Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

2 Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal, Gunvor Berg, Brita Narjord Kjell Arne Morland, Heidi Engen Krogstad og Magnhild Nordbø Postgiro: Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut i mai Frist innlevering av stoff 26 april Layout: Magnhild Nordbø Trykk: Rosenborg Reklame FORSIDEBILDE: Vintersol. Foto: Øystein Flø Lære av Maria? Av Bjørn Sverre Lie, tidligere sokneprest i Melhus Det er ni måneder til jul, og kirker over hele verden feirer nå på våren Maria-messe eller Mariæ budskapsdag, som den heter hos oss. Vi undres om vi har noe å lære av Maria... Hvilket bilde har du av Maria? Mange millioner mennesker verden over anroper Maria og ber om hennes nådige forbønn. De ærer henne og synger sitt Ave Maria,- og Be for oss! Hun blir avbildet som himmeldronningen med krone og glorie og andre tegn på æresbevisning. Vi forstår godt at mange kristne vil hylle Jesu mor. Evangeliene sier da også at Maria er velsignet blant kvinner og at hun har fått nåde. Hvordan stemmer det med framstillingen av Maria som en forskremt tenåring på maleriet her i menighetsbladet vårt? Realisme i malerkunsten Mange kunstmalere benytter seg av det naturtro og realistiske uttrykket i verkene sine. Slik var det også i de første årene av Rossettis kunstnerliv. Bildet vi ser her er laget i av den engelske maleren og poeten Dante Gabriel Rossetti, født 1828 og død Han vokste opp og levde i London, hvor faren var professor i italienske språk. Foreldrenes italienske opphav kom til å prege Dantes liv. Dante kom til å bety mye i et såkalt kunstnerbroderskap som ville knytte sterke bånd til italienske kunstnere, som Rafael o.a. Han malte ofte personene med realistiske kvaliteter i sine tidligste produksjoner. Her ser vi tydelig Maria som en følelsesundertrykket tenåringsjente med beina oppunder seg, der hun sitter på senga. Engelen bærer en blomsterkvist av liljefamilien. Det er et uttrykk for seier og oppmuntring. Å være Guds tjener Jeg tror at kunstmaler Rossetti har grepet fatt i noe veldig vesentlig ved sin framstillingsmåte av stunden da Maria fikk beskjed om at hun skulle bli mor til verdens Frelser, Jesus Kristus. Hun sier jo selv i følge Luk.kap 1 at hun ikke kan klare dette oppdraget. Naturlig nok er hun engstelig og redd for en slik oppgave. Hun hadde jo ingen erfaring med menn! og ei heller med svangerskap og fødsel! Hennes største fortrinn og beste kvalitet ligger jo nettopp her: hun overlater seg selv med alle sine bekymringer og tanker til Gud selv, og sier tillitsfullt til Guds sendebud, engelen : La det skje med meg som du har sagt! Vi merker oss at hun ikke hadde fått noen garantier for at alt skulle gå vel,men det blir understreket at Guds nåde ville følge henne alle hennes dager. Vi som lever i dag og har sett Guds nåde og tilgivelse i livet, vi blir også utfordret av Jesus Kristus til å tjene Ham til velsignelse for andre mennesker. Vi kan også oppleve å ikke forstå Guds veger med oss, og noen ganger kan oppgavene eller byrdene kjennes svært tunge å bære. La oss i slike stunder tenke på Maria, som fikk en utrolig stor utfordring å hanskes med: hun stolte helt og fullt på Gud og levde i Hans nåde! 2 God fastetid!

3 Ha pengene klar tirsdag 23. mars, dagen for klimaaksjonen: Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter og frivillige i Melhus, Flå, Horg og Hølonda menigheter med bøsse. Ta vel i mot dem! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter også i år søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. Det er vi i de rike land som slipper ut så mye CO2 at det skaper store problemer for klimaet i Sør. Da har vi vel også en forpliktelse til å hjelpe for å bøte på skadene? Les nedenfor om hvordan problemene kan oppleves og forebygges. På tirsdag 23. mars kan vi som bor i Melhus gi dette arbeidet vår støtte! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (200 kroner) eller via kontonummer Så høyt sto fl ommen: Kateket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi Thu Thuy. FAKTA OM Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global oppvarming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Trygg hems I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen. Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av familien sitte til hjelpen kommer. Flom i Vietnam En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast. - Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymringer. 3 Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp på hemsen når fl ommen rammer.

4 Daglig leder: Kurt Rylandsholm Sortering av avfall på kirkegårdene I forrige nummer av Helg i bygda ble det informert om innføringen av sortering av avfall på kirkegårdene. Selv om avfallssorteringen har vært innført f.o.m. februar i år ser, vi behovet for å minne om ordningen. Avfallet skal sorteres etter følgende kategorier: - Organisk/Komposterbart skal kastes i container - Plast i egen plastdunk - Glass i egen plastdunk - Restavfall i egen plastdunk Plastdunkene er merket. I forbindelse med kildesortering har en fjernet de tidligere bossdunkene ved Melhus kirkegård. I stedet er det nå 2 avfallsstasjoner. Se kart for informasjon om plassering. På de andre kirkegårdene finner en avfallsstasjonene der containerne tidligere har stått. Sortering av avfall er et lagarbeid mellom de driftsansvarlige og brukerne. Vi har prøvd å tilrettelegge de praktiske forholdene best mulig, og vil oppfordre besøkende til å følge ordningen. Kulden og kirkelige handlinger En har grunnet ekstremkulde denne vinteren opplevd noen driftsutfordringer i forbindelse med gjennomføring av enkelte kirkelige handlinger. Bl.a. har en ikke fått opp varmen i kirkene til ønsket temperatur, instrumentene har blitt ustemte grunnet den tørre luften, og tele i jorden HELG I BYGDA Gravlegging øst, sør og vest for Melhus kirke Melhus kirkelige fellesråd vedtok på møte at det ikke skal settes ned verken kister eller urner øst, sør og vest for Melhus kirke. Vedtaket ble fattet med øyeblikkelig virkning. Vedtaket lyder i sin helhet: 1. Melhus kirkelige fellesråd vedtar med umiddelbar virkning at felt 1-18 ved Melhus kirkegård ikke skal benyttes til gravlegging av kiste- og urnegrav før Unntak fra bestemmelsen i pkt. 1 skal gjøres i forbindelse med allerede reserverte graver, eller der ektefelle/samlivspartner allerede er gravlagt i de aktuelle gravfeltene. Bakgrunnen for vedtaket er hovedsakelig at gravene er for små etter dagens standardiserte kister. Når det mange steder på de aktuelle gravfeltene bare er to meter mellom gravstøttene, og ei kiste er over to meter, har det vært vanskelig for de ansatte å finne 4 på opptil 1,5 m har medført en forlenging av tid ut over det normale før begravelsene kan gjennomføres. I forbindelse med kirkelige handlinger beklager undertegnede eventuelle uheldige opplevelse man har hatt som en følge av ekstremkulden Investeringer og større vedlikehold 2010 På bakgrunn av søknad sendt fra fellesrådet bevilget kommunestyre å gjennomføre følgende investeringer og større vedlikehold for inneværende år: - Inventar og utstyr tilknyttet kontor og administrasjon - Forprosjektering i forbindelse med ombygging av bårerom i Flå kirke - Reparasjon av tak og utvendig oppussing av Horg kirke - Utvendig oppussing av den mest kritiske delen av fasaden på Melhus kirke - Forprosjektering tilknyttet utviding av Flå kirkegård Nytt orgel i Melhus kirke Med forbehold om ordnet finansiering vedtok fellesrådet, i samsvar med innstillingen fra Orgelkomiteen i Melhus, å bygge et nytt orgel på 36 stemmer i engelsk romantisk katedralstil. Av de 36 stemmene er det tenkt gjenbruk av 15 stemmer hentet fra et orgel i Aberdeen, gjenbruk av 9 stemmer fra eksisterende orgel, samt investering i 12 nye stemmer. Orgelkomiteen sammen med undertegnede skal levere en priskalkyle for hele prosjektet innen august d.å. nok plass. Dette har man opp gjennom årene løst på forskjellige måter, noe som igjen har medført at man mange plasser ikke vet helt eksakt plasseringen av hver enkelt grav. Dette i kombinasjon med allerede korte gravrekker var grunnlaget for vedtaket. At man har festet en grav er ikke ensbetydende med at man automatisk har rett på gjenbruk av graven (jf. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av , 14, 3. ledd). Fordi fellesrådet ønsker å starte helt på nytt med kirkegården, vil heller ikke urner bli tillatt satt ned før i Årsaken til dette er at en urnegrav også har en frigravperiode på 20 år. Dette betyr at en eventuell grav som blir benyttet til urne i eksempelvis 2020 ikke kan brukes som kistegrav i før Alle som er usikre om de har en reservert grav i de aktuelle gravfeltene bes ta kontakt med kirkekontoret.

5 Bli bedre kjent med prosten: Øystein Flø Av Magnhild Nordbø Foto: Olav Dahle Svanholm Den nye prosten i Gauldal har vært i jobben siden september 2009, og syns allerede han begynner å få en viss kjenneskap både til menighetene i prostiet og til de ulike arbeidsoppgavene i jobben. Øystein Flø (52) bor i presteboligen på Rye sammen med kona Tove og døtrene Johanna (20) og Karen (18). Sønnen Asbjørn (25) studerer til arkitekt og bor i Trondheim. Med embetseksamen fra 1984, bakgrunn fra Den norske santalmisjonen, jobb som stasjonsprest ved Værnes flystasjon, residerende kapellan i Byåsen prestegjeld og sokneprest i Byåsen sokn, er det en mann med solid teoretisk og praktisk bakgrunn som bekler prosteembetet. Før den tid, i ungdomsåra, under hybeltilværelsen på Follo (Orkdal videregående skole), var Øystein aktiv i skolelag og kristenrussen. Med barnetroen som ballast kom han til et punkt hvor han måtte bestemme seg for hva han ville stå for. Som prost blir det mindre typiske prestetjenester enn det var som kapellan og sokneprest. Men det hender prosten må trø til og fungere som vikar når mangel på prester eller sykdom gjør det nødvendig. Blant annet har han nå tatt over ansvaret for konfirmantundervisningen i Horg og Flå sammen med kateket Sonja Bruholt. I tillegg blir det noen gudstjenester innimellom. Men mest er prosten opptatt med administrative oppgaver i prostiet som til sammen teller 21 menigheter og 25 kirker. Øystein er glad i å ferdes i naturen, og de årlige fjellturene med sekk og kamera er viktige. Han sier han ikke trener så mye, men svømmer en del og liker å gå på ski om vinteren. Og etter turmålene å dømme er nok formen ganske god. Sist sommer gikk turen til Storskrymten, fylkets høyeste fjell på 1985 moh. Toppen av fjellet ligger på grensen mellom Oppdal i Sør-Trøndelag, Sunndal i Møre og Romsdal og Lesja i Oppland. For øvrig er Trollheimen et yndet turområde, spesielt på nordmørssida, hvor han spesielt trekker fram Fjordruta, ei rute som veksler mellom fjord og fjell, fra Tustna, rundt Vinjefjorden, til Halsa. Ikke så rart han er glad i nordmørslandskapet, oppvokst som han er i Rindal, der foreldrene fortsatt bor, og som han gjerne besøker. Mange turer blir det også til Frøya, der kona Tove kommer fra. Uansett hvor, fotoapparatet er gjerne med, og mange flotte naturbilder ligger lagret på PC og lysbildevisninger. Ett av bildene pryder forsiden på dette nummer av Helg i Bygda. Kanskje blir det flere i senere nummer. Prosten skryter av godt arbeidsmiljø på prestekontoret på Melhus og godt fellesskap blant prestene i prostiet. Han har ikke besøkt alle menighetene ennå, men gleder seg til fortsettelsen i prosteembetet i Gauldal prosti. - Jeg er et hodemenneske og ikke så religiøs av natur sier Øystein, og forklare nærmere hva han mener. - Jeg leter alltid etter en logisk tankeklarhet. Og da jeg begynte å studere var det mye for å kunne tenke igjennom foreneligheten med det å tro og samtidig ha en klar tanke. Samtidig er jeg veldig bevisst på at det er viktig å forstå andre mennesker som har andre måter å orientere seg på. Det finns flere tilnærminger til virkeligheten. 5

6 Stabat Mater - konsert i Melhus kirke Torsdag 25. mars kl blir det en spesielt fin konsert i Melhus kirke. Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi ( ) fremføres med to sopransolister og sammensatt orkester ved kantor Bjørn Vevang. Stabat Mater er en hymne fra 1200-tallets Italia, og skildrer Marias lidelser ved sønnens korsfestelse. Teksten er blitt tonesatt av en rekke komponister, og i kveldens konsert vil vi få høre Pergolesis usigelige vakre tonsetting til hymnen. Gå ikke glipp av et av musikkhistoriens virkelige svisker. Inngang: kr. 150,-/50,- (barn/ ungdom opp til 18 år). Billettsalg ved døren. Ta skituren til Elgshøgda søndag 21.mars. Gudstjeneste kl. 13:00 v/ Ellinggard. Felles friluftgudstjeneste for menighetene i Melhus, Orkdal og Skaun Enkel servering Arr.: Skaun menighetsråd Livet, kunsten og nåden Onsdag 24. mars kl Kulturkveld i prestegårdslåna Prost Øystein Flø fortel om, og les dikt av Jacob Sande Gratis adgang, servering Arr: Prestegårdslånas venner.. Festmøte for diakoniarbeidet Det årlige festmøtet for diakoniarbeidet arrangeres for alle fire menighetene tirsdag 27. april kl på Korsvegen bedehus Tema: Skaperverket stor verdi å verne om v/sokneprest Kjell Arne Morland Alle Velkommen Arr.: Hølonda diakoniutvalg 6 Prestesituasjonen i Flå og Horg Som de fleste sikkert har fått med seg, er det blitt tilsatt ny prest i Melhus med spesielt ansvar for Flå og Horg sokn. Det er Joseph Moiba som har vært sokneprest i Oppdal, og som kommer fra Ghana. Han har et sjarmerende vesen og snakker godt norsk! Men for tiden er han sykemeldt, og det er uklart når han kan starte opp hos oss. Dette betyr at biskopen ikke setter inn vikar for mer enn en måned av gangen. Dermed har Torfi Stefansson fra Island sagt nei til å fortsette hos oss, og vi takker han for den trofaste tjenesten han gjorde i de 4 månedene han var her. I hans sted trår Arne Løvold til. Han er pensjonist og over 80 år gammel, men utrolig sprek for alderen. Han har tidligere vært lekpredikant og kretssekretær i Indremisjonen, det som nå heter Normisjon. Han har også vikariert som prest flere steder i Nidaros. Vi er svært glade for den hjelpen han kan gi oss mens vi venter på at Joseph Moiba skal bli friskmeldt. Arne Løvold

7 Formiddagstreff med Lidvor Heimstad Av Kirsten Pernille Øie, diakon Den 8. april får vi besøk på Melhus bedehus av ei dame opprinnelig fra Korgen, men bosatt det meste av livet sitt i Foldereid i Namdalen. Lidvor har en egen evne til å fortelle på en fengende måte. Den lyse og glade stemmen røper sitt opphav i Nordland. Som mor til fire barn og gift med Peer, som var lærer, var hun engasjert i det hverdagslige livet, men også å få gi den kristne trua videre gjennom søndagskole, ungdomsarbeid og misjonsforeninger i bygda. I 1990 ble det utlyst en konkurranse av NTNU i Trondheim der oppgaven var formulert slik: Skriv ditt liv. Lidvor ble tent av oppgaven og sendte sitt bidrag. Hun ble tatt ut blant de tre beste, og det ble laget en høytidelig fest med overrekkelse av premier. Dette inspirerte henne til å gi ut ei bok om livet sitt, som hun gav tittelen: Takk for livet. I 1995 kom hun med enda ei bok På vegen til samme Utdrag fra pressemelding Inger Lise Rypdal med konsertforestilling i Børsa kirke 25.april kl.19:00 Inger Lise Rypdal besøker Børsa kirke med forestillingen Kvinnen ved brønnen som har hatt stor suksess tidligere. Forestillingen er oppdatert med en rekke nye sanger hentet fra hennes siste album Ansikter. I Kvinnen ved brønnen fremfører hun alle rollene og leverer tekstene hjem og i 2000 Blanda blomsterfrø. Den siste boka ble til gjennom et oppdrag fra lokalavisa Ytringen om å skrive faste bidrag til kronikkspalten. Redaktøren skriver om henne: Heimstad tar opp dagligdagse ting - og hun skriver om alvorligere sider ved livet. Responsen vi får, viser med tydelighet at Lidvor Heimstad er populær blant våre abonnenter. Formiddagstreffet på Melhus bedehus blir et møte med Lidvor Heimstad som snart fyller 84 år, og som vil gi oss innblikk i sitt eget liv. Vi som kjenner henne, gleder oss veldig til å få møte henne igjen. Foredraget sitt har hun kalt: Rammen rundt et livsbilde. Alle er velkommen til å høre henne og Melhus menighetskor. med ekthet og stor innlevelse! Forestillingen omhandler en kvinne som kom til Jesus, men inkluderer også en rekke andre fortellinger fra Det Nye Testamentet. Musikere er Marius Rypdal på perkusjon og elektronikk, og Morten Reppesgård på tangenter. I tillegg deltar lokale korsangere fra Skaun. Billettene selges på billettservice.no Det lille ekstra... Av Heidi Krogstad Vi i Flå menighetsråd har som mål å øke besøkstallet på gudstjenestene i kirka vår, og for å nå dette målet har vi utarbeidet en plan som inneholder flere punkter vi skal jobbe aktivt med. Ett av tiltakene ble realisert sist søndag, da vi inviterte til FAMILIESANG- GUDSTJENESTE. Å engasjere og involvere lokalbefolkningen har vi stor tro på. Et eget hus-orkester, håndplukket fra bygda, fikk mulighet til å sette opp et variert program med både allsanger, solosang og duetter samt barnesanger. Her var noe for enhver smak. Fra sambarytmer, soul og glad barnesang til mer sart musikk fra en av Bjørn Eidsvågs mange kjente sanger og de mer trauste, men dog fantastisk fine, salmene. Hyldbakk/Sommerros Vårsøg fikk også sin fortjente plass i programmet, nå som vi går våren og lysere tider i møte. Dette familiesang-prosjektet gav gudstjenesten en ny dimensjon, det lille ekstra, som kanskje skal til for at flere ønsker å gå til kirka? Vikarprest Arne Løvold holdt andakt. Kvelden ble avsluttet med kaker, saft og kaffe og en hyggelig prat i det trivelige kirkerommet vårt. Hus-orkesteret bestod av: Arvid Bollandsås -gitar Kurt Rylandsholm -bass Trond Erik Krogstad -piano Henning Hugdal -slagverk Mona Bollandsås og Ragnhild Ljøkjell -sang 7

8 Sprell Levende dag på Melhus 11. april 2010 «Sprell Levende» er et formidlings-opplegg som søndagsskolen nå bruker. I forbindelse med Trøndelag Søndagsskolekrets sitt kretsmøte på Melhus, setter vi «Sprell Levende» i fokus. Gjest er Inge Stene fra Norsk Søndagsskoleforbund. Han er redaktør for Sprell Levende. Kl : Sprell Levende gudstjeneste i Melhus kirke Inge Stene og Familiekoret Livsglede blir med. Kl 14:00 er det Sprell Levende faglig påfyll på Melhus bedehus. Menighetsrådet som ble valgt i høst samtidig med Stortingsvalget 15. september, ble presentert under gudstjenesten i Melhus bedehus søndag 24. januar Menighetsrådet har en funksjonstid på 2 år fra 1. november Det var ikke et fulltallig menighetsråd som var tilstede på Melhus bedehus. Menighetsrådet i Melhus menighet Sprell Levende har mange hjelpemidler og et stort spekter av formidlingsmåter. Inge Stene vil gi råd og vink om hvordan en kan bruke Sprell Levende i søndagsskole. Deretter følger kretsens årsmøte. Parallelt er det aktiviteter for barna. Kl : Sprell Levende Fest. Foruten Inge Stene, deltar også Melhus [pre] Soul Children. Vi ønsker alle velkommen til Sprell Levende samlinger om søndagsskolen! Fra venstre: Sverre Skarsem, Jan Horg, Kjellrun Krutvik Mosdal, Sigve Tjora, Inger Synnøve Kregnes, Sølvi Gunnes (varam.), Torgrim Daling (varam.), Inger Johanne Keiserås (leder) og John Olav Hodne. Ikke tilstede: Astrid Gustad, Jostein Brønstad, Kari Hammeren (varam.), Brita Narjord (varam.), Mari Ann Ree (varam.) Foto: Harald Danielsen TAKK Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling Sagatun/Rimolstun, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Oline Borten, Magda Oline Søpstad og Gerd Weflen`s begravelser. Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling Gimsebu/Jarlsbu, takker pårørende og giverne for pengegavene vi har mottatt i forbindelse med Margrete Bakken, Elsa Trøan og Inga Moxnes sine begravelser. Nedre Melhus helse og omsorg, Kroa eldresenter, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Magne Eng`s begravelse. Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling hjemmetjenesten, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Arnold Storvold`s begravelse. Horg og Flå helse og omsorg takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Anne Mette Høiseth og Ester Fallan`s bortgang og begravelse. Horg og Flå helse og omsorg, avd. Midttun takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Paul Nordtømme`s bortgang og begravelse. Hølonda helse og omsorg takker for pengegavene etter begravelsene til Evert Sune Gustafsson, Jon Torleif Moen og Leif Skagseth. Horg sanitetsforening takker for testamentarisk minnegave på kr ,- fra Magnhild Langens dødsbo. 8

9 Melhus sokn Døpte: Maja Grøseth Iver Rafael Hovd Gangås Helene Skånøy Kjellås Vilde Estenstad Skånøy Morten Leonhardsen Mo Vilde Kvaløy Julian Nilsen Ola Adolfsen Linus Winum Pedersborg Tiril Marie Eide Østerlie Helene Rindahl Sanne Hollekim-Strand døpt i Stiklestad kirke Casper Hauan Lillemo Oliver Losen Rofstad Solveig Therese Samdal Noah Følstad Storsve, døpt i Horg kirke Kristine Larsdatter Gylland døpt i Horg kirke Tobias Skjetne Birk Kristiansen, døpt i Brekken kirke Jakob Hanssen Bolland Halvor Øyan Ingrid Kjøsen Ive Bjørnli Enger Victor Fævelen Barstad, døpt i Tiller kirke Nora Engesmo Langmo, døpt i Singsås kirke Ole Andrew Sveen Tangen Henrik Aarmo Jonas Saltnes Sondre Mosti Hildrum Lennart Stendahl-Riset Ylva Iversen-Aune Marie Holten Vigde: Line Anette Moe og Per Arne Skjetne Marthe Sørli og Bendik Løkken Nøstum HELG I BYGDA Slekters gang Døde: Gerd Weflen f. 1931, begravet på Herøy kirkegård Alf Ferdinand Nordskag f Oline Magda Søpstad f Otelie Snøfugl f Thea Pauline Buseth f Gunnar Stallvik f Morten Gran f Inga Moxnes f Inga Elvira Gaustad f Trygve Alstad f Asbjørn Johannes Sivertsen f. 1917, gravlagt på Stavne kirkegård Laila Synnøve Grøttan f Jens Olav Singstad f Arnold Storvold f Magnhild Rannveig Øyås f Aage Flåøyen f Horg sokn Døpte : Ellev Esphaug Andrea Esphaug Moen Celina Stø Fjeldal Oda Lyngen Silje Wolden Midtlyng Magnus Wolden Midtlyng Jens Bonesvoll Nikolai Molden Sørum Lucas Keiseraas Sognli Emilie Gravseth Eggen Frida Berg Reitan Daniella Bergsbakk Døde: Anne Mette Høiseth f Liv Kirsten Floor Bjørgan f Odd Bjørnar Næss f Paul Nordtømme f Ester Fallan f Ann Helen Lium f Hallfred Høyem f Egil Lium f Johanne Moen f Hølonda sokn Døpte: Mina Gåsbakk Aurora Gaustad Mia Aleksandra Ødegaard- Brenden Døde: Arne Klefstad f Helge Gaustad f Olav Dalen f Evert Sune Gustafsson f Jon Torleif Moen f Torstein Realf Grøtan f Leif Skagseth, begravet på Skaun kirkegård Birger Margido Landrø f Odlaug Oline Sunnset f Klara Lien f Flå sokn Døpte: Johan Emil Værnes Thorkildsen Lukas Altin Ljøkjell Adrian Grytten Holthe Vigde: Hazel Odiong Naces og Frode Stenmo Døde: Lisbet Langland f Einar Arnold Bollandsås f. 1932, gravlagt på Hitra kirkegård Leif Kåre Johansen f

10 Melhus telefonkontakt Melhus telefonkontakt formidler kontakt med eldre og uføre som ønskjer ein samtalepartner over telefon. Dersom du kjenner nokon som har lyst til å bli oppringt, kan du ta kontakt med oss. Vi ønskjer også fleire telefonvenner som har tid til å ringe til ein bestemt person til avtalte tider. Alle som set pris på samtale med menneske, kan bli telefonvenn. Kontaktforholdet kan utvikle seg i ein vennskapeleg og tillitsfull tone. Dei to årlege treffa som blir arrangert av MTK, vårfest og sommarutflukt, fører også til gjensidig glede og tryggleik. At dere har skaffet meg en telefonvenn er det beste som har hendt meg. Det gir meg trivsel, skaper trygghet og verdi i en ganske ensom tilværelse. Hilsen fra en anonym telefonbruker. Telefonkontakt kan vera eit godt tillegg til de kommunale ordningane for eldre og uføre, og eit forebyggande tiltak i eldreomsorga. Ordninga kan kanskje utsette institusjonsplassering. Dei som er interessert i å ta del i denne ordninga, eller som kan tenke seg å bli telefonvenn, kan vende seg til Melhus telefonkontakt v/anne Lise Hokseggen, Kvål, tlf mob , for nærare opplysninger. Dugnadsånden lever på Hølonda Det ble store vannskader på Korsvegen bedehus i jula, på grunn av at det frøs til i en håndvask, slik at det ble lekkasje da den tinte opp igjen. Men dugnadsånden har ført til at bedehuset kommer til å bli mye finere enn det var. Hølondingene er nemlig glade i bedehuset sitt, og det var mange som tilbød sin hjelp. Dermed kunne man sette inn en dugnadsgjeng på ca 15 mann, og i tillegg var 5-6 damer villige til å koke kaffe på omgang på dugnadsdagene. Det gjøres nå et stort arbeid under påsyn av fagfolk, slik at forsikringspengene rekker mye lengre enn de ellers ville gjort. Hele kjøkkenet må skiftes ut, men man får råd til mye mer: Både et etterlengtet kjølerom, og nye belegg på golvene i lillesal, storsal og på scenen. Planen er å bli ferdig i april, og da vil bedehuset framstå modernisert og fornyet på en fin måte. Møt fram på festmøtet for diakoni på tirsdag 27. april, så får dere se. Takket være stor dugnadsinnsats kunne altså en stor ulykke brukes til å realisere nye muligheter! Opplev hele påskebudskapet i kirkene våre! I år er det utarbeidet et eget program for påskefestuken i Melhus! Det kan fås i kirkene, på kirkekontorene, i Info-skranken på Rådhuset og på Melhus bedehus. Påskebudskapet utgjør nemlig en spenningsfull helhet. Den kan alle i Melhus oppleve dersom man er innstilt på å gå i flere kirker enn sin egen. Uka foregripes med en flott konsert ved Bjørn Vevang og profesjonelle solister og musikere. I Melhus kirke framføres torsdag 25. mars det nydelige verket Stabat Mater av Pergolesi. Gudstjenestene bruker symbolhandlinger og musikk mer bevisst enn ellers: Palmesøndag har fokus på kongehyllest, skjærtorsdag på nattverd, langfredag på lidelse og død (passer best for voksne) og så braker jubelen løs på påskedagene med utdeling av påskeliljer! På alle disse dagene har vi gudstjenester både formiddag og kveld, slik at man skal kunne gå i kirken også på en fin skiturdag! To ekstragudstjenester på påskeaften er også verd å merke seg: Skifolket kan starte med samling i Kolbrandstad stavkyrkje før man tar turen til Elgshøgda i flott natur. De som vil oppleve kontrasten mellom mørke og lys, sorg og glede ekstra sterkt, kan komme til Horg kirke ved midnatt! Her er noen av de frivillige som stiller opp for Korsvegen bedehus! Foto: Gunn Heidi Nakrem. 10

11 21. mars Maria Budskapsdag. Sal 113 Hølonda kirke kl Gudstjeneste v/morland Vandrernattverd Ofring: Menighetsarbeidet Kirkekaffe. Kirkeskyss: Idar Eid tlf / Menighetens årsmøte 28. mars - Palmesøndag Joh 12, Flå kirke kl Gudstjeneste v/prestevikar Løvold Dåp. Nattverd Ofring: Misjonsprosjektet Lundamo misjonshus kl Gudstjeneste v/prestevikar Løvold Ofring: NMS Gudstjeneste v/hodne Dåp. Ofring: Familie og medier 1. april - Skjærtorsdag Joh 13, 1-15 Horg kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste v/hodne Nattverd Ofring: Bara-prosjektet Korsvegen bedehus kl Skjærtorsdagsgudstjeneste v/morland Skriftemål. Nattverd Ofring: Øya videregående skole Kirkekaffe Kirkeskyss: Kjellrun Skagseth Kolås tlf / Melhus kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste v/prost Øystein Flø Nattverd 2. april Flå kirke kl Langfredag aften v/morland Langfredagsgudstjeneste v/hodne 3. april - Påskeaften Kolbrandstad stavkyrkje kl Påskeandakt v/hodne Dåp HELG I BYGDA Gudstjenester vår april - Påskenatt Luk 24, 1-12 Horg kirke kl Påskenattsgudstjeneste v/prestevikar Løvold Dåp. Ofring: Kirkens SOS 4. april - Påskedag Joh 20, 1-10 Høytidsgudstjeneste v/morland Dåp. Ofring: Misjonsprosjektet 5. april - 2. påskedag Joh 20, 1-10 Flå kirke kl Høytidsgudstjeneste v/hans Ole Sveia Dåp. Nattverd. Ofring: NLM Hølonda kirke kl Høytidsgudstjeneste v/morland Ofring: Normisjon Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad tlf / april - 1. søndag etter påske Joh 21, 1-14 Sprell levende, Familiegudstjeneste v/hodne og Inge Stene fra Norsk Søndagsskoleforbund i forbindelse med kretsmøte for Trøndelag Søndagsskolekrets Dåp. Ofring: Trøndelag søndagsskolekrets 18. april - 2. søndag etter påske Joh 21, Flå kirke kl Gudstjeneste v/morland Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Familiegudstjeneste v/morland Barnas misjonsdag Dåp. Ofring: Bara-prosjektet Gudstjeneste v/prestevikar Dåp. Nattverd Enkel kirkekaffe april - 3. søndag etter påske Joh 14, 1-11 Hølonda kirke kl Familiegudstjeneste v/hodne Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Mildrid Pedersen tlf mai - Lørdag Luk 6, Gudstjeneste v/prost Øystein Flø Dåp, Ofring: Sjømannskirken 2. mai - 4. søndag etter påske Jes 1, Flå kirke kl Samtalegudstjeneste v/prost Flø og kateket Bruholt Hølonda kirke kl Diakoniens dag v/morland og Øie Vandrernattverd Ofring: Diakoniutvalget Enkel kirkekaffe Kirkeskyss: Jofrid Øyen tlf mai - Mandag Melhus kirke kl Samtalegudstjeneste v/hodne og Bruholt. Ofring: KRIK 6. mai - Torsdag Melhus kirke kl Samtalegudstjeneste v/morland Ofring: Gimse kr. Skolelag 9. mai - 5. søndag etter påske Matt 6, 6-13 Horg kirke kl Samtalegudstjeneste v/prost Flø og kateket Bruholt Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Gudstjeneste v/morland Ofring: Normisjon. Enkel kirkekaffe 12. mai - Onsdag Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstjeneste v/morland 13. mai - Kristi Himmelfartsdag Apg 1, 1-11 Horg kirke kl 11,00 Gudstjeneste v/hodne Ofring: Menighetsarbeidet