BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy"

Transkript

1 BLAD- Juli 2007 Utgave 2 - Årgang 21 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Hans Heieraas mai feiring mai feiring... 5 Dikt... 6 Nytt fra Ytterøyutvalget... 7 Livets gang... 9 Registrering av gravminner... 9 Hjertetrimmen på tur Hestslæpp på Laugsand...11 Konfirmanter i Ytterøy kirke Sesongåpning Ytterøy Bygdetun Åpen barnehage Vedtekter for Ytterøyutvalget Bjørnene Historisk bilde fra Ytterøy St.Hansaften i Laugsandfjæra Bygdedag Senterpartiets stand På tokt med seilskuten «Statsraad Lehmkuhl» i Vesterled Og mye mye mere 1 Blad-grønt nr. 2/2007

2 Leder ved Hans Heieraas Til Leserne av Bladgrønt Når dette skrives nærmer det seg St. Hans og sommeren er her. Etter en litt varierende mai har vi i månedsskifte og først på juni opplevd noen fantastiske dager med temperatur over 20 grader. Godt vær fører til at vi mennesker blir i bedre humør, det er godt å leve både på Ytterøy og andre steder i vår mangfoldige og rike kommune. Det er mange ting å glede seg over. Vi som har et politisk ansvar i kommunen har fortsatt noen utfordringer. Det dukker stadig opp saker som er krevende og det er ofte mange meninger, det er bare naturlig. Engasjementet blant innbyggerne er stort i enkelte saker, og det er bra. Vi må lære oss å ha et ryddig forhold til det å være uenig. Når sakene er belyst fra mange sider og diskutert flere ganger, skal vi selvfølgelig lete etter kompromi, men det er ikke alltid en finner det. Da er systemet slik at det må stemmes, og da blir det alltid et flertall, og det må respekteres. Vi må bli flinkere til å ha ryddige forhold intern mellom politikere og mellom politikere og administrasjon. Så skal vi vokte oss vel for å framstille alt negativt, det er mye positivt som skjer rundt om i kommunen, la oss fremheve det også. Til høsten (10.september) er det valg, tida fram til da går fort. Politikere fra alle partier kommer nå etter hvert på banen og vil snakke om hvor bra det skal bli dersom du stemmer på mitt parti. Uansett sammensetning av det nye kommunestyret ingen kan utrette mirakler. Vi vil fortsatt ha en økonomisk virkelighet å forholde oss til, den setter begrensninger, vi får pålegg fra sentralt hold osv. Handlingsrommet vil alltid være begrenset. Noe av det viktigste framover blir å arbeide med næringsutvikling og få på plass nye næringsarealer. Dette arbeidet må ha høg prioritet. Et utvalg er i gang med plan for pleie og omsorgstjenesten, den må gjennom en grundig behandling i løpet av høsten / vinteren. En styrking av pleie og omsorg blir nødvendig. Og, det er selvfølgelig en rekke andre små og store saker som vil kreve oppmerksomhet. Lokalpolitikerne blir helt sikkert ikke arbeidsledige i neste periode. Det aller viktigste blir likevel at den enkelte møter opp og avgir sin stemme. I Levanger har vi ved de siste valg hatt en synkende valgdeltakelse det må vi få snudd. Det er mange meninger om hva den lave valgdeltakelsen skyldes, uansett er det for slapt at så mange ikke gidder å stemme. Mange har klare oppfatninger om hvordan ting skal Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/2007 2

3 Leder ved... - forts. løses, det er greit, men da bør det kreves at det avgis stemme ved valg. Så får den enkelte selv finne ut hvem en skal stemme på. Vi er mange som har stor tro på at vi fortsatt skal klare å skape en positiv utvikling i de mange grendesamfunn og i hele kommunen vår, slik at innbyggerne trives. Da kan vi sammen skape et enda bedre samfunn for framtida. Jeg vil ønske alle en god sommer og et godt valg til høsten. Hans Heieraas Varaordfører / ordførerkandidat SP Alle Lag og Organisasjoner oppfordres til å sende inn stoff til Blad-Grønt. Red Sommerhilsen fra viseklubben Viseklubben kan se tilbake på et travelt første halvår i 2007 med mange oppdrag. Mellom annet underholdt vi i Berg arbeidskirke i Trondheim i regi av sjømannsmisjonens vintermøte i februar. I mars var vi og i Trondheim. Da var vi bedt om å underholde på Astrid Støvnes 90-årsdag som ble holdt på Lian. På turen dit var vi innom og sang og spilte på Saupstad sykeheim, noe beboerne gav uttrykk for at de satte stor pris på. I april arrangerte vi fest på Levanger bo- og aktivitetssenter sammen med en del musikere fra Levanger. Til stor glede for oss, møtte ca. 125 opp der. En del lokale arrangementer har vi og deltatt på, m.a. sunget på noen busser. Under kulturuka serverte vi kaffe og underholdt på helsetunet. I barnehagen serverte vi is og sang barnesanger. Til gjengjeld sang ungene for oss og vi fikk severt kaffe og kaker. Og - for noen flotte og veloppdragne unger vi har! Neste stopp for oss: Laugsandfjæra St. Hans-kvelden 23. juni. I skrivende stund sier vi: Vi møtes der! Hjertlig takk for all oppmerksomhet på 70-års dagen min. Ola J. Skauge 3 Blad-grønt nr. 2/2007

4 1. mai feiring 1. mai ble nok en gang feiret på tradisjonelt vis med skolekorpset som marsjerte fra Ytterøy skole til Ytterøy Helsetun. Her holdte de en konsert for beboerne på helsetunet og de andre fremmøtte. Været var rimelig bra, litt grått men ikke noe nedbør. En hyggelig opplevelse å få med seg. Det øverste bildet viser skolekorpset som masjerer mot helsetunet. Det neste bildet er fra konserten utenfor helsetunet. Red. Hjertlig takk for all oppmerksomhet i anledning min 70-års dag. Irma Blad-grønt nr. 2/2007 4

5 17. mai feiring Barnetoget startet som vanlig 17. mai-feiringen med tog fra Hokstad til Ytterøy kirke. Oppholdsvær og litt sol tidligere på dagen og deretter noe regn. Under gudstjenesten i kirken var det Kjartan Bergslid som forrettet. Det andre toget startet fra Soltun og hadde Ytterøy Helsetun som første stopp. Skolekorpset og hornmusikken spilte for beboerne på helsetunet og barna fra barnehagen sang. Dag Vidar Barstad, formann i 17. maikomiteen, ønsket alle velkommen før hun ga ordet videre til Bente Borgen som holdt 17. mai-talen. Bente Borgen hadde en god 17. mai-tale hvor hun fortalte bl.a. om hvorfor vi feiret 17. mai, hvor heldig vi var som bodde på Ytterøya og hennes møte med øya og de menneskene som bor der. Toget fortsatte videre til Samfunnshuset hvor det ble motatt av 17. mai-komiteen. Fortsettelse neste side 5 Blad-grønt nr. 2/2007

6 17. mai feiring - forts. Dikt På samfunnshuset fikk vi en orientering om hva som skulle foregå denne dagen. Ytterøy skolekorps, med dirigent Kjell Vandsvik underholdte med en liten minikonsert, som første innslag. Deretter var det fritt fram med servering av pølser og saft til barna. Siden var det salg av middag samt kaffe og kaker. Hornmusikken underholdte med en konsert innendørs på grunn av regnvær som kom utpå dagen. Senere underholdte hornmusikken på Ytterøy helsetun for beboerne der. Borgertoget startet kl fra Soltun og gikk til Samfunnshuset, hvor ungdomslaget sto for salg av kaffe og kaker. Red. Enkeltpersoner oppfordres til å sende inn stoff til Blad-Grønt. Red Ytterøy Der midt i breie fjorden ligg øy som ruver stor, og Ytterøy er øya med mangt som frodig gror. Da folk i tidleg tide fekk sjå den øya her, dei gikk i land og bygde seg heim og buplass der. Opp gjennom hundreåra voks gilde gardar fram med åkrar og med enger, med ku og sau og lam. I skogen fanst det tømmer, i berget gruvegang. Kring øya vaska sjøen med sild og fisk i fang. Her lever vi og kjenner at det er godt å bu, og ser mot eigen framtid med glede, von og tru! April 07 Olav Slapgard Blad-grønt nr. 2/2007 6

7 Nytt fra Ytterøyutvalget Ferjeleiet/Ferja Nå er det rusta opp på ferjeleiet og vegvesenet har fått fast vasker som fyller opp med papir og tømmer rask. Nye gardiner og nye plastmøbler er på plass. Møblene skal ikke tas ut av rommet. Salgsluka og rommet som var kiosk er reparert og pusset opp. Dette rommet kan leies/lånes av lag og foreninger for salg av kaffe med mer når det måtte passe. Nøkler og avtaler for dette gjøres med Ytterøyutvalgets leder på mobil Blomstene i kassene på uteområdet er sponset av Tide (Ytterøyningen) og Ytterøyutvalget benytter anledningen til å takke ferjeselskapet for dette og for at de ordna benker på soldekkene på ferja. Kanskje blir det brus i automatene også? Sti ned til Kvitberga Da Prestegården ble solgt til Lars Forberg, ble det holdt av en sti ned til Kvitberga forbi Mulleskogen. Denne stien skal være åpen for allmennheten. Dette er et fint område med badestrand, som bør tilrettelegges for allmennheten uten at det forstyrrer barnehagens aktiviteter. Ytterøyutvalget har derfor fått kommunen til å fjerne den gamle trebygningen som sto i enden av tomta. Den ble brent ned av brannkorpset. Barnehagen ønsket ikke å avstå område til ny sti i utkanten av hagen, så utvalget har fått en muntlig tillatelse av Lars til å tilrettelegge en sti helt opp mot dette området. Ytterøyutvalget vil være pådriver for å få til en skriftlig avtale mellom kommunen og Lars Forberg om dette. Vi vil samle folk til dugnad for å rydde kratt og lauvskog, slik at en maskin kan komme til for å gjøre nødvendig grovarbeid. Dette kan bli et flott tilbud til de som ønsker å komme ned til sjøen. Solfrid Laugsand Nøst Takk for oppmerksomheten i anledning konfirmasjonen. Karl Erik Elin og Kyrre Johannesen 7 Blad-grønt nr. 2/2007

8 Nytt fra Ytterøyutvalget Kommuneplanens arealdel, Levanger kommune Det ble avholdt et åpent folkemøte i kommunens regi på Rampa den 26. mai om oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanenes arealdel. Ca 45 ytterøyninger deltok. Plansjef Johannes Bremer hadde med seg folk fra landbrukskontoret og plankontoret. Etter et innledningsforedrag ble det en spørsmålsrunde og påfølgende gruppearbeid. Det kom fram mange forslag som kommunes folk tok med seg i videre arbeid med plana. Alle kan komme med innspill i løpet av høringsperioden. Veinavn på Ytterøy Det er bestemt at alle offentlige veier og gater i kommunen skal ha et navn. Ytterøy historielag har fått i oppgave å komme med navneforslag på veiene på øya. De har fått råd og veiledning fra folk fra plankontoret, men vil også spørre folk på øya om forslag. Småbåthavna Småbåthavna holder på å legge det til rette for bading utenfor havnebassenget. Lag og foreninger på Ytterøy stiller opp med økonomiske ressurser og dugnad for å få dette i stand. Det er viktig at vi får til offentlige badeområder, boligområder, tilrettelegging for næringslivet på øya, blant annet gode veier og transportmuligheter. Parkeringsplass ved skole/ helsetun og et bedre parkeringstilbud ved kirkegården, er noen av forslagene. Takker for all oppmerksomheten i anledning min 50-års dag. Arnfinn Takk for oppmerksomheten i anledning Merethes konfirmasjon. Bjørg og Eivind Blad-grønt nr. 2/2007 8

9 Livets gang Registrering av gravminner Døpt Anne Beathe Leivann og Magne Gausens datter, Signe Sofie ble døpt 1. april 2007 i Støle kirke, Kragerø kommune. Helga Mathea Nøst og Øystein Nøsts datter, Mathea ble døpt 27. mai 2007 i Ytterøy kirke. Redaksjonen gratulerer Har vi tenkt over hvilke verdifulle kulturminner norske kirkegårder- og gravstøtter er? Men - dessverre - år for år blir mange graver slettet og gravstøtter fjernet,- dette for å frigjøre plass som det er for lite av,- særlig i byene. DIS-Norge, der underskrevne sitter i fylkesstyret,- har startet registreringsarbeid for å ta vare på disse kulturminnene. Her i kommunen startet arbeidet nå i mai med Okkenhaug og Ytterøy. På Ytterøy var det Ole Worum og Johan Lønvik som utførte arbeidet med fotografering og registrering og arbeidet ble gjennomført i perioden mai. Vi takker for innsatsen! Forkortinga DIS står for DATABE- HANDLING I SLEKTSFORSKNINGA. Med helsing DIS-Norge Åshild Bjørgum Øwre. Hjertlig takk til alle som gledet oss på diamantbryllupet med gaver, blomster og hilsener. Hjertelig takk til Dagrun på Rampa Solveig og Johan Norvik 9 Blad-grønt nr. 2/2007

10 Hjertetrimmen på tur Et lite innslag fra hjertetrimmens markatur. Her er vi på rasteplassen i midtiveien og koser oss med brød og kaffe før vi trimmer videre. red Anne Vigen er midt i såinga (mai 2007). red Blad-grønt nr. 2/

11 Hestslæpp på Laugsand Den 25. mai var det hestslæpp på Laugsand. Det var 18 hester som ble sluppet ut på sommerbeite, og det var knyttet litt spenning i forbindelse med sleppet pga. av at det var så mange hester i år. Det ble lite aktion bortsett fra fjordingen som sleit seg før dem fikk sluppet alle hestene. Etter hvert fikk de tak i rømlingen så de kunne gjøre ferdig fellesslippet. Hestene ble fort rolige etter slæppet, men det ble mange "Klikker" i år. Hjortebilde Observert i Kattneggelbygda 21 juni Den minste er en fjorårskalv, bukk. Den største en 2-3 åring, bukk. Kjetil Stavran 11 Blad-grønt nr. 2/2007

12 Konfirmanter i Ytterøy kirke 2007 Bilde fra konfirmasjon i Ytterøy kirke 1. pinsedag 27. mai Foran (fv): Regina Hansen, Sokneprest Eirik Bakken og Merethe Saltvik. Bak (fv): Karl Erik Søtvik Johannesen og Mattias Gjermstad. Blad-grønt nr. 2/

13 Sesongåpning Ytterøy Bygdetun Årets sesongåpning på Ytterøy Bygdetun ble den 1. juli kl Godt vær og over 50 personer som møtte opp. Hornmusikken underholdte den første halvtimen med mange godbiter fra musikkens verden med Silje Laugsand som dirigent. Lars Forberg ønsket alle velkommen før han ga ordet videre til pensjonert lektor og hobbygeolog Harald Duklæt fra Steinkjer som førte oss inn i de geologiske sfærer. Hornmusikken spiller Harald Duklæt kunne fortelle oss mye om jordas utvikling, fra «big bang» og fram til i dag. De lærde strides fremdeles mye om årsaken til forskjellige ting i utviklingen, bl.a. om det har vært 20 eller 40 istider i norden. Grønland fikk navnet sitt pga. det varme klimaet den gangen. Mye av interesse her for enhver hobbygeolog eller for den som ville vite litt om jordas utvikling. Harald Duklæt Etterpå ble det kaffe og kaker. En skikkelig hyggelig kveld. Red. Et lydhørt publikum 13 Blad-grønt nr. 2/2007

14 Åpen barnehage Ytterøy barnehage ønsker fra høsten 2007 å tilby åpen barnehage som er et pedagogisk tilbud for barn, sammen med mor, far eller en annen voksen. Hva er åpen barnehage? Barn og voksne møtes for lek og sosialt samvær. Når: 2 formiddager fra kl Hvilke dager får vi komme tilbake til. Her kan foresatte komme med ønsker. Oppstart: 1. september Tilbudet ledes av en pedagogisk leder og det er gratis Høres dette interessant og spennende ut? Ta kontakt med Ytterøy barnehage v/sissel H. Skjørstad tlf: Blad-grønt nr. 2/

15 Vedtekter for Ytterøyutvalget IDE OG MÅL 1. Ide Ytterøyutvalget er etablert av polititiske og næringspoltitiske organisasjoner i den hensikt å skape en felles arena for diskusjon om videreutvikling av Ytterøysamfunnet. Ytterøyutvalget skal i tillegg være et felles talerør for befolkningen på Ytterøy når det er behov for å framstå med felles standpunkt i saker og forhold av betydning for livsvilkår og Ytterøyas utvikling. 2. Formål Ytterøyutvalget har som overordnet mål å bidra til en positiv videreutvikling av lokalsamfunnet Ytterøy, med spesiell vekt på økt bosetting, næringsutvikling, privat og offentlig tjenesteyting og samferdselsforhold. ORGANISERING 3. Ytterøyutvalget 3.1 Ytterøyutvalget består av følgende personer: 1 Leder - fritt valgt blant fast bosatte på Ytterøy 2 Ytterøy Bondelag - 1 representant med vararepresentant 3 Ytterøy Bygdekvinnelag - 1 representant med vararepresentant 4 Ytterøy Skogeierlag - 1 representant med vararepresentant 5 Ytterøy Utmarkslag - 1 representant med vararepresentant 6 Ytterøy pensjonistlag - 1 representant med vararepresentant 7 Ungdomslaget Vårglimt - 1 representant med vararepresentant 8 Hytte og fritidsboende på Ytterøy - 1 representant med vararepresentant 9 Næringslivet på Ytterøy - 1 representant med vararepresentant 10 Alle faste valgte medlemmer av Levanger Kommunestyre fast bosatt på Ytterøy 11 Alle faste medlemmer av Levanger Kommunes Hovedutvalg fast bosatt på Ytterøy Det er av betydning for Ytterøyutvalgets mulighet for å oppfylle forventninger og evne til å nå overordnede mål, at organisasjoner med rett til representasjon i Ytterøyutvalget, lar seg representere ved organisasjonens leder eller annet fast styremedlem. 3.2 Organisasjoner med rett til representasjon fra og med 2 til og med 7 (jfr. pkt. 3.1) avgjør selv representantenes funksjonstid. Representantene 8 og 9 velges av ytterøyutvalgets årsmøte for ett år av gangen. Representantene 10 og 11 følger kommunevalgperiodene. Fortsettelse neste side 15 Blad-grønt nr. 2/2007

16 Vedtekter for Ytterøyutvalget - forts. 3.3 Ytterøyutvalgets leder, nestleder og sekretær utgjør et fast arbeidsutvalg 3.4 I årsmøteperioden, nedsetter Ytterøyutvalget selv utvalg med spesielle arbeidseller utredningsoppgaver, det finner nødvendig. Utvalgenes mandat, funksjonstid og resultater/konklusjoner skal være en del av årsberetningen til representantskapets årsmøte. 4. Representantskapet 4.1 Representantskapet er Ytterøyutvalgets overordnede organ. 4.2 Representantskapet ledes av Ytterøyutvalgets leder 4.3 Ytterøyutvalgets arbeidsutvalg er representantskapets sekretariat. 4.4 Representantskapet består av leder av Ytterøyutvalget, styremedlemmene i de organisasjonene med rett til representasjon i Ytterøyutvalget, kommunestyrerepresentanter fast bosatt på Ytterøy, hovedutvalgsmedlemmer fast bosatt på Ytterøy, representant fra næringslivet med vararepresentant og representant for hytte og fritidsboende med vararepresentant, jfr. pkt Representantskapet har møter når arbeidsutvalget i Ytterøyutvalget finner det nødvendig eller når et flertall av representantene i Ytterøyutvalget krever det. Ytterøyutvalgets leder er møteleder. Ytterøyutvalgets sekretær er møtenes referent. 4.6 Representantskapet kalles inn til møter med 14 dagers varsel. Innkallingen skal ha forslag til dagsorden. 4.7 Representantskapet skal ha ordinært årsmøte innen utgangen av november 4.8 Representantskapet skal ha ekstraordinært årsmøte når et flertall av representantene i representantskapet krever det, eller når et flertall av Ytterøyutvalgets medlemmer krever det. 5. Valgkomiteen 5.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av og blant representantskapets medlemmer. 5.2 Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år. Det velges ett nytt medlem hvert år. 5.3 Det valgkomitémedlemmet som sitter i sitt tredje år, er valgkomiteens leder. Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/

17 Vedtekter for Ytterøyutvalget - forts. 6. Årsmøtet 6.1 Årsmøtet skal holdes før 1. desember og er Ytterøyutvalgets høyeste myndighet. På årsmøtet deltar medlemmer av Ytterøyutvalget og medlemmer av representantskapet. Alle har forslagsrett og stemmerett. Årsmøtet innkalles av Ytterøyutvalgets leder med minst 1 månedsvarsler. 6.2 Årsmøtet skal med samme frist. bekjentgjøres for Ytterøyas befolkning på en egnet måte Alle fast bosatte og hytte og fritidsboende på Ytterøy har rett til å levere forslag til årsmøtet, herunder også forslag til ny sammensetning av Ytterøyutvalget eller Ytterøyutvalgets representantskap. 6.4 Forslag om endring av Ytterøyutvalgets organisasjon, skal behandles som vedtektsendring. 6.5 Årsmøtet skal behandle a. Innkalling og dagsorden b. Ytterøyutvalgets årsmelding c. Revidert regnskap for foregående år d. Kontingent e. Innkomne forslag f. Arbeidsplan for neste år. g. Valg av: Leder for ett år - fritt valgt blant fast bosatte på Ytterøy Nestleder/kasserer for et år - valgt blant medlemmer av representantskapet Sekretær for et år - valgt blant medlemmer av representantskapet To revisorer for et år - fritt valgt blant fast bosatte på Ytterøy En representant m/vararepresentant til Ytterøyutvalget fra næringslivet på Ytterøy - fritt valgt for ett år blant andre næringer enn landbruk og skogbruksnæring En representant m/vararepresentant fra hytte og fritidsboende - fritt valgt for ett år blant fritidsboende på Ytterøy Valg av ett medlem til valgkomiteen - valgt blant medlemmene i represen tantskapet. 6.6 Årsmøtet ledes av ytterøyutvalgets leder eller i hans/hennes fravær av nestleder 6.7 Ytterøyutvalgets sekretær er årsmøtets sekretær Fortsettelse neste side 17 Blad-grønt nr. 2/2007

18 Vedtekter for Ytterøyutvalget - forts. 7.0 Vedtektsendring Vedtektene kan endres på ordinært årsmøte når det er gjort rede for endringsforslaget i innkallingen til årsmøtet og når minst 2/3 av representantskapets frammøtte medlemmer har stemt for forslaget. Forslag til vedtektsendring må være innkommet til styrets senest 2 måneder før årsmøtet Nedlegging/avvikling Forslag om nedlegging av Ytterøyutvalget behandles på samme måte som vedtektsendring. Gyldig vedtak må gjøres på to på hverandre følgende årsmøter. Verdier som Ytterøyutvalget rår over ved tidspunktet for nedlegging, skal forvaltes i tråd med Ytterøyutvalgets ide og formål. Avgjørelse om forvaltning av verdiene avgjøres på siste årsmøtet for vedtak med minst 50 % av stemmen til frammøtte stemmeberettigede representanter. Ytterøyutvalget skal i sommer utarbeide nye vedtekter. Det ble satt ned en arbeidsgruppe på årsmøtet som har kommet med et forslag. Forslaget skal bearbeides i løpet av sommeren, for så å vedtaes på årsmøtet i oktober. Alle som bor eller har tilknytning til øya, kan komme med innspill til dette forslaget før 30. juli Innspillet sendes da til leder for gruppa som er Trygve Forberg, Epost: Hjertelig takk for all oppmerksomhet på 80-års dagen min. Ruth Salater Blad-grønt nr. 2/

19 Bjørnene En gang på 1800-tallet bodde det en ung mann på 25 år i byen Odessa ved Svartehavet. Odessa er en vakker by med allèer i alle gatene. I hver gate er det plantet ulike trær, slik at det blir et mangfold som en ikke ser så mange steder. Utenfor ruller bølgene fra Svartehavet, og de kan ta oss med til Istanbul. Den unge mannen hette Juri, og han bodde sammen med sin mor, Olga. Hun var ikon-maler, og sønnen var meget flink til å skjære i tre. Han laget fine og artige figurer av dyr og mennesker. En dag kom det en note fra tsaren som ba han om å lage en liten treskulptur av to bjørner i slåsskamp. Den unge Juri ble sittende lenge og tenkte som så: Hender dette virkelig meg? Og i fantasien fikk han se litt av hvert! Tsaren hadde invitert en fetter av seg til å bli med på bjørnejakt. I sine fargerike klær red de sammen med tre kosakker inn i de store bjørkeskogene og fikk se alle innsjøene der det svømte både svarte- og kvite svaner. De fikk leid seg ei jakthytte og der ble det fest om kvelden. De spiste russisk rødbetsuppe med masse godt drikke til, noe som gjorde at stemningen ble høy og kosakkene sang og underholdt med russiske drikkeviser. Det ble en kveld som ikke skulle glemmes! Dagen etter begynte jakten. Plutselig stod det to bjørner ute på sletta, og det ble et basketak av en annen verden. Men til slutt måtte bjørnene gi tapt mot knivstikkerne. Og dette mente Juri han hadde sett i fantasiene sine. Så satte han i gang å lage skulpturer av de to bjørnene. Det var et stort arbeid med mange detaljer, men til slutt stod de ferdige, og tsaren fikk dem overlevert. Tsaren syntes det liknet hans egen kamp mot Napoleon Bonaparte. Skulpturen ble plassert i Vinterpalasset og der står den den dag i dag. Mange år seinere ble gitt lov til at skulpturen kunne kopieres og masseproduseres som souvenir. På den tiden hadde de en norsk ambassadør i den vakre ambassadebygningen. Han hadde en datter som hette Ellen og en kokk ved navn Ole Andreas Hoel. Tida før jul var hektisk med steiking av kaffebrød og laging av mye god julemat. Dette syntes Ellen var interessant, og hun ble en daglig gjest på kjøkkenet. Så kom julekvelden og vi satt og ventet på julenissen, og der lå det plutselig en pakke til Ole fra Ellen,- og pakken inneholdt en kopi av bjørnene som Juri hadde laget. Sånn kan det gå når eventyret spiller oss mennesker et puss! Ole Andreas Hoel 19 Blad-grønt nr. 2/2007

20 Historisk bilde fra Ytterøy Utsikt over Naust Blad-grønt nr. 2/

21 St.Hansaften i Laugsandfjæra Den 23. juni arrangerte Ytterøy Menighetsråd St. Hansaften i Laugsandfjæra. Været var litt usikkert, og det kom selvfølgelig regn, men temperaturen var bra. Stor trafikk med biler ned til fjæra tydet på bra oppslutning, så dette så ut til å bli en riktig hyggelig kveld med mye folk. Viseklubben var de første som satte i gang med sine innslag og det ble også allsang. Viseklubben synger Deretter var det en assisterende prest som holdt andakt. Etter disse to innslagene ble det åpnet for salg av rømmegrøt som var et populært tiltak, for salget gikk riktig bra. Det var også salg av kaffe, saft og kaker. Bålet ble også tent, og det brant skikkelig godt, veldig populært. Presten holde andakt Kakelotteri var det jo en selvfølgelighet også. Alt i alt var det en skikkelig hyggelig St.Hansaften, masse folk og mye god mat og underholdning. Red. Bålet 21 Blad-grønt nr. 2/2007

22 Bygdedag 2007 Bygdedagen i år blir som tidligere meldt, lørdag 21. juli kl I år kommer BEN RIALA og viser frem sine produkter i glasskunst. Ellers deltar noen av våre lokale krefter med sine produkter. Levanger-Avisa har hesteskokasting fra kl Vi prøver å variere noe fra år til år når det gjelder aktiviteter. I år blir det: pilkasting, jurklutkasting, natursti, blomsteroppsetting, maling for barn, spikerslåing med telling av antall slag, vannberging, meierispannkasting, kjerringbæring men her bør det trenes noe på forhånd, så legg dere i trening. Styltegåing prøver vi også. Det er vel en gammel sport, men vi tar den opp igjen, så her må det også trening til. Ellers håper vi på godt vær og en god oppslutning. Hilsen på vegne av komiteen og velkommen til alle. Olav W. Senterpartiets stand Bilde fra Senterpartiets stand utenfor butikken den 23. juni. Her kan en få kaffe, kjøpe blomster og få informasjon. Olav Wandsvik sitter å venter på besøk. red. Blad-grønt nr. 2/

23 På tokt med seilskuten «Statsraad Lehmkuhl» i Vesterled Velkommen om bord i seilskuten Stasraad Lehmkuhl! Stemmen til båtsmannen om bord runger over dekket og 86 nylig påmønstrete deltakere spisser ørene. Vi foretar navnopprop for å sjekke om alle har kommet, fortsetter stemmen og her ombord svarer vi hoi, er det forstått? - jaaa - svares det nesten unisont fra gjengen på dekket. Ny runde med litt kjeft fra båtsmannen. Det heter hoi latteren sitter løst blant gjengen. Etter 40 år i marinen er undertegnede vel kjent med terminologien om bord på fartøyer, men for de fleste var dette et helt nytt ord og sammen med uttallige andre maritime uttrykk ble det mye å huske de nærmeste dagene. På tur ut fra Bergen havn ble samtlige tatt med på omvisning for å gjøre seg kjent med de forskjellige fasiliteter over og under dekk. Som leserne skjønner. så er vi om bord i seilskuten Statsraad Lehmkuhl, og vi er i ferd med å forlate Bergen by for å sette kurs vestover mot byen Lerwick på Shetland. Vi er 86 medseilere -betalende sådanne, som skal på tokt med seilskuta, en fire dagers tur over Nordsjøen, før vi er tilbake i Bergen. Dette toktet er ett av mange som gjennomføres i løpet av året. I år 2007 er det satt opp 11 ulike tokt: Langs norskekysten, besøk i Danmark og Finland. I tillegg går skuta nesten daglige turist/ firmaturer i Bergens skjærgård i sommerhalvåret, men da ikke med seilføring. I høst og vinterhalvåret leies skuta ut til Sjøkrigsskolen som bruker den til opplæring i lederskap/sjømannskap for framtidige offiserer i Sjøforsvaret og da går turene helst til varmere strøk som Middelhavet, Brasil og Karibia. Et seiltokt krever ingen forkunnskaper eller spesielle ferdigheter, opplæring blir gitt om bord. På mitt tokt ble vi første dag om bord delt inn i vaktlag. Man går de samme vaktene, og slår glass hver halvtime, slik det var i seilskutetiden og slik det er på tradisjonelle seilskip. Å være på vakt betyr å ta sin tørn ved roret, å stå på utkikk, ta bøyevakt (dvs. vakt om noen faller over bord) samt brannvakt. Man lærer seilteori, navigering og å heise og trimme seilene. Noe vi til gangs fikk prøve på denne turen. For noen er den store opplevelsen å entre riggen. Det er fullstendig frivillig, og turen blir ikke amputert om man ikke er med på å heise eller pakke seil oppe i riggen. Det er mye å lære og mange nok oppgaver på dekk. Hva var som gjorde at undertegnede tok denne turen? Jo, etter mange leveår i Bergen, så har det også i løpet av den tiden blitt en del vandringer langs kaiene på Bergen havn sammen med kona på fine dager, Fortsettelse neste side 23 Blad-grønt nr. 2/2007

24 På tokt med... - forts. og da har alltid synet av seilskuten Statsraad Lehmkuhl vært et mektig skue og sikkert gjort at det har falt noen kommentarer. Så på julaften fikk jeg den minste og flateste julepakken jeg noen gang har fått, - nemlig en konvolutt som inneholdt betalt billett for pinsetokt med seilskuta tur/retur Shetland. En større gave kunne vel ikke kona ha gitt meg, og jeg gledet meg som en liten unge til turen. Det spesielle var at det da var gått 52 år siden jeg som nykonfirmert 15 åring startet som elev om bord på samme skuta. Skulle man i de tider bli en skikkelig sjømann, ja- så var skoleskip den rette start, - sånn var det bare. Det gledelige viste seg og være at mine to svigersønner også hadde fått tilsvarende julegaver av sine respektive. Så vi tre fant ut at dette var nok en fin måte til å bli kvitt mannfolka sine på i pinsen. Turen ble en kjempeopplevelse. Turen gikk for maskinkraft til vi var klar av kysten sør om Marstein fyr. Under kyndige og kontante kommando-rop og fløytesignaler kom seilene til værs. Skuta har et fast dekksmannskap på 7 stykker, som er profesjonelle og utrolig flinke. Det er ganske innlysende at de alene ikke klarer å styre seilføringen på en så stor skute. Derfor inngår som tidligere nevnt medseilerne som mannskap og alle var topp motiverte og gjorde en imponerende innsats. I frisk bris ble motoren stoppet og det ene seilet etter det andre gikk til værs, dvs. de ligger i utgangspunktet surret fast oppe på rærne og under seilsetting slippes de ned, dvs. at man må opp i riggen og ut på rærne for å løsne seilene. Det motsatte skjer når seilene reves, ut på rærne og seilene hales opp med muskelkraft.. Under arbeidet står man på en tynn waier, men alltid sikret med sele på og waier med carabinkrok. Vinden frisknet på utover første kvelden og det var et imponerende syn når alle seilene var satt, bortsett fra de to øverste på forreste mast og stormasten. Men Nordsjøen viste seg fra sin lunefulle side, som medførte at vinden skiftet retning og for å utnytte vinden maksimalt måtte alle rærne dreies slik at vinden fylte opp seilene igjen. Dette er en skikkelig tøff operasjon Samarbeid må til for god seilføring Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

For Vennesla og Hægeland 2013

For Vennesla og Hægeland 2013 For Vennesla og Hægeland 2013 Hilsen fra ordføreren... s. 2 Hægelandsprogrammet...s. 5 Artikkel fra Helga Lie...s. 6 Russehilsen...s. 7 Tilbakeblikk fra 2012... s. 14-15 Ungdomskonserten...s. 16 Venneslaprogrammet...s.

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden?

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden? Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl Norges maritime stoltheter også for fremtiden? The Norwegian Tall Ships magazine Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte

Detaljer