Atlas Copco Control solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atlas Copco Control solutions"

Transkript

1 Atlas Copco Control solutions ES 6 Instruksjonsbok

2

3 Atlas Copco Control solutions ES 6 Instruksjonsbok Oversettelse av originale instruksjoner Merknad til copyright Uautorisert bruk eller kopiering av hele eller deler av innholdet er forbudt. Dette gjelder især varemerker, modellbetegnelser, delenumre og tegninger. Denne instruksjonsboken er gyldig for både CE- og ikke-ce-merkede maskiner. Den oppfyller kravene til instruksjoner i de relevante EU-direktivene som er angitt i Samsvarserklæringen Nr

4 Innholdsfortegnelse 1 Forebyggende sikkerhetstiltak SIKKERHETSIKONER FOREBYGGENDE SIKKERHETSTILTAK UNDER INSTALLASJON FOREBYGGENDE SIKKERHETSTILTAK UNDER DRIFT FOREBYGGENDE SIKKERHETSTILTAK UNDER VEDLIKEHOLD ELLER REPARASJON Generell beskrivelse INTRODUKSJON TRYKKMÅLING FOR ETT PUNKT SEKVENSMODUSEN EQUAL WEAR (LIK SLITASJE) TILPASNING TIL FLYTVARIASJONER VED HJELP AV KOMPRESSOR(ER) MED VARIABELT TURTALL Installasjon MÅLTEGNING INSTALLASJONSANVISNING TILKOPLINGSMETODER CAN-TILKOPLINGER FASTKOPLEDE TILKOPLINGER Detaljer om styringsenhet KONTROLLPANEL IKONER SOM BRUKES HOVEDSKJERM ES-KOMMANDOER KALLE OPP MENYER ES-MENY MENY FOR INNGANGER MENY FOR UTGANGER

5 4.9 TELLERE MENY FOR SETTPUNKT MENY FOR HENDELSESHISTORIKK TILGANGSNIVÅ MENYINNSTILLINGER MENY FOR UKETIDSSTYRING MENY FOR SERVICE MENY FOR BRUKERPASSORD INFORMASJONSMENY Oppsett og oppstart SYSTEMOPPSETT OPPSTART Samsvarserklæring

6 1 Forebyggende sikkerhetstiltak 1.1 Sikkerhetsikoner Forklaring Livsfare Advarsel Viktig merknad 1.2 Forebyggende sikkerhetstiltak under installasjon 1. Plasser enheten i kjølig og så ren omgivelsesluft som mulig. Se avsnittet Referanseverdier og begrensninger. 2. Under installeringen eller andre typer inngripener på en av de tilkoplede maskinene må maskinene stoppes og deaktiveres, og skillebryteren må åpnes og låses før vedlikehold og reparasjoner utføres. Som et ytterligere sikkerhetstiltak skal personer som slår på fjernstyrte maskiner, ta tilstrekkelige forholdsregler for å forvisse seg om at ingen kontrollerer eller utfører arbeider på maskinen. I den forbindelse skal et oppslag med formålstjenlig ordlyd festes til startanordningen. 3. Monter utstyret på et område som er fri for avgasser, damp og partikler som er brennbare, f.eks. løsemidler i maling, som kan føre til innvendig brann eller eksplosjon. 4. De elektriske tilkoplingene må stemme overens med de gjeldende bestemmelsene. Enheten må jordes og beskyttes mot kortslutning ved hjelp av sikringer i alle faser. En låsbar nettskillebryter skal være installert i nærheten av enheten. 5. For maskiner som styres av et sentralstyresystem, må det henges opp et skilt i nærheten av instrumentpanelet med påskriften: "Denne maskinen kan starte uten varsel". 6. På systemer med flere kompressorer skal manuelle ventiler installeres for å isolere hver enkelt kompressor. Det er ikke tilstrekkelig å isolere trykkluftsystemer med tilbakeslagsventiler. 7. Sikkerhetsanordningene må aldri fjernes eller endres. Se også følgende forebyggende sikkerhetstiltak: Forebyggende sikkerhetstiltak under drift og Forebyggende sikkerhetstiltak under vedlikehold eller reparasjon. Disse sikkerhetsforanstaltningene gjelder elektriske enheter. Se relevant instruksjonsbok for sikkerhetstiltak som gjelder for tilkoplet utstyr. Noen sikkerhetstiltak er generelle og dekker flere maskintyper og utstyr. Følgelig vil en del av beskrivelsene ikke gjelde for din enhet

7 1.3 Forebyggende sikkerhetstiltak under drift Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at disse forebyggende tiltakene ikke er respektert, eller som følge av at alminnelig forsiktighet og tilbørlig aktsomhet ikke er utvist ved installasjon, drift, vedlikehold eller reparasjonsarbeider, også når dette ikke er særskilt omhandlet i denne boken. 1. Personer som slår på fjernstyrte maskiner, skal ta tilstrekkelige forholdsregler for å forvisse seg om at ingen kontrollerer eller utfører arbeider på maskinen. I den forbindelse skal et oppslag med formålstjenlig ordlyd festes til fjernstartanordningen. 2. Bruk aldri enheten i nærheten av brennbare eller giftige gasser, damp eller partikler. 3. Bruk aldri enheten under eller over dennes grenseverdier. 4. Ikke bruk enheten der det er brennbare eller giftige gasser, damp eller partikler. 5. Hold alle kabinettdører og paneler lukket under drift. Lukene kan bare åpnes en kort stund, f.eks. for å utføre rutinekontroller. 6. Personer som oppholder seg i omgivelser eller rom hvor lydtrykksnivået kommer opp i eller overskrider 90 db(a), skal bruke hørselsvern. 7. Kontroller regelmessig at: Alle beskyttelsesdeksler og festeelementer er på plass og trukket til Alle slanger og/eller rør er i god stand, forsvarlig festet og ikke gnisser mot noe det ikke forekommer lekkasjer alle strømledninger er forsvarlig festet og i god stand 8. Sikkerhetsanordningene må aldri fjernes eller endres. Se også følgende forebyggende sikkerhetstiltak: Forebyggende sikkerhetstiltak ved installering og Forebyggende sikkerhetstiltak ved vedlikehold eller reparasjon. Disse sikkerhetsforanstaltningene gjelder elektriske enheter. Se relevant instruksjonsbok for sikkerhetstiltak som gjelder for tilkoplet utstyr. Noen forebyggende sikkerhetstiltak er generelle og dekker flere typer maskiner og utstyr. Følgelig vil en del av beskrivelsene ikke gjelde for din maskin. 1.4 Forebyggende sikkerhetstiltak under vedlikehold eller reparasjon Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at disse forebyggende tiltakene ikke er fulgt, eller som følge av at alminnelig forsiktighet og tilbørlig aktsomhet ikke er utvist ved installasjon, drift, vedlikehold eller reparasjonsarbeider, også når dette ikke er særskilt omhandlet i denne boken. 1. Bruk bare egnet verktøy til vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. 2. Bruk bare originale reservedeler. 3. I tillegg skal et varselskilt med en påskrift, f.eks. "Arbeid pågår enheten må ikke startes", festes til startanordningen, inkludert alle eksterne startanordninger. 4. Personer som slår på fjernstyrte maskiner, skal ta tilstrekkelige forholdsregler for å forvisse seg om at ingen kontrollerer eller utfører arbeider på maskinen. I den forbindelse skal et oppslag med formålstjenlig ordlyd festes til fjernstartanordningen. 5. Bruk aldri brennbare løsemidler eller karbontetraklorid til rengjøring av deler. Treff forebyggende sikkerhetstiltak mot giftig damp i rensevæsker. 6. Vær ytterst nøye med rensligheten i forbindelse med vedlikehold og reparasjonsarbeider. Unngå tilsmussing ved å dekke til delene og ubeskyttede åpninger med en ren klut, papir eller teip

8 7. Bruk aldri en lyskilde med åpen flamme til innvendig inspeksjon av en enhet. 8. Alle regulerings- og sikkerhetsanordninger skal vedlikeholdes nøye for å sikre at de fungerer på riktig måte. De skal ikke settes ut av funksjon. 9. Før maskinen klargjøres for bruk etter vedlikehold eller reparasjon, må man kontrollere at arbeidstrykk, temperaturer og tidsinnstillinger er riktige. Kontroller at alle betjenings- og sikkerhetsstoppanordninger er montert og fungerer som de skal. 10. Sørg for at verktøy, løse deler eller filler ikke glemmes igjen i eller på enheten. 11. Bruk aldri kaustiske løsemidler som kan skade materialene i enheten. Se også følgende forebyggende sikkerhetstiltak: Forebyggende sikkerhetstiltak under installasjon og Forebyggende sikkerhetstiltak under drift. Disse sikkerhetsforanstaltningene gjelder elektriske enheter. Se relevant instruksjonsbok for sikkerhetstiltak som gjelder for tilkoplet utstyr. Noen forebyggende sikkerhetstiltak er generelle og dekker flere typer maskiner og utstyr. Følgelig vil en del av beskrivelsene ikke gjelde for din maskin. Enheter og/eller brukte deler bør avhendes på en miljøvennlig og sikker måte, og i samsvar med lokale anbefalinger og lovgivning

9 2 Generell beskrivelse 2.1 Introduksjon Beskrivelse ES 6, oversiktsbilde ES 6 er et frittstående sentralt styringssystem som regulerer nettrykket innen programmerbare grenser ved å starte og stoppe, pålaste og avlaste (for kompressorer med fast turtall) eller regulere turtallet (VSDkompressorer) for de tilkoplede kompressorene i henhold til en programmert algoritme (se avsnittet Sekvensmodusen Lik slitasje. Det kan koples til opptil seks kompressorer som er koplet til et felles luftnett. ES 6 kan kontrollere kompressorer med fast turtall samt frekvensomformerdrevne kompressorer (VSD). Atlas Copco-kompressorer med fast turtall kan ha hvilken som helst Elektronikon -regulator, eller de kan styres av trykkbryter. VSD-kompressorer må imidlertid ha en fjerdegenerasjons (MkIV) eller femtegenerasjons (Mk5) Elektronikon -regulator for å ha alle styringsalternativene. VSD-kompressorer fra andre produsenter kan bare startes og stoppes av ES 6 via digitale kontakter. Statusen for hver kompressor kan kontrolleres på displayet. Driftsparameterne er tilgjengelige via menyen. ES 6 består av et metallskap med: en Elektronikon Graphic Plus-kontroller (Mk5) en ekspansjonsmodul av typen I/O 2 (delenummer ) En 4 20 ma trykkgiver (leveres separat) En strømforsyningstransformator, sikringer og ledninger. Typer styreenheter I årenes løp er det utviklet mange ulike versjoner av Elektronikon - regulatoren. En kort oversikt:

10 Elektronikon MkI- og MkII-regulatorer Elektronikon MkIII Low Range (LR)-regulator Elektronikon MkIII High Range (HR)-regulator med 4 x 16 display

11 Elektronikon MkIII High Range (HR)-regulator med 4 x 40 display Elektronikon I MkIV (A-kontroller) Elektronikon II MkIV (B-kontroller)

12 Elektronikon III MkIV (D-kontroller) Elektronikon-kontroller (Mk5) Elektronikon Graphic-kontroller (Mk5)

13 Elektronikon Graphic Plus-kontroller (Mk5) 2.2 Trykkmåling for ett punkt Beskrivelse ES 6 måler nettrykket ved hjelp av en 4 20 A trykkgiver (P) som er koplet til I/O 2-modulen i ES 6-skapet. ES 6 styrer kompressorene i nettverket for å holde trykket innenfor grensene for det programmerte trykkbåndet. Som et alternativ eller en reserve kan en annen trykkføler (0 5 V transduser) brukes. Denne andre eller ekstra føleren må koples til I/O2-modulen. To trykkbånd er tilgjengelige. Et skifte mellom trykkbåndene kan utføres på ulike måter (uketidsbasert, bryterstyrt, via displaymenyen eller via CAN-kommunikasjon)

14 2.3 Sekvensmodusen Equal Wear (Lik slitasje) Beskrivelse I denne driftsmodusen styrer ES 6 de tilkoplede kompressorene ut fra resultatet av følgende kontroller: Stilling for målt trykk mot det valgte trykkbåndet Prioriteringskontroll Kontroll for kompressortilgjengelighet Kontroll for lik slitasje Prioriteringskontroll Det finnes to prioriteringslister. Det kan angis seks prioriteringsnivåer for hver prioriteringsliste. Jo lavere nummer på prioriteringsnivået, jo høyere prioritet: Maskiner på nivå 1 startes først, mens de på nivå 6 startes sist. Hver kompressor kan gis en egen prioritet. Kompressorer med samme prioriteringsnivå har samme prioritet. Innenfor en gruppe kompressorer med samme prioritet blir VSD-kompressoren (hvis tilgjengelig) den topplastede maskinen. VSD-kompressoren startes først og stoppes sist innen prioriteringsgruppen. Den kompressoren med variabelt turtall som har den høyeste plasseringen, blir VSD-styringskompressoren. Hvis mer enn én VSD-kompressor plasseres på dette prioriteringsnivået, blir kompressoren med færrest driftstimer styrings-vsd (topplastet VSD). De(n) andre styres som en kompressor med fast turtall. Det vil si at de(n) kjører ved det maksimale motorturtallet når de(n) startes. Det kan skiftes mellom prioriteringslistene på to måter med styreenheten: Manuelt skift: Det velges en ny liste manuelt. Tidsbasert skift: Listen skifter automatisk i henhold til en programmert liste (for eksempel mandag prioriteringsliste 1, tirsdag prioriteringsliste 2 osv.). Tilgjengelighetskontroll Før en kompressor i en gruppe startes, utføres det en tilgjengelighetskontroll. Dette betyr at bare kompressorene som kjører i avlastet tilstand, eller som er klare til å startes, tas med i betraktningen. En kompressor er utilgjengelig hvis: minste stopptid ikke er nådd ennå kompressoren er stoppet det er trykt på nødstoppknappen. det ikke er kommunikasjon med ES 6 Equal Wear (Lik slitasje) Innenfor gruppen med kompressorer som har lik prioritet, startes den tilgjengelige kompressoren med færrest driftstimer først, og kompressorene med flest driftstimer stoppes først. Unntak: Dette gjelder ikke når prioriteringsgruppen inneholder VSD-styringskompressoren. De andre VSDkompressorene kjører som kompressorer med fast turtall

15 Midlertidig aktivering av en beredskapsmaskin Ved hjelp av prioriteringslistene kan en beredskapsmaskin aktiveres i en bestemt tidsperiode for å opprettholde den optimale tilstanden for maskinen. I eksempelet nedenfor er den siste maskinen (nummer 6) angitt som beredskapsmaskin (prioriteringsliste 1). Den aktiveres bare når alle de andre maskinene allerede er i drift. Den optimale tilstanden for maskinen kan opprettholdes ved å endre sekvensen slik at beredskapskompressoren får høyest prioritet (prioriteringsliste 2). Dette kan gjøres ved å endre listene manuelt eller ved å bruke tidsbasert skift. Eksempel: Kompressornu mmer Prioriteringsliste 1 Prioriteringsliste 2 Prioritering snivå 1 VSD 1 VSD 1 2 Fast turtall 1 Fast turtall 2 3 Fast turtall 1 Fast turtall 2 4 Fast turtall 1 Fast turtall 2 5 Elektropneumatisk 1 Elektropneumatisk 2 6 Elektropneumatisk 2 Elektropneumatisk 1 Prioritering snivå 2.4 Tilpasning til flytvariasjoner ved hjelp av kompressor(er) med variabelt turtall Beskrivelse Hvis en kompressor med variabelt turtall er installert, brukes den til å oppfylle de skiftende kravene til luftnettet. Når to kompressorer kjøres, kjøres kompressoren med fast turtall 100 % pålastet, mens kompressoren med variabelt turtall brukes til å finjustere trykket. Hvis det koples til en VSD fra en annen produsent, sammen med en rekke kompressorer med fast turtall, må denne VSDen styres via ekstern start/stopp-kommando (lite trykkbånd). Settpunktet må være lavere enn innstillingen for lavt trykkbånd for ES 6. Hvis det er mer enn én VSD-kompressor, blir Atlas Copco VSD-kompressoren styringskompressoren. VSDen fra andre produsenter kjører som en kompressor med fast turtall

16 3 Installasjon 3.1 Måltegning Mål

17 3.2 Installasjonsanvisning Fremgangsmåte Fest ES 6 på en vegg (f.eks. i kompressorrommet). Ta de følgende maksimale kabellengdene med i betraktningen: 250 m (820 fot) for et CAN-nettverk 500 m (1640 fot) hvis det er installert en repeater, 970 m (3180 fot) hvis det er installert to repeatere og én CAN-bro m (3280 fot) mellom trykkgiveren og ES 6. Trykkgiveren bør være koplet til en luftbeholder for å unngå trykksvingninger. Vibrasjoner må også unngås. Det anbefales også at trykkgiveren koples til via ventiler, slik at den kan byttes ut etter isolering og trykkutjevning. Trykkgiveren må installeres i loddrett posisjon for å unngå opphoping av kondensat. Isoler og trykkavlast den delen av luftnettet som trykkgiveren skal koples til. Lag et gjengehull (ISO R 1/4) i den trykkavlastede delen av luftnettet. Skru trykkgiveren på plass. Kable trykkgiveren til modulen for sentralstyresystemet. Ta pinnenumrene i koplingsskjemaet, som leveres med enheten, med i betraktningen

18 3.3 Tilkoplingsmetoder Generelt Referanse Beskrivelse (1) Kommunikasjon (2) Tilkoplingskanal 1 til 6 Det finnes en tilkoplingskanal for hver kompressor. For ES 6 kan seks tilkoplingskanaler velges, konfigureres og brukes for å kople til kompressorer. Fysiske tilkoplingsmuligheter En kompressor kan koples til ES 6 på tre forskjellige måter: 1. CAN (LAN) I et CAN-nettverk (Controller Area Network) kan alle kompressorene og styreenhetene i et nettverk koples sammen ved hjelp av en enkelt trekjernekabel, som er kjedekoplet fra én enhet til den neste. CANnettverket fungerer som et universelt kommunikasjonssystem som kan brukes til både styring og overvåking. Til denne typen tilkopling brukes regulatorens LAN-tilkopling. 2. CANBox-grensesnitt CANBox-grensesnittet kan brukes for kompressorer med fast turtall som ikke kan koples direkte til et CAN-nettverk. Denne DIN-skinnemonterte boksen fungerer som et grensesnitt mellom tradisjonelle digitale og analoge I/O og CAN-nettverket. Det er nødvendig med én CANBox for hver kompressor. 3. Fastkoplet ES 6 kan også styre alle typer kompressorer med fast turtall ved hjelp av en serie digitale inntak og uttak. I dette tilfellet må kompressoren være fastkoplet til ES 6. Kople til Atlas Copco-kompressorer som har Elektronikon MkIV-regulator eller Mk5-regulator Den enkleste måten å kople disse maskinene til ES 6 på er via CAN-nettverket. En enkelt maskin kan koples direkte til ES 6. Flere maskiner kan også koples sammen og deretter koples til, som vist nedenfor:

19 Noen eldre versjoner av MkIV-styreenheten har begrensede styringsmuligheter som gir utilstrekkelig kontroll over CAN-nettverket, eller de mangler rett og slett LAN-tilkopling. I slike tilfeller finnes det to alternativer: Bytt ut styreenheten med den gjeldende versjonen (se detaljer nedenfor). Kople til maskinen via fastkopling. Se avsnittet Kabelforbindelse. Regulatorer med begrenset CAN-funksjon Delenummer Brukes på Delenummer for utskiftningsregulator Elektronikon I GA 5-90 C Elektronikon I GA 5-90 C Elektronikon I GA 5-90 C Elektronikon I GA 5-90 C Elektronikon II GA C Elektronikon II GA C Kople til Atlas Copco-maskiner med Elektronikon MkIII Forrige generasjon Elektronikon -kontroller ble levert i to versjoner Low Range og High Rrange. En av hovedforskjellene mellom de to variantene var kommunikasjonsegenskapene. Informasjonen nedenfor forklarer egenskapene for hver versjon: Elektronikon MkIII Low Range-kontroller (delenummer x) Det finnes to tilkoplingsmuligheter for denne kontrolleren: CANBox-grensesnittet kan brukes (delenummer ), noe som betyr at maskinen bruker CAN-nettverket for å kommunisere med ES 6. Maskinen kan også koples fast direkte til ES 6. I begge tilfellene er det nødvendig å gjennomføre noen små endringer inne i det elektriske koplingsskapet. Mer spesifikt må det legges til to reléer, ett for å signalisere driftsstatusen og ett for å signalere pålastnings-/avlastningsstatusen. Elektronikon MkIII High Range-kontroller (delenummer x) Hvis High Range-versjonen av MkIII omfatter ekstramodulen COM 1, er den enkleste måten å kople maskinen til ES 6 på å legge til et Combox-S-grensesnitt (delenummer ), som omdanner all kommunikasjon til CAN. Kompressoren kan også koples fast direkte til ES 6. Hvis maskinen ikke omfatter en COM 1-modul, finnes det tre muligheter: Bruk både en COM 1 (delenummer ) og en Combox-S. Bruk et CANBox-grensesnitt (delenummer ). Kople maskinen fast direkte til ES

20 Kople til Atlas Copco-maskiner med Elektronikon MkI eller MkII Combox-S er det alternativet som er enklest å installere, og det gir den mest fleksible og fullstendige kommunikasjonsmekanismen. Derfor er dette den anbefalte tilkoplingsmetoden for ES

21 Kople til elektropneumatiske maskiner og maskiner fra andre produsenter enn Atlas Copco Disse maskinene kan kobles til ES 6 på to forskjellige måter: Legg til CANBox-grensesnitt (delenummer ) for hver maskin, og bruk deretter CANnettverket. Kople hver maskin fast direkte til ES

22 Tilkopling av elektropneumatiske maskiner eller maskiner som ikke er produsert av Atlas Copco I avsnittet Kabelforbindelse finner du mer informasjon om hvordan maskiner koples fast til ES 6. Du finner en fullstendig oversikt over installering, konfigurering og bruk av CANBox i instruksjonsboken for CANBox som leveres med CANBox-maskinvaren. Referanser Referanse Beskrivelse (1) CAN-nettverk (2) CANBox-grensesnitt (3) ComBox S (4) Fastkoplet tilkopling (5) RS232 (6) Elektronikon MkIII Low Range (7) Elektronikon MkIII High Range uten COM 1 (8) Elektronikon MkIII High Range med COM 1 (9) Elektronikon MkI eller MkII

23 Referanse Beskrivelse (10) Kompressorer med elektropneumatisk styring eller maskiner som ikke er produsert av Atlas Copco 3.4 CAN-tilkoplinger CAN-adresser ES 6 kan koples til gjennom et LAN-nettverk (CAN-teknologi). Tilkoplingspunktet på ES 6 er merket LAN. For tilkoplinger som er koplet til via et LAN-nettverk, må det brukes riktige CAN-adresser. Riktig CAN-adresse må angis på hver kompressor, CANBox eller Combox S, avhengig av kanalen: Bare CAN-adressene fra 1 til 6 kan brukes. Kanal CAN-adresse Kanal 1 1 Kanal 2 2 Kanal Kanal 6 6 CAN-adresse For ES 6 må det brukes en CAN-adresse mellom 1 og 30. Standard CAN-adresse for ES 6 er 31. Etter nedlasting må CAN-adressen endres manuelt. Alle tilgjengelige CAN-adresser kan brukes, men CAN-adressen 30 foretrekkes. Se avsnittet Menyinnstillinger Nettverkinnstillinger hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontrollerer eller tilpasser denne parameteren. 3.5 Fastkoplede tilkoplinger Beskrivelse Stopp kompressorene, og slå av strømmen før du begynner tilkoplingsprosessen. På ES 6 er det to digitale inntak og to reléuttak for hver tilkoplingskanal. Nødvendige inntak: kompressorstatusindikasjon, kompressoren stoppet/kjører

24 kompressorstatusindikasjon, kompressoren avlastet/pålastet Tilgjengelige uttak: kontakt for å styre valget mellom lokal styring og fjernstyring gjennom ES 6 kontakt for å styre pålastet/avlastet tilstand gjennom ES 6 Kople til kompressoren Velg riktig inntaks- og uttakskontakter i listen nedenfor. Tilkoplingskanal Kontaktklemmer Beskrivelse Kanal 1, digital pålast/avlast 3 X 33, DIO4 Digital kopling 1, motorstatus [4703] 3 X 33, DIO5 Digital kopling 1, pålast.status [4704] 3 X 30, K04 Digital kopling 1, lokal/ekstern [4804] 3 X 30, K05 Digital kopling 1, pålast/avlast [4805] Kanal 1, digital start/stopp 3 X 33, DIO4 Digital start/drift 1 [7086] 3 X 30, K04 Digital start/drift 1 [7080] Kanal 2, digital pålast/avlast 3 X 33, DIO6 Digital kopling 2, motorstatus [4705] 3 X 33, DIO7 Digital kopling 2, pålast.status [4706] 3 X 30, K06 Digital kopling 2, lokal/ekstern [4806] 3 X 30, K07 Digital kopling 2, pålast/avlast [4807] Kanal 2, digital start/stopp 3 X 33, DIO6 Digital start/drift 2 [7087] 3 X 30, K06 Digital start/drift 2 [7081] Kanal 3, digital pålast/avlast 3 X 33, DIO8 Digital kopling 3, motorstatus [4707] 3 X 33, DIO9 Digital kopling 3, pålast.status [4708] 3 X 30, K08 Digital kopling 3, lokal/ekstern [4808] 3 X 30, K09 Digital kopling 3, pålast/avlast [4809] Kanal 3, digital start/stopp 3 X 33, DIO8 Digital start/drift 3 [7088] 3 X 30, K08 Digital start/drift 3 [7082] Kanal 4, digital pålast/avlast 3 X 33, DIO10 Digital kopling 4, motorstatus [4709] 3 X 33, DIO11 Digital kopling 4, pålast.status [4710] 3 X 32, K10 Digital kopling 4, lokal/ekstern [4810] 3 X 32, K11 Digital kopling 4, pålast/avlast [4811] Kanal 4, digital start/stopp 3 X 33, DIO10 Digital start/drift 4 [7089] 3 X 32, K10 Digital start/drift 4 [7083] Kanal 5, digital pålast/avlast 3 X 33, DIO12 Digital kopling 5, motorstatus [4711] 3 X 33, DIO13 Digital kopling 5, pålast.status [4712] 3 X 32, K12 Digital kopling 5, lokal/ekstern [4812] 3 X 32, K13 Digital kopling 5, pålast/avlast [4813] Kanal 5, digital start/stopp 3 X 33, DIO12 Digital start/drift 5 [7090] 3 X 32, K12 Digital start/drift 5 [7084] Kanal 6, digital pålast/avlast 3 X 33, DIO14 Digital kopling 6, motorstatus [4713] 3 X 33, DIO15 Digital kopling 6, pålast.status [4714]

25 Tilkoplingskanal Kontaktklemmer Beskrivelse 3 X 32, K14 Digital kopling 6, lokal/ekstern [4814] 3 X 32, K15 Digital kopling 6, pålast/avlast [4815] Kanal 6, digital start/stopp 3 X 33, DIO14 Digital start/drift 6 [7091] 3 X 32, K14 Digital start/drift 6 [7085] Tegning som forklarer hvordan du kopler til en elektropneumatisk styrt kompressor Betegnelse Beskrivelse Plassering Stop Stopp Start Start Start Motor Startmotor Ka Linjerelé Elektrisk skap Kb Startrelé Elektrisk skap Kt Tidsrelé, forsinket motorstopp Elektrisk skap KR ES kontrollrelé Skal legges til P Kompressorens luftbryter Elektrisk skap Y Magnetventil, pålastning/avlastning kompressor Elektrisk skap K Local Remote ES lokalt/eksternt relé Elektronikon KL/UL ES pålastnings-/avlastningsrelé Elektronikon

26 4 Detaljer om styringsenhet 4.1 Kontrollpanel Deler og funksjoner Kontrollpanel Referanse Betegnelse Funksjon 1 Display Viser driftsstatus for ES 6 og ikoner for navigering på menyen. 2 Piktogram Automatisk drift 3 Piktogram Generell alarm 4 Lysdiode for generell alarm Blinker ved varsel om sikkerhetsstopptilstand. 5 Piktogram Service 6 Lysdiode for service Lyser når service er påkrevd. 7 Lysdiode for automatisk drift Angir at regulatoren styrer kompressoren automatisk. 8 Lysdiode for spenning tilkoplet Angir at spenningen er slått på. 9 Piktogram Spenning tilkoplet 10 Enter-knappen Tast som brukes til å velge merket parameter. 11 Escape-knappen (Esc) Brukes til å gå til forrige skjerm eller avslutte gjeldende handling. 12 Rulleknapper knapper som brukes til å rulle gjennom menyen. 13 Stoppknapp Knapp som brukes til å stoppe ES 6. Lysdioden (7) slukner. 14 Startknapp Knapp som brukes til å starte ES 6. Lysdioden (7) lyser, noe som viser at ES 6 er i drift

27 4.2 Ikoner som brukes Statusikoner Betegnelse Ikon Beskrivelse Stoppet / i drift Når ES 6 styrer de tilkoplede enhetene, roterer ikonet. ES 6 er stoppet. Automatisk omstart Automatisk omstart etter spenningsbortfall er aktivert Uketidsstyring Uketidsstyring er aktivert Aktive vernefunksjoner Nødstopp ES har stoppet alle tilkoplede enheter Utfall Advarsel Service Service nødvendig

28 Inngangsikoner Ikon Beskrivelse Trykk Pålast/avlast kompressor Digital inngang Frekvensomformerdrevet kompressor Systemikoner Ikon Beskrivelse Feil ved ekspansjonsmodul Nettverk Generell alarm Regulering Generelt Tilgangsnøkkel/brukerpassord Menyikoner Ikon Beskrivelse ES-kommandoikon Diagramikon Service

29 Ikon Beskrivelse Alarmer (varsler, sikkerhetsstopper) Uketidsstyring Info Tellere Settpunkt Innganger Utganger ES Hendelseshistorikk (lagrede data) Innstillinger Navigeringspiler Ikon Beskrivelse Opp Ned 4.3 Hovedskjerm Beskrivelse Når spenningen slås på, vises hovedskjermen automatisk. Hovedskjermoppsettet styres av brukerens preferanser. Det er fem alternativer: 1. ES-hovedskjerm Dette er den grunnleggende visningsmodusen for ES

30 Typisk oppsett for ES-hovedskjermen 2. Diagramvisning (høy oppløsning) Denne visningen viser svingningene i nettrykket per minutt. Diagramvisning (typisk) 3. Diagramvisning (medium oppløsning) Denne visningen ligner den ovenfor, med her vises svingningene i nettrykket per time. 4. Diagramvisning (lav oppløsning) Denne visningen viser svingningene i nettrykket per dag Value Lines-visning Denne visningsmodusen er best egnet til å styre kompressorene som er koplet til ES 6. Den brukes ikke for ES 6. Valg av skjermoppsett Hvis du vil veksle mellom de ulike skjermoppsettene, velger du ikonet ytterst til høyre på kontrollikonlinjen og trykker på Enter. En skjerm som den nedenfor, vises:

31 Velg ønsket oppsett, og trykk på Enter-tasten. Ikonet for det valgte skjermoppsettet vises ytterst til høyre på kontrollikonlinjen (linje (2) i bildet nedenfor). Detaljert beskrivelse Eksempel på ES 6-hovedskjermen (typisk) På ES-hovedskjermen er det en oversikt over driftsstatusen for de tilkoplede kompressorene (tilstander, alarmer osv.). Se avsnittet Ikoner som brukes hvis du vil ha informasjon om ikonene som vises. Skjermen har fire hoveddeler: (1) Meny og navigeringsmeldinger: Ikonet ES-kommandoer er merket av: Det er et grått område rundt ikon nummer to på linjen (2), og teksten ES-kommandoer vises. Knappen Meny kan velges for å gå til menyskjermen

32 (2) Kontrollikoner (fra venstre til høyre): Når ES 6 styrer de tilkoplede kompressorene, vises det roterende ikonet. Hvis ES 6 er stoppet, vises. Ikonet ES-kommandoer er en snarvei som brukes til å starte og stoppe ES 6. Se også avsnittet om ESkommandoer. Reguleringsikonet er en snarvei til trykkinnstillingene. Se også avsnittet om settpunktmenyen. Ikonet Automatisk omstart etter spenningsbortfall vises bare hvis funksjonen er aktivert. Se også avsnittet om menyinnstillinger. ES-ikonet til høyre viser at ES-hovedskjerm er valgt. (3) Status for tilkoplede kanaler: Kompressor 1 er en VSD-kompressor (vises av frekvensomformerikonet under linjen) som ikke kjører ved full hastighet (noe som vises ved at linjen ikke er helt fylt). Den brukes til å fininnstille nettrykket (vises av den gule fargen). Kompressorene 2, 3, 5 og 6 har fast turtall, og de går pålastet (vises av at linjen er helt fylt). Den blå fargen viser at de brukes som grunnleggende pålastningskompressor. For kompressor 3 vises det en servicemelding (fremkommer av serviceikonet). På kompressorens styreenhet er det nærmere informasjon. Kompressor 4 er en VSD-kompressor som kjører ved full hastighet. Den vannrette linjen under kompressor 5 angir den neste handlingen (stopp eller avlast) som er planlagt for denne kompressoren. Kompressor 6 er styrt av trykkbryter (vises av ikonet for digitalt inntak). Den går fullstendig pålastet (vises av at linjen er helt fylt). (4) ES 6-trykkbånd og indikasjon på målt trykk: 10,00 bar: øvre nivå for trykkbånd 6,83 bar: faktisk trykk 7,00 bar: nedre nivå for trykkbånd

33 4.4 ES-kommandoer Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, ES-kommandoer Funksjon Brukes til å starte og stoppe ES 6. Menyen brukes også til å tilbakestille ES 6. Fremgangsmåte Gå til hovedskjermen og bruk rulletastene til å velge ikonet ES-kommandoer: Trykk deretter på Enter-tasten. Følgende skjerm vises:

34 Etter at elementet er valgt, trykker du på Enter-tasten på styreenheten for å bekrefte valget. Kommandoen Tilbakestill brukes til å tilbakestille ES 6 etter en feil. 4.5 Kalle opp menyer Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Beskrivelse Når spenningen er slått på, vises hovedskjermen automatisk (se også avsnittet Hovedskjerm): ES 6-hovedskjermen vises (typisk) Bruk rulletastene til å velge knappen Meny, og trykk på Enter for å vise skjermen Meny

35 Følgende skjerm vises: Skjermen Meny (1) Meny (2) Regulering På skjermen vises det en rekke ikoner (se avsnittet Ikoner som brukes). Hvert ikon står for et menypunkt. Reguleringsikonet er valgt som standard. Statuslinjen (2) viser navnet på menyen som tilsvarer det valgte ikonet. Bruk rulleknappene til å velge ønsket ikon. Trykk på Enter-tasten for å aktivere ønsket meny, eller trykk på Escape-tasten for å gå tilbake til hovedskjermen. 4.6 ES-meny Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper

36 Menyikon, ES Funksjon Brukes til å hente frem eller endre informasjon om antall tilkoplede enheter, slå ES på/av, vise og endre innstillingene for trykkbånd osv. Se også avsnittet om systemoppsett. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulletastene til å flytte markøren til ES-ikonet (se avsnittet Menyikon ovenfor). Trykk deretter på Enter-tasten på styreenheten. Følgende skjerm vises: (1) Hoved (2) Slave 1 (3) Slave 2 (4)... På skjermen vises det en liste over alle maskinene i nettverket, dvs. én hovedmaskin (ES 6) og opptil seks slaver. Hvis noe skal endres, velger du ønsket element og trykker på Enter (i bildet ovenfor er hovedmaskinen valgt, noe som vises ved at bakgrunnen er lysegrå). En skjerm som den nedenfor, vises:

37 (1) Hoved (2) ES På eller Av (3) Antall kompressorer Mellom 1 og 6 (4) Trykkbånd 1 høyt Som vist (5) Trykkbånd 1 lavt Som vist (6) Modifiser Med rulletastene kan også andre elementer gjøres synlige: (1) Hoved (2) Trykkbånd 2 høyt Som vist (3) Trykkbånd 2 lavt Som vist (4) Trykkbånd i bruk Trykkbånd 1 eller 2 (5) Digitalt trykkbåndvalg Kan være Av eller På. Når funksjonen er På, kan trykkbåndet for ES-styringen skiftes digitalt. (6) Modifiser Når du blar nedover, blir flere innstillinger synlige. Se avsnittet Systemoppsett hvis du vil ha en fullstendig oversikt. Knappen Modifiser velges automatisk. Hvis du trykker på Enter, kan det uthevede elementet justeres. Tilsvarende kan innstillingene for tilkoplede slavemoduler vises og redigeres. Se også avsnittet Systemoppsett:

38 4.7 Meny for innganger Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, Innganger Funksjon Hente frem faktisk målte data samt status for noen inntak, for eksempel nødstoppbryteren. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til Inputs-ikonet (se avsnittet om Meny-ikonet ovenfor). Trykk på Enter-knappen. Følgende skjerm vises: (1) Innganger (2) Nettrykk

39 (3) Nettrykk 2 (4) Nødstopp (5) Kontakt drift (6) Modifiser Vinduet viser en liste over alle innganger og deres tilhørende ikoner og avlesninger. Hvis en inngang er i tilstanden varsel eller sikkerhetsstopp, erstattes det originale ikonet med henholdsvis et varselikon eller et ikon for sikkerhetsstopp. Hvis noe skal endres: Velg modifiseringsknappen (lysegrå bakgrunn), og trykk på Enter på styreenheten. En skjerm som den nedenfor, vises: Det første elementet er uthevet med en lysegrå farge. Hvis det vises et lite diagramikon under elementet, betyr det at de digitale inntakene vises i diagrammet på hovedskjermen (hvis valgt). Trykk på Enter på nytt hvis du vil fjerne de digitale inntakene fra hoveddiagrammet. Et popup-vindu åpnes: (1) Hoveddiagramsignal (2) Fjern fra hoveddiagram Det vises et bekreftelsesvindu (2): Velg Ja for å fjerne eller Nei for å lukke vinduet uten å endre noe. Følg trinnene nedenfor hvis du ønsker å endre inntakene i diagrammet:

40 Klikk på modifiseringsknappen, og fjern inntakene ved å følge instruksene ovenfor. Velg deretter det neste elementet i listen, og trykk på Enter på styreenheten. Det vises et vindu der det valgte elementet må angis som hoveddiagramsignal. Trykk på Enter-tasten for å bekrefte. (1) Hoveddiagramsignal (2) Angi som hoveddiagramsignal Merk: Hvis tidligere inntak fremdeles er på diagrammet, vises følgende skjerm: Velg JA for å bekrefte eller Nei for å avslutte handlingen uten å endre noe. Den aktive knappen er uthevet med grå bakgrunn. Bruk venstre/høyre rulletast for å gjøre endringer

41 4.8 Meny for utganger Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, Utganger Funksjon For å hente frem informasjon om faktisk status for bestemte utganger. Hvis en utgang er i tilstanden varsel eller sikkerhetsstopp, erstattes det originale ikonet med henholdsvis et varselikon eller et ikon for sikkerhetsstopp. Listen kan ikke endres. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til ikonet Utganger (se avsnittet Menyikon ovenfor). Trykk på Enter-knappen. En skjerm som den nedenfor, vises:

42 Eksempel på en meny for utganger (1) Utganger (2) Generell sikkerhetsstopp (3) Startpuls 4.9 Tellere Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, Tellere Funksjon Brukes til å kalle opp

43 Driftstid per ID Antallet timer ES 6 har vært i drift Driftstid for ES 6 Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene for å flytte markøren til ikonet for Tellere (se avsnittet om Menyikonet ovenfor) Trykk på Enter-knappen. En skjerm som den nedenfor, vises: (1) Tellere (2) Driftstid ID 1 (3) Driftstid ID 2 (4) Driftstid ID 3 (5) Driftstid ID 4 Når det blas nedover, vises resten av dataene på skjermen: (6) Driftstid ID 5 (7) Driftstid ID 6 (8) Modultimer (9) Driftstimer

44 4.10 Meny for settpunkt Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, settpunkt Funksjon Operatøren kan om ønskelig programmere to trykkbånd: (trykkbånd 1 høyt/lavt og trykkbånd 2 høyt/lavt). Menyen brukes også for å velge det aktive trykkbåndet. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Trykk på Enter-tasten (settpunktikonet (se avsnittet om menyikon ovenfor) er valgt som standard). Følgende skjerm vises: Og ved bruk av rulletastene:

45 (1) Regulering (2) Trykkbånd 1 høyt (3) Trykkbånd 1 lavt (4) Trykkbånd 2 høyt (5) Trykkbånd 2 lavt (6) Modifiser (7) Trykkbånd i bruk (8) Trykkbånd 1 (9) Digitalt trykkbåndvalg (10) Av Trykk på knappen Modifiser for å endre innstillingene. Den første linjen på skjermen er nå uthevet i grått. Bruk rulletastene til å merke innstillingen som skal endres, og trykk på Enter-tasten. Følgende skjerm vises: Tekst på figur (1) Regulering (2) Trykkbånd 1 høyt (3) Modifiser Øvre og nedre grense for innstillingen vises i grått. De faktiske innstillingene vises i svart. Bruk rulleknapp eller rulleknapp for å modifisere innstillingene etter behov, og trykk på Enter-knappen for å bekrefte. Endre om nødvendig andre innstillinger slik det er beskrevet ovenfor

46 4.11 Meny for hendelseshistorikk Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, Lagrede Data Funksjon For å hente frem dataene for siste sikkerhetsstopp og nødstopp. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til ikonet for Lagrede Data (se avsnittet om menyikonet ovenfor) Listen over de siste sikkerhets- og nødstoppene vises. Bla gjennom punktene for å velge den aktuelle sikkerhets- eller nødstopphendelsen. Trykk på Enter-tasten for å finne dato, klokkeslett og andre data som viser kompressorens status da sikkerhetsstoppen eller nødstoppen inntraff

47 4.12 Tilgangsnivå Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, tilgangsnivå Funksjon Tilgangsnøkkelen brukes til å endre parametere som standardbrukere ikke har tilgang til Det finnes i utgangspunktet to tilgangsnivåer: I brukernivået vises det ett sett med grunnleggende parametere. Passord er ikke nødvendig. I tilgangsnivå 1 kan noen grunnleggende parametere endres. Det må kanskje angis passord for å få tilgang til nivå 1. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til tilgangsnivåikonet (se avsnittet Menyikon ovenfor) (det andre ikonet fra høyre på nederste rad). Trykk deretter på Enter for å åpne brukernivået. Det må kanskje angis en kode for å få tilgang til neste nivå

48 (1) Tilgangsnøkkel (2) Tilgangsnivå (3) Modifiser Angi koden ved hjelp av rulletastene Menyinnstillinger Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, Innstillinger

49 Funksjon For å vise og endre en rekke innstillinger (f.eks. tid, dato, datoformat, språk, enheter...), for å styre funksjonen Automatisk omstart etter spenningsbortfall, for å angi en kode for å endre enkelte parametere og for å endre og modifisere nettverksinnstillingene. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til ikonet for Innstilling (se avsnittet om menyikonet ovenfor). Trykk på Enter-knappen. Følgende skjerm vises: (1) Innstillinger (2) Automatisk omstart (teksten gjenspeiler det valgte ikonet) (3) Ikonet Nettverk (4) Ikonet Generelle innstillinger (5) Ikonet Automatisk omstart etter spenningsbortfall (6) Ikonet Diagram Ønsket undermeny åpnes ved å velge ønsket ikon med rulleknappene og trykke på Enter. Nettverksinnstillinger Menyikon: Funksjon: For å vise eller endre nettverksinnstillingene. Fremgangsmåte En rekke nettverksinnstillinger vises:

50 (1) Nettverk (2) Ethernet (3) CAN Hvis Ethernet velges, vises følgende data på skjermen: (1) Ethernet (2) Ethernet (3) IP-adresse (4) Nettverksmaske (5) Gateway-IP CAN brukes til nettverkstilkobling og til å endre CAN-innstillinger: (1) CAN (2) CAN-adresse (3) Kommunikasjonsprofil Hvis CAN-statusen er På, må den slås av før innstillingene for CAN-adressen kan endres. Hvis statusen er Av, trykker du på Enter på styreenheten for å endre CAN-adressen. Bruk rulletastene til å velge CANadresselinjen i listen. Trykk på Enter på nytt. Verdien kan være mellom 1 og 31. Kommunikasjonsprofilen viser styreenhetens virkemåte. Du kan velge mellom MK4- eller Mk5-profil, men begge alternativene er OK. Generelle innstillinger Menyikon:

51 Funksjon: For å vise og endre generelle innstillinger som språk, tid og dato, datoformat, trykkenhet, temperaturenhet osv. Fremgangsmåte Språk Bruk rulletastene til å velge språk i bruk, og trykk på Enter. (1) Generelt (2) Språk i Bruk (3) Tid (4) Dato (5) Dato Format Det kan velges blant minst tre språk i språklisten, f.eks. engelsk, nederlandsk, fransk: (1) Språk i Bruk (2) Engelsk (3) Nederlandsk (4) Fransk Trykk på Enter for å bekrefte, eller trykk på Escape for å lukke skjermen uten å endre noe. Tid Bruk rulletastene for å velge tidsstyreenheten, og trykk på Enter-tasten

52 Bruk rulletastene for å angi tid, og trykk på Enter for å bekrefte. Dato Bruk rulletastene for å velge datostyreenheten, og trykk på Enter-tasten. Bruk rulletastene for å angi dato, og trykk på Enter for å bekrefte. Trykkenhet, temperaturenhet, vibrasjonsenhet, nivåenhet, volumenhet og mengdeenhet kan endres på lignende vis. Display Time out (Tidsavbrudd for display) Display Time out (Tidsavbrudd for display) brukes for å optimalisere displayets levetid. Bruk rulletastene til å velge Display Time out (Tidsavbrudd for display), og trykk på Enter-tasten. Tiden kan angis til mellom 5 og 60 minutter. 5 minutter er ideelt. Bruk rulletastene til å foreta endringer, og trykk på Enter-tasten for å bekrefte. Automatisk omstart etter spenningsbortfall Menyikon: Funksjon: ES 6-styreenheten har en innebygd funksjon som gjør at den automatisk starter på nytt når spenningen gjenopprettes etter bortfall. Som standard er denne funksjonen deaktivert ved levering, og den kan bare endres etter at det er angitt et passord. Kontakt Atlas Copco hvis du vil aktivere denne funksjonen

53 Fremgangsmåte Det er tre muligheter: Ikke aktivert: Styreenheten forblir stoppet. Aktivert: Styreenheten fortsetter styringen når spenningen gjenopprettes i den programmerte nedetiden Aktivert uten tidsgrense: Styreenheten starter alltid på nytt, uavhengig av nedetiden. Bruk rulletastene til å velge Automatisk omstart, og trykk på Enter-tasten. (1) Automatisk omstart (2) Automatisk omstart (3) Maksimal nedetid Den maksimale nedetiden (nettspenningens gjeninnkoplingstid) er den tidsperioden der styreenheten starter på nytt. Minsteverdi og programmert verdi er 10 s, maksimalverdi er 3600 s. Omstarttiden er tidsforsinkelsen mellom det tidspunktet strømmen gjenopprettes og det tidspunktet styreenheten fortsetter styringen. Den minste forsinkelsen er 0 s, og den maksimale forsinkelsen er 3600 s. For ES 6 skal denne forsinkelsen være 0 s. For at styreenheten skal fungere riktig, må funksjonen for automatisk gjenstart etter spenningsbortfall på kompressorregulatoren være: aktivert for kompressorer som er utstyrt med en Elektronikon MkIII LR-regulator. deaktivert for kompressorer som er utstyrt med en Elektronikon MkI-, MkII-, MkIII HR- eller MkIII 4X40-regulator, Elektronikon II og MkIV og Mk5. Diagraminnstillinger Menyikon: Funksjon: For å programmere hvilke innstillinger som representeres av diagrammene, og hvordan de vises. Fremgangsmåte Velg menyikonet ovenfor, og trykk på Enter-tasten. Følgende skjerm vises:

54 (1) Hoveddiagram (2) Hoveddiagramsignal (3) Diagramområde (4) Diagrambånd Når elementet som skal endres, velges, blir verdien for elementet justerbar. På denne måten kan følgende variabler angis: Hoveddiagramsignal (nettrykk 1 eller nettrykk 2) Diagramområde (minimum og maksimalt, hvert kan justeres mellom verdiene som vises på displayet) Diagrambånd (av eller på) 4.14 Meny for uketidsstyring Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper

55 Menyikon, Uketidsstyring Funksjon For å programmere tidsbaserte start-/stoppkommandoer for kompressorene. For å programmere tidsbaserte omkoplingskommandoer for trykkbåndet. Det kan programmeres fire forskjellige ukeskjemaer. En ukesyklus kan programmeres. En ukesyklus er en serie på 10 uker. For hver uke i syklusen kan én av de fire programmerte ukeplanene velges. Hvis uketidsstyring er aktiv for ES 6, overstyres tidsstyringsinnstillingene for slaveenhetene! Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til ikonet for uketidsstyring (se avsnittet Menyikon ovenfor). Trykk på Enter-knappen. Følgende skjerm vises: (1) Uketidsstyring (2) Ukes Funksjonsplan (3) Ukes Syklus (4) Status (5) Uketidsstyring inaktiv (6) Resterende Driftstid Det første punktet i listen er uthevet som standard. Velg et punkt, og trykk på Enter-tasten på styreenheten for å endre. Programmere Ukes Funksjonsplan Velg Ukes Funksjonsplan og trykk på Enter. Et nytt vindu åpnes. Det første punktet i listen er uthevet. Trykk på Enter-knappen på kontrolleren for å endre Funksjonsplan Uke

56 (1) Ukes Funksjonsplan (2) Funksjonsplan Uke 1 (3) Funksjonsplan Uke 2 (4) Funksjonsplan Uke 3 (5) Funksjonsplan Uke 4 En ukentlig liste vises. Mandag er automatisk valgt og uthevet. Trykk på Enter-knappen på kontrolleren for å angi en handling for denne dagen. (1) Funksjonsplan Uke 1 (2) Mandag (3) Tirsdag (4) Onsdag (5) Torsdag (6) Fredag (7) Lørdag (8) Søndag Et nytt vindu åpnes. Handlingsknappen Modifiser velges. Trykk på Enter-knappen på kontrolleren for å lage en handling

57 (1) Mandag (2) Modifiser Et nytt popup-vindu åpnes. Velg en handling fra listen ved å bruke rulleknappene på kontrolleren. Når du er ferdig, trykker du på Enter-tasten for å bekrefte. (1) Mandag (2) Funksjoner (3) Fjern (4) Start (5) Stopp (6) Trykksettpunkt 1 (7) Modifiser Et nytt vindu åpnes. Handlingen vises nå i den første dagen av uken

58 (1) Mandag (2) Start (3) Lagre (4) Modifiser Hvis du vil justere klokkeslettet, bruker du rulleknappene på kontrolleren og trykker på Enter-knappen for å bekrefte. (1) Mandag (2) Start (3) Lagre (4) Modifiser Et popup-vindu åpnes. Bruk - eller -tasten av rulletastene for å endre verdiene på timene. Bruk rulleknappene eller for å endre minuttene. (1) Mandag (2) Tid (3) Lagre (4) Modifiser Trykk på Escape-knappen på kontrolleren. Handlingsknappen Modifiser velges. Bruk rulleknappene til å velge handlingen Lagre

59 (1) Mandag (2) Start (3) Lagre (4) Modifiser Et nytt popup-vindu åpnes. Bruk rulleknappene på kontrolleren for å velge riktige handlinger. Trykk på Enter-knappen for å bekrefte. (1) Mandag (3) Bekreft (4) Nei (5) Ja (6) Lagre (7) Modifiser Trykk på Escape-knappen for å gå ut av dette vinduet. Handlingen vises nedenfor dagen når handlingen er planlagt

60 (1) Funksjonsplan Uke 1 (2) Mandag start (3) Tirsdag (4) Onsdag (5) Torsdag (6) Fredag (7) Lørdag (8) Søndag Trykk på Escape-knappen på kontrolleren for å gå ut av denne skjermen. Programmere ukesyklusen En ukesyklus er en serie på 10 uker. For hver uke i syklusen kan én av de fire programmerte ukeplanene velges. Velg Ukes Syklus fra hovedmenylisten Uketidsstyring. (1) Uketidsstyring (2) Ukes Funksjonsplan (3) Ukes Syklus (4) Status (5) Uketidsstyring inaktiv (6) Resterende Driftstid En liste over 10 uker vises:

61 (1) Ukes Syklus (2) Uke 1 (3) Uke 2 (4) Uke 3 (5) Uke 4 (6) Modifiser Trykk to ganger på Enter-knappen på kontrolleren for å endre den første uken. Et nytt vindu åpnes. Velg handlingen, eksempel: Funksjonsplan Uke 1 (1) Ukes Syklus (2) Uke 1 (3) Funksjonsplan Uke 1 (4) Funksjonsplan Uke 2 (5) Funksjonsplan Uke 3 (6) Modifiser Kontroller statusen til uketidsstyringen Bruk Escape-knappen på kontrolleren for å gå tilbake til hovedmenyen for uketidsstyring. Velg statusen til uketidsstyringen

62 (1) Uketidsstyring (2) Ukes Funksjonsplan (3) Ukes Syklus (4) Status (5) Uketidsstyring inaktiv (6) Resterende Driftstid Et nytt vindu åpnes. Velg Uke 1 for å aktivere uketidsstyringen. (1) Uketidsstyring (2) Uke (3) Uketidsstyring inaktiv (4) Uke 1 Trykk på Escape-knappen på kontrolleren for å gå ut av dette vinduet. Statusen viser at Uke 1 er aktiv

63 (1) Uketidsstyring (2) Ukes Funksjonsplan (3) Ukes Syklus (4) Status (5) Resterende Driftstid Trykk på Escape-knappen på kontrolleren for å gå til hovedmenyen for uketidsstyring. Velg Resterende Driftstid fra listen, og trykk på Enter-knappen på kontrolleren for å endre. (1) Uketidsstyring (2) Ukes Funksjonsplan (3) Ukes Syklus (4) Status (5) Resterende Driftstid Denne tidtakeren brukes når uketidsstyringen er angitt, og når kompressoren av bestemte årsaker må fortsette å arbeide, for eksempel i 1 time. Den kan angis på denne skjermen. Denne tidtakeren er før uketidsstyringshandlingen. (1) Uketidsstyring (2) Ukes Funksjonsplan (3) Resterende Driftstid

64 4.15 Meny for service Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, Service Funksjon Det er derfor ikke nødvendig med bestemt vedlikehold på ES 6. Servicemenyfunksjonen kan likevel brukes til å følge opp felleskomponenter i installasjonen som ikke har en egen styreenhet, f.eks. et fellesfilter. Servicemeldinger baseres da på driftstiden til ES 6-styreenheten. Programmere serviceintervaller Tilbakestille serviceplaner som er utført. Kontrollere hvilke serviceplaner som skal utføres. Finne ut hvilke serviceplaner som er utført tidligere. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulleknappene til å flytte markøren til ikonet for Service (se avsnittet om menyikonet ovenfor). Trykk på Enter-knappen. Følgende skjerm vises:

65 Tekst på figur (1) Service (2) Oversikt (3) Serviceplan (4) Neste service (5) Historikk Bla gjennom punktene for å velge det punktet du ønsker, og trykk på Enter-knappen for å se detaljene som forklart nedenfor. Oversikt Tekst på figur (1) Oversikt (2) Driftstimer (grønn) (3) Sanntidstimer (blå) (4) Reset Eksempel for servicenivå (A): Tallene til venstre er de programmerte serviceintervallene. For serviceintervall A er det programmerte antallet driftstimer 4000 timer (øverste rad, grønn), og det programmerte antallet sanntidstimer er 8760 timer, noe som tilsvarer ett år (andre rad, blå). Dette betyr at kontrolleren sender ut et servicevarsel etter enten 4000 driftstimer eller 8760 sanntidstimer, avhengig av hva som kommer først. Vær oppmerksom på at telleren for sanntidstimer fortsetter å telle, selv når kontrolleren ikke er i gang. Tallene på linjene er antallet timer som gjenstår til neste service må utføres. I eksempelet ovenfor var kompressoren nettopp startet opp. Det betyr at den har 4000 driftstimer eller 8280 timer igjen før neste service

66 Serviceplaner En rekke servicepunkter er ordnet i grupper (med betegnelsene Nivå A, Nivå B osv.). Hvert nivå representerer en rekke servicetiltak som skal utføres ved tidsintervallene som er programmert i Elektronikon-kontrolleren. Når serviceplanintervallet er nådd, vises det en melding på skjermen. Etter at man har utført servicetiltakene relatert til de angitte nivåene, må tidtakerne tilbakestilles. Fra servicemenyen ovenfor velger du Service Plan (3) og trykker på Enter. Følgende skjerm vises: Tekst på figur (1) Serviceplan (2) Nivå (3) Driftstimer (4) Sanntidstimer (5) Modifiser Endre en serviceplan Det kan være nødvendig å endre serviceintervallene, avhengig av driftsforholdene. For å gjøre dette bruker du rulleknappene til å velge verdien som skal endres. En skjerm som den nedenfor, vises: Trykk på Enter-knappen. Følgende skjerm vises:

67 Endre verdien etter behov ved hjelp av - eller -rulleknappen, og trykk på Enter-knappen for å bekrefte. Merk: Driftstimer kan endres i trinn på 100 timer, sanntidstimer kan endres i trinn på 1 time. Neste service Tekst på figur (1) Neste service (2) Nivå (3) Driftstimer (4) Aktuell I eksempelet ovenfor er A-servicenivået programmert til 4000 driftstimer, hvorav 0 timer har gått. Historikk Historikkskjermen viser en liste over alle servicetiltak som er gjort tidligere, sortert etter dato. Den øverste datoen er det siste servicetiltaket. For å vise detaljer om et fullført servicetiltak (f.eks. servicenivå, driftstimer eller sanntidstimer) bruker du rulleknappene til å velge ønsket tiltak og trykker på Enter-knappen

68 4.16 Meny for brukerpassord Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, brukerpassord Funksjon Hvis passordalternativet er aktivert, er det umulig for uautoriserte personer å endre noen innstillinger. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulletastene til å flytte markøren til passordikonet (se avsnittet Menyikon ovenfor), dvs. ikonet øverst til høyre på nederste rad. Trykk på Enter-knappen. En skjerm som den nedenfor, vises:

69 (1) Brukerpassord (2) Ikke aktivert (3) Aktivere Velg aktiveringsknappen ved hjelp av rulleknappene, og trykk på Enter-knappen. En ny skjerm vises: Deretter angir du passordet etter behov. Det vises et bekreftelsesvindu. Angi passordet på nytt, og trykk på Enter-tasten for å bekrefte Informasjonsmeny Kontrollpanel Kontrollpanel (1) Enter-knappen (2) Escape-knappen (Esc) (3) Rulleknapper Menyikon, informasjon Funksjon På informasjonsdisplayet vises det en URL (

70 Det vises også andre parametere på denne menyen. Se nedenfor. Fremgangsmåte Gå til skjermen Meny (se avsnittet Kalle opp menyer). Bruk rulletastene for å flytte markøren til informasjonsikonet (se avsnittet Menyikon ovenfor) Trykk på Enter-knappen. Følgende skjerm vises: Når du har trykt på Enter, vises det en liste med parametere: Når det blas nedover, vises resten av dataene på skjermen: r (1) informasjon (2) MAC-adresse (3) ekspansjonsmoduler (4) oppstartsprogramvare (5) operativsystem (6) programvare (7) PEG-programvare (8) lisens, ES

71 5 Oppsett og oppstart 5.1 Systemoppsett Systemoppsett Når alle de fysiske tilkoplingene er utført, må det utføres en rekke valg for å gjennomføre systemoppsettet. Dette kan gjøres via ES 6-displayet eller via spesialprogramvare som er tilgjengelig for ettermarkedsorganisasjonen. Ved oppsett via displayet kan de fleste innstillingene vises/endres fra ES-menyen. Følgende trinn må følges: 1. Hovedinnstillinger Aktivere ES i hovedstyreenheten: (1) Hoved (2) ES må være På (3) Antall kompressorer mellom 1 og 6 (4) Trykkbånd 1 høyt etter behov (5) Trykkbånd 1 lavt etter behov (6) Modifiser Angi antallet kompressorer som er koplet til ES 6. Angi innstillingene for trykkbånd. Angi hvilket trykkbånd som brukes. Digitalt trykkbåndvalg: Når funksjonen er på, kan det veksles mellom trykkbånd digitalt. (1) Hoved (2) Trykkbånd 2 høyt som vist

72 (3) Trykkbånd 2 lavt som vist (4) Trykkbånd i bruk Trykkbånd 1 eller 2 (5) Digitalt trykkbåndvalg Kan være Av eller På. Når funksjonen er På, kan trykkbåndet for ES-styringen skiftes digitalt. (6) Modifiser Det vises flere innstillinger hvis du blar nedover: (1) Hoved (2) Liste i bruk Hver deltaker har en prioritet. Det kan være to prioriteringslister. (3) Digitalt listevalg Når funksjonen er aktiv, kan listene velges digitalt. (4) Tvunget Tid Innstilling som brukes til å angi at en stoppet kompressor skal starte uavhengig av trykkalgoritmen. (5) Fra fjern til lokal tid Tid mellom to eksterne til lokale forespørsler. (6) Modifiser Og (1) Start-/pålastningstid Tid mellom to start-/pålastningsforespørsler. (2) Avlastningstid Tid mellom to avlastningsforespørsler. (3) Delta-tid Innstilling som brukes til å angi at en avlastet kompressor skal pålastes, eller at en stoppet kompressor skal startes. (4) Ekstern start/stopp Hvis På er valgt, kan reguleringen startes og stoppes digitalt. Og også:

73 (1) Sentral stopp Sentral stopp er tillatt hvis parameteren er På. (2) Lokal Lokal er tillatt hvis parameteren er På. (3) System Tvunget Funksjon Hvis funksjonen er På, kan en kompressor tvinges til å starte for å unngå at en prosessor i systemet blir inaktiv over lengre tid. (4) Automatisk omstart Automatisk omstart etter spenningsbortfall Ved Does not Exist (Finnes ikke) er ikke ARAVF tilgjengelig (kan ikke aktiveres på denne skjermen). Ved Exist but not active (Finnes, men ikke aktiv) er ARAVF tilgjengelig, men ikke aktiv ennå. Kan aktiveres i displayet. Ved Exist and is active (Finnes og er aktiv): ARAVF er tilgjengelig og aktiv. Kan deaktiveres i displayet. Ved Exist and is active infinite (Finnes og er alltid aktiv): ARAVF er tilgjengelig, aktiv og det utføres alltid en omstart uavhengig av Strøm av-tiden. Se avsnittet Menyinnstillinger. Andre innstillinger:

74 (1) Maksimal nedetid Automatisk omstart er mulig hvis nedetiden er mindre enn denne parameteren. (2) Sekvensmetode Manuell sekvens: valg av slaver avhengig av: gruppesekvens kontroll av prioriteringsliste kontroll av driftstid Hver slave i en gruppe starter samtidig. Lik slitasje: valg av slaver avhengig av: kontroll av prioriteringsliste kontroll av driftstid Hver slave startes separat. (3) Driftsmodus Mulighet for å styre reguleringen: Mulige verdier: Lokal Ekstern LAN (4) Gruppesekvens Inneholder gruppene som må starte for denne sekvensen. 2. Slaveinnstillinger For hver slave skal følgende innstillinger kontrolleres: (1) Liste 1, prioritet Det finnes to prioriteringslister. I hver prioriteringsliste (2) Liste 2, prioritet kan det angis et prioriteringsnivå per kompressor. Jo lavere prioriteringsnivå, jo høyere prioritet. Kompressorer med samme prioriteringsnivå har samme prioritet. Som standard er alle prioriteringer i begge listene satt til 1. Siden to prioriteringslister er tilgjengelige, kan det skiftes fra den ene til den andre prioriteringslisten (digitalt, uketidsstyring eller displaymeny). (3) Reaksjonstid for start/pålastning Maksimaltiden kompressoren har til å svare på en kommando om start/pålastning. (4) Reaksjonstid for pålastning Maksimaltiden kompressoren har til å svare på en pålastningskommando

75 (1) Reaksjonstid for avlastning Maksimaltiden kompressoren har til å svare på en avlastningskommando. (2) Reaksjonstid for stopp Maksimaltiden kompressoren har til å svare på en stoppkommando. (3) Maksimalt antall VSD-starter per dag Den andre opp til sjette VSD-kompressoren betraktes som en kompressor med fast turtall som går ved optimal/maksimal hastighet. Siden disse VSDkompressorene betraktes som kompressorer med fast turtall, er Antall starter per dag påkrevd for reguleringen. (4) VSD maksimal RPM-faktor Prosentandel av Control VSD Speed (Regulering av VSD-turtall): Påkrevd for avgjørelsen om å starte/ pålaste/avlaste og stoppe VSDer med fast turtall og maksimal hastighet. (1) VSD minimal RPM-faktor Prosentandel av Control VSD Speed (Regulering av VSD-turtall): Påkrevd for avgjørelsen om å starte/ pålaste/avlaste og stoppe VSDer med fast turtall og maksimal hastighet. (2) VSD null-rpm båndfaktor Prosentandel multiplisert med minimumshastigheten for å avgjøre når styrings-vsden kan regnes som stoppet. (3) Driftstimer Driftstimer er timene til den valgte slavekompressoren (4) Modus En bruker kan integrere en kompressor i ES eller isolere en kompressor

76 (1) VSD null-rpm båndfaktor Se bilde ovenfor (2) Driftstimer Se bilde ovenfor (3) Modus Se bilde ovenfor (4) Manuell sekvens for gruppe Hver slave må plasseres i en gruppe. Det må defineres en manuell sekvens for gruppene. 5.2 Oppstart Klargjøring til første oppstart Sett etiketter nær kontrollpanelene til kompressorene som er koplet til ES 6, og på et lett synlig sted inne i disse kompressorene, for å advare operatøren om at kompressoren startes og stoppes av en ekstern styreenhet. Disse etikettene må også advare operatøren om at styreenheten etter et spenningsbortfall kan starte og stoppe kompressorene, avhengig av luftbehovet og programmerte verdier. Kople strømforsyningskablene til ES 6-styreenheten til en egnet énfaset spenning. Slå på spenningen. ES 6 er nå klar til bruk

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem Brukerhåndbok LogiComm styringssystem P/N 7977 - Norwegian - Hovedmeny Denne brukerhåndboken beskriver vanlige oppgaver innen mønstergenerering, verifisering av produkter og trykkstyringsinnstilling. En

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Følg instruksjonene på Epson-nettstedet for nedlasting og installering.

Følg instruksjonene på Epson-nettstedet for nedlasting og installering. Message Broadcasting Message Broadcasting er en plugin-modul for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruke plugin-modulen til å sende meldinger eller kunngjøringer til én eller flere projektorer eller

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

2HLE-R bruksanvisning

2HLE-R bruksanvisning 2HLE-R bruksanvisning v1.1 19/04/2016 Endringsloggen Problemet Dato Endringer Jobb V1.0 12/05/2013 V1.0 produktet bruksanvisning V1.1 19/04/2016 Generell oppdatering og forbedring av hele dokumentet 2

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO Flash426 ver 1.3

Instruksjonsbok ALPRO Flash426 ver 1.3 Instruksjonsbok ALPRO Flash426 ver 1.3 {Dato} {Filnavn} Innholdsfortegnelse ALPRO Flash426... 1 Generell beskrivelse... 1 Introduksjon... 1 Verktøylinje... 1 Statuslinje... 4 Oppstart... 5 Installere

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer