NR MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9"

Transkript

1 NR MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

2 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf tirsdag og torsdag kl Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo E-post:: Konto nr. St. Georgs Gilde i Norge: Konto nr. St. Georgsfondet: Landsgildemester Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby Tlf ,. Mob e-post: Viselandsgildemester og Internasjonal sekretær Karin R. Thompson, Kruttmølleveien 14, 1414 Trollåsen. Tlf e-post: Landsgildekasserer Thormod Myhre, Lilleteigen 6, 6300 Åndalsnes. Tlf E-post: Styremedlemmer Vibeke S. Gordner, Sivveien Sandefjord Tlf e-post: Inger E. Merli, Ormerudveien. 8 B 1410 Kolbotn. Tlf e-post: Egil Hultin, Hyllelia 24 A Kristiansand Tlf E-post: Speiderforbundenes representanter KFUK-KFUM: Grethe Baustad, Ospelia Hagan. Tlf e-post: NSF: Christen A. Larsen, Galtenesveien Frekhaug. Tlf E-post: Gildesekretær Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo Frimerkebanken Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , e-post: Redaktør dette nummer Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen Tlf E-post: til St. Georg: Alle endringer av adresser sendes til gildekontoret. Manus stopp: Nr 4-7. oktober Layout: Trykk: Rødsten Trykkeri A/S 1450 Nesoddtangen FRIVILLIGHET Vel møtt igjen etter sommerferien. Vi begynner nå på et nytt semester med gildearbeide. I løpet av sommeren ble det på Landsgildetinget valgt nytt styre og vi ønsker de nye representantene i styret, Inger Elisabeth Merli og Vibeke Salicath Gordner, hjertelig velkommen. Vi håper at de vil finne seg vel til rette. Som tema for denne lederen har jeg valgt frivillighet. De nye styremedlemmene, i tillegg til de som ble gjenvalgt, gjør dette arbeidet frivillig fordi de brenner for St. Georgs Gildene og de ser at innsatsen de gjør bærer frukter. I sommer hadde vi i uken fra 4. til 11. juli Norges heftigste eksperiment: Speiderlandsleiren UTO- PIA som var lagt til Åndalsnes. Hele landsleiren var en kjempe innsats av frivillighet for at speiderne skulle få en opplevelse. Speiderledere, leirstab og gildemedlemmer var med og gjorde en innsats. Videre deltok speidere, rovere og gildemedlemmer i arbeidsleir før og etter selve leiren for å bygge opp og gjøre i stand. Dette for at speiderne skulle få de minnene som er så gode å ta med seg videre. St. Georgs Gildene var tilstede, som på tidligere leirer, og utførte en kjempeinnsats for at landsleiren skulle bli den suksessen den ble. Harald B. Pettersen og en stab frivillige gildemedlemmer drev lederkroen. Kroen var åpen fra tidlig morgen til sent på kvelden for at speiderlederne skulle ha et pustehull hvor de kunne fylle batteriene, både mentalt og på mobiltelefonene. Frimerkebanken ved Per Johannessen fra Bergen var til stede, tross sykdom, og kunne fortelle om rekordomsetninger hver eneste dag. Til slutt var de utsolgt for frimerker og måtte stenge. Medlemmer i1. Rauma og 4. Ålesund St. Georgs Gilde drev Hoteltet for Norges Speiderforbund. Hoteltet ble på denne leiren en stor suksess og ga et positivt overskudd for NSF. Andre gildemedlemmer var med sine lokale speidergrupper og hjalp til der. Alt dette ble gjort frivillig, og den totale innsatsen St. Georgsgildene utførte ble lagt merke til, og det var stor takknemmelighet for det arbeidet som ble lagt ned. Dette med frivillighet kan vi også utøve lokalt for lokale speidergrupper. Det er veldig viktig at St. Georgs Gildene har god kontakt med speiderledere i sitt nærmiljø for å finne ut hva vi kan hjelpe med på det lokale plan. For det første er dette en utfordring for gildemedlemmene, og for det andre vil det være med å avhjelpe et behov for speiderlederne lokalt. Det vil også være hjelp til selvhjelp, da vi må huske på at det er blant dagens speidere og speiderledere vi i hovedsak skal rekruttere våre fremtidige medlemmer. Har de lokale speiderne ikke hørt om St. Georgs Gildene kan vi ikke vente at de skal slutte seg til oss. Ser de derimot at vi er med og yter en frivillig innsats har vi mye større sjanser til å få nye medlemmer. Derfor ønsker jeg dere alle en riktig god arbeidshøst med mye frivillighet over for deres lokale speidergrupper og andre. Jeg vil også takke de gildemedlemmene som allerede står på og hjelper til frivillig. Thormod 2 ST. GEORG NR

3 Landsgildeting ble avhold juni på Molde folkehøgskole. Et trivelig sted med god utsikt over fjorden og fjellene rundt. Totalt var 215 personer til stede, fordelt slik: 51 gilder, 7 medlemmer av Landsgildeledelsen (med KFUK-M speiderrepresentant), 5 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget, 8 distrikter, 82 observatører, og 70 gode hjelpere fra de arrangerende gilder i Molde. Ved Landsgildetingets start var det 63 stemmeberettigede, fordelt slik: 5 fra Landsgildeledelsen, 4 fra distriktene, 51 gilder og 3 innvalgte medlemmer av LGT. Av inviterte gjester møtte: Landsgildemester i Sverige: Gunilla Engvall, fra Norges speiderforbund, kretsleder for Romsdal og Nordmøre krets, Hjalmar Hals og fra Norges KFUK-KFUMspeidere, kretsleder Jan Thomassen. Kretslederne møtte, da det var styremøter i begge speiderforbundene. Landsgildeledelsen hadde også denne gang gått inn for å arrangere Landsgildetinget fra fredag til søndag, med tidlig åpning av tinget lørdag morgen. Fra fredag 5. juni kl åpnet 1. Molde, 2. Molde og 3. Molde dørene på folkehøgskolen og ønsket sine gildevenner velkommen. Alle fikk eget sekkenett til tingpapirene, med Molde by logo på, og det kom vel med. Om kvelden var det trivelig «Bli kjent kveld» i festsalen. Ansvarlig for hovedkomiteen Ingar Aas ønsket velkommen til byen og tingstedet. Det var levende musikk ved Martin Vestre, og han kåserte fornøyd om jazz. Kalle Røsok fortalte fra sin egen bok om en dramatisk fisketur MOLDE JUNI 2009 på Moldefjorden. Det var også diktet en ny sang til Landsgildetinget 2009 av Elin Asker, 1. Molde. Underveis fikk alle gjester hver sin rose. Lørdag morgen var det høytidelig åpning av Landsgildetinget av Landsgildemester Olav Balle. Deretter var det hilsninger fra varaordfører Toril Hovdenak fra Molde kommune takket for at vi valgte byen som Tingsted, og hilste fra Molde by. Landsgildemesteren takket for at hun kom, og overrakte henne en samlet og heftet utgave av natursidene som har stått i St. Georg. Leder i arrangementskomiteen, Ingar Aas, hilste fra de 3 gildene i Molde, og ønsket alle delegatene et godt ting. Hjalmar Hals, kretsleder i Romsdal og Nordmøre krets, representerte NSF. Han takket for invitasjonen og orienterte om speiderarbeidet i kretsen, som er økende. Han takket for godt samarbeid med St. Georgs Gildene, og for bra støtte til speiderarbeidet. Han avsluttet med å ønske et godt Ting. Olav takket og overlevert naturheftet til ham også. Jan Thomassen, kretsleder i Nordmøre og Romsdal, representerte KFUK- KFUM speiderne, han hilste tinget og leste opp et brev fra Landssjefen: Kjære speidervenner! Dere er nå samlet på Landsgildeting i vakre Molde, og selv om jeg ikke selv er tilstede og ser utover forsamlingen, kan jeg føle at her er utrolig mye speidererfaring og speiderminner! Norges KFUK- KFUM-speidere har inngått en samarbeidsavtale med gildene, dog er det i øyeblikket ikke så mange konkrete samarbeidssaker. Norges KFUK-KFUM-speidere hadde gleden av å ha besøk av gildene på vårt Landsting i april, og det ble ført mange gode samtaler. Norges KFUK-KFUMspeidere er en ung organisasjon som nå har nytt program, mange unge i styret, og et spennende arbeid foran oss med utformingen av strategiplanen fram mot Vi er også godt i gang med landsleirforberedelsene til GrønnAction på Lista i 2010! Vi føler for tiden at speiding er i medvind, og det er et godt samarbeidsklima i Speidernes Fellesorganisasjon. I Kristi Himmelfartshelgen var en stor delegasjon fra Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges Speiderforbund i Sverige på Nordisk speiderkonferanse. Internasjonalt samarbeid er en viktig side av speiderbevegelsen, og vi føler også at det nå er svært mange spennende fellesprosjekter i Norden, som også vi kan dra nytte av her hjemme. Her i landet ser vi nå også veldig fram mot det første, felles norgesmesterskapet i speiding i Bergen juni! Av sakslisten til Landsgildetinget kan jeg se stor og mangfoldig aktivitet hos Gildene, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg sender dere min varmeste speiderhilsen, og takker samtidig for all den innsats dere har gjort og fremdeles gjør for speidersaken i Norge, og ønsker dere med dette et godt valg og godt Landsgildeting. Hilsen Anne Sjømæling. ST GEORG NR

4 Jan Thomassen fikk også et naturhefte av Olav Balle. Landsgildemester i Sverige, Gunilla Engvall, hilste fra Sverige ved festmiddagen lørdag kveld. Hun fortalte at det var Svenske Flaggans dag (nasjonaldagen) i Sverige i dag. Hun la til at de i Sverige hadde valgt 17. mai som sin andre Landsgilleting dag. Gunilla takket for at Viselandsgildemester Karin R. Thompson og Arve Urlin, var til stede på deres ting og fortalte om Gnisten. Hun opplyste også at landsgildeledelsen i Sverige ikke har anledning til å stemme. Forøvrig ønsket hun seg mer utveksling blant gildene i Sverige og Norge. Orienteringssaker m.m. er en viktig del av tinget. Doris E. Bjerke, styreformann i Norsk Speidermuseum holdt et engasjerende innlegg om museet og oppfordret alle gilder til å støtte saken og melde seg inn i Museets venner. Museet hadde en liten stand, hvor man også kunne få kjøpt skriv om historisk materiell. Vår frimerkebanksjef, Per Johannessen holdt et kort og greit innlegg. Han reklamerte for de konvoluttene som er laget spesielt for dette Landsgildetinget. Frimerkebanken hadde også en stand, og banksjefen solgte flittig. Sylvia Bredholt var «stand in» for Roar Moe, og orienterte om vårt leirsted Kvernmoen. Hun oppfordret gildene til å bruke Kvernmoen mye mer, viste 4 ST. GEORG NR bilder og fortalte at stedet også kan leies privat. Egen link til Kvernmoen finner de som har internett på: Informasjonskomiteen orienterte Anne Kristin Fegth om. Hun har vært formann i komiteen lenge, og sammen med Jan K. Svendsen, arbeider de trutt for å fornye våre PR artikler, rette opp Håndboken og mye mer. Anne Kristin viste en ny DVD for PR med lyd, laget av vår redaktør Arve Urlin. Gildemesterne og Distriktsgildemestrene fikk med et eksemplar hver, og de resterende gilder og distrikter vil få en tilsendt. Hun hadde også med seg mellom store fyrstikkesker med PR om gildebevegelsen som kunne kjøpes/selges for kr. 10. Det arbeides også med et nytt programhefte, «Gnisten gjennom et år», en ny brosjyre beregnet på unge mennesker og ny utgave av Håndboken. Neste Landsgildeting ble presentert av Finn Saugstad, på vegne av 1. Moss, 2. Moss, 1. Våler og Varna St. Georgs Gilder. De inviterte til landsgildeting på Jeløya ved Moss. Datoen vil komme i Rundskriv 2. Vi kan glede oss til å komme til Jeløya igjen, sist var i Gildetreff, Hotelt og leirkro på NSFs landsleir Utopia i Åndalsnes, orienterte Thormod Myhre om. St. Georgs Gildene hadde ansvar for det hele. Her markerte vi oss godt, og NSF var godt fornøyd med innsatsen. Grethe orienterte om Fredslyset fra Betlehem, om regler for å frakte flammen i bil, og at speiderforbundene gledelig vis nå er aktivt med. Det er blitt tradisjon at Fredslyset kan hentes fra egen Fredslysmesse både i Nordberg kirke i Oslo og Hamar domen. Lyset sendes ut til flere og flere. Det er takket være gode hjelpere i St. Georgs Gildene og kapteinene om bord på Hurtigrutene som går nordover og sørover samtidig fra Molde. Planleggingen for årets Fredslys bør starte nå. Prosjekt Burundi og Lord Baden- Powells gravsted er et tilbud som gildene kan hjelpe til å samle inn penger til. Bjørg Walstad orienterte om Burundi, et prosjekt som ISGF arrangerer. Det gjelder hjelp til skolegang for flyktningbarn. Eget skriv ble delt ut til alle, og sendes ut til de gildene som ikke var tilstede. Prosjektet er i full gang i landsbyen Cendajuru i Burundi. Hun fortalte om hvordan alle gildene kan være med på å skaffe flere pappesker med skolemateriell til skoleelever. En eske vil koste 20. Det understrekes at alt utstyret skal kjøpes inn og pakkes i esker i Burundi. Dette er hjelp til selvhjelp. Derfor er det bare penger som skal sendes til gildekontoret, og kontonummer står på side 2 i St. Georg. Harald Pettersen viste bilder og orienterte om Nyeri i Kenya, det er fortsettelse av oppgraderingen av Huset ved BPs grav. (se St. Georg nr. 2/07, om mulig). Svært mange besøker graven, og det er viktig at stedet holdes pent. Huset skal inneholde museum, møterom, kafé og butikk, og mangler fremdeles innretning. Butikken skal blant annet selge en del ting som speiderne har laget, og pengene skal gå tilbake til fattige og gatebarn, så de også kan bli speidere. Harald ønsket et engasjement fra gilde-

5 ne for å skaffe flere penger til dette arbeidet. Interesserte kan sende penger til bankkontoen på side 2 i St. Georg. Karin Thompson, viselandsgildemester, sa at begge prosjektene kan brukes til aktiviteter i gildene. Det ble holdt en innsamling under Tinget, og det kom inn kr. 1550,- til hvert av prosjektene. Så var «ordet fritt»: Aage Sjøblom oppfordret til å benytte oss av grasrotandelen i Norsk Tipping. Thormod Myhre, opplyste at det er bare det enkelte gilde som kan nyte godt av Grasrotandelen, ikke den landsomfattende bevegelsen. Bjørg Walstad savnet en orientering om Norske Grossarleres virksomhet i beretningen. Olav Balle, Landsgildemester, gav svar om at Norske Grossarlere ikke arrangeres av Landsgildeledelsen, og kan derfor ikke stå beskrevet i Landsgildeledelsens beretning. Valg er alltid en viktig sak på et Landsgildeting. Nå var jo valget gitt på forhånd, to personer ville gå ut av styret og det var to kandidater som kunne velges. Det viktige er at kandidatene er gode, og det mener vi de er. Vi sier hjertelig velkommen til Inger Merli og Vibeke Gordner. Den nye landsgildeledelsen fikk følgende sammensetning: Landsgildemester: Olav Balle, direkte medlem. Viselandsgildemester: Karin R. Thompson, Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Landsgildekasserer: Thormod Myhre, 1. Rauma. Styremedlem: Egil Hultin, 1. Kristiansand; Inger Elisabeth Merli, 5. Kolbotn og Vibeke Salicath Gordner, 1. Sandefjord. Forslag til endring av vedtektene var det denne gangen også, og disse ble vedtatt. Vedtektsendring foreslått av 2. Høvik St. Georgs Gilde: 7 pkt. 9 om Landsgildetinget, fikk følgende forandring i teksten: Landsgildeting innkalles med en måneds varsel. Vedtektsendring foreslått av Landsgildeledelsen: 7 pkt. 13 om Landsgildetinget fikk følgende tekst: Forslag fra andre enn Landsgildeledelsen må for å kunne bli behandlet, være kommet inn til Landsgildeledelsen innen 15. februar i møteåret. Ingen andre forslag ble vedtatt under Landsgildetinget. Langtidsplanen vår ble også tatt opp. Karin er i gang med en tilstandsrapport, «Vekst», som en oppfølging av langtidsplanen og et hjelpemiddel i arbeidet i neste tingperiode. Den skal oppdateres løpende, og gi landsgildeledelsen, distriktene og andre informasjon om tiltak som blir iverksatt og om resultater. Rapporten vil være tilgjengelig på nettsiden vår, slik at den også kan fungere som en idébank for alle som jobber med rekruttering. Et utkast til rapporten ble delt ut til gjennomsyn. Egil, styremedlem med ansvar for Langtidsplanen, holdt et optimistisk innlegg om at ting går fremover, selv om «ting tar tid». Han tok opp medlemstallene fra Ut fra medlemstallene pr. i dag, med to nye gilder, og mange nye medlemmer, kan vi se forholdsvis lyst på fremtide. Regnskap og budsjett gikk greit og raskt. Bjørn Haraldsen, landsgildekasserer frem til Tinget, la alt frem så forståelig at få spørsmål ble stilt, men heldigvis kom det en del fine innlegg og gode ideer om hvordan pengesekkene våre burde brukes. Lørdag er det alltid festmiddag. Nydelige bord var dekket da 215 feststemte gjester inntok spisesalen. Der lå det også en utskåret smørkniv i einer til deltagerne. Det var Trygve Moltebakk som hadde laget alle. Dag Brekke fra 2. Molde var kveldens toastmaster og ledet alle gjennom en minneverdig aften. Dagny Waagbø fra 3. Molde hadde skrevet og fremførte en flott prolog og Morten Lerø fra 3. Molde, kåserte fornøyelig. Igjen var det levende musikk til alle sangene ved Martin Vestre og koret «Maj 7» underholdt med sanger som gikk i trivelige jazztoner. Landsgildemester Olav Balle holdt tale. Senere takket han Toril S, Nicolaysen for hennes 4 år i ledelsen som styremedlem, medlem av arbeidsutvalget og for sin innsats som webdirektør. Websiden er blitt utmerket etter at Toril begynte. Hun fikk overrakt den tradisjonelle tinntallerkenen. Bjørn Haraldsen ble også takket for sine fire år som Landsgildekasserer, og fikk en ramme, innholdet vil komme etter, det vil være en tegning av ham med pengesekkene, laget av Svein Aarset fra 1. Kolbotn. Per Johannessen, Distrikts- gildemester i Bergen og omegn, takket for maten, om enn før desserten, da den var et stort kakebord på alle måter. Etter måltidet ventet busser og privatbiler på forsamlingen, kvelden skulle avsluttes med: Lysmesse (Midnattsgudstjeneste) i Molde domkirke. Biskop Ingeborg Midttømme forrettet. Hun hadde vært speider selv, det kunne vi merke før hun selv fortalte det fra prekestolen, og synge kan hun også. Domkantor Dirk Hausenschild satt ved ST GEORG NR

6 orgelet, som er et av de største i landet, og han kunne behandle det. Jazzgruppen No Name, fem unge mennesker fra år spilte både før og etter prekenen. To av melodiene var selvlaget. De spilte så taket «løftet» seg. Utrolig at de var så unge. Tusen takk til arrangørene for Gudstjenesten. Det ble en opplevelse som ingen vil glemme. Søndag formiddag var det felles utflukt med busser til fiskeværet Bud. Der det var guiding i Bud kirke med påfølgende «kirkekaffe» og kaker på kirkevollen. Deretter orientering ved bautaen som er reist til minne om Riksrådsmøte i Turen gikk videre til den spektakulære Atlanterhavsvegen, før bussene returnerte til folkehøgskolen. Det var flinke guider i alle bussene, slik at dette ble en stor opplevelse. Til og med været var strålende. Etter utflukten gikk alle til tingsalen for å avslutte Landsgildetinget. Der takket Landsgildemester Olav Balle for et godt ting. Han kalte frem den stedlige hovedkomité, som fikk stående applaus på veien, og meget varm takk for innsatsen. Deretter gikk ordet til lederen Ingar Aas, som takket alle sine medhjelpere. Dette var et team arbeid, og alle har gjort et kjempearbeid. Han takket også alle i salen for et godt oppmøte. Solveig Lawson, representant for arrangementskomiteen for Landsgildetinget 2011, fikk overrakt «banneret», som skal henge over portalen inn til tingstedet. Olav Balle takket møteledere og referenter, og overrakte blomster og et hefte til dem. Heftet var en samling av natursidene i St. Georg fra Han oppfordret også alle til å støtte de to prosjektene i Afrika som vi hadde fått høre om, og det var anledning til å gi ved utgangen. Summen ville bli delt likt mellom prosjektene. Han avsluttet med at styret vil se fremover, og følge opp arbeidsplanen, deretter ønsket han alle vel hjem. Anne Kristin Fegth, medlem av hovedkomiteen fikk ordet og takket for at så mange kom til Landsgildetinget i Molde. Komiteens bekymringer over at tinget falt omtrent samtidig med Nordisk-Baltisk Treff på Åland ble gjort til skamme. Til slutt avsluttet Landsgildemesteren Landsgildetinget på tradisjonell måte. De tre lys ble høytidelig slukket, «Gildevenner takk for nå» og speiderbønnen ble sunget. Det var et godt og vel gjennomført Landsgildeting. Gildene i Molde skal ha en stor takk, igjen har de gitt oss en god gildeopplevelse som vi vil minnes med glede. 6 ST. GEORG NR

7 St. Georgs Gildene på Norges speiderforbunds landsleir 2009 St. Georgs Gildene gjorde en bra innsats under landsleiren for Norges speiderforbund på Åndalsnes fra 4. til 11. juli i år. Vi hadde ansvaret for Hotelt og lederkroa St. Georg. Over 7000 speidere deltok på leiren, og denne varte jo i den varme og deilige perioden denne sommeren. Da var elva Rauma, med sitt kalde flomvann, god å ty til for mange av oss i de varme dagene. I Lederkroa var vi 12 medlemmer som gjorde vårt beste for at ledere skulle få kjøpt kaffe, te, vafler, svele, boller, is, brus og enda noe mer, fra klokka 0800 om morgenen til klokka 2400 om kvelden. Lange dager, men vi delte opp dagen i tre økter og fikk således en del fri til å være «speider» ute i leiren. Vi hadde kaffeavtalen til kr «Kjøp krus med merkene til St. Georgs Gildene på og drikk så mye kaffe du orker under hele leiruka.» Det gikk ikke så mange som vi trodde, så vi satte ned prisen etter hvert. Siste dagen gikk de for kr Vi var jo gamle speidere som gjennom mange år hadde følt speiderlivets gleder på sommerleire. For Liv, som begynte i St. Georgs Gildene i voksen alder, og som aldri hadde vært speider, var dette hennes første speiderleir. Og hun storkoste seg. Og et gjorde vi andre også. For undertegnede var dette min 15. landsleir og antakeligvis den siste, dersom ikke blodet bruser voldsomt om fire år igjen. Teltlivets gleder utfordret noen av oss. Andre hadde fått seg campinghytter. Lederkroa St. Georg hadde sitteplasser til 300 personer. Det var nesten fullt et par ganger da det var fødselsdagselskap og samtidig åpent for andre. Men vi «sto han av». Hele lederkro gjengen samlet. Krav om hygiene innfridde vi fint med sterk overvåking fra Regine. Det var en fin, positiv og blid gjeng som reklamerte for St. Georgs Gildene. Stor takk til John og Liv og Frank og Liven og Betten og Regine og Vibeke og Annesi og Trond og Randi og Per. Harald B.P. Krovert. FRIMERKEBANKEN Frimerkebanken var også tilstede på landsleiren og kunne rapportere om stort uttak. Til slutt var det «finanskrise» (= alt utsolgt). ST GEORG NR

8 Inngangen til Hotelt St. Georg På landsleiren UTOPIA på Åndalsnes drev St. Georgs Gildene Hotelt for andre gang. I perioden 4. til 11. juli kunne Norges Speiderforbund tilby Hotelt for sine gjester og besøkende. Hoteltet ble drevet av gildemedlemmer fra 1. Rauma og 4. Ålesund St. Georgs Gilder med forsterkning av Landsgildemester Olav Balle. Konseptet var noe forskjellig fra Fri- 05, i og med at speiderforbundet besluttet at det ikke skulle være tilbereding av mat på Hoteltet. Varmmaten ble denne gang levert fiks ferdig fra stabsmessa og ble av Hoteltets stab servert i lederkroa som lå tvers over veien fra Hoteltet. Dette ble en stor forenkling fra Fri-05. Matserveringen ble utført av medlemmer i 1. Rauma St. Georgs Gilde som hadde satt seg på vaktlister til frokost, lunsj og middag. Plasseringen i leiren var meget sentral med inngang fra torget. Dette medførte at de fleste av leirens deltakere og besøkende var nødt til å passere og se St. Georg Hotelt. På den annen side medførte dette noe støy for våre gjester. Bråket ble tatt med godt humør. Folk var tross alt på leir. Hoteltet hadde også denne gang nattevakt. En av representantene fra 4. Ålesund St. Georgs Gilde sov i «resepsjonen», og godt var det, for av og til kom gjestene sent, så det kunne bli langt over midnatt før han fikk trekke seg tilbake. NSF hadde denne gang vært flinkere 8 ST. GEORG NR til å annonsere for Hoteltet på forhånd. Dette medførte en god del forhåndsbooking. Kapasiteten ble ytterligere utnyttet ved at Hoteltet fikk telefonbookinger underveis i leiren og ved at folk kom inn og spurte om det var ledig plass. I løpet av leiren var over 84 % av rommene solgt og Hoteltet endte opp med totalt 222 overnattinger av en kapasitet på 245 mulige. Det var bare en natt med «dårlig belegg» 50 %. Det var søndag i begynnelsen av leiren. Hoteltet hadde et lignende oppsett som i Vi hadde 20 lavvoer til utleie. Vi brukte samme inngangsportal som sist. Denne gang hadde vi navn etter fjelltopper i omgivelsene, som navn på «rommene». På «nøkkelkortene» gikk det samme bildet igjen. Dette ble godt mottatt av gjestene. Vi hadde også et lignende opplegg med utebord som på Fri-05, men dette ble mindre benyttet da de fleste av gjestene denne gangen var i lokale grupper på leirbål. Hoteltet hadde også celebert besøk, da biskopen for Møre og Romsdal Ingeborg Midttømme overnattet der under sitt besøk på leiren. Dette ble selvfølgelig markert ved at hun fikk bo i lavvoen som hadde navn etter fjellet Bispen. Ellers var gjestene alt fra pårørende til speidere, via tidligere speidersjefer, til et rockeorkester som holdt konsert i leiren. Været under leiren var strålende, og folk stortrivdes. De fleste kunne tenke seg å bo på Hotelt igjen. PR-messig for St. Georgs Gildene var Hoteltet også en suksess. Vi hadde god presse og radio dekning av arrangementet, foruten besøk av lokalfjernsyn. Intervju med Hoteltets ledelse ble også sendt på leirens lokalradio. Resultatmessig gikk Hoteltet med overskudd, og nå ser vi frem til neste sommer 2010 hvor en del av oss skal være med på å drive Hotelt for KM-speiderne på deres landsleir på Lista. Thormod En Hotelt gjest, biskop Ingeborg Midttømme

9 Tradisjonen tro, ble det avholdt Gildetreff på Norges speiderforbunds landsleir på Åndalsnes i juli Leiren som hadde fått det «mystiske» navnet, Utopia 09, var etablert som en egen stat denne leiruka og hadde samlet hele speidere fra inn- og utland. Etter å ha fått deltatt på gudstjenesten søndag formiddag som hadde den mest fantastiske naturkatedral man kunne tenke seg - med Romsdalshorn, Bispen, Kongen og Dronningen som ramme, samlet 59 gildevenner fra det ganske land seg til Gildetreff i leirens lederkro. Landsgildemester, Olav Balle, ønsket velkommen og åpnet Gildetreffet ved å tenne sannhetens, rettferdighetens og fellesskapets lys. Han tilførte oss litt livsvisdom fra Stavangerdikteren Ajax sine underfundige historier om «hu Johanna og han Broremann». At praten gikk livlig rundt bordene skulle vel være unødvendig å nevne. Vi tok først for oss av spekemat, potetsalat og flatbrød. Siden fikk vi kaffe og masse gode hjemmebakte kaker. Under bordsetet ble det utvekslet mange gode minner fra egen speidertid og i særdeleshet gode leirminner. Vi retter en stor takk til 1. Rauma St. Georgs Gilde som hadde påtatt seg oppgaven med å legge så vel til rette for enda et godt gildesamvær. Tusen takk. ST GEORG NR

10 Nordisk Baltiske Gildetreffet på Åland Leirbålsunderholdning av det norske «Grand Prix koret» 10 ST. GEORG NR Nordisk baltisk gildetreff ble i år arrangert av gildene i Finland. Arrangøren hadde valgt å legge gildetreffet til det naturskjønne øyriket, Åland, landet med de tusen øyer og skjær, som ligger i Østersjøen mellom Sverige og Finland. Åland har en lang og innholdsrik historie. I løpet av oppholdet fikk vi et lite innblikk i øyrikets historie. Med sin strategisk viktige plassering, har øyriket vært underlagt både Finland, Russland og Sverige. Spor fra den russiske tiden så vi flere av på våre turer. Språket på Åland er svensk. Åland er nå en del av Finland, men har selvstyre med egen folkevalgt forsamling. Gildetreffet ble høytidelig åpnet med flaggheis på plassen utenfor Ålands «Självstyrelsesgård» i Ålands hovedstad og for øvrig eneste by Mariehamn. Alle de nordiske flaggene ble heis. Deretter ble vi ønsket velkommen av representanter for arrangøren og av Viveka Eriksson, «lantråd for Ålands landskapsregering». Inne i alltingets sal, ble det velkomsttaler og en interessant film om Ålands historie. Senere på kvelden ble vi ønsket velkommen ombord i barken Pommern til en velkomstfest. Pommern er en frakteskute som nå ligger fast fortøyd til kaia som et museumsskip. Ombord i skipet opplevde vi en intim og spesiell atmosfære. På menyen sto sjømannskost, bøffelkjøtt med rotmos, svartbrød og mjød. Underholdningen sto et shanty kor for. Velkomstfesten ble ledet av frodige Lena Kainulainen som vi etter hvert ble godt kjent med som en sprudlende geskjeftig dame. Torsdagens aktivitet var først presentasjon av gildebevegelsens situasjon i de nordiske landene. Vi fikk høre om situasjonen for speiderbevegelsen i Nederland. En generell situasjon er synkende medlemstall. Vi fikk også en innføring i europeisk og globalt gildearbeid i regi av ISGF- AISG og arbeidet som gjøres med endring av nye sektor og regions inndelinger. Etter en god lunsj gikk turen med busser til Bomarsund og feiring av midtsommer med reising av midtsommerstang litt på forskudd. I Bomarsund ligger et mektig festningsverk bygget for forsvar av øyriket under den russiske perioden. Som følge av krigen mellom Sverige og Russland 1808 til 1809, ble Åland en del av det russiske imperiet. Åland skulle bli en militær utpost. Det halvferdige festningsverket ble nesten fullstendig ødelagt av en overtallig brittisk- fransk styrke under Krimkri-

11 gen i Da Krimkrigen tok slutt i år 1856, ble Åland demilitarisert noe det fortsatt er. Av murene står det nok igjen til å synliggjøre hvilket enormt byggverk det var. I løpet av kvelden fikk vi være med på gruppefotografering av hele forsamlingen, sangleker, skotthyll turnering, «markedsboder» hvor for eksempel Island serverte smaksprøver av tørrfisk. Det hele kulminerte med en hyttebrann i skogen tett ved. Vi fikk oppleve et stort oppbud av brannbiler som må ha kommet fra hele den østlige delen av Åland. Heldigvis ble det bare materielle skader på hytta som sannsynligvis ble helt ødelagt. Fredag ble den store sightseeing dagen. Vi ble fraktet i busser med guider rundt på Åland til forskjellige viktige severdigheter. Vi fikk se den russiske tsars postkontor, en flott bygning hvor post ble samlet for å fraktes over til Sverige. Vi besøkte Jan Karlsgården, et bygdetun som ligger nær til Kastelholms slott, Ålands eneste middelalderborg og vi besøkte en middelalderkirke. Guidene ga oss et godt innblikk i livet på Åland, både i tidligere tider og nå. Vi fikk blant annet høre at Ålands befolkning nå for det meste livnærer seg av jordbruk, turisme og sjøfart og at mange har sitt daglige arbeid på de mange fergene som trafikkerer farvannet. Denne kvelden gikk turen igjen til Bomarsund og en annen del av festningsverket. Bussene fraktet oss til Bygdetunet Jan Karlsgården Midtsommeraften i Bomarsund foran restene av festningsverket De nordiske Gildemestrene tenner leirbålet toppen av en kolle med flott utsikt. Her ble kveldens leirbål ble tent inne i festningen. Leirbålsunderholdningen bidro vi med alle sammen. Alle de deltagende landene hadde hvert sitt innslag i en form for Grand Prix konkurranse som endte med at Island gikk av med seieren. Den norske kontingenten bidro med et potpurri av sanger sammensatt av strofer fra minst 40 kjente og mindre kjente norske sanger anført av Jan Marius Olsen fra Bergen. Leirbålet ble ledet av Lena Kainulainen godt hjulpet av speidere og ledere fra Åland. Disse gjorde en kjempeinnsats under hele gildetreffet. Lørdagen var sightseeing dag i Mariehamn. Vi ble alle inndelt i grupper som vandret rundt i byen og besøkte forskjellige severdigheter. En av disse var Ålands sjøfartsmuseum. Det var virkelig verdt et besøk. Her var det f. eks. utstilt et av de få eksisterende påstått ekte sjørøver flagg. Lørdag kveld var alle samlet til høytidelig festmiddag på hotell Arkipelag. Middagen ble en flott avrunding av et virkelig hyggelig opphold sammen med gode gildespeidervenner. Vi ser fram til å møtes igjen om tre år på neste Nordisk Baltiske Gildetreff. Da er det ett av de baltiske landene som skal være arrangør. Hvor Gildetreffet da blir arrangert er fortsatt en hemmelighet. Alle som ønsket det kunne hver morgen starte dagen med morgenandakt i S:t Görans kyrka eller St. Georgs kirke som vi ville kalt den. Denne kirken var en gave fra en velstående skipsreder. Søndag morgen var alle samlet i kirken til en avslutningsgudstjeneste før turen gikk hjemover etter nok et minnerikt samvær. Takk til våre finske Gildevenner. Tekst og foto: Jan-Erik Kihlgren 24. St. Georgs Gilde Oslo - Bryn ST GEORG NR

12 Møte i Nordisk Baltisk underregions styre 10. juni 2009 på Åland I forkant av Nordisk Baltisk gildetreff på Åland, var det styremøte for underregionen. Med på møtet var representanter for de nordiske land. Litauen var ikke representert, mens Estland og Latvia nå hører til underregionen Sentraleuropa. Med på møtet var også Maya Breuker, Internasjonal sekretær i Nederland Plus Scouts og Rigmor Lauridsen fra Verdenskomiteen. Maya orienterte om Plus Scouts i Nederland. Her overføres speidere til Plus Scouts når de er 23 år og fremdeles interessert i speiding på ett eller annet nivå som leder eller «gildemedlem» i stedet for å gå ut som medlem av speiderrørsla. Dette har medvirket til at antallet eldre medlemmer har økt i Nederland. Det er likevel at problem med dette, i og med at Plus Scouts ikke er en selvstendig organisasjon, men underlagt den nederlandske speiderorganisasjonen. Hvordan ISGF løser dette gjenstår å se; inntil videre tror jeg ikke at dette er veien å gå for oss. Hanne Borgstrøm og Niels Rosenbom fra Danmark overlot jobben som leder og sekretær for Nordisk Baltisk underregion til Gunilla Engvall og Carl-Magnus Klärcke fra Sverige. Olav Balle fortsetter som medlem av Europaregionens styre. Einar Tjörvi Eliasson fra Island gir seg som redaktør av Nordisk Baltisk underregions Nyhetsbulletin. Ny redaksjonskomite er Norges internasjonale utvalg. Bulletinen kommer med to nummer i året. Neste Nordisk Baltisk underregions gildetreff er planlagt lagt til Litauen i Gunilla sjekker om Litauen er beredt til dette. Hvis ikke, kan det kanskje bli Danmark som får jobben. Verdensjamboreen neste gang er lagt til Rinkaby i Sverige. Det kan bli aktuelt med en større innsats fra de nordiske gilder på denne leiren. Det kommer vi tilbake til. Øvrige saker som årsmelding, regnskap, lovendringer og nasjonale rapporter tar jeg ikke med her. De som er interessert, kan få referatet ved å henvende seg til meg eller kontoret. Olav B LANDSGILLETING Våre svenske venner hadde sitt «Landsgilleting» på Kolbodagården litt sør for Kalmar mai. Vi var representert med vår Viselandsgildemester Karin Thompson som var blitt bedt om å presentere vår ide «Gnisten» som er omtalt i St. Georg nr. 2/2008. Med seg til det hadde hun Arve Urlin. Det kom ønske fra svenskene om å få være med på et «Gnisten» møte i Norge neste gang det blir arrangert. Av sakene på tinget var det ikke uventet at punktet om medlemsavgift skapte størst debatt. Et innlegg i «Gillescouten» gir et lite innblikk i saken: «Landsgillerådet föreslår inför vårens LGT att medlemsavgiften ska 12 ST. GEORG NR höjas till 350 kr/år för fullt betalande medlem. Man kan ju undra om Landsgilleskattmästaren har blivit tokig?» (tokig = gal red.anm.). Derimot vakte den største endringen ingen reaksjon: Punkt 1, Stemmerett. Det innebar at fra nå av har landsgildeledelsen i Sverige ingen stemmerett på sitt landsgildeting. Gunilla Engvall fortsetter som Landsgillemästare. Med seg har hun: Laila Boxström, vice Landsgillemästare; Gjermund Austvik, Landsgilleskrivare; Knut-Olov «Ola» Axelsson, Langsgilleskattmästare og Carl-Magnus Klärcke, internasjonal sekretær. To nye ble Langsgillemästare Gunilla Engvall valgt inn: Leif Granéli og Kristina Sundberg. Neste Landsgilleting blir i 2011 i Falun. Kolbodagården er en gammel gård som nå er bygget om til et koselig, vakkert vandrehjem i Kalmar kommune med en flott beliggenhet helt nede ved Østersjøen. Har du tenkt deg til Øland kan et stopp i Kolbodagården anbefales på veien dit. Den ligger ikke langt fra Kalmar og broen over til Øland. Mer om stedet kan du finne på Internett: Arve

13 En spennende gildeopplevelse! DET 41. EUROPEISKE GILDEFORUM I ØSTERRIKE 17 norske gildevenner reiste denne gang like forventningsfulle som alltid til gildeopplevelse i Østerrike. Vi var først tre dager i Salzburg før arrangementet oppe i den lille alpelandsbyen Grossarl begynte. Ved ankomsten der var det stor gjensynsglede over igjen å møte våre vertskap og gildevenner fra andre land. På årets Forum var det 157 deltagere fra 14 forskjellige nasjoner. Det varte en uke, fra 10. til 17. Januar ÅPNINGEN AV FORUM Som vanlig fant åpningen sted lørdag kveld i den vakre barokkirken. Etter at hver nasjon høytidelig hadde tent sitt store lys, var det taler av Forums leder, Gerti Jensen, og den internasjonale sekretær i den østerrikske landsgildeledelsen. Så ble det bl.a. gospelmusikk og sang ved gruppen «Gospel & More». Meget livlig og populært! Det var nesten så taket løftet seg i den store kirken. Etter festgudstjenesten søndag morgen ble Forumsdeltagerne ønsket velkommen i «Europadorf» på byens torg. Her var det tradisjonelle salutter, musikk og svepeslåing. UKENS STORE TEMA VAR «ISLAM I EUROPA» Dette åpnet mandag morgen med en utstilling der denne religion ble presentert ved meget informative stands og andre skrifter. Senere i uken fikk vi en klar og profesjonell innføring i dette ømtålige tema. Mange spørsmål, kanskje bare et svar: toleranse. Også i tråd med temaet fikk vi en kveld besøk av dansere fra et orientalsk dansestudio i Salzburg. Da fikk vi oppleve magedans og slørdans. Fascinerende! SOSIALE AKTIVITETER Her var det mange tilbud: salonggeværskyting, workshops med kakebaking, sang, dans, dekorering av påskeegg, lage smykker samt curlingsporten: Eisstockshiessen. Problemet var å velge mellom de mange fristende tilbud. Også i år var turer til en rekke bønder i dalen en viktig aktivitet. Her ønsket gildemerket på døren oss velkommen inn til hygge på kjøkkenet og «nogot attåt». UTFLUKTSTILBUD Onsdag var deltagerne på heldagstur, noen til Salzburg og noen til Ramsau med lodenfabrikk og Schladming med bryggeri og selvfølgelig smaking. Noen gikk tur til en kjent «alm» (seter) høyt over dalen. EUROPABORDET 30 ÅR Ukens høydepunkt var nok alle fall for oss seremonien ved Europabordet. Det er laget av dr. Erich Sauer og er ment å være et sted for meditasjon og ettertanke. Det er et stort rundt stenbord med armer som strekker seg mot sentrum som symbol på vennskap nasjonene i mellom. Denne gang var det også pyntet med nasjonenes lys og friske roser. Seremonien ble innledet og avsluttet med musikk av tre alpehornblåsere. Ved bysten av Lord Baden Powel leste Knut Falkenberg, Helmut Hauer og Erik Messmann sine tanker om fred. En uke går hurtig med så mange opplevelser. Forumet ble avsluttet med en festlig konsert. Vi fikk høre velkjente arier og duetter fra opera og musikals fremført av fire toppsangere fra Mozarteum i Salzburg. NESTE ÅRS FORUM Dette finner sted Juni. Det blir et sommerlig treff med nye aktiviteter og opplevelser. St. Hans-feiringen blir nok spesiell! Vi håper mange gildemedlemmer vil finne frem til denne idylliske fjellandsbyen i Østerrike med dens blomsterflor på den tiden. Fra Norske Grossarleres sang siterer vi: «Vi har et budskap til våre Gildevenner: Fellesskap, Vennskap i høytid og fest! Vi skal fortelle til alle dem vi kjenner: Kom med til Grossarl for selv ser du best!» Vel møtt i Grossarl i juni 2010! Live og John Erik Chr. ST GEORG NR

14 Med på bildet: Keat Riis, Borge Kristoffersen, Turid Martinsen, Lise Lunde, Ragnhild Günther, Leif Sæther, Tormod Günther, Ib Lunde, Anne-Marie Karlsen, Else Marie Kristoffersen, Marit Mellegård, alle 1. Halden. Henry Brinchmann, Astrid Brinchmann, Varna. Per Anstensen, Ragnar Johansen, Ellen Anstensen, Nanna Pettersen, Gunnar Pettersen, Randi E. Johansen, Solveig Haug Urdal, Solveig Lawson, 2. Moss. Anne Lise Høgvoll, Ida Søderberg, Ingvild H. Søderberg, Laila Breivik, Hans Otto Glomseter, Bjørn Ivar Engen, 1. Toten. Anne-Marie Fredriksen, Dagmar Bergengen, Maren Louise Øyen, Gjøvik. Ingebjørg Holmøy, Ingrid Langdalen, Roar Moe, Ås Gilde. Liv Simensen, Berit Holvik, Bodil Bjørnstad, Berit Pinås, Bodil Andrå, Rolf Andrå, Ida Andersen, 3. Fredrikstad. Jon Gunnar Olsen, Ingrid og Elias Bjørling Olsen, 1. Smaalenene. Bjørg Haug, Oddvar Haug, dir.medl. Lambertseter Oslo 23. Olav Balle, dir. medl. Berit Avdal, Jon Avdal, Åse Olsen, Tor Erling Olsen, Else Thalberg, Morten Paulsen, Line Nilsen, Karl-Edvard Thalberg, Ragnhild Løken, Roar Løken, 1. Våler 14 ST. GEORG NR Det var 1. Våler SGG som hadde ansvaret for arrangementet i år, og 1. juni opprant med skyfri himmel. Vi startet med flaggheising med flaggsang, og en liten andakt ved Borge Kristoffersen fra 1. Halden SGG. De fleste gildene i Østfold var representert, samt noen fra Ås og 23. Oslo Lambertseter. Det kom også og gjeng fra Toten og Gjøvik, de hadde langt å kjøre, så de kom litt senere, men veldig hyggelig at de dukket opp. Det ble tid til en liten kaffekopp før vi satte i gang med en natursti med spørsmål om både natur og geografi, kaste kongler i bøtte, kaste lasso på elghorn og pilkast på ballonger. Det ble Ås SGG som stakk av med vandrepokalen denne gangen. Så var det tid for kaffe og matpakke, denne gangen i skyggen av Kvernmoens store løvtrær, det ble veldig varmt ut over dagen. Dag Lund orienterte om hva han ønsket skulle bli gjort på dugnaden, og etter kaffen satte vi i gang. Det ble ryddet i trær som hadde falt ned ved scenen nede ved bekken, vasket båter som lå på land, reparert på brygga, beiset, snekret, raket og vasket inne på kjøkkenet. Dag Lund ble også overrakt en blomst for sitt arbeid på Kvernmoen. Landsgildemester Olav Balle orienterte litt fra Gildekontoret og om neste landsgildeting som skal være i Moss, med de to Mossegildene, Varna og 1. Våler som vertskap. Vi avsluttet dagen med firing av flagg og flaggsang.

15 UT I DET BLÅ Kvernmoen har mistet sin «far». Gudbrand Melbye døde i juni, og vi kan trykt si at Kvernmoen har mistet sin far. Som det står skrevet i Jubileumsboken vår: På landsgildetinget på Klekken i 1971 la lensmann Gudbrand Melby i Aremark frem følgende tilbud: «Direktør Christian A. Anker på Holmgil gård i Aremark ønsker å gi plassen Kvernmoen på 40 mål som gave til speiderarbeidet ved St. Georgs Gildene i Norge. Det forutsettes av giveren at det innen 2 år investeres kr ,- til ubygging og utbedring av eiendommen til leirplass.» Lensmann Melbye kunne fortelle at da direktør Anker hadde fått høre at Norsk Speidergutt- Forbund var på jakt etter leirsted, hadde han bedt ham om å se om ikke noen av hans fraflyttede boplasser kunne brukes. Da Kvernmoen ble nevnt og spørsmål om pris ble brakt på bane, sa han at det ville glede ham meget om St. Georgs Gildene i Norge kunne motta stedet som gave, mot å investere det en vanlig kjøpesum ville være. Landsgildetinget mottok med stor takk tilbudet som vi vet, og det ble oppnevnt et Kvernmoutvalg med Melby som formann. Gudbrand Melby var med i 1. Halden St. Georgs Gilde fra starten i 1960, og har hele tiden vært opptatt av Kvernmoen. Han har mottatt Sølvulven fra Norges speiderforbund for sitt arbeid med Kvernmoen og speiderarbeidet generelt. Gudbrand var en kjent som den gode politimann, han opptrådte som politimester Bastian, snakket med folk, og på sitt stillfarende vis løste han problemene uten de store fakter. Han var bygdehistoriker på sin hals, og fikk Kongens fortjenenestemedalje i gull da han gikk av som lensmann. Alle som har truffet Gudbrand sitter igjen med gode minner, og vi lyser fred over hans minne. Hvert år har gildet vårt en «Ut i det blå» tur. Det er alltid like spennende hvor vi skal hen for det er hemmelig. Denne gangen bar det i vei fra Sandnes i privatbiler. Gildemester kjørte først, for hun visste hvor hen. Vi andre etter. Turen gikk via Sola, videre mot Stavanger. Gjennom kronglete nybyggerfelt, endte vi opp på Vågansneset. Gildemester stoppet foran et stort idrettsanlegg med et stort, nytt idrettshus. Målet var Vesterlen Speidermuseum. Museet dekket hele andre etasjen av idretthuset. To ildsjeler fra museet tok imot oss. Begge pensjonister, tidligere speidere, med lyst og interesse for dette. Speideruniformer fra før og etter andre verdenskrig var dandert opp under skråtakene. Det var bøker, tidsskrifter, merker, banner, flagg og mye mer. Vi mimret mye fra speidertida vår etter hvert som ting ble tatt fram. Mange morsomme minner. Lederne av museet fortalte at besøket hos dem var bra, både av skoleklasser og foreninger. Så speidere og gildemedlemmer, er dere på tur i distriktet her, vær hjertelig velkommen til et besøk eller to! Etterpå dro vi tilbake til Sola sentrum, hvor turen ble avsluttet på kafe. Der sto et langbor dekket til 15 klar med deilig mat. St. Georgs Gilde i Sandnes Vågansvingen 5 B 4052 Røyneberg St. Georgs Gildene takker Meny for god støtte. ST GEORG NR

16 GILDESAMLING I ASTRONOMIÅRET Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Gildemester i 1 Høvik St. Georgs Gilde En fin vårdag, 20. april i år inviterte 3. Nesodden SGGN til foredrag og hyggesamling i Speiderhuset på Nesodden. Som spesiell gjest kunne vi presentere astrofysiker Jan-Erik Solheim, og alle ventet spent på hva han kunne fortelle oss om sammenhengen mellom astronomi og klima. Med flotte lysbilder og forklarende kurver satt forsamlingen fengslet og lydhør. Her følger et kort sammendrag av foredraget. Foredraget handler om de astronomiske faktorer som påvirker klimaet på jorda. Det viktigste skjer i vår galakse, Melkeveien. Store klimaendringer finner sted når sola passerer gjennom galaksens armer, og vi blir utsatt for en skur av kosmisk stråling fra eksploderende stjerner i nærhetten. Dette gir økt skydekke og avkjøling. Jorda har opplevd perioder med is helt til ekvator. Dette har gitt oss de forskjellige geologiske perioder, med nye arter og landområder. Vår bane rundt solen endrer seg og gir oss periodevis istider, og varme mellomistider. For øyeblikket er vi i slutten av en varm mellomistid. Forskerne undrer seg på om vi ikke 16 ST. GEORG NR allerede har startet nedkjølingen mot den neste istiden. Solen er noen ganger svært aktiv og sender ut skurer av det vi kaller solvind. Det opplever vi som nordlys og sydlys rundt de magnetiske poler, der solvinden trenger inn i vår atmosfære. Men samtidig legger solvinden et beskyttende magnetisk lag rundt jorda, og beskytter oss mot den kosmiske strålingen. Noe av dem kosmiske strålingen fører til at det dannes mikropartikler i luften som kan få vanndamp til å kondensere. Vi får skyer. Skymengden, laget av kosmisk stråling varierer med solens aktivitet. Mye solaktivitet gir mindre kosmisk stråling og færre skyer. Det blir varmere. Dette kan være et viktig bidrag til de klimaendringer vi har opplevd de siste hundre år. I øyeblikket er vi i slutten av et langvarig maksimum når det gjelder solaktivitet. Denne ekstreme perioden startet omkring 1920 og har vart i 80 år. Solaktiviteten avhenger av solens indre dynamo som lager solas magnetfelt. Dynamovariasjonene er ikke lette å finne ut av, men det er ventet at solens aktivitet nå endrer seg til en mer normal aktivitet, slik som på 1800 tallet. Det har også vært perioder med ekstrem liten solaktivitet, slik som på 1600 tallet, hvor vi hadde den «lille istid». Vi kan allerede se virkningen av solens overgang til en roligere fase: Temperaturøkningen vi hadde i forrige århundre har stoppet opp, og 2008 ble det kaldeste året i dette århundre. Jan-Erik Solheim har vært professor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for fysikk (Nordlysobservatoriet) og har undervist i astrofysikk og forsket på kosmologi og variable stjerner. Han var ansvarlig Skibotn Observatorium og deltatt i bygging av det Nordiske Optiske teleskopet på en av Kanariøyene. Nå er han professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo. 3. Nesodden Gilde takker Jan-Erik for et glimrende foredrag. I kaffepausen etterpå var det tydelig at gildefolk gjerne tar en titt utenfor vår egen jord, selv om vi nok følte oss litt små i den store sammenhengen.

17 Rapport fra Norsk Speidermuseum har åpnet igjen og rapporten for 2. kvartal 2009 viser besøk av 15 barn og 66 voksne. Heldigvis gir mange et bidrag til museet. I 2. kvartal mottok museet kr ,- fra Speidermuseets venner. Kr ,- i gaver og salg fra museet innbrakte kr 4.258,-. De største bidragsyterne: Oslospeiderne av Norgesspeidere, 1. Langhus speidergruppe, 1. Søgne Sjøspeidergruppe, 1. Våler speidergruppe, Hanne Mette Lundberg, I/S 37, 3. Nesodden SGGN, 24. Oslo Bryn SGGN, Inghart Lasse Tveit, 19. Oslo SGGN, Sybil Grenmar, alle kr 500,-. 1. Høvik SGGN, kr 600,-. Mortensrud KFUK-KFUM-speidere, Aust-Agder Old Guides kr 1.000,-. 2. St. Georgs Gilde i Lier kr 2.500,-. Museet takker for alle bidrag og oppfordrer alle til å bli med i Speidermuseets Venner. Sjøspeiderhistorie etterlyses Speidermuseet var godt representert på NSFs landsleir i juli. Kano og kajakk stod i fokus, samtidig som det ble solgt mange filmer og gammel speiderlitteratur. Det var Øystein Gonsholt og Ole Ugland som stod bak utstillingen, og som bemannet den gjennom leiruken. Utstillingen hadde fokus på kano og kajakk, og hvordan speidere har brukt dette i speidersammenheng. Dette ble illustrert med bilder og gjenstander. Øystein Gonsholt forteller at det var jevnt godt besøk på utstillingen, og mange interesserte. - Det er mange som nå jobber med å samle gruppehistoriene, og det er veldig morsomt, forteller Øystein. Speidermuseet er så smått i gang med forberedelsene til utgivelsen av Norsk Speidermuseum sitt Speiderhistoriske tidskrift nr. 18. Temaet denne gang er Sjøspeiding. Heftet skal presentere ulike glimt fra Speidermuseets styre John Egenæs sluttet som varamedlem i styret denne høsten. Han har vært med i styret i flere år og mener nå at andre bør overta. Heldigvis trekker han seg ikke helt fra omviserjobben og andre gjøremål i museet, men vil gjerne trappe litt ned. Vi takker John sjøspeidingens historie fra starten av og frem til i dag. Sjøspeidergrupper og andre oppfordres til å bidra med stoff/bilder. Ta kontakt med Norsk Speidermuseum. Ole & Øystein for mye godt arbeid, sterke og tydelige meninger, og for godt samarbeid. Nytt varamedlem er nå Odd Fjeldstad, som også jobber i administrasjonen på tirsdager. Vi håper på et godt samarbeid også med Odd. Doris Bjerke, Styreleder ST GEORG NR

18 Knut Kristiansen, initiativtaker i 1984 til det nye gildet til høyre og Kjell Enger, vår første Gildemester til venstre. 2. St. Georgs Gilde i Drammen ble stiftet 31. januar Faddere var 1. St. Georgs Gilde i Drammen med Knut Kristiansen i spissen. Alderen på de nye gildemedlemmene var den gang år. 37 tidligere speiderledere ble opptatt. Av disse er 17 fortsatt aktive og nye er kommet til, slik at gildet i dag har vokst til 39 medlemmer og dermed er blant landets største. Gjennom årene har gildet hatt regelmessige møter med forskjellige temaer. Møter holdes hver måned og alle medlemmer blir engasjert i komiteer eller «arrangementspatruljer» og står ansvarlig for ett av møtene. Mange turer har det også blitt; da kaller vi oss «Tur- og Etegildet i Drammen». Høydepunkter i 25 års perioden har vært St. Georgs-marsjen en turmarsj som ble arrangert sammen med 1. St. Georgs Gilde og som på det meste hadde over deltakere og den årlige overnattingsturen i juni til Vassfaret. Den hadde vi sammen i 17 år og deltakelsen varierte fra 7 til 28 personer. Og så jubileene da selvsagt både 5, 10, 15 og 20 år er behørig feiret. Nå var turen kommet til 25 års jubileet. En komité hadde vært i sving i nesten et år og inviterte til fest i Drammen Roklubbs selskapslokaler presis på dagen 31. januar. Og samlet hele 45 deltakere praktisk alle fra gildet var til stede og flere hadde også brakt med ektefeller/samboere eller venner. Arrangementet fulgte de klassiske linjer med spanske tapas og tilhørende drikke som meny. Nyvalgt gildemester Søren Thorne (det 12. medlemmet som ble Gildemester) holdt hovedtalen. Hans hovedpoenger var samholdet og fellesskapet i gildet vårt og behovet for fornyelse og rekruttering til Gildebevegelsen. Med dette som bakgrunn har vårt Gilde begynt arbeidet med å dra i gang en ny gruppe åringer til et nytt gilde i Drammen. Gildet er så heldig å ha en profesjonell fotograf, Astri Ruud, i sin midte og både de 25 årene og speidertiden før det er godt dekket med billedstoff av høy kvalitet. Fra dette materialet hadde Tore Kristian Jansen satt sammen nær en times kavalkade, med ord, dikt, bilder og musikk. Det var en opplevelse vi kommer til å huske for all fremtid. Du verden så morsomt det var å se seg selv i viltre aktiviteter i Vassfaret eller under ivrige konkurranser eller andre gjøremål på møter og turer. Klokken ble 1. februar før kvelden ble avsluttet med leirbål (små T-lys i en stor panne), 5 minutter St. Georg, slukking av lys, Speiderbønn og Taptoo. Vi gleder oss allerede til 30 års jubileet! Gildestyret i Fra venstre Søren Thorne, gildemester, Mai-Therese Halle, sekretær, Jens Erik Gulbrandsen, kasserer, Tore Kristian Jansen, stedfortredende gildemester og Aslaug Hafskjold, styremedlem. 18 ST. GEORG NR Foto: Astri Ruud Tekst: Svein Jacobsen

19 Tusen takk for gaven til St. Georgsfondet (konto ) 1. Snarøen, kr 500,-; 4. Horten, kr 200,-; 1. Romerike, kr. 500,-; St. Georgs Gildene på Kolbotn, kr. 840,-; 25. Oslo-Manglerud, kr. 250,-; 1. Lillehammer, kr. 100,-; 2. Lier, kr. 1000,-. Kvernmoen (konto ) Betten Gundersen, kr 250,-. Burundi Innsamlet LGT, kr 1550,-; 16. Oslo, kr. 1500,-; 1. Vestre Aker, kr. 1000,-; 2. Kolbotn, kr. 500,-. Kenya, BB-gravsted Innsamlet LGT, kr 1550,-. Frimerkebanken 2. Høvik kr. 8200,-. Salg LGT og Landsleir, kr ,-. Roar Arnesen, 2. Moss, januar 09. Turid Injar, 1. Moss mars 09 Håkon Lund, 25. Oslo, mai 09. Reidar Langslet, 1. Kolbotn, mai 09 Berit Andersen, 1. Romerike, mai 09 Gudbrand Melby, 1. Halden, juni 09. Elsa Johansen, 3. Fredrikstad, juni 09. Lars B. Kvam, 3. Nesodden, juli 09. Steinar Skogstad, 1. Trondheim, aug oktober 09 Aktivitetsoversikt 2009 Fellowship dagen 23. november 09 Fredslyset Kapellet på Ingelsrud Bryllup Kapellet har vært en god invistering, og at det også blir brukt for å gifte seg er jo alle tiders. Nye medlemmer 1. Trondheim: Knut Lind, Terje Aglen, Torli S. Hamnes, Gøril Skarpnes, Ove Skarpnes og Anne-Marie Eimstad. MS Gilde: Torill Gulliksen, Bjørg Hansen, Leif Roger Hansen, Eldar Karlsen, Gerd Karlsen og Solveig Melgaard. Velkommen tilbake til 2. Drammen: Helga Hansen og Knut Kristiansen. Sigmund og Elin Edda (Skogvoktere) giftet seg i St. Georgs kapell på Ingelsrud 9. januar 2009 Det blir lysere i kapellet Vårt gilde hadde blitt forespurt om å skaffe midler til topp-vinduet i kapellet på Ingelsrud. Vårt medlem Berit Andersen døde 19/5-09. Ved hennes båre hadde hun ytret ønske om gave til speidersaken i stedet for blomster. Vi har blitt enige om at beløpet gis til kapellet på Ingelsrud. 1.Romerike St. Georgs Gilde Medlemstallet er økende! ST GEORG NR

20 Returadresse: B St. Georgs Gildene i Norge Postboks 6840 St. Olavs plass 0130 OSLO Kjære Gildevenn I St. Georg nr. 2 skrev jeg litt om hva Speiderloven er for meg, og speidingen har virkelig stått i fokus denne sommeren. Landsleiren på Åndalsnes med 7000 speidere, i strålende i sol en hel uke, bare litt dusk de siste dagene for å få støvet til å legge seg. Og med leirplassen godt plassert mellom Romsdalsfjellene. Det er den fineste leirplass jeg har vært på noen gang. Å få jobbe i Lederkroa, som hadde fått navnet St. Georg, med mange gode gildevenner rundt seg. Treffe gamle speidervenner, og fått nye. Gjett om «sirkushesten» koste seg ved å være tilbake i manesjen. Og nå nylig fått lov til å være med på Gilwelltreningens trippeljubileum på Sverveli i Telemark. Gleden har nesten boblet over for meg. Og nettopp gleden ved å være speider/gildemedlem og fått lov til å vandre på speiderveien gjennom livet, er blitt dette nummers vers, og med det ønsker jeg alle en gledelig høst med mange gode speider- og gildeopplevelser. Hilsen Betten G. Gleden ved å være speider er: Gleden bare ved å være til Gleden ved å være ung Gleden ved å finne på Gleden ved å gjøre det selv Gleden ved å oppleve Gleden ved å bli flinkere Gleden ved å være sammen Glede ved vær og vind og de åpne veiene Gleden ved å sette seg mål, og ved å nå hva man har satt seg fore. Speiderveien: Speidersak har fengslet oss og ført oss til i dag, småspeider, tropp og frem til roverlag. Stille vokser lovens ord, og løftet gir appell leken blir til alvor nå gjelder det oss selv. For: Det er lang vei til speidermålet det er høyt opp å nå, Det er styrke i speidermålet det gir veien vi skal gå. Guds hjelp gir oss seier mørke makter til tross. Det er høyt og langt til speidermålet det er livet for oss. Aksel Jensen

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, 28-29 mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010

Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 Årsmelding for Metodistkirkens speiderkorps 2010 LEDELSE Korpsstyrets sammensetning: Korpsleder: Knut Olav Seland, Fredrikstad MS Visekorpsleder: Berit Roll Elgsaas, direktemedlem Sekretær: Ingrid Stene,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are

Ledere. Torill. Beate Karin. Øyvind. Are 1. Bodø skal til Ledere Torill Beate Karin Are Øyvind Forhåndsoppgaver Imponerende forberedelser Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver med som speidere og det vi er gode på. Målet er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Dato: Lørdag 13. okt 2012 kl. 20.30 Sted: Tredalen 1.Konstituering. 1.1 Valg av ordstyrer. Styrets innstilling: Geir Bartz-Johannessen Geir Bartz-Johannessen 1.2

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Nyhetsbrev for august

Nyhetsbrev for august Nyhetsbrev for august Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Den siste sommermåneden på Sofienbergsenteret

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35.

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. Vikingtur 2014 Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER SPEIDING I NORGE I 100 ÅR! Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet 25. mars 1911, derfor

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Nyhetsbrev for september

Nyhetsbrev for september Nyhetsbrev for september Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. September har vært en innholdsrik høstmåned

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer