FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel 10/3487 X 09/ ORIENTERIG VEDR. SØKNADER INSTITUSJONSPLASSER 10/4340 X 09/ ORIENTERIG VEDR. SØKNADER INSTITUSJONSPLASSER 10/3807 X 06/ BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT MARS 2010 INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 NOTAT MED OPPFØLGING Til: Driftsutvalget Journalpostld: 10/ Orientering fra: Inger Anderbakk OVERSIKT VEDR. SØKNADER INSTITUSJONSPLASSER Søkere til Fauske sykehjem: Antall søkere Søker fra Søker ti Søker tilbud 3 Anen Fauske Sykehjem Søker langtidsplass ( har kommune inst.plass i anen kommune) 2* Egen bolig Fauske Sykehjem Langtidsplass 5 * pt. korttidsopphold på sykehjemmet Søkere til Pav og omsorgsbolig Antall søkere Søker fra Søker til Søker tilbud 8 Egen bolig Paviljong Bolig 2 Lite rom Pav. pav. Større rom 1 Egen bolig Sagatun HIS Heildøgns omsorg *13 Egen boli~ Omsor~sbolig Bolig * Søkere til helsetunets borettslag ( leilghet tildelt, 10 avslag, 1 søknad trukket og 1 søknad endret til søknad om pav. ) I tilegg:. 3 pasientrom er for tiden i bruk som dobbeltrom på Sykehjemmet. 10 søkere på trygghetsalarm ( 2 ledige alarmer). 3 søknader omsorgslønn ( under utredning). 4 søknader støttekontakt May Brit Paulsen Leder omsorgsutv

3 NOTAT MED OPPFØLGING Til: Driftsutvalget JournalpostID: 10/ Orientering fra: Inger Anderbakk ORIENTERING VEDR. SØKNAD INSTITUSJONSPLASSER Søkere til Fauske sykehjem: Antall søkere Søker fra Søker til Søker tilbud 3 Annen Fauske Sykehjem Søker langtidsplass ( har kommune inst.plass i annen kommune) 2 ( ektepar) Egen bolig Fauske Sykehjem Langtidsplass 5 Søkere til Pav. og omsorgsbolig Antall søkere Søker fra Søker til Søker tilbud 8 Egen bolig Paviljong Bolig 2 Lite rom Pav. pav. Større rom I tilegg:. 3 pasientrom er for tiden i bruk som dobbeltrom på Sykehjemmet. 9 søkere på trygghetsalarm ( 1 ledige alarm ). 2 søknader omsorgslønn ( under utredning). 1 søknad støttekontakt. 7 søkere korttids-opphold I avlastning som trenger rullerende tilbud May Brit Paulsen Leder omsorgsutv

4 ~. -1 ;:~~~~~~~~NE JAr. lo/3b07 MÅNEDSRAPPORT MARS 2010 Siste måned: Tallene viser til antall barn. dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: 11 5 Hittil i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Henlagte meldinger: 2 o Hittil i år: 4 o Dvs. undersøkelser innledes ikke Undersøkelser innledet: Hittil i år: Undersøkelser sluttført: 15 4 Hittil i år: 23 7 Av disse. sluttført innen frist: Inklusive sendt nemnd 12 Status pr : Venter på undersøkelse: 20 5 Under undersøkelse: Barn som venter på titak: O o Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt Tiltak pr : i hjemmet/hybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetilak: Av disse med tilaksplan: Barn med omsorgstitak: Av disse med omson:isplan: Andre plasseringer: 3 o Av disse med tiltaksplan: 1 Totalt plassert utenfor hjemmet: Oppfølging av fosterhjem: Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: I 21 Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år:'1 9 Antall barn som har fått lovpålaqt oppfølqing hittil i år: Fauske kommunes tilsynsansvar: Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: Plassert av andre kommuner: I 9 Plassert av Fauske kommune: I 7 Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 15 9 Av disse er tilsynsoppdraget ivaretatt siste kvartal for: 13 9

5 Kommentarer: Bemanning/kapasitet: I første kvartal 2010 har barneverntjenesten vært styrket på saksbehandlersiden, men parallelt med dette har vi hatt sykemeldinger i tisvarende omfang. I løpet av april måned er imidlertid våre fast ansatte kommet på plass, og vi har samtidig to ekstra saksbehandlere på heltid. Den ene har arbeidsavtale ut august 2010, den andre tiltrådte 19. april 2010 og har avtale ut året. Nye meldinger: I løpet av første kvartal 2010 har vi mottatt 28 nye meldinger, hvorav fire er henlagt. Her ligger vi noe høyere enn normalt. Undersøkelsesfrister: Pr har vi 15 saker/barn på venteliste, noe som indikerer en begynende nedgang sammenlignet med vintermånedene. De eldste vente-sakene er fra september 2009, men 13 av sakene er opprettet i Vi forventer frstoversitteiser i mer enn halvparten av de 15 ventesakene. Pr har vi 19 sakeribam under undersøkelse. De eldste undersøkelsessakene er fra sommeren 2009, og i alt 9 av sakene er opprettet i Vi forventer frstoversittelser i om lag 1 1 av de 19 pågående undersøkelsessakene. Tiltaksplaner/omsorgsplaner: Barneverntjenesten er på langt nær à jour med tiltaksplanene som skal være på plass i forhold til alle barn med hjelpetiltak. Dette er et uttrykk for at oppfølging av barn med hjelpetiltak kan bli noe nedprioritert i perioder med dårlig kapasitet. Her er det imidlertid store forskjeller fra sak til sak, idet enkelte saker blir fulgt svært tett. Mht. omsorgsplaner for barn under omsorg mangler dette for 6 av i alt 25 barn. Avvikene er fordelt på relativt nye omsorgsovertakelser (fra høsten 2009), og ungdom som pt. har en uavklart omsorgssituasjon pga. utilsiktet flytting fra fosterhjem med påfølgende midlertidig plassering i institusjon. Oppfølging av fosterhjem: Fauske kommune har i alt 30 barn og unge plassert i fosterhjem, inkludert fire ungdommer over 18 år. Mht. oppfølging av fosterhjem ligger vi jevnt over godt an. Så langt i år har to barn ikke fått lovpålagt oppfølging. Kommunens tisynsansvar: Fauske kommune har tilsynsansvar for i alt 16 fosterbarn under 18 år. 9 av disse er plassert her av andre kommuner. En ungdom som ble plassert her i 2010 har ikke fått oppnevnt tilsynsfører idet han så langt har avvist dette selv. For øvrg har 13 av 15 barn og unge fått tilsynsbesøk siste kvartal. Andre oppgaver: Barneverntjenesten har hatt store mengder arbeidsoppgaver siste kvartal som ikke fram går av interne rapporter. Herunder har vi sendt inn flere fylkesnemndssaker. Videre har vi hatt tre uavhengige akuttplasseringer, med påfølgende klagebehandling i fylkesnemnda i to av dem.

6 Vi har også hatt en sak om omsorgsovertakelse til behandling i tingretten. Disse sakene har til sammen beslaglagt en betydelig del av vår samlede kapasitet. Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 10.04.2012 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer