Informasjon om Norsk Vanns veiledning for vedlikeholdssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om Norsk Vanns veiledning for vedlikeholdssystemer"

Transkript

1 Informasjon om Norsk Vanns veiledning for vedlikeholdssystemer VA-Dagene for Innlandet 2008 Roar AG Magnussen 1

2 Veiledning for vedlikeholdssystemer NORVAR-rapport Veiledning for vedlikeholdssystemer består av 4 deler: DEL 1: Sondering Skal / Skal ikke DEL 2: Anskaffelse DEL 3: Innføring DEL 4: Eksempler og detaljer Veiledningen kan assistere brukeren gjennom de ulike fasene med å gjøre seg kjent med mulighetene, kjøp og innføring av vedlikeholdssystem. Den omfatter både detaljerte beskrivelser og eksempler. 2

3 Arbeidsgruppe Arbeids- og styringsgruppa har hatt følgende sammensetning: Ole Petter Duvholt, VIV (leder) Bjørn Lundberg, VAV Sandra McCarley, Bergen kommune VA-etaten Frode Hult, VAV Iver Bakkeli, VAV Karen Kremer, VEAS Vidar Kristiansen, Trondheim kommune Tor Fjærgård, HIAS Sigmund Berge, IVAR Per Kristiansen, VAV, Ole-Erik Thornquist, MOVAR og Roger Herstad, Nøtterøy kommune deltok i arbeidet innledningsvis. Prosjektleder Ivar Helleberg, NORVAR Forfatter Roar AG Magnussen, COWI AS 3

4 DEL 1: Sondering Skal / Skal ikke Fallgruver - Eksempler på begrunnelser for at det gikk galt er: Innføringen av vedlikeholdssystemet manglet forankring i ledelsen Vedlikeholdssystemet er for vanskelig / tungvint å bruke Vi har ikke tid til å bruke vedlikeholdssystemet Det er ikke nok data / oppdaterte data i vedlikeholdssystemet Vedlikeholdssystemet er utrangert Nøkkelpersonen arbeider ikke med vedlikeholdssystemet lenger Suksesskriterier for innføring av vedlikeholdssystem er blant andre: Riktig og definert ambisjonsnivå Høy motivasjon Nok ressurser God opplæring Rett vedlikeholdssystem Nok, men ikke for mye bistand fra andre 4

5 Avklaringer og vurderinger før dere begynner Prosjektets mål og visjoner Omfang av prosjektet Motivasjon Tidsforbruk Krav og behov i organisasjonen Systemer som er i bruk Datainnsamling Krav gjennom lover og forskrifter Prosjektgruppe Referansebesøk Leverandørbesøk Ekstern bistand Interne avklaringer/forutsetninger Fremdriftsplan Prosjektkostnader Prosjektgevinster 5

6 Omveier til vedlikeholdssystem I mangel på et fullverdig vedlikeholdssystem lages det ofte kreative løsninger som: Utstyrslister på Excel-regneark Arbeidsinstrukser i Word Arbeidsplaner på Excel-regneark Leverandør og lageroversikter på Excel-regneark Anmodninger/Feilmeldinger på skjemaer eller gule lapper Forenklede vedlikeholdssystemer 6

7 DEL 2: Anskaffelse Innholdet i kravspesifikasjonen kan for eksempel være krav til: Leverandør Systemoppbygging Moduler Brukervennlighet Maskinvare Momenter som kan tas med: Krav om komplett løsning Beskrivelse av hvordan programmet er tenkt brukt Hvilke rapporter som må være mulig å ta ut Tilpasning av utskrifter som for eksempel arbeidsordre Bruk av systemet i felt Det viktigste er at systemet virker etter hensikten 7

8 Moduler i vedlikeholdssystemer Innkjøpsmodul Økonomi Utstyrsmodul Anleggsregister Tag-nummer og beskrivelse Arbeidsordremodul - Aktivitetsstyring Rapportering av utført vedlikeholdsarbeid Avviksmodul Forebyggende vedlikeholdsmodul Tildeling av kommende vedlikeholdsarbeid Planleggingsmodul - Prosjektstyring Dokumentstyringsmodul Materialstyringsmodul - Reservedelslager Analysemodul - Historikk Feltmodul (PDA) 8

9 DEL 3: Innføring Mandat Prosjektplan Informasjon Kompetanse og opplæring Pilotprosjekt/anlegg/område Registrering og innlegging av data Vedlikeholdsmål og strategi Organisering Rapportering Rapportering til tilsynsmyndigheter Drift og vedlikeholdshåndbok Fra pilot til daglig drift 9

10 Mandat Prosjektgruppen må ha et definert mandat basert på: Behov Mål Forventet resultat Forutsetninger: Deltakere, tilgjengelig tid, og resurser Avgrensninger: Myndighet, organisasjon og anlegg 10

11 Projektplan Prosjektplanen for den videre innføringen bør inneholde aktiviteter som: 1. Informere medarbeidere 2. Definere pilotanlegg/område 3. Behovskartlegging, med målsetninger og forventninger (øke detaljeringsgraden) 4. Definere Tag-nummerering system 5. Definere navn på utstyr 6. Kartlegge eksisitererende data i eksisterende systemer og registre 7. Lage opplegg for kartlegging av opplysninger for objekter som inngår i pilotanlegg 8. Kartlegge komponenter i felt 9. Definere registre for grunndata i vedlikeholdssystemet 10.Registrere data i vedlikeholdssystemet 11.Definere vedlikeholdstyper og utarbeide instrukser, aktiviteter og arbeidsordre 12.Tilpasse HMS-instrukser og sikkerhetsnotater til vedlikeholdssystemet 13.Gjennomgå arbeidsprosessene ved bruk av vedlikeholdssystem, og tildele ansvar 14.Lage rapporteringsrutiner som fokuserer på analyser av drift og vedlikehold 11

12 Pilotprosjekt/anlegg/område Pilotprosjektet kan for eksempel deles i 2 trinn som følgende: Trinn 1 - Installasjon og i gangkjøring: Installasjon av vedlikeholdssystem Oppsett av vedlikeholdssystem Registrering av data Innlegging av data Grunnleggende innføring i bruk av vedlikeholdssystem Trinn 2 - Systematisering av drift og vedlikehold: Videreføring i bruk av vedlikeholdssystem Tilpassing av drift og vedlikeholdsrutiner Systematisering av arbeidsrutiner med vedlikeholdssystem Utarbeidelse av drift og vedlikeholdshåndbok for videre bruk av vedlikeholdssystemet 12

13 Rapportering Dagens vedlikeholdssystem gir store muligheter til å produsere rapporter. Disse kan deles i to typer: Måltallsrapporter for definerte perioder Indikatorer som beskriver tilstanden i øyeblikket Ut i fra dette bør rapporteringen tilpasses de enkelte styringsnivåer for dermed å gjøres brukervennlige med hensyn på krav til oversikt og detaljer. Rapportene bør være egnet til å innlemmes rapporteringen fra den øvrige driften, og være med på å forklare og begrunne avvik og hendelser av driftsmessigkarakter. NORVAR har utarbeidet resultatindikatorer og benchmarking i rapport 109/2000 og 128/

14 Vedlikeholdshåndbok for kommunen Vedlikeholdssystem Utstyrmodul Budsjettmodul Arbeidsstyringsmodul Materialstyringsmodul Innkjøpsmodul Flerorganisasjonsmodul Prosjektstyringsmodul DV - håndbok Mål og visjoner Definisjoner Oppsett av system Beskrivelse og bruk av registre Bruk av systemet Kvalitetssikring Metoder Vedlikeholdsorganisasjon Arbeidsplanlegging Oppfølging av arbeid Eksisterende prosedyrer Gamle rutiner Kompetanse Opplæring Motivasjon 7i Ext 14

15 DEL 4: Eksempler og detaljer Vedlikeholdssystemer som er i bruk i VA-sektoren i Norge (ikke uttømmende): DASH FDV, DASH Software as DASH VP (VetekPlan), DASH Software as Datastream 7i, Psiam AS Datastream MP2, Psiam AS DV-system, HIAS IKS Idus Information System, Novotek AS IFS Vedlikehold, IFS Norge AS JobTech 6, Norconsult Informasjonssystemer AS OCS MaterialAdministrasjon, On-Soft Computer Systems Unique Drift og vedlikehold, Webcenter Unique ASA 15

16 Grunnleggende vedlikeholdsteori Uforutsett korrektivt vedlikehold Planlagt vedlikehold Planlagt korrektivt vedlikehold Forebyggende vedlikehold Periodisk kalender / driftstidsbasert Tilstandskontroll kontinuerlig / inspeksjoner 16

17 Sviktsansynlighet Definisjoner, ord og begreper Innkjøring Normaldrift Utslitt Alder Forebyggende vedlikehold: Vedlikehold som utføres etter forutbestemte intervaller eller i følge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting (degradering) Korrigerende vedlikehold: Vedlikehold som utføres etter at en feil (tilstand) er oppdaget, og som har til hensikt å bringe en enhet tilbake til en tilstand som gjøre det mulig å utføre en krevd funksjon 17

18 Eksempler på arbeidsbeskrivelser Det er gitt eksempler på arbeidsbeskrivelser for vedlikehold av: Ledningsnett og kummer Stasjoner Pumper Tilbakeslagsventiler Sluseventiler Skyvespjeldsventiler Taljer Løpekatter 18

19 Eksempel på arbeidsbeskrivelse for avløpspumpestasjon HMS-runde i avløpspumpestasjoner Sjekk gassnivå, fallsikringer, taljefunksjon, merking, lys, elanlegg og ryddighet i og rundt stasjonen. Rutinebesøk i avløpspumpestasjon 1. Register timetellere og amperemetre, notér på AO 2. Pump ned pumpesump og kontroller sedimentering 3. Spyl sump ved behov, noteres på AO 4. Rengjør og kontroller givere og giverrør 5. Kontroller ventil, rør og vannregulator for funksjon og lekkasjer 6. Rengjør og kontroller nødoverløp, noter på AO om det har gått i overløp 7. Registrer andre unormale forhold i stasjonen (vibrasjoner, støy, temperatur, lys etc) 8. Rydd i og rundt stasjonen 19

20 Norsk Vann prosjekt ferdig desember 2008: Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata Målet: Utarbeide omforent mal for innsamling av tekniske data inkludert selve registreringsverktøyet Relevante anleggsdeler, utstyrstyper og instrumenter beskrives med krav til hvilke tekniske data som skal registreres At innsamlingsverktøyet benyttes på både nytt og eksisterende utstyr 20

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Dato: 10.04.2008

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer

Sjekkliste. for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer SSØ 10/2008, 2. opplag 2000 eks. En sjekkliste til hjelp i evalueringsarbeidet I denne folderen viser vi hvordan en statlig virksomhet

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer