Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang"

Transkript

1 Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni årgang God sommer!

2 Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi møter tospannet Torild Aanes og Lauritz Skjølseth utenfor Roligheten i solsteiken. De er slitne etter ei uke med finvær, der det gjelder å klippe gresset mens været er fint. De har gode funksjonelle maskiner, men teknologien tåler ikke regnvær. Lauritz har nå sendt sin kone alene til Danmark i bryllup, for her gjelder det å få jobben gjort, smiler han. Ferievikarene er snart på plass, og det er kjekt å få ting i orden før den tid. De opplyser at ferievikarene er positive ungdommer som kommer tilbake år etter år. En vanlig arbeidsuke starter klokken 7 mandag morgen med plukking av søppel i alle bed og plener i sentrum. Dette gjør de også onsdager og fredager fram til klokken 8. Dette er en del av jobben de kunne unnvært. De sier at de fleste serveringssteder er flinke til å holde orden, men at de ønsker seg bedre samarbeid med publikum og serveringsstedene for å holde orden i sentrum. Kommunen bruker hvert år store summer på å holde sentrum ryddig. Vi kunne kjøpt mye flotte planter for den summen, sier Lauritz. Myten om den trege kommunearbeideren kan Lauritz avkrefte på det sterkeste. - Jeg er imponert over staben i parkvesenet. De er rutinerte, utfyller hverandre, gir faglig støtte og gjør en kjempejobb ut av beskjedne midler, sier han. Heller ikke i lunsjen glemmer de jobben. En typisk lunsjsamtale kan gjerne dreie seg om hvordan skal de skal bli kvitt løvetannen. Om riktig behandling av rosentrær med mer. De to parkarbeiderne føler seg privilegerte. De jobber i områder der mange ferdes og får mye positiv tilbakemelding fra folk som passerer. Det dreier seg ikke bare om pene ord og et klapp på skulderen. De har også opplevd at folk har kommet med kaffe og kaker. Lauritz Skjølseth har jobbet som gartner i 40 år. Blant annet i Tyskland, England og Danmark. På kaia har han solgt blomster i en årrekke. Han begynte i kommunen i mai i Samarbeidspartneren hans ble Torild Aanes. Hun er utdannet anleggsgartner med fagbrev. Har jobbet i Oslo kommune i gravferdsetaten i 18 år, men savnet Kristiansund og visste at hun engang ville tilbake til Nordmøre. Ble ansatt i Kristiansund kommune høsten 2003 og har siden hatt ansvar for beplantning i Kristiansund sentrum. - Vi er stolte over yrket vårt og vil at byens befolkning skal kose seg i det offentlige rom. Servicetanken er også godt innarbeidet hos oss. Vi hjelper gjerne turister som spør etter festiviteten, sundbåten og ellers hva det måtte være. Vi er til for byens befolkning og ikke bare for trærne og blomstene, sier de. - Vi har en ambisjon om å gjøre nye Kristiansund til den vakreste byen langs kysten. Vi arbeider mot målet og har mange tanker rundt det å forskjønne bydelene. På den andre siden må vi godta at vi av og til får pepper i avisa fordi vi rekker over alle oppgavene, sier Lauritz. Både fotograf og skribent er imponert over engasjementet til to parkarbeiderne. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

3 Kommunen vår Kommunen vår er et informasjonsblad som gis ut i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Kristiansund kommune og Frei kommune. Den formelle sammenslåingen finner sted 1. januar i Den nye kommunen skal hete Kristiansund. Kommunen vår har fem utgivelser pr. år, med informasjon om arbeidet med sammenslåingen og generell informasjon fra begge kommuner. Utgiver Kristiansund kommune og Frei kommune Ansvarlige redaktører Karl Kjetil Skuseth, utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen, kommunalsjef i Kristiansund Redaksjon Annette Gundersen Rigmor Holten Petter Ingeberg Just Ingebrigtsen Margrete Magerøy Karl Kjetil Skuseth Sigvard Thy Anders A. Vik Sekretariat, layout og montasje Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei Utgivelser i 2007 Nr. 1/2007 Februar Nr. 2/2007 April Nr. 3/2007 Juni Nr. 4/2007 September Nr. 5/2007 Desember Kun et halvt år igjen Sommeren er her igjen, og etter et tøft vårhalvår skal vi nå sakke farten og puste litt saktere i ferieperioden, før vi gyver løs på det siste halvåret før kommunesammenslutningen er et formelt faktum. De mange arbeidsgruppene som vi har nedsatt, har levert statusrapporter pr. 1. juni, og oppsummeringen av disse viser at vi nesten uten unntak kommer i mål i arbeidet med sammenslutningen i alle deler av kommuneorganisasjonen.. Å koble sammen to kommuner til en er et kjempearbeid og det er mange av kommunens ansatte som involveres tungt i prosessen. Dette må de gjøre i tillegg til den vanlige jobben de skal utføre. Det er derfor nå på den ene siden godt at vi snart er ferdige, og på den andre siden svært tilfredsstillende å se at vi i det alt vesentlige blir ferdige med arbeidet innen utgangen av året. Dette takket være stor innsats fra mange kommuneansatte i Frei og i Kristiansund. Fellesnemnda går nå også inn i sin siste periode. Det gjenstår tre møter før den blir lagt ned 16. oktober, samtidig som det nye bystyret er på plass og i funksjon. Valget gjennomføres 9. og 10. september, og vi oppfordrer alle til å gjøre sin borgerplikt ved å avgi stemme. Forhåndsstemmingen starter allerede den 10. august og foregår på servicekontorene. Når sommerferien er over står vi foran en hektisk høst der vi skal gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg, legge ned to kommuner og opprette nye Kristiansund. Det blir både travelt, spennende og historisk og det viktigste av alt: Sluttproduktet ser ut til å bli godt. Vi ønsker alle våre innbyggere en god og hyggelig sommer, og forhåpentligvis blir vi alle tilgodesett med mange solrike dager og kun svalende vinder.. God sommer! Design av magasinhode Ramvikdesign.no Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen kommunalsjef i Kristiansund Petter Ingeberg prosjektleder Forsidefoto Martin Unger (Kristiansund kameraklubb) Se egen hjemmeside om kommunesammenslåingen Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

4 Tiden venter ikke på noen Tid kommer, tid går årsmeldingen for 2006 er fremlagt og vi er allerede nesten halvveis inne i et nytt år var et år med stor aktivitet i Frei kommune. Regnskapet ble avlagt med et brutto driftsresultat på 13,5 mill. kr. Nettoresultat ble 10,1- hvorav 6.3 mill. står som ikke-disponert overskudd. Takket være dyktige medarbeidere og en regjering som ser kommunenes utfordringer, er vi vel i havn. Alle har levert Våre enheter har ulike oppgaver og utfordringer. Det viktigste er hvordan den enkelte innbygger opplever møtet med kommunen enten det er som mor til et skolebarn eller som hjelpetrengende eldre. Frei kommune tar mål av seg til å gi gode tjenester til alle innbyggere og å forvalte fellesskapets goder på en måte som gjør at alle føler seg tilgodesett. Vi vet at vi ikke er i mål med dette, og prøver å styrke de områder der det butter mest imot. Vi er på etterskudd med en del vedlikeholdsoppgaver, og en utvidet vaktmestertjeneste ser vi fram til. Det er ikke bare å bygge nytt. Det vi har, må også tas vare på. Sykefraværet har samlet sett gått noe ned. Frei Ungdomsskole er snart ferdig renovert og utbygd, en del utbedringer er gjort på Rensvik skole, påbygget ved Rensvik barnehage tas i bruk til høsten, asfalt er lagt på en del kommunale veier, og noe utbedringer er gjort ved Frei Sjukeheim. Gang- og sykkelveien fra Frei Rådhus til Bjerkalia er under bygging, og mange har glede av ny turveien langs Bolgavatnet. Kommunesammenslåingsprosessen preger manges hverdag. En skal planlegge ei ny framtid samtidig som den daglige drift skal opprettholdes og være god er det siste året i Frei kommunes historie, og vi håper at vi gjennom de vedtak som er fattet kan ferdigstille en del i gangsatte prosjekter og gå inn i nykommunen med verdighet. Vennlig hilsen Maritta B. Ohrstrand Ordfører i Frei Om fjoråret og litt om fremtidsutsiktene I 2006 har fokus på arbeidet med kommunesammenslåing blitt enda større. I løpet av året ble følgende tjenester samlokalisert mellom Kristiansund og Frei, organisert slik de vil være i den nye kommunen: kultur, personal, lønn, IKT og økonomi. Frei kommune gikk med et overskudd på vel 6,3 mill kr i 2006, og det er en resultatforbedring på ca 3 mill sett i forhold til Det er flere forhold som har medvirket til dette resultatet. Den kommunale tjenesteproduksjon bidro med ca 3,1 mill kr i overskuddet, mens lavere renter og avdrag og høyere skatteinntekter og rammetilskudd bidro med ca 3,2 mill kr. Kommunens driftsnivå var i 2006 godt tilpasset tildelte driftsrammer i den forstand at tjenesteproduksjonen samlet sett bidro positivt til det regnskapsmessige overskuddet. Videre gikk flertallet av driftsenhetene med overskudd, og rådmannen vil understreke at dette er svært positivt. Noen enheter hadde likevel betydelig merforbruk, og rådmannen anser det nødvendig å ha klart fokus på økonomistyring også i Rådmannen vil bemerke at både kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret under sine behandlinger av årsmelding og regnskap 2006 gav mange gode og positive kommentarer til administrasjonen. Rådmannen gav i møtene ros til alle kommunens medarbeidere for arbeidet som har blitt utført i samtlige enheter når det gjelder tjenesteproduksjon og økonomistyring. Freis investeringer i bygg og anlegg utgjorde i ,6 mill kr, og av store prosjekter nevnes: påbygg Frei ungdomsskole, påbygg Rensvik barnehage og asfaltering av kommunale veier. Frei kommunestyre skal i siste møte før ferien ta stilling til disponering av overskuddet Rådmannen har presisert at det vil være naturlig å legge til grunn at de formål som overskuddet disponeres til i størst mulig grad bør være formål som ikke medfører varig økning i kommunens driftsutgifter. Tidligere er et beløp disponert til IKT og Bredbånd, og det gjenstår å se om resten av overskuddet blir disponert til f eks vedlikehold kommunale bygg eller mer asfaltering av kommunale veier, eller kanskje en del av overskuddet blir vedtatt å bruke i forhold til felles utfordringer for nye KSU kommune. Vedtaket blir gjort 19. juni. Kommunesammenslåingsprosessen påvirker de fleste ansattes hverdag med ytterligere involvering, og i 2007 er det store utfordringer med samtidig fokus på to gamle og en ny kommune. Vi skal videreutvikle bedriftskulturen, visjon, verdigrunnlag og Oss i mellom. Da trenger vi å gi god informasjon og medvirkning av ansatte, og spesielt ivaretaking av medarbeidere. Vennlig hilsen Inge Martin Måløy Rådmann i Frei Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

5 La de tusen blomster blomstre I fjor på denne tiden gav jeg uttrykk for at optimismen var kommet tilbake til Kristiansund, og at kristiansunderne hadde fått tilbake troen på seg selv var på mange måter jubelåret der nyetableringer og store investeringer nærmest stod i kø har ikke vært mindre begivenhetsrikt! Når jeg nå skal oppsummere fjoråret, må jeg trekke frem at det har vært økende fokus på kommunesammenslåingen. Aktivitetene blir samlokalisert, og vi smelter mer og mer sammen til en homogen organisasjon. Makt flyttes til nye politiske organer der vi må innse at fellesnemnda nå tar de endelige avgjørelser for nykommunen, mens bystyret i Kristiansund og kommunestyret på Frei spiller 2. fiolin. Dette har vært en stor overgang for mange av oss, men selvsagt lærerikt nå i overgangsfasen. Hvilke spennende saker har så preget året? 2006 vil fremstå som året da alle ville etablere seg med hotell i Kristiansund. Vi har blant annet håndgitt tomt til Opera Hotell på Kirktomta, til flyplasshotell, til sportshotell ved Atlanten stadion og til hotell på Gundersenbrygga på Innlandet der en hel bydel kan få et løft. Vi vet ikke om alle disse blir realisert, men interessen for slike etableringer viser at omverdenen har tro på Kristiansund. En by i medvind 2006 var året da fem nye hotellprosjekter ble lansert. Tre av dem involverte kommunen som grunneier. Det ble inngått opsjonsavtaler mellom kommunen og utbyggerne. Ellers preges eiendomsmarkedet i byen av stadig flere nye boligprosjekter som realiseres og det ser ut til at omsetningen av boligprosjektene fortsatt går greit Volum, kompleksitet og ønsket tempo for prosjektene har vært en utfordring for kommunens saksbehandlingskapasitet. Det er likevel rådmannens oppfatning at kommunen har lagt forholdene til rette for denne byutviklingen på en god måte. Fiskeribasen på Bentneset ble fullført fra kommunens side ved at den siste kaia ble ferdigstilt. Etterspørselen er stor etter arealer til nyetablering/utvidelser på fiskeribasen. Alle områder nær kai er nå disponert. Det ble inngått avtale om salg av areal til etablering av fiskemottak. Lerøygruppen gikk inn i Hydrotech og G.C.Rieber Oils utvidet sin virksomhet. Dette lover bra for den fremtidige næringsutvikling på fiskeribasen. Det var stor etterspørsel etter nye arealer til næringsvirksomhet. Kommunen disponerte de siste gjenværende tomtene som Vi er kommet et skritt videre når det gjelder vårt kulturhus der Festiviteten kan få en spennende utbygging der gammel og moderne arkitektur smelter sammen til Distriktsoperaens hus. Kristiansund har vært kåret til årets idrettskommune i Møre og Romsdal flere ganger. Særlig har vi skåret på våre nærmiljøanlegg der vi med ballbinger med mer har tilrettelagt for at barna kan drive aktiviteter i nærområdet også etter skoletid. Vi har tatt i bruk en ny innendørs fotballhall, og gjennom vedtak om kunstisbane kan vi også tilby en arena for skøyteaktiviteter. Det ser jeg på som en stor berikelse i en by som sjelden har klima for vinteraktiviteter. Et tilbakeblikk på året som gikk gir meg også anledning til å takke nordmørskommunene for godt samarbeid. Orkidesamarbeidet er styrket og har funnet sin form. Kommunen er en viktig samarbeidspartner for det meste! Jeg synes det er flott at det er slik, og kommunen bidrar gjerne i samarbeid med det frivillige organisasjonslivet til beste for kommunen og dens innbyggere. Jeg ønsker at vi fortsatt vil la de tusen blomster blomstre! Dagfinn Ripnes ordfører i Kristiansund kunne tildeles på Løkkemyra. Utvidelsen av basearealene for oljevirksomheten fortsatte i regi av Vikan Eiendom AS. Arbeidet med Atlanterhavstunnelen startet opp. Reguleringsarbeidet for utvidelsen av Kristiansund Lufthavn Kvernberget ble fullført og reguleringsplanen ble vedtatt av Bystyret. Kommunen hadde et regnskapsmessig overskudd på 14.6 mill kr. Det gode resultatet skyldes i stor grad mottatt merverdikompensasjon på investeringer og premieavvik i pensjonsordningen. Kommunens økonomiske situasjon er anstrengt. Det må her bemerkes at det er økende behov etter kommunens omsorgstjenester. Dette har medført budsjettoverskridelser. I perioden har kommunen fornyet kommunale anlegg til en kostnad på ca. 770 mill. kr. I samme periode økte lånegjelda fra 402 til 930 mill kr. Fallende rente, full utnyttelse av minste tillatte avdrag på lånegjelda og en økning i eiendomsskatten på 18 mill kr. fra 2005 til 2006, har vært vesentlige bidrag for å finansiere økningen i renter og avdrag. Finansieringen av økende renter og avdrag blir en stor utfordring. Sammenslåingsprosjektet av kommunene har vist god fremdrift i 2006 med stort engasjement fra alle involverte i prosjektet. Prosjektet antas å være i rute rent fremdriftsmessig. Anton Monge Rådmann i Kristiansund Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

6 Jeg synes jeg selv må stråle Av ergoterapeut og prosjektleder Bente Åsbø Torsdag 21. juni ble den flotte sansehagen til Roligheten omsorgsboliger i Kristiansund åpnet. Sansehagen er en viktig del av utetilbudet til beboerne. Forståelsen av et behov for til rettelagte utearealer, som en del av bo- og behandlingstilbudet for personer med demens, har vært sentralt i arbeidet i Roligheten omsorgsbolig siden oppstarten i Den røde tråd i den grønne have (Vilhlem Krag) Jeg synes at verden skinner, jeg synes at blomstrene ler. Jeg synes at alt blir gyldent hvor hen så mitt øye ser. Jeg hører musikk i luften, en lys, vidunderlig klang. Det er som går jeg i takt med en brusende sommersang. Jeg synes jeg selv må stråle imellom de grønne trær, fordi min elskte, min elskte, vandrer meg ganske nær. Første trinn i sansehagekonseptet startet vinteren Takket være en storstilt dugnadsånd fra personalet, beboere og pårørende ble det samlet inn midler til å etablere en liten nærhage kaldt Rolighagen som har blitt brukt hele året. Arealet var begrenset og behov for et større område meldte seg rakt, så det ble tatt initiativ til å utvikle konseptet. at Roligheten sansehage skal øke livskvaliteten til beboerne og gi inspirasjon og glede til alle. Et sted for gode øyeblikk, gode opplevelser og aktivitet. Hagen skal være et sted for avveksling og aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsnivå. Her kan beboerne gå tur, ta en kaffekopp, vanne blomster, rake gress og løv eller plukk blomster og bær mv. Først og fremst er hovedtanken at Roligheten sansehage skal øke livskvaliteten til beboerne og gi inspirasjon og glede til alle. Det har over flere år vært arbeidet med å etablere en sansehage som en forlengelse Rolighagen. Takket være stor innsats fra ulike kommunale aktører og bidrag fra organisasjoner og andre, er nå denne flotte hagen klar til å bli tatt i bruk. Dette tilbudet vil bety en stor berikelse for brukerne, ansatte og naboer. Sansehagen ble offisielt åpnet av ordfører Dagfinn Ripnes torsdag 21. juni. En sansehage er først å fremst et sted for gode øyeblikk, gode opplevelser og aktivitet. Hagen skal være et sted for avveksling og aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsnivå. Her kan beboerne gå tur, ta en kaffekopp, vanne blomster, rake gress og løv eller plukk blomster og bær mv. Først og fremst er hovedtanken Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

7 Hotellplanene i Kristiansund Av bygningssjef Gunnar Odden Hotellplanene presenteres her i den rekkefølgen hvor de befinner seg i planleggingen. Hotell Opera Flyplasshotellet På Kvernbergmyran rett nord for ekspedisjonsbyggene på flyplassen er det solgt tomt til Kvernberget Hotell Invest. Voll Arkitekter har tegnet hotellet og sendt inn byggesøknad. Kommunen har godkjent planene og gitt rammetillatelse for byggeprosjektet. Hotellet er et av de første Mariott-hoteller i Norge, har 155 rom og kan igangsettes snarest. Gundersenbrygga Reguleringsplan for Hotell Opera på Kirketomta og tidligere Langveien ungdomsskole er kunngjort oppstartet med Asplan Viak og Arkitektkompaniet som planleggere. Eierselskaper heter Opera Eiendom A/S hvor Olav Thon, Lars Løseth og FGeiendom er interessenter. Modell er utarbeidet, folkemøte avholdt 31. mai Det var møtt opp ca. 70 interesserte og det ble i stor grad gitt tilkjenne en positiv holdning til prosjektet. Meget spesiell arkitektur med buede glassfasader. Høyde 14 etasjer og inntil 250 rom og konferansedel i tidligere Langveien ungdomsskole med bruforbindelse over Langveien. Planen forventes å være klar til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn om kort tid. Atlanten hotell På Innlandet har Asplan Viak og Eirik Gudmundsen på vegne av Thon hotell startet reguleringsplanlegging av området rundt Gundersenbrygga. Brygga med et betydelig tilbygg mot syd, en del mindre hotellromsbygg, til sammen 134 rom, og 2 gamle vernede bygg inngår i planen. Plan- og bygningsrådet var positive til planen og la den ut til høring og offentlig ettersyn. Fylkeskulturutvalget vedtok positiv tilrådning til planen, til tross for fylkeskonservatorens negative innstilling. Fylkeskonservatoren erklærte da saken å ha nasjonal betydning og forlangte Riksantikvarens inntreden i saken. Fra Riksantikvaren er kommunen meddelt at det er lagt ned innsigelse mot planen. Planleggerne er nå med reviderte planer i kontakt med Riksantikvaren for å kunne komme videre med saken. Atlanten Hotell v/atlanterhavsbadet Idrettshallen. Arkitekt Pål Rørby og Asplan Viak v/arne Ørnes har på vegne av Øyvind Hoem og Geir Haanshuus utarbeidet forhåndsillustrasjoner for hotellet med tribuneanlegg, adkomstløsning gjennom sydlige del av Folkeparken fra ny rundkjøring ved det gamle slakteriet, 4-felts innfartsstamvei og riksvei. Illustrasjonene viser et bygg med buede glassfasader på 17 etasjer fra Atlantenplanet og 15 etasjer over Wilhelm Dalls vei. Planprosessen er ikke oppstartet. Saken skal forelegges bystyret som tar beslutning om det skal igangsettes arbeid med reguleringsplan. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

8 Atlanterhavstunnelen Av ingeniør Terje Fugelsnes, tekniske tjenester Bygging av dette store samferdselsprosjektet er nå kommet godt i gang, og nå er tunneldrivingen startet opp for fullt også fra Hagelin på Kristiansund-siden. Det er f.eks. bestemt at det ikke kan sprenges i tiden ved driving av de første 850 meter tunnel fra Hagelin. Fra Averøya er det pr. 9. juni drevet ca. 750 meter tunnel, og en sprenger der i gjennomsnitt to salver (10 meter) pr. døgn. Det meldes om godt fjell uten innlekkasje av vann så langt fra denne siden. Den første salva er akkurat fyrt av 26. april Den første egentlige tunnelsalva gikk om ettermiddagen den 25. april, og pr. 9. juni er det sprengt ca. 120 meter tunnel. Statens vegvesen ved entreprenøren Mesta AS driver nå i gjennomsnitt ca. 1 salve (5 meter) pr. døgn. De som bor i boligområdene ved Hagelin har allerede erfart at tunnelprosjektet medfører noen ulemper i form av støy og rystelser ved sprengning, men aktivitet på anlegget er regulert slik at en ikke skal gå ut over krav som er bestemt i forskrifter og avtaler om tider når sprengningsaktivitet kan foregå. Det drives nå ca. 5 meter tunnel pr døgn fra Kristiansundsiden og 10 meter fra Averøysiden Vegvesenet gjennomfører telefonvarsling til beboere i nærområdet før alle sprengninger. De som ikke ønsker å bli oppringt kan melde seg av ved å høre hele telefonbeskjeden og deretter trykke 1. Dersom noen ønsker ytterligere informasjon kan vegvesenet nås ved å ta kontakt med byggeleder Kåre Ingolf Karlson (tlf ) eller ingeniørgeolog Helen Feragen (tlf ). Tror det blir en god kommune Vi har tatt en prat med Laura Koivisto som har hatt studiepraksis i kommunesammenslutningsprosjektet i perioden fra 10. april til 15. juni. Her er hennes betraktninger på slutten av praksisperioden. Du har finske foreldre, er oppvokst i Trollhättan og har bodd flere år i Oslo. Hvorfor ville du ha praksisplass her? - Jeg studerer offentlig styring. Praksis i et kommunesammenslutningsprosjektet gir meg kjennskap til kommunal forvaltning generelt og kommunesammenslutning spesielt. Jeg er særlig opptatt av sammenslutninger fordi det handler om organisasjonsutvikling og endringsprosesser både på det politiske og det administrative nivået. Det er utfordrende og lærerikt å få delta i en slik prosess som student. Frei og Kristiansund er de eneste kommunene som per i dag er inne i en pågående kommunesammenslutningsprosess. I tillegg har jeg en venninne fra Høyskolen i Oslo som er fra Kristiansund. Det gjorde valget enkelt. Det nærmer seg slutten av praksisperioden. Har praksisen svart til forventningene? - Ja, jeg ble positivt overrasket. Hadde ventet meg at kommunal forvaltning var mer byråkratisk, men her skjer det mange spennende utviklingsprosesser. Arbeidet med å virkeliggjøre visjonen og grunnverdiene gjennom et sett leveregler er eksempel på dette. I løpet av praksisen har jeg hatt samtaler med flere sentrale personer i kommuneorganisasjonen. De har vist meg bredden og kompleksiteten i kommunens ansvar over for innbyggerne. Jeg har fått delta i møter på alle nivå i sammenslutningsprosjektet, og fått god kjennskap til beslutningsprosessene. Samtidig har jeg fått erfaring med det daglige arbeidet i sentraladministrasjonen ved at jeg har jobbet to dager i uken i økonomiseksjonen. Jeg har også fått delta i redaksjonsarbeidet for Kommunen Vår og MiniPosten. Mye har vært spennende og lærerikt. Det jeg har likt best er likevel å få ansvar for saksbehandling der du får følge en sak fra begynnelse til slutt. Hva tenker du om fremtiden for nye Kristiansund? - Jeg tror den nye kommunen vil ha mye å tilby innbyggerne sine. Kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund vil gi en fin blanding av det urbane og det landlige. Klarer nye Kristiansund å leve opp til visjonen og grunnverdiene, blir dette en kommune det vil være godt å leve og virke i! Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

9 Nye dagtilbud for eldre Av prosjektleder Bente Åsbø Bystyret i Kristiansund har bevilget penger til å opprette dagplasser for eldre. Dette er en del av bystyrets styrkingstiltak og er et tilskudd til tjenestetilbudene kommunen gir byens eldre. Dagens dagtilbud ved Rokilde opphører og blir erstattet av tre nye tilbud ved Barmanhaugen eldresenter, Rokilde 1.etasje og ved Bergan sykehjem. Det vil bli et eget tilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det legges stor vekt på ta utgangspunkt i den enkelte bruker som en ressurs hvor aktivitet, meningsfullhet og innhold er i fokus. Erfaringene man har gjort med dagens tilbud ved Barmanhaugen eldresenter, dagavdelingen ved Rokilde og miljøarbeidertjenesten sitt arbeid ligger til grunn for det nye tilbudet. Det er et mål å få startet opp høsten Dette som et ledd i regjeringens målsetting om å gi aktiv omsorg, det vil si å ivareta det enkelte individ ressurser og å gi muligheter til å leve et meningsfullt liv. Den store fotballfestivalen Av Laura Koivisto Fra 6. til 11. august blir den første store fotballfestivalen arrangert i Kristiansund. Festivalen er et samarbeid mellom klubbene Dahle, KFK, CFK, Frei og Nordlandet. Det er mange som har vært involvert og hjulpet til for at vi skal få enda en festival å være stolt over. Søndag 5. august kl er det åpningsseremoni med konsert og annen underholdning. De første kampene starter kl dagen etter. Hele uken vil det, i tillegg til alle kampene, være mange aktiviteter og mye underholdning for deltakerne, blandt annet konsert på Tahitibrygga, diskotek og tivoli. Kampene blir spilt på flere ulike anlegg: Stormyra, Idrettsplassen, Atlanten Stadion, Kristiansund FKs anlegg, Dahle Kunstgresspark, Nordlandet Kunstgress og Omsundet Kunstgress. skal dekke reise til og fra Kristiansund, opphold under festivaluken, baller, spillerdrakter, med mer. For å klare dette må festivalen ha ekstern økonomisk bistand, og har blant annet i den anledning opprettet hjemmesiden der interesserte kan få ytterligere opplysninger. Tanken er at festivalen skal arrangeres hver sommer. Fotballfondet Kristiansund fotballfestival har også opprettet en fotballfond som vil gi barn i den 3. verden mulighet å delta. Fondet skal hvert år brukes til å invitere nye lag fra den 3. verden. Fondet Påmeldte lag Flesteparten ev de påmeldte lagen er fra Norge men arrangørene har også klart å få med lag fra Palestina, Zambia og Armenia. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

10 Gomalandet skole Da Gomalandet skole flyttet fra tungvinte og ganske ukoselige forhold under Nordsundbrua til kanten av Folkeparken, åpnet det seg helt nye muligheter for å bruke både uteområdet og skolebygningen på nye måter i undervisningen. Nedenfor kommer noen eksempler på hva vi driver på med. Men merk,: vi har fokus på kunnskap og trivsel og har et klart fokus på at den enkelte elev skal oppleve skolehverdagen sin som meningsfylt. Mens sana - en sunn sjel. Varierte aktiviteter innenfor kultur gir elevene mange fine opplevelser, De blir vante til å opptre og å stå på en scene foran et stort publikum. Scenen er på plass!! Etter en lang rekke med flotte forestillinger under relativt kummerlige forhold, kunne vi innvie nye scene med den selvskrevne og egenkomponerte operaen Oppgjøret. Scenen kom på plass som et ledd i utbyggingen av Røsslyngveien barnehage. Kommunalsjef Ingebrigtsen klarte å innarbeide en utvidelse av gymsalen som ga skolen en romslig og praktisk scene. Et lite Columbiegg var det at en under scenen fikk plass til stoler, baller og gym-matter. Skolens profesjonelle dreiescene ligger permanent framme klar til bruk. Lydanlegget er på plass så det eneste som nå mangler er et proft lysanlegg, men det kommer, tror vi. Skolekor Fra august 2006 har vakker korsang runget gjennom skolens korridorer. Full av sunnmørsk inspirasjon og pågangsmot satte vår nye musikklærer i gang et korprosjekt som fikk enorm oppslutning blant elevene. Fra gang til gang er ca 90 av elevene med på øvingene. Repertoaret spenner fra fornøyelige barnesanger (gjerne dramatisert) til aktuelle popsanger. Det hele krydres med solosang og duetter. Koret har allerede hatt sine første opptredener utenfor skolen. Før jul var de f.eks. og sang for beboerne på Bergan sykehjem. I følge de ansatte der var mang en tåre som lurte i øyekroken både på liten og stor under seansen. Neste større oppgave for koret var et innslag under den tradisjonelle forestillingen under Åpen dag 30. mai. Dessuten forbereder de en CD- innspilling der de presenterer The Best of the Gomalandet School Choir. Julebord I skolen har vi tradisjon for ulike julearrangementer. Juletrefester, nissefester, grøtfester, og ikke minst stunder med advent og Bibelens evangelium i fokus. På Gomalandet har vi de siste årene arrangert julebord for trinn og julefrokost for Julebordet er lagt til kveldstid og elever og lærere stiller nyfrisert eller vasskjemmet og alle er stivpyntet. Høflighet og bordskikk er en selvfølge. Elevene har selv hovedansvaret for alt fra det å lage mat, redigere menyen, ordne lokalet, dekke bordet og servere. Selvsagt er en av dem toastmaster, en holder tale og en takker for maten. Oppvasken blir ikke stående til dagen etter- skolekjøkkenet er skinnende reint før alle gjestene forlater stedet. Og så er det dans etterpå! Julefrokosten serveres på langbord i hallen og de tilstøtende korridorene. Sunn mat og drikke går ned på høykant mens elevene prater dempet sammen. Også de små viser høvisk framferd og fin bordskikk. OBS: i disse måltider er ikke dette aktiviteter uten mål og mening. Begge prosjektene er tverrfaglige og de fleste skolefag får plass i opplegget. Læring i fokus Du skal forvente mye av elevene dine, har vi hørt, og det gjør vi! At seksåringene leser og skriver til hverandre, er blitt en selvfølge. Matematikken kan og skal læres på ulike arenaer, ute som inne. Elever på alle trinn utrykker seg skriftlig og muntlig med klare mål i sikte. Vår oppgave er å gi elevene utfordringer og legge til rette for læring - ulike læringsstrategier tas i bruk, oppgavetyper og materiell tilpasses den enkelte. in Corpore Sano - I en sunn kropp! Området rundt oss frister til fysiske utskeielser, gjerne Ispedd faglige oppgaver. Fotball, håndball, slåball, treklatring, fjellklatring (i vegg), er noen av de mest populære aktivitetene. Egen turuke er med i planene våre og de tradisjonelle idrettsdagene sommer som vinter holder vi i hevd. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

11 Naturen er vår "læregrind Utematematikk Vi bruker det flotte området rundt skolen til å lære matematikk. På den måten får vi nyte naturen og rørt oss samtidig som vi lærer matematikk. Matematikken blir knyttet til praktiske oppgaver og konkrete ting, og dermed knytter vi erfaring til begrepene. Ofte blir elevene inndelt i grupper og da må de samarbeide for å komme fram til resultatene - en prosess der elevene lærer av hverandre og av lærerne. I gangeøvelsene kaster vi terninger og finner svar i den aktuelle gangetabellen. Svarene er tilfeldig plassert rundt i terrenget, og det gjelder å komme først til 40. Svarene kommer vi fram til ved først å anslå/ gjette for så å gå over til tau eller metermål. Vi lager geometriske figurer med tau, sammenligner arealet og finner ut hvilket som er størst. Omkretsen er lik, men hva med arealet? Noen eksempler fra småtrinnet: Finn noe du tror er en meter lang, bruk dette til å måle med samle f.eks. kongler - hvordan skal vi finne ut hvor mange vi har funnet? Kanskje er lurt å gruppere, sortere? Inndeling i grupper- må samarbeide for å komme fram til resultat- elevene lærer av hverandre Fruktmarsjen I tråd med skolepolitikernes tanker, gjennomførte vi et prosjekt vi kalte Fruktmarsjen. Store og små gikk ei løype på ca 1,5 km hver morgen hele høsten enten det røyk eller føyk. Vel tilbake på skolen samlet gruppene (klassene) seg rundt et bord og fikk servert frukt og grønt. I følge teorien skulle denne starten på dagen gi økt arbeidslyst og utholdenhet, og det tror vi faktisk også den gjorde. Både frukta og turen ga mersmak så neste skoleår følger vi opp med et lignende opplegg i samarbeid med FAU. Ramsalt sjø! Vår fantastiske beliggenhet nær sjøen og i kanten av Folkeparken må utnyttes i undervisningssammenheng. Vi benytter stadig uteområdet i undervisninga, men har fortsatt et stort potensiale når det gjelder det å dra uteområdet inn i undervisninga i ulike fag. Derfor har vi utarbeidet et tverrfaglig opplegg der vi satser på så vel sjø som land: Naust/ båter i Dunkarsundet I samarbeid med Småbåtlaget), Sjøvett: Sikkerhetsutstyr og opplæring i bruk av utstyret. Gapahuk med utendørs klasserom og kokeplass i Folkeparken. Utstyr til naturfag, utematematikk, stormkjøkken etc. Område for fysisk aktivitet Skolefritidsordningen På SFO har vi det godt og trives! Vi har et uteområde som byr på utfordringer og frister oss til å bruke fantasien når vi er ute og leker. Vi bygger hytter, spiller fotball og slåball, klatrer i trær osv. Vi har også lært oss noen gamle leker som vi synes er artige. Vi synes det er så kjekt at de voksne trives med å være ute sammen med oss. Vi har et måltid hver dag. De voksne har hovedansvaret for måltidene, men vi får også utdelt oppgaver (bl. a dekke på, rydde, fylle etter på fatene).onsdagene får vi varm mat, gjerne grøt eller suppe med estisk vri. Fredagene er den store bakedagen. Da vanker det boller, sveler, kanelsnurrer eller vafler. Pizza står også på menyen noen fredager. Men hver dag spiser vi frukt og grønnsaker så det er ikke rart vi holder oss friske og sunne! Gomalandet skole har et engasjert FAU De trafikale forholdene er den saken FAU arbeider mest med nå. Mange av elevene må krysse hovedinnfartsveien på vei til og fra skolen. I løpet av et døgn passerer det ca biler på W. Dahls vei. Selv om barna får hjelp av et lysregulert gangfelt, mener FAU at barnas sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt ved kryssing av W. Dahls vei. Vi har fått tilbakemelding om hyppige nestenulykker også i dette gangfeltet. Bekymringen blir ikke mindre når vi vet at det er planer om nytt boligfelt ved det gamle slakteriet uten at den en gang planlagte undergangen ser ut til å bli realisert. Vi ser også for oss økt trafikk når Atlanterhavstunnelen blir ferdig, samt at vi ser tendensen til en økning av fritidstilbud/aktiviteter i området rundt Folkeparken. Vi ser positivt på at kommunen er i vekst. Og gleder oss over nyetableringer og utbygginger både av forretning, industri og boligområder. Med konkrete planer om nytt boligfelt både ved det gamle slakteriet og på Skorpa vil sannsynligvis antall elever som ligger i nedslagsfeltet til skolen vår øke. Vi er svært spent på om Kristiansund kommune har tatt høyde for et økt elevtall ved Gomalandet skole. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

12 Reguleringsplan for Rensvikkrysset Av enhetsleder Tor Inge Ulvund, miljø- og tekniske tjenester Det er annonsert oppstart på arbeidet med reguleringsplan for et område ved Rensvikkrysset. Reguleringsområdet er stiplet på skissen. Formålet med planen er å legge til rette for bedre vegløsninger, kollektivknutepunkt og næringsareal. Området inngår i reguleringsplanen for Rensvik øst, vedtatt Eventuelle merknader til planarbeidet, sendes til Asplan Viak, Enenveien 2A, 6416 Molde innen 15. juli Ny adkomstvei fra riksvei 70 fra Øygarden til Vestbase Av anleggsingeniør Odd Magne Johansen, tekniske tjenester Vikan Eiendom AS har nå i tre år drevet og sprengt ut i Orvikan Øygarden-området for å utvide Vestbase østover. Anleggstrafikken har gått via midlertidig anleggsvei opp til riksvei 70 nær Seivika-krysset med riksvei 680 (til fergekai i Seivika og videre nordover til Aure). Denne veien blir nå utbedret for mer permanent trafikk fra baseområdet, blant annet med fortau og en stor snuplass før innkjøring til området. Den nye veien til Vestbase Øst, som for Kristiansundere flest nok er ganske ukjent, har ennå ikke fått gatenavn. Så her er vi spente på kreativiteten til kommunens navnekomite og hvilket navn de synes er passende når de får saken til behandling. Utskifting ledningsnett i Ulrik Olsens vei på Goma Strekningen som utskiftes av kommunen er mellom Ulrik Olsens vei nr 1 og 13. Dårlig fall på ledningene har ført til problemer for husene, enkelte med innslag i kjellerne når det har vært store nedbørsmengder. Den gamle felles kloakkledningen i gata skiftes ut til separate ledninger for spillvann og overvann (slukvann). Vannledningen som også er gammel skiftes ut. Samtidig er huseierne gitt pålegg om å skifte ut dårlige stikkledninger. Undersøkelser som huseierne har sørget for, viser at mange private stikkledninger må skiftes ut. Dette må huseierne selv bekoste, men dette blir langt rimeligere når den kommunale ledningen er gravet frem og stikkledning blottlagt ved anboringspunktet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

13 Helse, sosial, pleie og omsorg Samordning av tjenester i forbindelse med kommunesammenslutningen Arbeidet med å etablere og samordne felles helse- og sosial og pleie- og omsorgstjenester er nå inne i en hektisk fase. Det er etablert arbeidsgruppe under ledelse av kommunalsjef Helge A. Carlsen som har ansvar for samordning og framdrift av dette arbeidet. Carlsen opplyser til Kommunen vår at et hovedprinsipp for forberedelsesprosessen er å involvere ansatte i alle deler av arbeidet. Det er derfor nedsatt en rekke arbeidsgrupper som nå konsentrerer seg om alle utfordringer i forberedelsesarbeidet for å få alle brikkene på plass i løpet av høsten. Carlsen opplyser at helse- og sosial og pleie- og omsorgsområdet utgjør det desidert største feltet i nykommunen både med hensyn til antall ansatte og i forhold til budsjett/ ressurser. I forbindelse med sammenslåingen skal det også etableres 5 nye enheter, og en betydelig omfordeling av oppgaver og ansvar i forhold til dagens organisering. Carlsen berømmer medarbeidere og tillitsvalgte for stort engasjement og innsats for å finne løsninger og arbeide målrettet med sammenslåingen. Et sentralt mål for helse- og sosialtjenestene i den nye kommunen er at de skal være mer brukerrettede, bedre koordinert og ha god kvalitet. Brukerperspektivet skal derfor være til stede i alt forberedelsesarbeid. Carlsen understreker betydningen av å involvere brukerne også i forberedelsesarbeidet, og er opptatt av at det forebyggende aspektet ved tjenestene må vektlegges i den nye kommunen. Sammenslåing av tjenestene inne helse og sosial, pleie og omsorg ledes av kommunalsjef Helge A. Carlsen Samtidig understreker Carlsen at selv om vi blir en kommune fra 1. januar i 2008 så betyr ikke dette at alt kan og skal være ferdig innen denne dato. Utvikling og forbedring av tjenester er en fortløpende og dynamisk prosess. Felles tildeling og koordinering I den nye kommunen vil de fleste av helse- og sosial og pleieog omsorgstjenester bli tildelt av en felles tildelingstjeneste. Dette innebærer at man nå får samordnet de fleste søknader noe som vil gjøre det enklere for publikum. Enheten for tildeling og koordinering vil som nå bli lokalisert på Tinghuset og ha et nært samarbeid med Servicekontoret. Til sammen vil derfor disse virksomhetene utgjøre en sentral kontaktflate også for helse- og sosialtjenestenes brukere. Ellers opplyser Carlsen at tilrettelagt informasjon både utad til befolkningen og innad til ansatte og brukere vil være et viktig satsingsområde i tiden fram mot sammenslåingen. 28 enheter I nye Kristiansund skal tjenestene innen helse- og sosial og pleie- og omsorg deles inn i ulike 18 enheter. Dette er 4 sykehjem, 3 distrikt (hjemmetjenester), 1 enhet for psykisk helse, 5 bo-/dagtilbud/oppfølging, 1 inkluderingsenhet, 1 enhet for barn, familie, helse, 1 opptreningsenhet, 1 tildelingsenhet og 1enhet for interne tjenester. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

14 Ta føttene fatt Til eller fra jobben for egen maskin Av folkehelsekoordinator Bente Elshaug Mange sykler eller går til og/eller fra jobben. Flere har kanskje som mål å starte med det. Noen trenger et ekstra dytt for å komme i gang. Kristiansund og Frei kommune har et ønske om å gjøre sine ansatte litt sprekere, og aller helst få de som beveger seg lite til å bevege seg litt mer. 30 minutters daglig fysisk aktivitet med moderat intensitet, er anbefalingene sosial og helsedirektoratet gir til voksne mennesker. Dette gir oss en helsegevinst. Alle enheter i begge kommunene er oppfordret til å krysse av på et registreringsskjema, og er dermed med på konkurransen om for eksempel månedens sprekeste eller den arbeidsplassen med flest ansatte som tar føttene fatt. Forskjellige premier skal deles ut, så her er det bare å stå på. Ta føttene fatt registreringen varer ut september. Hjelpepleierne Anne Roksvåg og Marit Elise Lystad sykler eller går til jobben så ofte som de kan. Begge forteller om en god start på dagen og at de dermed har en mulighet for å være i bevegelse. Avstanden fra hjemmet og til jobben er ikke så veldig lang, men en 10 minutters gange har de begge to. Flere på arbeidsplassen er flinke til å gå eller å sykle, og etter å ha sjekket registreringsskjemaene er mange kryss allerede nedskrevet for mai måned. Anne og Marit Elise oppfordrer kollegaer i Kristiansund og Frei kommuner til å registrere seg i Ta føttene fatt, og til de som allerede er med - stå på videre fremover! Anne Roksvåg og Marit Elise Lystad jobber begge i hjemmetjenesten. De går eller sykler til og fra jobb så ofte de kan. Vant hoppetaukonkurransen Klasse 5A ved Dalabrekka skole ble vinner av kommunens egen hoppetaukonkurranse som har foregått på skolene to uker i april. Klasse 6A ved Dalabrekka stakk av med 2. premien. Elevene har samlet poeng ved å hoppe tau i friminuttene, gymtimene og i andre undervisningstimer. Her har det vært litt av en innsats og det har gitt resultater. For ikke nok med at Dalabrekka skole vant kommunekonkurransen så vant skolen også 2. premie i Nasjonalforeningens landskonkurranse Hopp for hjertet med Petter Puls. Dette er noe skolen kan være stolt av. Dalabrekka skole har satt barn og fysisk aktivitet, og deres helse i fokus gjennom begge de to ukene, og de melder tilbake at elevene hopper fortsatt. Ved både Gomalandet, Dale, Nordlandet og Frei skole har det også vært stor oppslutning. Blant disse skolene var det Gomalandet skole, klasse 6A som fikk god innsatsprisen. Premiene er gitt av Atlanterhavsbadet og Kristiansund klatreklubb. Vi gratulerer Dalabrekka og Gomalandet skole, og ønsker lykke til med videre hopping. Klasse 5 A ved Dalabrekka skole vant hoppetaukonkurransen Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

15 Blant de beste i landet! Kristiansund/Frei fikk delt andreplass i årets prisutdeling for beste ekommune i Norge. Dette er en pris som for oss henger høyt og er et kvalitetsstempel som beviser at vi er i front på elektroniske tjenester til publikum. Svein Taknæs og Frank Grønseth startet arbeidet med nye felles nettsider for Kristiansund og Frei høsten Sidene ble lansert i februar Trondheim kommune stakk av med seieren for andre år på rad. Det ble spesielt nevnt at Trondheim kommunes nettsider er lette å navigere i og at det finnes videooverføring fra bystyresaker med mulighet til å gå inn på enkeltsaker også i etterkant. Kommunens portal har gjennomgående publisering i åpent dokumentformat og foretar målinger av brukertilfredshet. Dessuten er det godt tilrettelagt for elektronisk dialog mellom folkevalgte og innbyggere. Dette var både hyggelig og inspirerende sier kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune. Vi har jobbet målrettet innenfor E-kommuneområdet, og ikke minst gjennom Det Digitale Trøndelag har vi lagt til rette for både selvbetjening over nettet og elektroniske løsninger for lettere kontakt mellom politikere og innbyggere. ekommune 2009 det digitale spranget Sentralstyret i KS har godkjent en ny strategi- og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. Planen setter klare mål for økt tilgjengelighet, bedre tjenester og mer effektiv forvaltning ved bruk av IKT. Samtidig settes det krav til KS om gjennomføring av tiltak for å støtte opp om IKT-utviklingen i kommunesektoren. - Vi er svært fornøyde med prisen og vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt på en positiv måte, både ansatte i Kristiansund og Frei, sier Svein Taknæs. De retter også en takk til samarbeidspartnerne IDLmedia, Acos og Nettstudio. En av de første gratulantene var ordfører Dagfinn Ripnes som var stolt over prisen og nettsidene på den måten vi blir presentert på og er et verdig ansikt utad. Hva er en ekommune? ekommunen skal aktivt utnytte moderne innformasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringsliv! Svein Taknæs er nettredaktør og Frank Grønseth er ansvarlig for innhold og daglig oppdatering. Frank driver for tiden med opplæring av kommunalt ansatte og på den måten vil flere bidra til at nettsidene vil nå nye høyder. Kristiansund har vært nominert 4 år tidligere og nå er det første gang "Nye Kristiansund" er nominert. Vi vil fortsette satsingen for å øke tilgjengelighet og service for publikum. Prisen for beste ekommune deles ut til kommuner som i sitt arbeid jobber mot å nå målene i KS sin ekommune plan. Prisen ble utdelt på ekommunekonferansen 3. juni i Tromsø av May Britt Nordli, avdelingsdirektør i KS og politisk rådgiver i FAD, Jørund Leknes. 4 kommuner delte andreplassen og fikk et velfortjent diplom. Disse kommunene er Asker, Kristiansund, Larvik, Øvre Eiker. Alle kommunene kjennetegnes ved en måloppfyllelse på mellom 72 og 75% av ekommune-målene. Gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale kanalen Ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunens hjemmeside/portal Gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige samfunnsspørsmål Gjøre flest mulig tjenester tilgjengelig på nett Bruke IKT til å skape tjenester med høy kvalitet Samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for å skape helhetlige offentlige tjenester Ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsbehandling Frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltingen ved bruk av IKT Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

16 Utviklingsprogram for barn og unge Av kulturkonsulent Helen Haga I regi av Barne- og likestillingsdepartementet er Kristiansund, Frei og ni andre kommuner i landet, med i et nasjonalt program for styrking av barn og unges oppvekstmiljø. Det treårige prosjektet er nå inne i den avsluttende fasen. I løpet av de tre årene deltakerkommunene vært på to samlinger i året. Bortsett fra en samling i Alta har samtlige vært lagt til Oslo/- Gardermoen. Gleden var stor da departementets representant ringte og sa at de ønsket å legge den siste samlingen hit. En tillitserklæring, samtidig som det var en unik mulighet til å vise fram den vakre landsdelen vår i sommerdrakt. Derfor ble det slik! Deltakerne kom fra Alta i nord til Kragerø i sør. De fleste kom om kvelden onsdag 30. mai, og Kristiansund/Frei viste seg fram med smørsida opp under hele samlingen. Bare sol, varme og blå himmel. Ingen av de lokale deltakerne følte behov for å fortelle at de nylig hadde hengt bort boblejakken Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen ønsket velkommen og orienterte om det som skjer i sammenslutningen mellom Kristiansund og Frei, med spesielt fokus på barn og ungdom. I tillegg til det faglige opplegget, ble det også, etter ønske fra deltakerne, satt av tid til å se på barne- og ungdomsaktiviteter i kommunene. Først gikk turen til Viken Gard, der man fikk se elever og instruktør fra Dale barneskole i aksjon i klatrejungelen. Neste stopp var ungdomsklubben Navlen cafe, og i tillegg ble det tid til en prat med representanter for Barn og unges råd. Om kvelden inviterte departementet deltakerne til sosialt samvær og tur til Håholmen. Fergeturen, bussturen over Averøya, transporten i vikingeskip ut til Håholmen og et blikkstille Atlanterhav var en eksotsik opplevelse, og en kjempegod reklame for Nordmøre som reisemål. Ny organisering av barn og unges råd Av kulturkonsulent Helen Haga Barn og unges råd skal ivareta barn og unges interesser og tale de unges sak. Siden det felles rådet for Kristiansund og Frei kom i gang for to år siden, har det slitt litt med å fungere etter formålet. Flere tror det har sammenheng med for mange representanter og stort alderspenn, noe som også blir tydeliggjort når vi sammenligner oss med en del andre kommuner. Ny organisering har vært tema en tid. Julie S. Gulla og Anna Søvik la fram forlag til ny organisering. Barn og unges råd mente forslaget var godt, men at det burde finslipes litt. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som laget det endelige forslaget som Barn og unges råd vedtok i mai Ordfører Maritta Ohrstrand har vært en god støttespiller i arbeidet. Forslaget er nå ute på skolene til høring. Målet er at ny organisering skal være på plass like over skolestart høsten I den nye organiseringen foreslås det to råd: Et ungdomsråd med 21 representanter i alderen ungdomstrinnet videregående skole, og et barneråd med 18 representanter fra barneskolene. En kontaktperson fra ungdomsrådet skal ha fast plass i barnerådet. Avtroppende Barn og unges råd tror den nye organiseringen skal fungere godt, og at det vil skape større engasjement både blant de eldste og de yngste representantene. I fjor ble det satset på opplæring av Barn og unges råd, med to dagers kurs og kursholdere fra Trondheim kommune. På kurset var det satt fokus både på det som er bra i Kristiansund og Frei, hva som ikke er fullt så bra, og hva Barn og unges råd kan gjøre i den sammenheng. Dette ble det tatt fatt i, og i løpet av året har Barn og unges råd blant annet engasjert seg for å bedre fritidstilbudet for uorganisert ungdom, og de har vært i dialog med Nettbuss om et bedre rutetilbud mellom Frei og Kristiansund, spesielt på kveldstid og i helgene. Barn og unges råd ønsket også å arrangere en ungdomskonsert eller en festivalhelg i løpet av våren, men innså snart at dette kunne de ikke gjøre alene! Det ble derfor søkt kontakt med Ung Tahiti, og det endte opp med at rådet var med som arrangør av konserten på Tahiti brygga i slutten av mai i år. For å holde representantene orientert om det som skjer i Frei og Kristiansund på planleggingssida, har kommunens folk stilt velvillig opp for å informere om aktuelle planer/saker det arbeides med. Dette har skapt både engasjement og debatt i rådet. Mange av representantene har gitt uttrykk for at to-dagers kurset i fjor var både nyttig og lærerikt, og at det ikke måtte bli en engangs happening! Dey blir derfor to dagers kurs til høsten også. Barn og unges råd har bestemt at denne gangen skal Ungdomspanelet i Møre og Romsdal engasjeres som kursholdere. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

17 Årets rusken -aksjon avfall på avveie Av driftsleder Pål Harstad, tekniske tjenester Det har blitt juni og sommeren nærmer seg med stormskritt! Årets rusken - aksjon er unnagjort, og det aller meste av rusk og rask langs veier og i friområder har havnet der det hører hjemme, på boss! Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har gjort en innsats for å bidra til et renere miljø, det være seg velforeninger, skoler og barnehager! Så til noe som ikke er like hyggelig. Ved en stikkvei til Gløsvågveien fant vi et ganske stort lass med avfall, for det meste rivingsavfall, men også farlig avfall som maling og løsemidler. Et miljøsvin har slengt dette i naturen i stedet for å levere det på Hagelin. Renholdsverkets folk har nå fjernet søppelet. Får bare håpe at ikke for mye farlig avfall har lekket ut og skadet miljøet. Langs Verkstedveien på Løkkemyra fløt det av søppel før renholdsverkets folk ryddet. Her fant vi hovedsaklig isopor, plast og papp. Både gårdeiere og deler av næringslivet i området bør ha et snev av dårlig samvittighet. Det er helt unødvendig å kaste avfall i naturen. Hagelin avfallsmottak ligger meget sentralt til midt i byen. Det koster heller ikke mye å kvitte seg med boss. Farlig avfall, elektrisk- og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, plastemballasje og klær til Fretex er det gratis å levere for private. Det er også gratis å levere gjenstander til gjenbrukshallen. Øvrig avfall koster det kun 50 øre pr. kg å levere. Dette er blant de laveste prisene i landet! Renholdsverket har følgende åpningstider for levering av avfall: man., tirs., ons. og fredag på torsdager. Lørdag og søndag er det stengt. NB! I perioden 7. juni til 27. september er åpningstiden på torsdager! Gjenbrukshallen har følgende åpningstider for salg: tirsdag og onsdag på torsdager. De øvrige dagene er det stengt. Gjenbrukshallens mottak har samme åpningstid som for levering av avfall. Maling og løsemidler i et lass med avfall ved en stikkvei til Gløsvågveien. Synderen bør ha klein samvittighet! Før renholdsverkets folk ryddet, fløt det av plast, papp og isopor langs hele Verkstedveien! Felles lokalisering for felles tjenester Samlokalisering av tekniske tjenester i Kristiansund og Frei kommune ble gjennomført rett før påske i år. De felles mannskaps- og utstyrsressurser settes nå inn på oppgaver i begge kommuner. Bedre vannforsyning Rensvikholmen er en jobb som byingeniøren gjør for gamle Frei kommune. Ca 100 m ny 110mm vannledning legges på tvers av Rensvikholmen fram til den nye småbåthavna. 2 nye brannventiler blir også påmontert ledningen. Vannledningen gir større kapasitet og tilknyttes eksisterende sjøledning som i dag forsyner Hydrotechs anlegg med vann. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca kr , og ventes ferdigstilt i løpet av uke 24. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

18 Informasjonslederen Petter Ingeberg er ansatt som informasjonsleder i nye Kristiansund kommune Petter Ingeberg er ansatt som informasjonsleder i nye Kristiansund kommune. Hvem er han og hva slags forventninger har han til den nye jobben? Petter Ingeberg er født og oppvokst i Kristiansund. Han bodde i Oslo i studietiden, men har likevel alltid vært en Kristiansundspatriot. - Kristiansund er en småby med storbykvaliteter, samtidig som Frei gir rike muligheter til friluftsliv. Kystkulturen gjenspeiler seg i et åpent og gjestfritt folk, noe som gjør Kristiansund til en by å trives i sier Ingeberg. Det var mange gode grunner for å flytte tilbake nordmørsbyen i I Kristiansund jobbet Ingeberg først som førskolelærer og styrer i barnehage, før han i 1984 ble ansatt som barnehagekonsulent i kommunen. Han har også hatt en sentral rolle i tilretteleggingen av skoletilbudet til 6 åringene og utviklingen av skolefritidsordningen i kommunen. Videre har han vært delaktig i to nasjonale utviklingsprosjekt om 6-åringer samt om drift og utvikling av barnehagene, med Kristiansund som pilotkommune, og forfattet en rekke fagbøker innen feltet. Etter en omorganisering i sentraladministrasjonen i 1995 ble arbeidsfeltet hans utvidet til å også omfatte kultur. Mange kjenner ham imidlertid best som en aktiv medspiller innen kulturlivet - bant annet gjennom Paraplyrevyen. Nå er Ingeberg ansatt som prosjektleder for kommunesammenslutningsprosjektet. Den politisk og administrative ledelsen i både Frei og Kristiansund har vektlagt at det er behov for en informasjonsleder i den nye kommunen. En informasjonsleder skal ha et strategisk og overordnet ansvar for all kommunikasjonsvirksomhet i nykommunen. Internett vil bli en av kommunens viktigste kommunikasjonskanaler både internt i forhold til egne medarbeidere og eksternt i forhold til publikum. Aktuelle oppgaver vil være informasjonsfaglig rådgivning til kommunens administrative og politiske ledelse, utvikling og gjennomføring av kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi, tilrettelegging av informasjon og å være en kontaktperson overfor media. Servicekontoret vil fremdeles ha ansvaret for 1. linjetjenesten til publikum. - Jeg har i flere år hatt en aktiv rolle i kommunens innformasjonsarbeid og ser fram til å kunne jobbe med dette på heltid, sier Petter Ingeberg, som vil tiltre stillingen som informasjonsleder så snart sammenslutningsprosjektet er fullført. Navn: Petter Ingeberg Født: 1952 i Kristiansund Sivil status: Gift, to barn og ett barnebarn. Bosted: Kristiansund sentrum Utdanning: Ex.phil. og grunnfag i jus fra universitetet og førskolelærerutdanning og spesialpedagogikk fra Barnevernsakademiet. Begge deler i Oslo Arbeidserfaring: Har jobbet som førskolelærer, styrer i barnehage og konsulent for Kristiansund kommune innenfor barnehage, skole og kulturområdet. I dag ansatt som prosjektleder for kommunesammenslutningsprosjektet Interesser: Friluftsliv, foto, lokalhistorie, revy, skribent Aktuell som informasjonsleder for nye Kristiansund kommune. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

19 Oss i mellom Av prakisstudent Laura Koivisto Den 17. august i 2006 utfordret Tidens Krav kommunen til å gå foran som et godt eksempel i arbeidet med å gi visjonen og grunnverdiene et konkret og meningsfylt innhold. Ledelsen i Kristiansund og Frei kommuner har jobbet målrettet med visjonsarbeidet. Tanken har vært at visjonen og grunnverdiene skal legge fundamentet for et godt arbeidsmiljø i de kommunale enhetene og gjenspeiles i tjenestetilbudet til innbyggerne. Dette har vært et tema på samtlige av ledersamlingene høsten 2006 og våren Visjonsarbeidet i kommuneorganisasjonen har resultert i hustavlen Oss i mellom. Hustavlen er utarbeidet i et nært samarbeid mellom ledelsen i sentraladministrasjonen og enhetslederne i kommunene, og har tidligere blitt presentert for leserne av Kommunen Vår. Denne våren fikk alle enhetslederne, samt seksjonslederne i sentraladministrasjonen, i oppdrag å sende inn statusrapporter på hvordan de har arbeidet med å i verksette levereglene i hustavlen på arbeidsplassen. Rapportene viste at mange av enhetslederne har tatt opp temaet med medarbeiderne sine og at det jobbes målrettet med dette i enhetene. Den 26. april i år ble det arrangert en samling mellom medlemmene i fellesnemnda og enhetslederne i kommunene, under ledelse av Arild Hoksnes. Politikerne var inviterte til samlingen som arbeidsgivere. Formålet med samlingen var å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Maritta Ohrstrand, Dagfinn Ripnes og Kirsten S. Gulla fortalte hvordan de vil bruke Oss i mellom i politikken. Nils Walseth fra personalseksjonen, Eivind Raanes hos byingeniøren og Einar Lilleby fra Atlanten ungdomsskole redegjorde for hvordan det jobbes med dette innenfor deres ansvarsområder. Visjonsarbeidet skal inn i det kommunale planverket, og enhetslederne har fått i oppgave å trekke inn levereglene i det daglige arbeidet i de kommunale enhetene. Nå utfordres media og andre til å gjøre sitt til at visjonen og grunnverdiene blir kjent og vil sette sitt preg på hele samfunnet som skal bli nye Kristiansund etter kommunesammenslåingen. Glimt fra fellessamlingen mellom medlemmene i fellesnemnda og enhetslederne der arbeidet med å virkeliggjøre visjonen og grunnverdiene ble presentert Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet.

20 Ja til motorsportsanlegg i Sødalen Av kommuneplanlegger Geir Aakvik Det ble en "støyende" kveld på Frei tirsdag 22. mai da plassering av motorsportsanlegg i Sødalen ble behandlet i Frei kommunestyre. Politikere, spesialister og motorentusiaster var alle på plass da det var befaring i Sødalen i forkant av møtet. Nordmøre motorsportklubb stilte med sykler og demonstrerte idretten sin for de fremmøtte. Det har vært mye diskusjon rundt plasseringen av anlegget på grunn av støyen. Derfor var det også tilkalt en støyekspert fra Kilde Akustikk AS for å redegjøre for den støyrapporten som er utarbeid for et tenkt anlegg i området. Etter demonstrasjonen gikk turen tilbake til Frei rådhus der saken ble behandlet i kommunestyret. Både støyekspert og politikere fikk sagt sin mening før avstemningen, men den helt store spenningen ble det aldri da Frp og Sp raskt klargjorde sine standpunkt. Det hele endte med 17 for og 6 stemmer mot at motorsportsanlegget skulle plasseres i Sødalen. Motorsportentusiastene smilte fra øre til øre etter at avstemningen hadde blitt foretatt. Men de er klar over at for deres del er det nå jobben begynner. Motorsportsanlegget skal finansieres med tippemidler, egeninnsats, lånemidler og en god porsjon dugnadsånd. Forutsetning for at dette kan gjennomføres er også at reguleringsplan for området blir godkjent i de rette instanser. I mellomtiden legges det nå opp til at motorsportsmiljøet får disponere det midlertidige anlegget på Kvennbergmyran fram til 15. oktober Unge utøvere i aksjon Det er stort engasjement i saken med vektige innlegg både for og mot Gangsti fra kai til kai Av enhetsleder Tor Inge Ulvund, miljø- og tekniske tjenester Turstien langs Bolagvannet er snart ferdig. Noe etterarbeid og utbedringer på eksisterende tursti gjenstår. Entreprenøren har holdt den fremdriftsplanen. Det er i ettertid kommet noe tilleggsarbeider og det er bestilt opprusting av eksisterende tursti, og det skal også opparbeides et område ved demningen slik at det kan være mulig å parkere for funksjonshemmede. Det er nå mulighet for turgåere å bruke gangstein selv om den ikke er helt ferdig. Alt arbeide på ny og eksisterende tursti vil være ferdig til 31 august Del av kai til kaiveien ved Bolgvatnet Asfalt på Kvalvikveien, og Vadsteinsvikveien Statens veivesen er nå i gang med innhenting av anbud på utbedring og asfaltering av Kvalvikveien og Vadsteinsvikveien Oppstart på arbeidet vil bli i august 07, og arbeidet da vil gå fortløpende Nytt veikryss til Vadsteinsvikveien Arbeidet med nytt veikryss har nå vært gjennom godkjenning av planene, og det er i tillegg arbeidet med planer for flytting av en telekiosk. Arbeidet med sprengning og fylling på veien vil starte etter ferien, og det forventes å være ferdig opparbeidet i løpet av Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN MAGASIN Fauske Kommunes foreldrestøttesatsing NUMMER 1 - VINTER 2014 foreldrestøtte Familiemøte Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk Robuste foreldre = robuste barn Folkehelsekommunen der

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd.

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd. Bæringen FREDAG 20. MARS 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 21 Gikk med overskudd Våraksjon på Isi Et sikkert vårtegn er at Isi utvider åpningstidene etter påske. Våraksjonen

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet.

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet. Nr. 1-2015 INFORMASJONSBLAD FRA SPAREBANKEN ØST DEN LOKALE BANKEN Hjemmeseier: Mjøndalen i Tippeligaen! Nytt bad før sommeren? Privatøkonomi på timeplanen 30 år med Arkitektkompaniet Utendørs helsestudio

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer