Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg."

Transkript

1 D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12

2 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss sl h bvissløs sk v h ø. T å s k Rub Bjk bå å skk. Dø ij å s s bk ij. Ls u s bi Jsus kk f liv. LES MER SIDE 6 Esj på lvål U lsø på Køy v cik 80 ps ils. Ku 19 v 57 ih v ps, fll sj på lvål. DFEF h us s ufi i fhl il å ivlv fl i fllsbi. LES MER SIDE 14 Misjs- Hjuvl Møll OSLO Tlf: Tlfks: E-ps: K: Misjskl: K: Rkø: Lif F Svs Kvsvi Vvå Mbil: E-ps: B i 100 Aø v Ssv fikk uv, hyli ufi å ukk pp fl b føs fv. D å ss u fl fl sl. Hl 230 b v ivi på ø kivi. LES MER SIDE 30 Misjs- Hjskæ: Hl Elv Øv Gihi 5440 Msh Tlf: Mbil: E-ps: Kskæ: Ekspisj/fisss: Olv M Bjøs Rls Sv E-ps: Tlf: Fx: Mbil: K: Bi Jhss Høybåv. 23K 1055 Osl Tlf: Mbil: E-ps: DGB på : Wbsvli: Ms Ail Vøy Tykk: Nils Su Bkykki Lyubi: Jhs Ås Ov ps bsøk fskjlli kivi ø u ås Ssv. På f v v 1500 ps ils u fsø hv Eul Mis l vli ki v Jsu jks. Ls sv på si Tåi kll Tli på Sls sl cik 100 lk l. J Å Skul s bl fkus på åp i Hlli Å, kf s jø ss il ki vi. I vslui v fl åi s bkjj kll il js! LES MER SIDE 26 Isls v isjæ Liuisjs viksh på Si Lk i i vli psiiv psss. U Bjlis bl kp f Tyskl ivi il isjæ. T kk pp lpp Si Lk på, kki s i på liv. LES MER SIDE 42 Misjs- Hjuvls l: Kjll Ov T Mhilu Allé Aski Tlf: Mbil: E-ps: D buskp k u 11 i å. Abspis k. 500,- p. å. Pill k. 50,- il ul. All hvls vø b, bli ssfi skl s il fisfø. Is sff il bl å ik 20. i å fø uivls (c. 15. i hv å) I v vs s fli sluå j Svi s ps f ih Bl li l f ssil psjk Ny Håp. Ls visby il ivi bi s f u Jsus vi, sh liv. LES MER SIDE 35 Ulsp kfs DFEFs B- uså (BUR) vli sp k-fs på Sls vb. D s fkus på å hø Gus s, øsk å sl ihsl il kfs s b- usbi. LES MER SIDE 29 E vli k væ skjøs v ll v. A Lis Hsss D uuli å slvbi l ll ssil, biblls flk. Hc Gly B s l i si, k vi. Nicls Sébsi Rch Chf D spsil f fkus på åfkyls i kis li f i. Gu il y h bl Å Ålskjæ sv f si bøk Fullsi fih Nå l h f hil. M l DFEF-v s kskj fbusls på y, f i fl sl h hø på ik å- Kisusfkyls. Nå k Ålskjæ åbp li vl l buk usu ilæiså f å usk si læ. M u kis k kkli f y læ å fih i il å lv sløv kisliv. U DFEFs Ssv på Køy h kskj så fv ik fkus på å Kisus, spsil s på bku v ås : Jsus i liv. M Å l s ikk l v sk, i ø ø bl ilhø uf il å søk Gu il fyls, vkkls kll il js. F s vill v s, s vill yyk s u Gus hå, v ik sø v å kf å. I Jhs Åpbi, kpil vs 19 ls vi: All j lsk, fs uk j; væ f ikjæ v! Til Tius skiv Pulus å:... ppuk ss il å fk uulih vsli lys lv uki fi usfyki i åvæ v. S f hy h vi pplsssv f Gu h s ss v. S ppp il Bik (8 å) Jki (5 å) h j spsil sv! Du k j l i b i, vil vli j vøs l bs j h. M b i ulyi, å i ppps vilj. S kjæli f å j å i å l pp b i. I slik øyblikk li å kjælih på lu, j å væ s. Kll j uk. I i hv kjælih bli kl, vil væ y åfkyls. I fi åli i, hv flk ikk lv 100 ps Jsus, vil væ vli ppulæ uvisi å. O li kjælih y åfkyls vil få ukkli bskj b i ih li f f Gus ik. Flk vil kv væ li lys il å i. Df j vli kkli vf Gu h fs l s lvli il DFEF i vå fllssli ih. Kjælih ikk hl b; fs åli liv. Tk: Gu vil buk ss, H vil h ss vi! F i l, j så kkli f Gus å. Tk; Gus iskuh ikk v. Hs iliv k kjælih hl vikli pp. På s i h j yp lsl å bh i Fls i liv. Å kuss if Hs åsy, lvli buskp, ikk j fk, fkisk lik. J vil vi! J ikk føy! Tus kk f å Jsus! M l vi; pp uk! S så i Sl 139, 23: Rsk Gu, kj i hj! Pøv kj i hå k, s j på fplss vi l på vihs vi. E kish i N i så lvli buskp il Gus flk vls, sh å. Vi vikli Gu k ss æ pp ss il å væ fyl v Kisus. Vi å våk pp f søs hi f vkkls Gus flk! O å fløss ikk full u fø flk yyk s u Gus hå. Fsif: Slvi Lihu Hs u Ssv på Køy. 7 uus

3 Ry Wb Akul Syspuk: Ry Wb Vi vlsi ill ik h i l. Vå v. isøy vi h, ikk fi vi ikk h ll klæ, vi ikk h å il s s h. Rå il lik fi klæ, spsil il vå b, ll hus, bil ll lik fi fiu. Chisi Ek Ri Gs Gus iks øki D lli l å fi s h s k sli s. M i fhl il s ji v Gus ih på j, h sk l vls økisk. Vls k væ il fbls ll vlsils bå f slv f Gus ih. M k så væ fi h li så y økisk, fi vs fi ikk å h li, l v il å l. D f viki vi s vå vls i vihspspkiv vi h vli y ll b y. D s uløs ppv i Gus ik i bå yssi, bbi, ihspli isj. Siusj s if vå bvls, slv klih k h fskjlli øki. Ti biblsk pisipp Ti biblsk pisipp s bl ifø v Abh (1.Ms. 14,20) l fø lv k. D f i i øy iløs fsl f Gu på hvilk fvlispisipp s bs. I 4. Ms. 18,6, så is lvi il H f Gusjs pkisk skl fu. Isl skull i i s si Gusjs f lvi skull lv. Vi s s u k å i ik ll spp, så fu hll ikk Gusykls, flk fl f. Pulus å l i si bv il ih, h si skl i s slv, fi Kisus v sl slv f ss, husk fus i v ibi fkisk v iskv. J i løs li økisk ufi f hv s ih i l, fi kl Biblsk pisipp. D hl ikk fls ll hllijøls. J sys b i f pblis il å hl lv v. M su hl på h. Al ilhø li Gu hvis vi h i liv vå il Jsus. Jsus si slv i Luk. Gi så skl bli i, ål, spp, is vfyl, skl bli i i f. I ill bø is i v ihs sl ik å il isjskivi, vil så ih pkis biblsk pisipp. Av il Gus ik? Vi h fibl fussii i l v u, ikk is viøki på vå i. Hv s hushli i Gus ih bu pp s s v is 10% il Gus iks sk. D k f kspl fls ll ih isj (hs ss DFEFs Sifls) M h livsvi s øsk å ils, ll fls s h fl ll æ slk s h vks pp i vå ih vil h fsåls f i v viøki skl ilfll Gus iks f. Ti v v vil løs fls ssi ufi vi h i vå bvls. E li sykk s vis ulih: D li 1000 hushli i vå bvls, jsisfu vil p v blivi væ c k 2 ill p hushli. D c k. 2 illi i sl fu. Hvis vi vi ø i 50 å vi sif hushli (j.si øsl å) vil i v fu i jsili åli v på k 4 ill il isj ih. (200 ill ubl v 50 å) Bø vi i ilbk il Gu v vi vi h få å fvl? Hl kl, l ss flls løf, by å i i v u j. Ds pp s vs is 10% v fu il Gus iks sk. H vlsi fi. Ny splis Chisi Ek v s fs splis i D G Buskp Ui Tbiss. Hu ifsjssvli f issj Mskv s bi f å v sks vi f bfuki il uli ø. D yki skib kiv i Møll 40, Osl. Hu bi si føs syspuk i s u. M k: Å kj Jsus I kj sø u F, i kj F u Sø s Sø vil åpb f M D hli s vi k l ss på hj. Jsus Kisus, Gus Sø bå ukj ufsåli f fls sk. I v ss k vl hl u fså ll hs pss hlih. Hv k sk væ bå s Gu, fø v F f vih, sii væ s sk, fø v jfu Mi? D vskli å fså. D s s hl u k f hlih, Gu slv. M på s i s i kj Gu. H b i lys i k k. S 1. Ti 6, 16! Gus vs hlih, ikk f hs Sø. H kj F hl u. D kj hv ij v Guli Tih. Vil vikli bli kj Gu, så b vi å å, - å bli kj Sø. Df si så Jsus: I kj F u s Sø vil åpb f. Df k vi fky, u vil s bli kj Jsus h, h bli kj Gu. M fså ikk. J på Gu, si. D kl Gu! M Jsus, fså j ikk. D s si lvli fil. D å ikk å på s Gu hvis ikk kj Jsus i. O ikk, så på vu s skp v sks ibili. D f å ku k il Jsus ll i si ilfluk hs h. H ø f ll. H iss i. D s kj Jsus Kisus, h kj F, hs ps vs. Må vi i i bli kj H s vls v si fs hlih. T il v liv s i Jsus. D i vikli pspkiv å lv f. Ps Gu Sl. 7 uus 2007

4 E kkli Rub f si f Mus Bjk. Vi Gus u i vå liv D v vli på jbb, hl il sp s i i buss sl h bvissløs sk v h ø. T å s k Rub Bjk bå å skk. P / Rub Bjk Tks f: Jh Huvi Alli, D Rub sv jbb si s bussjåfø. Sifik bl f h ulykk å ø h å s s bk ij. J ø Rub s f si, Mus Bjk, i B. D på kku. E ulykk fikk så y ppbcki f «Fi v» i f v fbø p, så å kj på h l kku å å. Vi øsk å væ s så i Bibl, h s k ilbk Jsus kk, si f. Sl f hukls D s skj ulykks sl f Rubs hukls, v hjlp v fili plii h h i v kk få ksu fløp. H h s v psssj Tikspss f Mys v bussil i Osl kjø u på bksi f å i y is. H v l ukj k i. M sl Rub bvissløs sk v h vs ø. Epå kjø h vill i Osls s Rub lå blø bvissløs på bussulv. Buss ksj i bil kk s sills fø ss i ssø pk bil, v s h, iføl l. H v så æ ø s å å k, si f, pplys sø h b h 35 ps susff il hj. Kppspu v i 35 puls lå på 185 i fl uk. Nl på høy hå slu hl å vks, fl hv v. E hlv å s vks u ij. D v fskkkli å s h, h lå i spi, hj sl, fll Mus. E «skll» H k, Slvi, føs h i å «skll», hv v l Rub ilbk. Mus husk kk jbæfs i h hj. Rub h kjø i ullsl f lhj h b, skull sy f s sø s v full hls. D fs vi å skj, si h. J husk j v på jbæfs, ikk, sky Rub i. H h s, sv fl i hukls husk ii føs hlv å vfll. D v vl føs j k på Suås hukls by å fu ij, si h. Fs h h pbl å kj ij sk h kj ili, v på biskll h h l. M h ylivis ikk l h. D s skj Rub ku lik j h. D j sk iykk. D h væ uli flik il å bck h pp bsøk hils, f 72 sjåfø f N fikk h kysllvs lykk-øski, sky f i. E u Flk s v b f Rub i 2004 bli bis å ff h. H k å p, s u i s slv. L s h h få lvli hjsk h i bs fll k il å si i ullsl. D l Gu s h j uli, f. H husk Rub f føs i. H ku ikk spis, ikk skk y v hj v øl. Al å læs på y. J h vl i u å j b, si Rub, si føls li ufi. Ikk l så slvfølli l, l h il. Mus, s h is s pik si 1985, fll h li h pplv li bø-ffsiv f s si fili. I ivju VG i 2004 s h føl: «Flk h væ fsisk. Tuslls sk, i l, h b sj s f Rub. J is s vlis f D Fi Evlisk Fsli i N, h få bskj fbø v hl l i Mxic, Bsil, USA, Clbi N». N fu hj vå s slb. Flk i s li. Vi v i så bsky sfæ ikk h ulih il å å ss. Slik pplvs i ll fll. Flk ku spø i i: «Hv hl u»? M vi h j ikk liv. Vi Gus i hs busiss å pss på si i. D hvil vi i, fll Mus, s hl bviss h vl å ikk spø «hvf». Nå u jø, k, h. E vi f usvis Bå h Rub f il flk i Bibl s ikk v så vllykk, liv s ksf. M Gu ki il å buk hls il æ f si v, kklu Mus, fø h føy il spøsål: Hv skl Gu få vis si u vi li k i siusj vi få buk f hs u? Slv h vi få væ vi f usvis v sk, kk vi Gu f. Rub føy h h få y ø. H hø åli på si fø vfll skj, i på v b hull på si hlv øflipp. Nå h h fs f slbill ilfs. D u påkl b fs hj hs fl, s fly h i i lilih. H h fs håp å få føk på y. D vil j føl fi. D ku væ kjk å ffly s å vil hv vil, si h.. 7 uus

5 Øysi Øshus i ø. Ofø Kjll Avi Svs bl j fbø f, hv v øl Yv Eiks l Ry Wb. Åpisø: - Ovsky ll i pbl f Jsus? M fhv fl s j hl Ssv. H s vi l v s i svk. ufyll. F h lli væ ks viki å h Jsus i i hvsliv. Ikk b vi si Jsus b l ii, vi lv H. Ry pk vi på øvih v å bli fø på y. Jsus i liv, s ikk liiøs øvls; hl ikk j k, H k. I Jhs 1, 12 ls vi vi h il å bli Gus b. Slv liv vi h lv h si l, si sy, llikvl håp. Jsus k f å jpp usfhl. Jsus ø f ss på Gl, s, få y liv. D k væ uf å fil, f vik f kl. M s ø H, s pp H. V sås spi v Gu i hj, Jsus bli i liv. H ikk l b fbil, H bli i liv. Vi bli fø på y! E hil hvål f? Mål f Gu å pp fhl ll H. Du v s Jsus. I y s vil påvik ss vi ø ss ifsj. Oivls påvik ss, s f ppksh i, f. Di ppksh å ikk væ på fjll, ufi filsi. Evli hl håp, Gus kf, vkkls, f. Jsus øsk å f j si. M pbl i, l sss i k bli så ki vsky Jsus. D s kf iv. Nå i pss s på f, å j fi s å væ l, i bil, i kjll. Må få p u i ilbls il Gu, fkus bli fly f slv v il Jsus. Jsus ikk l b f ss, h i ss Jsus i liv. H isplk. D hl kf! O vi å få kf s sø iv- Ps Ry Wb l uf svs : Jsus i liv i åpisø. H ul hvis vi lv isisk liv, vil vi li pplv Gus kf. Jsus bl slv Å f å ø sks bhv! Ssv / åpisø: Tks f: Lif F Svs KARMØY: Yv Eiks, l f hvki f DFEFs Ssv, ku øsk cik 1000 ilhø vlk il åpisø i Åkhll. Fø vlks h ll s svk Mus Ps i spiss ps s på yppli vis fl s. Tisj øsk fø Kjll Avi Svs ll vlk fhv i si hils kjpfl : Jsus i liv. S fø j å h j ø pi ps, s k, i kpisss fl. M j h f s sø. Ks k i b, j Gus b sø l. Sviu Hølbkk, kj f Nic Ts ppvks på Sævlsvik, bk fsli yli s. H s så u s k A Chi. Øysi Øshus ful pp isj, hv h i v v s ikk b si fjås sv. Ry Wb l i ø Jsus, i liv. H fhv us; Jsus, i liv, å bli Ry Wb uf fsli il å l Jsus, i liv p hv vå. Syøv As v i fls ø, s sl v fl li.. 7 uus 2007

6 A Chi Sviu Hølbkk i vkk us. ls, ll så bli sv i kf. M Gus å sø l; Gus liv fyll ss hvis vi åp pp i. I R 8, ls vi bl f så s ivs v Gus å, Gus b. J håp u h lsl i liv skl påvik sk, lv Gus vilj. Hvis vi lv æ H, Jsus, vil vi vl i fhl il hv vå. Vi h ll ufi i fhl il påviki s ø ss, Jsus h k kf, D Hlli Å. Gj hl vi h bi i : Hvilk påviki h j? Hv DFEFs Ssv fikk vli psski f TV vis. Husus Avis ku bl if så s 10 il sk vil væ i sli i løp v uk. KARMØY: D v vl li vv, høy bsøksll. M il s v fkisk v sk i ll j uk. Vli psiiv v bppl på Åk Usskl s sl v 200 b. Gysl v æs h j j liv i? Hv j kj f? Hv si b? Hv h u j liv i? Hvilk vl h u? E skl vi så f Gus spøsål k il å påvik ss f ll vih. 1. Hv j u i sø Jsus? 2. Hv h u j ulih, ssus j v ; hv j u liv i? Hv h u pii? Du vil bli lø hv u lv u Jsusliv! H h slv il ppv i si ik. Du skp hsik, hsik å h fhl il Gu. H h skp, fls f u skull lv H. I Efs 5, 17 så å kj Gus vilj. V u hv s Gus vilj, bli u ikk så l fvi påvik v i i. M væ ikk pp v l s vil kvl. Fkus på Gus å b i, Gu vil buk il å fvl sk. P si i v si bv Gu h i ss l s j il liv usfyk. Du h få Jsusliv, skp i H il å ufø Hs vk. I vslui v ø uf Wb fsli il å søk Gu. Så l ås i i il å k i på b ij. Fl v Gus k i si liv søk fbø. hl sp v flk på bø, v juiø i vsibyl u! KARMØY: D ksli bsøk! Oså ks i Åk Kik v ppulæ ilk, iss sl f s publiku ø i hll. Slvi Lihu Ms Ps/ Cill Iv Hs h ks h. Tl k i i kllk (b u hl uf). Av iss å k il Sy, k v isjsff på lø s å il øih s uif i fbils sv. lfs Sjøskvulp hlllujsi Ssv / på Elis: Tks f: Lif F Svs føy j vi ff b i Elis, fsbu skip s li is i hv i Åkh. E kvl v si s u fslspp-hl il P Sils, v s lvs uv s i. Hlivis lå bå y føy. D vli føy Ssv. Gu Hushv f S kk f s usikk. - D føs s i føs ø v hl spsil f, u hl sv v bi fsisk, si h. Å Jhss, f il isjæ T Jhss, pplv høypuk. - J sys bibli il Bj v fl, Gs l f, Eul Mis v vli b, si h. Oså Rhil Kihl fikk vli y u v l il Mis pplv s il Fi A Luvås i s ø s spsill. På bil s vi f vs: Rkl Hlv Røsk, Fi Klpp, H Mi Hl, Hl Elv, P Ail Bi Wiby, Th Nils, Rhil Kihl, Tui Bi, A Bi Nils, Bi Å Jhss, Gu Hushv, Hl Kjllu Ashi. Ru 40 DFEF-v v il sjøs u ås Ssv. D sks s b på f fikk vsk bsøk v Eul Mis. D h ikk så y iv å bk, sys s h å kikfi. - Kskj v li åli viki, hl, si hu. All b i Elis føy sv, bå ili åli. Slvs fskvl v Eul Mis fu b, s så js pis på.. 7 uus

7 På k i bø f DFEF N Hl fsli fl på k i bø u fhli på Ssv. Mi i skslis fl Å v fsli, ubuskp bl y bl uli å søk H. Ssv / fhli: Tks f: Lif F Svs KARMØY: Yv Eiks, l f hvki f Ssv øsk cik 80 ps f DFEF vlk il fhlisø på S. H hils f Sl 118, 25 fø MHU-l Kjll T k v ikf. På yi å ps h sy f, v s v ø il iss. Hl Elv, Misjs- hjskæ v føs u pssj v MHUs åspp skp. H l ks ykk på isjsbi, s s i i psiiv. Bl kk h f Swzil, s pplv psiiv vks i isjæ v u i js å. I fhl il hjbi uyk skæ bkyi f fl v ih s sli i løp v k i å l viksh hvis ikk pplv vkkls ll få hjlp. Fsli kj åspp. Rskp bl j pp usku på k , skull li væ lv. E ksk i Spbk Pluss på k bl ikk i skp. På ikssi k i k i å fø il MHUs bi. M kk væ kll på uifssi bl ikk usku så s s fyk. Rskp bl kj. I fhl il Sifls å li ppyi il i fhl il ilbkbli v lå s i il ih. Bjø Ols h k jøls Bi Gis, s i 1999, i fbils Tulv fikk fi lå s ikk skull bls ilbk fø 10 å. All is pp skp bl ikk jå f u fhli. Rpp skp bl ils lsø ul il s v spsil iss. Rub V påpk fl v pp ihl psiiv p, vis bl il Ovlis pp. D vis øki i lk på li i 2006, øki s så h fs i Av sk v ikk sp på p. Fsli kj fsl il fllsbi. F ps v v skl fs å il fllsbi, 10 ps v sisk v, 20 ps v v il isjskl v ssilsku bls i 300 k p ihsl. Kjll T h så ii i fhl il sisk v. D fl å si DFEF Sifls h få sisk v, MHU øsk å blys ulih flk h il å ivs v si ik i i Gus ik. Fl h k il iissk. Ry Wb v psiiv å løf f ulih il å i sisk v il Sifls. H øsk ll DFEF-v bu ppfs il å l ij 10 ps v v il isj ih. Sk jl i ilhø DFEF s så på Sifls. Bjø Ols uf fsli il å usøk hv s j ihsby lkl i fhl il iskp. Nå i bvls ku lkl i Tsl, lls lkl ih s i. M hv ih? I bl ss cik 20 ih s æs å vil få kjpufi å fs if. Hv i lkl hvis ø u? E l su på hv s skl skj? I 13 il 14 lkl juisk i v sifls. Kjll T vull ik f lkl s bl sl, ku å i i f il hjlp f s sli. F øyblikk h ikk sifls fi il k å i i fhl il å ss på s s sli. Ri Gs f Bl H ppf ih il å l kl vk s fll hv s skj hvis viksh skull pphø. Hl Elv l så vk på iskp v lkl i DFEF k i i yi f. Bjø Ols vslu skvs hjsukk. Lkl vå å ikk så s u v fis vkkls, kskj vi å jø i på å f å fyll hus. E h h bø k buskp i u s bl y. S sul v, fl hl fsli på k i bø il Gu. Misku v ss vå H! Bø ikk på lsl vkkls. Sk u fi på skslis jl ii Sy Biblisiu. Syl Tbjø Lh buk li i på å vkl siusj u ksilli, ku bkf Ri Gs s i fi ps s li l f biblskl. Ri Gs ku i si il ps fl y spk v skl. Bl bli y v l s ps: Sy Biblskl I. H uyk bkyi v ku fåll v ås søk k f DFEF, lys fyls i fhl il vå ii s DFEF-v. Kskj ih ku l il søi f å ppu u il å søk s il Sy? I i fv vil biblskl så bi f å ky sk bå il lklih ilby kvlsbiblskl. I slu v kb bli bl slik ilbu på Køy, hv Flk S vil fky. Gs ppu så fl flk ih il å bli søp s hv å i si sø il skl. Tilslu bl ø f s Ssv vslø, ikk uv h Sls Cpi ivi v. Hvis ikk k ibyls il 2009, vil sv høys ssyli så bli h. U vul bl så ukk f Fillfi Hfs h bli l v DFEF, ili væ ky il Pisbvls. På k f Gu: - Rklv fø il fhlisl Ku 19 v 57 ih v ps u lsøl v Ssv på Køy. Ov hlvp v fø k f Køy, hv Klipp Vvå sil 8-9 ps. KARMØY: Fl v ih s v ps sil ikk ps f lskp, v bvlss søs ih v ikk ps. Misjs- hjuvls l Kjll T øsk ikk å vis lv fø. - Vi h ikk is ll ih s v ps, i ll iki. Slvs øsk j fl ih v ils sø sj i fhl il DFEFs fllsbi. Dlls v iili på s ivå s pli. Dssu h vi ikk s sk s skp sj i å. D i å ili vk hv vi øsk å pp sø sk pisipill spøsål hv å, sii s vl. I å bl f vli åsøsk ifsjssk. D bl sj i v iss sk si v. D føvi føs j h pplv fhlisø s på k i bø, si T. I fj bl fsl y li s, s kskj i i å ss på s b. - MHU v skuff v sk bl s i fj. D v fb v uvl høi u i ih. Av sv vi fikk i v b iv. Df bl vi vsk v vk på lsø i fj. J li vill væ psiiv f ihs sj i fhl il fllsbi vil så sj i fhl il vk s bli j i fhlisl. Ds sk fb i ih fø bhli u fhli vil vi så få vilisi v fhli. Så li vil vi pp ij v s li, si T. H sp sk k væ å skp sø sj jø fhlisl kiv. - S s j sj k å MHU h sk s sj, vi bl så i fj. E li vil så bi il sk s bhls i lklih l b fb il fhli. MHU f hv å vlui v lsø ssv. D vil vi bl s på MHUs åspp pssj v. Vi h buk s l j fl å å, på i å jø pp lsvli fkus li på pssj. Ns å j så vi h sø sk s skl s pp. Dssu vl, pli f å skp sø sj, slu T.. 7 uus

8 Ssv på Køy BIBELTIME TORSDAG: G Tbiss l vli vkk filis ll i s sfu, k hv y viki Jsus i i fililiv vil bli i i vi lv i. BIBELTIME TORSDAG: D v bsøk bå s f u bibli. H s vi usi v fsli. Cik 450 v ils fi. OLAV DAHL: Kjk v Olv Dhl v ilbk s l u Ssv. H l i bibli på f v : Jsus i l i liv. KVELDSMØTE TORSDAG: T Låk, Bi Kpvik l ø s, hv Ri Gs l Gus. I bku s vi Mus Ps, s j kjpjbb s usikkl. FAMILIEMØTE: E usi v s fsli. D v å i sø bløp i kllk, s uvk ikk il I J A Låks isjsbi fi b i Ai. FAMILIEMØTE: D ip ylliks il Tkjll Hlvs fu ikk så b. H kl ikk å sikk kiv j vbll v J Å Skuls h, u å spkk bll. Kskj h få il s? BARNA I SENTRUM: Fsisk v å pplv sp kpsi på b juippl. Hbbykivi ikk f kvisi ll føs! Til s 250 b v i, hli bsfl fikk væ på ø. FAMILIEMØTE: Kisi Miu, s pisss l ø, s v huøfyl vi pplvls. MISJONÆRENE: All s v hj v DFEFs isjæ lk i plsl på lø. D bl l v Bjø Ols (il høy), lls s vi f vs: J Bj Ai Skøvj, H Mi Hl, Bhil Ei Bkk, Vi Kjsi As, Ri Høil, Ev Gi Sl. U sli fikk cik 350 fø hø isjæs vik s ø f fi. HØYTIDSMØTE: Fi A Luvås l Gus, hv h k sp ilhø v f Jsus, i liv il Kisus, vå liv. HØYTIDSMØTE: Øysi Øshus f v b, fsli på v 500 lk u fsåli.. 7 uus

9 Cik 25 ps v ø pp il åsø. BUR ss på sp kfs! Eli Dhl v sy u BURs åsø på Åk Usskl. J Å Skul, Bi Kisis, v psiiv il il lv BUR vill jø si ys f å fi ly i vk s å i. H lv så BUR vil hv s lskp i fhl il høisuks ubils v flls vk f upp. Hv l skl DFEFs B- uså skk s i fhl il å ppå ifssø f s? D v v vikis spøsål s bl pp u BURs åsø u Ssv. Ssv / BURs åsø: Tks f: Lif F Svs KARMØY: 25 b- usbi f 12 ih v ø f på B- usås åsø på Åk Usskl. Eli Dhl bl vl s sy, Willy Ryh M Ols (ll f Klipp Vvå) bl s f. J Å Skul, syl f BUR, ps sys åspp f H kk f fl psiiv i. Bl bl 10 åi øp på Usfsivl på Sls i T-wk s s sl i fj hl 52 lk, hv fl bl fls. D v i k il pp s bl si kj. Rskp, s bl ps v iissjsskæ Vi Tjsl bl så kj, slv viss usku på k. BUR kjøp s i 2006 i i T ppl f Pisbvls ilsku på k E hi ilh il å l ll lk/hjlpil i fbils Bs Ssv bl så kjøp i il k Psiiv så BUR sø D G Buskp ilsku på hl k. Føs u j v BURs bisp f 2007 k sj bl fø. Vk f ilskusi il fivilli issj si i bvls, BUR å i løp v s sklå få på plss y vk il ll b-, jui usupp i DFEF. Akku jø hv kl upp bli slvsi isk ikk l så u lskp i fsli. Skul ku fll høisuks på vi u il ih, i k v v s k. Ri Gs, ps i Bl H b- usupp ikk ku h vk s s ihs vk il si. Vksi f upp å s pp på ihsø. J spø slv ikk BUR bø h i b i fhl il hv l villi il å å f å økisk sø. Hl Nup, ihsbi f Klipp Vvå påpk vul høisuks så å ss ihslls i hv kl ih. Slv kl upp å vk slv, psiiv iss ppus il å få kjls f ih. M Hll, ps i Si Msh vå fsli slik i bli s bhus, hv sy h sv f slv hus, hv upp slvsi ku lå plss. D påvik sk vå k hv ih. Df å s pp i ih, BUR å s hv vk k s ihs visj k. Fl k så i fhl il libi il DFEF. All lis s v ps ku l sp kpsi, spsil Ov fikk y s f fbls jføi v si li. På Sls sli ll, k f kskj løsi på v ufi li i å i kull b- usl ili i plli v li. Hjskjæ v å hø ps fll hs ih ikk ku s flk på li, si ih ikk vill kk livif il l s å is s. Bjø Ols, ps i Kisi Mih, Hl, k hjsukk vf lls v ih håp ikk v s v vli ppfi. Libi uli byisfull f ll s l, ihsl å ss l på å s b u på li. J Å Skul uf b- usbi il å bvissjø ihsl på fls s bli fls, bs s fø fyll 18 å. Hvssi bø f skj bl u. Fl v BURs l s på vl, hv Ås Mi Tjsl, Sl Ml Eli Myh, Bi Spi sil il jvl bl vl i f y ås pi. K Gis sil ikk il jvl bl s v I Mæl, usbi f Ebs Skushv. S vl bl Aik Lil, Si Msh Svi Kå Dhl, Klipp Vvå vl J Å Skul ls pp sys pp f i f å, s Ts Hf A Kisi Bss s ikk u v sy. Osy Eli Dhl uyk s bkyi v hv få s lk u åsø, u k pp i hv bsøk k s pp. Kskj i å l åsø ili i uk s å? Sp v så å hø B- usbikfs på Sls 9. il 11. vb. Ali ili h BUR ss så y il på slik kfs, s h sp p, l vskif: Å hø Gus s! (M if kfs s i bl). 7 uus

10 Eul Mis l v hv æ vi Jsu jks. I vslui v ø bl buskp sfs ubuskp yi. Kjll Av Tlås b f yi. Svk s f ih v fs i ll ø. Fkus på Jsu jks: S fsø sl v 1500! Jsus k s ij, v Eul Mis kl buskp i s fsø på f. Hll v l sppfull v sk, s fikk hø ki buskp. Ssv / Eul Mis: Tks f: Lif F Svs KARMØY: Flk sø il i hpll f å hø Eul Mis i Åkhll. Ti iu fø ø s v full flk sil s ls v uf hll f å få s s skj. O hvilk fsø! Evi Lu, ls f Skushv l ø på yppli vis v i il fkyls. S usikk ll fhv, v bæ kf i ø ø. D kvl v Syøv As Svk s lk yli s. Eul Mis, kj s sk l v Å il å l v Jsu jks. M kf vbvisi b h f si b buskp. I ili kk h f kl vs f Mus 24. Vs 27: F s ly å u f øs ski lik il vs, såls skl Msksøs k væ. Vs 43: M skl I vi s husb viss i hvilk vk yv k, vil h våk... Vs 5: M i på lø p: S, bu k! å h i ø! H pk li på fskjll på biblsk skli pfi, fø h ps sy f Mss Vls. E biblsk pfi ufli, s pfi f sk å pøvs. B å s s I 1937 v kis b i pisih i Mss s k kli pfi. D bl skv v Mi As, fl lsb i ih i vi il Avi Kils. E b is s pp i ø k føl buskp: Nå lj k pp f sjø, ls skkys vil sk by å skj Jsus k ij. Fl i fsli slik øv ikk h i ffli ø å jø b vk s s. I ll fls ljslskp i ls kys. N j søs ljsj i v. Kjæ v, hv å h ikk jå b, s bl ffli b å s s. M vi k i s pfi h k h å i ppfyllls. D pfi fikk j v l, ufyki i Vls i J fky i høyss i El Kik ø k l kvi vill p. Hu h h sy s hv s vill skj fø Jsus k ij fø j vski vil by u. Hvis Å i, vill hu j j skull f u ki. J skv lyi sy, l b. I 1993 y j så pp på k i, s j y i skuff, fll sy u. J ls ij bli fæl, f v i bskv h ll å i ppfyllls. Ij bli j il å ls pp f. Hu fkl hu så sy si uli øy, s k. F s skyl h j l pp sy i l. D føs blk: Lik fø Jsus kj lv by lus, v i vspi s li fø h h. D v f, f kj il å v i i. I fspi v vusi i l, så i N, ikkj føbu hll å kj. D j vski kj il å s på i å s i h v- få uv hl. D kj il å ppså i luk hli u sisykk bl kisflk. Ei fåfll få s lv kis bl i kis. Kis kj ikkj il å v åp f sk fkyi lik fø Jsus kj. Di vil ikkj s fø i i høy sy å, lv vliu, b bi. I s kj i su; Lukkkis. D jl å bli vllukk. D jl å å f. D jl ill, i s Gu li h lv ss på å. Kykj, bhus fikykjlkl v i i. I s f fkyi vi h v v il j sj- s å pp si ks fylj Jsus- v uhli, kus kulu s vk kykj, bhus lkl skull v vkkls, ø bsø. D kj il å skj i sk lik fø Jsus kj, ulukk by lus v ss, flk kj il å sv i si å. D å på lppløsi: D bli i lppløysi s l N li h pplv k il. Flk vil lv s if u å v if ( v i 1968, u ikkj bp sbu fs på i. E.M.). Uiskp fø kskp uuskp i kskp kj il å bli ul, i kj il å uskyl på ll hl. D kj il il å sik s i i kis kis, vi ull f - så sy u. Lik fø Jsus kj, kj il å bli TV-sk s li il h pplv. TV- kj il å bli full v vl, i vl så us kj il å læ flk å y øylj kv, bli uy i vå. Flk kj il å. D bli ikkj i ilb på TV, v full v ilb (h så fli kl lli i 1968.E.M.). D kj il å bli kku s vi h på i, k i i ssj, kj il å fylls vl. Flk kj il å h s uhli- i vs sc v øyli v kv, kj il å spi s i sfu. På TV kj il å bli vis slivsc. Di s ii i s føå i i kskp kj il å bli vis på skj.. 7 uus

11 Gulsj Du i Bhil Aås Kisi Ibis uls vl vså bulup (Vi i yif ilkyi il DFEF D G Buskp is hl å.) Ikk s li sl v å ppiv u fsø på f. DFEF Fillfi, Hfs li ih i Fik c 20 l. Mihs byisss, vs. fsbli lilih Fillfi il ls f ppussi bå ivi uvi. (D v i 1968, ps vi h pf s fby sls.e.m.). Då s l : - D kj il å skj, u få sjå. All i h h fø, kj il å bys, bli vis s usøl f u vå. D j l: Flk få fi l kj il å søy il Eup. (I 1968 h vi ikkj ivi.e.m.) Di kj så il Skivi N. D v såpss v i flk kj il å islik i v h i. Di bli hs slik s jø fø ki. Då ål f vå sy å. (E ps på ivi. E fs ikkj å.e.m.) Då søy å på l. E få ikkj sjå, u få sjå. Då plusl kj Jsus, 3. vski by lus. D v i k ki (h fkk sjå ). Al v ki h pplv fø, b lik i fhl il, kj il å vslu bb. Luf kj il å bli fui slik i ikkj k pus i. D kj v fli ki: Aik, Jp, Ausli- i ik l. V kj il å v øyl. M k ikkj yk i på j. Rsul v b i lvi v. O lvi få i ik l vil fsøk å ø il i fi l, i v lik h ss s v i å i i. E så l ikkj få sjå, å i i å u il si. E h få få Gu. Ii v si s Bibl fl. Sjå Åpbi 6 uv. M s h få si sy iljv h Jsus il Fls H, y. Mis pk på fl v iss pfi v ppfyl, fø h ikk i på sl biblsk pfi. L ykk på Isls ll U f Luks 21, 29 ikk h i på Isls ll i i. J k ikk l u å k i på Isl. Fik i skifs sybl på jøflk, på Isl. E 2000 å i lflykih, hv v sp bl ll flk, bl ij sl. E fylys skull blik, jø fikk si l ilbk, vsl Jsus s k ij. L ss b f Isl i iss! Gus ik vikli k æ! Nå ikk i il å sv, il å væ våk. D, hvi buk, vi skl å u ø vå bu. D li s s by v, j å fky il kisflk. Nå å vi vlis, bi; i Gu å fi f sk flk. Må Gu vikli vkk ss pp, slik vi f å ø H. U f skifs i Luks Mus ikk Mis vi i på ll æ s spi u, ll sj s h få si fih. H l øklisk, lsk, uviskpli ssil. T på åsuyls H kk så f psiiv pfi: J på åsuyls i i. J, skl bli vskli, så i Apsls Gji Gu vil uy v si Å v ll kjø. D skl skj i sis... Nå i i f å k kf f Hil. Gu s i 2007 s i fu i. Fø vslui kk h f kl sikk f Mus 24. Ly (v. 27) fll ss f s å bv s. Tyv (v. 43) k il hus, hj. Du å ikk h i i i, l Å fyll. Hvis ikk vil u bli føv u h. Bu (v. 26) på h. E u? E u i i liv? Jsus k s vil ili. H uf fsli, v fsisk sku å s huvis v sk is s f å yyk s påkll H f fyls vkkls i liv v vå l. På kyss vs: Tks: Tj Gs F: Ri Gs HAMMERFEST: På ss v bs ssus, øsk vi å ss ffsiv så l vi i s il. Hu hø så byi, s viki skp il. D lilih k å væ ispibl f klps l. fili s vil k pp f k l. l pi hjlp ss i ihs bi. Vi øsk å s u li ppp hjlp hå f bø søs s h i lys il å bi k h pp i Hfs. Slvi Lihu Hs hl fl ks på Ssv på Køy. D v ks vli bl fil på k, v lv å, v yki is. Nå få u y ulih il å hø Slvi Sø 16. sp. kl bli ks Slvi Lihu Hs i Bøl Kuluhus Bill/if: Abi vil bså i bl. ski, flisli, lk, ølbi sv. Hvis u iss i å ilbi uk l. f uus uv h i Hfs, u hjli vlk. Vi så f is pphl. O u øsk å sø, ikk h ulih å is, k u slvfølli bi så økisk. Fillfis ku : (k. Oppussi ) Øk u if. Kk Tj. Mb Vlk il Hfs! Mvh. fs Tj Gs (Husk: D lik k vi f Køy il Bøl, s f Bøl il Køy!) JUBILEUMSTUR TIL ISRAEL s 2008 Bli G Øysi Øshus på uflli u il biblsk hisisk s. Vi vlsi Isl (60 å) b f f Jusl. Ri få ils p. Ss pålis f u 3.sb. SHALOM. 7 uus

12 Ikk i pp kp fisls J skl å li kk i på hv u k vi si v fisls. E økklvs i uvisi Efs 4, 27: O i ikk jvl. PREKENEN / Si v fisls T Jhs, isjæ i Thil Vi k lv i si v sy hvis vi ikk l jvl få i k vå. Djvl hll ikk u h v hv h på slu å k få ss il å fll. O fi vi sk, s lv i fll v, l vi h l påvik ss. Bkjls Bkj i sy f Gu, i ilfll så vf sk. Væ åp hv u sli vl lli å v f i sy. Hvis u h j sy, så slvfølli viki å å il ps b ilivls. Hvis u b h sy i i k, ll u h l hli, fi j v v s kjø u k bkj f. D jø l å ikk fll i s sy ij. J vil j bfl å h. D ps s u h lssi sl s u k så il skp vf. Væ bviss på fi vli lu lisi H v i svk si buk si lis il å vb. Nå h h kl å få i i v si fll k h kll, u k bli fi ikk l sy væ H i liv i! Væ bviss på fisls k vis Sy ikk s plusli k vsk v s ly f kl hil, by u v f k. S u v kskj b kl v bk s u så på s u vl li l v. Li li by fsi å ull u bl fis il å s. D fø kskj il u by å søk på i pfi u h fl f jvls lisi p? Nå u h i fisls ipss i i liv vil l fs å vi. M pp f s bli lu v fi, bli f øff kp å pp ij sy s bli bå. Df viki å væ på vk v å k il f fø l u i sy. Mi Luh s : Du k ikk hi ful i å fly v i h, u k hi i å by. D s å vi bli fis; vi k ll pplv å bli fis, hv jø vi å fisls k? Dvl vi v, by fsilli ll fsi å ks u, ll vi il f v å ikk l fs s i vå si? 1. Så k - høs hli. 1. Så hli - høs v. 1. Så v - høs kk. Gå i s å! Nå u bli fis, fi u hv s s jø. Hvis i pbl å bkskk, k u by å skk psiiv ps is. Bli u fis il å h, vlsi. E u slvli, fi u k øs. D Biblsk pisipp! Efs 4,28: D s sjl, å ikk sjl l, hll bi jø si h, så h k h å i il s! L ikk ffø v v! Vi k l by å k føl: ll jø j, s u, hvf skl ikk j ku få pplv? D vs sy føs sk, h ffli bi sk. Sy fø li il, fø lli il kskvs s ikk. Sy k il fø i i visk ils u ulisk på l siusj f å skjul i sy. Djvl k så f si: D f, u fj. M u fj li å fll i sy, i hll f! D lø s få u v Gus fsisk pl f i liv, kskvs k væ fl. D Gu fø Isls flk u v øk h fls y v Eyp i s. D h væ uyk i å b i f l f u. På u v uykkls viss ikk så y Jkbs Gu, s Gu. D k f i bl pøv på fskjlli å i øk. Gu å få Eyp u v f ku k i i løf s Gu h f. På å h vi på s vis. Vi b, åli l, i f l fi Gus lv bli fks. D v påvik ss il å bli slv u sy, vi il bli v. M vi å få Eyp u v ss slik vi k i liv løf s Gu h f ss. Buk Gus s sv O sh sh s fi! Buk flii å u bli fis! Sv s l v usi i Efs 6 s psvåp, s bsky vi ss. Gå sisk il vks f å uå å fll M 5,29f: O i høy øy lkk il sy, så iv u ks f! D b f å is v i l, hl i l kss i hlv. 30 O i høy hå lkk il sy, så h v ks f! F b f å is v i l, hl i l k il hlv. J ikk Jsus bksvli l, h v v b å jø sisk f å uå å sy, å hv i hlv. F å i kk kspl: Hvis TV- fis il å buk i f hv bli fyl ss søppl; ks u. F b å ikk h TV k il hil, å BUAK vb å hø Gus s sls k il hlv TV. J å b l il j ikk s v TV, v kspl, j llikvl k få så s k v kl, så y å å så sisk il vks. Ls fl pk uvisissi v T på: Kis Kuff Ps Kå Skul Mi Als B Ov My Vi Kluss Lcy y i å E l f ls, ps, fs hvl. E li u il bl f u.. 7 uus

13 Ssv / SOMMU: Tks f: Lif F Svs Lvss Si Luvås k f Skushv fikk ilbkli f å l lvs på. - U fy fls! Tisj v u s ø Gu il fls fyls u SOMMU, us ppl u Ssv. Bi Wls Jui l ispi kul il u., T V, f bll i. v p h iyk kvil k søspbibl, s. u s G å i f vikil,bø å M Gu hsil. Duyy v b us u sk u l bk i hvs vi i i G s i i li R su f fyll ki, J k å, jø : KOM. Du liv, å bv f å Bibl få il skj si b pl i sus, s. N Gus, vi, Gus J. M vå u ls ls v si il hv s Hlli Å u b få fy i fhl f GPå li, lvil skj k vl. pbll v vå liv. l u Gu i u li v hj i vl, s v, s i i li l D li, j svi bis s kskvj s bøh b u u i f D. k iv hv Jsus vil h ipuivls k li u. M hl i! ipulskvs v jø N f u ks? Vl vikil ps. s Jui, l ø s W vl sj i u kj Bi i u k i h u p l ispi s if. J h h væ N u 12, 1-2 fkyvi s f vl M s å s pl hv s- -sv kisb f R U : 0 ps i lv u. u lv ih s: J KARMØYu S 0 1, v u h G il åg hl i Olsb l vi Gu h ff vil ø ijsus, liv, bikp v p. E pl! Du sk vs ls u s psiiv. H ll fls i s u. h f i liv. I k, Diss l skj vs hv sj s i h j v li l l l li p b i ikk skl vi ilsku åli li fv l vi v v. Vi skl b følls u ikk ku f i skl ilvhs v j il l il v v p, s så på Wls Gu i hhl k v li fvl. il s. Tl Bik il å i s v vå b sy v vli flif- b b Jui k u vå bli v li k k T u p. busk v h l s å P. 7 uus i vil by å, sj ifls. Nå ub f Jsusl, i li ls v s, b Gu v ls Guu u lv sløvjll. biu å. Hvis i fsk hv s, ujø u s f Jsåu u ls Guk M Jsus vil flk Gus fyl v vl s u vil vilj. il å u uf i lu I vs s u søk Wl li vl. fbø H s vi v cik 250 u på sskvl. Ovsku il isj U h hl pp på Køy lkl uski h l l il f ll skull ivs. på il 450 Al f 150 KARMØY: slk på u u å f. ks p ff ilk så Nå v ik li å, i is s ø v l v v ik ll. A Blå Ks s si på s, i Åkh v hv u v bs f å. Tåi ks s på ks i l. sff Fu u uv l p p kvl, v l us i i. å kivi p så i h sk U v li li, h s i v l vis b på vi li fihju f. Ovsku k sbi k il isj li ik i Ai. vl v På fsk hv sl, ks i u i pss Dv b C vl k. G Asu l f ø v 150 u s. f å få Bjø Ths Bvi, slis i Cpss, vis y spilll u ks i usl på f. 25

14 Å væ vi i Jsu kf U / li på Sls: Tks: J Å Skul F: Si Dhl Pisbuskp bl fky på sillfi, kffull å på Tli på Sls. KARMØY: Sikk f uvisi på Tli v: Fls vskp Gu, åsåp hlbls. U / li på Sls: All lk l sl på Slss ppulæ hpppu. Tks: T Søy F: Si Dhl SOLSTRAND: Ov 100 åi l v sl il Tli 28. jui 2. juli. D li hv bli vli ppulæ sl lk ikk b f Søl, k f Sv, Køy Msh. på, f hv sk. Fbllv E ypisk v slvs ppulæ. M Tåi bli vkk 8.15 (l så kivi s lufvæf ili sys viss ). Nå skyi, iilf, busksss skl sis så å l kli, bi, hpppu s ø u v vsp. Hlivis bl ikk s slik kk fks s øvi y iøs u ikk så kivi. M kj s hv v Bibli hll. kl. 10:00. li s y Of b Høy si T Chll. D bl l u 0 v - U i kl ppv i fbils ikk P. i lli høy s p f bibli il. All kj v ll, b u lil å væ i Sls på sul. Mi. P v upåklli: Kjøkk, kylli, i b s ll sku v i ls pizz. J på u fskjlli ppv s fikk kjøkk h ylivis fu løp v. Hv å hv åi lik. Oså u v s fi på sls hip lsåli v si kj f kku s u- kv høy sul s. H skull. T vik vli ikl ll fb i jbø, sø f ikk så s, s hkisk li fl uf. D v ppulæ p. høy i u ikk skiv ilk s vikli fikk huø på pp i siusj. På E li su kvls likvl bl l u p å bøø. H v il s h kl - v lli å ø pp. Vi h fivi. sl s s p. F ks hlvi på ss fø kvlsø b pl v p å h H f ss vi i iv D v å bhl l. f ø, f J Å Skul M l fikk kl s v lips, f øl y i. usikkl. D vis s i ø vi bl bøhø. kmi på v s D v så å si i u på ivi s ku l. 7 uus 2007 Guk i ll uvisi v vskp Gu. I byls v Gu i Es h s A. D v v h fllsskp! D vskp å jpp v Jsu ø ppsls iljli v på Jsus. 26 ø. All v på s skj. Lvss f Ms bl b b b f hv kvl. D v fisk s vli fi ks. D v f J Å å pk v sfæ bli h lvpisi ilbls. Vli bl p v O. D vis s så v k f il fbø. D sis kvl v så sk sfæ-v lvpisi, ilbls kjæ i lih il Jsus v vskl å slu. Mø v vli lil kvl. M k f i fbø f å bli øp i D Hllv i Å, hlbls bh ø. M s v l øsk åi å i il kj si kjælih il Jsus j å k f il fbø. N v s øsk å bli hlb fl v bli k b ll fisk. H fikk bubl J Å i ø, Gus så i vli åishj. Opplvls H Oså lvssl Asbjø Fu, øl H Mis, Mi Nils Eiik Ås bl buk v H. Mkus Sis ispi v å fll pp lvls i js f H ih fbils biblskl å på i USA. Fl v åi s vi f Jsus. M så bl j kvl, ll å i på 23:00. D v å få puss s å på slik v i svp24:00. Rikik v u i j svps å lu k M, fs skvk s u si kki lu lp s v søpp fls jbb s.llså vps. s h k fkk Mø l Fbø f syk vli på ll ø, s bl spsil i å v hl pk kvlsø v uvisi hlbls. Uspuk v Mus 8, så Jsus k vå pl b vå syk. Mø v kskj sill, fbøsu i ø v fl s ku bkf bå bi hlbls. All æ il Jsus! Tli på Sls Isli Lh, 13 å, v ås s høypuk. Sl Ml - Kjpb, h bli kj y Ls h hv v 1. flk. lk pplv li. 2. Hiløyp, hv vi bl sku U / li på Sls: Tks: H Mis F: Si Dhl SOLSTRAND: Dlk sv på føl spøsål: 1. Hv h u h på li? 2. H u i spsil høypuk? 3. Hv husk u f ø? 4. K u si kul Jsus? pibll. Mø kjpfi! 3. - All sp hisi bl hlbls s J Å h fl. Vi h kj D Hlli Å H, Jsus DEN bs på hl j. H hl KONGE. Jsus bs s h h i liv i. T Håk Åå, 13 å, Hbøl 1. - B pibllhiløyp fbllui Ikk så y. M husk J Å 27 Bi på sis ø v å bli fyl D Hlli Å væ vi Jsu kf s ivkf! M k f søk Gu, hli ævæ bø. På ø v, u fbø, så fl s skk l kll føl Gu h l på s liv. Mi ppfi usl, hjvæ isjæ ihsl kk læ u hv skl fså Gu kll il js, på hvilk å H kll. Usikkh l på fsåls k li hi u i å skk s ø s Gu h l i. Vi å bfs i kll Gu h i v å læ hv O si v å l vå fi. E lvss f Si Msh v kiv i ll ø. p D Hlli Å. B usikk H h skj. J h fis. Mh Dhl, 14 å, Klipp Vvå 1. - Kjpkjk. Kjk å ø flk Mø fi. T Chll løy B lvs. J Å fll b flli. Bl Jsus jø flk fisk. D bli b f flk på li s syk, v bl fisk Jsus hlb flk, h ili H b kul.

15 - BUAK-kfs l! M ihsl si øsk hvssi skl skj i fhl il b- usbi. L å væ, vis u vikli vil ss v hli v å l på B- usbikfs. u l H å p i Tåisl f Vl l v iåi. Skhshu på Hlusb i l l l s isik sus, fuc, skh ål M bl sisk hl. f f l i l Jsus lå vi fs f sus U / li på Hlu: Tks: Ail Ks F: Gu Aås VOLDA: D v sp j f u Hl på s l s s h kvl. Av l u, Hl på li f si f l på væ h fø i s l sl u s, K Ail li. i Bl H, v kl i s f lips, s Rl Lv. sjf li s b Skj h jb h ll lb i U y bli ikv på å, b s l li f s hv s skull væ su uid. u å ll sku s su å, s sus u på s i y s i pis f p f u- j. N li il j f Ellisøy h k f å s uk pl s. O su på k yk i jø ks f bl ip pis bs j bl ikss. D v kivi s på i åi ku bli v kskj iss Av. løp v hl Fucfuc s ppulæ.ll så fihjuli s ihv på hs 12 å k kjø. M b ppil 40 k/ på svill v s j. kjø ij ij ij khsd bli i li skh f u skikkli s s s pp fy bl bål. Df Ail Ks l Gus på Hlu. M f li!. 7 uus BUR / BUAK-kfs: H li f v ø! i bål s ku v l v sv Ds. i i s s så klv ls. øl f bålpp v sy All fikk llikvl y l. s f i y, s bål Gj hl bl åi All us. uf il å føl Js s v sk v l kv på fs k øs åi s s liå by å føl Jsus! I s kk på lø bl sf å kj Jsus å bli u- v Jsus. Sø v Ail Ks hl å skk Hil;. 22,12). S, j k s (Åp E hl å uli f sø v i f ll lil hj. il å pkk skk is M så k f il hl på s søv sup Hlu. Fuc fvikivi på Hlu! Tks f: Lif F Svs KARMØY: DFEFs B uså (BUR) si B- usbikfs på Sls vb. Ny v å ks l, hv spsil ihsl spsil ivi. M f kfs Å hø Gus s. M ihsl i DFEF h høy bkjls i fhl il ssi på b- usbi. M i pksis bli b? Nå h ihsl uik ulih il å vis vikli øsk å ss på b- usbi, f is s si bi il kfs på Sls. E iskv bø væ ps f hv kl ih s h b- usbi s lsb/l. Sp p P vli sp å l l iss. - J s vi h s hv s vikli k bi vlsils il DFEF! O vi vikli læ å hø f Gu jø H b ss, så j vi k il å s sul v å væ l v Hs Å. E v f kk i Apsls Gji hø Ås s lø. D, s lv bøliv ji, v li vikis åsk il sk ubls v i føs i. B l k il hv Filip, P Pulus føl Ås s! M l på f ifø BUR y! - Vi øsk k l f hvl i ih. P bli sk pkk i løp v k hl, f vl vi å ks. O bli s fv få vi s i fhl il vlui i k. B Ov My l s vli il å k uvis il l, h b hj f li, si J Å Skul. H f øyblikk syl f BUR s i li lisilli i fhl il fskjlli psjk. Tili å h væ æs uuli å få ihsl il kfs. M l håp BUR vil su. - Sk øsk vi l skl l. Gj l vil b- usl, s si l ij pplv s. D spplvls vi vil skp sk bå ll l på ulik ivå, l kuiksj jø y i k bli kl å vifil. R kk vil ih bli kk v BUR ili på høs spsill ufi il ihsl, si Skul. Oppl f åi På f vil åi (13 18 å) h ppl i Lyl, hv Kå Skul vil uvis. H så il bsøk i Sølsb. D vil 29 bli svsl f lsupp. Av l il ås kfs : Mi Als - L f bbi i Klipp Jøpl. Kis Kuff Ps - L v bbi i Misjskik i Kisis. B Ov My l fky f Jsus Rvlui. Kå Skul - ps f pisih Jsushus i Kisis. Dli l v Ny Gsj Søsskl. Vi Klus - Bps f Sl Kisis (Misjsfbu) Lvs vil u hl kfs ls v Lcy, lvss f Fillfi Al. D bli ifsj f kfs i s u v D G Buskp.

16 Sp jui føl på hv s skj i ø. Ssv / BARNAS LANDSMØTE: Tks f: Lif F Svs E fulls ysl ss kjkk sk. Fll Jsus! Bs Ssv v kjpsuksss! Møsl, s v ysl v hv sppfull v b, fl bsfl. KARMØY: Pisss Kisi Miu h s flik hjlp i bø. Tk, k Suphl Rl Kisi, s h l slå f si. Akku å D G Buskp v på bsøk fl Kisi sl Sulus, s v T sø så s vikli lv s i i l s skj på bø. vli sl s på Jsus. E skull h u is f å s kis i fsl. M på vi bl h uff v kfi, fi lys l v hs si. I lys l Jsus il h, spu h hvf h v sl kis. T fikk h hjlp bl slv s på Jsus. O Sulus fikk y v, fikk å h Pulus. O å is h u fl ll Jsus. Hl i slu v ø k li, s sø A i i øsl. Hu h s skkis, hv b ku i p il fi b i Ai. O ll s v p, fikk li i ilbk f kis. D så j i Bibl: A s i, få. Bb, hv u hl il høy s suphl Rl. A v ikk fli, b s sø. Jui h ø u Ssv, h kjpkjk KARMØY: Hii Tkjll Hlvs v l på juiø u sv. D sups buk ss hjlpil f å ps Jsus Bibl. O Tkjll j hl kjpå på sli! Nå D G Buskp v på bsøk l P Sils s bl s i fsl. D bl lk il v i øks fhull. Du skull kskj v liv? M på Jsus, bs s f å b. I s f å kl sy, H s vi lvss i ksj, s Hii Tkjll s u fi f høy. A Kisi Bs, bbi i Bl H, v så kiv i ø. Kjpkjkk juiø s hll b il Jsus. O s s bl y l. Tk, Jsus v i fhull. M ukk isi fikk f p. O plusli bl jskjlv s j ll lk løs u h il P Sils. All ø sp pp ll f ku li sikk v. M i s f å sikk v fl P Jsus il fvk. O fvk hl hs fili bs s f å på Jsus. Fl v så å s lvss s v i ø, f s åi s v flik bå il å spill sy.. 7 uus

17 BARNAS SOMMERSTEVNE - bs bil Bs Ssv h si iupp, hv b fikk lå iil k bsøk fskjlli kivi. H v bs bliksku Bil 01: Gl j læ s y s, s si ffø på filiø. Bil 02: D h fskjlli kivi s b ku væ. H j s ks s kjkk hbbykivi. Bil 03: Skkb v vli ppulæ, ll føs bl ll bi buk pp. Hlivis v skk s s ili pp s l fl bi, slik bl k il ll. Bil 04: E lykkli skk s vl føy sul. Bil 06: H ls såbll il sjli, s v vli ppulæ. Bil 07: E hl buikk v h B uså s på sv. H øff kb s hl li ks sk... Bil 08: D is b h hl bh il ispsisj f lk, lik v usskl. 12 Bil 10: Hppsl v kjpppulæ kø l f å hpp li... Bil 11: H j kl il å spk fbll! 4 7 Bil 05: Gj vi h øy på Ssv! Bil 09: Du hl fil hvis u slu s buk h u DFEFs Ssv uus

18 Ps Svi (ll b) på bsøk i slu hs kvi hs b s kiv i ih. Hs visby vi il Jsus vil vi skiv i s u. Til vs i bil v ls i fsli. Gi Ev Sl isku ivi uvikli v ssilpsjk Ny Håp s ps Svi. M ps Gi Myh f Spi s livvk v vi y i slu. H s Svi (il høy) lsb i fsli. Myh fikk vikli hj f lill ps bi h i sluå. - Ps Svi bi håp il byk sluå DFEF Glbl / ps i Rcif, Bsil Tks f: Lif F Svs BRASIL: Mi i v vs flis slusøk i sby Rcif skp ih Bl ssilpsjk Ny Håp vikli y håp bl iby. Ps Svi Ai Jsus Cs ps li l v lill ihss. O h y s spk i byl s h cik iby. Ps ppvks på lsby, u fi kå 12 søsk. E b k h sjl på vlisk ø, h f i iss i. 18 å l fly h s illi v håpfull søv il S Pl f å få s lvbø. E slki, s h s lkhlpbl k i h i hj si. - J by s hjlpu u, bl skibi j, j k l s ukk pp v bi, si Svi il D G Buskp. Bibl f Jhvs Vi Mi i vl pi by h Hv bli sk p ll lls i sluå ps Svi j s ps. Gj ssilpsjk Ny Håp ih Bl bis u y håp il sk i byl. å k på åli i f u h øsk å bli kj Jsus. E ø h f Jhvs Vi, fikk kjøp bibl f Vkå by på biblkus. - J fikk så kk ssfu. Flk f lkl visih fl h læ. Mi klsk lik åli j vu å fl i bs fili pøv å påvik. Oså bpis vi f. I ø l bl j vli fus ikk hv j skull på, si ps. Hv vill h fi s Gu? - I yp syø b j il Gu, i sl f å å fp, Gu å åpb s f. Ukj s j v i Bibl på i, k v ll i skif il li Jhs 14, 6, si Svi. Jsus si il h: J vi sh liv; i k il F u v. Jhs 14, 6 - Ms j ls vs by j å å, kkli v Gu l il. F bl å uli å by i bpisih i føs ø bkj j, si h. Mihspli i hj Lik bl h if v kiv i ih. - J l så så ø, fø j fikk biblkus, by å fky li i ø bl ik. E 10 å å vi fly l b f lkl. Nå h j få li bil, fikk b i il å å på ø på sø. M li, ys pøfi h j ikk ulih il å kjø hl il ih. M j sv vikli bøø, uvisi bs f å s pp viksh i hj i, si Svi. H h fullfø vlisiskus b s føs pp kl b- usø. E i bl uli å ivi fl il iss på k i v 25 sjl s k fs il ø i hj hs. - E å bl plss sl f li, bl vskli å få ll s på ø il hvih på sø. Hlivis fikk j ppbkki f bpisih, lsb lv å bl li f lkl i hl å, si ps. D ivi ihsby f s hv s pp, h bl sk fyl pp bl bhv f y lkli. - Vi f l lby i 1999 s vi kjøp f ili p, puss pp ivi. E å v så lkl f li. Ti fili i hvih ikk s å kjøp s v bbl så s s lby y lkl bl by pp. E å v lkl kl u ivils bl 16 ps øp il Kisus. I ih sø hvih, fll Svi ivi. Ny ufi y kll Mi i vy k H il ps spsil skif kll. - M y k v j å is hjv il Rcif. D s ikk v på si, fk si. Fili i v ikk kis k s ø v f. Si h h si åli hj i CIBIbvls bl uli å sj s i ih hv Gi Sl f øyblikk hvps, si Svi. E v h søsk si f Jsus, bl så fls. D å pp ih i byl ups vks vks. I 2003 by h å su v Si, på s i s h v lsb i fsli h hvsv f upsviksh Bl ssilpsjk Ny Håp. Dssv ikk ll kis l i Bsil lik bis f å sj s i ssil bi, Svi uk. - D ssil bi vli viki f ss, ikk is i fhl il ih lklsfu. H få flk s kis i pksis, si ps. N p hv Mih li i byk sluå, hv bli p ll lls h i. - E l v b på psjk b v v bi s sp fyk. M Bl hlli f, i ø å øl ll ø s bi s hjlp b s, fll h. Jvli bli flk fls ill ih, ivi ps pplv s ufi i fhl il v fili. - N v fl il b bli fls kiv i viksh. Dssv slik v fl lv vli ulsk kiil liv vskli å vi f Jsus. F øyblikk by vi pp v fivilli bi s vil å i i slu bsøk fili s ivlv i Ny Håp. M skpisk f å væ, f l v f byk, si Svi. D jø ss å ø! På s i s h b kis yki ihsby, h så yki pø. I fhl il ppv s li l f ssilpsjk Ny Håp h vli yi vis ss vsikli skpsbøk v if. Dø hs psjk skl bli slvhjulp ikk væ vhi v økisk hjlp f N. - Mih kl s slv bl i lø, vi h ikk il il å uvikl iv psjk i vi øsk, si Svi. S syl li l f Ny Håp h h hv vppsy bi v s, kjøp i, bl u lø jø pkisk i. Al jø h på fivilli bsis. O u k s f ih uls v Si. O h ikk så s i søls, h vikli kjp hl i Gus ik.. 7 uus

19 Fu sll i vi, få b så i il å skiv li. Hyi viki å læ b ili, li usj høypuk f v så. Lykkli b s Ev (i i) v bi v Ny Håp. Fl b v føvi b u syk. - Ny Håp bi lys i øk! Uæ b få livsøvi hjlp j Ny Håp i Rcif Bsil. Nå ø l f s å uvi s, slik fl k få hjlp. føli. Dssu fl b s så hjlp, så vå ø bslu å uvikl uvi psjk, si ps Svi. H h vikli ø f s li, øsk så hv å jø f ll s bisli. - Hl 19 ps u bi vi øsk å s pp yks kus f fl l b, k li f i i, si Svi. E fihv Ps l f hl uik ssil psjk, s i s v v sjl bi. Ev Sl i sy f psjk, ikk ivlv i slv if. Hj i N upp s vikli h hj f sk j å h ilfø s bløp f å hjlp slub. D jø iykk på å bsøk sluå psjk. I på Ny Håp h b li fihv, hv k væ y ikk is pplv s f bviss, kis l. U i slu hv uhli pis, f bli flk p. S ps Svi, lsb Gi Sl få Gi Myh u visi i slu. Vi bli blih v bi skjul s på i, bli ys v å ø sk f ih s lv i fyk u usl f bi. I øk fsisk å ø lysbæ s Ps Svi, s i kjælih bi u Gus skp lys håp. DFEF Glbl / Ny Håp i Rcif, Bsil Tks f: Lif F Svs KARMØY: I v vs s kiilis sluå i Rcif DFEF ssilpsjk s bi y håp il fi uæ b. Ny Håp ih Bl li plss i i å s fisk s i ll ø. Mih Bl li i på s å, jvli bli sk fls h. Sl i bi så ps Svi, s y s spk yki l. E li usj Ny Håp l psjk. I på slv ihss uæ b f il sks å s få hjlp. Fu fl åli, læ s hyi (b usj hv ), få li ppføli i fhl il lsi skivi, lk li få psiiv ppksh f yki, sjl l. På s i l b s få sø il skl -ill. Sy i N, hv A Mi Lil f Si Msh l, h bslu å fs u sø. D lv s i på i i vil få sø il h fullfø skl. M i y vil bli i. D skj f å ss by u ilbu il is b. Ny Håp h li å il åih, f i ilbk fikk ih kjøp sø b. H bis pl å få pl u sik j. Håp å vil jø uli å uvikl ssilbi. - Bhv i å, spsil i s s ss. B ky il psjk f 3 il 6 å få ikk pp- Vil uvi H bi f øyblikk pl, i busj f å ps psjk f v i N. - Vi øsk å uvi lkl fb fsili il b s k på i, sl by pp s, s så k fu s ihs. Vi bi å ky il ss kik s k k løsi på hv vi. R busjssi vi ks il ubyi vil li på u hlv illi k, li usikk, si ps æli. I fhl il byi ilks s ufi. - Mih sill ili biskf, flk f ll ih i å vil l. Nå j byiss, v lsbø u, så vi h flk vi, si Svi. M v b v vli uy å k il Ny Håp, å illisfull vil j h kl v s. H s vi Gi Myh s v hjkus.. 7 uus

20 As i D buskp? Kk: Th Nils Mbil: E-ps: på Bøl få u hs Hbby. 7 uus

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning il Ihlfl Ili... 1 il ihl... 2 S... 2 Ihlfl... 2 Ili b f j () b... 3 iié... 3 P/j j... 3 M... 4 Si l... 6 Øi bi i fil... 7 Oii iij... 9 Hlil... 9 Vl il fil:... 10 Vl 1: Sjli bibil... 11 Vl 2: O l f føi...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Spenstig kraftsats i Vikersundbakken

Spenstig kraftsats i Vikersundbakken 12l 2016 NEWS S kf Vkkk M vl jk vk Vkkk f, l ælv l æ- ljøkf Hvfk v ffkv yl v k vkfvk Tl v f ælv, lk, ffl l vl fflk Kf v k f y ækly, W Vlly, vkf vkfl hl v S, 3, 4 5 F vl: Vl væ kl f l lk j l? 100% 96,8%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Li Pliis si INNKALLING Pll TIL MØTE I Tis 13.11.2012Kl 18:00på Hs Bfi: Kl. 15:30 Kb 44 (s 95) Kl. 16:00 Bchsi 55 (s 96) Bspisil 16:30påHs.Vlisi bsjs i sl spis. Gppøf l 17:00. Elffll lsil Sic,lf32220100

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ARCTIC HAUTE ROUTE. Topptur i uberørt villmark langs norskekysten med MS Nordstjernen

ARCTIC HAUTE ROUTE. Topptur i uberørt villmark langs norskekysten med MS Nordstjernen ARCTIC HAUTE ROUTE Tppu ubø llm ls sys md M Ndsj MINICRUIE 4 DAGER EILA MED KIKJØRING OG ERTIFIERTE FJELLGUIDER B s h Ndpp D b cus. Hl l du sl på Alh, m bu, sjmd sd ubø llm. D hl l su, hl l du l pp ds

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Aktive dager på Kvamskogen

Aktive dager på Kvamskogen N. 4 Apil 2012 17. ågag Akiv ag på Kvamkg Ki m høylig Fklubb Bluk K m Tviå ugmk I h l Kamikk-ku g gku i l y Ki m hø g Kjæ l! I ugav av Ifp ka u bil fa Kvamkg g viakivi vi ha i ma. D va g mig g my m! D

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Vedlegg 4: Bremangerlandet-Ålfoten, fagtema-kart

Vedlegg 4: Bremangerlandet-Ålfoten, fagtema-kart Vdlgg 4: BgldÅlfo, fgk Biologisk gfld Filufsliv INON Ldskpsklggig Kululdskp Kului og iljø Risliv Biologisk gfld BgldÅlfo Nuyp Mhuk Kvlhisvik Blåfjll Ulvs Røyshid Søpoll Nsjol vi Rgiol vi Nopoll S Syvho

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

KIK-Kulturminneplan i Kommunane Årsrapport

KIK-Kulturminneplan i Kommunane Årsrapport Ilil i 203206 Ås 203204 Ilil i l fyls Ihl S 2 B 2 Pliis hsi i 204 3 Aii sl 4 Os 4 s s 4 Sbi 8 lil 2 Dsj 4 Rsssb 5 Rsl li 6 Vl 7 Ilil i l fyls 2 S lis i 203206 I i sj i i l fyls s bi f å lis i fyl yls s

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer