Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet"

Transkript

1 8. mars Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Veksten i boligbyggingen stoppet opp 4 Nå bygges det blokkleiligheter 5 Stabil ordretilgang 6 Produksjon av nybygg opp 0 prosent 7

2 Bygginfo Innhold Månedlig statistikk for bygge- og eiendomsmarkedet fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf , e-post: Redigering: Åse Wilhelmsen og Camilla Juvet Priser: Pr. år kr 50,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 55,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. 5 Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Elektronisk formidling Statistikken finnes i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Neste nummer Utkommer ca. 8. april med bl.a. - Byggearealstatistikk,januar 00 - Byggearealstatistikk. Endelige tall, 00 - Prisindeks, nye eneboliger, 4. kv Prisindeks, brukte boliger. Endelige tall, 3. kv Prisindeks, brukte boliger. Foreløpige tall, 4. kv Lønnsindeks. Foreløpige tall, 4. kv Prisindeks for arkitekttjenester, 4. kv. 00 Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tekst Byggearealstatistikk, desember 00 4 Byggearealstatistikk, 4. kvartal 00 5 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 00 6 Produksjonsindeks. Bygg og anlegg, 3. og 4. kvartal 00 7 Byggekostnadsindeks. Rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 00 7 Eiendomsomsetning. Foreløpige tall, 00 8 Byggekostnadsindeks. Boliger, januar 00 9 Tabeller Byggearealstatistikk. Byggevirksomheten i desember. Foreløpige tall Bygg satt i gang i desember, etter fylke. Foreløpige tall Bygg satt i gang i januar-desember, etter fylke. Foreløpige tall Bygg fullført i januar-desember, etter fylke. Foreløpige tall Bygg under arbeid per 3. desember, etter fylke. Foreløpige tall Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg. Januar 998-desember Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype Bygg satt i gang. Bruksareal, etter bygningstype. 000 m... 4 Ordrestatistikk 0. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe Ordrereserve, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt... 6 Produksjonsindeks 4. Produksjonsindeks. Bygg og anlegg... 7 Eiendomsomsetning 5. Tinglyst omsetning av fast eiendom Tinglyst omsetning av fast eiendom, etter kvartal Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter type eiendom Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter omsetningsmåte og type eiendom Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter boligtype.... Fritidseiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum... Byggekostnadsindeks, boliger. Byggekostnadsindeks for boliger... 3 Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Desimalskilletegn,(.) Bygginfo 3/00

3 Økonomiske nøkkeltall Pst. endring fra Måleenhet Periode Nivå tilsv. periode foreg. året før periode Bygg og anlegg Ordretilgang, bygg (verdi). kv. 99=00 4. kv Ordretilgang, anlegg (verdi). kv. 99=00 4. kv Boliger, antall igangsatt Antall des ,6-4,5 Andre bygg, igangsatt bruksareal 000 m des.0 60, -3,3-0,8 Produksjonsindeks, bygg (volum) 995=00 4. kv.0 7,7 3,7.. Produksjonsindeks, anlegg (volum) 995=00 4. kv.0, -,9.. Sysselsatte lønnstakere og selvstendige kv.0 8,3,6-0,6 Omsetningsstatistikk, bygg og anlegg Mill. kr. termin ,5.. Eiendom Omsatte eiendommer, antall Antall 4. kv * -0,9.. Omsatte eiendommer, tinglyst beløp Mill. kr 4. kv * 3,.. Leieinntektsindeks, kontor, Oslo-Bærum, halvårlig 997=00 jul.0,4 5,6, Priser og lønninger Konsumprisindeksen: totalt 998=00 jan.0 09,0,3 0,0 Konsumprisindeksen: bolig, lys og brensel 998=00 jan.0 8,7 5,6,3 Byggekostnadsindeks for boligblokk 000=00 jan.0 09, 3,7 0,3 Byggekostnadsindeks for enebolig 000=00 jan.0 08,8 3, 0, Prisindeks for nye eneboliger 989=00 3. kv.0 60,8 9,0,3 Prisindeks for bruktboliger, selveier 99=00 3. kv.0 04,9 * 6,8 -,6 Prisindeks for bruktboliger, borettslag 4 998=00 3. kv.0 53,6 9,0,3 Lønnsindeks, gj.sn. månedsfortj, bygg og anlegg. kv. 998=00 3. kv.0 7,9 * 4, 0, Renter Husbankens boligrente, flytende 5 Pst. pr. år. kv.0 7,3.... Husbankens boligrente, fast 5 Pst. pr. år mar.0 6,4.... Gj.sn. rente for utlån fra norske banker 6 Pst. pr. år 3. kv.0 8, Sverige Boliger, igangsatt nybygging 7 Antall.-3. kv * 43.. Boliger, igangsatt ombygning 7 Antall.-3. kv * 0.. Tyskland Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater 3. kv ,7 0,4 EUR5 Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater 3. kv.0.. -,5 0,0 Beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall. Beregnet på grunnlag av trend, eksklusive bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 3 Kilde: Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for privat bygge- og anleggsvirksomhet. 4 Kilde: NBBL. 5 Kilde: Husbanken. 6 Kilde: Norges Bank. 7 Kilde: SCB. 8 Kilde: Eurostat. * Foreløpige tall. Indikatorer med uthevet skrift er oppdatert eller revidert siden forrige hefte. Konjunkturindikatorer Ordretilgang og ordrereserve. Bygg og anlegg. Verdiindekser. trend..kv.99= Igangsatt bruksareal. Trend, 000 m Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Tyskland og EUR5. Sesongjustert. 995= Ordrereserve Ordretilgang jan.93 jan.95 jan.97 jan.99 jan.0 Boliger Andre bygg jan.93 jan.95 jan.97 jan.99 jan.0 EUR5 Tyskland Bygginfo 3/00 3

4 Byggearealstatistikk, desember 00: Veksten i boligbyggingen stoppet opp Veksten i antall påbegynte boliger stoppet opp i fjor høst etter å ha steget kraftig gjennom andre halvår 000 og i første halvår 00. Fra september i fjor og fram til årsskiftet er det nedgang i antall påbegynte boliger sammenlignet med det høye nivået høsten året før. Fram til over sommeren 00 ble det registrert igangsatt nær 0 prosent flere boliger enn i samme periode året før. Deretter flatet veksten ut i fjor høst. Det ble i alt igangsatt boliger i 00, ifølge foreløpige tall fra byggearealstatistikken, en økning på 6,9 prosent sammenlignet med år 000. Vi må tilbake til 989 for å finne et år med flere igangsatte boliger. En betydelig andel av veksten i boligbyggingen er lokalisert til Oslo, hvor det ble igangsatt 800 boliger i fjor. Det er nesten dobbelt så mange som året før. Færre næringsbygg For andre bygg enn boliger viser foreløpige tall fra byggearealstatistikken en moderat nedgang i påbegynt bruksareal i 00 sammenlignet med året før. Nedgangen ble forsterket mot slutten av året. Tallene for Oslo er imidlertid for lave pga. mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune. Det er stor variasjon mellom de ulike sektorene. I privat sektor er det stor nedgang innen varehandel og forretningsmessig tjenesteyting, mens investeringene i nybygg i hotell- og restaurantvirksomhet har steget. I offentlig sektor er det i 00 påbegynt mindre areal til offentlig forvaltning, mens det er igangsatt mer Antall Antall igangsatte boliger. Ujustert og trend. Januar 990-desember Igangsatt bruksareal til andre bygg enn bolig. Ujustert og trend. Januar 990-desember 00 Kvadratmeter Antall boliger, ujustert Bruksareal andre bygg, ujustert til helse- og sosialtjenester og undervisningsformål sammenlignet med året før Antall boliger, trend Bruksareal andre bygg, trend Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabeller sidene: 0-4. Bygg satt i gang. Foreløpige tall Antall boliger , ,9 Bruksareal, 000 m² I alt... 67, 48,9-3,0 7 48,6 7 4,8 -,8 Boliger... 88,,7-,7 3 3, ,, Andre bygg , 60, -3, ,73 78,8-5,3 Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune 00. Desember Endring i Januar-desember prosent Endring i prosent 4 Bygginfo 3/00

5 Byggearealstatistikk, 4. kvartal 00: Nå bygges det blokkleiligheter Bygging av blokkleiligheter økte kraftig i fjor på tross av en samlet nedgang i boligbyggingen sist høst. I 00 ble det igangsatt 46 prosent flere blokkleiligheter enn året før. I tillegg er det påbegynt om lag 36 prosent flere studentboliger, omsorgsboliger og lignende i 00 sammenlignet med 000. Til tross for nedgang i antall påbegynte boliger mot slutten av 00, fortsatte veksten i antall igangsatte blokkleiligheter i 4. kvartal i fjor sammenlignet med året før. Antallet påbegynte eneboliger lå på et lavere nivå enn året før gjennom hele 00. For tomannsboliger og rekkehus og andre småhus var det en økt igangsetting i første halvår og nedgang i annet halvår 00. For året sett under ett var det små endringer for disse boligtypene sammenlignet med 000. Veksten i hyttebyggingen flater ut Veksten i hyttebyggingen stoppet opp i 4. kvartal 00 etter å ha steget gjennom 000 og i de tre første kvartalene av 00. I 4. kvartal 00 ble det registrert igangsatt om lag 6 prosent mindre bruksareal til hytter og andre fritidsbygninger sammenlignet med det høye nivået i 4. kvartal 000. Totalt for hele 00 ble det igangsatt 4,6 prosent mer bruksareal til fritidshus enn året før. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabeller side: 4. Igangsatte boliger etter bygningstype og igangsatt bruksareal til fritidsbygg. Foreløpige tall Boliger Fritidsbygning Enebolig Tomannsbolig, rekke- Boligblokk Bygning for bofelleshus og andre småhus skap Antall Prosent- Antall Prosent- Antall Prosent- Antall Prosent- 000 m Prosentendringer endringer endringer endringer endringer fra samme fra samme fra samme fra samme fra samme periode periode periode periode periode året før året før året før året før året før 000. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum kv kvartal ,0 60 7, , ,9 98 4,0. kvartal , , , ,3 80 0,0 3. kvartal , , , ,8 94 4,4 4. kvartal , ,5 07 8, 3-33,5 9-5,7 Sum kv , , , , ,6 Om statistikken Statistikken over eksisterende bygningsmasse er basert på bygningsdelen i GAB (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret). Miljøverndepartementet eier registeret, mens Statens Kartverk har det faglige og administrative ansvaret. Dette registeret inneholder alle bygninger i Norge etter at MABYGG-prosjektet er gjennomført. Statistikken omfatter alle hovedbygg (ikke på/tilbygg) som er igangsatt eller tatt i bruk og som ikke er meldt revet, brent eller utgått på annen måte. Rekkehus og vertikalt delte tomannsboliger kan enten være registrert som en bygning eller som en bygning per bolig. Flere kommuner foretar stadig opprydding i sine registre. Dette fører til at bygninger som tidligere ikke var klassifisert nå har fått tildelt sin riktige bygningstypekode. En del bygninger som tidligere har vært feilklassifisert har nå fått tildelt sin riktige bygningstypekode. Antallet registrerte bygninger i kommunene kan også endre seg på grunn av dette oppryddingsarbeidet. Bygginfo 3/00 5

6 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 00: Stabil ordretilgang Tilgangen på nye byggeprosjekter holder seg stabilt på et høyt nivå. Verdien av bedriftenes ordrebeholdning av byggeprosjekter er 4 prosent høyere ved inngangen til 00, enn den var ved inngangen til 00. Ordretilgang. Byggevirksomhet. Verdiindeks. kv. 99=00 Boliger 350 Byggebransjens tilgang på nye boligbygg lå på samme høye nivå gjennom hele 00 som året før. Verdiene på bedriftenes beholdning av nye boligbygg ved inngangen til 00, er 4 prosent høyere enn ved inngangen til 00, målt i løpende kroner. Det vil si omtrent uendret volum, når man tar hensyn til økte byggekostnader. Tilgangen på boligrehabilitering steg kraftig i. halvår 00 for så å avta noe mot slutten av året. Ordrereserven av boligrehabilitering er ved utgangen av 4. kvartal 00 0 prosent høyere enn på samme tid året før. Høy ordrebeholdning av næringsbygg Etter en sterk vekst i tilgangen på nye næringsbygg - andre bygg enn boliger - i de tre første kvartalene i fjor, gikk tilgangen på nye næringsbygg ned prosent i 4. kvartal. Verdien av bedriftenes beholdning av nye næringsbygg er fortsatt høy ved inngangen til 00, hele prosent høyere enn ved inngangen til 00. Tilgangen på rehabiliteringsprosjekter i næringsbyggsektoren steg i 4. kvartal i fjor og beholdningen av slike prosjekter er nå 6 prosent høyere enn ved forrige årsskifte. Flere nye anleggsprosjekter Tilgangen på nye anleggsprosjekter fortsatte å stige i 4. kvartal i fjor sammenlignet med samme tid året før. Verdien på bedriftenes beholdning av anleggsprosjekter var ved utgangen av fjoråret 6 prosent høyere enn ved forrige årsskifte. Men ordrereserven ligger fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med perioden 995 til 998. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten økte verdien av bedriftenes ordrereserve med 6 prosent fra inngangen til 00 til inngangen til 00. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabeller sidene: Andre bygg Nybygg Rehabilitering Nybygg Rehabilitering Om statistikken Ordrestatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet bygger på kvartalsvise oppgaver fra de største bedriftene i næringa. I alt gir rundt 800 bedrifter oppgaver til statistikken. Disse bedriftene dekker til sammen om lag 55 prosent av omsetningen i bygge- og anleggsnæringen. Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Ordrereserve for bygg og anlegg er delt inn i åtte regioner Ordretilgang. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks. kv. 99= Bygg Anlegg Ordrereserve. Bygge- og anleggsvirksomhet. Verdiindeks. kv. 99= Bygg Anlegg 6 Bygginfo 3/00

7 Produksjonssindeks. Bygg og anlegg, 3. og 4. kvartal 00: Produksjon av nybygg opp 0 prosent Produksjon av nybygg steg med 0 prosent fra 000 til 00, mens rehabiliteringsvirksomheten gikk ned med,6 prosent i samme periode. Byggevirksomheten sett under ett økte med 4 prosent fra 000 til 00. Veksten i produksjon av nybygg var kraftigst i begynnelsen av året. Sammenlignet med samme kvartal året før, steg delindeksen for nybygg med mellom 0,7 og,7 prosent i de tre første kvartalene i 00. Men i 4. kvartal falt veksten til 5,9 prosent. Rehabiliteringsvirksomheten lå under nivået året før i de tre første kvartalene i 00, men delindeksen viser en stigende tendens gjennom hele året. I 4. kvartal i fjor var det en vekst på prosent i rehabilitering av bygninger sammenlignet med 4. kvartal året før. Anlegg opp fra bunnivå Produksjonen i anleggssektoren sank til et bunnivå i. kvartal 00, for så å stige mot slutten av året. I. kvartal 00 var produksjonen 5, prosent lavere enn i. kvartal 000, mens produksjonen i 4. kvartal 00 kun var,9 prosent under nivået i 4. kvartal 000. I gjennomsnitt for hele 00 var anleggsvirksomheten 8,3 prosent lavere enn året før. Totalt for hele bygge- og anleggsnæringen steg produksjonen i fjor med,3 prosent sammenlignet med året før. I 4. kvartal var veksten,4 prosent ifølge den kvartalsvise produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Korrigerte tall tilbake til. kvartal 000 Tallene tilbake til. kvartal 000 er korrigert. Grunnen til dette er at det er oppdaget flere feil i forbindelse med overgangen fra bruk av sysselsettingstall til timeverkstall i beregningsmodellen. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabell side: 7. Om statistikken Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet bygger på kvartalsvise oppgaver over utførte timeverk fra et utvalg bedrifter. Utvalget består av om lag 000 enheter. Alle bedrifter med 0 eller flere sysselsatte er med i utvalget. For de mindre bedriftene er det trukket et utvalg, stratifisert etter størrelse, næring og alder. Delindeksene for bygg i alt, nybygg, rehabilitering av bygg og anlegg beregnes på grunnlag av opplysninger om antall sysselsatte fordelt på disse prosjekttypene. Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 00: Røyrleggjarkostnadene ned 0, prosent Dei totale byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontorog forretningsbygg sank med 0, prosent frå desember 00 til januar 00. Nedgangen kjem i hovudsak av endringar i arbeidskraftkostnadene. Frå januar 00 til januar 00 steig dei totale byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg med 5,5 prosent. Kostnadene for sanitærinstallasjonar og varmeinstallasjonar auka i same periode med respektive 6,4 og 4,5 prosent. Meir informasjon og e-post: tlf , eller tlf Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Januar 999 = 00 Endring i prosent Vekt i % Januar Desember 00- Januar januar 00 januar 00 Røyrleggjararbeid i alt 00,0 9, -0, 5,5 Administrasjon 7,3,6-0, 4, Arbeidskraft 6,0 6,4-0,4 4,4 Materialar 55,3,70,0 6,6 Sanitærinstallasjonar 54,5 9,7-0, 6,4 Administrasjon 8,4,6-0, 4, Arbeidskraft,6 6,4-0,4 4,4 Materialar 3,73,0 0,0 7,7 Varmeinstallasjonar 45,5 8,4-0, 4,5 Administrasjon 8,9,6-0, 4, Arbeidskraft 3,4 6,4-0,4 4,4 Materialar,6,3 0,0 5,0 Summen av vektene til administrasjon, arbeidskraft og materialar avvik frå 00 pga. transportkostnader som utgjer,4 prosent av totalkostnadene. Bygginfo 3/00 7

8 Eiendomsomsetning. Foreløpige tall, 00: Omsetningsverdien nesten doblet på fem år I 00 ble det tinglyst flere omsetninger av fast eiendom enn året før. Samlet verdi for de omsatte eiendommene økte med 8, milliarder kroner. I løpet av fem år har verdien av den årlige eiendomsomsetningen økt med 90 prosent. Tinglyst omsetning av fast eiendom, etter eiendomstype. 00. Prosent Industrieiendom,0 pst. Forretning-/kontoreiendom,73 pst. Landbruk-/ fiskeeiendom 5,74 pst. Kommunikasjon 0,44 pst. Annen og uopgitt 7,08 pst. Tinglyst omsetning av fast eiendom Omsetningsverdien for eiendommer utgjorde 9,8 milliarder kroner i 00. Dette er en økning på nesten 7 prosent i forhold til 000. Størst økning var det i Vest-Agder med 5 prosent. På andreplass kom Hordaland og Troms, begge med 8 prosent. Sett i forhold til 996 økte verdien på landsbasis med 6,5 milliarder kroner. Det ble tinglyst omsetninger av fast eiendom i 00. Dette er en økning på 3 prosent i forhold til året før. Det ble registrert en økning i antall omsetninger for de fleste fylker. Møre og Romsdal og Nord- Trøndelag hadde den største økningen, begge med 9 prosent. Bortsett fra en liten nedgang i 998 har antall omsetninger per år steget jevnt siden 99. I 00 ble det tinglyst 4 prosent flere omsetninger enn fem år tidligere. Pris per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer i fritt salg kroner Bolig Fritid 00* Fritidseiendom 6,7 pst. Boligeiendom 67,8 pst. Flest omsetninger av eiendommer til boligformål Av de omsatte eiendommene var 68 prosent til boligformål, 6 prosent til fritidsformål og 6 prosent til landbruks- og fiskeformål. I 00 ble det i alt tinglyst omsetninger av boligeiendommer. Dette er en økning på 4 prosent i forhold til året før. Det var bebygde boligeiendommer som økte, mens det var nedgang i omsetningen av boligtomter. Pris per omsetning av boligeiendommer høyere enn noensinne Gjennomsnittsprisen per omsetning av bebygde boligeiendommer i fritt salg var på,4 millioner kroner i 00. Dette er en økning på 9 prosent i forhold til året før og ny rekord. Det har vært en økning av pris per omsetning i alle landets fylker. Størst var økningen i Vest-Agder med vel 5 prosent høyere gjennomsnittspris i 00 enn i 000. Høyeste pris per boligomsetning i 00 hadde Oslo og Akershus med henholdsvis, og,8 millioner kroner. På landsbasis har gjennomsnittsprisen steget fra kroner per boligomsetning i 996 til,4 millioner kroner per omsetning i 00. Ser en bort fra prisstigningen, utgjør det en økning på 80 prosent på fem år * Antall Tinglyst beløp i millioner kroner prosent dyrere fritidseiendommer Det ble i 00 omsatt bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Gjennomsnittsprisen per omsetning var på kroner, landet sett under ett. Dette er en økning på prosent i forhold til 000. Vestfold og Aust-Agder har de høyeste prisene med,3 og millioner kroner. Aust-Agder hadde også den største økningen med kroner mer per omsatt fritidseiendom i 00 i forhold til året før. Målt i prosent hadde Finnmark den største prisøkningen med 40 prosent dyrere fritidseiendommer i 00 enn i 000, mens fritidseiendommene i Østfold og Vestfold ble 8 prosent billigere. Om statistikken Statistikken omfatter all tinglyst omsetning av fast eiendom. Omsetningen av boliger tilknyttet borettslag er ikke medregnet. Statistikken er basert på opplysninger gitt av tinglysningskontorene via Eiendomsregisteret. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabeller sidene: Bygginfo 3/00

9 Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 00: Byggjekostnadene opp 3, prosent -månadersveksten fall frå 4, prosent i desember 00 til 3, prosent i januar 00. For eit år sidan var -månadersveksten 5,4 prosent. Nedgangen kjem i hovudsak av lågare transport- og maskinkostnader. Men også arbeidskraftskostnadene og materialkostnadene aukar mindre enn for eit år sidan Byggjekostnadsindeks, bustader i alt. Januar 000=00 Arbeidskraftskostnadene steig med 4,0 prosent frå januar 00 til januar 00, mens materialkostnadene auka med,9 prosent. Kostnadene for elektrikararbeid har stege mest det siste året, med i overkant av 6 prosent. Byggjekostnadene for bustader steig med 0, prosent frå desember 00 til januar 00. Materialkostnadene auka med 0,6 prosent, mens arbeidskraftskostnadene gjekk ned med 0,4 prosent i same periode. Kostnadene for elektrikararbeid har endra seg mest den siste månaden, med respektive,9 og,7 prosent for einebustader og bustadblokker. For dei andre delindeksane er det auke på opp til 0,7 prosent i same periode Byggjekostnadsindeks for bustader. Januar 000=00 Endring i prosent Januar Desember 00- Januar januar 00 januar 00 Bustader i alt 08,8 0, 3, Bustader i alt, arbeidskraft 0,4-0,4 4,0 Bustader i alt, materialar 08, 0,6,9 Einebustader av tre 08,8 0, 3, Einebustader av tre, materialar 08, 0,6,8 Bustadblokker 09, 0,3 3,7 Bustadblokker, materialar 09,0 0,8 3,7 Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. Ny indeks for arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå startar publisering av ein ny delindeks som viser utviklinga til arbeidskraftskostnadene for bustadbygg. Indeksen publiserast med tal tilbake frå januar Meir informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabell side: 3. Om statistikken Byggjekostnadsindeksane måler prisutviklinga til innsatsfaktorane ved bygging av bustader. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller "input"-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenøren eller installatøren sine fortenestemarginar. Grunnlaget for utrekninga er eit utval på 69 representantvarer. I tillegg vert ein del prisar henta frå andre prisstatistikkar som Statistisk sentralbyrå produserer. Oppgåver til utrekning av indeksane vert innhenta frå eit utval på 400 bedrifter. Dei månadlege utrekningane byggjer på om lag prisobservasjonar. Svarandelen er normalt på 99 prosent. I byggjekostnadsindeksane nyttar ein endringar i utbetalt avtalt lønn. Utbetalt avtalt lønn omfattar regulativlønn og avtalt akkordlønn. Etterbetalingar, bonusar og andre uregelmessige tillegg er ikkje med. Byggjekostnadsindeksen for bustader i alt er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal. Vektene vert endra kvart år. Det er mogleg å abonnera på byggjekostnadsindeksane. Månadleg tilsendt abonnementskort kostar kroner 30 per år. Bygginfo 3/00 9

10 Byggearealstatistikk. Byggevirksomheten i desember. Foreløpige tall Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullført Desember Januardesember Per 3. desember Desember Januardesember Boliger Antall " Bruksareal til boliger 000m , 3 3, ,3 34,4 87,8 " 00, , 3 74,4 56, 3, Andre bygg. Bruksareal til annet enn bolig " , 3 935, , 97,6 3 73, , 3 78,8 4 47,5 37, ,5 Jordbruk og skogbruk " 000 9,4 393,5-5,8 383,8 " 00 7,8 4,7-43,5 400,4 Fiske " 000,4 5,0 -,4,0 " 00,7 5,0-4,,3 Bergverksdrift og utvinning " 000 0,5 8, - 0,6,0 " 00-5, -,0 7,3 Industri " , 595,6-37,5 545,5 " 00 43,9 545,9-45,4 55,6 Kraft og vannforsyning " 000, 3,8-7,8 35,6 " 00,4 5,4 -,8 0, Bygge- og anleggs- virksomhet " 000 7,7 58, -,4 39,6 " 00 3, 6,3-3,4 67,3 Varehandel, rep. av kjøretøy og 000 4, 56,0-36,5 508, husholdningsapparater " 00 9,7 403,5-4,0 480,5 " Hotell- og restaurantvirksomhet " 000 6,0 77,6 -,7 79,8 " 00 5,8 4,6-9,7 00, Transport og kommunikasjon " 000 6,5 43,7-3,9 33,4 " 00,8 6,5-37, 5, Finansiell tjenesteyting og forsikring " , - 9, 8,9 " 00, 9,3-0, 5,4 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting 000 3,5 343,4 -, 389,0 og utleievirksomhet " 00 0,7 8,3-6, 08,4 " Offentlig forvaltning " 000 9,7 60, - 6,5 00,3 " 00 8,3 09,7-7,4 6, Undervisning " 000 0, 9, - 6,3 33,9 " 00 7,5 7,9 -,5 56,4 Helse- og sosialtjenester " 000 6,8 9,4-9,7 47, " 00 5,0 37,5-8,0 08,9 Andre sosiale og personlige tjenester " 000, 57,9-5, 94,6 " 00,7 00,7-7, 7,5 Annen virksomhet " 000 0,9 8, ,5 " 00-6,7-0, 5,8 Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private , 934, - 80,9 8,7 og annet som ikke er næring " 00 67,6 979,7-86, 880, " Boliger og andre bygg. Bruksareal i alt " , 7 48, ,5 6,0 6 54,6 " 00 48,9 7 4,8 8 96,9 583, ,6 Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune Bygginfo 3/00

11 Byggearealstatistikk. Bygg satt i gang i desember, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt I 000 m I alt ,,7 339, 60, 67, 48,9 Østfold ,7,0 0,,6 9,8 33,6 Akershus ,5,9,7 3,7 78, 35,6 Oslo ,5 8, 34,5 5, 4,0 3,4 Hedmark ,6 5,8 8,3 4, 9,8 9,9 Oppland ,6,4 7,3 8,4 3,9 0,9 Buskerud ,7 6,7 7,4 6, 43,,9 Vestfold ,8 4,5 5,6 0,0 4,5 4,4 Telemark ,8 4,,8 7,5 9,5,7 Aust-Agder ,4 3, 3,4 3, 6,8 44, Vest-Agder ,9 5,0 3,3 8,7 3, 3,7 Rogaland ,5 3,8 38,3 7,9 67,8 5,7 Hordaland ,9 4, 9,4 3,0 63,4 73,0 Sogn og Fjordane ,7 7,7 8,4,0 7, 8,6 Møre og Romsdal , 6, 9,6 9,3 56,9 5,4 Sør-Trøndelag ,8 6,5 7,7 8,0 48,4 34,5 Nord-Trøndelag ,7 0, 6,7 5,7 9,5 5,9 Nordland ,5 6,8 3,8 3,0 0,3 9,9 Troms ,8 3,7 3,9 5,6 7,7 9,3 Finnmark ,3 4, 6,0 0, 7,3 4, Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune Bygg satt i gang i januar-desember, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt I 000 m I alt , , 3 935,7 3 78,8 7 48,6 7 4,8 Østfold ,8 64,5 46, 58, 70,8 3,7 Akershus ,9 53, 334, 37,3 86, 885,5 Oslo ,6 93,8 34,9 03,4 494,5 497, Hedmark ,7 7,3 9,5 74,0 34, 30,3 Oppland ,5 04,8, 7,8 338,7 33,6 Buskerud ,6 9,5 80,3 7,6 493,9 409, Vestfold ,7 7,9 37, 98, 49,8 37, Telemark ,5 93,9 7,6 07,5 04, 0,4 Aust-Agder ,3 8,9 86,0 5,0 63,3 97,0 Vest-Agder ,3 4,3 69, 77, 99,4 9,5 Rogaland ,5 395,5 376, 43,4 85,7 86,9 Hordaland ,0 355,7 47,4 368,9 77,4 74,6 Sogn og Fjordane ,0 69,5 77,4 9,6 65,4 6, Møre og Romsdal , 0,9 9,7 5,4 383,9 436,3 Sør-Trøndelag ,5 8,7 93,8 8,3 479,3 4,0 Nord-Trøndelag ,5 73,8 7,0 06,7 6,4 80,5 Nordland , 0,9 96,8 3,7 3,8 33,6 Troms ,5 05,7,3 4,7 7,8 47,4 Finnmark ,8 3, 63, 5,8 96,0 83,9 Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune 00. Bygginfo 3/00

12 Byggearealstatistikk 4. Bygg fullført i januar-desember, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt I 000 m I alt ,8 3, 3 73, ,5 6 54, ,6 Østfold ,8 48,5 39,3 37, 65, 85,7 Akershus ,3 434,9 90,9 355, 654, 790,0 Oslo , 3,7 408,5 66,3 554,6 80,0 Hedmark , 6,3 58,7 83,3 67,8 99,5 Oppland ,4 6,0 79,6 30,7 83,0 346,7 Buskerud ,6 73,9 96,0 0,0 373,6 474,9 Vestfold ,9 58,6 59, 65,6 36, 34, Telemark ,6 40, 04,6 9,3 79, 59,4 Aust-Agder ,9 93,6 75,9 7,0 3,9 0,6 Vest-Agder ,3 5,4 50, 59,8 50,5 85, Rogaland ,4 433,3 388, 47,8 753,5 86, Hordaland ,8 305, 445, 37,5 75,9 63,6 Sogn og Fjordane ,3 87,6 60,4 9,6 37,7 79, Møre og Romsdal , 98,6 0, 4, 375,3 4,8 Sør-Trøndelag ,4 5, 55, 4, 4,5 393, Nord-Trøndelag ,9 90, 6,5 7,3 90,4 7,3 Nordland ,0 0,0 3,6 4,5 36,6 4,5 Troms , 04,7 06,5 93,6 07,7 98,3 Finnmark ,6 7,6 54,6 47,7 76, 75, Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune Bygg under arbeid per 3. desember, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt I 000 m I alt ,3 3 74, , 4 47, ,5 8 96,9 Østfold ,0 68,7 6,0 76,5 34,0 345, Akershus , 68,9 68, 649,3 6, 78, Oslo , 4,8 58,9 56,8 749,0 938,6 Hedmark ,0 6,4 30,3 6,8 43,3 43, Oppland ,4 5, 95, 99,7 36,5 34,7 Buskerud , 03,5 337,5 35,8 575,6 556,3 Vestfold ,9 70,8 3,5 49,4 375,4 40, Telemark , 75, 3,6 0,0 04,7 77, Aust-Agder ,4 7,7 83,8 77,9 63, 49,6 Vest-Agder ,8 37, 9,6 37,3 370,4 374,5 Rogaland ,8 399, 375,4 374,0 807, 773, Hordaland , 3,3 77,7 3,5 535,8 634,9 Sogn og Fjordane ,6 94,7 95,9 00,6 99,5 95,3 Møre og Romsdal ,6 7,9 36,6 60, 446, 478, Sør-Trøndelag , 36, 304,8 8,8 505,8 58, Nord-Trøndelag ,7 8, 30,4 07,9 8,0 90,0 Nordland ,5 3,3 3,6,5 6, 45,8 Troms , 96,0 06,4 54,0 03,6 50,0 Finnmark ,8 43,6 66,3 60,6 06, 04, Bygginfo 3/00

13 Byggearealstatistikk 6. Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall Ujustert Antall boliger Sesongjustert Bruksareal, 000 m Boliger Andre bygg Trend Ujustert Sesong- Trend Ujustert Trend justert 998 Januar ,4 54,0 53,7 67, 79,0 Februar ,7 77, 5,9 98,6 70,4 Mars , 45, 49, 0,3 6,5 April ,3 86,6 43,9 06,6 55,9 Mai ,6 40, 36,8 78,4 50,8 Juni ,9 9,6 30,3 88,8 47,7 Juli , 4,3 6,4 4,9 46, August , 09,4 6, 56,6 46,8 September ,8 6,4 7,3 33,7 49, Oktober ,8 46,4 7, 93,3 53, November ,6 33, 6,0 74,7 58,6 Desember ,8 8,6,9 307,0 64,8 999 Januar ,8,9 9,4 73,9 7,5 Februar ,6 7,6 7,6 90,8 77,7 Mars ,7, 9,4 46,9 8,9 April ,6 4,9 6,4 3,5 86,9 Mai , 3,9 36,3 3,5 90,0 Juni , 6,7 45,0 8,4 9,4 Juli ,0 5,0 5, 6,0 94,7 August ,8 67,3 55,7 36,4 97,0 September ,9 54,7 59,9 8,5 99,3 Oktober , 50,4 65, 496,6 30,5 November , 57,8 7, 9,7 303,5 Desember ,0 30,4 77, 354,9 304,6 000 Januar ,5 87,3 8,0 356, 304,3 Februar ,5 77, 8, 340,0 30,7 Mars ,0 306,7 77,3 83,7 99,9 April ,6 03,5 69,6 36, 96, Mai , 75,8 63,4 0,8 9,5 Juni , 43, 6,6 7,3 89,6 Juli ,3 53,4 64,6 6,7 88, August , 75,3 7,0 33,0 87,9 September ,4 95,8 79,5 83,3 88,7 Oktober , 85, 88,9 399, 89,9 November ,0 9,7 96,6 443,6 90,9 Desember , 97,3 30, 307,3 9, 00 Januar ,7 3,3 30,6 349,4 90,4 Februar , 30,9 30,8 338,7 88,3 Mars ,9 3,4 30,8 5,4 85,0 April ,3 78,8 99, 59, 80,6 Mai ,4 96, 94,9 79,6 75,5 Juni ,7 30,8 90,5 38, 70, Juli ,8 89, 85,6 5,5 64,7 August ,0 67,7 79,5 59,6 59,5 September , 74,9 7, 347,5 54,9 Oktober ,5 66,4 64, 34,0 5,0 November ,8 66,3 55,9 9,4 48,0 Desember ,7 3,5 48,5 30,6 46,0 Mangelfull registrering av næringsbygg i Oslo kommune 00. Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Bygginfo 3/00 3

14 Byggearealstatistikk 7. Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg. Januar 998-desember 00 Boliger Andre bygg I 000 m Januar... 3,6 5,6 4,8 5, 3,9 7,4 5,9 6, Februar... 3,6 4,6 4,6 3,8 4, 4,8 9,0 5,9 Mars...,7 5,5 4,8 4,9, 5,9 4,8 5,3 April..., 4,6 3,,6,6 4,3 3,4 3,5 Mai...,7,7,0 3,0 3,3,9,,7 Juni...,7 3,8 3,8 4,,6 4,5,9,7 Juli...,8 3,3 3, 3,6 3,6 3,,7 4,8 August... 3, 3,9 3, 4,,8 4, 5,8,3 September... 3,7 5,5,8 3, 3,0 4,3 6,0,7 Oktober... 4,4 3,7,3 4,5 3,7 5,4 3,,7 November ,8 3,3 3,3 6,7 4, 3 5, 3,3 Desember... 6,7 5,6 5, 4, 6,3 5,7 4,8 5,4 Eksklusive bygg i Oslo ( m²) med 5 måneders registreringsforsinkelse ble tallet korrigert fra 5,8 til,9. Eksklusive bygg i Bergen (4 500 m²) med måneders registreringsforsinkelse og bygg i Alta (7 800 m²) med 8 måneders registreringsforsinklelse ble tallet korrigert fra 6,0 til 4,. 3 Eksklusive bygg i Trondheim ( 00 m²) med 8 måneders registreringsforsinkelse og bygg i Narvik (6 300 m²) også med 8 måneders registreringsforsinkelse ble tallet korrigert fra 5, til 3,8. 8. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype I alt Enebolig I bygninger med minst 50 prosent bruksareal til bolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap I bygninger med under 50 prosent bruksareal til bolig Antall 000 m² Antall 000 m² Antall 000 m² Antall 000 m² Antall 000 m² Antall 000 m² Antall 000m 000. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Bygg satt i gang. Bruksareal, etter bygningstype. 000 m Andre bygninger enn boligbygning Næringsbygning I alt Fritidsbygning Boligbygning Boliggarasje mv. I alt Industriog lagerbygning Fiskeri- og landbruksbygning Kontor- og forretningsbygning Samferdselsog kommunikasjonsbygning Hotell- og restaurantbygning Undervisnings- og kulturbygning Helsebygning Fengsels-, beredskapsbygning mv kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Bygginfo 3/00

15 Ordrestatistikk 0. Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe.. kvartal 99= Prosentendring. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv. Fra samme kvartal i året før Fra foregående kvartal I alt Bygg Boligbygg Nybygg Rehabilitering Andre bygg Nybygg Rehabilitering Anlegg Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe.. kvartal 99= Prosentendring. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv. Fra samme kvartal i året før Fra foregående kvartal I alt Bygg Boligbygg Nybygg Rehabilitering Andre bygg Nybygg Rehabilitering Anlegg Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.. Ordrereserve, etter varighet, prosjektgruppe og distrikt. Prosent. 4. kvartal 00 Ventes utført innen md. I alt Bygg Anlegg Ventes utført etter md. Ventes utført innen md. Ventes utført etter md. Ventes utført innen md. Ventes utført etter md. Hele landet Oslo, Akershus og Østfold Hedmark og Oppland Telemark, Vestfold og Buskerud Aust-Agder og Vest-Agder Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag... og Nord-Trøndelag Nordland, Troms og Finnmark Bygginfo 3/00 5

16 Ordrestatistikk 3. Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt.. kvartal 99= kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv. Prosentendring fra foregående kvartal Oslo, Akershus og Østfold I alt Bygg Anlegg Hedmark og Oppland I alt Bygg Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud I alt Bygg Anlegg Aust-Agder og Vest- Agder I alt Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og Sogn og Fjordane I alt Bygg Anlegg Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag I alt Bygg Anlegg Nordland, Troms og Finnmark... I alt Bygg Anlegg Bygginfo 3/00

17 Produksjonsindeks 4. Produksjonsindeks for bygg og anlegg. 995=00 I alt Bygg i alt Nybygg Rehabilitering Anlegg av bygg ,0 00,0 00,0 00,0 00, ,7 03,9 03,9 03,3 0, ,6,5 5,5 06,, , 6,5 6, 04,8 5, ,8 9,0 08,3 6, ,6 5,5 07,8, 00...,6,3 38,0 05,0 0, kvartal... 07,6 07,,0 00,9 99,. kvartal...,5 06, 07,9 03,4 4,7 3. kvartal... 5, 09,8 3, 05, 7,9 4. kvartal... 4,,7 8,7 5, 3, 998. kvartal... 8,9 7,7 7,7 05,8 07,8. kvartal...,0 7,6 7,7 05,5 5,7 3. kvartal... 0,0 5, 6,5 0,8 8,4 4. kvartal... 0,6 5,3,7 06, 0, kvartal... 8,8 6,8 7,0 04,5 09,9. kvartal... 3, 9,8 8,7 08,8 7,7 3. kvartal...,4 6,8,7 09,7 9,9 4. kvartal... 7,6 5,6 38,7 0,3 7, kvartal... 5,7 4,0 9, 6,5 5,0. kvartal... 7,5 4,9,5 06,4 0,7 3. kvartal...,0 08,4 4,6 00,4 09,8 4. kvartal... 4,7 3, 36,6 08,0 3,3 00. kvartal... 3,7 6,6 43,0 08,6 97,5. kvartal... 9,5 0,0 35,3 03,3 0,6 3. kvartal... 5,3 4,8 9, 99,0 0,3 4. kvartal... 7,7 7,7 44,6 09,, Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold. Tallene er rettet i forbindelse med publisering av 3. og 4. kvartal 00. Bygginfo 3/00 7

18 Eiendomsomsetning 5. Tinglyst omsetning av fast eiendom Fylke Antall omsetninger Tinglyst beløp * * Mill. kroner Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning har en brukt «salgsverdi» oppgitt på skjøtet. * Foreløpige tall. 6. Tinglyst omsetning av fast eiendom, etter kvartal Antall omsetninger Tinglyst beløp Året. kv.. kv. 3. kv. 4. kv. Året. kv.. kv. 3. kv. 4. kv. Mill. kroner * Omfatter hovedsakelig kjøpesummer, men for vederlagsfri omsetning har en brukt «salgsverdi» oppgitt på skjøtet. * Foreløpige tall. 8 Bygginfo 3/00

19 Eiendomsomsetning 7. Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter type eiendom Type eiendom * I alt Boligeiendom Med bygning Uten bygning Fritidseiendom Med bygning Uten bygning Landbruk/fiske Med bygning Uten bygning Forretnings-/kontoreiendom Med bygning Uten bygning Industrieiendom Med bygning Uten bygning Kommunikasjon Annen Uoppgitt * Foreløpige tall. 8. Tinglyste omsetninger av fast eiendom, etter omsetningsmåte og type eiendom. 00* Type eiendom Etablering av feste I alt Fritt salg Gave Hjemmelsoverføring Tvangssalg Uskiftebevilling Festeovergang Skifteoppgjør Annet og uoppgitt I alt Boligeiendom Med bygning Uten bygning Fritidseiendom Med bygning Uten bygning Landbruk/fiske Med bygning Uten bygning Forretnings-/kontoreiendom Med bygning Uten bygning Industrieiendom Med bygning Uten bygning Kommunikasjon Annen Uoppgitt * Foreløpige tall. Bygginfo 3/00 9

20 Eiendomsomsetning 9. Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum Kvartal og fylke Kjøpesum Gjennomsnittlig 00- i alt kjøpesum per omsetning Antall boligeiendommer i alt Etter kjøpesum i 000 kroner Mill. kr 000 kr * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal *. kvartal kvartal kvartal kvartal * Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Tallene behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boliger. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. * Foreløpige tall. 0 Bygginfo 3/00

21 Eiendomsomsetning 0. Boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter boligtype Kvartal og fylke I alt Enebolig Tomannsbolig Rekke-/ kjedehus Blokkleilighet Annen Uoppgitt (for type bolig) * kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal *. kvartal kvartal kvartal kvartal * Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boliger. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. * Foreløpige tall. Bygginfo 3/00

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det Bygg info 2. oktober 10/97 Byggjearealstatistikk, august Veksten i bustadbygginga flatar ut Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det sett i gang 17 prosent

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 Bygginfo 6/2001 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye næringsbygg 4 tistisk sentralbyrå ber 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 å bli oppgitt som le når oppgaver fra

Detaljer

Byggînfo 9/2003. »-::, g '.. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere nye boliger i juni 4. Nedgang i kjøp og salg av eiendommer 9

Byggînfo 9/2003. »-::, g '.. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere nye boliger i juni 4. Nedgang i kjøp og salg av eiendommer 9 Byggînfo 9/.,.,0,..,,,,,,,,»-::, g '.. t,,, v Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Flere nye boliger i juni 4 ainedgang for bygg og anlegg 7 stisk sentralbyrå berboligprisene j bli oppgitt

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4 3tistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som de når oppgaver fra tte heftet blir gjengitt. Bygginfo 8. august 1996 8'96 Byggearealstatistikk, juni 1996 Høye igangsettingstall i juni Den nedadgående trenden

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 1 /98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 1 500 færre nye boliger hittil i år 4 Sysselsettingen steg i 3. kvartal 6 Økte anleggskostnader 7 statistisk sentralbyrå ber )m å bli

Detaljer

10/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5

10/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5 Bygginfo 10/ Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5 istisksentralbyrå ber Stabile boligpriser i Oslo og Bærum 7

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 12 1999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Økt tilgang på nye boligprosjekter 4 Hog produksjon i bygg og anlegg 5 Omsetningen opp 1,6 prosent 1. halvår 6 Isti sentralbyrå so

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

4/2002. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

4/2002. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 8. april 2002 Bygginfo 4/2002 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra gitte heftet blir gjengitt. Svakere byggestart enn i

Detaljer

7/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4

7/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4 Bygginfo 7/ Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4 stisk sentralbyrå ber 7 prosent dyrere eneboliger 5 blioppgitt som når oppgaver fra Avtalt lønn opp

Detaljer

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 8/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomhet 17 prosent over fjorårets nivå 4 Timefortjenesten til tømrere og snekkere opp 7 prosent 5 Økte

Detaljer

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning.

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning. Bygginfo 4/95 Byg gearealstatistikk, februar 1995 Rikshospitalet gav økt byggevirksomhet Det ble igangsatt 78 prosent mer bruksareal til yrkesbygg i februar enn på samme tid i fjor. Den store økningen

Detaljer

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 5. februar 1998 Bygginfo 2'98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. Boligbyggingen lavest

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 1. BOLIGBYGGING OG ORDRESITUASJONEN 1.1 Boligbygging I 2004 ble det igangsatt om lag 29 999 boliger i Norge. Dette er rekordhøy og er en oppgang på om lag 7.000 enheter

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 0/1 999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Nedgang for bygg og anlegg 4 6 prosent lavere omsetning for arkitekter og ingeniører 5 itistisk sentralbyrå ber å bli oppgitt som

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5 Bygginfo 7 99 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5 :istisk sentralbyrå ber Omsetningen i bygg og anlegg å bli oppgitt

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel Kristiansand kommune Analyse av Matrikkel Versjon pr 8. juli 2009 Norkart Geoservice as Avdeling Rådgivning og Produksjon Jasper de Mooij Innhold 1 - Innledning... 3 2 - Matrikkelenheter... 3 Generelt...

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå november 2007

Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå november 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jorunn Furuberg, jorunn.furuberg@nav.no, 29.

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - juli 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2012

Side 1/ NR. 05/2012 3773.1 Side 1/8 NR. 05/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Hittil har prisstigningen vært mellom ca. 4 og 7 prosent i Oslo-området. Dette er omtrent det samme som mange aktører i markedet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer