Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/ årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund"

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/ årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt ord Betraktninger

2 Innhold Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evangeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen Betelskipet Eliser 6. Kontaktinformasjon Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: / Åpningstid: Kl Generalsekretær: André Sætre Landsstyreformann: Ingolf Solsvik Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: E-post: Abonnement: Konto: Ansvarlig redaktør: André Sætre Redaktør: Ingrid Helland Abonnementspris: Kr 350, pr. år Grafisk produksjon: Bodoni Forsidefoto: Elieser ved kai i Ålesund. Foto: Ingrid Helland. Trygg Havn Hjelp til travle fiskarar i kvardagen...3 Hva mener du om Jesus?...4 Ingen nåde for Jesus...5 Lørdagskafé i «Elieser-stua»...6 Et svært populært tiltak...8 Fordeler og ulemper...10 Sammenslåing av kretsene Agder og Vestviken...11 Tanker etter Amerikatur...12 Elieser i Kalvåg...14 En fiskers vitnesbyrd...15 Nesten som en månelanding...16 «Elieser 6» som Fiskarheim i Ålesund Formiddags møte...22 Fiskeren Leif Bakeng...24 Situasjonsrapport fra fiskarheimene...25 Den indre Sjømannsmisjon en rik misjon?...27 Seilingsplan...30 Reiserute...31 MILJØMERKET 241 Trykksak 699

3 Spiss Av André Sætre, generalsekretær 3 Hjelp til travle fiskarar i kvardagen Vinterfisket i Lofoten og Vesterålen er allereie kome godt i gong. Hundrevis av båtar er komne til dei kjende fiskeplassane, og opplever å få garna fulle av skrei endå ein sesong. Det er alltid spenning med fiskeri, for ein veit aldri sikkert korleis det går på førehand. Siste åra har det vore godt fiskeri, og mange har fiska opp kvotene sine rimeleg fort. Men ofte er det periodar med uver, og det kan bli landligge i påvente av betre ver. Velferdstenesta til misjonen er framleis viktig for fiskarane. Stasjonane er ein samlingsplass der fiskarane får oppleve sosialt fellesskap, også med aviser, TV-nyheiter, servering av mat, vask og tørk av klede. For mange er det også godt å få ta ein dusj etter ein lang arbeidsdag. Den indre Sjømannsmisjon er til stades og hjelper travle fiskarar i kvardagen. På stasjonane kan dei bestille middag som er klar når dei kjem inn att frå havet. Hundrevis av sjarkar og mindre fiskebåtar kjem kvar dag inn til hamnene lasta med fisk. Også i år har ein opplevd travle dagar både på Røst, Stamsund og i Vandsøyvågen.»Elieser 6» har lege som flytande fiskarheim både i Ålesund og i Henningsvær. Den indre Sjømannsmisjon tenkjer på fiskaren og sjøfolka sine behov både til ånd, sjel og lekam. Hyggekveldar, møte, songmøte og bønesamlingar har sin naturlege plass. Mange fiskarar kjem frå stader der det er lite kristen aktivitet, og dei uttrykkjer stor takksemd for dei rike samlingar dei får vere med på når dei kjem til fiskarheimen. På våre stasjonar kan også fiskarane få dei gode samtalane med våre folk, om både tru og tvil. Det er også ein del som synest det er godt å få forbøn og hjelp i vanskelege spørsmål og situasjonar. Eit smil og eit klapp på skuldra varmar meir enn vi kanskje forstår. Det betyr mykje at Den indre Sjømannsmisjon er til stades i dette fiskarmiljøet, og på plassar der fiskarane samlast. No er det 135 år sidan DISM vart skipa, og byrja misjons- og velferdsarbeid mellom fiskarane. Tenk på situasjonen med fyll, fest og nød som var i tidlegare tider der fiskarane samlast. No kan dei få kome til ei trygg og heimekoseleg atmosfære på fiskarheimane våre. Ofte er det hektiske dagar med mange oppgåver for dei tilsette i misjonen. Men dei tilsette er lys og salt for Jesus midt i ein travel kvardag. Dei lever i vissheit om at Jesus har sendt dei ut, og går med dei i smått og stort. Den indre Sjømannsmisjon er framleis kjærkomen og viktig for fiskarar og sjøfolk. Stasjonane våre betyr også mykje i lokalsamfunnet. Ei stor takk til dykk som står med oss i bøn og offer for misjonsarbeidet, slik at det kan bli godt fiske for Herren! Nr

4 4 Andakt Av Dagfinn Sandal Hva mener du om Jesus? Dagfinn Sandal «Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse» Lukas Hva mener du om Jesus? Livet har mange og viktige spørsmål, men det aller største og viktigeste spørsmål er dette: Hva mener du om Jesus? Klikker og lag De aller fleste av oss lar seg engasjere av det lille barnet i krybben. Han holdes frem i prosa og poesi. Han diskuteres i store paneldebatter på TV. Vise og mektige mennesker blir spurt hvordan de ser på Ham. Mange kloke og vakre, fine vendinger og ord blir brukt om Ham. Felles for mange er dette; Han lærte oss solidaritet. Han satte de rike og vise på plass. Han hjalp utstøtte, fattige og syke, og gav dem et menneskeverd. Han viste oss hvordan vi skulle leve, osv... Det har oppstått klikker og lag og ideologiske retninger, ja endog til politiske retninger som vil virkeliggjøre den etiske, moralske og nestekjærlige ide som Han har fremvist i sin livsgjerning. De humane hjelpetiltak står i kø for å gi fattige og trengende en god julaften, før de sendes ut igjen i ensomhet og kulde, fattigdom og nød. Håpløs oppgave Noen preker og sier; Kunne vi bare leve slik han viste oss, skulle det nok bli fred på jorden. Men den som rett betrakter nøden og uretten på vår arme klode ser at dette er en håpløs oppgave. Det er sant, som noen har sagt, at det er bedre å tenne et lys i mørket enn å forbanne det. Likevel er vi så langt fra å virkeliggjøre det liv og den tanke som Jesus har bragt oss. Nei, vi kan så visst ikke reparere et råttent byggverk med råtne planker. Det er det mange som prøver på. Den ene ideen avløser den andre. Innsatsen intensiveres. Mennesker kjemper inntil utmattelse og død, for at verden skal bli et bedre sted å leve. Her deles ut priser og medaljer. Det reises minnesmerker over mennesker som har gjort mye for andre. Og det er fint alt sammen. Godt er det at det i denne verden enda er slike iblant oss som tenker på andre. Men vi ser at midt i alt dette, særlig der velstanden øker, der overtar egoismen og kynismen. Det har enda til blitt konkurranse om hvilke fylker eller kommuner som er mest snille og gavmilde. Problemet er det pill råtne materiale som vi prøver å bygge vårt drømmeslott med. Framtid og håp Hva slags Frelse var det Simon skuet i det lille barnet? Jo, han hadde et mye større problem å hanskes med, enn det vi nå har talt litt om. Nemlig sin egen synd og skyld og Guds vrede og dom over menneskeheten. Menneskeheten er jo dette råtne materiale som er falt i synd og urettferdighet, og er under forbannelse, vrede og dom. Vi er i syndens mørke, og dette mørke er forbannet av Gud. Men Simon kjente til et bud- Trygg Havn

5 5 skap om at det folk som vandrer i mørke skulle se et stort lys. Han kjente til en som heter Jesus, og som skulle frelse sitt folk fra deres synder. Han skulle gi verden framtid og håp. Guds dom og vrede skulle Han ta på seg. Vår ulykke er at vi ikke kunne flykte fra vårt fall og vår skyld, inn i Faderens armer. Synden måtte sones og straffen og skylden gjøres opp. I kraft av det Jesus har gjort er nå døren åpnet. Tok min sak Vi skulle av all makt fortsette å gjøre godt, og kjempe for rettferdighet og fred, lindre smerte sult og savn. Det er jo Guds vilje. Men vi kan ikke frelse verden ved dette. Himmel og jord skal forgå, men mine ord (Evangeliet) skal ingen lunde forgå, sier Jesus. Frelsen ligger i dette at han tok min sak, og gjorde opp med Gud, for meg. Han vant en evig seier over min synd, skyld og dommen over det. Han har gitt meg en evig forløsning i sitt blod, forlatelse for syndene. Og hvilken framtid og Håp er ikke knyttet til Hans person og verk. Fil 3,20: «Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.» Hva mener du om Jesus? Kva tykkjer du om Jesus Krist. Det må du syndar veta visst, om du skal Herren svara. For veit du ikkje svaret før, når han ein dag som domar spør, då vil du ille fara. Ingen nåde for Jesus Det var ingen nåde for Jesus. Ingen domar som sa; du er fri. Ingen utnemnd forsvarar og talsmann, men den skulda ho bar ho var di. Det var ingen nåde for Jesus. Ingen far som forkynte han fred. Ingen himmel gav svar då han ropa. Ingen engel frå Gud som steig ned. Det var ingen nåde for Jesus. Men han kjøpte Guds nåde til deg. Inga synd som han ikkje betalte. Ingen brot ikkje han tok på seg. Annbjørg Helland Sævareid Hva mener du om Jesus?? Kan du si som Simon, når du i Bibelen betrakter det lille barnet i krybben: Mine øyne har sett din Frelse? Nr

6 6 Reportasje Tekst og foto: Kjell P. Eliassen Lørdagskafé i «Elieser-stua» Det er lørdag formiddag en vinterdag i Bodø. Det er et ordentlig ruskevær med mye snø, is og glatte veier. Vi er på vei til «Lørdagskafé» i Normisjons bedehus i Bodø. Her har misjonsvennene i Den indre Sjømannsmisjon gjennom mange år avholdt kafé et partre ganger i løpet av en måned; Lørdagskafé i «Elieser-stua». Vi må skynde oss da klokka nærmer seg 11 og det er visst da kafeen starter opp. Vi nærmer oss, stapler oss frem på glatta med notisblokk og kamera hengende i en snor rundt halsen. Vi svinger oss inn gjennom inngangsdøren og kommer inn i hallen som fører inn til kafeen. Her ser vi også at flere misjoner er samlet til kontorfellesskap; Normisjon, Misjonsselskapet og Den indre Sjømannsmisjon. Og vi tenker: så fint at de kan samarbeide med dette! Sang og musikk Vel inne i hallen hører vi sang og musikk. Det første vi får med oss er strofene fra «I den stille klare morgen, som når dagen travlest er». Det fortsetter med: «Se Han kommer, Jesus kommer, fikentreet varsler sommer». Her er det flere kvinner og menn som synger akkompagnert på gitar. Servering til inntekt for misjonen Vel inne finner vi oss en plass. Det er veldig fullt her denne dagen. Nærmere 40 personer med smått og stort kan vi telle. På et bord i et hjørne står det dekket med rundstykker, bløtkake og mye annet godt. Dette selges til inntekt for misjonen «blant havets folk». På bordene står kaffekannene. «Bare forsyn dere» får vi høre. «Vi har riskrem også om dere vil ha». Ja riskrem vil vi ha, det er jo som å komme på en av de mange fiskarheimene som misjonen driver. Der serveres det også riskrem. Vi får servert en stor porsjon. Kaffen en rykende varm. Ja, det smaker godt på en dag hvor det er kaldt og blåst ute. Vi får plass til et stort bløtkakestykke også. Tenk hvilken nåde det er av Gud Så fortsetter sangen. «Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være Hans sendebud». Så lyder det et andaktsord: «For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Etter andaktsordet lyder så sangen igjen: «Syng evangeliet om Jesus, så enkelt og varmt du formår». Inger og Kato Mjelde hadde ansvaret denne lørdagen. Loddsalg til inntekt for misjonen Nå er det tid for åresalg. Flere gevinster ligger fremme, så her er det bare å kjøpe lodd. «Ti Trygg Havn

7 7 Kåre Kvikstad, medlem i kretsstyret, forsyner seg med godsakene. Duettsang av Audun Jacobsen og Gunnhild Hansen. kroner for fem nummer». Kjøpeviljen er stor. Trekningen går greit unna. Og flere er det som denne formiddagen kan ta med seg hjem en gevinst eller to. Elieser-venner Det har allerede gått et par timer, og folk begynner å røre på seg. Men før de går lyder spørsmålet: «Når kommer Elieser?» Jo, båten kommer innom et par dager i mars, før den går videre nordover. Men den kommer igjen i mai. Så tar vi på oss jakkene, tar med notisblokken og kamera og sammen med alle Elieser-vennene sier vi takk for i dag. Så går vi ut i vinterværet og blåsten igjen. «Nå må du passe deg så du ikke faller på isen». Enda en Lørdagskafé arrangert av Den indre Sjømannsmisjon i Bodø er forbi. Det er fullsatt i «Elieser-stua». Nr

8 8 Reportasje Av Georg Kallevåg Et svært populært tiltak Bygda/sjømannsmisjonskveld på Sund bedehus, Karmøy Fredag 6. februar var det igjen duket for stor bygdakveld på Sund bedehus. Foreningen vår, med primus motor Bjarne Stornes i spissen, hadde lagt alt til rette for en flott kveld. Disse kveldene har vært arrangert i mange år. At det er et svært populært tiltak både for bygdefolk og tilreisende, kan vi konstatere når møtelokalet nesten blir for lite på det koselige bedehuset på Midt-Karmøy. Bjarne Stornes (t. v.) og Johannes Solstad. Festkveld Folket strømmet på og allerede en halv time før oppstart hadde mange benket seg rundt de flott pyntede bordene. Alle ser frem til en festkveld. Kl var lokalet fullt. Vi talte ca. 80 personer. Møteleder Bjarne Stornes kunne ønske den store forsamlingen velkommen, og ikke minst gjesten for kvelden, skipsreder Johannes Solstad som skulle fortelle om det store shipping- eventyret; Solstad rederi. Det er tradisjon hvert år at en person blir innbudt til å være med i «Godstolen», hvor vedkommende blir intervjuet om livet sitt. Stort sett alltid noen som har sterk tilknytning til sjøen. Etter noen gode bibelvers og tanker knyttet til dette, ble kvelden lagt i Guds allmektige hender Ann Elin Ytraland trakterer pianoet hvert år, og allsangen stod i taket. Alle er med og stemmer i, så det er en fryd å høre på. Skipsreder Johannes Solstad Så var det Solstad sin tur til å fortelle om livet sitt. Vi lyttet til en høyst oppegående mann med et klart hode og en enorm hukommelse i sitt 85. år. For lengst har han overgitt roret til sønnen Lars Peder. Men det er jo ekstra stas å høre på gründeren selv. Han vokste opp på Syre i Skudenes, der også faren var sjømann. Så det var ikke vanskelig å vite hvor veien skulle gå. Han har gått gradene fra Silde fiske på Island til utenriksfart hvor han underveis tok utdannelse som styrmann og skipper. Solstad begynte med fraktebåter i sekstiårene. Han var optimist og fikk flere aksjonærer med seg fra Skudenes før innkjøpet av den første båten. Han var også stasjonert flere år på Madagaskar innen shipping. Når oljeeventyret begynte i Nordsjøen, i slutten av sekstiårene, var Solstad framsynt og så at her var det et stort potensiale. Den ene Supply-båten etter den andre ble bygd, og pr. i dag eier rederiet Trygg Havn

9 9 ca. 50 båter. Alle knyttet opp til offshore på mange steder rundt om i verden med tilhørende kontorer. Ca mann er ansatt i rederiet, og av disse er ca. 900 norske sjøfolk. En engasjert Solstad med en like engasjert intervjuer Bjarne Stornes hadde forsamlingen med seg, og folk lyttet oppmerksomt. På spørsmål om hva han var mest stolt av i livet, kom svaret kontant og uten betenkningstid: Familien! Og Gudstroen har han båret med seg hele veien. Et herlig måltid Så var det klart for bespisning, og foreningsdamene med medhjelpere hadde laget til et flott koldtbord med gode og utvalgte retter. Et herlig måltid. Vi koste oss sammen og praten gikk livlig. Fortsatt på leting Etter en god pause var det klart for åresalg. Og det var et rikholdig gevinstbord med mange flotte ting som i løpet av kvelden skulle få sin rettmessige eier. Men før trekning fikk misjonssekretæren ord og toner. Han begynte med sangen «Jeg har seilt i storm og stille på livets store hav» som en grei overgang til å fortelle om en annen reder som vil at alle mennesker skal bli frelst og nå den himmelske havn. I andakten holdt sekretæren frem ordet «Savnet» med utgangspunkt i Jesu fortelling om den bortkomne sauen. Jesus er fortsatt på leting etter alle de som på en eller annen grunn har kommet bort fra farshuset. Men han gir ikke opp letingen, og i glede over at den bortkomne blir berget inn, blir det også stor glede i himmelen. Kanskje er det deg han finner? var spørsmålet til forsamlingen Kallevåg sang deretter «Kom næra mig» og innbydelsessangen «Hvor lenge er det siden du bøyde kne, og åpnet ditt hjerte for Jesus»? Stor takk Sangen lydde også sterkt fra forsamlingen etterpå før trekningen kom i gang. Vel 9000 kroner til misjonen. En stor takk til vennene på Sund som stelte i stand denne festen enda et år. Gud velsigne dere alle! Fullt lokale på bygdakvelden. Nr

10 10 Betraktninger Av Elin Magnussen, landsstyremedlem, husmor og skribent Fordeler og ulemper Det å bo på et lite sted kan for mange synes «trangt». For oss som er vant til det, så ser vi vel ikke helt at det skulle være så vanskelig. Vi kunne på ingen måte tenke og bo i en stor by. En gang fikk jeg høre at å bo her på øya, hvor «alle visste alt om alle», nei det kunne vedkommende aldri tenke seg. Fordeler og ulemper er det med mange ting. Sykkel og symaskin For ca. 40 år siden var det ei ung dame (fra byen) som giftet seg med en Flekkerøygutt. De bodde helt på den ene enden av øya. Den unge «fruen» skulle gå på sykurs på skolen her ute. Den ligger midt på øya. Noen bil hadde de ikke, så hun bandt symaskinen fast bak på sykkelen, og la i vei til skolen. Med ei hand på styret og ei på symaskinen, syklet hun de godt og vel halvannen kilometerne på grusvei. To bein Da hun kom til siste oppover bakke, var hun uheldig da hun skulle gå av sykkelen. Den kantet, og hun falt mens hun prøvde å holde symaskinen. I det hun ligger der og strever med å komme opp, så får hun se to bein som stopper opp foran henne. Å, nå får jeg hjelp, tenker hun. Men ingenting skjer, og da hun endelig har kavet seg opp, så ser hun det står en eldre fremmed dame og stirrer på henne mens hun spør: «Hvem er du?» Jo, hun var den og den. «Hvem er du gift med»? Jo, det var nå han, det. «Jaså, hvor bor dere?» Elin Magnussen Den unge fruen svarte etter beste evne, og den eldre «innfødte» gikk trolig fornøyd videre etter at hun hadde fått alle svarene. Noen vil sikkert kalle det en ulempe, men vi har ledd godt av denne historien mange ganger. Vi ber Et halvt år etter at mannen min døde, skulle jeg et ærend i banken her på øya. I det jeg nærmet meg døra, så kom en eldre mann jeg kjente godt, ut. Han nikket først og gikk videre. Plutselig snur han og roper på meg. Jeg stopper opp og venter. Det er de fantastiske fordelene ved å bo på et sted hvor vi kjenner hverandre. Fordelene er for meg så ufattelig mye større enn ulempene. Vi må lære oss å telle velsignelsene! «Du, Elin, jeg vil bare si deg det, at vi ber for dere enda. Det har jo gått ei tid, men vi ber hver dag for deg og guttene». Trygg Havn

11 Reportasje Av Ingrid Helland 11 Sammenslåing av kretsene Agder og Vestviken Landsstyret vedtok mandag 16. februar å slå sammen kretsene Agder og Vestviken. Det nye navnet etter sammenslåingen blir Agder og Vestviken krets. Begge kretsene har ytret ønske og sendt henvendelse til Landsstyret om å bli slått sammen til en samlet krets. Blir enklere Einar Kristoffersen deler stillingen som misjonssekretær mellom Agder og Vestviken. Hvordan ser du på sammenslåingen? Det blir ikke den store forandringen. Jeg får ansvaret Einar Kristoffersen for de samme områdene. Skulle det være noe, så er det at det blir enklere å forholde seg til ett styre. Dessuten blir det lettere å få folk til ett kretsstyre enn til to. Dessuten vil det bli enklere for sekretæren å forholde seg til ett regnskap for en samlet krets enn til to, som det er nå. Det kom ønske fra begge kretsårsmøtene om sammenslåing. Det var nesten enstemmig, sier Einar Kristoffersen. Stort område Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst. Det er et stort område. Kristoffersen ser for seg at styremøtene må legges til midt i kretsen; til Arendalsområdet. Lørdag 18. april holdes det første kretsårsmøtet for Agder og Vestviken krets. Se annonse bak i bladet. Før sammenslåingen har Vestviken krets og Agder krets henholdsvis tre og fire foreninger, og deler misjonssekretær-stillingen seg i mellom. I tillegg er Aslaug Vinje kontorsekretær i deltidsstilling i Agder krets. Er gira Det er mange åpne hjem og bedehus i området der Einar Kristoffersen ferdes. Flere er gira på å få til noe for Den indre Sjømannsmisjon, forteller han. Han har reist fire år i Vestviken krets som misjonssekretær, men reist for DISM siden år Av reiseruten (http://ekris.net/kanaan/kalender.html) ser vi at Einar har mange møter rundt omkring i området «sitt». Egil Falkum og Kjetil Fredriksen, begge styremedlemmer i nåværende Agder krets, tar også en del møter. De kommer til både små og større forsamlinger. Vi har tatt opp mange møteplasser der det ikke har vært møter på flere år, forteller misjonssekretæren. Mange oppmuntringer Einar Kristoffersen ser fram til sammenslåingen av kretsene i mars, og mener det er mange oppmuntringer som ligger foran. Skjærgårdsstevne juli er det skjærgårdsstevne på Fjordglimt i Bamble for fjerde året. Det har vært gildt, smiler Kristoffersen. Talere i år er Egil Falkum, Arnfinn Barlaup og Einar Kristoffersen. Det kommer annonse om stevnet i et senere nummer av Trygg Havn. Nr

12 12 Fritt ord Av Irene Krokeide Alnes Irene Krokeide Alnes Irene er tilsett i Indremisjonsforbundet. Har reist i 41 år, 40 av dei saman med Marit Stokken. I tillegg arbeider Irene Krokeide Alnes i P7 Kristen Riksradio som programprodusent av andaktsserien «Irenes kvarter». Sjå også Tanker etter Amerikatur Jeg kom nylig hjem fra reise i USA som turpredikant i reiseselskapet SI-reiser. Vi var om bord i et cruiseskip i fem dager, og fikk med oss gospelkonserter morgen og kveld. Det som særpreget konsertene, i tillegg til sangen, var den ærlige forkynnelsen vi fikk høre. Ærlig og direkte. Tilgivelse En av talerne snakket om tilgivelse. Tilgivelsen er nøkkelen som åpner mellom mennesker, og fra Gud til menneskene. Grunnen til at det trengs tilgivelse, er at det har skjedd et lovbrudd. En urett er begått mot Gud eller mennesker. Den som har begått uretten i forhold til sine medmennesker, må be om tilgivelse også for sin egen skyld. Og den som det er begått urett imot, trenger for sin egen skyld å gi tilgivelse. Sinne, bitterhet og forargelse i hjertet, kan ofte skade menneskene mer enn den urett som er blitt gjort mot dem. Bibelteksten var om kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor. Og de skriftlærde var klar til å steine henne. Men Jesus sa til dem: «Den som er ren, kan kaste den første sten». Da hørte de hvordan steinene traff bakken. Ingen var ren nok til å kaste stein. Men han som var ren, Jesus, sa til henne: «Din synd er forlatt, gå bort og synd ikke mer.» Synden hennes skulle Jesus straffes for. Ja, også synden, hånen og falskheten hos hennes fiender, skulle Jesus sone for på korstreet. Vi nordmenn snakket om hvor åpne amerikanerne er. De våger å utfordre tilhørerne til å la det bli en forandring i livet sitt. Flere søkte frelse. Vennlighet Over alt hvor vi møtte amerikanere, sa de: Hello, how are you? (Hei, hvordan går det med deg). En liten setning som sa så uendelig mye. Til og med kassadama på butikken spurte hvordan jeg hadde det. Jeg ble så overrumplet at jeg bablet noe om: «Good,» eller «very well» på heimesnikra engelsk. Er du fra England? spurte hun... Da jeg møtte en kvinne i heisen, sa jeg: Hello, how are you? Svaret kom med et smil som lyste opp hele den grå heisen: Thanks I m fine, and how are you? (takk, jeg har det bra, og hva med deg da?) Plutselig var vi i en koselig samtale. Og jeg tror at vi begge hadde glede av denne samtalen. Trygg Havn

13 13 Tenk om dette kunne bli mer av i Norge? Så godt å bli møtt med et hyggelig smil og en hilsen som gleder, uten å virke påtrengende. Gentleman Gaiden Hanne Gallatin fra Kvinlog, fortalte at i Sør- og Nord-Carolina var mennene veldig høflige. De lot alltid kvinnene gå foran dem inn ei dør. Om noen kom litt sent etter dem, så åpnet de døren og stod og ventet på oss. Spurte du om noe, så svarte de med et «Yes, mam» eller «You r welcome». Denne lille ekstra og vennlige maneren, må vi ikke miste hos oss. Ei østlandsjente sa: Det er så kjekt i Bergen, for der er guttene så høflige og vennlige. Det varmet jo å høre for meg som er fra Bergenskanten. Det koster så lite å være hyggelig, og det betyr så mye mer. Bibelord langs veiene Det var ikke uvanlig å se bibelord på skilt langs veien, eller på husveggene. På bensinstasjonene solgte de kristen litteratur og musikk. Og uttrykket: «God bless you» satt løst hos folk. Ved innfartsveien til en av byene, stod det et stort lysende skilt med en tekst du ikke glemmer så fort: «If you die to night, heaven or hell?» (Dersom du dør i natt, himmel eller helvete?) Det stod også et telefonnummer en kunne ringe. Tanken på evigheten arbeidet med deg lenge etter det synet. En vekker! Dette hadde nok skapt sterke reaksjoner i Norge. Men i USA var det ikke uvanlig med bibelske tekster. Landet har en rik kristen tradisjon som sitter sterkt i folket i mange stater. Amerika ble grunnlagt av mennesker som trodde på bønn. Og da den første regjering skulle dannes, henvendte Benjamin Franklin seg til formannen for Konstitusjonen på møte i Philadel phia i 1787, og sa: Jeg har levd et langt liv sir, og jo lenger jeg lever, jo mer overbevist blir jeg på den sannhet at Gud hersker over det som er våre anliggender. Hvis ikke en spurv kan falle til jorden uten at Gud vet det, er det sannsynlig at et rike ikke kan oppstå uten Hans hjelp. Abraham Lincoln, en elsket og legendarisk president under den voldsomme amerikanske borgerkrigen, sa: Jeg er ofte blitt tvunget på kne av den overveldende kjensgjerning, at jeg ikke har andre steder å gå. Min egen visdom, og alt ved meg, synes å være helt utilstrekkelig. Se hva denne mannen fikk utrettet. I bønn på kne, er en god stilling for en president. Billy Graham Billy Graham, den verdenskjente evangelisten, ble spurt om han hadde noen strategi for sine korstog, og han svarte: «Bønn, bønn, bønn!» Vi fikk besøke hans bibliotek i Charlotte, N.C. Sønnen Franklin Graham hadde ideen til dette biblioteket. Faren sa først nei. Siden ombestemte han seg - på den betingelsen at det skulle være en fortsettelse av hans korstog. Slik at de som kom på besøk, fikk høre forkynnelsen hans, og fikk muligheten til å ta imot Jesus. Siden oppstarten i 2007, har flere titalls tusen mennesker blitt vunnet for Jesus gjennom visitten på denne plassen. Mange av oss i gruppen opplevde dette som toppen av turen. Å se han tale så direkte om Jesus, se ansiktene til de som ble berørte, og det store alvoret som lå over skarene som stille ruslet frem til plattformen for å innvie sitt liv til Jesus, fikk tårene frem hos oss. En mann, en Gud og et Ja til Guds ledelse- har ført millioner av mennesker på denne jorden til tro! Takk SI-reiser for turen. TAKK Jesus for at du møtte oss i Amerika! Nr

14 14 Reportasje Tekst og foto: Tone Kallevåg Elieser i Kalvåg Besøk om bord Gutten på fanget til Harald Thorsen koste seg på Elieser. Han ville flytte om bord sa han. I alle fall skal han styre båten når han blir stor! I mellom stormene var det godt med en tur på land i Kalvåg. Idyllisk plass. I Kalvåg, et tettsted på øya Frøya i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane, hadde vi besøk av barneklubben fra bedehuset. Harald Thorsen fortalte om båten, og barna spurte. Etterpå skulle de svare på spørsmål ut fra det som ble sagt om Elieser, som en sporleik. Noen av guttene var ivrige i å få vite om Harald kjente til fiskebåter som de kjente, og det gjorde han jo. Barna i barneklubben ble ikke med på møtet. De skulle opp på bedehuset til boller og kakao. Håper de kommer neste gang! Trygg Havn

15 15 En fiskers vitnesbyrd På et møte for kort tid tilbake, fikk jeg høre et vitnesbyrd fra en fisker. Han fortalte om en ungdom som vokste opp i en familie med stor gudsfrykt. Et strengt regime rådde. Det var ikke noe slingringsmonn. Det meste var synd og formaningene mange. Lista var lagt høyt og få kom over. Han strevde med kallet og opplevde at han ikke strakk til. Bedehuset ble flittig besøkt og han lyttet oppmerksomt til forkynnelsen for å få hjelp av Guds Ord. I sin åndelige nød vokste fortvilelsen. Han søkte samtale med en forkynner for å få hjelp. Han fikk høre mye godt men ble ikke løyst. Han ble formant og rådet både til det ene og det andre. Les mer, be mer, lev slik og sånn. Du skal, du må! Det var bygd på gjerninger. Gud grep inn Så skjedde det noe, sier han. En stemme lød: gå ned i færingen ro utover mellom holmer og skjær. Etter en stund hører han på ny stemmen: Fortøy båten ved denne holmen og gå i land. På andre siden av holmen i en tangvase, er det noe som fanger hans oppmerksomhet. Han går nærmere og får se en bibel. Den bar tydelig slitasje etter et langt opphold i sjøen. Det var kun ett skriftsted som var leselig: 1. Joh 1:9: «Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Nettopp fordi alle har en syndig natur, frelst eller ufrelst. En syndig natur vi ikke av oss selv kan tukte eller bli fri ifra. Som en frelst og frigjort synder sa det: Æ møtt væggen. Den var så stor at æ itj kun kom over eller rundt den. Jesus tok den bort for meg. Det var bare Han som kun gjørra det! De som i aller beste mening skulle forbedre denne fiskeren og alkoholikeren ved sin gode moralisering vant ikke fram. Sal 86:11 «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!» Sal 86:12 «Jeg vil prise deg, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, jeg vil ære ditt navn for evig.» Sal 86:13 «For din miskunnhet er stor mot meg, og du har utfridd min sjel av det dype dødsrike.» Fiskeren møtte Jesus Guds Ord der på holmen. Han bekjente sine synder og ble frelst. Jesus ved Den hellige Ånd gav han et nytt liv. Vei har Han alle steder. Med hilsen Gudmund Eikrem Nr

16 16 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland Gisle Langård. Å bli skipper på Elieser er så annerledes enn alt annet jeg tidligere har gjort. Nesten som en månelanding Den nye Elieser-skipperen, Gisle Langård, har vært om bord i 12 dager da jeg ankommer betelskipet 10. februar, i Ålesund. Flyet har både ristet og hoppet på deler av sin ferd mellom Flesland og Vigra. I Ålesund havn ligger betelskipet omkranset av værfaste fiskebåter. Vel om bord blir jeg møtt med et hjertelig velkommen av åtte trivelige personer, tre ansatte og fem frivillige, alle i full sving med sine oppgaver. Begeistring som har smittet Senere på dagen, etter en travel dag med mye besøk av både fiskere og andre (se side ), får jeg en prat med Langård. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, eller hvordan det skulle bli, svarer skipperen på spørsmålet om hvilke forventninger han på forhånd hadde. Men det har blitt bedre enn enn jeg våget å håpe på, fortsetter den trivelige og blide skipperen. 51-åringen forteller om berikelse gjennom nye bekjentskaper, og hvor flott det er med alle de frivillige som stiller opp for at Elieser skal fungere som fiskarheim i Ålesund disse to ukene i februar. Månelanding Jeg opplever en begeistring som har smittet over på meg. Det føltes nesten som en månelanding da jeg «landa» om bord første dagen, men jeg har landa godt! Gisle forklarer: Du skjønner, å bli skipper på Elieser er så annerledes enn alt annet jeg tidligere har gjort. I skipsfarten fraktet jeg gass og Trygg Havn

17 17 Medhjelpere. Ekteparene Åse A. og Gunnvald Kvalsvik (t. v.) og Laila og Odd Ivar Nedrelid. andre produkter. Her på Elieser handler det om mennesker, og om deres «ve og vel». Morfaren min, Ansgard Ellingsgård, reiste til Finnmark som misjonær. Det føles godt å gå i hans fotspor. Jeg har hatt et ønske om å tjene Gud og få være med å gå ut med evangeliet i en mer utadrettet tjeneste. Gisle Langård håper det skal komme flere ufrelste om bord, og at de får se mennesker søke Gud. 10 meter akterover Det var en tidligere kollega som gjorde ham oppmerksom på den ledige skipperstillingen på Elieser. Kollegaen hadde funnet utlysningen på nettet. Hvorfor søker du ikke på «Elieser 6», sa han. Og som sagt som gjort, Gisle søkte og fikk jobben. Til nå har han ført skipet 10 meter akterover, men etter Ålesund blir det masse manøvreringer og nye utfordringer for den ferske Elieser-skipperen. Ett års permisjon Du blir lenge borte fra familien. Hvordan oppleves det? Gisle legger ikke skjul på at han har kjent på savnet etter de hjemme, men som han sier: Jeg har daglig kontakt på telefonen. Elieser-skipperen har fått ett års permisjon fra Kystverket. Kona er innstilt på at jeg skal være ett år på Elieser i første omgang, så får vi se hva som skjer videre. Be om Guds vilje Du som leser dette; vær med og be om at Guds vilje må skje med Gisle og skipperoppgaven på «Elieser 6». Resten av staben Sammen med seg har Skipperen en dyktig stab: Harald Heggen fra Ølen. Dette er maskinistens første tur med Elieser, men han har lang erfaring på området. Harald forteller at han liker seg godt om bord. Han er ansatt som vikar, og tar tur for tur. Nr

18 18 Kokken Einar Vederhus. Fått besøk av kona Ester. Harald Heggen. I maskinrommet. Geir Magne fra Bømlo er matros, og har vært på Elieser i flere år. Det er godt å ha med en kjentmann om bord. I tillegg trakterer kjentmannen trekkspillet, noe som kommer til nytte under møtene. Fem frivillige fra Sunnmørstraktene er også med mens båten ligger som fiskarheim i Ålesund: Einar Vederhus som kokk, og ekteparene Laila og Odd Ivar Nedrelid og Åse A. og Gunnvald Kvalsvik. Ekteparene tar seg av alt fore fallende arbeid, og det er ganske mye i løpet av en dag. I tillegg utgjør disse fire ca. halv parten av «Elieserkameratene». Les om «Elieser kameratene» på nettsiden vår dism.no. Vi ønsker Guds velsignelse over staben og familiene som venter hjemme! Agnete Helgesen (25 år) er tilsatt som stuert (husmor). Hun tar til på Elieser i april. Ta også henne med i bønn. Matros Geir Magne Edvardsen. Trakterer trekkspillet. Trygg Havn

19 Reportasje Tekst og foto: Ingrid Helland 19 «Elieser 6» som Fiskarheim i Ålesund Fleire besøkande kom om bord dei to dagane Trygg Havn var til stades i Ålesund. Både fiskarar og andre nytta høve til eit besøk. Også turistar frå Hurtigruta kom innom. Uhemma skryt Oddbjørn Eik og Knut Johannessen skryt uhemma av middagen dei har kjøpt om bord i Elieser; ei kjempegod fiskegryte! Og til dessert? Sjølvsagt riskrem! Kameratar Dei er kameratar frå tida på Svalbard i Longyearbyen. Begge har nokre år bak seg der. No har dei funne vegen saman til Elieser. «Fole» kjekk Knut er eigentleg frå Sortland, men er for tida å finna i Volda. Der har han kjærasten sin, ei «fole» kjekk Sunnmørsjente; den supre sykepleieren, seier nordlendingen med eit smil, medan han prøver seg på litt sunnmørsk. Fred Vidare fortel Knut Johannessen at han tidlegare har vore om bord på Elieser både i Bodø og i Svolvær. Her e en fred som ikke finnes andre steder, seier han. «Her e en fred som ikke finnes andre steder.» Maskinist Oddbjørn Eik bur i Ålesund og jobbar som maskinist på sjukehuset der. Han var maskinistvikar om bord på betelskipet for nokre år sidan; frå Levanger til Rørvik. Oddbjørn har berre gode minne frå dei dagane saman med Magne Kalstø, Helge Krosli og Reidun Asplund. Oddbjørn Eik (t. v.) og Knut Johannessen skryt uhemma av maten om bord. Nr

20 20 Fiskarar frå «Vigdis» (f. v.), «Repsøy», «Vigdis», «Hopvåg» og «Vigdis». Måtte hatt «kåno» med Fem fiskarar frå fiskebåtane «Vigdis», «Repsøy» og «Hopsvåg», alle frå Rogaland, har funne sine faste plassar om bord. Ofte innom I løpet av dei 14 dagane Elieser ligg som fiskarheim i Ålesund, er dei ofte innom og kjøper seg kaffi og riskrem og søndagsmiddag, men også berre for å ha ein plass å samlast på fritida. Flott tilbod Alle er einige i at dette er eit flott tilbod, og understrekar kor viktig det er at dei kan koma om bord med skittentøy-vasken. Som ein av dei sa det: Det hadde ikkje nytta med vaskemaskin. Då måtte vi hatt «kåno» med, og herleg latter frå barske fiskarar rungar gjennom salen. Geir Magne Edvardsen (t. h.) tar imot skittentøy-vasken. Trygg Havn

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer