Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen"

Transkript

1 Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Rune Fensli Førsteamanuensis, Forskningsleder Senter for ehelse, Universitetet I Agder ehelse DND, 24. april UiA, Rune Fensli,

2 Temaer Fokus på pasient og pårørendes situasjon ved behov for trygghetsalarm Hva er en trygghetsalarm i dag? Hvorfor er det nødvendig med nye løsninger? Hvilke behov foreligger? Hvordan blir fremtidens trygghetsalarm og call-senter? Hvilke krav må stilles til løsningene? UiA, Rune Fensli,

3 Hva er en trygghetsalarm Innretning for personer som av ulike årsaker kan trenge rask hjelp, oftest eldre og bevegelseshemmede. Den består av en liten radiosender med en alarmknapp som bæres i et kjede rundt halsen. Ved et trykk på knappen sendes det ut et signal til en mottager koplet til telefonen. Telefonen setter da i gang med å varsle alle man har satt på en private «nødliste» eller vaktsentral. Trygghetsalarmer kan også være toveis, slik at personalet ved en vaktsentral kan komme i toveis talesamband med brukeren. Det er også trygghetsalarmer med posisjonsangivelse til bruk for personer som beveger seg over et større område, og som for eksempel kan risikere å bli overfalt. Store Norske Leksikon UiA, Rune Fensli,

4 Trygghet for hjemmeboende Viktig teknisk hjelpemiddel både for pasienter og pårørende Kan medvirke til øket trygghet og sikkerhet i hjemmet Både i eget hjem og omsorgsbolig Sikrer hjelp når det er behov for assistanse Gir pårørende muligheter for forlate boligen/ gå ut Over brukere pr 2012 (SSB, Tabell 04686) Ulike tjenesteløsninger er etablert UiA, Rune Fensli,

5 Kommunene er ansvarlige Trygghetsalarm er en kommunal serviceytelse, og et hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for akutt hjelp. Trygghetsalarmen må du bære på deg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går. Eksempel fra Bergen kommune UiA, Rune Fensli,

6 Kommunal tjeneste med egenandel VG, Det er ulik praksis i kommunene med hensyn på tildeling av trygghetsalarm Noen kommuner tildeler ved behov alle eldre enn 75 år, andre etter medisinsk vurdering Kommune Fylke Pris trygghetsalarm Sandnes Rogaland 9000 Gjesdal Rogaland 6456 Sandefjord Vestfold 5880 Ski Akershus 5340 Arendal Aust-Agder 4800 Stokke Vestfold 4644 Stavanger Rogaland 4380 Oppegård Akershus 4200 Haugesund Rogaland 4200 Os (Hord.) Hordaland 4200 Karmøy Rogaland 4164 Lindås Hordaland 4140 Narvik Nordland 996 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 900 Lierne Nord-Trøndelag 816 Alta Finnmark 804 Harstad Troms 756 Røyrvik Nord-Trøndelag 660 Orkdal Sør-Trøndelag 588 Trondheim Sør-Trøndelag 0 Sola Rogaland 0 Meldal Sør-Trøndelag 0 Kvalsund Finnmark 0 Skiptvet Østfold UiA, Rune Fensli,

7 Bo trygt og godt hjemme En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi, Kan gi trygghet og selvstendighet for brukere med funksjonssvikt Må ta hensyn til personlige ønsker og behov ved installering Må ta hensyn til pårørendes ønsker og behov Løsningene ikke godt nok tilpasset hjemmetjenestens behov Hjemmetjenesten vet ikke nok om produkter og løsninger Bevilgninger til investeringsstøtte for kommunene er avgjørende for å få til økt bruk av trygghets- og sikkerhetsteknologi Ved bygging av nye omsorgsboliger burde det vært høyere krav til tilrettelegging for evt. installasjon av trygghets- og sikkerhetsteknologi. Senter for omsorgsforskning, rapportserie nr UiA, Rune Fensli,

8 Foreslått utvikling (trygghetspakke trinn 1) Hagen-utvalget foreslår å videreutvikle den tradisjonelle trygghetsalarmen slik at den kan brukes over hele landet og har følgende minimumsfunksjoner: Selvutløsende alarm Fallsensor Røykdetektor Elektronisk døråpner Mobiltelefon Sporingsløsning (GPS) NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg (2011) Bør kanskje også ha tilkobling for komfyrvakt, boligalarm og styringsfunksjoner? UiA, Rune Fensli,

9 Behov som er avdekket og som ikke møtes i dagens løsning er: Behovet for at alarmen også virker ute eller når de er i kjelleren. Mange brukere var engstelige når de skulle ut til postkassen eller på loftet, for de visste at der virket ikke alarmen. Behovet for å få hjelp selv når man ikke klarer å trykke på knappen, for eksempel hvis man besvimer. Behov for løsning som også fungerer om natten. Det overveiende flertall av brukere legger av seg trygghetsalarmen om natten. En bruker la alltid fra seg trygghetsalarmen på nattbordet når hun la seg for kvelden, med hals-snoren hengende over kanten. Hennes tanke bak dette var at om hun skulle falle når hun var ute av sengen om natten, så kunne hun kanskje klare å krabbe bort til nattbordet og få tak i snoren. SafeMate Behovskartlegging mobil trygghetsalarm, SINTEF A 23400, UiA, Rune Fensli,

10 Andre viktige funksjoner: Toveis tale Hjelp til å finne hjem Hvis enheten varsler automatisk (for eksempel ved registrert fall) vil det være viktig at bruker får bekreftet at alarm faktisk er sendt Det må også være mulig for bruker å stoppe alarmer som trigges automatisk av enheten, i tilfelle feil SafeMate Behovskartlegging mobil trygghetsalarm, SINTEF A 23400, UiA, Rune Fensli,

11 Hvordan bære på en trygghetsalarm? Snor rundt halsen Ha i beltet Legge i vesken Som et armbånd Funksjonelt ~ ikke stigmatiserende Ikke legge den fra seg ~ funksjonelt (om natten, når går ut) Individuelle behov og ønsker Forholdet til personvern: Åpne for lydsamtale telefon Åpne for video samtale?? SafeMate Behovskartlegging mobil trygghetsalarm, SINTEF A 23400, UiA, Rune Fensli,

12 Hvor går alarmen, og hvem rykker ut? Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene , Helsedirektoratet, juni 2012 (IS-1990) UiA, Rune Fensli,

13 Today s problems Existing analogue telephony based alarm services: Require old fashioned wired telephone line Not commonly used today in Norway Restricted mostly to indoor use Limited sensor types for activation of alarms (only on/off functions) Limited combination/reasoning of complex conditions UiA, Rune Fensli,

14 Mobile alarmløsninger Mobile sikkerhets alarm systemer er på markedet Kan være en dedikert App s på Smartphones Gir GPS posisjon og sender SMS til definerte mottakere Aktuelt for gjenfinning av demente personer Kan også ha innebygget falldetektor (akselerometer) Problemer knyttet til daglige rutiner (husk å lade, husk å ta med) UiA, Rune Fensli,

15 Private tiltak for trygghetsalarm Det er mange løsninger for private anskaffelser Kan omfatte personer som ikke er under kommunale omsorgstjenester, pårørende er «utrykningsteamet» Mobile løsninger gir trygghet for tur/friluftsliv GSM-basert løsning Sikkerhet via satellitt kommunikasjon UiA, Rune Fensli,

16 Home Gateway s Several products available on the market Connection to Internet defined set-up Mobile phone connections with SMS messages Wireless connection of sensors Bluetooth, Zigbee, WiFi, (future: Bluetooth Low Energy) Problem: Proprietary solutions from the vendors UiA, Rune Fensli,

17 Telenor stenger ned analoge linjer [Publisert :26} UiA, Rune Fensli,

18 Home Automation Integration In sheltered homes, there are Home Automation Systems KNX, EIB, etc Can be a need of integrating those systems with Social Alarm Services ipad based configuration of control functions UiA, Rune Fensli,

19 Integration of Medical Devices Measurement of Vital Signs could be integrated Difficult due to lack of standards/ proprietary solutions Continua Alliance is an alternative defacto standards by major vendors Open standards and open solutions are preferred solutions UiA, Rune Fensli,

20 Unngå stigmatisering Bruk av trygghetsalarmer og hjelpetiltak kan lett virke stigmatiserende Brukeren ønsker at dette er diskret og skjult Samtidig må det alltid være tilgjengelig, lett å huske Kanskje bruk av smartklokker kan være et alternativ? Eksempel: Smartklokke Pebble som kommuniserer med smarttelefonen UiA, Rune Fensli,

21 «Always on» -?? Redundancy?? Smart-home UiA, Rune Fensli,

22 Fra forskningen: Åpen infrastruktur Pårørende Patient IIP PEHR Collaborative dashboard Hjemmesykepleier publish Fastlege Call-senter Sykehus/ spesialist Fremtidens pasient oppfølging Koordinering av aksjoner UiA, Rune Fensli,

23 Public Home Alarm Central Services Organized as Health Care Social Alarms Example: NHS24 Should be integrated with Health Care Emergency Need of 24/7 qualified staff Should be integrated with Home Nurse Services Mobile integration with EHR-systems Alternative alarms also to close relatives Predefined alarm situations UiA, Rune Fensli,

24 Bruker organisasjoner Trygghetspakke Behandlingshjelpemidler Forskning og utvikling Tekniske hjelpemidler Delavtaler Legevakt Interkommunalt samarbeid Fastlegen Fagsystemer Kommunal øyeblikkelig hjelp «Sammenhengende kjede», Grete Dagsvik, Kristiansand kommune Hjemmetjenesten Kols nettverk UiA, Rune Fensli,

25 Omfattende krav Pasient perspektivet Trygt Sikkert Brukervennlig Pålitelig Organisatorisk perspektiv Effektive løsninger Standardisering av aksjoner og tiltak Samhandling og tverrfaglighet Pasientforløp Teknologi perspektivet Standardisering Interoperabilitet Stabile tjenester Pålitelige system Kompetanse perspektivet Adekvat hjelp Kvalifiserte vurderinger Tverrfaglig kompetanse Nærhet til pasient UiA, Rune Fensli,

26 Utfordringer ved fremtidens trygghetsalarmer Teknologien er i stor utvikling, er enda ikke moden Mangler standarder og krav til infrastruktur Kommunene søker etter løsninger Leverandørene er pådrivere i markedet med mange ulike proprietære løsninger som ikke «spiller sammen» Nye løsninger må være robuste/pålitelige med redundans Nye løsninger må baseres på åpne standarder Individuell tilpasning må være enkelt å programmere Fremtidens «call-senter» funksjoner må utvikles Nødvendig å etablere samspill med pårørende og nærmiljø UiA, Rune Fensli,

27 Onsdag 05. juni Tema: Fagdag velferdsteknologi, trygghetspakke og tjenesteinnovasjon Standardisering av løsninger med infrastruktur, sikkerhet, pålitelighet Smart-hus installasjoner Mobile løsninger/gps Tema for aktiv deltakelse i workshop: Hvilke teknologiløsninger trenger pasientene Hvordan anskaffes og driftes disse løsningene Hvilke standarder og infrastruktur må være tilstede Hvordan drifte call-senter funksjoner og teknologi-tjenester Hva er offentlige og hva er private anskaffelse og tjenester UiA, Rune Fensli,

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Rapport. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Rapport. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer - Åpen Rapport Velferdsteknologi i boliger Muligheter og utfordringer Forfattere Espen Helge Aspnes, Dag Ausen, Karin Høyland, Marius Mikalsen, Anne Steen-Hansen, Karolina Storesund, Ingrid Schjølberg,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn 70 000 personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte

Detaljer

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Teknologi og omsorg - etiske utfordringer NSF fagmøte 14. mai Elin Thygesen Førsteamanuensis Senter for ehelse og omsorgsteknologi

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Petter Halvorsen Myhre Evaluering av et nytt

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren NTVA Teknologiforum 12. september 2013 Randi Eidsmo Reinertsen, forskningssjef, professor,

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved bred innføring av velferdsteknologi. Dag Svanæs NTNU

Muligheter og utfordringer ved bred innføring av velferdsteknologi. Dag Svanæs NTNU Muligheter og utfordringer ved bred innføring av velferdsteknologi Dag Svanæs NTNU Oversikt Velferdsteknologi: Hagenutvalget (2011) Et eksempel: Falldeteksjon. Tjenestedesign: Ta utgangspunkt i tjenesten

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF A6606 Åpen RAPPORT Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging April 2008 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer