Monteringsveiledning VL 150 Safety-Vent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsveiledning VL 150 Safety-Vent"

Transkript

1 Monteringsveiledning VL 150 Safety-Vent Ø150mm fullisolert stålpipe Innholdsfortegnelse: vstandskrav og høyde over tak Utsparinger for toppmontert stålpipe Takforankring / Justerbart veggfeste Utvendig tålpipe gjennom yttervegg Toppmontert pipe med T-stykke Innbygningskrav for stålpipe vbøyninger og avbøyningskart Gjennomføring i yttertak Støttestag over tak Merking og godkjenning elbeskrivelse stålpipe Godkjenning s. 2 s. 3 s. 4 s. 5-8 s. 9 s s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s s. 20 lle opplysninger i denne monteringsanvisning må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Peisselskabet S tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. ruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på ette dokumentet skal ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Peisselskabet S Peisselskabet S utikk: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo. Tlf: Fax: Lager: Gladengveien 17, 0661 Oslo. E-post: Side 1 ato: Utarbeidet av: TG Godkjent av: TG Revisjon: 5 Rev. dato:

2 VisionLine isolert stålpipe Ø150mm isolert stålpipe. Les nøye gjennom monteringsanvisningen før du begynner med installasjonen. Feilmonteringer kan øke faren for brann og gjøre garantier ugyldige. vstandskrav til brennbart Sørg alltid for å ha 5 cm avstand mellom stålpipe og brennbare materialer. Ordinære støpejernsrøykrør som står fritt i oppstillingsrommet skal ha minimum 30 cm avstand til brennbare materialer. VL-røykrør (dobbeltvegget og luftisolert) som er beskrevet i denne monteringsanvisningen skal ha minimum 10 cm avstand til brennbare materialer. Ildstedets avstandskrav til brennbart gir riktig plassering av pipen. Stålpipen tilfredsstiller kravene ihht NS-EN og NS-EN 1858 testmetode for stålpipe, med tanke på oppstilling mot brennbare materiale for T450 og G50 (vs. Røykgass temperatur 550 ) Stålpipen kan brukes for vedovner, peiser, kjeler og andre typer apparater som er olje, gass, kull eller vedfyrt. Stålpipen kan ha maksimum to retningsendringer (fire avbøyninger). Pipe i samme boenhet (samme branncelle): I alle etasjer over oppstillingsrom kreves det at pipen bygges inn med lufteventiler. En 24 x 14,5 cm ventil ved gulv og en 24 x 14,5 cm ventil ved tak. Pipe gjennom annen boenhet (annen branncelle): I alle etasjer over oppstillingsrom kreves det at pipen isoleres med 25 mm Firemaster eller tilsvarende isolasjon med en densitet på 128 kg/m³ og bygges inn uten lufteventiler, men det må være inspeksjonsmulghet til pipe. Inspeksjonsluken må plasseres lett tilgjengelig og må ikke svekke lyd- eller brannmotstand for innkassingen. Før installasjon. Planlegging og prosjektering er avgjørende for en effektiv, sikker og kostnadsbesparende installasjon. et må kun benyttes Safety-vent pipedeler til installasjonen. Improviserte deler og miksing med andre typer stålpiper er ikke lov, og ugyldiggjør garantier. Videre så er det ildstedets avstandskrav som avgjør pipens plassering i bygget. Ildstedets montasjeanvisning bør derfor alltid leses sammen med pipens monteringsveiledning. Pipehøyde over tak Sett sammen pipedeler til enden går igjennom taket. Pipedelene skal monteres inntil pipen er 80 cm over takets høyeste punkt, eller minst 80 cm over takets høyeste punkt ved pipa, hvis det er minst 3 meter horisontal avstand fra pipens topp til tak. ette gjelder også hvis pipen er nærmere enn 3 meter fra høyereliggende tak eller annen bygnings tak eller trevegg. Se figur 1 under. Fig. 1 Side 2

3 Utsparing for toppmontert stålpipe Vær nøye med prosjektering med hensyn til utsparinger, ildstedets plassering og røykuttak. Se ildstedets monteringsanvisning for avstandskrav da det er avslutning på ildstedets røykuttak som avgjør plassering av utsparing for stålpipe. et mest hensiktsmessige er å plassere ildstedets røykuttak i senter mellom gulvbjelker hvis mulig for å unngå utveksling. Utsparingsmål for pipen er alltid 380 x 380 mm (Fig. 3). Utsparing i etasjeskille: ruk loddesnor eller laser til senter av ildstedets røykuttak når ildstedet er plassert riktig (Mål og fig. 2) og lag en kvadratisk utsparing med innvendig mål på 380 x 380 mm. Senk startboksen ned i utsparingen slik at underkant av startboksen flukter med ferdig tak eller himling. Fest startboksen med minst 3 spiker eller skruer i hver side av utsparingen, dvs. totalt 12 spiker/skruer (Fig. 4). Til slutt festes et pyntedeksel for å skjule utsparingen (Fig. 5). Startboks i saltak: Her kan det også benyttes startboks og pyntedeksel. Påse at startboksen er i vater og nedsenket 75 mm under innvendig kledning som vist på fig 6. Fest deretter startboksen med minst 3 spiker eller skruer i hver side av utsparingen, dvs. totalt 12 spiker/skruer. Fest deretter et kvadratisk pyntedeksel (fig. 6) Isolering av startboks: Startboksen må kun isoleres med Rockwool isolasjon (grunnet brannkrav) til minimum samme høyde som etasjeskillens eller takets isolasjonsjikt (fig. 7). Hvis startboksen monteres i finèrkasse på tak må startboksen fylles helt opp med isolasjon. Fig. 3 Fig. 4 Festes med 3 skruer i hver side. 12 skruer tilsammen Fig. 5 Pyntedeksel Fig. 6 Fig. 2 Pyntedeksel min. 75 mm Fig. 7 Startboks Stålpipe Mål Isolasjon Minimum isolasjonshøyde Mål Side 3

4 Takforankring / Justerbart veggfeste Takforankring monteres i hver utsparing over startboks eller startseksjon med unntak av utsparing i tak. lir pipen under 9 meter høy fra takforankring, kan man benytte justerbart veggfeste (Fig. 9). Hvis det er dampsperre i etasjeskillet skal det festes tettemansjett under utsparingen. Utsparingen må isoleres med Rockwool i hele utsparingen. Se figur 8. Pipemontering. Pipeseksjonene passer i hverandre med han/hun koblinger. Monter første pipeseksjon ned i startboks / startseksjon og vri med klokken for å låse koblingen. et samme gjøres med de resterende pipeseksjoner. et er anbefalt å låse skjøtene mellom pipeseksjonene med skruer. Takforankring. Når pipen føres i gjennom betongeller elementdekke, må det kjernebores et minimum Ø300 mm hull for pipen som forankres i senter av hullet med en takforankring. Hvis pipen skal føres i gjennom annen boenhet (annen branncelle), må pipen branntettes med godkjent branntettingsmasse, (fig. 10). Fig. 9 Fig. 10 Justrerbart veggfeste Pipeseksjon Takforankring Festebeslag ranntetting Pipeseksjon En takforankring avlaster vekten av pipen og kan holde totalt 9 meter med pipe, med maksimum 7 meter ned fra selve takforankringen. enne løsningen kan blant annet benyttes hvor det er innvendig skråtak (fig. 11) slik at pipen kommer ned i oppstillingsrommet. Røykrør fra ildsted kan kobles til pipen ved bruk av en adapter mellom pipe til røykrør. Takforankringen skrus eller spikres fast i taket/takstoler. ruk fire skruer eller spiker på hver side. N! Takforankringen trenger ca. 100 mm festeområde på hver side av utsparingen (Fig. 12). dapteren må stikke ned minimum 75 mm ned fra ferdig innvendig tak. Pipeseksjonen som monteres i takforankringen må sikres med minst fire skrurer til takforankringen før det monteres flere pipeseksjoner. Fig. 11 Festebeslag Overgang fra pipe til røykrør Røykrør 75 Pipeseksjon Takforankring Taksperre Fig. 8 Takforankring Fig. 12 Festebeslag Minimum isolasjonshøyde Pipeseksjon Takforankring Festebeslag Side 4

5 Stålpipe gjennom yttervegg Vær nøye med prosjektering med hensyn til utsparinger, ildstedets plassering og røykuttak. Se ildstedets monteringsanvisning for avstandskrav (Mål og fig. 13) da det er avslutning på ildstedets røykuttak som avgjør plassering av utsparing for stålpipe gjennom vegg. Utsparing for stålpipe i yttervegg: Mål fra senter av ildstedets røykuttak når ildstedet står riktig plassert og merk av på veggen. Mål deretter riktig høyde over gulv i henhold til ildstedets høyde med røykrørsdeler (mål, Fig 13) og merk av på veggen der senter av røykrør ender. Lag så en 380 x 380 mm utsparing med senter på samme sted som senter for røykrør (Fig. 13). Spikerslag: For å forankre pipen på yttervegg, må det lages et spikerslag for et veggfeste som skal bære vekten av pipen (Fig. 14). Veggfestet må monteres på fasaden etter at fasaden er kledd. Eventuell luftespalte mellom spikerslag og fasadekledning må lektes ut for å sikre et godt skrufeste for det utvendige veggfestet. Utsparing for friskluft i yttervegg: Hvis ildstedet skal forsynes med friskluft utenfra bør det lages en utsparing som er 4 cm bredere enn diameter for friskluftsrør for å få plass til isolering i friskluftsutsparingen (Fig 14). monteres sentrert over utsparing for friskluft etter at vindsperre er montert. Fig. 13 Fig. 14 Stender Utsparing for stålpipe Spikerslag for veggfeste Utsparing for friskluftstilførsel Gjennomføringsforankring: Vindsperre (GU) monteres slik at det er åpning jevnt med utsparing i stenderverk som vist på Fig. 14. Sett inn gjennomførings-forankringen i utsparingen og fest med 8 stk. skruer i de forhåndsborede hullene (Fig. 15). sentreres over gjennomføringsforankring. et er teip på tettemansjetten som teipes til vindsperren. Fig. 15 Vindsperre (GU) Gjennomføringsforankring Mål Mål Side 5

6 rannsikring av utsparing: lle sider i utsparing må kles med minimum 13 mm plater av ubrennbart materiale som kalsiumsilikatplater eller tilsvarende. Monter brannplatene med fugemasse helt inntil gjennomføringsforankringen i utsparingen som vist i Fig. 16. N! brannplatene i utsparingen må limes fast for å unngå gjennomvarme i skru/spikre. Montering av utvendig pipestøtte: et anbefales at veggfester og støtteplate for T-stykkeforankring (Fig. 17) monteres sammen før veggfestene festes på ytterveggen for å sikre en riktig montering. Monter veggfeste på ytterveggen med 345 mm fra overkant støtteplate til underkant utsparing som vist på Fig.16, med 8 stk. skruer. N! ikke bruk spiker. Veggfeste må være i vater. Støtteplaten bør demonteres før man fortsetter med montering av pipedeler (se Fig 18). Ferdig montert utvendig veggfeste kan bære maks 12 meter høy pipe. et må derfor vurderes spikerslag per 12 meter (se Fig. 14 og 16). Fig. 16 Vindsperre (GU) Luftesjikt Fasadekledning Fig. 17 støtteplate for T-stykkeforankring Veggfeste Sammenmontering av pipedeler: Start med T-stykke og sett sammen hver av pipedelene ved å vri med klokken for å låse hver pipedel sammen. Støtteplate for T-stykkeforankring monteres til sist med 2 stk. skruer og muttere til flensen på T-stykkeforankring et er viktig at delene er orientert likt som på Fig. 18, men den horisontale 25 cm pipedelen kan byttes ut med riktig lengde basert på tykkelsen på yttervegg. 13 mm brannplate på alle sider av inne i utsparingen Gjennomføringsforankring Fig. 18 Overgang fra pipe til røykrør ampsperre T-stykke 25 cm pipedel cm pipedel T-stykkeforankring Veggfeste Spikerslag Støtteplate for T-stykkeforankring Side 6

7 Montering av utvendig veggdeksel: Etter at fasaden er lektet ut og kledd, kan utvendig veggdeksel monteres på veggutsparingen med 12 stk. skruer. N! et må fuges i hele bredden i overkant av utsparingen, pluss 10 cm ned på hver side for å hindre vann i å lekke inn i utsparingen ved sterk nedbør. Se Fig. 20. Montering av utvendig pipe i utsparing: T-stykke med pipedeler som vist i Fig. 18, monteres til yttervegg ved å skyve pipedelene på T-stykke inn gjennom utsparingen slik at T-stykkeforankringen hviler ned på veggfeste som vist på Fig 19. Sørg for at pipen er minst 5 cm fra brennbart materiale og skru T-stykkeforankringen sammen med veggfestene på samme måte som gjort tidligere på Fig. 17. Når pipen sitter fast i veggfeste, monteres en pipeseksjon på oversiden av T-stykke. Pipen må så loddes med vater og sikres over utsparingen med et justerbart veggfeste som vist på fig. 21. Fig. 19 Fig Justerbart veggfeste ampsperre (gummi) Overgang fra pipe til røykrør Rockwool isolasjon Utvendig veggdeksel Veggfeste Utvendig veggdeksel Tettefuge Min. 50 mm Friskluftsrør T-stykkeforankring Veggfeste Fasadekledning Utlekting Vindsperre (GU) Fig Tettefuge Utsparing sett forfra Isolering av utsparing: Sørg for å fylle hele tomrommet i utsparingen rundt pipen med steinull. ruk kun Rockwool med densitet på 40 kg/m³. Når utsparingen er tilstrekkelig isolert, monteres tettemansjett på dampsperren som vist på fig 21. Eventuell utlekting og brennbare plater som kommer nærmere en 300 mm fra røykrør på innerveggen må erstattes med ubrennbare materiale. Se figur 22 på neste side for avstandskrav. Isolering av utsparing for friskluft: Sørg for å fylle hele tomrommet i utsparingen rundt friskluftsrøret med mineralull eller skum. Når utsparingen er tilstrekkelig isolert, monteres tettemansjett på dampsperren som vist på fig Side 7

8 vstandskrav og montering av røykrør: Eventuell utlekting og brennbare plater på innerveggens overflate som kommer nærmere enn 30 cm til røykrørets overflate, må erstattes med godkjente brannmursplater med 5 cm tykkelse av f.eks. kalsiumsilikat eller tilsvarende. Se figur 22. et anbefales å montere brannmursplate på hele veggen mot røykrørets vertikale strekk for å unngå at ovnen må plasseres langt ut i rommet. ll utforing under brannmursplaten med sponeller gipsplater pga. utlekting, må ha minst 5 cm distanse fra piperøret. Se fig 23. Ved montering av røykrør til pipe er det ikke nødvendig med tettesnor eller ovnskitt. Fig. 22 Justerbart veggfeste Fig. 23 rannmursplate Utforing (brennbart) min. 50 mm (utforing / lekting) Røykrør Overgang fra pipe til røykrør Min. / 1500 mm Justerbart veggfeste T-stykke Veggfeste rannmursplate Overgang fra pipe til røykrør Sotluke Røykrørsbend Røykrør (støpejern) Ildsted Feielokk Min. 50 mm Maks 1200 mm 120 friskluftsrør Side 8

9 Toppmontert pipe med T-stykke Vær nøye med prosjektering med hensyn til utsparinger, innkassing av stålpipe og ildstedets plassering. Se ildstedets monteringsanvisning for avstandskrav. Pipemontering. Pipeseksjonene passer i hverandre med han/hun koblinger. Monter første 1,2 meter pipeseksjon med T-stykke i enden og monter pipeseksjonen i utsparingen med en takforankring. Sørg for at senter av T-stykke blir justert til riktig høyde slik at det passert med høyde for senter av røykrør når ovnen blir montert (mål, Fig. 24). Under T-stykke monteres nødvendige pipedeler slik at bunnen av pipen avsluttes 60 cm over ferdig gulv. Til slutt monteres overgang fra pipe til røykrør på T-stykket som vist i figuren under. Ved montering av røykrør til pipe er det ikke nødvendig med tettesnor eller ovnskitt. Fig. 24 Takforankring Frisklufttilførsel: Utsparing i innkassingen for friskluftsrøret gjøres i henhold til ildstedets monteringsveiledning. et anbefales å føre friskluftskanal ut gjennom bjelkelag eller opp til tak gjennom innkassing. N! Friskluftsrør må ikke føres direkte fra åpen peis til tak, da friskluftsrøret kan virke som en pipe å trekke varm røyk opp. Innkassing for pipe i oppstillingsrom: lle brennbare materialer i innkassingen som kommer nærmere enn 30 cm til røykrørets overflate, må erstattes med godkjente brannmursplater med 5 cm tykkelse av f.eks. kalsiumsilikat eller tilsvarende. Se figur 24. et kan derfor være en fordel å benytte brannmursplate på hele siden av innkassingen som er eksponert mot ovn og røykrørets vertikale strekk. et er viktig at feiekokk ikke kommer nærmere enn 60 cm fra ferdig gulv. I tillegg må alle brennbare materialer i innkassingen som kommer nærmere enn 30 cm til feielokk erstattes med 5 cm brannmurplater. et er derfor nødvendig å bygge en kasse av 5 cm brannmursplater med innsidemål på 30 x 30 cm og en høyde på 90 cm for å overholde brannkrav og få plass til askebøtte i innkassingen under pipen ved feiing. Min. 50 mm T-stykke 300 rannmursplate Sotluke På innkassingnen monteres 40 x 40 cm luke, 20 cm over ferdig gulv som vist på figur 24. Luken må være ubrennbar men det er ikke krav om at denne har noen brannklasse da det er feielokk inne i den ubrennbare innkassingen som fungerer som feieluke Røykrørsbend Overgang fra pipe til røykrør MÅL x 400 Min. 300 Min. 300 Ildsted Feielokk (feieluke) Friskluftsrør Ubrennbar innkassing (rød skravur) Side 9

10 Oppføringskrav uten innkassing i samme boenhet. (samme branncelle) Stålpipen kan monteres uten å kasses inn hvor det er minimal mulighet for berøring. Stålpipen må bygges inn hvis den går gjennom oppbevaringsrom, boder osv. et skal være minimum 50 mm avstand fra pipe til brennbare materialer. Se også side 11 og 12 for innbyggingskrav for pipe. Røykrør. VL-røykrør (luftisolert) røykrør som er beskrevet i denne monteringsanvisningen skal ha minimum 10 cm avstand til brennbare materialer. Ildstedets avstandskrav til brennbart gir riktig plassering av pipe. Fig. 26 Rockwool isolasjon Pynteramme Takforankring 50 mm klaring fra pipe til brennbar isolasjon Fig. 25 Startseksjon Forankringsplate Overgang fra pipe til røykrør 100 cm startseksjon med forankring Rockwool isolasjon Forankringsplate med ynteramme Sidevegg/drager min. 100 mm brannavstand ihht ildstedets avstandskrav Pynteramme VL-røykrør Side 10

11 Innbygningskrav i samme boenhet. (samme branncelle) Stålpipen bør bygges inn i oppholdsrom hvor det er mulighet for berøring. Videre må stålpipen bygges inn hvis den går gjennom oppbevaringsrom, boder etc. et skal være minimum 50 mm avstand fra pipe til brennbare materialer. Når stålpipen bygges inn hvor pipen går gjennom samme boenhet, må det monteres 2 stk. lufteventiler med minimumsmål 24 x 14,5 cm. Lufteventilene må ha en minimum distanse på 30 cm fra bulv og 30 cm fra tak på innkassingen. Pipen er testet innbygget. Røykrør. VL-røykrør (luftisolert) røykrør som er beskrevet i denne monteringsanvisningen skal ha minimum 10 cm avstand til brennbare materialer. Ildstedets avstandskrav til brennbart gir riktig plassering av pipe. Fig. 27 Horisonalt snitt av innkassing Lufteventil Stålpipe Fig. 28 Rockwool isolasjon lufteventil lufteventil Takforankring 50 mm klaring fra pipe til brennbart Startboks Sidevegg/drager min. 100 mm brannavstand ihht ildstedets avstandskrav Pynteramme VL-røykrør Side 11

12 Innbygningskrav gjennom annen boenhet (branncelle) Stålpipen må bygges inn i oppholdsrom hvor det er mulighet for berøring. Videre må stålpipen bygges inn hvis den går gjennom oppbevaringsrom, boder etc. et skal være minimum 50 mm avstand fra pipe til brennbare materialer uavhengig av pipeisolasjon og minimum 100 mm fra røykrør til brennbare materialer. Når stålpipen bygges inn hvor pipen går gjennom annen boenhet, skal det ikke monteres lufteventiler i innkassingen, men det må monteres inspeksjonsluke ihht. lyd- og brannkrav (se byggteknisk forskrift). Stålpipen må isoleres med 25 mm Firemaster isolasjon med 128 kg/m³ densitet, som teipes med aluminiumstape eller ståltråd (fig 30). Innkassingen må bygges som en branncellebegrensende konstruksjon i henhold til byggets brannstrategi. Pipen er testet innbygget. Røykrør. VL-røykrør (luftisolert) røykrør som er beskrevet i denne monteringsanvisningen skal ha minimum 10 cm avstand til brennbare materialer. Ildstedets avstandskrav til brennbart gir riktig plassering av pipe. Inspeksjonsluke. I henhold til Plan- og bygningsloven må det være inspeksjonsmulighet. Inspeksjonsluken må plasseres lett tilgjengelig og må ikke svekke lyd- eller brannmotstand for innkassingen. Se fig. 29 og 31. Se til at montering av inspeksjonsluken blir gjort riktig i henhold til monteringsveiledningen til luken som blir benyttet. Fig. 31 Rockwool isolasjon Takforankring Fig. 29 Isolasjon Isolasjon 25 mm firemaster isolasjon 128 kg/m³ 25 mm firemaster isolasjon 128 kg/m³ Stålpipe Fig. 30 Inspeksjonsluke 25 mm firemaster isolasjon sikres med ståltråd og aluminiumstape Inspeksjonsluke 50 mm klaring fra pipe til brennbart (uavhengig av pipeisolasjon) Min. 300 Startboks Startboks Utsparing Side 12 Sidevegg/drager min. 100 mm brannavstand ihht ildstedets avstandskrav 2 x 13 mm branngips 2 x 13 mm brannplater under startboks VL-røykrør

13 vbøyninger vbøyninger kommer i 15, 30 og 45 graders vinkler målt fra horisontalt plan. Om mulig, prøv å unngå avbøyninger da rett pipe er mer effektiv. et er tillatt med to sett avbøyninger (avbøyning og tilbakebøyning på røykrør og pipe) dvs. 4 stk. avbøyningsdeler. Montering. Sett sammen avbøyningene på samme måte som selve pipen ved å vri med klokken. Hver skjøt mellom pipedel og avbøyning må forsterkes med klemringer. Se fig. 32b Klemring følger med i esken med avbøyning. Se tabell for å beregne pipelengde og sideforskyvning. Maksimum pipelengde mellom avbøyninger er 180 cm. et kan kun være to pipeseksjoner mellom avbøyninger Støttebånd. Fest støttebåndet rundt den nederste delen av den øverste avbøyningen og stram til skrue og mutter. Støttebåndet festes til bindingsverk/bjelkelag med spiker eller skruer. Ikke monter flere pipeseksjoner før avbøyningen er sikret med støttebånd. Hvis det er mer enn én pipeseksjon mellom avbøyninger, skal et nytt støttebånd monteres på midten av den nederste pipeseksjonen. Se Figur 32a. vbøyningskart, Pipedeler Vinkel bend: 15 avbøyning 30 avbøyning 45 avbøyning MÅL : MÅL : MÅL : 40,5 5, ,5 5 64,5 12 6,5 86, ,5 134,5 30, ,5 36, , ,5 12,5 86, , , ,5 53, , vbøyningskart, Røykrørsdeler Pipeseksjon: 0 20-del 25-del 50-del 100-del 120-del 0 20-del 25-del 50-del 100-del 120-del 0 20-del 25-del 50-del 100-del 120-del Vinkel Røykrørseksjon: bend: MÅL : MÅL : MÅL : 0 35,5 14, del del 54,5 33,5 19 N! et er ikke tillatt med flere røykrør mellom bend. 45 Side 13 Fig. 32a Støttebånd vbøyning Fig. 32b Fig.33 Sikringsskrue MÅL MÅL Klemring Maks 1800 mm (maks 2 pipeseksjoner) MÅL 30 Støttebånd vbøyning

14 Gjennomføring i yttertak Utsparing i yttertak utføres i prinsipp likt som utsparing i etasjeskille. Pipen forankres til utsparingen med et justerbart veggfeste som skrus fast til innsiden av utsparingen (Fig. 35). Videre bør det festes en finerplate mellom taksperrene som anvist i Fig 36. enne fungerer som skruefeste for eventuell vannavviser og støtter opp under duk og mansjett slik at dette bedre kan teipes fast. Undertetting. Sett mansjett over pipe og før den denne til undertaket og press limflatene under tettemansjetten ned til duken (Fig. 36). Legg på plass takstein og kapp til om nødvendig. Takstein må ligge nærmest mulig pipen da takavdekkingen ikke holder store snømengder. Se Fig. 37. Fig. 35 Takavdekning. Legg på takavdekking under takstein i topp. Lim takavdekking til takstein i bunn og på sidene. Form takavdekkingen etter takstein slik at den tetter godt. Se Fig. 37. Finèrkasse. Finèrkasse benyttes på alle tak med takvinkel under 15, men kan også brukes i andre taktyper. Over takutsparingen (380 x 380mm) plasseres det en 470 x 470 mm finerkasse med en høyde på minst 600mm over ferdig tak (se Fig. 34). Finerkassen kan også føres gjennom takutsparingen og eventuelt kaldtloft. takutsparingen må da være 470 x 470mm og finèrkassen utforet til 380 x 380mm på innsiden av finerkassen. Hvis det ikke er flatt tak, må man se figur 1 på side 2 for riktig pipehøyde. Fig 34 viser finèrkasse forankret på et kompakt tak med luftesjikt. Fig. 36 Justerbart veggfeste Fig Toppbeslag Max. 15 mm uk 470 Mansjett over duk Pipehatt Skrue Finèrplate Toppbeslag Veggfeste Stålpipe Rockwool Ferdig tak Min Min. 800 mm Fig. 37 Under takstein i overkant Utsparing og finèrkasse fylles med rockwool isolasjon 60 kg/m³ Over takstein på sidene og i underkant Utsparing i tak 380 x 380 mm Side 14

15 Feieluke og pipehatt er pipehøyden er mer enn 120 cm fra tak (Fig. 38), er det påkrevd feieluke eller feieplattform. Feieluken monteres på samme måte som alle pipeseksjoner og er anbefalt siden denne medfører at det ikke er behov for feieplatform. Pipehatten kan demonteres ved inspeksjon ved å vri pipehatten mot klokken og løfte opp som vist på Fig. 38. Støttestag over tak Hvis pipen er høyre enn 160 cm over tak (se målehøyde på Fig. 38) skal det benyttes et støttestag. Et støttestag må benyttes for hver 160 cm over taket. (pipen skal ikke være lengre enn 160 cm mellom to støttestag). Støttestag består av klemring til å feste rundt pipen og to teleskopiske stag samt beslag til å feste til taket (Fig. 40). Fig. 38 Feieluke Tettering Målehøyde Fest klemringen rundt pipen og stram til skrue og mutter. Fest deretter stagene. e justerbare stagene er justerbare fra 160 cm til 300 cm. Posisjoner stagene slik at de former en ca. 60 vinkel (Fig. 38). Sørg for at det er minimum 10 cm overlapp mellom øvre og nedre halvpart av det justerbare støttestaget. På enden av det ytre røret av det teleskopiske støttestaget er det 2 x Ø4mm hull for sikringsskruer for å låse stagene i riktig lengde. Monter festebeslagene til stagene til taket med seks skruer per stag. Sørg for vanntett fuging der det måtte være nødvendig. Fest de nederste delene av de justerbare stagene fast i festebeslagene med tilhørende skruer og muttere. Fig. 39 Støttestag brukes når pipeer høyere enn 160 cm Pipehatt Støttebånd rundt pipe Justerbare stag Pipehatt og tettering. ruk en varmebestandig og vannbestandig fugemasse rundt pipen der hvor tetteringen skal festes rett over takbeslaget. La tetteringen gli ned langs pipen til toppen av takbeslaget og til fugemassen. Stram til tetteringen og sørg for en vanntett fuge. Etter at nødvendig pipeseksjoner er montert, (se Fig. 1 for krav til pipehøyde), fest pipehatten til toppen av pipen av pipen ved å vri med klokken. N! ikke hold i den runde platen på toppen av pipehatten ved montering og demontering da dette kan ødelegge pipehatten. Pipehatten kan demonteres for feiing. Se også figur 38 for feieluke. Fig. 40 Justerbar fra 160 til 300 cm 60 Støttebånd rundt pipe Festebrakett Side 15

16 Merking og godkjenninger VL 150 Safety-Vent er testet og godkjent for T450 og NS-EN 1859:2009 Pipen tilfredstiller kravene for T450 og pipebrannmotstand ihht NS-EN :2009 for oppføring mot brennbare vegger. Stålpipen er en to-lags stålpipe bestående av røykrør i Ø150 mm av 0,5 mm 316L rustfritt stål, isolert med 62,5 mm keramisk isolasjon med en densitet på 128 kg/m³ og yttervegg av 0,5 mm SS 304 rustfritt stål T450 N1 S V R22 50 Temperaturklasse 550º kontinuerlig drift Trykklasse Resistent mot pipebrann Tørr og våt drift Varmemotstand 0,1837 W / (m2k) Minste avstand til brennbart materiale 50 mm Kan installeres både innvendig og utvendig Kan bygges inn ihht monteringsveiledning 316 L / SS304 Rustfritt stål (innerrør / ytterrør) Lxx100 Godstykkelse 0,5-0,6 mm elbeskrivelse VL 150 Safety-Vent Stålpipe Pipehatt Pipeseksjoner Ø150 vbøyning for pipe Mål Mål VL6E15-FI VL6E30-FI VL6E45-FI VL6R-IR Ø375 mm 256 mm Mål Ø275 L 30 Varenummer VL6 200-FI VL6 250-FI VL6 500-FI VL FI VL FI Navn 20-del 25-del 50-del 100-del 120-del Lengde (L) (montert) 200 mm 250 mm 475 mm 975 mm 1198 mm Total lengde 230 mm 280 mm 505 mm 1005 mm 1228 mm Ø275 T-stykke 30 Mål Mål VL6S-FI Ø150 mm Ø275 mm 460 mm 230 mm Feielokk for T-stykke 35 Mål Mål VL6TK01-FI Ø150 mm Ø275 mm 460 mm 230 mm Side 16

17 30 elbeskrivelse VL 150 Safety-Vent Stålpipe Startseksjon Takforankring E Mål Mål Mål E VL6RS-IR Ø275 mm 200 mm 160 mm 100 mm 703 mm Mål Mål Mål E Mål F VL6PS-FI Ø150 mm Ø275 mm 530 mm 1000 mm 600 mm Ø193 mm Veggfeste, Justerbart ærer opptil 9 meter pipelende. Justerbar ihht. takvinkel. Mål Mål VL6W-IR Ø275 mm 283 mm mm 40 mm E Veggfestet er er ikke beregnet for å bære vekten av pipen. Kan justeres 28mm mellom hvert hakk, opp til 472 mm fra senter til vegg. F Overgang / adapter mellom ovn og røykrør Mål Mål VL6SJ-IR 40 mm Ø148,5 mm enyttes kun ved ovn uten standard diameter på røykrørstilkobling T-stykkeforankring 30 Overgang fra pipe til røykrør 30 Mål Mål VL6-FI Ø150 mm Ø275 mm 80 mm F E Mål Mål Mål E Mål F Mål G VL6S-FI Ø150 mm Ø275 mm Ø325 mm 100 mm 325 mm 380 mm Ø280 mm Utvendig veggfeste (3 deler) Mål Mål Mål E Mål F VL6S-02-FI 342 mm 450 mm 40 mm 325 mm 380 mm Ø280 mm Side 17

18 elbeskrivelse VL 150 Safety-Vent Stålpipe Startboks Rund pynteramme til startboks Mål og Mål E VL6L-IR 375 mm 275 mm 600 mm Ø193 mm (I) Mål Mål VL6TP01-IR Ø200 mm Ø550 mm Rund pynteramme brukes for å dekke til utsparing i taket for startboksen. Startboksen er sort med innebygget overgang fra røykrør til piperør. Kan bære opptil 12 meter pipe. Utsparingsmål: 380 x 380 mm Firkantet pynteramme Røykrør Ø193 E 30 Mål Mål VL6TP04-FI 607 mm 418 mm 1 mm 380 mm Pynteramme for tartboks kan brukes fra 0-45 graders takvinkel. L Røykrør, justerbart Ø Varenummer VL6 150-IR VL6 300-IR VL6 120-IR Navn 15-del 30-del 120-del Røykrør med innebygget friskluft Lengde L (montert) 120 mm 270 mm 1170 mm lengde L (umontert) 150 mm 300 mm 1200 mm vbøyning for røykrør Mål Mål x 2 VL6SP mm 65 mm 148 mm x 2 viser riktig sideforskyvning ved bruk av 2 x 45 avbøyninger for røykrør. L Varenummer VL6SP01-IR VL6SP02-IR VL6SP03-IR Navn Røykrør Røykrør Røykrør L min. 240 mm 420 mm 870 mm Teleskopisk røykrør med innebygget friskluft L maks. 280 mm 610 mm 1450 mm Innvendig veggdeksel Mål Mål L6TP03-FI Ø280 mm Ø400 mm Gjennomføringsforankring Mål Mål VL6S-IR 455 mm Ø280 mm 375 mm 100 mm Side 18

19 elbeskrivelse VL 150 Safety-Vent Stålpipe Toppbeslag Utvendig veggdeksel Mål Mål mm Ø280 mm Mål Mål mm Ø280 mm 375 mm 30 mm Støttestag Stormkrage / Tettering Mål Mål VL6S-IR 60 vinkel Ø mm Ø mm 103 mm Mål Mål VL6R-IR Ø275 mm fra og til mm Takavdekning Mål Mål Mål E VL6RF02 Ø282 mm 600 mm 850 mm 1000 mm 1250 mm Utsparingsmål: 380 x 380 mm E Side 19

20 PROUKTOKUMENTSJON RISEFR Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med yggeteknisk forskrift av 1. juli 2017 og tilhørende veiledning, bekrefter RISE Fire Research S, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet. Skorsteiner: Produktansvarlig: VL 150 Safety-Vent Peisselskabet S Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo, Norge Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert av RISE Fire Research S. åde anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet. Produktet skal merkes med RISEFR , i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig. Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for VL 150 Safety-Vent, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR ,." en versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos RISE Fire Research S, utgjør en formell del av godkjenningen. Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med RISE Fire Research S. Førstegangs utstedelse Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. RISE Fire Research S kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge. Utstedt: Gyldig til: sbjørn Østnor Fagansvarlig produktdokumentasjon Jan P. Stensaas Prosjektleder produktdokumentasjon RISE Fire Research S Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim esøksadresse Tillerbruveien Tiller Telefon E-post / web Foretaksnummer NO MV

21 RISEFR VL 150 Safety-Vent Side 2 av 2 Vedlegg til produktdokumentasjon RISEFR av Produktansvarlig Peisselskabet S Henrik Ibsens gate Oslo, NORGE 2. Produsent Peisselskabet S, NORGE 3. Produktbeskrivelse VL 150 Safety-Vent er en skorstein av metall. Stålpipen er en to-lags stålpipe bestående av røykrør i Ø150 mm av 0,5 mm, 316L rustfritt stål (L50050, ), med 150 mm diameter, isolert med 62,5 mm keramisk isolasjon, med en densitet på 128 kg/m³ og yttervegg av 0,5 mm, SS 304 (L20050, ) rustfritt stål, med diameter 275 mm. 4. ruksområde VL 150 Safety-Vent kan benyttes der det er krav til skorstein beregnet for tilfredsstiller kravene tørr og våt drift med en maksimal driftstemperatur på 550. Stålpipen kan brukes for vedovner, peiser, kjeler og andre typer apparater som er olje, gass, kull eller vedfyrt. Stålpipen kan ha maksimum to retningsendringer (fire avbøyninger). 5. Egenskaper VL 150 Safety-Vent tilfredsstiller kravene i NS-EN med tanke på oppstilling mot brennbart materiale for T450 og G50, det vil si en maks. nominell driftstemperatur på 450 og min. 50 mm avstand til brennbart materiale ved pipebrann i henhold til NS- EN 1859:2009. Skorsteinen tilfredsstiller trykklasse N1. rannklassifisering i henhold til standard NS-EN : T450-N1--Vm-L50050-G(50). 6. etingelser for bruk Konstruksjonsdetaljer for pipesystemet er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for produktet, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR ". et henvises til monteringsveiledningen for produktet for øvrige detaljer vedrørende montering av skorsteinen. Fig. 1 VL 150 Safety-Vent. 7. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter og tegninger: SINTEF NL as. o Prøvingsrapport SPFR Report av , i henhold til NS-EN 1859 og NS- EN o Tegninger i monteringsveiledning av (revisjon 4). 8. Merking Skorsteinene kan merkes: Navn: VL 150 Safety-Vent Merking etter NS-EN : T450-N1--Vm-L50050-G(50) RISEFR Gyldighet: Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert. 10. Saksbehandling Saksbehandler for godkjenningen er Jan Paul Stensaas, prosjektleder produktdokumentasjon, RISE Fire Research S, Trondheim. RISE Fire Research S Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim esøksadresse Tillerbruveien Tiller Telefon E-post / web Foretaksnummer NO MV

Monteringsveiledning Safety-Vent-Air

Monteringsveiledning Safety-Vent-Air Monteringsveiledning Safety-Vent-ir Ø150mm stålpipe med innebygget isolert friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: vstands- og høydekrav for stålpipe Utsparinger for stålpipe Innbygningskrav vbøyninger og

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstands- og høydekrav for stålpipe Utsparinger for stålpipe Innbygningskrav Avbøyninger og avbøyningskart

Detaljer

Monteringsanvisning DuraVent HTC Stålpipe

Monteringsanvisning DuraVent HTC Stålpipe Monteringsanvisning DuraVent HTC Stålpipe Ø150 mm og Ø200mm isolerte stålpiper INNHOLDSFORTEGNELSE: Avstandskrav til brennbart.. s.2 Pipehøyde over tak.. s.2 Innkassingskrav s.2 Innstallasjonsmetoder..

Detaljer

Monteringsanvisning DuraVent HTC Stålpipe

Monteringsanvisning DuraVent HTC Stålpipe Monteringsanvisning DuraVent HTC Stålpipe Ø150 mm og Ø200mm isolerte stålpiper INNHOLDSFORTEGNELSE: Avstandskrav til brennbart.. s.2 Pipehøyde over tak.. s.2 Innkassingskrav s.2 Innstallasjonsmetoder..

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 043-171 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 110-0260 Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe

Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe Monteringsanvisning Schiedel Isolight stålpipe Med referanse til gjeldende Plan- og bygningslov, rev. 199-06-13 8, 93, 94 og 99 er det viktig at følgende respekteres: Ved installasjon an ny skorstein,

Detaljer

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel Skorsteinssystem 11.03.15

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel Skorsteinssystem 11.03.15 Monteringsanvisning for Tolmer Presteel Skorsteinssystem 11.03.15 Takk for att Du valgte Tolmer Presteel Skorsteinssystem Denne monteringsanvisning skal finnes tilgjenglig på arbeidsplassen for montør.

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 047-156 Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 010-0215 Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as,

Detaljer

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel skorsteinssystem

Monteringsanvisning for Tolmer Presteel skorsteinssystem Monteringsanvisning for Tolmer Presteel skorsteinssystem Takk for att Du valgte Tolmer Presteel Skorsteinssystem Denne monteringsanvisning skal finnes tilgjenglig på arbeidsplassen for montør. Dette produkt

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 0100201 Med henvisning til Plan og bygningsloven revidert 19970613 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 19970122, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as, med

Detaljer

Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Stålskorstein - NOBB gruppe 1550 Stålskorstein isolert/ventilert 40971665 sort 40973315 grå 50-150mm 50-150mm 2,8 40973398 sort 40974735 grå 150-250mm 150-250mm Brukes til oppheng av skorstein på utvendig/innvendig vegg 3,7 40974792 sort

Detaljer

Nr NBL

Nr NBL 1. Innehaver av godkjenningen Protecta AS, Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal, NORGE, www.protecta.no 2. Produsent Paroc AB Sverige, www.paroc.se 3. Produktbeskrivelse Brannbeskyttende

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Juli 2008. Isolight stålpipe

Juli 2008. Isolight stålpipe Juli 2008 Isolight stålpipe Produksjonsdetaljer Grundig, håndverksmessig utførelse. Legg merke til den ekstra forsterkningen en liten, men viktig detalj. Når du har bruk for en lett pipe, lett i vekt og

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Brannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008. BRANNMUR - på timen!

Monteringsanvisning Nordpeis Brannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008. BRANNMUR - på timen! Monteringsanvisning Nordpeis rannmurselementer Patent nr. P 951495 Sist oppdatert: 31.01.2008 RNNMUR - på timen! 1. Nordpeis rannmurselementer - til bruk bak elementpeiser og ovner Nordpeis rannmurselementer

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Takbeslag / Steel chimney

Takbeslag / Steel chimney Takbeslag / Steel chimney Monterings-og bruksanvisning - Norsk Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Innhold 1. Montering av firkantet beslag 1.0 Innfesting... 1.1

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Tolmer Presteel stålskorstein

Tolmer Presteel stålskorstein Tolmer Presteel stålskorstein Beregne pris! www.tolmer.no Vår erfaring - din trygghet Tolmer AS, Løenv. 4, 1653 Sellebakk. Tlf: 69 36 44 60 www.tolmer.no Det har blitt enda enklere å bygge en sikker skorstein

Detaljer

Tolmer Presteel stålskorstein

Tolmer Presteel stålskorstein Tolmer Presteel stålskorstein Beregne pris! www.tolmer.no Vår erfaring - din trygghet Tolmer AS, Løenv. 4, 1653 Sellebakk. Tlf: 69 36 44 60 www.tolmer.no Det har blitt enda enklere å bygge en sikker skorstein

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 SINTEF 030-0252 Firesafe FB, FP Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge www.firesafe.no

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning for rehabilitering med Schiedel keramikk og stål

Monteringsanvisning for rehabilitering med Schiedel keramikk og stål Monteringsanvisning for rehabilitering med Schiedel keramikk og stål Mars 2015 Før du begynner: Planlegg Søknad om installasjon av ny skorstein eller vesentlige endringer av tidligere installasjon skal

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

Nr. 20268 NBL 010-0215

Nr. 20268 NBL 010-0215 1. Innehaver av godkjenningen Leighs Paints Tower Works, Kestor Street, BL2 2AL BOLTON, UK. www.leighspaints.com 2. Produsent Leighs Paints, UK. 3. Produktbeskrivelse Enkomponent, vannbasert varmeekspanderende

Detaljer

Enkel Monteringsanvisning Firestar + Stålpipe

Enkel Monteringsanvisning Firestar + Stålpipe Enkel Monteringsanvisning Firestar + Stålpipe 2 Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning, som viser hvordan du kan montere en utepeis under ditt terasse, eller utetak med utepipe fra seljordvarme.

Detaljer

Nr. 20274 NBL 010-0250

Nr. 20274 NBL 010-0250 1. Innehaver av godkjenningen Tikkurila Norge As, Stanseveien 25, 0976 Oslo, Norway www.tikkurila.no 2. Produsent Rütgers Organics GmbH, www.rütgers-organics.de 3. Produktbeskrivelse NON-FIRE S104 er en

Detaljer

Peisselskabet as, Henrik Ibsens gt.28, 0255 Oslo. Tlf. 22 55 63 63. www.peisselskabet.no

Peisselskabet as, Henrik Ibsens gt.28, 0255 Oslo. Tlf. 22 55 63 63. www.peisselskabet.no V. 17.03.11 INNHOLD SIDE Introduksjon og måltegninger 2 Monteringsinstruksjoner 3-4 Direkte frisklufttilførsel 5 Tilknytning til murpiper 6-8 Bruksanvisning 8-10 Årsaker til peisproblemer 10 Illustrert

Detaljer

Stålskorstein - NOBB gruppe 1550

Stålskorstein - NOBB gruppe 1550 - NOBB gruppe 1550 Stålskorstein 40971665 sort 40973315 grå 50-150mm 50-150mm 2,8 40973398 sort 40974735 grå 150-250mm 150-250mm Brukes til oppheng av skorstein på utvendig/innvendig vegg 3,7 40974792

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Montering av: Høyt balansert røkrør

Montering av: Høyt balansert røkrør Montering av: Høyt balansert røkrør 1 Høyt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Innhold monteringsett 1 stk. 2 Kjeletilkobling, komplett Start seksjon med testpunkt Nedre seksjon, justerbar ( teleskopisk

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 050-0208 av 2016-05-19. 1. Innehaver av godkjenningen Etman Distribusjon AS Gamle Eigerøyvei 87 4373 Egersund, Norway https://www.etman.no/ 2. Produsent

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel etasjepipe

Monteringsanvisning for Schiedel etasjepipe Monteringsanvisning for Schiedel etasjepipe Oktober 2013 Generelle henvisninger Riktig montering er viktig Les denne monteringsanvisningen nøye før du begynner. Pipas godkjenning forutsetter at den monteres

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. For helstøpt gulv med smøremembran på

For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. For helstøpt gulv med smøremembran på Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp Frittstående eller montering mot vegg. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Monteringsanvisning for. Permeter stålpiper. med og uten tilluft

Monteringsanvisning for. Permeter stålpiper. med og uten tilluft Monteringsanvisning for Permeter stålpiper Permeter stålpiper med og uten tilluft 23.03.2015 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens paragraf 20.1, sendes bygningsrådet

Detaljer

NORDPIPEN VELG FARGE PÅ PIPEN. Vekt og dimensjon

NORDPIPEN VELG FARGE PÅ PIPEN. Vekt og dimensjon NORDPIPEN Nordpipen (typegodkjent) gir deg helt nye forutsetninger for en vellykket pipeplassering. Pipen kan som tradisjonelt monteres bak ildstedet. Den kan også plasseres oppå ildstedet, og i alle tilfeller

Detaljer

peisovner DuraPlus Stålpipe

peisovner DuraPlus Stålpipe CURVE & radius peisovner DuraPlus Stålpipe peisovner CURVE & radius CURVE og RADIUS er innovativ ingeniørkunst i elegant design utviklet av Heat&Glo verdens Alle modellene har to innganger for frisklufttilførsel;

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TILE

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TILE Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TILE 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-7 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 8-12 Inspeksjon og renhold

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass Vår dato Vår referanse 2006-06-22 801.69/1N-Glava,etasjesk. Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 1108 med utstedelsesdato 2006-06-22 for -merking av brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt

Detaljer

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran Produktinformasjon Forhøyningsring type MODUL for smøremembran i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP, NRF 340 17 24 Rustfri rist følger med EGENSKAPER Kappbar og høydejustèrbar forhøyningsring

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte veggkonstruksjoner sammensatt på byggeplass i overensstemmelse med kravene i NS 3919:1997

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 010-0259 av 2014-09-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 010-0259 av 2014-09-30 Side 2 av 8 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 010-0259 av 2014-09-30 1. Produktansvarlig Promat by ivarsson a/s Kometvej 36, DK - 6230 Rødekro, DANMARK 2. Produsent Promat International N.V. Bormstraat

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST

Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST Monteringsanvisninger for Purus Corner designsluk TWIST 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-7 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 8-12 For trebjelkelagsgulv

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

Krav til ildsted og brannmur

Krav til ildsted og brannmur Krav til ildsted og brannmur Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Vi anbefaler likevel sterkt å bruke kvalifiserte

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel EM enkelmodul pipe

Monteringsanvisning for Schiedel EM enkelmodul pipe Monteringsanvisning for Schiedel EM enkelmodul pipe Oktober 2008 CE-merket Certifikat Produsent Tekniske spesifikasjoner Strømningsmotstand: 0,003 m. Varmeresistens: 0,354 m 2 K/W Trykkfasthet ytterelement:

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer