Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:"

Transkript

1 Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar: Denne fila er ei førebels liste over komponistar / tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims dikt og kva songar dei har sett tone til.. Den er ordna alfabetisk etter etternamn på komponist og fyrsteline på song. Lista er hovudsakleg laga ut frå Bjerkrheims eigne notesamlingar som no er lagra i Norsk Luthersk Misjonssambands arkiv på Fjellhaug skoler i Oslo. Oppbygginga av lista og forkortingar som er nytta i lista er som følgjer: Lista er bygd opp ut frå fyrstelina på songane under kvar komponist. Dersom det kjem tydeleg fram at songtittelen er ein annan, er den tilføydd etter ein skråstrek, /. Dersom årstalet for når songteksten er skriven, er kjent, er det skrive etter T. Dersom berre årstalet for når songteksten er utgitt i diktsamling el. l., er det skrive som eit årstal etter Tu. Dersom årstalet for når tonen er skriven, er kjent, er årstalet føydd til etter M, evt. utgjevingsår er skrive etter Mu. Dersom songen eller opplysningar om songen er å finna i ei trykt songbok, songhefte; er utgjeven på kassett/cd eller i ein notebank/forlag, er dette notert inni ein (eller fleire) parantesar Referansen til kvar ein song er å finna i det private arkivet etter Bjerkrheim er formulert på fylgjande måte: PA TB Dikt kvad + ein bokstavkode på to boskstavar og eit tresifra tal som viser til kva arkivboks noten finst i. Til slutt er det vist til kva legg i arkivboksen noten befinn seg i med ein l + eit tal. Songar som er omsette til norsk av Trygve Bjerkrheim og som har fått ein ny tone er også oppført. I dei fleste tilfelle er den opphavlege forfattaren nemnd, og dersom året for omsetjinga er kjent, er det nemnt etter O. Vilhelm Gravdal 1. Aanestad, Lars ( ) 1. Me tenkjer på landet T 1934 M 1927 (Sangboken 818) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 1) Gry forlag (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 3) 2. Å du, for eit land me har fått ifrå Gud T 1994 M 1939(1927?) 2. Aano, Arne ( ) Hafrsfjord 1. Det er ditt det som Jesus gjorde T 1964 (Det er makt i de foldede hender s 129 / Kassett: Arne Aano, Ly 196) 2. Det er nok det som Jesus gjorde T 1959 (Det er makt i de foldede hender s 111 / Sangboken 145) 3. Du alltid kan rekna med Jesus T 1978u (Kassett: Arne Aano, Ly 196) 4. Du kjem ikkje utanom Jesus T 1956 (Det er makt i de foldede hender s 103 / Sangboken 149) (Concordiasongar for musikkor Nr 71) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 5. Guds gave til deg er Jesus T 1961(Det er makt i de foldede hender s 117) 6. Jesus er glad når du kommer (Kassett: Arne Aano, Ly 196) 7. No det syng i mi sjel T 1956 (Det er makt i de foldede hender s 105) 3. Aas, Else Berntsen 1. Jesu vunder alle stunder / Pasjons-sang O frå tysk. (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) 2. Å be er å banka på himmelens dør (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 4. Aas, Oddmund, Elnesvågen?? 1. Eg går mot eit evig heimland / Mitt hjarta kvi syrgjer du då? T 1981u (Notebanken DVI, M2-1988) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 5. Alsli, Harald 1. Ditt fotefar me ser i fjell og dalar T 1969 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 2. Gjer Kristus kjend for verdens millioner (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2)

2 6. Alund, Rolf 1. Det blinkar eit lys lenger framme (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 2. Gud ynskjer å gi (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 3. Jesus vil gjerne tilgi (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 4. Kor godt at det ventar ein himmel (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 5. Led oss på veien som fører til livet (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 6. Nåden i Jesus er nok for deg (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 7. Ta deg tid tilå drikke av livets vann (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 7. Andersen, Trond A., Drammen 1. Det ligg noko godt og ventar T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 2. Du får gjera ei gjerning for Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 3. En evig forløsning er vunnet (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 4. Evig i lysets rike T 1992 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 5. Jesus døde i mitt sted (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 6. Kvar morgon vil eg minnast (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 7. Takk for alle dagar / Så er det gildt å leva (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 8. Andresen, Stig 1. Det verk som vart fullført på Golgata kross (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) 2. Jesus gjelder i mitt sted / Jesus gjelder helt og fullt T 1967 (Det er makt i de foldede hender s 138 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 9. Aspaker, Magnar, Harstad? 1. Frå høg og heilag himmel T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 2. I lyset er det legedom T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 3. Jesus har gjort opp for alt T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 4. Tenk, Jesus er her T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 10. Baden, Conrad ( ) Oslo 1. Ditt fotefar me ser i fjell og dalar T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 148) 11. Bakkan (?), A. S. 1. Vår Gud som gir grøde og fullmoden frukt / Høsttake-salme (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 2) 12. Berglund, Edgar M. 13. Berild, Edvin 1. Norge det tonar i namnet T 1943 (Det er makt i de foldede hender s 28) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 3) 14. Berntsen-Aas, Else, Duken 1. Det hende i nattstille stunder T 1952 M 1959 (Det er makt i de foldede hender s 57) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 15. Berstad, Arild 1. Du eig eit rom i Jesu hjarta T 1981u (Notebanken DVI, M / M / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 16. Bjerkestrand, Kjetil 17. Bjerkreim, Ragnar 18. Bjerkrheim, Trygve ( ) Oslo 1. Det er so få som seier takk / Eit takksamt hjarta (Arr M. L Takle) (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) 2. Eg kjem med to tome hender, eg ingenting i deim har T+M 1965 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 3. Ein lovsong kvar dag T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5)

3 4. Er du glad i din bibel? T 1955 M 1955 (Det er makt i de foldede hender s 97 / Song og piano nr 31 nr / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 5. Guds julegave er Jesus - T 1965 M 1965 (Det er makt i de foldede hender s 137 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 6. I dag er det høgtid, i dag er det helg T+M 1961 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 7. Kor godt å gå på livsens veg T+M 1958 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 8. Kvar skulle me gå til, å Jesus T +M 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 9. La meg sjå deg, kjære Frelsar T 1920-t M 1920-t (Takk for sangen,1994, 49) 10. Vår song skal stiga opp til deg (Harm. Elling Enger)- T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 11. Å gi er å så T 1950 M 1950,1953 (Sangboken 772 / Det er makt i de foldede hender s 56) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 2 originalnoten, datert og 1953) 19. Bjoraa, Jakob 1. Det går ein veg til evig liv T 1968 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 2. Eit vidunderleg land hev me fenge av Gud (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 2) 3. Gud vil at alle, alle skal fram til frelsa nå (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 4. Hvor godt å få minnes fra dag til dag / Du fullførte alt for meg M 1977 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) (Concordiasanger for musikkor Nr 155 4/85) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 5. Jesus har betalt det alt M 1977 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 6. Jesus lever! Ja, han lever! / Ja han lever! T 1979u M 1977 (Det er makt i de foldede hender s 159) (Concordiasanger for blandet kor Nr 475) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 7. Jesus, så høgt du elska oss M 1977 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 8. Lat meg få sjå dei naglemerkte hender T 1961 (Det er makt i de foldede hender s 121 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 9. Å be er å banke på himlens dør T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) (Concordiasongar for musikkor Nr 133) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 20. Bleka, Dag-Askild, Mjølkeråen 1. Herre, lat ferdi mi lukkast T 1977(?) M 1978 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 21. Bliksaas, Lorens, Trondheim? 1. Han tek ikkje glansen av livet T 1950 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 22. Boekema (Bockema), J., Vesterngt. 5, Hønefoss 1. Det syng i djupet av mi sjel / Englesongen (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 23. Botnmark, Gudrun Anne Rugtveit ( ) Bogen i Ofoten 1. Den dagen det store hende T 1981u 2. Den siste skimt av solgull svann / Det siste skimt av solgull svann / Året døyr T 1981u 3. Den store byrdeberar T 1981u 4. Den sylvblanke skinande måne T 1982u 5. Det blinkar eit lys lenger framme T 1986u 6. Det skal spira under snøen T 1965u 7. Det tonar over nattstill eng / Eit barn er født T 1981u 8. Du evige Gud T 1982u 9. Du gav meg ei harpa å leggja til barmen T 1972u 10. Du skal få kvila hos Jesus T 1986u

4 11. Då Frelsaren døydde på Golgata kross / Han vann oss eit livs-paradis T 1986u 12. Då Gud skapte skogane T 1982u 13. Eg går mot eit evig heimland T 1981u 14. Eg høyrer salmesong i hausten T 1965u 15. Eg lyfter augo mine T Eg såg ein åker i solfallstimen T 1965u 17. Ein fulltrygg veg til livet 18. Ein sundag sist i oktober / Når siste flyttfugl er faren T 1981u 19. Eit fjell som stig mot kvelven blå T 1965u 20. Folksamt det var i den vesle by / Det største hende i ein stall T 1976u 21. Frå høg og heilag himmel T 1981u 22. Gud lover oss ankerfeste T 1981u 23. Gud ynskjer å gi T 1981u 24. Gud, du må vera stor T 1982u 25. I solstill påskemorgon / So går me inn til livet T 1976u 26. Ingen vil angra på det han har gjort T 1986u 27. Jesus lever, ja, han lever! / Ja, han lever T 1981u 28. Jesus tek seg av den eine / Han tek seg av den eine T Kom, men kom som eit lite barn T 1963u 30. Lei meg på den gode vegen / Paradisvegen T 1986u 31. Nettenes natt, det var ingen som du T 1981u 32. Nåden i Jesus er nok for deg 1986u 33. Om Jesus bare døydde T 1986u 34. So sigrar soli sterkt og stort / Gud spelar stort, Gud spelar stilt T 1965u 35. Syng meg ein song om himlen T 1986u 36. Takk for morgonsol som glimar / Takk for himlen som oss ventar T 1986u 37. Takk for solglitret, Gud T 1955u 38. Tenk, Jesus er her / Tenk Jesus er her T 1981u 39. Å du, kor vakkert det er å sjå / Det raude gullet i vinterkvelden T 1965u 40. Å, kor godt å få minnast når morgonen renn / Omgitt av Gud T 1982u 24. Breivik, Bell J. 25. Bræin, Edvard Fliflet ( ) Oslo 1. Ei tåra eg såg på eit eplekinn / Ei tåre T 1955 M 1969 (Det er makt i de foldede hender s 99 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / Note: A.S Lunde & co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 2. Enno kan eg gå i mjuke vollar / Enno T 1965 (Det er makt i de foldede hender s 100 / Note, A/S Lunde&Co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 26. Børjesson, Kjell, Arneberg? 1. Alle gode gavers giver 1963u (Note, A/S Lunde&Co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 2. Bli med, bli med til livet / Bli med til livet T (Note, A/S Lunde&Co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 3. Deg skal kvar tunga lova T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 4. Den klåre morgonstjerna / Morgonstjerna T 1968u 1969 (Arne Bendiksen A/S, Norsk Musikkproduksjon, Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 5. Det må vera ein som har gjort det T 1972 (Det er makt i de foldede hender s 154)

5 6. Eg arving er til evig liv / Arving til evig liv T (Det er makt i de foldede hender s 125 / Note, A/S Lunde&Co s forlag /PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 7. For livets gave takker jeg T 1967 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 8. Gi Gud ditt ja, og grip hans gave 1967 (Nor-artist a/s Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 9. Gud gav so dyr ei gåva til jordi jolenatt / Den store stjerna lyste T 1963u Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 10. Herre Krist, du til oss kommer T 1968 (Det er makt i de foldede hender s 141) 11. Herre, takk for kristen arv M 1967 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 12. Herre, takk for morgongleda T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 13. Ja, du er konge, Jesus Krist, og evig T 1980u 14. Kveld millom kveldar / Dag over jord T (Det er makt i de foldede hender s 59 / TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 15. Like inn til nådens trone T 1963u 1967 (Nor-artist a/s Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 16. No tusund klokkor tonar / Ver lova, livsens Ande T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 17. /Morgonsalme M 1970 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 18. Største gåva nokon gav / Blenk, mi von med tåre T 1959u (Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 19. To hender er tenkt til å takka T 1966 (Det er makt i de foldede hender s 134 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 20. To underfulle augo T 1966u (Note, A/S Lunde&Co s forlag 1967/PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 21. Vår Frelsar vart fødd i so trong ein stall / Evig er livsens blom T 1968 (Det er makt i de foldede hender s 140 / Arne Bendiksen A/S, Norsk Musikkproduksjon, Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 27. Dahl, Per 1. Over graven skinner håpet (Takk for sangen,1994, 68) 28. Djupvik, Sigurd 1. Dagen kjem over kvite fjell T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 2. Ein gong skal Gud få æra (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 3. Jesu vunder alle stunder (Concordiasanger for damekor/tre like stemmer Nr 108) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 4. Jul du er gledenes glede / Gavenes gave / Gledenes glede og festenes fest M 1991 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 5. Noreg, du vår moder / Noreg vår moder T 1945u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 6. Solvinden syng mellom blomar og lyng T 1959u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 7. Så dette er Noreg, landet / So dette er Noreg, landet / Kor kjært å sjå landet igjen! T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1)

6 8. Takk at du tok mine byrder / Eg er fri T 1972 M 1982 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 29. Draugedalen, Gunstein (1946-) 1. Den lysaste dagen som fylgjer på natt T Jesus lever! Ja, han lever! / Ja han lever! T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 160 / Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly 527, 1978) 3. Det verk som ble fullført på Golgata kors / Det holder i liv og i død T 1974 (Det er makt i de foldede hender s 156 / Kristus er svaret, 1976, 11) 4. Eg faldar mine hender / Den gamle bok T 1959 (Det er makt i de foldede hender s 113 / Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly 541, 1980 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (Concordiasongar for musikkor Nr 160 1/87) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 5. Gud, ver meg syndar nådig (Kristus er svaret, 1976, 6) 6. Gud vil ikkje miste en eneste en T 1967 M 1981 (Rop det ut, 106. / Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly168, 1983) 7. Herre Krist, du til oss kommer T 1968 (Kristus er svaret, 1976, 9) 8. Jesus tek seg av den eine T 1969 (Kristus er svaret, 1976, 10) 9. Kom med din Ånd T 1963u M 1981 (Sangboken 33) 10. Kor stort at det ventar ein himmel til sist / Kor stort å få møta ein himmel til sist T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 162 / Kristus er svaret, 1976, 12 / Concordiasongar for sang og piano Nr 65 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 1) 11. Kristus død for mine synder / Salighetens grunn T 1969 M 1974 (Det er makt i de foldede hender s 150 / Sangboken 269) 12. Kristus er svaret T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 147 / Kristus er svaret, 1976, 4) 13. Livet sin lagnad er stundom tung / Sorgi sitt såkorn T 1976u (Kassett: 40 utvalgte sanger I, 1994 / Ly 541, 1980) 14. No lyser ei livsens lilja T 1968u (Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly 527, 1978) (Concordiasongar for solo og klaver Nr 73) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 15. To hender er tenkt til å takka T 1966 (Det er makt i de foldede hender s 134 / Kassett: 40 utvalgte sanger I, 1994 / Ly 527, 1978) 16. Ver ikkje redd T 1971 M 1979 (Sangboken 387 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2 / Concordiasongar for mannskor Nr 231 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) 30. Due, Rolf M ( ) Sofiemyr 1. Aldri det fanst i den vide verd T 1949 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 2. Alt blir brakt i orden T 1962 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 3. Alt hva Jesus eier, er gitt til deg som tror /Alt hva hjertet trenger T 1961 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 4. Bare en var ren ifra grunnen (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 5. Ber meg fram i lyset T 1951 (10 kvad av TB, 1994 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 6. Dagen gryr, for Jesus lever (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 7. De trette sjelers hvilested (upubl) 8. Den einast veit kva ein doggdrope er T 1955 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 9. Den store byrdeberar T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4)

7 10. Der du vandra(r) i din kvardag T 1971 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 11. Der ligg det ein heim i kvelden (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 12. Det beste ord på den vide jord T 1979 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 13. Det er ein krans å vinna (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 14. Det er mi trøyst i tyngste våde T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 15. Det er sukk i slekternes sang (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 16. Det finnst ikkje noko i verdi so vid /Når songen og soli fær makt T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 17. Det gjekk igjenom brott og brann T 1964 (10 kvad av TB, 1994) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 18. Det gror i dei kristne heimar T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 19. Det går eit brus av tusund kor (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 20. Det kjem ein kveld til meg omsider T 1949 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 21. Det kvadet du nynnar når morgonen renn T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 22. Det lys som tendtes julenatt T 1976 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 23. Det rekkes så mange hender imot deg i unge år (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 24. Det saligste ord ifra korset T 1970u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2 ) 25. Det stend eit kors på gamal grunn T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 26. Det stråla ei stjerna so skir og stor / So syng me med englar vårt gloria T 1970 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 27. Det tonar i frå heimsens her T 1955 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 28. Det var ein som gjekk inn i mørket (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 29. det var godt at du kom, Herre Jesus T 1960 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 30. Det var kje rom i Betlehem (Oms) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 31. Det var noko veldig som hende (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 32. Det vart nagla eit skuldbrev til korset T 1970u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 33. Di tunge byrde vår Frelsar bar T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 34. Difor er dei for Guds truna (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 35. Dua på verdenshavet / Inn i ei ukjend æva T 1940 (upubl. / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 36. Du eig eit rom i Jesu Kristi hjarta T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 37. Du Gud av Gud, du lys av lys (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 38. Du har vel bede Jesus til livsens største fest? (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 39. Du ser på deg sjølv, er ussel og arm T 1959 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 40. Du som i solvellet vandrar T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 41. Då Frelsaren døydde på Golgata kross T 1986u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 42. Då Jesus kom, stod soli opp T 1962 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 43. Eg elskar Guds folk i Noreg (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 44. Eg er glad at eg valde den gode lut T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 45. Eg er på ferd mot æva T 1959 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) 46. Eg går under lysande stjerner T 1964 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 47. Eg kjem med to tome hender T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5)

8 48. Eg lyfter mine augo opp til dei høge fjell T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 49. Eg skal nå fram for Jesu skuld T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 50. Eg stend og ser på ei nagla hand (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) 51. Eg treng deg, kjære Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 52. Eg vil gå med soli glimar T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 53. Ei borg er bygt ved havet blått / Drottningborg (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 54. Ei opna dør inn til Guds faderhjarta T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 55. Ein engel rulla steinen vekk / Det hende i morgongryet T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 56. Eit barn, ein stall, ei krybbe T 1946u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 57. Endå ein gong, høyrer me englars og hyrdingars song (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 58. Enno lyder kallet frå folk bak fjerne fjell T 1971 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 59. Et korn ble lagt i jordens muld T 1970u (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 60. For Jesu skuld, mi sjel må aldri gløyma T 1966 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 61. For meg du blødde, Jesus Krist T 1967 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 62. Fra Paradis det kom et bud (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 63. Frelsar lik ein hyrding leid oss O frå ukj. forf. (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 64. Frelsaren fann meg i ungdommens år O frå engelsk 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 65. Frå korset går ein strålestraum (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 66. Frå æva og til æva (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 67. Gjenom Noreg sin vår gjeng min veg T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 68. Gløym ikkje bort dine fedrars Gud T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 69. Gud har deg kjær, elska du er 1956u (År og dag s. 198) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 70. Gud har omsorg, lilje-blomen kleder han i fagert skrud T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 71. Guddoms-kjærleik utan like O etter Charles Wesley, 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 72. Guds kjærleiks sol er runnen T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 73. Gå til Gud med alt som tyngjer (10 kvad av TB, 1994) 74. Hadde jeg tusen tunger T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 75. Han hadde kje eingong ei hole T 1960 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 76. Han kjenner livet, han maktar døden T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 77. Han kom med det evige livet T 1966 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 78. Han kom med Guds fylde, han kom med Guds fred T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 79. Han lever for meg han som døydde ein gong (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 80. Han som gjekk på havsens båror T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 81. Han som har hjelpt deg so herleg /Herren hev hjelpt til i dag T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 82. Har du sett inn i konvallen sitt auga (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4)

9 83. Her vi bygger og bor på en underfull jord T 1969 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 84. Herleg er alt det som Herren hev gjort (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 85. Herre, jeg blir alltid hos deg T 1953 (10 kvad av TB, 1994) 86. Herre Jesus, ta imot meg T 1971(PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 87. Herre, la sollyset seire (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 88. Herre, lat meg alltid syngja T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 89. Herre, rett vårt blikk mot himlen / Herre, rett vårt sinn mot himlen T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 90. Herre, takk at eg fekk gå / Herre, takk at eg fekk så / Eg vil så T 1966u (10 kvad av TB, 1994) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 91. Hit ned når dei evige armar T 1956u (År og dag s 169) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 92. Hjelp meg, Jesus å gi det beste (10 kvad av TB, 1994) 93. Hjelp meg å kveda dei kvad du har tenkt T 1962 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 94. Hos han var allting ekte T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 95. Høyr her det store under / Livets jubelkor (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 96. I frå gleda sitt storhav kjem bylgjer på rad (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 97. I frå lys og til lys går vår pilegrimsveg T 1950 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 98. I himlen er det alltid helg (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 99. I Jesus jeg eier Guds velbehag T 1980u (A) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 100. I Jesus jeg eier Guds velbehag T 1980u (B) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 101. I livsens tunge seige strid T 1978u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 102. I stormfulle dagar når soli er gøymd (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 103. I verdens ville hage Gud plantet selv et tre T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 104. Jeg med Jesus er satt i himlen T 1980u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 105. Jesu namn er nok i Himlen (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 106. Jesus ber meg heile vegen (upubl.) T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 107. Jesus deg frelste på Golgata / Allting vart ordna på Golgata T 1979 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 108. Jesus går god for meg, trygg er eg då T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 109. Jesus har lova å koma (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 110. Jesus har tid for deim som kjem M ca 1984 (upubl.) 111. Jesus sett mot i sjeli mi (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 112. Jesus svikta aldri T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 113. Jesus tok det fyrste steget T(?) 1964 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 114. Jesus tok plass ved mi side (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 115. Jesus ynskjer deg velkomen T 1970u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 116. Kjærleik er so dyr ei vare (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 6) 117. Kom deg inn i tide, du som ute stend (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 118. Kom og kvil deg hos Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 119. Kor godt det vert å kvila (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 120. Kor godt det er å vakna T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5)

10 121. Kor godt å bu i paradis (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 122. Kor stort å få kvila når sjeli er trøyt T 1957 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 123. Korset skal min fristad vera (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 1) 124. Kristi kors er all mi æra O 1966u (upubl.) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 125. Kristus konge, full av frelsa T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 126. Kvar dag i dette jordlivs-land T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 127. Kvar du fartar, kvar du fer (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 128. Kven skulle me gå til, o Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 129. La oss øve oss i tide T 1959 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 130. Lat ikkje songen tagna på pilegrimsferdi di (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 131. Like inn til nådens trone T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 132. Løft deg mot himlen, lovsangens vell (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 133. Me fekk morgonen att (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 134. Med Jesus for syndene dine T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 135. Mens morgonsoli steig or hav T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) 136. Mens vi er underveis til det himmelske land T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 137. Mett meg ved ditt rike bord (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 138. Mi von er bygd på grunnen god O. etter Edvard Mote (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 139. Min Gud skal mangfoldig forlate (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 140. Mitt hjarta det er som ein skjelvande fugl / Som ein skjelvande fugl (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 141. Motgang og møye, hvad må vi døye (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 142. No bryt med velde, Guds son or gravi fram T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 143. No lyder din pris ifrå pol til pol T 1979u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 144. Noko vil gro etter deg og meg T 1959u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 145. Nå ringer klokken julen inn T 1950-talet (Frikirkens julehefte) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 146. Når Jesus bed meg til sitt bord T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 147. Når tvilen stormer mot min tro T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 148. Om eg med tusund tungors røyst (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 149. Ord av evighet, mester, du som vet O etter E. Lindgren (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 150. Plant korset høgt på Fuji-fjell T 1966 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 151. På Golgata er godt å bu T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 152. På Golgata er himlens port T 1961(Utsyn nr ) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 153. På livets tyngste dag T 1961 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 154. Sjå her det store under T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1)

11 155. Skal det standa eit tre og bløma T 1959u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 156. Skjønt må det være å dø en gang T 1941 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 157. Snart høge himmelklokkor kimar / Snart høge himmelklokkor kallar (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 158. Snart vi er i paradiset T 1952 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 159. So er du konge, Jesus Krist O 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 160. So gjev me med gleda T 1961 (10 kvad av TB, 1994) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 161. So hev då livet vunne (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 162. Som bekk i skog lat strøyma (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 163. Steg for steg på livsens veg (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 164. Stor er din heilagdom, Herrars Herre T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 165. Syng meg ein song om himlen T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 166. Sælaste stund, gav dei ord av din munn T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 167. Ta los ombord, når du skal fara livsens fjord! (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 168. Ta meg med i ditt fylgje, Jesus T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 169. Ta meg med til Golgata T 1981u (10 kvad av TB, 1994) 170. Takk for kvart solskin som varmar på vegen (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 171. Takk og Gud for hver en dag (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 172. Tenn eit lite lys i dag T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 173. Trygg i Frelsarhanda (10 kvad av TB, 1994) 174. Vegen opp er alltid open T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 175. Velsigna mellom dagar er kviledagen min (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 176. Vend straumen før båten på stupet står (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 177. Vengjeskoten og vengjeknekt T 1960 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 178. Ver min konge, Jesus Kristus T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 179. Vi er vant til å løfte i lag T 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 180. Vi folder våre hender, vi som på jorden bor T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 181. Vi trenger en frelser for vi er i nød T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 182. Vi venter oppstandelsens strålende dag / Vi venter oppstandelsens herlige dag T 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 183. Vi venter på soloppgangen (Takk for sangen,1994, 51) 184. Vår song skal stiga opp til deg T 1955 (Takk for sangen,1994, 52 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 185. Å berre be og banka på T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 186. Å for ei gleda den dag eg fekk sjå T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 187. Å, Herre, signe alle, som du på val har sett (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 188. Å Kvitsund-(kvitsunn?)helg, du sæle tid (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5)

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Vidar Kristensen Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Tekster til NRKs sakte-tv-sending «Salmeboka minutt for minutt», 28. 30. november 2014 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Kanskje den

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel Deg være ære T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel 1: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

2014 Grappa Musikkforlag AS n b HCD7290 All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring,

2014 Grappa Musikkforlag AS n b HCD7290 All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, 2014 Grappa Musikkforlag AS n b HCD7290 All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt I. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Selvbiografi (1841)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt I. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Selvbiografi (1841) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt I Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Selvbiografi (1841) Dikt Fem Viser (1843) Symra (1863) innhald, teksten Einstaka dikt

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 1) INNLEDNING Dette er et vanskelig og stort tema som berører hver enkelt kristen helt inn på klingen. I bedehuset taler vi ofte om kristenlivet. Grundtvig

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer