ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

2 Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo åpner en ny krisetelefon for minoriteter. Ni prosent av befolkningen i Norge sliter med dårlig psykisk helse, mens det tilsvarende tallet for innvandrerbefolkningen er 27 prosent. - Vi tror tabuet omkring psykisk helse er enda større blant minoritetene enn ellers i befolkningen, sier generalsekretær Nora Blåsvær. SAFIRs forumteater til London Etter et vellykket år med stort engasjement og forestillingsturné i Oslo, reiser 11 personer fra SAFIR til London for å kurse seg videre i forumteater. En iherdig gruppe har arbeidet med forumteater som prosjekt siden januar I januar reiser to ansatte og ni medlemmer og frivillige til Cardboard Citizens i London for en ukes profesjonelt kurs i forumteatermetoden. En dag med luksus på Enga Beboerne på Kirkens Bymisjon Enga får en dag utenom det vanlige når Enga arrangerer velværedag. Beboerne kan glede seg over massasje, hudpleie, frisør, gratis klesbutikk og tatovering. - Hovedmålet er at alle skal skjemmes bort, sier initiativtaker Tanja Høyvang Arvesen. Klient nr på Gatejuristen En milepæl i Gatejuristens historie nås når klient nummer 1000 kommer til rettshjelpskontoret for rusavhengige i Rådhusgata 9. Den historiske hendelsen finner sted nesten nøyaktig fire år etter at den første klienten meldte seg til saksmottaket. - Dette viser at vi nå er et godt etablert tilbud for våre klienter, sier daglig leder Cathrine Moksness. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Denne visjonen springer ut av troen på Gud som livets og kjærlighetens kilde, og på ethvert menneskes unike verdi. Dette er en grunnleggende drivkraft i vårt arbeid. Vi fastholder at mennesker er like mye verd, men ulike. Vi vil arbeide for et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser. Kirkens Bymisjon vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne. Oppdrag Vi ser vårt oppdrag og hele vår virksomhet som del av kirkens diakonale arbeid i storbyen. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Den norske kirkes plan for diakoni, vedtatt november 2007.) Oppdraget er omfattende. Det innebærer å avdekke og lindre krenkelser, urett og nød, og bidra til å fjerne årsakene til at urett oppstår. For å løse dette oppdraget er virksomheten vår bred og mangfoldig: Fra forebyggings og omsorgstiltak for barn og unge til bo- og behandlingstilbud for eldre. Fra fleksible lavterskeltilbud på gateplan til tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen rus og psykiatri på institusjon. Fra botiltak og etablering av møtesteder, til ferie- og avlastningstilbud for barn og voksne. Fra frivillighetssentraler og sysselsettingstiltak, til gudstjenestefellesskap og flerkulturell organisering. Fullstendig årsrapport med regnskap er lagt ut på vår hjemmeside Årsrapport kan også bestilles fra vårt hovedkontor. Tollbugata 3, 0152 Oslo - e-post: - Giverkonto: Grafisk form: Torstein Ihle, Ihlcom og Scandinavian Design Group Foto:Torstein Ihle, Atle Briseid,, Per Frogner og Kirkens Bymisjon arkiv. Trykk: Prinfo Unique (Fra Kompasset strategidokument for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo ) 241 MILJØMERKET Trykkeri 709 Fra Ungdomsbølgen, Mortensrud Verdier Verdidokumentet beskriver verdiene Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo legger til grunn for sin virksomhet: Verdighet Fellesskap Rettferdighet Solidaritet Barmhjertighet Håp og tro Formål Kirkens Bymisjon har som formål i samarbeid med Den norske kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Menneskene vi har kontakt med gjennom vårt arbeid og våre tjenester, spenner over alle aldersgrupper. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosialog helsesektoren; rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, og kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid. Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855 som Foreningen for indre mission i Christiania Eksempler fra driften i Kirkens Bymisjon i 2009: Bymisjonssenteret i Lillestrøm hadde personer fra 10 nasjoner i tre verdensdeler representert blant sine arbeidstakerne i prosjekt Arbeidslaget Ullern Frivilligsentral registrerte 7424 frivillig utførte arbeidstimer (4,1 årsverk) i 2009 Nadheim hadde kontakt med 764 personer fra 39 forskjellige land 185 personer oppsøkte Primærmedisinsk Verksted for veiledning Helsesenteret for Papirløse Migranter (startet i oktober) gjennomførte åtte åpningskvelder med 29 pasienter og ca 90 konsultasjoner. De benyttet 60 aktive helsefaglige frivillige, og hadde 20 på venteliste. 199 familier med til sammen 267 barn og unge har fått hjelp gjennom samtaler og bistand fra Robust. Dette er en økning på 53 barn og unge fra foreldre som ikke lenger har omsorg for sine barn har deltatt i Foreldrestøttens møter på Heggeli. 32 familier med til sammen 51 barn har fått hjelp fra en frivillig ressursperson gjennom Home Start Familiekontakten Myrsnipa har gjennomført 1154 samvær med 210 barn og 194 foreldre 1450 deltok i SKBOs rusbehandlingstiltak 4000 besøkte Møtestedet og det ble servert middager Gatejuristen bisto 472 personer 1349 barn var på feriekoloni på Hudøy 52 personer deltok i faste bo-oppfølgingstilbud gjennom ByBo Vi har fem sykehjem med til sammen 388 plasser. 151 personer døde i sykehjem og boliger knyttet til Kirkens Bymisjons eldreomsorg 131 sykepleiestudenter hadde praksis ved Bymisjonens sykehjem 388 personer brukte sosionomtjenesten ved Engelseborg eldresenter. 163 mottok hjemmebesøk av sosionom. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo SKBO hadde ved årsskiftet: Ansatte i hele og delte stillinger: 1161 Årsverk: 911 (Samletallene vil ved inkludering av timebetalte og ekstrahjelper være betydelig høyere.) Antall frivillige: institusjoner og virksomheter Arbeidsmarkedsbedriften Unikum A/S: 70 årsverk Stiftelsen Hudøy: 4 årsverk Kirkens Bymisjon i Norge Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo (SKBO) er den største og eldste av bymisjonssstiftelsene i Norge. Kirkens Bymisjon er nå tilstede med 10 selvstendige stiftelser i like mange fylker, fordelt på 18 byer i Norge. Nettverket av bymisjonsstiftelser har samme utspring og logo, og har nært samarbeid bla. gjennom Fellesrådet for bymisjoner i Norge (FBN). 2 3

3 Gode overganger Av Sturla J. Stålsett, generalsekretær Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Lokale krefter redder Arbeidslaget Skedsmo kommune vil kutte i støtten til Kirkens Bymisjons sysselsettingstiltak for rusavhengige og vanskeligstilte i Lillestrøm. Det får lokalmiljøet til å reagere. Et ekteparet går ut i lokalavisen og lover å betale hele beløpet dersom ikke andre aktører også melder seg som støttespillere. Like etter melder både den lokale Nordeafilialen og Akershus Energi seg som økonomiske støttespillere. - Nå er vi glade, for dette vi har prøvd å få til en stund; å få lokale og litt større sponsorer på banen, sier daglig leder Jarl Bøhler. Februar: Debatt om helsesenter-planer Kirkens Bymisjon får stor oppmerksomhet i mediene rundt planene om å etablere et helsetilbud for papirløse migranter sammen med Oslo Røde Kors. Planene skaper umiddelbart politiske motreaksjoner, og flere hevder at et slikt senter vil være ulovlig. - For oss er dette en humanitær utfordring som vi vil gjøre noe med. Den representerer et alvorlig helsebehov som ikke er dekket i Norge, sier generalsekretær Sturla Stålsett. Matekspressen kommer i gang Kirkens Bymisjon Oslo inngår et samarbeid med kioskkjeden Deli de Luca om å videreformidle overskuddsmat til våre virksomheter. MøllerGruppen stiller med gratis varebil, og tre frivillige sjåfører henter og bringer maten. Bymisjonen har i flere år hatt et tilsvarende samarbeid med Kiwi-kjeden, der noen av våre virksomheter selv har hentet mat som snart går ut på dato. Nå får de maten brakt på døren. 4 Skape gode overganger: Det skal ifølge vår nye strategi, Kompasset , være et kjennetegn ved all virksomhet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Overgangene er kritiske. Vi befinner oss som enkeltmennesker og samfunn stadig i overgangsfaser, i mellomposisjoner, på vei fra noe til noe annet. Vi er ikke lenger helt den vi var, og er heller ikke ennå helt den vi kan bli. Midt i dette søker vi trygghet, stabilitet, fellesskap, mening. Vel inne i 2010 kan dette stå som en overskrift for arbeidet. Vi går over i en ny fase i vårt arbeid: En ny strategiperiode. Vi forhandler fram nye kontrakter. Vi har satt i gang nye virksomheter, og planlegger flere. Vi ser fram mot etterlengtet fornyelse av gamle bygg. Samtidig er det meste videreføring av det gamle. Vi vil ikke slippe taket, eller hoppe rastløst videre til nye arbeidsfelt. Trofasthet er også et uttrykk for solidaritet, som krever utholdenhet og sans for de lange linjene var preget av stor aktivitet i hele bredden av Kirkens Bymisjons virke. Alt med henblikk på å oppfylle visjonen: At mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Samtidig har vi fått til en betydelig nysatsing, i tråd vedtatte planer. Et blikk på noen av de nye tiltakene i 2009 kan gi bud om både bredden og tyngden i denne nysatsingen. 24SJU En av satsningene som strategiplanen for forrige periode ( ) utløste, var en lenge etterspurt tilnærming mellom feltene rus og psykiatri, både innad i vårt arbeid og ikke minst viktig utad. Det ble arbeidet fram en skisse til et spesialrettet tiltak som skulle imøtekomme det behovet vi ser for styrket tilgjengelighet for høy kompetanse, særlig innen psykisk helse overfor den mest utsatte gruppen av rusmiddelavhengige i byen. Dette prosjektet ble presentert for Helsedirektoratet og Oslo kommune. I februar 2009 ble vi kontaktet fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med forespørsel om vi kunne yte en ekstra innsats for bedret helse og økt sosial inkludering for den samme målgruppen. Etter en rask intern prosess, og med bakgrunn i det nevnte fagutviklingsarbeidet og prosjektskissen innen rus/psykiatri, valgte vi å svare positivt på denne utfordringen. I mars 2009 mottok vi et oppdragsbrev fra HOD, fulgt av en bevilgning på 30 mill kr. til dette arbeidet, med intensjon om samme bevilgning i det påfølgende år. Vi ble også bedt om å vurdere om noen av disse midlene kunne brukes gjennom vårt nettverk i andre byer, for eksempel Bergen. Det ble besluttet å stille 10% av det samlede beløpet til disposisjon for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen (SKBB), med henblikk på å yte innsats med samme formål, men i mindre målestokk, der. Helse- og omsorgsministeren opprettet også et samarbeidsutvalg som skulle bistå Kirkens Bymisjon i gjennomføringen av oppdraget, med representanter på høyt nivå fra Helsedirektoratet, HOD, Oslo Politi, Helse Sør Øst og Oslo kommune. Det ble lagt ned et intenst og solid arbeid i de følgende månedene. Arbeidet startet umiddelbart. Virksomhetsledelsen ble ansatt, som i pilotfasen særlig konsentrerte seg om behov- og situasjonsanalyse, planer for metodeutvikling og kunnskapsinnhenting, plassering og utforming av lokaler og rekruttering av fagpersonell. Det å etablere gode samarbeidsrelasjoner på ulike nivåer ble vurdert som helt avgjørende for å løse oppdraget. Kirkens Bymisjon har engasjert seg i debatten om Rom-befokningens situasjon.

4 Flere gjennomfører rusbehandling 55 prosent av pasientene ved rusinstitusjonen Veslelien i Brumunddal gjennomfører hele behandlingsopplegget. Det er betraktelig flere enn i de to foregående årene (46 % og 30 %). - Individuell behandlingsplan er jo ikke noe nytt, men det ser nå ut til å begynne å fungere, ikke minst i forhold til samarbeidet med andre aktører før og etter behandlingen, sier fungerende institusjonssjef, Elisabeth Reitan. Bymisjonsfest i teatret Det er fullt hus og summende tilfredshet når 600 frivillige, ansatte og pensjonister fra Kirkens Bymisjon fyller Christiania Teater i midten av februar. Tango på tvers er tittelen på gledeskvelden. Konferansierene Børre Arnøy og Elizabeth Kloster varmer opp publikum før Inger Lise Rypdal og Viggo Sandvik gir en kortversjon av forestillingen Tango for to, og komiker Shabana Rehman holder en satirisk sammenligning mellom norsk og asiatisk kultur. Mars: Demens-dager på Engelsborg Helseminister Bjarne Håkon Hanssen åpner fagdagene Glemsk, men ikke glemt på Engelsborg eldresenter. Tre tirsdager i mars arrangerer eldresenteret fagsamlinger for pårørende til demente. I dag er nordmenn rammet av en demenssykdom, og i deres nærhet står pårørende. Om 30 år forventer man at det er dobbelt så mange demente i landet - det vil altså bli etterspørsel etter flere fagdager om temaet i tiden fremover. Leverer anbud på Omsorg+ Aldring & Kultur og eiendomsavdelingen leverer et anbud på å opprette 70 boliger i Oslo kommunes nye satsing i eldreomsorgen, Omsorg+. Tilbudet er lokalisert til Kampen. Omsorg + er et forebyggende tilbud til de eldre og skal være forbeholdt personer med behov for pleie og omsorg, men ikke med så omfattende behov at de trenger sykehjemsplass. Omsorgstilbudet skal være bemannet hele døgnet for blant annet å bidra til gi trygghet for beboerne. 6 Den 2. september kunne vi la statsråd og byrådsleder åpne vårt nye døgnåpne tiltak 24SJU i Dronningens gate 8. Ved utløpet av året hadde vi registrerte totalt 297 henvendelser til 24SJU. Av disse var det totalt 195 menn og 102 kvinner. Blant disse var 34 under 23 år. Kun 86 personer var Oslo-tilhørende, 56 personer var registrert hjemmehørende i andre kommuner, tre personer hadde utenlandsk opprinnelse og 152 personer kjente vi ikke bostedstilhørigheten til. Overordnet er vi ikke overrasket over det totale antallet henvendelser. Men vi er bekymret over at gruppen unge under 23 år utgjør en såpass stor andel av dem. Helsesenter for papirløse migranter Kompasset satte fokus på Bymisjon i globalt perspektiv, og nevnte eksplisitt mennesker uten lovlig opphold som en utsatt gruppe Bymisjonen ville gjøre en innsats i forhold til. Et grundig utredningsarbeid, kombinert med diakonal, juridisk og politisk refleksjon og alliansebygging, resulterte i 2009 i etableringen av Helsesenteret for papirløse migranter i samarbeid med Oslo Røde Kors. Senteret har hatt jevn og økende pågang etter oppstarten den 27. oktober. I løpet av åtte åpningskvelder i 2009 ble det gitt ca 90 konsultasjoner pasienter fra til sammen 15 ulike land. Politisk har dette arbeidet skapt betydelig motstand og turbulens som forventet. Samtidig har vi fått overveldende støtte fra fagmiljøet, solidaritetsmiljøet, kirkelige sammenhenger og frivillige engasjerte. Senteret er et eksempel på at vi også er beredt til å stå i politisk motvind når vårt verdigrunnlag og oppdrag krever det av oss, og at vi driver diakonalt og sosialfaglig nybrottsarbeid i Norge. Det er interessant at de politiske signalene fra regjeringen synes å ha endret seg, ved at Helseog Justisministeren nylig bekreftet at denne gruppen har rett til helsehjelp. Karakteren og omfanget av denne helsehjelpen skal nå utredes. Vi følger årvåkent med, for å sikre at det ikke legges begrensninger på den etter vår mening menneskerettighetsbaserte status slike hjelpetiltak har. Samtidig arbeider vi for å sikre finansiering og forsvarlig oppfølgning av den helsehjelpen papirløse migranter trenger. Vi ser også at det vil være behov for å utvide vårt tilbud. Lauras Hus En annen utsatt gruppe er mennesker som er eller står i fare for å bli offer for menneskehandel. Det gjelder ikke bare, men særlig, innen området prostitusjon. Innføringen av sexkjøpsloven har endret situasjonen på dette feltet, både for brukere og hjelpetiltak. Nadheim senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring har fått økte bevilgninger etter at sexkjøpsloven ble iverksatt i januar Loven har ført til betydelige endringer i Nadheim sitt arbeid. En viktig nysatsing ble opprettelsen av en egen døgnbemannet boenhet for ofre for menneskehandel Lauras Hus. Dette følger direkte regjeringens satsing på feltet, og er særlig knyttet til tiltak 10 under Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel: Trygge bosteder med tilpasset oppfølging. Prosjektet åpnet for innflytting 15. april 2009, og består av fem leiligheter med tilknyttede fellesarealer. Hovedmålet for Lauras hus er at de som mottar oppfølging gjennom prosjektet skal gis muligheten til å definere egne ønsker og behov i sin livssituasjon, at de skal oppleve trygghet og respekt, og få bistand i henhold til individuell plan. Et hovedmål er at de når de flytter ut kan ha utviklet økt selvstendighet og styrket selvfølelse. Myndiggjøring er et sentralt stikkord i arbeidet på Lauras hus. Beboerne på Lauras hus har til nå kommet fra Afrika og Øst-Europa. De har ulik oppholdsstatus, og dermed ulike rettigheter. De fleste av dem var såkalte reflektanter, det vil si mennesker som vurderer å anmelde at de er blitt utsatt for menneskehandel. Mange av disse har senere søkt om asyl. Gjennom dette arbeidet har vi fått nærmere innsyn i hvilke utfordringer og problemer det skaper at ulike oppholdsstatus i landet gir ulike rettigheter. En reflektant har andre rettigheter og muligheter enn en asylsøker. Vi ser imidlertid at personens utsatthet og behov ikke endrer seg ved endring av oppholdsstatus. Vårt fokus er på mennesker og deres konkrete livssituasjon, og vil derfor innebære et kritisk søkelys på juridiske formaliteter og ordninger som hindrer menneskers muligheter til å motta rettmessig hjelp og bistand i utsatte livssituasjoner. Grønn omsorg Min mann er i ferd med å bli dement. Han har aldri løst livets motbakker ved å sette seg ned over en kopp kaffe for å snakke om dem. Han har søkt ut i friluft. Han har villet jobbe med hendene. Hvordan tror du han nå skal løse den store utfordringen det er å bli rammet av demens? Dette utfordrende og på mange måter innlysende spørsmålet fra en pårørende, ga Pårørendeskolen og avdeling Aldring & Kultur en ytterligere påskyndelse til å utvikle Grønn omsorg et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Prosjektet startet opp den 1. september i samarbeid med Skjerven Gård i Maridalen, Fylkesmannens landbruksavdeling og Oslo kom- 7

5 mune. Målgruppen er hjemmeboende personer med demens. Dagtilbudet er byomfattende, og det tilbys 6 plasser 3 dager i uken. Det er et stort behov for tiltaket. Femti prosent av mennesker med demens bor hjemme, men bare 4 prosent har et dagtilbud. Grønn Omsorg er et spennende eksempel på nyutvikling i samspill med mange og til en viss grad uventede alliansepartnere. Kirkens Bymisjon vil være helt i tet når det gjelder å tilby tilpasset og oppdatert eldreomsorg av høy kvalitet. Da gjelder det å satse på fornyelse og kreativitet. Vi er overbevist om at samfunnets utfordring innen eldreomsorgen framover må løses ved et styrket fokus på kvalitet, fag, mangfold og kompetanse innen denne sektoren. Kommunikasjon og formidling av eldreomsorgens mange positive og livgivende sider, både for enkeltmennesker og fellesskap, er helt avgjørende for at dagens og morgendagens ungdomskull kan ønske seg en yrkesframtid innen dette feltet. Og dét er vi avhengige av, om vi som samfunn skal dekke behovet. Grønn omsorg peker i riktig retning. Kontrakt om Omsorg + på Kampen Et annet viktig ledd i omsorgskjeden overfor eldrebefolkningen er den perioden der det fortsatt er mulig å bo hjemme, men der forsterket oppfølging er ønskelig eller påkrevet. Denne type tiltak har fått navnet Omsorg +. Omsorg + er et forebyggende tilbud til de eldre og skal være forbeholdt personer med behov for pleie og omsorg, men ikke med så omfattende behov at de trenger sykehjemsplass. Omsorgstilbudet skal være bemannet hele døgnet for blant annet å bidra til å gi trygghet for beboerne. Oslo kommunes store satsing på dette konseptet er etter modell og inspirasjon fra Skovheim allsenter, et godt eksempel på vår policy om å utvikle nye og tilpassede tjenester, med henblikk på å dele og spre de gode ideene og arbeidsformene. Det var derfor naturlig for oss å bidra ytterligere på dette området også, når muligheten meldte seg. I 2009 utarbeidet vi derfor et anbud på å opprette 90 omsorgsboliger lokalisert til Kampen i Oslo. Etter konstruktive forhandlinger med kommunen ble det inngått kontrakt, som innebærer at Gamle Kampen sykehjem vil bli revet, og et nytt Kampen Omsorg + vil bli bygget på samme sted. Vi regner med at det nye bygget vil stå ferdig innen årsskiftet Foreldede kontrakter og nye forhandlinger Våre sykehjem drives på kontrakt med Oslo kommune. Disse kontraktene utløp formelt i 2008, og vi har levd med stor usikkerhet og mye forsinkelser knyttet til tidspunkt, metode for og omfanget av fornyelsen av disse kontraktene. Vi har i de senere årende arbeidet systematisk og målrettet med å klargjøre og vinne gehør for de spesielle rammevilkårene vi har som ideelle aktører innen dette feltet. Ikke minst har spørsmålet om pensjonsordninger vært viet stor oppmerksomhet. Men også selve spørsmålet om konkurranseutsetting om, når, hvordan og på hvilke vilkår har vært, og er, sentralt. Dette er spørsmål som berører hele grunnlaget for vårt framtidige arbeid innen dette feltet, faktisk også samspillet med det offentlige i hele sin bredde. Arbeidet med dette er krevende fordi spørsmålene er store og uoversiktlige. Viktige grunnpremisser er ikke avklart. Det gjelder for eksempel følgene av den nye pensjonsreformen, og spørsmål om hvordan loven om offentlige anskaffelser og unntaket i den bør og kan anvendes. Vi erfarer at kunnskapen og bevisstheten om konsekvensene av disse spørsmålene til nå har vært mangelfull, også blant politikere og innen forvaltningen. Batterister møtes i Trondheim Deltakere fra Batteriene i Trondheim, Bergen, Bodø, Kristiansand og Oslo møtes for første gang i Trondheim. Målet for møtet er å bli kjent, ta opp relevante temaer som kan gi Batteriene en felles identitet, kartlegge behovene og etablere en felles visjon. April: Avtale om energisparing Aspelin Ramm og Evotek inngår et samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo om energiøkonomisering i organisasjonens bygninger. Prosjekt 24 går over 24 måneder og skal gi like mange prosents innsparing. Totalt regner man med å spare fire millioner kroner. Kirkens Bymisjon arbeider for tiden aktivt med miljøsatsing i organisasjonen, og får med avtalen en kjærkommen anledning til å styrke sin grønne profil. Mai: Sturlas 1. mai-tale Magasinet i Dagbladet utfordrer Sturla Stålsett til å skrive en 1. mai-tale sett fra Kirkens Bymisjons ståsted. Hans tale begynner slik: Kjære landsmenn og -kvinner! Du får ikke være med! Kjenn på de ordene. Jeg tror ikke noen andre ord slår like hardt og vondt i mellomgolvet. De trenger ikke en gang å bli sagt. De er like iskaldt avvisende i det som ikke sies. Grønn omsorg startet som nytt eldreomsorgstilbud på Skjerven Gård i Maridalen, som samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Fylkesmannens landbrukskontor og Oslo kommune. Imens har altså våre sykehjem vært drevet på gamle og betydelig utdaterte kontrakter. Det har vært utfordrende, ikke minst økonomisk. Det ble i løpet av 2009 avklart at de ideelle organisasjonene skulle gå i direkte forhandlinger om nye kontrakter for drift av sykehjem i Oslo. De nye kontraktene forventes å være fremforhandlet i løpet av Utfordringen for oss er å få på plass gode, bærekraftige avtaler som sikrer en kvalitetsmessig god drift, og muligheter for å videreutvikle kompetanse og tilbud innen dette feltet. I dette er vi overbevist om at kommunen og vi har felles interesse, til beste for beboerne på sykehjemmene og hele byen. Millionbil i gave til Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjon blir innvevet i norsk bilhistorie når MøllerGruppen AS feirer importen av sin bil nummer én million med å gi en gassdrevet varebil til organisasjonen. Med den skal Kirkens Bymisjon frakte gratis mat til gjester på bymisjonsvirksomhetene. I en årrekke har Møller lånt ut biler til Bymisjonens aksjonsbehov, og også støttet arbeidet på andre måter. 9

6 Homestart i 10 år Home-Start i FORUS feirer sitt 10-årsjubileum med en enkel og på flere måter smakfull markering av årene som er gått og arbeidet som gjøres nå. Kirkens Bymisjon var den første som startet med frivilligarbeidet Home-Start Familiekontakten i Oslo. Nå er HSF FORUS på plass i tre bydeler og Kirkens Bymisjons er fortsatt største på feltet i Oslo med sine ca 30 kontaktfamilier. Samarbeid for arbeid Arbeid og aktivitet gir livet rammer og mening. Det skaper relasjoner og tilhørighet og bygger identitet. Mange av oss ønsker å bruke oss selv og være til nytte for noen eller noe. (Kompasset, SKBOs strategidokument) Bymisjonens arbeidsmarkedsbedrift Unikum og Bymisjonens sykehjem har siden 2003 samarbeidet for arbeid. Unikum har ansatte med spisskompetanse innen arbeidsavklaring, opplæring og kvalifisering. Bymisjonen drifter sykehjem med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Dette samarbeidet har vist seg å være utelukkende positivt for alle involverte parter. Praksis på sykehjem gir deltakerne en variert arbeidshverdag hvor møtet med beboere og oppgaver innen sykehjemmets mange funksjoner gir god og realistisk arbeidstrening. Sykehjemmene får økt antall medarbeidere som bidrar til å øke kvaliteten på tilbudet til den enkelte beboer. Åpningsfest på Nybøle Bymisjonens nyeste rusinstitusjon, Nybøle, blir offisielt åpnet med fest og feiring, fagdag med flere hundre deltakere, og pasientdag med konsert, stand-up og piknik på plenen. Nybøle fremstår som et praktfullt og åpent gårdstun med moderne nybygg og en stor, ombygget låve full av aktivitetsog utviklingsmuligheter. Nadheims brukerråd stiller krav Brukerrådet ved Nadheim - senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring presenterer åtte krav til regjeringen og inviterer stortingspolitikere til senteret for å diskutere situasjonen etter innførselen av sexkjøpsloven. Mange problemer står fortsatt uløste etter at loven trådte i kraft. Juni: Lønn som fortjent rydder rundt Oslo S Kirkens Bymisjons sysselsettingstiltak for folk i rusmiljøet, Lønn som fortjent, inngår en avtale med ROM Eiendom om å rydde områdene rundt Oslo sentralstasjon. Tre ganger i uka skal fire personer plukke søppel foran inngangspartiet til Oslo S, på hele Jernbanetorget og på sjøsiden av stasjonen. Oppdraget varer i første omgang ut året, men kan utvides både i tid og omfang. Deltakerne ved sykehjemmene utfører oppgaver som avlaster personalet, så som vaktmesteroppdrag, resepsjonstjeneste, matlaging, servering, omsorgsoppgaver samt vaskeri- og renholdstjenester. Økt livskvalitet Å arbeide på et sykehjem er meningsfullt fordi man bidrar til å høyne livskvaliteten til sine medmennesker. Det gir også verdifull arbeidserfaring som kanskje på sikt kan skape interesse for å fortsette en yrkeskarriere innen omsorgsarbeid. Med erfaringen fra samarbeid for arbeid i Bymisjonen, startet prosjektsamarbeidet Unikum inn på Tunet, med Friluftsetaten i På Bogstad Besøksgård er det etablert er et arbeidstreningstilbud for deltakere med fokus på gårdsdrift, økologisk landbruk, dyrepass, vedproduksjon og skogsarbeid. Her jobber man tett på naturen gjennom alle sesongene, og deltakerne får anledning til å stifte bekjentskap med et mangfold av ulike oppgaver knyttet til gårdsdrift. Arbeidet på Bogstad gård kjennetegnes av et godt sosialt fellesskap der alle fyller ulike funksjoner ved gårdsdriften. Statsminister Jens Stoltenberg la i nyttårstalen sin vekt på at det er hverandres arbeid og hverandres kunnskap vi skal leve av i framtiden. Det er store gevinster å hente i å samarbeide for arbeid, og vi mener at dette er en flott mulighet for bedrifter som har arbeidsoppgaver som skal løses og for mennesker på vei mot arbeid. Unikum og Bymisjonen ønsker kontakt med flere bedrifter for samarbeid for arbeid. - Kontakten med Bymisjonen har gitt meg tilbake selvtillit og optimisme. Nå går jeg på med krum hals igjen for å skaffe meg lønnet arbeid. Jeg vil bevise for meg selv og andre at en 58-åring ikke er utgått på dato. (Arbeidsledig på vei tilbake til yrkeslivet) Bekkelagshjemmet feirer 20 år Bekkelagshjemmet feirer 20 år siden innflyttingen i nye bygg. Jubileet markeres blant annet med båttur i Oslo-skjærgården. Turen går fra Rådhusbrygga og innholder et godt måltid, program og underholdning med interne krefter. Unikum har også et kreativt verksted der arbeidstreningen består av kunsterisk virksomhet. av Anne Marie Johansen avdelingsdirektør Aldring & Kultur 11 10

7 Frivillighet - samspill med sprengkraft Vi kaller det en av søylene i arbeidet: Frivillig innsats. Sprengkraften i frivilligheten ligger nettopp i at folk mobiliseres både på egne og andres vegne i et samspill og fellesskap. Det er i dag ca 1350 frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon Oslo, og totalt ca 3000 frivillige medarbeidere i Bymisjonen på landsbasis. De utgjør en betydelig ressurs for organisasjonen både konkret i forhold til de timene de gir, men kanskje enda viktigere: i sitt møte med folk. Frivillige fungerer som ambassadører både inn til - og ut av Bymisjonens egne arenaer. Alle avdelingene i stiftelsen har virksomheter med betydelig frivillig aktivitet, enten som en del av sitt hovedoppdrag, eller som en berikende tilleggskraft til personalet. Noen frivillige bruker sin formelle fagkompetanse: Juristene ved Gatejuristen eller språklærerne ved Nadheim er gode eksempler. Andre frivillige ønsker å gjøre noe helt annet enn det de har utdanning i eller gjør til daglig. Mulighetene er mange og virksomhetene blir stadig tryggere på at frivillighetsarbeidet kan og bør tilpasses det enkelte steds egenart. Frivillighet i endring Bymisjonen har i alle tider vært en del av frivillighetsfeltet, mens forståelsen av frivillighetsarbeidet har endret seg over tid fra veldedighetsfokus til økt bevissthet om likeverd. Vi mener frivilligheten i dag fremmer solidaritet i samfunnet nettopp ved å være en arena hvor folk møtes på tvers av alder, utdanning og sosial status. Sprengkraften vi ser i frivilligheten ligger nettopp i at folk mobiliseres både på egne og andres vegne i et samspill og fellesskap. Dette har vært noe av bakgrunnen for økt nysatsning på frivillighetsarbeidet både i forrige og nåværende strategiperiode ( ). Hele frivillighetsfeltet i Bymisjonen er faglig knyttet tettere sammen og har fått en mer helhetlig forståelse av frivillighetens muligheter. Et frivillighetsforum bestående av lokale frivillighetsansvarlige er etablert og koordineringen styrket. Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere, og felles vilkår for nye frivillige medarbeidere ved kontrakter. Også i 2009 har nye virksomheter inkludert frivillige medarbeidere, mens virksomheter med lange tradisjoner i feltet stadig er i endring og utvikling. Eksempelvis er Helsesenteret for papirløse migranter i hovedsak bemannet av faglig kompetent frivillig helsepersonell. Flere beboere ved våre institusjoner er nå frivillige medarbeidere ute ved andre Bymisjonsvirksomheter. Frivillighetsveteranen Kirkens SOS utviklet nytt veiledningsprogram. Vi beveger oss stadig sideveis eller fremover og utforsker frivillighetsfeltet fra mange ulike ståsted og med oppriktig nysgjerrighet i ønske om å kunne utløse nettopp den positive sprengkraften vi mener finnes her. Fem dager for en human asylpolitikk Batteriet er åstedet for festivalen Ut-flukt09. En teltleir blir slått opp i forgården til Batteriet, med 20-mannstelt og gratis matservering til 100 personer. Festivalen er en markering av at det er tre år siden afghanernes sultestreik på Domkirkeplassen, og to år siden pilegrimsmarsjen fra Trondheim til Oslo. Fellesnevneren for alle arrangementene er kravet om en mer human asylpolitikk. Pris til frivillighetssentral Bydel St. Hanshaugen gir Inkluderingsog mangfoldsprisen til St. Hanshaugen Frivillighetssentral under bydelsdagen i juni. - Dere har skapt et viktig møtested med stort mangfold i bydelen, sier Hadia Tajik når hun overrekker prisen til en stolt Jorid Tharaldsen. Kongelig besøk på Aksept-konsert Hagekonserten på Aksept på St. Hansaften blir den største noensinne når ca 1600 personer overværer den nesten tre timer lange artistmønstringen. På første rad sitter Kronprinsparet. - Aksept er ett av mine favorittsteder. Jeg er stolt og glad over å kunne tilbringe mye tid her, sier H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit når hun taler fra scenen. August: Nye frivillige ønskes hjertelig velkommen, og takk til alle dere som allerede bidrar i solidaritet og fellesskap. Frivillighet handler om solidaritet, samspill og fellesskap. 12 av Jeanine Brenna rådgiver for frivillighet Åpnet 16 boliger for vanskeligstilte Det er stor stemning i bakgården i Pilestredet 30 når ByBo åpner 16 nye leiligheter for personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Den lyse og store bakgården er for anledningen gjort om til konsertscene og folkemøtesal, med fire sentrale politikere til stede for å diskutere boligpolitikk. - Tiden er inne for å prioritere boligsosialt arbeid. Tak over hodet er ikke alltid nok. Det er behov for boliger med oppfølging, sier ByBo-leder Marit Nybø i sin tale. 13

8 Debatt om øst-europeiske tiggere Justisminister Knut Storberget varsler at han ser på muligheten for å innføre forbud mot tiggere fra øst-europeiske land. Generalsekretær Sturla J. Stålsett svarer følgende til NtB og flere nettredaksjoner: - En ordning der det blir forbudt for enkelte grupper å tigge vil være ekstremt stigmatiserende og urettferdig for dem som ikke får tigge ( ). Dersom det bestemmes av hudfarge og nasjonalitet, vil det være i strid med helt grunnleggende rettsprinsipper, understreker Stålsett. Grillfest på Børsens brostein Den lille parken foran Oslo Børs blir en ettermiddag i august gjort om til festområde, og gjestene er rusavhengige og personer fra Oslo gatemiljøer. Omkring 300 gjester koser seg i ettermiddagssola med helstekt lam og hyggelig samtale. Ansatte fra Sodexo, Norske Shell, Fred. Olsen og Oslo Børs er for anledningen verter og servitører. - Det betyr noe å bli satt pris på og å bli invitert i stedet for å bli jaga, er en av mange positive reaksjoner fra gjestene. September: Bordets gleder på St. Hanshaugen Frvilligsental Oppfordrer til å lese for eldre Kirkens Bymisjon og kommunikasjonsfirmaet EMC lanserer prosjektet 60 minutter, som skal rekruttere frivillige til å lese for beboere på Bymisjonens sykehjem og møtesteder for eldre. Gjennom Facebook-kampanjen håper Kirkens Bymisjon å skape gode møter mellom unge mennesker og den eldre generasjon. Forfatter Anne Holt er ambassadør for kampanjen og deltar under lanseringen på St. Hanshaugen eldresenter. Ta et fat og la det vandre Åtte, ti, tolv, fjorten personer samlet til lunch på St. Hanshaugen frivilligsentral. Ordet lunch er ikke dekkende for det som skjer rundt kjøkkenbordet hver torsdag i timen fra kl Noen ganger enda lenger Dette er ett måltidsfellesskap, ett gjestebud i beste bymisjonsånd. Her teller ikke titler eller stillinger, her er alle likeverdige, her byr folk på seg selv. I denne hellige timen er det de fire t-ene som gjelder: tid, tilstedeværelse, trygghet og tillit. Et nytt kjøkkenbord er innkjøpt for kroner fire hundre på finn.no. Det gamle var rett og slett utslitt etter utallige luncher og en god del middager. Her er ingen spisse hjørner er strenge blikk som stenger noe ute. Vi sitter rundt det store ovale bordet, og sender hverandre fatene: kaffen, brødet, osten, syltetøyet. Den ene etter det andre sendes rundt sammen med varme blikk, smil, småprat og latter. Her er levende ord rundt ett levende bord. Her er et sted å være, en sone fri fra mas og krav. Selvsagt må noe gjøres, noe må stelles i stand: mat legges på fat, stoler settes på plass. Ofte er det en ekstra godbit; litt varmmat, en delig kake. Alt gjøres som frivillig innsats, her er flere naturlige hjelpere som ikke ønsker at det skal snakkes for høyt om deres gjerning. Også betalinga er på fellesen: Til slutt sendes kaffekverna rundt bordet og alle legger noen kroner i skuffen. Første torsdag i måneden går veien fra kjøkkenbordet til en oval sirkel rund lystenningsstedet i stua. Det tennes lys for den enkelte med navns nevnelse. For de som er til stede og de for som hører med i fellesskapet, men som ikke er her akkurat i dag. Vi tenner lys for våre kjære, for det som skjer i samfunnet rundt oss og for den store verden som vi alle er en del av. Vi synger litt og deler gode ord med hverandre. Det er bedre å tenne lys enn å stirre seg blind på mørket. Store ting skjer i Bymisjonen og i byen vår, store arrangementer med pressoppslag og medie-fokus. Men rundt omkring skjer også et hav av beskjedne samlinger som har stor verdi, som bokstavlig talt er livsviktige. Noe er stort og flott, men det meste er smått og godt! sier Jorid, lederen på frivilligsentralen. Olga Tvedt bymisjonsprest 14 15

9 De vakreste barna i skogen er mine Hver synes best om sine barn fortelles i eventyret om jegeren og myrsnipa, et av våre kjente og kjære folkeeventyr. Det er en kort og trist fortelling men likevel vakkert og uforbeholdent om morskjærlighet. Myrsnipa er et eventyr. I Kirkens Bymisjon er Myrsnipa også et møtested for barn og foreldre under FORUS - senter for barn, unge og familier. Hovedmålsettingen for Myrsnipa er å tilrettelegge for gode og trygge samvær mellom foreldre og barn. Det hele startet i 2002 som et tilbud rettet mot kvinner som hadde samværsrett, men ingen plass å treffe barna. Kvinnene på Natthjemmet snakket ofte om sine barn og flyktige samvær som sjelden fikk ro og kvalitet over seg. Nå har Myrsnipa to besøksleiligheter der foreldre kan være sammen med barna under forhold som ligner mest mulig på et vanlig hjem. Myrsnipa samarbeider med samtlige barnevernkontor i Oslo og har i 2009 hatt 1150 samvær mellom 210 barn og 194 foreldre. Mange av våre prosjekter og tiltak oppstår som kreative og gode ideer bygget på erfaringer våre brukere har formidlet. Flere av disse innovative grundervirksomhetene har fått stor spredning i Bymisjonene landet rundt slik også med Myrsnipa. Både i Vestfold og Trondheim er Myrsnipa nå godt i gang. Det er lettere å starte opp et prosjekt enn å få varig tilskudd til det. Og da er det ekstra gledelig når 360 Interflora butikker i landet har gått sammen om å støtte dette arbeidet og blomsterhandlerne har samlet inn kr til Myrsnipetiltakene i Kirkens Bymisjon. Myrsnipa har på denne måten fått støtte til å utvikle arbeidet med samvær mellom innsatte i fengsler og deres barn. Det er fint at barn kan slippe å gå gjennom fengselsporter for å være sammen med foreldrene sine. Tidlig hjelp Det er dessverre ikke alt innovativt og viktig nybrottsarbeid vi får finansiering til. Nanna-Maries hjem er et bymisjonstiltak med lange tradisjoner og som på bakgrunn av erfaringer la om til et innovativt arbeid for å kunne sette inn hjelpen så tidlig som mulig overfor spedbarn og familier. Hensikten var å yte et tilbud der det ikke var påkrevd en henvisning fra offentlige instanser og der en viktig del av tilbudet var tett oppfølging i hjemmet. Det er beklagelig at det ikke lar seg gjøre å finne offentlig finansiering av et forebyggende tiltak som tidlighjelpen Nanna-Marie. Dette er et eksempel på hvordan eksterne rammevilkår og finansieringsordninger spiller inn og begrenser hvilken form for bistand vi i Kirkens Bymisjon kan tilby til ulike grupper. Det er også et eksempel på at det er særlig vanskelig å få økonomisk støtte til tidligintervensjon og forebyggende tiltak bygget på frivillighet, selv om disse lønner seg både i den enkeltes liv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nytt dagtilbud i Maridalen Kirkens Bymisjon nye dagtilbud for personer med begynnende demens, Grønn Omsorg, starter opp på Skjerven gård i Maridalen. Prosjektet er det første i sitt slag i Oslo og har plass til seks deltakere. Oslo kommune finansierer driften. - Gården er et eldorado, med dyr, turstier og mange muligheter for aktivitet, sier prosjektleder Anita Ellefsen. Åpner psykiatrien mot gata Kirkens Bymisjons nye lavterskeltilbud til de mest utsatte rusavhengige i Oslo sentrum, 24SJU åpner i begynnelsen av september. Det døgnåpne tilbudet skal særlig ha fokus på tilgjengelig omsorg og veiledning, og gatenær psykiatrisk bistand. 24SJU er resultatet av et direkte initiativ fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. - Med dette stedet kan vi møte de som sliter mest, og si: Det finnes et sted som alltid er åpent der du kan få hjelp når du trenger det, sier Hanssen. Vi etablerer imidlertid nå et helt nytt tiltak, Familiehuset Nanna-Marie som skal drives etter ny lov fra 2010 om regulering av barneverntiltak. Denne loven ønsker vi velkommen og tror den kan være med på å gjøre arbeidet med spedbarn og familier økonomisk bærekraftig og forutsigbart for de barna og familiene som blir henvist gjennom barnevernet. La oss håpe de blir henvist så tidlig som mulig. av Hildegunn Dømbe Hermansen avdelingsdirektør Mangfold & Oppvekst Bymisjonen i nytt utseende Kirkens Bymisjon presenterer sin nye grafiske profil som frontes av en oransje logo og slagordet Rom for alle. Den nye profilen gjør seg gjeldende på alle flater hvor Bymisjonen presenterer seg selv. Kirkens Bymisjons symboluttrykk med brostein, lys, kors og hjerte blir beholdt, men får nye uttrykk i et eget bildesett

10 På internett for første gang Noen av Norges fremste IT-eksperter har brukt fritiden på å lære innvandrerkvinner å bruke internett. Arbeidslinja i gang på Lillestrøm Bymisjonssenteret på Romerike oppretter Arbeidslinja. Tiltaket finansieres av NAV og blir et slags mellomledd mellom sysselsettingstiltaket Arbeidslaget og NAVs kvalifiseringsprogram. - For det første har vi lenge savnet en link til NAV-systemet. For det andre har Arbeidslaget blitt så stort at det er mange personer vi ikke får tid til å følge opp skikkelig. Og for det tredje er flere av arbeidstakerne så flinke og dyktige at de både kan og bør ta et skritt videre, sier daglig leder Jarl Bøhler. Oktober Bymisjonsdelegasjon til Romania I oktober reiser en delegasjon med styre- og stabsfolk fra Kirkens Bymisjon Oslo på studiereise til Romania. Bakgrunnen er sosiale utfordringene knyttet til Rom-befolkningen, som over lang tid har preget også norske miljøer. Erfaringen fra samtlige møter er at fattigdom er den viktigste bakgrunnsfaktoren for at mennesker settes i sårbare situasjoner og utnyttes i menneskehandel. Hvordan fungerer en mus? Hva er internett? Hvordan sender man en e-post? For de pakistanske kvinnene som sitter foran skjermene i IT-selskapet Sterias lokaler høyt oppe i Postgirobygget, er svarene med på å åpne en helt ny verden. - Jeg kan ingenting om data, men jeg liker å lære. Det er interessant, sier Nasreen Akhtar mens hun får hjelp av IT-konsulent Shomaila Kausar til å finne adressen til Tøyen legekontor på gulesider.no. I løpet av vinteren var 38 innvandrerkvinner tilknyttet Kirkens Bymisjons flerkulturelle senter Primærmedisinsk verksted på kurs hos IT-selskapet for å lære å sende e-post, lese aviser fra hjemlandet, finne adresser på gulesider og bruke oversettingsprogrammet til Google. En av senterets målsetninger er å gi innvandrerkvinner økt kontroll over eget liv og helse, og motvirke isolasjon. Barneoppdragelse Tahira Iqbal fra Primærmedisinsk verksted mener internett har skapt en generasjonskløft som det er viktig å begrense. Grunnleggende opplæring i data er derfor midt i blinken for å hjelpe kvinnene til å vinne tilbake kontroll i et nytt og fremmed samfunn. - Barna våre kan data. De kan si at de gjør lekser, mens de i stedet surfer rundt og snakker med hvem som helst - uten at mødrene skjønner hva som skjer. Derfor er det viktig å ha innsikt i hva barna driver med på internett. Det handler om barneoppdragelse, sier hun. Hun forteller at de ansatte på Primærmedisinsk verksted bruker mye tid på å hjelpe innvandrerkvinnene med å betale regninger, finne adresser og holde kontakt med offentlige instanser. - Hvis de i alle fall kan lære å betale regninger selv, er det en god hjelp. Men de trenger mer kursing og repetisjon, sier hun. Helsesenteret åpner dørene Helsesenteret for papirløse migranter tar imot de første pasientene i oktober. Senteret, som er bemannet av frivillig helsepersonell, er åpent en tirsdagskveld i uka. I løpet av årets siste uker får 29 pasienter hjelp gjennom totalt 90 konsultasjoner. Det er Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors som står bak senteret. November: Kjemperespons på Facebook Medlemmene strømmer til Bymisjonens side på Facebook etter en vervekampanje. I løpet av to uker passerer gruppen fans /tilhengere. Dette er en ypperlig måte å komme i dialog med Bymisjonsvenner over hele landet. - Det har vært en fantastisk repsons og mange hyggelige tilbakemeldinger de siste dagene, forteller markedssjef Hans Jacob Torkildsen. 18 Fra bollebaking til datakurs Samarbeidet mellom Kirkens Bymisjon og Steria begynte da de ansatte i IT-selskapet på eget initiativ bestemte seg for å bake boller til rusavhengige. Året etter kom selskapet med tilbud noe de kan mye bedre enn å bake boller, nemlig å formidle kunnskap om data. - Dette gir mening på en helt annen måte, sier personalansvarlig Hilde Solberg Holm. Hun viser til at internett er et så sentralt verktøy i samfunnet at man blir satt helt på sidelinjen dersom man ikke behersker det. - I dag kan du nesten ikke betale regninger, levere selvangivelsen eller fylle ut søknader, uten å beherske internett. Jeg tror kursene kan hjelpe kvinnene til å holde kontakt med både fortiden og fremtiden, sier hun. Det frivillige arbeidet er også med på å skape stolthet og bygge kultur innad selskapet, forteller Holm. Kurskveldene ble en snakkis i kantina og noe til og med toppsjefen ved hovedkontoret i Paris trekker frem i sine festtaler. - Jeg blir nesten rørt når noen av Norges fremste IT-eksperter, med solid utdannelse fra NTNU, har lyst til å bruke fritiden til å lære andre hvordan man sender en e-post, sier hun. Tekst og foto: Atle Briseid Nasreen Akhtar og Shama Butt får hjelp av IT-konsulent Shomaila Kausar til å finne adressen til legekontor på gulesider.no. 19

11 Olavstipend til bymisjonsprest Kirkestatsråd Rigmor Aasrud deler ut Olavstipend til Anne Helene Jørstad for prosjektet Så ta da mine hender og før meg frem. Jørstads prosjekt handler om hvordan mennesker med demens selv forteller om sin tro og en formidling av hvordan det kan legges til rette for trosliv hos mennesker med demens. Møtestedet kafé i Skippergata - et sted for nye muligheter. AUGNEBLENKOMSORG Avdeling Helse & Sosial spenner over eit breidt spekter av verksemder, i 2009 fekk vi enno eit nytt tiltak, 24SJU. Dette er eit tiltak for dei mest utsette rusavhengige og målsettinga er god samhandling for mennesker med rus- og psykiske lidingar, og gjere eksisterande behandlingstilbod tilgjengelege for folk i overgongen mellom gata og behandlingssystema. Eit sentralt kjenneteikn er spesialistkompetanse på lågterskelnivå. Viktig er også at det er ope 24 timar i døgnet. I tillegg til 24SJU utvida vi buoppfølginga ved at det vart oppretta butiltak både i Pilestredet og Bogstadveien. Vi ynskjer at gode overgongar skal vere kjenneteiknet ved arbeidet vårt. Overgongar er kritiske for oss alle. Å vere på veg, i mellomposisjon kan vere krevjande. I desse overgongane er det godt å vite at vi har nokon saman med oss. Vi i Kirkens Bymisjon vil vere til stades når folk treng oss. Vi vil også at alle skal ha ein trygg bustad. Difor er satsinga vi har hatt i 2009 grunnlaget for å gi betre tilbod til alle rusavhengige, både til dei som ynskjer seg inn i behandling og til dei som treng omsorg og bistand i augneblenken. Vi skal drive gode lågterskeltiltak der rusavhengige erfarer respekt og omsorg. Like viktig er det å vere med å gi rusavhengige gode behandlingsforløp som tek vare på samansette og varierande behov. Dette inneber at vi ikkje må tenkje rusbehandling som ei rett line frå ein stad til ein annan. Det er skilnad på å operere ei hofte og verte behandla for rusavhengigheit. Av og til får ein inntrykk av at det burde vere slik: dop avgifting - behandling rehabilitering frisk! Nei dette er ein veg som går opp og ned og av og til med kraftige sidespor. Nettopp fordi det er ein kronglete veg, er behovet for god samhandling på alle nivå mellom ideelle, stat og kommune stort. Det må lagast saumlause ordningar slik at samhandlinga ikkje vert hindra av betalingsordningar eller byråkratiske tersklar. For den rusavhengige er det krevjande å gå inn i behandling og det inneber mange utfordrande overgonger. I eit liv der rus har fått ein sentral plass er tid underordna. Å møte til avtalt tidspunkt kan vere umogleg. Å bli verande i avrusing er ikkje sjølvsagt. Kroppen protesterer, tilliten til eiga meistring er sviktande og dei dårlege erfaringane med hjelpeapparatet vert påtrengande. På samme vis er overgongen etter behandling krevjande fordi kompetansen og erfaringane frå behandlinga skal omsettast til praktisk kvardagsliv ute i samfunnet. Det er viktig å gi folk rett til å freiste mange gonger før ein finn ein god måte å leve sitt liv. Utfordringa i dette arbeidet er å vere der, gå saman med, gå ved sidan av. VIKTIGE OVERGONGER For å kome inn i behandling, må ein få tilgong til avrusing eller avgifting. Det er eit stort paradoks at rusavhengige må vente i månader på akuttbehandling. Dette må det gjerast noko med, og pasientar som har rett til døgnbehandling må få tilgong til avrusing i forkant utan ventetid. Pasientar som har rusepisoder i behandlingsforløpet, må få rask tilgong til avrusing slik at dei kan kome tilbake til behandling. Og det må vere slik at slitne og forkomne rusavhengige må få tilgong til avrusing/skjerming sjølv om dei ikkje har eit avklart behandlingsforløp framfor seg. Kirkens Bymisjon er ein stor aktør i rusfeltet, vi forvaltar store ressursar på vegne av stat og kommune og vi brukar mykje av innsamlingsmidla innanfor dette feltet. Vi skal både gi augneblenkomsorg og gode behandlingopplegg. Og vi skal avdekke og påverke for at det skal verte betre. Vi er på veg, men det ligg store oppgåver framfor oss! av Oddrun Remvik avdelingsdirektør Helse & Sosial Lanserer Lys i Mørket-låt Kjernen i årets Lys i Mørket-aksjon er en duett mellom Maria Solheim og Hans-Erik Dyvik Husby. Sangen Rom for alle er en sterk låt om å våge å møte blikket til medmennesker som strever med livet sitt. Den lanseres bredt i landets radio- og tv-medier, og spilles inn som musikkvideo med skuespillere fra Kirkens Bymisjons virksomheter. Platekompaniet selger CD-singelen over disk og på nett. Sangen topper VG-lista og selger til dobbel platina. Desember: Vakkert og verdig på Verdens aidsdag Hans-Erik Dyvik, Husby Shabana Rehman og Nicolai Cleve Broch er blant artistene som bidrar under solidaritetsgudstjenesten i Trefoldighetskirken på Verdens aidsdag. - I år blir ikke Jesus født i en stall, men på et asylmottak, av foreldre med HIV, sier gateprest Carl Petter Opsahl i sin preken

12 EN DAG PÅ 24SJU Det døgnåpne tilbudet 24SJU åpnet i september. Den åpne døra i Oslo sentrum vender ut mot de mest utsatte i rusmiljøene, og særlig de som trenger psykisk helsevern i tillegg til oppfølging for rusproblemer. Her jobber fagfolk på flere felt med mottoet: Lav terskel - høy kompetanse. Mye kan skje på kort tid i de åpne lokalene... Brosteinprisen til jusprofessor Kristian Andenæs får Brosteinprisen fra Kirkens Bymisjon for sitt mangeårige engasjement for marginaliserte grupper og minoriteter. Rusavhengige, fattige, rombefolkning og hjemløse er grupper han særlig har vært opptatt av. - Kristian Andenæs tar med stor faglig tyngde og personlig engasjement initiativ for å sikre gode livsvilkår og rettigheter for folk i utsatte grupper, heter det i begrunnelsen for prisutdelingen. Det er morgenmøte, kvelds- og nattrapporten gjennomgås. Ole-Fredrik, Anne og Stian har fått være over i natt. Ole Fredrik skal tilbake til behandlingsstedet har hatt et avbrudd, men tok rask kontakt med oss og får komme tilbake til behandlingsstedet i dag. Vi skal følge ham på toget. Anne og Stian er et ungt par, de har bostedstilhørighet i en sørlandskommune, men vil ikke reise hjem. Vi skal prøve å jobbe mer med kontakten med dem og hjelpeapparatet i hjemkommunen. En god ide da å la dem være her over natta. Sover Ute. Morten stormer inn døra. Han er på humør i dag litt vel mye humør, har problem med å holde styr på armer og bein og har mye å fortelle. Går rundt i rommet og prater og diskuterer med alt og alle. Så dukker Astrid opp. Hun er sint, veldig sint. Norge og Europa får sitt pass påskrevet. Ola og Guri kommer inn døra, de går rett bort til serveringsdisken. Er veldig sultne, forteller at de har ligget ute i natt det var ingen hybelhus som hadde ledige plasser for par det er det sjeldent. Da foretrakk de å sove ute, ville ikke sove hver for seg. For øvrig har de også fått beskjed om at de ikke kan benytte seg av hybelhusene lenger, de er ikke fra Oslo og har fått beskjed om at de må reise tilbake til sin hjemstedskommune. De er fra ulike steder i landet og ønsker å finne et sted å bo sammen de vil ikke bo i sine hjemkommuner. Etter hvert dukker også Arve, Kjell, Lars, Martin, Tone, Hilde og Dag opp. Alle vil ha ei brødskive eller en tallerken havregryn. De må ha en pause fra byens kaos og vandring. Har fått tak i det de trenger for å holde seg friske til natta. Dag har vi et samarbeid med i forhold til søknad om uføretrygd. Martin har mistet sin kommunale leilighet på grunn av bråk og manglende innbetaling av husleie. Kjell er innom hovedstaden for å få tak i stoff sier han skal reise hjem i dag. Arve setter seg i et hjørne, vil sitte i fred det er tydelig at han har en dialog med noen vi ikke ser. Hilde gråter, sier hun trenger noen å prate med. En ansatt tar henne med til et annet rom. Tone vil gjerne låne telefonen. Sier hun skal ringe fosterhjemmet for å høre hvordan datteren hennes har det. Klokka er blitt Glassengler på kjøpesenter Arbeidstakerne i Englekoret på Lønn som fortjent selger engler til julegavehandlere på kjøpesenteret Steen & Strøm. Kjøpesenteret bruker også glassenglene til å smykke ut ett av sine utstillingsvinduer. av Kirsten Frigstad, leder av 24SJU Den brede døra til 24SJU er nær gata midt i sentrum - og kan åpnes hele døgnet

13 Styret VIRKSOMHETER - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO UTENFOR OSLO: BYMISJONSSENTERET PÅ ROMERIKE, VESLELIEN I BRUMMUNDAL AMMERUDHJEMMET GRØNN OMSORG - SKJERVEN GÅRD STOVNER FRIVILLIGSSENTRAL Grefsen Stig Torhild Skogsholm Leder Knut Isachsen Ansatt Olav Molven Ingeborg Rokkones Rikke Lassen Nestleder Anne Karen Jenum Peder Nustad Gerd Rønsen Ansatt Hengsenga Holmen Bygdøy Kongsgard Bygdøy Skøyen østre Skøyen Oscarshall 150 Ris 168 Vestre Gravlund 161 E18 St. Hanshaugen Vigelandsanlegget Kongen Dronningen Bygdøynes Gaustad FORUS- HEGGELI BARNEHJEM BYBO BOLIGER ULLERN FRIVILLIGHETSSENTRAL Frogner Filipstad Blindern Vestre Aker Vika Ullevål Akershus slott Ullevål BYBO BOLIGER Fagerborg BPR Aker brygge sykehus BPR-TÅSEN NATTHJEMMET Ila Frogner- parken Gamle Aker Sagene Bjølsen Grünerløkka Torshov ST. HANSHAUGEN ELDRESENTER Storo Sinsen Hasle Disen Lofthus Aker sykehus Tonsen H7- KORTTIDSTILBUD Grefsen RUSFELTET. A-SENTERET MYRSNIPA 4 HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE MIGRANTER NATTERGALEN AKSEPT UNIKUM AS ENGELSBORG ELDRESENTER SOFIENBERGSENTERET ST.HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL Refstad Økern Løren Psykiatrisk døgnrehab 163 søndre Hovin Ulven Årvoll Høyenhall Risløkka Grorudbanen BYBO BYBO BOLIGER Tøyen BYBO BOLIGER Botanisk hage BYBO BOLIGER og museum 162 BATTERIET KIRKENS SOS AKTIVITETSHUSET PRINDSEN BYMISJONSSENTERET TØYENKIRKEN / LØNN SOMFORTJENT Østre Teisen Domkirken SAFIR gravlund Stortinget PMV FORUS ROBUST Kampen Rådhuset Grønland NADHEIM MØTESTEDET GATEJURISTEN KIRKENS BYMISJON Oslo S HOVEDKONTOR 24 SJU VÅLERENGEN BO- OG SERVICESENTER SPORET - OSLO S Etterstad PÅRØRENDESKOLEN Vålerenga Bryn ENGA OMSORGSSENTER ST. HALVARDSHJEMMET E6 Østre Aker 190 Alna Linderud Vollebekk nordre Skøyen søndre Kolås Tveita Alnabru Godlia Vippetangen Gamlebyen Herbern Hovedøya Simensbråten Manglerud Aud Tønnesen Sturla J. Stålsett Generalsekretær Dyna Hukodden 0 3 km «CAMP HUDØY» - TJØME I VESTFOLD VIRKSOMHETER I ØSTFOLD: NYBØLE, ORIOGOSENTERET, LARKOLLEN UNGDOMSPSYKIATRISKE BEHANDLINGSHJEM Ekeberg BEKKELAGSHJEMMET Ryen varde Ryen SKOVHEIM ALLSENTER+BARNEHAGE FORUS - SENTER FOR BARN, UNGE OG FAMILIER Kartagena / Statens kartverk UNGDOMSBØLGEN SØNDRE NORDSTRAND 25 24

14 Aktivitetsregnskap 2009 (Alle tall i hele 1000) hhstiftelsen Kirkens Bymisjon Konsernet Kirkens Bymisjon Bymisjon Konsernet Kirkens Bymisjon Stiftelsen ANSKAFFELSE AV MIDLER Statlige tilskudd Kommunale tilskudd Andre tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål: Aktiviteter som skaper inntekter Finans og investeringsinntekter Andre inntekter SUM MIDLER Aldring og kultur Arbeidstiltak Barn og unge Boligtiltak Frivilligsentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder Sosiale tiltak (andre) Kirke og kultur FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av organisasjonens formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet: Aldring og kultur Arbeidstiltak Barn og unge Boligutvikling Frivillighetssentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder Sosiale tiltak Diagram Kirke og kultur Administrasjonskostnader % Finanskostnader SUM FORBRUKTE 40 MIDLER % ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT ,3 2,2 Beregnet administrasjonsprosent 2,9 2,1 89,4 90,5 Beregnet formålsprosent 90,2 91,1 1 % 3 % 7 % 1 % 5 % Stiftelsen presenterer årsregnskapet etter aktivitet i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Stiftelsen viser et overskudd kr 2,7 mill mot underskudd kr 3,3 mill i Konsernet viser et overskudd kr 8,1 mill for 2009 mot kr 1,4 mill i Bedret resultat totalt sett i forhold til 2008 skyldes bl.a. bedret finansresultat samt spesielle forhold som at det i 2009 er mottatt kompensasjon for økte pensjonskostnader fra oppdragsgiver for både 2008 og Stiftelsens totalkapital var ved utgangen av året kr 858 mill, en økning fra kr 847 mill året før. Konsernets totalkapital var kr 891 mill mot kr 875 mill året før. Den økonomiske og finansielle stilling danner et godt grunnlag for driften framover og gir støtte til den vedtatte strategiplanen. er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Formålsprosenten er beregnet som forbrukt til formålet delt på sum forbrukte midler. Aldring og kultur Innsamlingsprosenten er beregnet slik: Arbeidstiltak Innsamlede midler (brutto inntekt, inkl naturalia) fratrukkert kostnader til innsamlinger (direkte kostnader inkl fordelte felleskostnader) = disponibelt til formålet, regnes i prosent av innsamlede midler Barn og unge Boligtiltak Frivilligsentraler HIV-tiltak Prostitusjonstiltak Psykisk helsevern Rusbehandling Væresteder Sosiale tiltak (andre) Kirke og kultur Stiftelsen SKBO 2009 Beregnet administrasjonsprosent: 3, Beregnet formålsprosent: 89,9 % Innsamlingsprosent: 73,5 % For nærmere informasjon om økonomiske forhold vises det til fullstendig årsregnskap på våre nettsider: Diagram 3 Slik brukes midlene 40 % 1 % 3 % Aldring og kultur Barn og unge Frivilligsentraler Prostitusjonstiltak Rusbehandling Sosiale tiltak (andre) 27 % 7 % Arbeidstiltak Boligtiltak HIV-tiltak Psykisk helsevern Væresteder Kirke og kultur 7 % 1 % 5 % Aldring og kultur Barn og unge Frivilligsentraler Prostitusjonstiltak Rusbehandling Sosiale tiltak (andre) Organisasjonskart Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aksept senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dag- og døgnavdeling. Batteriet selvhjelpssenter for grupper som er sosialt ekskluderte pga dårlig råd, eller som er truet av fattigdom. Bymisjonssenteret Romerike treffsted for rusavhengige. Bymisjonssenteret Tøyenkirken hverdagsmenighet og kirke på gata. Lønn som fortjent sysselsettingstiltak for rusavhengige i Oslo sentrum. Arbeid og lønn på dagen. Sporet kontakttilbud med trivsel, trygghet og helse på Oslo S. Forus - senter for barn, unge og familier: Familiehuset Nanna-Marie forebyggende heldøgnsinstitusjon for familier henvist av barnevernet Forus Frivillighet prosjekter hvor frivillige medarbeidere er ressurspersoner for barn, unge og familier. Forus Tiltaksutvikling utvikler nye tiltak som ikke finnes, på oppdrag fra Barneverntjenesten. Heggeli barnehjem/ Familiebaser barnehjem og familie-baser for oppvekst. Arbeidstiltak Boligtiltak HIV-tiltak Psykisk helsevern Væresteder Kirke og kultur Robust tilbud til barn og unge som opplever en bekymring, og til nettverket rundt dem Eiendom, informasjon, IKT, marked, fagutvikling, personal, økonomi Mangfold & Oppvekst Myrsnipa møtested for foreldre og barn, for barn under barnevernets omsorg. Helsesenteret for papirløse migranter helsetilbud til migranter som ikke oppsøker eller får bistand av offentlig helsetilbud. Samarbeid med Oslo Røde Kors. Kirkens SOS i Oslo et menneske å snakke med når livet er som verst. Krisetelefon, internettjeneste, sjelesorg ved frammøte. ROM - samtaletilbud for lesbiske og homofile. Nadheim senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Primærmedisinsk verksted senter for helse, dialog og utvikling. Ungdomsbølgen frivillighetssentral for ungdom på Mortensrud og Klemetsrud. Skovheim barnehage pedagogisk tilbud til 58 barn fra 3-6 år i Nordstrand bydel. Stovner Frivilligsentral synlig, mangfoldig og flerkulturell virksomhet som engasjerer til frivillig innsats og deltakelse. Ullern frivilligsentral forbedring av lokalsamfunnet gjennom økt frivillig innsats. Aktivitetshuset Prindsen uformelt miljø- og aktivitetstilbud for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. A-senteret tilbud til pasienter med rusmiddelproblemer i hovedsak knyttet til alkohol. Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering (BPR) Avdeling Louisegate, Avdeling Tåsen psykiatrisk bo- og rehabiliteringstilbud for unge voksne. ByBo - Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området. Driver booppfølging i: Schandorffsgate selvstendige boenheter for mennesker med sammensatte problemstillinger (rus/ psykiatri) Bogstadveien, Pilestredet, Thaulows vei og Steenstrupsgate - boliger for sosialt vanskeligstilte. Nattergalen hjem for kvinner med psykiske problemer og rusbruk. H7 kortidstilbud for rusavhengige rusfritt korttidstilbud som gir mulighet til endring av livssituasjon. Gatejuristen fri rettshjelp i rus- og gatemiljøene. Kirkens Bymisjon Enga bo- og omsorgstilbud for rusavhengige uten fast bolig. Helse & Sosial Hudøy feriekoloni/stiftelsen Hudøy gir gode ferieopplevelser til ca 1400 Oslobarn. Larkollen barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem behandlingstilbud for ungdom fra år. Nybøle tilbyr spesialisert behandling til pasienter med samtidig rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser (dobbeltdiagnoser). Møtestedet kafé med sosialfaglig profil, treffsted for mennesker som oppholder seg i Oslo sentrum Natthjemmet tilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet. Origosenteret behandling for rusavhengige. Tilbud til par, enkeltpersoner, familier med barn og gravide. Familieavdelingen har egen barnehage. Safir sentral for frivillige på russektoren. Samarbeid med Oslo Røde Kors Veslelien institusjonsbasert behandling for rusavhengige. Bredt skole- og arbeidstreningstilbud med fokus på attføring. 24SJU Døgnåpent helsetiltak innen rus og psykiatri. Representantskap Styre Generalsekretær Ammerudhjemmet boog kultursenter sykehjem med dagsentre og kultursenter. Møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker i bydel Grorud. Bekkelagshjemmet sykehjem med dagsenter og en flott sansehage som er i flittig bruk. Engelsborg eldresenter treffested for godt voksne. Et tilbud for hjemmeboende eldre i bydel Grünerløkka. Pårørendeskolen kurs- og kontaktsenter for pårørende og helsepersonell i demensomsorgen. Grønn omsorg er et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Dagtilbudet holder til på Skjerven Gård i Maridalen Sofienbergsenteret sykehjem og ressursbase for eldre, med dagsenter og rehabiliteringsavdeling. Omsorgsboliger og storkjøkken. Aldring & Kultur St. Halvardshjemmet sykehjem i historiske Gamlebyen. Skovheim Allsenter kafe og kulturog servicetilbud i tilknytning til eldreboliger på Nordstrand. St. Hanshaugen eldresenter et møtested for seniorer på St.Hanshaugen. Senteret er en del av tiltakskjeden for eldre i bydelen. St. Hanshaugen frivilligsentral senter for frivillig aktivitet. Formidler frivillige til Bymisjonens virksomheter og i bydelen. Vålerengen bo- og servicesenter nærmiljøets ressurssenter for eldre. Sykehjem som også har korttidsplasser og dagsenter. Unikum AS - en tradisjonsrik arbeidsmarkedsbedrift med komplett tilbud innen avklaring, kvalifisering, arbeidsrettede tiltak og tilrettelagt arbeid.

15 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugaten 3, 0152 Oslo Tlf.: Kirkens Bymisjon I Tollbugata Oslo I Tlf: I

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Bo-team En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Tilbakeblikk, historie 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret. Arbeidet bør starte høsten 2013 med kontakt mot Stiftelsen Livsglede for eldre. Arkivsak. Nr.: 2013/1847-1 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Livsgledesykehjem - sertifisering Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret anbefaler rådmannen

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Skaper livskvalitet Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Memoria er en digital minnebok der pårørende kan dele livshistorien til personen gjennom bilder, historier og relasjoner. I Memoria har

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok Bostedsløse i Tønsberg 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt bostedsløs»

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS Evalueringen av 24SJU Marit Edland-Gryt, SIRUS 18.10.12 Hva skal jeg snakke om? Utgangspunktet for prosjektet 24SJU Litt om 24SJU Evalueringsoppdraget Metode og data Funnene i evalueringen Oppsummerende

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer