8. Gebyrer og betalingssatser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. Gebyrer og betalingssatser"

Transkript

1 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen KOPIERING A4 - sort/hvit - ensidig 2,00 0,0 % 2,00 2,50 A4 - sort/hvit - tosidig 2,50 0,0 % 2,50 3,13 A3 - sort/hvit - ensidig 3,50 0,0 % 3,50 4,38 A3 - sort/hvit - tosidig 5,00 0,0 % 5,00 6,25 A4 - farge - ensidig 8,50 0,0 % 8,50 10,63 A4 - farge - tosidig 12,50 0,0 % 12,50 15,63 A3 - farge - ensidig 17,00 0,0 % 17,00 21,25 A3 - farge - tosidig 25,00 0,0 % 25,00 31,25 LAMINERING A4 8,40 0,0 % 8,40 10,50 A3 12,60 0,0 % 12,60 15,75 ANDRE TJENESTER Rett kopi bekreftes 2,50 0,0 % 2,50 3,13 Avgift per billett solgt på Trysil kommunes billettsystem (hvis billettør ønskes leid på arrangement, betales mannskapspris i tillegg, jf leiesatser for kulturhuset Hagelund) 10 0,0 % 10 12,50 Purregebyr for ikke tilbakelevert låneobjekt på biblioteket 210 0,0 % 210 Utleie av prosjektor per døgn 210 0,0 % ,50 Merverdiavgift kommer i tillegg. Papirkopier: A ,0 % ,00 A ,0 % ,50 A ,0 % ,75 Digitale bilder : Trykkvalitet ekspedert med e-post 55 0,0 % 55 68,75 Skanning av bilder: Per stykk 130 0,0 % ,50 Arkivavgifter: Til bruk i trykksaker 525 0,0 % ,25 Til bruk på prospektkort/i kalendere ,0 % ,50 Til bruk på plakater ,0 % ,00 Fritak for arkivavgift kan etter avtale gis for ideelle lag og foreninger, vitenskapelig bruk, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur. Fotografier tillates ikke offentliggjort uten kildeangivelse. Side 100

2 SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER FOR ALKOHOLDIG DRIKK Prisene skal fastsettes iht. gjeldende lov/forskrift som per d.d. er: Minimumsgebyr for salg ,2 % Minimumsgebyr for skjenking ,5 % Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (høyst 4,7 volumprosent) skal betales etter flg. sats: per vareliter. 0,18 0,0 % 0,18 Skjenking av alkoholholdig drikk skal betales etter flg. satser: per vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 1 (høyst 4,7 volumprosent) 0,36 2,8 % 0,37 per vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent) 0,99 2,0 % 1,01 per vareliter alkoholholdig drikk i gruppe 3 (22 volumprosent eller mer) 3,24 2,2 % 3,31 Skjenkebevilling for enkeltanledning ,0 % 600 Bruk av ambulerende bevilling, per gang 280 3,6 % 290 Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for innsending av oppgaver og betaling av gebyr. Avgiften fastsettes med basis i forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Rammeområdet 2 - Oppvekst og kultur LEIE AV LOKALER, MANNSKAP OG UTSTYR - KULTURHUSET HAGELUND Kulturhuset Hagelund -Satser pr.gang Husleie inntil 4 timer Kurs, møter ikke inntektsbr. virksomhet Øvinger, kun scenen (med unntak VO-loven) Ideelle org. m. billettsalg + 5 % av billettsalget over Næringsvirk. m. billettsalg + 20% av billettsalget over Husleie utover 4 timer Kurs, møter ikke inntektsbr.virksomhet Øvinger, kun scenen (med unntak VO-loven) Ideelle org. m. billettsalg + 5 % av billettsalget over Næringsvirk. m. billettsalg + 20% av billettsalget over Særvilkår 1 Gratis lokalleie til: Ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år Møter arrangert av lokale politiske partier Møter arrangert av lokale fagforeninger Side 101

3 Særvilkår 2 Ved arrangementer der kommunen er arrangør eller medarrangør, kan kommunen v/kultursjef innvilge fritak for eller redusert husleie. Leie av utstyr Lydanlegg i kulturhuset ,0 % ,50 Lysanlegg i kulturhuset ,0 % ,75 Leie av mobilt lydanlegg 525 0,0 % ,25 Leie av mobilt lysanlegg 525 0,0 % ,25 Leie av mannskap (lyd, lys, billettør): Hverdager kr/time 250 0,0 % ,50 Helg kr/time 350 0,0 % ,50 KINOBILLETTER Barn og honnør 65 0,0 % Voksne fra og med 15 år 90 0,0 % Prisene er inkludert serviceavg på kr 5,50 LEIE AV TRYSILHALLEN Per økt mandag - fredag (1,5 t) 370 0,0 % 370 Per time helg 370 0,0 % 370 LEIE AV LESESALEN - TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK Lesesalen per kveld/gang 470 0,0 % 470 Ved utleie til mindre sammenkomster og studiegrupper per kveld/gang 180 0,0 % 180 Satsene gjelder om ikke annet er avtalt. UTSALGSPRISER TRYSILBOKA Bind 1, 2, 8 og 9 del ,0 % 600 Bind 3, 5, 6, ,0 % 500 Bind 9 del ,0 % 500 Bind 4 del 1 og del ,0 % 100 FORELDREBETALING FOR BARNS OPPHOLD I BARNEHAGE Trysil kommune forholder seg til stortingets vedtak om maxpriser til enhvertid - det kan derfor være avvik mellom vedtatt gebyrregulativ og stortinget vedtak Priser er pr. mnd. / dager er pr. uke Søskenmodrasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 4 osv. Helårstilbud 11 måneder (iht stortingsvedtak) Antall dager i uken Makspris: ,1 % ,1 % , ,1 % ,1 % , ,1 % Side 102

4 ,1 % Matpenger pr. dag (etter antall dager i uken) 52 0,0 % 52 (ingen moderasjon for søsken) Kjøp av enkeltdag for de som har deltidsplass 206 7,3 % 221 Skoleruta ,1 % ,1 % , ,1 % ,1 % , ,1 % ,1 % 956 Matpenger pr. dag (etter antall dager i uken) 47 0,0 % 47 (ingen moderasjon for søsken) Helårstilbud 11 måneder (iht stortingsvedtak) Antall dager i uken Makspris: ,3 % ,3 % , ,3 % ,3 % , ,3 % ,3 % Matpenger pr. dag ( etter antall dager i uken) 52 0,0 % 52 (ingen moderasjon for søsken) Kjøp av enkeltdag for de som har deltidsplass 206 7,3 % 221 Skoleruta ,3 % ,3 % , ,3 % ,3 % , ,3 % ,3 % 995 Matpenger pr. dag ( etter antall dager i uken) 47 0,0 % 47 (ingen moderasjon for søsken) SFO SKOLEFRITIDSORDNINGEN Samme takster for alle skoler Under 9 t/u 39 uker 754 5,0 % uker 831 5,0 % uker 911 5,0 % t/u 39 uker ,0 % uker ,0 % uker ,0 % over 18 t/u Side 103

5 39 uker ,0 % uker ,0 % uker ,0 % UTLEIE AV BARNEHAGELOKALE Pr dag/gang 300 Kulturskolen Årskontingent ,0 % Instrumentleie, materialleie og dansesal-leie 525 0,0 % 525 UTLEIEPRISER VED SKOLEANLEGGENE Overnattingsgjester pris pr person pr døgn 110 0,0 % 110 Svømmehallen, innenbygds (gruppe maks 20 stk i en time) 525 0,0 % 525 Utleie av div. skolerom Klasserom pr. gang/gruppe 130 0,0 % 130 Garderobe pr. sett/gang/gruppe 110 0,0 % 110 Gymnastikksal inkl. garderobe pr. gang/aktivitet 290 0,0 % 290 Gymnastikksal og andre større rom 230 0,0 % 230 Utleie av rom ved Jordet skole Hall 250 0,0 % 250 Hall + kjøkken 490 0,0 % 490 Utleie av rom ved Sønsthagen SAO Kantine u. kjøkken kveld 250 0,0 % 250 Kantine m/ kjøkken dag/kveld 490 0,0 % 490 Svømmehall pr. kveld/gruppe (maks 20 stk i 1 time) 685 0,0 % 685 Rammeområdet 3 - Helse og omsorg LEIESATSER VED UTLEIE AV LOKALER PÅ TRYSIL SYKEHJEM Arbeidsstua 310 0,0 % 310 Biblioteket 170 0,0 % 170 * PRISER VED LABORATORIET/SKIFTESTUEN/ RØNTGEN SOM PASIENTEN MÅ BETALE I TILLEGG TIL KONSULTASJONSTAKSTER /NORMALTARIFF Regning skrives ut på laboratoriet eller hos lege og betales i kassen. Pris for forbruksmateriell settes til selvkost, som er det samme som innkjøpspris + 10 % i administrasjonskostnad Fakturagebyr 48 0,0 % 48 EGENBETALINGSSATSER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Side 104

6 I h.t. forskriftene til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har Trysil kommune vedtatt følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester: 1. Vederlag for langtidsopphold på sykehjem settes til det tillatte i h.t. 2-3 i lov om helsetjenester i kommunene. For tiden beregnes det 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av de inntekter som overstiger grunnbeløpet. Vederlag for opphold ved Trysil aldershjem beregnes på lik linje med opphold ved Trysil sykehjem. 2 Vederlag for korttidsopphold på institusjon settes til det tillatte i. h.t. forskrift om egenandel for helse og omsorgstjenester, vedtatt av Helse og omsorgsdepartementet pr. døgn 142 0,0 % 142 for dag eller nattopphold 74 0,0 % 74 3 Pasienter ved institusjon som benytter seg av kommunens nattundertøy belastes pr. uke for leie av tekstiler. 18 0,0 % 18 4 Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2 G settes til det tillatte i h.t. forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester 5 Husstander med en samlet nettoinntekt før særfradrag over 2G betaler følgende vederlag for praktisk bistand, pr. time: Inntekt 2-3 G 228 3,0 % 235 Inntekt 3-4 G 228 3,0 % 235 Inntekt 4-5 G 228 3,0 % 235 Inntekt over 5 G 228 3,0 % 235 Som beregningsgrunnlag legges sist fremlagte ligning til grunn. Det settes et utgiftstak pr. mnd på: ,0 % Psykisk utviklingshemmede, med en samlet nettoinntekt før særfradrag over 2G, som bor i bolig med heldøgn tilsyn og pleie betaler, gradert etter husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag, for tjenestene som følger: Inntekt utgift pr. mnd 2-3G 385 3,0 % G 769 3,0 % G ,0 % Over 5G ,0 % Leie av vaskekluter, håndklær og sengetøy for beboere ved Villa Sole, pr. mnd Middag fra kjøkkenet ved Trysil Sykehjem Liten middagsporsjon - kun ved kjøp i kantine 50 4,0 % 52 Side 105

7 Mellom middagsporsjon - kun ved kjøp i kantine 60 3,3 % 62 Stor middagsporsjon/ kun ved kjøp i kantine 75 2,7 % 77 Dessert/ Suppe 20 0,0 % 20 Grøt 26 0,0 % Leie av Trygghetstelefon pr. mnd 278 3,0 % 286 Rammeområdet 4 - Forvaltning 2014 Endring 2015 Inkl. mva GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELING- OG PLANSAKER Byggesaksgebyret innbefatter saksbehandling og kontroll av byggesaker etter plan og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter og behandling av saker etter forurensninglovens kapittel 12. Gebyret sendes tiltakshaver. Byggesaksgebyr beregnes i forhold til de vedtatte satser på det tidspunktet søknaden er komplett. Rådmannen kan vurderes gebyrets størrelse dersom det blir uforholdsmessig dyrt i forhold til omfanget av tiltaket, basert på selvkostprinsippet, eller at tiltaket løser kommunale oppgaver. For alle byggesaker der kommunen må innehente flere opplysninger pga mangelfull søknad fra ansvarlig søker/tiltakshaver økes prisen med 2000 kr. Merverdiavgift beregnes ikke. For behandling av søknader som ikke kommer til utførelse, skal det betales 100 % av satsene for gjeldende behandling. Ved avslag betales 100% av satsene for gjeldende behandling. Ved ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter PBL 32-8 bli ilagt ,0 % Lokal godkjenning eller endring av foretak for ansvarsrett: En faglig leder og en funksjon ,0 % Tillegg for ytterligere en faglig leder ,0 % Tillegg for ytterligere en funksjon ,0 % Godkjenning som selvbygger ,0 % Tiltak etter pbl I tillegg kommer pris pr. kvm i henhold til type tiltak under punkt m2 BRA inngår i gebyeret ,0 % Tiltak etter PBL 20-1 I tillegg kommer pris pr kvm kr 66,- for tiltak som ikke er definert nedenfor ,0 % a Landbruksbygg ,0 % I tillegg til grunnbeløpet kommer pris pr kvm (BRA) etter følgende tabell: For de første 1-90 kvm: 66 0,0 % 66 For de neste kvm: 50 0,0 % 50 For de neste kvm: 37 0,0 % 37 For de neste kvm: 22 0,0 % 22 For de neste 601 kvm og oppover: 16 0,0 % 16 Side 106

8 b Søknad om rammetillatelse ,0 % c Søknad om igangsettingstillatelse ,0 % I tillegg kommer pris pr. kvm BRA i henhold til type tiltak under punkt 3. d e Enebolig, tomannsboliger og eneboliger med ,0 % sekundærleilighet. Hybelhus, kjedehus, blokkbebyggelse, for første leilighet ( 20-1) I tillegg kommer pris pr. kvm 66 0,0 % 66 Hytter/fritidsbebyggelse, inkludert tilhørende sidebygninger som aneks, garasje, uthus m.m. Andre kategorier nybygg, påbygg m.m I tillegg til grunnbeløpet kommer pris pr kvm (BRA) Hytte kategori A inkludert sidebygning, inntil 90 m2 bruksareal ,0 % Hytte kategori B inkludert sidebygning, inntil 140 m2 bruksareal ,0 % Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr enhet fra og med enhet nr to Hytte kategori C inkludert sidebygning, inntil 200m2 bruksareal ,0 % Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr enhet fra og med enhet nr to Leilighetsbygg fritidsbolig, inkludert sidebygning, mer en 2 bruksenheter ,0 % ,0 % Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr enhet fra og med enhet nr to Næringsbygg f For overnattingsbedrifter, hotell, motell m.m ,0 % I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal 114 0,0 % 114 Personalbygg, industri, kontor, forretning, forsamlingslokaler, institusjonsbygg (skoler, barnehager, sykehjem). For lokaler der det skal regnes tenkte etasjer, skal disse ikke gebyrlegges. Ved rehabilitering av bygg halveres sats pr m2. I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal Frittliggende kaldtlager og lager uten innlagt vann I tillegg kommer pris pr. m² bruksareal g Maksgebyr på byggesaker på bygg over 4000m2 BRA ,0 % For mindre tiltak enn 4000m2 er maksgebyr kr Endring av tiltak ,0 % Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg ,0 % Gebyr for søknad om utslipptillatelser ,0 % etter pbl 20-1, forurensningslovens kap 12 pr boenhet / Side 107

9 fritidsbolig Gebyr purring på serviceavtaler 400 0,0 % Tilsyn pbl. Kap. 25 etter pbl 25. Alle tiltak skal ilegges dette gebyret jfr 25-1 a For tiltak etter pbl ,0 % 882 b For tiltak etter pbl ,0 % 500 c For tiltak etter forurensningslovens kap ,0 % 630 d For tiltak med felles søknad etter forurensningslovens kap.12 og PBL 20-1, ,0 % Forhåndskonferanse Gjennomføring av forhåndskonferanse-minstesats ,0 % Deretter kr 800,- pr time ut over 1 - ett- timeverk 800 0,0 % Ferdigattest a Utstedelse av midlertidig brukstillatelse 948 0,0 % 948 b Utstedelse av ferdigattest 948 0,0 % 948 c Purring av ferdigattest 948 0,0 % 948 d Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring ,0 % Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på PBL For tiltak som utføres eller er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og / eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid ,0 % Gebyret skal belastes den ensvarlige. Det forhøyede gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. Ved ulovligheter vil overtredelsesgebyr etter PBL 32-8 bli ilagt. 11 Henvendelser til Forvaltningsavdelingen: Situasjonskart inngår i byggesaksgebyret. Opplysninger til eiendomsmeglere, takstmenn, generelle eiendomsopplysninger og utfyling av skjema ,0 % Behandling av søknad om deling av grunneiendom ,0 % I tillegg kommer egne gebyr knyttet til evt. Oppmålingsforretninger 12 Plansaker: a Behandling av reguleringsspørsmål (pbl. 12-8) ,0 % b Detaljplaner og endringer Inntil 5 daa ,0 % Inntil 10 daa ,0 % Inntil 20 daa ,0 % Fra 21 daa 120 daa, tillegg pr. påbegynt daa. Ingen prisøkning over 120 daa 630 0,0 % 630 Dersom planforslaget ikke er i samsvar med gjeldende standard for oversendelse av digitale planer, rettes dette opp av kommunen. Fastsatt timespris kr Dette kommer i tillegg til ordinært behandlingsgeyr for plansaken ,0 % Side 108

10 c Mindre reguleringsendringer av reguleringsplaner ,0 % d Behandling av konsekvensutredning ,0 % e Behandling av planprogram ,0 % f Behandling av forlengelse av gyldighet av privat detaljreguleringsplan ihht ,0 % g Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyret dersom planen løser kommunale oppgaver eller blir urimelig høyt h Maksgebyr på plansaker ,0 % Dispensasjonssøknader: Etter pbl ,0 % Etter pbl 19 som krever kun administrativ behandling, ,0 % vanskelige saker, saker med naboprotester, dispensasjon fra formål o.l. Etter pbl 19 som krever kun administrativ behandling ,0 % boliger i LNF 3 områder /områder for spredt boligbygging, samt helt enkle adminsitrative dispensasjoner med lite saksbehandling. Behandling av dispensasjon for å bruke fritidsbolig til helårsbolig - gratis. - - GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN (Lovens 32, forskriftene 16) for 2010 fastsettes som følger: Erstatter tidligere Gebyrregulativ for Oppmålingsarbeider 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² økning pr. påbegynt 10 daa ,0 % Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² økning pr. påbegynt 10 da ,0 % Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,0 % Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. Side 109

11 volum fra m³ ,0 % volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m ,0 % Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Behandling av søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning etter ,0 % Fradeling av hel teig etter matrikkelforskriftens Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ ,0 % volum fra m³ ,0 % Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Det skal betales av rekvirenten. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² økning pr. påbegynt 10 da ,0 % Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ ,0 % Side 110

12 volum fra m³ ,0 % volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på ,0 % Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter ,0 % For overskytende grensepunkter, pr. punkt ,0 % Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter ,0 % For overskytende grensepunkter, pr. punkt ,0 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde ,0 % For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 150 0,0 % 150 Billigste alternativ for rekvirent velges. 1.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven 750 0,0 % Betalingstidspunkt m.m. Gebyrene skal kreves inn forskuddsvis. Gebyrene beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Tinglysingsgebyret fastsettes av staten, kommunen bruker det som til enhver tid er gjeldende Merverdiavgift beregnes ikke Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 216 0,0 % 216 Matrikkelbrev over 10 sider 432 0,0 % 432 Side 111

13 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER lovens 7 femte ledd. Nivå på gebyr reguleres av egen forskrift. 1 Behandling av begjæring om seksjonering/reseksjonering: ,0 % Tillegg for befaring ,0 % I tillegg kommer eventuelle kostnader for utarbeidelse av målebrev over uteareal i henhold til gebyrregulativet for arbeider etter matrikkelloven. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke. GEBYR REGULATIV FOR PLOTTING, UTTAK AV DIGITALE DATA OG KOPIERING PÅ STORFORMAT MASKIN Plottingmed og uten farger A0-format 136 0,0 % 136 A1-format 68 0,0 % 68 A2-format 34 0,0 % 34 A-3-format 17 0,0 % 17 A-4 format 8,50 0,0 % 8,50 Mva kommer i tillegg. Prisene over gjelder for plotting til eksterne kunder. Salg av digitale kartdata (FKB-data) Salg av Geovekst-data reguleres gjennom inngåtte geovekstavtaler. Minstepris pr ordre ,0 % Arealoversikter, grunneierlister, utskrift av bearbeidede kart: Slikt arbeid beregnes etter anvendt tid pr time 800 0,0 % 800 Minstepris 400 0,0 % 400 A - Virksomheter med 1-9 årsverk. Sertifiseres etter ,0 % generelt krav og inntil ett bransjekrav * B - Virksomheter med 0-29 årsverk. Sertifiseres etter ,0 % generelt krav og inntil ett bransjekrav * C - Virksomheter med over 30 årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og et fritt antall bransjekrav Pkt C - faktureres etter medgått tid og kr 500,- pr time 500 0,0 % 500 * Tillegg per ekstra bransje eller underkrav (utover ,0 % generelt krav og ett bransjekrav) for virksomheter inntil 29 årsverk, sertifisering og resertifisering Timepris for medgått tid ut over ovennevnte 500 0,0 % 500 LANDBRUK Konsesjonsloven - Gebyr for saksbehandling ,0 % Jordloven - Bebyr for søknad om deling av driftsenhet ,0 % Gebyrene er hjemlet i egne forskrifter til konsesjonsloven. Side 112

14 MILJØ Satser for arbeid med miljøsertifisering - Miljøfyrtårn A - Virksomheter med 1-9 årsverk. Sertifiseres etter ,0 % generelt krav og inntil ett bransjekrav * B - Virksomheter med 0-29 årsverk. Sertifiseres etter ,0 % generelt krav og inntil ett bransjekrav * C - Virksomheter med over 30 årsverk. Sertifiseres etter generelt krav og et fritt antall bransjekrav Pkt C - faktureres etter medgått tid og kr 500,- pr time 500 0,0 % 500 * Tillegg per ekstra bransje eller underkrav (utover ,0 % generelt krav og ett bransjekrav) for virksomheter inntil 29 årsverk, sertifisering og resertifisering Timepris for medgått tid ut over ovennevnte 500 0,0 % 500 TJENESTERE KNYTTET TIL INFOLAND Eiendomsinformasjon Grunnkart Ledningskart Ortofoto farge Målebrevskopi Naboliste Godkjente bygningstegninger Byggevedtak Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest Seksjonering Gjeldene arealplaner med bestemmelser Innsendte arealplaner Tilknytning vann og avløp Adkomst til eiendommen Kommunale avgifter og gebyrer Legalpant Rammeområde 6 - Teknisk drift 2014 Endring 2015 Inkl. mva HUSLEIE FOR KOMMUNALE BOLIGER Der ikke annet er angitt gjelder husleiebeløpet pr måned Der ikke annet er angitt - regnes døgnleie som 1/18 av månedsleie for det aktuelle leieobjektet Leiesatser for leieforhold som er inngått i 2012 justeres ikke. Satser for leieforhold inngått før dette justeres opp med tilnærmet 0,5% (KPI). Ved nye leieavtaler settes leien til beløp i hht til oversikten under. Samtlige boenheter blir i tillegg til husleie fakturert for brøyting hver mnd 50 0,0 % 50 Vikavegen 9 og 11, Buskvegen 1 og 3, Liavegen 58 3-roms ,3 % roms ,3 % Liavegen 58 - legevikarbolig - inkl. energi, brøyting og rengjøring etter fraflytting - leie pr. uke ,3 % Side 113

15 Leie pr. md ,3 % Leie pr. døgn 252 3,3 % 261 Eneboliger Liavegen ,3 % Buskvegen ,3 % Storvegen ,3 % Lundev : 2-roms, inkludert fjernvarme ,3 % Fjernvarme Lundev.18-34, 2 roms 659 3,3 % 681 Lundev : 1-roms, inkludert fjernvarme ,3 % Fjernvarme Lundev.18-34, 1 roms 536 3,3 % 553 Skredderbakken ,3 % Tørberget/Ljørdalen ,3 % Østby/Jordet ,3 % Søre Osen - underetg ,3 % Søre Osen - 1 etg ,3 % Øverbygda skole - stor ,3 % Øverbygda skole - liten ,3 % Vestsidevegen 32: 2-roms ,3 % Vestsidevegen 32: 3-roms ,3 % Lundevegen 6A og 6B ,3 % Liavegen 6A og 6B ,3 % Mobekkvegen ,3 % Mobekkvegen ,3 % Mobekkvegen ,3 % Mobekkvegen ,3 % Vestadbakken 12, 14, 16, 19, 28, ,3 % Vestadbakken 17, ,3 % Antonsbakken: 2-roms ,3 % Antonsbakken: 3-roms ,3 % Hagebæk ,3 % Fjernvarme Hagebæk 659 3,3 % 681 Bergetunet: 2-roms ,3 % Fjernvarme Bergetunet 2-roms 659 3,3 % 681 Bergetunet: 3-roms ,3 % Fjernvarme Bergetunet 3-roms 721 3,3 % 745 Der to husholdninger deler leilighet, deles leien i to og det legges til et månedlig beløp pr leietaker 245 3,3 % 253 Utleie av kommunale arealer Flathagenparken inkl. scene: Leie en dag (et døgn) uten strøm ,3 % Pr døgn ut over et døgn uten strøm ,3 % Strøm pr døgn (minimumsats) 540 3,3 % 558 Leie inntil 3 timer inkludert strøm 810 3,3 % 837 Side 114

16 For ikke-kommersielle arrangementer med målgruppe barn og unge, er det gratis leie av området. Strømpris reduseres ikke. Parkeringsplassen bak rådhuset - samme satser som for Fladhagenparken Parkeringsplass med uttak for motorvarmer - reservering (for ansatte) for perioden f.o.m.novmber t.o.m. april 330 0,0 % 330 TOMTEPRISER PÅ KOMMUNALE TOMTEFELT Grunnpris pr. m² Tinglysningsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg. I tillegg beregnes avgifter knyttet til selve byggingen eksempelvis byggesaksgebyr, el- tele og data og tilkoblingsavgift for vann og kloakk etter de til enhver tid gjeldende satser. Saksbehandlingsgebyr ved salg av tilleggsareal ,0 % Saksbehandlingsgebyr ved opprettelse av erklæringer. I ,0 % tillegg kommer tinglysingsgebyr Vestadbakken 126 3,3 % 130 Innbygda 91 3,3 % 94 Jordet (gammelt felt) 72 3,3 % 74 Jordet (nytt felt) 266 3,3 % 275 Nybergsund 68 3,3 % 70 Sjøenden 68 3,3 % 70 Østby 72 3,3 % 74 Kittiliteigen 34 3,3 % 35 Vestby (Bergliteigen) 34 3,3 % 35 VANNAVGIFT (avgiftene er eks. mva) Rådmannen har fullmakt til å bruke skjønn når regulativet utløser urimelige høye avgifter. Det vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune Årsavgift - vann Abonnementgebyr næring - pr abonnent ,3 % Abonnementgebyr bolig - pr boenhet ,3 % Abonnementsavgift fritidsbolig - pr boenhet ,3 % Stipulert forbruk pr. m² 62,70 3,3 % 65 80,96 Målt forbruk pr. m3 33,00 3,3 % 34 42,61 Omregningsfaktor er 1,9 m3/m2 Tilknytningsavgift - vann Engangsgebyr for tilknytning av en bolig / fritidseiendom pr.boenhet ,3 % Engangsgebyr for tilknytning for et næringsbygg ,3 % Differensiert avgift pr. m² 12 75,0 % Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning skjer, eller senest ved fakturaens forfallsdato. Side 115

17 a b KLOAKKAVGIFT (avgiftene er eks. mva) Rådmann har fullmakt til å bruke skjønn når regulativet utløser urimelige høye avgifter. Det vises til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune Årsavgift - kloakk Abonnementgebyr næring - pr. abonnent ,3 % Abonnementgebyr bolig - pr. boenhet ,3 % Abonnementgebyr fritidseiendom - pr. boenhet ,3 % Stipulert forbruk pr. m² 42,18 3,3 % 43,57 54,46 Målt forbruk pr. m 3 22,20 3,3 % 22,93 28,66 Omregningsfaktor er 1,9 m3/m2 Tilknytningsavgift - kloakk Engangsgebyr for tilknytning av en bolig / fritidseiendom pr. boenhet ,0 % Engangsgebyr for tilknytning for et næringsbygg ,0 % Differensiert avgift pr. m² 20 5,0 % 21 26,25 Målerleie Årlig leie for innstallert vannmåler 200 0,0 % SLAMTØMMING Tanker/anlegg inntil 3 m 3 pr. tømming Tanker/anlegg fra 3 inntil 6 m 3 pr. tømming ,3 % ,3 % c Tanker/anlegg over 6 m 3 : Tillegg pr. m ,3 % 313 d Helge- og helligdagstillegg ,3 % e Gebyr for utrykning uten mulighet for tømming ,3 % Spyling av akutt kloakkstopp, tømming av fettutskillere, muldtoa, dobøtter, snurredasser, privet eller lignende bestilles hos og betales direkte til private tjenesteleverandør. Eventuelt mottak ved driftssentralen av innhold i muldtoa må avtales på forhånd. (pr enhet) 200 5,0 % 210 FEIE - OG TILSYNSGEBYR jfr vedtak i MHBR (representantskapet) Forslag til gebyrer. Behandles i representantskapet 10. november Rådmannen tar forbehold om endringer. Samtlige gebyrer er ekskl. mva. Med virkning fra fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Trysil kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer. 1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) 386 6,2 % 410 Side 116

18 pr. år. Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie- og tilsynsgebyr. Feiing/tilsyn fritidsbolig (bl.a. Trysilfjellet) 193 6,2 % For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt ,5 % 69 betales et tillegg pr. etasje pr. år på 3 For større røykpiper betales for medgått tid etter 423 4,5 % 442 sats pr. time på 4 Mannskap pr time. fyrkjele feiing 423 4,5 % Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 442,- (pkt. 4) 557 4,5 % 582 Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS automatiske alarmmottakere Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenets automatiske alarmmottaker ekskl. merverdiavgift. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt. A Avgiftsgruppe 1. - Butikk/kontorvirksomhet, lager mv. under 300 m² Tilknytningsgebyr, første alarm ,5 % Bytte av alarmoverføring ,5 % Tilknytningsgebyr pr. alarm ved tilkobling av flere ,5 % alarmer Kvartalsgebyr, første alarm 745 4,6 % 779 Kvartalsgebyr andre alarmer, pr. alarm 374 4,5 % 391 B Avgiftsgruppe 2 - Bedrifter etc. som ikke går under avgiftsgruppe 1. - Store bedrifter - Sykehus, kirker, kapeller etc. - Kjøpesentre, etc. Tilknytningsgebyr, første alarm ,5 % Bytte av alarnoverføring ,5 % Tilknytningsgebyr pr. alarm ved tilkobling av flere alarmer ,5 % Kvartalsgebyr, første alarm ,5 % Kvartalsgebyr andre alarmer, per. alarm 745 4,6 % 779 I henhold til avtale med andre kommuner tilknyttet brannfagsentralen, men som er utenfor MHBR IKS, innkrever MHBR IKS ikke årsgebyr for alarmer utført av brannvesenet i gjeldende kommune. Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktosomhet ,5 % ,4 % 612 C Heisalarmer Tilknytningsgebyr ,5 % Side 117

19 Kvartalsgebyr, uten andre overføringer til 110-sentralen 745 4,6 % 779 fra samme objekt Kvartalsgebyr, med andre overføringer fra samme obejekt til 110-sentralen 374 4,5 % 391 D Varsling om brann, tyveri mv. fra enebolig 332 4,5 % 347 F G H Leie av bil og mannskap Leie av utrykningskjøretøy pr time 608 4,4 % 635 Mannskap pr time 804 4,5 % 840 Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs Fritatt for merverdiavgift Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn med utsalgssted ,5 % Fritatt for merverdiavgift RENOVASJONSGEBYR Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. Sør Østerdal Interkommunale Renovasjonselskap SØIR innkrever renovasjonsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Trysil kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer. Innstilling på gebyrsatser for Rådmann tar forbehold om prisendringer. Grunnbeløp pr år - husstander/ husholdningsavfall: 820 0,0 % 820 Volumgebyr pr. år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr. mnd - ordinære husstander: 140 l restavfallsbeholder 936 0,0 % l restavfallsbeholder ,0 % l restavfallsbeholder ,0 % l restavfallsbeholder ,0 % l restavfallsbeholder ,0 % ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 40 kr inkl mva) 32 0,0 % 32 Samlet årlig renovasjonsgebyr til være Grunnbeløp + Volumgebyr Forenklet ordning (sekkerenovasjon) 920 0,0 % 920 Fradrag hjemmekompostering ,0 % -360 Serviceabonnement: Henting av avfall utover 3 meters regelen Henteavstand ,0 % 134 Henteavstand m 272 0,0 % 272 Over 20 meter særskilt avtale Leie av papirbeholder: 140 ltr. papir 76 0,0 % ltr. papir 132 0,0 % ltr. papir 264 0,0 % ltr. Papir 648 0,0 % 648 Side 118

20 Gebyr for hytter og fritidseiendommer pr. år Kategori 0 (hytter/ fritidseiend. med høy standard og stor avfallsprod.) Kategori I (hytter/ fritidseiend. i reg. hytteomr. med tilrettelagt infrastr.) Kategori II (hytter/ fritidseiend. i reg. hytteomr. De fleste hytter hører til her) Kategori III (hytter/ koier med lav stansdard utenfor reg. områder, uten vei) ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 222 Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraskjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv: Sortert avfall - - Levering av restavfall til gjenvinningsstasjon pr. m³, minstepris kr.75, ,0 % 150 UTLEIEPRISER FOR MANNSKAP OG MASKINER Alle priser ekskl. mva. Der ikke annet er angitt gjelder prisene pr time, der påbegynt halvtime regnes som en halv time. Ved salg av brøytetjenester regnes påbegynt kvarter som et kvarter. Der mannskap, sjåfør inngår i leiesatsen, gjelder prisen i ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid kan tillegg bli beregnet. Veghøvel inkl. utstyr 844 2,0 % 861 Traktor Fendt 598 2,0 % 610 Traktor med snøplog 620 2,0 % 632 Traktor med skrap 670 2,0 % 683 Hjullaster 688 2,0 % 702 Lastebil m/sjåfør 503 2,0 % 513 Lastebil m/sjåfør og hjelpemann 844 2,0 % 861 Personbil m/tilhenger inkl. sjåfør 430 2,0 % 439 Leie av mann 382 2,0 % 390 Leie av tineapparat, inkludert bil og mann (utført tining) 618 2,0 % 630 Strøing med traktor inkl utstyr og sand 648 2,0 % 661 Utarbeidelse av skiltplaner ,0 % Lift - pr time 216 0,0 % 216 Lift - pr døgn 869 0,0 % 869 SALGSPRISER FOR GRUSMASSER M.M. Kaldasfalt, pr tonn ,0 % Vegsalt, pr 1000 kg (minimum 1000 kg) ,0 % Grus, pukk m.m. pr. m 3 eks. mva. fra massetak ved Djupbekkmoen inkludert opplessing Støpsand 0-10 millimeter 120 2,0 % 123 Fyllmasse II 43 2,0 % 44 Masser fra Engemoen og Sagnmoen, uten opplessing Fyllmasse I 29 2,0 % 30 Side 119

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer