Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/ årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund"

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/ årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt ord Betraktninger

2 Innhold Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen Betelskipet Eliser 6. Kontaktinformasjon Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: / Åpningstid: Kl Generalsekretær: André Sætre Landsstyreformann: Ingolf Solsvik Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: E-post: Abonnement: Konto: Ansvarlig redaktør: André Sætre Redaktør: Ingrid Helland Abonnementspris: Kr 350, pr. år Grafisk produksjon: Bodoni Forsidefoto: Elieser ved kai i Ålesund. Foto: Ingrid Helland. Trygg Havn Hjelp til travle fiskarar i kvardagen...3 Hva mener du om Jesus?...4 Ingen nåde for Jesus...5 Lørdagskafé i «Elieser-stua»...6 Et svært populært tiltak...8 Fordeler og ulemper...10 Sammenslåing av kretsene Agder og Vestviken...11 Tanker etter Amerikatur...12 Elieser i Kalvåg...14 En fiskers vitnesbyrd...15 Nesten som en månelanding...16 «Elieser 6» som Fiskarheim i Ålesund Formiddags møte...22 Fiskeren Leif Bakeng...24 Situasjonsrapport fra fiskarheimene...25 Den indre Sjømannsmisjon en rik misjon?...27 Seilingsplan...30 Reiserute...31 MILJØMERKET 241 Trykksak 699

3 Spiss Av André Sætre, generalsekretær 3 Hjelp til travle fiskarar i kvardagen Vinterfisket i Lofoten og Vesterålen er allereie kome godt i gong. Hundrevis av båtar er komne til dei kjende fiskeplassane, og opplever å få garna fulle av skrei endå ein sesong. Det er alltid spenning med fiskeri, for ein veit aldri sikkert korleis det går på førehand. Siste åra har det vore godt fiskeri, og mange har fiska opp kvotene sine rimeleg fort. Men ofte er det periodar med uver, og det kan bli landligge i påvente av betre ver. Velferdstenesta til misjonen er framleis viktig for fiskarane. Stasjonane er ein samlingsplass der fiskarane får oppleve sosialt fellesskap, også med aviser, TV-nyheiter, servering av mat, vask og tørk av klede. For mange er det også godt å få ta ein dusj etter ein lang arbeidsdag. Den indre Sjømannsmisjon er til stades og hjelper travle fiskarar i kvardagen. På stasjonane kan dei bestille middag som er klar når dei kjem inn att frå havet. Hundrevis av sjarkar og mindre fiskebåtar kjem kvar dag inn til hamnene lasta med fisk. Også i år har ein opplevd travle dagar både på Røst, Stamsund og i Vandsøyvågen.»Elieser 6» har lege som flytande fiskarheim både i Ålesund og i Henningsvær. Den indre Sjømannsmisjon tenkjer på fiskaren og sjøfolka sine behov både til ånd, sjel og lekam. Hyggekveldar, møte, songmøte og bønesamlingar har sin naturlege plass. Mange fiskarar kjem frå stader der det er lite kristen aktivitet, og dei uttrykkjer stor takksemd for dei rike samlingar dei får vere med på når dei kjem til fiskarheimen. På våre stasjonar kan også fiskarane få dei gode samtalane med våre folk, om både tru og tvil. Det er også ein del som synest det er godt å få forbøn og hjelp i vanskelege spørsmål og situasjonar. Eit smil og eit klapp på skuldra varmar meir enn vi kanskje forstår. Det betyr mykje at Den indre Sjømannsmisjon er til stades i dette fiskarmiljøet, og på plassar der fiskarane samlast. No er det 135 år sidan DISM vart skipa, og byrja misjons- og velferdsarbeid mellom fiskarane. Tenk på situasjonen med fyll, fest og nød som var i tidlegare tider der fiskarane samlast. No kan dei få kome til ei trygg og heimekoseleg atmosfære på fiskarheimane våre. Ofte er det hektiske dagar med mange oppgåver for dei tilsette i misjonen. Men dei tilsette er lys og salt for Jesus midt i ein travel kvardag. Dei lever i vissheit om at Jesus har sendt dei ut, og går med dei i smått og stort. Den indre Sjømannsmisjon er framleis kjærkomen og viktig for fiskarar og sjøfolk. Stasjonane våre betyr også mykje i lokalsamfunnet. Ei stor takk til dykk som står med oss i bøn og offer for misjonsarbeidet, slik at det kan bli godt fiske for Herren! Nr

4 4 Andakt Av Dagfinn Sandal Hva mener du om Jesus? Dagfinn Sandal «Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse» Lukas Hva mener du om Jesus? Livet har mange og viktige spørsmål, men det aller største og viktigeste spørsmål er dette: Hva mener du om Jesus? Klikker og lag De aller fleste av oss lar seg engasjere av det lille barnet i krybben. Han holdes frem i prosa og poesi. Han diskuteres i store paneldebatter på TV. Vise og mektige mennesker blir spurt hvordan de ser på Ham. Mange kloke og vakre, fine vendinger og ord blir brukt om Ham. Felles for mange er dette; Han lærte oss solidaritet. Han satte de rike og vise på plass. Han hjalp utstøtte, fattige og syke, og gav dem et menneskeverd. Han viste oss hvordan vi skulle leve, osv... Det har oppstått klikker og lag og ideologiske retninger, ja endog til politiske retninger som vil virkeliggjøre den etiske, moralske og nestekjærlige ide som Han har fremvist i sin livsgjerning. De humane hjelpetiltak står i kø for å gi fattige og trengende en god julaften, før de sendes ut igjen i ensomhet og kulde, fattigdom og nød. Håpløs oppgave Noen preker og sier; Kunne vi bare leve slik han viste oss, skulle det nok bli fred på jorden. Men den som rett betrakter nøden og uretten på vår arme klode ser at dette er en håpløs oppgave. Det er sant, som noen har sagt, at det er bedre å tenne et lys i mørket enn å forbanne det. Likevel er vi så langt fra å virkeliggjøre det liv og den tanke som Jesus har bragt oss. Nei, vi kan så visst ikke reparere et råttent byggverk med råtne planker. Det er det mange som prøver på. Den ene ideen avløser den andre. Innsatsen intensiveres. Mennesker kjemper inntil utmattelse og død, for at verden skal bli et bedre sted å leve. Her deles ut priser og medaljer. Det reises minnesmerker over mennesker som har gjort mye for andre. Og det er fint alt sammen. Godt er det at det i denne verden enda er slike iblant oss som tenker på andre. Men vi ser at midt i alt dette, særlig der velstanden øker, der overtar egoismen og kynismen. Det har enda til blitt konkurranse om hvilke fylker eller kommuner som er mest snille og gavmilde. Problemet er det pill råtne materiale som vi prøver å bygge vårt drømmeslott med. Framtid og håp Hva slags Frelse var det Simon skuet i det lille barnet? Jo, han hadde et mye større problem å hanskes med, enn det vi nå har talt litt om. Nemlig sin egen synd og skyld og Guds vrede og dom over menneskeheten. Menneskeheten er jo dette råtne materiale som er falt i synd og urettferdighet, og er under forbannelse, vrede og dom. Vi er i syndens mørke, og dette mørke er forbannet av Gud. Men Simon kjente til et bud- Trygg Havn

5 5 skap om at det folk som vandrer i mørke skulle se et stort lys. Han kjente til en som heter Jesus, og som skulle frelse sitt folk fra deres synder. Han skulle gi verden framtid og håp. Guds dom og vrede skulle Han ta på seg. Vår ulykke er at vi ikke kunne flykte fra vårt fall og vår skyld, inn i Faderens armer. Synden måtte sones og straffen og skylden gjøres opp. I kraft av det Jesus har gjort er nå døren åpnet. Tok min sak Vi skulle av all makt fortsette å gjøre godt, og kjempe for rettferdighet og fred, lindre smerte sult og savn. Det er jo Guds vilje. Men vi kan ikke frelse verden ved dette. Himmel og jord skal forgå, men mine ord (Evangeliet) skal ingen lunde forgå, sier Jesus. Frelsen ligger i dette at han tok min sak, og gjorde opp med Gud, for meg. Han vant en evig seier over min synd, skyld og dommen over det. Han har gitt meg en evig forløsning i sitt blod, forlatelse for syndene. Og hvilken framtid og Håp er ikke knyttet til Hans person og verk. Fil 3,20: «Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.» Hva mener du om Jesus? Kva tykkjer du om Jesus Krist. Det må du syndar veta visst, om du skal Herren svara. For veit du ikkje svaret før, når han ein dag som domar spør, då vil du ille fara. Ingen nåde for Jesus Det var ingen nåde for Jesus. Ingen domar som sa; du er fri. Ingen utnemnd forsvarar og talsmann, men den skulda ho bar ho var di. Det var ingen nåde for Jesus. Ingen far som forkynte han fred. Ingen himmel gav svar då han ropa. Ingen engel frå Gud som steig ned. Det var ingen nåde for Jesus. Men han kjøpte Guds nåde til deg. Inga synd som han ikkje betalte. Ingen brot ikkje han tok på seg. Annbjørg Helland Sævareid Hva mener du om Jesus?? Kan du si som Simon, når du i Bibelen betrakter det lille barnet i krybben: Mine øyne har sett din Frelse? Nr

6 6 Reportasje Tekst og foto: Kjell P. Eliassen Lørdagskafé i «Elieser-stua» Det er lørdag formiddag en vinterdag i Bodø. Det er et ordentlig ruskevær med mye snø, is og glatte veier. Vi er på vei til «Lørdagskafé» i Normisjons bedehus i Bodø. Her har misjonsvennene i Den indre Sjømannsmisjon gjennom mange år avholdt kafé et partre ganger i løpet av en måned; Lørdagskafé i «Elieser-stua». Vi må skynde oss da klokka nærmer seg 11 og det er visst da kafeen starter opp. Vi nærmer oss, stapler oss frem på glatta med notisblokk og kamera hengende i en snor rundt halsen. Vi svinger oss inn gjennom inngangsdøren og kommer inn i hallen som fører inn til kafeen. Her ser vi også at flere misjoner er samlet til kontorfellesskap; Normisjon, Misjonsselskapet og Den indre Sjømannsmisjon. Og vi tenker: så fint at de kan samarbeide med dette! Sang og musikk Vel inne i hallen hører vi sang og musikk. Det første vi får med oss er strofene fra «I den stille klare morgen, som når dagen travlest er». Det fortsetter med: «Se Han kommer, Jesus kommer, fikentreet varsler sommer». Her er det flere kvinner og menn som synger akkompagnert på gitar. Servering til inntekt for misjonen Vel inne finner vi oss en plass. Det er veldig fullt her denne dagen. Nærmere 40 personer med smått og stort kan vi telle. På et bord i et hjørne står det dekket med rundstykker, bløtkake og mye annet godt. Dette selges til inntekt for misjonen «blant havets folk». På bordene står kaffekannene. «Bare forsyn dere» får vi høre. «Vi har riskrem også om dere vil ha». Ja riskrem vil vi ha, det er jo som å komme på en av de mange fiskarheimene som misjonen driver. Der serveres det også riskrem. Vi får servert en stor porsjon. Kaffen en rykende varm. Ja, det smaker godt på en dag hvor det er kaldt og blåst ute. Vi får plass til et stort bløtkakestykke også. Tenk hvilken nåde det er av Gud Så fortsetter sangen. «Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være Hans sendebud». Så lyder det et andaktsord: «For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Etter andaktsordet lyder så sangen igjen: «Syng evangeliet om Jesus, så enkelt og varmt du formår». Inger og Kato Mjelde hadde ansvaret denne lørdagen. Loddsalg til inntekt for misjonen Nå er det tid for åresalg. Flere gevinster ligger fremme, så her er det bare å kjøpe lodd. «Ti Trygg Havn

7 7 Kåre Kvikstad, medlem i kretsstyret, forsyner seg med godsakene. Duettsang av Audun Jacobsen og Gunnhild Hansen. kroner for fem nummer». Kjøpeviljen er stor. Trekningen går greit unna. Og flere er det som denne formiddagen kan ta med seg hjem en gevinst eller to. Elieser-venner Det har allerede gått et par timer, og folk begynner å røre på seg. Men før de går lyder spørsmålet: «Når kommer Elieser?» Jo, båten kommer innom et par dager i mars, før den går videre nordover. Men den kommer igjen i mai. Så tar vi på oss jakkene, tar med notisblokken og kamera og sammen med alle Elieser-vennene sier vi takk for i dag. Så går vi ut i vinterværet og blåsten igjen. «Nå må du passe deg så du ikke faller på isen». Enda en Lørdagskafé arrangert av Den indre Sjømannsmisjon i Bodø er forbi. Det er fullsatt i «Elieser-stua». Nr

8 8 Reportasje Av Georg Kallevåg Et svært populært tiltak Bygda/sjømannsmisjonskveld på Sund bedehus, Karmøy Fredag 6. februar var det igjen duket for stor bygdakveld på Sund bedehus. Foreningen vår, med primus motor Bjarne Stornes i spissen, hadde lagt alt til rette for en flott kveld. Disse kveldene har vært arrangert i mange år. At det er et svært populært tiltak både for bygdefolk og tilreisende, kan vi konstatere når møtelokalet nesten blir for lite på det koselige bedehuset på Midt-Karmøy. Bjarne Stornes (t. v.) og Johannes Solstad. Festkveld Folket strømmet på og allerede en halv time før oppstart hadde mange benket seg rundt de flott pyntede bordene. Alle ser frem til en festkveld. Kl var lokalet fullt. Vi talte ca. 80 personer. Møteleder Bjarne Stornes kunne ønske den store forsamlingen velkommen, og ikke minst gjesten for kvelden, skipsreder Johannes Solstad som skulle fortelle om det store shipping- eventyret; Solstad rederi. Det er tradisjon hvert år at en person blir innbudt til å være med i «Godstolen», hvor vedkommende blir intervjuet om livet sitt. Stort sett alltid noen som har sterk tilknytning til sjøen. Etter noen gode bibelvers og tanker knyttet til dette, ble kvelden lagt i Guds allmektige hender Ann Elin Ytraland trakterer pianoet hvert år, og allsangen stod i taket. Alle er med og stemmer i, så det er en fryd å høre på. Skipsreder Johannes Solstad Så var det Solstad sin tur til å fortelle om livet sitt. Vi lyttet til en høyst oppegående mann med et klart hode og en enorm hukommelse i sitt 85. år. For lengst har han overgitt roret til sønnen Lars Peder. Men det er jo ekstra stas å høre på gründeren selv. Han vokste opp på Syre i Skudenes, der også faren var sjømann. Så det var ikke vanskelig å vite hvor veien skulle gå. Han har gått gradene fra Silde fiske på Island til utenriksfart hvor han underveis tok utdannelse som styrmann og skipper. Solstad begynte med fraktebåter i sekstiårene. Han var optimist og fikk flere aksjonærer med seg fra Skudenes før innkjøpet av den første båten. Han var også stasjonert flere år på Madagaskar innen shipping. Når oljeeventyret begynte i Nordsjøen, i slutten av sekstiårene, var Solstad framsynt og så at her var det et stort potensiale. Den ene Supply-båten etter den andre ble bygd, og pr. i dag eier rederiet Trygg Havn

9 9 ca. 50 båter. Alle knyttet opp til offshore på mange steder rundt om i verden med tilhørende kontorer. Ca mann er ansatt i rederiet, og av disse er ca. 900 norske sjøfolk. En engasjert Solstad med en like engasjert intervjuer Bjarne Stornes hadde forsamlingen med seg, og folk lyttet oppmerksomt. På spørsmål om hva han var mest stolt av i livet, kom svaret kontant og uten betenkningstid: Familien! Og Gudstroen har han båret med seg hele veien. Et herlig måltid Så var det klart for bespisning, og foreningsdamene med medhjelpere hadde laget til et flott koldtbord med gode og utvalgte retter. Et herlig måltid. Vi koste oss sammen og praten gikk livlig. Fortsatt på leting Etter en god pause var det klart for åresalg. Og det var et rikholdig gevinstbord med mange flotte ting som i løpet av kvelden skulle få sin rettmessige eier. Men før trekning fikk misjonssekretæren ord og toner. Han begynte med sangen «Jeg har seilt i storm og stille på livets store hav» som en grei overgang til å fortelle om en annen reder som vil at alle mennesker skal bli frelst og nå den himmelske havn. I andakten holdt sekretæren frem ordet «Savnet» med utgangspunkt i Jesu fortelling om den bortkomne sauen. Jesus er fortsatt på leting etter alle de som på en eller annen grunn har kommet bort fra farshuset. Men han gir ikke opp letingen, og i glede over at den bortkomne blir berget inn, blir det også stor glede i himmelen. Kanskje er det deg han finner? var spørsmålet til forsamlingen Kallevåg sang deretter «Kom næra mig» og innbydelsessangen «Hvor lenge er det siden du bøyde kne, og åpnet ditt hjerte for Jesus»? Stor takk Sangen lydde også sterkt fra forsamlingen etterpå før trekningen kom i gang. Vel 9000 kroner til misjonen. En stor takk til vennene på Sund som stelte i stand denne festen enda et år. Gud velsigne dere alle! Fullt lokale på bygdakvelden. Nr

10 10 Betraktninger Av Elin Magnussen, landsstyremedlem, husmor og skribent Fordeler og ulemper Det å bo på et lite sted kan for mange synes «trangt». For oss som er vant til det, så ser vi vel ikke helt at det skulle være så vanskelig. Vi kunne på ingen måte tenke og bo i en stor by. En gang fikk jeg høre at å bo her på øya, hvor «alle visste alt om alle», nei det kunne vedkommende aldri tenke seg. Fordeler og ulemper er det med mange ting. Sykkel og symaskin For ca. 40 år siden var det ei ung dame (fra byen) som giftet seg med en Flekkerøygutt. De bodde helt på den ene enden av øya. Den unge «fruen» skulle gå på sykurs på skolen her ute. Den ligger midt på øya. Noen bil hadde de ikke, så hun bandt symaskinen fast bak på sykkelen, og la i vei til skolen. Med ei hand på styret og ei på symaskinen, syklet hun de godt og vel halvannen kilometerne på grusvei. To bein Da hun kom til siste oppover bakke, var hun uheldig da hun skulle gå av sykkelen. Den kantet, og hun falt mens hun prøvde å holde symaskinen. I det hun ligger der og strever med å komme opp, så får hun se to bein som stopper opp foran henne. Å, nå får jeg hjelp, tenker hun. Men ingenting skjer, og da hun endelig har kavet seg opp, så ser hun det står en eldre fremmed dame og stirrer på henne mens hun spør: «Hvem er du?» Jo, hun var den og den. «Hvem er du gift med»? Jo, det var nå han, det. «Jaså, hvor bor dere?» Elin Magnussen Den unge fruen svarte etter beste evne, og den eldre «innfødte» gikk trolig fornøyd videre etter at hun hadde fått alle svarene. Noen vil sikkert kalle det en ulempe, men vi har ledd godt av denne historien mange ganger. Vi ber Et halvt år etter at mannen min døde, skulle jeg et ærend i banken her på øya. I det jeg nærmet meg døra, så kom en eldre mann jeg kjente godt, ut. Han nikket først og gikk videre. Plutselig snur han og roper på meg. Jeg stopper opp og venter. Det er de fantastiske fordelene ved å bo på et sted hvor vi kjenner hverandre. Fordelene er for meg så ufattelig mye større enn ulempene. Vi må lære oss å telle velsignelsene! «Du, Elin, jeg vil bare si deg det, at vi ber for dere enda. Det har jo gått ei tid, men vi ber hver dag for deg og guttene». Trygg Havn

11 Reportasje Av Ingrid Helland 11 Sammenslåing av kretsene Agder og Vestviken Landsstyret vedtok mandag 16. februar å slå sammen kretsene Agder og Vestviken. Det nye navnet etter sammenslåingen blir Agder og Vestviken krets. Begge kretsene har ytret ønske og sendt henvendelse til Landsstyret om å bli slått sammen til en samlet krets. Blir enklere Einar Kristoffersen deler stillingen som misjonssekretær mellom Agder og Vestviken. Hvordan ser du på sammenslåingen? Det blir ikke den store forandringen. Jeg får ansvaret Einar Kristoffersen for de samme områdene. Skulle det være noe, så er det at det blir enklere å forholde seg til ett styre. Dessuten blir det lettere å få folk til ett kretsstyre enn til to. Dessuten vil det bli enklere for sekretæren å forholde seg til ett regnskap for en samlet krets enn til to, som det er nå. Det kom ønske fra begge kretsårsmøtene om sammenslåing. Det var nesten enstemmig, sier Einar Kristoffersen. Stort område Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst. Det er et stort område. Kristoffersen ser for seg at styremøtene må legges til midt i kretsen; til Arendalsområdet. Lørdag 18. april holdes det første kretsårsmøtet for Agder og Vestviken krets. Se annonse bak i bladet. Før sammenslåingen har Vestviken krets og Agder krets henholdsvis tre og fire foreninger, og deler misjonssekretær-stillingen seg i mellom. I tillegg er Aslaug Vinje kontorsekretær i deltidsstilling i Agder krets. Er gira Det er mange åpne hjem og bedehus i området der Einar Kristoffersen ferdes. Flere er gira på å få til noe for Den indre Sjømannsmisjon, forteller han. Han har reist fire år i Vestviken krets som misjonssekretær, men reist for DISM siden år Av reiseruten (http://ekris.net/kanaan/kalender.html) ser vi at Einar har mange møter rundt omkring i området «sitt». Egil Falkum og Kjetil Fredriksen, begge styremedlemmer i nåværende Agder krets, tar også en del møter. De kommer til både små og større forsamlinger. Vi har tatt opp mange møteplasser der det ikke har vært møter på flere år, forteller misjonssekretæren. Mange oppmuntringer Einar Kristoffersen ser fram til sammenslåingen av kretsene i mars, og mener det er mange oppmuntringer som ligger foran. Skjærgårdsstevne juli er det skjærgårdsstevne på Fjordglimt i Bamble for fjerde året. Det har vært gildt, smiler Kristoffersen. Talere i år er Egil Falkum, Arnfinn Barlaup og Einar Kristoffersen. Det kommer annonse om stevnet i et senere nummer av Trygg Havn. Nr

12 12 Fritt ord Av Irene Krokeide Alnes Irene Krokeide Alnes Irene er tilsett i Indremisjonsforbundet. Har reist i 41 år, 40 av dei saman med Marit Stokken. I tillegg arbeider Irene Krokeide Alnes i P7 Kristen Riksradio som programprodusent av andaktsserien «Irenes kvarter». Sjå også Tanker etter Amerikatur Jeg kom nylig hjem fra reise i USA som turpredikant i reiseselskapet SI-reiser. Vi var om bord i et cruiseskip i fem dager, og fikk med oss gospelkonserter morgen og kveld. Det som særpreget konsertene, i tillegg til sangen, var den ærlige forkynnelsen vi fikk høre. Ærlig og direkte. Tilgivelse En av talerne snakket om tilgivelse. Tilgivelsen er nøkkelen som åpner mellom mennesker, og fra Gud til menneskene. Grunnen til at det trengs tilgivelse, er at det har skjedd et lovbrudd. En urett er begått mot Gud eller mennesker. Den som har begått uretten i forhold til sine medmennesker, må be om tilgivelse også for sin egen skyld. Og den som det er begått urett imot, trenger for sin egen skyld å gi tilgivelse. Sinne, bitterhet og forargelse i hjertet, kan ofte skade menneskene mer enn den urett som er blitt gjort mot dem. Bibelteksten var om kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor. Og de skriftlærde var klar til å steine henne. Men Jesus sa til dem: «Den som er ren, kan kaste den første sten». Da hørte de hvordan steinene traff bakken. Ingen var ren nok til å kaste stein. Men han som var ren, Jesus, sa til henne: «Din synd er forlatt, gå bort og synd ikke mer.» Synden hennes skulle Jesus straffes for. Ja, også synden, hånen og falskheten hos hennes fiender, skulle Jesus sone for på korstreet. Vi nordmenn snakket om hvor åpne amerikanerne er. De våger å utfordre tilhørerne til å la det bli en forandring i livet sitt. Flere søkte frelse. Vennlighet Over alt hvor vi møtte amerikanere, sa de: Hello, how are you? (Hei, hvordan går det med deg). En liten setning som sa så uendelig mye. Til og med kassadama på butikken spurte hvordan jeg hadde det. Jeg ble så overrumplet at jeg bablet noe om: «Good,» eller «very well» på heimesnikra engelsk. Er du fra England? spurte hun... Da jeg møtte en kvinne i heisen, sa jeg: Hello, how are you? Svaret kom med et smil som lyste opp hele den grå heisen: Thanks I m fine, and how are you? (takk, jeg har det bra, og hva med deg da?) Plutselig var vi i en koselig samtale. Og jeg tror at vi begge hadde glede av denne samtalen. Trygg Havn

13 13 Tenk om dette kunne bli mer av i Norge? Så godt å bli møtt med et hyggelig smil og en hilsen som gleder, uten å virke påtrengende. Gentleman Gaiden Hanne Gallatin fra Kvinlog, fortalte at i Sør- og Nord-Carolina var mennene veldig høflige. De lot alltid kvinnene gå foran dem inn ei dør. Om noen kom litt sent etter dem, så åpnet de døren og stod og ventet på oss. Spurte du om noe, så svarte de med et «Yes, mam» eller «You r welcome». Denne lille ekstra og vennlige maneren, må vi ikke miste hos oss. Ei østlandsjente sa: Det er så kjekt i Bergen, for der er guttene så høflige og vennlige. Det varmet jo å høre for meg som er fra Bergenskanten. Det koster så lite å være hyggelig, og det betyr så mye mer. Bibelord langs veiene Det var ikke uvanlig å se bibelord på skilt langs veien, eller på husveggene. På bensinstasjonene solgte de kristen litteratur og musikk. Og uttrykket: «God bless you» satt løst hos folk. Ved innfartsveien til en av byene, stod det et stort lysende skilt med en tekst du ikke glemmer så fort: «If you die to night, heaven or hell?» (Dersom du dør i natt, himmel eller helvete?) Det stod også et telefonnummer en kunne ringe. Tanken på evigheten arbeidet med deg lenge etter det synet. En vekker! Dette hadde nok skapt sterke reaksjoner i Norge. Men i USA var det ikke uvanlig med bibelske tekster. Landet har en rik kristen tradisjon som sitter sterkt i folket i mange stater. Amerika ble grunnlagt av mennesker som trodde på bønn. Og da den første regjering skulle dannes, henvendte Benjamin Franklin seg til formannen for Konstitusjonen på møte i Philadel phia i 1787, og sa: Jeg har levd et langt liv sir, og jo lenger jeg lever, jo mer overbevist blir jeg på den sannhet at Gud hersker over det som er våre anliggender. Hvis ikke en spurv kan falle til jorden uten at Gud vet det, er det sannsynlig at et rike ikke kan oppstå uten Hans hjelp. Abraham Lincoln, en elsket og legendarisk president under den voldsomme amerikanske borgerkrigen, sa: Jeg er ofte blitt tvunget på kne av den overveldende kjensgjerning, at jeg ikke har andre steder å gå. Min egen visdom, og alt ved meg, synes å være helt utilstrekkelig. Se hva denne mannen fikk utrettet. I bønn på kne, er en god stilling for en president. Billy Graham Billy Graham, den verdenskjente evangelisten, ble spurt om han hadde noen strategi for sine korstog, og han svarte: «Bønn, bønn, bønn!» Vi fikk besøke hans bibliotek i Charlotte, N.C. Sønnen Franklin Graham hadde ideen til dette biblioteket. Faren sa først nei. Siden ombestemte han seg - på den betingelsen at det skulle være en fortsettelse av hans korstog. Slik at de som kom på besøk, fikk høre forkynnelsen hans, og fikk muligheten til å ta imot Jesus. Siden oppstarten i 2007, har flere titalls tusen mennesker blitt vunnet for Jesus gjennom visitten på denne plassen. Mange av oss i gruppen opplevde dette som toppen av turen. Å se han tale så direkte om Jesus, se ansiktene til de som ble berørte, og det store alvoret som lå over skarene som stille ruslet frem til plattformen for å innvie sitt liv til Jesus, fikk tårene frem hos oss. En mann, en Gud og et Ja til Guds ledelse- har ført millioner av mennesker på denne jorden til tro! Takk SI-reiser for turen. TAKK Jesus for at du møtte oss i Amerika! Nr

14 14 Reportasje Tekst og foto: Tone Kallevåg Elieser i Kalvåg Besøk om bord Gutten på fanget til Harald Thorsen koste seg på Elieser. Han ville flytte om bord sa han. I alle fall skal han styre båten når han blir stor! I mellom stormene var det godt med en tur på land i Kalvåg. Idyllisk plass. I Kalvåg, et tettsted på øya Frøya i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane, hadde vi besøk av barneklubben fra bedehuset. Harald Thorsen fortalte om båten, og barna spurte. Etterpå skulle de svare på spørsmål ut fra det som ble sagt om Elieser, som en sporleik. Noen av guttene var ivrige i å få vite om Harald kjente til fiskebåter som de kjente, og det gjorde han jo. Barna i barneklubben ble ikke med på møtet. De skulle opp på bedehuset til boller og kakao. Håper de kommer neste gang! Trygg Havn

15 15 En fiskers vitnesbyrd På et møte for kort tid tilbake, fikk jeg høre et vitnesbyrd fra en fisker. Han fortalte om en ungdom som vokste opp i en familie med stor gudsfrykt. Et strengt regime rådde. Det var ikke noe slingringsmonn. Det meste var synd og formaningene mange. Lista var lagt høyt og få kom over. Han strevde med kallet og opplevde at han ikke strakk til. Bedehuset ble flittig besøkt og han lyttet oppmerksomt til forkynnelsen for å få hjelp av Guds Ord. I sin åndelige nød vokste fortvilelsen. Han søkte samtale med en forkynner for å få hjelp. Han fikk høre mye godt men ble ikke løyst. Han ble formant og rådet både til det ene og det andre. Les mer, be mer, lev slik og sånn. Du skal, du må! Det var bygd på gjerninger. Gud grep inn Så skjedde det noe, sier han. En stemme lød: gå ned i færingen ro utover mellom holmer og skjær. Etter en stund hører han på ny stemmen: Fortøy båten ved denne holmen og gå i land. På andre siden av holmen i en tangvase, er det noe som fanger hans oppmerksomhet. Han går nærmere og får se en bibel. Den bar tydelig slitasje etter et langt opphold i sjøen. Det var kun ett skriftsted som var leselig: 1. Joh 1:9: «Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Nettopp fordi alle har en syndig natur, frelst eller ufrelst. En syndig natur vi ikke av oss selv kan tukte eller bli fri ifra. Som en frelst og frigjort synder sa det: Æ møtt væggen. Den var så stor at æ itj kun kom over eller rundt den. Jesus tok den bort for meg. Det var bare Han som kun gjørra det! De som i aller beste mening skulle forbedre denne fiskeren og alkoholikeren ved sin gode moralisering vant ikke fram. Sal 86:11 «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!» Sal 86:12 «Jeg vil prise deg, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, jeg vil ære ditt navn for evig.» Sal 86:13 «For din miskunnhet er stor mot meg, og du har utfridd min sjel av det dype dødsrike.» Fiskeren møtte Jesus Guds Ord der på holmen. Han bekjente sine synder og ble frelst. Jesus ved Den hellige Ånd gav han et nytt liv. Vei har Han alle steder. Med hilsen Gudmund Eikrem Nr

16 16 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland Gisle Langård. Å bli skipper på Elieser er så annerledes enn alt annet jeg tidligere har gjort. Nesten som en månelanding Den nye Elieser-skipperen, Gisle Langård, har vært om bord i 12 dager da jeg ankommer betelskipet 10. februar, i Ålesund. Flyet har både ristet og hoppet på deler av sin ferd mellom Flesland og Vigra. I Ålesund havn ligger betelskipet omkranset av værfaste fiskebåter. Vel om bord blir jeg møtt med et hjertelig velkommen av åtte trivelige personer, tre ansatte og fem frivillige, alle i full sving med sine oppgaver. Begeistring som har smittet Senere på dagen, etter en travel dag med mye besøk av både fiskere og andre (se side ), får jeg en prat med Langård. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, eller hvordan det skulle bli, svarer skipperen på spørsmålet om hvilke forventninger han på forhånd hadde. Men det har blitt bedre enn enn jeg våget å håpe på, fortsetter den trivelige og blide skipperen. 51-åringen forteller om berikelse gjennom nye bekjentskaper, og hvor flott det er med alle de frivillige som stiller opp for at Elieser skal fungere som fiskarheim i Ålesund disse to ukene i februar. Månelanding Jeg opplever en begeistring som har smittet over på meg. Det føltes nesten som en månelanding da jeg «landa» om bord første dagen, men jeg har landa godt! Gisle forklarer: Du skjønner, å bli skipper på Elieser er så annerledes enn alt annet jeg tidligere har gjort. I skipsfarten fraktet jeg gass og Trygg Havn

17 17 Medhjelpere. Ekteparene Åse A. og Gunnvald Kvalsvik (t. v.) og Laila og Odd Ivar Nedrelid. andre produkter. Her på Elieser handler det om mennesker, og om deres «ve og vel». Morfaren min, Ansgard Ellingsgård, reiste til Finnmark som misjonær. Det føles godt å gå i hans fotspor. Jeg har hatt et ønske om å tjene Gud og få være med å gå ut med evangeliet i en mer utadrettet tjeneste. Gisle Langård håper det skal komme flere ufrelste om bord, og at de får se mennesker søke Gud. 10 meter akterover Det var en tidligere kollega som gjorde ham oppmerksom på den ledige skipperstillingen på Elieser. Kollegaen hadde funnet utlysningen på nettet. Hvorfor søker du ikke på «Elieser 6», sa han. Og som sagt som gjort, Gisle søkte og fikk jobben. Til nå har han ført skipet 10 meter akterover, men etter Ålesund blir det masse manøvreringer og nye utfordringer for den ferske Elieser-skipperen. Ett års permisjon Du blir lenge borte fra familien. Hvordan oppleves det? Gisle legger ikke skjul på at han har kjent på savnet etter de hjemme, men som han sier: Jeg har daglig kontakt på telefonen. Elieser-skipperen har fått ett års permisjon fra Kystverket. Kona er innstilt på at jeg skal være ett år på Elieser i første omgang, så får vi se hva som skjer videre. Be om Guds vilje Du som leser dette; vær med og be om at Guds vilje må skje med Gisle og skipperoppgaven på «Elieser 6». Resten av staben Sammen med seg har Skipperen en dyktig stab: Harald Heggen fra Ølen. Dette er maskinistens første tur med Elieser, men han har lang erfaring på området. Harald forteller at han liker seg godt om bord. Han er ansatt som vikar, og tar tur for tur. Nr

18 18 Kokken Einar Vederhus. Fått besøk av kona Ester. Harald Heggen. I maskinrommet. Geir Magne fra Bømlo er matros, og har vært på Elieser i flere år. Det er godt å ha med en kjentmann om bord. I tillegg trakterer kjentmannen trekkspillet, noe som kommer til nytte under møtene. Fem frivillige fra Sunnmørstraktene er også med mens båten ligger som fiskarheim i Ålesund: Einar Vederhus som kokk, og ekteparene Laila og Odd Ivar Nedrelid og Åse A. og Gunnvald Kvalsvik. Ekteparene tar seg av alt fore fallende arbeid, og det er ganske mye i løpet av en dag. I tillegg utgjør disse fire ca. halv parten av «Elieserkameratene». Les om «Elieser kameratene» på nettsiden vår dism.no. Vi ønsker Guds velsignelse over staben og familiene som venter hjemme! Agnete Helgesen (25 år) er tilsatt som stuert (husmor). Hun tar til på Elieser i april. Ta også henne med i bønn. Matros Geir Magne Edvardsen. Trakterer trekkspillet. Trygg Havn

19 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland 19 «Elieser 6» som Fiskarheim i Ålesund Fleire besøkande kom om bord dei to dagane Trygg Havn var til stades i Ålesund. Både fiskarar og andre nytta høve til eit besøk. Også turistar frå Hurtigruta kom innom. Uhemma skryt Oddbjørn Eik og Knut Johannessen skryt uhemma av middagen dei har kjøpt om bord i Elieser; ei kjempegod fiskegryte! Og til dessert? Sjølvsagt riskrem! Kameratar Dei er kameratar frå tida på Svalbard i Longyearbyen. Begge har nokre år bak seg der. No har dei funne vegen saman til Elieser. «Fole» kjekk Knut er eigentleg frå Sortland, men er for tida å finna i Volda. Der har han kjærasten sin, ei «fole» kjekk Sunnmørsjente; den supre sykepleieren, seier nordlendingen med eit smil, medan han prøver seg på litt sunnmørsk. Fred Vidare fortel Knut Johannessen at han tidlegare har vore om bord på Elieser både i Bodø og i Svolvær. Her e en fred som ikke finnes andre steder, seier han. «Her e en fred som ikke finnes andre steder.» Maskinist Oddbjørn Eik bur i Ålesund og jobbar som maskinist på sjukehuset der. Han var maskinistvikar om bord på betelskipet for nokre år sidan; frå Levanger til Rørvik. Oddbjørn har berre gode minne frå dei dagane saman med Magne Kalstø, Helge Krosli og Reidun Asplund. Oddbjørn Eik (t. v.) og Knut Johannessen skryt uhemma av maten om bord. Nr

20 20 Fiskarar frå «Vigdis» (f. v.), «Repsøy», «Vigdis», «Hopvåg» og «Vigdis». Måtte hatt «kåno» med Fem fiskarar frå fiskebåtane «Vigdis», «Repsøy» og «Hopsvåg», alle frå Rogaland, har funne sine faste plassar om bord. Ofte innom I løpet av dei 14 dagane Elieser ligg som fiskarheim i Ålesund, er dei ofte innom og kjøper seg kaffi og riskrem og søndagsmiddag, men også berre for å ha ein plass å samlast på fritida. Flott tilbod Alle er einige i at dette er eit flott tilbod, og understrekar kor viktig det er at dei kan koma om bord med skittentøy-vasken. Som ein av dei sa det: Det hadde ikkje nytta med vaskemaskin. Då måtte vi hatt «kåno» med, og herleg latter frå barske fiskarar rungar gjennom salen. Geir Magne Edvardsen (t. h.) tar imot skittentøy-vasken. Trygg Havn

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse?

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse? Tale Akkerhaugen kirke - 7. juni 2015 Gjennom hele Bibelen kan vi se hvordan Gud velsigner mennesker, og hvordan det får konkret positiv innflytelse på alle livets områder. Familie, åndsliv, tro.. Helt

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer