BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. I dette nummeret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:"

Transkript

1 BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens blitt av løftet lys om hans gjenkomst? Samlivsutvalgets Håp også for den ubibelske frafalne tanker Israel Jesus Kristus er Guds og folk mannen fremdeles ved Betesda

2 utgir tidsskriftet Bibelsk Tro Formål og grunnlag: Stiftelsens formål er å fremme bibeltro kristendomsforståelse etter Guds Ord på den evangelisk-lutherske bekjennelsesgrunn. Stiftelsen skal på det grunnlag som er nevnt nedenfor ved litterær virksomhet og på andre tjenlige måter hjelpe til å utbre bibelsk forkynnelse og lære, slik at evangeliet kan nå ut til menneskene og nådegavene få sin naturlige funksjon. Likedan vil en vurdere religiøse og åndelige strømninger, bevegelser, tidsaktuelle tanker, ideologier og tiltak i lys av Skriften. Grunnlaget for stiftelsens virksomhet er den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og Jesu og apostlenes skriftsyn, dvs. Skriftens vitnesbyrd om seg selv. Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved den Hellige Ånds inspirasjon, troverdig og urokkelig, helt igjennom Guds Ord gitt i menneskelig språk. Bibelens ord - slik det opprinnelig ble gitt - er uten feil og selvmotsigelser i alle sine uttalelser når det forstås i samsvar med dens egne forutsetninger. Skriftens ord må tolkes ved Skriften selv. Bibelen er Guds åpenbaringsord, gitt oss som veiledning til frelse og evig liv. Den er den eneste, sanne og fullt ut tilstrekkelige, klare og absolutte autoritet og norm i alle spørsmål som angår kristen tro, lære og liv. Den evangelisk-lutherske lære som er nedfelt i Den norske kirkes bekjennelsesskrifter er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelsesgrunnlag for stiftelsens virksomhet. Sentralt i denne lære står overbevisningen om Skriften alene, rettferdiggjørelsen ved tro på Kristus alene og den evangeliske kirkeforståelse som legger vekt på det alminnelige prestedømme og nådegavehusholdningen. Styret: Lektor/cand. theol. Olav Hermod Kydland (formann), baker Erik Nordbø (nestformann), avd.leder Olav Stokka, rektor Finn-Widar Knutzen (sekretær) og eiendoms megler Edvard Jekteberg. Varamenn: Adjunkt Gunnar Holth, tømrer Magne Sunde og tømrer Jostein Vedøy. Rådet: Pensjonert lastebilsjåfør Tor Landro, misjonær Jan Ove Heggdal, bonde/cand. theol. Arvid Joramo, tidligere maskin- og industrimaler Svein Brattgjerd, næringsdrivende Eivind Nilsen, vaktmester Dafinn Natland. Faste medarbeidere i Bibelsk Tro: Forkynner Kjell Dahlene, adjunkt Gunnar Holth, tidl. kretssekretær Erik Høiby, rektor Finn-Widar Knutzen, rektor Reidulf Tværåli, juridisk rådgiver Jan Endre Aasmundtveit, ekspeditør Immanuel Fuglsang (Danmark), pastor Henric Staxäng (Sverige), tømrer Eivind Ydstebø. BØNNEVAKT FOR NORGE Ønsker dere bønnesedler tilsendt, skriv til: Bønnevakt for Norge, Postboks 264, 4367 Nærbø

3 3/2013 Innhold Surrogati i Bibelens lys Leder. Av Eivind Gjerde... 4 Synd og nåde Andakt. Av Ragnar Opstad... 5 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangeliskluthersk grunn Redaksjon: Eivind Gjerde Olav Hermod Kydland Redaksjons- og ekspedisjonsadresse: Postboks 264, 4367 Nærbø Internett: Abonnement og gaver: Persokkrossen Hafrsfjord Postgiro: Bankgiro: Dansk postgiro: Svensk postgiro: Kasserer: Edvard Jekteberg Tlf: Utkommer 6 ganger i året. Årsabonnement: Norge og Norden kr. 180,- Til andre land kr. 210,- Skoleungdom kr. 160,- Bibelsk Tros kassettjeneste Tlf: Redaksjonen er ansvarlig for alt som kommer fram i lederspalten. Konkrete synspunkter forøvrig står de respektive forfattere ansvarlig for. Red. deler nødvendigvis ikke alle disse, men er ansvarlig for at ikke noe bryter med stiftelsens formål og grunnlag. Unntak fra dette kan være ytringer i klipp- og leserbrevspalten. Ettertrykk kan skje ved kildeangivelse. Layout: Rune Hegle Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Tlf: Det andre kors Bladklipp. Av Hans Erik Nissen... 6 Arve-plagen Dikt. Av Axel Remme... 7 Pinsefestens dag Trossannhet. Av Kristoffer Fjelde Hans store oppdagelse Bokklipp. Av Ukjent forfatter Vårt liv og vårt dødsleie Bokklipp fra Gullgruben Liv for liv Bibelforum. Av Odd Eivind Stensland TV i hjemmet? Aktuelt emne. Av Henric Staxäng Ditt lys kommer Bokklipp. Av Martin Luther Ny CD: Jesus er veien til himmelen CD-melding. Av Gunnar Holth Samlivsutvalgets ubibelske tanker Kommentar. Av Olav Hermod Kydland Israel er Guds folk fremdeles Israel. Av Per Haakonsen Så hjelp oss du, vår Herre Krist, ditt blod for oss har runne! Din beiske død har sant og visst oss himmelriket vunne. Me takkar deg til evig tid, Gud Fader, alle saman, for du er oss så mild og blid, i Jesus Kristus! Amen. (Tysk Bernt Støylen Nr 861 i Sangboken.) Neste nummer av Bibelsk Tro kommer i sommer. 3

4 Leder 3/2013 Surrogati i Bibelens lys Av Eivind Gjerde Gud har i sitt Ord i Bibelen og i sin guddommelige visdom tenkt store tanker om sin ypperste skapning, som er mennesket. Gud skapte i begynnelse mennesket til mann og kvinne. Den første mannen var skapt av jordens mold eller støv. Landjorden på hebraisk kalles adamah. Derfor fikk mannen navnet Adam, siden han var formet av jorden. Samtidig blåste Gud sin livsånde inn i Adam, og han ble til en levende sjel (1 M 2,7). Mennesket har derfor en dobbelt opprinnelse. Mennesket er jordisk, og det er himmelsk. Den første kvinnen ble skapt av mannen, for å være hans likeverdige og hans medhjelp. Kvinnen fikk navnet Eva. Eva betyr liv, siden hun skulle bli mor til alt som lever (1 M 3,20). Adam og Eva ble naturlig ledet inn i ekteskapet. Den treenige Gud var deres vigselsmann. Ekteskapet er en skaperordning villet av Gud fra begynnelsen av. Han har innstiftet det og satt det til vern om menneskeverdet, kjærligheten, troskapen, barna og familien. Ekteskapet ble innstiftet i Edens hage før syndefallet, og er ingen nødordning som følge av syndefallet. I et kjærlig og trofast forhold mellom mann og kvinne, ville og vil Gud at nye mennesker, skapet i Hans bilde, skulle se dagens lys. Gud har gitt mann og kvinne livskraft til å starte nye menneskeliv. Disse menneskene skal leve i all evighet, og Gud vil at barna skal ha en god og trygg ramme rundt seg. Den rette og beste rammen er en far og en mor som lever sammen i et offentlig og forpliktende fellesskap - ekteskapet! Denne ordningen viser Guds store og kjærlige omsorg for barn, kvinne og mann. Det tragiske er at denne ordningen er under sterkt angrep. De store taperne er de svakeste, og det er barna. Og vi kan gjerne legge til fattige og ressurssvake kvinner. Et barnemarked er under utvikling. Barn er blitt omgjort til en slags vare. Barn kan vokse opp i dag uten å kjenne sitt biologiske opphav. Det kan skje på flere måter. Kvinner i et lesbisk såkalt kjønnsnøytralt ekteskap har fått rett til kunstig befruktning. Den ene kvinnen kan bli gravid ved hjelp av en sæddonor og bære frem barnet. Den andre kvinnen har fått navnet medmor i vårt lovverk. Barnet har to mødre og ingen far! Far er blitt definert bort som omsorgsperson. Barnet har ikke rett til å få vite hvem som er dets biologiske far før vedkommende er 18 år. Hvilken forbrytelse mot barnet! Hvilken hån mot Gud som skaper og omsorgsfull Far for sin skapning! Som om ikke dette er ille nok, kan to menn som lever i et kjønnsnøytralt ekteskap skaffe seg barn ved å leie en kvinne til å bære fram et barn for dem. Det er dette som kalles for surrogati. Store Norske Leksikon definerer surro gatmor på denne måten: Surrogatmor, hunn som har fått implantert et befruktet egg fra en annen hunn i sin livmor og bærer fosteret frem til fødsel. (http://snl.no/surrogatmor) Vi merker oss av denne definisjonen at kvinnen bare stiller sin livmor til disposisjon for det befruktede egget. Både egg og sæd kommer da fra andre (donorer). I Norge er ca 100 barn blitt båret fram på denne måten. Både eggdonasjon og surrogati er forbudt i Norge, men i land som USA og India er det tillatt. Det er sterke politiske og antikristelige krefter som arbeider for at surrogati skal bli akseptert i Norge. En gradvis snikinnføring er i gang. De barnløse norske parene som har benyttet seg av surrogati, har for det meste benyttet seg av kvinner fra USA og India. Det vakte nasjonal oppmerksomhet høsten 2011, da det ble kjent at tidligere politidirektør Øystein Mæland hadde fått to surrogatbarn fra USA (Dagen 23/3-13). 4

5 3/2013 Andakt Gjennom surrogati blir de biologiske båndene mellom barn og foreldre brutt så graverende som det lar seg gjøre. Barnet får ikke vokse opp med noen av sine biologiske foreldre. Vi kan bare ane den smerte, identitetsforvirring og mentale desperasjon disse barna kan få oppleve. De vil, når de vokser opp, begynne å spørre etter sitt opphav. Vi vet av den menneskelige erfaringen at vi trenger å kjenne våre foreldre for å ha en trygg identitet. Det vrimler av eksempler på mennesker som gjennom årtier har vært i desperat leting etter sin far eller mor. Når far eller mor endelig er funnet, stilles den indre lengsel og smerte (Se NRK-programmet Tore på sporet). Det er dype emosjonelle, biologiske, mentale og identitetsskapende bånd mellom foreldre og barn. Disse båndene har Gud lagt ned. Han vil at vi skal kjenne den kvinne og den mann som Han betrodde oss å være våre foreldre. Surrogati er utnyttelse av fattige kvinners situasjon. De gjør av økonomiske årsaker den tjeneste å bære fram andres barn. Dette er å utnytte deres fysiske og mentale helse. Det er å frarøve dem en periode i deres liv, der de selv kunne bære fram egne barn. Som kristne er vi kalt til å protestere mot dette. Vi gjør det av kjærlighet til vår Gud og Frelser, og vi gjør det av omsorg og kjærlighet til mann, kvinne og barn. Alle mennesker som benytter seg av surrogati, vil ta skade av det. Ingen mennesker kan stå Guds skaperordning imot uten at det vil få fatale konsekvenser. Konsekvensene vil bli åpenbare her i tiden. Dersom ingen omvendelse skjer, vil de som har latt seg bruke til surrogati og de som har brukt surrogati, få møte Guds dom overfor en slik adferd. Vi må kalle vårt folk tilbake til Gud og hans vilje for ekteskap, samliv og barn. o Synd og nåde Av Ragnar Opstad Eg vil gjera mi pakt med deg, og du skal kjenna at eg er Herren, så du skal koma i hug ferda di og skjemmast, og ikkje opna munnen din meir på grunn av skamma di, når eg tilgjev deg alt det du har gjort, seier Herren Herren. (Esek 16, 62-63) Ein lovnad i skamma Desse orda vart talt til Juda stamme, som hadde svike Herren og drive hor med avgudar. Det blir skildra i all si gru i Esekiel kapitel 16. Eg òg har mykje å skjemmast over i mitt kristenliv. Vonde, såre minner om synd og uforstand som kan klaga og plaga meg og ta frimodet frå meg. Juda fekk ein lovnad midt i si skam. (Esek 16). I vers stod altså dette: så du skal koma i hug ferda di og skjemmas, og ikkje opna munnen din meir på grunn av skamma di, når eg tilgjev deg alt de du har gjort. Alt! Retten til å gløyma I samanheng med lesnaden av Esekiel 16, leita eg etter ein song or songboka til husmøtet vi skulle ha om kvelden. Då fall augo mine på den som står på nummer 262 i Sangboken : I syndsforlatelsens rike. I vers fire står det slik: Et evig liv jeg nå eier. Tenk Jesus taler for Gud min sak! Jeg glemmer alt det som ligger bak I kraft av korsdødens seier. Min frelse bygges på Golgatas verk, Og troen, om den er svak eller sterk, Og følelser er forsvunnet, På Jesus troen er grunnet. Det som her gjorde meg så godt, var denne 5

6 Bladklipp 3/2013 strofa: Jeg glemmer alt det som ligger bak I kraft av korsdødens seier... No hadde det nettopp blitt til så stor trøyst at Herren hadde tilgjeve meg alt det eg hadde gjort. Så seier han altså her gjennom sitt songvitne, at Jesus har også vunne meg retten til å gløyma alt det som ligger bak I kraft av korsdødens seier! Paulus vitnar det same: Men eitt gjer eg, eg gløymer det som ligger attanfor og strekkjer meg etter det som er framanfor, og jagar mot målet, til den sigersprisen som Gud har kalla oss til der ovanfrå i Kristus Jesus. (Fil 3,14) Dersom dette galdt meg åleine, så kunne eg berre hatt det for meg sjølv, men det er til alle som har bruk for det! Du som freden meg forkynner, Du en Frelser, jeg en synder, Du med Amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen - Å, hvor vi dog passer sammen, Du Guds salvede, Guds Sønn! o Det andre kors Av Hans Erik Nissen Hvorfor nevnes det andre kors som grunn til frafall? Det opptar en sentral plass i Jesu forkynnelse: Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, er meg ikke verd. Et nei til ditt eget kors betyr at du lar det ligge, og det innebærer at du går ut av disippelforholdet. Et frafall er altså ikke alene et spørsmål om å ikke lenger ville være disippel. Det kan også ha sin grunn i at det ikke sies ja til det andre kors. Det andre kors Jesu kors? Gjennom tidene har mange grunnet på hva Jesus mener med det andre kors. Noen har ment at det kors vi skal ta opp, i virkeligheten er Jesu kors. Hvis det var Jesu mening, hadde han sikkert sagt at vi skal ta hans kors opp, men det sier han ikke. Guds ord sier at Jesus selv bar sitt kors. Det gjorde han selv om Simon fra Kyrene måtte trå til. Forsoningen ved blodet ble gjort ved Jesus alene. Vi skal ikke hjelpe til med frelsen. Den er fullbrakt. Jesu kors er også det eneste kors som Paulus er stolt av. Han var en av de store korsbærerne. Det er bare motvillig han taler om det. Hans ros, tillit og hvile ligger ikke i hans eget kors, men i korset på Golgata. Det er også ved det verden er korsfestet for ham og han for verden. Hva er korset? Korset er et torturredskap som fører til døden, men ikke for alle. En kan ta et menneske ned fra korset mens det ennå lever. Det er det spotterne viser til når de oppfordrer Jesus til å stige ned fra korset. Henger den korsfestede lenge nok, vil han ikke lenger være i stand til å løfte sin overkropp og få oksygen i lungene. Han vil da bli kvalt. Noen levde lenge på korset. Når Jesus kun levde seks timer, hang det sammen med den tortur de hadde utsatt ham for før han ble korsfestet. For noen tok piskingen så hardt på at de døde før de nådde fram til korset. Hvordan kan Jesus tale om at det i den enkelte kristnes liv er noe så forferdelig som et kors? Det er noe som døden skal gjøre ved sin gjerning i oss. Men det skjer ikke automatisk. Du må si ja til det som Gud lar døden virke i ditt liv. Er det tjenesten? Første gang Jesus nevner det andre kors er i forbindelse med tjenesten. Forts. s. 8 u 6

7 3/2013 Arve-plagen Av Axel Remme Bøyd over ugressets irrgrønne vekst for atter å rense vår aker. Den årlige velkjente sommertekst om fjerning av uønsket saker. Så flittig jeg luket og raket bort, og trodde min aker var renset. Men dagen deretter viste så fort, ugresset meg slett ikke enset. Det var som det yndet å vise makt: Du skal ikke tro du har vunnet. Det lille frøet og røttenes kraft, straks veien mot lyset har funnet. Slik er også arvesynden i stand til alltid å melde sin styrke. Den trives så vel hos kvinne som mann hvor enn de har status og yrke. Du kan bare prøve å få den bort, iherdig å luke og rense. Den blir som vaskede kullstykker, sort. Men hør: Vi kan reddes ved frelse! 7

8 Bladklipp 3/2013 Fra s. 6 u Mat 11 er Jesu utsendelsestale, og det er i slutten av dette kapittel Jesus taler om ditt kors. Tjenesten i Guds rike har vi fått av barmhjertighet, og den er en stor nåde og gave. Hva den bringer inn i vårt liv av velsignelse, både åndelig og timelig, tenker vi alt for lite på og takker alt for lite for. Men tjenesten har også en annen side. Det er en tjenestens pris. Dens pris er korset. Det er alt det i tjenesten som smerter og gjør vondt. Noen kristne slutter i oppgavene når det begynner å koste noe. De har ikke forstått Jesu tale om det andre kors. Skal du vokse som kristen, må døden gjøre sin gjerning i deg. Det er noe i deg som må briste hvis dine bånd til Jesus skal forsterkes. Da bruker Gud en side ved tjenesten. Det er ydmykende å være i Herrens tjeneste. Du utsettes for en ydmykende kritikk. Selvkritikken er den verste. Du kan godt selv innse mangler, feil og hjelpeløshet. Men ikke gi opp fordi du har møtt korset i tjenesten. Si ja til det. La din smerte binde deg til Jesu smerte. La ditt kors binde deg til hans kors. Da skal du erfare at det er i din maktesløshet og hjelpeløshet Herren virker og velsigner deg. Andre kors Vi forbinder ofte bare tjenesten i Guds rike med å gå inn i konkrete oppgaver. Det er feil. Også gjennom vårt jordiske kall i arbeid, hjem og familie tjener vi Herren så sant vi ivaretar oppgavene i tro. Også der møter Herren sine med kors. Et kors forandrer livet. Det er noe i oss som kommer inn i en dødsprosess gjennom korset. Du kan være tvunget til å bære et kors som du sier nei til. Da er du ikke lenger lærling hos Jesus. Det er ikke lett å si ja til korset. For mange er det heller ikke noe de har gjort en gang for alle. Fristelsen til å skille seg av med det melder seg innimellom. Guds ord advarer oss mot å ta livet i vår egen hånd. Det er bare en som skal løse deg fra ditt kors. Det er Herren. I noen tilfeller lar han oss bære et kors til en tid for deretter å gi oss et annet kors. Til andre tider lar han oss bære det samme kors hele livet. Det må vi la ham råde over. Uten kors kan du føle deg som en vellykket kristen, men døden gjør ikke sin gjerning i deg. Når det ikke skjer, glir du uten å merke det, bort fra Jesus. Han er ikke de vellykkedes frelser. Det er ikke de friske som har bruk for lege, men de syke. (Leder i Båndet nr. 3/1999) o Fortell meg mer om Jesus Av Harry Dixon Loes Vår frelser dyr og kjær steg ned fra himmelen, utgjød sitt dyre blod på Golgata. Han led og stred og vant en evig frelse, det var for deg og meg han livet gav. Kor: Fortell meg mer om Jesus og om himlen, si meg mer om Jesu kjærlighet. Han som snart skal komme for å hente sin brud til evig fred og herlighet. Han går i forbønn inn for Herrens trone, For den som elsker ham og til ham ber. Jeg hviler i min Frelsers trygge hender, mitt håp er satt til ham, hva enn som skjer. Jeg ser med lengsel frem til Jesu komme, alene han gir fred som vare vil. All skapning stunder til hans åpenbaring, kom kongers konge, alt deg hører til. 8 8

9 3/2013?? Bibelsamling på Audnastrand juli 2013 Motto: Han skal vokse, jeg skal avta (Joh 3,30) Talere: Gunnar Nilsson og Immanuel Fuglsang. Sang av Torvald Kjetilstad Torsdag 18. juli Kl Registrering Kl Kveldsmat Kl Åpningsmøte. Gunnar Nilsson taler. Torvald Kjetilstad synger Fredag 19. juli Kl Frokost Kl Bønn. Nilsson: En ny fødsel (Joh 3,1-15) Kl Sangmøte v/kjetilstad Kl Middag Kl Kaffe Kl Bibeltime. Nilsson: Se til at ikke noen fører dere vill! (Mark 13,5) Kl Kveldsmat Kl Møte. Fuglsang taler. Sang av Torvald Kjetilstad Lørdag 20. juli Kl Frokost Kl Bønn. Nilsson: Å kjenne Gud rett (Mat 25,13-30) Kl Fuglsang: Enhver må også ha de andres gagn for øye (Fil 2,4) Kl Middag Kl Tur Kl Kveldsmat Kl Møte. Nilsson taler. Sang av Torvald Kjetilstad Kl Frie vitnesbyrd. Forfriskninger Søndag 21. juli Kl Frokost Kl Nattverdmøte Kl Møte. Nilsson taler. Sang av Torvald Kjetilstad Kl Middag med avslutning Døgnpriser: Voksne kr 500, barn 7-14 år kr 300, 4-6 år kr 180. Familie maks kr Ta gjerne med laken, dynetrekk og putetrekk. Leie av trekk koster kr 75. Spørsmål/påmelding: Eivind Nilsen, Postboks 8192, 4676 Kristiansand, tlf / etter kl 17.00, eller til: Olav H. Kydland, tlf / , 9

10 Trossannhet / Bokklipp 3/2013 Pinsefestens dag Av Kristoffer Fjelde Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt som Ånden gav dem å tale. (Apg 2,1-4). Det vi her leser om er oppfyllelsen av Jesu ord når han taler om den annen talsmann som skulle komme etter at han var gått hjem til himmelen. Pinsehøytiden er den siste store begivenhet i Guds frelsesåpenbaring. Julehøytiden minner oss om at Frelseren er født! Påskehøytiden minner oss om forsoningen. Pinsehøytiden minner oss om at Ånden er kommet! Vi er vitner til Åndens veldige gjerning. Det hadde ikke vært et eneste frelst menneske i dag om ikke Den Hellige Ånd hadde vært i blant oss! Den Hellige Ånd samler, opplyser, helliggjør og oppholder. Ikke underlig at David roper: Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! Og vi troende i dag roper med David, men vi kjenner også trang til å takke på denne pinsefestens dag: Takk at du ikke er gått trett av meg. Ofte var det ulydighet, vi gikk feil, vi bedrøvet Ånden på så mange måter, ofte kjente vi Den Hellige Ånds tukt, men det ble også trøst da han vendte vårt blikk mot den uforskyldte nåde i Kristus! Kjære ufrelste venn! Er du klar over den fare du er i ved å stå Den Hellige Ånd imot? Tenk du står Gud imot! Du forakter alt hva Jesus har gjort for deg til frelse. Og det er forferdelig. Men hva ville du gjøre om Den Hellige Ånd skulle slutte å kalle på deg? Ja, da er det ingen ting å gjøre, da er et menneske evig fortapt! Derfor roper Guds ord: Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter... (Heb 3,7-8) Lukk ham inn, lukk ham inn! Det er Åndens røst som sier: Gå og lukk din Frelser inn! o Hans store oppdagelse Av ukjent forfatter James Simpson, kloroformens oppdager, forteller hvordan han gjorde sin største oppdagelse: Da jeg studerte ved Universitetet, forteller han, så jeg et syn som jeg aldri glemmer: En mann ble ført av sted til skafottet. Hva hadde han gjort? Han hadde bare én gang overtrådt loven, i det han hadde stjålet en pengepakke fra postvognen. Så streng var loven den gang. Men så var det også siste gangen dødsstraffen ble anvendt for en slik forbrytelse. Da så jeg et annet syn: Jeg sto som en synder på avgrunnenes rand, jeg fortjente ingenting annet enn å gå fortapt. For én synd? Nei, for mange, mange synder imot Guds hellige lov. Men da så jeg Jesus som min stedfortreder, såret for mine overtredelser, døende på korset for meg. Og jeg så hva det sto skrevet: Tro på den Herre Jesus, og du skal bli frelst! Og jeg handlet deretter og fikk legedom ved hans sår. Dette var min største oppdagelse. (Fra 300 kristelige fortellinger. Lunde forlag.) 10

11 3/2013 Bokklipp / Bibelforum Vårt liv og vårt dødsleie Fra Gullgruben Ved dødsleiet minnes vi ofte om vår fortid og våre synder, og de man syndet sammen med møter opp. De er usynlige for andre og bare synlig for den døende. De samler seg rundt deg de synder som en gang syntes å være så forlokkende og som hjertet så ofte gav etter for. De er nå forvandlet til grusomme anklagere og fiender som håner og spotter. Husker du, å, husker du? Det vil brenne i mange menneskehjerter! De vil ikke være noen utvei for dem som ikke i tide har søkt sin rette sjelebrudgom. Også for mange Guds barn kan dødsleiet bli tungt på grunn av mange mørke minner da man var lettsindig og gav etter for kjødet. Djevelen skal nok sørge for å være der med alle sine anklager. Måtte vi huske dette i tide og stå synden imot og leve et rett liv i vår Frelser. Vi må smelte sammen med ham slik at Satan ikke får så mye å pine sjelen med på dødsleiet. Der blir det nok likevel. Et Guds barn er frelst av nåde. Men det er også sikkert at det Guds barn som våget seg langt ut på syndens skråplan, vil få det tungt ved slutten av livet. Det blir verre enn for det Guds barn som i ydmykhet med frykt og beven har øvd seg i å bli sterk i Herren og hans veldes kraft. (Fra Gullgruben : Profeten Jeremia, Klagesangene og Profeten Esekiel, side ). o Liv for liv Av Odd Eivind Stensland Men dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv (2 M 21,23) Her møter vi et avsnitt om de borgelige lover i Israel, nærmere bestemt hvilken straff en skulle ha når noen ble drept. (2 M 21,12ff.). Etter Noa pakten og etter Mose loven var det dødsstraff for å ta liv. Og sannelig: Jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han mennesket (1M 9,5f). Legg merke til begrunnelsen; For i Guds bilde skapte han mennesket. Fordi menneskene er så dyrebare i Guds øyne, så sitter ikke Gud stille når menneskene blir krenket. Når det skal utmåles straff, er det gitt normer og regler i Guds hellige lov i hvordan straffen skal utmåles. Grunntanken i lovens straffeordning er gjengjeldelse. Det vonde en forbryter har gjort skal ramme han selv i form av straff. Det er ingen som har rett til å bruke dette ordet til personlig bruk. Vi har ikke lov å kreve gjengjeld, personlig. Om noen ikke er snill og grei mot meg så skal ikke jeg hevne meg på vedkommende. (Rom 12,19). Når det står i 2 M 21,24 øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot (jfr. Mat 5,38), står dette om de bestemmelser som en dommer skal følge når det er påvist at en mann er skyldig. Dette står i kontrast til hvordan en tenker seg straff i vårt land. Begrepet straff blir tradisjonelt definert som et onde som staten tilføyer en lovovertreder på 11

12 Bibelforum 3/2013 grunn av en lovovertredelse, i den hensikt at det skal føles som et onde. Med spørsmålet hva som er straffens formål, søker en svar på: Hvorfor straffer vi? Hvorfor vi straffer, har vært gitt to vesensforskjellige svar. Det ene har gått ut på at man straffer for å hindre fremtidige uønskede handlinger; straffens formål er prevensjon. Det andre svaret har vært at vi straffer for å gjengjelde den krenkelse som lovbruddet representerer; vi straffer for å gjengjelde. I moderne, vestlig strafferett er prevensjonsteoriene nærmest enerådende, og har vært det i flere hundre år. Departementet legger til grunn at straffens formål etter dette må være å styre atferd i fremtiden, og herigjennom å bidra til et samfunn og en sameksistens som en ut fra gjeldende verdiprioriteringer anser som ønskelig. Selve straffeinstitusjonen har således forebyggelse - prevensjon - som sitt formål. (Ot.prp. nr. 90, ). Syndefallets følger Ordet fra 2 M 21,23: Men dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv kan vi også se fra en annen side. Hvorfor Jesus måtte dø? Hvorfor er det hele tiden snakk om soning, blodet, korset, en stedfortreder, en yppersteprest? For Gud krever liv for liv. Hvorfor gjør han det? For å få liv må liv gis. Det har nemlig skjedd en ulykke. Det finnes mange slags ulykker som rammer menneskene her i denne syndens verden. Det er som det blir sagt: Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene for sorger er fritt Det er likevel en ulykke som er større enn alle andre ulykker, syndefallet. Da kom giften inn i menneskeslekten. Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. (1 M 2,16f.). Ulykken rammet ikke bare noen få mennesker, men den rammet hele menneskeslekten. Det var ikke bare at de ble såret, men døden kom til hvert eneste menneske. Her kan vi virkelig snakke om en ulykke som har store dimensjoner og fikk store konsekvenser. Arvesynden Selve ordet arvesynd står ikke i Bibelen, men det synes helt klart at om ikke ordet er nevnt, så er saken klar. Synd er noe som går i arv. I dag møter vi en tanke også innenfor bedehusvirksomheten som tenker at barna tilhører Gud fra fødselen av. Som et argument for dette bruker en bibelordet fra Luk 18,15-17: De bar også de små barna til ham for at han skulle røre ved dem. Men da disiplene så det, truet de dem. Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til! Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Noen mener at barna fra fødselen av er Guds barn, fordi det står: for Guds rike hører slike til! Det er ikke bibelordets mening. Teksten sier at Guds rike hører også barna til, på lik linje med de voksne. De har også rett til å komme til himmelen. Det er ingen automatikk i det. Det ville ha stått i sterk strid med andre ord som taler om arvesynden. Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle (Rom 5,12). én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, (Rom 5,18). Kunne det bare komme en ren av en uren! Ikke én! (Job 14,4. Jfr. Salme 51,7; Job 15,4; Joh.3,6; Ef.2,3). En forkynner hørte dette fra en som mente at barn ikke var syndere for Gud. Da spurte han om barna kan dø. Ja! selvfølgelig kan barn dø. Men det er bare syndere som kan dø. Dette viser at mennesket uansett alder bærer på arven fra Adams fall. I den augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) sies det hva arvesynden består i: Like ens lærer de at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis, etter Adams fall blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Her nevnes det tre ting som er konsekvensen av syndefallet. Menneskene er født uten frykt for Gud Det er ikke Gud en frykter mest av alt. Vi mennesker 12

13 3/2013 Bibelforum frykter for så mange ting. Noen er redde for å være alene, andre er mørkredd, noen er redd for å bli gammel. Andre frykter for fremtiden, atomkrig og døden. Da syndefallet kom inn i verden fikk det konsekvenser i forholdet til Gud. Guds ord sier: Gudsfrykt er det ikke for deres øyne. (Rom 3,18). Gud taler klart i sitt ord hvem vi skal frykte. Men til dere, mine venner, sier jeg: Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte. (Luk 12,4f.) Det er Gud du skal frykte. Det er han som har makt til å kaste i helvete. Dernest står det at menneskene er født uten tillit til Gud Det er ikke Herren en har tillit til. En vil klare seg selv i livet, en vil være et uavhengig menneske, der en ikke skal ha noen over seg. Det er ingen plass for Gud i alle hans planer. (Sal 10,4). En legger planer i livet, men en tar ikke Gud med på råd og lar ikke han bestemme. Til slutt står det at menneskene er født med begjær Her tenkes det ikke bare på det seksuelle begjær, men på begjær i videste forstand. Menneskene er født med lyster, lengsel og begjær, men det har vært Guds hensikt at dette begjæret skal begjære Gud, og det han ønsker. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. (Sal 42,2f.) Hva er det vi ser? jo! Menneskene begjærer og nyter helt andre ting enn at de spør etter Herren og ønsker å være hos Han. Dette vart vår ulykke. Jesus er vårt liv Det er Jesus som er livets kilde. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. (Joh 1,4). Når Gud skal gi meg liv, må han først ta livet. Hvor skal han ta livet fra? Det tar han fra Jesus. Så ligger det et liv ferdig for meg. Da Gud lot Jesus dø for oss på Golgata kors, åpnet han veien til himmelen. (Jfr. Joh.5,26). I påsken var det slik at de måtte han gi dem én fri. Da ropte de alle som én og sa: Bort med denne! Gi oss Barabbas fri! Dette var en som var satt i fengsel for en oppstand som hadde vært i byen, og for et mord. (Luk 23,17-19). Valget stod mellom Barabbas og Jesus. Hvorfor gikk Barabbas fri? Fordi Jesus tok hans plass. Han gjekk ikke fri fordi han følte seg fri. Han gikk fri fordi en annen tok hans plass. Du er en Barabbas som er kjøpt fri av Jesus. Det fortelles fra en militærleir i Sverige om en som vitnet for sine meddsoldater. En dag ble han kalt inn på kontoret til kapteinen og måtte forklare seg. Kapteinen likte ikke at han vitnet om Jesus hele tiden. Så spurte han soldaten om han var god å forkynne? Dette svarte soldaten ikke på, men kapteinen sa at han ville høre han vitne. Men han fikk beskjed om ikke holde på lenge. Du får tre minutter, og emnet skal være Jesus og Barabbas. Så sier soldaten: Kapteinen er Barabbas, soldaten er Barabbas, men Jesus er død for alle Barabbasser, Amen! Jesus døde i stedet for meg. Derfor er jeg fri! Det er liv i å se på det Golgata kors, ja, just nu er det liv og for deg. Å synder, så kom da til ham og bli frelst, se på ham som tok straffen på seg! Se, se, se og lev! Det er liv i å se på det Gol gata kors, ja, just nu er det liv og for deg (Sangboken nr. 144 v1). Yppersteprestens død Herren hadde pekt ut seks byer hvor de kunne søke tilflukt som var blitt drapsmenn av vanvare. Vi hører i 4 M kap 34 at Herren setter grenser for landet, og oppnevner tolv menn til å skifte ut Kanaàns land mellom Israels barn. (4 M 34,29) Så kommer vi til kap 35 der vi får vite at levittene skal ha førtiåtte byer, og seks av disse skal være fristeder for drapsmenn. De byene dere skal gi levittene, skal være seks tilfluktssteder, for at drapsmenn kan flykte dit. I tillegg til disse skal dere gi dem førtito byer. I alt skal dere gi levittene førtiåtte byer med beitemarkene som hører med. (4 M 35,6-7). I fristaden kunne de være trygge, ved at de kom unna blodhevneren. Det vi skal merke oss 13

14 Bibelforum 3/2013 i forbindelse med dette er hvor lenge de skulle være i fristaden? For drapsmannen skal bli i sin tilfluktsstad til ypperstepresten er død. Men etter yppersteprestens død kan han vende tilbake til den bygd hvor han har sin eiendom. Dette skal være en rettsordning for dere fra slekt til slekt, hvor dere så bor. (4 M 35,28f). Hvor lenge skulle de være i fristaden? Til ypperstepresten døde. Det var yppersteprestens død som førte dem ut i friheten og tilbake til sin eiendom. Jesus er vår yppersteprest som ga sitt liv for at vi skulle få evig liv. Ofre Isak I 1 M 22 taler Gud til Abraham og sier: Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. (v. 2) Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til orde og sa til sin far Abraham: Du far! Og han sa: Ja, gutten min! Han sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Abraham svarte: Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn! Så gikk de videre sammen, de to. (1 M 22,6-8). Dette viser at Isak visste at det var et lam som skulle ofres. Derfor spurte han hvor lammet var. Da de kom fram til stedet hvor ofringen skulle finne sted, var det nok en ulidelig smerte som utspant seg i Abrahams hjerte. Måtte han virkelig ofret sin sønn? Eller ville Gud gi ham et annet offer enn Isak? Vi ser av vår tekst at Abraham hele tiden hadde det håp til Gud at han ville spare hans eneste løftessønn, for han sier til sine tjenere da de skiltes ved foten av fjellet: Da sa Abraham til tjenesteguttene: Bli dere her med eslet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. (1 M 22,5). Han bruker ordet vi og dette forteller oss at han bar denne bønn og håp til Gud at han måtte spare Isak. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! og han svarte: Ja, her er jeg! Da sa han: Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Abraham så da opp, og se bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjerr. Abraham gikk da bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer istedenfor sin sønn. (1 M 22,10-13). Dette er et forbilde på Kristus som offerlam! Kristus tok ikke bare Isaks plass, men han sonet Isak og Abraham og all verdens synd! Isak fikk leve den dagen fordi et lam tok hans plass og måtte dø isteden. Domaren sjølv for dei dødsdømde døyde, Gud er forsona og Gud er oss god Forsoningsdagen Om den store forsoningsdagen står det skrevet slik i 3 M 16,7 10: Og han skal ta de to geitebukkene og stille dem fram for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Aron skal kaste lodd om de to geitebukkene, ett lodd for Herren og ett lodd for den (bukken) som skal sendes bort. Den bukken som ved loddkasting er tilfalt Herren, skal Aron føre fram og ofre til syndoffer. Men den bukken som loddet var falt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved den, og så skal den slippes løs for å sendes ut i ørkenen. Hva skjedde så med den andre bukken som skulle sendes bort? Når han så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre fram den levende bukken. Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. (3 M 16,20 22). Bukken gikk til grunnen der i ørkenen. Den bar syndene bort og døde, for at det skulle bli liv til de mange. 14

15 3/2013 Bibelforum Testamentet Det står i Heb 9,16f. For når det gjelder et testamente, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det, er død. For et testamente blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det, er i live. B. A. Lindeland har skrevet en artikkel som heter testamentet som jeg vil sitere fra: Det led mot slutten nå med min gamle venn. Han var omkring de åtti, og han bodde alene. Han hadde til det siste drevet en større forretning, og det var kjent at han ikke i liten utstrekning lånte ut penger. Han gikk for å være rik. Da jeg nå visste at han alle dager hadde levd et ensomt privatliv, spurte jeg ham en dag om det var noen som så innom til ham nå. Jo, sa han. Det har helst vært livlig med besøk nå i den aller siste tiden. Det er gildt, sa jeg, at våre venner ikke glemmer oss når vi blir gamle og syke. Han svarte: Det er mine debitorer som har vært her. Deres? Mine debitorer, sa han ganske rolig. Jeg turde vel ikke spørre hva De sa til disse Deres debitorer? Jeg sa de kunne gå hjem og være rolige, jeg hadde husket på dem da jeg skrev mitt testamente. Jeg var til stede da hans testamente ble åpnet. Jo, han hadde vært en rik mann, og han hadde praktisk talt skjenket sin hjemby alt sammen. Men det jeg spesielt festet min oppmerksomhet ved, var noen linjer i begynnelsen av testamentet. Der stod det: Jeg ettergir samtlige av mine personlige debitorer hva de skylder meg. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort i det han naglet det til korset. (Kol 2,14) Jesus etterlot seg et testamente. På Golgata skrev han det, og han skrev det med sitt blod. Dette blod kalles den nye pakts blod, og det er om dette blod det sies: Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Da han skrev dette testamente, da husket han på alle Guds skyldnere, også på deg og meg, og ut fra dette dyrebare dokument lyder det nå til oss: Din synd er sonet, din gjeld er betalt du er frelst og fri fra alle dine synder. Den dagen, da jeg hørte testamentet fra min gamle venn bli opplest, da så jeg mange bevegede menn, enkelte gråt. Hvorfor var de beveget? Hvorfor gråt de? Det var av glede, og de gikk til sitt hjem med hjertet fullt av takk. Nå hadde de fått vissheten. Nå hadde de fått svart på hvitt for sitt lønnlige håp. Venner, har dere hørt Jesu testamente opplest? Har dere hørt at i det var ingen glemt, heller ikke dere? Så la det være nok! Jesus døde, og derfor står hans testamente urokkelig fast. Gled dere! Bring ham takksigelse! o På ditt kors Av Edin Holme På ditt kors mitt håp jeg grunner, om ditt kors min arm jeg slår. Skjul min synd i dine vunder, leg meg, Krist, ved dine sår! Gjør meg ren og gjør meg god, gjør meg sterk ved korsets blod, la meg midt i sorg og våde Finne trøst ved korsets nåde! Herre, hva jeg enn skal friste, vern du hjertets skatt og del! La meg aldri korset miste, brenn dets merke i min sjel! Og i dødens tunge stund gi meg fred på korsets grunn, lys meg i de mørke daler med ditt kors til himlens saler! (Sangboken nr 281) 15

16 Aktuelt emne 3/2013 TV i hjemmet? Av Henric Staxäng Det var med takknemmelighet jeg leste reportasjen om den kristne familien som hadde valgt å kvitte seg med TV-en, fordi den skader troen. ( Verden i dag 20. feb. 2013). I stedet for å gjøre som mange andre, nemlig å bruke en del av forrige lørdag til å se og lytte på Melodifestivalens delfinale på TV, så nyttet denne familien lørdagen til andre ting. Det burde være selvfølgelig for alle kristne, ikke å bruke tid på Melodifestivalen. Ånden der er så ufattelig overfladisk og verdslig. For ikke å tale om all den sang og musikk, med lettkledte dansende artister i Melodifestivalen, som overhodet ikke hører hjemme i et kristent hjem. I vår forsamling i Umeå (Mariehemskirken) er det flere gamle kristne som ble grepet av vekkelsen i sin ungdom. De har fortalt om hvordan de i sin ungdom forlot dansen og dansebandmusikken, fordi det ikke var forenlig med deres forhold til Jesus. Nå har (i løpet av de siste årene) denne verdens fornøyelsesliv mer og mer kommet inn i våre kristne hjem gjennom for eksempel TV-en. Men hvordan kan man da som kristen tilbe Herren Jesus i ånd og sannhet når TV-en har sloknet om kvelden? Det gir grunn til ettertanke det som pappa Magnus i familien sa: Jeg opplever at det som vises på TV, i ni av ti tilfeller går på tvers av kristne vurderinger og avspeiler et liv som ikke er det livet som vi kristne vil leve. Ja, det som er severdig av det som tilbys på TV er meget begrenset. Det aller meste av film og underholdningsindustrien er gjort for ikkekristne og avspeiler deres måte å leve på. Det pleier å være krydret med erotikk, lovløshet og mye annet fra djevelens spiskammers, for ellers ville det ikke gå hjem. Jeg er overbevist om at fortsatt usunn TV-titting på sikt får konsekvenser for åndslivet. Det skader ikke bare troen, men det driver ut Den hellige Ånd fra hjertet. Apostelen Paulus sier: Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. (1 Joh 2, Les gjerne Salme 1,1-2 og 1 Joh 5,4). Hvorfor tar vi forkynnere så lite og sjelden opp disse tingene i forkynnelsen? Det har hendt noe i våre kristne hjem. Et eksempel på det er at den kristne sangen holder på å stilne av i våre hjem. Apostelen skriver: La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. (Kol 3,16) Mye taler for at Jesus virkelig kommer tilbake på himmelens skyer. I himmelen kommer alle Guds barn til å lovsynge Lammet som har frikjøpt oss fra våre synder med sitt blod. (Åp 1,5-6). Har vi lært oss den sangen? o 16

17 3/2013 Bokklipp Ditt lys kommer Av Martin Luther Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg (Jes 60,1-2). Uten tvil er Kristus det lyset som Jesaja taler om. Ved evangeliet lyser han i hele verden, og han opplyser alle som står opp og ber om å få det. Men hvem er nå disse sovende og døde personene? Uten tvil er det alle som er under loven, for de er alle døde på grunn av synden. Spesielt er de døde, de som ikke bryr seg om loven. Og de sovende er de gjerningshellige, slike som ikke føler hva som mangler dem. Begge disse gruppene bryr seg ikke mye om evangeliet. Derfor må Ånden vekke dem. Men den tredje gruppen, som føler at loven biter i samvittigheten, de har behov for nåden og sukker etter evangeliet. De gjør at lyset kommer og blir gitt dem. Hvorfor sier han ditt lys? Fordi det er Guds lys og Jerusalems lys og lyset til oss alle. Det er Guds, fordi det er han som gir det; det er vårt, fordi det opplyser oss og blir brukt av oss. Men først og fremst er det Jerusalems og det israelittiske folks eget, spesielle lys, for løftets skyld. For det var Abraham og hans ætt det ble lovd, slik Maria synger i sin lovsang: slik han hadde talt til våre fedre, til Abraham og hans ætt, til evig tid (Luk 1,55). Evangeliet heter også Herrens herlighet. Det er fordi Gud, hans gjerning og hele hans herlige vesen, blir forkynt, erkjent, lovprist og aktet høyt i hele verden. Evangeliet er en åpenbaring av dette lyset og denne herligheten, selv om både lyset og herligheten har vært fra evighet av. Det lovpriser ingenting høyere enn Guds gjerning, hans nåde og godhet over oss. For dersom vi vil oppnå saligheten, er det hans gjerning, nåde og godhet vi må ha; ja, ham selv. Evangeliet gjør to ting i oss: For det første forkaster det den naturlige fornuften, vårt eget lys, og slår fast at det er ingenting, det er bare mørke. Det forkaster all ære og herlighet når det gjelder våre gjerninger og vår frie vilje. Vi har over hodet ingen ære av dem. For Gud har vi bare skam og vanære. Den guddommelige herlighet ville jo vært gått opp over oss til ingen nytte dersom det var noe i oss som var verdt ære og berømmelse. Samtidig er det ingen som blir salig uten at Guds herlighet er i ham. Først da kan han trøste seg til Gud og rose seg av den guddommelige godhet. I de tingene som har med mennesker å gjøre, behøves ikke noe annet lys enn det fornuften gir. I Skriften lærer Gud oss derfor ikke om hvordan man bygger hus, lager klær, gifter seg, fører krig osv., for til dette er det naturlige lyset tilstrekkelig. Men i de guddommelige tingene, som har med Gud å gjøre og tjener til vår salighet, der er den naturlige fornuft helt stokkblind. Derfor lærer det guddommelige lyset oss også å stole og tro på Gud, overlate alt til ham og la han gjøre med oss hva han vil. Det lærer oss å gjøre og lide det han sender til oss, uansett hva det er, og til å tjene vår neste så lenge vi lever. For en slik tro er alle gjerninger likeverdige, det er ingen forskjell på dem. Da kan vi tjene Gud med alle våre ytre gjerninger også. o (Fra Luthers husandaktsbok.) 17

18 CD-melding 3/2013 Ny CD: Jesus er veien til himmelen Av Gunnar Holth I Bibelsk Tro 5/05 skrev jeg noen ord om CD nummer to med Unge Røster, Namsos. I takknemlighet avsluttet jeg meldingen den gangen slik: La den oppvoksende slekt få del i disse skattene! Det var derfor med forventning jeg satte i gang CD nummer tre fra dette barnekoret. Jeg ble sittende og undrende å lytte til tekst og tone som gledet og oppbygget! Her er ett av få unntak. For regelen i vår tid - særlig når det gjelder barn og unge - er tynne tekster og en musikk som heller virker nedbrytende enn oppbyggende. (Jeg har nevnt det i tidligere meldinger og skal ikke komme nærmere inn på det her, hvordan jeg sørger over utviklingen inne kristen sang og musikk.) Det er Basunen forlag som har gitt ut også denne CD-en. Et lite forlag, men med et stort mål: Vi produserer all musikken selv, og legger vekt på at utgivelsene skal ha et klart, bibelsk budskap, og at musikken skal være oppbyggelig. Vi ønsker at utgivelsene våre kan få gi deg en stille stund med Jesus. Og videre kan jeg lese dette fra forlaget: De to første CD-ene med Unge Røster ble veldig godt mottatt og mange etterlyser mer god musikk for barn. Dette er grunnene til at vi nå har gitt ut barne-cd nummer tre. Det har alltid vært viktig for Unge Røster å synge sanger som har et klart bibelsk innhold, slik at både de som hører på, og medlemmene selv, kan bli ledet til Jesus og forbli hos ham. Derfor vil du også høre sanger som ikke er typiske barnesanger. Klare ord! Jeg hører hyrderøsten i denne omtalen:...bli ledet til Jesus og forbli hos ham. Barna og de unge må få det beste, for så å bringe det videre. Og de har virkelig noe å synge om! Med denne CD-en følger et innholdsrikt hefte med sangtekster og bilder med navn på alle som er med i koret. Her finner jeg også navn på alle som har spesialoppdrag. Navnene er trykket ved siden av aktuelle sanger og vers. Det hele virker så grundig og vel gjennomtenkt og vitner om et målrettet og fantastisk arbeid! Jeg lytter til de 22 sangene og kunne gjerne trukket fram mange fine detaljer. Jeg velger noen stikkord: NY! Jesus er veien til himmelen 3. utgivelse med Unge Røster fra Namsos. Kan bestilles via våre nettsider: Kan også bestilles ved å skrive til: Bibelsk Tros kassettjeneste Postboks 116, 4311 Hommersåk Kr 200,- 18

19 3/2013 Kommentar Jeg gleder meg over korsangen. Som det synges! Med overskudd og begeistring! Her står solistene i kø! I en av sangene er det fire solister. Og det varieres ellers med både duett, trio og kvartett, også a cappella! Sangvalget må nevnes. Her er tekster med solid bibelsk innhold. God evangelisk sang! Tekstene spenner fra kjente og ukjente barnesanger til Ikke alle dager er like, Han tek ikkje glansen av livet og Eg veit i himmerik ei borg. Instrumentbruken (ikke misbruk). For en variasjon! Her går tekster/melodier og de forskjellige instumener sammen på en svært god måte. Her er det på alle vis en vellykket helhet! Dette skyldes at de som akkompagnerer behersker teknikker som er krevende. Og ikke minst: En smidig evne til å følge sangerne. Arrangementene bør også nevnes. Her er virkelig mye fint! Og hensynet til barnas stemmepleie og barnestemmens omfang er ivaretatt på en god måte. Jeg lar meg også imponere av de ulike for- og mellomspill. Og hvilke overraskende melodier som kunstferdig er innvevd i Egil Haugens tone til Han tek ikkje glansen av livet! Gjestesanger Miriam Bø støtter godt med varm og god stemme. Ellers må jeg få rette en stor takk til Berte Hegge og Rune Hegle! Berte som tydelig og god dirigent og Rune med dyktig hånd på flere instrumenter og ellers en sentral aktør. Det er en glede å kunne gi min varme anbefaling til denne utgivelsen. Måtte sangene bli til velsignelse for mange, store og små. Og vi venter mer fra Unge Røster, Namsos, og fra Basunen forlag. Mer enn noen gang må vi øves i å lytte til de himmelske toner, slik at vi er lydhøre for det som snart skal komme: For basunen skal lyde. o Samlivsutvalgets ubibelske tanker Av Olav Hermod Kydland I den senere tid har det vært debatt om samlivsutvalgets konklusjoner i media. Et flertall på seks personer av ni i samlivsutvalget sier ja til at kirken bør utarbeide en vigselliturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap slik at prester kan vie likekjønnede par. Likedan går flertallet inn for at kirken skal vedta å utarbeide forbønnsliturgi slik at prester kan be for likekjønnede ektepar. I Aftenposten av skriver preses Helga Haugland Byfuglien, leder av samlivsutvalget, blant annet: Troen på Gud som skaper av alt liv, tilsier at kristen etikk er allmenn og må kunne etterprøves på hva som er godt for mennesker og for fellesskapet. Den må ta utgangspunkt både i Bibelens åpenbaring og menneskers livserfaring. Dette er ikke et kompromiss, men en konsekvens av troen på Gud som skaper. Skriftprinsippet Vi bør legge merke til at basis for utvalget er ikke det reformatoriske prinsipp: Skriften alene, men Bibelens åpenbaring og menneskers livserfaring. Følgelig kan vi si at utvalget ikke vil følge skriftprinsippet. Skriftprinsippet finner vi formulert i innledningen til Konkordieformelen: Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente, slik det står skrevet: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti, Sal 119,105. Og Paulus sier: Om en engel fra himmelen skulle komme og forkynne noe annet, så skal han være forbannet! Gal 1,8. Den norske kirkes (Dnk) basis er Den Hellige Skrift, Luthers lille Katekisme, Augustana og 19

20 Kommentar 3/2013 de tre oldkikelige symbol: Den apostoliske, nikenske og den athanasianske trosbekjennelse. De som blir vigslet til tjeneste i Dnk, må love å lære og å leve etter Skriften og bekjennelsen. Derfor vil vi understreke at Guds ord, både Det gamle og Det nye testamente, er Guds inspirerte og hellig ord. Den som møter Guds ord med et åpent hjerte og sinn, møter Den treenige Gud selv i ordet. Ordet er innåndet av Guds Hellige Ånd og ordet gir fra seg Den Hellige Ånd til dem som tar imot det. Enhver troende som vil være skrifttro, må følgelig la seg veilede av Skriften ved Den Hellige Ånd. Bibelens syn på homofilt samliv Vedrørende det aktuelle spørsmål om homofilt samliv, så betegner både Det gamle og Det nye testamente det som synd (3 M 18,22; 20,13; 1 Tim 1,10). Apostelen Paulus kaller det skammelig utukt (Rom 1,27) og sier at slike som gjør dette, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9-10). Skriften sier tydelig at ubotferdige syndere går fortapt og utelukkes fra Guds rike (Åp 21,8; 22,15). Selv om Bibelen sier nei til homofile forhold, så sier flertallet i samlivsutvalget ja til at homofile par kan vies i kirken. Derfor kan vi slå fast at dersom samlivsutvalget hadde hatt Skriften som normerende norm og bekjennelsesskriftene som avledet norm som basis, hadde saken vært udiskutabel. For Skriften betegner homofil praksis som synd og utelukker dem som lever i slike forhold fra Guds rike. Å ta sitt utgangspunkt både i Bibelens åpenbaring og menneskers livserfaring, er ikke noe kompromiss, hevder preses, men det er en konsekvens av troen på Gud som skaper. Jeg vil imidlertid påstå at det er et kompromiss og ikke noen konsekvens. Årsaken til hennes påstand er nok en overflatisk forståelse av syndefallets konsekvenser. Det kommer fram at samlivsutvalget har i drøftingen av likekjønnet samliv vurdert tekstene som omhandler homoseksuelle handlinger, særlig hos Paulus. Et samlet utvalg er enig om at han fordømmer slik adferd, og ser det som et uttrykk for opprør mot Guds skaperorden. Følgelig kan vi da fastslå at utvalget er enig om at Skriften fordømmer homofil praksis og at det er opprør mot Gud skaperorden. Gud har nemlig skapt menneske til mann og kvinne. Han velsignet dem og sa at de skulle være fruktbare og bli mange og fylle jorda. Preses sier videre i sitt innlegg: Men slik utvalget forstår tekstene som omhandler homoseksuelle handlinger, forholder Paulus seg knapt til homofil kjærlighet. Slik vurdert, tar han ikke stilling til det som kirken i dag forholder seg til, nemlig kjærlighet, der to mennesker av samme kjønn elsker hverandre og trofast vil stå ved hverandres side livet ut. Etter at et samlet utvalg har erkjent at Skriften taler imot homofil praksis, letes det etter en annen måte å forstå Bibelen på. Underforstått Paulus uttaler seg bare om homofil praksis, men ikke om homofil kjærlighet. Hvordan vet utvalget det? Dette er typisk for liberal- og bibelkritisk teologi. Vil i den forbindelsen vise til Bjørn Helge Sandveis artikkel Bibelen og homofilispørsmålet (2010) hvor han blant annet skriver: Paulus var utvilsomt kjent med at det både i den hellenistiske og romerske kulturkrets fantes mange eksempler på trofaste parforhold uten noen spesiell promiskuøs karakter, uten at dette endrer på hans prinsipielle syn. Det undrer meg også hvordan utvalget våger å diskutere med Paulus. Han er nemlig ikke en kirkefader fra oldtida, men en apostel som er kalt av Herren for å tale på vegne av Herren. Det er blitt sagt at en kirkefader kan en diskutere med, men en Herrens apostel bøyer en seg for. For det apostelen sier, det sier han på vegne av Herren Jesus Kristus. Når utvalgets flertall ikke vil bøye seg for en Herrens apostel, kommer de i konflikt med Herren Jesus Kristus selv. Hvem våger å gjøre det? Vranglæren Når utvalget også tar sitt utgangspunkt i menneskers livserfaring, da kommer tidsånden inn i bildet. Tidsånden preges av tanker, ønsker, begjær, forventninger og visjoner hos en fallen 20

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010

KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS MYSTERIUM Arild Ove Halås 2010 KORSETS OFFER JESU BLOD 1) OFRINGER I BIBELEN OG I JESU SAMTID Det er viktig for en bibelleser å ha en viss kjennskap til hvilken rolle ofring av dyr hadde både i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer