Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg EN 12255

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255"

Transkript

1 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255

2 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og turistvirksomhet Strengere rensekrav, tettere oppfølging, nye europeiske standarder og nye byggeforskrifter har medført behov for nye rensemetoder og forbedrete dimensjoneringskriterier. For å unngå lokal forurensing av bekker og sjøer skal alle utslipp renses slik at de ikke forurenser og imøtekommer lokale og sentrale krav til utslippskvalitet. Mange hytteområder utvikles over mange år med tilsvarende ønske om et avløpsrenseanlegg som kan utvides i takt med hyttebyggingen. Kingspan har lagt mere enn 40 års erfaring i produksjon av prefabrikkerte renseanlegg sammen med det nyeste utvikling innen prosessteknologi og utviklet en serie nye effektive avløpsrenseanlegg - Klargester Envirosafe med følgende kjennetegn: Høy og stabil renseeffekt også med varierende innløpsverdier Kan tilpasses ulike krav til utslippskvalitet - herunder krav til totalt nitrogen. Kun en enkel tank inntil 300 pe Lite tap av høyde gjennom anlegget Kompakt utforming gir lite arealbehov Alle funksjoner i en tank betyr enkel og rask installasjon. Mulighet for dype innløp Hele tanken graves ned Lave driftsutgifter Kan installeres i trafikkerte områder Designet iht EN Lite vedlikehold nødvendig Alarm beskyttet med mulighet for gsm overføring. PROSESS DESIGN EnviroSafe avløpsrenseanlegg benytter en kombinasjon av oksigenrike aerobe og oksigenfattige anarobe soner hvor mikroorganismer lever på et strukturert biomedium. Biomediene er samlet i kamre med avløpsvann hvor det blåses inn luft i bunnen. Tilsammen sørger dette for meget effektiv biologisk nedbrytning av næringsstoffene i avløpsvannet. Envirosafe er designet for utløpskvalitet tilsvarende eller bedre enn 20 mg BOF/l, 30 mg SS/l - 1 mg tot P/l og 5 mg ammonium N/l. 1. Forsedimentering De første to trinn i prosessen er slamavskilling. Fast og flytende slam skilles av og holdes tilbake i en to-trinns slamasvskiller med innebygget bufferkapasitet for å håndtere svingninger i tilførselen. 2. Biologisk rensing I bunnen av kamrene blåses luft kontinuerlig inn fra mange små åpninger i luftrørene. Luften stiger så gjennom avløpsvannet hvor mikroorganismene tar til seg næringsstoffene i avløpsvannet. To eller tre biokamre benyttes avhengig av applikasjon og ønsket rensegrad. 3. Ettersedimentering I overgangen mellom siste biotrinn og ettersedimenteringsdelen kan det tilsettes fellingskjemikalier for å redusere fosfor i utløpsvannet. I siste del av anlegget sedimenterer biologisk og kjemisk slam og dette pumpes regelmessig tilbake til anleggets slamavskiller. 4. Utjevning Envirosafe kombinerer bruken av mamutpumper og resirkulasjonspumper for å sikre at anlegget både har buffer kapasitet for å ta imot topper i tilrenningen, og for å resirkulere næringsstoffer i stille perioder. EnviroSafe kontrollpanel DIMENSJONERING Vann og værbestandig (IP 66) kan monteres utendørs Forhåndsprogrammert og pls styrt med alarm logger. Automatisk gjenstart ved strømbrudd Lys, lyd og gsm overførte alarm alternativer Envirosafe leveres i standardiserte modeller med organisk kapasitet tilsvarende fra ca pe pr rensetank. Flere tanker kan anlegges paralelt for større kapasitet og fleksibilitet. Det er også mulig å bygge ut et større system av flere tanker i takt med at behovet øker. OPSJONER 0,5 til 2 m innløpsdybde Reserve blåser Alarm alternativer Prøvetakingskum Automatisk prøvetakingssystem UV etterbehandling

3 Biolo Dykket utløp Dykket utløpsrør for å hindre at flyteslam ikke tilflyter utløpet. Utjevning Envirosafe benytter en kombinasjon av buffervolum og returpumping for å utjevne forskjeller i tilrenning. Dette resirkulerer til mikroorganismene næringen i avløpsvannet og sørger for å opprettholde renseeffekten i perioder med lite tilrenning. Luftinnblåsing Innblåst luft fordeles som små bobler via rør i bunnen av biokamrene. Luften forsyner bakteriene i biokamrene med oksygen og benyttes i mamutpumper for å løfte vannet fremover i anlegget. Biologisk rensekammer Ettersedimentering

4 Servicebygg Plassert ved siden av eller over anleggets prosessdeler plasseres et enkelt servicebygg. Dette gir tilgang til og sikrer blåser, kontrollpanel, kjemikalielager, dosering, prøvetaking og driftjournaler. I andre markeder benyttes en prefabrikkert kiosk. Kontrollpanel Kontrollpanelet styrer renseprosessen og gir alarm om noe er galt. Luftblåser Blåseren plasseres i servicebygget enkelt tilgjengelig for vedlikehold og service. Slamavskiller første kammer Slamavskiller andre kammer gisk rensekammer Biologisk rensekammer, med eller uten luftinnblåsing Biobærere Envirosafe benytter flytende biobærere med stor innvendig overflate som vekstmedium for bakteriene i systemet. Snitt av biomassen Biobærer Avløpsvann i bevegelse Slamretur Aktivt slam bestående av levende biomasse og sedimentert organisk og kjemisk slam pumpes regelmessig i retur til første kammer i den integrerte slamavskilleren. Biomasse (levende bakterier) Stillestående vannlag

5 Envirosafe tekniske spesifikasjoner 1800 Servicebygg Marknivå Innløpsdybde Utløpsdybde C A Envirosafe modell: (HEQ): A Total lengde (m) 9,6 11,2 13,5 15,8 B Total bredde (m) 2,8 C Høyde (m) Gł. innløpsdybde 560mm / utløpsdybde 860mm* Gł. innløpsdybde 1060mm / utløpsdybde 1360mm* Gł. innløpsdybde 1560mm / utløpsdybde 1860mm* Gł. innløpsdybde 2060mm / utløpsdybde 2360mm* D Diameter innvendig (m) 2.6 Volum (m 3 ) Ca vekt (tom) (kg) Innløp/Utløp rørdiameter (mm) 160 BOF SATU maksimal tilførsel (kg/døgn) Ammonium (maksimal tilførsel kg/døgn) Maksimal tilrenning (m 3 døgn) Oppholdstid (timer) D B C * Forlengerstykker kan monteres på tilgangssjaktene for å oppnå dypere innløp. Alternative rørdiametre kan bestilles. Vektene er catall og er angitt for nytt og tomt anlegg. Installatøren må forvisse seg om at det ikke er vann i tanken før løfting. Kingspan reserverer seg retten til å endre dimensjoner og spesifikasjoner uten forvarsel og tar ikke ansvar for eventuelle konsekvenser av trykk feil eller endringer. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Alle kamrene i Envirosafe anlegget er tilgjengelige fra marknivå via tilgangssjakter. Gjennomstrømmingen reguleres med ventiler i tilgangssjaktene og pumper og luftrør er tilgjengelige fra marknivå uten at biokamrene må tømmes. Derfor er anlegget svært raskt fullt operativt etter service eller etter slamtømming. Å DESIGNE OG PROSJEKTERE Å designe og prosjektere et avløpsrenseanlegg krever kunnskap og erfaring. Samtidig er et avløpsrenseanlegg et individuelt mekaniskbiologisk-kjemisk system som har sin egen individuelle likevekt. Kingspan Miljø har mange års erfaring med design og drift i Norge og har i tillegg tilgang til konsernets kompetanse i andre land. Dette utnyttes aktivt ved design av nye og drift av eksisterende renseanlegg for å imøtekomme kundenes behov samt dagens og fremtidens rensekrav.

6 produktoversikt BioDisc minirenseanlegg 5-50 pe BioDisc avløpsrenseanlegg pe Envirosafe avløpsrenseanlegg pe Gråvannsrenseanlegg for hytter - GW 001 Regnvannsoppsamling fra boliger og bedrifter Olje utskillere Fettavskillere / separatorer Hillmaster pumpekummer Regnvanngjenvinningsystemer Hagevanningssystemer Alpha septiktanker Tette tanker KINGSPAN MILJØSERVICE Hvem andre kan etter se og vedlikeholde dine tekniske renseløsninger enn de som har utformet og levert dem? Kingspan Miljø har en engasjert serviceavdeling som yter service og vedlikehold. Våre teknikere er tilgjengelige for besøk på stedet som del av en planlagt avtale om vedlikehold eller som resultat av en enkelt tilkalling. Serviceavtaler tilbys. For å finne ut mer om hvordan du kan beskytte investeringen din og sikre deg god samvittighet, kontakt oss på (+47) eller besøk oss online på eller KINGSPAN - GODKJENTE FORHANDLERE OG INSTALLATØRER Strategisk lokalisert i Norge, er Kingspan Miljø - agenter og forhandlere utvalgt etter kriterier som vurderer selskapets kompetanse, anseelse og økonomiske situasjon. Se oversikt på ANDRE BRUKSOMRÅDER Som spesialister på avløpsvann, er vi i stand til å yte løsninger for mange ulike bruksformål. Vennligst kontakt oss for ytterligere informasjon. Forhandler: I samsvar med selskapets policy som går ut på å kontinuerlig drive forskning og utvikling og for å tilby våre kunder de mest advanserte produkter, forbeholder Kingspan Environmental seg retten til å endre spesifikasjonene og figurene uten å på forhånd ha meldt fra om dette. Vi tar heller ikke ansvar for eventuelle feil eller tap som konsevens av at tekniske data ikke er rktig eller oppdatert. BS EN ISO 9001:2008 FM Kingspan Miljø AS Gjerdrumsvei 10 D 0484 Oslo, Norway Tel.: Fax:

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Anbefalt av: NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er et komplett avløpsrense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Smaken av kvalitet over hele verden

Smaken av kvalitet over hele verden Smaken av kvalitet over hele verden NØKKELEN TIL SUKSESS Bravilor Bonamat er en familiebedrift som ble grunnlagt for over 65 år siden. Innovative ideer, avansert teknologi, kvalitet og egen produksjon

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet

tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet Simulering av tilstedeværelse Styring og dimming av lys Lukking av persienner Styring av boligen via internett Varsling via sms ved innbrudd Styring av varme via mobil

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer