Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg."

Transkript

1 D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12

2 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss sl h bvissløs sk v h ø. T å s k Rub Bjk bå å skk. Dø ij å s s bk ij. Ls u s bi Jsus kk f liv. LES MER SIDE 6 Esj på lvål U lsø på Køy v cik 80 ps ils. Ku 19 v 57 ih v ps, fll sj på lvål. DFEF h us s ufi i fhl il å ivlv fl i fllsbi. LES MER SIDE 14 Misjs- Hjuvl Møll OSLO Tlf: Tlfks: E-ps: K: Misjskl: K: Rkø: Lif F Svs Kvsvi Vvå Mbil: E-ps: B i 100 Aø v Ssv fikk uv, hyli ufi å ukk pp fl b føs fv. D å ss u fl fl sl. Hl 230 b v ivi på ø kivi. LES MER SIDE 30 Misjs- Hjskæ: Hl Elv Øv Gihi 5440 Msh Tlf: Mbil: E-ps: Kskæ: Ekspisj/fisss: Olv M Bjøs Rls Sv E-ps: Tlf: Fx: Mbil: K: Bi Jhss Høybåv. 23K 1055 Osl Tlf: Mbil: E-ps: DGB på : Wbsvli: Ms Ail Vøy Tykk: Nils Su Bkykki Lyubi: Jhs Ås Ov ps bsøk fskjlli kivi ø u ås Ssv. På f v v 1500 ps ils u fsø hv Eul Mis l vli ki v Jsu jks. Ls sv på si Tåi kll Tli på Sls sl cik 100 lk l. J Å Skul s bl fkus på åp i Hlli Å, kf s jø ss il ki vi. I vslui v fl åi s bkjj kll il js! LES MER SIDE 26 Isls v isjæ Liuisjs viksh på Si Lk i i vli psiiv psss. U Bjlis bl kp f Tyskl ivi il isjæ. T kk pp lpp Si Lk på, kki s i på liv. LES MER SIDE 42 Misjs- Hjuvls l: Kjll Ov T Mhilu Allé Aski Tlf: Mbil: E-ps: D buskp k u 11 i å. Abspis k. 500,- p. å. Pill k. 50,- il ul. All hvls vø b, bli ssfi skl s il fisfø. Is sff il bl å ik 20. i å fø uivls (c. 15. i hv å) I v vs s fli sluå j Svi s ps f ih Bl li l f ssil psjk Ny Håp. Ls visby il ivi bi s f u Jsus vi, sh liv. LES MER SIDE 35 Ulsp kfs DFEFs B- uså (BUR) vli sp k-fs på Sls vb. D s fkus på å hø Gus s, øsk å sl ihsl il kfs s b- usbi. LES MER SIDE 29 E vli k væ skjøs v ll v. A Lis Hsss D uuli å slvbi l ll ssil, biblls flk. Hc Gly B s l i si, k vi. Nicls Sébsi Rch Chf D spsil f fkus på åfkyls i kis li f i. Gu il y h bl Å Ålskjæ sv f si bøk Fullsi fih Nå l h f hil. M l DFEF-v s kskj fbusls på y, f i fl sl h hø på ik å- Kisusfkyls. Nå k Ålskjæ åbp li vl l buk usu ilæiså f å usk si læ. M u kis k kkli f y læ å fih i il å lv sløv kisliv. U DFEFs Ssv på Køy h kskj så fv ik fkus på å Kisus, spsil s på bku v ås : Jsus i liv. M Å l s ikk l v sk, i ø ø bl ilhø uf il å søk Gu il fyls, vkkls kll il js. F s vill v s, s vill yyk s u Gus hå, v ik sø v å kf å. I Jhs Åpbi, kpil vs 19 ls vi: All j lsk, fs uk j; væ f ikjæ v! Til Tius skiv Pulus å:... ppuk ss il å fk uulih vsli lys lv uki fi usfyki i åvæ v. S f hy h vi pplsssv f Gu h s ss v. S ppp il Bik (8 å) Jki (5 å) h j spsil sv! Du k j l i b i, vil vli j vøs l bs j h. M b i ulyi, å i ppps vilj. S kjæli f å j å i å l pp b i. I slik øyblikk li å kjælih på lu, j å væ s. Kll j uk. I i hv kjælih bli kl, vil væ y åfkyls. I fi åli i, hv flk ikk lv 100 ps Jsus, vil væ vli ppulæ uvisi å. O li kjælih y åfkyls vil få ukkli bskj b i ih li f f Gus ik. Flk vil kv væ li lys il å i. Df j vli kkli vf Gu h fs l s lvli il DFEF i vå fllssli ih. Kjælih ikk hl b; fs åli liv. Tk: Gu vil buk ss, H vil h ss vi! F i l, j så kkli f Gus å. Tk; Gus iskuh ikk v. Hs iliv k kjælih hl vikli pp. På s i h j yp lsl å bh i Fls i liv. Å kuss if Hs åsy, lvli buskp, ikk j fk, fkisk lik. J vil vi! J ikk føy! Tus kk f å Jsus! M l vi; pp uk! S så i Sl 139, 23: Rsk Gu, kj i hj! Pøv kj i hå k, s j på fplss vi l på vihs vi. E kish i N i så lvli buskp il Gus flk vls, sh å. Vi vikli Gu k ss æ pp ss il å væ fyl v Kisus. Vi å våk pp f søs hi f vkkls Gus flk! O å fløss ikk full u fø flk yyk s u Gus hå. Fsif: Slvi Lihu Hs u Ssv på Køy. 7 uus

3 Ry Wb Akul Syspuk: Ry Wb Vi vlsi ill ik h i l. Vå v. isøy vi h, ikk fi vi ikk h ll klæ, vi ikk h å il s s h. Rå il lik fi klæ, spsil il vå b, ll hus, bil ll lik fi fiu. Chisi Ek Ri Gs Gus iks øki D lli l å fi s h s k sli s. M i fhl il s ji v Gus ih på j, h sk l vls økisk. Vls k væ il fbls ll vlsils bå f slv f Gus ih. M k så væ fi h li så y økisk, fi vs fi ikk å h li, l v il å l. D f viki vi s vå vls i vihspspkiv vi h vli y ll b y. D s uløs ppv i Gus ik i bå yssi, bbi, ihspli isj. Siusj s if vå bvls, slv klih k h fskjlli øki. Ti biblsk pisipp Ti biblsk pisipp s bl ifø v Abh (1.Ms. 14,20) l fø lv k. D f i i øy iløs fsl f Gu på hvilk fvlispisipp s bs. I 4. Ms. 18,6, så is lvi il H f Gusjs pkisk skl fu. Isl skull i i s si Gusjs f lvi skull lv. Vi s s u k å i ik ll spp, så fu hll ikk Gusykls, flk fl f. Pulus å l i si bv il ih, h si skl i s slv, fi Kisus v sl slv f ss, husk fus i v ibi fkisk v iskv. J i løs li økisk ufi f hv s ih i l, fi kl Biblsk pisipp. D hl ikk fls ll hllijøls. J sys b i f pblis il å hl lv v. M su hl på h. Al ilhø li Gu hvis vi h i liv vå il Jsus. Jsus si slv i Luk. Gi så skl bli i, ål, spp, is vfyl, skl bli i i f. I ill bø is i v ihs sl ik å il isjskivi, vil så ih pkis biblsk pisipp. Av il Gus ik? Vi h fibl fussii i l v u, ikk is viøki på vå i. Hv s hushli i Gus ih bu pp s s v is 10% il Gus iks sk. D k f kspl fls ll ih isj (hs ss DFEFs Sifls) M h livsvi s øsk å ils, ll fls s h fl ll æ slk s h vks pp i vå ih vil h fsåls f i v viøki skl ilfll Gus iks f. Ti v v vil løs fls ssi ufi vi h i vå bvls. E li sykk s vis ulih: D li 1000 hushli i vå bvls, jsisfu vil p v blivi væ c k 2 ill p hushli. D c k. 2 illi i sl fu. Hvis vi vi ø i 50 å vi sif hushli (j.si øsl å) vil i v fu i jsili åli v på k 4 ill il isj ih. (200 ill ubl v 50 å) Bø vi i ilbk il Gu v vi vi h få å fvl? Hl kl, l ss flls løf, by å i i v u j. Ds pp s vs is 10% v fu il Gus iks sk. H vlsi fi. Ny splis Chisi Ek v s fs splis i D G Buskp Ui Tbiss. Hu ifsjssvli f issj Mskv s bi f å v sks vi f bfuki il uli ø. D yki skib kiv i Møll 40, Osl. Hu bi si føs syspuk i s u. M k: Å kj Jsus I kj sø u F, i kj F u Sø s Sø vil åpb f M D hli s vi k l ss på hj. Jsus Kisus, Gus Sø bå ukj ufsåli f fls sk. I v ss k vl hl u fså ll hs pss hlih. Hv k sk væ bå s Gu, fø v F f vih, sii væ s sk, fø v jfu Mi? D vskli å fså. D s s hl u k f hlih, Gu slv. M på s i s i kj Gu. H b i lys i k k. S 1. Ti 6, 16! Gus vs hlih, ikk f hs Sø. H kj F hl u. D kj hv ij v Guli Tih. Vil vikli bli kj Gu, så b vi å å, - å bli kj Sø. Df si så Jsus: I kj F u s Sø vil åpb f. Df k vi fky, u vil s bli kj Jsus h, h bli kj Gu. M fså ikk. J på Gu, si. D kl Gu! M Jsus, fså j ikk. D s si lvli fil. D å ikk å på s Gu hvis ikk kj Jsus i. O ikk, så på vu s skp v sks ibili. D f å ku k il Jsus ll i si ilfluk hs h. H ø f ll. H iss i. D s kj Jsus Kisus, h kj F, hs ps vs. Må vi i i bli kj H s vls v si fs hlih. T il v liv s i Jsus. D i vikli pspkiv å lv f. Ps Gu Sl. 7 uus 2007

4 E kkli Rub f si f Mus Bjk. Vi Gus u i vå liv D v vli på jbb, hl il sp s i i buss sl h bvissløs sk v h ø. T å s k Rub Bjk bå å skk. P / Rub Bjk Tks f: Jh Huvi Alli, D Rub sv jbb si s bussjåfø. Sifik bl f h ulykk å ø h å s s bk ij. J ø Rub s f si, Mus Bjk, i B. D på kku. E ulykk fikk så y ppbcki f «Fi v» i f v fbø p, så å kj på h l kku å å. Vi øsk å væ s så i Bibl, h s k ilbk Jsus kk, si f. Sl f hukls D s skj ulykks sl f Rubs hukls, v hjlp v fili plii h h i v kk få ksu fløp. H h s v psssj Tikspss f Mys v bussil i Osl kjø u på bksi f å i y is. H v l ukj k i. M sl Rub bvissløs sk v h vs ø. Epå kjø h vill i Osls s Rub lå blø bvissløs på bussulv. Buss ksj i bil kk s sills fø ss i ssø pk bil, v s h, iføl l. H v så æ ø s å å k, si f, pplys sø h b h 35 ps susff il hj. Kppspu v i 35 puls lå på 185 i fl uk. Nl på høy hå slu hl å vks, fl hv v. E hlv å s vks u ij. D v fskkkli å s h, h lå i spi, hj sl, fll Mus. E «skll» H k, Slvi, føs h i å «skll», hv v l Rub ilbk. Mus husk kk jbæfs i h hj. Rub h kjø i ullsl f lhj h b, skull sy f s sø s v full hls. D fs vi å skj, si h. J husk j v på jbæfs, ikk, sky Rub i. H h s, sv fl i hukls husk ii føs hlv å vfll. D v vl føs j k på Suås hukls by å fu ij, si h. Fs h h pbl å kj ij sk h kj ili, v på biskll h h l. M h ylivis ikk l h. D s skj Rub ku lik j h. D j sk iykk. D h væ uli flik il å bck h pp bsøk hils, f 72 sjåfø f N fikk h kysllvs lykk-øski, sky f i. E u Flk s v b f Rub i 2004 bli bis å ff h. H k å p, s u i s slv. L s h h få lvli hjsk h i bs fll k il å si i ullsl. D l Gu s h j uli, f. H husk Rub f føs i. H ku ikk spis, ikk skk y v hj v øl. Al å læs på y. J h vl i u å j b, si Rub, si føls li ufi. Ikk l så slvfølli l, l h il. Mus, s h is s pik si 1985, fll h li h pplv li bø-ffsiv f s si fili. I ivju VG i 2004 s h føl: «Flk h væ fsisk. Tuslls sk, i l, h b sj s f Rub. J is s vlis f D Fi Evlisk Fsli i N, h få bskj fbø v hl l i Mxic, Bsil, USA, Clbi N». N fu hj vå s slb. Flk i s li. Vi v i så bsky sfæ ikk h ulih il å å ss. Slik pplvs i ll fll. Flk ku spø i i: «Hv hl u»? M vi h j ikk liv. Vi Gus i hs busiss å pss på si i. D hvil vi i, fll Mus, s hl bviss h vl å ikk spø «hvf». Nå u jø, k, h. E vi f usvis Bå h Rub f il flk i Bibl s ikk v så vllykk, liv s ksf. M Gu ki il å buk hls il æ f si v, kklu Mus, fø h føy il spøsål: Hv skl Gu få vis si u vi li k i siusj vi få buk f hs u? Slv h vi få væ vi f usvis v sk, kk vi Gu f. Rub føy h h få y ø. H hø åli på si fø vfll skj, i på v b hull på si hlv øflipp. Nå h h fs f slbill ilfs. D u påkl b fs hj hs fl, s fly h i i lilih. H h fs håp å få føk på y. D vil j føl fi. D ku væ kjk å ffly s å vil hv vil, si h.. 7 uus

5 Øysi Øshus i ø. Ofø Kjll Avi Svs bl j fbø f, hv v øl Yv Eiks l Ry Wb. Åpisø: - Ovsky ll i pbl f Jsus? M fhv fl s j hl Ssv. H s vi l v s i svk. ufyll. F h lli væ ks viki å h Jsus i i hvsliv. Ikk b vi si Jsus b l ii, vi lv H. Ry pk vi på øvih v å bli fø på y. Jsus i liv, s ikk liiøs øvls; hl ikk j k, H k. I Jhs 1, 12 ls vi vi h il å bli Gus b. Slv liv vi h lv h si l, si sy, llikvl håp. Jsus k f å jpp usfhl. Jsus ø f ss på Gl, s, få y liv. D k væ uf å fil, f vik f kl. M s ø H, s pp H. V sås spi v Gu i hj, Jsus bli i liv. H ikk l b fbil, H bli i liv. Vi bli fø på y! E hil hvål f? Mål f Gu å pp fhl ll H. Du v s Jsus. I y s vil påvik ss vi ø ss ifsj. Oivls påvik ss, s f ppksh i, f. Di ppksh å ikk væ på fjll, ufi filsi. Evli hl håp, Gus kf, vkkls, f. Jsus øsk å f j si. M pbl i, l sss i k bli så ki vsky Jsus. D s kf iv. Nå i pss s på f, å j fi s å væ l, i bil, i kjll. Må få p u i ilbls il Gu, fkus bli fly f slv v il Jsus. Jsus ikk l b f ss, h i ss Jsus i liv. H isplk. D hl kf! O vi å få kf s sø iv- Ps Ry Wb l uf svs : Jsus i liv i åpisø. H ul hvis vi lv isisk liv, vil vi li pplv Gus kf. Jsus bl slv Å f å ø sks bhv! Ssv / åpisø: Tks f: Lif F Svs KARMØY: Yv Eiks, l f hvki f DFEFs Ssv, ku øsk cik 1000 ilhø vlk il åpisø i Åkhll. Fø vlks h ll s svk Mus Ps i spiss ps s på yppli vis fl s. Tisj øsk fø Kjll Avi Svs ll vlk fhv i si hils kjpfl : Jsus i liv. S fø j å h j ø pi ps, s k, i kpisss fl. M j h f s sø. Ks k i b, j Gus b sø l. Sviu Hølbkk, kj f Nic Ts ppvks på Sævlsvik, bk fsli yli s. H s så u s k A Chi. Øysi Øshus ful pp isj, hv h i v v s ikk b si fjås sv. Ry Wb l i ø Jsus, i liv. H fhv us; Jsus, i liv, å bli Ry Wb uf fsli il å l Jsus, i liv p hv vå. Syøv As v i fls ø, s sl v fl li.. 7 uus 2007

6 A Chi Sviu Hølbkk i vkk us. ls, ll så bli sv i kf. M Gus å sø l; Gus liv fyll ss hvis vi åp pp i. I R 8, ls vi bl f så s ivs v Gus å, Gus b. J håp u h lsl i liv skl påvik sk, lv Gus vilj. Hvis vi lv æ H, Jsus, vil vi vl i fhl il hv vå. Vi h ll ufi i fhl il påviki s ø ss, Jsus h k kf, D Hlli Å. Gj hl vi h bi i : Hvilk påviki h j? Hv DFEFs Ssv fikk vli psski f TV vis. Husus Avis ku bl if så s 10 il sk vil væ i sli i løp v uk. KARMØY: D v vl li vv, høy bsøksll. M il s v fkisk v sk i ll j uk. Vli psiiv v bppl på Åk Usskl s sl v 200 b. Gysl v æs h j j liv i? Hv j kj f? Hv si b? Hv h u j liv i? Hvilk vl h u? E skl vi så f Gus spøsål k il å påvik ss f ll vih. 1. Hv j u i sø Jsus? 2. Hv h u j ulih, ssus j v ; hv j u liv i? Hv h u pii? Du vil bli lø hv u lv u Jsusliv! H h slv il ppv i si ik. Du skp hsik, hsik å h fhl il Gu. H h skp, fls f u skull lv H. I Efs 5, 17 så å kj Gus vilj. V u hv s Gus vilj, bli u ikk så l fvi påvik v i i. M væ ikk pp v l s vil kvl. Fkus på Gus å b i, Gu vil buk il å fvl sk. P si i v si bv Gu h i ss l s j il liv usfyk. Du h få Jsusliv, skp i H il å ufø Hs vk. I vslui v ø uf Wb fsli il å søk Gu. Så l ås i i il å k i på b ij. Fl v Gus k i si liv søk fbø. hl sp v flk på bø, v juiø i vsibyl u! KARMØY: D ksli bsøk! Oså ks i Åk Kik v ppulæ ilk, iss sl f s publiku ø i hll. Slvi Lihu Ms Ps/ Cill Iv Hs h ks h. Tl k i i kllk (b u hl uf). Av iss å k il Sy, k v isjsff på lø s å il øih s uif i fbils sv. lfs Sjøskvulp hlllujsi Ssv / på Elis: Tks f: Lif F Svs føy j vi ff b i Elis, fsbu skip s li is i hv i Åkh. E kvl v si s u fslspp-hl il P Sils, v s lvs uv s i. Hlivis lå bå y føy. D vli føy Ssv. Gu Hushv f S kk f s usikk. - D føs s i føs ø v hl spsil f, u hl sv v bi fsisk, si h. Å Jhss, f il isjæ T Jhss, pplv høypuk. - J sys bibli il Bj v fl, Gs l f, Eul Mis v vli b, si h. Oså Rhil Kihl fikk vli y u v l il Mis pplv s il Fi A Luvås i s ø s spsill. På bil s vi f vs: Rkl Hlv Røsk, Fi Klpp, H Mi Hl, Hl Elv, P Ail Bi Wiby, Th Nils, Rhil Kihl, Tui Bi, A Bi Nils, Bi Å Jhss, Gu Hushv, Hl Kjllu Ashi. Ru 40 DFEF-v v il sjøs u ås Ssv. D sks s b på f fikk vsk bsøk v Eul Mis. D h ikk så y iv å bk, sys s h å kikfi. - Kskj v li åli viki, hl, si hu. All b i Elis føy sv, bå ili åli. Slvs fskvl v Eul Mis fu b, s så js pis på.. 7 uus

7 På k i bø f DFEF N Hl fsli fl på k i bø u fhli på Ssv. Mi i skslis fl Å v fsli, ubuskp bl y bl uli å søk H. Ssv / fhli: Tks f: Lif F Svs KARMØY: Yv Eiks, l f hvki f Ssv øsk cik 80 ps f DFEF vlk il fhlisø på S. H hils f Sl 118, 25 fø MHU-l Kjll T k v ikf. På yi å ps h sy f, v s v ø il iss. Hl Elv, Misjs- hjskæ v føs u pssj v MHUs åspp skp. H l ks ykk på isjsbi, s s i i psiiv. Bl kk h f Swzil, s pplv psiiv vks i isjæ v u i js å. I fhl il hjbi uyk skæ bkyi f fl v ih s sli i løp v k i å l viksh hvis ikk pplv vkkls ll få hjlp. Fsli kj åspp. Rskp bl j pp usku på k , skull li væ lv. E ksk i Spbk Pluss på k bl ikk i skp. På ikssi k i k i å fø il MHUs bi. M kk væ kll på uifssi bl ikk usku så s s fyk. Rskp bl kj. I fhl il Sifls å li ppyi il i fhl il ilbkbli v lå s i il ih. Bjø Ols h k jøls Bi Gis, s i 1999, i fbils Tulv fikk fi lå s ikk skull bls ilbk fø 10 å. All is pp skp bl ikk jå f u fhli. Rpp skp bl ils lsø ul il s v spsil iss. Rub V påpk fl v pp ihl psiiv p, vis bl il Ovlis pp. D vis øki i lk på li i 2006, øki s så h fs i Av sk v ikk sp på p. Fsli kj fsl il fllsbi. F ps v v skl fs å il fllsbi, 10 ps v sisk v, 20 ps v v il isjskl v ssilsku bls i 300 k p ihsl. Kjll T h så ii i fhl il sisk v. D fl å si DFEF Sifls h få sisk v, MHU øsk å blys ulih flk h il å ivs v si ik i i Gus ik. Fl h k il iissk. Ry Wb v psiiv å løf f ulih il å i sisk v il Sifls. H øsk ll DFEF-v bu ppfs il å l ij 10 ps v v il isj ih. Sk jl i ilhø DFEF s så på Sifls. Bjø Ols uf fsli il å usøk hv s j ihsby lkl i fhl il iskp. Nå i bvls ku lkl i Tsl, lls lkl ih s i. M hv ih? I bl ss cik 20 ih s æs å vil få kjpufi å fs if. Hv i lkl hvis ø u? E l su på hv s skl skj? I 13 il 14 lkl juisk i v sifls. Kjll T vull ik f lkl s bl sl, ku å i i f il hjlp f s sli. F øyblikk h ikk sifls fi il k å i i fhl il å ss på s s sli. Ri Gs f Bl H ppf ih il å l kl vk s fll hv s skj hvis viksh skull pphø. Hl Elv l så vk på iskp v lkl i DFEF k i i yi f. Bjø Ols vslu skvs hjsukk. Lkl vå å ikk så s u v fis vkkls, kskj vi å jø i på å f å fyll hus. E h h bø k buskp i u s bl y. S sul v, fl hl fsli på k i bø il Gu. Misku v ss vå H! Bø ikk på lsl vkkls. Sk u fi på skslis jl ii Sy Biblisiu. Syl Tbjø Lh buk li i på å vkl siusj u ksilli, ku bkf Ri Gs s i fi ps s li l f biblskl. Ri Gs ku i si il ps fl y spk v skl. Bl bli y v l s ps: Sy Biblskl I. H uyk bkyi v ku fåll v ås søk k f DFEF, lys fyls i fhl il vå ii s DFEF-v. Kskj ih ku l il søi f å ppu u il å søk s il Sy? I i fv vil biblskl så bi f å ky sk bå il lklih ilby kvlsbiblskl. I slu v kb bli bl slik ilbu på Køy, hv Flk S vil fky. Gs ppu så fl flk ih il å bli søp s hv å i si sø il skl. Tilslu bl ø f s Ssv vslø, ikk uv h Sls Cpi ivi v. Hvis ikk k ibyls il 2009, vil sv høys ssyli så bli h. U vul bl så ukk f Fillfi Hfs h bli l v DFEF, ili væ ky il Pisbvls. På k f Gu: - Rklv fø il fhlisl Ku 19 v 57 ih v ps u lsøl v Ssv på Køy. Ov hlvp v fø k f Køy, hv Klipp Vvå sil 8-9 ps. KARMØY: Fl v ih s v ps sil ikk ps f lskp, v bvlss søs ih v ikk ps. Misjs- hjuvls l Kjll T øsk ikk å vis lv fø. - Vi h ikk is ll ih s v ps, i ll iki. Slvs øsk j fl ih v ils sø sj i fhl il DFEFs fllsbi. Dlls v iili på s ivå s pli. Dssu h vi ikk s sk s skp sj i å. D i å ili vk hv vi øsk å pp sø sk pisipill spøsål hv å, sii s vl. I å bl f vli åsøsk ifsjssk. D bl sj i v iss sk si v. D føvi føs j h pplv fhlisø s på k i bø, si T. I fj bl fsl y li s, s kskj i i å ss på s b. - MHU v skuff v sk bl s i fj. D v fb v uvl høi u i ih. Av sv vi fikk i v b iv. Df bl vi vsk v vk på lsø i fj. J li vill væ psiiv f ihs sj i fhl il fllsbi vil så sj i fhl il vk s bli j i fhlisl. Ds sk fb i ih fø bhli u fhli vil vi så få vilisi v fhli. Så li vil vi pp ij v s li, si T. H sp sk k væ å skp sø sj jø fhlisl kiv. - S s j sj k å MHU h sk s sj, vi bl så i fj. E li vil så bi il sk s bhls i lklih l b fb il fhli. MHU f hv å vlui v lsø ssv. D vil vi bl s på MHUs åspp pssj v. Vi h buk s l j fl å å, på i å jø pp lsvli fkus li på pssj. Ns å j så vi h sø sk s skl s pp. Dssu vl, pli f å skp sø sj, slu T.. 7 uus

8 Ssv på Køy BIBELTIME TORSDAG: G Tbiss l vli vkk filis ll i s sfu, k hv y viki Jsus i i fililiv vil bli i i vi lv i. BIBELTIME TORSDAG: D v bsøk bå s f u bibli. H s vi usi v fsli. Cik 450 v ils fi. OLAV DAHL: Kjk v Olv Dhl v ilbk s l u Ssv. H l i bibli på f v : Jsus i l i liv. KVELDSMØTE TORSDAG: T Låk, Bi Kpvik l ø s, hv Ri Gs l Gus. I bku s vi Mus Ps, s j kjpjbb s usikkl. FAMILIEMØTE: E usi v s fsli. D v å i sø bløp i kllk, s uvk ikk il I J A Låks isjsbi fi b i Ai. FAMILIEMØTE: D ip ylliks il Tkjll Hlvs fu ikk så b. H kl ikk å sikk kiv j vbll v J Å Skuls h, u å spkk bll. Kskj h få il s? BARNA I SENTRUM: Fsisk v å pplv sp kpsi på b juippl. Hbbykivi ikk f kvisi ll føs! Til s 250 b v i, hli bsfl fikk væ på ø. FAMILIEMØTE: Kisi Miu, s pisss l ø, s v huøfyl vi pplvls. MISJONÆRENE: All s v hj v DFEFs isjæ lk i plsl på lø. D bl l v Bjø Ols (il høy), lls s vi f vs: J Bj Ai Skøvj, H Mi Hl, Bhil Ei Bkk, Vi Kjsi As, Ri Høil, Ev Gi Sl. U sli fikk cik 350 fø hø isjæs vik s ø f fi. HØYTIDSMØTE: Fi A Luvås l Gus, hv h k sp ilhø v f Jsus, i liv il Kisus, vå liv. HØYTIDSMØTE: Øysi Øshus f v b, fsli på v 500 lk u fsåli.. 7 uus

9 Cik 25 ps v ø pp il åsø. BUR ss på sp kfs! Eli Dhl v sy u BURs åsø på Åk Usskl. J Å Skul, Bi Kisis, v psiiv il il lv BUR vill jø si ys f å fi ly i vk s å i. H lv så BUR vil hv s lskp i fhl il høisuks ubils v flls vk f upp. Hv l skl DFEFs B- uså skk s i fhl il å ppå ifssø f s? D v v vikis spøsål s bl pp u BURs åsø u Ssv. Ssv / BURs åsø: Tks f: Lif F Svs KARMØY: 25 b- usbi f 12 ih v ø f på B- usås åsø på Åk Usskl. Eli Dhl bl vl s sy, Willy Ryh M Ols (ll f Klipp Vvå) bl s f. J Å Skul, syl f BUR, ps sys åspp f H kk f fl psiiv i. Bl bl 10 åi øp på Usfsivl på Sls i T-wk s s sl i fj hl 52 lk, hv fl bl fls. D v i k il pp s bl si kj. Rskp, s bl ps v iissjsskæ Vi Tjsl bl så kj, slv viss usku på k. BUR kjøp s i 2006 i i T ppl f Pisbvls ilsku på k E hi ilh il å l ll lk/hjlpil i fbils Bs Ssv bl så kjøp i il k Psiiv så BUR sø D G Buskp ilsku på hl k. Føs u j v BURs bisp f 2007 k sj bl fø. Vk f ilskusi il fivilli issj si i bvls, BUR å i løp v s sklå få på plss y vk il ll b-, jui usupp i DFEF. Akku jø hv kl upp bli slvsi isk ikk l så u lskp i fsli. Skul ku fll høisuks på vi u il ih, i k v v s k. Ri Gs, ps i Bl H b- usupp ikk ku h vk s s ihs vk il si. Vksi f upp å s pp på ihsø. J spø slv ikk BUR bø h i b i fhl il hv l villi il å å f å økisk sø. Hl Nup, ihsbi f Klipp Vvå påpk vul høisuks så å ss ihslls i hv kl ih. Slv kl upp å vk slv, psiiv iss ppus il å få kjls f ih. M Hll, ps i Si Msh vå fsli slik i bli s bhus, hv sy h sv f slv hus, hv upp slvsi ku lå plss. D påvik sk vå k hv ih. Df å s pp i ih, BUR å s hv vk k s ihs visj k. Fl k så i fhl il libi il DFEF. All lis s v ps ku l sp kpsi, spsil Ov fikk y s f fbls jføi v si li. På Sls sli ll, k f kskj løsi på v ufi li i å i kull b- usl ili i plli v li. Hjskjæ v å hø ps fll hs ih ikk ku s flk på li, si ih ikk vill kk livif il l s å is s. Bjø Ols, ps i Kisi Mih, Hl, k hjsukk vf lls v ih håp ikk v s v vli ppfi. Libi uli byisfull f ll s l, ihsl å ss l på å s b u på li. J Å Skul uf b- usbi il å bvissjø ihsl på fls s bli fls, bs s fø fyll 18 å. Hvssi bø f skj bl u. Fl v BURs l s på vl, hv Ås Mi Tjsl, Sl Ml Eli Myh, Bi Spi sil il jvl bl vl i f y ås pi. K Gis sil ikk il jvl bl s v I Mæl, usbi f Ebs Skushv. S vl bl Aik Lil, Si Msh Svi Kå Dhl, Klipp Vvå vl J Å Skul ls pp sys pp f i f å, s Ts Hf A Kisi Bss s ikk u v sy. Osy Eli Dhl uyk s bkyi v hv få s lk u åsø, u k pp i hv bsøk k s pp. Kskj i å l åsø ili i uk s å? Sp v så å hø B- usbikfs på Sls 9. il 11. vb. Ali ili h BUR ss så y il på slik kfs, s h sp p, l vskif: Å hø Gus s! (M if kfs s i bl). 7 uus

10 Eul Mis l v hv æ vi Jsu jks. I vslui v ø bl buskp sfs ubuskp yi. Kjll Av Tlås b f yi. Svk s f ih v fs i ll ø. Fkus på Jsu jks: S fsø sl v 1500! Jsus k s ij, v Eul Mis kl buskp i s fsø på f. Hll v l sppfull v sk, s fikk hø ki buskp. Ssv / Eul Mis: Tks f: Lif F Svs KARMØY: Flk sø il i hpll f å hø Eul Mis i Åkhll. Ti iu fø ø s v full flk sil s ls v uf hll f å få s s skj. O hvilk fsø! Evi Lu, ls f Skushv l ø på yppli vis v i il fkyls. S usikk ll fhv, v bæ kf i ø ø. D kvl v Syøv As Svk s lk yli s. Eul Mis, kj s sk l v Å il å l v Jsu jks. M kf vbvisi b h f si b buskp. I ili kk h f kl vs f Mus 24. Vs 27: F s ly å u f øs ski lik il vs, såls skl Msksøs k væ. Vs 43: M skl I vi s husb viss i hvilk vk yv k, vil h våk... Vs 5: M i på lø p: S, bu k! å h i ø! H pk li på fskjll på biblsk skli pfi, fø h ps sy f Mss Vls. E biblsk pfi ufli, s pfi f sk å pøvs. B å s s I 1937 v kis b i pisih i Mss s k kli pfi. D bl skv v Mi As, fl lsb i ih i vi il Avi Kils. E b is s pp i ø k føl buskp: Nå lj k pp f sjø, ls skkys vil sk by å skj Jsus k ij. Fl i fsli slik øv ikk h i ffli ø å jø b vk s s. I ll fls ljslskp i ls kys. N j søs ljsj i v. Kjæ v, hv å h ikk jå b, s bl ffli b å s s. M vi k i s pfi h k h å i ppfyllls. D pfi fikk j v l, ufyki i Vls i J fky i høyss i El Kik ø k l kvi vill p. Hu h h sy s hv s vill skj fø Jsus k ij fø j vski vil by u. Hvis Å i, vill hu j j skull f u ki. J skv lyi sy, l b. I 1993 y j så pp på k i, s j y i skuff, fll sy u. J ls ij bli fæl, f v i bskv h ll å i ppfyllls. Ij bli j il å ls pp f. Hu fkl hu så sy si uli øy, s k. F s skyl h j l pp sy i l. D føs blk: Lik fø Jsus kj lv by lus, v i vspi s li fø h h. D v f, f kj il å v i i. I fspi v vusi i l, så i N, ikkj føbu hll å kj. D j vski kj il å s på i å s i h v- få uv hl. D kj il å ppså i luk hli u sisykk bl kisflk. Ei fåfll få s lv kis bl i kis. Kis kj ikkj il å v åp f sk fkyi lik fø Jsus kj. Di vil ikkj s fø i i høy sy å, lv vliu, b bi. I s kj i su; Lukkkis. D jl å bli vllukk. D jl å å f. D jl ill, i s Gu li h lv ss på å. Kykj, bhus fikykjlkl v i i. I s f fkyi vi h v v il j sj- s å pp si ks fylj Jsus- v uhli, kus kulu s vk kykj, bhus lkl skull v vkkls, ø bsø. D kj il å skj i sk lik fø Jsus kj, ulukk by lus v ss, flk kj il å sv i si å. D å på lppløsi: D bli i lppløysi s l N li h pplv k il. Flk vil lv s if u å v if ( v i 1968, u ikkj bp sbu fs på i. E.M.). Uiskp fø kskp uuskp i kskp kj il å bli ul, i kj il å uskyl på ll hl. D kj il il å sik s i i kis kis, vi ull f - så sy u. Lik fø Jsus kj, kj il å bli TV-sk s li il h pplv. TV- kj il å bli full v vl, i vl så us kj il å læ flk å y øylj kv, bli uy i vå. Flk kj il å. D bli ikkj i ilb på TV, v full v ilb (h så fli kl lli i 1968.E.M.). D kj il å bli kku s vi h på i, k i i ssj, kj il å fylls vl. Flk kj il å h s uhli- i vs sc v øyli v kv, kj il å spi s i sfu. På TV kj il å bli vis slivsc. Di s ii i s føå i i kskp kj il å bli vis på skj.. 7 uus

11 Gulsj Du i Bhil Aås Kisi Ibis uls vl vså bulup (Vi i yif ilkyi il DFEF D G Buskp is hl å.) Ikk s li sl v å ppiv u fsø på f. DFEF Fillfi, Hfs li ih i Fik c 20 l. Mihs byisss, vs. fsbli lilih Fillfi il ls f ppussi bå ivi uvi. (D v i 1968, ps vi h pf s fby sls.e.m.). Då s l : - D kj il å skj, u få sjå. All i h h fø, kj il å bys, bli vis s usøl f u vå. D j l: Flk få fi l kj il å søy il Eup. (I 1968 h vi ikkj ivi.e.m.) Di kj så il Skivi N. D v såpss v i flk kj il å islik i v h i. Di bli hs slik s jø fø ki. Då ål f vå sy å. (E ps på ivi. E fs ikkj å.e.m.) Då søy å på l. E få ikkj sjå, u få sjå. Då plusl kj Jsus, 3. vski by lus. D v i k ki (h fkk sjå ). Al v ki h pplv fø, b lik i fhl il, kj il å vslu bb. Luf kj il å bli fui slik i ikkj k pus i. D kj v fli ki: Aik, Jp, Ausli- i ik l. V kj il å v øyl. M k ikkj yk i på j. Rsul v b i lvi v. O lvi få i ik l vil fsøk å ø il i fi l, i v lik h ss s v i å i i. E så l ikkj få sjå, å i i å u il si. E h få få Gu. Ii v si s Bibl fl. Sjå Åpbi 6 uv. M s h få si sy iljv h Jsus il Fls H, y. Mis pk på fl v iss pfi v ppfyl, fø h ikk i på sl biblsk pfi. L ykk på Isls ll U f Luks 21, 29 ikk h i på Isls ll i i. J k ikk l u å k i på Isl. Fik i skifs sybl på jøflk, på Isl. E 2000 å i lflykih, hv v sp bl ll flk, bl ij sl. E fylys skull blik, jø fikk si l ilbk, vsl Jsus s k ij. L ss b f Isl i iss! Gus ik vikli k æ! Nå ikk i il å sv, il å væ våk. D, hvi buk, vi skl å u ø vå bu. D li s s by v, j å fky il kisflk. Nå å vi vlis, bi; i Gu å fi f sk flk. Må Gu vikli vkk ss pp, slik vi f å ø H. U f skifs i Luks Mus ikk Mis vi i på ll æ s spi u, ll sj s h få si fih. H l øklisk, lsk, uviskpli ssil. T på åsuyls H kk så f psiiv pfi: J på åsuyls i i. J, skl bli vskli, så i Apsls Gji Gu vil uy v si Å v ll kjø. D skl skj i sis... Nå i i f å k kf f Hil. Gu s i 2007 s i fu i. Fø vslui kk h f kl sikk f Mus 24. Ly (v. 27) fll ss f s å bv s. Tyv (v. 43) k il hus, hj. Du å ikk h i i i, l Å fyll. Hvis ikk vil u bli føv u h. Bu (v. 26) på h. E u? E u i i liv? Jsus k s vil ili. H uf fsli, v fsisk sku å s huvis v sk is s f å yyk s påkll H f fyls vkkls i liv v vå l. På kyss vs: Tks: Tj Gs F: Ri Gs HAMMERFEST: På ss v bs ssus, øsk vi å ss ffsiv så l vi i s il. Hu hø så byi, s viki skp il. D lilih k å væ ispibl f klps l. fili s vil k pp f k l. l pi hjlp ss i ihs bi. Vi øsk å s u li ppp hjlp hå f bø søs s h i lys il å bi k h pp i Hfs. Slvi Lihu Hs hl fl ks på Ssv på Køy. D v ks vli bl fil på k, v lv å, v yki is. Nå få u y ulih il å hø Slvi Sø 16. sp. kl bli ks Slvi Lihu Hs i Bøl Kuluhus Bill/if: Abi vil bså i bl. ski, flisli, lk, ølbi sv. Hvis u iss i å ilbi uk l. f uus uv h i Hfs, u hjli vlk. Vi så f is pphl. O u øsk å sø, ikk h ulih å is, k u slvfølli bi så økisk. Fillfis ku : (k. Oppussi ) Øk u if. Kk Tj. Mb Vlk il Hfs! Mvh. fs Tj Gs (Husk: D lik k vi f Køy il Bøl, s f Bøl il Køy!) JUBILEUMSTUR TIL ISRAEL s 2008 Bli G Øysi Øshus på uflli u il biblsk hisisk s. Vi vlsi Isl (60 å) b f f Jusl. Ri få ils p. Ss pålis f u 3.sb. SHALOM. 7 uus

12 Ikk i pp kp fisls J skl å li kk i på hv u k vi si v fisls. E økklvs i uvisi Efs 4, 27: O i ikk jvl. PREKENEN / Si v fisls T Jhs, isjæ i Thil Vi k lv i si v sy hvis vi ikk l jvl få i k vå. Djvl hll ikk u h v hv h på slu å k få ss il å fll. O fi vi sk, s lv i fll v, l vi h l påvik ss. Bkjls Bkj i sy f Gu, i ilfll så vf sk. Væ åp hv u sli vl lli å v f i sy. Hvis u h j sy, så slvfølli viki å å il ps b ilivls. Hvis u b h sy i i k, ll u h l hli, fi j v v s kjø u k bkj f. D jø l å ikk fll i s sy ij. J vil j bfl å h. D ps s u h lssi sl s u k så il skp vf. Væ bviss på fi vli lu lisi H v i svk si buk si lis il å vb. Nå h h kl å få i i v si fll k h kll, u k bli fi ikk l sy væ H i liv i! Væ bviss på fisls k vis Sy ikk s plusli k vsk v s ly f kl hil, by u v f k. S u v kskj b kl v bk s u så på s u vl li l v. Li li by fsi å ull u bl fis il å s. D fø kskj il u by å søk på i pfi u h fl f jvls lisi p? Nå u h i fisls ipss i i liv vil l fs å vi. M pp f s bli lu v fi, bli f øff kp å pp ij sy s bli bå. Df viki å væ på vk v å k il f fø l u i sy. Mi Luh s : Du k ikk hi ful i å fly v i h, u k hi i å by. D s å vi bli fis; vi k ll pplv å bli fis, hv jø vi å fisls k? Dvl vi v, by fsilli ll fsi å ks u, ll vi il f v å ikk l fs s i vå si? 1. Så k - høs hli. 1. Så hli - høs v. 1. Så v - høs kk. Gå i s å! Nå u bli fis, fi u hv s s jø. Hvis i pbl å bkskk, k u by å skk psiiv ps is. Bli u fis il å h, vlsi. E u slvli, fi u k øs. D Biblsk pisipp! Efs 4,28: D s sjl, å ikk sjl l, hll bi jø si h, så h k h å i il s! L ikk ffø v v! Vi k l by å k føl: ll jø j, s u, hvf skl ikk j ku få pplv? D vs sy føs sk, h ffli bi sk. Sy fø li il, fø lli il kskvs s ikk. Sy k il fø i i visk ils u ulisk på l siusj f å skjul i sy. Djvl k så f si: D f, u fj. M u fj li å fll i sy, i hll f! D lø s få u v Gus fsisk pl f i liv, kskvs k væ fl. D Gu fø Isls flk u v øk h fls y v Eyp i s. D h væ uyk i å b i f l f u. På u v uykkls viss ikk så y Jkbs Gu, s Gu. D k f i bl pøv på fskjlli å i øk. Gu å få Eyp u v f ku k i i løf s Gu h f. På å h vi på s vis. Vi b, åli l, i f l fi Gus lv bli fks. D v påvik ss il å bli slv u sy, vi il bli v. M vi å få Eyp u v ss slik vi k i liv løf s Gu h f ss. Buk Gus s sv O sh sh s fi! Buk flii å u bli fis! Sv s l v usi i Efs 6 s psvåp, s bsky vi ss. Gå sisk il vks f å uå å fll M 5,29f: O i høy øy lkk il sy, så iv u ks f! D b f å is v i l, hl i l kss i hlv. 30 O i høy hå lkk il sy, så h v ks f! F b f å is v i l, hl i l k il hlv. J ikk Jsus bksvli l, h v v b å jø sisk f å uå å sy, å hv i hlv. F å i kk kspl: Hvis TV- fis il å buk i f hv bli fyl ss søppl; ks u. F b å ikk h TV k il hil, å BUAK vb å hø Gus s sls k il hlv TV. J å b l il j ikk s v TV, v kspl, j llikvl k få så s k v kl, så y å å så sisk il vks. Ls fl pk uvisissi v T på: Kis Kuff Ps Kå Skul Mi Als B Ov My Vi Kluss Lcy y i å E l f ls, ps, fs hvl. E li u il bl f u.. 7 uus

13 Ssv / SOMMU: Tks f: Lif F Svs Lvss Si Luvås k f Skushv fikk ilbkli f å l lvs på. - U fy fls! Tisj v u s ø Gu il fls fyls u SOMMU, us ppl u Ssv. Bi Wls Jui l ispi kul il u., T V, f bll i. v p h iyk kvil k søspbibl, s. u s G å i f vikil,bø å M Gu hsil. Duyy v b us u sk u l bk i hvs vi i i G s i i li R su f fyll ki, J k å, jø : KOM. Du liv, å bv f å Bibl få il skj si b pl i sus, s. N Gus, vi, Gus J. M vå u ls ls v si il hv s Hlli Å u b få fy i fhl f GPå li, lvil skj k vl. pbll v vå liv. l u Gu i u li v hj i vl, s v, s i i li l D li, j svi bis s kskvj s bøh b u u i f D. k iv hv Jsus vil h ipuivls k li u. M hl i! ipulskvs v jø N f u ks? Vl vikil ps. s Jui, l ø s W vl sj i u kj Bi i u k i h u p l ispi s if. J h h væ N u 12, 1-2 fkyvi s f vl M s å s pl hv s- -sv kisb f R U : 0 ps i lv u. u lv ih s: J KARMØYu S 0 1, v u h G il åg hl i Olsb l vi Gu h ff vil ø ijsus, liv, bikp v p. E pl! Du sk vs ls u s psiiv. H ll fls i s u. h f i liv. I k, Diss l skj vs hv sj s i h j v li l l l li p b i ikk skl vi ilsku åli li fv l vi v v. Vi skl b følls u ikk ku f i skl ilvhs v j il l il v v p, s så på Wls Gu i hhl k v li fvl. il s. Tl Bik il å i s v vå b sy v vli flif- b b Jui k u vå bli v li k k T u p. busk v h l s å P. 7 uus i vil by å, sj ifls. Nå ub f Jsusl, i li ls v s, b Gu v ls Guu u lv sløvjll. biu å. Hvis i fsk hv s, ujø u s f Jsåu u ls Guk M Jsus vil flk Gus fyl v vl s u vil vilj. il å u uf i lu I vs s u søk Wl li vl. fbø H s vi v cik 250 u på sskvl. Ovsku il isj U h hl pp på Køy lkl uski h l l il f ll skull ivs. på il 450 Al f 150 KARMØY: slk på u u å f. ks p ff ilk så Nå v ik li å, i is s ø v l v v ik ll. A Blå Ks s si på s, i Åkh v hv u v bs f å. Tåi ks s på ks i l. sff Fu u uv l p p kvl, v l us i i. å kivi p så i h sk U v li li, h s i v l vis b på vi li fihju f. Ovsku k sbi k il isj li ik i Ai. vl v På fsk hv sl, ks i u i pss Dv b C vl k. G Asu l f ø v 150 u s. f å få Bjø Ths Bvi, slis i Cpss, vis y spilll u ks i usl på f. 25

14 Å væ vi i Jsu kf U / li på Sls: Tks: J Å Skul F: Si Dhl Pisbuskp bl fky på sillfi, kffull å på Tli på Sls. KARMØY: Sikk f uvisi på Tli v: Fls vskp Gu, åsåp hlbls. U / li på Sls: All lk l sl på Slss ppulæ hpppu. Tks: T Søy F: Si Dhl SOLSTRAND: Ov 100 åi l v sl il Tli 28. jui 2. juli. D li hv bli vli ppulæ sl lk ikk b f Søl, k f Sv, Køy Msh. på, f hv sk. Fbllv E ypisk v slvs ppulæ. M Tåi bli vkk 8.15 (l så kivi s lufvæf ili sys viss ). Nå skyi, iilf, busksss skl sis så å l kli, bi, hpppu s ø u v vsp. Hlivis bl ikk s slik kk fks s øvi y iøs u ikk så kivi. M kj s hv v Bibli hll. kl. 10:00. li s y Of b Høy si T Chll. D bl l u 0 v - U i kl ppv i fbils ikk P. i lli høy s p f bibli il. All kj v ll, b u lil å væ i Sls på sul. Mi. P v upåklli: Kjøkk, kylli, i b s ll sku v i ls pizz. J på u fskjlli ppv s fikk kjøkk h ylivis fu løp v. Hv å hv åi lik. Oså u v s fi på sls hip lsåli v si kj f kku s u- kv høy sul s. H skull. T vik vli ikl ll fb i jbø, sø f ikk så s, s hkisk li fl uf. D v ppulæ p. høy i u ikk skiv ilk s vikli fikk huø på pp i siusj. På E li su kvls likvl bl l u p å bøø. H v il s h kl - v lli å ø pp. Vi h fivi. sl s s p. F ks hlvi på ss fø kvlsø b pl v p å h H f ss vi i iv D v å bhl l. f ø, f J Å Skul M l fikk kl s v lips, f øl y i. usikkl. D vis s i ø vi bl bøhø. kmi på v s D v så å si i u på ivi s ku l. 7 uus 2007 Guk i ll uvisi v vskp Gu. I byls v Gu i Es h s A. D v v h fllsskp! D vskp å jpp v Jsu ø ppsls iljli v på Jsus. 26 ø. All v på s skj. Lvss f Ms bl b b b f hv kvl. D v fisk s vli fi ks. D v f J Å å pk v sfæ bli h lvpisi ilbls. Vli bl p v O. D vis s så v k f il fbø. D sis kvl v så sk sfæ-v lvpisi, ilbls kjæ i lih il Jsus v vskl å slu. Mø v vli lil kvl. M k f i fbø f å bli øp i D Hllv i Å, hlbls bh ø. M s v l øsk åi å i il kj si kjælih il Jsus j å k f il fbø. N v s øsk å bli hlb fl v bli k b ll fisk. H fikk bubl J Å i ø, Gus så i vli åishj. Opplvls H Oså lvssl Asbjø Fu, øl H Mis, Mi Nils Eiik Ås bl buk v H. Mkus Sis ispi v å fll pp lvls i js f H ih fbils biblskl å på i USA. Fl v åi s vi f Jsus. M så bl j kvl, ll å i på 23:00. D v å få puss s å på slik v i svp24:00. Rikik v u i j svps å lu k M, fs skvk s u si kki lu lp s v søpp fls jbb s.llså vps. s h k fkk Mø l Fbø f syk vli på ll ø, s bl spsil i å v hl pk kvlsø v uvisi hlbls. Uspuk v Mus 8, så Jsus k vå pl b vå syk. Mø v kskj sill, fbøsu i ø v fl s ku bkf bå bi hlbls. All æ il Jsus! Tli på Sls Isli Lh, 13 å, v ås s høypuk. Sl Ml - Kjpb, h bli kj y Ls h hv v 1. flk. lk pplv li. 2. Hiløyp, hv vi bl sku U / li på Sls: Tks: H Mis F: Si Dhl SOLSTRAND: Dlk sv på føl spøsål: 1. Hv h u h på li? 2. H u i spsil høypuk? 3. Hv husk u f ø? 4. K u si kul Jsus? pibll. Mø kjpfi! 3. - All sp hisi bl hlbls s J Å h fl. Vi h kj D Hlli Å H, Jsus DEN bs på hl j. H hl KONGE. Jsus bs s h h i liv i. T Håk Åå, 13 å, Hbøl 1. - B pibllhiløyp fbllui Ikk så y. M husk J Å 27 Bi på sis ø v å bli fyl D Hlli Å væ vi Jsu kf s ivkf! M k f søk Gu, hli ævæ bø. På ø v, u fbø, så fl s skk l kll føl Gu h l på s liv. Mi ppfi usl, hjvæ isjæ ihsl kk læ u hv skl fså Gu kll il js, på hvilk å H kll. Usikkh l på fsåls k li hi u i å skk s ø s Gu h l i. Vi å bfs i kll Gu h i v å læ hv O si v å l vå fi. E lvss f Si Msh v kiv i ll ø. p D Hlli Å. B usikk H h skj. J h fis. Mh Dhl, 14 å, Klipp Vvå 1. - Kjpkjk. Kjk å ø flk Mø fi. T Chll løy B lvs. J Å fll b flli. Bl Jsus jø flk fisk. D bli b f flk på li s syk, v bl fisk Jsus hlb flk, h ili H b kul.

15 - BUAK-kfs l! M ihsl si øsk hvssi skl skj i fhl il b- usbi. L å væ, vis u vikli vil ss v hli v å l på B- usbikfs. u l H å p i Tåisl f Vl l v iåi. Skhshu på Hlusb i l l l s isik sus, fuc, skh ål M bl sisk hl. f f l i l Jsus lå vi fs f sus U / li på Hlu: Tks: Ail Ks F: Gu Aås VOLDA: D v sp j f u Hl på s l s s h kvl. Av l u, Hl på li f si f l på væ h fø i s l sl u s, K Ail li. i Bl H, v kl i s f lips, s Rl Lv. sjf li s b Skj h jb h ll lb i U y bli ikv på å, b s l li f s hv s skull væ su uid. u å ll sku s su å, s sus u på s i y s i pis f p f u- j. N li il j f Ellisøy h k f å s uk pl s. O su på k yk i jø ks f bl ip pis bs j bl ikss. D v kivi s på i åi ku bli v kskj iss Av. løp v hl Fucfuc s ppulæ.ll så fihjuli s ihv på hs 12 å k kjø. M b ppil 40 k/ på svill v s j. kjø ij ij ij khsd bli i li skh f u skikkli s s s pp fy bl bål. Df Ail Ks l Gus på Hlu. M f li!. 7 uus BUR / BUAK-kfs: H li f v ø! i bål s ku v l v sv Ds. i i s s så klv ls. øl f bålpp v sy All fikk llikvl y l. s f i y, s bål Gj hl bl åi All us. uf il å føl Js s v sk v l kv på fs k øs åi s s liå by å føl Jsus! I s kk på lø bl sf å kj Jsus å bli u- v Jsus. Sø v Ail Ks hl å skk Hil;. 22,12). S, j k s (Åp E hl å uli f sø v i f ll lil hj. il å pkk skk is M så k f il hl på s søv sup Hlu. Fuc fvikivi på Hlu! Tks f: Lif F Svs KARMØY: DFEFs B uså (BUR) si B- usbikfs på Sls vb. Ny v å ks l, hv spsil ihsl spsil ivi. M f kfs Å hø Gus s. M ihsl i DFEF h høy bkjls i fhl il ssi på b- usbi. M i pksis bli b? Nå h ihsl uik ulih il å vis vikli øsk å ss på b- usbi, f is s si bi il kfs på Sls. E iskv bø væ ps f hv kl ih s h b- usbi s lsb/l. Sp p P vli sp å l l iss. - J s vi h s hv s vikli k bi vlsils il DFEF! O vi vikli læ å hø f Gu jø H b ss, så j vi k il å s sul v å væ l v Hs Å. E v f kk i Apsls Gji hø Ås s lø. D, s lv bøliv ji, v li vikis åsk il sk ubls v i føs i. B l k il hv Filip, P Pulus føl Ås s! M l på f ifø BUR y! - Vi øsk k l f hvl i ih. P bli sk pkk i løp v k hl, f vl vi å ks. O bli s fv få vi s i fhl il vlui i k. B Ov My l s vli il å k uvis il l, h b hj f li, si J Å Skul. H f øyblikk syl f BUR s i li lisilli i fhl il fskjlli psjk. Tili å h væ æs uuli å få ihsl il kfs. M l håp BUR vil su. - Sk øsk vi l skl l. Gj l vil b- usl, s si l ij pplv s. D spplvls vi vil skp sk bå ll l på ulik ivå, l kuiksj jø y i k bli kl å vifil. R kk vil ih bli kk v BUR ili på høs spsill ufi il ihsl, si Skul. Oppl f åi På f vil åi (13 18 å) h ppl i Lyl, hv Kå Skul vil uvis. H så il bsøk i Sølsb. D vil 29 bli svsl f lsupp. Av l il ås kfs : Mi Als - L f bbi i Klipp Jøpl. Kis Kuff Ps - L v bbi i Misjskik i Kisis. B Ov My l fky f Jsus Rvlui. Kå Skul - ps f pisih Jsushus i Kisis. Dli l v Ny Gsj Søsskl. Vi Klus - Bps f Sl Kisis (Misjsfbu) Lvs vil u hl kfs ls v Lcy, lvss f Fillfi Al. D bli ifsj f kfs i s u v D G Buskp.

16 Sp jui føl på hv s skj i ø. Ssv / BARNAS LANDSMØTE: Tks f: Lif F Svs E fulls ysl ss kjkk sk. Fll Jsus! Bs Ssv v kjpsuksss! Møsl, s v ysl v hv sppfull v b, fl bsfl. KARMØY: Pisss Kisi Miu h s flik hjlp i bø. Tk, k Suphl Rl Kisi, s h l slå f si. Akku å D G Buskp v på bsøk fl Kisi sl Sulus, s v T sø så s vikli lv s i i l s skj på bø. vli sl s på Jsus. E skull h u is f å s kis i fsl. M på vi bl h uff v kfi, fi lys l v hs si. I lys l Jsus il h, spu h hvf h v sl kis. T fikk h hjlp bl slv s på Jsus. O Sulus fikk y v, fikk å h Pulus. O å is h u fl ll Jsus. Hl i slu v ø k li, s sø A i i øsl. Hu h s skkis, hv b ku i p il fi b i Ai. O ll s v p, fikk li i ilbk f kis. D så j i Bibl: A s i, få. Bb, hv u hl il høy s suphl Rl. A v ikk fli, b s sø. Jui h ø u Ssv, h kjpkjk KARMØY: Hii Tkjll Hlvs v l på juiø u sv. D sups buk ss hjlpil f å ps Jsus Bibl. O Tkjll j hl kjpå på sli! Nå D G Buskp v på bsøk l P Sils s bl s i fsl. D bl lk il v i øks fhull. Du skull kskj v liv? M på Jsus, bs s f å b. I s f å kl sy, H s vi lvss i ksj, s Hii Tkjll s u fi f høy. A Kisi Bs, bbi i Bl H, v så kiv i ø. Kjpkjkk juiø s hll b il Jsus. O s s bl y l. Tk, Jsus v i fhull. M ukk isi fikk f p. O plusli bl jskjlv s j ll lk løs u h il P Sils. All ø sp pp ll f ku li sikk v. M i s f å sikk v fl P Jsus il fvk. O fvk hl hs fili bs s f å på Jsus. Fl v så å s lvss s v i ø, f s åi s v flik bå il å spill sy.. 7 uus

17 BARNAS SOMMERSTEVNE - bs bil Bs Ssv h si iupp, hv b fikk lå iil k bsøk fskjlli kivi. H v bs bliksku Bil 01: Gl j læ s y s, s si ffø på filiø. Bil 02: D h fskjlli kivi s b ku væ. H j s ks s kjkk hbbykivi. Bil 03: Skkb v vli ppulæ, ll føs bl ll bi buk pp. Hlivis v skk s s ili pp s l fl bi, slik bl k il ll. Bil 04: E lykkli skk s vl føy sul. Bil 06: H ls såbll il sjli, s v vli ppulæ. Bil 07: E hl buikk v h B uså s på sv. H øff kb s hl li ks sk... Bil 08: D is b h hl bh il ispsisj f lk, lik v usskl. 12 Bil 10: Hppsl v kjpppulæ kø l f å hpp li... Bil 11: H j kl il å spk fbll! 4 7 Bil 05: Gj vi h øy på Ssv! Bil 09: Du hl fil hvis u slu s buk h u DFEFs Ssv uus

18 Ps Svi (ll b) på bsøk i slu hs kvi hs b s kiv i ih. Hs visby vi il Jsus vil vi skiv i s u. Til vs i bil v ls i fsli. Gi Ev Sl isku ivi uvikli v ssilpsjk Ny Håp s ps Svi. M ps Gi Myh f Spi s livvk v vi y i slu. H s Svi (il høy) lsb i fsli. Myh fikk vikli hj f lill ps bi h i sluå. - Ps Svi bi håp il byk sluå DFEF Glbl / ps i Rcif, Bsil Tks f: Lif F Svs BRASIL: Mi i v vs flis slusøk i sby Rcif skp ih Bl ssilpsjk Ny Håp vikli y håp bl iby. Ps Svi Ai Jsus Cs ps li l v lill ihss. O h y s spk i byl s h cik iby. Ps ppvks på lsby, u fi kå 12 søsk. E b k h sjl på vlisk ø, h f i iss i. 18 å l fly h s illi v håpfull søv il S Pl f å få s lvbø. E slki, s h s lkhlpbl k i h i hj si. - J by s hjlpu u, bl skibi j, j k l s ukk pp v bi, si Svi il D G Buskp. Bibl f Jhvs Vi Mi i vl pi by h Hv bli sk p ll lls i sluå ps Svi j s ps. Gj ssilpsjk Ny Håp ih Bl bis u y håp il sk i byl. å k på åli i f u h øsk å bli kj Jsus. E ø h f Jhvs Vi, fikk kjøp bibl f Vkå by på biblkus. - J fikk så kk ssfu. Flk f lkl visih fl h læ. Mi klsk lik åli j vu å fl i bs fili pøv å påvik. Oså bpis vi f. I ø l bl j vli fus ikk hv j skull på, si ps. Hv vill h fi s Gu? - I yp syø b j il Gu, i sl f å å fp, Gu å åpb s f. Ukj s j v i Bibl på i, k v ll i skif il li Jhs 14, 6, si Svi. Jsus si il h: J vi sh liv; i k il F u v. Jhs 14, 6 - Ms j ls vs by j å å, kkli v Gu l il. F bl å uli å by i bpisih i føs ø bkj j, si h. Mihspli i hj Lik bl h if v kiv i ih. - J l så så ø, fø j fikk biblkus, by å fky li i ø bl ik. E 10 å å vi fly l b f lkl. Nå h j få li bil, fikk b i il å å på ø på sø. M li, ys pøfi h j ikk ulih il å kjø hl il ih. M j sv vikli bøø, uvisi bs f å s pp viksh i hj i, si Svi. H h fullfø vlisiskus b s føs pp kl b- usø. E i bl uli å ivi fl il iss på k i v 25 sjl s k fs il ø i hj hs. - E å bl plss sl f li, bl vskli å få ll s på ø il hvih på sø. Hlivis fikk j ppbkki f bpisih, lsb lv å bl li f lkl i hl å, si ps. D ivi ihsby f s hv s pp, h bl sk fyl pp bl bhv f y lkli. - Vi f l lby i 1999 s vi kjøp f ili p, puss pp ivi. E å v så lkl f li. Ti fili i hvih ikk s å kjøp s v bbl så s s lby y lkl bl by pp. E å v lkl kl u ivils bl 16 ps øp il Kisus. I ih sø hvih, fll Svi ivi. Ny ufi y kll Mi i vy k H il ps spsil skif kll. - M y k v j å is hjv il Rcif. D s ikk v på si, fk si. Fili i v ikk kis k s ø v f. Si h h si åli hj i CIBIbvls bl uli å sj s i ih hv Gi Sl f øyblikk hvps, si Svi. E v h søsk si f Jsus, bl så fls. D å pp ih i byl ups vks vks. I 2003 by h å su v Si, på s i s h v lsb i fsli h hvsv f upsviksh Bl ssilpsjk Ny Håp. Dssv ikk ll kis l i Bsil lik bis f å sj s i ssil bi, Svi uk. - D ssil bi vli viki f ss, ikk is i fhl il ih lklsfu. H få flk s kis i pksis, si ps. N p hv Mih li i byk sluå, hv bli p ll lls h i. - E l v b på psjk b v v bi s sp fyk. M Bl hlli f, i ø å øl ll ø s bi s hjlp b s, fll h. Jvli bli flk fls ill ih, ivi ps pplv s ufi i fhl il v fili. - N v fl il b bli fls kiv i viksh. Dssv slik v fl lv vli ulsk kiil liv vskli å vi f Jsus. F øyblikk by vi pp v fivilli bi s vil å i i slu bsøk fili s ivlv i Ny Håp. M skpisk f å væ, f l v f byk, si Svi. D jø ss å ø! På s i s h b kis yki ihsby, h så yki pø. I fhl il ppv s li l f ssilpsjk Ny Håp h vli yi vis ss vsikli skpsbøk v if. Dø hs psjk skl bli slvhjulp ikk væ vhi v økisk hjlp f N. - Mih kl s slv bl i lø, vi h ikk il il å uvikl iv psjk i vi øsk, si Svi. S syl li l f Ny Håp h h hv vppsy bi v s, kjøp i, bl u lø jø pkisk i. Al jø h på fivilli bsis. O u k s f ih uls v Si. O h ikk så s i søls, h vikli kjp hl i Gus ik.. 7 uus

19 Fu sll i vi, få b så i il å skiv li. Hyi viki å læ b ili, li usj høypuk f v så. Lykkli b s Ev (i i) v bi v Ny Håp. Fl b v føvi b u syk. - Ny Håp bi lys i øk! Uæ b få livsøvi hjlp j Ny Håp i Rcif Bsil. Nå ø l f s å uvi s, slik fl k få hjlp. føli. Dssu fl b s så hjlp, så vå ø bslu å uvikl uvi psjk, si ps Svi. H h vikli ø f s li, øsk så hv å jø f ll s bisli. - Hl 19 ps u bi vi øsk å s pp yks kus f fl l b, k li f i i, si Svi. E fihv Ps l f hl uik ssil psjk, s i s v v sjl bi. Ev Sl i sy f psjk, ikk ivlv i slv if. Hj i N upp s vikli h hj f sk j å h ilfø s bløp f å hjlp slub. D jø iykk på å bsøk sluå psjk. I på Ny Håp h b li fihv, hv k væ y ikk is pplv s f bviss, kis l. U i slu hv uhli pis, f bli flk p. S ps Svi, lsb Gi Sl få Gi Myh u visi i slu. Vi bli blih v bi skjul s på i, bli ys v å ø sk f ih s lv i fyk u usl f bi. I øk fsisk å ø lysbæ s Ps Svi, s i kjælih bi u Gus skp lys håp. DFEF Glbl / Ny Håp i Rcif, Bsil Tks f: Lif F Svs KARMØY: I v vs s kiilis sluå i Rcif DFEF ssilpsjk s bi y håp il fi uæ b. Ny Håp ih Bl li plss i i å s fisk s i ll ø. Mih Bl li i på s å, jvli bli sk fls h. Sl i bi så ps Svi, s y s spk yki l. E li usj Ny Håp l psjk. I på slv ihss uæ b f il sks å s få hjlp. Fu fl åli, læ s hyi (b usj hv ), få li ppføli i fhl il lsi skivi, lk li få psiiv ppksh f yki, sjl l. På s i l b s få sø il skl -ill. Sy i N, hv A Mi Lil f Si Msh l, h bslu å fs u sø. D lv s i på i i vil få sø il h fullfø skl. M i y vil bli i. D skj f å ss by u ilbu il is b. Ny Håp h li å il åih, f i ilbk fikk ih kjøp sø b. H bis pl å få pl u sik j. Håp å vil jø uli å uvikl ssilbi. - Bhv i å, spsil i s s ss. B ky il psjk f 3 il 6 å få ikk pp- Vil uvi H bi f øyblikk pl, i busj f å ps psjk f v i N. - Vi øsk å uvi lkl fb fsili il b s k på i, sl by pp s, s så k fu s ihs. Vi bi å ky il ss kik s k k løsi på hv vi. R busjssi vi ks il ubyi vil li på u hlv illi k, li usikk, si ps æli. I fhl il byi ilks s ufi. - Mih sill ili biskf, flk f ll ih i å vil l. Nå j byiss, v lsbø u, så vi h flk vi, si Svi. M v b v vli uy å k il Ny Håp, å illisfull vil j h kl v s. H s vi Gi Myh s v hjkus.. 7 uus

20 As i D buskp? Kk: Th Nils Mbil: E-ps: på Bøl få u hs Hbby. 7 uus

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Li Pliis si INNKALLING Pll TIL MØTE I Tis 13.11.2012Kl 18:00på Hs Bfi: Kl. 15:30 Kb 44 (s 95) Kl. 16:00 Bchsi 55 (s 96) Bspisil 16:30påHs.Vlisi bsjs i sl spis. Gppøf l 17:00. Elffll lsil Sic,lf32220100

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Aktive dager på Kvamskogen

Aktive dager på Kvamskogen N. 4 Apil 2012 17. ågag Akiv ag på Kvamkg Ki m høylig Fklubb Bluk K m Tviå ugmk I h l Kamikk-ku g gku i l y Ki m hø g Kjæ l! I ugav av Ifp ka u bil fa Kvamkg g viakivi vi ha i ma. D va g mig g my m! D

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

FINNMARKS- KONFERANSEN

FINNMARKS- KONFERANSEN STED Ric Hl Al DATO Tid 3. d 4. pb 2013 www.fikkf. FINNMARKS- KONFERANSEN Md fku på fid uvikli v dåd j 10 å Vi pl 20 å fv d Fih Fik 50 j dlk h jbb dud f Fik i vi. Rul fi fidci p på kf. F: Elibh Ad...i

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Coop Megas Grillet kylling

Coop Megas Grillet kylling ! k å p God o g a Hl. 1100-1199 g. P k Mak 5 k p kund -4ku0pp%! E o uvalg pkma Gild. Skå. Pakk. 80-250 g Yoghu 4 pk Tin. Mlon, kogbæ, jodbæ, vik ll vanilj. 600 g. P pk P kg 16,50 9 Nida favoi Minalvann

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål Fsit Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Enkle snnsynligheter. For eksempel: Hvordn blir været? Kommer vi til å vinne kmpen? Får jeg lt rett på prøven? osv... b Meteorolog, ksjemegler, geolog, politiker osv...

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK 00B Uge 41 2014 BHK BHK BHK LB SBT LB SBT LB SBT LB SBT IKK BHK KSJ BHK IKK BHK KSJ BHK IKK BHK 00A Uge 41 2014 MG SBT MG SBT MG SBT MG SBT IKK BHK AMB BHK IKK BHK AMB BHK IKK BHK 01A Uge 41 2014 EB/HLM

Detaljer

Vedlegg 6: Askvoll, fagtema-kart. - Biologisk mangfald - Friluftsliv - INON - Landskapskartlegging - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Reiseliv

Vedlegg 6: Askvoll, fagtema-kart. - Biologisk mangfald - Friluftsliv - INON - Landskapskartlegging - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Reiseliv Vdlgg 6: Askvoll, fagmakar Biologisk magfald Frilufsliv INON Ladskapskarlggig Kulurladskap Kulurmi og miljø Risliv Biologisk magfald Askvoll Naurypar Nasjoal vrdi Rgioal vrdi Raudlis og asvarsarar* # 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05.

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05. Kl: Av: Sbhl: 15/1627/1 Tov U Hllb Rl Uvl S Møo T vl 056/15 13.05.2015 Elå 026/15 12.05.2015 Rå fo fjov 037/15 12.05.2015 Dljlpl 2014-2 Løo vp - 1. bhl Vl: Pl 2 Fol l bl 3 Ov 4 Illjopl 5 F o 6 Ppv 7 Ap

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer