Medlemmer: Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer: Oslo, 12.11.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Veronika Weiser, Eskild Abelseth Vara: Svein Bjørkøy, Are Sandbakken, Grete Pedersen, Rita Strand Frisk, Inger-Lise Ulsrud, Jorunn Marie Bratlie, Steinar Ofsdal, Victoria Cecilie Jakhelln, Stian Andreas Andersen Studieutvalget Møtedato Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl<skriv inn navn>. Bjørg J. Bjøntegaard viserektor Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

2 Saksliste Saksnummer Innhold U.off. SU 84/13 Godkjenning av protokoll fra møte SU 85/13 Kvalitetssikringssystemet - søkerundersøkelsen 2013 SU 86/13 SU 87/13 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av oppstartukene 2013 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram 2013 SU 88/13 Kvalitetssikringssystemet - studiegjennomføring 2013 SU 89/13 Kvalitetssikringssystemet - internasjonal virksomhet 2013 SU 90/13 SU 91/13 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av utvekslingsopphold Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne SU 92/13 Søknad om forlenget spilletid, eksamen i UTMASTER77 X SU 93/13 Studieutvalgets tiltaksplan for 2014 Orienteringssaker

3 SU84/13Godkjenningavprotokollframøte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /807 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 85/ Kvalitetssikringssystemet - søkerundersøkelsen 2013 I henhold til System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole skal det hvert 3. år gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle våre søkere. Søkerne blir i undersøkelsen bedt om å oppgi hvilke informasjonskanaler som har vært viktige for deres valg av å søke NMH, evaluere kvaliteten på informasjonen om studier og opptak, NMHs veiledning og mottak av søkere og å evaluere NMHs organisering og gjennomføring av opptaksprøvene. Denne undersøkelsen skal også bidra til en kartlegging av søkernes geografiske, sosiale og utdanningsmessige bakgrunn. Dette er andre gang undersøkelsen er gjennomført. Den ble sendt ut til 1634 søkere, og 311 (19 %) har besvart undersøkelsen. Ved neste utsendelse vil vi gjennomgå spørsmålene med mål om å korte ned undersøkelsen for å se om det kan få flere til å fullføre. Et annet moment å merke seg er at resultatene i årets undersøkelse i stor grad er sammenfallende med evalueringen fra Generelt gir søkerundersøkelsen et positivt bilde av NMH, men den avdekker samtidig områder med forbedringspotensial. Dette gjelder spesielt søkerinformasjonen, både den som formidles i forkant av søknadsfristen og den informasjonen søkerne mottar mellom søknadsfrist og opptaksprøven. For opptakskoordinators vurdering av resultatene fra søkerundersøkelsen, henvises det til kapittel 4 i rapporten. Flere respondenter nevner at det under opptaksprøvene var vanskelig å finne noen som kunne svare på spørsmål, øverom for oppvarming og rommet der opptaksprøven skulle foregå. Til neste år bør SUT-standen i foajeen bli synligere, slik at de blir lettere å finne frem til som en førstelinjetjeneste. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cecilie Flaatin NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

5 Forslag til vedtak: Studieutvalget slutter seg til rapporten Søkerundersøkelsen 2013, og vurderinger som fremkommer av saksfremlegget. Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver 2

6 SØKERUNDERSØKELSEN 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

7 Innhold 1. Innledning Svarprosent Spørreskjemaet...E rror! Bookmark not defined. 1.3 Resultatframstillingen Søkerundersøkelsen.....E rror! Bookmark not defined. 2.1 Bakgrunnsinformasjon..Error! Bookmark not defined Formelle prosedyrer før opptaksprøve Tilbud om studieplass Informasjon fra NMH Opplevelse av opptaksprøven Valg av utdanningsinstitusjon Familiebakgrunn Søknadsprosessen Oppsummering og vurdering.30 2

8 1 Innledning I henhold til System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole skal det hvert 3. år gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle våre søkere. Søkerne blir i undersøkelsen bedt om å oppgi hvilke informasjonskanaler som har vært viktige for deres valg av NMH, evaluere kvaliteten på informasjonen om studier og opptak, NMHs veiledning og mottak av søkere, samt å evaluere NMHs organisering og gjennomføring av opptaksprøvene. Denne undersøkelsen skal også bidra til en kartlegging av søkernes geografiske, sosiale og utdanningsmessige bakgrunn. Undersøkelsen er kun blitt gjennomført en gang tidligere, i Svarprosent Undersøkelsen ble sendt ut den til alle søkere, totalt Noen søkere hadde ikke oppgitt e-postadresse eller de hadde oppgitt e-postadresser som ikke fungerte. 311 søkere besvarte undersøkelsen. Dette utgjør 19 %. I 2010 var svarprosenten på 30 %, men dette var etter at respondenter med epostadresser som ikke fungerte var tatt ut av tallmaterialet. Hele 112 påbegynte undersøkelsen i år uten å fullføre den. Dette tilsvarer 7 %, og det bør vurderes om undersøkelsen skal forenkles/kortes ned ved neste utsendelse for å se om det vil bedre svarprosenten. Det er for eksempel krevende å skille mellom de to spørsmålsbolkene I valg av utdanningsinstitusjon, hvordan vurderer du viktigheten av følgende informasjonskanaler? og Når du skulle skaffe informasjon om søknads- og opptaksprosessen, hvordan vurderer du viktigheten av følgende informasjonskanaler? Denne delen oppleves trolig svært repetitiv og kan omstruktureres. 1.2 Spørreskjemaet Spørreskjemaet til søkerundersøkelsen ble utviklet i 2010 av kvalitetskoordinator i samarbeid med opptaksteamet og ansvarlige for studieinformasjon. I tillegg ble andre involverte i opptaksprosessen og avviklingen av opptaksprøvene bedt om å komme med sine innspill til utforming av skjemaet. Skjemaet ble sendt ut i både engelsk og norsk utgave. Skjemaet er delt inn i følgende underpunkter: - Bakgrunnsopplysninger - Informasjon fra NMH - Opplevelse av opptaksprøven - Valg av utdanningsinstitusjon - Familiebakgrunn 3

9 1.3 Resultatframstillingen I framstillingen av resultatene er antall respondenter ført opp for hvert spørsmål. Tallmaterialet er i hovedsak framstilt i prosentandeler. Fritekstkommentarene er gjennomgått og anonymisert av hensyn til enkeltpersoner. Respondentene kunne selv velge om de ville besvare den norske eller engelske utgaven av spørreskjemaet. Spørsmål som kjønn, alder, hjemsted og hvilket instrument og studieprogram respondenten søkte på er ikke tatt med i resultatframstillingen. 2.1 Bakgrunnsinformasjon Hva er din utdanningsbakgrunn? Type utdanning Prosent Musikklinje/musikkfordypning i videregående skole 40 % Steinerskole 3 % Studiespesialisering/allmennfag i videregående skole 8 % Folkehøgskole 18 % Ett år høyere utdanning 8 % Mer enn ett års høyere utdanning 23 % Tabellen under viser at utdanningsbakgrunnen fordeler seg tilnærmet likt blant de som ble tilbudet plass og de som ikke ble tilbudt plass i opptaket. Type utdanning Tilbudt plass Ikke tilbudt plass Musikklinje/musikkfordypning i videregående skole 42 % 41 % Steinerskole 3 % 2 % Studiespesialisering/allmennfag i videregående skole 7 % 10 % Folkehøgskole 15 % 19 % Ett år høyere utdanning 11 % 7 % Mer enn ett års høyere utdanning 22 % 21 % 4

10 2.2 Formelle prosedyrer før opptaksprøve Møtte du til opptaksprøven? Trakk du søknaden før opptaksprøven? Hva var grunnen til at du valgte å trekke søknaden din? Forhindret: Jag hade dubbelbokat mig med ett konsertframträdande Eksamen i juss et par dager etter opptaksprøven. Det ble ikke tid å dra fra Bergen til Oslo. Dødsfall i nær familie I did not withdraw, I got some troubles getting paid at my job that could not allowed me to show up on time. Because I had miscalculated the audition's time. Annet studiested: Jeg ble tilbudt plass ved Royal Northern College of Music i Manchester og valgte derfor å ikke dra på flere opptaksprøver. Søkningsdatoen lå på samme dag som da jeg hadde søkning til KMH (Musikkhøgskolen i Stockholm). Da jeg allerede har studert sang to år i Stockholm, var denne skolen mer fristende å søke i forhold til byen etc. Andre studier 5

11 I was applying to the university of music in Stockholm as well. The auditions were within the same week so it was pretty much impossible to get to both of them. Andre grunner: Ombestemte meg, ble usikker på om det var veien jeg ville gå Rakk ikke å øve inn repertoaret som skal spilles på trombone. For dårlig resultat på teori/ gehørprøven. Sykdom. Returnerte du følgeskjemaet du fikk tilsendt kort tid etter søknadsfristen gikk ut? Hva var grunnen til at du ikke returnerte følgeskjemaet? Forglemmelse Glemte å sende det Glemskhet eg utsatte det Glemte det I don't remember where I have left the Cover sheet Glemte det av. Misforståelse Fordi det måtte lastes ned og skrives ut, jeg trodde de gjorde det samme som ved NTNU, at man får det i posten I didn't know that! Mottok ikke Fikk tlf. og fikk dermed ikke noe følgeskjema Har ikke mottatt følgeskjema because i'm not receiving I did not receive a cover sheet Fick inget I DIDN'T RECEIVE THE COVER SHEET Har ikkje fått følgjeskjema Har ikke fått noe følgeskjema 6

12 Kjenner ikke til det/ ikke mottatt info Dette er det første jeg hører om følgeskjema Jeg vet ikke hva for et følgeskjema det er snakk om What cover sheet? I do not get the information Because,unfortunately, I never got any reply to my s questioning about the programme. I was not given any information concerning the application I sent. I don't know what cover sheet you are talking about.. I don't know what is the cover sheet Annet studiested Jeg hadde allerede kommet inn på en annen skole kom inn på utøvendemaster på UiA Søknad trukket Trakk søknaden I cancelled my participation for the entrance exam because of personal reasons Ombestemte meg i did not send any document at all Forhindret Jeg var syk, og hadde ikke tilgang til posten. Jeg innså at jeg ikke kom til å være klar til opptaksprøvene fordi min far gikk bort like rundt søknadsfrist og opptaksprøver. Rakk akkurat ikke fristen, da den var midt i juleferien og på en søndag. Var bortreist. Bortreist Var ikke hjemme/ rakk ikke Leverte for sent, da jeg ikke var kjent med skolens nye rutiner for innlevering av omslagsark. Uke 8 passet ikke for meg i året 2013 Levering : Jeg leverte det før fristen gikk ut. Jeg gjorde det siste mulige dag. Skjemaet ble sendt inn innen fristen, men forsvant åpenbart i posten (brevet ble sendt fra Tyskland) Ein filletabbe gjor at det i epostadressa mi der eg skulle motta søknadskjema sto.com i staden for.no på slutten. Grunna meir datatrøbbel kunne det ikkje verte retta på. 7

13 2.3 Tilbud om studieplass: Har du fått tilbud om studieplass ved NMH? Har du fått tilbud om ventelisteplass ved NMH? Vurderer du å søke NMH igjen? Har du søkt studieplass ved NMH tidligere? Flertallet av de som har fått nei har ikke søkt om studieplass ved NMH tidligere. Blant de som har fått ja er andelen som har søkt tidligere lik. 8

14 2.4 Informasjon fra NMH I valg av utdanningsinstitusjon, hvordan vurderer du viktigheten av følgende informasjonskanaler på en skala fra 1 til 5 der en betyr lite viktig og 5 betyr svært viktig? - NMHs nettsider - NMHs studieinformasjonsbrosjyre - Direkte kontakt med administrasjonen ved NMH 9

15 - Åpen Uke på NMH - Rådgiver på egen skole - Hovedinstrumentlærer/musikklærer - Venner 10

16 - Studenter ved NMH - Lærere ved NMH - Familie 11

17 Når du skulle skaffe informasjon om søknads- og opptaksprosessen, hvordan vurderer du viktigheten av følgende informasjonskanaler? - NMHs nettsider - NMHs studieinformasjonsbrosjyre - Direkte kontakt med administrasjonen ved NMH 12

18 - Åpen Uke på NMH - Rådgiver på egen skole - Hovedinstrumentlærer/musikklærer - Venner 13

19 - Studenter ved NMH - Lærere ved NMH - Familie 14

20 Søkerne oppgir at nettsider, studenter og lærere er deres viktigste kilder til informasjon. Dette ble oppgitt som de viktigste kildene også i undersøkelsen. Under følger to tabeller hvor søkerne blir bedt om å vurdere om informasjonen de har mottatt har vært tilfredsstillende og korrekt. I første tabellen gjengis resultatene fra årets undersøkelse, og i tabellen under er resultatene 2010 og er tatt med fordi resultatene er så påfallende like fra de to målingene: I hvilken grad Evalueringen 2013 opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH før søknadsfristen var tilstrekkelig? opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH før søknadsfristen var korrekt? opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH i perioden mellom søknadsfristen og opptaksprøven var tilstrekkelig? opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH i perioden mellom søknadsfristen og opptaksprøven var korrekt? 1 I liten grad I stor grad Gjennomsnitt 4 % 12 % 23 % 35 % 26 % 3,6 3 % 5% 16 % 29 % 48 % 4,1 5 % 13 % 23 % 32 % 27 % 3,6 5 % 5 & 18 % 29 % 42 % 3,9 Evalueringen 2010 opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH før søknadsfristen var tilstrekkelig? opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH før søknadsfristen var korrekt? opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH i perioden mellom søknadsfristen og opptaksprøven var tilstrekkelig? opplevde du at informasjonen du mottok fra NMH i perioden mellom søknadsfristen og opptaksprøven var korrekt? 1 I liten grad I stor grad Gjennomsnitt 5 % 10 % 23 % 35 % 27 % 3,7 2 % 5 % 14 % 32 % 48 % 4,1 7 % 11 % 23 % 33 % 26 % 3,5 4 % 7 % 16 % 36 % 38 % 3,9 15

21 Eventuelle kommentarer Jeg har etterlyst en tilbakemelding/vurdering på den første opptaksprøven på e-post. Noe svar har ikke kommet etter 2 forsøk. Synes dette er kritikkverdig. Alt som gjøres med vanlig brevpost er gammeldags og helt unødvendig. All underskriving kan like godt foregå i forbindelse med teori/ opptaksprøver eller ved studiestart. De gamle nettsidene var forferdelige, vanskelig å navigere og finne informasjon. De nye har fortsatt store mangler, å sende oss til de gamle sidene er også helt på trynet. Gjør alt nytt, og mer oversiktlig! Kommentar til spørreskjemaet: når en stiller spørsmål som "hvor vanskelig var dette?" er det naturlig, når vurderingen er 1-5, at 5 da betyr 'veldig vanskelig' og ikke 'veldig enkelt'. Jag hade lite svårt att hitta samlad information på internet om musikutbildningarna. Hade önskat tydligare information om datum för antagning och genomgående information om proven. Det behövs mycket tydligare tider och datum, eftersom många har andra sökningar under samma period burde annvise ti sider eller anbefale programmer til å utvikle hørelære, ettersom at de som ikke har gått musikklinje, vanligvis ikke har noe særlig erfaring med det. Burde kanskje vært informasjon om gruppeprøven i musikkpedagogikk. Teori og gehørprøve var kanskje litt for mye rettet i klassisk retning. Fant ingen informasjon om gruppeprøven i musikkpedagogikk. Forprøven i teori og gehør burde gjelde som en gyldig prøve gjennom hele opptakstiden. Har man bestått en del på den, så har man bestått den. Ikke noe mer diskusjon rundt det. Da gjelder det på en måte for godt. THE INFORMATION IS FIRST CLASS Gjør det lettere å finne følgeskjema på nettsidene og rikere informasjon om evt. vedlegg som skal legges ved. Lite svårt att hitta på hemsidan. Upplägget av hemsidan och innehållet. Pass på at folk får infoen de trenger om opptaksprøve og vær mer hyggelige når man har problemer. Det bør bli lettere å få informasjon for å finne frem til opptaksrommet, samt hvor øvingsrom til oppvarming. Det var svært vanskelig. Prøv å samle all informasjon som trengs før søknadsfristen, på ei side. Prøv i det minste å ha ei hovudside med lenkjer til all den naudsynte infoen som må lesast før søknadsfristen. Uoversiktlig nettside. Kunne gjort prossessen mye lettere. Gi en sjangs til de søkere som ikke har studiekompetanse på grunn av problemer som dyskalkuli. 16

22 Maybe the info about the exact date for my instrument-test was sent out a bit late Exakta datum för antagningsprovet hade varit bra att få tidigare. For søkere som ikke har bakgrunn fra musikklinja ved videregående, eller annen musikkfaglig bakgrunn, opplever jeg det som generelt vanskelig å få innblikk i hva som forventes at man kan ved teori/ gehør- prøven. Det gjør det vanskelig å forberede seg på egenhånd, da mye av stoffet jo kan, og bør, øves grundig i god tid i forkant. Dette er jo noe elevene ved landets v.g. musikklinjer og andre musikkinstitusjoner gjør gjennom den ordinære undervisningen i teori/ gehør- fag. For oss som studerer på egenhånd, er det vanskelig i utg. punktet å vite hva vi må jobbe med. Musikkteori og gehørtrening er jo et svært omfattende fag. Nærmere informasjon om aktuelle tema på prøven kunne vært tilgjengelig på konservatorienes nettsider. Aktuelle øvingsoppgaver kunne også vært tilgjengelig. Konservatoriene jobber vel med disse temaene i sin egen undervisning også. Hvis jeg kunne ønske noe for søkere i fremtiden ville det vært at resultatene med hvem som kommer videre til andre runde av spilleprøvene får en e-post eller sms tilsendt i tillegg til at det blir slått opp lister på tavla som det nå gjør. For meg drøyde det lenge før listene kom opp og det hadde vært deilig å kunne gå hjem og vite at imformasjonen om du kom videre eller ikke og når du eventuelt skulle spille neste runde ble sendt deg på e- post eller sms I was put on a waiting list with two other and I didn't get to know which position i had, so I decided not to redo the theory exam. Synes informasjonen som gis på nettsidene bør samles på færre sider så man slipper å lete så lenge før man finner det man leter etter. Hvor prøvespillene foregår (dvs. rom, og hvor rommene er) bør gå klarere fram. Rommet jeg skulle møte ved, ble plutselig byttet til et annet, mediet for å formidle dette var en gul post-it-lapp ved siden av døren. Det var også ingen informasjon om hvor det nye rommet var (kun romnummer). Jeg har søkt hos NMH de fire siste årene nå, og har derfor en del erfaring med søknadsprosessen. Jeg synes NMH har en utrolig dårlig hjemmeside, som for lengst burde vært pusset opp og gjort mer brukervennlig og oversiktlig. Jeg synes også at å sende ut alle viktige papirer rett før jul, og kreve svar i løpet av romjula er en dårlig løsning, første uka i Januar hadde vært lettere for søkeren. Personlig tror jeg ikke NMH har så veldig mye utbytte av den ekstra uka uansett, når de aldri får sendt ut opplysninger om tid og sted før to uker før opptaksprøva. Jeg har forståelse for at det er mye papirarbeid og en stor kabal som skal gå opp, men jeg anbefaler dere på det sterkeste å prøve å tenke litt nytt. Hilsen en erfaren søker. Vanskelig å vite hvor mange sjangser man kan få på gehør og teoriprøva. Og hvor mye den teller i forhold til spilling. Mer informasjon etter bekreftet inntak. Helst over telefon. Fint :) nei. 17

23 Man bør få vite at oppsatt tid ikke er informasjon, men rett på opptaksprøve! Får man ikke tid til å varme opp ødelegger det ekstremt mye for prøven. Dessuten bør man også vente til klokken er på det oppsatt tidspunkt, og ikke starte tidligere, noe som skjedde under min prøve. Informasjonen var absolutt korrekt og tilstrekkelig, men det tok til tider litt lang tid før vi fikk informasjonen i forhold til andre institusjoner. Jeg savnet klarere informasjon av forskjellene og sammenhengene mellom opptaksprøvene i ped og utøvende (slagverk), i forkant av prøvene. Det ble mange telefoner for å få all nødvendig informasjon. Jeg oplevde at min søknad ble afvist oga manglende kommunikasjon mellem de forskjellige instanser. Heldigvis skrev jeg fort til dem som hadde gitt ok til å søke med min bakgrunn og de ordnet fort opp og jeg fik søke allikevel - og kom inn. no coments Everything has been made in the best way so it is easy for a student to find the time and to feel comfortable before an audition. Jag sökte ju denna gången strikt tagit inte NMH, utan jag var ju och gjorde opptakspröver på KHIO. Gammel nettside var noe uoversiktlig under søknadsprosessen. Savnet info ang. venteliste. Synes brev/mail burde sendes ut med info etter at studenten har bekreftet at han/hun aksepterer sin plass ved NMH. Denne burde inneholde info ang når man kan forvente seg mer informasjon angående studiestart. Er tatt opp på master, men er i praksis førstegangsstuderende i norge. Savnet litt generell info rundt dette (innhold og organisering av studiene i praksis). Ved søknad til Royal college of music fikk man en egen link til en del av nettsiden som kun var tilgjengelig for søkere som var akseptert. Der fikk man en del veldig praktisk info ang bla. organisering og valg av tilleggsemner, terminer for søknad av stipend og annet nyttig i tillegg til linker til studentboliger osv. Jeg gjennomførte opptaksprøve på NMH i slutten av februar. Nå har vi nesten kommet til juni, og jeg har ennå ikke mottatt noe informasjon om hvordan utslaget på prøven ble. Alle andre konservatorier i landet går langt foran NMH!! Veldig dårlig. Det burde vere mulighet for å få en tilbakemelding/grunngivelse fra juryen etter prøvespillet dersom man ikke blir tilbudt plass. Veldig mangelfull informasjon om, og mulighet til, bruk av rom for oppvarming før prøvespill. Dette, kombinert med dårlig hjelp for å finne rommet for det faktiske prøvespillet, førte til en meget ukomfortabel prøvespillsituasjon. Eneste informasjon jeg mottok om bruk av rom var ang bruk av øverom dagen før prøvespill, og de siste 45 min før prøvespill ble tilbragt i diskusjoner/konfrontasjoner med andre kandidater om hvordan romsystemet fungerte, om vi i det hele tatt hadde rett til bruk av øverom for oppvarming og til å lete rundt bygget etter riktig rom for prøvespillet. Jeg fikk veldig sen informasjon om dato for opptaksprøve. Jeg fikk ingen informasjon om jeg konkurrerte med andre på studieretningen jeg hadde valgt, fordypning på masternivå (hvor mange studieplasser som var 18

24 tilgjengelig). Jeg fikk heller ingen kommentarer etter opptaksprøven, om nivået mitt var godt nok eller ikke. Det ble lite mulighet for å øve på orgelet i Lindemann salen. Jeg fikk beskjed jeg kunne øve på søndagskveld, men det var opptatt til stengetid. Det var bare igjen selve dagen. Ellers er det dumt at det ikke er flere plasser på kirkemusikk. Det er mangel på rekruttering i Norge, også må man stå på venteliste likevel, selv om man ar innstilt som nr 2... Det var lite vanskligt som sökande från utlandet för det fanns flera olika sista anmälningsdagar, beroende på om man använde norska eller engelska. no Det ville vært kult om dere hadde gitt beskjed om at dere ikke fikk dokumentene mine mens det ennå hadde vært mulig å ettersende dem. first of all, thanks for asking. the info on the website is not at all sufficient. for example the Music Technology programme description is only a 5 line info which doesn't tell even what courses it is madeup of. I ed NMH about 15 times,maybe, asking questions -which were surely not obvious considering the info on the website- and I either got no reply or was redirected to the the info on the website again! Dette er kommentarer til selve søknadsprosessen: Det virker kronglete og vanskelig å skal fylle ut og sende inn brev pr. post med omslagsark og bilder og diverse motivasjonsbrev og planer for studiet og alt mulig. dette bør digitaliseres, slik at hele søknaden kan fylles ut på internet, og at det er mulig å laste opp et bilde, og evt. andre dokumenter. Slik var det på de utdanningsinstitusjonene jeg søkte på i utlandet. Sammenlignet med dette virker NMHs måte å organisere dette på ekstremt tungvint og foreldet. It was somehow good, but we are pleading with the academic board to also consider the foreigners in admissions. We are very interested to be educated in Norway. Thanks Bring your own accompanist to the audition. Hjemmeoppgaven var ikke i samsvar med studiets beskrivelse. Jeg fikk beskjed om å holde et foredrag på opptaksprøven på et utøverstudium. Jeg fikk heller ikke noen tilbakemeldinger på foredraget under prøven eller etterpå etter henvendelse. Ønsker meg tydeligere svar på når resultatet fra prøven foreligger. Det var litt vanskelig å få svar på det, selv om jeg tok kontakt per tlf. Synes også NMH kanskje burde bestrebe seg på å komme enda tidligere ut med svarene da mange i min situasjon jo har tre mnd oppsigelser på jobb de er i. Når resultatet foreligger fredag 31 mai, så er det kort tid på å områ seg på før 1 juni. Det burde vært opplyst på forhånd at det ikke var mulig å varme opp på NMH før opptaksprøven. Ellers var det mye som fungerte bra med opptaksprøven. Vi fikk informasjon om at vi skulle få et øvingsrom til forberedelsestiden på opptaksprøven til Ensembleledelse 1. Alle rom var opptatt av andre søkere 19

25 og elever ved NMH i hele perioden jeg hadde forberedelsestid. Dette gjorde at man måtte sitte i gangen istedet uten klaver, noe som ikke er optimalt. Samme dag som opptaksprøven ble det sendt en mail om at den skulle foregå på et annet rom enn først angitt. Denne mailen så jeg ikke i tide, og det var nærmest flaks at jeg fikk gjennomføre opptaksprøven allikevel; altså fordi en annen ikke dukket opp da hen skulle. Unødvendig stressmoment. Jeg fikk invitasjon til prøvespillet via epost 2. mai kl Prøvespillet var 3. mai kl. 17. Det var altså uakseptabelt seint. Ingen av de andre kirkemusikksøkere (vidareutdanning) fikk heller epost tidligere en 2. mai (jeg har snakket med 3 andre søkere). Har ennå ikke fått svar om jeg har kommet inn på studiet. Hadde ikke opptaksprøve så, så flere av spørsmålene er irrelevante. Søknad til Live Electronics: Kunne vært mer informasjon på hjemmesidene. Jeg ringte en ansvarlig for studiet med mine spørsmål, og fikk da veldig gode svar. Søknad til Mastergradsstudiet i Jazz utøving: Grei informasjon på forhånd av søknaden og opptaksprøve. Men jeg har ikke fått brev om at jeg har kommet inn eller ikke kommet inn på studiet. (som det står at man skal få, selv om listene over hvem som har kommet inn på studiet blir offentliggjort på NMH s hjemmesider). Jeg har sendt til en av de ansvarlige på studiet om jeg har kommet på venteliste eller ikke, men dette har jeg ikke fått svar på. Jeg spurte også om jeg kunne få en tilbakemelding på begrunnelsen av valget om at jeg ikke kom inn. Dette har jeg heller ikke fått, selv om det står på NMH s hjemmeside at man kan få denne informasjonen. Jeg skulle ønske nettsidene informerte om at deltidsstudier har et forbehold om antall søkere. 2.5 Opplevelse av opptaksprøven - Hvilken opplevelse hadde du av selve opptaksprøven? 20

26 Opplevde du noen praktiske vanskeligheter i forbindelse med opptaksprøven? Velg de kategoriene som passer best: Også på spørsmål om opplevde praktiske vanskeligheter i forbindelse med opptaksprøven har søkerne svar prosentmessig fordelt påfallende likt som i 2010 evalueringen. - Annet, spesifiser her Ingen info om at biinstrument ikke skulle brukes 1. dag. Admin. sa at jeg måtte ha med egen gitar til 3. runde, selvom dette ikke var nødvendig. I did't attend the audition, so I cannot answer this question. Oklarheter kring tider/upprop för prov Mottok ikke innkallingsbrev, sendte imidlertid epost og fikk elektronisk stilte ikke til opptaksprøve Akkompagnement svarte ikke til forventningene mine. Kunne virkelig ikke notene! lite info om runde 1! Musikkhøgskolen burde gitt meg eit tydeleg tilbod om å få øve på eit instrument på skolen rett før og under prøvetida. Cembalo er eit 21

27 spesialinstrument ein gjerne ikkje eig sjølv før ein studerer det under høgare utdanning. Berre kontaktar og flaks gjorde at eg kunne førebu meg på skikkeleg (heldigvis på på skolen)før prøvene. Det var ikke vanskelig å få til seg informasjonen etter at jeg fant ut at resepsjonen hadde som regel svar. Vad provet mer innehåller mer än själva sångdelen I fjor ringte en av sensorenes mobil under spillingen Hadde ikke opptaksprøve møtte ikke grunnet tidsmangel. var ikke til stede altfor varmt og dårlig luft på rommet jeg prøvespilte Deltok ikke ved prøvespillet grunnet for dårlig resultat på teori/ gehørprøven Høyttalerne var plassert foran meg, så jeg hørte ikke det jeg sang. I tillegg var lyden i mikrofonen ullen. Det låt for mye av bandet i forhold til vokalmikrofonen. Burde ha gjennomført kort lydprøve først, hatt monitor og noen som kan stille ordentlig lyd. Lite tid til opprigg Jeg ble feilinformert i forhold til spillrepertoar. Jeg søkte musikkpedagogikk, og det stod på nettsidene at opptaksprøven bestod av 2 selvvalgte sanger. men når jeg møtte opp, ble jeg bedt om å spille den obligatoriske låten for utøvende. var ikke på opptaksprøve I didn't attend to my audition! Møtte ikke til opptaksprøve The time for the audition. I thought everyone has a specific time but then suddenly I realized the time has been given after everyone meet together at a certain time. For me it was 11a.m. no rehearsal with pianist se tidligere svar Fick mindre tid än vad som utlovats i informationen. Jag spelade 10 min av utlovade 25 min enligt hemsidan och 20 min enligt schema. Det medförde att jag inte fick visa min musikaliska bredd och repertoar. Student-representanten i jurien ble sendt ut da det ble tatt avgjørelse vedr. studieplass eller ikke. Ekstraordinært opptakt master i dirigering. (mai) expected audition time was moved furthes some hours no problems Fikk oppgitt feil rom Problemer med akkompagnatør. Fikk ikke hjelp til å koble opp pc til sanganlegg, selv om jeg hadde med egne standart stereokabel. Der manglet plug fra liten jack til stor jack. Sensor med teknisk bakgrunn ønsket ikke å gjøre noe for å ordne til dette noe som ville være svært vanskelig å forutse som søker på forhånd. I did not attend the audition Musikk og helse bør sette av rom til oppvarming, ettersom det er en del av opptaksprøven å spille på sitt hovedinstrument. 22

28 venter fortsatt på resultat av opptaksprøven, det ble gitt beskjed om at resultat skulle foreligge i uke 21. nå er det 22. Venter fortsatt... I hvilken grad opplevde du selv at du fikk vist ditt musikalske nivå? I hvilken grad savnet du tilbakemelding på din prestasjon på opptaksprøven? Eventuelle kommentarer til opptaksprøven: Bandet spilte feil nesten hele tiden som gjorde at det var vanskelig å følge dem. De skulle jo følge meg. Det var morsomt! opptaks prøven på NMH var helt ok, men jeg var også å søkte i Agder, der det var et langt bedre oppleg der det var lagt opp til at man fikk snakke med elevene som gikk der, og det var blant annet servering av vafler og kaffe! følte også at man fikk bedre tilbakemelding fra lærerene! man følte seg på mange måter mere velkomen i Agder en på NMH, dette kan jo også skylles antall søkere som søker på NMH. At det blir vanskligere å få snakke med elever, og mindre tid til utfyllende tilbakemelding. Var ikke der... Akompagnement burde fungere slik at man kan få vist sitt beste. Fungerte overraskende dårlig til at man sender inn noter før nyttår. Opptaksprøven var bare en god opplevelse. Likte veldig godt at prima vista spillet ikke var så krevende. Dette gir litt rom for å musisere på primavista prøven. Syns juryen sin vurdering ikke alltid er tilstrekkelige. Det vil si at man skulle hatt en mer "mal" å gå utifra når man vurdere, særlig på jazz! Nå tenker jeg ikke bare på min egen situasjon, men på flere av mine venner 23

29 som har et lang høyere nivå enn de som kom inn. Dette basert på at jazzmiljøet på vår alder ikke er så stort, og at man vet hvilket nivå de fleste er på. Selvfølgelig kan høgskolen unnskylde dette med at "kanskje de ikke spilte så bra under opptaksprøven", men dette skjedde med flere, så jeg tviler på dette fant sted for alle. Forslag til forbedring er å ha en konkret oppgave i tillegg til låtene under runde 1. Altså f.eks teknisk øvelse, prima vista etc. Dette blir sikkert ikke lest eller tatt i betraktning, men det skader ikke prøve. Opplysningene jeg har gitt her er hovedsaklig gitt med utgangspunkt i opptaksprøven min i FJOR, da jeg ikke møtte opp til prøven i år. Would like them to give feedback afterwards, per mail or when you are there after you've done the test/tests de som kom videre til 2. runde burde få mulighet til å vite det uten å måtte møte opp på skolen på et visst tidspunkt. selv måtte jeg være der til halv elleve på kvelden, noe som var ugunstig med tanke på tidlige teori- og opptaksprøver dagen etter. Det var inte tydligt vad jag skulle spela av instuderingsstycket. Jag övade in hela trots att bara en liten del krävdes. Litt dårlig informasjon om runde 2 og 3, hadde vært en fordel å få vite allerede på mandagen etter listene var hengt opp når man skulle spille neste gang, og også bli informert om hva prøven inneholdt. Ellers syntes jeg opptaksprøven var en positiv opplevelse der folk var hjelpsomme og blide. Eg var ikkje hundreprosent klar over kva som venta meg på dei seinare rundene, noko som i noko grad kan skuldas meg. Men litt enklare og meir oversiktleg informasjon på nettsidene dykkar kunne kanskje ha hjelpt på problemet. Den ene læreren stirret ut av vinduet under hele opptaksprøven (runde 1) og kjedet seg tydelig. Dette opplevdes som respektløst Jeg tok ikke opptaksprøven.. Deltok ikke ved opptaksprøven. Trakk søknaden grunnet dårlig resultat på teori/ gehør- prøven. Dumt å ta det i puljer. Blir vanskelig å holde mentaliteten oppe hvis man er siste mann av 8 stykker. Skulle ønske jeg ble fortalt hvor jeg ligger nivåmessig i forhold til de som kommer inn. Hva bør jeg jobbe med for å komme inn osv.. var litt kjedelig at det var 10 stykker foran meg, hadde gjort ting annerledes om jeg visste det var så lenge å vente. Det var skummelt å spille for Schuldtman. Vil gjerne vite hva jeg kan forbedre meg på. Jag fick inte alls någon kritik på min provspelning trots att jag mejlat om det. Under siste runde for utøvande studie var opplegget rundt innstuderinga ikkje så bra. Det hadde vore betydelig betre om innstuderingsrommet var nærare prøverommet. Ein er stressa i situasjonen og så tar det tid å komme seg mellom etasjane med bass, og finne rom og så tilbake på ein skule ein ikkje er så kjent på. 24

30 Fikk beskjed om at vi kunne få tilbakemelding, men ikke hvor eller når. Når jeg spurte i informasjonen etter opptaksprøven sa de at de ikke viste noe om det. Sensorene var veldig hyggelige, og den gode stemningen i rommet gjorde at den verste nervøsiteten uteble. Ventetiden fra prøvespillet til vi fikk vite om vi kom videre, var alt for lang. Vi ble sittende i 2 timer over den oppsatte tiden før vi fikk vite noe. Dette føles ekstremt lenge når man ikke vet hva som kommer til å skje, eller om man kommer videre. Har bedt om tilbakemelding på opptaksprøven 2. ganger uten å få svar. Har ikke fått tilbakemeldinger, det kunne vært interessant, men kanskje jeg får det når jeg begynner der?? Jeg fikk aldri noen tilbakemelding på opptaksprøven min, bortsett fra at jeg hadde kommet inn. I didn't attend to my audition. (For the future, if you have this kind of questions again, which I think is a very good idea! Please make sure that there is some way to answer quetions about the audion with the answer "I didn't attend to my audition".) Møtte ikke Ventet hvertfall 50 minutter etter oppsatt tid når jeg skulle inn til 3. runde. Det er jo en ekstra utfordring for en allerede nervøs prøvespiller. Når jeg først slapp inn skal det sies at jeg ble tatt godt imot av ansatte i rommet, og at de beklaget at jeg måtte vente. Det var en veldig god oplevelse med god stemning og trygge rammer. jury bør vite bedre hva som er obligatorisk og ikke Jag var väldigt sjuk på opptakspröven på KHIO. Pianistene på masteropptaket skulle spille i Lindemannsalen. For en som ikke er kjent på NMH, er det ikke så lett å vite at den salen har to dører. Jeg stilte meg utenfor døren ved siden av Levinsalen. Jeg visste at sangerne hadde opptaksprøve i Levinsalen. Hadde det stått noe oppslag utenpå den døren, hadde jeg stusset på hvorfor det ikke var oppslag på den døren jeg trodde var inngangen til Lindemannsalen. Men siden det ikke var noe på noen av dørene, stod jeg der og ventet på å bli hentet. Juryen fant meg ikke, og jeg mistet halve prøvespill-tiden min, og jeg opplevde møtet med juryen som veldig stressende. Dette bare på grunn av dårlig informasjon på opptaksdagen. Når man ikke har studert på NMH, så er man heller ikke kjent der. I think it would be good if every student will have feedback after the audition: for example: You play the audition, you go out of the room, after a while the jury calls you back to the room and gives you feedback and tels if you are admitted, then, of course later (in a few days/weeks) you get to know if you are admitted. This is the procedure of the Dutch conservatoire were I did study before. This way you know what to improve for the next time/ other auditions Ville gjerne ha hatt tilbakemelding. Det var bra stämning på provet och kändes trevligt. Dock hade det varit bra att kunna få respons på vad de tyckte! Har ikkje fått tilbakemeldingar i ettertid (anna enn tilbod om plass) 25

31 Skandal att jag ikke fick spillt hela den tid som jag har rätt till, samt att jag fick en väldigt oklar tillbakamelding på min prestation som jag själv spurte om. Det framkom inte specifika omdömen om vad som mangelt utan den var mycket allmänt hållen. Dåligt bemötande av jury i jämförelse med andra skolor jag sökte under perioden. I was not able to warm up at all on the day of my audition as there were no practice rooms available and my accompanist was not able to play along with me when necessary during my audition since we had no rehearsal together. Though a few of these troubles were likely my fault (not checking my strings on the day of the audition), my audition was an inaccurate portrayal of my playing abilities. I don't feel like I accomplished anything by flying to Norway from the USA for this audition. it was very warm atmosphere The atmosphere was great, and the help beforehand from school was very useful. I felt comfortable playing for the jury, they were kind and friendly. I did miss some feedback though. Det var kluss med akkompagnatør, som endte opp med at jeg måtte skaffe egen. I tillegg kunne det vært gitt beskjed på forhånd om at man ikke får snakke til publikum/jury under diplomprøvespill. Det tok også lang tid før jeg fikk tilbakemeldinger på prøvespill, enda jeg spurte flere personer. Hjemmeoppgaven var ikke i samsvar med studiets beskrivelse. Jeg fikk beskjed om å holde et foredrag på opptaksprøven på et utøverstudium. Jeg fikk heller ikke noen tilbakemeldinger på foredraget under prøven eller etterpå etter henvendelse. Såfremt det er mulig, er det greit å få vite hvem som sitter i juryen. Hadde vært fint med tilbakemelding, og resultat på venteliste. Vanskelig å planlegge høsten uten noe informasjon i det hele tatt. Jeg fik rigtig fin tilbagemelding, men først da jeg selv henvendte mig. Det betyder jo så meget, når man arbejder hårdt frem mod en prøve, at få respons for gode/ dårlige ting. 2.6 Valg av utdanningsinstitusjon Søker du tilsvarende musikkutdanning ved en annen institusjon? 26

32 Hvilke musikkutdanningsinstitusjoner har du søkt? Flere av respondentene har oppgitt mer enn ett sted som sitt førstevalg, men det er klart flest som viser til NMH som sitt førstevalg, etterfulgt av NTNU og utenlandske institusjoner. Hvor viktige var disse faktorene for deg da du valgte å søke NMH? For denne delen er også en tabell med resultater fra 2010 tatt med. Det er svært stor likhet mellom svarene i de to evalueringene: Evakuering Lite viktig Svært viktig Gjennomsnitt Lærerkrefter 5 % 2 % 14 % 22 % 58 % 4,2 Oslo som studieby 13 % 9 % 21 % 24 % 32 % 3,5 Anbefalt av 9 % 10 % 16 % 32 % 32 % 3,6 studenter/tidligere studenter Studietilbud 3 % 3 % 13 % 32 % 49 % 4,2 Studiemiljø 8 % 8 % 23 % 28 % 33 % 3,7 Anbefalt av tidligere lærer 18 % 10 % 21 % 22 % 29 % 3,3 27

33 Evaluering Lite viktig Svært viktig Gjennomsnitt Lærerkrefter 2 % 2 % 8 % 21 % 67 % 4,49 Oslo som studieby 12 % 14 % 23 % 22 % 29 % 3,43 Anbefalt av 9 % 10 % 19 % 33 % 29 % 3,63 studenter/tidligere studenter Studietilbud 2 % 3 % 12 % 33 % 49 % 4,24 Studiemiljø 6 % 11 % 23 % 32 % 28 % 3,66 Anbefalt av tidligere lærer 19 % 8 % 17 % 30 % 27 % 3,38 Når bestemte du deg for å søke en musikkutdannelse? Tilbudt plass 2013 I løpet av det siste året 22 % I løpet av videregående skole 38 % I løpet av ungdomsskolen 11 % Allerede som barn 13 % Annet 17 % 28

34 2.7 Familiebakgrunn Hva er dine foreldres høyeste fullførte utdanningsnivå (velg den av foreldrene dine med høyest utdanning)? Har en av, eller begge dine foreldre noen form for kunst- eller musikkutdannelse? 29

35 3 Søknadsprosessen Søknadsfristen ved NMH er den samme som til konservatoriene, 15. desember. Vi har også felles frist for innsending av papirer som er satt til 30. desember. Søkere fra utlandet skal sende inn papirene innen 16. desember. Etter å ha søkt elektronisk via søknadsweb får søkeren en standard e-post med informasjon om prosedyren videre og en lenke til følgeskjemaet som søkeren selv skal laste ned, fylle ut og sende inn sammen med vitnemål og andre relevante dokumenter. På samme side er det også en sjekkliste der søkeren kan se kravene til de ulike studieprogrammene når det gjelder innsending. Opptakskontoret sender en e-post til alle søkere når det nærmer seg frist for ettersending. I løpet av uke 2 går opptaksteamet gjennom alle søknadene og behandler dem. Vi vil purre på manglende vedlegg og sende ut avvistbrev til søkere som ikke er formelt kvalifisert så fort vi kan. Alle søkere som er kvalifisert skal også få en e- post om dette, der det også informeres om at nøyaktig tidspunkt for opptaksprøve sendes ut senest 2 uker før opptaksprøvene. Under opptaksprøvene legges all informasjon som gjelder videre prøver ut på oppslagstavlene i foajeen. Resultatet av opptaksprøvene er klart onsdag i uke 9/uke 12 og sendes til søkerne på e-post samt at det blir annonsert på hjemmesidene våre. 4 Oppsummering og vurdering Dette er andre gang Musikkhøgskolen gjennomfører en slik bred og omfattende søkerundersøkelse. Svarprosenten er lavere enn i 2010, men flere er invitert denne gangen og antallet respondenter er noe flere enn forrige gang. Informasjon fra NMH NMHs søkerinformasjon blir hovedsakelig oppfattet som korrekt, men den oppleves av en stor andel som utilstrekkelig. Søkerne ønsker tidligere og tydeligere informasjon om det praktiske ved opptaksprøvene. Det er mange som mener at hjemmesidene er rotete og vanskelige å navigere i. Dette kan ha med å gjøre at disse søkerne måtte forholde seg til både gamle og nye nettsider. Forsiden var i nytt format mens studieinformasjonen lå i de gamle nettsidene. Det kan ha vært vanskelig å hoppe mellom de gamle og de nye, og dette kan ha forsterket inntrykket av rot. Vi håper at det i år vil være tydeligere informasjon, da det vil være første søkerkullet som kun forholder seg til de nye nettsidene. Vi vil forsøke å samle all relevant informasjon på samme side slik at søkerne ikke sitter igjen med inntrykk av at de må klikke seg alt for mye rundt for selv å samle informasjon. 30

36 Mange søkere mener de får informasjon om nøyaktig tidspunkt for opptaksprøven altfor sent. Det er forståelig, men det er ikke lett å få gjort dette tidligere da det er mye som skal på plass før denne informasjonen kan sendes ut. Vi forsøker å informere raskt og nøyaktig om prosess og tidspunkt, men deler av opptaksprøven er det vanskelig å informere om tidlig. Dette gjelder for eksempel tidspunkt og rom for 2. og 3. runde av kandidatopptaksprøvene som sjelden kan fastsettes lang tid i forveien. Det er mange som ønsker tilbakemelding på e-post eller telefon om hvorvidt de er kommet videre eller ikke. Dette har vi ikke anledning til med den teknologien og bemanningen vi har nå. Mange fritekstkommentarer omhandler følgeskjemaet, og særlig de engelskspråklige søkerne oppgir at de ikke har forstått hva dette er. Dette tar vi med oss til neste års søknadsprosess ved at vi skal forsøke å informere og klargjøre prosedyrene enda bedre. Det er viktig at søkerinformasjonen på nettsidene er god da dette i følge punkt 2.3 er den viktigste kanalen for informasjon for søkerne våre. Opplevelse av opptaksprøven Omtrent halvparten av respondentene opplevde ingen praktiske vanskeligheter i forbindelse med opptaksprøven. Flere nevner at det var vanskelig å finne øverom for oppvarming, opptaksprøverommet og noen som kunne svare på spørsmål. Til neste år bør SUT-standen i foajeen bli synligere, slik at de sammen med resepsjonen kan utgjøre en søkernes førstelinjetjeneste. Når det gjelder øverommene i 5. etasje vil opptakskoordinator kontakte SUT slik at vi sammen med SUT i god tid kan finne gode løsninger for organisering av øverommene. Vi merker oss at de aller fleste søkerne mener at de fikk vist hva de var gode for på opptaksprøven og at de ble godt behandlet av juryen. Valg av utdanningsinstitusjon Over halvparten av NMHs søkere søkte tilsvarende utdanning ved andre institusjoner. Årsaken til at de valgte NMH er hovedsakelig lærerne og studietilbudet ved NMH. Familiebakgrunn 81 % av respondentene oppgir at den av foreldrene med høyest utdanning har høyskole- eller universitetsutdannelse. Rundt 29 % har foreldre med kunst- eller musikkutdanning. Oktober 2013, Silje Hjelset Nygaard opptakskoordinator Cecilie Flaatin kvalitetskoordinator 31

37 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /794 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 86/ Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av oppstartsukene 2013 Oppstartukene er obligatoriske for førsteårsstudenter på bachelorstudiene, samt et tilbud til alle nye studenter ved NMH. I 2013 foregikk oppstartukene i perioden mandag 19. august til og med fredag 30. august. En gruppe med leder av studieutvalget, leder for formidlingsutvalget og SUT-leder var ansvarlige for utviklingen av programmet. Underveis ble fagseksjonene bedt om å komme med innspill til programmet, og nytt i år var bestemmelsen om at det hver morgen skulle settes av tid til egenøving. Slik ble også selve programmet for oppstartukene kortere enn tidligere. Kvalitetskoordinator bidro som koordinator i planleggingen og gjennomføringen av opplegget. Om evalueringen Det skal gjennomføres en årlig studentevaluering av oppstartukene. Oppstartukene skal i størst mulig grad oppleves som faglig relevante og gi et godt sosialt utbytte for begynnerstudentene. Hensikten med evalueringen er å fange opp signaler fra studentene om deres erfaringer med oppstartukene og deres første møte med NMH som studenter. (System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet pkt.2.1) Ved årets evaluering ble spørreskjemaet kortet ned fra 39 til 13 spørsmål dels fordi programmet var kortere og derfor krevde færre spørsmål og dels fordi skjemaet ble grundig gjennomgått for å ta vekk spørsmål som strengt tatt ikke var nødvendige. Lengden på spørreskjemaet kan være noe av årsaken til at svarprosenten i år (69 %)er langt bedre enn i fjor (44 %). Av undersøkelsen kommer det frem at de fleste studentene stiller på oppstartukene med en forventning om et sosialt opplegg som gjør at de raskt blir kjent med hverandre. Videre forventer de å spille sammen, samt å delta på et faglig opplegg som er inspirerende. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cecilie Flaatin NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

38 86 % oppgir at de hadde svært godt eller ganske godt sosialt utbytte av oppstartsukene, mens 67 % oppgir at de opplevde det faglige opplegget samlet sett som svært eller ganske interessant. Sammenlignet med i fjor blir det sosiale utbyttet vurdert som betraktelig bedre, mens det faglige er ganske på linje med fjoråret. Konklusjon og videre anbefalinger Studentene er samlet sett svært fornøyd med omfanget av det sosiale programmet i regi av SUT. I tidligere års evalueringer har det kommet frem at mange har ønsket seg en fadderordning, og dette kom endelig på plass i år. Ett forbedringspotensial for det sosiale er å komme i gang med faddergrupper fra dag en, slik at man for eksempel går til festen med faddergruppen sin, samt å ha flere aktiviteter i regi av faddergruppene i løpet av ukene. For det faglige opplegget kan en tilnærming være å lage et mer differensiert program med valgmuligheter. Konservatoriet i den Haag har stor suksess med denne modellen. Det bør også tas sikte på å legge opp samspillprosjektet slik at samtlige opplever at de har en likeverdig rolle i prosjektet. For å ha tilstrekkelig tid til å utvikle programmet for Oppstartukene 2014 anbefales det at det på nyåret settes sammen en gruppe med 1 2 representanter fra studieutvalget og tilsvarende fra formidlingsutvalget og SUT. Kvalitetskoordinator bidrar, i tett dialog med formidlingsseksjonen, som koordinator for opplegget. Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert studentevalueringen av oppstartukene 2013 og slutter seg til konklusjonen og anbefalingene i saksfremlegget. Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Hege Brodahl Seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Rapporten Studentevaluering av oppstartukene Program for oppstartukene

39 STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

40 Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen Spørreskjemaet Hvem svarte? Presentasjon av studentenes evaluering Forventninger Faglig innhold Sosialt utbytte Oppsummering og anbefalinger til neste år 20 Vedlegg: Program for oppstartukene

41 1 Innledning Studentevaluering av oppstartukene inngår i Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet som beskrevet i pkt. 2.1: Det skal gjennomføres en årlig studentevaluering av oppstartukene. Oppstartukene skal i størst mulig grad oppleves som faglig relevante og gi et godt sosialt utbytte for begynnerstudentene. Hensikten med evalueringen er å fange opp signaler fra studentene om deres erfaringer med oppstartukene og deres første møte med NMH som studenter. Oppstartukene er obligatoriske for studenter i 1. år på bachelorstudiene, samt et tilbud til alle nye studenter ved NMH. I 2013 ble oppstartsukene avholdt fra mandag 19. august til og med fredag 30. august. En gruppe bestående av leder av Studieutvalget, leder for formidling og SUT-leder var ansvarlige for utviklingen av programmet. Fagseksjonene ble også bedt om å komme med innspill til programmet, og nytt i år var bestemmelsen om at det skulle settes av tid til egen øving hver morgen. Slik ble også programmet kortere enn tidligere. Programmet for ukene er vedlagt. 2 Om evalueringen Evalueringsskjemaet ble sent ut den siste dagen av oppstartukene til alle de nye studentene på kandidatstudiet, i alt 91, med påfølgende purringer for å øke svarprosenten. 2.1 Spørreskjemaet Spørreskjemaet består av 13 spørsmål der 8 er lukkede med svaralternativer og 5 åpne/ fritekstkommentarfelt. Respondentene får innledningsvis et åpent spørsmål om sine forventninger som føles opp med spørsmål om i hvilken grad forventningen ble innfridd. De neste spørsmålene omhandler de ulike programpostene og hvor godt det faglige opplegget var. Dernest evalueres det sosiale utbyttet deltakerne fikk av oppstartukene. Undersøkelsen avsluttes med spørsmål om hvordan oppstartsukene bør legges opp til neste år. 3

42 2.2 Hvem svarte? Spørreskjemaet ble kortet ned i år fra 39 spørsmål til 13, fordi man så i fjor at mange begynte uten å fullføre undersøkelsen. Svarprosenten er langt bedre i år. Denne tabellen viser antall studenter som ble invitert til å delta i evalueringen og prosentandel som deltok for perioden : Inviterte Respondenter Svarprosent 61 % 52 % 53 % 44 % 69 % 3 Presentasjon av studentenes evaluering Svar på de lukkede spørsmålene er gjengitt i tabeller med antall respondenter for hvert svar, samt prosent. Samtlige fritekstkommentarer er også tatt med i rapporten, i enkelte tilfeller redigerte for å sikre anonymisering. 3.1 Forventninger Hvilke forventninger hadde du til oppstartsukene ved Norges musikkhøgskole? Champagne, munch-museum og urelevant Gründer arbeid. Har snakket med mange på 2. klassinger. Andre forhåpninger var å bli godt kjent med klassen. Visste ikke helt. Forventet en del festing på kveldene, men det ble heller å være sammen og kose seg. Mye bedre. Mye info Jeg håpet at det kom til å bli gøy, sosialt og interessant. Jeg hadde høye forhåpninger til oppstartsukene. Ikke så høye forventninger, spennende, men jeg forberedte meg på at informasjonen skulle være litt rotete.. Jeg hadde ikke sett for meg noe spesielt - så jeg ble positivt overraska! Mange gode foredrag og kurs som jeg har nytte av. Jeg forventet å få en grundig innføring i skolens fasiliteter, linjer, systemer og rutiner. Jeg regnet med å bli presentert for mine faddere, og at det skulle bli arrangert sosialt opplegg for det nye kullet. Sosialt, mye gøy og mye info om forskjellige ting. Masse info og mange folk! 4

43 Hadde ingen spesielle forventninger til oppstartsukene. Var klar for å ta imot/gjøre det som jeg ble fortalt. Sampillsprosjektet var en fin opplevelse og SUT har gjort en kanonjobb for oss som nå begynner ved skolen. Bli kjent med skolen, både bygget og medstudentene. Få oversikt over hvordan studieåret ville være, med fag, timer, prosjekter osv.. Jeg hadde hørt at det var veldig mye info og lite spilling, så det var vel egentlig det jeg forventet. Hadde ingen spesielle forventninger. Trodde det kom til å bli skummelt men det gikk fint. Hadde vel strengt tatt forventninger om mer faglig trykk fra start, men det var veldig greit med en myk start, da jeg ikke var så flink til å øve i ferien. Spent! Jeg hadde ingen forventninger til oppstartsuken. Jeg hadde hørt at det ikke var noe spesielt med opplegg, så jeg ble positivt overrasket til alle aktivitetene SUT arrangerte. Ikke noe særlige forventninger. At det skulle være fokus på det sosiale innad i både 1. klasse og 1. avdeling. Mindre samtidsmusikkprosjekt - Jamkvelder - "scene til scene" i "pub til pub" format - flere sosiale sammenkomster gjerne innblandet med alkohol Jeg forventet at det kom til å være mye informasjon og litt prosjektarbeid så det stemte jo ganske så bra. Må si jeg ble veldig positivt overrasket av at det ble arrangert "NMH fra topp til tå". Veldig godt initiativ synes jeg. Mye informasjon jeg forventa at vi skulle bli tatt godt i mot, ha foredrag med interessante folk, og bli inspirert til å ta fatt på studiet. Å få innføring i åssen ting foregikk og fungerte på skolen Lærerike, praktiske og sosiale dager. Tenkte det ville bli spennende Mye tid brukt på leker eller bli-kjent-programmer som glir inn i hverandre, lite fokus på det man faktisk skal drive med under oppholdet på NMH. Jeg håpte på at jeg skulle lære å kjenne skolen og få en oppfatning av de kommende årene. Å bli kjent med skolen, dens ressurser og lærekrefter, og blir kjent med mine medelever Jeg tenkte det ville være lærerikt, spennende og at jeg kom til å møte masse nye mennesker! Felles program for alle førsteklassinger. Sosiale aktiviteter, osv. Jeg hadde forventninger om at jeg skulle bli kjent med mange nye mennesker og at det kom til å skje mye sosialt Å komme fort i gang med samspill og bli kjent med skolen og lærerene. Jeg forventet spennende dager med masse bli kjent-opplegg, samspilloppgaver, omvisninger og informasjon. Jeg forventet ikke fadderordning og SUT-arrangementer, og ble veldig positivt overrasket. Jeg forventet to interessante uker Hadde ingen forventninger utenom å bli kjent med mange nye 5

44 Mye info, få litt tid til å bli kjent med folk og bli kjent på skolen Trodde vi skulle bli kjent med huset, de andre retningene og ikke minst bli kjent med vår egen retning og kanskje noen forelesninger og workshops Hadde få forventninger, men kanskje å bli kjent med folk og skolen. Bli kjent med de nye studentene + lære om NMH (ulike øverom og muligheter, regler osv.). Bli litt kjent med mange og forstå litt mer av hvordan studiet var lagt opp! Og ellers ha det sosialt på kveldene og få den praktiske info som var nødvendig for å komme i gang greit på skolen etterpå Jeg hadde ikke så mange forventninger bortsett fra at det ville bli litt sosiale aktiviteter Forventet å få relevant info for studiet og få et skikkelig innblikk i hva som skjer på NMH Bli kjent med nye folk Bli bedre kjent med de ulike studiene Bli godt kjent med mitt eget studie Bli kjent med mine medstudenter, få oversikt over alt praktisk, lokaler. Treffe lærere, få oversikt over de ulike programmene på skolen. Sosiale aktiviteter etc. Hadde ikke tenkt så mye på det annet enn at det kom til å bli en uke for å bli kjent med både studenter og studiestedet. Hadde kanskje en forventning om å se flere av de studentene som ikke er nye i år. Spennende, sosialt, informativt, lærerikt Hilse på de fleste i mitt kull og flest mulig fra skolen. Treffe lærere, se lokaler, samspillsprosjekt og informasjon. Jeg var veldig spent, med tanke på de andre elevene. Jeg var spent på hvordan jeg kom til å klare meg sosialt og hvordan det skulle bli med samspill- det var litt skummelt å tenke på at alle jeg skulle spille med var veldig dyktige på instrumentet sitt. Men mest av gledet jeg meg til å endelig komme i gang med studiet jeg hadde gledet meg til i mange måneder. Jeg forventet et grundig bli-kjent-opplegg, omvisning og informasjon og samspillsprosjekt. Småflaue selskapsleker, mye informasjon og lite tid til øving. Hadde ikke så store forventinger, ettersom jeg kjente noen som hadde gått der tidligere, og uttalt at det ikke var særlig mye fadderopplegg! Jeg håpte derimot at det var hyggelige folk, og at jeg skulle bli kjent med andre enn de jeg gikk i klasse med! Få informasjon om det kommende året, og bli bedre kjent med bygningen og elevene Introdusering av skolens lærere og lokaler og et fadderopplegg. 6

45 I hvilken grad ble dine forventninger innfridd? Kryss av på en skala fra 1-5, der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad 3.2 Faglig innhold Hvor stort utbytte hadde du av de ulike innslagene i programmet til oppstartsukene? Møte med studiekontakter i grupper etter kandidatstudieretning : 7

46 Om øving ved Morten Carlsen Om øving ved Guro Gravem Johansen Informasjonsmøte med Studieseksjonen Omvisning i biblioteket 8

47 Balansenøkler med Merete Sperre Prestasjonsforberedelse med Phillip Dammen 9

48 NMH fra topp til tå Samspillprosjektet Dyrenes Karneval -revised Samspillprosjektet Dyrenes karneval - revised utgjorde en stor del av den første oppstartsuka. Hvor fornøyd er du med følgende sider av prosjektet? Presentasjon av hensikt og mål med prosjektet 10

49 Praktisk informasjon knyttet til prosjektet Kunstnerisk/ faglig utbytte Sosialt utbytte Presentasjonen fredag 23. August 11

50 Har du eventuelle kommentarer til samspillprosjektet? Komponistene burde har skrevet stykkene jevnere fordelt, så vi fikk spille tilnærmet like mye. Det var nå en veldig skjev fordeling Det var ganske vanskelig i starten og så var det bra å åpne opp slik at alle kunne delta Det var moro! Likte svært godt at vi fikk spilt sammen allerede fra første dag. Et artig og kreativt prosjekt. Ikke veldig givende, instrumentalt, men musikalsk og sosialt var det veldig bra. Dirigenter/komponister og øvrige arrangører gjorde en god jobb, til tross for at en del tekniske feil oppsto underveis. Jeg synes selve framføringen av verket gikk veldig bra, og er fornøyd med det samlede resultatet. Ble veldig stress i begynnelsen pga. manglende bassforsterker. Brukte mye tid på å finne denne. Det var et veldig kjekt prosjekt å være med på, men for mange av oss så hadde vi nå ventet hele sommeren for å spille musikk med flinke mennesker igjen også ble vi servert noe litt annet enn det de fleste av er vant til. Men det var fortsatt ett kjekt prosjekt å være med på. Det var en del utfordringer med teknologi og organisering underveis, men til slutt fungerte det ganske så bra heldigvis Man ble litt kjent med de man var på gruppe med, men ingen av de andre gruppene. Kjekt med noe litt annerledes, som likevel gav musikalsk mening og som var noe vi kunne formidle til publikum med stolthet. Passet dårlig for meg, og mange andre vil jeg tro. Musikken som var skrevet ut for mitt instrument var ikke musikk som kan spilles på mitt instrument i det hele tatt. Det var gøy! Det var gøy å oppleve litt annen musikk enn det man har til vanlig i korps og orkester. Noe som alle burde prøve ut uansett. 12

51 Nei, ingen kommentar. Møter både dirigenter og komponister, mennesker som har vært på NMH en stund, og som presenterer seg selv og skolen på en avslappet måte over tid og i forbindelse med en felles kunstutfoldelse. Fint opplegg. Det var fint at vi begynte med et prosjekt som ikke var så prestasjonskrevende slik at vi fikk en sjanse til å bli bedre kjent! Jeg fikk ikke spilt på hovedinstrumentet, men likevel var det sosialt og spennende! Veldig trivelig å bli ordentlig kjent med de på gruppa! Veldig artig idé og fint å samarbeide med komponistene Prosjektet var bra og gøy, men så ikke noen hensikt med det bortsett fra å ha noe å gjøre. Kjenner at det hadde vært bra å få en enda tydeligere oversikt over hvordan prosjektet skulle forløpe, det var veldig utydelig frem til første tutti-prøve. Tror også det hadde vært bedre å få høre de ulike gruppenes tolkninger av de ulike dyrene separat. Den blandingen det ble var altfor utydelig i karakter, den delen av stykket hadde større potensial, men ble mest kakofoni. Komponisten burde hatt bedre kunnskaper om for hvilke instrumenter han/hun hadde skrevet for, og instrumentalistens sjanger. Kunne fått tilsendt noter/instruksjon/presentasjon til/av prosjektet i forkant for å være mer effektive, og for å få en bedre og mer oversiktlig start på uken og innøvingsfasen, med mer fokus på samspillet. Kunne vært mer bli kjent leker i hver gruppe. I min gruppe startet vi spillingen med en gang etter en rask navnerunde på noen sekunder. Gøy, lærerikt, sosialt. Ganske spesiell musikk, som ble litt mindre motiverende å jobbe med utover uka. Men folk klarte å holde motivasjonen oppe. Skjønner at det er vanskelig å få til - men det hadde likevel vært bra med litt mer selvutfoldelse fra utøverne! Gøy at det blir en form for spilling på eget instrument med en gang. Tror det er fin måte for alle å spille for første gang sammen med/for klasse og skole. Vi hadde en fin gruppeleder som hadde mye navneleker når vi ventet på noter! Det syntes jeg var skikkelig bra og tror det er veldig viktig:) Veldig fint at vi ble satt i "tilfeldige" grupper med folk som spilte helt andre instrumenter enn deg selv! Likte godt at fokuset var at vi skulle skape noe sammen, og det var veldig gøy og ikke så selvhøytidelig eller brifete! Likte at fokuset var at vi skulle spille sammen, ikke at vi skulle "vise hvor flinke vi var for hverandre", om det var noenlunde forståelig!:) 13

52 Hvor faglig interessant opplevde du oppstartsukene samlet sett? Har du eventuelle forslag til hvordan oppstartsukene kan bli bedre faglig sett? Mer samspill, også eldre musikk i mindre grupper, flere supre foredrag med Morten Carlsen! Nei, det var greit! Ingen kommentarer Flere gode forelesninger, de var virkelig inspirerende! Jeg følte at det var mye snakk om øving, og hva som var bra og dårlig med det. Og det er fint, men det kunne jo kanskje vært litt mer variasjon ved at man kanskje snakket om andre relaterte ting til musikk? Forbedre NMH fra topp til tå. Spesielt viktig med programleder. Onsdag og torsdag var det ganske bra. Og de som skal presentere sin seksjon må være forberedt og vite hensikt, og tilnærming til formidlinga av det stoffet de skal presentere. Flere sosiale aktiviteter. Mer interessant musikk å jobbe med. Musikalske prosjekt som ikke baserer seg på samtidsmusikk, men mer på improvisert musikk, og/eller som inkluderer studentene i en større grad under innøvingsprosessen. Når det er satt av så mye tid til prosjektet som det var, bure vi studentene vært med på å utforme konserten selv. Det var vi ikke. Egentlig ikke. Faglig sett er jeg veldig fornøyd Flere foredrag Nei, ingen forslag til hvordan oppstartsukene kunne blitt bedre. Mindre og mindre opplegg i stedet for plutselige hull. Mer lærerdeltagelse i uformelle arrangementer som grillfest og kanonballturnering. Stort sett bra! 14

53 Vi burde hatt bli kjent-leker eller lignende. Eventuelt bare gruppearbeid på et vis, slik at alle ble kjent. Man ble ordentlig kjent egentlig bare med de man var på gruppe med under Dyrenes Karneval. Mange holder seg med de man allerede kjenner. Dem er det vanskelig å bli kjent med for de faktisk ikke kjenner noen fra før av. Flere forelesninger av typen som Carlsen og Dammen hadde. Inspirerer Aktivisere folk. For eksempel arrangere kammermusikkgrupper eller liknende Kanskje at skolen legger mer opptil Jam og samspill for jazz og mp Flere faglig relaterte forelesninger og aktiviteter. Føler at de to første ukene veldig lett kunne ha blitt komprimert ned til én Opplever at de sosiale aktivitetene kunne vært bedre planlagt. Man kunne ha funnet måter å få folk til å omgås mer på tvers av faggrenser gjennom flere leker og lignende. Man kunne hatt litt flere fellesaktiviteter, opplegget ble litt for kort noen ganger På øvingsteknikker skulle blås hatt en blåser og stryk hatt en stryker. Ble litt feil når blåsere måtte høre på en stryker sine teknikker. Bedre informasjon ang. registrering! Flere foredrag om flere forskjellige temaer. Droppe NMH fra topp til tå, evt. bare ha det en time. Det var bra at vi begynte med spilletimer og klassetimer i hovedinstrument første uka! Kunne godt tenkt meg mer samspill i oppstartsukene. Vi jazzelevene organiserte etter hvert våre egne jammer hvor vi møttes og spilte sammen - men det hadde vært topp om skolen arrangerte dette! Gjerne på kryss og tvers, men alle er gira på å komme i gang og spille med hverandre fortest mulig. Nei! syntes det var veldig fint:) Kanskje et lynkurs i studieteknikk, men det ville jeg heller hatt en uke litt senere kanskje. 3.3 Sosialt utbytte Hvor godt sosialt utbytte hadde du av oppstartsukene samlet sett? 15

54 Hvilke SUT arrangementer deltok du på? Hva synes du om omfanget av det sosiale programmet i regi av SUT? Har du forslag til hva som kan forbedre det sosiale utbyttet? Flere "bli-kjent-aktiviteter" Flere fester? Følge opp/evaluere fadderordningen og kanskje lage et mer fast rammeverk rundt denne. Fadderne gjorde en relativt god jobb, har jeg inntrykk av. Det kunne kanskje vært flere arrangementer i regi av fadderne (skape bedre samhold innad i instrumentgruppene). Litt usikker, kanskje andre aktiviteter enn å være ute til sent på kvelden. Gjøre hyggelige aktiviteter i parken er jo en mulighet :) Grillinga første kvelden var veldig fint! Da fikk man hilst på mange nye mennesker. Kanskje enda mer helt i starten. Altså mye sosialt mandag og tirsdag, for så å roe det litt ned etter hvert. Men alt i alt er jeg fornøyd med mengde og fordeling. Det er uansett vanskelig å møte alle sine krav på dette punktet, ettersom det er så utrolig mange meninger om Hva som er passelig "påtvungen" sosial trening... Mer leker og moro 16

55 Samspillprosjekt der studentene hadde hatt en større rolle med å utforme resultatet, der vi måtte vært kreativ sammen og jobbet på lag for å lage et resultat som skulle framføres for hverandre. ikke samtidsmusikk som er skrevet av andre elever. Et ferdiglaget "produkt" som bare skulle innøves krever ikke et samarbeid på samme måte. Mye flere arrangementer. For eksempel i form av jamkvelder, ballspill eller andre leker på fotballbanen bak neuf, musikkquiz-kveld, kvelder på utesteder (gjerne i forbindelse med konserter), flere grillkvelder (de som var var veldig bra). Oppstartsfesten var helt super! Nå er jo dette i startfasen, og ingenting er perfekt. Så er vel opp til mitt trinn å føre det videre. Nei. Ordne så man på en måte blir tvunget til å snakke med folk, synes det var litt vanskelig å komme i kontakt med noen og har ikke blitt særlig kjent med noen egentlig. Flere arrangementer å velge mellom basert på utenomfaglige interesser (ikke musikk). Legge opp til mer fadderaktiviterer, evt scene til scene som en fadderaktivitet slik at man får sett på de scenene som er aktuelle for ens instrumentgruppe og som man kanskje kan få mest ut av. Mer fadder-og elev forhold! Og kanskje ikke bare dele oss inn i instrumenter, men blande oss litt, så vi blir kjent på tvers av instrument og sjanger! Det er bra at det blir lagt opp til at vi blir kjent med de instrumentgruppene eller studieretningene vi hører til, men en mer bevisst blanding av feks instrument (feks i faddergruppene?) kunne bidra til et bedre sosialt miljø på skolen generelt, tror jeg. De som du ikke har så mye undervisning sammen med er jo de som det er vanskeligigst å bli kjent med resten av året. SUT har gjort et fantastisk arbeid, og jeg ville ikke pålagt dem enda mere. Skolen kunne imidlertid laget flere SUT-aktige arrangement og prosjekter. Faddergrupper på tvers av instrument og studieretning for å bli kjent med andre enn de på samme instrument Gjøre mere ting så man blir "tvunget" til å bli kjent med folk, f.eks. Ha faddergrupper på tvers av instrumenter og jazz/ped/folkemusikk/klassisk og ensemblespilling Evt. fotballkamp (på useriøst nivå) eller volleyballkamp e.l. Møte andre studenter ved andre skoler. NMH ble veldig innelukket og knyttet til seg selv eller neuf. Mer sprell utenfor Majorstuen! aktivitetene kunne ha vært litt mer forberedt. SUT har gjort en bra jobb og virkelig stilt opp, men det oppleves som at det mangler litt planlegging i blant. Faddergruppe som går ut på noe annet enn å drikke alkohol. Enda et kveldsarrangement lignende grillfest og St. Hanshaugen. Mer fadder. Fadder er kjempe bra, og positivt at dere satt det opp, men det var alt for lite og for lite forberedt. Kanskje velge mindre grupper på hver 17

56 fadder også. Fadderkvelden var nok noe alle likte best, men skulle som sagt vært bedre planlagt og mer. Synes den biten har vært veldig bra! Kjempebra fadderuke!! Scene til scene kunne kanskje vært mer sosialt sett - en rebus eller konkurranse eller ha et annet formål enn kun å se på hvor de lå! Men ellers synes jeg det har vært helt topp - helt topp med kanonballturnering!! Flere aktiviteter, ala kanonball. Trenger ikke BI-omfang, men ting som quiz eller fotball. Hva selve aktiviteten er, er egentlig ikke så viktig, men at man blir kjent med folk. Kanonball og grillfest fungerte svært bra på den måten. Hva synes du er passe tidsomfang for oppstart - en eller to uker? Resultater fra denne evalueringen vil være et viktig verktøy i planleggingen av oppstartukene neste studieår. Dersom du har flere kommentarer eller innspill som du mener vi bør ta med oss videre, ber vi deg skrive det her: Utrolig forbedring fra i fjor, Bravo! Synes fortsatt det kan være flere sosiale aktiviteter, gjerne i mindre, tilfeldig sammensatte grupper. Synes at oppstartsukene var helt konge. Det ble litt mye arrangementer hver dag i forhold til hva jeg følte jeg hadde tid og energi til. Når en er nyinnflyttet så er det jo en del ting å ta seg av i forhold til huset og andre byråkratiske ting som tar en del tid, så da er det fint å ha tid til disse tingene i oppstarten Er litt usikker på hvordan det kan forbedres men for min del så var det litt tung å høre på informasjon for/ettermiddag for så å dra ut på sosiale begivenheter etterpå. Da går ting mye i ett og tapper noe kolossalt på energien. Det var mye ny informasjon, så man bør kanskje ta det viktigste. Alle de ulike instrumentgruppene hadde feks kanskje ikke trengt å bli presentert på "nmh ved topp til tå" Tidsskjemaet var veldig stramt, og ble litt vanskelig å følge. Ellers likte jeg godt de ulike forelesningene vi fikk om øving og bevegelse ol. Det var bra vi fikk den informasjonen så tidlig i studiet :) Jeg syns at en uke med oppstart var nok, så kan man heller ha en litt mer gradvis uke som uke nr.2 hvor man faktisk får begynne med litt av undervisningen. 18

57 Da vi fikk informasjon om nettsidene og logoen og det, var det veldig mye informasjon som vi fikk beskjed om at vi kom til å få vite mer om. Men mye av det som var viktig, f.eks nettsidene og it-tjenesten på nmh samt. Hvordan få musikk-konto på mobil o.s.v var vanskelig å få med seg og vi fikk ikke videre informasjon om det. jeg synes det skal jobbes med å få første spilletime så tidlig som mulig, ettersom det gir trygghet og en pekepinn i øvinga i starten, som for min del kanskje ble litt anspent, stressa, famlende og lite målretta før jeg hadde min første spilletime, og fikk senka skuldrene. Viser til forrige spørsmål: 1 uke er kanskje litt for lite, men 2 uker er definitivt for mye synes jeg. Hva med å starte på f.eks. torsdag? Det resulterer i 2 helger under oppstartsperioden, selv om man kutter ut noen skoledager. Info og "bli kjent" kunne vært hovedfokus tors-lør, mens man startet med et eventuelt (eller flere parallelle) samspillsprosjekt på mandag. Det hadde vært veldig fint om det ble informert helt fra starten om hvordan nummersystemet for rommene fungerer. Det er veldig ofte at folk ikke veit hvor hva er de første dagene. Veldig bra at det ikke var for mye informasjon på en gang, ellers var det veldig greit å ha det så pass spredd. Rektor holder bra taler. Mangel på adgangskort begynner å bli irriterende: forklar fordelene ved å bestille studentkort før skoleåret begynner. Det var trøbbel med å få studentkort(noe som det tydeligvis pleier å være). Kanskje en ide å ha et kort hengende i heisen sånn at man kan få kommet seg opp i 5. for å øve uten å måtte gå opp alle trappene med tunge instrumentkasser. ikke som jeg kommer på. Mye bra! Man burde treffe fadderen sin allerede dag 1, og det burde være mer og mer omfattende "bli kjent". Kan være mye mer konsentrert og heller vare én uke. Vi er ivrige etter å komme i gang Mye info som ikke har kommet ordentlig frem, f.eks. restfag(???) Hva er det? Kan vi velge det? Synes at en uke med oppstart holder Det er veldig bra med opplegg. Uke 1: Intensivt, mange aktiviteter og mye sosialt. Uke 2: Mindre aktiviteter, flere forelesninger og oppstart med de ulike fagene. Det er virkelig en bra modell. Løsningen med avsatt øvetid på morgenen gjennom oppstartukene synes ikke jeg fungerte særlig godt. Hva med å heller bruke kun én uke til oppstartsuke, og heller komme i gang ordentlig tidligere? Likte at det var satt av så mye tid til individuell øving. Likte også at samspillsprosjektet var såpass lærerstyrt. Mer SUT-arrangementer og sosialt. Mye tid hver dag som kunne gått til dette, f.eks 1-2 timer på formiddagen/ettermiddagen. Jeg syns alt vi gjorde helt fram til NMH fra topp til tå var bra. De tre siste dagene kunne vært fylt med andre ting. Det var hyggelig og interessant med NMH fra topp til tå, men 3 dager ble for lenge og når det var det eneste som 19

58 sto på timeplanen var det lite motiverende å dra på skolen når man helle kunne gjort andre ting. Evt. kunne det vi gjorde mandag og tirsdag blitt flytta til uka før, slik at det kun ble 1 oppstarts uke. Skoledagene kunne godt vært lengere når vi først var på skolen og da kunne man rukket alt på kortere tid og kommet fortere i gang med fag. Alle foredragene vi har hatt disse to ukene har vært superbra og inspirerende! Jeg synes oppstartsukene har vært kjempespennende! Godt lagt opp. Det eneste var det tidligere nevnte med å få mer samspill helt i starten! Fokuset i år har vært skikkelig bra! Likte godt at vi ble kjent med alle på trinnet - og ikke spesifisert som sjanger eller klasse med en gang, men da fikk muligheten til å bli kjent med alle førsteklassingene på trinnet! STUD. utvalget har gjort en skikkelig bra jobb! Kanonballturnering og grillingen var spesielt bra. Fadderordningen var vel egentlig ingen særlig fadderordning. Hadde vært gøy med en quiz eller noe! Det var vi mange som mente! 4 Oppsummering og anbefalinger til neste år Denne evalueringen innledes med å spørre studentene om hvilke forventinger de hadde da de stilte opp på NMH mandag den 19.august av de 63 som har deltatt i denne evalueringen har beskrevet sine forventninger, og disse kan oppsummeres med følgende lille sitat masse info og mange folk! De aller fleste forventet med andre ord at de ville motta mye ny informasjon, delta i sosiale aktiviteter og bli kjent med sine medstudenter. Mange var også forberedt på samspill, og en forventning om at det ville bli spennende med forelesninger og workshops. På spørsmål om forventningene ble innfridd, har 66 % svært i stor grad eller ganske stor grad. 67 % oppgir også at de opplevde det faglige opplegget samlet sett som svært eller ganske interessant, mens 86 % hadde svært godt eller ganske godt sosialt utbytte av oppstartsukene. Sammenlignet med i fjor blir det sosiale utbyttet vurdert som betraktelig bedre, mens det faglige er ganske på linje med fjoråret. I fjorårets evaluering, og også de fra tidligere år, oppgav mange av at de ønsket seg en fadderordning, og dette kom endelig på plass i år. Studentene er svært fornøyd med innsatsen til SUT, men neste gang kan nok fadderordningen med fordel utvides. For en del har det vært vanskelig å bli kjent med folk, og flere aktiviteter med faddergruppen fra dag en vil trolig kunne bedre dette. Enkelte påpeker også at gruppene bør være mer sammensatt av folk fra ulike program. Årets program ble kuttet ned sammenlignet med tidligere år både fordi det ble bestemt av fagseksjonslederne at det skulle settes av øvetid hver dag fra morgenen av, samt at SUT ønsket færre forelesninger. Av fritekstkommentarene i årets evaluering, ser det ut til at programmet kan godt romme flere forelesninger bare de holder høyt nivå. Studentene var svært fornøyde med de få forelesningene som ble holdt. For temaet øving er det kanskje mulig å invitere 20

59 flere forlesere neste gang, og gi studentene innsyn i metoder innen ulike genre og på ulike instrumenter. Med tanke på nytt samspillprosjekt kan det være en fordel å komme tidligere i gang med planleggingen og involvere ulike miljøer ved NMH slik at samtlige studenter opplever at de har en likeverdig rolle i prosjektet og en forståelse av deres instrument. Jazz-studentene etterlyser jammer eller workshops med fokus på improvisasjon. I år skulle arrangementet NMH fra topp til tå sikre genrebredde, neste år det kanskje mulig å lage et opplegg enkelte dager hvor studentene får mulighet til å velge hva de vil delta på ut ifra eget interessefelt. Flere som har besvart denne evalueringen oppgir at de ikke har deltatt på enkelte poster selv om programmet i sin helhet er obligatorisk. Større valgfrihet vil kanskje få flere til å delta. Blant annet denne modellen benyttes av Konservatoriet i den Haag og kan muligens være til inspirasjon for gruppen som skal utforme neste år program. Oktober 2013, Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator 21

60 Infostand i lunsjen Dersom du har vanskeligheter med å få semesterregistrert deg, finne timeplanen din eller har andre spørs mål, så vil studieadministrasjonen ha stand i kantina hver dag i lunsjen. Spør dem om hva som helst! Oppstartsuker 2013 Oppmøte Det er obligatorisk oppmøte på aktivitetene under oppstartsukene. På programmet står det også oppført noen sosiale kveldsaktiviteter, og disse er naturligvis frivillige. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 PB 5190, Majorstua NO-0302 OSLO nmh.no Program mandag 19. august til fredag 30. august

SØKERUNDERSØKELSEN 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERUNDERSØKELSEN 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERUNDERSØKELSEN 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Svarprosent..3 1.2 Spørreskjemaet...F eil! Bokmerke er ikke definert. 1.3 Resultatframstillingen...4

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Søkerundersøkelse System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 9 (2016)

Søkerundersøkelse System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 9 (2016) Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 9 (2016) Innhold Søkerundersøkelse 2016 Søkerundersøkelse 2016... 1 1.Innledning... 3 1.1 Årets søknadsprosess... 3 1.2 Svarprosent... 3 1.3 Spørreskjemaet...

Detaljer

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo,

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo, Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 22.10.2013 Møtedato 18.10.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 18.9.2013 Møtedato 16.9.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Studieutvalget Inger Elise Reitan, Gro Trondalen, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge, Tom Ottar

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 16.9.2014 Møtedato 15.9.2014 Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Anne Cathrine Wesnes, Opptakskoordinator Rapport: 8/2015 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2015 Sammendrag og vurdering... 3 1. Innledning...

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 25.08.2015 Studieutvalget Møtedato: 16.06.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen (professor),

Detaljer

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N.

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N. Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 7.1.2014 Møtedato 16.12.2013 Tidspunkt 14:00-16:00 Møtested NMH, møterom 03005 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13. MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.10.2015 Studieutvalget Møtedato: 09.10.2015 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 13:00 Møtested: 03005

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: Møtetidspunkt: kl. 13:00 Møtested: 03005 MØTEINNKALLING Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 05.09.2016 Studieutvalget Møtetidspunkt: 05.09.2016 kl. 13:00 Møtested: 03005 - Unntatt offentlighet Saksliste Vedtakssaker 39/16 Godkjenning av protokoll

Detaljer

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Studieutvalget Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge

Detaljer

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.06.2016 Studieutvalget Møtedato: 24.06.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2016 Studieutvalget Møtedato: 10.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik, Siri Storheim Fra

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene.

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene. Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år SPED3000 Oppsummering av midtveisevaluering høst 2012 Av 113 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 40 svar i perioden 10-17. januar 2013. Studentene fikk invitasjon

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV STUDIESTART Inkluderer studentevaluering av oppstartuka. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV STUDIESTART 2015 Inkluderer studentevaluering av oppstartuka Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 11/2015 Innhold Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 4 2. Studentevaluering

Detaljer

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Bakgrunnsspørsmål Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet 1 Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 28.02.2017 Studieutvalget Møtedato: 03.02.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Eskild Abelseth, Tom Ottar Andreassen, Mats Claesson, Brit

Detaljer

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Silje Hjelset Nygaard, Opptakskoordinator Rapport: 5/2016 Innhold Evaluering av opptaksprøvene 2016 EVALUERING AV OPPTAKSPRØVENE

Detaljer

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS109 The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelser gitt til studenter etter forkurseksamene vår 2017

Resultater fra spørreundersøkelser gitt til studenter etter forkurseksamene vår 2017 Resultater fra spørreundersøkelser gitt til studenter etter forkurseksamene vår 2017 Arlene Hall Studieansvarlig, UiT i Narvik 13.09.17 Hensikten med spørreundersøkelse Å viderebringe tilbakemeldinger

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår

Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår I uke 9 og 10 2014 ble alle studenter på 1. og 2. studieår oppfordret til å svare på en spørreundersøkelse om arbeidsgrupper. Hovedmålet med undersøkelsen

Detaljer

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 29.09.2016 Studieutvalget Møtedato: 05.09.2016 Møtested: 03005 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Håkon Storm-Mathisen, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015. Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet EVALUERING AV ÅPEN UKE 2015 Inkluderer deltakernes tilbakemeldinger Bjørg J. Bjøntegaard, viserektor for utdanning Tone Jordhus, kvalitetskoordinator Rapport: 17/2015 Innhold Evaluering av åpen uke 2015

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Opptaksprøver kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøver 2013 - kandidatstudiet i musikkpedagogikk Opptaksprøvene går over tre runder i uke 11, 11.-15. mars 2013. Søkere som består 1. runde går videre til 2. og 3. runde. 1. runde - mandag 11. mars

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.06.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.05.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor og Master SØKNADSGUIDE TIL LASALLE College of the ARTS Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke til LASALLE College of the Arts (LASALLE),

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master Søknadspakke for studier ved - Bachelor - Master CUKAS-registrering og utfylling for søknad til RCS (bachelor, master) Dette er en guide for deg som skal søke opptak ved Royal Concervatoire of Scotland

Detaljer

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14

Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Studieutvalget Dato: 10.06.2015 Møtedato: 16.06.2015 Saksnr.: 36/15 Arkivref.: 14/00832-14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

GEOV364. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD

GEOV364. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD GEOV364 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper du har

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer