vellykket man kan få det for over 500 deltakere i samme sal. Vi fikk se "live" kirurgi med forskjellige tilganger fra tre verdensdeler. En rekke internasjonale størrelser holdt gode foredrag og presentasjoner, blant andre professor Ian Learmonth (ja, han med Lancet-artikkelen "Operation of the century" fra 2007) som er en fryd å høre på. Temaene var så altomfattende man kan få det på tre dager: Historikk, primærhofter, tilganger, revisjoner, artikulasjoner, modularitet, tribologi, kasuistikker med dysplasi, nedhentinger og spesielle anatomiske forhold og hoftebrudd. Som vanlig på slike kongresser er det store rom for store personligheter og deres "expert opinions" - det er og blir en sannhet at ikke alle aspekter ved protesekirurgi er like godt dekket av bevisbasert forskning. Men der det finnes god forskning løftes den opp og frem, og ganske ofte er den som sagt norsk, noe vi bør være stolte av. Ellers

11 Dr. Pål Borgen, Martina Hansens Hospital, Dr. Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss og Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic. I forbindelse med 25 års jubileet på Corail ble det bestemt å gi ut en bok basert på 25 års klinisk erfaring med Corail protesen. Resultatet ble: The Corail Hip System. A practical approach Based on 25 years of Experience. I tillegg til Artro-gruppen ble det nedsatt en internasjonal gruppe med erfarne kirurger. David Beverland, fra Belfast, Tim Board fra Wrightington og Scott Brumby fra Adelaide, Australia, var blant redaktørene i tillegg til Jean- Pierre Vidalain og Tarik Selmi fra Artro-gruppen. Dr. Kamel Farran, Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund, Dr. Jacob Fretheim, Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, Dr. Øystein Høvik, Lovisenberg Diakonale Sykehus, artikkelforfatter Dr. Wender Figved, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum og Dr. Geir Histøl, Vestre Viken, Sykehuset Buskerud. Fra Norge var Helge Wangen fra Sykehuset Innlandet, Elverum, representert med 2 kapitler: "The voice from Norway: 15- years results" og "Corail in the young: The Spring." er det jo også befriende å kunne synse en del i slike fora, og formulere gode forskningsspørsmål for eventuelle fremtidige prosjekter. Rent sosialt var arrangementet en suksess. Den norske delegasjonen var en flott gjeng, bredt sammensatt fra hele landet og for en som fortsatt ser på seg selv som en av juniorene innen protesekirurgien er det svært stor stas å få anledning til å reise med mange erfarne og hyggelige fagfolk. Det er ikke så ofte man får anledning til å bli kjent på tvers av sykehusene. På vegne av de norske deltakerne vil jeg gjerne takke OrtoMedic for en flott tur og et lærerikt jubileumssymposium. Det blir sikkert ikke 25 år til neste gang, men det skulle ikke forundre meg om Corail-protesen lever i beste velgående i 2036 også. Overlege Wender Figved Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum. Boken er delt inn i 3 deler hvor den første tar for seg kirurgisk teknikk, behandling av komplikasjoner og resultater, i tillegg til revisjonskirurgi. Del 2 tar for seg alternative artikuleringer og viktigheten av riktig koppplassering. Den siste delen tar for seg pre- og postoperativ behandling gjennom en rekke kasuistikker. Boken avsluttes av Jens Boldt fra Bern som tar for seg de neste 25 år med særlig vekt på fremtiden i utviklingslandene. Ønsker du et eksemplar av boken er det bare å ta kontakt med OrtoMedic. 11

12 Navigasjon i vanskelig terreng CAS/IGS på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet det er stadig utvikling innenfor alle de ulike feltene av vårt fag, både forskningsmessig, diagnostisk, teknisk og utstyrsmessig. Onkologisk ortopedi er ikke noe unntak og på Radiumhospitalet har vi nå gått til anskaffelse av utstyr til computernavigering. Onkologisk ortopedi omfatter ben- og bløtdelssvulster av ulike størrelser og lokalisasjoner og mange histologiske undergrupper. Jeg tror at vi med dette utstyret kan sikre presisjonen ved reseksjon av bensvulster, spesielt i bekkenet, hvor de anatomiske forhold kan være vanskelige. Erfaringer og eksperimentelle studier (Cartiaux, 2008) har vist at det er et forbedringspotensiale ved denne type kirurgi. Tilstrekkelig kirurgisk margin, uten at man kommer intralesjonelt, er viktig for pasientens prognose, samtidig som vi vil bevare best mulig funksjon. Våre kolleger innen onkologisk gastrokirurgi og gynekologi vil også ha glede av et slikt hjelpemiddel til å lokalisere vanskelig tilgjengelige svulster i bekkenet. Computernavigering er i dag standard ved mange nevrokirurgiske inngrep, og også innen ØNH. I ortopedien er det først og fremst ved kneprotesekirurgi navigering har blitt brukt. Artikkelforfatteren Dr. Simen Sellevold (til høyre) og Dr. Sigmund Skjeldal ( til venstre) følger med på skjermen der de kan se hvor instrumentene befinner seg i forhold til tumoren. Internasjonalt er det tatt i bruk ved ryggkirurgi, hofteproteser og innen traume. I onkologisk ortopedi internasjonalt er det foreløpig få som bruker computerveiledning og det er kun publisert enkelte kasuistikker. Vårt utstyr er produsert av BrainLab, representert i Norge ved OrtoMedic. Utstyret baserer seg på infrarødt lys som reflekteres av en fastmontert "referansestjerne" i bekkenet. Preoperativt fusjoneres CT- og MR-bilder ved hjelp av et tilhørende software-program. Operatører og sarkomgruppens radiologer tegner inn tumors yttergrenser samt ønsket reseksjonsmargin og så genereres en 3D-modell. 12

13 Det gule feltet viser tumoren og det grønne feltet er sikkerhetssonen som man kan få lagt til i dataprogrammet. Det er viktig at hele tumoren er omsluttet av friskt vev. Produktsjef for navigasjonsutstyr, Arvid Lunde, OrtoMedic, diskuterer bildene med Applikasjkonstekniker fra BrainLab, Robert Oscarsson, Island. Her blir bildene fra gjennomlysning/røntgen overført til navigasjonscomputeren. De blir så sammenholdt med CT/MRI bildene og man kan se hvor man jobber med instrumentene. Når pasienten er leiret, og lyskilden og referansestjernen er på plass, gjøres røntgengjennomlysning i to plan for å lokalisere bekkenets posisjon i rommet. Nå kan vi på skjermen se instrumentenes posisjon i forhold til tumor, som i feltet er godt dekket av bløtdeler. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for en utvalgt gruppe pasienter, og erfaringene vi har gjort så langt er positive. Takk til Inger og John Fredriksens Legat for midler til anskaffelse av utstyret. Overlerge Simen Sellevold Seksjon for onkologisk ortopedi, Radiumhospitalet Ortopedisk avd., OUS 13

14 NSFLOS Seminardager Trondheim, september 2011 Årets seminardager ble avholdt i Trondheim på Rica Nidelven hotell. Tema for årets seminar var: Operasjonssykepleierens profesjonelle ansvar og funksjon Seminaret samlet ca. 170 operasjonssykepleiere og industrien var representert med 32 utstillere. Utstillingene ble hyppig besøkt og kunne vise oss flere nyheter. Per Nordtvedt, professor og leder for Senter for medisinsk etikk, også utdannet sykepleier, åpnet foredragene og la fokus på hva som kjennetegner sykepleierfaget som et selvstendig fag og fremtidig utfordringer for faget. Han tok også opp den historiske tradisjonen: Fortidens lærdommer og framtidens utfordringer. Bjørg Marit Andersen, professor, dr. med. sykehushygieniker, avdelingsoverlege for sykehushygiene og smittevern hadde et forrykende foredrag om smittevern i operasjonsavdelingen. Hun presiserte viktigheten av å følge hygieniske retningslinjer for å minske post operative sårinfeksjoner: Forebyggende arbeid er god økonomi! 4 frie foredrag Stein Danielsen, operasjonssykepleier med ansvar for fag og drift ved thorax opr.avd OUS presenterte sin Masteroppgave: Pasientmedverknad - frå pasientens perspektiv. Seija Loe, operasjonssykepleier, Høyskolelektor: Presentasjon av en kvalitativ studie av anestesi- og operasjonssykepleiere sine erfaringer ved forebygging og behandling av utilsiktet hypotermi per operativt. Jan Thore Lockertsen, operasjonssykepleier. Til daglig er han ansatt ved helsefakultetet, IHO, ABIKO- operasjonsutdanninga. Han arbeider med sykepleiehistorie og stilte spørsmål om utviklingen i kirurgien kunne ha Artikkelforfatterne operasjonssykepleier May-Britt Westby og Kari Femanger Berrum, begge fra Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum, i samtale med produktsjef Anne-Mari Lund, OrtoMedic. skjedd uten sykepleier til å ta seg av de hygieniske kravene. Lise Smith Jacobsen, oversykepleier operasjonsavdelingen ved AHUS: Trygg kirurgi anbefalt fra WHO og har hatt pilotprosjekt i hele verden. Resultat viste mindre infeksjoner og lavere dødlighet hos pasientene. For å lykkes med trygg kirurgi, sjekkliste, må det være: ledelsesforankret godt forberedt involvere hele teamet begynne i det små - utvide senere bruke sjekklisten lokalt Tom Andersen Kjær, dansk sykehusprest. Siste 15 år ansatt som prest på universitetshospitalet i Herlev. Han fanget vår oppmerksomhet fra første stund med sitt fantastiske foredrag med vekt på møte mellom pasient, pårørende og personalet. Han hadde mange gripende pasientfortellinger. Han la vekt på å ikke være forutinntatt i møte med pasient, leste ikke journal før pasientmøte. Å bli sett, det er det respekt handler om Vivi-Ann Sandersen, fagutviklings- og forskningssykepleier ved operasjonsavdelingen i akutt klinikken OUS, presenterte sin Masteroppgave: Et helsefremmende arbeidsmiljø i operasjonsavdelingen - fra operasjonssykepleierens perspektiv. Festmiddagen som sosialt høydepunkt torsdag kveld var smakfull av både god mat og underholdning. Kjempelurt med Tapas-lunsj i utstillingslokalet, det ga oss god kontakt med kollegaer og utstillere. Vi takker lokalgruppa i Sør-Trøndelag for flotte dager og nydelig vær. Hilsen to fornøyde operasjonssykepleiere; May-Britt Westby og Kari Femanger Berrum, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum Alle foredrag ligger på LOS sin nettside. 14

15 University Centre in Svalbard (UNIS) Fotograf: Eva Therese Jenssen, UNIS. OrtoMedic arrangerte mikroskopiutstilling ved universitetssenteret på Svalbard. Universitetssenteret er verdens nordligste høyere utdanningsinstitusjon, beliggende i Longyearbyen på 78º N. Universitetssenteret tilbyr kurs og forskning i arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi. Det er spesielt områdene innen arktisk biologi som er brukere av Leica sine stereomikroskoper og mikroskoper. Arktisk biologi vektlegger biologiske studier (taksonomi, mangfold, økologi, fysiologi ) av fauna og flora på Svalbard knyttet til fysiske og kjemiske miljø. Enkel tilgang til viktige habitater gir studenter og ansatte en unik mulighet til å identifisere og kvantifisere miljøtrusler i tillegg til grunnleggende kunnskaper om Arktis. Vi stilte ut stereo- og lysmikroskoper for både undervisningsnivå og forskningsnivå fra Leica Microsystems. Brukerne fikk mulighet til å ha med egne prøver og teste de forskjellige mikroskopene. Forskningsstereomikroskopet M205 med mulighet for automatisk multifokusbilder ble meget godt mottatt. Ved UNIS er det mye feltforskning der de har bruk for stereomikroskoper og mikroskoper for å dokumentere og bearbeide innsamlede prøver. Det var godt besøk fra forskere og andre brukere fra alle avdelingene på utstillingen. Vi viste frem en rekke Leica mikroskoper bl.a. beregnet til forskning. Svalbardsaltgras (Puccinellia svalbardensis Rønning) er på Rødlisten i Artsdatabanken. 15

16 16 Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Kjell Thygesen. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang NY GRAFISK PROFIL Selskap i ny drakt! Ortomedic og Ortomedia har fått ny visuell profil. KVALITET KUNNSKAP SERVICE det er ikke bare

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator:

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator: Onsdag 26. oktober 09:00-10:00 Registrering. Kaffe 10:00-11:30 Åpning/Fellesforelesning: Traumatologi og 2 ------- 10:00-10:05 Velkommen. Gaute Hagen, Leder Norsk Radiologisk Forening 10:05-10:25 Prehospital

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Program for Helsedagen 8.november 2017

Program for Helsedagen 8.november 2017 Program for Helsedagen 8.november 2017 For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en

Detaljer

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen.

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen. PBL-oppgave # 12006: Adolfine Julie Persen Utarbeidet av Vilh. Finsen jan 98 Revidert feb.2002 Fagmiljø: Ortopedisk avdeling Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Behandlingsresultat anatomiske grenser for god funksjon. John H. Williksen Oslo universitetssykehus

Behandlingsresultat anatomiske grenser for god funksjon. John H. Williksen Oslo universitetssykehus Behandlingsresultat anatomiske grenser for god funksjon John H. Williksen Oslo universitetssykehus Utarbeidelse av behandlingsretningslinjer Disposisjon Normalverdier Hva vurderes ved distal radiusfraktur

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger Astrid Buvik, overlege Avdeling for ortopedi og plastisk kirurgi, nevro-og ortopediklinikken Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

«Prosjekt Hoftepost»

«Prosjekt Hoftepost» «Prosjekt Hoftepost» Inspirasjon og Idé- grunnlaget Trine Sjøberg og Katja Lund. Bakgrunn for og intensjonen med.. Veien frem mot åpningen av hofteposten. Mottak av pasienter ved hofteposten Bakgrunn for

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø 1 Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø Kurstittel: Basic 1b (lumbar spine and general principles) Kurset er rettet mot leger & fysioterapeuter. Kursbeskrivelse:

Detaljer

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 George Beal og Premium Golfreiser inviterer til: Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 Reisen: I forbindelse med finale i Premium Cup 2014, arrangeres det medlemstur til Mar Menor Golfresort

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

POP tur til Manchester

POP tur til Manchester Nr 5 2012 POP tur til Manchester Onsdag 24 Oktober dro en opplagt POP gjeng tidlig avgårde med fly fra Sola til Manchester. Her skulle vi være i 3 dager for kurs i kognitiv terapi. Været viste seg fra

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Innstabile distale radius frakturer

Innstabile distale radius frakturer Innstabile distale radius frakturer Kan man forutsi hvilke frakturer som vil havarere? Hvilke faktorer er av betydning? Yngvar Krukhaug Overlege/ 1.amanuensis Traumeseksjonen, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Bakgrunn Helse Vest Sjekklisten Prosjekter Spørsmål January 14th 2009 8

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG CEMENTED HIP Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution 12. -13. september, Manchester Dr. Martin Stone, Spire Leeds Hospital. Dr.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas Reiserapport fra ASBrS i Las vegas 26.4-30.4.17 Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons (ASBrs). Kongressen ble avholdt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Fallskader på sykehjem i Drammen kommune

Fallskader på sykehjem i Drammen kommune Fallskader på sykehjem i Drammen kommune En orienterting Sykehjemsoverlege John David Johannessen 05.01.2017 Fall hos eldre Omtrent 30 % av alle hjemmeboende over 65 år har minst 1 fallepisode årlig Ca.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Status regionalt traumesystem 2015

Status regionalt traumesystem 2015 Status regionalt traumesystem 2015 Region Helse Sør-Øst Regional traumekoordinator Rannveig Anderson 1 Innhold Status regionalt traumesystem... 1 1.0 Innledning... 3 1.1 Hovedtrekk ved besøkene i 2013...

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer?

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Tone Rustøen Seniorforsker/professor Rikshospitalet/Høgskolen i Oslo Hva jeg skal snakke om Litt historie

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 4 3. Organisering side 4 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer