Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx"

Transkript

1 Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren SEPTEMBER Hvem skal inn? Hovedsaken Xxxx xx XXXXXXXXX XXXXX 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Ut_01.indd

2 Redaksjonen SEPTEMBER 2013 utdanningsnytt.no Innhold Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist 10 Hovedsaken: GJETTELEKEN Inger Stenvoll Grafisk formgiver Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Ståle Johnsen Bokansvarlig/korrekturleser Synnøve Maaø Markedssjef Utdanning har spurt både politiske kommentatorer i media og lærere om hvem de tipper blir kunnskapsminister etter valget. Gylne augeblikk Lektor Simon Malkenes greidde å roe ned ein oppviglar-elev og få han til å samarbeide. 26 Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Randi Skaugrud Markedskonsulent Berit Kristiansen Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 8 Hovedsaken 10 Intervju 16 Kort og godt 18 Ut i verden 19 Aktuelt 20 Portrett 22 Mitt tips 26 Fotoreportasje 28 Friminutt 32 Frisonen 33 På tavla 34 Innspill 36 Debatt 42 Kronikk 48 Stilling ledig/ kunngjøringer 52 Lov og rett 55 Fra forbundet 57 Mitt tips Barnet som har starta leiken, eier leiken. De som vil være med, må spørre eieren og ha noe å bidra med. Det arbeider Gjøvik barnehage for at barna deres skal forstå og makte. 2 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_02.indd

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør 22 xx Portrettet For å si noe interessant om et fenomen eller en tidsalder må vi inn i det spesifikke, gjerne det enkelte menneskets skjebne, mener forfatteren Tore Skeie. Fotoreportasje 28 Barn i District 49 i hovedstaden Lilongwe i Malawi viser fram leketøyet sitt til Utdanning. Her er Moses Wayson med sin selvlagde ball. UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2012: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO 2 -nøytralt og 100 % resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Elle melle deg fortelle Både kommentatorer og lærere har mange meninger om hvem som blir kunnskapsminister etter valget. Foto: Martin Lundsvoll Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad Må satse på kvalitet i barnehagen Valgkampen nærmer seg slutten, nå er det bare noen få dager igjen til selve valget et valg som kan komme til å bli historisk. For første gang siden Fremskrittspartiet ble stiftet for drøyt 40 år siden kan partiet komme til å havne i regjering. Enten sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre eller bare sammen med det førstnevnte. Uansett vil Fremskrittspartiet som det nest største partiet på borgerlig side få avgjørende innflytelse på den politikken som en eventuell ny regjering vil føre. Blant annet vil det bli foreslått kraftige skattekutt i neste stortingsperiode, og det er kutt som vil få konsekvenser for hele offentlig sektor. Erna Solberg og Siv Jensen vil helst ikke snakke om det, men det er åpenbart at skattekutt på minst 25 milliarder kroner vil merkes både i helsesektoren, innenfor samferdsel, skole og barnehage. Bare for å ha nevnt noe. Barnehage har nesten ikke vært tema i valgkampen i det hele tatt, til tross for at nesten barn i Norge nå benytter seg av dette tilbudet. Det blir sett på som svært viktig, ikke minst med tanke på at barna skal få en god start i livet. Da er det også helt avgjørende at kvaliteten på tilbudet er best mulig. At kvalitet koster, vet de aller fleste av oss. Noe av det viktigste framover uansett hvem som sitter med regjeringsmakten er å få opp rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Etter et hyggelig hopp oppover i fjor, gikk det rett nedover igjen med søkertallene til utdanningen i år. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er med rette bekymret, og det bør vi alle være. Her i landet har vi fra før av en lav pedagogandel i barnehagene, og den kan komme til å bli enda lavere i årene som kommer. En ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet, viser i tillegg at mange barnehagelærere er bekymret over at de bruker stadig mer tid på dokumentasjon og administrasjon og får dermed mindre tid til planlegging av aktiviteter med barna. Høyre går til valg med slagordet «nye ideer og bedre løsninger». Det høres forlokkende ut, men på barnehageområdet trengs det ikke så mange nye ideer og kanskje heller ikke så mye bedre løsninger. Vi vet allerede en god del om hva som virker. Det trengs først og fremst politisk vilje, politisk prioritering og økt satsing. Barnehagesektoren i Norge har langt på vei gjennomgått en revolusjon de siste 10 årene, og det gjøres veldig mye bra i alle landets barnehager. De som arbeider der, fortjener bare å bli sett og hørt i enda sterkere grad. 3 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_03.indd

4 Aktuelt Utvalg skal gjennomgå fagskolesektoren Målet er blant annet at studenter på en hensiktsmessig måte skal kunne bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. Målet vårt er å øke kvaliteten, synligheten og statusen til fagskolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Jan Grund skal lede utvalget. Han er professor i helseledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Utdanningsforbundet Lite debatt før omstridt vedta Berre seks lokallag hadde svart på høyringa før sentralstyret i Utdanningsforbundet vedtok at skolegudstenester er diskriminerande. TEKST Kirsten Ropeid Sentralstyret i forbundet har, ikkje minst i lesarinnlegg i Utdanning, fått mye kritikk for svaret dei har gitt til den offentlege utgreiinga «Det livssynsåpne samfunn» (NOU 2013:1). Etter det Utdanning forstår, har fem personar meld seg ut av Utdanningsforbundet på grunn av denne saka. Kritikken har retta seg mot utsegna: «Ei vidareføring av ein praksis med skulegudstenester i regi av Den norske kyrkja vil såleis kunne oppfattast som ei stadfesting av ei diskriminerande ordning.» Før sentralstyret gjorde sitt vedtak, var det svært lite diskusjon i Utdanningsforbundet, trass i at alle fylkeslag var bedne om å kome med høyringssvar. Invitasjonen frå sentralleddet til fylkeslaga gjekk ut med ein svarfrist på åtte veker, meir enn det som er vanleg i organisasjonen ved høyringar. Dessutan var det laga ei rettleiing som skulle lette lesinga av den omfattande utgreiinga. Buskerud, Troms og Sør-Trøndelag er fylkeslaga som har svart, og dei har fått svar frå til saman seks lokallag. Brot på nøytralitet Vi vedtok på styremøte 16. april ikkje å svare, seier Svein Ove Olsen, nestleiar i Utdanningsforbundet Vest-Agder. Utdanningsforbundet skal vere livssynsnøytralt. Det betyr at vi ikkje skal ta stilling til spørsmål som denne utgreiinga tar opp. Er det noko som provoserer medlemmene, er det at forbundet går ut over sitt mandat, og det gjer vi med dette svaret, seier han, og legg til: Skolegudsteneste er ikkje kontroversielt her. Det er heller ikkje bruk av religiøse symbol på skolen, som kross i eit halskjede eller hijab, som er blant dei andre tinga utgreiinga tar opp. Å problematisere dette blir oppfatta som eit Oslo-fenomen som ikkje seier folk her noko. Er sterke reaksjonar etter sentralstyret sitt vedtak eit argument for at de likevel burde gått grundigare Steffen Handal. FOTO TOM-EGIL JENSEN inn i debatten i forkant? Det blir eit klassisk «bite seg sjølv i halen»- resonnement. Hadde vi gjort ting annleis om vi hadde visst noko vi ikkje veit, seier Svein Ove Olsen. Vi burde ha svart Fylkesleiar i Hordaland, John G. Torsvik, seier til Utdanning at debatten i ettertid viser at fylkesstyret burde gjort ei vurdering av spørsmåla som er stilte. Og eg er ganske viss på at det hadde blitt ei delt vurdering, seier han. Kvifor saka aldri kom opp, veit han eigentleg ikkje. Kvifor Oppland ikkje svarte, veit fylkesleiar Ingebjørg Forberg godt: Vi fekk ikkje tid, seier ho. Det er ei viktig sak som vi burde gitt svar på, men det glapp, seier ho. Frå fylkeslaget i Hedmark fortel kontaktperson for medlemsgruppe vidaregåande opplæring Unni Høiberg at ho og kontaktperson i fylkeslaget for grunnskole diskuterte saka på bussen inn til Oslo der dei skulle delta i på møte i dei sentrale kontaktfora. Eg hadde snakka med nokre til om saka før, men ikkje mange, seier ho. Utgreiinga vart diskutert på møta. Vanleg handsaming Utdanningsforbundet Nordland hadde diskutert saka i kontaktforum grunnskole på fylkesplanet og brakt synspunkt med seg derifrå til forumet sentralt, ifølgje fylkesleiar Gerd-Inger Simonsen. 2. nestleiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, seier at sentralstyremedlemmene visste kor mange fylkeslag og lokallag som hadde svart på den interne høyringa da dei røysta over saka. Han understrekar at høyringa vart gjennomført på vanleg vis. 4 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_04-05.indd

5 9.000 flere åringer jobber 64 prosent av tidligpensjonistene kombinerer pensjon og arbeid, sier Ole Christian Lien i Nav i en pressemelding. Etter at pensjonsreformen trådte i kraft, har sysselsettingen altså økt særlig mye for aldersgruppen år. Økningen gjelder fra 2010 og fram til i dag. Om problemspilling til barnefaglig personell Barnefaglig personell vil ved skolestart 2013 motta Medietilsynets informasjonsbrosjyre «Når barn og unges dataspilling skaper bekymring». De 5000 brosjyrene sendes familievernkontor, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolefaglig ansvarlige i kommunene og PPT-tjenesten for videregående skole. Opplæringsloven tak Berre tre fylkeslag nytta seg av høvet til å kome med sitt syn på skulegudstenester. ARKIVFOTO: INGER STENVOLL Stillingstitlene lektor, adjunkt og lærer skal fortsatt være lovfestet. ILL.FOTO: JOHN ROALD PETTERSEN Lærerne får beholde titlene sine Skolegudsteneste og privatskolar Skolegudstenester og spørsmålet om offentleg finansiering av private skolar er dei to mest kontroversielle spørsmåla på utdanningsområdet i den offentlege utgreiinga «Det livssynsåpne samfunn». Om privatskolane seier Utdanningsforbundet at staten framleis bør gi offentleg støtte til private grunnskolar. Men utgreiinga tar opp svært mange spørsmål som lærarar kan møte i kvardagen, som kjønnsdelt undervisning, fri ved heilagdagar, fritak frå opplæringslova på grunn av tru, og religiøse rom på skolen. > Les meir på debattsidene > Delta i debatten på utdanningsnytt.no/debatt Det blir ikke aktuelt å fjerne titlene lærer, adjunkt og lektor i grunnskolen og videregående skole, har kunnskapsministeren bestemt. TEKST Kari Oliv Vedvik Kristin Halvorsen (SV) sier dermed blankt nei til Utdanningsdirektoratet, som har foreslått at det ikke lenger skal være lovfestet at stillingstitlene i grunnskole og videregående opplæring skal være lærer, adjunkt og lektor. 23. august kunngjorde kunnskapsminister Kristin Halvorsen på sin Facebook-side følgende: Det er ikke aktuelt å endre stillingsbetegnelsene i Opplæringsloven, lektor og adjunkt vil bestå som stillingsbetegnelser. Vi har svært gode erfaringer med masterutdanningene som integrerer fag og pedagogikk! Forslag fra direktoratet I et høringsbrev foreslo Utdanningsdirektoratet at paragraf i opplæringsloven, som regulerer stillingstitler, ble opphevet. Paragrafen fastsetter at stillingstitlene i grunnskolen og videregående opplæring skal være lærer, adjunkt eller lektor. I begrunnelsen framholder direktoratet at det i dag i praksis er opp til arbeidsgiver- og arbeidstakersiden å avgjøre hvilken stillingstittel undervisningspersonale skal ha. Utdanningsforbundet reagerte og har pekt på følgende: «Ei fjerning av forskriftsfestinga av stillingstitlane vil kunne svekke lærarprofesjonen og også utfordre kompetansesystemet. Det kan også hevdes at framlegget bryt med samarbeidet med Kunnskapsdepartementet om å styrke statusen til lærarane og skulen.» Gro E. Paulsen, leder i Norsk Lektorlag, sier til Morgenbladet at forslaget fra direktoratet viser at det er en lektorfiendtlighet i norsk skole. 5 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_04-05.indd

6 Aktuelt Studenter lærte om fjernmåling i Arktis Nylig arrangerte Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (Narom), Universitetet i Tromsø og Northern Research Institute et sommerkurs for 18 master- og doktorgradsstudenter fra åtte nasjoner. Fjernmåling i arktiske strøk var kurstemaet, melder Narom i et nyhetsbrev. Politikk Har skuffet forskningssektoren I regjeringserklæringen for fire år siden lovet de rødgrønne bedre tider for forskerne. Verken i Forskerforbundet eller Universitets- og høgskolerådet er man fornøyde med resultatene. TEKST Jørgen Jelstad I regjeringserklæringen Soria Moria II for perioden , listet regjeringen opp en rekke løfter i forskningspolitikken. Utdanning har spurt Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) om løftene er oppfylt. Det er vel i første rekke de høye forventningene som ble skapt gjennom Soria Moria I, som har skuffet sektoren, ikke konkrete løftebrudd. Regjeringen har stort sett oppfylt helt eller delvis det de skrev i Soria Moria II om forskning, skriver Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, i en e-post til Utdanning. «Regjeringen har ikke gjort nok for å gjøre forskning til en attraktiv karrierevei.» Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet For dårlig forskerrekruttering Regjeringen har ikke gjort nok for å gjøre forskning til en attraktiv karrierevei, mener Aaslestad. Han peker på høy bruk av ulovlige midlertidige ansettelsesforhold, manglende tid til forskning og utviklingsarbeid (FoU) og lite konkurransedyktig lønn. Universitets- og høgskolerådet (UHR) mener løftene om å styrke grunnforskningen og bedre forskerrekrutteringen ikke er gjennomført. Generalsekretær Ola Stave og styreleder Ole Petter Ottersen skriver i en e-post til Utdanning at det trengs en betydelig økning av midler til grunnforskning, og at det siden 2010 ikke har kommet en eneste nyfinansiert forskerrekrutteringsstilling. Dette er spesielt skuffende i og med at UHR sammen med Kunnskapsdepartementet i 2012 sluttførte en rapport om behovet for stipendiatstillinger til akademia og behovet i nærings- og arbeidsliv. Rapportens konklusjon var at det er behov for 350 nye stipendiatstillinger per år fram til 2020, skriver de. Pengene går ut av landet I begge interesseorganisasjonene viser man til at bevilgningene til forskning har økt i rene penger, men stått på stedet hvil som prosentandel av statsbudsjettet. Økningen kan for en stor del knyttes til kontingenter i EUs rammeprogram og andre internasjonale forpliktelser og innebærer i mindre grad en volumøkning i norsk forskningsaktivitet, skriver Aaslestad. Han mener den sittende regjeringen, gjennom blant annet å avvikle Forskningsfondet, har senket ambisjonene underveis i perioden. Både som andel av bruttonasjonalprodukt og målt per innbygger, ligger norsk forskningsinnsats fortsatt på bunn i Norden, skriver Aaslestad. Også UHR mener mye av pengene har gått til utlandet. At så store deler av veksten har gått til EUprogrammer og Norges forskningsråd, har gjort at de norske forskningsaktørene i enda større grad må konkurrere om forskningsprosjektene, skriver Ottersen og Stave. Blant annet lite konkurransedyktig lønn svekker forskningens vilkår, ifølge Forskerforbundet. Her ser vi Universitetet i Stavanger. ILL.FOTO: MARIANNE RUUD Dette lovet regjeringen Fortsette å øke forskningsbevilgningene i årene framover, i tråd med Forskningsmeldinga. Gjennomføre opptrappingsplan for klimaforskning, jf. Klimaforliket. Styrke grunnforskningen. Bedre forskerrekrutteringen. Sikre planer for investering av vitenskapelig utstyr gjennom et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur. Gjennomføre tiltak for å øke andelen kvinner i høyere vitenskapelige stillinger. Lage en plan for å redusere antall midlertidige tilsettinger i akademia. > Les regjeringens eget Soria Moria-regnskap og de utfyllende kommentarene fra Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet på utdanningsnytt.no/regjeringsløftene 6 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_06-07.indd

7 Forskere kan få eget ombud Et forskerombud kan bli en realitet ved Universitetet i Oslo (UiO). Universitetsstyremedlem Kristian Gundersen er i ferd med å utarbeide et formelt forslag. Det er nødvendig i en forskerhverdag preget av selvsensur og ytringsfrykt, uttaler han til nettavisen for UiO, Uniforum. Bank mottar pris for skoleinnsats Sparebanken Møre har besøkt ungdomsskoler over hele fylket og ga forrige skoleår nær 2000 elever opplæring i personlig økonomi. På Finans Norges skolekonferanse nylig ble banken tildelt prisen i Finansstafetten, der finansinstitusjoner bidrar med sin kompetanse i skolen. Realvekst på 32 prosent Kunnskapsminister Kristin Halvorsen svarer per e-post: Ønsker mer styring av kommunene Utdanningsforbundet mener manglende mulighet til å styre kommunene har gjort det vanskelig for regjeringen å oppfylle alle skole- og barnehageløftene i Soria Moria II. Den aller største skuffelsen på skoleområdet kom da de forlot løftet i Soria Moria om en ressursnorm for lærertetthet. En slik ressursnorm ville ha stoppet kuttene i skolebudsjettene i kommunene, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet. Han mener regjeringen satte seg mange og riktige mål for arbeidet på utdanningsområdet. Men som flere tidligere regjeringer har også denne fått problemer med å gjennomføre tiltakene fordi de ikke har hatt hjemmel til å pålegge kommunene og fylkeskommunene å følge opp. Dermed videreføres de store forskjellene i kvalitet, og regjeringen snakker lite om at alle barn og elever skal ha et likeverdig tilbud, sier Handal. Han tror ikke dette er noe særskilt rødgrønt fenomen. Uviljen til å forplikte og styre kommunene er en utfordring som det er stor grunn til å tro også vil følge inn i en eventuell ny borgerlig regjering, sier Handal. På barnehageområdet er Utdanningsforbundet fornøyd med at alle barn nå har rett til en barnehageplass og at barnehagene inngår i utdanningspolitikken. Om en eventuell borgerlig regjering skulle snu her, vil det være et tilbakeskritt for barnehagesektoren. Regjeringens ambisjoner for å øke pedagogtettheten og få på plass en bemanningsnorm i barnehagene er altfor svake. Det har vi gitt dem klare tilbakemeldinger om, sier Handal. Norsk forskning har hatt en realvekst på 32 prosent under den rødgrønne regjeringen, og knapt noe samfunnsområde har opplevd større vekst. To tredjedeler av de frie offentlige forskningsmidlene går direkte til universitets- og høyskolesektoren. Vi har nå startet arbeidet med en tiårig langtidsplan for å styrke forskning og høyere utdanning, noe som er godt mottatt i sektoren. Forskningsfondet var et godt virkemiddel mens rentene var høye, lavt rentenivå ville betydd en reduksjon på 600 mill kr i Bevilgningene til universiteter og høyskoler har økt fra 19 milliarder kroner i 2005 til 28,9 milliarder i Bak denne sterke veksten ligger flere satsninger: Det er finansiert en økning på nye studieplasser. Vi har også satset stort på bygg og infrastruktur for å møte den samme utdanningsbølgen. Bare nå i 2013 starter vi opp byggeprosjekter med en samlet ramme på 8,3 milliarder kroner. I tillegg har vi innfridd studentenes krav og gitt tilskudd til 1000 nye studentboliger årlig som gjennomsnitt, det siste året 1500 nye. Vi har startet arbeidet med å innføre nasjonale bestemmelser om lærertetthet. Fra skolestart 2013 innføres rundt 600 øremerkede statlige lærerstillinger i ungdomsskolen. Prøveprosjektet varer i fire år og har en total kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner. Denne satsingen vil høyresiden avvikle, fordi de mener økt lærertetthet ikke har betydning for elevenes resultater. Vi vil lovfeste en bemanningsnorm for antall ansatte i barnehagene, med 3 barn per voksen under 3 år og 6 barn per voksen mellom 3 og 6 år. 7 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_06-07.indd

8 Aktuelt navn Medlemmet Har du en klubb og trenger et medlem? Ring Øystein Djupedal! TEKST Sonja Holterman FOTO Marianne Ruud Øystein Djupedal (53) Hvem Fylkesmann i Aust- Agder, tidligere kunnskapsminister, SV-politiker. Aktuell Leder et nyoppnevnt utvalg som skal se på hvordan man kan redusere mobbing i skolen. «Jeg er velsignet med et lyst sinn.» Nå skal utvalget som skal se på mobbeproblematikken starte sitt arbeid. Hvordan skal dere klare å få bukt med mobbingen i norske skoler? Vi er et ekspertutvalg, og det finnes mye kompetanse i utvalget, vi skal sammen forsøke å finne de gode tiltakene mot mobbing. Hva er den største utfordringen i kampen mot mobbing? Ja, det er blant annet det vi skal forsøke å finne ut. Mange har jobbet med denne problematikken, og det er en betydelig utfordring å få bukt med mobbingen i skolen. Jeg håper vi gjennom utvalget klarer å gi klare og gode råd til politikere og skolen for å kunne bekjempe mobbing. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Jeg har hatt gleden av å møte fotballtrener Nils Arne Eggen noen ganger, og han ville jeg gjerne hatt som lærer. I norsk historie. Hvem ville du gitt straffelekse? Politikere som tar for lett på norsk utdanning. Jeg synes det er mange lettvinte skoleløsninger som presenteres i valgkampen. Mange politikere ser ikke ut til å ha tatt inn over seg hvor lang tid det tar å få til endringer og resultater i skolen. Du får holde en undervisningstime for det norske folk, hva handler den om? Den skal handle om frivillighet og demokrati, og hvor tett de to henger sammen. At folk engasjerer seg i dugnader, organisasjoner og politikk, er utrolig viktig for demokratiet og for å skape et godt samfunn. Hva liker du best med deg selv? Utålmodigheten og beslutningsdyktigheten. Det er mine beste, men samtidig verste egenskaper. Jeg er god til å få jobben gjort, men noen ganger går det kanskje litt fort. Hvilke lag og foreninger er du medlem av? (Djupedal tar en pause og trekker pusten før han begynner.) Grane IL, Human-Etisk Forbund, Fellesforbundet, et politisk parti, Rosenborg BK, Arbeiderbevegelsens historielag i Sør-Trøndelag, Amnesty International, Turistforeningen, Velforeningen i nabolaget, Hoves venner. Og ja, jeg er jo medlem av mange venneforeninger, skal vi se Og der gikk jeg tom for blekk. Blir dyrt for deg dette? Kontingenter betaler jeg med glede. Det er verdt hver krone. Hva er din favorittbok? Det var et vanskelig spørsmål. Jeg leser masse. Er bibliofil, men favoritt Jeg tror heller jeg vil nevne bøkene som har betydd mest for meg, og det må være Jens Bjørneboes trilogi «Bestialitetens historie». Jeg leste romanene som ung gymnasiast, og de satte fingeren på urettferdighet på en helt ny måte. Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese? Mange skjønnlitterære bøker. Jeg har ikke tid til å lese like mye lenger. Men nå skal jeg lese Roy Jacobsens og P.O. Engqvist siste. Det gleder jeg meg til. Ellers leser jeg helst biografier, bøker om historie og politikk. Krim leser jeg aldri. Det er jeg for sart til. For sart? Hva med krim på tv? For skummelt. Går det noe sånt på fjernsynet, sitter jeg med ryggen til og leser en bok. Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon? Generelt er jeg ikke veldig frustrert. Jeg er velsignet med et lyst sinn. Irritert kan jeg jo bli, men det går som regel fort over. Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden? Mitt bidrag for å redde verden er altfor lite. 8 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_08.indd

9 Reis med hjerte, hjerne og holdning Magiske Marokko med Utdanning En reise inn i Tusen og én natt til Casablanca, Atlasfjellene og de gamle kongebyene med Albatros-reiseleder, 8 dager NYHET! Bli med på eventyr i Marokko! Gå på oppdagelse i livlige souk er, nyt en kopp svalende myntete, snus inn velduftende kryddere og beveg deg gjennom labyrintlignende medinaer de gamle arabiske bydelene, hvor tiden nærmest står stille. Sug inn inntrykk fra det fargerike livet i gatene, den enestående spansk-mauriske arkitekturen og den eksotiske naturen. Omdreiningspunktet for reisen vår er Marokkos fire gamle kongebyer: Fez, Marrakesh, Meknes og Rabat landets nåværende hovedstad. Her har sultaner og konger gjennom århundrer hersket, bygget og satt sitt eget preg på byene. Vi går i deres fotspor og ser palassene, moskeene og de mange høydepunktene. Avreise 4. mars 2014 KUN kr ,- Tillegg for enkeltrom kr ,- Dagsprogram Dag 1 Oslo Marrakesh og avslapning i romantiske Casablanca. Dag 2 Casablanca Rabat Fez. Byrundtur med den livlige basar og tradisjonelle håndverkskvarter Dag 3 Til fots gjennom Fez livlige medina, med histo riske hus, souk er, moskéer og verdens eldste universitet Dag 4 Fez Meknes Volubilis Afourer, med Meknes berømte høydepunkter Dag 5 Gjennom eventyrlige landskap fra Afourer til sagnomsuste Marrakesh Dag 6 På oppdagelse i Marrakech, med Bahia palasset, Koutobia-tårnet og Saadien-gravene Dag 7 Egne eventyr i Marrakech Dag 8 Marrakesh Oslo Les mer på Opplys reisekode: LR-UTD Prisen inkluderer Norsk/svensk reiseleder Fly Oslo Marrakesh t/r All nødvendig lokal transport Utflukter og entréer ifølge program 1 natt på mellomklassehotell i Casablanca i delt dobbeltrom (tillegg for enkeltrom) 2 netter på mellomklassehotell i Fez i delt dobbeltrom (tillegg for enkeltrom) 1 natt på mellomklassehotell i Afourer i delt dobbeltrom (tillegg for enkeltrom) 3 netter på mellomklassehotel i Marrakesh i delt dobbeltrom (tillegg for enkeltrom) Halvpensjon på hele reisen (frokost og middag) Skatter og avgifter tlf Mandag fredag 8:30 17:00 Medl. DK RGF Ut_09.indd

10 Hovedsaken Den nye kunnska De politiske kommentatorene i media har spekulert i hvem som blir kunnskapsminister i en eventuell borgerlig regjering. Lærere på Fjellhamar skole i Akershus henger opp resultatet fra ekspertenes spekulasjoner. F.v. Sofie Lindø Tingberg, Eldar Engstrøm Dahl og Christine Østby. 10 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Ut_10-15.indd

11 apsministeren? Hvis det blir regjeringsskifte, er det én ting som er sikkert: det blir en knallhard kamp om kunnskapsministeren. 11 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Ut_10-15.indd

12 T Le Hovedsaken NY KUNNSKAPSMINISTER De politiske ekspertkommentatorene i media har talt. Med borgerlig regjering etter valget, blir én av disse kunnskapsminister. TEKST Jørgen Jelstad og Kari Oliv Vedvik FOTO Martin Lundsvoll Sjefen over alle skoler Det var en tankevekker det her, sier Per Gjermund Storrø. Læreren på Fjellhamar skole i Akershus står og betrakter bildene hans kollegaer henger opp på veggen. Utdanning har spurt politiske kommentatorer i NRK, VG, Dagbladet, Adresseavisen, Nordlys og Bergens Tidende om hvem de tror blir ny kunnskapsminister i en eventuell borgerlig regjering. Ansiktene på den gule veggen på Fjellhamar skole viser hvem spekulasjonene går i retning av. Kun én av dem er ikke fra Høyre, og det er Venstre-leder Trine Skei Grande. Ingen fra Fremskrittspartiet. De sju lærerne på Fjellhamar skole blir bedt om å stille seg under bildet av den av de seks de ville hatt som ny kunnskapsminister, hvis de måtte velge mellom disse. En smilende Trine Skei Grande med foldete hender titter ut over skolegården fra bildet på veggen. Under henne står snart alle de sju lærerne fra Fjellhamar skole. Vil slåss for kunnskapsministeren Alle skal satse på læreren, og skoleløftene ruller ut fra partikontorene. Høyres viktigste valgløfter handler om skole, og Venstre sier de går til valg først og fremst på skolepolitikk. Hvis det blir en blå, eller borgerlig regjering, blir det utvilsomt kniving om kunnskapsministerposten. Kunnskap og forskning er en av de aller viktigste sakene for Høyre, det har vi sett gjennom hele valgkampen. Høyre vil slåss for å få den posten, sier Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Hvem får ministerposten, hvis det blir blått? Jeg må tenke litt, ring meg opp igjen i morgen klokken 12, sier Takvam, som flere ganger har tronet på toppen av listen over kommentatorer som nyter høyest troverdighet blant politikerne selv. Over til Trondheim, nærmere bestemt Adresseavisens politiske kommentator. For et morsomt spørsmål. Kan jeg få tenke litt på det, kvitrer Ingrid Skjøtskift. Kommentatorene, som gjerne skyter litt fra hofta, vil tydeligvis forberede skytset denne gangen. Men i tabloidenes konge er de vel kjappe? Og ja da, VGs Frithjof Jacobsen resonnerer raskt. Om det blir to eller fire partier som danner regjering vet vi jo ikke ennå. Skole og skatt er det aller viktigste for Høyre, og de vil ønske seg den posten sterkt. Med fire partier vil Trine Skei Grande stå på for å få den, men det skal mye til for at Venstre får kunnskapsministeren. Jeg tror det kommer til å bli noen med erfaring eller noen som har sittet i regjering før. En type som Monica Mæland kan være et hett tips, også Ine Marie Eriksen Søreide kan være aktuell, sier Jacobsen, som følger Høyre tett under valgkampen for VG. En gammel kjenning Og nå renner det inn. I Adresseavisen har Skjøtskift fått tenkt seg om. 20 ministerposter, der halvparten blir kvinner og med en geografisk spredning. Hmmm ikke lett. Hvis Venstre kommer med, vil de prioritere den posten høyt, så jeg har tro på at Trine Skei Grande kan bli den neste kunnskapsministeren. Skulle det bli en regjering der Venstre ikke er med, har jeg tro på Torger Ødegaard. Oslo trekkes ofte fram av Høyre når de snakker om skolepolitikk. Ødegaard har vist at han har fått til ting og er nok et av navnene jeg tror vil være aktuelt. Ine Marie Eriksen Søreide kan også vende tilbake til skolepolitikken og være en av kandidatene, tror Skjøtskift, som lurer på hva hennes kollegaer har foreslått. Det er alltid moro å spekulere. Ofte kommer det inn folk en ikke har tenkt på eller aldri har hørt om. Det blir spennende å se om noen av oss tipper riktig, avslutter trønderen. Frank Rossavik fra Bergens Tidende har grunnet på spørsmålet og ringer tilbake. Trine Skei Grande er mitt beste tips, hvis Venstre blir med i regjering. Hvis ikke, tror jeg på Elisabeth Aspaker. Hun er kvinne, har jobbet med skolepolitikk og kommer fra nord. Utdanning er viktig for mange av partiene, men Frp vil ikke prioritere den posten, det vil være andre departement som er viktig for dem. Høyre vil få den i en topartiregjering. Jeg har en anelse om at Kristin Clemet ikke er aktuell. Hvorfor? Jeg tror ikke hun er aktuell, men det vet jeg jo ikke, sier Rossavik. Men det handler først og fremst om Høyre, altså. Hei, Høyre, alle de politiske ekspertkommentatorene tror dere får Politiske kommentatorer i NRK, VG, Dagbladet, Adresseavisen, Nordlys og Bergens Tidende har nominert disse som mulig ny kunnskapsminister, hvis det blir regjeringsskifte etter valget. 12 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_10-15.indd

13 Monica Mæland Byrådsleder i Bergen Ine Marie Eriksen Søreide Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Trine Skei Grande Leder for Venstre Kristin Clemet Daglig leder i Civita Elisabeth Aspaker Utdannings politisk talsperson for Høyre Torger Ødegaard Byråd for kultur og utdanning i Oslo kunnskapsministeren i en eventuell borgerlig regjering. Vi kommer nok ikke til å svare på slike spekulasjoner, men send spørsmålene på e-post, sier informasjonsavdelingen til Høyre, som straks videresender spørsmålene ut i partiapparatet med kommentaren «Amen! Hvem skal svare på dette?». Dagen etter melder nestleder Jan Tore Sanner: Skole og utdanning er en av Høyres hovedsaker i valgkampen og således viktig, men sammensetningen av en eventuell regjering, og fordeling av statsrådposter, er ikke noe tema, skriver Sanner. Muligens kommer levra mer i tale på Fjellhamar skole. Hjernen og mørkemann Eyyyy! Spontanreaksjonen er kraftig når Utdanning presenterer kandidatene for lærerne på Fjellhamar skole, og det nå er bildet av Kristin Clemet som seiler over bordet. Når de får summet seg, er det mer utdypende kommentarer. Hun er en av de største politiske ideologene i Høyre, så man skal ikke kimse av henne, sier Hanne Sellæg. Men jeg hadde så store forventninger til henne sist, og da ble jeg såååå skuffa, sier Elisabeth Ramstad Larsen. Det er jo hjernen bak Kunnskapsløftet da, sier Christine Østby. Bildet av Monica Mæland blir lagt på bordet. Hvem er det? Den nåværende byrådslederen i Bergen er ukjent for dem alle. Noe som ikke er ukjent, er bildet av en smilende Torger Ødegaard. Gud forby! smeller det fra ene kanten av bordet. Mørkemann, sier en annen. Men han er veldig engasjert i skole, det er det ingen tvil om. Han kommer til å være genuint opptatt av å gjøre noe. Jeg er likevel ikke enig i det han mener og gjør i Oslo nå, sier Eldar Engstrøm Dahl. Høyres Elisabeth Aspaker kommer frem fra bunken, og lærerne titter spørrende på hverandre. Hun vet ikke jeg hvem er, sier en av dem. Hun er Høyres utdanningspolitiske talsperson. Hvis hun har vært det, og vi ikke vet hvem hun er, kan hun «Kristin Clemet er en av de største politiske ideologene i Høyre, så man skal ikke kimse av henne» > 13 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_10-15.indd

14 Blir det en av disse? Monica Mæland (45). Utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen, og har drevet egen advokatpraksis. Byrådsleder i Bergen siden 2003, ble gjenvalgt i 2007 og Ine Marie Eriksen Søreide (37). På Stortinget fra Oslo siden 2005 og har vært leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité siden Ledet Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité Torger Ødegaard (46). Byråd for kultur og utdanning i Oslo kommune siden oktober Etter etableringen av nytt byråd i oktober 2011 er Ødegaard byråd for utdanning, men ikke lenger for kultur. Utdanning innen statsvitenskap, og har tidligere vært informasjonssjef i Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. På tide å høre med partikontoret for «folk flest». - Frp fokuserer på å fremme vår gode politikk fremfor å fordele statsrådposter i forkant av et valg. Utdanning, kunnskap og forskningspolitikk er svært viktig for Frp, skriver informasjonsavdelingen i en e-post. Utdanning tar et par skritt til venstre, ettersom Trine Skei Grande blir trukket fram av de fleste kommentatorene som et aktuelt navn. Faktisk den eneste spekulasjonen som ikke handler om Høyre. Blir du kunnskapsminister? Det er velgerne som bestemmer, sier Skei Grande lurt etter skoledebatten i Arendal. Men du sier ja hvis du blir spurt? Hvis Erna ringer og spør, sier jeg ja. Sak nummer én Ja, det er Takvam. Det er torsdag klokken 12, og stemmen i andre enden av telefonlinjen er kanskje klar nå. Hva sier politikernes favoritt blant de politiske kommentatorene? Det er ingen opplagte kandidater, jeg tror ikke det ligger i potten hvem som får den posten. Aktuelle navn er Elisabeth Aspaker, Ine Marie Eriksen Søreide, Monica Mæland og Torger Ødegaard, sier Magnus Takvam, og fortsetter etter en liten pause: Kristin Clemet ville vært en opplagt kandidat, hvis hun selv vil. Det vet jeg ingenting om, men hun har politisk tyngde og erfaring, sier Takvam. I NRK-bygget sitter også den profilerte kommentatoren Trine Eilertsen, og etter å ha grublet litt på spørsmålet er hun klar for sine nominerte. Torger Ødegaard har fått til mye positivt i Oslo. Også Ine Marie Eriksen Søreide kan være aktuell. Høyre ønsker seg dette departementet sterkt og vil ikke gi det fra seg hvis ikke argumentene er sterke. Hvis det blir en firepartiregjering, har Trine Skei Grande signalisert at dette er en post hun ønsker seg sterkt. For alle partiene vil kunnskap, skole og samfunn være sak nummer én, sier Eilertsen. Det ser ut til at jobben som kunnskapsminister kan bli et stridstema etter valget. Ikke lett å spå hvem som får den posten, men det er ingen tvil om at det er en meget viktig statsrådspost, sier Eilertsen. Grasrota På den gule veggen på Fjellhamar skole teiper lærerne opp bildene av de seks nominerte. Jeg liker ikke helt det her, sier Lise Edvardsen mens hun skuer utover rekken. Et vindkast kommer og røsker tak i Trine Skei Grande så hun forsvinner opp i luften. En av lærerne river av en teipbit og går bort til bildet av Torger Ødegaard. Teiper over munnen hans. Gliser. Den nye kunnskapsministeren ønskes herved lykke til. Kristin Clemet (56). Daglig leder i den liberale tankesmien Civita siden var hun utdannings- og forskningsminister. Stod for innføringen av Kvalitetsreformen i høyere utdanning, som var igangsatt av tidligere regjeringer. Startet opp arbeidet med skolereformen Kunnskapsløftet. Innførte også Friskoleloven. Elisabeth Aspaker (50). Innvalgt på Stortinget fra Troms i Har allmennlærerutdanning fra Tromsø lærerhøgskole og etterutdanning i mediefag og matematikk. Har jobbet som lærer og hatt en rekke politiske verv. Fylkesvaraordfører i Troms Trine Skei Grande (43). Leder for Venstre fra På Stortinget fra Oslo siden Har blant annet vært frilansjournalist, lærer, foreleser i sosialfag og generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag. 15 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_10-15.indd

15 Hovedsaken NY KUNNSKAPSMINISTER «Det er nok Trine Skei Grande som har mest goodwill blant lærerstanden.» ikke være den sterkeste søkeren i bunken, sier Hanne Sellæg og høster latter. Ring, ring. Hei Arne Strand. Hvem blir kunnskapsminister i en eventuell borgerlig regjering? Nei dette kan og vil jeg ikke gjette på, sier Dagsavisens redaktør og legger på. Den tidligere arbeiderpartibastionen liker muligens ikke å spekulere i blå kunnskapsministre, så vi retter signalene nordover, hvor frittalende kommentatorer burde være mulig å finne. Hvem blir kunnskapsminister i en borgerlig regjering, Oddvar Nygård? Hvis du hadde spurt om statsministeren, hadde jeg visst svaret med en gang, men jeg ringer deg tilbake om litt, sier den politiske kommentatoren i avisen Nordlys, og han holder løftet sitt med en viss lokalpatriotisk snert. Elisabeth Aspaker er det opplagte valget. Hun er fra Harstad, er Høyres skolepolitiske frontkvinne og kan sine saker. Dette er en minister Høyre vil slåss hardt for å få, og da har jeg stor tro på at det blir en kvinne fra Nord-Norge, sier Nygård. Kjør debatt! Utdanning tar en pause fra telefonrørets spåstemmer og setter i vei til Arendalsuka i, ja, Arendal. Og der sitter Elisabeth Aspaker på fremste rad i en sal på Arendal videregående skole. Litt bortenfor står kunnskapsminister Kristin Halvorsen i røde sko og knuger en bunke papirer. Trine Skei Grande kommer rolig ruslende opp midtgangen. Det er klart for skoledebatt, og Aspaker har gjort leksene der hun drar fingeren nedover touchskjermen på den elektroniske duppedingsen hun har i fanget. Det er viktig å signalisere at læreryrket ikke er et yrke for hvem som helst, sier Aspaker. Vi vil innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning, sier Aspaker. Vi må snarest mulig komme i gang med en femårig masterutdanning, sier Aspaker. Har Høyre i den nærmeste fireårsperioden en plan med konkrete tiltak for å demme opp for den kommende lærermangelen? Det spørsmålet synes jeg heller skal stilles dagens regjering. Hva har de gjort i åtte år, sier Aspaker med utropstegn og hamrer med pekefingeren i luften. Skoleløftene flyter snart i luften rundt debattpodiet som eimen av svette gymsokker. Offensive angrep og parerende mottrekk. Det er ingen grunn til å innføre svenske tilstander i skolen og kaste bort tida på privatisering, sier Kristin Halvorsen og sipper til kaffe fra et pappbeger det står «Cool» på. Det er valgkamp, sier Trine Skei Grande og smiler: Ikke hør så mye på hva vi politikere sier, se på hva vi gjør. «Kristin Clemet ville vært en opplagt kandidat, hvis hun selv vil.» Lite ull Men på Fjellhamar skole er det noen lærere som faktisk hører på hva politikerne sier. Uten at det nødvendigvis går rett hjem. Det blir mye prat og lite konkret, sier Eldar Engstrøm Dahl. Ofte er det så polarisert med snakk om frukt og koseskole på den ene siden, og karakterer i barneskolen og testing på den andre siden. Virkeligheten ligger jo ikke i disse ytterpunktene, sier Christine Østby. Sofie Lindø Tingberg mener det trengs konkrete, banale eksempler for å belyse hverdagsproblemene i skolen. Politikerne snakker om å fylle vann i bassengene, men vi har fullt av vann i bassenget her på Fjellhamar. Vi har bare ikke timer og lærere til å være der. Jeg har elever på 4. trinn som begynner svømmeundervisning nå. De burde ha begynt på 1. trinn, sier Tingberg. Hva hadde dere helst sett at skolevalgkampen dreide seg om? Flere voksne i klasserommet. Større lærertetthet, sier Lise Edvardsen. Det nevnes av samtlige på lærerværelset på Fjellhamar. En debatt om statusen til læreryrket i samfunnet. For det er der roten til en positiv endring ligger, sier Per Gjermund Storrø. Noe om at testing ikke nødvendigvis gir et helhetlig bilde av eleven, for skolen er også en sosial arena. Det er flere som ikke får de ferdighetene de trenger for å mestre voksenlivet. PISA- og Timss-testene kan ikke tallfeste det, selv om tallpartiene liker å gi inntrykk av det, sier Christine Østby. Det er ingen som har nevnt lønn her, sier Storrø og hever øyebrynene. Vi kan ikke lenger si at lønna er dårlig, sier Hanne Sellæg. Nja, vi ligger vel fortsatt litt bak en gjennomsnittlig industriarbeider, sier Eldar Engstrøm Dahl. Utdanning presenterer noen flere av ekspertenes mulige kunnskapsministre. Trine Skei Grande kommer på bordet. Trine! utbryter noen. Det spørs om Høyre gir fra seg den posten, sier Østby. Det er nok hun som har mest goodwill blant lærerstanden, sier Storrø. Kollega Sellæg lener seg fram over bildene av de seks kandidatene. Tar tak i bildet av Ine Marie Eriksen Søreide. Jeg har nok henne som en god nummer to. Men hvor er Frp? I Dagbladet sitter en som gjerne spekulerer litt for Utdannings lesere rundt borgerlige kunnskapsministre. Kommentator Stein Aabø har lang fartstid i det skolepolitiske nyhetsbildet. Torger Ødegaard er en het kandidat. Han har vist handlekraft og fått til mye. Men Trine Skei Grande har levert den ultimate søknaden og vil være en god kandidat. Hun er entusiastisk, har lang fartstid, og en form som vil være populær. Jeg tror ikke Frp går for kunnskapsministeren, det er andre poster som er viktigere for dem, men skulle så skje, kan Tord Lien være et navn. Men nei, jeg tror ikke det kommer til å skje, sier Aabø. Næhei, Frp er altså helt ute av dansen? Ingen av kommentatorene tror Fremskrittspartiet vil gå for kunnskapsministeren. Når lærerne på Fjellhamar blir bedt om å velge blant kandidatene, samler de seg enstemmig under Trine Skei Grande. Det er nok hun som har mest goodwill blant lærerstanden, sier Per Gjermund Storrø. F.v. Elisabeth Ramstad Larsen, Christine Østby, Lise Edvardsen, Hanne Sellæg, Per Gjermund Storrø, Sofie Lindø Tingberg og Eldar Engstrøm Dahl. 14 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_10-15.indd

16 Intervju Den friskoleloven som Høyre og FrP vil åpne for, fører til mer privatisering, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 16 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_16-17.indd

17 Frykter for fellesskolens framtid Et regjeringsskifte vil føre til en omfattende privatisering av skolen, karakterer på barne trinnet, flere tester og økt konkurranse, advarer Kristin Halvorsen. Men velgerne har hittil ikke latt seg skremme. Så langt er valgvinden blå. TEKST OG FOTO Marianne Ruud Den ettermiddagen Kristin Halvorsen tar imot Utdanning på kontoret, er det over to uker igjen til stortingsvalget og to dager siden SV holdt pressekonferanse om elendige målinger. SV-historiker Frank Rossavik har skrevet i Bergens Tidende at dette stortingsvalget kan bli SVs siste. Professor Frank Aarebrot omtaler denne valgkampen som partiets dødskamp. Løpet er ikke kjørt, parerer en offensiv Kristin Halvorsen. Kvelden før intervjuet med Utdanning deltok hun i skoledebatten på NRK 1 sammen med Aps tidligere utdanningsminister, nå næringsminister, Trond Giske. På motsatt side sto partileder og statsministerkandidat for Høyre, Erna Solberg, og partileder i Venstre, Trine Skei Grande. Neste morgen våkner ministeren til nyheten om en rasende Twitter-melding sendt fra Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes etter debatten. Han hevder NRK har en bevisst strategi for å sverte Høyre. Finnes angrer seg dagen etter og sier han sendte meldingen i affekt. Det er godt Charlo ikke følger like godt med, sier en lattermild Halvorsen. Ministerens ektemann, som er underholdningsredaktør i NRK, nøyde seg med å spørre «Hvordan gikk det?». Stoppet privatisering Men så er statsråden tilbake til alvoret: Et regjeringsskifte vil føre til en omfattende privatisering av skolen. Da den rødgrønne regjeringen tok over, lå det søknader inne om godkjenning av private elevplasser. Det satte den rødgrønne regjeringen en stopper for. Se hva som er skjedd i Sverige, fortsetter Halvorsen. I mai i år ble det kjent at ett av de største friskolekonsernene i Sverige, John Bauer-kjeden, hadde gått konkurs. JB Education måtte kvitte seg med alle sine skoler. Over elever og nesten 1000 lærere ble rammet. Gjelden i JB Education er på godt over 1 milliard kroner, mens verdiene i selskapet bare dekker 140 millioner kroner. Vi har ikke behov for et tilsvarende eksperiment med norske elevplasser. Tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet påpeker imidlertid at bare 6800 av de private elevplassene det var søkt om, ble godkjent av henne. Hadde disse plassene blitt opprettet, ville bare 3,2 prosent av elevplassene i grunnskolen vært private, hevder hun på bloggen sin. Trine Skei Grande sa under skoledebatten at hun er mer interessert i å snakke om de 97 prosentene som går i offentlig skole enn de 3 prosentene som går i private. Skolekonsernene var først og fremst ute etter å opprette private plasser i videregående skoler. Når Trine Skei Grande snakker om 3 prosent av elevene, så er det med vår privatskolelov, sier Halvorsen og fortsetter: Den gjeldende privatskoleloven gir rom for pedagogiske alternativer, som Montessori- eller Steinerskoler. Men den friskoleloven Høyre og Frp vil åpne for, og som Venstre støtter, fører til mer privatisering. Kristin Halvorsen er også sterkt imot Høyres og Frps forslag om å innføre karakterer fra 5. klasse. Utbytte Ifølge Erna Solberg vil Høyre ikke tillate uttak av utbytte fra skolene. Dermed mener hun det norske markedet er uinteressant for selskaper som kun er ute etter profitt. Hva er din kommentar til det? Med dagens lovgivning er det heller ikke lov å ta ut utbytte fra private skoler. Likevel har vi sett flere eksempler på at private eiere forsøker å omgå lovforbudet, sier Halvorsen og nevner Akademiet Norge som ett eksempel. Selskapet fikk i juni i år et krav fra Utdanningsdirektoratet om å betale tilbake 18 millioner kroner, men Akademiet Norge avviser alle påstander om misbruk av det offentlige tilskuddet. Halvorsen hevder Solberg forsøker å mumle seg «Vi har ikke behov for et tilsvarende eksperiment med norske elevplasser.» fra resultatene av å endre privatskoleloven. Ta for eksempel Troms fylke. Der lå det inne søknader om å opprette 1140 private plasser i videregående skole. Det utgjør 20 prosent av elevplassene i fylket. Alle plassene skulle opprettes i Tromsø by. Ingen av dem var på yrkesfag. Hvordan ville det slått ut for skoler i andre deler av fylket? Hva ville det gjort med rekrutteringen til ulike yrker? spør Halvorsen. Testresultater Hva er du mest fornøyd med å ha fått til? En omfattende satsing på barnehagen, samfunnskontrakten for flere læreplasser, et aktivt arbeid for å hindre frafall i videregående, valgfag og mer bruk av praktiske fag på ungdomstrinnet. Nå skal vi også i gang med et skikkelig løft for yrkesfagene, som har vært et forsømt område i Kunnskapsløftet. Heller ikke den rødgrønne regjeringen har vel lyktes med å bekjempe sosiale forskjeller? Dette er noe alle land sliter med. Men vi har lyktes bedre enn mange andre land fordi vi satser på fellesskolen og tilpasset opplæring. Har ikke partiene nærmet seg hverandre skolepolitisk gjennom Kunnskapsløftet? Det er tydelige forskjeller. Vi har satset på fellesskolen, et bredt kunnskapssyn, tidlig innsats, vurdering for læring og tydeligere læringsmål. For første gang viser dette seg nå i positive resultater på PISA, Timss og Pirls. Dere har kritisert høyresiden for å være altfor opptatt av testresultater. Men nå skryter også du av hvordan Norge ligger an på de internasjonale testene? Men jeg forter meg å legge til at testene ikke forteller alt om norsk skole. Det må ikke bli for mange tester, og vi vil ikke ha offentliggjøring av resultatene av nasjonale prøver og konkurranse mellom skoler. SV har foreslått å gjøre de nasjonale prøvene til utvalgsprøver, sier hun. Antall søkere til lærerutdanningen har flatet ut de siste årene. Hva tenker du om det? Med Gnist klarte vi å snu en negativ trend. Men vi har behov for flere. 17 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_16-17.indd

18 Kort og godt «Vi henger i en tynn tråd, og den tråden er spunnet av tilfeldighetenes skygge.» Lars Saabye Christensen (1953-), norsk forfatter Lese- og skriveferdighet FN feirer lesing og skriving 8. september er det FNs dag for lese- og skriveferdighet. I over 40 år har Unesco feiret dagen som en påminner om at lese- og skriveferdighet er en menneskerettighet og grunnlaget for utdannelse. Ferdigheten er også avgjørende for å fjerne fattigdom, redusere barnedødelighet, stagge befolkningsvekst, oppnå like muligheter for kjønnene og sikre utvikling, fred og demokrati, ifølge FN. Dagen kalles også alfabet-dagen. Alfabeter deles inn i 1) ekte alfabet, der vokaler representeres på samme måte som konsonanter, som i de latinske og greske alfabetene; 2) abugida, der vokaler representeres ved å modifisere konsonanter og 3) abjad, hvor vokaler vises ikke i skriften i det hele tatt. Alfabet brukes også om tegnsett med andre skrifttegn enn bokstaver. I over 40 år har Unesco feiret «alfabetdagen» som en påminner til klodens samfunn om at lese- og skriveferdighet er en menneskerettighet og grunnlaget for utdannelse. ILL.FOTO SXC Barnehage I Tromsø fikk alle plass Til tross for stadig større barnekull har Tromsø kommune innfridd retten til barnehageplass ved årets opptak, skriver Nordlys. Per 15. mai i år hadde alle barn født før 1. september i fjor som hadde søkt innen fristen for hovedopptak, fått barnehageplass. Vi er veldig glad for å være helt i mål i forhold til rettighetsbaner, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn til Nordlys. I tillegg har 186 barn som var født etter 1. september i fjor, og dermed ikke hadde rett på plass, fått tildelt barnehage fra høsten På ventelisten står fortsatt 67 barn som ikke har rett på plass i denne runden. 38 av disse har allerede fått plass fra nyttår. Supplerende opptak gjøres fortløpende når det blir ledige plasser i barnehagene, sier byråden, som mener Tromsø har god kontroll framover. Vi følger nøye med for å ikke få noen overraskelser. Vi har god oversikt over barn og barnehageplasser og justerer etter behov, sier hun. Høyere utdanning Skal se på framtidig finansiering Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden. Skolevei Foreldrene er den største trafikkfaren «Hva er den største trafikkfaren ved skolen din?» «Foreldre som kjører barna til skolen.» Professor Fanny Duckert skal lede utvalget. Hun er dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Utvalget skal se på om finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer. «Regjeringen ønsker seg en universitets- og høyskolesektor som ivaretar et bredt spekter av regionale, nasjonale og internasjonale kunnskapsog kompetansebehov», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Finansiering er ett av de viktigste virkemidlene for å nå disse målene og bidra til vår framtid som kunnskapsnasjon, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). «Finansieringssystemet har virket i 10 år og har bidratt til at mange av målene med Kvalitetsreformen er nådd», står det i meldingen. Slik svarte 60 prosent av et utvalg svenske grunnskoleledere i en ny undersøkelse før skolestart, skriver nettutgaven til den svenske avisen Dagens Nyheter. Det er flere enn i fjor. Forsikringsselskapet If har for syvende år på rad gjort en undersøkelse blant svenske grunnskoleledere. Mer enn tusen rektorer har svart i årets enquête. Mer enn hver femte rektor har opplevd et trafikkuhell eller en trafikkulykke ved skolen sin. En økende risiko for trafikkulykker ved skolene er et alvorlig og voksende trafikkproblem, bekrefter politiet. Det er et kjempeproblem med skolemiljøet og den sviktende trafikksikkerheten. Vi forsøkte å gjøre noe med saken allerede for ti år siden, men det er enda verre i dag. Flere bruker bilen til skolen nå, sier Bengt Svensson ved Rikspolisstyrelsen. Svenske rektorer mener trafikken utenfor skolene blir stadig mer farlig. ILL.FOTO SXC 18 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_18-19.indd

19 Ut i verden Guatemala Skole av søppel Sveits Dialekt-drill Kommunen San Juan Comalapa mangler renovasjon, men nå har avfall som blant annet bildekk og plastflasker blitt byggemateriale, skriver www. aljazeera.com, nettstedet til avisen Al Jazeera. Organisasjonen Long Way Home har i et samarbeid med lokale og frivillige fra Nord-Amerika bygget en skole. Dermed er byen kvitt søppel, og innbyggere har fått verdifull arbeidstrening. Kenya «Hold beina samlet»-lov på trappene for kvinner Snart kan det bli forbudt for kvinner i Kenya å sitte over skrevs bakpå motorsykler og sykler fordi det anses som forargelsesvekkende og som å undergrave lokal kultur, skriver allafrica.com og viser til flere afrikanske medier som kilder. Hvis loven vedtas, må kvinnene sitte med beina på samme side, som i en damesal. Malta Maltesiske barn nest tjukkest i verden Pensjonisten Alfred Egli, germanist og tidligere lærerutdanner, underviser her i «Züritütsch» for viderekomne. Kurset holdes i regi av Verein Schweizerdeutsch og er rettet mot dem som snakker flytende tysk, men som ønsker å forstå og snakke den lokale sveitsertyske dialekten i Zürich-regionen bedre. FOTO GAETAN BALLY, KEYSTONE / SCANPIX Ti- og elleveåringer på Malta er de nest mest overvektige på jorda, ifølge ny forskning, skriver nettavisen timesofmalta.com. De blir bare slått av grekerne. Tallene var høyere enn vi trodde. De understreket nødvendigheten av å snarest finne årsakene og sette i gang tiltak mot barneovervekt på Malta, uttaler Andrew Decelis, forskeren som ledet studien. Kurskalenderen for høsten er klar. Sjekk Hjelp til å lese. Hjelp til å skrive. Lingdys Tysk 19 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 Ut_18-19.indd

20 Aktuelt Krever unnskyldning etter refs Etter to års kamp fikk lærer Berit Eggen trukket tilbake tilrettevisningen fra kommunen. Nå vil hun ha en beklagelse. TEKST Kari Oliv Vedvik I sommer tilbakekalte Trondheim kommune tilrettevisningen til Berit Eggen etter en strid rundt fastsettingen av standpunktkarakterene til avgangselevene. I 2011 havnet Berit Eggen, som er lærer ved Tonstad skole, i en konflikt med sin daværende rektor rundt fastsettingen av standpunktkarakterer til fire elever. Etter at læreren hadde gitt sin innstilling til hvilke karakterer elevene skulle få, satte rektor ned karakterene. Elevene klaget på karakteren, og fikk medhold. Fylkesmannen poengterte at rektor ikke kunne overprøve lærerens vurdering. Utdanning har vært i kontakt med den tidligere rektoren, som ikke ønsker å uttale seg i saken og sier at hun er bundet av taushetsplikten. Tilrettevisning Rektor mente at Eggen hadde opptrådt i strid med opplæringsloven fordi hun hadde formidlet standpunktkarakterene til elevene før karakterene var endelig fastsatt. Etter et par måneder ga rektoren Eggen en skriftlig tilrettevisning fordi hun angivelig hadde opptrådt illojalt overfor skolens ledelse, i og med at hun hadde opplyst til elevene at det var rektor som hadde endret karakterene. Leder av Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Lisbeth Strickert, har bistått Eggen i saken. Det vanskeligste for Eggen har vært refsen, som ble betegnet som alvorlig. Saken er for så vidt løst i og med at tilrettevisningen nå omsider er fjernet fra personalmappen. Kommunen hevder at saken er kompleks og har flere sider. Her mener jeg at kommunen skulle ha lagt seg helt flat og bedt Berit Eggen om unnskyldning, sier Strickert til Utdanning. Berit Eggen har kjempet en viktig kamp på vegne av profesjonen. Saken er veldig interessant politisk; skal en lærer være profesjonell og følge etikken? Vi mener at læreren først og fremst skal tenke på elevene og de etiske retningslinjene vi har vedtatt å jobbe etter, sier Strickert. Innrømmer stygg sak Kommunalråd John Stene (Ap) har hatt et møte med Berit Eggen etter at tilrettevisningen ble fjernet fra personalmappen. Jeg mener at læreren kan informere elevene om hvilken karakter de ligger an til å få. Det er helt klart at elever skal ha best mulig oppfølging, sier Stene til Utdanning. Tilrettevisningen er trukket. Vi har ordnet opp i en stygg sak. Tilrettevisningen burde ikke vært gitt, men nå håper jeg at denne saken er løst, sier Stene. Vil ha unnskyldning Berit Eggen er ikke ennå helt fornøyd med hvordan saken har blitt løst. Berit Eggen vil ha en unnskyldning fra Trondheim kommune etter at hun fikk en skriftlig refs, som nå er trukket tilbake. FOTO PRIVAT Kommunaldirektør i Trondheim, Gunn Røstad, uttalte til Adresseavisen den 28. juni: «I denne saken har den ansatte opplevd tilrettevisningen som en straff, det har aldri vært meningen. Dette er en gammel sak, og involverte parter jobber ikke hos oss lenger. Når vi ser at tilrettevisningen oppleves som en straff, mener vi det er rett og rimelig at vi trekker den tilbake, sa Røstad.» - Tilrettevisningen er fjernet fra min mappe, men jeg vil at kommunen skal trekke tilbake hele begrunnelsen for at tilrettevisningen ble gitt. Både kommunen og rådmannen har stått knallhardt på at denne tilrettevisningen har vært riktig. Det å trekke den tilbake fordi jeg angivelig opplever den som en straff, holder ikke for meg, sier Berit Eggen til Utdanning. I august var det et nytt møte mellom Eggen og Røstad. Jeg fastholdt at jeg ville ha en skriftlig beklagelse, sier Eggen. Utdanning har ikke lyktes med å få en kommentar fra Røstad. 20 UTDANNING nr. 14/6. september 2013 UT_20.indd

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Bry deg stopp mobbingen

Bry deg stopp mobbingen Bry deg stopp mobbingen Innsendere: Frank Ertesvåg Mobil: 916 00 215 E-post: frank.ertesvag@vg.no Ingunn Andersen Mobil: 916 75 482 E-post: ingunn.andersen@nrk.no Stella Bugge Mobil: 415 30 305 E-post:

Detaljer

En ubehagelig sannhet

En ubehagelig sannhet Bibliotekarene retter blikket mot framtiden. Kultur, side 20-21 Lover mye holder det? Nyhet, side 11-12. En høne å plukke med matbransjen Norges største studentavis årgang 67, utgave 9 www.universitas.no

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Vil avsløre universets hemmeligheter

Vil avsløre universets hemmeligheter MAI 2008 NUMMER 5 ÅRGANG 40 F Vil avsløre universets hemmeligheter Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av? Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste «tidsmaskin»

Detaljer