BJORØEN NORDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJORØEN NORDRE"

Transkript

1 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: BJORØEN NORDRE Gnr. 50 i Fjell kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 RETTSMØTE Møtedag: Sted: Statens hus i Bergen Sak nr.: BJORØEN NORDRE, gnr. 50 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Kristin Lande Gunvor Røssland Landro Kenneth Fjeldstad Jordskiftedommeren Ivar Sivertsen Til behandling: Høre partenes syn på en eventuell utvidelse av saken, jf. dok. 4 Tvist Parter: Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Else Hersviks bo v/ Pernille Hersvik Jensen Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Linn Birgitte Olsen Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Mona Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Morten Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Per Andre Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Jan Espen Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Else Hersviks bo v/ Marius Hersvik Jensen Eier av gnr. 50/7, Svein Balestrand Eier av gnr. 50/27, Ivar Bernt Sivertsen Eier av gnr. 50/252, Tor Oddvar Oen Eier av gnr. 50/252, Arne Gunnar Orderud Eier av gnr. 50/252, Kari-Elin Solberg Oen Eiendommene ligger i Fjell kommune. Prosessfullmektiger: Advokatene Riisøen og Nygaard, representerer Ivar Bernt Sivertsen Advokatfirma Wikborg Rein & Co, representerer Tor Oddvar Oen BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 1

3 Til stede: Arnveig Sivertsen, Ivar Bernt Sivertsen sammen advokat Lars G. Nyggard, Kari-Elin Solberg Oen, Tor Oddvar Oen sammen med advokatfullmektig Vegard Thunes Jørgensen, Arne Gunnar Orderud, Morten Sandvik med skriftlig fullmakt fra Marius H. Jensen, Mona Sandvik, Svein Balestrand, Pernille Hersvik Jensen, Jan Espen Sandvik og Linn B. Olsen. På forespørsel fra jordskiftedommeren var det ingen som hadde merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Gunvor Røssland Landro og Kenneth Fjeldstad hadde ikke gjort tjeneste som jordskiftemeddommere tidligere. Jordskiftedommeren gjorde meddommerne kjent med de pliktene en jordskiftemeddommer har. Deretter skrev meddommerne under slik lovnad: Jeg lover at jeg i denne saken og i alle framtidige jordskiftesaker vil gjøre pliktene mine som jordskiftemeddommer med troskap og ærlighet. Gunvor Røssland Landro (s) Kenneth Fjeldstad (s) Følgende dokumenter ble framlagt: 1. Krav om sak for jordskifteretten fra Ivar Sivertsen, datert Vedlegg 1. Skjøte, datert Vedlegg 2. Skjøte, datert Vedlegg 3. 3 kartskisser Vedlegg 4. Skylddelingsforretning av vedrørende gnr. 50 bnr. 27 Vedlegg 5. Kopi av brev fra Ivar Sivertsen til Fjell kommune, datert Vedlegg 6. Kopi av brev fra Tor O. Oen til Fjell kommune, datert Vedlegg 7. Kopi av brev fra Tor O. Oen til Fjell kommune, datert Vedlegg 8. Kopi av brev fra Ivar Sivertsen til Fjell kommune, datert Vedlegg 9. Kopi av brev fra Tor O. Oen til Fjell kommune, datert Forkynning av kravet for partene, datert Brev fra Arne Gunnar Orderud, datert Vedlegg 1. Skylddelingsforretning av vedrørende gnr. 50 bnr Brev fra Tor O. Oen, datert Vedlegg 1. Kartskisse med påtegninger Vedlegg 2. Kartskisse Vedlegg 3. Bilde med påtegninger Vedlegg 4. Bilde med påtegninger Vedlegg 5. Skylddelingsforretning datert vedrørende gnr. 50 bnr BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 2

4 Vedlegg 6. Skjøte datert Vedlegg 7. Skjøte datert Vedlegg 8. Kartskisse 5. E-post fra Tor Oen, datert Brev fra Ivar Sivertsen, datert E-post fra Tor O. Oen, datert Forespørsel om rettsmekling, datert E-post fra Tor O. Oen, datert Innkalling til rettsmøte Prosesskriv fra Ivar Sivertsen, datert Vedlegg 1. Utskrift av eiendomsregisteret for bnr. 27 Vedlegg 2. Skylddelingsforretning for bnr. 27, avholdt Vedlegg 3. Skjøte på gnr. 50, bnr. 27, datert Vedlegg 4. Utdrag av rettsbok nr. 35 i sak 17/1960 ved Midhordland jordskifterett Vedlegg 5. Skjøte på gnr. 50, bnr. 27, datert Vedlegg 6. Skisse, datert Vedlegg 7. Tre bilder med tekst, fra henholdsvis 1935, 1952, 1961 Vedlegg 8. Bilde med tekst, fra 2009 Vedlegg 9. Skylddelingsforretning for bnr. 252, avholdt Vedlegg 10. To bilder fra henholdsvis 1963 og Udatert prosesskriv fra Tor O. Oen og Kari Solberg Oen, mottatt Vedlegg 1. Slutning i rettsbok for jordskiftesak på Bjorøy, sluttet (side 8) Vedlegg 2. Foto mot sør (samme som dok 1 vedl. 7.8) Vedlegg 3. Utdrag fra brev fra Ivar Sivertsen (del av dok. 11) Vedlegg 4. Foto mot nord (samme som dok 1 vedl. 7.7) Vedlegg 5. Skisse datert (samme som dok 1 vedl. 3.1) Vedlegg 6. Skisse datert (samme som dok 11 vedl. 6) Vedlegg 7. Foreløpig grensekart i sak , datert Vedlegg 8. Brev fra Tor O. Oen, datert Forkynning av utkast til rettsfastsettende vedtak, datert E-post fra Tor O. Oen, datert Vedlegg 1. Prosesskriv fra Tor O. Oen, datert Vedlegg 2. Brev fra advokatfirma Wikborg Rein, datert Vedlegg 3. Utdrag av rettsbok i sak 17/1960 ved Midhordland jordskifterett Vedlegg 4. Utskrift av pantebok; Midhordland sorenskriveri II B f 2b av Vedlegg 5. Foto Vedlegg 6. " 5 byggjeområde for naust" 15. E-post fra Tor O. Oen, datert Vedlegg 1. Jordskiftekart datert , med påtegninger Vedlegg 2. Jordskiftekart datert , med påtegninger 16. Prosesskriv fra advokat Lars G. Nygaard, datert Innkalling til rettsmøte , datert Prosesskriv fra advokat Lars G. Nygaard, datert Vedlegg 1: Fotoserie 19. Prosesskriv fra advokatfirma Wikborg, Rein & Co v/ adv.flm. Vegard T. Jørgensen, BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 3

5 datert Ivar Bernt Sivertsen v/ advokat Lars G. Nygaard innledet og la ned påstand. Tor Oddvar Oen v/ advokatfullmektig Vegard T. Jørgensen innledet og la ned påstand. På forespørsel fra jordskiftedommeren ønsket ikke Kari-Elin Solberg Oen, Arne Gunnar Orderud og Morten Sandvik å få ordet. Alle fikk imidlertid ordet til en kort bemerkning. Ivar Bernt Sivertsen ga forsikring og forklarte seg. Tor O. Oen ga forsikring og forklarte seg. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål. Det var lunsjpause ca. kl. 12:10-12:40. Morten Sandvik forlot møtet. Ivar Bernt Sivertsen v/ advokat Lars G. Nygaard og Tor Oddvar Oen v/ advokatfullmektig Vegard T. Jørgensen fikk ordet til prosedyre. Retten og partene dro deretter på befaring på Bjorøen Nordre. Punktene 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 22 ble påvist i marken. Partene fikk anledning til å komme med utfyllende opplysninger. Det ble gitt anledning til replikk og duplikk. Det ble avtalt at advokat Lars Nygaard skulle sende inn saksomkostningsoppgave onsdag morgen, dvs Jordskiftedommeren orienterte om ankereglene. På forespørsel var det ingen som hadde merknader til forhandlingene. Dommeren erklærte forhandlingene for avsluttet og tvisten tatt opp til doms. Partene ble permittert ca. kl. 15:30. Retten og partene var da samlet på gnr. 50 bnr. 27. Tilbake på parkeringsplassen leverte advokatfullmektig Vegard T. Jørgensen inn sin saksomkostningsoppgave. Jordskifteretten drøftet saken. Retten besluttet at rettsbøkene fra dagens rettsmøte og neste rettsmøte kan underskrives ved sirkulasjon pr. post. Retten hevet, ca. kl. 17:15. Gunvor Røssland Landro (s) Kristin Lande (s) Kenneth Fjeldstad (s) BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 4

6 RETTSMØTE Møtedag: Sted: Statens hus i Bergen Sak nr.: BJORØEN NORDRE, gnr. 50 Saken gjelder: Jordskiftedommer: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Krav om grensegang og rettsutgreiing, jf. jordskifteloven 88, 88a Kristin Lande Gunvor Røssland Landro Kenneth Fjeldstad Jordskiftedommeren Ivar Sivertsen Avsi dom i tvist, fordele jordskiftekostnader og avslutte saken Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Else Hersviks bo v/ Pernille Hersvik Jensen Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Linn Birgitte Olsen Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Mona Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Morten Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Per Andre Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Jan Bernt Hersviks bo v/ Jan Espen Sandvik Eier av gnr. 50/7, Ingrid / Else Hersviks bo v/ Marius Hersvik Jensen Eier av gnr. 50/7, Svein Balestrand Eier av gnr. 50/27, Ivar Bernt Sivertsen Eier av gnr. 50/252, Tor Oddvar Oen Eier av gnr. 50/252, Arne Gunnar Orderud Eier av gnr. 50/252, Kari-Elin Solberg Oen Eiendommene ligger i Fjell kommune. Prosessfullmektiger: Advokatene Riisøen og Nygaard, representerer Ivar Bernt Sivertsen Advokatfirma Wikborg Rein & Co, representerer Tor Oddvar Oen BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 5

7 Til stede: Partene var ikke innkalt til dette møtet. Følgende dokumenter ble framlagt: Fullmakter til Morten Sandvik fra Marius H. Jensen, Mona Sandvik, Svein Balestrand, Pernille Hersvik Jensen, Jan Espen Sandvik og Linn B. Olsen 26. Lovnad signert Sakomkostningsoppgave fra advokatfullmektig Vegard Thunes Jørgensen 28. Sakomkostningsoppgave fra advokat Lars G. Nygaard 29. E-post fra advokat Lars G. Nygaard I medhold av jordskifteloven 17 avsa jordskifteretten enstemmig slik dom: Saken gjaldt i utgangspunktet grensene for gnr. 50 bnr. 27 på Bjorøy i Fjell kommune. Som del av grensegangssaken fastsettes også noe av grensen mellom gnr. 50 bnr. 7 og bnr Saken er videre utvidet til også å omfatte rettsutgreiing, jf. krav om utvidelse fra Tor O. Oen (dok. 4) og Ivar B. Sivertsens syn på dette referert nedenfor her. Saken er forsøkt løst ved rettsfastsettende vedtak, jf. dok. 13, men dette førte ikke fram. Når det nedenfor her vises til punktene 1, 3-7 og 22, vises det til kartvedlegget i dok. 13. Ivar Bernt Sivertsen v/ advokat Lars G. Nygaard har i hovedsak gjort gjeldende: Han har ikke noe i mot at saken utvides til også å omfatte rettsutgreiing, jf. krav fra Tor O. Oen. Dok. 14 vedlegg 4 omhandler naust i Vestrepollen, dvs. et helt annet sted på øya enn det som er aktuelt i denne saken, og gir ikke grunnlag for rettigheter til fordel for bnr Bnr. 27 har alltid vært et sammenhengende areal helt ned til sjøen, jf. dok. 1 vedlegg 4. Eiendommen har vært inngjerdet siden Den gamle grensen vises på dok. 11 vedlegg 7 (bilde 2). Boltene som vises på bildet eksisterer fremdeles. Bnr. 252 ble fradelt i 1959, da Knut Solberg kjøpte parsellen, jf. dok. 9 vedlegg 11. I 1962 var det sak mellom eierne av bnr. 7 og bnr. 27, jf. dok. 11 vedlegg 4. Daværende eier av bnr. 252 kjente godt til denne saken selv om han ikke var part. Det var i denne saken punkt 5 ble en del av grensen også for bnr. 27. Før dette var punkt 5 et punkt mellom bnr. 7 og bnr Solberg bygde naust midt på 60-tallet. Veggen på naustet ble satt helt i grensen for bnr Som en følge av dette ble gjerdet for bnr. 27 tatt ned fordi det ikke lengre var plass. Det var da tverrgjerdet mellom naustene på bnr. 252 og bnr. 27 ble bygget. Tverrgjerdet ble fjernet i 2005, men det ble satt opp nytt samme år. Eierne av bnr. 252 har aldri gått rundt naustet på den siden som vender mot bnr. 27. Det er dør i naustet slik at man kan gå gjennom det for å komme til sjøsiden BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 6

8 Det finnes ikke noe rettslig grunnlag for en eksklusiv bruksrett for Oen på trekanten mellom naustene. Dersom Oen skal få gangrett må denne erverves ved kjøp. Det er ingen sedvane som gir nausteiere rett til å bruke nabogrunn for å kunne gå rundt naustene. Det ble lagt ned slik påstand: 1. Grensene for bnr. 27 (gnr. 50) følger punktene 1, 3, 4, 5, 6 og 22 på jordskifterettens kart datert Bnr. 252 (gnr. 50) har ikke bruksrett over bnr. 27 (gnr. 50). 3. Ivar Sivertsen tilkjennes sakens omkostninger. Tor Oddvar Oen v/ advokatfullmektig Vegard T. Jørgensen har i hovedsak gjort gjeldende: Det er ingen uenighet om at grensen for bnr. 252 går fra punkt 5 til punkt 7, jf. dok. 3 vedlegg 1 og dok. 4 vedlegg 6. Merkene i punkt 5 og 7 samsvarer med grensemerkene i skylddelingen for bnr Skylddelingen for bnr. 27, jf. dok. 11 vedlegg 2, beskriver østre grense som en rett linje mellom punkt 4 og punkt 6. Dette stemmer også godt med avstandene som er beskrevet i dok. 11 vedlegg 4 side 6. Rettsavgjørelsen fra 1962 der punkt 5 blir beskrevet som en del av grensen mellom bnr. 7 og 27, er ikke rettskraftig avgjort for bnr. 252 siden bnr. 252 ikke var innkalt som part i saken. Rettsgrunnlaget for gangrett for bnr. 252 er utskiftningen i 1913, jf. dok. 14 vedlegg 4. Bruksretten som hviler på bnr. 7, jf. dok. 14 vedlegg 4, fulgte med da bnr. 27 ble delt fra i 1927, jf. dok. 11 vedlegg 4 side 7: " Men dette fritek sjølvsagt ikkje bnr. 27 for dei sams bruksretter som kviler på heile strandlinja på garden nemd i utskiftningsforretning over ein del av garden Bjorøy nordre, slutta 1913 " Som alle andre har han rett til å gå rundt naustet, jf. utskiftningen i Et annet rettsgrunnlag er sedvanerett. Det finnes ikke tilsvarende stengsler i nærheten. Det ble lagt ned slik påstand: 1. Den vestlige grense for bnr. 252 går i en rett linje fra merkestein (punkt 5) til kors i fjell (punkt 7), jf. vedlagte kart. 2. Den østre grense for gnr. 50 bnr. 27 går fra grensemerke i fjell (punkt 4) i en rett linje til kors i fjell (punkt 6), jf. vedlagte kart. 3. Gnr. 50 bnr. 252 har rett til å gå over gnr. 50 bnr. 7 og 27 for å kunne gå omkring naustet som står på bnr. 252, jf. vedlagte kart. 4. Ivar Sivertsen dømmes til å dekke sakens omkostninger BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 7

9 Utsnitt av kartvedlegget til Oens påstand. NB: Ikke målestokkriktig. Retten ser slik på saken: Partene har vært enige om at saken bør omfatte både grenser og rettigheter, jf. dok. 1 og dok. 4. Retten er enig i at problemet i saken ikke vil bli løst med mindre den tar kravet om utvidelse til følge. Avgjørelsen omfatter derfor både grenser og rettigheter. Gangrett for gnr. 50 bnr. 252 på henholdsvis gnr. 50 bnr. 7 og gnr. 50 bnr. 27 Tor O. Oen har gjort gjeldende at utskiftningen i 1913 er rettsgrunnlag for gangrett i tråd med hans påstand, og at bruksretten fulgte med da bnr. 27 ble skilt ut fra bnr. 7 i Jordskifteretten la i rettsmøtet fram utskiftningskart over utmarken til Bjorøen Nordre, datert Her framgår det at Rødviken var ubebygd da utskiftningen fant sted. Viken som Ivar B. Sivertsen i rettsmøtet gjorde gjeldende var Vestrepollen, var derimot bebygd med flere naust i Det framgår videre av det samme kartet at grunnen langs hele Vestrepollen etter utskiftningen ble tillagt gnr. 50 bnr. 6 og 11 (litra B og G). Avsnittet " Eierne har fremdeles ret til veier hen til sine nøst, likeledes er de gamle rettigheter til og ved disse uforandret. Til de nye nøsttomter følger de samme rettigheter som sedvanlig hører til et nøst, saasom veier til og omkring nøstene og anlæg av baadestø med mere " må leses i sammenheng med resten av rettsboka. Også utskiftningskartet gir informasjon av betydning. Rettens syn er at avsnittet som er referert her gjelder naustene som allerede eksisterte i 1913 og de nye naustene som beskrives i rettsboka. Når grunneier er en annen enn nausteier, slik tilfellet var her, er det viktig å beskrive alle nødvendige tilleggsrettigheter. Retten leser ikke avsnittet slik at det gjelder alle framtidige naust på Bjorøen Nordre. Retten har en annen forståelse enn Tor O. Oen om hva jordskifteretten i 1962 mente med formuleringen " Men dette fritek sjølvsagt ikkje bnr. 27 for dei sams bruksretter som BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 8

10 kviler på heile strandlinja på garden nemd i utskiftningsforretning over ein del av garden Bjorøy nordre, slutta 1913 " Rettens syn er at denne formuleringen sikter til følgende del av rettsboka fra 1913, jf. dok. 14 vedlegg 4: " I øvrig er alt sjøbruk langs det utskiftede felts strandlinjer, saasom landslot, kastevaager, lakseplasser, tangstrender med tangretter og alt av hvad navn nevnes kan, uberørt av nærværende forretning og skal altsaa ha sit forblivende som hittil " På denne bakgrunnen er det rettens syn er at utskiftningen fra 1913 ikke gir gangrett til fordel for bnr Retten finner det heller ikke bevist at det eksisterer sedvanerett for ferdsel på nabogrunn for at nausteiere skal kunne gå rundt naustene sine. I tillegg til å berøre gnr. 50 bnr. 27 og 252, berører denne delen av saken også et lite areal tilhørende gnr. 50 bnr. 7. Arealet er en trekant som har blitt liggende igjen mellom bnr. 27 og 252. Eierne av dette arealet har valgt å forholde seg passive i saken, og har ikke lagt ned påstand. Retten har forstått det slik at disse eierne, i rettsmøtet representert ved Morten Sandvik, stiller seg positive til at eierne av bnr. 252 benytter deres eiendom mellom de aktuelle naustene til ferdsel. Retten legger etter dette til grunn at eierne av bnr. 7 er enige om at eierne av bnr. 252 kan få gangrett på den aktuelle trekanten av bnr. 7 (ca. 2,5 m 2 ). Det ligger utenfor både jordskifterettens kompetanse og denne saken å ta stilling til om Oen kan rive gjerdet for å åpne for passasje på vestsiden av naustveggen på bnr Retten vil presisere at spørsmålet ikke har vært behandlet i denne saken og at punkt 3 i slutningen nedenfor ikke omfatter dette spørsmålet. Grensen mellom gnr. 50 bnr. 7 og 27 Når retten har kommet til at utskiftningen fra 1913 ikke gir gangrett til fordel for bnr. 252, og Tor O. Oen er enig i at punkt 5 er grensepunkt for bnr. 252, har Oen ikke rettslig interesse i grensen mellom bnr. 7 og 27. Retten ser etter dette bort fra Oens påstand om grensen mellom bnr. 7 og 27. Ivar B. Sivertsen har lagt ned påstand om at grensen for bnr. 27 går mellom punktene 1, 3, 4, 5, 6 og 22 som vist på jordskifterettens kart datert Eierne av bnr. 7 har ikke lagt ned påstand og retten legger derfor til grunn at grensen mellom disse to eiendommene går slik Ivar B. Sivertsen har lagt ned påstand om. Retten vil for øvrig bemerke at den omforente grensen mellom bnr. 7 og 27 synes å være samsvar med jordskifterettens avgjørelse fra Retten vil videre bemerke at det ikke synes å hefte feil ved avgjørelsen fra At punkt 5 på dette tidspunktet ble en del av grensen mellom bnr. 7 og 27, synes som en praktisk løsning. Grensen mellom gnr. 50 bnr. 7 og 252 Tor O. Oen har lagt ned påstand om at den vestlige grensen for bnr. 252 går mellom punkt 5 og punkt 7. Retten har forstått det slik at eierne av bnr. 7 og 27 er enige med Oen om dette, og det er heller ikke lagt ned noen annen påstand om den aktuelle grenselinjen. Retten legger derfor til grunn at partene er enige om denne grensen. Saksomkostninger Gjennom saksforberedelsen har det kommet fram at tvistene i saken har vært mellom Tor O. Oen og Ivar B. Sivertsen. Berørte spørsmål i forhold til bnr. 7 har vært uomtvistet. Forsøket på å oppnå en minnelig løsning mellom Tor O. Oen og Ivar B. Sivertsen, jf. dok. 13, har ikke ført fram BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 9

11 Tor O. Oen har tapt tvisten om gangrett på bnr. 27 fullstendig. Som en følge av dette har hans rettslige interesse i grensen mellom bnr. 7 og 27 bortfalt. Tor O. Oen skal i henhold til tvisteloven 20-2 første og andre ledd pålegges å erstatte Ivar B. Sivertsens nødvendige saksomkostninger. Vilkår for unntak fra denne regelen, jf. tvisteloven 20-2 tredje ledd, anses ikke å være oppfylt. Advokat Lars G. Nygaard har levert inn saksomkostningsoppgave på kr ,25 inkl. mva., jf. dok. 28. Det har ikke kommet innsigelser fra motparten på beløpets størrelse. På forespørsel fra jordskifteretten ved brev datert har advokat Lars G. Nygaard levert timelister og nærmere begrunnelse for kravet, jf. dok. 29. Erstatning for saksomkostninger skal utmåles etter reglene i tvisteloven Rettens syn er at kostnadene som påløp i forbindelse med forhandlingene om kjøp av trekanten tilhørende bnr. 7, faller utenfor det som kan kreves dekket etter denne bestemmelsen. Utover dette har retten ikke merknader til omkostningsoppgaven. Under henvisning til dok. 16 og timelisten for perioden gjør retten et skjønnsmessig fradrag på kr ,-. Det erstatningspliktige beløpet er etter dette kr ,25. Retten har på denne bakgrunnen kommet til slik enstemmig slutning: 1. Fra offentlig godkjent grensemerke i fjell går grensen mellom gnr. 50 bnr. 7 på den ene siden og gnr. 50 bnr. 27 på den andre siden 44,11 meter i retning 224,68 gon til offentlig godkjent grensemerke i stein, her knekker grensen og går 20,18 meter i retning 121,77 gon til offentlig godkjent grensemerke i fjell, her knekker grensen og går 22,12 meter i retning 17,73 gon til offentlig godkjent grensemerke i stein, her knekker grensen og går 7,90 meter i retning 15,08 gon til kors i fjell, her knekker grensen og går 10,32 meter i retning 17,38 gon til umerket grensepunkt i steingjerde. 2. Fra offentlig godkjent grensemerke i stein går grensen mellom gnr. 50 bnr. 7 på den ene siden og gnr. 50 bnr. 252 på den andre siden 7,31 meter i retning 19,71 gon til kors i fjell. 3. Gnr. 50 bnr. 252 har gangrett på den delen av gnr. 50 bnr. 7 som ligger mellom naustet på gnr. 50 bnr. 27 og naustet gnr. 50 bnr. 252 (ca. 2,5 m 2 ). 4. Gnr. 50 bnr. 252 har ikke gangrett på gnr. 50 bnr. 27 mellom naustet på gnr. 50 bnr. 252 og naustet på gnr. 50 bnr Tor O. Oen betaler til Ivar B. Sivertsen kr ,25,- innen 15 dager etter at saken er forkynt. Teknisk grensebeskrivelse: I den etterfølgende grenseskildringen er de oppgitte retningene i henhold til sant nord med 400 g (gon) inndeling av sirkelen. De oppgitte avstandene er horisontalmålt og koordinatene refererer seg til Euref89(WGS84) akse 32. Grensene og grensemerkene er tegnet på kart i målestokk 1:200, kartnr Det er bare brukt godkjente grensemerker av aluminium påstemplet jordskifteretten sitt merke. Ved måling av grensepunkt er det brukt GPS (Javad/Topcon) med krav til kvalitet i samsvar med jordskifterettens prosedyre for utføring av RTK måling i områdetype 2, BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 10

12 tettbygd/utbyggingsområder med kartkvalitet FKB-B. Maksimalt tillatt punktdeformasjon for områdetype 2 er på 0,1 meter. Målte grensemerker skal ha en målenøyaktighet som skal ligge på 1/3 og mindre av overstående feilgrense. Grense 1 Eiendom til venstre: Gnr. 50 bnr. 27 Eiendom til høyre: Gnr. 50 bnr. 7 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 1 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,59 224,68 44,11 3 Off. godkj. grensemerke i stein , ,92 121,77 20,18 4 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,93 17,73 22,12 5 Off. godkj. grensemerke i stein , ,01 15,08 7,90 6 Kors i fjell , ,87 17,38 10,32 22 Grensepunkt i annen detalj , ,65 Grense 2 Eiendom til venstre: Gnr. 50 bnr. 7 Eiendom til høyre: Gnr. 50 bnr. 252 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 5 Off. godkj. grensemerke i stein , ,01 19,71 7,31 7 Kors i fjell , ,24 Jordskiftekostnader: Jordskiftekostnader og gebyr skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven kap. 8. Kostnadene i denne saken er følgende: Registreringsgebyr: Kr ,- Partsgebyr (3 x 1,8 x kr. 860,-): Kr ,- Grenselengdegebyr: Kr ,- Grensemerker (4 x kr. 75,-): Kr. 300,- Utgifter til meddommere : Kr ,- Sum: Kr , BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 11

13 Kostnadene skal fordeles på partene etter den nytten de etter rettens skjønn har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Retten ser det slik at det er eierne av bnr. 27 og 252 som har hatt mest nytte av saken. Eieren av bnr. 27 har fått klarlagt grensen rundt hele sin eiendom, mens Tor O. Oen har fått behandlet et krav om bruksrett og merket og kartfestet noe av grensen mot bnr. 7. Bnr. 7 sin nytte av saken består i at hele grensen mot bnr. 27, samt en del av grensen mot bnr. 252, er merket og kartfestet. Retten fordeler jordskiftekostnadene slik: Gbnr. Eier Skal betale Har betalt Skylder 50/7 Ingrid / Jan Bernt / Else Hersviks bo Kr ,- Kr ,- 50/27 Sivertsen Kr ,- Kr ,- Kr ,- 50/252 Oen Kr ,- Kr ,- Sum Kr ,- Beløpene skal betales innen 15 dager etter at rettsboka er forkynt. Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. Avslutning av saken og rettsmiddel Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. Matrikkelføring Jordskifteretten vil framsette krav om matrikkelføring når saken er rettskraftig. Tinglysing Saken skal tinglyses på følgende eiendommer i Fjell kommune: Gnr. 50 bnr. 7, 27, 252. Retten hevet, saken sluttet. Gunvor Røssland Landro (s) Kristin Lande (s) Kenneth Fjeldstad (s) Rett utskrift: BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 12

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0021 ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune Påbegynt: 31.05.2011 Avsluttet: 09.06.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 31.05.2011. Sted: Rådhuset i Meland.

Detaljer

FEDJE,

FEDJE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0007 FEDJE, Gnr. 168 i Fedje kommune Påbegynt: 09.08.2011 Avsluttet: 21.08.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.08.2011. Sted: Bedehuset i Fedje.

Detaljer

TYSSE YTRE

TYSSE YTRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0034 TYSSE YTRE Gnr. 43 i Samnanger kommune Påbegynt: 22.05.2013 Avsluttet: 22.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 22.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0028 MO Gnr. 12 i Kvam kommune Påbegynt: 11.04.2014 Avsluttet: 11.04.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 11.04.2014

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kleppe øvre. Gnr. 8 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kleppe øvre. Gnr. 8 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0031 Kleppe øvre Gnr. 8 i Askøy kommune Påbegynt: 20.12.2012 Avsluttet: 20.12.2012 RETTSMØTE Møtedag: 20.12.2012 Sted: Øvre Kleppe i Askøy Sak

Detaljer

HAGANES

HAGANES Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0040 HAGANES Gnr. 52 i Fjell kommune Påbegynt: 18.04.2012 Avsluttet: 18.04.2012 RETTSMØTE Møtedag: 18.04.2012 Sted: Statens Hus, Bergen kommune.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0032 IEN, Gnr. 49 i Meland kommune Oppstarta: 05.03.2013 Avslutta: 13.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 13.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen Sak nr.:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

STRUDSHAVN

STRUDSHAVN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0032 STRUDSHAVN Gnr. 10 i Askøy kommune Påbegynt: 18.03.2014 Avsluttet: 21.03.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0017 ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune Påbegynt: 23.05.2011 Avsluttet: 23.05.2011 Rettsfastsettende vedtak Rettsmøtedag: 23.05.2011. Sted: Statens

Detaljer

1200-2011-0025 FOLLESØ,

1200-2011-0025 FOLLESØ, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0025 FOLLESØ, Gnr. 12 i Askøy kommune Påbegynt: 07.03.2012 Avsluttet: 02.05.2012 RETTSMØTE Møtedag: 02.05.2012 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

SANDAL

SANDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0022 SANDAL Gnr. 98 i Fusa kommune Oppstarta: 23.01.2014 Avslutta: 23.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN. Gnr. 22 i Bergen kommune. Påbegynt: 05.02.2013

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN. Gnr. 22 i Bergen kommune. Påbegynt: 05.02.2013 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN Gnr. 22 i Bergen kommune Påbegynt: 05.02.2013 Avsluttet: 05.02.2013 RETTSMØTE Møtedag: 05.02.2013 Sted: Statens Hus i Bergen Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KOLÅS, Gnr. 107 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KOLÅS, Gnr. 107 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0010 KOLÅS, Gnr. 107 i Lindås kommune Oppstarta: 03.11.2010 Avslutta: 25.11.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.11.2010 Sted: Sanitetslokalene

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

1200-2013-0006 BJØRNDAL

1200-2013-0006 BJØRNDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0006 BJØRNDAL Gnr. 122 i Bergen kommune Påbegynt: 20.03.2013 Avsluttet: 20.03.2013 RETTSMØTE Møtedag: 20.03.2013 Sted: Bjørndal i Bergen Sak

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 19.08.2010 Sted: Rådhuset i Os kommune Sak nr.: 1200-2009-0014 SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0003 SÆLE Gnr. 7 i Øygarden kommune Påbegynt: 12.01.2011 Avsluttet: 25.01.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.01.2011

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGAARD. Gnr. 5 i Sund kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGAARD. Gnr. 5 i Sund kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0005 SUND PRESTEGAARD Gnr. 5 i Sund kommune Påbegynt: 05.04.2011 Avsluttet: 27.04.2011 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 05.04.2011 Sted: Sund

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0012 GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune Oppstarta: 12.05.2009 Avslutta: 12.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.05.2009

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: LANGELAND. Gnr. 30 i Samnanger kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: LANGELAND. Gnr. 30 i Samnanger kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0008 LANGELAND Gnr. 30 i Samnanger kommune Påbegynt: 26.05.2009 Avsluttet: 29.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 26.05. - 27.05.2009 Sted:

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

ALVER,

ALVER, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0050 ALVER, Gnr. 137 i Lindås kommune Oppstarta: 30.04.2013 Avslutta: 30.04.2013 RETTSMØTE Møtedag: 30.04.2013. Stad: Alversund i Lindås. Sak

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0025 Engvik, gnr. 102 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 26.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Løksfjord fiskebruk

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

SNEKKEVIK

SNEKKEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0010 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Påbegynt: 11.11.2011 Avsluttet: 30.01.2012 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 11.11.2011. Sted: Ute på

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0005 Tømmernes, gnr. 32 Gnr. 32 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 03.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 10.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0025 Oldervik indre, gnr. 2 i Tromsø kommune Påbegynt: 05.05.2009 Avsluttet: 07.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2009 Sted: Oldervik skole

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0020 TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune Oppstarta: 22.03.2011 Avslutta: 29.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune Påbegynt: 07.12.2010 Avsluttet: 09.05.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 07.12.2010 Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0019 Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 15.04.2009 Avsluttet: 13.01.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0024 og 1900-2009-0025 Storsteinnes, gnr. 47 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.10.2009 Avsluttet: 11.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0012 SUND PRESTEGÅRD, Gnr. 5 i Sund kommune Oppstarta: 16.02.2011 Avslutta: 09.05.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 16.02.2011 Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0020 Holmesletta Gnr. 21 i Tromsø kommune Påbegynt: 01.10.2009 Avsluttet: 28.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.10.2009

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0008 Hopen, gnr. 2 Gnr. 2 i Berg kommune Påbegynt: 18.08.2009 Avsluttet: 13.01.2010 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 18.08.2009 Sted: UL Havørns grendehus

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

HANØEN

HANØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0014 HANØEN Gnr. 19 i Askøy kommune Påbegynt: 24.04.2014 Avsluttet: 19.05.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 02. oktober kl. 10.00 ble jordskifterett satt i lokaler i Os rådhus. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge som tilkalt dommer

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 30. juni ble jordskifterett satt i lokalene til Sør-Rogaland jordskifterett i Stavanger. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0033 MÆLE, Gnr. 41 i Osterøy kommune Påbegynt: 15.08.2013 Avsluttet: 15.07.2014 SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Overingeniør Åse M. Thorrud. Bjørg Molteberg og Arne Roger Nilsen. Hovedforhandling i tvist om servitutt

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Overingeniør Åse M. Thorrud. Bjørg Molteberg og Arne Roger Nilsen. Hovedforhandling i tvist om servitutt JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 23.04.2010 Sted: Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2009-0042 Eskeviken-Meyerstranda Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0024 Tømmervik Gnr. 3 i Sørreisa kommune Påbegynt: 04.06.2008 Avsluttet: 06.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 04.06.2008 Sted: Kommunehuset i Sørreisa

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0026 Breivik, gnr. 130 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 09.09.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0018 Skinnelven, gnr. 96 Gnr. 96 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2007 Avsluttet: 15.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2007 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet.

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 23.10.2009 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0028 Ørka Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Part: Naboer:

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

HETLEVIK

HETLEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0028 HETLEVIK Gnr. 13 i Askøy kommune Påbegynt: 02.12.2011 Avsluttet: 13.08.2012 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.12.2011. Sted: Rådhuset på Askøy.

Detaljer

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling RETTSMØTE Møtedag: 30.08.2012 Sted: Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: 0100-2012-0011 Igletjern Saken gjelder: Konstituert jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2012-0002 Tveiten østre Gnr. 26 i Trøgstad kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 31.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012 Sted: Kommunehuset i Trøgstad, møterom

Detaljer

HETLEVIK

HETLEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0012 HETLEVIK Gnr. 13 i Askøy kommune Påbegynt: 11.04.2012 Avsluttet: 27.04.2012 RETTSMØTE Møtedag: 11.04.2012 Sted: Askøy Kommunestyresal i

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0010 Grøtøy nordre, gnr. 22 i Karlsøy kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 09.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sund. Gnr. 63 i Hemnes kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sund. Gnr. 63 i Hemnes kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2004-0013 Sund Gnr. 63 i Hemnes kommune Påbegynt: 25.04.2007 Avsluttet: 28.12.2007 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.04.2007. Sted: Kommunehuset i Korgen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SALTNES. Gnr. 109 i Lindås kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SALTNES. Gnr. 109 i Lindås kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0015 SALTNES Gnr. 109 i Lindås kommune Påbegynt: 18.11.2010 Avsluttet: 15.08.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 18.11.2010

Detaljer

ØKLAND

ØKLAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0046 ØKLAND Gnr. 33 i Austevoll kommune Påbegynt: 05.03.2015 Avsluttet: 07.04.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0002 Navestad søndre Gnr. 1043 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 21.02.2011 Avsluttet: 13.01.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0001 FROMREIDE, Gnr. 29 i Askøy kommune. Påbegynt: 12.04.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0001 FROMREIDE, Gnr. 29 i Askøy kommune. Påbegynt: 12.04.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0001 FROMREIDE, Gnr. 29 i Askøy kommune Påbegynt: 12.04.2011 Avsluttet: 12.07.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 12.04.2011 Sted: Fromreide

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1. Gnr. 1 i Askøy kommune. Oppstarta: 10.10.2013

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1. Gnr. 1 i Askøy kommune. Oppstarta: 10.10.2013 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1 Gnr. 1 i Askøy kommune Oppstarta: 10.10.2013 Avslutta: 16.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 10.10.2013 Stad: Ask i Askøy Sak nr.: 1200-2013-0027

Detaljer

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0004 Berg Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Naboer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0003 Akkarfjord, gnr. 60 i Skjervøy kommune Påbegynt: 03.06.2009 Avsluttet: 04.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 03.06.2009

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD

1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD Gnr. 117 m.fl. i Kvam kommune Påbegynt: 20.12.2011 Avsluttet: 07.06.2012 1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD Nord-

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NAUTNES, Gnr. 6 i Øygarden kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NAUTNES, Gnr. 6 i Øygarden kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0020 NAUTNES, Gnr. 6 i Øygarden kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 14.02.2011 DOM Rettsmøtedag: 07.09.2010 Sted: Rådhuset i Øygarden Sak

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0017 Haugen Gnr. 12 i Jondal kommune Oppstarta: 13.04.2015 Avslutta: 04.05.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 13.04.2015. Stad: Ved tunet til gnr. 12

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40 Gnr. 40 i Målselv kommune Påbegynt: 09.09.2009 Avsluttet: 01.02.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.09.2009

Detaljer

FRØISÆTER

FRØISÆTER Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0021 FRØISÆTER Gnr. 7 i Masfjorden kommune Påbegynt: 11.04.2013 Avsluttet: 27.11.2014 RETTSMØTE Møtedag: 11.04.2013 Sted: Frøyset menighetssal,

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0033 IEN, Gnr. 49 i Meland kommune Påbegynt: 21.02.2011 Avsluttet: 25.05.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Framtun i

Detaljer

1. Fremming av saken og videre arbeid

1. Fremming av saken og videre arbeid RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.10.11. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0055 Onsaker. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Nabo: Til

Detaljer

KOBBELTVEIT,

KOBBELTVEIT, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0003 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Gnr. 33 i Fjell kommune Påbegynt: 21.11.2011 Avsluttet: 16.11.2012 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.11.2011.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0015 Rydningen, gnr. 13 i Karlsøy kommune Påbegynt: 24.09.2008 Avsluttet: 04.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2008 Sted: Skogsfjordvatn

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifter ett. Sak: Sørland. Avsluttet: Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune. Påbegynt:

Rettsbok. Salten jordskifter ett. Sak: Sørland. Avsluttet: Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune. Påbegynt: T I ïglys:i DoKLn Ff.r',,n".196 8õ_{ i I 14Â,Ì ;;.j STAIENS KARTVERK Salten jordskifter ett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2006-0023 Sørland Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune Oppstarta: 04.11.2010 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 04.11.2010

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bjortjønnli. Gnr. 64 og 65 i Grane kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bjortjønnli. Gnr. 64 og 65 i Grane kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2012-0018 Bjortjønnli Gnr. 64 og 65 i Grane kommune Påbegynt: 06.12.2013 Avsluttet: 06.12.2013 RETTSBOK Domstol: Helgeland jordskifterett Møtedag: 6.12.2013

Detaljer