menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!"

Transkript

1 STANGE Nr årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5

2 Sokler leder Året som ligger bak oss gav oss mange fall. Mange sokler ble etter hvert tomme noen falt ned fordi de ble innhentet av sin egen motvilje mot å innrømme feil. Andre vaklet fordi de «glemte» å betale skatt, men gjorde opp for seg da alt likevel kom fram i lyset. Noen syntes kanskje ikke sokkelen var høy nok og hadde sikret seg store opsjoner (eller «oppsjoner») Andre hadde leid sokkeletasje på sydligere breddegrader, kom hjem fikk hofteoperasjon og var i tillegg unntatt fra å betale skatt. Navn trenger ikke nevnes, vi kjenner dem alle. Ikke rart 2007 ble et godt år. Det ble mange som falt ned fra sokkelen sin. Hva disse fallene gjorde med de av oss som stort sett ikke går lenger ned enn i knestående (for å slippe å falle) vet jeg egentlig ikke? Interessant blir først disse «skjebnene» når jeg setter meg selv i deres sted som falt. Ville jeg i utgangspunktet ha handlet annerledes, gjort andre vurderinger? En hver av oss må svare for seg selv. Flere av soklene er ledige bestig dem de som har integritet nok! Eller bedre enda la oss heller rive soklene og behandle hverandre som mennesker ikke statuer. Statuer trenger sokler, mens mennesker derimot, fast grunn og strøsand på holka. Morten Erik Stensberg Lyset og livet tenk på det Alle som elsker livet vil i sitt innerste nære et til tider desperat håp om at livet må leve og aldri overvinnes av døden. På den annen side opplever vi ustanselig at det nettopp er det som skjer. Det er døden som går seirende ut av kampen om ethvert menneskes liv. I den store sammenheng er dødens triumfer nærmest uendelige. At vi allikevel holder fast ved livet kan derfor ikke begrunnes logisk. Og heller ikke kan vi, utfra vår menneskelige erfaring, være sikre på at livskreftene vil seire over dødskreftene. Tvertimot har vi kanskje all grunn til å tvile. Til en viss grad mot logikken, men på livets side, står imidlertid vår kristne tro! Og i troens dype mysterier har mang en sorgtung og nedbøyet sjel maktet å rette seg opp på ny. Det er påskens brutale, men i sum ufattelig livsbejaende budskap, som ligger til grunn for dette. Hør bare et utdrag av påskens evangelium: «Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett kom det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lynet å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted til hans disipler og si: Han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» De skyndte seg bort fra graven med frykt og stor glede, og løp for å fortelle det til disiplene.» (Matteus 28,1 8). Blant kristne mennesker er det bestandig blitt sagt og bestandig trodd, at på samme måte som Jesus Kristus engang stod opp fra døde i påskemorgen røde, skal også vi som vil være hans venner og små tjenere engang vinne det liv som ikke nås av dødens istapphånd. Dette er det drama påsketiden vil formidle til oss; og dette er den tro og gryende salighet Gud i sin nåde vil gi oss. Måtte gudsrikets krefter, lyset og livet, få kjempe en seierrik kamp i oss alle og seire til slutt! En god påsketid ønskes alle! Frede Fjågesund Krist stod opp av døde I påskemorgen røde! Ti synger lydt og sjeleglad Hans menighet i allen stad: Ære være Gud i det høye! Krist stod opp av døde, Nu sonet er vår brøde! Ti synger lydt og sjeleglad Hans menighet i allen stad: Ære være Gud i det høye! Krist stod opp av døde, I himlen vi ham møte! Ti synger lydt og sjeleglad Hans menighet i allen stad: Ære være Gud i det høye! N.S.F. Grundtvig 2

3 Biskopen markerte starten på misjonens år Biskop Solveig Fiske markerte starten på misjonens år 2008 i bispedømmet på en utradisjonell måte under samling for ansatte i bispegården søndag 6. januar. Framfor å være tilhørere ble de frammøtte medvandrere. Vandringen ble knyttet opp mot fortellingen om de hellige tre konger. De hadde med seg gaver, men fikk også en gave med seg på veien hjem fortellingen om Jesusbarnet. Hvilke gaver kan vi dele med folk i dag? Vandringen stanset opp rundt lysgloben der spørsmålet var hvilke "misjonsgaver" vi kan gi videre, biskopen pekte på følgende: DELING Misjon er å dele det gode budskap med alle folk hjemme og ute. Vi kan også dele våre materielle goder med de som ikke har så mye. Og vi kan dele vår felles jordklode Moder Jord (globen er også et symbol på kloden). Vi er alle del jorda og hører til på den. Vi tenner et lys for Deling. DIALOG Misjon er å møte mennesker i dialog og åpenhet. Hvilke gaver tilbyr Jesus oss gjennom det som er annerledes? Hvilke velsignelser møter oss i Guds mangfold? Kan vi få øye på Jesu nærvær hos dem vi møter? Vi tenner et lys for Dialog. NÆRVÆR Lysgloben viser oss konkret at Kristi lys/kristus selv er like nær alle mennesker uansett hvor vi er på kloden "Våre liv er skjult i Kristus", sier apostelen. Gudsbildet i alle mennesker bærer Jesu Kristi ansiktstrekk. Misjon er å la alle få mulighet til å gjenkjenne sitt ansikt som en del av Kristi ansikt og oppdage det i seg selv og i alle. Vi tenner et lys for Nærvær. Vandringen ble avsluttet med ord fra den liturgien som er sendt ut til alle prestene til bruk i gudstjenesten for å markere misjonens år: Jesus sier: "Som et lys er jeg kommet til verden, så den som tror på meg, ikke skal bli i mørket" (Johannes 12,46). A: Herren er mitt lys og min frelse. Herren er et vern for mitt liv (Salme 27,1). Et lys tennes fra Kristuslyset og settes i kransen: L: Takk for at Kristi lys skinner for oss. Dette lyset vil vi bære ut til alle jordens folk. A: Gud, vi ber deg. Morten Erik Stensberg Stange normisjons møteplan våren 2008 Formiddagstreff på Haraset følgende tirsdager: Tirsdag 4. mars kl Svein Hellesøy leser og forteller om Olav den hellige og Arnljot Gelline. Andakt, sang og spill ved kapellan Ralph Knutsen. Tirsdag 1. april kl Sokneprest Frede Mandt Fjågesund forteller om sin tid i Sjømannskirken. Lysbilder. Andakt ved samme. Tirsdag 6. mai kl Jan Moslet forteller om Einar Lundby. Andakt ved Gislaug Moslet. Tirsdag 3. juni kl Arne Linkjølen kåserer om salmedikteren Nils Frykmann. Vi synger noen av hans salmer. Duetter og spill ved Bjørn Fjeldstad og Arne Linkjølen. På alle møter: Bevertning. Kollekt. Musikk og sang. Alle velkomne. 3

4 Mari Sletli en trofast ildsjel i kirken Godtfolk i Stange har selvfølgelig fått med seg at Mari Sletli har fått Ildsjelprisen fra Stangeavisa og Stiftelsen Stange og Romedal Brannkasse. I den sammenheng er hun blitt rikelig og velfortjent intervjuet. Hvorfor ber så også Menighetsbladet for Stange og Tangen om en samtale med prisvinneren? Svaret er, at en stor del av det Mari Sletli har fått prisen for, er hennes innsats i kirke og menighetsliv. «Jeg fant veien til kirken i tidlige barneår», forteller Mari. Vi vil spørre henne litt nærmere om akkurat dette, men begynner likevel med den store prisen. Gratulerer med Ildsjelprisen, Mari! Kom tildelingen overraskende på deg? Ja! Redaktør Lars Kristian Seierstad ringte meg, fullstendig overraskende, mens jeg satt i bilen. Riktignok kjente jeg til prisen, men jeg hadde ikke tenkt på at noen ville foreslå meg. Men det er kjempemoro. Jeg har fått mange telefoner og gratulasjoner. Folk sier det er velfortjent. Følger det mer enn fine ord med en slik pris? Ja, kroner. Og de skal brukes på en tur til Hawaii eller så? Nei, de skal brukes på en større middag for hele familien som takk for at de bærer over med meg som driver med 4

5 så mye rart hele tiden. Hvor stor er familien? Den består av ektemann Kåre vi giftet oss i Strandlykkja kapell i 1965 dernest av barna Anita, Frank og Kai Tore, med ektefeller og barn. Vi har 6 barnebarn, i alderen 3 19 år. De bor i Tangen, Hamar og Løten, innen rekkevidde, hvis man har tid. Mari Sletli innrømmer at dette med tid kanskje kan være et litt kritisk punkt akkurat for henne. Det blir klart etter hvert som vi snakker om hennes mange gjøremål. Ja, det synes innlysende at en slik innsats ikke kunne ende med annet enn en Ildsjelpris før eller siden. Vi nevner i fleng: Mari har vært frivillig klokker og tekstleser i Strandlykkja kapell og Tangen kirke i år. Hun har hatt det daglige ansvar for Tangen menighetshus de siste sju år, med blant annet utleie, vasking, servering, oppvarming, låsing og lukking. Hun har vært medlem av Tangen menighetsråd i tre perioder, hvorav en som leder. Hun har vært med i Strandlykkja blandede kor helt fra starten i Dette koret bygger videre på tradisjonen fra et kor som fantes i Strandlykkja før 2. verdenskrig. Det nåværende koret har bl.a. fanen til det gamle koret. For 5 6 år siden startet Mari en stavganggruppe på Tangen. Ca. 10 damer møtes ved Tangen menighetshus kl. 11 hver tirsdag, uansett vær. De går en times tid, før de samles til kaffe. Gruppen er absolutt åpen for flere deltagere. Mari er med i styret for Tangen og Espa Hagelag. Hun er fuchsia-frelst, og også med i den eksklusive foreningen Mjøståren. Hjemme i hagen vokser det opp mot 150 fuchsia, som krever ganske mye stell fra mars til september. «Det er krevende, men en sjelebot å ha blomstene», sier Mari. I noen år hadde Mari sammen med Eli Fallet kulturkafé på Mostu skole i Strandlykkja. Konseptet var en kombinasjon av sang, opplesning, kaffe og vafler, det hele etter selvkost-prinsippet og i regi av Strandlykkja Vel. Har du noen særskilte minner fra dine tre perioder i Tangen menighetsråd? Jeg husker noen gjengangere av noen saker, for eksempel menighetshussaken og tomtefestesaken. Særlig om den siste kunne man tenke, at dette var på siden av det som burde være typisk arbeid i et menighetsråd. Forøvrig vil jeg si at det var interessant og meningsfylt å sitte i menighetsrådet. Det er slett ikke «fali'» å være med der, det kan trygt anbefales. Noen tanker fremover for menighet og kirke på Tangen og Strandlykkja? Jeg skulle jo ønske at flere gikk i kirken og sluttet opp om gudstjenesten. I Strandlykkja skulle det også vært flere gudstjenester enn det har vært de siste årene. Ellers er det flere positive tegn, når for eksempel ungdomskafeen på Tangen har fått ny leder og det er kommet nye krefter inn i musikkverkstedet i kjelleren i menighetshuset. Det er også flott med de mange nye tekstleserne i Tangen. I Strandlykkja gleder jeg meg over tradisjonen med den årlige julekonserten sammen med Stenby skole. Her har vi hatt stadige bispe-besøk, både av Køhn og Fiske. Hva har vært drivkraften for ditt usedvanlig trofaste arbeid i kirken? Jeg har hatt en opplevelse av at Gud holder sin hånd over meg. Han gir meg nye krefter. Å sitte i kirken gir sjelen ro. Jeg opplever også salmesangen som en dyrebar skatt. Fra barndommen husker jeg at jeg hver 2. juledag gikk til Strandlykkja kapell. Jeg gikk alene, denne trangen til å delta i gudstjenesten kom helt av seg selv. Slik har det fortsatt å være sier Mari Sletli til slutt. Menighetsbladet takker hjertelig for samtalen. Tekst: Frede Fjågesund Foto: Gudrun Fjågesund 5

6 Fasteaksjonen HJERNETRIM Her skal vi fram til 10 butikker/ bedrifter i Stange sentrum. Bokstavene står hulter til bulter, og oppgaven er å sortere. Lykke til! NAFSTID DAGVASKRI ROLVDOB NOTETRESP TIVOLOPENMON LIVNGODT BENDO RETTENOTSOFE GAVENHUSE KATTEPOE Løsning på oppgaven i nummer 5: Heiseanordning + titte + bakverk = kransekake Redskap + drikk = sylte Møbel + kollegium + byge = bordstabel Slette + romertall + drikk + pisket fløte = moltekrem Måned + preposisjon + smell + juling = marsipangris Tynn kjepp + muskel = pinnekjøtt Vokal + kvinne + berømmet = edamerost Matfett + sirkler = smultringer Hestesveis + bit = mandel Gretten + grønnsak = surkål Så er det igjen snart tid for årets innsamlingsaksjon før påske. Tirsdag 11. mars er dagen. Som tema har Kirkens Nødhjelp i år valgt «Fra drøm til virkelighet.» De vil ha oss til å rette søkelyset på situasjonen til mennesker som lever i skyggen av krig og terror verden over. Går det an å ha gode drømmer i krigens mareritt? Er det mulig å tenke en annen virkelighet når alt som minner om sivilisasjon og samfunn blir borte i umenneskelighet og fornedring? Mennesker som lever med krig og terror ødelegges både fysisk og psykisk. Kanskje verst er det for barn og unge. Deres øyne har sett krigens og terrorens råskap. Et belgmørkt gap som truer med å fortære alt liv. 11. mars samles menighetene i Stange og Tangen til innsamlingsaksjon, alle som kan tenke seg å være med, kan kontakte sitt prestekontor eller møte opp direkte i forkant av aksjonen. På Tangen møter man på Menighetshuset kl På Stange på Menighetssenteret kl Denne dagen er det hele menigheten som har aksjonsdag, ikke bare konfirmantene og foreldre/foresatte. Også ville det til slutt være ekstra hyggelig for den som tar bena fatt denne dagen å bli tatt godt i mot. Dersom noen har lyst til å få vite mer om temaet, er det informasjonsdag på Tangen Menighetshus lørdag 8. mars fra kl Denne dagen er åpen for alle interesserte, men spesielt tilrettelagt for konfirmanter. Denne dagen skal blant annen dokumentaren «Barn i krigens århundre» vises. En sterk og tankevekkende film om hva krig gjør med barn i Tsjetsjenia, Palestina, Sierra Leone. For som filmskaperne sier: «Krig er grusomt, særlig når den gjenspeiles i et barns ansikt.» Morten Erik Stensberg Morten Erik Stensberg slutter som sokneprest på Tangen september er det slutt etter drøye 13 år. Avslutningsgudstjenesten er lagt til 15. juni i Tangen kirke kl Men han regner med å holde det gående til ut august slik at ferier og konfirmantleir er avviklet.... og ny skal tilsettes Hamar bispedømmeråd har alt lyst ut stillingen med søknadsfrist 25. februar, menighetsrådene har frist til 10. mars med å avgi sin innstilling og tilsetting skal skje i bispedømmerådet 3. april. 6

7 Gutten med Fasteaksjonen maskingeværet Abdullahs drøm er å bli politiker, bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene som er spredt omkring i Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser hvordan han livnærer seg i dag. Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) er med i en væpnet guttegjeng som setter opp veisperringer og truer til seg penger og det narkotiske stoffet khat fra alle biler som vil passere. Han liker det ikke: Jeg er i en alder der jeg skulle gått på skole og lært ting, i stedet for å bruke våpen. Av og til skammer jeg meg over det jeg gjør, men jeg har ingen alternativer. I 2008 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på mennesker som lever i skyggen av krig og terror. Abdullah er en av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har vært uten regjering siden Det meste av det vi tar som en selvfølge eksisterer ikke. Her mangler ordentlige skole- og helsetilbud, landet har ikke noe politi eller rettsvesen. Derfor er det heller ingen som stopper Abdullah og kameratene hans når de retter maskingeværene sine mot forbipasserende. Tilgang til våpen og ammunisjon er heller ikke noe problem etter mange år med borgerkrig: Du kan kjøpe våpen og ammunisjon på alle lokale markeder i Somalia, sier Abdullah. Selv han som er så ung har ikke noe problem med å få tak i det han vil: Bare du har penger kan du kjøpe det du vil. Det er så stygt, sier Abdullah. På en god dag får de vel 300 kroner, andre ganger ingenting. Etterpå går jeg hjem og tenker på fremtiden. Jeg vet at det jeg gjør er galt. Men vi trenger penger til det daglige brød, sier Abdullah. Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal forsørges. Kjærligheten og omsorgen for dem lyser av Abdullah. Begge foreldrene er døde, og Abdullah og hans to eldre brødre forsørger familien ved å være med i guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjembyen deres, som er provinshovedstad for Gedo-regionen, finnes det ikke noe skolegang utover 8.klasse. Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille. Drømmene hans strekker seg imidlertid enda lenger: Drømmen er å bli leder i samfunnet. Ikke en krigsherre, men en velutdannet, valgt leder. Da ville jeg oppfylle folks behov, bygge skoler og samle inn alle våpnene som er spredt overalt her. Våpen og ammunisjon er det eneste som skaper utrygghet i dette samfunnet. Jeg ønsker at det skal bli fred. Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i hans situasjon med å oppfylle noen av drømmene sine; enten det gjelder drømmen om mer skole, drømmen om ikke å være redd, eller drømmen om å kunne forme sin egen fremtid. 11. mars kan menighetene i Stange og Tange bli med på å gjøre drømmer til virkelighet! 7

8 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Siloveien 6, 2335 Stange Tlf.: Vi leverer blomster til alle anledninger HEDMARK KJØKKENET Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken Skyvedørsgarderobe etter mål Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN Storgata 11, 2335 Stange Telefon: Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

9 Slekters gang STANGE Døpte Amalie Skråret Sivert Mickelson Standerholen Sander Lundsbakken Fredrik Skjellet Nyhus Silje Østerhagen Helseth Julianne Jenssen Eriksen Ingri Bergseng Øvergaard Linnea Rosnæss Thomas Ville Hager Døde Lina Sørensen f Kristoffer Sørli Jørgensen f Aslaug Kristine Fjeld f Liv Mikkelsen f Stein Orvar Troller f Anne Karin Risbakken f John Dorsue-Nyindeh Donoe f Kjell Fjæstad f Johan Kaspersen f Else Karin Jenssen f Ole Johnny Granli f TANGEN Døpte Christoffer Lien Erling Svenkerud Olsen (døpt i Strandlykkja) Iben Zara Mohn Groven (døpt i Østre Aker) Mira Frydenlund-Pettersen Tobias Norkevich Døde Signe Engen f Arvid Kjærnstad f Else Helene Bjerke f Ord og uttrykk i gudstjenesten At gudstjenesten ikke er en norsk oppfinnelse er opplagt for de fleste. Men hvor er det de forskjellige «delene» kommer fra? Den delen vi skal se på nå har sine røtter i den greske kulturen og kommer fra keiserens hoff og var et tilrop eller en akklamasjon rettet til keiseren. «Kyrios» er gresk for «herre» og «kyrie» er omtrent det samme som når vi bruker «konge!» Dermed er det med ett blitt en politisk handling, konge er ikke keiseren, men Kristus. Med andre ord er vi kommet til den delen i gudstjenesten som kalles for nettopp Kyrie. Ordene som brukes er «kyrie eleison» - som da betyr «Herre miskunne deg!» Dette er mer en bekjennelse av Guds barmhjertighet enn en bønn om at vi får motta Guds barmhjertighet. I filliperbrevet (2,11) skriver Paulus på gresk: «Kyrios Jesus Christos» på norsk blir det «Jesus Kristus er Herre.» Den samme formuleringen finner vi i Romerbrevet (10,9) og begge regnes som den eldste bekjennelsen av Jesu guddommelighet. Å bekjenne Jesus som Herre (Kyrios) ble i den tidligste kristne tid sett på som en politisk undergravende handling, en form for statsfiendtlig virksomhet av verste slag. Kanskje tiden igjen er kommet for at kirken tar innover seg hva det betyr neste gang den istemmer sitt «Kyrie eleison?» Morten Erik Stensberg Årsmøte for Stange menighet søndag 24. februar Etter gudstjenesten i Stange menighetssenter Vollbo søndag 24. februar, avholder menigheten sitt årsmøte. Det blir redegjørelse for virksomheten i året som gikk, samt fremleggelse av regnskap og budsjett. Det blir også samtale og anledning til å komme med ideer og forslag for året som kommer. Stange menighetsråd inviterer til kirkekaffe og ønsker alle hjertelig velkommen. Stange menighetsråd Kunngjøring av og invitasjon til årsmøte i Tangen menighet Onsdag 27. februar kl på Tangen menighetshus. Innspill av ordfører Nils Røhne og domprost Ole Elias Holck Levende lokalsamfunn mer enn fagre ord? Det serveres suppe, rundstykker og kaffe. Ellers blir det også vanlige årsmøtesaker, årsmeldinger og regnskap. Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse til Stange kirkekontor eller Tangen prestekontor fra 11. februar. Velkommen! Tangen menighetsråd 9

10 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk: Vi er spesialister på reproduksjon av gamle bilder Tlf.:

11 er en mulighet for at vi kan få en bibelfilm. Se nærmere kunngjøring i avisene. For 50 år siden Menighetsfest Stange menighetsråd innbyr til menighetsfest på Stange bedehus søndag 20. april kl.18. Programmet er ennå ikke endelig utformet, men foruten vanlig årsmelding for 1957 og vedtak om tiden for konfirmantforberedelsen, blir det anledning til å drøfte planene for restaurering av kapellet. Kirkevergen vil sikkert også gjøre rede for arbeidet med å få kirkegården i god stand, det arbeidet som til nå har båret så synbare og gode frukter. Det er ennå ikke avgjort hvem som blir hovedtaler. Det Messehagel til Stange kirke Medlemmene av det menighetsråd hvis funksjonstid løp ut i 1957 har forært kirken en praktfull messehagel. Messehagelen har det samme Kristusmonogram på forsiden som vi har på alterets antemensale og på baksiden det kjente symbol av lammet med seiersfanen, Agnus Dei. Den er hvit og vil bli tatt i bruk 1. påskedag og vil fortrinnsvis bli brukt på høytidsdagene. Det er et lenge følt savn som er blitt avhjulpet ved denne storslagne gave. Vi har bare hatt den røde fra Den er restaurert og meget pen, men vi har altså ikke hatt anledning til noen variasjon. Vi bringer giverne vår varmeste takk for dette blivende utslag av deres kjærlighet og omsorg for vår kirke. Bispevisitas Biskopen har sendt foreløpig berammelse av visitas i Stange prestegjeld for tiden 30. mai til 3. juni. Vi håper å få orglet installert til pinse, så vi kunne få det innviet under visitasen. Våronna er forhåpentlig også forbi til den tiden, så det kunne bli god oppslutning også om gudstjenester som må holdes på hverdager. Konfirmanter Stange kirke 25. august Første rekke fra venstre: Randi Martinsen Johansen, Lise Christiansen Bøhmer, Solveig Pedersen Berntsen, Åse Lilly Kaspersen Olsen, sokneprest Sigvald Krohn, Ragna Øvergaard, Gerd Synnøve Bakken Heggelund, Alis Huse og Laila Helene Nyborg Paulsen. Andre rekke: Mette Hjermstad Julian, Berit Pedersen Antonsen, Solveig Leer, Jorunn Finnberget, Kari Sørholte, Brit Huse, Grethe Ingrid Torgerhagen Vorpvik, Gunvor Haugsrud og Karin Huse. Tredje rekke: Inger Johanne Østvang Ween, Bodil Westad, Edel Brovold Kristoffersen, Anne Grethe Jensen Karlsen, Halgerd Onsum Gunhilsberget, Inger Marie Magnussen Bye, Mona Synnøve Lundberg Solberg, Anne Lise Tolgensbakk Østmoe og Ragnhild Oddny Tolgensbakk Murvold. Fjerde rekke: Oddmund Mork, Harald Johnsrud, Erik Lund, Per Knudsen, Bjørn Erik Skjelseth, Rolf Gunnar Bjerkli, Gulbrand Nøkleby, Tor Skjellet, Erik Ween, Gunnar Pedersen og Arvid Hagen. Femte rekke: Arve Hagen, Jan Erik Johansen, Kjell Engen, Jon Nøkleholm, Oddvar Johnsen, Gunnar Langberg, Terje Hjermstad, Reidar Lundby og Tom Christiansen. Sjette rekke: Hans Andreassen, Willy Hansen, Bjørn Harald Jansen, Kjell Sigvald Fredriksen, Bjørn Helge Alfredsen, Wilfred Martinsen, Torbjørn Nyborg, Hans Fjestad og Erik Vasaasen. (Foto: N. Helger) 11

12 Løsning på englekonkurransen i forrige nummer Hun la ham i et krybberom = 29 v.3 Et barn er født i Betlehem Hva dunkelt fra hans harpe klang = 52 v.4 Det kimer nå til julefest Guds store under! = 59 v.3 Fra fjord og fjære Kristus ble i krybben lagt = 33 v.2 Klinge skal et jubelkor Englene var på side 1(!), 3, 7, 9, 14 og 16. Til sammen sju engler. Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post: (Tangen prestekontor kan også kontaktes) Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Menighetssenterets bankkonto: Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Din Gullsmed, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 30, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Tlf Tlf

13 Kamerun Det Norske misjonsselskap begynte sitt arbeid i Kamerun i 1925, og er fortsatt aktive der. Landet har 40 prosent kristne, 20 prosent muslimer og 40 prosent med tradisjonelle religioner. Bibelskolen på Meng ble bygget i 1953, og mange har fått utdannelse her til arbeid i menighetene. For å prøve å få en bedre økonomisk situasjon, har bibelskolen plantet en palmehage, der de håper å utvinne olje. Palmehagen trenger ennå tre år på seg før det kan bli aktuelt å starte innhøsting av olje. Men staben på skolen gleder seg over at halvparten av de plantene som er på plass, så smått begynner å produsere. Palmene trenger fortsatt mye stell, og flere skal plantes før det kan bli snakk om inntjening i en størrelsesorden som monner for bibelskolen. Rektor Yema Jonas håper at en om tre år vil se økonomiske resultater av satsingen. Denne produksjonen og tilskudd fra kirkedistriktene bør kunne dekke 50 prosent av våre driftsutgifter, skriver han i sin årsrapport. Undervisning Det er god studenttilgang både til katekistklassen (2-årig) og evangelistklassen (1-årig). Mange mottar diplom for gjennomført utdanning. Parallelt undervises også konene til katekistene i egne klasser, men nå begynner det også å bli kvinner som utdanner seg til katekister. Det håper vi varsler en ny trend. Tjeneste Det er studentenes hjemmemenigheter som anbefaler dem for opptak ved bibelskolen. Katekistene går som oftest tilbake til menighetstjeneste på landsbygda etter endte studier. Ved at de tar hovedansvar for menigheten, demmer de opp for den store prestemangelen. Evangelistene går inn i mer utadrettede funksjoner, d.v.s. at de drar ut til steder der det har vært liten og ingen kristen aktivitet. Kirkens ønsker å nå ut til helt nye områder. I fjor fikk de praksis ved at skolen organiserte en evangeliseringskampanje i Bankim distrikt. Det er et sterkt ønske at praksis må ha stor plass i undervisningsopplegget. Gode rutiner Det er stor tilfredshet med skolens plassering og lokaler. Klassene bor på hvert sitt område, der de kan dyrke mat til livets opphold, og har dermed mulighet til å fullføre studiet. Den enkelte student er klar over sitt ansvar og sine rettigheter i så måte, og gode rutiner er innarbeidet. Vi ønsker dem lykke til, slik at inntektene kan gi større mulighet for å fullføre studiet, og at det bidrar til vekst i den kamerunesiske kirken. Vil du vite mer om misjonsarbeidet rundt om i verden, gå inn på For å se hva som skjer i Hedmark/Oppland, gå inn på Kari 13

14 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Knut Kjeverud: Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Lisbeth A. Skogsrud: Sokneprest Morten Erik Stensberg: , Organist Kari Bjørgen: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder Reidar Bråthen: , Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for kvinner som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: MISJONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møter annenhver måned på tirsdager kl Kontakt: Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. MENIGHETSPLEIEFORENINGENE Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Marthe Elisabeth Sollerud Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf.: Skogen Siste uke i måneden Kontakt: A. L. Myhre STANGE Kirketorget Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede M. Fjågesund, Morten Stensberg, Martin Lennox, Kari Bjørgen og Nikolai Fjågesund. OG menighetsblad TANGEN Ullsaker Siste torsdag i måneden Kontakt: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg Siste onsdag i måneden. Kontakt: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Anne Brit Helseth Assistent: Anne Kathrine Vasaasen SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse SMUK-kvelder: 7. mars, 4. april, 25. april og 9. mai. Ledergruppe: Vegard Fikke, Kjell Sørum, Aud Elin Løvås, Marius Solvang, Jørgen Bye, David Aleksander Lothe Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson: Monica Myhre tlf.: Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 154, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Stoffrist neste nummer: 28. mars 14

15 Gudstjenester s i faste STRANDLYKKJA KAPELL, kl Høymesse. Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen s i faste STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO, kl Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Stange kirkekor medvirker. Menighetens årsmøte. STRANDLYKKJA KAPELL, kl Kammerkonsert (se omtale) TANGEN KIRKE, kl Menighetens årsmøte s i faste STANGE KIRKE, kl Høymesse. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. TANGEN KIRKE, kl Høymesse. Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen Kvinnenes Bønnedag STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO, kl Kveldsgudstjeneste. Anna Grønvik og Kari Bjørgen Maria Budskapsdag STANGE KIRKE, kl Tomasmesse. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Stange kirkekor medvirker Palmesøndag TANGEN KIRKE, kl Familiegudstjeneste. Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen Skjærtorsdag STANGE SYKEHJEM, kl Påskeandakt. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO, kl Skjærtorsdagsgudstjeneste. Felles for Stange og Tangen menigheter. Kveldsmåltid etterpå Langfredag STRANDLYKKJA KAPELL, kl Felles Pasjonsgudstjeneste. «Sju ord på Korset» (se omtale) Påskedag STANGE KIRKE, kl Høytidsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox Kirkekaffe. Stange kirkekor medvirker TANGEN KIRKE, kl Høytidsgudstjeneste. Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen s e påske HAMAR DOMKIRKE, kl Prostigudstjeneste. STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO, kl Gudstjeneste. Sigmund Rye Berg og Kari Bjørgen s e påske TANGEN KIRKE, kl Høymesse. Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen. STANGE KIRKE, kl Aftensang. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. Stange kirkekor medvirker s e påske STANGE KIRKE, kl Høymesse. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox s e påske TANGEN KIRKE, kl Pilegrimsmesse. Alle prester og konfirmanter i kommunen mai/kristi Himmelfartsdag STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO, kl Gudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox TANGEN KIRKE, kl Høytidsgudstjeneste. Morten E. Stensberg og Martin Lennox s e påske STANGE KIRKE, kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. TANGEN KIRKE, kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen Pinsedag STRANDLYKKJA KAPELL, kl Høytidsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Stange kirkekor medvirker pinsedag STANGE KIRKE, kl Dåpsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox Grunnlovsdagen STRANDLYKKJA KAPELL, kl maigudstjeneste. Morten E. Stensberg og Martin Lennox TANGEN KIRKE, kl maigudstjeneste. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. STANGE KIRKE, kl maigudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Kari Bjørgen Treenighetssøndag STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO, kl Kveldsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox s e pinse STRANDLYKKJA KAPELL, kl Høymesse med konfirmasjon. TANGEN KIRKE, kl Høymesse med konfirmasjon. Morten E. Stensberg og Kari Bjørgen. 15

16 Stange kirkes musikknytt Martin Lennox To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Det blir to kammerkonserter i Strandlykkja kapell i løpet av februar og mars. Søndag 24. februar kl Ola Nordsveen (fløyte) Jagoda Szostak (cello) Stein Westgaard (fiolin) Martin Lennox (orgel) Her fremføres et variet program med musikk av blant andre, Haydn og Vivaldi. Programbilletter kr 100, inkl. forfriskninger (barn & skoleungdom gratis) Langfredag 21. mars kl Franz Joseph Haydn «Die sieben letzten Worte Jesu Christi» Stein Westgaard (fiolin) Petter Nyborg (fiolin) Helle Tennøe (bratsj) Ørnulf Jemtland (cello ) Tekstlesninger ved menighetens prester Langfredag kl (merk tiden) fremføres «Jesu syv ord på korset». Syv korte strykekvartetter, med lesninger mellom hver kvartett. Et samarbeidsprosjekt mellom Tangen og Stange menigheter. Haydn på det inderligste Jesu syv ord på korset er en samling strykekvartetter helt utenom det vanlige. De ble skrevet på slutten av 1780-tallet og urframført langfredag Det var ment å være del av gudstjenesten i Cádiz-katedralen, skrevet uten tekst for strykekvartett. Hver av strykekvartettene representerte et av Jesu syv siste ord, samt en innledning og avslutning til hele verket. Senere skrev Haydn flere versjoner av dette verket, til og med et oratorium i Det er Haydn på det mest inderlige og innerste vi møter. Vi kjenner ingen trekk av den bruksmusikeren som laget symfonier på bestilling til atspredelse for fyrst Ezterhazy. «Jesu syv siste ord på korset» viser oss mange nye sider av Haydn som komponist. Det er hans eiendommelige, åtte små kvartettsatser formet som meditasjoner over Jesu siste ord, som topper seg i den niendes «Il Terramoto», et musikalsk jordskjelv egnet til å vekke både levende og døde. Kollekt ved utgangen til dekning av utgiftene Begge konserter arr: Stange kirkes musikkutvalg, med støtte fra Stange kommune. 16

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer