NR årgang - Vol. 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61"

Transkript

1 NR årgang - Vol. 61 s 8 Monrad-Krohns Pris s 18 Glimt fra årsfesten s 29 Nytt styre i NNF

2 Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder: Are Brean, Legeforeningens tidsskrift og Oslo universitetssykehus Nestleder: Jana Midelfart Hoff Haukeland Universitetssykehus Sekretær: Mats Fredriksen Sykehuset Vestfold, Tønsberg Økonomiansvarlig: Kari Anne Bjørnarå Vestre Viken HF, Drammen Styremedlem: Gry Klevan Kolibri Medical Group Sandnes Styremedlem: Anne Hege Aamodt Oslo universitetssykehus Styremedlem: Lasse Pihlstrøm Oslo universitetssykehus Innhold: Redaktørens hjørne Leder n har ordet Nevrolognytt Priser og stipender ved Nevrodagene Glimt fra Nevrodagene Glimt fra Hjerneuken Glimt fra årsfesten Foreningssaker Referat fra styremøte i NNF 5. mars Referat fra årsmøte i NNF 7. mars Referat fra styremøte i NNF 4. mai Minneord Jan Presthus Presentasjonen Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Fra leserne En kommentar fra hornet på veggen Nevrolitterært Hjerne forsvunnet Hjernens leger historien om de første norske nevrologene 42 Nevrolitterær quiz nr. 8 og Vi gratulerer Axonet er medlemsblad for Norsk nevrologisk forening. Frister for innsending av stoff: Nr. 1: 15/1, Nr. 2: 15/5, Nr. 3: 15/9. Redaktør Espen Dietrichs, avdelingsoverlege professor dr. med., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Bladet må bare siteres med tydelig kildeangivelse. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innhold og synspunkter i signerte innlegg. Disse står helt og holdent for innsenders regning. Forsiden (hovedbilde) Nevrodagene de siste i Ingeniørenes Hus i denne omgang - samlet full sal Redaktørens hjørne Nevrodagene i år hadde rekordstort oppmøte og tallrike innlegg av høy kvalitet. De markerte nok en gang både faglig styrke og entusiasme blant norske nevrologer. Men samtidig ble disse Nevrodagene også de siste i alle fall for en god stund fremover i Ingeniørenes Hus, og derfor også slutten på en viktig epoke. Nevrodagenes historie er interessant. Tidligere ble det arrangert flere medlemsmøter i semesteret i Osloområdet, men fra 1988 (i Halfdan Kierulfs formannstid, og etter forslag fra Leif Gjerstad) valgte man i stedet å redusere antall møter og arrangere Neurodager i forbindelse med foreningens årsmøte i november hvert år. Fra en sped begynnelse med dagsmøte i Biblioteket på Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, utviklet møtet seg raskt og måtte flytte til Store Auditorium. Og snart ble én dag for lite til møtet. På slutten av 1990-tallet var programmet så trangt at undertegnede foreslo å prøve dagens ordning med arrangement fordelt over en hel uke, med både State-of-the-art forelesninger og frie foredrag for alle som meldte seg på. De øvrige styremedlemmene i Norsk nevrologisk forening ga sin fulle tilslutning til. Men å okkupere Store auditorium på Rikshospitalet i en hel uke til ende, viste seg å være ikke gjennomførbart. Derfor måtte Jorulf Aasen (daværende sekretær i NNF) og undertegnede (daværende leder i NNF) begynne å lete etter alternative løsninger. Etter flere sightvisits rundt i Oslo, der kombinasjonen av egnede fasciliteter og pris var viktigste beslutningskriterium, havnet vi på Ingeniørenes Hus. Og der har altså Nevrodagene blitt arrangert siden 2000, i alt 12 ganger (siden det ikke ble arrangert Nevrodager i 2011). Nå er ikke lenger Ingeniørenes Hus tilgjengelig for de neste Nevrodagene, og dagens styre i NNF må ut på leting. De har definitivt en vanskelig oppgave foran seg. Den store fordelen med Ingeniørenes Hus har vært størrelsen. Stedet har vært nesten skreddersydd for Nevrodagene ved at vi og utstillerne har kunnet ha festsal, utstillingslokale, vestibyle og restaurant for oss selv, uten konkurrerende arrangementer. Ingeniørenes Hus har vært dominert av Nevrodagene den uken vi har vært der. Og det har blitt vårt sted. Når arrangementet nå må flyttes, er det en risiko for at vi havner i et større kongresskompleks med mange andre arrangementer. Men Nevrodagene foregår ikke bare i forelesningssalen vi er avhengig både av utstilling, mingle-område og restaurant. Da blir det spesielt viktig at vi definerer vårt eget revir, og at NNF s medlemmer hegner om dette reviret og vedlikeholder stemningen og kollektivet vi har hatt rundt arrangementet.» 3

3 Nevrodagene er en sentral del av NNF s virksomhet og identitet. Nå skjer det en ufrivillig endring av lokalisasjon, og styret har en stor oppgave i å legge forholdene til rette på et nytt sted. Jeg ønsker styret lykke til i jakten på et egnet lokale og håper at Nevrodagene bare kan utvikles videre som hvert års viktigste happening i det nevrologiske miljøet i Norge! Espen Dietrichs LEGATMIDLER Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser. NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut midler til de formål som er angitt, for Det kan søkes om midler til prosjekter både ettårige og flerårige som støtter forskning av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet i oktober/november Til søknaden må det vedlegges: et spesifisert budsjett over inntekter og kostnader for prosjektet. navnet på prosjektets ansvarlige leder må angis. Når prosjektet er fullført må det: utarbeides en rapport med resymè, stilet til styret i Norges Parkinson Forskningsfond. skrives en enkel og forståelig artikkel som publiseres i Parkinsonposten. Søknaden sendes elektronisk innen 1. september 2012 til: Norges Parkinson Forskningsfond E-post: Merket: Søknad Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond Leder n har ordet Kjære alle kolleger Tusen takk for sist, og for at så mange var med på å gjøre Nevrodagene 2012 til et vellykket arrangement. I år satte vi deltagerrekord, med nesten 150 kolleger til stede på de mest besøkte dagene. Som i 2010 var det også i år nærmere 100 inviterte og frie faglige innlegg av ulikt slag norske nevrologer kan være stolte over å være så faglig aktive og interesserte. Det fortjener våre pasienter. Som de fleste sikkert fikk med seg var dette foreløpig siste gang Nevrodagene ble holdt i Ingeniørenes hus. Bygningen er nemlig kjøpt opp, skal totalrehabiliteres, og stenger fra sommeren 2012 på ubestemt tid. Hvor Nevrodagene 2013 skal holdes er ennå ikke bestemt, men styret er i dialog med flere aktuelle konferansesentra i og nær Oslo sentrum. Om stedet blir annerledes i 2013, vil form og innhold være slik vi er vant med fra de siste årene. Hold allerede nå av uken fra 11. til 15. mars 2013! Samtidig som årsmøtet vedtok å flytte Nevrodagene til uke 11, vedtok det å flytte Hjerneuken til uke 10 i Årsmøtet vedtok også å fortsette tradisjonen med Vårmøter hvert annet år. I 2013 er det Helse Midt sin tur til å arrangere, og vi venter spent på de lokale arrangørers valg av tidspunkt og sted. Mer informasjon om alt dette følger senere. Når jeg nå først er i gang med å omtale møtearrangering: NNF henger med i kampen om å arrangere EFNS og ENS store felleskonferanse EAN. Vårt kandidatur skal nå presenteres på høstens EFNS i Stockholm, og vi håper fortsatt på å se tusenvis av europeiske nevrologer fylle Oslo by sommeren I vår søknad om EAN har vi nok en gang fremhevet nevrologiens sterke posisjon i Norge. Det er ingen selvfølge at det er slik. Vi behøver ikke se lenger enn til Sverige for å finne stor nevrologmangel. Den svenske nevrologforeningen har gått ut i Läkartidningen med en sterk advarsel om manglende utdanningsstillinger og generelt grov underdekning av spesialister. I Sverige er det nå kun 34 nevrologer per million innbyggere. Det er under halvparten av dekningsgraden i Norge. Deler av Sverige har en nevrologdekning som nærmer seg en tidel av Norges. Det betyr at mange svenske pasienter med nevrologiske sykdommer ikke får tilgang til nevrolog, OG det betyr at den forventede sterke økningen i nevrologiske sykdommer de kommende årene vil gi en enda større svensk nevrologmangel enn i dag om ikke utdanningstakten økes dramatisk. 4 5»

4 Det er stadig økende behandlingsmuligheter for nevrologiske sykdommer, og stadig økende behov for tidlig diagnostikk. Til sammen gir dette et økende behov for nevrologtjenester. Det er i ferd med å bli et problem i flere land enn Sverige. I Norge er nevrologdekningen blant de beste i Europa, mye takket være en vekstspurt de siste årene. Mens den totale prosentvise veksten i antall spesialister i Norge fra 2000 til 2011 var 26,9%, var veksten i antall nevrologer hele 67,5%. Det er den 5. største veksten blant alle norske spesialiteter. Derfor er den norske gjennomsnittsnevrologen bare så vidt over 50 år gammel. Bare radiologer og plastikkirurger er i gjennomsnitt yngre. Det gjenspeiler også en betydelig vekst i antall utdanningsstillinger. En fortsatt satsning på utdanningsstillinger er viktig. På tross av dagens gode utdanningstakt tilsier nemlig en forsiktig fremskriving at behovet for nevrologer i 2030 vil være omtrent dobbelt så stort som tilveksten. Nevrolognytt Priser og stipender ved Nevrodagene 2012 Prisutdelingene var som vanlig blant høydepunktene under Nevrodagene, og de vitner om høy akademisk aktivitet i nevrologmiljøet. De følgende ble tildelt høyst fortjente priser og stipender ved Nevrodagene. Axonet gratulerer! NNFs kasuistikkonkurranse Dersom vi skal få til den fortsatt nødvendige veksten må vi fortsette å fremheve at nevrologi er en helt nødvendig del av et moderne akuttsykehus. Den tiden da nevrologiservicen på sykehuset kunne avsluttes på behagelig kveldstid er definitivt forbi. Nevrologi er blitt et 24-timers akuttfag. Da trenger vi et fullt sjikt av vaktgående underordnede leger på alle nevrologiske avdelinger. Dermed sikrer vi den nødvendige utdanningstakt for fremtiden. Det fortjener våre pasienter. Riktig god sommer! Are. Jakob og Inger Valsøs Stiftelse Styret i Jakob og Inger Valsøs Stiftelse meddeler med dette at Stiftelsen har midler til utdeling for Stiftelsens formål er å fremme forskning og forskningsformidling innenfor området nevrologi. Det har tidligere vært gitt støtte til å arrangere kongresser, møter og kurs, men også til forskningsprosjekter og forskningsopphold i utlandet. Forventet sum for tildeling i 2012 er omkring kr ,- Søknader med redegjørelse for faglig innhold og med nøyaktig budsjettoverslag sendes til Stiftelsens styreformann, professor Ole Bjørn Tysnes, Nevrologisk avdeling, Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen innen 1. september Kasuistikkonkurransen er blitt et morsomt innslag under Nevrodagene. Årets vinner var Olaf Fjeld (til 6 venstre) fra Oslo universitetssykehus - Ullevål, som her får prisen overrakt fra NNF-leder Are Brean. 7

5 Monrad-Krohns pris Pfizer-prisen til Kjell Arne Arntzen Per Selnes ved Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, vant prisen for beste foredrag under Nevrodagene 2010 med med sin presentasjon Degenerasjon av trakter i hvit substans ved predemensstadier. Presentasjonen bygger på en tverrsnittsstudie av 78 personer med subjektiv kognitiv svikt (SCI) og mild kognitiv svikt (MCI) og 35 kontrollpersoner. Alle disse fikk utført MR med diffusjonssekvenser av hvit substans og kortikale morfometriske målinger. Forholdet mellom endringer i hvit substans og grad av kognitiv svikt ble deretter vurdert og korrigert for kortikal atrofi. På bakgrunn av dette kunne Selnes og medarbeidere vise at pasienter med SCI og MCI ser ut til å ha degenerasjon av baner i hvit substans uavhengig av atrofi av overliggende grå substans. Priskomitéen fremhever i tildelingen både de spennende resultater, studiens til dels nye metodikk, verdien av det bakenforliggende samarbeid mellom flere nevrovitenskapelige miljøer og ikke minst den engasjerende og pedagogiske fremføringen under Nevrodagene. NNFs beste frie faglige innlegg Kjell-Morten Myhr (til venstre) fikk den gjeveste prisen under Nevrodagene: Monrad-Krohns pris. Her får han prisen overrakt av Leif Gjerstad Pris for beste frie faglige innlegg til Christian Vedeler NNFs pris for beste frie faglige innlegg under Nevrodagene 2012 har gått til Christian Vedeler, Haukeland og UiB, for innlegget «CIDP diagnostikk og behandling». Innlegget ble holdt på vegne av den nasjonale interessegruppen for nevromuskulære sykdommer, som har utarbeidet retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (CIDP). Elisabeth Farbu, Sven Ivar Mellgren, Emila Kerty, Trond Sand, Kristin Ørstavik og Nils Erik Gilhus var medforfattere til innlegget. NNFs pris for beste frie faglige innlegg belønnes med kr 5000,- og velges ut på basis av spennende faglig innhold, originalitet og god presentasjon. NNFs styre er priskomité. 8 9

6 Glimt fra Nevrodagene

7 Glimt fra Nevrodagene 2012 Angelina Hatlø Maniaol Cornelia Gåskjenn Lasse Pihlstrøm Christian Lund Daniel Dahlberg Grit Richter Helle Høyer Hanne Marie Bøe Lunde Unn Ljøstad 12 13

8 Glimt fra Nevrodagene 2012 Trine Haug Popperud Solveig Glad Ragnar Stien solgte "Hjernens leger" Solgunn Ongre Nadja Kvernmo Kristin Knudsen-Baas Monika Mochol Volker Solyga og Jeanette Koht med duett om Inger-Lise Mero mobiltelefoner 14 15

9 Glimt fra Nevrodagene 2012 Glimt fra Hjerneuken 2012 Hjerneuken ble markert i uke 11, som vanlig med en rekke forskjellige publikumsarrangementer. Dette bildet er fra Oslo universitetssykehus

10 Glimt fra Årsfesten i Legens Hus 2012 Takk til Are Brean for foto 18 19

11 Glimt fra Årsfesten i Legens Hus

12 Foreningssaker Referat fra styremøte i Norsk nevrologisk forening 5. mars 2012 på Ingeniørenes hus, Oslo. Fremmøtte: Are Brean, Christian Lund, Elisabeth Farbu, Gry Klevan, Jana Midelfart Hoff, Anne Hege Aamodt og Mats Fredriksen. Ordstyrer: Are Brean (leder). Referent: Mats Fredriksen. Orienteringssaker: Økonomi: Regnskapet for 2011 ble gjennomgått, og det fremkommer et årsresultat i balanse. Dette vil presenteres under Årsmøtet som et tillegg til Årsmeldingen siden det opprinnelig var budsjettert med et underskudd. Overskudd fra Vårmøtet i 2011 ført opp i 2011, samt utgifter til trykking av Akuttveilederen overført til 2012, medførte balanse. NNF har fortsatt god likviditet, men arrangering av Nevrodagene er en kapitalkrevende aktivitet som krever tilstrekkelig avsetning av likvide midler for å kunne håndtere relativt betydelige fordringer tidlig på året (før alle inntektene er ervervet). Det er ikke ønskelig med akkumulering av formue, men regnskapsmessig balanse. På sikt er det også en viss usikkerhet omkring deler av inntektsiden; både fra legeforeningen, og fra annonser og utstillingsplass til industrien. Dette vil bli presentert på Årsmøtet i forbindelse med orientering om budsjettforslaget for Styret i NNF har tidligere ytret sitt syn i avgitt høringsuttalelse om faste utdannelsesstillinger og brev om nybegynnerstillinger; bl.a. at Nevrologiske avdelinger egner seg for nybegynnerstillinger sammenfallende med pålegg fra et enstemmig Årsmøte 2011 om å arbeide for at begynnerstillinger/basisstillinger bør inngå i nevrologiske avdelinger. Styret mener også at det er ønskelig med erfaring fra flere enn én klinisk avdeling under spesialistutdanningen. Forberedelse til møte med Kvalitetsutvalget: Kvalitetsutvalget til NNF har i sitt arbeid prioritert store deler av sin aktivitet til Nevro-NEL og arbeidet med Veileder i akuttnevrologi i tråd med de føringer som er gitt av Årsmøtet. Styret har foreslått at arbeid med Nevro-NEL også på neste års budsjett får støtte. Dette anses å komme medlemmer flest og de nevrologiske avdelingene over hele landet til gode. Finansiering vil bli tatt opp som sak under Årsmøtet. Akuttveilederen har også en utbredt anvendelse. Den trykkes fortsatt i papirutgave. Bokprosjektet om norsk nevrologis historie forfattet av Ragnar Stien og Johan A. Aarli er nå ført fram til utgivelse, og boken foreligger trykket for salg. Styret ønsker å bidra til at boken blir kjent for medlemmene. En side i programmet til nevrodagene er disponert til annonsering av boken, og forfatterne vil få en stand på Nevrodagene, samt at det i pausene vil presenteres en annonse på skjerm (pausefisk). Styret vil også kjøpe inn et 20-talls eksemplarer av boken. Saker til møtet med Spesialitetskomiteen: Spesialistkomiteen har mulighet for løpende mailkorrespondanse med styret i NNF gjennom året, samt avholder møte med NNF-styret under Nevrodagene. Saker av felles interesse tas da opp til drøfting. Spørsmål knyttet til innhold i spesialistutdanningen i nevrologi og nybegynnerstillinger vil være naturlige saker under kommende møte. Det er av betydning at krav til ferdigheter i spesialistutdannelsen samsvarer rimelig med europeiske krav, men også det som er realistiske og aktuelle oppgaver for en ferdig spesialist på de fleste nevrologiske avdelinger i landet

13 Foreningssaker Referat fra årsmøte i Norsk nevrologisk forening den 7. mars 2012 Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo Ordstyrer: Leder i NNF, Are Brean Referent: Sekretær i NNF, Mats Fredriksen 1. Åpning ved leder Are Brean. Dette var andre gang årsmøtet ble avholdt om våren, som følge av årsmøtets vedtak i 2010 om å flytte årsmøtet for å få behandlet regnskapet i samsvar med regnskapsloven. 2. Innkalling og årsmelding: Det var ingen innvendinger fra de fremmøtte på innkalling eller saksorden. Årsmelding for 2011 er utsendt sammen med Årsmøte-innkallingen til alle medlemmene. Styrets leder informerte om endring til årsmeldingen under økonomiavsnittet idet regnskapet har vist balanse, og det var ingen innvendinger til årsmeldingen fra Årsmøtet. 3. Minneord: Følgende norske nevrologer hadde gått bort siden forrige årsmøte: Magne Tengesdal, Alf Halvor Sogn, Elsa Gunvor Hultin, Eva Bergfald Jørgensen, Paul Fredrik Forstrønen, Odd Oddsønn Sættem og Roar Ivan Høegh Hanoa. Thor Veger holdt minneord over Tengesdal og Sogn. Tormod Hagen holdt minneord over Bergfald Jørgensen, Nils Erik Gilhus holdt minneord over Forstrønen og Ole-Bjørn Tysnes talte minneord for Sættem. 4. Nye nevrologer: 12 nye spesialister i nevrologi er godkjent siden forrige årsmøte. Disse ble gratulert. 5. Regnskap og budsjett: Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av økonomiansvarlig Elisabeth Farbu, og det har fremkommet et årsresultat i balanse. Økonomiansvarlige fremmet forslag om at denne opplysningen skulle inntas som en endring i årsmeldingen under økonomiavsnittet, 3.linje der underskuddet ble noe mindre enn budsjettert,.., og erstattes med regnskapet har gått i balanse,.., og som ble vedtatt. Det er overskudd fra Vårmøtet i 2011 som er ført opp i 2011, samt utgifter til trykking av Akuttveilederen som er overført til regnskapet for 2012, som har medførte dette resultatet. NNF har solid likviditet, men arrangering av Nevrodagene er en kapitalkrevende aktivitet som krever tilstrekkelig likvide midler for å kunne håndtere de store fordringene som forfaller over et relativt kort tidsrom tidlig på året før alle inntektene er ervervet. Det er ikke ønskelig med akkumulering av formue, men regnskapsmessig balanse, og på sikt er det en viss usikkerhet omkring deler av inntektssiden både fra Legeforeningen, og fra annonser og utstillingsplass. Forslag til budsjett for 2012 ble lagt frem. Det ble da presentert planer for å styre underskuddet innenfor rimelige grenser. Av den grunn ble det ikke foreslått avsatt midler til utdeling av NNF-stipend, men kr ,- til Nevro-NEL. Det ble det reist spørsmål om utsending av faktura til den enkelte nevrologiske avdeling for abonnering på Nevro-NEL som en inntektskilde. Det kom også opp benkeforslag om å se på utgiftene til trykking av Axonet, og eventuelt skifte trykkeri for å redusere på disse kostnadene. 6. Spesialitetskomiteen: Leder Geir Bråthen refererte til rapport for 2011 og sentrale oppgaver som Spesialitetskomiteen arbeider med. Etter at Helsedirektoratet overtok ansvaret for godkjenning av legespesialister, har de benyttet medlemmene i Spesialitetskomiteen som konsulenter. I kalenderåret 2011 er det godkjent 18 nye spesialister, og det er færre enn foregående år. Bare 4 av disse var kvinner, mens 73 % av LIS stillingene er besatt av kvinner. Inntil videre er ordningen med gruppeføring opprettholdt, og Spesialitetskomiteen godkjenner gruppestatus på de enkelte utdanningsstedene. De reiser ut for å møte de lokale avdelingene etter en annonsert møteplan. Spørsmål knyttet til fordypningstid, opplæring i ferdighetskravene, klinisk veiledning, tilgjengelige avdelingsinterne faglige retningslinjer er noen av temaene som tas opp i disse møtene. Det skal være minst en veiledningstime med klinisk veileder for hver utdanningskandidat i måneden

14 Det er planer om å legge om stillingsstrukturen for utdannelsesstillinger, og dersom gruppeføringen med krav om 18 mndr. gruppe 1 tjeneste utgår, foreslår Spesialitetskomiteen en modell etter dansk mønster med annen krav-formalisering. Det vil antas å være arbeidskrevende, og aktualisere oppnevnelse av en egen gruppe. 7. Axonet: Redaktør Espen Dietrichs informerte om Axonet. Det har blitt et tradisjonsrikt blad for medlemmene, 21. årgang og 60 nummer inkludert nr.1 i Redaktøren foreslår justerte tider for utsendelse slik at det kommer en utgave etter Nevrodagene. Dermed kan referat og nyhetsstoff fra Nevrodagene dekkes mer begivenhetsnært. Redaktøren oppfordrer til å sende inn flere bidrag. Han erfarte et godt samarbeid med trykkeriet ikke minst arbeid med layout. En relativt betydelig del av kostnadene ved Axonet er porto for utsendelse, og deler av trykkekostnadene er dekket inn ved annonseinntekter. Det var ingen innsigelser fra Årsmøtet på å videreføre avtalen med trykkeriet, dersom Styret og Redaktøren sammen kom frem til at dette var den beste ordningen også videre. 8. Kvalitetsutvalget: Leder Guttorm Eldøen redegjorde for arbeidet i Kvalitetsutvalget for foregående år. Veileder i akuttnevrologi utkommer trykket i 2012 utgave VII. Den er ment å være et praktisk anvendelig og kortfattet hjelpemiddel for akuttnevrologiske situasjoner, og forutsetter nevrologisk grunnkompetanse. Veilederen vil også være tilgjengelig i et elektronisk format (under Nevro-NEL). Ragnar Solhoff og Guttorm Eldøen har redigert akuttveilederen, og flere kolleger har bidratt under revisjonen. Unn Ljøstad og Åse Mygland har nedlagt et betydelig arbeid med å utvikle og vedlikeholde Nevro-NEL. Finansiering av Nevro-NEL vil kreve om lag kr ,- årlig kan de opplyse. Styret har også for 2012 lagt inn støtte på kr ,- til drift av nettstedet. Styret har bedt Kvalitetsutvalget se på ulike former for finansiering. Under forrige Årsmøte 2011 ble det foreslått å fakturere det enkelte HF for bruk/abonnement av nettstedet, men Kvalitetsutvalget ble bedt om å utrede dette nærmere. Henvisning til nettstedet Nevro-NEL kan benyttes i sykehusenes interne kvalitetssystem når det gjelder utforming av faglige retningslinjer i nevrologi. Inntrykket fra registrerte treff er at nettstedet har en tiltagende og utbredt bruk. Årsmøtet vedtok at man for 2011 skulle sende faktura til de nevrologiske avdelingene for inndekning av resterende ,- som NNF ikke dekker. 9. Nevrodagene: Sak om tidspunkt for de neste Nevrodagene 2013 ble drøftet i plenum. Tromsø har annet hvert år vinterferie i uke 10. For å gi like vilkår for alle medlemmene kom det derfor opp forslag fra salen om å arrangere Nevrodagene i uke 11 og flytte de lokale arrangementene under Hjerneuken til uke 10. Dette forslaget fikk flertall ved votering. Alternativer var å holde på Nevrodagene neste år også i uke Hjerneuken: Leder berømmet de enkelte avdelingers innsats under tidligere hjerneuke-arrangementer. Det er en viktig markering av nevrologi- som medisinsk faget at spesialiteten gjøres mer kjent i befolkningen på denne måten. Neste år vil arrangementene knyttet til Hjerneuken finne sted i uke 10. som følge av vedtaket å flytte Nevrodagene til uke 11. Dette for å unngå kapasitetsproblemer med kollisjon av arrangementer og fravær av nevrologer lokalt. 11. NNFs nettsider: Nettredaktør og styremedlem Anne Hege Aamodt fikk spontan applaus i salen. Hun takket for mange gode bidrag til nettsiden, og kommenterte at det hadde vært mange utfordringer med overgangen til ny felles plattform med Legeforeningen. Nettstedet oppdateres fortløpende

15 12. Refusjon av utgifter til internasjonale delegater: Styret fremmet forslag om at NNF refunderer utgifter til nødvendig reise og opphold for ett møte årlig for de internasjonale delegatene fra NNF (NNF-valgte delegater). Forslaget fikk tilslutning fra Årsmøtet. Kostnad til kongressavgift og evt. forlenget opphold for deltagelse på faglig arrangement må søkes dekket av legeforeningens fond evt. arbeidsgiver. 13. Styrets funksjonsperiode: Funksjonsperioden bør tilpasses instituering av nytt styre etter valget på Årsmøtet. Styret fremmet forslag om at funksjonsperioden starter fra etter Årsmøtet. Dette ble vedtatt. 14. Valg: Valgkomiteens leder Børre Kåss redegjorde for kandidatene og valgene ble gjort ved akklamasjon. Nytt styre: Are Brean (leder, valgt med prokura) (gjenvalg), øvrige styremedlemmer: Kari Anne Bjørnarå (ny økonomiansvarlig, valgt med prokura ), Gry Klevan (gjenvalg), Jana Midelfart Hoff (gjenvalg), Anne Hege Aamodt (gjenvalg), Mats Fredriksen (gjenvalg) og Lasse Pihlstrøm (nytt medlem). Nestleder Christian Lund (Rikshospitalet) og økonomiansvarlig Elisabeth Farbu (SUS) tok ikke gjenvalg og ble behørig takket for solid innsats i foregående styreperioder. Valgkomiteen: Valgkomiteens leder Børre Kåss tar ikke gjenvalg og takket av etter mangeårig innsats. Jeanette Koht overtar som leder, Ole-Bjørn Tysnes fortsetter, og Christian Lund ble valgt inn som nytt medlem med akklamasjon. 15. Eventuelt: Ole-Bjørn Tysnes redegjorde for regnskapet til Inger og Jacob Valsøs stiftelse. Det er ikke tilstrekkelig renteinntekter til å dele ut midler fra legatet i inneværende år. Leder Are Brean tok opp sak om Vårmøtets fremtid. Det ble redegjort for og votert over 3 alternativer: enten å legge ned Vårmøtet, eller utsette beslutningen til neste Årsmøte eller arrangere Vårmøtet hvert andre år slik det er tradisjon. Etter rotasjonsorden er det da Helse-Midt som står for tur i Det var flere som uttrykte seg til støtte for å videreføre Vårmøtet etter tradisjonen. Dette ble vedtatt, men slik at arrangørstedet velger tidspunkt, enten våren, sommeren eller høsten Tilstedeværende fra Helse-Midt hadde ingen innvendinger til dette. Referatet er vedtatt av styremedlemmene i NNF styremøte den 4. mai Kvalitetssikringsutvalget: Guttorm Eldøen fortsetter som leder, øvrige medlemmer er Ragnar Solhoff, Unn Ljøstad og Åse Mygland. Delegat til World Federation of Neurology (WFN): Espen Dietrichs, vara: Are Brean. Delegat til European Federation of Neurological Societies (EFNS): Ole-Bjørn Tysnes, vara: Are Brean. Delegat til European Board of Neurology (EBN): Sven-Ivar Mellgren Monrad-Krohn stiftelsen: Leif Gjerstad (leder), Jon-Anker Zwart. DRG-utvalget: leder Reidar Kloster foreslo å avvikle da utvalget i realiteten ikke lenger ble benyttet av helsemyndighetene som høringsorgan. Utvalget ble vedtatt å opphøre. Inger og Jakob Valsøs stiftelse: Ole-Bjørn Tysnes, leder, Einar Kinge og Are Brean fortsetter. Redaktør i Axonet: Espen Dietrichs fortsetter. NNF's nye styre. Fra venstre Anne Hege Aamodt, Are Brean, Jana Midelfart Hoff, Kari Anne Bjørnarå, Gry Klevan, Mats Fredriksen og Lasse Pihlstrøm 28 29

16 Foreningssaker Referat fra styremøte i Norsk nevrologisk forening 4. mai 2012 på Ingeniørenes hus, Oslo. Fremmøtte: Are Brean, Gry Klevan, Anne Hege Aamodt, Lasse Pihlstrøm og Mats Fredriksen. Christian Lund, Elisabeth Farbu, Kari Anne Bjørnarå og Jana Midelfart Hoff hadde forfall. Ordstyrer: Are Brean (leder). Referent: Mats Fredriksen. Oppsummering av Nevrodagene 2012: Det var god oppslutning om nevrodagene som ble arrangert i uke 10 for første gang. Tirsdagen passerte antall deltager 150 som er tidenes høyest registrerte deltagelse. Programmet vekslet mellom inviterte foredragsholdere til planlagte temaforedrag og frie foredrag påmeldt av den enkelte. Denne variasjon i form og innhold med state of the art-, klinikk- og praksis- og tema serie-foredrag har styret bare mottatt positive tilbakemeldinger på. Styret vil berømme bredden og engasjementet til medlemmene, de innsendte abstractene og postere. Det ligger an til å videreføre denne organiseringen også for de kommende nevrodagene i Styret hadde også inntrykk av at utstillerne var fornøyd med gjennomføringen av arrangementet. Årsfesten ble arrangert på Legenes hus denne gang, og etter et noe løsere konsept enn tidligere. Det var ingen påmelding og egenbetaling. Deltagelsen var betydelig, og evenementet virket å trekke medlemmer i alle segmenter. Det ble ført regnskap, og kostnadene lå innenfor avtalte rammer. Styret vil vurdere påmelding neste gang for å ha en forutsigbarhet ikke minst når det gjelder bevertning og behov for sitteplasser. Orienteringssaker: Økonomi: Både avtroppende og påtroppende økonomiansvarlige hadde forfall, men den nyvalgte økonomiansvarlige er valgt med prokura, noe som forenkler økonomiske aktiviteter for det nyvalgte styret. Høringer: Det er noen interne høringssaker for legeforeningen. Det er avgitt høringsuttalelse vedrørende forslag om reduksjon av krav til tjeneste med vakt i utdannelsesstilling. Styret støtter ikke en så markert reduksjon som det er foreslått med begrunnelse at vaktdeltagelse er en viktig del av utdanningen til å fungere selv- stendig som godkjent spesialist, og at utdanningsperiodens lengde må gi mulighet for tilstrekkelig variert erfaring også med vaktarbeid. Vedtekter for NNF: Styret ajourførte vedtektene til foreningen i samsvar med de vedtak som er foretatt i det forrige årsmøtet; dvs. at økonomiansvarlige og lederen velges med prokura. Overtagelse av styreoppgaver: Styrets leder foretok en gjennomgang av oppgaver for det nye styret. Arrangering av nevrodagene er et av styrets viktigste funksjoner. Planlegging og organisering av nevrodagene med oppsett av program, mottak og organisering av foredrag og postere, praktisk gjennomføring og deltagelse i komite til Acta-supplementet hører under disse oppgavene. Utadrettet aktivitet under hjerneuken og ellers som høringsinstans vil også ha høy prioritet for styret. Innteksiden til foreningen er dels basert på overføringer fra Legeforeningen og medlemskontigenten, og dels er nevrodagene i stor utstrekning finansiert av utstillerinntekter. Medlemsbladet Axonet er i hovedsak finanisert av annonseinntekter. Styret ønsker å videreføre nær kontakt med foreningens Kvalitetsutvalg, og vil se på muligheten for å arrangere et årlig felles møte i tillegg til møtert under nevrodagene. Styrets medlemmer har også en viktig oppgave i å representere foreningen, evt. foreslå representanter til møter, konferanser, utvalg og råd i ulike sammenhenger der det er hensiktsmessig at NNF er deltagende. Konstituering av styret: Are Brean fortsetter som leder av foreningen og styret. Jana Midelfart Hoff overtar som nestleder. Hun har også oppgaver i tilslutning til utarbeidelsen av Acta supplementet, og tar høringsuttalelser. Kari Anne Bjørnarå overtar som nyvalgt økonomiansvarlig med prokura. Anne Hege Aamodt fortsetter som nettsideredaktør og medansvarlig for mottak og organisering av frie foredrag og postere samt programmet for nevrodagene. Nyvalgte Lasse Pihlstrøm får også oppgaver med programmet under nevrodagene, samt høringsuttalelser. Gry Klevan fortsetter som kontaktledd med industri, utstillere og annonsører samt med høringsuttalelser. Mats Fredriksen fortsetter som sekretær. Planer for videre styrearbeid: Evaluering av hjerneuken 2012: NNF ønsker å bruke denne uken til å rette søkelys på hjernen og dens sykdommer ved både lokale og nasjonale arrangementer, populærvitenskaplige foredrag og mediaoppslag. I den aktuelle politiske hverdag er det av betydning å synliggjøre behovet for nevrologisk helsetjeneste overfor de bevilgende myndigheter. Vi har inntrykk av god oppslutning om de mange lokale avdelingers arrangementer, og at de nok en gang har lyktes med å sette nevrologi på dagsorden

17 En evaluering bør også gi noen premisser for valg av strategi for neste års hjerneuke. Det ble drøftet om tiltak fra styret med sikte på samordning av innsats og overordnet tema kunne bidra til å sette nevrofaget på medias og politikkens dagsorden. Det er kommet innspill fra Hjernerådet om å medvirke under uken. Hjernerådet er en paraplyorganisasjon der også NNF er medlem, og som har tilsvarende formål for nevrofagene, som Rådet for psykisk helse har for det psykiske helsevern. Styret vurderer det som å være til gjensidig nytte å gå sammen med andre aktuelle aktører å markere hjerneuken. Årsmøtet vedtok for øvrig å markere hjerneuken i uke 10 (en uke før den internasjonale hjerneuken) for å finne en tid til nevrodagene slik at alle landets regioner kunne delta uhindret av vinterferien. Styret vil også se på muligheter for å markere tema knyttet til nevrologi i media denne uken. Styret må finne nytt arrangørsted for nevrodagene i 2013 da Ingerniørenes hus skal renoveres, og ikke er disponibelt de kommende år. Styret bør også se på mulighetene som de moderne sosiale mediene gir, som Facebook og Twitter. Deltagelse i fora der man når ut til publikum bedømmes av stor betydning for den utadrettede virksomheten til styret. Styret tar i første omgang sikte på å opprette en konto på Facebook. Samarbeid med journalister som er opptatt av helserelaterte saker er også aktuelt. Reisestipend til nevrodagene: I forrige styreperiode forelå årsmøtevedtak som gav styret mulighet for å tildele reisestipend etter søknad til deltagere under nevrodagene dersom økonomien i foreningen ellers lå til rette for det. Styret anser at tolkningen av vedtaket under nåværende økonomiske situasjon bør begrense praksis noe, men går inn for å videreføre stipendordningen for deltagere i kasuistikk-konkurransen. Stipendiet omfatter ikke dekning av utgifter til opphold, men kun reise. Eventuelt: Pfizer-prisen: Ellisiv B Mathiesen og Emilia Kerty har gjort styret oppmerksom på at deres funksjonsperiode i pris-komiteen nå er ute. John-Anker Zwart og Anette Storstein kan begge fortsette i sine verv. Styret kan peke ut nye kandidater til komiteen. Styret foreslår to nye kandidater, men vil vente med å kunngjøre dette til det er klart om de takker ja. Neste styremøte er berammet til fredag den Lokalisering er ikke avklart ennå. Minneord Jan Presthus Jan Presthus døde 15. april Med ham er en av de siste pionerne i norsk nevrologi gått bort. Han var født i Bergen 9. februar 1918 og ble altså 94 år. Han begynte sitt medisinstudium i Oslo like før utbruddet av 2. verdenskrig. Under okkupasjonsmaktens aksjoner mot studentene høsten 1943, var han en av de første som ble arrestert. I nesten to år fristet han en usikker og strabasiøs tid i forskjellige konsentrasjonsleirer i Tyskland. Allerede i 1947 avla han embetseksamen og begynte så en lang karriere som sykehuslege. Sin nevrologiske utdannelse startet han ved Rikshospitalet, men da hans hjemby, Bergen, fikk egen avdeling i 1952, fortsatte han der. I månedene som gikk fra Refsum forlot Bergen til Frøvig tiltrådte ( ) var han også konstituert overlege ved Haukeland sykehus. Ingen av legene ved avdelingen var spesialister i nevrologi, men drift, undervisning og eksamen ble gjennomført av virkelige pionerer i vårt fag. Han ble godkjent spesialist i nevrologi i 1959 og dro samme år til Molde for å bygge opp en ny nevrologisk avdeling ved fylkessykehuset der. Her ble han i over 7 år, og han har i Axonet (2005/Nr. 2: 18-21) gitt interessante og fornøyelige skildringer av livet ved denne avdelingen. I 1967 ble han så tilsatt ved Nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus, hvor han var sjef fram til oppnådd aldersgrense i I denne tiden ble avdelingen sterkt utvidet og utbygget, den ble universitetsavdeling, og han selv var lærer i professorat fra 1967 til Han var også formann i Legerådet ved Ullevål sykehus. Etter sin avgang arbeidet han vanligvis to dager i uken ved avdelingens poliklinikk, mest med parkinsonpasientene som hadde et helt spesielt forhold til ham. Presthus var formann i Norsk nevrologisk forening fra , han var medlem av tallrike utvalg og komiteer, og også formann i spesialitetskomiteen. I Legeforeningen var han medlem av Landsstyret i til sammen 8 år. Han var æresmedlem av vår forening fra Presthus startet forsøk med bestemmelse av medikamenter i spinalvæske og blod under tiden på Haukeland. I Molde ofret han seg for epidemiologien av MS på Vestlandet, men etter hvert var det bevegelsessykdommer og spesielt Parkinsons sykdom som opptok ham, både klinisk og vitenskapelig. Han var stifter av Norges Parkinsonforbund, var en organisatorisk urkraft i denne organisasjonen, foredragsholder og redaktør. Han ble også, som rimelig var, æresmedlem i parkinsonforbundet. Han ble dessuten tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Jan Presthus var en ruvende skikkelse i det norske nevrobiologiske miljø. Han deltok langt opp mot 90-års alder ved de fleste faglige og sosiale sammenkomster. Han var også interessert i fagets historie og har bidratt i forskjellige publikasjoner omkring dette. Han var en dyktig og respektert fagmann og en hyggelig og vennlig kollega. Vi som fikk lære å kjenne ham, og arbeide sammen med ham, er takknemlige for at dette ble oss til del. Vi lyser fred over minnet til en av fagets tidlige høvdinger. Are Brean, Espen Dietrichs, Robert S. Holmsen og Ragnar Stien 32 33

18 Presentasjonen Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Av Svein Ivar Bekkelund og Svein Ivar Mellgren" Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling ved UNN har 45-års jubileum i år. Blant viktige endringer den senere tid er at slagenheten nå drives sammen med geriatrisk avdeling. I tillegg er vi organisert i sykehusets nevro- og ortopediklinikk, og har faglig ansvar for nevrologi ved sykehusene i Narvik, Harstad og Tromsø. Avdelingen har nå skiftet navn til Nevrologisk og nevrofysiologsk avdeling (NNA). Siden vi i år har et 45 års minijubileum benytter vi anledningen til å oppsummere litt. I 1967 ble den første nevrologen ansatt ved Sentralsykehuset i Tromsø. Siden den gang har sykehuset og avdelingen gjennomgått en rivende utvikling med etablering av slagenhet, nevromuskulært kompetansesenter, integrert nevrofysiologisk seksjon og en utstrakt ambulant poliklinisk virksomhet i landsdelen. Den første spesialisten ved Sentralsykehuset i Tromsø ble ansatt i I første driftsår var 671 pasienter innlagt med en gjennomsnittlig liggetid på 11,6 dager. Avdelingen hadde da 18 senger som senere ble økt til 30. Avdeling for klinisk nevrofysiologi ble etablert i 1970, og i 1972 ble det utført 2500 EEG-undersøkelser. I 1975 ble universitetsavdelingen etablert med professor i full stilling. Avdelingen flyttet inn i nytt sykehus i 1991, og fikk betydelig bedre plass. Etter hvert har det blitt trangere, men vi har klart oss med de samme arealene frem til i dag. I 1992 ble slagenheten opprettet, dvs. med en aldersgrense oppad til 75 år. Resten av slagpasientene ble innlagt ved geriatrisk seksjon. For tre år siden ble slagenheten i sykehuset samlet og lokalisert til nevrologisk avdeling med et mandat om å drive den sammen med geriatrisk seksjon. Hittil har det fungert bra, men en av utfordringene er at avdelingene tilhører ulike klinikker, mens vår avdeling har budsjettansvaret. I dag har avdelingen 70 ansatte, 1300 innlagte pasienter, 8000 polikliniske konsultasjoner inklusive nevrofysiologiske konsultasjoner, samt 1000 dagpolikliniske pasienter. Av disse utgjør TIA-pasienter ca. 25 %, mens de resterende pasientene utgjøres av MS og ulike utredningspasienter. Avdelingen har for tiden 3 nevrologer som er ph.d.- kandidater, og de to forskningsgruppene som er tilknyttet avdelingen produserte i vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift. En av de viktigste endringene i driften de senere år, er at vi jobber mer systematisk med pasientforløpene. Sykehuset har valgt å innføre den såkalte LEAN -metoden etter modell fra Toyota bilindustri for å strømlinjeforme pasientforløpene. I praksis betyr det at vi for eksempel registrerer tiden fra slagpasientene ankommer sykehuset til de er innlagt slagenheten og er mobilisert. De siste tallene er 1,9 timers ventetid før ankomst i slagenheten (mål:1 time), og det tar gjennomsnittlig 6 timer til pasientene er mobilisert (mål: 24 timer). Det jobbes også aktivt for å øke trombolyseandelen som per i dag er på 11,5 %. Det er også etablert et slagregister som er koblet opp mot det nasjonale hjerneslagregisteret. Bakerst fra venstre: Kirsti Karlsen, Svein Ivar Mellgren, Stein Harald Johnsen, Kjell Arne Arntzen, Claus Albretsen, Gernot Hlauschek, Olav Magnus Liavåg, Irmela Stoltz, Torberg Torbergsen. Midtre rekke fra venstre: Kathrine Skogvoll, Linn Hofsøy Steffensen, Hanne Sætermo, Kjersti Aakvik, Irene Lund, Grit Richter, Sissel Løseth, Nina Øksendal. Foran fra venstre: Svein Ivar Bekkelund, Karin Abeler, Maria Nebuchennyck, Marja Liisa Somby. Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Christoph Wahl, Torbjørn Haldorsen, Margitta Kampman, Hallvard Lilleng, Ellisiv Mathiesen, Kristin Bakken, Kristina Devik, Synnøve Jensen, Tonje Melum, Agnethe Eltoft, Charlotte Halvorsen, Kai Ivar Müller. Vårt overordnede målsetting for virksomheten er å gi et kunnskapsbasert behandlingstilbud når pasienten trenger det. Det betyr at vi jobber aktivt med å forbedre tilgjengeligheten til tjenestene i avdelingen for brukerne. Vi har god kontakt med Universitetet i Tromsø, og prioriterer særlig samarbeidet gjennom de to forskningsgruppene Hjerne og sirkulasjon og Nevromuskulære sykdommer. Hovedutfordringene fremover i tillegg til å overholde budsjettet og korte ventetider, er å opprettholde god forskningsaktivitet og undervisning, ambulant poliklinisk aktivitet i distriktene samt å rekruttere gode fagfolk til avdelingen

19 Fra leserne Én daglig En kommentar fra hornet på veggen Det gleder selvfølgelig en initiativtager at Axonet lever videre, og at bladet ved 20-års jubileet faktisk fungerer slik undertegnede håpet den gangen jeg dro det i gang. Grunnen til denne optimisme på Axonets vegne er tre artikler i forrige nummer. De to første er redaktørens lederartikkel og rapporten fra foreningens leder. Innleggene burde åpne for betydelig respons fra mange hoild. Begge gir i ironiske ordelag en beskrivelse av det redaktøren meget betegnende kaller «Byråkratoblastoma multiforme». Hvor lenge skal vi finne oss i vanviddet hvor høyt kvalifisert medisinsk personell bruker det meste av tiden sin til tøv? Uforståelige honnørord flagrer rundt ørene: Hva får vi ut av å diskutere «statistisk prosesskontroll» og «pasienten som ressurs i forbedringsarbeidet»? Apropos «forbedringsarbeid»: I min sjefstid måtte vi sette ned et «forbedringsteam». Her skulle «prosessendringsrådgivere veilede forbedringsteamene i en endringsperiode fra april til desember». Det var innlagt rikelig med «forbedringsseminarer, veiledningsbesøk og telefonkonferanser». Undertegnedes anmodning om først å få hilse på en «prosessendringsrådgiver» ble møtt med taushet og liten velvilje. Fjolleriet har altså ikke endret seg men snarere tiltatt. Selv om det finnes kolleger som gjerne gjemmer seg bort i et kontor og flytter binderser på papirhaugene, så må de kliniske miljøene gjøre opprør og forlange at lederne får drive med det som (fortsatt?) er vår kjernevirksomhet: Diagnostikk, behandling, forskning og undervisning. Faglig virksomhet og oppdatering viker nå for «Kaféworkshops» og «forbedringsseminarer». Og la oss ikke glemme: Hver dag uten pasienter gjør deg til en dårligere nevrolog. Da er det forfriskende å lese kollegene Koht og Bjørnarå. Deres artikkel «Fag for fremtiden» gløder og begeistrer. Smak på deres definisjon av seg selv i sin hverdag: «Den resonnerende tenkeren, den systematiske undersøkeren, det interagerende medlemmet av tverrfaglig team og det medmenneskelige i en god relasjon med pasient og pårørende». Med slike holdninger og slik begeistring som de to fremviser, vil faget kunne ledes på riktig måte og i riktig retning. Så får vi tro at «kaféworkshopene» og seminaristene som studerer «statistisk prosesskontroll», dør ut, og at administratorer gjør noe nyttigere enn å flytte binderser på strategidokumenter og rapporter som vi klinikere ikke lenger behøver å bruke tiden til å forsyne dem med. Ragnar Stien 37

20 Nevrolitterært Hjerne forsvunnet 38 Av Espen Dietrichs Albert Einstein døde om morgenen 18/ i Princeton, New Jersey. Han ble obdusert samme dag og deretter kremert. Men hva skjedde med hjernen hans? Den forsvant, og Einsteins pårørende hevdet at den ble stjålet! Og det var mange rykter: Skulle den på museum for merkelige gjenstander, deles opp og brukes som amuletter, skytes ut i verdensrommet, klones av diktatorer og terrorister, eller selges til Michael Jackson? Nå vet vi endelig hva som faktisk skjedde. Einstein ble født i Ulm, Tyskland i Han lærte først å snakke da han var 3 år gammel, men viste raskt talent innen realfag. Da han senere studerte ved universitetet i München, mobbet han lærerne for deres mangelfulle forståelse. Resultatet var at det ble vanskelig å få jobb, og han endte opp som betjent på et patentkontor i Sveits. Der jobbet han i 1905, det som ble året for de store idéer. Han publiserte da fem store arbeider i tidsskriftet Annalen der Physik, og det var også da han la grunnlaget for relativitetsteorien. De fem publikasjonene gjorde ham raskt berømt, og verdenskjente vitenskapsmenn begynte å komme på besøk til hans lille kontor på loftet over patentkontoret. Etter dette fikk han også en rekke undervisningsoppdrag, og han returnerte etter hvert til München. En solformørkelse i 1913 bekreftet hans fotoelektromagnetiske teori, og i 1916 kom han med den endelige formulering av relativitetsteorien. I 1921 fikk han Nobelprisen i fysikk, men det var for den fotoelektriske effekt ikke for relativitetsteorien. Den prøvde han i stedet å få godkjent som doktoravhandling, men den ble refusert av den føderale sveitsiske polytekniske høyskolen i Senere ble teoriene verifisert i laboratorieforsøk, og han ble kjendis som reiste verden rundt i sus og dus, med stor festivitas. Einstein var Nazi-motstander, og han var av jødisk slekt. Etter trusler i Tyskland valgte han å emigrere til England i 1933, og videre til USA i Der fikk han stilling ved Princeton Institute of Advanced Studies. Han prøvde å lage en samleteori for hele universet, men det klarte han ikke. Han levde et usunt liv og utviklet alvorlig arteriosklerose. I 1950 fikk han påvist et stort aortaaneurysme, men ville ikke opereres. Det var dette aneurysmet som rumperte fem år senere. Einstein døde på det lille lokalsykehuset i Princeton - ikke på universitetssykehuset. Obduksjonen ble utført av sykehusets eneste patolog, Dr. Thomas Stoltz Harvey, som En skive fra Einsteins hjerne støpt inn i parafin da var 42 år. Han var ikke vitenskapelig skolert og ikke nevropatolog, men en einstøing som trolig hadde valgt denne ensomme, men selvstendige patologstillingen av makelighetshensyn. Harvey fjernet hjernen på eget initiativ. Det forelå ingen skriftlig fullmakt, men heller ikke noe forbud. Einsteins gode venn Otto Nathan og sønnen Hans Albert Einstein beskyldte Harvey for simpelt tyveri av hjernen. Harvey på sin side hevdet at Otto Nathan var til stede under obduksjonen og hadde gitt tillatelse. Men Nathan nektet for å ha vært der og hva slags patolog inviterer de pårørende til å være med på obduksjonen??? Da New York Times publiserte historien, kalte the US Army Harvey inn til et møte der de krevde å få utlevert hjernen i nasjonens interesse. Harvey nektet, og han fikk støtte av sykehusdirektøren, som insisterte på at hjernen ikke skulle ut av byen. Så gikk årene. Harvey hadde hjernen hjemme hos seg selv, og han fortalte få om hjernen. Etter hvert ble sykehusdirektøren utålmodig. Han forlangte forskningsresultater og krevde å få hjernen tilbake på sykehuset. Men Harvey nektet og fikk sparken. Da tok han med seg hjernen og forlot byen. Han flyttet rundt, hadde en rekke forskjellige jobber i psykiatri, allmennpraksis, som sykehjemslege og som fengselslege, og på veien var det tre ekteskap som havarerte.» 39

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Hjernerådet i Hjerneåret 2015

Hjernerådet i Hjerneåret 2015 Hjernerådet i Hjerneåret 2015 Nyhetsbrev Sommer 2015 Hjernerådet har innledet Hjerneåret 2015 med aktivitet og engasjement. Ved årsmøtet 18. mars 2015 ble et nytt styre valgt, som nå planlegger en informasjonskampanje

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet. ),A LAN DSMOH: GY', Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00 Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Norge

Arbeidsregler for ELSA Norge Arbeidsregler for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen våren 2015 1. Generelle bestemmelser 1-1 ELSA Norges beskyttere ELSA Norges beskyttere er professor Jo Stigen og førstelagmann Arild O. Eidesen.

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

REFERAT FRA NAGS LANDSMØTE PÅ HAMAR 2009

REFERAT FRA NAGS LANDSMØTE PÅ HAMAR 2009 REFERAT FRA NAGS LANDSMØTE PÅ HAMAR 2009 Sted: Mammuthus på Hamar Tid: 25. 26. april 2009 Referent: Jan Stenløkk Tilstede: Fra NAGS landsstyre: Peter Andresen leder Hans Chr. Berntzen nestleder Karin M.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens plass 8

Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens plass 8 MØTEREFERAT: NR 11 2013/2014, YATA Norge årsmøte 2014 Tid (dato, fra kl til kl): Innkalt av (avd. og person): Torsdag 04.09.14, kl. 1800-2000 Sted: Den norske atlanterhavskomités kontorer, Fridtjof Nansens

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Sak 1: Åpning ved Morten Dåsnes Innkalling ble godkjent Stemmeberettiget: 22 medlemmer Saksliste godkjent

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER Den Bosniske kulturforeningen Preporod. Paragraf 1

VEDTEKTER Den Bosniske kulturforeningen Preporod. Paragraf 1 VEDTEKTER Den Bosniske kulturforeningen Preporod 1. FORENINGENS FORM, NAVN OG STED. Paragraf 1 Den Bosniske kulturforeningen Preporod er borgerlig og rettslig person som har status som samfunnsorganisasjon,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer