BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy"

Transkript

1 BLAD- Juli 2007 Utgave 2 - Årgang 21 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Hans Heieraas mai feiring mai feiring... 5 Dikt... 6 Nytt fra Ytterøyutvalget... 7 Livets gang... 9 Registrering av gravminner... 9 Hjertetrimmen på tur Hestslæpp på Laugsand...11 Konfirmanter i Ytterøy kirke Sesongåpning Ytterøy Bygdetun Åpen barnehage Vedtekter for Ytterøyutvalget Bjørnene Historisk bilde fra Ytterøy St.Hansaften i Laugsandfjæra Bygdedag Senterpartiets stand På tokt med seilskuten «Statsraad Lehmkuhl» i Vesterled Og mye mye mere 1 Blad-grønt nr. 2/2007

2 Leder ved Hans Heieraas Til Leserne av Bladgrønt Når dette skrives nærmer det seg St. Hans og sommeren er her. Etter en litt varierende mai har vi i månedsskifte og først på juni opplevd noen fantastiske dager med temperatur over 20 grader. Godt vær fører til at vi mennesker blir i bedre humør, det er godt å leve både på Ytterøy og andre steder i vår mangfoldige og rike kommune. Det er mange ting å glede seg over. Vi som har et politisk ansvar i kommunen har fortsatt noen utfordringer. Det dukker stadig opp saker som er krevende og det er ofte mange meninger, det er bare naturlig. Engasjementet blant innbyggerne er stort i enkelte saker, og det er bra. Vi må lære oss å ha et ryddig forhold til det å være uenig. Når sakene er belyst fra mange sider og diskutert flere ganger, skal vi selvfølgelig lete etter kompromi, men det er ikke alltid en finner det. Da er systemet slik at det må stemmes, og da blir det alltid et flertall, og det må respekteres. Vi må bli flinkere til å ha ryddige forhold intern mellom politikere og mellom politikere og administrasjon. Så skal vi vokte oss vel for å framstille alt negativt, det er mye positivt som skjer rundt om i kommunen, la oss fremheve det også. Til høsten (10.september) er det valg, tida fram til da går fort. Politikere fra alle partier kommer nå etter hvert på banen og vil snakke om hvor bra det skal bli dersom du stemmer på mitt parti. Uansett sammensetning av det nye kommunestyret ingen kan utrette mirakler. Vi vil fortsatt ha en økonomisk virkelighet å forholde oss til, den setter begrensninger, vi får pålegg fra sentralt hold osv. Handlingsrommet vil alltid være begrenset. Noe av det viktigste framover blir å arbeide med næringsutvikling og få på plass nye næringsarealer. Dette arbeidet må ha høg prioritet. Et utvalg er i gang med plan for pleie og omsorgstjenesten, den må gjennom en grundig behandling i løpet av høsten / vinteren. En styrking av pleie og omsorg blir nødvendig. Og, det er selvfølgelig en rekke andre små og store saker som vil kreve oppmerksomhet. Lokalpolitikerne blir helt sikkert ikke arbeidsledige i neste periode. Det aller viktigste blir likevel at den enkelte møter opp og avgir sin stemme. I Levanger har vi ved de siste valg hatt en synkende valgdeltakelse det må vi få snudd. Det er mange meninger om hva den lave valgdeltakelsen skyldes, uansett er det for slapt at så mange ikke gidder å stemme. Mange har klare oppfatninger om hvordan ting skal Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/2007 2

3 Leder ved... - forts. løses, det er greit, men da bør det kreves at det avgis stemme ved valg. Så får den enkelte selv finne ut hvem en skal stemme på. Vi er mange som har stor tro på at vi fortsatt skal klare å skape en positiv utvikling i de mange grendesamfunn og i hele kommunen vår, slik at innbyggerne trives. Da kan vi sammen skape et enda bedre samfunn for framtida. Jeg vil ønske alle en god sommer og et godt valg til høsten. Hans Heieraas Varaordfører / ordførerkandidat SP Alle Lag og Organisasjoner oppfordres til å sende inn stoff til Blad-Grønt. Red Sommerhilsen fra viseklubben Viseklubben kan se tilbake på et travelt første halvår i 2007 med mange oppdrag. Mellom annet underholdt vi i Berg arbeidskirke i Trondheim i regi av sjømannsmisjonens vintermøte i februar. I mars var vi og i Trondheim. Da var vi bedt om å underholde på Astrid Støvnes 90-årsdag som ble holdt på Lian. På turen dit var vi innom og sang og spilte på Saupstad sykeheim, noe beboerne gav uttrykk for at de satte stor pris på. I april arrangerte vi fest på Levanger bo- og aktivitetssenter sammen med en del musikere fra Levanger. Til stor glede for oss, møtte ca. 125 opp der. En del lokale arrangementer har vi og deltatt på, m.a. sunget på noen busser. Under kulturuka serverte vi kaffe og underholdt på helsetunet. I barnehagen serverte vi is og sang barnesanger. Til gjengjeld sang ungene for oss og vi fikk severt kaffe og kaker. Og - for noen flotte og veloppdragne unger vi har! Neste stopp for oss: Laugsandfjæra St. Hans-kvelden 23. juni. I skrivende stund sier vi: Vi møtes der! Hjertlig takk for all oppmerksomhet på 70-års dagen min. Ola J. Skauge 3 Blad-grønt nr. 2/2007

4 1. mai feiring 1. mai ble nok en gang feiret på tradisjonelt vis med skolekorpset som marsjerte fra Ytterøy skole til Ytterøy Helsetun. Her holdte de en konsert for beboerne på helsetunet og de andre fremmøtte. Været var rimelig bra, litt grått men ikke noe nedbør. En hyggelig opplevelse å få med seg. Det øverste bildet viser skolekorpset som masjerer mot helsetunet. Det neste bildet er fra konserten utenfor helsetunet. Red. Hjertlig takk for all oppmerksomhet i anledning min 70-års dag. Irma Blad-grønt nr. 2/2007 4

5 17. mai feiring Barnetoget startet som vanlig 17. mai-feiringen med tog fra Hokstad til Ytterøy kirke. Oppholdsvær og litt sol tidligere på dagen og deretter noe regn. Under gudstjenesten i kirken var det Kjartan Bergslid som forrettet. Det andre toget startet fra Soltun og hadde Ytterøy Helsetun som første stopp. Skolekorpset og hornmusikken spilte for beboerne på helsetunet og barna fra barnehagen sang. Dag Vidar Barstad, formann i 17. maikomiteen, ønsket alle velkommen før hun ga ordet videre til Bente Borgen som holdt 17. mai-talen. Bente Borgen hadde en god 17. mai-tale hvor hun fortalte bl.a. om hvorfor vi feiret 17. mai, hvor heldig vi var som bodde på Ytterøya og hennes møte med øya og de menneskene som bor der. Toget fortsatte videre til Samfunnshuset hvor det ble motatt av 17. mai-komiteen. Fortsettelse neste side 5 Blad-grønt nr. 2/2007

6 17. mai feiring - forts. Dikt På samfunnshuset fikk vi en orientering om hva som skulle foregå denne dagen. Ytterøy skolekorps, med dirigent Kjell Vandsvik underholdte med en liten minikonsert, som første innslag. Deretter var det fritt fram med servering av pølser og saft til barna. Siden var det salg av middag samt kaffe og kaker. Hornmusikken underholdte med en konsert innendørs på grunn av regnvær som kom utpå dagen. Senere underholdte hornmusikken på Ytterøy helsetun for beboerne der. Borgertoget startet kl fra Soltun og gikk til Samfunnshuset, hvor ungdomslaget sto for salg av kaffe og kaker. Red. Enkeltpersoner oppfordres til å sende inn stoff til Blad-Grønt. Red Ytterøy Der midt i breie fjorden ligg øy som ruver stor, og Ytterøy er øya med mangt som frodig gror. Da folk i tidleg tide fekk sjå den øya her, dei gikk i land og bygde seg heim og buplass der. Opp gjennom hundreåra voks gilde gardar fram med åkrar og med enger, med ku og sau og lam. I skogen fanst det tømmer, i berget gruvegang. Kring øya vaska sjøen med sild og fisk i fang. Her lever vi og kjenner at det er godt å bu, og ser mot eigen framtid med glede, von og tru! April 07 Olav Slapgard Blad-grønt nr. 2/2007 6

7 Nytt fra Ytterøyutvalget Ferjeleiet/Ferja Nå er det rusta opp på ferjeleiet og vegvesenet har fått fast vasker som fyller opp med papir og tømmer rask. Nye gardiner og nye plastmøbler er på plass. Møblene skal ikke tas ut av rommet. Salgsluka og rommet som var kiosk er reparert og pusset opp. Dette rommet kan leies/lånes av lag og foreninger for salg av kaffe med mer når det måtte passe. Nøkler og avtaler for dette gjøres med Ytterøyutvalgets leder på mobil Blomstene i kassene på uteområdet er sponset av Tide (Ytterøyningen) og Ytterøyutvalget benytter anledningen til å takke ferjeselskapet for dette og for at de ordna benker på soldekkene på ferja. Kanskje blir det brus i automatene også? Sti ned til Kvitberga Da Prestegården ble solgt til Lars Forberg, ble det holdt av en sti ned til Kvitberga forbi Mulleskogen. Denne stien skal være åpen for allmennheten. Dette er et fint område med badestrand, som bør tilrettelegges for allmennheten uten at det forstyrrer barnehagens aktiviteter. Ytterøyutvalget har derfor fått kommunen til å fjerne den gamle trebygningen som sto i enden av tomta. Den ble brent ned av brannkorpset. Barnehagen ønsket ikke å avstå område til ny sti i utkanten av hagen, så utvalget har fått en muntlig tillatelse av Lars til å tilrettelegge en sti helt opp mot dette området. Ytterøyutvalget vil være pådriver for å få til en skriftlig avtale mellom kommunen og Lars Forberg om dette. Vi vil samle folk til dugnad for å rydde kratt og lauvskog, slik at en maskin kan komme til for å gjøre nødvendig grovarbeid. Dette kan bli et flott tilbud til de som ønsker å komme ned til sjøen. Solfrid Laugsand Nøst Takk for oppmerksomheten i anledning konfirmasjonen. Karl Erik Elin og Kyrre Johannesen 7 Blad-grønt nr. 2/2007

8 Nytt fra Ytterøyutvalget Kommuneplanens arealdel, Levanger kommune Det ble avholdt et åpent folkemøte i kommunens regi på Rampa den 26. mai om oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanenes arealdel. Ca 45 ytterøyninger deltok. Plansjef Johannes Bremer hadde med seg folk fra landbrukskontoret og plankontoret. Etter et innledningsforedrag ble det en spørsmålsrunde og påfølgende gruppearbeid. Det kom fram mange forslag som kommunes folk tok med seg i videre arbeid med plana. Alle kan komme med innspill i løpet av høringsperioden. Veinavn på Ytterøy Det er bestemt at alle offentlige veier og gater i kommunen skal ha et navn. Ytterøy historielag har fått i oppgave å komme med navneforslag på veiene på øya. De har fått råd og veiledning fra folk fra plankontoret, men vil også spørre folk på øya om forslag. Småbåthavna Småbåthavna holder på å legge det til rette for bading utenfor havnebassenget. Lag og foreninger på Ytterøy stiller opp med økonomiske ressurser og dugnad for å få dette i stand. Det er viktig at vi får til offentlige badeområder, boligområder, tilrettelegging for næringslivet på øya, blant annet gode veier og transportmuligheter. Parkeringsplass ved skole/ helsetun og et bedre parkeringstilbud ved kirkegården, er noen av forslagene. Takker for all oppmerksomheten i anledning min 50-års dag. Arnfinn Takk for oppmerksomheten i anledning Merethes konfirmasjon. Bjørg og Eivind Blad-grønt nr. 2/2007 8

9 Livets gang Registrering av gravminner Døpt Anne Beathe Leivann og Magne Gausens datter, Signe Sofie ble døpt 1. april 2007 i Støle kirke, Kragerø kommune. Helga Mathea Nøst og Øystein Nøsts datter, Mathea ble døpt 27. mai 2007 i Ytterøy kirke. Redaksjonen gratulerer Har vi tenkt over hvilke verdifulle kulturminner norske kirkegårder- og gravstøtter er? Men - dessverre - år for år blir mange graver slettet og gravstøtter fjernet,- dette for å frigjøre plass som det er for lite av,- særlig i byene. DIS-Norge, der underskrevne sitter i fylkesstyret,- har startet registreringsarbeid for å ta vare på disse kulturminnene. Her i kommunen startet arbeidet nå i mai med Okkenhaug og Ytterøy. På Ytterøy var det Ole Worum og Johan Lønvik som utførte arbeidet med fotografering og registrering og arbeidet ble gjennomført i perioden mai. Vi takker for innsatsen! Forkortinga DIS står for DATABE- HANDLING I SLEKTSFORSKNINGA. Med helsing DIS-Norge Åshild Bjørgum Øwre. Hjertlig takk til alle som gledet oss på diamantbryllupet med gaver, blomster og hilsener. Hjertelig takk til Dagrun på Rampa Solveig og Johan Norvik 9 Blad-grønt nr. 2/2007

10 Hjertetrimmen på tur Et lite innslag fra hjertetrimmens markatur. Her er vi på rasteplassen i midtiveien og koser oss med brød og kaffe før vi trimmer videre. red Anne Vigen er midt i såinga (mai 2007). red Blad-grønt nr. 2/

11 Hestslæpp på Laugsand Den 25. mai var det hestslæpp på Laugsand. Det var 18 hester som ble sluppet ut på sommerbeite, og det var knyttet litt spenning i forbindelse med sleppet pga. av at det var så mange hester i år. Det ble lite aktion bortsett fra fjordingen som sleit seg før dem fikk sluppet alle hestene. Etter hvert fikk de tak i rømlingen så de kunne gjøre ferdig fellesslippet. Hestene ble fort rolige etter slæppet, men det ble mange "Klikker" i år. Hjortebilde Observert i Kattneggelbygda 21 juni Den minste er en fjorårskalv, bukk. Den største en 2-3 åring, bukk. Kjetil Stavran 11 Blad-grønt nr. 2/2007

12 Konfirmanter i Ytterøy kirke 2007 Bilde fra konfirmasjon i Ytterøy kirke 1. pinsedag 27. mai Foran (fv): Regina Hansen, Sokneprest Eirik Bakken og Merethe Saltvik. Bak (fv): Karl Erik Søtvik Johannesen og Mattias Gjermstad. Blad-grønt nr. 2/

13 Sesongåpning Ytterøy Bygdetun Årets sesongåpning på Ytterøy Bygdetun ble den 1. juli kl Godt vær og over 50 personer som møtte opp. Hornmusikken underholdte den første halvtimen med mange godbiter fra musikkens verden med Silje Laugsand som dirigent. Lars Forberg ønsket alle velkommen før han ga ordet videre til pensjonert lektor og hobbygeolog Harald Duklæt fra Steinkjer som førte oss inn i de geologiske sfærer. Hornmusikken spiller Harald Duklæt kunne fortelle oss mye om jordas utvikling, fra «big bang» og fram til i dag. De lærde strides fremdeles mye om årsaken til forskjellige ting i utviklingen, bl.a. om det har vært 20 eller 40 istider i norden. Grønland fikk navnet sitt pga. det varme klimaet den gangen. Mye av interesse her for enhver hobbygeolog eller for den som ville vite litt om jordas utvikling. Harald Duklæt Etterpå ble det kaffe og kaker. En skikkelig hyggelig kveld. Red. Et lydhørt publikum 13 Blad-grønt nr. 2/2007

14 Åpen barnehage Ytterøy barnehage ønsker fra høsten 2007 å tilby åpen barnehage som er et pedagogisk tilbud for barn, sammen med mor, far eller en annen voksen. Hva er åpen barnehage? Barn og voksne møtes for lek og sosialt samvær. Når: 2 formiddager fra kl Hvilke dager får vi komme tilbake til. Her kan foresatte komme med ønsker. Oppstart: 1. september Tilbudet ledes av en pedagogisk leder og det er gratis Høres dette interessant og spennende ut? Ta kontakt med Ytterøy barnehage v/sissel H. Skjørstad tlf: Blad-grønt nr. 2/

15 Vedtekter for Ytterøyutvalget IDE OG MÅL 1. Ide Ytterøyutvalget er etablert av polititiske og næringspoltitiske organisasjoner i den hensikt å skape en felles arena for diskusjon om videreutvikling av Ytterøysamfunnet. Ytterøyutvalget skal i tillegg være et felles talerør for befolkningen på Ytterøy når det er behov for å framstå med felles standpunkt i saker og forhold av betydning for livsvilkår og Ytterøyas utvikling. 2. Formål Ytterøyutvalget har som overordnet mål å bidra til en positiv videreutvikling av lokalsamfunnet Ytterøy, med spesiell vekt på økt bosetting, næringsutvikling, privat og offentlig tjenesteyting og samferdselsforhold. ORGANISERING 3. Ytterøyutvalget 3.1 Ytterøyutvalget består av følgende personer: 1 Leder - fritt valgt blant fast bosatte på Ytterøy 2 Ytterøy Bondelag - 1 representant med vararepresentant 3 Ytterøy Bygdekvinnelag - 1 representant med vararepresentant 4 Ytterøy Skogeierlag - 1 representant med vararepresentant 5 Ytterøy Utmarkslag - 1 representant med vararepresentant 6 Ytterøy pensjonistlag - 1 representant med vararepresentant 7 Ungdomslaget Vårglimt - 1 representant med vararepresentant 8 Hytte og fritidsboende på Ytterøy - 1 representant med vararepresentant 9 Næringslivet på Ytterøy - 1 representant med vararepresentant 10 Alle faste valgte medlemmer av Levanger Kommunestyre fast bosatt på Ytterøy 11 Alle faste medlemmer av Levanger Kommunes Hovedutvalg fast bosatt på Ytterøy Det er av betydning for Ytterøyutvalgets mulighet for å oppfylle forventninger og evne til å nå overordnede mål, at organisasjoner med rett til representasjon i Ytterøyutvalget, lar seg representere ved organisasjonens leder eller annet fast styremedlem. 3.2 Organisasjoner med rett til representasjon fra og med 2 til og med 7 (jfr. pkt. 3.1) avgjør selv representantenes funksjonstid. Representantene 8 og 9 velges av ytterøyutvalgets årsmøte for ett år av gangen. Representantene 10 og 11 følger kommunevalgperiodene. Fortsettelse neste side 15 Blad-grønt nr. 2/2007

16 Vedtekter for Ytterøyutvalget - forts. 3.3 Ytterøyutvalgets leder, nestleder og sekretær utgjør et fast arbeidsutvalg 3.4 I årsmøteperioden, nedsetter Ytterøyutvalget selv utvalg med spesielle arbeidseller utredningsoppgaver, det finner nødvendig. Utvalgenes mandat, funksjonstid og resultater/konklusjoner skal være en del av årsberetningen til representantskapets årsmøte. 4. Representantskapet 4.1 Representantskapet er Ytterøyutvalgets overordnede organ. 4.2 Representantskapet ledes av Ytterøyutvalgets leder 4.3 Ytterøyutvalgets arbeidsutvalg er representantskapets sekretariat. 4.4 Representantskapet består av leder av Ytterøyutvalget, styremedlemmene i de organisasjonene med rett til representasjon i Ytterøyutvalget, kommunestyrerepresentanter fast bosatt på Ytterøy, hovedutvalgsmedlemmer fast bosatt på Ytterøy, representant fra næringslivet med vararepresentant og representant for hytte og fritidsboende med vararepresentant, jfr. pkt Representantskapet har møter når arbeidsutvalget i Ytterøyutvalget finner det nødvendig eller når et flertall av representantene i Ytterøyutvalget krever det. Ytterøyutvalgets leder er møteleder. Ytterøyutvalgets sekretær er møtenes referent. 4.6 Representantskapet kalles inn til møter med 14 dagers varsel. Innkallingen skal ha forslag til dagsorden. 4.7 Representantskapet skal ha ordinært årsmøte innen utgangen av november 4.8 Representantskapet skal ha ekstraordinært årsmøte når et flertall av representantene i representantskapet krever det, eller når et flertall av Ytterøyutvalgets medlemmer krever det. 5. Valgkomiteen 5.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av og blant representantskapets medlemmer. 5.2 Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år. Det velges ett nytt medlem hvert år. 5.3 Det valgkomitémedlemmet som sitter i sitt tredje år, er valgkomiteens leder. Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/

17 Vedtekter for Ytterøyutvalget - forts. 6. Årsmøtet 6.1 Årsmøtet skal holdes før 1. desember og er Ytterøyutvalgets høyeste myndighet. På årsmøtet deltar medlemmer av Ytterøyutvalget og medlemmer av representantskapet. Alle har forslagsrett og stemmerett. Årsmøtet innkalles av Ytterøyutvalgets leder med minst 1 månedsvarsler. 6.2 Årsmøtet skal med samme frist. bekjentgjøres for Ytterøyas befolkning på en egnet måte Alle fast bosatte og hytte og fritidsboende på Ytterøy har rett til å levere forslag til årsmøtet, herunder også forslag til ny sammensetning av Ytterøyutvalget eller Ytterøyutvalgets representantskap. 6.4 Forslag om endring av Ytterøyutvalgets organisasjon, skal behandles som vedtektsendring. 6.5 Årsmøtet skal behandle a. Innkalling og dagsorden b. Ytterøyutvalgets årsmelding c. Revidert regnskap for foregående år d. Kontingent e. Innkomne forslag f. Arbeidsplan for neste år. g. Valg av: Leder for ett år - fritt valgt blant fast bosatte på Ytterøy Nestleder/kasserer for et år - valgt blant medlemmer av representantskapet Sekretær for et år - valgt blant medlemmer av representantskapet To revisorer for et år - fritt valgt blant fast bosatte på Ytterøy En representant m/vararepresentant til Ytterøyutvalget fra næringslivet på Ytterøy - fritt valgt for ett år blant andre næringer enn landbruk og skogbruksnæring En representant m/vararepresentant fra hytte og fritidsboende - fritt valgt for ett år blant fritidsboende på Ytterøy Valg av ett medlem til valgkomiteen - valgt blant medlemmene i represen tantskapet. 6.6 Årsmøtet ledes av ytterøyutvalgets leder eller i hans/hennes fravær av nestleder 6.7 Ytterøyutvalgets sekretær er årsmøtets sekretær Fortsettelse neste side 17 Blad-grønt nr. 2/2007

18 Vedtekter for Ytterøyutvalget - forts. 7.0 Vedtektsendring Vedtektene kan endres på ordinært årsmøte når det er gjort rede for endringsforslaget i innkallingen til årsmøtet og når minst 2/3 av representantskapets frammøtte medlemmer har stemt for forslaget. Forslag til vedtektsendring må være innkommet til styrets senest 2 måneder før årsmøtet Nedlegging/avvikling Forslag om nedlegging av Ytterøyutvalget behandles på samme måte som vedtektsendring. Gyldig vedtak må gjøres på to på hverandre følgende årsmøter. Verdier som Ytterøyutvalget rår over ved tidspunktet for nedlegging, skal forvaltes i tråd med Ytterøyutvalgets ide og formål. Avgjørelse om forvaltning av verdiene avgjøres på siste årsmøtet for vedtak med minst 50 % av stemmen til frammøtte stemmeberettigede representanter. Ytterøyutvalget skal i sommer utarbeide nye vedtekter. Det ble satt ned en arbeidsgruppe på årsmøtet som har kommet med et forslag. Forslaget skal bearbeides i løpet av sommeren, for så å vedtaes på årsmøtet i oktober. Alle som bor eller har tilknytning til øya, kan komme med innspill til dette forslaget før 30. juli Innspillet sendes da til leder for gruppa som er Trygve Forberg, Epost: Hjertelig takk for all oppmerksomhet på 80-års dagen min. Ruth Salater Blad-grønt nr. 2/

19 Bjørnene En gang på 1800-tallet bodde det en ung mann på 25 år i byen Odessa ved Svartehavet. Odessa er en vakker by med allèer i alle gatene. I hver gate er det plantet ulike trær, slik at det blir et mangfold som en ikke ser så mange steder. Utenfor ruller bølgene fra Svartehavet, og de kan ta oss med til Istanbul. Den unge mannen hette Juri, og han bodde sammen med sin mor, Olga. Hun var ikon-maler, og sønnen var meget flink til å skjære i tre. Han laget fine og artige figurer av dyr og mennesker. En dag kom det en note fra tsaren som ba han om å lage en liten treskulptur av to bjørner i slåsskamp. Den unge Juri ble sittende lenge og tenkte som så: Hender dette virkelig meg? Og i fantasien fikk han se litt av hvert! Tsaren hadde invitert en fetter av seg til å bli med på bjørnejakt. I sine fargerike klær red de sammen med tre kosakker inn i de store bjørkeskogene og fikk se alle innsjøene der det svømte både svarte- og kvite svaner. De fikk leid seg ei jakthytte og der ble det fest om kvelden. De spiste russisk rødbetsuppe med masse godt drikke til, noe som gjorde at stemningen ble høy og kosakkene sang og underholdt med russiske drikkeviser. Det ble en kveld som ikke skulle glemmes! Dagen etter begynte jakten. Plutselig stod det to bjørner ute på sletta, og det ble et basketak av en annen verden. Men til slutt måtte bjørnene gi tapt mot knivstikkerne. Og dette mente Juri han hadde sett i fantasiene sine. Så satte han i gang å lage skulpturer av de to bjørnene. Det var et stort arbeid med mange detaljer, men til slutt stod de ferdige, og tsaren fikk dem overlevert. Tsaren syntes det liknet hans egen kamp mot Napoleon Bonaparte. Skulpturen ble plassert i Vinterpalasset og der står den den dag i dag. Mange år seinere ble gitt lov til at skulpturen kunne kopieres og masseproduseres som souvenir. På den tiden hadde de en norsk ambassadør i den vakre ambassadebygningen. Han hadde en datter som hette Ellen og en kokk ved navn Ole Andreas Hoel. Tida før jul var hektisk med steiking av kaffebrød og laging av mye god julemat. Dette syntes Ellen var interessant, og hun ble en daglig gjest på kjøkkenet. Så kom julekvelden og vi satt og ventet på julenissen, og der lå det plutselig en pakke til Ole fra Ellen,- og pakken inneholdt en kopi av bjørnene som Juri hadde laget. Sånn kan det gå når eventyret spiller oss mennesker et puss! Ole Andreas Hoel 19 Blad-grønt nr. 2/2007

20 Historisk bilde fra Ytterøy Utsikt over Naust Blad-grønt nr. 2/

21 St.Hansaften i Laugsandfjæra Den 23. juni arrangerte Ytterøy Menighetsråd St. Hansaften i Laugsandfjæra. Været var litt usikkert, og det kom selvfølgelig regn, men temperaturen var bra. Stor trafikk med biler ned til fjæra tydet på bra oppslutning, så dette så ut til å bli en riktig hyggelig kveld med mye folk. Viseklubben var de første som satte i gang med sine innslag og det ble også allsang. Viseklubben synger Deretter var det en assisterende prest som holdt andakt. Etter disse to innslagene ble det åpnet for salg av rømmegrøt som var et populært tiltak, for salget gikk riktig bra. Det var også salg av kaffe, saft og kaker. Bålet ble også tent, og det brant skikkelig godt, veldig populært. Presten holde andakt Kakelotteri var det jo en selvfølgelighet også. Alt i alt var det en skikkelig hyggelig St.Hansaften, masse folk og mye god mat og underholdning. Red. Bålet 21 Blad-grønt nr. 2/2007

22 Bygdedag 2007 Bygdedagen i år blir som tidligere meldt, lørdag 21. juli kl I år kommer BEN RIALA og viser frem sine produkter i glasskunst. Ellers deltar noen av våre lokale krefter med sine produkter. Levanger-Avisa har hesteskokasting fra kl Vi prøver å variere noe fra år til år når det gjelder aktiviteter. I år blir det: pilkasting, jurklutkasting, natursti, blomsteroppsetting, maling for barn, spikerslåing med telling av antall slag, vannberging, meierispannkasting, kjerringbæring men her bør det trenes noe på forhånd, så legg dere i trening. Styltegåing prøver vi også. Det er vel en gammel sport, men vi tar den opp igjen, så her må det også trening til. Ellers håper vi på godt vær og en god oppslutning. Hilsen på vegne av komiteen og velkommen til alle. Olav W. Senterpartiets stand Bilde fra Senterpartiets stand utenfor butikken den 23. juni. Her kan en få kaffe, kjøpe blomster og få informasjon. Olav Wandsvik sitter å venter på besøk. red. Blad-grønt nr. 2/

23 På tokt med seilskuten «Statsraad Lehmkuhl» i Vesterled Velkommen om bord i seilskuten Stasraad Lehmkuhl! Stemmen til båtsmannen om bord runger over dekket og 86 nylig påmønstrete deltakere spisser ørene. Vi foretar navnopprop for å sjekke om alle har kommet, fortsetter stemmen og her ombord svarer vi hoi, er det forstått? - jaaa - svares det nesten unisont fra gjengen på dekket. Ny runde med litt kjeft fra båtsmannen. Det heter hoi latteren sitter løst blant gjengen. Etter 40 år i marinen er undertegnede vel kjent med terminologien om bord på fartøyer, men for de fleste var dette et helt nytt ord og sammen med uttallige andre maritime uttrykk ble det mye å huske de nærmeste dagene. På tur ut fra Bergen havn ble samtlige tatt med på omvisning for å gjøre seg kjent med de forskjellige fasiliteter over og under dekk. Som leserne skjønner. så er vi om bord i seilskuten Statsraad Lehmkuhl, og vi er i ferd med å forlate Bergen by for å sette kurs vestover mot byen Lerwick på Shetland. Vi er 86 medseilere -betalende sådanne, som skal på tokt med seilskuta, en fire dagers tur over Nordsjøen, før vi er tilbake i Bergen. Dette toktet er ett av mange som gjennomføres i løpet av året. I år 2007 er det satt opp 11 ulike tokt: Langs norskekysten, besøk i Danmark og Finland. I tillegg går skuta nesten daglige turist/ firmaturer i Bergens skjærgård i sommerhalvåret, men da ikke med seilføring. I høst og vinterhalvåret leies skuta ut til Sjøkrigsskolen som bruker den til opplæring i lederskap/sjømannskap for framtidige offiserer i Sjøforsvaret og da går turene helst til varmere strøk som Middelhavet, Brasil og Karibia. Et seiltokt krever ingen forkunnskaper eller spesielle ferdigheter, opplæring blir gitt om bord. På mitt tokt ble vi første dag om bord delt inn i vaktlag. Man går de samme vaktene, og slår glass hver halvtime, slik det var i seilskutetiden og slik det er på tradisjonelle seilskip. Å være på vakt betyr å ta sin tørn ved roret, å stå på utkikk, ta bøyevakt (dvs. vakt om noen faller over bord) samt brannvakt. Man lærer seilteori, navigering og å heise og trimme seilene. Noe vi til gangs fikk prøve på denne turen. For noen er den store opplevelsen å entre riggen. Det er fullstendig frivillig, og turen blir ikke amputert om man ikke er med på å heise eller pakke seil oppe i riggen. Det er mye å lære og mange nok oppgaver på dekk. Hva var som gjorde at undertegnede tok denne turen? Jo, etter mange leveår i Bergen, så har det også i løpet av den tiden blitt en del vandringer langs kaiene på Bergen havn sammen med kona på fine dager, Fortsettelse neste side 23 Blad-grønt nr. 2/2007

24 På tokt med... - forts. og da har alltid synet av seilskuten Statsraad Lehmkuhl vært et mektig skue og sikkert gjort at det har falt noen kommentarer. Så på julaften fikk jeg den minste og flateste julepakken jeg noen gang har fått, - nemlig en konvolutt som inneholdt betalt billett for pinsetokt med seilskuta tur/retur Shetland. En større gave kunne vel ikke kona ha gitt meg, og jeg gledet meg som en liten unge til turen. Det spesielle var at det da var gått 52 år siden jeg som nykonfirmert 15 åring startet som elev om bord på samme skuta. Skulle man i de tider bli en skikkelig sjømann, ja- så var skoleskip den rette start, - sånn var det bare. Det gledelige viste seg og være at mine to svigersønner også hadde fått tilsvarende julegaver av sine respektive. Så vi tre fant ut at dette var nok en fin måte til å bli kvitt mannfolka sine på i pinsen. Turen ble en kjempeopplevelse. Turen gikk for maskinkraft til vi var klar av kysten sør om Marstein fyr. Under kyndige og kontante kommando-rop og fløytesignaler kom seilene til værs. Skuta har et fast dekksmannskap på 7 stykker, som er profesjonelle og utrolig flinke. Det er ganske innlysende at de alene ikke klarer å styre seilføringen på en så stor skute. Derfor inngår som tidligere nevnt medseilerne som mannskap og alle var topp motiverte og gjorde en imponerende innsats. I frisk bris ble motoren stoppet og det ene seilet etter det andre gikk til værs, dvs. de ligger i utgangspunktet surret fast oppe på rærne og under seilsetting slippes de ned, dvs. at man må opp i riggen og ut på rærne for å løsne seilene. Det motsatte skjer når seilene reves, ut på rærne og seilene hales opp med muskelkraft.. Under arbeidet står man på en tynn waier, men alltid sikret med sele på og waier med carabinkrok. Vinden frisknet på utover første kvelden og det var et imponerende syn når alle seilene var satt, bortsett fra de to øverste på forreste mast og stormasten. Men Nordsjøen viste seg fra sin lunefulle side, som medførte at vinden skiftet retning og for å utnytte vinden maksimalt måtte alle rærne dreies slik at vinden fylte opp seilene igjen. Dette er en skikkelig tøff operasjon Samarbeid må til for god seilføring Fortsettelse neste side Blad-grønt nr. 2/

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Juni 2010 Utgave 2 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Juni 2010 Utgave 2 - Årgang 24 BLAD- Juni 2010 Utgave 2 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Maija Skille... 2 Rydding i tunet... 3 Vårsp(r)æll... 4 Hjertetrimmen 2010... 5 1. mai-feiring... 5 Innbygdens

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juli 2008 Utgave 2 - Årgang 22 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Robert Svarva... 2 Kongens fortjenestemedalje i gull... 3 Hjerteaksjonen 2008... 5 1. mai feiring... 6

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Periodeplan for juni på loftet 2013

Periodeplan for juni på loftet 2013 Periodeplan for juni på loftet 2013 Hva har vi gjort i april og mai I april var det fremdeles mye rester etter vinteren. Vi var på jakt etter skudd som skulle bli til blader i hele april og i begynnelsen

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

VG2 Europa i Barcelona

VG2 Europa i Barcelona VG2 Europa i Barcelona Reisebrev: Søndag 11.mai. Tidlig søndagsmorgen møtte ti elever og to lærere trøtte og spente på Gardermoen. Vi ankom vakre Barcelona rundt lunsj og dro til hotellet. Hotellet ligger

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy:

New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy: New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy: RIB er 50 fots seilbåter Locations ved sjøen På neste sider

Detaljer

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30

Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Kjære medlem, I samarbeid med Wärtsilä Norway AS, inviterer Marinteknisk Selskap sine medlemmer til ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE BÅTTUR D/S BØRØYSUND Onsdag 6. juni 2007 KL. 16.30 Sted: Dagsorden Kl. 16.30 Ingeniørenes

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for desember

Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Desember har virkelig vært en begivenhetsrik

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer