Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel."

Transkript

1 informasjon fra Ortomedic As september Nr årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte, Tønsberg 4 DVR - Pågående studier ved Akershus Universitetssykehus 5 DNP vs DVR 6-8 OrtoMedic utvider sin stab 9 25-års jubileum Corail Navigasjon i vanskelig terreng NSFLOS Seminardager 14 University Centre in Svalbard (UNIS) 15

2 Høstmøter 2011 Høstens ortopediske høydepunkt nærmer seg raskt. 25. til 28. oktober flyttes det meste innen norsk ortopedi fra sykehusene til Radisson Plaza Hotel i Oslo. I god tradisjon vil OrtoMedic også i år delta meget aktivt på Høstmøtet. I forbindelse med vårt 25 års jubileum er vi stolte over å kunne presentere en helt ny utstilling (kom og se). Vi kan også invitere til 2-to flotte symposier. Onsdag 26. klokken er det symposiet; "Anatomisk rekonstruksjon av fremre korsbånd". Torsdag 27. kl inviterer vi til; Cross-fire "Mobile bearing vs. Fixed bearing". Se detaljert program i tekstboksene. Og tilslutt, under Generalforsamlingen, vil årets Charnley stipend bli utdelt. Velkommen til årets ortopediske høydepunkt! Ortopedisk høstmøte 2011 OrtoMedic Symposium 27. oktober KL. 10:30-12:00 Base One Moderator: Overlege Stig Heir, Martina Hansens Hospital Mobile bearing vs. Fixed bearing totalproteser i kne PROGRAM Why did I choose Mobile bearing TKA? Prof. Florian Gottsauner-Wolf Rudolfinerhaus Hospital, Wien Why did I choose Fixed bearing TKA? Prof. Lars Weidenhjelm, Karolinska sjukhuset, Stockholm Crossfire discussion Questions from audience Ligament balancing in Mobile bearing TKA Prof. Florian Gottsauner-Wolf Rudolfinerhaus Hospital, Wien Ligament balancing in Fixed bearing TKA Prof. Lars Weidenhjelm, Karolinska sjukhuset, Stockholm Crossfire discussion Questions from audience Ortopedisk høstmøte 2011 Arthrex symposium 26. oktober Kl. 13:00-14:30 Base One Anatomisk rekonstruksjon av fremre korsbånd Chairman: Overlege Torbjørn Strand, Haraldsplass Diakonale sykehus PROGRAM AM - portal drilling and placement of femur and tibiatunnel experience and toughts by Torbjørn Strand All - inside technique ACL Tightrope and Flipcutter Andrew Unwin, The Windsor Knee Clinic, Highbury Place, UK Discussion and questions OrtoMedic er representert på Nevro-kirurgisk Høstmøte på Radisson Plaza, Oslo. Nevro-kirurgisk høstmøte oktober Radisson Plaza Hotel, Oslo OrtoMedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica Pasienttilpasset kranieimplantat (HTR) Biomet Microfixation Nakkefiksasjon, Moutaineer fra DePuy Spine OrtoMedic skal i god tradisjon delta på ØNHspesialistene sitt Høstmøte på Grand Hotel, Oslo. Høstmøte for ØNH spesialister oktober Grand Hotel, Oslo OrtoMedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica Mellomøreproteser fra Kurz Undersøkelsesenhet fra Atmos Pasientstol fra Atmos Endoskopi/stroboskopi fra Atmos Lyskilde og hodelampe fra BFW Diatermi fra ConMed Osteosynteseutstyr fra Biomet Microfixation Ingen av artikkelforfattere mottar noen form for honorar for innlegg i OrtoMedia. Faglige kurs som omtales i OrtoMedia er regulert i eksisterende rammeavtaler. 2

3 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine: A Cadaveric Instructional Course Barcelona, juni 2011 kollega Eric Franssen fra Stavanger Universitetssykehus og undertegnede var i denne omgang de heldige utplukkede. Vi reiste med stor forventning ned for deltakelse på kurset som av andre har blitt betraktet som det beste kadaverkurset for degenerativ rygg. På anatomisk institutt ble en lun stemning satt av kursleder Dr. Nick Birch fra England før vår egen overlege Rolf Riise, OUS, Rikshospitalet, åpnet undervisningen. Undervisningen var av ypperste klasse og omhandlet indikasjoner, kirurgiske teknikker, biomekanikk og en oppdatering av evidensen for vår virksomhet. Noe uvanlig for slike kurs var at alle foredragene var av meget høy kvalitet med god vitenskaplig forankring. De forskjellige sesjonene ble avsluttet med diskusjon som ble en artig seanse der russiske, spanske, nederlandske, britiske, tyske og norske tradisjoner ble satt på prøve. Dr. Eric Franssen, Stavanger Universitetssykehus, artikkelforfatter Dr. Thomas Johan Kibsgård, OUS, Rikshospitalet, en tyrkisk kirurg og Dr. Rolf Riise, OUS, Rikshospitalet. DI FAR skrue Kursets helt klare styrke er kadaverundervisningen med fantastiske (helt luktfrie) preparater. Reisefølget dannet et norsk bord, kun med innslag av et fyrverkeri av en tyrkisk kirurg. Det ble gjennomgått pedikkelskruer, TLIF og PLIF. Det hele ble instruert av dr. Riise godt assistert av tidligere operasjonssykepleier Forsberg. Dette kurset er helt unikt og anbefales på det sterkeste. Overlege Thomas Johan Kibsgård Oslo Universietssykehus, Rikshospitalet 3

4 DVR Brukermøte Distale radiusfracturer - DVR Tønsberg, mai 2011 DVR Brukermøte 2011 Distale radius frakturer - DVR mai 2011 Quality Klubben Hotell Tønsberg Vi var invitert til andre brukermøte for DVR i Tønsberg. Etter at en ivrig overlege ble sendt til fronten i fjor, var det oss yngre folk som fikk være med i år. Man startet kl.11 på torsdag, så vi hadde tettpakket program i en og en halv dag, som ga mye inspirasjon. Det var samlet fagfolk fra sørlige halvdel av Norge. Faglig ansvarlig var overlege Yngvar Krukhaug, Helse Bergen, Haukeland Sykehus. Forøvrig besto fakultetet av overlege Hebe D. Kvernmo, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, overlege Ola-Lars Hammer, Akershus Universitetssykehus og overlege Morten Eikrem, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum. Brukere har vi jo blitt alle sammen i Helse Sør-Øst. Personlig hadde jeg aldri fått en skikkelig introduksjon til selve Dr. Lars Forberg, Asker og Bærum Sykehus, og Dr. Yngvar Krukhaug, Haukeland Sykehus Rakel Gudmundsdottir, Helse Bergen, Haukeland Sykehus og Kirsten Marie Larsen Grønhaug Helse Nord-Trønderlag, Levanger Sykehus. implantatet. Samtidig er det merkbar forskjell i forhold til implantatet vi brukte før på huset. Det passet meg derfor uhyrlig bra i min friuke å etterutdanne meg litt videre. Samtlige foredrag ble holdt av fagfolk. Dermed var det garantert så mye uavhengighet/objektivitet som man kan forvente på et brukermøte. Det begynte med flere systematiske forelesninger om anatomi, tilgang, klassifisering til å bli mer spesifikt rundt behandlingsmuligheter for de forskjellige fracturtypene. Så fulgte noen praktiske øvelser for ekstra- og intraartikulære fracturer utover ettermiddagen, før det ble avsluttet med strategier ved ikke tilhelete fracturer. Dagen ble avrundet med en god middag. Fredag fikk vi høre om hva "anatomic plate" egentlig betyr, og at ikke nødvendigvis alle implantater kan kalles for det. Avslutningsvis kjørte vi to runder med kasuistikker. Artikkelforfatteren Dr. Rüdiger Bezold, Sykehuset Telemark, Skien. Det var med mange aspekter rundt distale radiusfracturer, ikke minst en del tips om riktig bruk av implantat og utstyr. Så fikk vi høre om morsomme ting som e.g. en matematisk modell for å kunne beregne dislokasjonsfaren før behandlingsstart (som vi kanskje ikke bruker særlig i hverdagen?). Samtidig ble det poengtert flere ganger at man ikke alltid kommer i mål med en volar plate, men at det heldigvis finnes alternativer som dorsale plater, ex.fix. og pinning. Viktigheten av riktige røntgenprojeksjoner (i hovedsak riktig rotasjon) ble poengtert. Preoperativt kan man godt være liberal med CT (tilleggsskader?) osv. Utvilsomt er det altså mye bra å si om dette brukermøtet. Takk for det! Dr. Rüdiger Bezold, Sykehuset Telemark, Skien 4

5 DVR - Pågående studier ved Akershus Universitetssykehus Overlege Ola-Lars Hammer Litt om meg selv Undertegnede har i åtte år arbeidet ved ortopedisk avdeling på Ahus. Jeg fattet interesse for ortopedisk traumatologi, og da særlig overekstremiteten, og begynte etterhvert å fokusere på håndleddsbrudd. Etter å ha arbeidet i halvannet år med en forskningsprotokoll sikret jeg meg professor Jan Erik Madsen, overlege Yngvar Krukhaug og overlege Torstein Husby som veiledere. Fra januar 2011 fikk jeg også et 50 % klinisk stipendiat ved UiO som frigjorde mer tid til forskningen. Bakgrunn studie I september 2009 startet vi inklusjonen til "Radius C-studien". Vi inkluderer pasienter med komplette, intraartikulære brudd (AO type C2 + C3) hos pasienter i alderen år. Bakgrunnen var at bruken av såkalte "volare låseplater" de senere årene har kommet til å dominere verden over, uten at det finnes virkelig gode, prospektive, randomiserte studier som beviser at disse platene virkelig er overlegne andre behandlingsmetoder. Var disse virkelige bedre, sett med objektive parametre, eller var det kanskje ortopedens fascinasjon for nye, blanke instrumenter som kanskje var noe av forklaringen til platenes plutselige dominans? Vi valgte derfor å sammenlikne OrtoMedic/DePuy's volare låseplate mot ekstern fiksasjon (Stryker Hoffman II) Hvor er vi og hva gjør vi? Etter snart to år runder vi straks 100 inkluderte pasienter og har så langt 96% oppfølging av disse. Kontrollene er etter 6 uker, 3 mnd, 6 mnd, 1 år og 2 år. Foruten røntgen, beveglighet og gripestyrke måler vi subjektiv funksjon (Kvikk-DASH) samt sosioøkonomiskeparametre bl.a. som sykemeldingstid. Hva har vi funnet? Vi har ennå ikke sett på noen resultater samlet, men visse inntrykk har vi fått. Tidligere studier har postulert at langtidsresultatet er likt mellom de to behandlingene, men at volare plater muligens gir noe tidligere mobilisering (og dermed kanskje kortere sykemelding). Dette kan nok vise seg å være et av funnene i vår studie også. Hos de fleste plateopererte ser vi relativt rask mobilisering og lite behov for oppfølging og ekstra pleie postoperativt. Ekstern fiksasjon føles rimelig fremmed og kanskje skremmende for en del pasienter, noe som kanskje har bidratt til at denne gruppen har hatt mer behov for oppfølging. Komplikasjoner har vi sett i begge grupper. De plateopererte har hatt en klart øket risiko for carpaltunnelsyndrom mens de med ekstern fiksasjon har vært utsatt for komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). I vår studie opereres pasientene av "alle" legene, dvs. vi reflekterer vanlig drift ved en ortopedisk avdeling. Vi skal se på om legens erfaring påvirker resultatet i gruppene. Våre yngste leger har vært rimelig vant med platefiksasjon, mens ekstern fiksatør har vært lite brukt ved vårt sykehus de siste 5 årene. Kanskje spiller også dette inn på resultatet? Vi har forsøkt å begrense oss til én undergruppe pasienter (C-frakturer hos relativt unge). Allikvel er det klart at årsakssammenhengene er komplekse: Traumemekanisme, bruddtype, dislokasjon, ko-morbiditet, operatørs erfaring, psykososiale faktorer osv. Vi skal etter styrkeberegning inkludere 140 pasienter og håper da å kunne klargjøre noen av disse sammenhengene. Dr. Ola-Lars Hammer, Akershus Universitetssykehus. Videre forløp: Inklusjonen er ferdig sommer/høst 2012, og vi skal så følge alle pasientene i 2 år før publikasjon. Erfaringen er at ortopedisk avdeling, HØKH og radiologisk avdeling på Ahus er svært støttende til forskningen. Når pasientene også er svært pliktoppfyllende og samarbeidsvillige håper vi på fortsatt god compliance. I mellomtiden starter vi opp tre nye studier. Vi skal se "epidemiologisk" på behandlingen av håndleddsbrudd ved ulike sykehus i Norge og sammenholde dette med materiale fra NPE. I januar 2012 starter vi en retrospektiv studie der vi skal se på konsekvensen av håndleddsbrudd hos de eldste pasientene og bl.a. vurdere i hvor stor grad bruddtype og behandling henger sammen med funskjonsnivå før og etter skaden. Til sist ønsker vi å se på hvorvidt tidlig eller sen mobilisering etter operasjon for håndleddsbrudd har noen betydning for bl.a. håndfunksjon og sykemeldingstid. Overlege Ola-Lars Hammer, Akershus Universitetssykehus. 5

6 DVR vs DNP En Randomisert studie ved Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum Konst. overlege Morten Eikrem Dorsal Nailing Plate vs Distal Volar Radiusplate Ved Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum begynte vi med DVR og DNP i Vi var oppmerksom på at pendelen ute i verden svingte mot økt bruk av vinkelstabile volare plater, også ved A-frakturene. Hos oss ble pinning og gips oftest brukt før dette, og på veldig ustabile brudd varierte vi med dorsale/volare plater og ekstern fiksasjon. Vi sendte et par stykker på kadaverkurs med DePuy i Malaga og etter dette kan vi si at pendelen svingte innom Bærum også. Vi brukte etter dette mest den vinkelstabile platen (DVR), men i økende grad også den dorsale intramedullære naglen (DNP). Den ble brukt på ustabile ekstraartikulære frakturer og da hovedsakelig hos eldre med osteoporotiske frakturer. Platenaglen settes inn gjennom en dorsal tilgang og det virket ikke helt fremmed ved disse dorsalt dislokerte frakturene. EPL dekomprimeres og en lar den løpe fritt over platen og retinakel før en lukker. Vi har ikke hatt EPL rupturer hos de som har fått DNP. Distale radiusfrakturer ble mer ressurskrevende, men er fortsatt vaktkirurgi. Metoden var derfor tidlig på flere hender. Vi hadde jevnlig gjennomgang av tips and tricks så ikke alle skulle ha like slak læringskurve. Dokumentasjonen på DNP implantatet var små retrospektive serier og en biomekanisk studie der den ble sammenliknet med volare plater. Vi hadde lite komplikasjoner og var optimistiske på vegne av metoden. Vi ville se om dette stemte og valgte å gå gjennom de første 44 pasientene vi opererte med DNP fra oktober august 2008 (presentert på høstmøtet). I kjølevannet av dette valgte vi å gå videre og planla en randomisert studie der vi ville sammenligne DVR og DNP. Hensikten er å dokumentere implantatene. Vi noterte oss et stadig økende utvalg av implantater på markedet, samtidig som vi i gjennomgangen av litteraturen så at det var mange aspekter rundt behandlingen av distale radiusfrakturer som ikke var dekket. Vi har ingen intensjon om å forsøke å svare på noe annet enn om disse 2 implantatene er likeverdige ved ustabile dislokerte distale radiusfrakturer uten intraartikulær affeksjon hos pasienter over 55 år. Foreløpig overlater vi Dr. Morten Eikrem, Sykehuset Asker og Bærum, og forskningssykepleier Merete Finjarn. Hun scorer pasientene på alle kontroller og sørger for god compliance. til andre å dokumentere f.eks. hvorvidt den kraftige økningen i bruken av (volare)plater er riktig eller ikke. Vi har valgt å inkludere ekstraartikulære brudd etter lavenergitraume for kanskje å få en mer homogen gruppe å analysere i etterkant. Hovedendepunkt er DASH etter 1 år. Vi noterer også DASH i perioden frem mot 1 år, operasjonstid, komplikasjoner, bevegelighet, styrke, Eq-5d, VAS, PRWE, røntgenresultat ved alle kontroller, hvorvidt 6

7 det er blod i seneskjeden til EPL, om m.pronator er rupturert og om den blir sydd adekvat tilbake etter volar tilgang. Vi opererer disse pasientene både på hovedoperasjon og på dagkirurgen, begge steder hovedsaklig i generell anestesi. DASH er ikke et fullgodt verktøy, men er mye brukt. Standard avvik spesielt for denne gruppen er ikke helt klarlagt, men noen steder brukes 15 poeng. Vi har tatt høyde for drop-outs og funnet at vi må ta sikte mot ca. 60 pasienter i hver gruppe. Per i dag er litt over 80 pasienter inkludert. Vi har ikke gjort opp foreløpige resultater, men planlegger å gjøre det om ikke så lenge. Bieffekten av dette har selvsagt vært økt fokus på behandlingen av distale radiusfrakturer. I tillegg har samarbeid med røntgenleger og radiografer gitt oss en betraktelig bedre kvalitet på røntgenundersøkelsene hos alle med håndleddsbrudd. Etter at vi ble med på denne motebølgen er det nødvendig å ha en aktiv holdning til ressursbruk, både når det gjelder økonomi og operasjonskapasitet. Vi ser som andre at volare plater ikke løser alt, og at vi må prøve å ha en differensiert tilnærming i behandlingen av håndleddsbrudd. Derfor har vi fortsatt ekstern fiksasjon og skrin med ulike dorsale og radiale plater. Vi satser på å være ferdig med inklusjonen i DVR vs DNP studien etter kommende vinter og forhåpentligvis kan vi avslutte studien i begynnelsen av Konst.overlege Morten Eikrem, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum Pre-operativt Post-operativt Operasjonsteknikk for DNP 7

8 DVR Anatomic Plate - over 10 år på markedet det hele startet på 1990-tallet da to ortopeder, J. Orbay (USA) og D. Fernàndez (Sveits), startet å bruke vinkelstabile plater og skruer på distale radius. De kunne da fiksere en dorsal feilstilling gjennom en volar tilgang, slik som ikke er helt uvanlig å gjøre i dag med en volarplate. dvr Anatomic plate - over 10 år på markedet 1999 Dr. J Orbay utvikler DVR Anatomic Plate 2000 DVR Anatomic Plate blir lansert i USA av Hand Innovation 2006 DePuy Ortopaedics kjøper opp Hand Innovation 2007 Første DVR Anatomic Plate blir satt inn i Norge I 1999 utviklet Dr. J. Orbay DVR Anatomic Plate som i 2000 ble lansert i USA av Hand Innovations. I 2005 ble den lansert i Europa. DVR Anatomic Plate var, da den ble utviklet, revolusjonerende og lovende. Den ble mye brukt i USA, og det ble satt DVR Anatomic Plate på verdensbasis frem til I 2006 kjøpte DePuy opp Hand Innovations. Platen fikk da en større utbredelse, og frem til 2010 ble det satt inn over DVR Anatomic Plate på verdensbasis. For Norges del begynte det i slutten av Den første DVR Anatomic Plate ble satt inn på Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehus. Like etter startet Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum, og deretter Helse Bergen, Haukeland Sykehus. Dette var en viktig start for DVR platen i Norge. Det ble i 2009 utlyst anbud på bruddmateriell i både Helse Sør-Øst HF og Helse Vest HF hvor DVR Anatomic Plate ble valgt som volarplate. Dette har selvfølgelig betydd mye for at platen har den posisjonen den har i det norske markedet i dag. OrtoMedic har som mål å lage en god plattform rundt produktene. Det har vi vært kjent for, og det ønsker vi å fortsette med. Charnley Praktiske hoftekurs er blitt et kjent begrep innen ortopedien i Norge. Dette kurset har vært viktig for gode resultater på Charnley protesen. Det er denne plattformen OrtoMedic ønsker å bygge videre på rundt alle våre produkter. Derfor startet vi DVR brukermøte i Dette går 2 ganger årlig, hvor temaet er distale radius frakturer. Alle 26 brukersykehus blir invitert til dette møtet, og oppslutningen har vært god. Det er tydelig behov for slike møter, både for unge leger og de mer erfarne kirurgene. OrtoMedic har i mange år deltatt på Vossakurset med Olmed skruen, siste året ble I år var vi veldig fornøyd med å være tilbake på dette flotte kurset, nå med DVR Anatomic Plate. Det betyr mye for oss å være med på Vossakurset, da så mange av sykehusene i Norge i dag bruker denne volarplaten. 8

9 OrtoMedic utvider sin stab Cecilie Fosse Cecilie begynte i august som produkspesialist innen artroskopi. Hun har en allsidig og lang erfaring fra ulike stillinger i legemiddelindustrien. De siste 6 år har Cecilie jobbet for Medtronic med ansvar for rygg og nakke implantater. Hun har grunnutdanning i markedsføring fra BI. Simen Gylterud Owe er ansatt som produktspesialist for Leica Microsystems sine mikroskopisystemer, spesielt konfokalmikroskoper. Simen kommer fra forskerstilling ved Universitet i Oslo der han har benyttet ulike mikroskoper og mikroelektroder. Simen har internasjonal erfaring fra studie- og forskningsopphold i Stockholm, San Francisco og London, i tillegg til grunnutdanning fra UiO og Norges Idrettshøgskole. Astrid Trøim Astrid begynte 1. september som produktspesialist på rygg. Hun kommer fra Akershus Universitetssykehus hvor hun har jobbet i 6 år som operasjonssykepleier. De siste to år som seksjonsleder ØNH på Sentraloperasjon. Hun har også erfaring fra nevrokirurgisk avd. på Universitetssykehuset i Nord- Norge. DVR BRUKERMØTE november 2011 Quality Hotel,Tønsberg Kontakt: Produktsjef Ingar Grytnes, OrtoMedic Preliminært program Diagnostikk og klassifisering Litteraturgjennomgang Kirurgiske tilganger Extra articulære frakturer Intra articulære frakturer Workshop 9

10 25-års jubileum Corail Geneve, juni Y ears H of H ip Sym po Tota ydrox l Hip yapa sium: Arth tite in ropla sty 22n dgen 24th Ju eva, n Swit e 2011 zerl and Dr. Jan Erik Borge, Sykehuset Vestfold, Larvik, Dr. Carl Erik Næss, Akershus Universitetssykehus og Produktsjefene Svein Qvigstad og Thor Arne Valle, OrtoMedic. d et var duket for feiring og symposium i anledning Corail-protesens 25-års jubileum. En stor norsk kontingent var invitert til jubileums-symposiet i Geneve med tittelen "25 years of hydroxyapatite in total hip arthroplasty". Corail-protesen så dagens lys i 1986 og de fleste kjenner vel godt til at protesen ble brukt i Norge allerede fra 1987, som det første landet utenfor Frankrike. Dr. Tore Heier, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Prof. Ian Learmonth. 10 Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum, holdt et foredrag om omvendt hybrid protese. Symposiet ble ledet av Dr. Jean-Pierre Vidalain og den franske Arthro Group som i sin tid designet protesen. I mange år var det firmaet Landos som var produsent, før systemet ble solgt til DePuy. Dr. Vidalain publiserte glimrende resultater opp til 23 år i Int. Orthopaedics i februar i år, og han er etterhvert velkjent for mange norske kursdeltakere, da han har vært en rekke ganger i Norge. Både fakultet og deltakere var representert ved alle fem verdensdeler. Vår egen overlege Helge Wangen fra Sykehuset Innlandet, Elverum, satt i det internasjonale fakultetet og holdt et flott foredrag om omvendt hybrid protese. Deler av fakultetet står også bak en ny bok om Corail der man kunne bla i kapitlene og nikke gjenkjennende til en rekke norske referanser ved blant andre professer O. Reikerås og overlege M. Røkkum. Nyere artikler om Corail som protese brukt ved hoftebrudd, og selvsagt det norske leddproteseregisteret. Franskmennene er veldig klar over at denne norske forskningen har vært viktig for dem. Programmet var godt sammensatt og teknisk sett så vellykket man kan få det for over 500 deltakere i samme sal. Vi fikk se "live" kirurgi med forskjellige tilganger fra tre verdensdeler. En rekke internasjonale størrelser holdt gode foredrag og presentasjoner, blant andre professor Ian Learmonth (ja, han med Lancet-artikkelen "Operation of the century" fra 2007) som er en fryd å høre på. Temaene var så altomfattende man kan få det på tre dager: Historikk, primærhofter, tilganger, revisjoner, artikulasjoner, modularitet, tribologi, kasuistikker med dysplasi, nedhentinger og spesielle anatomiske forhold og hoftebrudd. Som vanlig på slike kongresser er det store rom for store personligheter og deres "expert opinions" - det er og blir en sannhet at ikke alle aspekter ved protesekirurgi er like godt dekket av bevisbasert forskning. Men der det finnes god forskning løftes den opp og frem, og ganske ofte er den som sagt norsk, noe vi bør være stolte av. Ellers

11 Dr. Pål Borgen, Martina Hansens Hospital, Dr. Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss og Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic. I forbindelse med 25 års jubileet på Corail ble det bestemt å gi ut en bok basert på 25 års klinisk erfaring med Corail protesen. Resultatet ble: The Corail Hip System. A practical approach Based on 25 years of Experience. I tillegg til Artro-gruppen ble det nedsatt en internasjonal gruppe med erfarne kirurger. David Beverland, fra Belfast, Tim Board fra Wrightington og Scott Brumby fra Adelaide, Australia, var blant redaktørene i tillegg til Jean- Pierre Vidalain og Tarik Selmi fra Artro-gruppen. Dr. Kamel Farran, Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund, Dr. Jacob Fretheim, Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, Dr. Øystein Høvik, Lovisenberg Diakonale Sykehus, artikkelforfatter Dr. Wender Figved, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum og Dr. Geir Histøl, Vestre Viken, Sykehuset Buskerud. Fra Norge var Helge Wangen fra Sykehuset Innlandet, Elverum, representert med 2 kapitler: "The voice from Norway: 15- years results" og "Corail in the young: The Spring." er det jo også befriende å kunne synse en del i slike fora, og formulere gode forskningsspørsmål for eventuelle fremtidige prosjekter. Rent sosialt var arrangementet en suksess. Den norske delegasjonen var en flott gjeng, bredt sammensatt fra hele landet og for en som fortsatt ser på seg selv som en av juniorene innen protesekirurgien er det svært stor stas å få anledning til å reise med mange erfarne og hyggelige fagfolk. Det er ikke så ofte man får anledning til å bli kjent på tvers av sykehusene. På vegne av de norske deltakerne vil jeg gjerne takke OrtoMedic for en flott tur og et lærerikt jubileumssymposium. Det blir sikkert ikke 25 år til neste gang, men det skulle ikke forundre meg om Corail-protesen lever i beste velgående i 2036 også. Overlege Wender Figved Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum. Boken er delt inn i 3 deler hvor den første tar for seg kirurgisk teknikk, behandling av komplikasjoner og resultater, i tillegg til revisjonskirurgi. Del 2 tar for seg alternative artikuleringer og viktigheten av riktig koppplassering. Den siste delen tar for seg pre- og postoperativ behandling gjennom en rekke kasuistikker. Boken avsluttes av Jens Boldt fra Bern som tar for seg de neste 25 år med særlig vekt på fremtiden i utviklingslandene. Ønsker du et eksemplar av boken er det bare å ta kontakt med OrtoMedic. 11

12 Navigasjon i vanskelig terreng CAS/IGS på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet det er stadig utvikling innenfor alle de ulike feltene av vårt fag, både forskningsmessig, diagnostisk, teknisk og utstyrsmessig. Onkologisk ortopedi er ikke noe unntak og på Radiumhospitalet har vi nå gått til anskaffelse av utstyr til computernavigering. Onkologisk ortopedi omfatter ben- og bløtdelssvulster av ulike størrelser og lokalisasjoner og mange histologiske undergrupper. Jeg tror at vi med dette utstyret kan sikre presisjonen ved reseksjon av bensvulster, spesielt i bekkenet, hvor de anatomiske forhold kan være vanskelige. Erfaringer og eksperimentelle studier (Cartiaux, 2008) har vist at det er et forbedringspotensiale ved denne type kirurgi. Tilstrekkelig kirurgisk margin, uten at man kommer intralesjonelt, er viktig for pasientens prognose, samtidig som vi vil bevare best mulig funksjon. Våre kolleger innen onkologisk gastrokirurgi og gynekologi vil også ha glede av et slikt hjelpemiddel til å lokalisere vanskelig tilgjengelige svulster i bekkenet. Computernavigering er i dag standard ved mange nevrokirurgiske inngrep, og også innen ØNH. I ortopedien er det først og fremst ved kneprotesekirurgi navigering har blitt brukt. Artikkelforfatteren Dr. Simen Sellevold (til høyre) og Dr. Sigmund Skjeldal ( til venstre) følger med på skjermen der de kan se hvor instrumentene befinner seg i forhold til tumoren. Internasjonalt er det tatt i bruk ved ryggkirurgi, hofteproteser og innen traume. I onkologisk ortopedi internasjonalt er det foreløpig få som bruker computerveiledning og det er kun publisert enkelte kasuistikker. Vårt utstyr er produsert av BrainLab, representert i Norge ved OrtoMedic. Utstyret baserer seg på infrarødt lys som reflekteres av en fastmontert "referansestjerne" i bekkenet. Preoperativt fusjoneres CT- og MR-bilder ved hjelp av et tilhørende software-program. Operatører og sarkomgruppens radiologer tegner inn tumors yttergrenser samt ønsket reseksjonsmargin og så genereres en 3D-modell. 12

13 Det gule feltet viser tumoren og det grønne feltet er sikkerhetssonen som man kan få lagt til i dataprogrammet. Det er viktig at hele tumoren er omsluttet av friskt vev. Produktsjef for navigasjonsutstyr, Arvid Lunde, OrtoMedic, diskuterer bildene med Applikasjkonstekniker fra BrainLab, Robert Oscarsson, Island. Her blir bildene fra gjennomlysning/røntgen overført til navigasjonscomputeren. De blir så sammenholdt med CT/MRI bildene og man kan se hvor man jobber med instrumentene. Når pasienten er leiret, og lyskilden og referansestjernen er på plass, gjøres røntgengjennomlysning i to plan for å lokalisere bekkenets posisjon i rommet. Nå kan vi på skjermen se instrumentenes posisjon i forhold til tumor, som i feltet er godt dekket av bløtdeler. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for en utvalgt gruppe pasienter, og erfaringene vi har gjort så langt er positive. Takk til Inger og John Fredriksens Legat for midler til anskaffelse av utstyret. Overlerge Simen Sellevold Seksjon for onkologisk ortopedi, Radiumhospitalet Ortopedisk avd., OUS 13

14 NSFLOS Seminardager Trondheim, september 2011 Årets seminardager ble avholdt i Trondheim på Rica Nidelven hotell. Tema for årets seminar var: Operasjonssykepleierens profesjonelle ansvar og funksjon Seminaret samlet ca. 170 operasjonssykepleiere og industrien var representert med 32 utstillere. Utstillingene ble hyppig besøkt og kunne vise oss flere nyheter. Per Nordtvedt, professor og leder for Senter for medisinsk etikk, også utdannet sykepleier, åpnet foredragene og la fokus på hva som kjennetegner sykepleierfaget som et selvstendig fag og fremtidig utfordringer for faget. Han tok også opp den historiske tradisjonen: Fortidens lærdommer og framtidens utfordringer. Bjørg Marit Andersen, professor, dr. med. sykehushygieniker, avdelingsoverlege for sykehushygiene og smittevern hadde et forrykende foredrag om smittevern i operasjonsavdelingen. Hun presiserte viktigheten av å følge hygieniske retningslinjer for å minske post operative sårinfeksjoner: Forebyggende arbeid er god økonomi! 4 frie foredrag Stein Danielsen, operasjonssykepleier med ansvar for fag og drift ved thorax opr.avd OUS presenterte sin Masteroppgave: Pasientmedverknad - frå pasientens perspektiv. Seija Loe, operasjonssykepleier, Høyskolelektor: Presentasjon av en kvalitativ studie av anestesi- og operasjonssykepleiere sine erfaringer ved forebygging og behandling av utilsiktet hypotermi per operativt. Jan Thore Lockertsen, operasjonssykepleier. Til daglig er han ansatt ved helsefakultetet, IHO, ABIKO- operasjonsutdanninga. Han arbeider med sykepleiehistorie og stilte spørsmål om utviklingen i kirurgien kunne ha Artikkelforfatterne operasjonssykepleier May-Britt Westby og Kari Femanger Berrum, begge fra Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum, i samtale med produktsjef Anne-Mari Lund, OrtoMedic. skjedd uten sykepleier til å ta seg av de hygieniske kravene. Lise Smith Jacobsen, oversykepleier operasjonsavdelingen ved AHUS: Trygg kirurgi anbefalt fra WHO og har hatt pilotprosjekt i hele verden. Resultat viste mindre infeksjoner og lavere dødlighet hos pasientene. For å lykkes med trygg kirurgi, sjekkliste, må det være: ledelsesforankret godt forberedt involvere hele teamet begynne i det små - utvide senere bruke sjekklisten lokalt Tom Andersen Kjær, dansk sykehusprest. Siste 15 år ansatt som prest på universitetshospitalet i Herlev. Han fanget vår oppmerksomhet fra første stund med sitt fantastiske foredrag med vekt på møte mellom pasient, pårørende og personalet. Han hadde mange gripende pasientfortellinger. Han la vekt på å ikke være forutinntatt i møte med pasient, leste ikke journal før pasientmøte. Å bli sett, det er det respekt handler om Vivi-Ann Sandersen, fagutviklings- og forskningssykepleier ved operasjonsavdelingen i akutt klinikken OUS, presenterte sin Masteroppgave: Et helsefremmende arbeidsmiljø i operasjonsavdelingen - fra operasjonssykepleierens perspektiv. Festmiddagen som sosialt høydepunkt torsdag kveld var smakfull av både god mat og underholdning. Kjempelurt med Tapas-lunsj i utstillingslokalet, det ga oss god kontakt med kollegaer og utstillere. Vi takker lokalgruppa i Sør-Trøndelag for flotte dager og nydelig vær. Hilsen to fornøyde operasjonssykepleiere; May-Britt Westby og Kari Femanger Berrum, Vestre Viken, Sykehuset Asker og Bærum Alle foredrag ligger på LOS sin nettside. 14

15 University Centre in Svalbard (UNIS) Fotograf: Eva Therese Jenssen, UNIS. OrtoMedic arrangerte mikroskopiutstilling ved universitetssenteret på Svalbard. Universitetssenteret er verdens nordligste høyere utdanningsinstitusjon, beliggende i Longyearbyen på 78º N. Universitetssenteret tilbyr kurs og forskning i arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi. Det er spesielt områdene innen arktisk biologi som er brukere av Leica sine stereomikroskoper og mikroskoper. Arktisk biologi vektlegger biologiske studier (taksonomi, mangfold, økologi, fysiologi ) av fauna og flora på Svalbard knyttet til fysiske og kjemiske miljø. Enkel tilgang til viktige habitater gir studenter og ansatte en unik mulighet til å identifisere og kvantifisere miljøtrusler i tillegg til grunnleggende kunnskaper om Arktis. Vi stilte ut stereo- og lysmikroskoper for både undervisningsnivå og forskningsnivå fra Leica Microsystems. Brukerne fikk mulighet til å ha med egne prøver og teste de forskjellige mikroskopene. Forskningsstereomikroskopet M205 med mulighet for automatisk multifokusbilder ble meget godt mottatt. Ved UNIS er det mye feltforskning der de har bruk for stereomikroskoper og mikroskoper for å dokumentere og bearbeide innsamlede prøver. Det var godt besøk fra forskere og andre brukere fra alle avdelingene på utstillingen. Vi viste frem en rekke Leica mikroskoper bl.a. beregnet til forskning. Svalbardsaltgras (Puccinellia svalbardensis Rønning) er på Rødlisten i Artsdatabanken. 15

16 16 Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Kjell Thygesen. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul Nr 7 desember 2007 Tidsskrift for norsk optometri God Jul Innhold desember 2007 Nyheter Alcon tenker fag!... 6 Optikeren som referee... 8 NOFs styre svært positive... 8 Vitenskapelig redaktør: Anneli

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Nr 2 mars 2007 Tidsskrift for norsk optometri De svenske synshemmedes tilbud Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Innhold mars 2007 Nyheter Hva tjener en optiker?... 4 Reklamasjonsfrist - igjen...

Detaljer

GLAUKOM DRÅPEFRI. etter 22 år. Å leve med STEINAR ELIASSEN (63): Side 4-6 FORENINGEN FAGFOLK TEMASAK NYHETER. Medlem nr. 1000

GLAUKOM DRÅPEFRI. etter 22 år. Å leve med STEINAR ELIASSEN (63): Side 4-6 FORENINGEN FAGFOLK TEMASAK NYHETER. Medlem nr. 1000 Å leve med GLAUKOM Utgave 2 2014, årgang 15 - Medlemsbladet til Norsk Glaukomforening STEINAR ELIASSEN (63): DRÅPEFRI etter 22 år Side 4-6 NYHETER FAGFOLK Vellykket undersøkelse Nytt og nyttig fra øyelegen

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader ULLEVÅLNYTT Ullevål universitetssykehus nr. 4, 2006 ULLEVÅL Lang kamp for å bli frisk Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13 Behandler flere håndskader side 3 Aktivitetsvekst ga underskudd

Detaljer

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-2003 18. ÅRGANG Frie foredrag til høstkongressen Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer