Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken"

Transkript

1 SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens tale Du hørte kanskje kongens tale på fjorårets siste dag? Kong Haralds ja. På nyttårsaften. Mye av talen ble viet refleksjoner rundt Grunnloven i anledning 200-årsjubileet. Det ble vist til rettigheter vi har - som ikke alle har. Trosfriheten er en slik rettighet. Det er lov å samles i Sandvikskirken. Vi gjør det hver søndag. Og veien dit er ikke fylt av redsel for om noen vil hindre deg, arrestere deg, bare fordi du skulle dit, feire gudstjeneste og treffe andre trosfeller. brus og lørdagsgodteri. Og under søndagens gudstjeneste fikk Sverre prest god hjelp av 3 ivrige medhjelpere som deltok under inngangs-/utgangs-prosesjon og med dramaframføring, og hvor hele menigheten ble overdrysset med ekte hvetekorn. En sikker slager var orgelgalleriet og klok- «Ministrantene» samlet også inn offerketårnet. Alle fikk prøve seg under kyndig penger til bibelsprednings-arbeid på Cuba. veiledning av kantor Jostein, for en hundreåring (orglet) tar man på med nennsom - Kjempebra, er den unisone tilbakehånd melding fra 5 oppglødde 11- åringer og de 3 stabsmedlemmene som virkelig lot seg Søndagens preken ble forberedt med flott inspirere av sine ivrige gjester. dramatisering av såmannslignelsen. Selvsagt fulgte det med på lasset både pizza, Tekst og foto: Kristine Bech Sørensen Et fortettet og konsentrert Lys våken program med 5 kunnskapstørste 11-åringer i Sandviken kirke lørdag kveld 15. februar. Kirken ble utforsket både ute og inne, høyt og lavt. I dette Søndagshilsen kan du lese om: Takkens hemmelighet.. Sandviken barnegospel jubilerer. Program for Åpen kirke i fasten.. Informasjon om smått og stort... s. 2 s. 3 s. 4 og 5 s. 6 Fra Iran, Indonesia, India Laos, Kina, Nigeria, Vietnam, Pakistan, Sri Lanka og Egypt rapporteres det om tilfeller av angrep på og forfølgelse av kristne, som er åpne om sin tro, og samles om den i hjem eller kirke. Den som vil følge med på slike saker kan sjekke nærmere hos Stefanusalliansen.no Alle kan vi ta til oss kongens oppfordring om å feire våre friheter med klokskap. Og la 200-årsjubileet være en anledning til å glede seg, men også bli bevisst på spørsmål som berører rammene for tro, trosfrihet og trosutøvelse. Følg oss på Husk: Menighetens årsmøte søndag 23. mars etter gudstjenesten, i Menighetshuset Sandviksveien 41. Søk på Sandviken menighet

2 S IDE 2 Takkens hemmelighet... «Har du husket å takke for maten?» Vi var på besøk hos mine besteforeldre. Da vi barna fikk klarsignal til å reise oss og gå fra bordet, kom det gjerne en lavmælt påminning fra min mor. Og så var det å gå runden til farmor og farfar, ta dem i hånden og takke for maten. Selv om stemningen rundt bordet i det enkle sørlandshuset var avslappet og koselig husker jeg barnas takkerunde som noe høytidelig og godt. Takken gir heder og ære til den som takkes, men den gjør noe også med den som takker. Når vi takker blir vi minnet om at noen har vist oss kjærlighet og omsorg. Noen har fått kornet og poteten til å vokse, noen har plantet, stelt og høstet, noen har solgt og transportert, noen har arbeidet og fått lønn, handlet og båret mel og poteter til farmor og farfars kjøkkenbord, som gjennom deres samarbeid ble til deilige hjemmelagede potetkaker, som smakte himmelsk med smør og sukker på. Takken skaper glede. Slik var det for gamle Ragna, som jeg ble kjent med allerede første gudstjenesten min som fersk kapellan i Narvik. Hun tok kontakt ved utgangen og spurte om hun kunne få være med meg og spille gitar på andaktene på sykehjemmet. Heldigvis svarte jeg ja, og vi ble gitar-kamerater. Av andre fikk jeg vite at livet ikke alltid hadde vært så lett for henne. Men hennes herlige utstråling og faste uttrykk glemmer jeg aldri: Gud har vært god mot meg! Da hun fikk aldersdemens, og ikke hadde så mange ord, var takken til Gud og gleden i ansiktet det siste som ble igjen. Da jeg for noen år siden leste om ateisten som savner en å takke, kom jeg til å tenke på Ragna. «I sannhet verdig og rett er det, at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Gud, evige Far... Slik lyder det i Sandviken menighets nattverdliturgi. Helt fra Jesus satt til bords med disiplene, og innstiftet nattverden, var takken en viktig del av måltidet. Som en jødisk husfar tok Jesus brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav den. Og likeså tok han begeret, takket, og gav dem. Og måltidet ble avsluttet med at de sang det store hallel, påskelovsangen, dvs. Salme , som gjenforteller Guds skapelses- og frelseshandlinger. Lovprisningen og takken til Gud var så viktig for de første kristne at måltidet ble kalt for evcharisti, som rett og slett betyr takksigelse. Skriftet Didaché (70-90 e Kr.), som var anerkjent i oldkirken som Jesu apostlers lære, omtaler en ordning for evcharistien der lovprisning og takken til Gud er hovedelementer. Bønnene vi ber i Sandvikens gudstjenesteordning over brød og vin er hovedsakelig hentet herfra i kombinasjon med Justin Martyr, en annen tidlig kristen forfatter (ca 155 e. Kr). Hos ham leser vi om evcharistien: «Vi velsigner alle tings skaper gjennom hans sønn Jesus Kristus og gjennom Den hellige ånd for alt det Sandviken menighet har i flere år sendt penger til Nådehjemmet i Bangkok, Thailand, via Det Norske Misjonsselskap. Prosjektet gir støtte til Nådehjemmet, et hjem der enslige, gravide kvinner får hjelp og støtte før og etter fødselen. Det å få barn utenfor ekteskapet er ofte forbundet med problemer. Mange opplever at foreldrene vender dem ryggen. I arbeidet ved Nådehjemmet legges det vi bærer fram». Gjennom kirkens historie ser vi at ulike tider og kirkelige tradisjoner har lagt vekt på ulike sider ved nattverdssakramentet. Som menighetens prest er jeg takknemlig for at den nye gudstjenesteordningen i Sandviken bedre enn før leder oss inn i takken til Gud Fader ved Sønnen, i Ånden. Nattverden, evcharistien, viser til at alle sidene av menneskelivet, kropp og sjel, søndag og hverdag, arbeid og hvile, har mening og sammenheng, at foreningen med Kristus gjør oss til hele mennesker. Når vi takker og ber som de første kristne ser vi sammenhengen mellom Guds skapelses- og frelsesgaver, og vi lærer et fokus, som min farmor og farfar og Ragna har til felles med Jesus og apostlene: De kan lære oss hemmeligheten med å takke. Sverre prest N R 1, 97. ÅRGANG Nådehjemmet Home of Grace vekt på å oppmuntre kvinnene til å få kontakten med familien. Videre gis det praktisk opplæring i tillegg til at man hjelper man dem til å lære seg et yrke, slik at de på sikt kan klare seg selv. Senteret ligger i Bangkok, og er et sted der enslige og gravide kvinner får bo i en periode før og etter fødselen. Her får de den hjelpen og støtten de trenger i en svært vanskelig situasjon. De får også praktisk opplæring i et yrke, slik at de på sikt kan skaffe seg et levebrød. Prosjektet er en del av Den evangelisk lutherske kirke i Thailand (ELCT) sin diakoniavdeling.es mer på

3 S ØNDAGSHILSEN S IDE 3 Har du sunget i Sandviken barnegospel noen gang de siste 25 år? Har du sunget i Sandviken barnegospel (SBG) noen gang? Kjenner du noen som har vært med? Sandviken barnegospel fyller 25 år i år! I løpet av alle disse årene har mange barn fra Sandviken vært med i barnekoret. I høst skal vi lage en jubileumskonsert, og da er alle som har vært med i SBG gjennom tidene velkommen til å være med. Vi har navn og adresser til noen og vil prøve å få ut invitasjoner og brev. Til høsten blir det konsert med gamle og unge i SBG, orkester og voksenkor. Vi øver sammen noen ganger i løpet av våren og høsten. Første samling for alle skal vi ha i Sandvikskirken lørdag 29. mars kl Der vil dere få utdelt noter, øvings-cd og vi begynner å synge litt sammen. Alle som vil kan få være med å synge på gudstjenesten søndag 30. mars sammen med dagens SBG. Møt opp 29. mars i Sandvikskirken kl Hilsen, Birgit Paulsen, dirigent Nå er Sandviken med! Da skolens kristendomsfag ble erstattet med Religion, livssyn og etikk, var forutsetningen at menighetene skulle gi en større del av kristendomsopplæringen enn tidligere. Lys våken: Sverre prest forteller inne fra alterringen på årets samling for 11-åringene. Foto: Kristine Bech Sørensen Stortinget bevilget midler til denne reformen, men beløpene var for små til at alle menighetene fikk slike midler de første årene. Fra og med 2014 får alle, også Sandviken menighet. Vi gleder oss over de mulighetene dette gir! Selvsagt har vi hatt dåpsopplæring i Sandviken menighet før også. Det mest omfattende tiltaket er konfirmasjonsforberedelsen der 19 unge deltok forrige år. Babysang, søndagsskole og barnekor er også mange barn med på. Enda flere nås gjennom gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. Mange får kirkebøker når de er to, tre og fire år gamle. I den senere tid er det også gjennomført Lys Våkensamlinger for 11- åringer. 30. mars kl : Markering av startskuddet for menighetens Trosopplæring Grunnlaget er lagt ved dåpen, og i den sammenhengen har presten samtaler med foreldrene. Disse samtalene er en sentral del av dåpsopplæringen, i og med at foreldre og faddere sammen med menigheten har ansvar for at barna får en opplæring i den kristne tro. Et av problemene vi har stått overfor når trosopplæringen skulle utvides, er ressurser. Skal trosopplæringen nå alle - eller i alle fall de aller fleste - døpte og ha tilstrekkelig kvalitet og omfang, må noen med forutsetninger for dette arbeidet ha den som sin spesielle oppgave. Det er det vi får mulighet for nå, fordi Stortinget har bevilget trosopplæringsmidler for at alle menighetene skal kunne ivareta denne oppgaven. Menighetsrådet har nedsatt et trosopplæringsutvalg. De ansatte, og særlig soknepresten, vil fortsatt bli viktige deltakere i trosopplæringen. Menig-hetens administrasjonsleder, Birgit Paulsen, er med i det trosopplæringsutvalget som menighetsrådet har nedsatt. Jorid Vingen Endal og Gunhild Hagesæther representerer menighetsrådet i utvalget. I gudstjenesten 30. mars skal vi markere at vi går inn i en ny fase av trosopplæringen i Sandviken menighet. Vi inviterer spesielt familier med barn og unge til å være med denne dagen, men alle er selvsagt hjertelig velkommen. Etter gudstjenesten blir det saft for de små og kaffe for de store og noe hjemmebakt for alle. Tekst: Gunhild Hagesæther

4 S IDE 4 N R 1, 97. ÅRGANG ÅPEN KIRKE PÅ ONSDAGER, Onsdag 5. mars, Askeonsdag, kl : Kveldsmesse ved Otto Odland. Nattverd og korstegning. Tradisjonen med markering av askeonsdag som fastens begynnelse skriver seg fra 600-tallet. I Bibelen er aske et tegn på sorg og anger, men asken har også en annen symbolverdi, bl.a. i det gamle sagnet om fuglen Fønix, som gjenoppstår av asken - et sagn de gamle kirkefedrene brukte som et symbol på Kristi død og oppstandelse. Onsdag 19. mars kl : Konsert med musikk for både ett og to orgler Det er snart 100 år siden Sandvikskirken fikk det store Olsen & Jørgensenorgelet på galleriet. I 1991 fikk kirken vår i tillegg installert et mindre kororgel bygget i Danmark av Bruno Christensen & Sønner. Organist og kantor Jostein Aarvik vil bruke begge instrumentene når han denne kvelden spiller musikk av far og sønn Bach; Johann Sebastian og Carl Philip Emanuel, Wolfgang Amadeus Mozart og Felix Mendelssohn-Bartholdy. Onsdag 26. mars kl : Sandviken kantori med strykerensemble og solister fremfører musikk til Maria budskapsdag. I samspill med organist Ines Maidre vil det også bli duett med de to orglene. Det blir bildeoverføring fra galleriorgelet til videolerret nede i kirken, slik at publikum kan se organisten i aksjon ved spillepulten. I flere Bibeltekster nevnes det å ha et merke i pannen som et tegn på tilhørighet. Ved denne gudstjenesten vil menigheten bli invitert fram til alteret for å få tegnet et askekors i pannen, som et tegn på at vi tilhører Jesus Kristus som døde på korset og stod opp fra de døde påskedag. Onsdag 12. mars kl : Serbisk-norsk kulturkveld og vennskapskonsert Innledning og orientering ved historiker Michael Stokke og lektor Richard Exelby. Den serbiske menigheten i Bergen har gjennom flere år samlet seg i Sandvikskirken til sine gudstjenester. Entusiaster og ledere innenfor menigheten og den serbiske foreningen i Bergen har tatt initiativ til denne kvelden, som i tillegg til å være en kulturell og musikalsk opplevelse også vil bli en markering av og orientering om båndene mellom Serbia og Norge. Sandviken kantori har forberedt mange musikalske perler til denne kvelden. I samklang med operasanger og sangpedagog ved Griegakademiet, Hilde Haraldsen Sveen, vil koret framføre to Magnificat; et av den engelske komponisten Charles Villiers Stanford og et av den dansk-tyske barokk- Tilknytningen mellom Bergen og Serbia, og Norge og Serbia, er lite kjent, men betydelig nok til at en spesiell bygning, "Det Norske Huset" ble reist i Serbia som en markering av forbindelsene. Til historien hører at fanger fra Jugoslavia, mesteparten fra Serbia, ble holdt fanget i Bergen i juni/juli 1942 i den ene av reperbanene ved Fjøsangerveien. I løpet av den måneden de var i Bergen ble de satt til å bygge veien til Espeland fangeleir. Før de ble fraktet videre hadde 27 av fangene blitt skutt ved Ulven leir. De ligger begravet på Os. Like ille ble serbiske fanger og andre krigsfanger også behandlet i Nord-Norge. Michael Stokke, spesialist på krigsfangehistorie ved Narviksenteret, vil holde et kort foredrag om emnet. Men forbindelsene stopper ikke der: både før, under og etter oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet, har serbere funnet et hjem i Norge, og ikke minst Bergen, som musikere og i en rekke andre yrker og bidrar til det norske samfunnet. I tillegg har vi en forbindelse gjennom de to 2 Stoltenbergene - Thorvald og Jens; den ene som var ambassadør til Jugoslavia, og den andre som tilbrakte deler av barndommen i Beograd og hadde serbisk barnepike. Musikerne Alexey Cherkasov og Sergey Letyagin fiolin, Marija Kadovic harpe, Danilo Kadovic valthorn, Marko Erdevicki gitar, Saska Cvijanovic fløyte fremfører musikk av Camille Saint-Saëns, Joaquin Rodrigo, Jean-Marie Leclair, Vitaly Bujanovsky, Jules Mouquet, C. de Grandval, Astor Piazzolla og Marko Erdevicki. Billetter selges ved inngangen: Voksne 150 / Barn 50 / Familie 300. Alle inntektene fra arrangementet vil gå til å opprette et minnesmerke for de serbiske fangene i Bergen.

5 S ØNDAGSHILSEN S IDE 5 GUDSTJENESTER OG KONSERTER Onsdag 26. mars forts.: komponisten Dietrich Buxtehude. I tillegg står blant annet også W.A. Mozarts berømte Laudate Dominum for sopransolo og kor og M. Regers vakre Mariä Wiegenlied på programmet. Ordet magnificat er latin og står som første ord i Marias lovsang, en hymne som den unge Maria istemmer når hun får bud fra engelen om at hun skal bli med barn og føde verdens frelser. Onsdag 2. april kl : Bli kjent med den nye salmeboken! Ved salmedikter og prest Arve Brunvoll og kantor Jostein Aarvik Onsdag 9. april kl : Korsveiandakt Allerede fra den første kristne tid forteller kilder at de kristne i påskefeiringen minnet Jesu lidelsesvei for vår frelse gjennom en meditativ vandring i Jesu fotspor. Senere tok fransiskanere opp denne skikken som en andakt, også for kristne som i sin lokale menighet ville følge Jesu lidelsesvei. I Sandvikskirken fikk vi for noen år siden en serie bilder som illustrer Jesu vei med korset. Gjennom ord, bilder, musikk og bønner vil vi meditere over hva Jesu lidelse betyr for våre liv og for vår tro. Andakten blir ledet av sokneprest Sverre Langeland og kantor Jostein Aarvik. Skjærtorsdag 7. april kl : Musikalsk meditasjon - musikk for cello og orgel ved Christine Draycott og Jostein Aarvik Ved denne halvtimelange konserten blir det fremført verk av Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Gustav Merkel m.fl. Cellisten Christine Draycott har musikkutdannelse fra Bremen, Essen og Stuttgart og har i en årrekke jobbet som orkestermusiker bl.a. i Bornemouth Symphony Orchestra i England. Hun er også utdannet pilot og har jobbet som profesjonell flyger i over ti år. Umiddelbart etter konserten, kl blir det nattverdgudstjeneste i kirken. Etter gudstjenesten er alle invitert til kveldsmåltid i Sandviken menighetshus. På 1. søndag i advent i fjor ble Norsk salmebok 2013 innført og tatt i bruk i i mange menigheter rundt om i landet. Boken har et rikholdig utvalg av salmer og inneholder flesteparten av sal-mene som stod i Salmeboken 1984, en rekke av salmene fra Salmer 1997, samt mange nye salmer eller sanger fra andre sang- og salmebøker. Arve Brunvoll har vært medlem av komitéene som har stått bak både og 2013-boken og kjenner ar -beidet rundt salmebøker i Den norske kirke bedre enn noen annen. Vi er veldig glade for at han vil lose oss gjennom den nye salmeboken denne kvelden hvor det vil bli anledning til å synge flere av de nye salmene. ALLE KONSERTER (med unntak av 12.mars) HAR GRATIS ADGANG KOLLEKT VED UTGANGEN 2. påskedag, mandag 21. april kl : Påskesangkveld en vandring gjennom påsketiden i salmesang, musikk og bibeltekster Medvirkende: Sokneprest Sverre Langeland, kantor Jostein Aarvik Hilde Veslemøy Hagen sang, Tore Pettersen - trompet Vi ønsker å samle menigheten på 2. påskedags kveld til en «Påskens Lessons & Carols» for å synge pasjons- og påskesalmer og lytte til lesninger fra alle påskeukens sentrale hendelser. Særlig for de mange som har vært bortreist hele eller deler av påsken vil dette være en flott anledning til å få med seg påskens drama og budskap og til å synge påskesalmer. Hilde Veslemøy Hagen er fra Bergen og er utdannet ved Griegakademiet. Hilde har et bredt repertoar og blir ofte benyttet som solist i så vel kirkemusikalske som verdslige sammenhenger og hun har ved en rekke anledninger vært solist i NRK TV, NRK Radio og TV2. Dessuten er det hennes stemme som annonserer stoppestedene på bussene i Bergen!

6 S IDE 6 N R 1, 97. ÅRGANG Barnas kirkestue På alle dåpssøndager vil det fra nå av være et eget barneopplegg, Barnas kirkestue. Under prekenen blir alle barn over 3 år og opp til skolealder invitert til å slå følge med 2 voksne frivillige opp i rommet bak orgelet. Her vil det bli fortalt en bibelfortelling, sunget med barna og lagt til rette for tegneaktiviteter. Vi håper dette kan utvikle seg som et godt tilbud for barn og småbarnsforeldre. Menighetsfest Søndag 15. juni planlegger staben en menighetsfest med middagsservering umiddelbart etter gudstjenesten. Vi håper på godt vær så vi kan grille utendørs. Nærmere info blir gitt under kunngjøringer søndagen før festen samt på hjemmesiden. Følg med... og velkommen til en koselig og uformell samling. Årets fasteaksjon Årets fasteaksjon går av stabelen 8. april. Da ringer konfirmantene på hjemme hos deg og spør om et bidrag. Det viser seg at vi får inn atskillig mer til Kirkens Nødhjelp hvis det er voksne som går sammen med konfirmantene. Vi ønsker kontakt med deg som kan tenke deg å gå sammen med konfirmantene fra kl og 2-3 timer fram. Du kan melde deg til eller mobiltelefon Innkalling til menighetens årsmøte og menighetsmøte i forbindelse med ny salmebok Søndag 23. mars etter gudstjenesten i menighetshuset. På årsmøtet vil menighetsrådet orientere om følgende: Saksliste: Årsmelding, regnskap for 2013, budsjett og plan for Årsmelding og regnskap for 2013 vil bli lagt ut i kirken søndag 2. mars, samt være tilgjengelig på menighetens nettside. Innføring av ny salmebok. Høsten 2013 ble den nye salmeboken utgitt. Det er opp til menighetsmøte å vedta å Velkommen til menighetskafé hver onsdag i Sandviken menighetshus kl Vi serverer vafler og kaffe og inviterer til et hyggelig fellesskap. Et par ganger i semesteret lager vi fin middag. Vi har husrom og hjerterom til mange flere så ta gjerne turen innom menighetshuset en onsdag formiddag. Vi ønsker oss også flere som kan bli med i gjengen som steker vafler og rydder. Om noen kan tenke seg å hjelpe til en gang iblant, vil det være en kjærkommen hjelp og avlastning for de 4 som har stått på gjennom flere år. Vi har en turnusordning hvor to og to er ta den i bruk i den enkelte menighet. Kantor Jostein Aarvik har gjort et dypdykk i den nye salmeboken og vil gjennomføre noen salmesangkvelder. Menighetsrådet har også gjort seg litt kjent med det som er nytt. Menighetsrådet vil legge frem sin innstilling på møtet og kantoren vil gi en orientering om den nye salmeboken. Det blir muligheter også til å gi innspill i forbindelse med gudstjenestereformen. Servering. Og hjertelig velkommen! Velkommen til menighetskafé hver onsdag sammen, så det blir ikke så mange ganger på hver. Interesserte kan ta kontakt med frivillighetskoordinator, Kristine Bech- Sørensen, Kristine. Bech- kirken.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til hele Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort arbeid for syriske flyktninger, der de leverer rent vann og trygge sanitære forhold, i tillegg til annet nødhjelpsarbeid, i samarbeid med kirkelige partnere som blant annet Det Lutherske Verdensforbund.

7 S ØND AGS HI LSE N S IDE 7 NAVN Døpte: Daniel Nytun Gundersen Leah Sofie Haug Albert Friis Nævdal Kasper Vassnes Timon Bjånesøy Linnea Tomine Folkestad Bruntveit Emily Ohnstad Gavlen Angelica Vågen Gustafson Olav Høgseth Hauge Josefine Hansen Gjervik Ingrid Janbu Fresvik Jonas Kenna Tesema Frøland Norah-Emilie Mikkelsen Litleskare Lykke Vangen Vigde: Annbjørg Haug og Estaban Elias Rivera Munoz Døde: Siri Barsnes Ruth Marie Bjørkmann Kristian Nøttveit Aase Hornes Gjertrud Simonsen Øystein Nævdal Olaf Rasmussen Wenche Klausen Olav Jægervand Otto Geir Madsen Konfirmanter i Sandvikskirken søndag 11. mai 2014 kl Frida Svendal Aase Hanne Jacobsen Budal Astrid Karin Vingen Endal Henrik Geitle Gabriel Hetland Don Erik Fuhr Kvinge Caroline Smørdal Lien Martin McKibben Linde Kristian Paulsen Markus Reppen Schjelderup Johannes Emil Telle Charlotte Nese Tellevik Frede Emil Warolin Følger undervisningen i Sandviken, men konfirmeres i andre kirker: Mari Elisabeth Hobrad Markus Reppen Schjeldrup Mer info her: Søker du opp Sandviken menighet på Facebook, og trykker «Liker» vil du få opp alle meldinger som legges ut på menighetens side inn på din egen vegg.

8 Sandviken er en menighet der generasjonene trives godt side om side. Menigheten har satset spesielt på barnearbeid, og mange yngre familier føler seg hjemme der. I tillegg har menigheten et rikt kormiljø. FULL DISTRI BUSJON Returadresse: Søndagshilsen Sandvikskirken 5036 Bergen Sandviken Prestegårdsforening for NMS har møter kl i Heien 26 følgende datoer: 3. mars, 24. mars, 7. april, 28. april, 12. mai og 2. juni. Hjertelig velkommen til forening! Sandviken menighetskontor, Sandviksveien 41, 5036 Bergen Tlf. : , e.post: Sogneprest: Sverre Langeland, Tlf.: , e.post: Sognepresten treffes på kontoret onsdager 10:00-11:30 og etter avtale. Kantor: Jostein Aarvik Telefon: E.post: Administrasjonsleder: Birgit Paulsen Telefon: E.post: Kirketjener: Kalaregy Drange, tilstede onsdag og fredag. Telefon: E.post: Frivillighetskoordinator: Kristine Bech-Sørensen, tilstede onsdag. Telefon: E.post: Henvendelser angående dåp, vigsel og gravferd rettes til Kirketorget, tlf E.post: Redaktør Søndagshilsen: Bernt A. Tungodden, Sandviken Menighetsråd Bank: Sandviken Menighetspleie: Bank: Søndagshilsen: Kirkens SOS: SOS-meldinger og SOS-chat: Gaver og takkoffer: Det er kommet inn kroner til Sandviken menighetspleie i forbindelse med juleinnsamlingen. I perioden 3. november 2013 til 16. februar 2014 har det kommet inn kr Fastelavns. 2. mars kl. 11. Høymesse. Joh. 17, Otto Odland. Offer til menighetens arbeid. Askeonsdag 5. mars Askeonsdagsmesse. Matt 6, Sokneprest og Otto Odland. 1. s. i faste, 9. mars kl. 11. Høymesse. Matt 4,1-11. Dåp. Soknepr. Offer til Kirkens nødhjelp. 2. s. i faste 16. mars kl. 11. Høymesse. Matt 15, Soknepr. Offer til Amathea. 2. s. i faste 16. mars kl. 18. i BISKOPSHAVN kirke. Ung Messe. Konfirmantene deltar. Sokneprestene i Sandviken og Biskopshavn. Maria budskapsdag 23. mars kl. 11. Høymesse. Luk 1, Sandviken kantori deltar. Soknepr. Offer til Nappane omsorgssenter. 3. s. i faste 30. mars kl. 11. Familiemesse. Luk 11, Dåp. Oppstart av trosopplæringsreformen. Sang av Sandviken barnegospel. Soknepr. Offer til SAT s. i faste 6. april kl. 11. Høymesse. Hebr. 4, Jon Abelsæth. Sang av Konsonans. Offer til Nådehjemmet i Thailand. Onsdag 9. april kl Korsveiandakt. Soknepr. til eksterne formål og til menighetens arbeid. Takk for gavene! Palmesønd. 13. apr. kl. 11. Høymesse. Joh 12, Dåp. Jon Abelsæth. Offer til Norsk Gideon. Skjærtorsd. 17. apr. kl Høymesse. Matt 26, Soknepr. Offer til menighetens arbeid. Kveldsmåltid på menighetshuset. Langfredag 18. april kl. 15. Pasjonsgudst. Joh 18, 1-19,42. Soknepr. Påskenatt 19. april kl. 23. Påskenattsmesse. Mark. 16, 1-8. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. Påskedag 20. april kl. 11. Høytidsgudstjeneste. Luk. 24, 1-9. Soknepr. Offer til SAT påskedag 21. apr. kl. 19. Påskesanggudstj. Luk 24, Soknepr. Offer til menighetens arbeid. 2. s. i påsket. 27. apr. kl. 11. Barnas påskefest. Joh 21, Sang av Sandviken barnegospel. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. 3. s. i påsket. 4. mai kl. 11. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Nattv. Soknepr. Offer til Kirkens SOS. 4. s. i påsket. 11. mai kl. 11. Konfirmasjonsgudstj. Nattv. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. 17. mai kl maigudstj. Luk 1, Menigheten vil etter utfordring fra biskopen oppfordre til fast givertjeneste. Bygg ut givertjenesten - så rekker dere lengre. Velkommen til gudstjenestene i Sandvikskirken! Sandvikens bataljon deltar Soknepr. Offer til Redd barna. 5. s. i påsket. 18. mai kl. 11. Høymesse. Joh 15, 1-8 Dåp. Soknepr. Offer til Menighetens arbeid. 6. s. i påsket. 25. mai kl. 11. Høymesse. Luk 18, 1-8. Jon Abelsæth. Offer til SAT 7. Kristi Himmelfarts dag, 29. mai kl. 11. Høymesse. Mark 16, Dåp. Soknepr. Offer til menighetens arbeid. Søn. før pinse 1. juni kl. 11. Høymesse. Joh 15, Soknepr. Offer til nådehjemmet i Thailand. Pinsedag 8. juni kl. 11. Høytidsgudstjeneste. Joh 20, Dåp. Soknepr. Offer til menighetsarb. Treenighetssøndag 15. juni kl. 11. Høymesse Matt 28, Soknepr. Sang av kantoriet og Sandviken barnegospel Offer til Den Norske Israelsmisjon. Menighetens sommerfest i menighetshuset. Ved alle høymesser er det nattverd. Kun glutenfritt brød i Sandviken menighet. De som har allergi/intoleranse mot gluten En varetralle kan nå trygt ta fra imot nattverden en matbutikkgjør uten å frykte allergiske tjeneste reaksjoner. som stativ for lystenning. møtt til gudstjenestene! Vel I den øverste

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer