Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser"

Transkript

1 Nr. 2 Vår / Sommer årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de tradisjonelle brune, røde og grønne fargene, som verdens fineste busser alltid har hatt. Foran bussen: Daglig leder Jan Tore Alund sammen med sjåførene Sigbjørn Raaholt, Lars Gunnar Skundberg, Brede Klæthe og Egil Brobakken. Foto:B.Nygård. Les mer side 5 og om kåring av årets snertingdøl side 7. Vi ønsker alle en god pinsehelg! Andakt side 6 Årsberetning hjemmets venner side 9 Basar på Tabor side 10

2 D E N N O R S K EK I R K E Snertingdal Sokn SNERTINGDAL SOGN er en del av Biri Prestegjeld. SNERTINGDAL MENIGHETS- KONTOR er felles kontor for Prest og menighetsråd. MENIGHETSKONTORETS BESØKS-ADRESSE: Seegård krk, Seegårdsvegen 106 Tlf POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Telefon: Telefax: KONTORTIDER: Gjøvik kirkekontor: Åpent mandag - fredag kl Prest: Torsdag fra kl Diakon: Tlf Menighetssekretær: Torsdag kl Mandag er fridag for prestene. ANSATTE I MENIGHETEN: Hansen, Terje Kapellan Nygård, Laila Men.sekretær Skard, John Olav Diakon Sønstegaard, Knut Sokneprest Ødegård, Helge Menighetsrådsleder Aaslund, Odd Kirketjener, Nykirke Solberg, Monica Korsli Organist Skundberg, Kjell Kirketjener Seegård kirke Leder Flere evangelier? Vi lever i en tid med åpenhet for åndelige spørsmål. Det er kommet bøker og filmer de siste årene som setter spørsmålstegn ved kirkens grunnsannheter bl.a. innenfor New Age bevegelsen. Forfatteren Dan Brown har skrevet boken Da Vinci-koden, som er blitt en bestselger.nå i vår kommer filmatiseringen av boken. Det har vært mye debatt om denne fortellingen. Den går i korthet ut på at Jesus overlevde korsfestelsen og klarte å rømme ut av landet. Videre er det sentralt i fortellingen at Jesus giftet seg med Maria Magdalena og fikk barn med henne. Historien fortsetter med at Maria tok seg til Frankrike hvor hennes etterkommere giftet seg inn i det franske kongehus. Den såkalte Sionsordenen forvaltet denne fortellingen som også innebærer at Maria Magdalena var den sanne inkarnasjon av den kvinnelige guddom. Det blir også lansert en konspirasjonsteori som innebærer at den kristne kirke med Vatikanet i spissen har holdt skjult viktige opplysninger om Jesus. Det er blitt skrevet mange røverhistorier opp gjennom tiden. Det som er spesielt med denne er at den gir seg ut for å være en sann historie. Brown hevder å ha solid vitenskapelig begrunnelse for historien. Disse såkalte vitenskapelige begrunnelsene viser seg å være ren bløff. Teologen Oskar Skarsaune ved Menighetsfakultetet har tatt for seg boken av Brown. I Skarsaunes kritiske gjennomgang av Da Vinci -koden kommer det frem at Brown driver er med ren historieforfalskning. Brown bygger på legender som han hevder er mer troverdige enn evangeliene i NT. Så kan man spørre seg hvorfor boken til Brown vekker slik interesse. Men er legender og deres popularitet et nytt fenomen? Allerede på Paulus tid var det legender som konkurrerte med evangeliene. Dette kommer frem i Paulus sine brev. Han skriver blant annet om myter som leder mennesker på villspor..mennesket har ikke forandret seg. Verden vil bedras, som det så treffende heter i et ordtak. Evangeliene i NT er troverdige fordi de stammer fra øyenvitner og fordi de samstemmer innbyrdes. De er også i samsvar med resten av det apostoliske vitnesbyrd Det nye testamentet. Fedrelandssalme T.H. et blad for kirke og bygd i Snertingdal Utgiver: Snertingdal Menighetsråd ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård REDAKSJONSKOMITE: Terje A. Hansen, Arnhild Hasle, Magnar Sjevelås og Elisabeth Kruse. Annonsemedarbeider: Anne Marit Stanes BANKKONTO: Bladet sendes alle husstander i Snertingdal Bladpenger kr 100. (men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende kan abonnere på bladet for kr. 150,-. Trykk: Land Trykkeri, Dokka. 1. Gud signe Norges land, kvar heim, kvar dal og strand, /: kvar lund og li. :/ Han let det aldri døy, han verje bygd og øy, han verje mann og møy til ævelig tid, til ævelig tid! 2. Me fekk det høgt og fritt, me fekk det vent og vidt /: med hav og fjell. :/ Det står så trygt og godt, det står så reint og blått, rett som eit gudeslott /: med solskinstjeld. :/ 5. Her stig det stort og blått, vårt fagre heimlands slott /: med tind og tårn. :/ Og som det ervdest ned Alt fagrar led for led, Det byggjast skal i fred /: åt våre born. :/ T. Arne Garborg M. Oskar Borg NOS 738 2

3 Oppslagstavla Hjertelig takk Øvre Torstuen sanitetsforening har mottatt testamentarisk gave på kr ,- fra Leif Bratsveen`s dødsbo. Noe vi er svært takknemlige for. For Øvre Torstuen sanitetsforening Olava Granseth Hjertelig takk til alle dere minst personer, som deltok i årets dugnad på begge kirkegårdene, onsdag den 10. mai. Dere gjorde en flott innsats slik at det ble veldig pent og ryddig etter at dere var ferdige med arbeidet. For Snertingdal Menighetsråd Laila Nygård Dødsfall Tidligere sogneprest i Biri Arne Wilter døde i sitt hjem i Volbu den 19. april, 63 år gammel. Han ble gravlagt ved Rogne kirke den 26. april. Besøkstjeneste: Vil du besøke noen? Mange enslige sitter og venter på at noen vil komme og prate litt. Bli med i besøkstjenesten! Det går an å kontakte diakonen vår John Olav Skard. Han vil gi råd og veiledning. Det blir sagt at ord i vår livssituasjon blir så ubetydelige, men det kan være helt motsatt. Så sett i gang i dag. Takk for gode tilbakemeldinger Vi vil takke for meldinger vi får tilbake fra dere som leser På Kirkevangen. Det er oppmuntrende å høre at bladet blir lest og satt pris på. Vi tar gjerne imot innspill, tips og ideer, så nøl ikke med å kontakte oss! Mail, papir eller et tips gjennom telefonen? Bruk det som passer best for deg. Hilsen redaksjonen Gullkonfirmanter Årets gullkonfirmanter, de som ble konfirmert i 1956, vil bli invitert til gudstjeneste i Seegård kirke, med etterfølgende sosialt samvær søndag 17. september. Sett av dagen allerede nå. Hilsen menighetsrådet Vil du leie Betel Egner seg for kurs, møter, konfirmasjons- og bursdagsselskaper m.v. Ring Arnfinn Gilberg for bestilling. Tlf Takkeannonse: Skogheim Sanitetsforening takker hjertelig for minnegaven kr 4080,- som ble gitt ved Eva Skundbergs begravelse i Seegård kirke 18.april

4 Min salme Jeg tar utfordringen med å velge min salme. Det er en salme som har fulgt meg hele livet og som jeg aldri kommer til å glemme. Det er Han tek ikkje glansen av livet, den frelser som kallar på deg. Den står på nr 346 i Norsk Salmebok og nr 168 i Sangboken og er skrvet av Trygve Bjerkrheim i 1950 og den mest kjente melodien er en koral fra 1600 tallet, omforma i svensk folkesang. Til neste nummer utfordrer jeg Ole Randen. Med hilsen Arne Sveum Han tek ikkje glansen av livet, den frelser som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg. Du hørar dei dårande røyster som lovar deg gullglim og glans, men ingen legg lys over vegen som Jesus og kjærleiken hans. Han hjelper i brattaste bakkar og stør deg når vegen vert smal. Han signar dei sollyse sletter og lyser i dødsskuggens dal. Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand. Når døden sin brotsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgon og kveld og opnar ein veg til dei salar der æveleg høgtid du held. Dette gjør meg glad Av Kristian Aaslund Det er den 8. mai, kl. er 08.30, og det er sprakende fint vær. Rundt omkring er det fuglesang. Jeg og flere rundt her har heist det Norske Flagg i dag, til minne om frigjøringen i Jeg sier ofte, jeg blir så glad når solen skinner, for da våkner ung-gutten i en 80 åring. Trost, stær, bokfink, linerle, traner og vipe, skjærer og kråker synger til Herrens pris! Tre fine rådyr har gått og beitet groe det meste av dagen nedenfor husene her, slike ting gjør meg glad og takknemlig for livet. Sven Moren sier det så fint i et dikt og dermed gjør jeg hans ord til mine, for å fortelle hva som gjør meg glad: Eg gjeng i den doggfine morgon, Så syngjande sæl og kåt, Det veks yver skog og vidder med jublande fuglelåt. Det fløymer om fjell og nutar, det glitrar i blom og lyng Det bivrar så varmt i bringa med morgon om verdi syng. Og innover døkke skogar no hastar ein fuglehær. Der skjelv kvar den minste blome for Gud er so nær, so nær. Der dansar kvart lite fivreld, der hoppar og sprett kvart kry, Der opnar seg tusund knuppar; for verdi er ung og ny! Og lippone sæle kvitrar og nemner alt vent ved namn; eg ynskjer eg kunne få trykkja alt levande liv i famn. Og augo av tåror doggast, og gråten kjem varm og linn Eg ynskjer eg kunne få turka kvar tåre av bleike kinn. Å spør du, du vise verdi. Å spør meg kje kvi eg er vill. For jordi er varm av blomar og himlen er djup og still! Å spør kje du myrke domar, kvi lippone smiler so. For havet kan spegla himlen og dagen er varm og blå. Nei spar deg du arme tvilar! Mitt auga er blankt og vått, Eg veit meg eit himmelrike som alltid er reint og blått. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2006 Igjen er en vellykket fasteaksjon gått over i historien og igjen har vi oppnådd et godt resultat. Riktignok ble sluttsummen noe mindre enn ifjor, men kr ,- kan vi ikke være misfornøyd med. Det som er gledelig i år er at på landsbasis ser det ut som det blir en pen økning på ca 10% til Kirkens Nødhjelps arbeid. Innsamlingsformålet var i år «ungdom ut av krig og krise». Mange unge, både jenter og gutter i den tredje verden veit ikke av noe annet enn krig og ufred. Derfor er dette arbeidet viktig, både for at de unge får bearbeide traumene sine fra krigen og samtidig få en ny start i livet. En stor takk til konfirmantene, foreldre/foresatte og frivillige som på en eller annen måte var involvert i aksjonen. Takk til alle gode givere. J.O. Skard Fem av konfirmantene klare til innsats. Fra venstre: Kim Andre Haugen Vestrum, Espen Ekerhaugen, Kristin Fladsrud Hegge, Hilde Gillerhaugen og Bjørn Anders Sveun 4

5 A/S Snertingdal Auto seiler i medvind... for ikke å si triller i medvind. Med 17 busser og 20 ansatte er auto`n en betydelig arbeidsplass i bygda vår. Busselskapet som ble startet i 1917 er et av Opplands eldste og har overlevd mange trusler om oppkjøp og sammenslåing. Daglig leder Jan Tore Alund sier at hemmeligheten er å utnytte bussparken best mulig. Det er fortiden bra med oppdrag. Turkjøring kommer i tillegg til de faste rutene med skolebarn og arbeidsfolk og undertegnede kjenner til at det er mange utenom vår egen bygd som gjerne velger en dalabuss når de skal på tur. Og mindre populært blir det ikke nå med en ny turbuss og en ny rutebuss som også kan brukes til turkjøring. Den nye turbussen til ca 2,8 mil. er helt strøken og lakkert i de tradisjonelle fine fargene slik at det må være moro å ut på tur med den. Innvendig er det også stilig med 49 seter inkl. guide, trekt med stoff i fine duse farger og med brunt skinn på nakkestøttene. Den inneholder også wc, kjøleskap, dvd spiller, ryggekamera og GPS navigasjon. Motoren er en Volvo B12M på 420 hestekrefter så den skal tåle å ta i et tak. Girkassen er en såkalt I-skift kasse som gir mulighet til automatisk eller manuell bruk. Vi kan vel si det slik at bussen har det meste som en sjåfør og passasjerene kan ønske seg. Alle dalabussa er fine og i god stand, så moralen må bli: Ta bussen du og da vel! Tekst og foto: Bernt Nygård Daglig leder Jan Tore Alund har ikke glemt sine ferdigheter bak rattet selv om han nå tilbringer det meste av tiden på en kontorstol. 5

6 Andakt Han har ikke latt meg alene Tekst: Joh. 14, Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig i ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsker meg, var dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Teksten vår i dag er en del av Jesu store avskjedstale til apostlene. Denne tale av Jesus som er skrevet ned av Johannes inneholder løfter om at Ånden skulle gis til Jesu venner. Også i vårt tekstavsnitt er det et løfte om Åndens komme. I Apgj. 1.kap.kan vi lese om det som skjedde på den 1. pinsedag, Løftet om Åndens komme ble til virkelighet. Disiplene som før var preget av frykt stod nå frem med frimodighet og forkynte evangeliet. Ånden hadde gitt dem frimodighet og en ny og dyp innsikt i Guds ord. Nå så de sammenhenger de før hadde vær blinde for. Pinsedag gjorde den stor forskjellen. Og siden har den hellige Ånd blitt gitt til stadig nye mennesker ved dåpen og ved forkynnelsen av evangeliet, også her i Snertingdal. En konfirmant sa til meg en gang at dette med jul og påske er ganske forståelig, men pinse hva innebærer det? Ja, det er en utfordring for en predikant å formidle det forståelig. Men dette med pinse er kanskje ikke så uforståelig likevel når vi ser nærmere på vår tekst. Talsmannen som Ånden også kalles skal minne oss om alt det Jesus har sagt. Ånden er ikke en person som operer helt på egenhånd uavhengig av Faderen og Sønnen. Elias Blix sier det slik: Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som Ånden hyser, ligg støtt i ljos og fred. Slik vi forholder oss til Jesu ord slik forholder vi oss til ham selv. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, sier Jesus. Disse ord av Jesus gir en klar avgrensning mot svermeri, - å forstå Ånden uavhengig av Jesu ord. Når vi leser eller hører Guds ord kommer vi inn i den Hellige Ånds kraftfelt. De himmelske krefter gjør noe med oss, rører ved oss. Guds ord er skarpere enn noe tveegget sverd det trenger igjennom og dømmer hjertets tanker og planer, heter det i brevet til Hebreerne. Ved å lytte til Ordet får Ånden anledning til påvirke oss, holde oss oppe i troen og gi oss fred. La ikke hjertet ble grepet av angst og motløshet, hørte vi fra dagens tekst. Angst og motløshet er det motsatte av fred, i alle fall den fred som Gud vil gi. Noen søker inn i den fred som rusen som gir bare for å oppdage at det var en falsk fred, uten sann lykke. Guds fred derimot er en fred som varer og som også holder i livets prøvelser. Eldre troende taler gjerne om de 4 B-er når det gjelder livet med Gud:, Bibel, bønn, brorskap og brødsbrytelse. Også gjennom det kr. fellesskap, bønn og nattverd kommer vi innunder Åndens kraftfelt. Den Hellige Ånd har mange navn: Guds Ånd, Jesu Ånd, Bønnens Ånd, Troens Ånd, Sannhetens Ånd, Talsmannen. De forskjellige navn avspeiler Åndens vesen og virke. Utrykkende: Guds Ånd, Jesu Ånd, lærer oss at Gud er den treenige Gud. Bønnens Ånd innebærer at Ånden leder oss til å be og er med oss i bønnen. Troens Ånd virker troen og opprettholder den. Sannhetens Ånd leder oss til å se oss selv slik som vi er og lærer oss den treenige Gud å kjenne. Talsmannen forklarer Ordet for oss og gir oss de rette ord å si når vi skal vitne om evangeliet om Guds nåde. Den Hellige Ånd er det guddommelige svar på kirkens bekymrede spørsmål - hvor er Kristus nå? Etter at Kristus er opphøyd til Faderens høyre hånd er ikke menigheten latt i stikken med sentimentale minner om en mester som en gang var. Nei, menigheten eier fortsatt Kristus. Han er fortsatt midt i blant oss. Det skulle vel gi grunn til frimodighet og til å forsette å kjempe for evangeliets sak Og sist men ikke minst lærer Ånden oss at kampen får en god ende, nemlig evig liv i det fullkomne Gudsriket. Amen. God pinse! Terje Hansen 6

7 Årets Snertingdøl Tekst og foto: Magnar Sjevelås Espen Solhaug i Gjøvik AUF holdt appell for dagen En spesiell spenning er knyttet til 1.mai - markeringa de senere år i Snertingdal. Da blir det offentliggjort hvem som er blitt kåret til Årets Snertingdøl. Så også i år. I snøvær og en temperatur det ikke akkurat var grunn til å rope hurra for, hutret et tjuetalls frammøtte seg gjennom seremonien utenfor Snertingdal omsorgssenter. Snertingdal musikkforening sto for de musikalske innslag som hører en slik dag til. De hadde riktignok tak over hodet, men det må likevel ha vært en kald fornøyelse å servere de kjente og kjære nasjonal-sangene samt tradisjonelle arbeidersanger som lar seg høre spesielt i mai! Flere frammøtte hadde søkt ly innomhus, der mange av vinduene sto oppe. Slik fikk både beboere og deres gjester delta både i musikken, i talene og i overrekkelsen til Årets Snertingdøl. I anledning dagen holdt Espen Solhaug, ungdomsrepresentant fra Gjøvik AUF, appell. Denne var knyttet til internasjonal solidaritet, årets 1.mai-tema. Han kunne for øvrig fortelle at han hadde mye slekt i Snertingdal, hvor oldefar Einar Markeng ble spesielt nevnt. Talen for dagen ble holdt av Asbjørn Sundland, leder i Snertingdal Arbeiderlag. Han vektla de velferdsordninger som er bygget opp i Norge i løpet av en årrekke, med eldre som en ressurs også i arbeidslivet, jobb til alle, satsing på felleskolen, bekjemping av fattigdom og utbygging av eldreomsorgen som fanesaker. Prisen som Årets Snertingdøl ble overrakt av Leif Seierstad fra Snertingdal Arbeiderlag. Han presenterte innledningsvis årets kandidater, totalt ni, og kunne deretter erklære at Snertingdal Auto hadde trukket det lengste strået! Mange er de som vil mene at dette var en høyst velfortjent tildeling! Busselskapet har eksistert siden 1917 og har flere ganger tidligere vært nominert til prisen. Snertingdal Auto bidrar gjennom sin virksomhet til god reklame for bygda det ganske Det ble en kald fornøyelse for de som hadde våget seg ut for å overvære taler, musikk og prisoverrekkelse Snertingdal Musikkforening sto for de musikalske innslag under arrangementet Leder i Snertingdal Arbeiderlag holdt tale for dagen 7

8 land rundt, ja endog i utlandet gjennom sine tur-oppdrag. I tillegg bidrar selskapet med sponsormidler til mange av organisasjonene i dalen samt gir en rekke arbeidsplasser; i dag har rundt 20 sin lønn i selskapet. Busselskapet er for øvrig et eksempel til etterfølgelse for andre eiere: Overskudd pløyes tilbake til selskapet og sørger for regelmessig oppdatering av bussparken, som i dag teller 17 busser. De kan skilte med komfortable busser til langturer, hvor DVD, cd og navigasjon er naturlige ingredienser. Hovedoppdragene dreier seg imidlertid om kombinert skole- og rutebusskjøring. Juryen som besørger kåringen av Årets Snertingdøl består av representanter fra idretten, fra Snertingdal Jeger- og Fiskeforening, fra Pensjonistforeningen samt fra Snertingdal Arbeiderlag. Seierstad kunne for øvrig fortelle at kriteriene for tildeling er under revisjon og sannsynligvis vil bli noe endret fra neste år. Jan Tore Alund med plakett som synlig bevis på at Snertingdal Auto er kåret til Årets Snertingdøl Nye omsorgsboliger i Snertingdal Tekst og foto: Magnar Sjevelås 12 nye omsorgsboliger er under oppføring på jordet ovenfor Snertingdal Omsorgssenter. Boligene skal stå ferdig til innflytting til høsten, og det vil bli holdt informasjonsmøte om tilbudet i slutten av mai. En av boenhetene vil bli klargjort for besiktigelse til dette møtet. Det vil for øvrig komme nærmere omtale av tilbudet i neste nummer av På Kirkevangen. 8

9 Årsberetning for Hjemmets venner 2005 Styret har i arbeidsåret 2005 bestått av følgende medlemmer: Magnar Sjevelås, leder Lars Ligaarden, kasserer Odd Sveum, sekretær Alf Nereng, styremedlem Ann Kristin Grøterud, styremedlem Åse Furuseth Rognstad, repr. for Hjemmet Vararepresentanter: Aslaug Ringvold og Egil Sandvold Valgkomite: Marie Sveum og Inger Aalseth Revisor:Odd Nyseth Hjemmets venner har i 2005 hatt et aktivt og godt arbeidsår. I tillegg til de fire faste arrangementer vårfest, grillfest, høstfest og juletrefest har vi bestrebet oss på å ha et kulturelt innslag månedlig for beboerne, og det har vi lykkes bra med. I april arrangerte vi vårfest med årsmøte. Pensjonistforeningens kor Glade røster underholdt med mange fine sanger akkompagnert av Kåre Nettum på trekkspill. I mai gledet Hunndalen mannskor med sin dirigent Nils Jørgen Nygaard oss med besøk. Sjøl om mai er ei travel tid for kor og korps tok de seg tid til å komme. Det er en mangeårig tradisjon at når Hunndalen mannskor er på besøk, spleiser noen styremedlemmer på litt god servering, og de kvitterer med gratis underholdning. Er ikke det flott gjort? I jordbærsesongen var Hjemmets venner her tre ganger og serverte jordbær og fløte. Dette viste seg å være et populært tiltak. Kanskje dette også blir en tradisjon? I august arrangerte vi grillfest. Værgudene var på vår side denne gangen, så vi kunne holde til utendørs. Underholdningen denne gang var det trubaduren Torbjørn Berget fra Torpa som sto for. Han imponerte stort med sitt Prøysen-repertoar. Dessuten framførte han Jularbo-låter på trekkspillet sitt. Ellers spilte en av Hjemmets beboere, Odvar Nereng, på munnspill for oss. Grillmaten smakte godt, og de mange frammøtte så ut til å hygge seg. I september hadde vi tur til Vertshuset på Biri, og da fikk alle som kunne sitte i privatbiler, og som var spreke nok, tilbud om å bli med. Det viste seg at det var åtte beboere det var aktuelt for den dagen, og da greide det seg med to biler. Magnar Sjevelås og undertegnede stilte som sjåfører. Været var kjempefint, og høstfargene var på sitt fineste. Vel framme på vertshuset spanderte vi kaffe og varm eplekake på turdeltakerne. Som kjent så går tida fort i godt selskap, så vi rakk akkurat å komme tilbake til kveldsmaten. I oktober var det duket for barnegospelkveld. Det var Snertingdal barnegospel sammen med Anita og Snorre Haug som var på besøk. Mange av beboerne kunne nok nikke gjenkjennende til Min båt er så liten og andre kjente sanger. Litt servering vanket det også denne kvelden, før Elisabeth Åsheim, som leder ei gruppe i koret, avsluttet med noen solonummer. I oktober arrangerte vi også høstfesten, hvor svært mange møtte fram. Underholdningskrefter denne kvelden var Arnfinn Hasli og Tom Pettersen fra Gjøvik. Disse framførte musikalske perler som det var en fryd å lytte til. I pausa kunne vi friste med smørbrød, kremkake og marsipankake til kaffen. Åresalget som Hjemmets venner er så glad i, gikk bra, og gevinster hadde vi som vanlig rikelig med. Det kulturelle innslaget vi hadde i november sørget sangpedagog Bjørg Iversen og en av hennes elever, Per Harald Håkensen, for. Bjørg akkompagnerte også på piano. Programmet var kjent stoff og spendte fra Alf Prøysen til Sondre Bratland. O helga natt ble delvis framført som duett. Tonerna av Sjöberg ble framført av Bjørg som solonummer. Norge mitt Norge ble framført av Per Harald Håkensen. Dette ble en fin kveld som varmet mangt et hjerte. Vi er kommet til den 19.desember, og tradisjonen tro kom Hunndalen mannskor og sang inn jula. På forhånd serverte Hjemmets venner rakafisk med tilbehør på beboerne. De som ønsket fikk også servert edle dråper i små stettglass. Det var fin stemning da de festkledde beboerne ankom konserten. Og Hunndalen mannskor får opp julestemningen! En kan trygt si at de ga alt i sine to avdelinger. I kaffepausa benyttet de anledningen til å få med publikum på allsang. Etter denne fine kvelden var vi i hvert fall høytidsstemte. På juletrefesten i begynnelsen av januar hadde vi besøk av Snertingdal skolekorps med sin dirigent Anne Sandvik Haganæs, - et friskt og fint innslag. Tre jenter fra Dalheim skole underholdt med sang, disse var Aina Rikke Klette, Maren Haganæs og Karen Emilie Sveum. Anne akkompagnerte, og glansnummeret var Julekveldsvisa. Og selvfølgelig hadde vi servering og gang rundt juletreet. Magnar Sjevelås og jeg fikk i oppdrag av resten av styret å lage en plan over månedlige kulturelle innslag for resten av året, og dette har vi gjort. Av gaver vi har kjøpt inn kan nevnes: Et nytt høytaleranlegg, en støvsuger, to vaffeljern, en miksmaster, tre cdspillere og ca. 20 cd-er. Videre har vi kjøpt inn duker og brikker, samt noen malerier og vevde veggtepper til avd. D. Som vanlig har vi kjøpt inn blomster til Hjemmet til jul og påske. Virksomheta vår har i hovedsak vært finansiert med åresalg, medlemskort og minnegaver. Hjemmets venner vil rette en spesiell takk til Solfrid Ødegårdstuen på kjøkkenet som har jobbet gratis for oss ved våre tilstelninger, likeså en stor takk til alle som har vært her og underholdt, og til dere alle som har støttet oss i året som er gått. Odd Sveum (sekretær) 9

10 Med Olsenbanden og dansere på Tabor Tekst og foto: Magnar Sjevelås Dagen er 1.mai og stedet er Tabor i Midt-Snertingdal. Fra en kald fornøyelse ute er det mulig å søke inn til varme og et yrende liv: Gammeldags basar i regi av skolemusikken! Ute tyder mange biler på at her er det trengsel. Og inne befinner seg føde for både kropp og sjel : Her er lykkehjul til stor glede for den yngre garde. Her selges kaffe, vafler, brus, popcorn og varme pølser, og loddbøkene besøkes flittig. Med i planen var også diverse uteaktiviteter, men disse ville ikke værgudene legge til rette for. Det later imidlertid til at både barn og voksne storkoser seg innomhus! Arrangementet går over flere timer, med dyktige underholdningskrefter jevnt fordelt utover i programmet. Først ute er Snertingdal Skolekorps med konsert. Midtveis i arrangementet presenterer aspirantene seg, det er solistinnslag og danseoppvisning. Solistene er Mina Udahl og Elisabet Sørensen, begge på saksofon, med orkester på cd i bakgrunnen. Vakker, melodiøs musikk brer seg utover i lokalet og de to solistene er godt samspilt både med hverandre og med bakgrunnsmusikken! Dansen presenteres av Kristin, Stine Haganæs og Maren Haganæs, grasiøse bevegelser med blikk for samspill også i bevegelsene. Konkurranser er det også: Stine Haganæs vinner konkurransen om å tippe antall risengryn på et glass. Hun har tippet femtentusentohundreogsyttien gryn, - det riktige tallet skal være ! Utrolig!!! Det må for øvrig ha vært litt av en jobb å telle til da glasset ble klargjort til konkurransen Gevinster etter loddsalget skal også trekkes, og alle 78 finner sine rettmessige eiere. Loddsalget ble tatt hånd om av Britt Stensvold og Cathrine Sørensen Det var en fornøyelse å høre Mina Udahl og Elisabeth Sørensen på saksofon Ludvig Røkke, Svein Atle Bratsveen, Odvin Haganæs og Bjørn Ole Sakshaug i velkjent Olsen-bandepositur 10

11 Skolekorpset avslutter arrangementet med nok en konsert. Korpset består av 13 musikanter hvor gjennomsnittsalderen er 13 år, og: Vi kunne gjerne ha hørt dem i 13 melodier også, minst! Her var spilleglede og kreativitet i rikt monn: I Byggmester Bob benyttes sag og hammere, en føler seg virkelig hensatt til en byggeplass! I Dyrene i jungelen benyttes effekter og lyder som får en til å se stjålent rundt seg om det er noen dyr i nærheten? Og under Olsenbanden, hvem andre enn Egon, Benny, Kjell og Dynamitt-Harry dukker vel opp? Mer dans blir det også: under Holki-polki svinger Kristin, Stine og Maren seg igjen ut på dansegulvet. Korpset spiller for øvrig både marsj og Norge i rødt, hvitt og blått, og i siste melodi trår Elisabeth og Mina til med sine melodiøse saksofoner. Den store applausen taler sitt tydelige språk: Folk liker det de hører! Det er bare å ta av seg hatten for slik spilleglede, morsom framføring, konsentrasjon og dyktig spill! Samspillet mellom dirigent Anne Sandvik Haganæs og musikere er upåklagelig. Og det må både kreativitet og fantasi til for å finne musikkstykker som til de grader passer for utøverne! Snertingdal Skolekorps i konsentrert og glad utfoldelse, under ledelse av en dyktig dirigent, Anne Sandvik Haganæs Vi gleder oss til å høre mer fra den kanten i framtida. Kristin, Stine og Maren med elegante dansetrinn og sving på kjolen Sag og hammer gir naturlige bidrag under framføringen av Byggmester Bob 11

12 Vårfest på Hjemmet Tekst og foto: Magnar Sjevelås Søndag 23.april gikk vårfesten av stabelen på Snertingdal Omsorgssenter. Rundt 70 festkledde møtte opp; - beboere i omsorgsboligene, beboere på Hjemmet og deres pårørende samt medlemmer i Hjemmets venner. De seinere år er årsmøtet blitt avviklet før selve festen tar til. Så også i år. Både årsmelding og regnskap ble godkjent uten protester, det samme gjaldt forslag til økning i medlemskontingenten. Valget fant også sin løsning, og nye i styret ble Kåre Haugen, Grethe Engeseth og Kari Sørensen. Verdt å bemerke er det at Hjemmets venner er en av få foreninger i landet (muligens den eneste?), der det møter opp flere på årsmøtet enn antall medlemmer i foreningen. Enkelte av de som møter er riktignok å regne som observatører. Denne gangen startet festen med allsang under kyndig ledelse av Kari Drogseth på piano. Deltakerne stemte i på flere vårlige sanger og melodier, blant annet No livnar det i lundar. Sang gjør glad, og gir ofte slike arrangementer en god grunnstemning. Med i programmet var også Kristiane Drogseth, som spilte flere melodier på piano, musikkstykker hun selv introduserte. Odvar Nereng ga sitt bidrag på munnspill, og Aud Ligaarden leste dikt av Hans Børli. I tillegg deklamerte Johanna Engeseth et dikt på flere vers uten manus. Flott innsats fra dem alle! Kveldsmaten inngår i programmet; - nydelige snitter fra Hjemmets kjøkken, og kaker som Hjemmets venner kjøper inn. Mot slutten av kveldsmåltidet selges det årer, og som vanlig var de frammøtte villige loddkjøpere! En god del av virksomheten foreningen driver lar seg faktisk finansiere av dette åresalget. Gevinstene er kanskje ikke så store hver for seg, men antallet oppveier for dette; - det er faktisk en sjanse for at de fleste kan vinne på disse arrangementene. Se for øvrig årsberetning om virksomheten i Hjemmets venner 2005 annet sted i På Kirkevangen. Marit Nerby overrakte blomster til avtroppende leder i Hjemmets ven - ner, Magnar Sjevelås (Foto:Odd Sveum) Ung og eldre venter spent på trekningen av årer. Nærmest sitter Magnhild Drogseth og Hans K. Grøterud ved kaffebordet Underholdningen ble presentert av Johanna Engeset, Aud Ligaarden, Kristiane Drogseth, Kari Drogseth og Odvar Nereng 12

13 Strande Brudesalong & Selskapslokaler m/catering 70 brudekjoler, tilbehør, brudepike, brudesvenn, dåpsantrekk og selskapsklær. Sept har vi 5 forskjellige herreantrekk i alle str. Selskapslokale med 100 sitteplasser i matsalen. Vi leverer også mat, med eller uten servitører og kokke. SNERTINGDAL FOTKLINIKK SNERTINGDALSVEIEN SNERTINGDAL FOTPLEIE. SALG AV PRODUKTER OG GAVEKORT. RING FOR BESTILLING: INNEHAVER: RIGMOR SKAUG ENGEN Bestill brudekjole og selskapslokale for bryllupet og få 25% på kjole med tilbehør. Velkommen Tlf mob Snertingdalsvn. 1670, 2838 Snertingdal Landbruksregnskap Eierskiftebistand Forretningsregnskap Aut. regnskapsfører Erik Hasli Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal Tlf.: Mobil: El-forsyning og El. Installasjon tlf DOKKA 13

14 Slekters gang Døpte Ingvild Aalseth Evenstuen, 9. april Natalie Markeng, 9. april Døde Solveig Brateng, f Halvard Røstad, f Borghild Henriksveen, f Eva Skundberg, f Kjell Brennhagen, f

15 15

16 Kirkekalender 21.mai, 5.s.e.påske Seegård kl.11, v/hansen. Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid -Matt. 6, mai, Kr.himmelf. Seegård kl.11, v/hansen. Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring -Apgj. 1, mai, 6.s.e.påske Nykirke kl. 11, v/hansen. Takkoffer: Menighetens arbeid -Joh. 17, juni, Pinsedag Seegård kl. 11, v/hansen og Thingbø Seegård kirkes kor deltar. Dåp. Takkoffer: Norsk Luthersk Misjonssamband -Joh. 14, juni, Treenighetss. Nykirke kl.11, V/Hansen Dåp. Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring -Matt, 28, juni, 2.s.e.pinse Seeegård kl. 11, v/hansen og Skard Diakoniens dag. Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid Seegård kirkes kor deltar -Fork. 12, juni, 3.s.e.pinse Nykirke kl.11, v/grønland. Takkoffer: Konfirmantarbeidet -Luk. 19, juli, 4.s.e. pinse Biri kl. 11 v/sønstegaard 9.juli, 5.s.e. pinse Seegård kl.11, v/sønstegaard. Takkoffer: Menighetens arbeid -Joh. 8, juli, 6.s.e. pinse Biri kl.11, v/hansen 23.juli, 7.s.e. pinse Nykirke kl. 11, v/hansen. Takkoffer: Menighetens arbeid -Matt. 16, juli, Olsok Kirkerud kl. 1830, v/hansen. Takkoffer: Kirkerudfondet -Matt, 20, Returadresse: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Møter Markeng Misjonsforening NLM: Onsdag 14.6.kl.19.00: Misjonsmøte. Søndag 30.7: Stevne på Betania. Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon: Onsdag 14.6 kl : Stortreff på Skogstad. Fredag 23.6 kl.18.00: St.Hans-fest på Gjøvik bedehus. Søndag 2.7. kl.12.00: Stevne på Lundssetrav/ Aslaug Buflaten. Blåsegruppe deltar. Mandag 7.8 kl.19.00: Misjonsmøte hos Ingeborg og Oddvar Gilberg. Øvre Sn-dal misjonsforening av NMS: Tirsdag 4.7.kl.19.00:Misjonsmøte hos Ester og Einar Hovdelien. Onsdag 26.7kl.19.00:Misjonsmøte hos Mary og Erling Frydenlund Onsdag 23.8.kl.19.00: Misjonsmøtehos Agnethe og Norleif Nordby Øvre Sn-dal misjonsforening av NLM: 2. pinsedag, mandag 5.juni kl.11.00: Stevne på Ebenezer v/ Langlo. Onsdag 21.6.kl.19.00: Misjonsmøte på Kampebu v/åge Thingbø. Onsdag 19.7.kl.19.00: Misjonsmøte. Onsdag 16.8.kl.19.00: Misjonsmøte. Skogheim Normisjon: Torsdag 22.6.kl 19.00: Misjonsmøte på Emmaus v/arne Wold. Onsdag 23.8.kl.11.30: Formiddagstreff på Emmaus v/else Steinsrud. Torsdag 21.9.kl.19.00: Misjonsmøte v/mari og Arnt Grimsbø. Gudstjenesteoversikten finnes i hver fredag Frist for stoff til neste nummer er 1. august 16

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Organ for Norges Samemisjon nr. 7 2007 Årgang 82 Grensetreff i Elgå 5. - 6. mai Tekst og foto: Jon Amundal 2 Også dette året var det grensetreff i Valdalen og Elgå. Det var omreisende sameprest i Sverige,

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 1-2014 Kråkstad kirke 1814-2014 side 5 Huset side 6 Intervju med Hans Underland side 11 LEDER Vi har alltid et valg? J. Kristian Bjerke I løpet av fjoråret

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer