Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken"

Transkript

1 SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens tale Du hørte kanskje kongens tale på fjorårets siste dag? Kong Haralds ja. På nyttårsaften. Mye av talen ble viet refleksjoner rundt Grunnloven i anledning 200-årsjubileet. Det ble vist til rettigheter vi har - som ikke alle har. Trosfriheten er en slik rettighet. Det er lov å samles i Sandvikskirken. Vi gjør det hver søndag. Og veien dit er ikke fylt av redsel for om noen vil hindre deg, arrestere deg, bare fordi du skulle dit, feire gudstjeneste og treffe andre trosfeller. brus og lørdagsgodteri. Og under søndagens gudstjeneste fikk Sverre prest god hjelp av 3 ivrige medhjelpere som deltok under inngangs-/utgangs-prosesjon og med dramaframføring, og hvor hele menigheten ble overdrysset med ekte hvetekorn. En sikker slager var orgelgalleriet og klok- «Ministrantene» samlet også inn offerketårnet. Alle fikk prøve seg under kyndig penger til bibelsprednings-arbeid på Cuba. veiledning av kantor Jostein, for en hundreåring (orglet) tar man på med nennsom - Kjempebra, er den unisone tilbakehånd melding fra 5 oppglødde 11- åringer og de 3 stabsmedlemmene som virkelig lot seg Søndagens preken ble forberedt med flott inspirere av sine ivrige gjester. dramatisering av såmannslignelsen. Selvsagt fulgte det med på lasset både pizza, Tekst og foto: Kristine Bech Sørensen Et fortettet og konsentrert Lys våken program med 5 kunnskapstørste 11-åringer i Sandviken kirke lørdag kveld 15. februar. Kirken ble utforsket både ute og inne, høyt og lavt. I dette Søndagshilsen kan du lese om: Takkens hemmelighet.. Sandviken barnegospel jubilerer. Program for Åpen kirke i fasten.. Informasjon om smått og stort... s. 2 s. 3 s. 4 og 5 s. 6 Fra Iran, Indonesia, India Laos, Kina, Nigeria, Vietnam, Pakistan, Sri Lanka og Egypt rapporteres det om tilfeller av angrep på og forfølgelse av kristne, som er åpne om sin tro, og samles om den i hjem eller kirke. Den som vil følge med på slike saker kan sjekke nærmere hos Stefanusalliansen.no Alle kan vi ta til oss kongens oppfordring om å feire våre friheter med klokskap. Og la 200-årsjubileet være en anledning til å glede seg, men også bli bevisst på spørsmål som berører rammene for tro, trosfrihet og trosutøvelse. Følg oss på Husk: Menighetens årsmøte søndag 23. mars etter gudstjenesten, i Menighetshuset Sandviksveien 41. Søk på Sandviken menighet

2 S IDE 2 Takkens hemmelighet... «Har du husket å takke for maten?» Vi var på besøk hos mine besteforeldre. Da vi barna fikk klarsignal til å reise oss og gå fra bordet, kom det gjerne en lavmælt påminning fra min mor. Og så var det å gå runden til farmor og farfar, ta dem i hånden og takke for maten. Selv om stemningen rundt bordet i det enkle sørlandshuset var avslappet og koselig husker jeg barnas takkerunde som noe høytidelig og godt. Takken gir heder og ære til den som takkes, men den gjør noe også med den som takker. Når vi takker blir vi minnet om at noen har vist oss kjærlighet og omsorg. Noen har fått kornet og poteten til å vokse, noen har plantet, stelt og høstet, noen har solgt og transportert, noen har arbeidet og fått lønn, handlet og båret mel og poteter til farmor og farfars kjøkkenbord, som gjennom deres samarbeid ble til deilige hjemmelagede potetkaker, som smakte himmelsk med smør og sukker på. Takken skaper glede. Slik var det for gamle Ragna, som jeg ble kjent med allerede første gudstjenesten min som fersk kapellan i Narvik. Hun tok kontakt ved utgangen og spurte om hun kunne få være med meg og spille gitar på andaktene på sykehjemmet. Heldigvis svarte jeg ja, og vi ble gitar-kamerater. Av andre fikk jeg vite at livet ikke alltid hadde vært så lett for henne. Men hennes herlige utstråling og faste uttrykk glemmer jeg aldri: Gud har vært god mot meg! Da hun fikk aldersdemens, og ikke hadde så mange ord, var takken til Gud og gleden i ansiktet det siste som ble igjen. Da jeg for noen år siden leste om ateisten som savner en å takke, kom jeg til å tenke på Ragna. «I sannhet verdig og rett er det, at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Gud, evige Far... Slik lyder det i Sandviken menighets nattverdliturgi. Helt fra Jesus satt til bords med disiplene, og innstiftet nattverden, var takken en viktig del av måltidet. Som en jødisk husfar tok Jesus brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav den. Og likeså tok han begeret, takket, og gav dem. Og måltidet ble avsluttet med at de sang det store hallel, påskelovsangen, dvs. Salme , som gjenforteller Guds skapelses- og frelseshandlinger. Lovprisningen og takken til Gud var så viktig for de første kristne at måltidet ble kalt for evcharisti, som rett og slett betyr takksigelse. Skriftet Didaché (70-90 e Kr.), som var anerkjent i oldkirken som Jesu apostlers lære, omtaler en ordning for evcharistien der lovprisning og takken til Gud er hovedelementer. Bønnene vi ber i Sandvikens gudstjenesteordning over brød og vin er hovedsakelig hentet herfra i kombinasjon med Justin Martyr, en annen tidlig kristen forfatter (ca 155 e. Kr). Hos ham leser vi om evcharistien: «Vi velsigner alle tings skaper gjennom hans sønn Jesus Kristus og gjennom Den hellige ånd for alt det Sandviken menighet har i flere år sendt penger til Nådehjemmet i Bangkok, Thailand, via Det Norske Misjonsselskap. Prosjektet gir støtte til Nådehjemmet, et hjem der enslige, gravide kvinner får hjelp og støtte før og etter fødselen. Det å få barn utenfor ekteskapet er ofte forbundet med problemer. Mange opplever at foreldrene vender dem ryggen. I arbeidet ved Nådehjemmet legges det vi bærer fram». Gjennom kirkens historie ser vi at ulike tider og kirkelige tradisjoner har lagt vekt på ulike sider ved nattverdssakramentet. Som menighetens prest er jeg takknemlig for at den nye gudstjenesteordningen i Sandviken bedre enn før leder oss inn i takken til Gud Fader ved Sønnen, i Ånden. Nattverden, evcharistien, viser til at alle sidene av menneskelivet, kropp og sjel, søndag og hverdag, arbeid og hvile, har mening og sammenheng, at foreningen med Kristus gjør oss til hele mennesker. Når vi takker og ber som de første kristne ser vi sammenhengen mellom Guds skapelses- og frelsesgaver, og vi lærer et fokus, som min farmor og farfar og Ragna har til felles med Jesus og apostlene: De kan lære oss hemmeligheten med å takke. Sverre prest N R 1, 97. ÅRGANG Nådehjemmet Home of Grace vekt på å oppmuntre kvinnene til å få kontakten med familien. Videre gis det praktisk opplæring i tillegg til at man hjelper man dem til å lære seg et yrke, slik at de på sikt kan klare seg selv. Senteret ligger i Bangkok, og er et sted der enslige og gravide kvinner får bo i en periode før og etter fødselen. Her får de den hjelpen og støtten de trenger i en svært vanskelig situasjon. De får også praktisk opplæring i et yrke, slik at de på sikt kan skaffe seg et levebrød. Prosjektet er en del av Den evangelisk lutherske kirke i Thailand (ELCT) sin diakoniavdeling.es mer på

3 S ØNDAGSHILSEN S IDE 3 Har du sunget i Sandviken barnegospel noen gang de siste 25 år? Har du sunget i Sandviken barnegospel (SBG) noen gang? Kjenner du noen som har vært med? Sandviken barnegospel fyller 25 år i år! I løpet av alle disse årene har mange barn fra Sandviken vært med i barnekoret. I høst skal vi lage en jubileumskonsert, og da er alle som har vært med i SBG gjennom tidene velkommen til å være med. Vi har navn og adresser til noen og vil prøve å få ut invitasjoner og brev. Til høsten blir det konsert med gamle og unge i SBG, orkester og voksenkor. Vi øver sammen noen ganger i løpet av våren og høsten. Første samling for alle skal vi ha i Sandvikskirken lørdag 29. mars kl Der vil dere få utdelt noter, øvings-cd og vi begynner å synge litt sammen. Alle som vil kan få være med å synge på gudstjenesten søndag 30. mars sammen med dagens SBG. Møt opp 29. mars i Sandvikskirken kl Hilsen, Birgit Paulsen, dirigent Nå er Sandviken med! Da skolens kristendomsfag ble erstattet med Religion, livssyn og etikk, var forutsetningen at menighetene skulle gi en større del av kristendomsopplæringen enn tidligere. Lys våken: Sverre prest forteller inne fra alterringen på årets samling for 11-åringene. Foto: Kristine Bech Sørensen Stortinget bevilget midler til denne reformen, men beløpene var for små til at alle menighetene fikk slike midler de første årene. Fra og med 2014 får alle, også Sandviken menighet. Vi gleder oss over de mulighetene dette gir! Selvsagt har vi hatt dåpsopplæring i Sandviken menighet før også. Det mest omfattende tiltaket er konfirmasjonsforberedelsen der 19 unge deltok forrige år. Babysang, søndagsskole og barnekor er også mange barn med på. Enda flere nås gjennom gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. Mange får kirkebøker når de er to, tre og fire år gamle. I den senere tid er det også gjennomført Lys Våkensamlinger for 11- åringer. 30. mars kl : Markering av startskuddet for menighetens Trosopplæring Grunnlaget er lagt ved dåpen, og i den sammenhengen har presten samtaler med foreldrene. Disse samtalene er en sentral del av dåpsopplæringen, i og med at foreldre og faddere sammen med menigheten har ansvar for at barna får en opplæring i den kristne tro. Et av problemene vi har stått overfor når trosopplæringen skulle utvides, er ressurser. Skal trosopplæringen nå alle - eller i alle fall de aller fleste - døpte og ha tilstrekkelig kvalitet og omfang, må noen med forutsetninger for dette arbeidet ha den som sin spesielle oppgave. Det er det vi får mulighet for nå, fordi Stortinget har bevilget trosopplæringsmidler for at alle menighetene skal kunne ivareta denne oppgaven. Menighetsrådet har nedsatt et trosopplæringsutvalg. De ansatte, og særlig soknepresten, vil fortsatt bli viktige deltakere i trosopplæringen. Menig-hetens administrasjonsleder, Birgit Paulsen, er med i det trosopplæringsutvalget som menighetsrådet har nedsatt. Jorid Vingen Endal og Gunhild Hagesæther representerer menighetsrådet i utvalget. I gudstjenesten 30. mars skal vi markere at vi går inn i en ny fase av trosopplæringen i Sandviken menighet. Vi inviterer spesielt familier med barn og unge til å være med denne dagen, men alle er selvsagt hjertelig velkommen. Etter gudstjenesten blir det saft for de små og kaffe for de store og noe hjemmebakt for alle. Tekst: Gunhild Hagesæther

4 S IDE 4 N R 1, 97. ÅRGANG ÅPEN KIRKE PÅ ONSDAGER, Onsdag 5. mars, Askeonsdag, kl : Kveldsmesse ved Otto Odland. Nattverd og korstegning. Tradisjonen med markering av askeonsdag som fastens begynnelse skriver seg fra 600-tallet. I Bibelen er aske et tegn på sorg og anger, men asken har også en annen symbolverdi, bl.a. i det gamle sagnet om fuglen Fønix, som gjenoppstår av asken - et sagn de gamle kirkefedrene brukte som et symbol på Kristi død og oppstandelse. Onsdag 19. mars kl : Konsert med musikk for både ett og to orgler Det er snart 100 år siden Sandvikskirken fikk det store Olsen & Jørgensenorgelet på galleriet. I 1991 fikk kirken vår i tillegg installert et mindre kororgel bygget i Danmark av Bruno Christensen & Sønner. Organist og kantor Jostein Aarvik vil bruke begge instrumentene når han denne kvelden spiller musikk av far og sønn Bach; Johann Sebastian og Carl Philip Emanuel, Wolfgang Amadeus Mozart og Felix Mendelssohn-Bartholdy. Onsdag 26. mars kl : Sandviken kantori med strykerensemble og solister fremfører musikk til Maria budskapsdag. I samspill med organist Ines Maidre vil det også bli duett med de to orglene. Det blir bildeoverføring fra galleriorgelet til videolerret nede i kirken, slik at publikum kan se organisten i aksjon ved spillepulten. I flere Bibeltekster nevnes det å ha et merke i pannen som et tegn på tilhørighet. Ved denne gudstjenesten vil menigheten bli invitert fram til alteret for å få tegnet et askekors i pannen, som et tegn på at vi tilhører Jesus Kristus som døde på korset og stod opp fra de døde påskedag. Onsdag 12. mars kl : Serbisk-norsk kulturkveld og vennskapskonsert Innledning og orientering ved historiker Michael Stokke og lektor Richard Exelby. Den serbiske menigheten i Bergen har gjennom flere år samlet seg i Sandvikskirken til sine gudstjenester. Entusiaster og ledere innenfor menigheten og den serbiske foreningen i Bergen har tatt initiativ til denne kvelden, som i tillegg til å være en kulturell og musikalsk opplevelse også vil bli en markering av og orientering om båndene mellom Serbia og Norge. Sandviken kantori har forberedt mange musikalske perler til denne kvelden. I samklang med operasanger og sangpedagog ved Griegakademiet, Hilde Haraldsen Sveen, vil koret framføre to Magnificat; et av den engelske komponisten Charles Villiers Stanford og et av den dansk-tyske barokk- Tilknytningen mellom Bergen og Serbia, og Norge og Serbia, er lite kjent, men betydelig nok til at en spesiell bygning, "Det Norske Huset" ble reist i Serbia som en markering av forbindelsene. Til historien hører at fanger fra Jugoslavia, mesteparten fra Serbia, ble holdt fanget i Bergen i juni/juli 1942 i den ene av reperbanene ved Fjøsangerveien. I løpet av den måneden de var i Bergen ble de satt til å bygge veien til Espeland fangeleir. Før de ble fraktet videre hadde 27 av fangene blitt skutt ved Ulven leir. De ligger begravet på Os. Like ille ble serbiske fanger og andre krigsfanger også behandlet i Nord-Norge. Michael Stokke, spesialist på krigsfangehistorie ved Narviksenteret, vil holde et kort foredrag om emnet. Men forbindelsene stopper ikke der: både før, under og etter oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet, har serbere funnet et hjem i Norge, og ikke minst Bergen, som musikere og i en rekke andre yrker og bidrar til det norske samfunnet. I tillegg har vi en forbindelse gjennom de to 2 Stoltenbergene - Thorvald og Jens; den ene som var ambassadør til Jugoslavia, og den andre som tilbrakte deler av barndommen i Beograd og hadde serbisk barnepike. Musikerne Alexey Cherkasov og Sergey Letyagin fiolin, Marija Kadovic harpe, Danilo Kadovic valthorn, Marko Erdevicki gitar, Saska Cvijanovic fløyte fremfører musikk av Camille Saint-Saëns, Joaquin Rodrigo, Jean-Marie Leclair, Vitaly Bujanovsky, Jules Mouquet, C. de Grandval, Astor Piazzolla og Marko Erdevicki. Billetter selges ved inngangen: Voksne 150 / Barn 50 / Familie 300. Alle inntektene fra arrangementet vil gå til å opprette et minnesmerke for de serbiske fangene i Bergen.

5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 GUDSTJENESTER OG KONSERTER Onsdag 26. mars forts.: komponisten Dietrich Buxtehude. I tillegg står blant annet også W.A. Mozarts berømte Laudate Dominum for sopransolo og kor og M. Regers vakre Mariä Wiegenlied på programmet. Ordet magnificat er latin og står som første ord i Marias lovsang, en hymne som den unge Maria istemmer når hun får bud fra engelen om at hun skal bli med barn og føde verdens frelser. Onsdag 2. april kl : Bli kjent med den nye salmeboken! Ved salmedikter og prest Arve Brunvoll og kantor Jostein Aarvik Onsdag 9. april kl : Korsveiandakt Allerede fra den første kristne tid forteller kilder at de kristne i påskefeiringen minnet Jesu lidelsesvei for vår frelse gjennom en meditativ vandring i Jesu fotspor. Senere tok fransiskanere opp denne skikken som en andakt, også for kristne som i sin lokale menighet ville følge Jesu lidelsesvei. I Sandvikskirken fikk vi for noen år siden en serie bilder som illustrer Jesu vei med korset. Gjennom ord, bilder, musikk og bønner vil vi meditere over hva Jesu lidelse betyr for våre liv og for vår tro. Andakten blir ledet av sokneprest Sverre Langeland og kantor Jostein Aarvik. Skjærtorsdag 7. april kl : Musikalsk meditasjon - musikk for cello og orgel ved Christine Draycott og Jostein Aarvik Ved denne halvtimelange konserten blir det fremført verk av Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Gustav Merkel m.fl. Cellisten Christine Draycott har musikkutdannelse fra Bremen, Essen og Stuttgart og har i en årrekke jobbet som orkestermusiker bl.a. i Bornemouth Symphony Orchestra i England. Hun er også utdannet pilot og har jobbet som profesjonell flyger i over ti år. Umiddelbart etter konserten, kl blir det nattverdgudstjeneste i kirken. Etter gudstjenesten er alle invitert til kveldsmåltid i Sandviken menighetshus. På 1. søndag i advent i fjor ble Norsk salmebok 2013 innført og tatt i bruk i i mange menigheter rundt om i landet. Boken har et rikholdig utvalg av salmer og inneholder flesteparten av sal-mene som stod i Salmeboken 1984, en rekke av salmene fra Salmer 1997, samt mange nye salmer eller sanger fra andre sang- og salmebøker. Arve Brunvoll har vært medlem av komitéene som har stått bak både og 2013-boken og kjenner ar -beidet rundt salmebøker i Den norske kirke bedre enn noen annen. Vi er veldig glade for at han vil lose oss gjennom den nye salmeboken denne kvelden hvor det vil bli anledning til å synge flere av de nye salmene. ALLE KONSERTER (med unntak av 12.mars) HAR GRATIS ADGANG KOLLEKT VED UTGANGEN 2. påskedag, mandag 21. april kl : Påskesangkveld en vandring gjennom påsketiden i salmesang, musikk og bibeltekster Medvirkende: Sokneprest Sverre Langeland, kantor Jostein Aarvik Hilde Veslemøy Hagen sang, Tore Pettersen - trompet Vi ønsker å samle menigheten på 2. påskedags kveld til en «Påskens Lessons & Carols» for å synge pasjons- og påskesalmer og lytte til lesninger fra alle påskeukens sentrale hendelser. Særlig for de mange som har vært bortreist hele eller deler av påsken vil dette være en flott anledning til å få med seg påskens drama og budskap og til å synge påskesalmer. Hilde Veslemøy Hagen er fra Bergen og er utdannet ved Griegakademiet. Hilde har et bredt repertoar og blir ofte benyttet som solist i så vel kirkemusikalske som verdslige sammenhenger og hun har ved en rekke anledninger vært solist i NRK TV, NRK Radio og TV2. Dessuten er det hennes stemme som annonserer stoppestedene på bussene i Bergen!

6 S IDE 6 N R 1, 97. ÅRGANG Barnas kirkestue På alle dåpssøndager vil det fra nå av være et eget barneopplegg, Barnas kirkestue. Under prekenen blir alle barn over 3 år og opp til skolealder invitert til å slå følge med 2 voksne frivillige opp i rommet bak orgelet. Her vil det bli fortalt en bibelfortelling, sunget med barna og lagt til rette for tegneaktiviteter. Vi håper dette kan utvikle seg som et godt tilbud for barn og småbarnsforeldre. Menighetsfest Søndag 15. juni planlegger staben en menighetsfest med middagsservering umiddelbart etter gudstjenesten. Vi håper på godt vær så vi kan grille utendørs. Nærmere info blir gitt under kunngjøringer søndagen før festen samt på hjemmesiden. Følg med... og velkommen til en koselig og uformell samling. Årets fasteaksjon Årets fasteaksjon går av stabelen 8. april. Da ringer konfirmantene på hjemme hos deg og spør om et bidrag. Det viser seg at vi får inn atskillig mer til Kirkens Nødhjelp hvis det er voksne som går sammen med konfirmantene. Vi ønsker kontakt med deg som kan tenke deg å gå sammen med konfirmantene fra kl og 2-3 timer fram. Du kan melde deg til eller mobiltelefon Innkalling til menighetens årsmøte og menighetsmøte i forbindelse med ny salmebok Søndag 23. mars etter gudstjenesten i menighetshuset. På årsmøtet vil menighetsrådet orientere om følgende: Saksliste: Årsmelding, regnskap for 2013, budsjett og plan for Årsmelding og regnskap for 2013 vil bli lagt ut i kirken søndag 2. mars, samt være tilgjengelig på menighetens nettside. Innføring av ny salmebok. Høsten 2013 ble den nye salmeboken utgitt. Det er opp til menighetsmøte å vedta å Velkommen til menighetskafé hver onsdag i Sandviken menighetshus kl Vi serverer vafler og kaffe og inviterer til et hyggelig fellesskap. Et par ganger i semesteret lager vi fin middag. Vi har husrom og hjerterom til mange flere så ta gjerne turen innom menighetshuset en onsdag formiddag. Vi ønsker oss også flere som kan bli med i gjengen som steker vafler og rydder. Om noen kan tenke seg å hjelpe til en gang iblant, vil det være en kjærkommen hjelp og avlastning for de 4 som har stått på gjennom flere år. Vi har en turnusordning hvor to og to er ta den i bruk i den enkelte menighet. Kantor Jostein Aarvik har gjort et dypdykk i den nye salmeboken og vil gjennomføre noen salmesangkvelder. Menighetsrådet har også gjort seg litt kjent med det som er nytt. Menighetsrådet vil legge frem sin innstilling på møtet og kantoren vil gi en orientering om den nye salmeboken. Det blir muligheter også til å gi innspill i forbindelse med gudstjenestereformen. Servering. Og hjertelig velkommen! Velkommen til menighetskafé hver onsdag sammen, så det blir ikke så mange ganger på hver. Interesserte kan ta kontakt med frivillighetskoordinator, Kristine Bech- Sørensen, Kristine. Bech- kirken.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort arbeid for syriske flyktninger, der de leverer rent vann og trygge sanitære forhold, i tillegg til annet nødhjelpsarbeid, i samarbeid med kirkelige partnere som blant annet Det Lutherske Verdensforbund.

7 S ØND AGS HI LSE N S IDE 7 NAVN Døpte: Daniel Nytun Gundersen Leah Sofie Haug Albert Friis Nævdal Kasper Vassnes Timon Bjånesøy Linnea Tomine Folkestad Bruntveit Emily Ohnstad Gavlen Angelica Vågen Gustafson Olav Høgseth Hauge Josefine Hansen Gjervik Ingrid Janbu Fresvik Jonas Kenna Tesema Frøland Norah-Emilie Mikkelsen Litleskare Lykke Vangen Vigde: Annbjørg Haug og Estaban Elias Rivera Munoz Døde: Siri Barsnes Ruth Marie Bjørkmann Kristian Nøttveit Aase Hornes Gjertrud Simonsen Øystein Nævdal Olaf Rasmussen Wenche Klausen Olav Jægervand Otto Geir Madsen Konfirmanter i Sandvikskirken søndag 11. mai 2014 kl Frida Svendal Aase Hanne Jacobsen Budal Astrid Karin Vingen Endal Henrik Geitle Gabriel Hetland Don Erik Fuhr Kvinge Caroline Smørdal Lien Martin McKibben Linde Kristian Paulsen Markus Reppen Schjelderup Johannes Emil Telle Charlotte Nese Tellevik Frede Emil Warolin Følger undervisningen i Sandviken, men konfirmeres i andre kirker: Mari Elisabeth Hobrad Markus Reppen Schjeldrup Mer info her: Søker du opp Sandviken menighet på Facebook, og trykker «Liker» vil du få opp alle meldinger som legges ut på menighetens side inn på din egen vegg.

8 Sandviken er en menighet der generasjonene trives godt side om side. Menigheten har satset spesielt på barnearbeid, og mange yngre familier føler seg hjemme der. I tillegg har menigheten et rikt kormiljø. FULL DISTRI BUSJON Returadresse: Søndagshilsen Sandvikskirken 5036 Bergen Sandviken Prestegårdsforening for NMS har møter kl i Heien 26 følgende datoer: 3. mars, 24. mars, 7. april, 28. april, 12. mai og 2. juni. Hjertelig velkommen til forening! Sandviken menighetskontor, Sandviksveien 41, 5036 Bergen Tlf. : , e.post: Sogneprest: Sverre Langeland, Tlf.: , e.post: Sognepresten treffes på kontoret onsdager 10:00-11:30 og etter avtale. Kantor: Jostein Aarvik Telefon: E.post: Administrasjonsleder: Birgit Paulsen Telefon: E.post: Kirketjener: Kalaregy Drange, tilstede onsdag og fredag. Telefon: E.post: Frivillighetskoordinator: Kristine Bech-Sørensen, tilstede onsdag. Telefon: E.post: Henvendelser angående dåp, vigsel og gravferd rettes til Kirketorget, tlf E.post: Redaktør Søndagshilsen: Bernt A. Tungodden, Sandviken Menighetsråd Bank: Sandviken Menighetspleie: Bank: Søndagshilsen: Kirkens SOS: SOS-meldinger og SOS-chat: Gaver og takkoffer: Det er kommet inn kroner til Sandviken menighetspleie i forbindelse med juleinnsamlingen. I perioden 3. november 2013 til 16. februar 2014 har det kommet inn kr Fastelavns. 2. mars kl. 11. Høymesse. Joh. 17, Otto Odland. Offer til menighetens arbeid. Askeonsdag 5. mars Askeonsdagsmesse. Matt 6, Sokneprest og Otto Odland. 1. s. i faste, 9. mars kl. 11. Høymesse. Matt 4,1-11. Dåp. Soknepr. Offer til Kirkens nødhjelp. 2. s. i faste 16. mars kl. 11. Høymesse. Matt 15, Soknepr. Offer til Amathea. 2. s. i faste 16. mars kl. 18. i BISKOPSHAVN kirke. Ung Messe. Konfirmantene deltar. Sokneprestene i Sandviken og Biskopshavn. Maria budskapsdag 23. mars kl. 11. Høymesse. Luk 1, Sandviken kantori deltar. Soknepr. Offer til Nappane omsorgssenter. 3. s. i faste 30. mars kl. 11. Familiemesse. Luk 11, Dåp. Oppstart av trosopplæringsreformen. Sang av Sandviken barnegospel. Soknepr. Offer til SAT s. i faste 6. april kl. 11. Høymesse. Hebr. 4, Jon Abelsæth. Sang av Konsonans. Offer til Nådehjemmet i Thailand. Onsdag 9. april kl Korsveiandakt. Soknepr. til eksterne formål og til menighetens arbeid. Takk for gavene! Palmesønd. 13. apr. kl. 11. Høymesse. Joh 12, Dåp. Jon Abelsæth. Offer til Norsk Gideon. Skjærtorsd. 17. apr. kl Høymesse. Matt 26, Soknepr. Offer til menighetens arbeid. Kveldsmåltid på menighetshuset. Langfredag 18. april kl. 15. Pasjonsgudst. Joh 18, 1-19,42. Soknepr. Påskenatt 19. april kl. 23. Påskenattsmesse. Mark. 16, 1-8. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. Påskedag 20. april kl. 11. Høytidsgudstjeneste. Luk. 24, 1-9. Soknepr. Offer til SAT påskedag 21. apr. kl. 19. Påskesanggudstj. Luk 24, Soknepr. Offer til menighetens arbeid. 2. s. i påsket. 27. apr. kl. 11. Barnas påskefest. Joh 21, Sang av Sandviken barnegospel. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. 3. s. i påsket. 4. mai kl. 11. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Nattv. Soknepr. Offer til Kirkens SOS. 4. s. i påsket. 11. mai kl. 11. Konfirmasjonsgudstj. Nattv. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. 17. mai kl maigudstj. Luk 1, Menigheten vil etter utfordring fra biskopen oppfordre til fast givertjeneste. Bygg ut givertjenesten - så rekker dere lengre. Velkommen til gudstjenestene i Sandvikskirken! Sandvikens bataljon deltar Soknepr. Offer til Redd barna. 5. s. i påsket. 18. mai kl. 11. Høymesse. Joh 15, 1-8 Dåp. Soknepr. Offer til Menighetens arbeid. 6. s. i påsket. 25. mai kl. 11. Høymesse. Luk 18, 1-8. Jon Abelsæth. Offer til SAT 7. Kristi Himmelfarts dag, 29. mai kl. 11. Høymesse. Mark 16, Dåp. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. Søn. før pinse 1. juni kl. 11. Høymesse. Joh 15, Soknepr. Offer til nådehjemmet i Thailand. Pinsedag 8. juni kl. 11. Høytidsgudstjeneste. Joh 20, Dåp. Soknepr. Offer til menighetsarb. Treenighetssøndag 15. juni kl. 11. Høymesse Matt 28, Soknepr. Sang av kantoriet og Sandviken barnegospel Offer til Den Norske Israelsmisjon. Menighetens sommerfest i menighetshuset. Ved alle høymesser er det nattverd. Kun glutenfritt brød i Sandviken menighet. De som har allergi/intoleranse mot gluten En varetralle kan nå trygt ta fra imot nattverden en matbutikkgjør uten å frykte allergiske tjeneste reaksjoner. som stativ for lystenning. møtt til gudstjenestene! Vel I den øverste

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet

Fellesskap i troen - rom for livet SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 3, 9 7. Å R GA N G O K T O B ER 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Nytt konfirmantkull på tur

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer