Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

2 Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal, Gunvor Berg, Brita Narjord Kjell Arne Morland, Heidi Engen Krogstad og Magnhild Nordbø Postgiro: Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut i mai Frist innlevering av stoff 26 april Layout: Magnhild Nordbø Trykk: Rosenborg Reklame FORSIDEBILDE: Vintersol. Foto: Øystein Flø Lære av Maria? Av Bjørn Sverre Lie, tidligere sokneprest i Melhus Det er ni måneder til jul, og kirker over hele verden feirer nå på våren Maria-messe eller Mariæ budskapsdag, som den heter hos oss. Vi undres om vi har noe å lære av Maria... Hvilket bilde har du av Maria? Mange millioner mennesker verden over anroper Maria og ber om hennes nådige forbønn. De ærer henne og synger sitt Ave Maria,- og Be for oss! Hun blir avbildet som himmeldronningen med krone og glorie og andre tegn på æresbevisning. Vi forstår godt at mange kristne vil hylle Jesu mor. Evangeliene sier da også at Maria er velsignet blant kvinner og at hun har fått nåde. Hvordan stemmer det med framstillingen av Maria som en forskremt tenåring på maleriet her i menighetsbladet vårt? Realisme i malerkunsten Mange kunstmalere benytter seg av det naturtro og realistiske uttrykket i verkene sine. Slik var det også i de første årene av Rossettis kunstnerliv. Bildet vi ser her er laget i av den engelske maleren og poeten Dante Gabriel Rossetti, født 1828 og død Han vokste opp og levde i London, hvor faren var professor i italienske språk. Foreldrenes italienske opphav kom til å prege Dantes liv. Dante kom til å bety mye i et såkalt kunstnerbroderskap som ville knytte sterke bånd til italienske kunstnere, som Rafael o.a. Han malte ofte personene med realistiske kvaliteter i sine tidligste produksjoner. Her ser vi tydelig Maria som en følelsesundertrykket tenåringsjente med beina oppunder seg, der hun sitter på senga. Engelen bærer en blomsterkvist av liljefamilien. Det er et uttrykk for seier og oppmuntring. Å være Guds tjener Jeg tror at kunstmaler Rossetti har grepet fatt i noe veldig vesentlig ved sin framstillingsmåte av stunden da Maria fikk beskjed om at hun skulle bli mor til verdens Frelser, Jesus Kristus. Hun sier jo selv i følge Luk.kap 1 at hun ikke kan klare dette oppdraget. Naturlig nok er hun engstelig og redd for en slik oppgave. Hun hadde jo ingen erfaring med menn! og ei heller med svangerskap og fødsel! Hennes største fortrinn og beste kvalitet ligger jo nettopp her: hun overlater seg selv med alle sine bekymringer og tanker til Gud selv, og sier tillitsfullt til Guds sendebud, engelen : La det skje med meg som du har sagt! Vi merker oss at hun ikke hadde fått noen garantier for at alt skulle gå vel,men det blir understreket at Guds nåde ville følge henne alle hennes dager. Vi som lever i dag og har sett Guds nåde og tilgivelse i livet, vi blir også utfordret av Jesus Kristus til å tjene Ham til velsignelse for andre mennesker. Vi kan også oppleve å ikke forstå Guds veger med oss, og noen ganger kan oppgavene eller byrdene kjennes svært tunge å bære. La oss i slike stunder tenke på Maria, som fikk en utrolig stor utfordring å hanskes med: hun stolte helt og fullt på Gud og levde i Hans nåde! 2 God fastetid!

3 Ha pengene klar tirsdag 23. mars, dagen for klimaaksjonen: Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter og frivillige i Melhus, Flå, Horg og Hølonda menigheter med bøsse. Ta vel i mot dem! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter også i år søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. Det er vi i de rike land som slipper ut så mye CO2 at det skaper store problemer for klimaet i Sør. Da har vi vel også en forpliktelse til å hjelpe for å bøte på skadene? Les nedenfor om hvordan problemene kan oppleves og forebygges. På tirsdag 23. mars kan vi som bor i Melhus gi dette arbeidet vår støtte! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (200 kroner) eller via kontonummer Så høyt sto fl ommen: Kateket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi Thu Thuy. FAKTA OM Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 De fleste forskere er i dag enige om at økning av kraftig nedbør er tegn på global oppvarming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Trygg hems I september 2009 ble Vietnam igjen rammet av storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp familien Tran å flykte fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet til å møte flommen. Som én av mange familier i nærområdet har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer, og når vannet stiger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kommer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av familien sitte til hjelpen kommer. Flom i Vietnam En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast. - Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet mange av sine eiendeler. I to måneder, mens de ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent vann og barnas helse ble til daglige bekymringer. 3 Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp på hemsen når fl ommen rammer.

4 Daglig leder: Kurt Rylandsholm Sortering av avfall på kirkegårdene I forrige nummer av Helg i bygda ble det informert om innføringen av sortering av avfall på kirkegårdene. Selv om avfallssorteringen har vært innført f.o.m. februar i år ser, vi behovet for å minne om ordningen. Avfallet skal sorteres etter følgende kategorier: - Organisk/Komposterbart skal kastes i container - Plast i egen plastdunk - Glass i egen plastdunk - Restavfall i egen plastdunk Plastdunkene er merket. I forbindelse med kildesortering har en fjernet de tidligere bossdunkene ved Melhus kirkegård. I stedet er det nå 2 avfallsstasjoner. Se kart for informasjon om plassering. På de andre kirkegårdene finner en avfallsstasjonene der containerne tidligere har stått. Sortering av avfall er et lagarbeid mellom de driftsansvarlige og brukerne. Vi har prøvd å tilrettelegge de praktiske forholdene best mulig, og vil oppfordre besøkende til å følge ordningen. Kulden og kirkelige handlinger En har grunnet ekstremkulde denne vinteren opplevd noen driftsutfordringer i forbindelse med gjennomføring av enkelte kirkelige handlinger. Bl.a. har en ikke fått opp varmen i kirkene til ønsket temperatur, instrumentene har blitt ustemte grunnet den tørre luften, og tele i jorden HELG I BYGDA Gravlegging øst, sør og vest for Melhus kirke Melhus kirkelige fellesråd vedtok på møte at det ikke skal settes ned verken kister eller urner øst, sør og vest for Melhus kirke. Vedtaket ble fattet med øyeblikkelig virkning. Vedtaket lyder i sin helhet: 1. Melhus kirkelige fellesråd vedtar med umiddelbar virkning at felt 1-18 ved Melhus kirkegård ikke skal benyttes til gravlegging av kiste- og urnegrav før Unntak fra bestemmelsen i pkt. 1 skal gjøres i forbindelse med allerede reserverte graver, eller der ektefelle/samlivspartner allerede er gravlagt i de aktuelle gravfeltene. Bakgrunnen for vedtaket er hovedsakelig at gravene er for små etter dagens standardiserte kister. Når det mange steder på de aktuelle gravfeltene bare er to meter mellom gravstøttene, og ei kiste er over to meter, har det vært vanskelig for de ansatte å finne 4 på opptil 1,5 m har medført en forlenging av tid ut over det normale før begravelsene kan gjennomføres. I forbindelse med kirkelige handlinger beklager undertegnede eventuelle uheldige opplevelse man har hatt som en følge av ekstremkulden Investeringer og større vedlikehold 2010 På bakgrunn av søknad sendt fra fellesrådet bevilget kommunestyre å gjennomføre følgende investeringer og større vedlikehold for inneværende år: - Inventar og utstyr tilknyttet kontor og administrasjon - Forprosjektering i forbindelse med ombygging av bårerom i Flå kirke - Reparasjon av tak og utvendig oppussing av Horg kirke - Utvendig oppussing av den mest kritiske delen av fasaden på Melhus kirke - Forprosjektering tilknyttet utviding av Flå kirkegård Nytt orgel i Melhus kirke Med forbehold om ordnet finansiering vedtok fellesrådet, i samsvar med innstillingen fra Orgelkomiteen i Melhus, å bygge et nytt orgel på 36 stemmer i engelsk romantisk katedralstil. Av de 36 stemmene er det tenkt gjenbruk av 15 stemmer hentet fra et orgel i Aberdeen, gjenbruk av 9 stemmer fra eksisterende orgel, samt investering i 12 nye stemmer. Orgelkomiteen sammen med undertegnede skal levere en priskalkyle for hele prosjektet innen august d.å. nok plass. Dette har man opp gjennom årene løst på forskjellige måter, noe som igjen har medført at man mange plasser ikke vet helt eksakt plasseringen av hver enkelt grav. Dette i kombinasjon med allerede korte gravrekker var grunnlaget for vedtaket. At man har festet en grav er ikke ensbetydende med at man automatisk har rett på gjenbruk av graven (jf. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av , 14, 3. ledd). Fordi fellesrådet ønsker å starte helt på nytt med kirkegården, vil heller ikke urner bli tillatt satt ned før i Årsaken til dette er at en urnegrav også har en frigravperiode på 20 år. Dette betyr at en eventuell grav som blir benyttet til urne i eksempelvis 2020 ikke kan brukes som kistegrav i før Alle som er usikre om de har en reservert grav i de aktuelle gravfeltene bes ta kontakt med kirkekontoret.

5 Bli bedre kjent med prosten: Øystein Flø Av Magnhild Nordbø Foto: Olav Dahle Svanholm Den nye prosten i Gauldal har vært i jobben siden september 2009, og syns allerede han begynner å få en viss kjenneskap både til menighetene i prostiet og til de ulike arbeidsoppgavene i jobben. Øystein Flø (52) bor i presteboligen på Rye sammen med kona Tove og døtrene Johanna (20) og Karen (18). Sønnen Asbjørn (25) studerer til arkitekt og bor i Trondheim. Med embetseksamen fra 1984, bakgrunn fra Den norske santalmisjonen, jobb som stasjonsprest ved Værnes flystasjon, residerende kapellan i Byåsen prestegjeld og sokneprest i Byåsen sokn, er det en mann med solid teoretisk og praktisk bakgrunn som bekler prosteembetet. Før den tid, i ungdomsåra, under hybeltilværelsen på Follo (Orkdal videregående skole), var Øystein aktiv i skolelag og kristenrussen. Med barnetroen som ballast kom han til et punkt hvor han måtte bestemme seg for hva han ville stå for. Som prost blir det mindre typiske prestetjenester enn det var som kapellan og sokneprest. Men det hender prosten må trø til og fungere som vikar når mangel på prester eller sykdom gjør det nødvendig. Blant annet har han nå tatt over ansvaret for konfirmantundervisningen i Horg og Flå sammen med kateket Sonja Bruholt. I tillegg blir det noen gudstjenester innimellom. Men mest er prosten opptatt med administrative oppgaver i prostiet som til sammen teller 21 menigheter og 25 kirker. Øystein er glad i å ferdes i naturen, og de årlige fjellturene med sekk og kamera er viktige. Han sier han ikke trener så mye, men svømmer en del og liker å gå på ski om vinteren. Og etter turmålene å dømme er nok formen ganske god. Sist sommer gikk turen til Storskrymten, fylkets høyeste fjell på 1985 moh. Toppen av fjellet ligger på grensen mellom Oppdal i Sør-Trøndelag, Sunndal i Møre og Romsdal og Lesja i Oppland. For øvrig er Trollheimen et yndet turområde, spesielt på nordmørssida, hvor han spesielt trekker fram Fjordruta, ei rute som veksler mellom fjord og fjell, fra Tustna, rundt Vinjefjorden, til Halsa. Ikke så rart han er glad i nordmørslandskapet, oppvokst som han er i Rindal, der foreldrene fortsatt bor, og som han gjerne besøker. Mange turer blir det også til Frøya, der kona Tove kommer fra. Uansett hvor, fotoapparatet er gjerne med, og mange flotte naturbilder ligger lagret på PC og lysbildevisninger. Ett av bildene pryder forsiden på dette nummer av Helg i Bygda. Kanskje blir det flere i senere nummer. Prosten skryter av godt arbeidsmiljø på prestekontoret på Melhus og godt fellesskap blant prestene i prostiet. Han har ikke besøkt alle menighetene ennå, men gleder seg til fortsettelsen i prosteembetet i Gauldal prosti. - Jeg er et hodemenneske og ikke så religiøs av natur sier Øystein, og forklare nærmere hva han mener. - Jeg leter alltid etter en logisk tankeklarhet. Og da jeg begynte å studere var det mye for å kunne tenke igjennom foreneligheten med det å tro og samtidig ha en klar tanke. Samtidig er jeg veldig bevisst på at det er viktig å forstå andre mennesker som har andre måter å orientere seg på. Det finns flere tilnærminger til virkeligheten. 5

6 Stabat Mater - konsert i Melhus kirke Torsdag 25. mars kl blir det en spesielt fin konsert i Melhus kirke. Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi ( ) fremføres med to sopransolister og sammensatt orkester ved kantor Bjørn Vevang. Stabat Mater er en hymne fra 1200-tallets Italia, og skildrer Marias lidelser ved sønnens korsfestelse. Teksten er blitt tonesatt av en rekke komponister, og i kveldens konsert vil vi få høre Pergolesis usigelige vakre tonsetting til hymnen. Gå ikke glipp av et av musikkhistoriens virkelige svisker. Inngang: kr. 150,-/50,- (barn/ ungdom opp til 18 år). Billettsalg ved døren. Ta skituren til Elgshøgda søndag 21.mars. Gudstjeneste kl. 13:00 v/ Ellinggard. Felles friluftgudstjeneste for menighetene i Melhus, Orkdal og Skaun Enkel servering Arr.: Skaun menighetsråd Livet, kunsten og nåden Onsdag 24. mars kl Kulturkveld i prestegårdslåna Prost Øystein Flø fortel om, og les dikt av Jacob Sande Gratis adgang, servering Arr: Prestegårdslånas venner.. Festmøte for diakoniarbeidet Det årlige festmøtet for diakoniarbeidet arrangeres for alle fire menighetene tirsdag 27. april kl på Korsvegen bedehus Tema: Skaperverket stor verdi å verne om v/sokneprest Kjell Arne Morland Alle Velkommen Arr.: Hølonda diakoniutvalg 6 Prestesituasjonen i Flå og Horg Som de fleste sikkert har fått med seg, er det blitt tilsatt ny prest i Melhus med spesielt ansvar for Flå og Horg sokn. Det er Joseph Moiba som har vært sokneprest i Oppdal, og som kommer fra Ghana. Han har et sjarmerende vesen og snakker godt norsk! Men for tiden er han sykemeldt, og det er uklart når han kan starte opp hos oss. Dette betyr at biskopen ikke setter inn vikar for mer enn en måned av gangen. Dermed har Torfi Stefansson fra Island sagt nei til å fortsette hos oss, og vi takker han for den trofaste tjenesten han gjorde i de 4 månedene han var her. I hans sted trår Arne Løvold til. Han er pensjonist og over 80 år gammel, men utrolig sprek for alderen. Han har tidligere vært lekpredikant og kretssekretær i Indremisjonen, det som nå heter Normisjon. Han har også vikariert som prest flere steder i Nidaros. Vi er svært glade for den hjelpen han kan gi oss mens vi venter på at Joseph Moiba skal bli friskmeldt. Arne Løvold

7 Formiddagstreff med Lidvor Heimstad Av Kirsten Pernille Øie, diakon Den 8. april får vi besøk på Melhus bedehus av ei dame opprinnelig fra Korgen, men bosatt det meste av livet sitt i Foldereid i Namdalen. Lidvor har en egen evne til å fortelle på en fengende måte. Den lyse og glade stemmen røper sitt opphav i Nordland. Som mor til fire barn og gift med Peer, som var lærer, var hun engasjert i det hverdagslige livet, men også å få gi den kristne trua videre gjennom søndagskole, ungdomsarbeid og misjonsforeninger i bygda. I 1990 ble det utlyst en konkurranse av NTNU i Trondheim der oppgaven var formulert slik: Skriv ditt liv. Lidvor ble tent av oppgaven og sendte sitt bidrag. Hun ble tatt ut blant de tre beste, og det ble laget en høytidelig fest med overrekkelse av premier. Dette inspirerte henne til å gi ut ei bok om livet sitt, som hun gav tittelen: Takk for livet. I 1995 kom hun med enda ei bok På vegen til samme Utdrag fra pressemelding Inger Lise Rypdal med konsertforestilling i Børsa kirke 25.april kl.19:00 Inger Lise Rypdal besøker Børsa kirke med forestillingen Kvinnen ved brønnen som har hatt stor suksess tidligere. Forestillingen er oppdatert med en rekke nye sanger hentet fra hennes siste album Ansikter. I Kvinnen ved brønnen fremfører hun alle rollene og leverer tekstene hjem og i 2000 Blanda blomsterfrø. Den siste boka ble til gjennom et oppdrag fra lokalavisa Ytringen om å skrive faste bidrag til kronikkspalten. Redaktøren skriver om henne: Heimstad tar opp dagligdagse ting - og hun skriver om alvorligere sider ved livet. Responsen vi får, viser med tydelighet at Lidvor Heimstad er populær blant våre abonnenter. Formiddagstreffet på Melhus bedehus blir et møte med Lidvor Heimstad som snart fyller 84 år, og som vil gi oss innblikk i sitt eget liv. Vi som kjenner henne, gleder oss veldig til å få møte henne igjen. Foredraget sitt har hun kalt: Rammen rundt et livsbilde. Alle er velkommen til å høre henne og Melhus menighetskor. med ekthet og stor innlevelse! Forestillingen omhandler en kvinne som kom til Jesus, men inkluderer også en rekke andre fortellinger fra Det Nye Testamentet. Musikere er Marius Rypdal på perkusjon og elektronikk, og Morten Reppesgård på tangenter. I tillegg deltar lokale korsangere fra Skaun. Billettene selges på billettservice.no Det lille ekstra... Av Heidi Krogstad Vi i Flå menighetsråd har som mål å øke besøkstallet på gudstjenestene i kirka vår, og for å nå dette målet har vi utarbeidet en plan som inneholder flere punkter vi skal jobbe aktivt med. Ett av tiltakene ble realisert sist søndag, da vi inviterte til FAMILIESANG- GUDSTJENESTE. Å engasjere og involvere lokalbefolkningen har vi stor tro på. Et eget hus-orkester, håndplukket fra bygda, fikk mulighet til å sette opp et variert program med både allsanger, solosang og duetter samt barnesanger. Her var noe for enhver smak. Fra sambarytmer, soul og glad barnesang til mer sart musikk fra en av Bjørn Eidsvågs mange kjente sanger og de mer trauste, men dog fantastisk fine, salmene. Hyldbakk/Sommerros Vårsøg fikk også sin fortjente plass i programmet, nå som vi går våren og lysere tider i møte. Dette familiesang-prosjektet gav gudstjenesten en ny dimensjon, det lille ekstra, som kanskje skal til for at flere ønsker å gå til kirka? Vikarprest Arne Løvold holdt andakt. Kvelden ble avsluttet med kaker, saft og kaffe og en hyggelig prat i det trivelige kirkerommet vårt. Hus-orkesteret bestod av: Arvid Bollandsås -gitar Kurt Rylandsholm -bass Trond Erik Krogstad -piano Henning Hugdal -slagverk Mona Bollandsås og Ragnhild Ljøkjell -sang 7

8 Sprell Levende dag på Melhus 11. april 2010 «Sprell Levende» er et formidlings-opplegg som søndagsskolen nå bruker. I forbindelse med Trøndelag Søndagsskolekrets sitt kretsmøte på Melhus, setter vi «Sprell Levende» i fokus. Gjest er Inge Stene fra Norsk Søndagsskoleforbund. Han er redaktør for Sprell Levende. Kl : Sprell Levende gudstjeneste i Melhus kirke Inge Stene og Familiekoret Livsglede blir med. Kl 14:00 er det Sprell Levende faglig påfyll på Melhus bedehus. Menighetsrådet som ble valgt i høst samtidig med Stortingsvalget 15. september, ble presentert under gudstjenesten i Melhus bedehus søndag 24. januar Menighetsrådet har en funksjonstid på 2 år fra 1. november Det var ikke et fulltallig menighetsråd som var tilstede på Melhus bedehus. Menighetsrådet i Melhus menighet Sprell Levende har mange hjelpemidler og et stort spekter av formidlingsmåter. Inge Stene vil gi råd og vink om hvordan en kan bruke Sprell Levende i søndagsskole. Deretter følger kretsens årsmøte. Parallelt er det aktiviteter for barna. Kl : Sprell Levende Fest. Foruten Inge Stene, deltar også Melhus [pre] Soul Children. Vi ønsker alle velkommen til Sprell Levende samlinger om søndagsskolen! Fra venstre: Sverre Skarsem, Jan Horg, Kjellrun Krutvik Mosdal, Sigve Tjora, Inger Synnøve Kregnes, Sølvi Gunnes (varam.), Torgrim Daling (varam.), Inger Johanne Keiserås (leder) og John Olav Hodne. Ikke tilstede: Astrid Gustad, Jostein Brønstad, Kari Hammeren (varam.), Brita Narjord (varam.), Mari Ann Ree (varam.) Foto: Harald Danielsen TAKK Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling Sagatun/Rimolstun, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Oline Borten, Magda Oline Søpstad og Gerd Weflen`s begravelser. Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling Gimsebu/Jarlsbu, takker pårørende og giverne for pengegavene vi har mottatt i forbindelse med Margrete Bakken, Elsa Trøan og Inga Moxnes sine begravelser. Nedre Melhus helse og omsorg, Kroa eldresenter, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Magne Eng`s begravelse. Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling hjemmetjenesten, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Arnold Storvold`s begravelse. Horg og Flå helse og omsorg takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Anne Mette Høiseth og Ester Fallan`s bortgang og begravelse. Horg og Flå helse og omsorg, avd. Midttun takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Paul Nordtømme`s bortgang og begravelse. Hølonda helse og omsorg takker for pengegavene etter begravelsene til Evert Sune Gustafsson, Jon Torleif Moen og Leif Skagseth. Horg sanitetsforening takker for testamentarisk minnegave på kr ,- fra Magnhild Langens dødsbo. 8

9 Melhus sokn Døpte: Maja Grøseth Iver Rafael Hovd Gangås Helene Skånøy Kjellås Vilde Estenstad Skånøy Morten Leonhardsen Mo Vilde Kvaløy Julian Nilsen Ola Adolfsen Linus Winum Pedersborg Tiril Marie Eide Østerlie Helene Rindahl Sanne Hollekim-Strand døpt i Stiklestad kirke Casper Hauan Lillemo Oliver Losen Rofstad Solveig Therese Samdal Noah Følstad Storsve, døpt i Horg kirke Kristine Larsdatter Gylland døpt i Horg kirke Tobias Skjetne Birk Kristiansen, døpt i Brekken kirke Jakob Hanssen Bolland Halvor Øyan Ingrid Kjøsen Ive Bjørnli Enger Victor Fævelen Barstad, døpt i Tiller kirke Nora Engesmo Langmo, døpt i Singsås kirke Ole Andrew Sveen Tangen Henrik Aarmo Jonas Saltnes Sondre Mosti Hildrum Lennart Stendahl-Riset Ylva Iversen-Aune Marie Holten Vigde: Line Anette Moe og Per Arne Skjetne Marthe Sørli og Bendik Løkken Nøstum HELG I BYGDA Slekters gang Døde: Gerd Weflen f. 1931, begravet på Herøy kirkegård Alf Ferdinand Nordskag f Oline Magda Søpstad f Otelie Snøfugl f Thea Pauline Buseth f Gunnar Stallvik f Morten Gran f Inga Moxnes f Inga Elvira Gaustad f Trygve Alstad f Asbjørn Johannes Sivertsen f. 1917, gravlagt på Stavne kirkegård Laila Synnøve Grøttan f Jens Olav Singstad f Arnold Storvold f Magnhild Rannveig Øyås f Aage Flåøyen f Horg sokn Døpte : Ellev Esphaug Andrea Esphaug Moen Celina Stø Fjeldal Oda Lyngen Silje Wolden Midtlyng Magnus Wolden Midtlyng Jens Bonesvoll Nikolai Molden Sørum Lucas Keiseraas Sognli Emilie Gravseth Eggen Frida Berg Reitan Daniella Bergsbakk Døde: Anne Mette Høiseth f Liv Kirsten Floor Bjørgan f Odd Bjørnar Næss f Paul Nordtømme f Ester Fallan f Ann Helen Lium f Hallfred Høyem f Egil Lium f Johanne Moen f Hølonda sokn Døpte: Mina Gåsbakk Aurora Gaustad Mia Aleksandra Ødegaard- Brenden Døde: Arne Klefstad f Helge Gaustad f Olav Dalen f Evert Sune Gustafsson f Jon Torleif Moen f Torstein Realf Grøtan f Leif Skagseth, begravet på Skaun kirkegård Birger Margido Landrø f Odlaug Oline Sunnset f Klara Lien f Flå sokn Døpte: Johan Emil Værnes Thorkildsen Lukas Altin Ljøkjell Adrian Grytten Holthe Vigde: Hazel Odiong Naces og Frode Stenmo Døde: Lisbet Langland f Einar Arnold Bollandsås f. 1932, gravlagt på Hitra kirkegård Leif Kåre Johansen f

10 Melhus telefonkontakt Melhus telefonkontakt formidler kontakt med eldre og uføre som ønskjer ein samtalepartner over telefon. Dersom du kjenner nokon som har lyst til å bli oppringt, kan du ta kontakt med oss. Vi ønskjer også fleire telefonvenner som har tid til å ringe til ein bestemt person til avtalte tider. Alle som set pris på samtale med menneske, kan bli telefonvenn. Kontaktforholdet kan utvikle seg i ein vennskapeleg og tillitsfull tone. Dei to årlege treffa som blir arrangert av MTK, vårfest og sommarutflukt, fører også til gjensidig glede og tryggleik. At dere har skaffet meg en telefonvenn er det beste som har hendt meg. Det gir meg trivsel, skaper trygghet og verdi i en ganske ensom tilværelse. Hilsen fra en anonym telefonbruker. Telefonkontakt kan vera eit godt tillegg til de kommunale ordningane for eldre og uføre, og eit forebyggande tiltak i eldreomsorga. Ordninga kan kanskje utsette institusjonsplassering. Dei som er interessert i å ta del i denne ordninga, eller som kan tenke seg å bli telefonvenn, kan vende seg til Melhus telefonkontakt v/anne Lise Hokseggen, Kvål, tlf mob , for nærare opplysninger. Dugnadsånden lever på Hølonda Det ble store vannskader på Korsvegen bedehus i jula, på grunn av at det frøs til i en håndvask, slik at det ble lekkasje da den tinte opp igjen. Men dugnadsånden har ført til at bedehuset kommer til å bli mye finere enn det var. Hølondingene er nemlig glade i bedehuset sitt, og det var mange som tilbød sin hjelp. Dermed kunne man sette inn en dugnadsgjeng på ca 15 mann, og i tillegg var 5-6 damer villige til å koke kaffe på omgang på dugnadsdagene. Det gjøres nå et stort arbeid under påsyn av fagfolk, slik at forsikringspengene rekker mye lengre enn de ellers ville gjort. Hele kjøkkenet må skiftes ut, men man får råd til mye mer: Både et etterlengtet kjølerom, og nye belegg på golvene i lillesal, storsal og på scenen. Planen er å bli ferdig i april, og da vil bedehuset framstå modernisert og fornyet på en fin måte. Møt fram på festmøtet for diakoni på tirsdag 27. april, så får dere se. Takket være stor dugnadsinnsats kunne altså en stor ulykke brukes til å realisere nye muligheter! Opplev hele påskebudskapet i kirkene våre! I år er det utarbeidet et eget program for påskefestuken i Melhus! Det kan fås i kirkene, på kirkekontorene, i Info-skranken på Rådhuset og på Melhus bedehus. Påskebudskapet utgjør nemlig en spenningsfull helhet. Den kan alle i Melhus oppleve dersom man er innstilt på å gå i flere kirker enn sin egen. Uka foregripes med en flott konsert ved Bjørn Vevang og profesjonelle solister og musikere. I Melhus kirke framføres torsdag 25. mars det nydelige verket Stabat Mater av Pergolesi. Gudstjenestene bruker symbolhandlinger og musikk mer bevisst enn ellers: Palmesøndag har fokus på kongehyllest, skjærtorsdag på nattverd, langfredag på lidelse og død (passer best for voksne) og så braker jubelen løs på påskedagene med utdeling av påskeliljer! På alle disse dagene har vi gudstjenester både formiddag og kveld, slik at man skal kunne gå i kirken også på en fin skiturdag! To ekstragudstjenester på påskeaften er også verd å merke seg: Skifolket kan starte med samling i Kolbrandstad stavkyrkje før man tar turen til Elgshøgda i flott natur. De som vil oppleve kontrasten mellom mørke og lys, sorg og glede ekstra sterkt, kan komme til Horg kirke ved midnatt! Her er noen av de frivillige som stiller opp for Korsvegen bedehus! Foto: Gunn Heidi Nakrem. 10

11 21. mars Maria Budskapsdag. Sal 113 Hølonda kirke kl Gudstjeneste v/morland Vandrernattverd Ofring: Menighetsarbeidet Kirkekaffe. Kirkeskyss: Idar Eid tlf / Menighetens årsmøte 28. mars - Palmesøndag Joh 12, Flå kirke kl Gudstjeneste v/prestevikar Løvold Dåp. Nattverd Ofring: Misjonsprosjektet Lundamo misjonshus kl Gudstjeneste v/prestevikar Løvold Ofring: NMS Gudstjeneste v/hodne Dåp. Ofring: Familie og medier 1. april - Skjærtorsdag Joh 13, 1-15 Horg kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste v/hodne Nattverd Ofring: Bara-prosjektet Korsvegen bedehus kl Skjærtorsdagsgudstjeneste v/morland Skriftemål. Nattverd Ofring: Øya videregående skole Kirkekaffe Kirkeskyss: Kjellrun Skagseth Kolås tlf / Melhus kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste v/prost Øystein Flø Nattverd 2. april Flå kirke kl Langfredag aften v/morland Langfredagsgudstjeneste v/hodne 3. april - Påskeaften Kolbrandstad stavkyrkje kl Påskeandakt v/hodne Dåp HELG I BYGDA Gudstjenester vår april - Påskenatt Luk 24, 1-12 Horg kirke kl Påskenattsgudstjeneste v/prestevikar Løvold Dåp. Ofring: Kirkens SOS 4. april - Påskedag Joh 20, 1-10 Høytidsgudstjeneste v/morland Dåp. Ofring: Misjonsprosjektet 5. april - 2. påskedag Joh 20, 1-10 Flå kirke kl Høytidsgudstjeneste v/hans Ole Sveia Dåp. Nattverd. Ofring: NLM Hølonda kirke kl Høytidsgudstjeneste v/morland Ofring: Normisjon Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad tlf / april - 1. søndag etter påske Joh 21, 1-14 Sprell levende, Familiegudstjeneste v/hodne og Inge Stene fra Norsk Søndagsskoleforbund i forbindelse med kretsmøte for Trøndelag Søndagsskolekrets Dåp. Ofring: Trøndelag søndagsskolekrets 18. april - 2. søndag etter påske Joh 21, Flå kirke kl Gudstjeneste v/morland Nattverd. Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Familiegudstjeneste v/morland Barnas misjonsdag Dåp. Ofring: Bara-prosjektet Gudstjeneste v/prestevikar Dåp. Nattverd Enkel kirkekaffe april - 3. søndag etter påske Joh 14, 1-11 Hølonda kirke kl Familiegudstjeneste v/hodne Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Mildrid Pedersen tlf mai - Lørdag Luk 6, Gudstjeneste v/prost Øystein Flø Dåp, Ofring: Sjømannskirken 2. mai - 4. søndag etter påske Jes 1, Flå kirke kl Samtalegudstjeneste v/prost Flø og kateket Bruholt Hølonda kirke kl Diakoniens dag v/morland og Øie Vandrernattverd Ofring: Diakoniutvalget Enkel kirkekaffe Kirkeskyss: Jofrid Øyen tlf mai - Mandag Melhus kirke kl Samtalegudstjeneste v/hodne og Bruholt. Ofring: KRIK 6. mai - Torsdag Melhus kirke kl Samtalegudstjeneste v/morland Ofring: Gimse kr. Skolelag 9. mai - 5. søndag etter påske Matt 6, 6-13 Horg kirke kl Samtalegudstjeneste v/prost Flø og kateket Bruholt Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Gudstjeneste v/morland Ofring: Normisjon. Enkel kirkekaffe 12. mai - Onsdag Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstjeneste v/morland 13. mai - Kristi Himmelfartsdag Apg 1, 1-11 Horg kirke kl 11,00 Gudstjeneste v/hodne Ofring: Menighetsarbeidet

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2012, 71.årgang. Foto: Roar Dørum. Flå kirke. Hølonda kirke. Horg kirke.

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2012, 71.årgang. Foto: Roar Dørum. Flå kirke. Hølonda kirke. Horg kirke. Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2012, 71.årgang Foto: Roar Dørum Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 1/2012 Utgitt av menighetsrådene i Melhus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2009, 69.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2009, 69.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2009, 69.årgang HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 4/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON:

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2012, 71.årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Magnhild Nordbø

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2012, 71.årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Magnhild Nordbø Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2012, 71.årgang Foto: Magnhild Nordbø Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 4/2012 Utgitt av menighetsrådene

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2014, 74. årgang. Les mer side 2 og 3. Les mer side 6 og 7

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2014, 74. årgang. Les mer side 2 og 3. Les mer side 6 og 7 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2014, 74. årgang Les mer side 2 og 3 Les mer side 6 og 7 Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 1/2014 Utgitt

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 5/2011, 71.årgang. Foto: Tove Hammervik Flø. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 5/2011, 71.årgang. Foto: Tove Hammervik Flø. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 5/2011, 71.årgang Foto: Tove Hammervik Flø Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 1/2011 Utgitt av menighetsrådene i Melhus

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. Ta godt vare på naturen og alt i den!...side 7. 1/2008 68. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. Ta godt vare på naturen og alt i den!...side 7. 1/2008 68. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2008 68. årgang Ta godt vare på naturen og alt i den!...side 7 Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 1 mars 2008

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2009, 69. årgang. Flå. Horg

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2009, 69. årgang. Flå. Horg Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2009, 69. årgang Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda - Nr 1/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer