Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium"

Transkript

1 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning , dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter tatt opp studieåret 2013/2014 Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiet har en sterk tilknytning til faglige nettverk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og den internasjonale orienteringen avspeiles tydelig i studiets faglige arbeid. Det legges stor vekt på studentenes utvikling av selvstendighet og kreativitet, og gjennom det deres muligheter til å skape egne teateruttrykk. Utdanningen sidestiller interpretatorisk arbeid og eget kreativt arbeid som likeverdige kompetanser. De faglige grunnelementene organiseres i planmessige strukturer som søker å optimalisere effekten av samspillet mellom fagene, til beste for studentens utvikling. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Første studieår tas det opp om lag 20 studenter utvalgt gjennom opptaksprøve. Det legges til grunn kvotering mellom menn og kvinner. For opptak til andre og tredje studieår vil det etter første år bli foretatt en utvelgelse av studenter fra kullet. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å bli vurdert. Vurderingen gjøres ut fra teaterfaglige kriterier. Mål for studiet Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne produsere og spille profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle. Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 av 32

2 Studenten skal: være i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå kunne ta del i profesjonelle teaterproduksjoner ledet av regissør kunne delta i profesjonelle filmproduksjoner ha kunnskaper om teateret som språk og om hvilke muligheter som finnes innen valg av form og innhold kunne utvikle konsepter med utgangspunkt i ferdig tekst eller selvstendig utviklede produksjoner utvikle seg som utøvere samtidig som de gjennom arbeidet får grunnleggende kunnskaper om hele produksjonsprosessen i teater og film FØRSTE STUDIEÅR Kunnskaps- og ferdighetsutvikling i skuespillerens arbeid: improvisasjonsteknikker språk- og tekstarbeid interpretasjonsteknikker bevegelse fysisk trening musikk stemmebruk sang kultur- og samfunnsorientering teaterhistorie og teaterteori utforskning av scenisk uttrykk ANDRE STUDIEÅR Kunnskaps- og ferdighetsutvikling i skuespillerens arbeid i ulike genre og stilarter: improvisasjonsteknikker interpretasjonsteknikker stilrelatert bevegelsesarbeid tekstlig utforskning musikk stemmebruk sang og korsang introduksjon til filmarbeid teaterhistorie, teaterteori og analyse av ulike genre utforskning av ulike scenegenre TREDJE STUDIEÅR Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 av 32

3 Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom: teaterproduksjon med regissør Mitt teater filmlaboratorisk arbeid studietur som inneholder arbeid med internasjonale teaterkunstnere prosjektledelse relatert til teatervirksomhet Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) For studenter tatt opp høsten 2013 Emner stp Høst Vår Høst Vår Høst Vår TEA112 Skuespillerteknikk 1 15 TEA131 Musikk 1 9 TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1 9 TEA151 Egenproduksjon 1 3 TEA160 Sang og stemmebruk 1 6 TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1 9 TEA180 Fysisk trening 1 6 TEA190 Kulturforståelse 3 TEA222 Skuespillerteknikk 2 15 TEA231 Musikk 2 6 TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 9 TEA251 Egenproduksjon 2 3 TEA260 Sang og stemmebruk 2 6 TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 12 TEA280 Fysisk trening 2 6 TEA290 Film 1 3 TEA311 Teaterproduksjon med regi 15 TEA331 Prosjektdrift og bransjekunnskap TEA360 Mitt teater 21 TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 3 TEA380 Fysisk trening 3 3 TEA390 Film 2 12 Sum studiepoeng Organisering og arbeidsformer Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning. UKESVISNINGEN Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 av 32

4 De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene. I tredje studieår danner dette grunnlag for Mitt teater. Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner Studiet gi studentene valgfrihet innen flere områder: 1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, baset på gitte oppgaver. 2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstengig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave Vurdering Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne: - Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene. - Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene. Etter eksamen første år og tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner. Internasjonalisering I 3. studieår blir det gjennomført en obligatorisk studietur på fem uker for å gi studentene mulighet til å arbeide med andre teatertradisjoner. Egenandel: maksimum kr pr student. Kompetanse og videre studier Studenter som gjennomfører hele utdanningen får tildelt graden Bachelor i Teaterproduksjon og skuespillerfag. Studenter som gjennomfører kun første studieår får karakterutskrift for 60 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad. Andre forhold Studenter som tas opp til andre år, får elevmedlemsskap i Norsk Skuespillerforbund (NSF). Når de er uteksaminert etter tre år, har de automatisk medlemssrett i NSF. Studiet samarbeider med andre skuespillerutdanninger og med nasjonale teaterorganisasjoner i Norge og Norden. Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 av 32

5 Teaterproduksjon og skuespillerfag samarbeider med andre fagmiljø ved HINT. Utdanningen samarbeider med teatre og teaterfaglige miljøer over hele landet og har et stort internasjonalt nettverk. Studieevaluering Studiet evalueres ved slutten av hvert semester, gjennom: 1. Ansattes individuelle samtaler med studentene 2. Felles evaluering i hver klasse 3. Ansattes egen evaluering. Beskrivelse av de enkelte emnene TEA112: Skuespillerteknikk 1 Technique and acting 1 15 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Gjennom improvisatoriske teknikker utvikles grunnleggende ferdighet for skuespilleren i spill. Studenten utvikler sensitivitet i lytting, forestillingsevne og spontanitet. Faget gir studentene de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å arbeide med roller, som er fagets viktigste målsetting. Observasjon og analyse er viktige elementer som skaffer identitet til rollebygging og scenisk framstilling. Det benyttes improvisasjon som verktøy for scenisk undersøkelse. Gjennom arbeidsprosessen reflekterer studentene over eget og andres arbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal kunne anvende: sin spontanitet i improvisasjon rytmisk forståelse forståelse av spill og regler for spill bevissthet om rom Høgskolen i Nord-Trøndelag 5 av 32

6 bevissthet om samspill bevisthet om handling som uttrykk observasjon som kilde for arbeid med roller, scenisk formidling Studentene skal kunne utvikle: sin intelligens i å konstruere monolog og dialog scener for spill Studenteen skal kunne analysere: eget og andres kunstneriske arbeid Følgende tema danner grunnlaget for de improvisatoriske undersøkelser: minner behandling av komponenter av minner arbeid med maske uten talespråk arbeid med kjennskap til rom arbeid med rytme og timing undersøkelser av dramatisk tilstand arbeid med følelse og tilstand analyse av menneskelig tilstand i situasjoner med følelser og lidenskap arbeid basert på kroppslige undersøkelse for rollebygging undersøkelser av roller undersøkelser av rollens kontramaske undersøkelse av rolle nummer to spill, samspill og dialog fra kunstnerisk undersøkelse til produksjon Praktiske improvisasjonsklasser etter masterprinsipp. Individuell- og gruppe improvisasjon. Undersøkelse gjennom kroppslig, stemmerelatert tilnærming. Analyse og improvisasjon. Felles refleksjon over arbeidsprosess og observasjon. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA112 Skuespillerteknikk 1og TEA222 Skuespillerteknikk 2 bli slått sammen til en karakter. Høgskolen i Nord-Trøndelag 6 av 32

7 TEA131: Musikk 1 Music 1 9 studiepoeng Kunnskapsområdet gir studentene erfaring og utviklingsmuligheter innen sang, rytmisk arbeid og sceniske basisferdigheter. Faget gir studentene kunnskap om og erfaring med, bruk av musikalske elementer innen teater og musikalske ferdigheter i rollebygging. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal ha gode ferdigheter i: Samt: korsang rytmikk tekstformidling scenisk lytting motorikk koordinasjon ha kjennskap til bruk av musikalske virkemidler innen teater og film ha erfaring med kreative musikalske prosesser i eget teaterarbeid kunne bruke musikalske ferdigheter i forbindelse med rollearbeid Hovedområder: korsang talekor rytmisk arbeid arbeid med kor, tekst, rytmikk, koordinajon og motorikk i kombinasjon undersøkelser av musikalske virkemidler i teater og film musikalsk kreasjon Høgskolen i Nord-Trøndelag 7 av 32

8 rollerbeid med musikalsk fokus Praktisk øvingsarbeid, kreative undersøkelser og forelesninger. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA131 Musikk 1 og TEA231 Musikk 2 bli slått sammen til en karakter. Pensum Note- og tekstsamling. Kompendium 40 s. TEA141: Skuespillerteknisk bevegelse 1 Movement in acting 1 9 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Dette er en forberedelse for skuespilleren i utvikling og forståelse av kroppen som instrument. Faget skal gi studenten anledning til personlig og ved arbeid i fellesskap å erfare bevegelse, og dens dynamikk. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal: ha en plassert kropp ha fordypende kjennskap til egen kropp Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 av 32

9 ha bevissthet om energidistribuering kunne anvende tilegnede teknikker ha forståelse av kollektivt arbeid ha følsomhet for rom ha forhold til rytme oppvarming utvikling av og bevissthet om egen kropp analyse av bevegelse og dens effekt i spill kropp i spill som undersøkelse fram til scenisk språk utvikling av kvalitet i sammensatte bevegelser arbeid med bevissthet om rom, rytme og dynamikk arbeid med dramatisk tilstand i analytiske bevegelsessetninger Oppvarming. Personlig og kollektiv undersøkelse av bevegelse. Observasjon og refleksjon. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1og TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 bli slått sammen til en karakter. Pensum Kompendium for grunnleggende anatomi, 2003, 20 s. TEA151: Egenproduksjon 1 Student made production 1 3 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Høgskolen i Nord-Trøndelag 9 av 32

10 Faget gir studenten erfaring med selvstendig skapende teaterarbeid, basert på gitte oppgaver, forståelse for kollektive arbeidsprosesser og mulighet til å utvikle teateruttrykk på eget grunnlag. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal kunne: anvende skapende ferdigheter anvende undervisning og trening i scenisk uttrykk samarbeide med andre delta i, og lede kollektive prosesser sceniske undersøkelser selvstendig produksjonsarbeid visning av eget arbeid vurdering og refleksjon over eget arbeid Dette er et fag der studentene selv definerer arbeidsform og arbeidsfordeling. Rammen for arbeides settes gjennom gitte oppgaver. Det forutsettes at studentene ukentlig viser et arbeid, som blir gjenstand for egenvurdering og tilbakemelding fra lærere og medstudenter. Praktisk eksamen, 2. semester. Tid: 14 dager Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Intern sensur. Ved slutten av 2. semester gjennomføres en eksamen som består av en praktisk og en teoretisk del. Studentene deles i grupper. Den praktiske delen starter med et observasjonsarbeid som går over i et produksjonsarbeid som gruppen skal lage en teaterproduksjon på grunnlag av. Gruppen skal utarbeide en forestilling som gjennom form og innhold utnytter ensemblets ressurser. Samlet tid er 14 dager. Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Intern sensur. Etter visningen vil det bli avholdt en individuell tre-dagers skriftlig hjemmeeksamen der det praktiske arbeidet skal settes i sammenheng med det teoretiske pensumet. Høgskolen i Nord-Trøndelag 10 av 32

11 Hjepemidler til eksamen er alle tilgjengelige kilder. Eksamen skal vise evne til produksjonsarbeid og gjenspeile innholdet i målene både i forhold til kunnskap og ferdigheter. Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA151 Egenproduksjon 1 og TEA252 Egenproduksjon 2 bli slått sammen til en karakter. TEA160: Sang og stemmebruk 1 Voice and singing 1 6 studiepoeng Dag Skevik Faget gir studentene erfaring, kunnskap og utviklingsmuligheter i stemmefag og sang. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal: ha bevissthet og kunnskap om sammenhenger mellom, stemme, pust og kropp og kunne jobbe selvstendig med dette gjennom øvelser beherske virkemidler som dynamikk, tempo, register og artikulsjon og kunne jobbe selvstendig med dette kunne bruke disse virkemidlene og bli hørt på en stor scene vite forskjellen på ulike stemmekvaliteter og kunne bruke disse i sang kunne synge med talestemmen kunne overføre kunnskaper og ferdigheter om stemmen til tale og sang stemmeoppvarming pusteøvelser øvelser for stemmekontroll arbeid med stemmens virkemidler stemmetrening i stort rom Høgskolen i Nord-Trøndelag 11 av 32

12 stemmekvalitet for sang samarbeid med musikkfaget i perioder samarbeid med tekstfaget i perioder ensemblesang Praktiske øvelser individuelt og i gruppe. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA160 Sang og stemmebruk 1 og TEA260 Sang og stemmebruk 2 bli slått sammen til en karakter. TEA170: Tekst og teaterkunnskap 1 Text and theatre knowledge 1 9 studiepoeng Faget gir grunnleggende innføring i tekstens funksjon som komminkasjonsform i teaterkunsten. Hverdagsspråket må i teatrets uttrykksform omdannes til kunstspråk. Emnet bygger en grunnmur for tekstforståelsen med utgangspunkt i Søren Kierkegaards devise: "Det dunkelt sagte, er det dunkelt tenkte". Faget gir også studentene en innføring i teaterteori og teaterhistorie, og skal bidra til å gjøre studentene til reflekterte skuespillere som kan sette teaterfaglige kunnskaper om teatrets teori og teaterhistorie inn i sitt skuespillerfaglige arbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal: få innsikt i teatergenrer og grunnleggende skuespillerteknikker (Stanislavskij, Method acting, Brecht-/Penka-metoden) utvikle ferdigheter i analyseteknikker - fabelforståelse, forholdet mellom tekst og scenisk handling utvikle ferdigheter i arbeid med gode tekster fra verdenslitteraturen Høgskolen i Nord-Trøndelag 12 av 32

13 bli reflekterte skuespillere som kan sette teaterfaglige kunnskaper om teatrets teori og teaterhistorie inn i sitt skuespillerfaglige arbeid ha oversikt over europeisk teaterhistorie og sentrale teaterpionerer praktisk og teoretisk tekstanalyse refleksjon manuslesning teaterhistorie dramaturgi Arbeidet med teaterteori vil bli knyttet til det praktiske teaterarbeidet som grunnlag for en analytisk tilnærming. Praktisk teaterarbeid, forelesninger, ekskursjoner, manuslesning Utøvende aktivitet: På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1, TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 og TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 bli slått sammen til en karakter. Pensum TEA180: Fysisk trening 1 Sports 1 6 studiepoeng Ørjan Hattrem Faget gir studenten en innføring i bevegelsesarbeid, trening, ernæring og kroppens oppbygning. Målet med emnene er å bidra til å gjøre studentene til disponible skuespillere som kan bruke kroppen som verktøy i sitt skuespillerfaglige arbeid Høgskolen i Nord-Trøndelag 13 av 32

14 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal ha oversikt når det gjelder: trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper kroppens oppbygning og funksjon kosthold og restitusjon i forhold til prestasjonsutvikling oppvarming som forberedelse til skuespillerarbeid bevegelsesarbeid og trening kroppens oppbygging og funksjon ernæringslære og kosthold treningslære Bevegelsesarbeid, trening og forelesninger. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA180 Fysisk trening 1, TEA280 Fysisk trening 2 og TEA380 Fysisk trening 3 bli slått sammen til en karakter. Merknader Pensum vil være kompendier relatert til faget TEA190: Kulturforståelse Culture-knowledge 3 studiepoeng Bib Bib Høgskolen i Nord-Trøndelag 14 av 32

15 For en skuespiller er det viktig å forstå de kulturelle drivkreftene i samfunnet - hva er spesifikt for samfunnsforhold og kunstutøvelse i vår del av verden? Faget er en dannelsesreise langs hovedveier i verdenskunsten: Hvem har gjort hva før oss? Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradstudium Studenten skal: få innsikt i og forståelse for de kulturelle drivkrefter og tradisjoner som påvirker de kunsteriske valgmuligheter. møte med markante kunstnere kunnskap om kunst- og kulturhistoriske institusjoner scenekunststrukturen i Norge filmfortellinger i yttergrensene Forelesninger, møte med kunstnere, ekskursjoner Utøvende aktivitet: På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. TEA222: Skuespillerteknikk 2 Technique and acting 2 15 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Høgskolen i Nord-Trøndelag 15 av 32

16 Faget er en fordypning i improvisasjonsteknikker, og utvikler skuespillerferdighet i roller, rettet inn mot forskjellige sjangre og teaterstiler. Faget gir studentene bevissthet om nivå i spill, som nødvendighet for å spille roller. I arbeidet gir faget studentene kunnskap om "teknikk i stil". Faget gir studentene anledning til å videreutvikle sitt materiale i skapende prosesser. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal kunne utføre sjanger- og stil-undersøkelser med: rollebygging bevissthet om kroppslig språk å skape sceniske situasjoner gjennom følelse og lidenskap bevissthet om fysiske og psykologiske aspekter av roller situasjoner i handling gjennom monolog og dialog Studentene skal kunne utvikle: et scenisk repertoar hvordan å skrive scenarier fra improvisatorisk arbeid bevissthet om teater som kunstnerisk arena i vår samtid karakterer i sceniske situasjoner gjennom følelse og lidenskap dannelse og utvikling av tragediekoret kor og Helt i samtidens og klassisk tragedie utvikling av en annen kropp prosess av metamorfose i grotesk og bouffonesk teater anvende talende masker i komedie og Commedia dell' Arte skape karakterer i menneskelig komedie og i Commedia dell' Arte skespilleren i de komiske genre som klovn, absurd teater og andre genre undersøkelse av Cabaret som presentasjonsform Improvisasjonsklasser etter masterprinsipp. Undersøkelse gjennom kroppslig, stemmerelatert tilnærming. Analyse av improvisasjon. Refleksjon over arbeidet. Felles refleksjon over arbeidsprosess og observasjon. Kreasjon til visning. Høgskolen i Nord-Trøndelag 16 av 32

17 Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA112 Skuespillerteknikk 1og TEA222 Skuespillerteknikk 2 bli slått sammen til en karakter. TEA231: Musikk 2 Music 2 6 studiepoeng Kunnskapsområdet videreutvikler studentenes musikalske og kreative ferdigheter. Det styrker deres evne til å forholde seg skuespillermessig til musikk, og deres evner til å integrere musikalsk materiale i eget teaterarbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal: kunne utvikle og bruke musikalsk materiale i arbeid med teatral utprøving og produksjon kunne arbeide improvisatorisk med musikk kunne kreere musikalsk materiale kunne videreutvikle egne musikalske ferdigheter kunne arbeide med eget repertoar Hovedområder: musikalsk arbeid relatert til teaterproduksjon musikalsk improvisasjon musikalsk kreasjon Høgskolen i Nord-Trøndelag 17 av 32

18 samspill repertoararbeid Øvingsarbeid Verkstedarbeid Egenproduksjon Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA131 Musikk 1 og TEA231 Musikk 2 bli slått sammen til en karakter. Pensum Note- og tekstsamling TEA241: Skuespillerteknisk bevegelse 2 Movement in acting 2 9 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Dette er en forberedelse for skuespilleren i utvikling og forståelse av kroppen som instrument inn i genre og stilarbeid. Faget skal gi studenten anledning til personlig og ved arbeid i fellesskap å erfare bevegelse linket til stil og kunne differensiere det. For å trene på hurtighet, slagkraft, dialogferdigheter og mot, arbeider vi med scenefekting, med sabel. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal kunne anvende sin kroppsbevissthet i: Høgskolen i Nord-Trøndelag 18 av 32

19 rollebygging i forskjellige genre og stilarter arbeide med genre og stil i teater fekting sceniske situasjoner gjennom dynamikk i følelse og lidenskap rytme og dynamikk i tragediekoret forståelse av antall i tragediekoret kor som organisme prosess i metamorfose timing i arbeid med maske teknikker og gester i Commedia dell' Arte timing i komedieskuespillerens undersøkelse Oppvarming. Personlig og kollektiv undersøkelse av bevegelse. Observasjon og refleksjon. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA141 Skuespillerteknisk bevegelse 1og TEA241 Skuespillerteknisk bevegelse 2 bli slått sammen til en karakter. TEA251: Egenproduksjon 2 Student own production 2 3 studiepoeng Mirjana Sandra Mladenovic Faget gir studentenen fordypet erfaring med selvstendige prosesser og en videreutviklet kunstnerisk innsikt, basert på den til enhver tid pågående undervisning. Studenten får en bred erfaring med komplekse kollektive arbeidsoppgaver. Høgskolen i Nord-Trøndelag 19 av 32

20 Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium. Studenten skal: kunne delta i, og lede, komplekse kunstneriske prosesser kunne overføre undervisning og trening til scenisk produksjon på eget grunnlag og med stilmessig sikkerhet produsere teaterutrykk kunne analysere eget og andres arbeid egne kunstneriske undersøkelser selvstendig skapende arbeid visning av eget arbeid vurdering og refleksjon over eget og andres arbeid Dett er et fag der studentene selv definerer arbeidsform og arbeidsfordeling. Rammene for arbeidet gis gjennom den til enhver tid pågående undervisning.. Det forutsettes at studentene regelmessig viser arbeid som blir gjenstand for egenvurdering og tilbakemelding fra lærere og medstudenter. Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA151 Egenproduksjon 1 og TEA252 Egenproduksjon 2 bli slått sammen til en karakter. TEA260: Sang og stemmebruk 2 Voice and singing 2 6 studiepoeng Høgskolen i Nord-Trøndelag 20 av 32

21 Dag Skevik Faget videreutvikler studentenes ferdigheter og kunnskaper i sang med særlig vekt på ensemblesang, og innen stemmefag i særlig samarbeid med tekstfaget Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal: kunne jobbe selvstendig med sammenhenger mellom stemme og tekst kunne jobbe selvstendig med å gjøre stemmen tilgjengelig for rollearbeid og sang kunne synge rytmisk og klassisk ensemblemusikk og ha kunnskaper og erfaringer om hvilke stemmekvaliteter som egner seg til dette ha kunnskaper og erfaringer med frasering, dynamikk, artikulasjon og balanse i klassisk og rytmisk ensemblesang kunne ta ansvar for å øve inn eget stoff knyttet til ensemblesang kunne relatere ensemlesang til det øvrige skuespillertekniske arbeidet i 2. klasse praktiske øvelser i ensemblesang og ulike stemmekvaliteter praktisk stemmeøvelser knyttet til tekstfaget Rytmisk og klassisk ensemblesang Individuell oppfølging i gruppe om stemmekvaliteter Individuell oppfølging i stemmearbeid i samarbeid med tekstfag Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA160 Sang og stemmebruk 1 og TEA260 Sang og stemmebruk 2 bli slått sammen til en karakter. TEA270: Tekst og teaterkunnskap 2 Høgskolen i Nord-Trøndelag 21 av 32

22 Text and theatre knowledge 2 12 studiepoeng Studentene skal i løpet av andre år arbeide med ulike typer sjangre og stilarter. Arbeidet fordeles på tre hovedområder: arbeid med klassisk tekst, realistisk tekst, komisk/absurd tekst. Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon. Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon Studentene skal i dette faget arbeide med ulike typer dramaturgi. Arbeidet med teaterteori vil bli knyttet til det praktiske teaterarbeidet som grunnlag for en analytisk tilnærming. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradstudium. Læringsmål Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon Studenten skal: utvikle kunnskaper og ferdigheter i arbeid med klassisk, realistisk og komisk/absurd tekst utvikle kunnskaper og ferdigheter i dramaturgisk analyse Hver student får ansvaret for et avtalt tekstavsnitt, og skal i samarbeid med medstudenter og under faglærers veiledning kunne bringe tekst fram til presentasjon praktisk og teoretisk tekstanalyse manuslesning refleksjon dramaturgi Praktisk og teoretisk tekstarbeid, manuslesning, forelesning Høgskolen i Nord-Trøndelag 22 av 32

23 Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA170 Tekst og teaterkunnskap 1, TEA270 Tekst og teaterkunnskap 2 og TEA370 Tekst og teaterkunnskap 3 bli slått sammen til en karakter. Pensum TEA280: Fysisk trening 2 Sports 2 6 studiepoeng Ørjan Hattrem Faget gir studeneten en innføring i bevegelsesarbeid, trening, mentaltrening og livsstil. Målet med emnene er å bidra til å gjøre studenten til disponible skuespillere som kan bruke kroppen som verktøy i sitt skuespillerfaglige arbeid. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Studenten skal ha oversikt når det gjelder: trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper psykiske faktorer som har betydning for teaterfaglig prestasjonsevne og betydningen av mental trening å utarbeide økt og ukeplaner og begrunne dem krav til livsstil i forhold til egen helse og prestasjonsutvikling bevegelse og trening teaterpsykologi Høgskolen i Nord-Trøndelag 23 av 32

24 treningslære/planlegging analyse av egne forutsetninger Bevegelsesarbeid Trening Forelesninger Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA180 Fysisk trening 1, TEA280 Fysisk trening 2 og TEA380 Fysisk trening 3 bli slått sammen til en karakter. TEA290: Film 1 Film 1 3 studiepoeng Bib Bib Faget gir studentene innføring i filmens håndverk og arbeidsfunksjoner, norsk filmbransjes strukturer, samt en innføring i spill foran kamera. Målet med film er å danne et grunnlag for å kunne ivareta sin faglighet som skuespillere i filmproduksjon. Studenten skal ha grunnleggende forståelse for filmproduksjon av i dag. Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradstudium Studenten skal: få trygghet i spill foran kamera ha kjennskap til norsk filmbransje forstå og handle etter etiske prinsipper Høgskolen i Nord-Trøndelag 24 av 32

25 ha kjennskap til organisering i arbeid med film Praktisk: Teoretisk: spille soloscener med kamera spille duetter eller samspillsscener analysere eget og medstudenters arbeid analysere virkningen av og kunne benytte fortellerståsted forstå og benytte dramaturgiske grep filmhistorie bransjekunnskap filmanalyse dramaturgi Forelesning, refleksjon, analyse, filmarbeid med kamera, enkel redigering, visning av film Utøvende aktivitet, vårsemester; På grunnlag av studentenes arbeid blir de på slutten av semesteret vurdert. På vitnemålet vil karakteren i emnet TEA290 Film 1 og TEA390 Film 2 bli slått sammen til en karakter. TEA311: Teaterproduksjon med regi Theatre production with director 15 studiepoeng Faget gir studentene erfaring med teaterproduksjon ledet av regissør, og er et arbeid som oppsummerer store deler av det faglige arbeidet gjort gjennom hele studiet Høgskolen i Nord-Trøndelag 25 av 32

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA. Programfag Hovedområder. Musikk, dans og Musikk Dans Drama

FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA. Programfag Hovedområder. Musikk, dans og Musikk Dans Drama FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Læreplan i teaterproduksjon - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teaterproduksjon - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teaterproduksjon - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELL DEL... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15)

Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15) Studieplan for bachelorstudium i regi Bachelor in Theatre Directing 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (17.06.15) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

FAGPLAN TEATER. (Deler av undervisningen kan forega i samarbeid med andre institusjoner pa regionalt og nasjonalt niva.) Formål for teateropplæringen:

FAGPLAN TEATER. (Deler av undervisningen kan forega i samarbeid med andre institusjoner pa regionalt og nasjonalt niva.) Formål for teateropplæringen: FAGPLAN TEATER Grunnprogram Kreativ avdeling- de brede kulturaktivitetene for de som vil. Her er hovedmålet trivsel, utøverglede og læring gjennom aktiviteten. Begrensede læringsmål. Ingen spesifikke fagplaner,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans,, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans,, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for Forstudium Teater Undervisning i skuespillerfaget Innledning... 2 1. Innhold... 2 Mål for studiet 3

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for Forstudium Teater Undervisning i skuespillerfaget Innledning... 2 1. Innhold... 2 Mål for studiet 3 Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for Forstudium Teater Undervisning i skuespillerfaget Innledning... 2 1. Innhold... 2 Mål for studiet 3 Arbeidsmåter... 2 Formidling; forestillinger og visninger...

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Konkretiserte læreplaner for programfagene for utdanningsprogram musikk, dans og drama gjeldende for Rogaland Fylkeskommune

Konkretiserte læreplaner for programfagene for utdanningsprogram musikk, dans og drama gjeldende for Rogaland Fylkeskommune Konkretiserte læreplaner for programfagene for utdanningsprogram musikk, dans og drama gjeldende for Rogaland Fylkeskommune Programområde drama Rogaland Fylkeskommune har gjennom fagforumsordningen satset

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

Teaterproduksjon 1 Vg2 (140 timer),

Teaterproduksjon 1 Vg2 (140 timer), Teaterproduksjon 1 Vg2 (140 timer), Lokal fagplan i Stange videregående skole Faget er delt opp i to hovedområder: 1) Skuespillerutvikling og 2) Sjanger og spillestil. Under hvert av hovedområdene er følgende

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance)

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance) Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans ( Degree in Contemporary Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1 KORT

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for scenekunst Sak 21/01, vedlegg 1 Kunsthøgskolen i Oslo Fakultetet for scenekunst Påbygningsstudium i skuespillerfag 60 studiepoeng Godkjent at styret for Kunsthøgskolen i Oslo------- sfortegnelse 1. INNLEDNING..2

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2 FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. januar 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNING I DRAMA I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk,, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I TRENINGSLÆRE 1 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I TRENINGSLÆRE 1 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I TRENINGSLÆRE 1 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprram: Idrettsfag Felles prramfag Oppgaveproduksjon: Lokal oppgavenemnd lager eksamensoppgave sensorveiledning Eksamensordning:

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Studieplan for masterstudium i opera / Master program in Opera 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i opera / Master program in Opera 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i opera / program in Opera 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse DEL 1...2 1.1. OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEATERENSEMBLE ELEVER OG PRIVATISTER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEATERENSEMBLE ELEVER OG PRIVATISTER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEATERENSEMBLE ELEVER OG PRIVATISTER 2016 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3005 Programområde: Musikk, dans, drama Valgfritt programfag Årstrinn:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i Jazzdans (Bachelor Degree in Jazz Dance) 180 Studiepoeng

Studieplan for bachelorstudium i Jazzdans (Bachelor Degree in Jazz Dance) 180 Studiepoeng Studieplan for bachelorstudium i Jazzdans ( Degree in Jazz Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag

NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN. Bachelorgradsstudium i skuespillerfag NSKI HØYSKOLE STUDIEPLAN Bachelorgradsstudium i skuespillerfag Studieplan for bachelorstudie i skuespillerfag. Rev 29/01/14, 18/08/14 & 15/02/15 Innhold 1.0 OM STUDIET... 2 1.1 Innledning og hovedmål for

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer