Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar:"

Transkript

1 Tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims tekstar: Denne fila er ei førebels liste over komponistar / tonesetjarar til Trygve Bjerkrheims dikt og kva songar dei har sett tone til.. Den er ordna alfabetisk etter etternamn på komponist og fyrsteline på song. Lista er hovudsakleg laga ut frå Bjerkrheims eigne notesamlingar som no er lagra i Norsk Luthersk Misjonssambands arkiv på Fjellhaug skoler i Oslo. Oppbygginga av lista og forkortingar som er nytta i lista er som følgjer: Lista er bygd opp ut frå fyrstelina på songane under kvar komponist. Dersom det kjem tydeleg fram at songtittelen er ein annan, er den tilføydd etter ein skråstrek, /. Dersom årstalet for når songteksten er skriven, er kjent, er det skrive etter T. Dersom berre årstalet for når songteksten er utgitt i diktsamling el. l., er det skrive som eit årstal etter Tu. Dersom årstalet for når tonen er skriven, er kjent, er årstalet føydd til etter M, evt. utgjevingsår er skrive etter Mu. Dersom songen eller opplysningar om songen er å finna i ei trykt songbok, songhefte; er utgjeven på kassett/cd eller i ein notebank/forlag, er dette notert inni ein (eller fleire) parantesar Referansen til kvar ein song er å finna i det private arkivet etter Bjerkrheim er formulert på fylgjande måte: PA TB Dikt kvad + ein bokstavkode på to boskstavar og eit tresifra tal som viser til kva arkivboks noten finst i. Til slutt er det vist til kva legg i arkivboksen noten befinn seg i med ein l + eit tal. Songar som er omsette til norsk av Trygve Bjerkrheim og som har fått ein ny tone er også oppført. I dei fleste tilfelle er den opphavlege forfattaren nemnd, og dersom året for omsetjinga er kjent, er det nemnt etter O. Vilhelm Gravdal 1. Aanestad, Lars ( ) 1. Me tenkjer på landet T 1934 M 1927 (Sangboken 818) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 1) Gry forlag (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 3) 2. Å du, for eit land me har fått ifrå Gud T 1994 M 1939(1927?) 2. Aano, Arne ( ) Hafrsfjord 1. Det er ditt det som Jesus gjorde T 1964 (Det er makt i de foldede hender s 129 / Kassett: Arne Aano, Ly 196) 2. Det er nok det som Jesus gjorde T 1959 (Det er makt i de foldede hender s 111 / Sangboken 145) 3. Du alltid kan rekna med Jesus T 1978u (Kassett: Arne Aano, Ly 196) 4. Du kjem ikkje utanom Jesus T 1956 (Det er makt i de foldede hender s 103 / Sangboken 149) (Concordiasongar for musikkor Nr 71) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 5. Guds gave til deg er Jesus T 1961(Det er makt i de foldede hender s 117) 6. Jesus er glad når du kommer (Kassett: Arne Aano, Ly 196) 7. No det syng i mi sjel T 1956 (Det er makt i de foldede hender s 105) 3. Aas, Else Berntsen 1. Jesu vunder alle stunder / Pasjons-sang O frå tysk. (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) 2. Å be er å banka på himmelens dør (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 4. Aas, Oddmund, Elnesvågen?? 1. Eg går mot eit evig heimland / Mitt hjarta kvi syrgjer du då? T 1981u (Notebanken DVI, M2-1988) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 5. Alsli, Harald 1. Ditt fotefar me ser i fjell og dalar T 1969 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 2. Gjer Kristus kjend for verdens millioner (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2)

2 6. Alund, Rolf 1. Det blinkar eit lys lenger framme (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 2. Gud ynskjer å gi (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 3. Jesus vil gjerne tilgi (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 4. Kor godt at det ventar ein himmel (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 5. Led oss på veien som fører til livet (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 6. Nåden i Jesus er nok for deg (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 7. Ta deg tid tilå drikke av livets vann (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 7. Andersen, Trond A., Drammen 1. Det ligg noko godt og ventar T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 2. Du får gjera ei gjerning for Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 3. En evig forløsning er vunnet (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 4. Evig i lysets rike T 1992 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 5. Jesus døde i mitt sted (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 6. Kvar morgon vil eg minnast (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 7. Takk for alle dagar / Så er det gildt å leva (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 8. Andresen, Stig 1. Det verk som vart fullført på Golgata kross (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) 2. Jesus gjelder i mitt sted / Jesus gjelder helt og fullt T 1967 (Det er makt i de foldede hender s 138 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 9. Aspaker, Magnar, Harstad? 1. Frå høg og heilag himmel T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 2. I lyset er det legedom T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 3. Jesus har gjort opp for alt T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 4. Tenk, Jesus er her T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) 10. Baden, Conrad ( ) Oslo 1. Ditt fotefar me ser i fjell og dalar T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 148) 11. Bakkan (?), A. S. 1. Vår Gud som gir grøde og fullmoden frukt / Høsttake-salme (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 2) 12. Berglund, Edgar M. 13. Berild, Edvin 1. Norge det tonar i namnet T 1943 (Det er makt i de foldede hender s 28) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 3) 14. Berntsen-Aas, Else, Duken 1. Det hende i nattstille stunder T 1952 M 1959 (Det er makt i de foldede hender s 57) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 15. Berstad, Arild 1. Du eig eit rom i Jesu hjarta T 1981u (Notebanken DVI, M / M / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 16. Bjerkestrand, Kjetil 17. Bjerkreim, Ragnar 18. Bjerkrheim, Trygve ( ) Oslo 1. Det er so få som seier takk / Eit takksamt hjarta (Arr M. L Takle) (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) 2. Eg kjem med to tome hender, eg ingenting i deim har T+M 1965 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 3. Ein lovsong kvar dag T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5)

3 4. Er du glad i din bibel? T 1955 M 1955 (Det er makt i de foldede hender s 97 / Song og piano nr 31 nr / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 5. Guds julegave er Jesus - T 1965 M 1965 (Det er makt i de foldede hender s 137 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 6. I dag er det høgtid, i dag er det helg T+M 1961 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 7. Kor godt å gå på livsens veg T+M 1958 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 8. Kvar skulle me gå til, å Jesus T +M 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 9. La meg sjå deg, kjære Frelsar T 1920-t M 1920-t (Takk for sangen,1994, 49) 10. Vår song skal stiga opp til deg (Harm. Elling Enger)- T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 11. Å gi er å så T 1950 M 1950,1953 (Sangboken 772 / Det er makt i de foldede hender s 56) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 2 originalnoten, datert og 1953) 19. Bjoraa, Jakob 1. Det går ein veg til evig liv T 1968 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 2. Eit vidunderleg land hev me fenge av Gud (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 2) 3. Gud vil at alle, alle skal fram til frelsa nå (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 4. Hvor godt å få minnes fra dag til dag / Du fullførte alt for meg M 1977 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 3) (Concordiasanger for musikkor Nr 155 4/85) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 5. Jesus har betalt det alt M 1977 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 6. Jesus lever! Ja, han lever! / Ja han lever! T 1979u M 1977 (Det er makt i de foldede hender s 159) (Concordiasanger for blandet kor Nr 475) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 7. Jesus, så høgt du elska oss M 1977 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 8. Lat meg få sjå dei naglemerkte hender T 1961 (Det er makt i de foldede hender s 121 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 9. Å be er å banke på himlens dør T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) (Concordiasongar for musikkor Nr 133) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 20. Bleka, Dag-Askild, Mjølkeråen 1. Herre, lat ferdi mi lukkast T 1977(?) M 1978 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 21. Bliksaas, Lorens, Trondheim? 1. Han tek ikkje glansen av livet T 1950 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 22. Boekema (Bockema), J., Vesterngt. 5, Hønefoss 1. Det syng i djupet av mi sjel / Englesongen (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 23. Botnmark, Gudrun Anne Rugtveit ( ) Bogen i Ofoten 1. Den dagen det store hende T 1981u 2. Den siste skimt av solgull svann / Det siste skimt av solgull svann / Året døyr T 1981u 3. Den store byrdeberar T 1981u 4. Den sylvblanke skinande måne T 1982u 5. Det blinkar eit lys lenger framme T 1986u 6. Det skal spira under snøen T 1965u 7. Det tonar over nattstill eng / Eit barn er født T 1981u 8. Du evige Gud T 1982u 9. Du gav meg ei harpa å leggja til barmen T 1972u 10. Du skal få kvila hos Jesus T 1986u

4 11. Då Frelsaren døydde på Golgata kross / Han vann oss eit livs-paradis T 1986u 12. Då Gud skapte skogane T 1982u 13. Eg går mot eit evig heimland T 1981u 14. Eg høyrer salmesong i hausten T 1965u 15. Eg lyfter augo mine T Eg såg ein åker i solfallstimen T 1965u 17. Ein fulltrygg veg til livet 18. Ein sundag sist i oktober / Når siste flyttfugl er faren T 1981u 19. Eit fjell som stig mot kvelven blå T 1965u 20. Folksamt det var i den vesle by / Det største hende i ein stall T 1976u 21. Frå høg og heilag himmel T 1981u 22. Gud lover oss ankerfeste T 1981u 23. Gud ynskjer å gi T 1981u 24. Gud, du må vera stor T 1982u 25. I solstill påskemorgon / So går me inn til livet T 1976u 26. Ingen vil angra på det han har gjort T 1986u 27. Jesus lever, ja, han lever! / Ja, han lever T 1981u 28. Jesus tek seg av den eine / Han tek seg av den eine T Kom, men kom som eit lite barn T 1963u 30. Lei meg på den gode vegen / Paradisvegen T 1986u 31. Nettenes natt, det var ingen som du T 1981u 32. Nåden i Jesus er nok for deg 1986u 33. Om Jesus bare døydde T 1986u 34. So sigrar soli sterkt og stort / Gud spelar stort, Gud spelar stilt T 1965u 35. Syng meg ein song om himlen T 1986u 36. Takk for morgonsol som glimar / Takk for himlen som oss ventar T 1986u 37. Takk for solglitret, Gud T 1955u 38. Tenk, Jesus er her / Tenk Jesus er her T 1981u 39. Å du, kor vakkert det er å sjå / Det raude gullet i vinterkvelden T 1965u 40. Å, kor godt å få minnast når morgonen renn / Omgitt av Gud T 1982u 24. Breivik, Bell J. 25. Bræin, Edvard Fliflet ( ) Oslo 1. Ei tåra eg såg på eit eplekinn / Ei tåre T 1955 M 1969 (Det er makt i de foldede hender s 99 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / Note: A.S Lunde & co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 2. Enno kan eg gå i mjuke vollar / Enno T 1965 (Det er makt i de foldede hender s 100 / Note, A/S Lunde&Co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 26. Børjesson, Kjell, Arneberg? 1. Alle gode gavers giver 1963u (Note, A/S Lunde&Co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 2. Bli med, bli med til livet / Bli med til livet T (Note, A/S Lunde&Co s forlag / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 3. Deg skal kvar tunga lova T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 4. Den klåre morgonstjerna / Morgonstjerna T 1968u 1969 (Arne Bendiksen A/S, Norsk Musikkproduksjon, Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 5. Det må vera ein som har gjort det T 1972 (Det er makt i de foldede hender s 154)

5 6. Eg arving er til evig liv / Arving til evig liv T (Det er makt i de foldede hender s 125 / Note, A/S Lunde&Co s forlag /PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 7. For livets gave takker jeg T 1967 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 8. Gi Gud ditt ja, og grip hans gave 1967 (Nor-artist a/s Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 9. Gud gav so dyr ei gåva til jordi jolenatt / Den store stjerna lyste T 1963u Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 10. Herre Krist, du til oss kommer T 1968 (Det er makt i de foldede hender s 141) 11. Herre, takk for kristen arv M 1967 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 12. Herre, takk for morgongleda T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 13. Ja, du er konge, Jesus Krist, og evig T 1980u 14. Kveld millom kveldar / Dag over jord T (Det er makt i de foldede hender s 59 / TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 15. Like inn til nådens trone T 1963u 1967 (Nor-artist a/s Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 16. No tusund klokkor tonar / Ver lova, livsens Ande T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 17. /Morgonsalme M 1970 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 18. Største gåva nokon gav / Blenk, mi von med tåre T 1959u (Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 19. To hender er tenkt til å takka T 1966 (Det er makt i de foldede hender s 134 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / Nye sanger og salmer for ungdom, Skandia Musikkproduksjon, Oslo, 1966 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 20. To underfulle augo T 1966u (Note, A/S Lunde&Co s forlag 1967/PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 21. Vår Frelsar vart fødd i so trong ein stall / Evig er livsens blom T 1968 (Det er makt i de foldede hender s 140 / Arne Bendiksen A/S, Norsk Musikkproduksjon, Oslo / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 27. Dahl, Per 1. Over graven skinner håpet (Takk for sangen,1994, 68) 28. Djupvik, Sigurd 1. Dagen kjem over kvite fjell T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 2. Ein gong skal Gud få æra (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 3. Jesu vunder alle stunder (Concordiasanger for damekor/tre like stemmer Nr 108) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 4. Jul du er gledenes glede / Gavenes gave / Gledenes glede og festenes fest M 1991 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 5. Noreg, du vår moder / Noreg vår moder T 1945u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 6. Solvinden syng mellom blomar og lyng T 1959u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 7. Så dette er Noreg, landet / So dette er Noreg, landet / Kor kjært å sjå landet igjen! T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1)

6 8. Takk at du tok mine byrder / Eg er fri T 1972 M 1982 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 1) 29. Draugedalen, Gunstein (1946-) 1. Den lysaste dagen som fylgjer på natt T Jesus lever! Ja, han lever! / Ja han lever! T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 160 / Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly 527, 1978) 3. Det verk som ble fullført på Golgata kors / Det holder i liv og i død T 1974 (Det er makt i de foldede hender s 156 / Kristus er svaret, 1976, 11) 4. Eg faldar mine hender / Den gamle bok T 1959 (Det er makt i de foldede hender s 113 / Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly 541, 1980 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (Concordiasongar for musikkor Nr 160 1/87) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 3) 5. Gud, ver meg syndar nådig (Kristus er svaret, 1976, 6) 6. Gud vil ikkje miste en eneste en T 1967 M 1981 (Rop det ut, 106. / Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly168, 1983) 7. Herre Krist, du til oss kommer T 1968 (Kristus er svaret, 1976, 9) 8. Jesus tek seg av den eine T 1969 (Kristus er svaret, 1976, 10) 9. Kom med din Ånd T 1963u M 1981 (Sangboken 33) 10. Kor stort at det ventar ein himmel til sist / Kor stort å få møta ein himmel til sist T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 162 / Kristus er svaret, 1976, 12 / Concordiasongar for sang og piano Nr 65 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 003 l 2) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 1) 11. Kristus død for mine synder / Salighetens grunn T 1969 M 1974 (Det er makt i de foldede hender s 150 / Sangboken 269) 12. Kristus er svaret T 1969 (Det er makt i de foldede hender s 147 / Kristus er svaret, 1976, 4) 13. Livet sin lagnad er stundom tung / Sorgi sitt såkorn T 1976u (Kassett: 40 utvalgte sanger I, 1994 / Ly 541, 1980) 14. No lyser ei livsens lilja T 1968u (Kassett: 40 utvalgte sanger II, 1994 / Ly 527, 1978) (Concordiasongar for solo og klaver Nr 73) (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 5) 15. To hender er tenkt til å takka T 1966 (Det er makt i de foldede hender s 134 / Kassett: 40 utvalgte sanger I, 1994 / Ly 527, 1978) 16. Ver ikkje redd T 1971 M 1979 (Sangboken 387 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2 / Concordiasongar for mannskor Nr 231 / PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) 30. Due, Rolf M ( ) Sofiemyr 1. Aldri det fanst i den vide verd T 1949 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 2. Alt blir brakt i orden T 1962 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 3. Alt hva Jesus eier, er gitt til deg som tror /Alt hva hjertet trenger T 1961 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 4. Bare en var ren ifra grunnen (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 5. Ber meg fram i lyset T 1951 (10 kvad av TB, 1994 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 6. Dagen gryr, for Jesus lever (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 7. De trette sjelers hvilested (upubl) 8. Den einast veit kva ein doggdrope er T 1955 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 9. Den store byrdeberar T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4)

7 10. Der du vandra(r) i din kvardag T 1971 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 11. Der ligg det ein heim i kvelden (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 12. Det beste ord på den vide jord T 1979 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 13. Det er ein krans å vinna (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 14. Det er mi trøyst i tyngste våde T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 15. Det er sukk i slekternes sang (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 16. Det finnst ikkje noko i verdi so vid /Når songen og soli fær makt T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 17. Det gjekk igjenom brott og brann T 1964 (10 kvad av TB, 1994) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 18. Det gror i dei kristne heimar T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 19. Det går eit brus av tusund kor (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 20. Det kjem ein kveld til meg omsider T 1949 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 21. Det kvadet du nynnar når morgonen renn T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 22. Det lys som tendtes julenatt T 1976 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 23. Det rekkes så mange hender imot deg i unge år (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 24. Det saligste ord ifra korset T 1970u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2 ) 25. Det stend eit kors på gamal grunn T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 26. Det stråla ei stjerna so skir og stor / So syng me med englar vårt gloria T 1970 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 27. Det tonar i frå heimsens her T 1955 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 28. Det var ein som gjekk inn i mørket (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 29. det var godt at du kom, Herre Jesus T 1960 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 30. Det var kje rom i Betlehem (Oms) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 31. Det var noko veldig som hende (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 32. Det vart nagla eit skuldbrev til korset T 1970u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 33. Di tunge byrde vår Frelsar bar T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 34. Difor er dei for Guds truna (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 35. Dua på verdenshavet / Inn i ei ukjend æva T 1940 (upubl. / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 36. Du eig eit rom i Jesu Kristi hjarta T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 37. Du Gud av Gud, du lys av lys (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 38. Du har vel bede Jesus til livsens største fest? (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 39. Du ser på deg sjølv, er ussel og arm T 1959 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 40. Du som i solvellet vandrar T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 41. Då Frelsaren døydde på Golgata kross T 1986u (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 42. Då Jesus kom, stod soli opp T 1962 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 43. Eg elskar Guds folk i Noreg (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 44. Eg er glad at eg valde den gode lut T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 45. Eg er på ferd mot æva T 1959 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) 46. Eg går under lysande stjerner T 1964 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 47. Eg kjem med to tome hender T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5)

8 48. Eg lyfter mine augo opp til dei høge fjell T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 49. Eg skal nå fram for Jesu skuld T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 50. Eg stend og ser på ei nagla hand (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 4) 51. Eg treng deg, kjære Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 52. Eg vil gå med soli glimar T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 53. Ei borg er bygt ved havet blått / Drottningborg (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 54. Ei opna dør inn til Guds faderhjarta T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 55. Ein engel rulla steinen vekk / Det hende i morgongryet T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 56. Eit barn, ein stall, ei krybbe T 1946u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 57. Endå ein gong, høyrer me englars og hyrdingars song (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 58. Enno lyder kallet frå folk bak fjerne fjell T 1971 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 59. Et korn ble lagt i jordens muld T 1970u (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 60. For Jesu skuld, mi sjel må aldri gløyma T 1966 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 61. For meg du blødde, Jesus Krist T 1967 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 62. Fra Paradis det kom et bud (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 63. Frelsar lik ein hyrding leid oss O frå ukj. forf. (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 64. Frelsaren fann meg i ungdommens år O frå engelsk 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 65. Frå korset går ein strålestraum (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 66. Frå æva og til æva (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 67. Gjenom Noreg sin vår gjeng min veg T 1965u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 68. Gløym ikkje bort dine fedrars Gud T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 69. Gud har deg kjær, elska du er 1956u (År og dag s. 198) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 70. Gud har omsorg, lilje-blomen kleder han i fagert skrud T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 71. Guddoms-kjærleik utan like O etter Charles Wesley, 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 72. Guds kjærleiks sol er runnen T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 73. Gå til Gud med alt som tyngjer (10 kvad av TB, 1994) 74. Hadde jeg tusen tunger T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 75. Han hadde kje eingong ei hole T 1960 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 76. Han kjenner livet, han maktar døden T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 77. Han kom med det evige livet T 1966 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 78. Han kom med Guds fylde, han kom med Guds fred T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 79. Han lever for meg han som døydde ein gong (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 80. Han som gjekk på havsens båror T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 81. Han som har hjelpt deg so herleg /Herren hev hjelpt til i dag T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 82. Har du sett inn i konvallen sitt auga (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4)

9 83. Her vi bygger og bor på en underfull jord T 1969 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 84. Herleg er alt det som Herren hev gjort (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 85. Herre, jeg blir alltid hos deg T 1953 (10 kvad av TB, 1994) 86. Herre Jesus, ta imot meg T 1971(PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 87. Herre, la sollyset seire (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 88. Herre, lat meg alltid syngja T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 89. Herre, rett vårt blikk mot himlen / Herre, rett vårt sinn mot himlen T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 90. Herre, takk at eg fekk gå / Herre, takk at eg fekk så / Eg vil så T 1966u (10 kvad av TB, 1994) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 4) 91. Hit ned når dei evige armar T 1956u (År og dag s 169) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 92. Hjelp meg, Jesus å gi det beste (10 kvad av TB, 1994) 93. Hjelp meg å kveda dei kvad du har tenkt T 1962 (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 94. Hos han var allting ekte T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 95. Høyr her det store under / Livets jubelkor (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) 96. I frå gleda sitt storhav kjem bylgjer på rad (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 97. I frå lys og til lys går vår pilegrimsveg T 1950 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 98. I himlen er det alltid helg (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 99. I Jesus jeg eier Guds velbehag T 1980u (A) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 100. I Jesus jeg eier Guds velbehag T 1980u (B) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 101. I livsens tunge seige strid T 1978u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 102. I stormfulle dagar når soli er gøymd (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 103. I verdens ville hage Gud plantet selv et tre T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 104. Jeg med Jesus er satt i himlen T 1980u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 105. Jesu namn er nok i Himlen (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 3) 106. Jesus ber meg heile vegen (upubl.) T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 107. Jesus deg frelste på Golgata / Allting vart ordna på Golgata T 1979 (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 108. Jesus går god for meg, trygg er eg då T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 109. Jesus har lova å koma (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 110. Jesus har tid for deim som kjem M ca 1984 (upubl.) 111. Jesus sett mot i sjeli mi (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 112. Jesus svikta aldri T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 113. Jesus tok det fyrste steget T(?) 1964 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 114. Jesus tok plass ved mi side (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 115. Jesus ynskjer deg velkomen T 1970u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 116. Kjærleik er so dyr ei vare (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 6) 117. Kom deg inn i tide, du som ute stend (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 118. Kom og kvil deg hos Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 119. Kor godt det vert å kvila (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 120. Kor godt det er å vakna T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5)

10 121. Kor godt å bu i paradis (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 122. Kor stort å få kvila når sjeli er trøyt T 1957 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 123. Korset skal min fristad vera (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 2) (PA TB Dikt kvad Fc 004 l 1) 124. Kristi kors er all mi æra O 1966u (upubl.) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 125. Kristus konge, full av frelsa T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 126. Kvar dag i dette jordlivs-land T 1955u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 127. Kvar du fartar, kvar du fer (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 128. Kven skulle me gå til, o Jesus (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 129. La oss øve oss i tide T 1959 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 130. Lat ikkje songen tagna på pilegrimsferdi di (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 131. Like inn til nådens trone T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 132. Løft deg mot himlen, lovsangens vell (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 133. Me fekk morgonen att (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 134. Med Jesus for syndene dine T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 135. Mens morgonsoli steig or hav T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) 136. Mens vi er underveis til det himmelske land T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 137. Mett meg ved ditt rike bord (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 138. Mi von er bygd på grunnen god O. etter Edvard Mote (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 139. Min Gud skal mangfoldig forlate (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 140. Mitt hjarta det er som ein skjelvande fugl / Som ein skjelvande fugl (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 141. Motgang og møye, hvad må vi døye (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 142. No bryt med velde, Guds son or gravi fram T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 143. No lyder din pris ifrå pol til pol T 1979u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 144. Noko vil gro etter deg og meg T 1959u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 145. Nå ringer klokken julen inn T 1950-talet (Frikirkens julehefte) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 146. Når Jesus bed meg til sitt bord T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 147. Når tvilen stormer mot min tro T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 148. Om eg med tusund tungors røyst (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 149. Ord av evighet, mester, du som vet O etter E. Lindgren (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 150. Plant korset høgt på Fuji-fjell T 1966 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 151. På Golgata er godt å bu T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 152. På Golgata er himlens port T 1961(Utsyn nr ) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 153. På livets tyngste dag T 1961 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 154. Sjå her det store under T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1)

11 155. Skal det standa eit tre og bløma T 1959u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 1 / l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 156. Skjønt må det være å dø en gang T 1941 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 157. Snart høge himmelklokkor kimar / Snart høge himmelklokkor kallar (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 158. Snart vi er i paradiset T 1952 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 159. So er du konge, Jesus Krist O 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 160. So gjev me med gleda T 1961 (10 kvad av TB, 1994) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 161. So hev då livet vunne (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 162. Som bekk i skog lat strøyma (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 163. Steg for steg på livsens veg (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 164. Stor er din heilagdom, Herrars Herre T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 165. Syng meg ein song om himlen T 1981u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 166. Sælaste stund, gav dei ord av din munn T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 167. Ta los ombord, når du skal fara livsens fjord! (PA TB Dikt/kvad Fc 002 l 2) 168. Ta meg med i ditt fylgje, Jesus T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 169. Ta meg med til Golgata T 1981u (10 kvad av TB, 1994) 170. Takk for kvart solskin som varmar på vegen (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 171. Takk og Gud for hver en dag (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 172. Tenn eit lite lys i dag T 1966u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 173. Trygg i Frelsarhanda (10 kvad av TB, 1994) 174. Vegen opp er alltid open T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 175. Velsigna mellom dagar er kviledagen min (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 176. Vend straumen før båten på stupet står (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 177. Vengjeskoten og vengjeknekt T 1960 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 178. Ver min konge, Jesus Kristus T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 179. Vi er vant til å løfte i lag T 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 180. Vi folder våre hender, vi som på jorden bor T 1963u (PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 181. Vi trenger en frelser for vi er i nød T 1968u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 182. Vi venter oppstandelsens strålende dag / Vi venter oppstandelsens herlige dag T 1963 (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 183. Vi venter på soloppgangen (Takk for sangen,1994, 51) 184. Vår song skal stiga opp til deg T 1955 (Takk for sangen,1994, 52 / PA TB Dikt/kvad Fc 001 l 4) 185. Å berre be og banka på T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 186. Å for ei gleda den dag eg fekk sjå T 1956u (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 187. Å, Herre, signe alle, som du på val har sett (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5) 188. Å Kvitsund-(kvitsunn?)helg, du sæle tid (PA TB Dikt/kvad Fc 003 l 5)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

JULEKONSERT MED BEATE LECH,

JULEKONSERT MED BEATE LECH, SANGTEKSTER TIL JULEKONSERT MED BEATE LECH, JUNIORKORET OG SINGIT-GRUPPE 19/12 KL 18:00 Mitt hjarte alltid vankar 1. vers: Solist synger alene 2. vers: o-o-o (tre-stemt) 3. vers: o-o-o (tre-stemt) 16 takters

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Forslag til salmer ved gravferd

Forslag til salmer ved gravferd Forslag til salmer ved gravferd Generelle salmer 415 Alltid freidig når du går 314 Alt står i Guds faderhånd 342 Amazing Grace 836 Bedre kan jeg ikke fare 860 Bli hos oss, Mester 489 Blott en dag 832 Blå

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

SALMER VED BEGRAVELSE

SALMER VED BEGRAVELSE SALMER VED BEGRAVELSE Ved begravelse skal det velges 4 salmer. 3 i kirken og 1 ved graven. Ved bisettelse skal det velges 4 salmer i kirken. Norsk Salmebok 750 All livsens ljosglans slokna brått Norsk

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Bestefars klokke. Bestefars klokke tikkar i rommet snart vil ho slå ein time er omme

Bestefars klokke. Bestefars klokke tikkar i rommet snart vil ho slå ein time er omme Den største kjempa Ut over fjorden, ut mot havet der vest stima ei skute langs ein vestlandsfjord rak i ryggen, med eit fast grep om roret sette ei kjempe sjøbein der om bord Der stormar kasta saltråka

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Vårsøg No skin de sol e høgste Svealiå. No bli det vår, de kjenne e så vel. De søng så tongt kring alla dalasiå, å synnavinn han kjem å gjer me sel. Når sommarn

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004

Den Paaske er vel ljos og blid Tekst: Elias Blix Tilrettelegging: Anders Aschim, BlixBlog, 2004 Nokre Salmar, hefte I (Kristiania: Samlaget, 1869), 13-15 Paaske. I. Tone: Af Høiheden oprunden er. Den Paaske er væl ljos og blid Fyr deim, som kjenna Naadens Tid Og tungt med Syndi dragast: For gjenom

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM VELSIGNING AV HUS OG HEIM Liturgien for Velsigning av hus og heim er vedteke av Kyrkjemøtet 16. april 2013 med heimel i Lov om Den norske kyrkje 24, andre leddet. 1 Denne liturgien kan nyttast når folk

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer

FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer FRAMLEGG TIL DIKT OG VERS i dødsannonse og på sløyfer 1 Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. 2 Alltid

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer