Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 14.januar 2016 i Risør gamle rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 14.januar 2016 i Risør gamle rådhus."

Transkript

1 Til Styremedlemmer i Østre Agder Andre deltakere på møtet Arendal 15.desember 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 14.januar 2016 i Risør gamle rådhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad kommune, ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune og opposisjonsleder Anders Kylland, Arendal. Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall og for han møtte fylkes varaordfører Jon- Olav Strand. Fra rådmennene møtte: Pål Frydenberg, Tvedestrand, Christina Ødegård, Åmli, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, og Torill Neset, Gjerstad. Av rådmennene hadde Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen, Arendal, Per Kristian Vareide, Grimstad og Willy Hægeland, Froland forfall. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh fra Aust-Agder fylkeskommune hadde forfall. Ragnar Holvik møtte som observatør for rådmannen i Grimstad. Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. Under behandlingen av sak 2/16 deltok avdelingsdirektør Øyvind Svensen fra NAV Aust- Agder. Underbehandlingen av sak 3/16 deltok arkivar og formidler Gaute Christian Molaug ved KUBEN.

2 SAKSLISTE: Sak 01/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.desember 2015 Vedtak: Referatet godkjennes. Sak 02/16 Status for situasjonen på arbeidsmarkedet i Østre Agder ved inngangen til NAV Aust-Agder ved avdelingsdirektør Øyvind Svendsen ga en vurdering av utfordringene i arbeidsmarkedet. Hans presentasjon følger referatet. Vedtak: Styreleder og sekretariatet utarbeider grunnlag for en uttalelse fra Østre Agder til den rådende situasjon. Dette utkastet sirkuleres blant styrets medlemmer med sikte på at det skal være klart innen 31.januar. Sak 03/16 Interkommunalt arkivsamarbeid i Aust-Agder Arkivar og formidler Gaute Christian Molaug orienterte om KUBEN`s virksomhet. Vedtak: Styret takker for orienteringen om de oppgaver arkivet ved KUBEN ivaretar for Østre Agder kommunene. Sak 04/16 Demonstrasjon av nye nettsider for Østre Agder Vedtak: Styret ber om at det blir arbeidet videre med et emblem for Østre Agder, med en argumentasjon bak forslaget. Sak 05/16 Status for kommunereformarbeidet Vedtak: Rådmennene får fullmakt til å engasjere sekretariatsbistand innenfor rammen av tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Styreleder får ansvar for å avklare om en representant for de fem kommunene som drøfter sammeneslutning innenfor rammen av Knutepunkt Sørlandet kan delta på samlingen av formannskap 20.januar.

3 Sak 06/16 Program for kontaktmøte med Grenland regionråd 19.januar kl Sak 07/16 Eventuelt Flytting og utviding av planlagt styremøte Vedtak: Styret vedtar at de ønsker å gjennomføres et kontaktmøte med nasjonale styresmakter våren Derfor flyttes planlagt styremøte fredag 22.april til et utvidet styremøte i Oslo fra ettermiddag tirsdag 12.april til onsdag kveld 13.april. Det legges opp til felle transport til og fra Oslo. Evaluering av arbeidet i PSG (politisk styringsgruppe) for oppfølging av Regionplan Agder 2020 Styreleder refererte fra første samling av politisk valgte for oppfølging av Regionplan Agder 2020 etter valget. Det er nå vedtatt nytt navn for dette organet. Det er Sørlandsrådet. Informasjon til kommunestyrer og nyvalgte ordførere I møtet framkom ulike behov for å få orienteringer fra Østre Agder. Sekretariatet vil ta initiativ for å samle de ordførere som kan ha glede av det, til et orienteringsmøte der en gjennomgår pågående aktiviteter innenfor rammen av Østre Agder. Videre står sekretariatet til rådighet for å gi orienteringer i kommunestyrer der det er ønske om det. Dersom kommunen ønsker dette kontakter rådmannen sekretariatet for å avtale tid og sted. For styreleder i Østre Agder Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

4 Note BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334, , OPPLÆRING OG KURS , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV KONSULENTTJENESTER , , , ,00 1,84 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , , ,15 2, OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE , , Kjøp varer og tj. som erst. komm. t , , Overføringsutgifter 2 807, ,80 0 A SUM UTGIFTER , , , ,72 56,59 6 Salgsinntekter , , Refusjoner , , Finansinntekter/finanstransaksjoner , , B SUM INNTEKTER , , ADMINISTRASJON , , , ,48 140, FASTLØNN , , , ,01 122, PENSJON AKP , , , ,69 106, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 863, , MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFOR -863, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , , ,36 115,87 0 Lønn , , , ,06 120,01 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , , ,43 68, Overføringsutgifter 6 827, , , ,33 42,67 A SUM UTGIFTER , , , ,30 105, FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , , SYKELØNNSREFUSJON , , FERIEPENGER SYKEPENGER , , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF , , , ,33 42, REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER , , , ,00 111,8 4 7 Refusjoner , , , ,67 115,25

5 B SUM INNTEKTER , , , ,30 200, INTERKOMMUNALT SAMARBEID , , ,00 0,02 A SUM UTGIFTER , , Refusjoner , ,55 0 B SUM INNTEKTER , , TILRETTELEGGING FOR NÆRINGS , , INVENTAR OG UTSTYR , , feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , Overføringsutgifter , ,00 0 A SUM UTGIFTER , ,00 0 B SUM INNTEKTER , , KOMM.VEIER, MILJØ- OG TRAFIKK , , ØSTRE AGDER SEKRETARIAT , , , ,00-1, FASTLØNN , , , ,75 104, OVERTID , , PENSJON AKP , , , ,36 90, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 797, , MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFOR -797, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , , ,32 111,02 0 Lønn , , , ,31 110, KONTORMATERIELL 1 127, , , ,27 3, KONTORREKVISITA 1 548, , ABONNEMENTER/AVISER/TIDSSKRIFT BEVERTNING MØTER OG KURS , , , ,87 86, OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 6 255, , ERKJENTLIGHETSGAVER SPESIELLE PROSJEKTER , , , ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER , , , , , OPPLÆRING OG KURS 7 950, ,00 0 note

6 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL , , KILOMETERGODTGJØRELSE , , IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 2 830, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL , , REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPP , , , HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV , , LEIE PARKERINGSPLASSER 4 000, , IKT-UTSTYR 6 351, , KONSULENTTJENESTER , , , ,87-88, feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , , ,34 48, OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE , , Kjøp varer og tj. som erst. komm. t , , Overføringsutgifter , , , ,56 48,67 A SUM UTGIFTER , , , ,56 98, KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF , , , ,56 48, REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER , , , Refusjoner , , , ,56 97,87 B SUM INNTEKTER , , , ,56 97, FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/S , , , ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREF , , , Noter A SUM UTGIFTER , , , ,00 0 B SUM INNTEKTER , , , TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP , , ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJE , , EKSTRAHJELP , , PENSJON KLP FELLES , , ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 498, ,24 0

7 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFOR -498, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , Lønn , , feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , Overføringsutgifter 147, ,26 0 A SUM UTGIFTER , ,95 0 B SUM INNTEKTER , , FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/S , , FASTLØNN , , EKSTRAHJELP , , OVERTID , , PENSJON KLP FELLES , , PENSJON AKP , , ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1 249, , MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFOR , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , Lønn , , KONTORREKVISITA 1 718, , FAGLITTERATUR 1 624, , MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS , , BEVERTNING MØTER OG KURS , , OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 2 027, , SPESIELLE PROSJEKTER , , POST, BANKTJENESTER OG TELEFON 8 632, , TELEFONABONNEMENT 732, , MOBILTELFONABONNEMENT 476, , ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 2 850, , OPPLÆRING OG KURS , , OPPLÆRING OG KURS 1 900, , UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL , , KILOMETERGODTGJØRELSE , ,45 0

8 11700 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 407, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL , , KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE 6 386, , REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPP , , HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV , , HUSLEIE 1 499, , INVENTAR OG UTSTYR , , ANNET UTSTYR , , IKT-UTSTYR , , LEIE/LEASING/KJØP/DRIFT TRSP.MIDLER 5 135, , KONSULENTTJENESTER , , , , ANDRE TJENESTER , ,97 0 4,7,8 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , , , OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE , , , ,39 137, ANDRE OVERFØRINGER TIL PRIVATE , , Kjøp varer og tj. som erst. komm. t , , , ,27 156, MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP , , Overføringsutgifter , ,44 0 A SUM UTGIFTER , , , , ,36 225,29 6 Salgsinntekter , , , ANDRE REFUSJONER FRA STATEN , , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF , , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER , , Refusjoner , , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , Overføringsinntekter , , BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND , , Finansinntekter/finanstransaksjoner , ,61 0 B SUM INNTEKTER , , , ,05 228, TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP , , , ,69 0

9 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJE , , noter OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE , , , ,00 118,7 1 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. t , , , ,00 118,7 A SUM UTGIFTER , , , ,00 118,7 7 Refusjoner , , , ,00 137,4 B SUM INNTEKTER , , , ,00 137, FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/S , , , ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VO , , , FASTLØNN , , , ,31 102, PENSJON AKP , , , ,08 89, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 996, , MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFOR -996, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , , ,93 113,13 0 Lønn , , , ,16 101, KONTORREKVISITA , , , BEVERTNING MØTER OG KURS 570, , , ,99 11, SPESIELLE PROSJEKTER , , , TELEFONABONNEMENT , , , OPPLÆRING OG KURS , , , UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL , , , KILOMETERGODTGJØRELSE , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV , , , feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , , ,09 26,73 4 Overføringsutgifter , , , Finansutgifter , , A SUM UTGIFTER , , , ,00 98,83 Noter

10 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF , , , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER , , , Refusjoner , , , ,00 97,47 B SUM INNTEKTER , , , ,00 97, VEI- OG GATELYS , , , ØSTRE AGDER FELLES VEILYS , , , BEVERTNING MØTER OG KURS 3 091, , ARRANGEMENTSUTGIFTER , , , SPESIELLE PROSJEKTER , , , ,00 14, TELEFONABONNEMENT , , , OPPLÆRING OG KURS 7 875, , , ,67 39, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL , , , INVENTAR OG UTSTYR , , , IKT-UTSTYR 9 260, , KONSULENTTJENESTER , , , ,00 12, ANDRE TJENESTER , , feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , , ,79 30, MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 2 315, , , ,00 9,26 4 Overføringsutgifter 2 315, , , ,00 9, AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , , Finansutgifter , ,03 0 A SUM UTGIFTER , , , ,76 45, FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , , STATSTILSKUDD PROSJEKTMIDLER , , , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF , , , ,00 9,26 7 Refusjoner , , , ,00 0, BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND , , , ,64 357, Finansinntekter/finanstransaksjoner , , , ,64 357,46 Noter

11 B SUM INNTEKTER , , , ,67 163, FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/S , , BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND , , Finansinntekter/finanstransaksjoner , ,77 0 B SUM INNTEKTER , , TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP , , ØSTRE AGDER E-HELSE OG VELFER 0, ,34 0 0, , FAGLITTERATUR 2 838, , DIVERSE 3 679, , MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS , , BEVERTNING MØTER OG KURS 9 734, , SPESIELLE PROSJEKTER , , ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 4 530, , OPPLÆRING OG KURS , , UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL , , KILOMETERGODTGJØRELSE IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 2 005, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE , , HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 8 461, , INVENTAR OG UTSTYR , , IKT-UTSTYR 1 013, , KONSULENTTJENESTER , , ANDRE TJENESTER , , feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm , , OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE , , Kjøp varer og tj. som erst. komm. t , , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP , , Overføringsutgifter , , AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND , ,00 0 7

12 5 Finansutgifter , ,00 0 A SUM UTGIFTER , , FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , , STATSTILSKUDD PROSJEKTMIDLER , , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIF , , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER , , Refusjoner , , BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND , , Finansinntekter/finanstransaksjoner , ,40 0 B SUM INNTEKTER , , FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE/S , , BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND , , Finansinntekter/finanstransaksjoner , ,77 0 B SUM INNTEKTER , , TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP , , ØSTRE AGDER E-HELSE OG VELFER -0, , DRIFTSPRO E-HELSE OG VELFERDSTEK -0, ,34 0

13 Noter til Bruk av sekretariatsfond for å balansere ansvaret slik at netto kostnad tilsvarer kontingent Arendal kr Bruk av fond basert på styrevedtak knyttet til studiebesøk EU, utvidelse av sekretariatsstilling og innkjøp fartsregistrator 2 Overskridelse knyttet til stillingsutvidelse og avlønning som enhetsleder fra mai 3 Hovedsakelig knyttet til fengselsutredning kr og studiebesøk EU kr hvorav kr ble dekket av kommunal deltakeravgift 4 Kontingent og deltakeravgift Brussel 5 Innkjøp fartsregistrator 6 Kontingent Arendal kommune + skjønnsmidler 7 Kostnader annonsering prosjektleder strategisk næringsplan 8 Deltakeravgift FOU-prosjekt vedr tillitskapende prosesser i næringarbeidet i regi av Telemarksforskning 9 Ref andel statstilskudd vedr ATP prosjekt 10 Avsetning til bundet fond næringsutvikling ubrukte tilskuddsmidler 11 Tilskuddsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12 Samlinger knyttet til kommunereformprosessen 13 Innbyggerundersøkelse, økonomianalyse 6K+4K, grafisk design 14 Avsetning til bundet fond rest skjønnsmidler kommunereformen 15 Annonseutgifter stilling som barnevernsleder 16 Overføring av rest skjønnsmidler til vertskommune(gjerstad) for felles barneverntjeneste for Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Prosjektavslutning Noter til Brukt overtid for å kunne følge opp sykehussaken fra Østre Agders side 2 Manglende innmelding pensjon medførte etterinnbetaling som delvis ble dekket av KØH 3 Innsparing på samhandlingsreformen brukes til Ehelseprosjektet. Derved minskes behovet for planlagt bruk av samhandlingsfondet til iverksetting av prosjektet 4 Kontingentinnbetaling i henhold til forutsatt bidrag fra deltakerkommuner 5 Rest kontingent for Arendal kommune Noter til Prosjektleder Ambulant KØH 2 Fast lege knyttet til KØH 3 Vakttillegg for fast lege + engasjerte leger, noe relatert til drift KØH telemedisin 5 Opplæringstilbud overfor kommunene leger og sykepleiere KØH - geriatri 6 Evaluering av KØH 7 Prosjekt helhetlige pasientforløp 8 Engasjement medisinskfaglig ansvarlig 9 Vertskommune utgifter pleie + fire stillinger adm og ledelse 10 Vertskommuneutgifter knyttet til bruk av sykehjemsoverleger, herunder vakttillegg 11 Statlige bidrag til KØH via deltakerkommuner(9) og verskommune Noter til Kr ble for sent innbetalt for Vertskommune fikk oppgjør for dette i 2015.

14 Noter til Ubrukte budsjettmidler felles veilys avsettes bundet driftsfond veilys 2 Innbetaling fra deltakerkommuner etter antall veilys 3 Bidrag vertskommune etter antall veilys Noter til Refusjoner Risør felles Ehelse og velferdsteknologikoordinator 2 Bruk av bundet driftsfond samhandlingsreformen er , men det var forventet bruk av kr jfr bruk av stilling i prosjekt digitalt nattilsyn og overføring fra ansvar note 3 3 Finansieringsbidrag fra kommunens bidrag til Samhandlingsreformen dekker underskudd på felles Ehelsesatsning 4 Studiereise England 5 Teknisk bistand konsulent Digitalt nattilsyn 6 Frikjøp av fagmedarbeidere i Risør, Grimstad og Arendal. Refusjonskrav for Tvedestrand var ikke mottatt ved regnskapsavslutning 7 Avsetning til bundet fond ved årets avslutning 8 Tildelt statstilskudd Bruk av tidligere avsatte tilskuddsmidler til prosjekt digitalt nattilsyn

15 77 Østre Agder Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm Østre Agder er organisert som en enhet i Arendal kommune, men ettersom det er en interkommunal virksomhet vil styret for Østre Agder være oppdragsgiver og mandatet for arbeidet er vedtektene vedtatt i de åtte kommunestyrenes Bestilling Østre Agder er et samarbeidsforum for kommunene i regionen. Det skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/eller riksplan. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter. Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenelig. I tillegg skal samarbeidet stimulere til at regionen gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester. Østre Agder kan fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt deltakeravgift, men kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt avtale. Ressurstildeling fra Arendal Tall i 1000 kr Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsramme enheten fra Arendal Den store utgiftsøkningen er knyttet til at det lovpålagte tilbudet om kommunal øyeblikkelig hjelp som tidligere er finansiert gjennom øremerkede tilskudd fra Sørlandet sykehus HF og Helsedirektoratet er integrert i medlemskommunenes rammetilskudd. Videre har omfanget på samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder gjort det nødvendig med en hel stilling knyttet til sekretariatet. Dette er en økning fra 0,8 stilling ved inngangen til Enhetens oppfølging Arbeidsfelt - drift HELSE Kommunesamarbeidet skal initiere, følge opp og evaluere tiltak som fremmer folkehelse, forebygging og samhandling mellom kommunene når eller flere av kommunene anser det som hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner. Igangsette prosjekter som fremmer tjenesteinnovasjon. Kommunesamarbeidet i Østre Agder skal fremme samhandling med Sørlandet sykehus HF Prioriterte satsingsområder i 2016: 1

16 Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder Akuttmedisinske tjenester E helse og velferdsteknologi Kompetanse, kvalitet og forskning Psykisk helsevern og rusbehandling Samfunnsmedisinsk arbeid Folkehelse og rehabilitering Tidlig innsats FOREBYGGE KRIMINALITET Gjennom Alternativ til vold forebygge voldsutøvelse i nære relasjoner. FELLES ARBEID MED KOMMUNALT VEILYS Sikre nødvendige data for kommunale veilysanlegg Systematisk utskifting av anlegg med sikte på økt driftssikkerhet, reduserte driftskostnader og bedre miljømessige løsninger Bidra til oversikt over hva som er plassert av ledninger i kommunale lysmaster med sikte på fakturering av leie. Forberede ny felles drifts- og vedlikeholdsavtale for de kommunale veilysene. NÆRINGSARBEID Følge opp satsningsområdene i vedtatt strategisk næringsplan i samarbeid med næringsmederbeidere i kommunene. Støtte opp under øvrige næringsinitiativ av regional betydning Deltagelse i forskningsprogrammet skandinavisk vekstkultur Deltagelse i utviklingsprogrammet for byregioner i regi av kommunal- og moderninseringsdepartementet Innarbeide kunnskap og kompetanse om felles nytte av regionalt næringsarbeid blant politiker, næringslivsaktører og øvrige sentrale interessenter Arbeidsfelt - utvikling Tilrettelegge for prosesser medlemskommunene ønsker iverksatt som ledd i arbeidet med nasjonal kommunereform. Følge opp overfor nasjonale myndigheter planlegging og iverksetting av store infrastrukturtiltak. Regionen skal samlet følge med og påvirke bruk av nasjonale virkemidler for å møte utfordringer i arbeidsmarkedet. Regionen skal aktivt bidra til at vedtatt fengselsutbygging i regionen iverksettes. Arbeidsgiveriet Ordinær oppfølging av fravær gjøres. Med bakgrunn i lavt antall medarbeidere kan ikke egne tall for medarbeiderundersøkelse benyttes. Nærværsindikatorer Enhetens resultat Sektorens mål 2016 Enhetens mål 2016 Fravær korttid (%) 2,0 1% Fravær langtid (%) 1,1 1% Nærvær (%) 96,9 98% Sykefraværet i enheten er svært lavt. Forventer at to medarbeidere skal ha foreldrepermisjon i arbeidsåret. Det vil påvirke kapasiteten i de perioder det pågår. 2

17 Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2016 Prioriterte virksomhetsområder og tiltaksplan for 2016 Behandlet av Helse og omsorgslederforum (HLF) INNHOLD 0. BAKGRUNN OG HISTORIKK 1. MÅL 2. PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER 3. ORGANISERING 4. RESSURSBRUK 5. VEDLEGG 3

18 0. Bakgrunn og historikk Kommunesamarbeidet i Østre Agder innenfor helse og omsorgsfeltet ble etablert i forbindelse i forkant av Samhandlingsreformen som ble iverksatt fra I oppstarten av reformen ble arbeidet ledet av alle rådmennene i kommunesamarbeidet i Østre Agder gjennom en administrativ prosjektgruppe. Helse og omsorgslederne deltok som bisittere. På oppdrag fra rådmennene ble kommunalsjefsforum konstituert i februar 2012 med følgende mandat: Forberede saker som skal til behandling i rådmannsgruppen og regionalt samarbeidsutvalg Følge opp saker som har vært til behandling i samme fora. På oppdrag fra rådmennene følge opp alle igangsatte samhandlingsprosjekter ved å være styringsgruppe for disse, og ad hoc grupper som arbeider innad i Østre Agder på tvers av kommunene. Øvrige oppgaver som delegeres fra rådmannsgruppen Kommunalsjefsforum har tatt initiativ til å initiere utviklings og utredningsprosjekter innenfor kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH), videreutvikling av Arendal interkommunale legevakt, E helse og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, kvalitets og kompetanseutvikling. Kommunesamarbeidet er fra 2013 og fram til blitt tilført betydelige nasjonale prosjektmidler (for mer informasjon se nedenfor pkt 4). Det har siden oppstarten vært gjennomført 35 møter (10 møter i 2012, 8 møter i 2013, 8 møter i 2014 og 9 møter i 2015). 1. Mål Hovedmål Hovedmålet med kommunesamarbeidet innenfor helse og omsorg i Østre Agder er å bidra til samarbeidsløsninger som kommunene finner formålstjenelig innenfor fagfeltet. Delmål 1 Kommunesamarbeidet i Østre Agder skal fremme samhandling med Sørlandet sykehus HF gjennom inngåelse av forpliktende samarbeidsavtaler i tråd med helse og omsorgstjenestelovens 6.1 Østre Agder skal sammen med SSHF initiere, følge opp og evaluere prosjekter og aktiviteter som bidrar til å innfri Samhandlingsreformens mål om bedre og mer sammenhengende helsetjenester for pasientene. Delmål 2 Kommunesamarbeidet skal initiere, følge opp og evaluere tiltak som fremmer folkehelse og bedre levekår, forebygging og samhandling innenfor områder hvor en eller flere av kommunene anser det som hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner. Samarbeidet skal ha forankring primært i evidensbasert kunnskap. Beslutninger og tiltak i helse- og omsorgssektoren i kommunesamarbeidet skal være kunnskapsbaserte. Kunnskap og behovsdrevet tjenesteinnovasjon er viktige forutsetninger for å utvikle et tjenestetilbud som ivaretar kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet. Dette er nærmere omtalt i pkt. 2.4., kompetanse, kvalitet og forskning. 4

19 2. Prioriterte satsingsområder Helse- og omsorgslederforum (HLF) foreslår følgende satsingsområder i 2015: Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder Akuttmedisinske tjenester E helse og velferdsteknologi Kompetanse, kvalitet og forskning Psykisk helsevern og rusbehandling Samfunnsmedisinsk arbeid Folkehelse, levekår og tidlig innsats Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder Mål Sørge for at begge parter planlegger, dimensjonerer og samordner sine behandlingstilbud for å møte befolkningens behov for helsetjenester ved å sikre helhetlige og trygge pasientforløp sikre bedre overganger ved utskrivning fra sykehus fremme et effektivt samarbeid mellom ledere og fagpersoner i SSHF og kommunene i Østre Agder Organisering Videreutvikle etablerte samarbeidsarenaer som overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS), arbeidsutvalget til OSS og regionalt samarbeidsutvalg (RS). Det foreslås at det gjennomføres et årlig møte mellom styret i Østre Agder og styret i Sørlandet sykehus HF. Tiltakspunkter satsingsområde 2.1 Opprette en fast samarbeidsgruppe mellom bestillerenhetene i kommunene/tjenestekontor og avdelingssykepleiere på sykehuset for å sikre god kvalitet ved overganger (utskrivninger fra og innleggelser på sykehus). Opprette en arbeidsgruppe som skal følge opp pasientforløp for barn med alvorlig overvekt i Østre Agder Sørge for god planlegging av tiltaket betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling som forskriftsfestes i løpet av 2016 med iverksetting fra 2017.( se pkt. satsingsområde 2.5) Revidere delavtale 4 (KØH) med SSHF hvor målsetting er å redusere innleggelser på sykehus ved å tilby forsvarlig døgntilbud i kommunene Delta i arbeidsgrupper for oppfølging av vedtatt Strategiplan med utforming av handlingsplaner innenfor følgende områder: - Helhetlige og sammenhengende pasientforløp, herunder psykisk helsevern og rusbehandling - Ambulante og desentraliserte tjenester 5

20 - Digital samhandling - Folkehelse og forebygging. Sikre informasjon til kommunene underveis i prosesser med sykehuset ved å ha dette opp som fast punkt på møtene i HLF. Ressurser (er også omtalt i eget hovedpunkt 4). Koordinering av samarbeid og faglig utvikling ivaretas av samhandlingskoordinator og øremerket prosjektressurser som er tilgjengelig i forbindelse med opprettelse av prosjekter. Akuttmedisinsk kjede Mål Utvikle legevakten slik at den blir en mer tilgjengelig tjeneste (responstid) i tråd med ny akuttforskrift Sørge for økt formalkompetanse på legesiden i tråd med ny akuttforskrift Bedre organisert legetjeneste med styrket ledelse og styring Fortsette planarbeidet med mer hensiktsmessig lokaliteter for legevaktstjenesten og samlokalisere med KØH hvis det er mulig Effektiv utnyttelse av KØH tilbudet i Østre Agder Legevaktens lokaler og drift må forbedres på kort sikt når det gjelder sikkerhet for pasienter og ansatte, jfr. rapport Agenda Kaupang Tiltakspunkter satsingsområde 2.2 Iverksette by og kommunestyrevedtak fra 2015 om at helse- og omsorgslederne i Østre Agder skal utgjøre administrativ referansegruppe for Arendal interkommunale legevakt. Tidsplan: Konstituering innen 1. kvartal Ansette person i nyopprettet stilling som legevaktsoverlege (100 %), som skal ha systemansvar og utviklingsoppgaver for legetjenesten både i legevakt og KØH. Tidsplan: Ansettelse i løpet av 1. halvår. Tiltredelse senest Med bakgrunn i politisk vedtak i de respektive kommune og bystyrer i 2015 etableres prosjektgrupper med mandat, ansvarsfesting og tidsplan i tråd med anbefalingene fra Agenda Kaupang i legevaktsutredningen og sluttrapport for KØH i Østre Agder Prosjektgruppe 1: Videreutvikling av Arendal interkommunale legevakt. Arbeidet ledes av vertskommunen Arendal kommune. Prosjektgruppe 2: Videreutvikle samarbeidet om KØH med mål om å avklare endelig dimensjonering, drift og organisering av KØH 6

21 Tidsplan: Konstituering av prosjektgrupper for hhv legevaktsutvikling og videreutvikling av KØH innen 1. kvartal Ressurser 2016 Økte bevilgninger for å innfri krav i ny akuttforskrift herunder kompetansekrav innarbeides i løpet av Opprettelse av stillingshjemmel for legevaktsoverlege (100 %) med ansvar også for legetjenesten i KØH finansieres av KØH fondet i Det opprettes en midlertidig ressurs for ivaretakelse av koordineringsoppgaver for vertskommunen gjennom frikjøp i brøkstilling inntil overlege for legevakt og KØH tjenester har tiltrådt slik at ikke prosjektgruppene kan etableres i løpet av 1. kvartal Utviklings og prosjektkostnader knyttet til utviklingsarbeidet med KØH finansieres over særlige midler i rammeoverføringen til kommunene, samt fondsmidler fra tidligere år. Se nærmere spesifisering under punkt 4. Ressursbruk. E helse og velferdsteknologi Mål Østre Agder skal bidra til å utvikle velferdsteknologiske løsninger til innbyggere, slik at de kan bo trygt hjemme i egen bolig så lenge de ønsker det. Østre Agder skal styrke kunnskap om innovasjon og utvikle en innovasjonskultur for å fremme innføring av velferdsteknologi med fokus på brukernes behov. Organisering Østre Agder har opprettet et fagutvalg for ehelse- og velferdsteknologi. Fagutvalget har representanter fra alle deltakerkommuner samt IKT Agder og DDØ IKT. Leder av helse og omsorgslederforum (HLF) og samhandlingskoordinator har møterett til utvalget. Følgende pågående prosjekter er etablert i Østre Agder: Nattilsyn med teknologistøtte KØH Telemedisin Living lab (inkluderer også øvrige kommuner på Agder) Følgende prosjekter er under planlegging i Østre Agder Fremtidens trygghetsteknologi Følgende pågående prosjekter er etablert på Agder: IKT pluss/3p (felles telemedisinsk løsning Agder) M4ALMO (fremtidens alarmmottak) Nasjonalt responssenter Tiltakspunkter satsingsområde 2.3 Etablere prosjektgrupper for planlagt prosjekter Forankring av strategisk rammeplan i alle kommunene gjennom politisk behandling 7

22 Ressurser 2016 ehelsekoordinator i 100 st.(midlertidig oktober 2017) samt flere prosjektstillinger innenfor ehelse og VT prosjekter. Viser til Tiltaksdelen i Strategisk rammeplan ehelse og VT for mer informasjon. Kompetanse, kvalitet og forskning Mål Østre Agder skal være en pådriver for kunnskap i tjenestene, kvalitet i hele pasientforløpet og tilrettelegging for forskning i helse og omsorgtjenesten, jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 8-3 hvor det står: «Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten». Organisering Utviklingssenteret har en sentral rolle både gjennom ledelse av prosjektet Gode pasientforløp og ved å representere Østre Agder i samhandlingsutvalget Fagutvalg for kompetansedeling som også innebefatter gjensidig hospitering mellom kommunene og helseforetaket. Gjennom rammeavtale mellom SSHF, Universitetet i Agder og kommunene er opprettet et overordnet samarbeidsorgan (OSO) hvor formålet er å fremme bærekraftig forskning og kompetansemiljø på Agder. Tiltakspunkter satsingsområde 2.4 Videreutvikle samarbeidet mellom Utviklingssenteret og Østre Agder Videreføre prosjektarbeidet med læringsnettverket Gode pasientforløp Bidra aktivt til et det etablere en infrastruktur/arena på Agder for medvirkning fra alle Ager- kommunene til tjenesteinnovasjon og forskning (kommunehelsetjenesteforskning). Ressurser 2016 Det er avsatt ressurser tilsvarende 2015 til prosjektet Gode pasientforløp. Anne Lyngroth er prosjektleder for Gode pasientforløp i Det er også satt av ressurser fra hver av kommunene i forbindelse med deltakelse i læringsnettverket, prosjektmøter og arbeidsgrupper. Ottar Christiansen representerer Østre Agder i OSO i Psykisk helsevern og rusbehandling Mål Koordinere innsatsen mellom kommunene i Østre Agder overfor SSHF i forhold til Strategiplanen og Utviklingsplanen (fra døgn til dag) Samarbeid mellom psykisk helsevern og rusbehandling i kommunene og DPS må videreutvikles Organisering Når nasjonalt forskrift for betalingsplikt med utskrivningsklare pasienter er vedtatt og nasjonal rammer for KØH psykisk helsevern og rus foreligger etableres en faggruppe med tydelig mandat og lederforankring. Tiltakspunkter satsingsområde 2.5 Utrede mulig behov for samarbeid om særskilt tyngre brukere med behov for døgnbehandling gjennom en egen prosjektgruppe. 8

23 Tidsplan: Styrke samarbeidet innen akuttpsykiatri og øyelikkelig hjelp mellom kommunene, SSHF og Legevakten Styrke samhandlingen mellom kommunalt tjenesteapparat innenfor psykisk helsearbeid/ rusbehandling og SSHF for å sikre gode overganger og fleksible samarbeidsløsninger for pasienter som utskrivningsklare og ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten. Styrket samhandling med fastlegene Ressurser Utvalgte medlemmer av faggruppen må tillegges ansvar for ledelse og sekretariatsfunksjon. Alternativt må gruppen sikres midler til nødvendig frikjøp. 2.6 Samfunnsmedisinsk samarbeid Mål Fremme samfunnsmedisinsk samarbeid mellom kommuner i Østre Agder og Belyse samfunnsmedisinske spørsmål og bidra med samfunnsmedisinsk kunnskap Utarbeide grunnlagsdokument for felles uttalelser i Østre Agder ved behandling av nasjonale meldinger, planer og høringer. Dele kunnskap og erfaringer om det helsemessige ansvaret kommunene har for oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Organisering Fagutvalget for kommuneoverlegene består av kommuneoverlegene fra kommunene i Østre Agder, legevakts og KØH overlege og medisinskfaglig rådgiver. Fylkeslegen har observatørstatus. Samhandlingskoordinator er sekretær for fagutvalget. Leder av fagutvalget, Vegard Vige, rapporterer til HLF i møtene i juni - og november for å oppdatere linjelederne i arbeidet. Oppgaver i 2016 faglig støtte til KØH og Legevakt harmonisere og videreutvikle kommunale planverk innenfor helsemessig beredskap og smittevern rådgivning i revisjon og utvikling av avtalene med SSHF utvikling av systematisk tilsyn med folkehelsearbeid og miljørettet helsevern konsekvensvurdering for kommunene av bl.a folkehelsemeldingen, primærhelsemeldingen og nasjonal helse og sykehusplan og andre høringer med høy relevans for kommunehelsetjenesten. Ressurser Samhandlingskoordinator er sekretær for fagutvalget. Folkehelse og levekår Mål Folkehelse bidra til styrket interkommunalt samarbeid innen folkehelse, herunder samarbeid om å skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og å identifisere hovedutfordringer for folkehelsen i Kommunesamarbeidet i Østre Agder identifisere felles satsingsområder med utgangpunkt i folkehelsestatus i hver kommune 9

24 Rehabilitering videreføre og utvikle felles kompetansetiltak (grunnleggende opplæring i kunnskapsbasert rehabilitering) Tidlig innsats Iverksette inngått delavtale 10 mellom kommunene og SSHF som omhandler følgende områder: Forebygge inaktivitet/overvekt hos barn og unge Styrke kompetansen i forhold til overgrep og vold mot barn Rusforebyggende arbeid Forebygge psykiske lidelser med fokus på angst og depresjon Organisering Det etableres et eget fagutvalg (folkehelse- og levekårsnettverk) for satsingsområdet. Fylkeskommunen og Fylkesammen inviteres med som observatører. Området 2.8 Tidlig innsats inkluderes i satsingsområde 2.7. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunene er mulige arenaer for området Tidlig innsats. Tiltakspunkter satsingsområde 2.7 Folkehelse Utarbeide folkehelsestatus i kommunene på Østre Agder våren 2015 Identifisere ev. felles satsingsområder tiltak fra høsten 2015 Kartlegging innenfor fysioterapi : Kartlegging i hver kommune av antall selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal avtale Avklaring av mulige samarbeidsordninger. Ressurser 2016 Området tilføres ikke ressurser utover allerede tildelte budsjettrammer. Folkehelse: Eksisterende ressurser (folkehelsekoordinatorene i de åtte kommunene), evt punktvis bistand fra kommuneoverlegene samt andre ressurspersoner Mulige prosjekter må finansieres over samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet, Helse sør øst eller andre tilskuddsordninger. 3. Organisering Mandat Helse- og omsorgslederforum Arbeidet er organisert i tråd med vedtektene i kommunesamarbeidet til Østre Agder. Helse- og omsorgslederforum er styringsgruppe for alle prosjekter som er opprettet i Østre Agder gjennom vedtak i rådmannsgruppen eller i styret. Helse- og omsorgslederforum avgir også innstillinger til rådmannsgruppen eller styret. Mandat for Helse- og omsorgslederforum følger i vedlegg 2. Fagutvalg Et fagutvalg er alltid nedsatt av kommunalsjefsforum med definert mandat hvor medlemmene er utnevnt av helse og omsorgsleder i respektiv kommune. Oppgavene skal være av varig karakter eller med lang tidshorisont. Kommunalsjefsforum har opprettet to fagutvalg: 10

25 Fagutvalg for E helse og telemedisin Fagutvalg for kommuneoverlegene Fagutvalg for folkehelse og levekår opprettes i løpet av 1. kvartal. Mandat for fagutvalg E helse og telemedisin følger i vedlegg 3. Mandat for fagutvalg for kommuneoverlegene følger i vedlegg 4. Faggrupper En faggruppe er alltid nedsatt av kommunalsjefsforum med definert mandat hvor medlemmene er utnevnt av helse og omsorgsleder i respektiv kommune. Oppgavene er av mer tidsbegrenset karakter. Helse- og omsorgslederforum har foreløpig i 2015 ikke opprettet noen faggrupper. Prosjektgrupper Helse- og omsorgslederforum har fullmakter til å etablere og avvikle prosjektgrupper etter behov basert på vedtak i rådmannsgruppen og styret for Østre Agder. Det er etablert en rekke prosjektgrupper som er nevnt innenfor de prioriterte satsingsområdene. 4. Ressursbruk ikke ferdigstilt 4.1 Økonomi Virksomhetsplanens satsingsområder gjennomføres innenfor godkjent budsjett vedtatt i styret for Østre Agder november Det ble bevilget følgende rammer innenfor hovedområder: Østre Agder samhandlingsreform (kontingent): må justeres for Østre Agder KØH : Østre Agder E-helse (fond og øremerket midler fra Helsedirektoratet): Det utarbeides årlige budsjetter for hvert enkelt prosjekt som godkjennes av styret i Østre Agder. 4.2 Personalressurser Virksomhetsplanens satsingsområder gjennomføres innenfor bemanningsplan som er innarbeidet i budsjett vedtatt i styret i Østre Agder. En forutsetning for at virksomhetsplanen kan iverksettes er at følgende personell er engasjert fast eller i engasjement i Østre Agder innenfor helse og omsorgsfeltet i 2015 * : Sekretariatet Samhandlingskoordinator, Harry Svendsen, 100 % stilling, fast. Koordinator E helse og velferdsteknologi: Erlend F. Kydland, 100 % stilling, engasjert ut 2016 Medisinsk faglig rådgiver, Ottar Christiansen, engasjeres ad hoc på spesielle vilkår Prosjekter 11

26 Gode Prosjektleder Anne Lyngroth, 100 % stilling, engasjert ut 2016 Pasientforløp Kommunal øyeblikkelig hjelp - prosjektet Ikke ferdigstilt 5.Vedlegg Følgende vedlegg følger virksomhetsplanen: 1. Organisasjonskart og styringslinje 2. Mandat kommunalsjefsforum 3. Mandat fagutvalg e helse og velferdsteknologi 4. Mandat fagutvalg kommuneoverlegene Vedlegg 1: Organisasjonskart og styringslinje Styret i Østre Agder Rådmannsutvalget Østre Agder i Helse- og omsorgslederforum i Østre Agder Fagutvalg for e helse og velferdsteknologi Fagutvalg for kommuneoverleger Prosjektgrupper Igangsatte: Gode pasientforløp KØH med delprosjekter Nattilsyn Faggrupper Psykisk helsevern og rus Planlagte: ALMO Kronikerprogram U4H Legevakt Revideres Vedlegg 2 Mandat for Helse- og omsorgslederforum i Østre Agder Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet i Østre Agder 24.april 2015 Bakgrunn Rådmennene i Østre Agder tok i 2012 initiativ til å opprette en formalisert arena, Kommunalsjefsforum (KF), hvor lederne av helse og omsorgstjenestene i de åtte kommunene er medlemmer. Bakgrunnen var innføring av samhandlingsreformen som ble iverksatt fra Målsetting og oppgaver I styremøte vedtok styret i kommunesamarbeidet for Østre Agder en endring på forumets navn fra kommunalsjefsforum (KF) til helse og omsorgslederforum (HLF). Målsettingen med HLF er å fremme utvikling av gode helse- og omsorgstjenester på områder det ansees som hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid. HLF skal: 12

27 være rådgivende og innstille i saker innenfor helse- og omsorgsfeltet til rådmannsgruppen være rådgivende i andre spørsmål etter anmodning fra rådmannsutvalget etter vedtak i styret eller rådmannsutvalget være styringsgruppe for prosjekter innenfor helse- og omsorgsfeltet i Østre Agder Foreslå og følge opp tiltak som bidrar til kompetanse og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet i hver kommune være rådgivende faggruppe der en av kommunene har vertskommuneansvar fremme samhandling mellom kommunene innad i Østre Agder, og mellom kommunesamarbeidet i Østre Agder og helseforetaket (jfr. helse og omsorgstjenestelovens 6.1.) representere Østre Agder i Regionalt samarbeidsutvalg (samhandlingsorgan jfr. inngått lovpålagt samarbeidsavtale med Sørlandet sykehus) Foreslå konkretisering av oppgave og ansvarsdeling mellom kommunene i Østre Agder og Sørlandet sykehus HF, og bidra til å etablere gode rutiner som sikrer godt samarbeid og god koordinering iverksette, følge opp og evaluere prosjekter som fremmer samhandling mellom kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF etter vedtak i styret eller rådmannsutvalget iverksette, følge opp og evaluere samhandlingsprosjekter mellom Østre Agder og SSHF som bidrar til at reformens målsettinger innfris etter vedtak i styret eller rådmannsutvalget Organisering og aktivitet Helse- og omsorgslederforum (HLF) er et underutvalg som består av lederne av helse - og omsorgstjenesten i de åtte deltakerkommunene i Østre Agder. Leder og nestleder velges for to år av gangen. Samhandlingskoordinator er sekretær. Sekretariatsleder for Østre Agder har møte, tale og forslagsrett. Representanter fra ansattes organisasjoner samt representanter fra Fylkesmannen har observatørstatus med møte og talerett. Det avtales inntil 10 møter pr. år hvor oppgavene som styringsgruppe for felles prosjekter og møter i regionalt samarbeidsutvalg inngår. HLF kan fremme forslag til representasjon på vegne av Østre Agder overfor rådmannsforum. Det skal utarbeides en plan for prioriterte virksomhetsområder og årsrapport som legges fram for rådmannsutvalget og styret. Vedlegg 3: Mandat fagutvalg e helse og velferdsteknologi Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet i Østre Agder 9. januar 2015 Målsetting Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgsektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren. Organisering Østre Agder fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi skal være en undergruppe for kommunalsjefforum i helsesektoren. Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, samt en representant for IKT Agder, en representant for DDØ og en representant fra brukerorganisasjonene. Prosjektgruppen for Digitalt nattilsyn har møte og talerett i fagutvalget. Ved behov kan statlige myndigheter/virksomheter gis observatørstatus i fagutvalget. Fagutvalget skal velge en leder og en nestleder. 13

28 Sekretæransvaret for fagutvalget skal ligge til felles E-helse og velferdsteknologikoordinator. Fagutvalgets leder og sekretæren skal i sammen forberede møtene i utvalget. Møtereferat skal oversendes postmottakene i den enkelte kommune. Mandat Fagutvalget skal: Være rådgiver for styrende organ og kommunene i Østre Agder i forhold til å ta i bruk e - Helse og velferdsteknologiske løsninger. Utpeke deltakere fra Østre Agder til fast opprettede strategiske arenaer og ad hoc grupper innenfor arbeidsfeltet, og være kontaktpunkt mot nasjonale fagmiljøer - Helsedirektoratet og KS Bidra til fagutvikling og kompetansebygging innen e-helse og velferdsteknologi i kommunene i Østre Agder. Bidra til at ivaretakelse av informasjonssikkerhet, personvern og etikk blir tilstrekkelig vektlagt ved innføring av velferdsteknologiske løsninger i medlemskommunene. Være bindeledd mellom forskningsmiljøer og kommunene, med særlig vekt på å fremme dialog og samarbeid med Universitetet i Agder og Utviklingssenteret i Aust Agder. Initiere prosjekter som kan fremme hensiktsmessig og økt bruk av telemedisin og velferdsteknologi i den enkelte kommune i Østre Agder. Herunder prioritere prosjekter hvor to eller flere kommuner samarbeider, og ha ansvar for samordning og koordinering av prosjekter og aktiviteter Være oppdatert på kommunale og nasjonale strategier og satsingsområder Bidra til å sikre midler til prosjekter og satsinger i regionen Utarbeide en hensiktsmessig informasjonsstrategi Finansiering Alle tiltak som Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi ønsker å iverksette og som innebærer bruk av kommunal arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over medlemskontingenten, forutsetter vedtak i den enkelte deltakende kommuner på grunnlag av innstilling fra Styret i Østre Agder. Aktivitet Aktiviteten i fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi styres av medlemmene, men minimumsaktivitet skal være 2 møter i halvåret. Det utarbeides Årsrapport. Vedlegg 4: Mandat fagutvalg kommuneoverlegene Vedtatt i Helse og omsorgslederforum i Østre Agder Bakgrunn Kommunalsjefforum vedtok 27. februar 2015, sak 06/15, følgende innstilling: Fagutvalg for kommuneoverlegene etableres. Endelig mandat ble vedtatt i møte i Kommunalsjefsforum 27.mars. Målsetting og oppgaver Målsettingen er: å fremme samfunnsmedisinsk faglig samarbeid mellom kommuner i Østre Agder å belyse samfunnsmedisinske spørsmål og bidra med samfunnsmedisinsk kunnskap i saker som behandles av Kommunalsjefsforum. Fagutvalget skal: Innstille i saker som angår helsemessig beredskap, smittevern og miljørettet helsevern og bistå ved behov i gjennomføring av samarbeidsprosjekt på disse områder Gi faglig støtte til videreutvikling av legevakttjenesten og kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 14

29 Gi råd om videreutvikling av samhandling og samarbeid mellom ulike kommunale deltjenester og med spesialisthelsetjenesten, med særlig oppmerksomhet på fastlegetjenesten Gi råd om samhandling og samarbeid mellom kommuner og helseforetaket, herunder lovpålagte avtaler, helseforetakets utviklingsplan, strategiplaner, handlingsplaner og andre planer Følge med i og være pådriver for å fremme hensiktsmessig samordning av kommunenes kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og herunder vurdere og avgi uttalelser i høringer om forskriftsutkast, lovutkast, NOU og andre dokument Bidra til styrket interkommunalt samarbeid innen folkehelse, herunder samarbeid om å skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og å identifisere hovedutfordringer for folkehelsen i Kommunesamarbeidet i Østre Agder Bistå i kommunenes medvirkning til og tilrettelegging for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, jfr. kommunal helse- og omsorgslov 8-3 Forskning. Utføre oppgaver på oppdrag fra Kommunalsjefsforum. Organisering og aktivitet Fagutvalget for kommuneoverlegene er rådgivende for Kommunalsjefsforum og består av kommuneoverlegene i Østre Agder kommunene. Lederen velges for 2 år av gangen og kan gjenvelges. Samhandlingskoordinator er sekretær. Fylkeslegen eller den hun utpeker, har møte- og talerett. Det avtales inntil 6 møter i året. Det utarbeides virksomhetsplan og kortfattet årsrapport som fremlegges Kommunalsjefsforum. 15

30 Næringsutvikling i Østre Agder 2016 Prioriterte virksomhetsområder for Innhold 1. Bakgrunn og historikk Målsettinger og fokusområder Hovedmål og sentrale utfordringer Et næringsarbeid for samfunnsutvikling i Østre Agder Indikatorer for måloppnåelse Prioriterte satsingsområder og konkrete prosjekter Et felles apparat for næringsutvikling Økt verdiskapning i besøksnæringene Tilrettelegging for næringsnettverk og klynger 21 16

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2016. Prioriterte virksomhetsområder og tiltaksplan for 2016

Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2016. Prioriterte virksomhetsområder og tiltaksplan for 2016 Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2016 Prioriterte virksomhetsområder og tiltaksplan for 2016 Behandlet av Helse og omsorgslederforum (HLF) 08.01.2016 Godkjent av rådmannsgruppen i Østre

Detaljer

Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2017

Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2017 Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2017 Prioriterte virksomhetsområder og tiltaksplan for 2017 Behandlet av Helse og omsorgslederforum (HLF) 03.03.2017 Godkjent av rådmannsgruppen i Østre

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2015-2016

Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2015-2016 Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2015-2016 Prioriterte virksomhetsområder Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet Østre Agder 24. april 2015 INNHOLD 0. BAKGRUNN OG HISTORIKK s.3 1. MÅL s.3 2. PRIORITERTE

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 3.april 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i kommunestyresalen i Vegårshei kommune

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i kommunestyresalen i Vegårshei kommune Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 31.aug. 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i kommunestyresalen i Vegårshei kommune Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i Grimstad rådhus bystyresalen.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i Grimstad rådhus bystyresalen. Til Styremedlemmer i Østre Agder Arendal 29.august 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 26.august 2016 i Grimstad rådhus bystyresalen. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

77 Østre Agder Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm

77 Østre Agder Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm 77 Østre Agder Enhetsleder: Ole Jørgen Etholm Østre Agder er organisert som en enhet i Arendal kommune, men ettersom det er en interkommunal virksomhet vil styret for Østre Agder være oppdragsgiver og

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Sak 01/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.desember 2015

Sak 01/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.desember 2015 Vedtaksoversikt 2016 SAKSLISTE: Sak 01/16 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.desember 2015 Sak 02/16 Status for situasjonen på arbeidsmarkedet i Østre Agder ved inngangen til 2016. Styreleder og

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 6.mars 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter Samhandlingsorganer og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Samhandlingsprosjekter 2012 Formaliserte beslutningsorganer i Beslutningsarena Medlemmer Funksjon Møtefrekevens Leder Styringsgruppe for Ordførerne

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand. Til Styremedlemmer i Østre Agder Arendal 24.oktober 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 21.oktober 2016 i lokalene til Lisand industrier i Tvedestrand. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus.

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus. Til Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann Arendal 5.mars 2013 Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Til Styremedlemmer i Østre Agder Andre deltakere på møtet Arendal 14.desember 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 11.desember 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Følgende møtte: Ordfører Per

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad kommune.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad kommune. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 2.desember 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad kommune. Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.juni 2014 i Åmli rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.juni 2014 i Åmli rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 17.juni 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.juni 2014 i Åmli rådhus Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 13.juni 2014 i Åmli rådhus.

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.desember 2016 i Froland kommunehus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.desember 2016 i Froland kommunehus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 12.12.2016 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.desember 2016 i Froland kommunehus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ØSTRE AGDER 19.august 2011

REFERAT FRA STYREMØTE I ØSTRE AGDER 19.august 2011 Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til: Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 24. april 2015 i Arendal kultur og rådhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 24. april 2015 i Arendal kultur og rådhus. Til styremedlemmer i Østre Agder Arendal 04.05. 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 24. april 2015 i Arendal kultur og rådhus. Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 24. april i Arendal

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.januar 2015 i kommunehuset i Tvedestrand.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.januar 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 13.januar 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 9.januar 2015 i kommunehuset i Tvedestrand. Det ble avholdt styremøte i Østre Agder fredag 9.januar

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 17.januar 2014 i Grimstad kommune

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 17.januar 2014 i Grimstad kommune Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 21.januar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 17.januar 2014 i Grimstad kommune Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand kommune, ordfører

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 11.januar kl i Arendal kultur- og ra dhus

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 11.januar kl i Arendal kultur- og ra dhus Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 12.januar 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 11.januar kl. 9.00-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus Disse møtte: Ole Petter Skjævestad Vegårshei, Christina

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-42 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.10.2016 Evaluering av prosjektet med felles ehelse og velferdsteknologi-koordinator og videreføring av satsningen

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder Rådmannsgruppen Irene H. Aune Erlend K. Faanes

Innføring velferdsteknologi Agder Rådmannsgruppen Irene H. Aune Erlend K. Faanes Innføring velferdsteknologi Agder 2020 Rådmannsgruppen 18.10.2017 Irene H. Aune Erlend K. Faanes Kort historikk Februar 2014 Høsten 2015 søknad til Husbanken om felles anskaffelse sykesignalanlegg og digitale

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.november 2015 på Brokelandsheia.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.november 2015 på Brokelandsheia. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 16.nov 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.november 2015 på Brokelandsheia. Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-23 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 26.01.2016 Østre Agder - Strategisk rammeplan for velferdsteknologi Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Helse- og

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 12.februar 2016 i Froland kommunehus.

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 12.februar 2016 i Froland kommunehus. Vedlegg til sak 18/16 Til Styremedlemmer i Østre Agder Andre deltakere på møtet Arendal 15.februar 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 12.februar 2016 i Froland kommunehus. Følgende møtte:

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 15.februar kl i Vega rshei kommunehus

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 15.februar kl i Vega rshei kommunehus Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 16.februar 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 15.februar kl. 8.30-13.00 i Vega rshei kommunehus Disse møtte: Ole Petter Skjævestad Vegårshei, Christina

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 11.01.2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Styremøtet er fra kl. 08.30-11.45. Møtet avholdes i Arendal

Detaljer

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi Handlingsplan Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2013-2015 1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk har blitt utfordret av rådet og rådmannsutvalget

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Videreføring av felles satsing på ehelse og velferdsteknologi i Østre Agder - omgjøring

Videreføring av felles satsing på ehelse og velferdsteknologi i Østre Agder - omgjøring ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/32 21.11.2016 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 16/133 24.11.2016 Kommunestyret Arkivref: 2016/1005-2 Saksbeh.: Laila Nylund,

Detaljer

Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder

Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder Østre Agder: 92 000 Setesdalsregionen: 7000 Region Kristiansand: 139 000 Lindesnesregionen 26 000 Listerregionen: 40 000

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011.

Referat fra møte i styret for Østre Agder onsdag 21.september 2011. Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Til: Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann

Detaljer

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar 2012 i kommunehuset på Vegårshei.

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar 2012 i kommunehuset på Vegårshei. Østre Agder Interkommunalt samarbeid for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli Arendal 20.fbruar 2012 Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 17.februar

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

Strategisk rammeplan. Erlend Kydland Faanes & Øyvind Johannesen. Kommunalsjefsforum

Strategisk rammeplan. Erlend Kydland Faanes & Øyvind Johannesen. Kommunalsjefsforum Strategisk rammeplan Erlend Kydland Faanes & Øyvind Johannesen Kommunalsjefsforum 05.03.15 Vedtak i Tvedestrand kommunestyre Tvedestrand kommunestyre vedtar at det igangsettes arbeid med å utarbeide et

Detaljer

Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2017

Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2017 Samhandling Helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2017 Prioriterte virksomhetsområder og tiltaksplan for 2017 Behandlet av Helse og omsorgslederforum (HLF) 27.01.2017 Godkjent av rådmannsgruppen i Østre

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret

EVALUERING AV ØSTRE AGDER. Mandat Vedtak i styret EVALUERING AV ØSTRE AGDER Mandat Vedtak i styret Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

PROSJEKTMANDAT KOMMUNEHELSESAMARBEIDET

PROSJEKTMANDAT KOMMUNEHELSESAMARBEIDET PROSJEKTMANDAT KOMMUNEHELSESAMARBEIDET Behandlet dato: 17.12.2013 6.2.2014 Behandlet av: Administrativ styringsgruppe Eiermøtet Utarbeidet av: Prosjektleder KHS Beslutning: Prosjektmandatet legges til

Detaljer

Strategiplan for SSHF 2015-2017

Strategiplan for SSHF 2015-2017 Strategiplan for SSHF 2015-2017 er Per Engstrand, fagdirektør OSS, 27. mai 2015 Fra plan til handling Planhierarki: Utviklingsplan Strategiplan er Andre planer Følges opp i: Virksomhetsplaner (foretakets/klinikkenes)

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI. Versjon

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI. Versjon Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI Versjon 1.0 2014-17 Innhold Innledning... 2 Eierstrategi... 2 Utarbeidelse av eierstrategi... 2 Eierstrategi... 2 Hensikt... 2 Kjernevirksomhet...

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 13.september 2017 kl i Tvedestrand administrasjonsbygg

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 13.september 2017 kl i Tvedestrand administrasjonsbygg Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 14.september 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 13.september 2017 kl. 08.30-12.00 i Tvedestrand administrasjonsbygg Disse møtte: Trond Aslaksen Risør,

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 7.juni 2017 kl i Arendal kultur- og ra dhus

Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 7.juni 2017 kl i Arendal kultur- og ra dhus Til Rådmenn i Østre Agder Arendal 9.juni 2017 Notat etter ra dmannsmøte i Østre Agder onsdag 7.juni 2017 kl. 8.30-12.00 i Arendal kultur- og ra dhus Disse møtte: Trond Aslaksen Risør, Ole Petter Skjævestad

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Fosen legevaktsenter, Ørland Møtedato: 21.3.2017 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Tor Langvold

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar:

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar: Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 03.11.2016 kl. 12.00 15.30, felles lunsj fra kl. 11.30 Møtested: Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Møtedeltakere:

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad kommune.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad kommune. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 21.november 2014 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 28.november 2014 på Lyngrillen i Gjerstad kommune. Det avholdes styremøte i Østre Agder torsdag

Detaljer

Kommunereformvedtak i det interkommunale samarbeidet i Østre Agder,

Kommunereformvedtak i det interkommunale samarbeidet i Østre Agder, Kommunereformvedtak i det interkommunale samarbeidet i Østre Agder, 2014-2016. Sak/dato 64/14, 19.09.2014 69/14, 16.10.14 73/14 16.10.2014 83/14, 28.11.2014 Kommunestrukturprosessen fylkesmannens forventninger

Detaljer

Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi i Agder

Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi i Agder Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi i Agder Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Helsenettverk Lister Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG

Helsenettverk Lister Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG Helsenettverk Lister 07.07.16 Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG Historikk Henvendelse Helsedirektoratet Vår 2015: 1. Nasjonal pilot ift. velferdsteknologi kronikergrupper

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Agder i front på e-helse og velferdsteknologi!

Agder i front på e-helse og velferdsteknologi! HELSE OG SOSIAL AVDELING Agder i front på e-helse og velferdsteknologi! Wenche P. Dehli Fremtidens utfordringer er spennende, men krevende! UTFORDRINGEN Flere eldre, høyere levealder Økt sykelighet hos

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator Mandat Listerrådet 2008: «Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom

Detaljer