2008 Norges Musikkorps Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2008 Norges Musikkorps Forbund"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 2008 Norges Musikkorps Forbund

3

4 Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte Kontrollkomiteen Arbeidsmiljø Likestilling Hederstegn 15 3 Rammevilkår Innledning Statligestøtteordninger TONOogKopinor Andrenasjonalearenaer 18 4 Samarbeidspartnere Innledning Samarbeidspartnerne 21 5 Kommunikasjon Innledning Synlighetimediene Informasjons-og kommunikasjonsteknologi 23 6 Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter Innledning Arenaerogpartnere Stavanger Norgesmesterskapene Internasjonalemesterskap Ungeiteten Minoriteterikorps 28 7 Internasjonalt samarbeid Innledning FieldBandFoundation EuropeanBrassBand Association(EBBA) NordiskMusikUnion(NoMU)og Samrådetfornordiskamatørmusikk (SAMNAM) NationalBatonTwirlingAssociation Europe(NBTA) 31 8 Statistikk Musikkorpsogmedlemmer Medlemskategorier Endringer 33 9 Kontrollkomiteen 38 4

5

6 6 Norges Musikkorps Forbund (NMF) er og skal være spilleglede og fellesskap. NMF skal synliggjøre korpsbevegelsen og bidra til en enklere korpshverdag, inkluderende fellesskap, kvalitetsfylt læring og sterke musikkopplevelser. NMF er en demokratisk kulturorganisasjon som arbeider med rammevilkår, aktivitet, utvikling og service. Vi skal være en demokratiog opplæringsarena med tydelig profil som bidrar til å sette dagsorden som en kulturpolitisk aktør, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemmenes behov er viktigste premiss og alt arbeid er tuftet på mottoet spilleglede og fellesskap. Hovedprioriteringene for perioden er å: A) Begeistre medlemmene B) Satse på ungdommen C) Fremme musikalsk kvalitet og opplevelser D) Legge til rette for frivilligheten I 2008 har vi hatt deltagerrekord på flere av våre arrangementer, spesielt NM-arrangementene. Antall medieoppslag har også økt. Vi har videre vært aktive som synlig aktør på arenaer for rammevilkår, noe som har bidratt til større offentlige tilskudd og høyere sponsorinntekter enn tidligere. Organisasjonen har i 2008 vært preget av et omfattende økonomisk omleggingsarbeid. Dette i henhold til vedtaket om innføring av nasjonal/lokal økonomi og for å snu en negativ økonomisk utvikling. Et 1. STYRETS BE- RET- NING positivt resultat i 2008 på kroner og en total egenkapital på kroner, er positive følger av dette arbeidet. Den økonomiske plattformen er styrket gjennom stramme budsjettkontroller, implementering av nye systemer og rutiner, slik at alle i organisasjonen skal ha et godt verktøy til å kunne kvalitetssikre arbeidet. Fokus på konkrete tiltak har gitt resultater, og gir et godt grunnlag til fortsatt drift av organisasjonen. I sentrum for organisasjonens arbeid for bedre rammevilkår står korpsmedlemmenes hverdag. I 2008 har arbeidet hatt spesielt fokus på saker som nasjonal dirigentordning, økt støtte gjennom Instrumentfondet og voksenopplæringstilskuddene, samt momsfritak. NMF har i løpet av 2008 vært aktive i å initiere og videreføre samarbeid med flere andre store organisasjoner i Norge om felles sak. NMF som organisasjon er i utvikling. I 2008 ble det nedsatt et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i organisasjonen med representanter fra både arbeidstager- og arbeidsgiversiden. I tillegg er et arbeidsgiverpolitisk dokument vedtatt. Organisasjonsstrukturen, med tettere kontakt og dialog mellom de enkelte ledd i organisasjoner, er også videreutviklet. Styret er meget tilfreds med det arbeidet som er gjort i 2008 i lokalmiljøene. Her skapes de viktigste verdiene for korpsnasjonen. Alle valgte ledere, administrasjonen og de frivillige i regionene/kretsene takkes for flott innsats i Styret takker videre administrasjonen for en god, solid og kompetent jobb i NMF blir Stoltere, Sterkere og Synligere. Forbundsstyret ved president Per Kvistad Uddu

7 Bergen, 26. mars 2009 Per Kvistad Uddu president Grete Wennes visepresident Kristoffer Sundøy Andreas Halvorsen Trude Drevland Elisabeth Sundkvist Lars Emil Johannesen Håvard Hinsverk Arild Moen generalsekretær 7

8 2. Organisasjonen NMF

9 2.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens virksomhet har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også sju regionskontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Antall medlemskorps i 2008 er med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan fram mot Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 2.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av et stort underskudd i 2006, har den økonomiske situasjonen vært særdeles krevende, både nasjonalt og regionalt. De konkrete tiltak som er iverksatt har gitt resultater. Implementering av lokal/nasjonal økonomi, fokus på gode rapporteringsrutiner og god likviditetsstyring har gitt organisasjonen en sterkere plattform for å møte framtidens utfordringer. Årsregnskapet viser et overskudd på kroner som i sin helhet overføres NMFs egenkapital. Pr er organisasjonens egenkapital kroner. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 2.3 Landsmøtet 2008 Landsmøtet ble avholdt i Alta april med 87 delegater samt 20 observatører og gjester. Ulf Rosenberg gikk av som president og ble etterfulgt av Per Kvistad Uddu. 2.4 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets arbeid reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkårene, organisasjonsutvikling, bedre service til medlemmene og musikalsk fornyelse. Det er avholdt elleve styremøter, hvorav to har vært telefonmøter. To saker har blitt behandlet via e-post. Det ble i 2008 avholdt 13 møter i presidentskapet/ arbeidsutvalget. Forbundsstyrets sammensetning før landsmøtet: President: Ulf Rosenberg Visepresident: Erik Rastad Styremedlemmer: Ingolf Dragset, Line Mygland, Lars Emil Johannessen, Elisabeth Sundkvist, Merit Kristiansen Varamedlemmer: 1. Kristoffer Sundøy 2. Per-Lorentz Milotzki 3. Per Erling Løkken Ansattes repr.: Morten E. Hansen Ansattes vararepr.: Åse Espevik Forbundsstyrets sammensetning etter landsmøtet: President: Per Kvistad Uddu Visepresident: Grete Wennes Styremedlemmer: Trude H. Drevland, Andreas Halvorsen, Lars Emil Johannesen, Elisabeth Sundkvist, Kristoffer Sundøy Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen 2. Anniken K. Liven 3. Ingrid Djupegot Ansattes repr.: Håvard Hinsverk Ansattes vararepr.: Suzy Haugan 9

10 2.5 Ansatte Forbundet har i alt 40 ansatte fordelt på 38,25 årsverk. 17 personer arbeider ved hovedkontoret i Bergen, mens 23 har sin arbeidsplass ved regionkontorene. Hovedkontoret Arild Moen Arne Amland Karl Ole Midtbø Geir Ulseth Berit Handegard Sissel Larsen Kari Carlheim Stig Ryland Håkon Mogstad Tone Sæle Randi Kvinge Birgit Berg-Olsen Silvelin Havnevik Anita Finnebråten Evy Langeland Unni Seim Eidsnes Mirjam Steien Odd Petter Saltnes Erlend Veland Thorsen Kenneth Helle generalsekretær seniorrådgiver, personalarbeid musikksjef (sluttet 20. august) musikksjef (startet 1. september) seniorkonsulent nasjonal fagkonsulent inkludering (permisjon 1. august, sluttet i permisjonstiden 31. desember) nasjonal fagkonsulent drill kommunikasjonssjef kommunikasjonsrådgiver informasjonskonsulent (sluttet 30. juni) kommunikasjonsrådgiver (startet 1. august) markedskonsulent nasjonal rådgiver (fast stilling fra 1. oktober) administrasjonssjef økonomikonsulent regnskaps- og kontormedarbeider fast (1. oktober) økonomikonsulent fast (startet 16. mai) seniorkonsulent IKT/økonomi IKT-konsulent servicemedarbeider midlertidig (startet 27. juni) Regionene NMF Viken Nina Ekjord Øyen Per Einar Fon Iver Vatvedt Erling J Myrseth Pål Gløtta Mette Bjørtomt Per Olaf Winge Liv Bente Olufsen daglig leder (sluttet 30. september) daglig leder (konstituert 5. mai fast 15. september) musikkonsulent/produsent fast (1. juli) musikkonsulent/produsent (engasjement 50 % 1. april, fast 100 % 1. november) musikkonsulent/produsent (permisjon fra 1. august) musikkonsulent/produsent, vikar (startet 1. desember) servicemedarbeider servicemedarbeider 10

11 11

12 12

13 NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen servicemedarbeider (midlertidig utvidet stilling til 100 %) NMF Sør Per Einar Fon daglig leder (gikk over til NMF Viken 15. september) Erik Rastad konstituert daglig leder (startet 1. oktober) Øyvind Klingberg musikkonsulent/produsent Britt Hvidsten servicemedarbeider (midlertidig utv. stilling til 100 %) Suzy Haugan informasjonskonsulent (midlertidig utv. stilling til 100 %) NMF Vest Jane Merete Jonassen daglig leder Egil Magnussen nasjonal fagkonsulent musikk (permisjon til 30. september, sluttet i permisjonstiden) Birthe Berven Dahle musikkonsulent/produsent, vikar for Egil Magnussen (vikar til 30. september, engasjement til 1. mars 2009) Åse Espevik saksbehandler, produsent Kristin Eileraas produsent (permisjon 18. februar) Tor Åge Moan Schunemann produsent, vikar for Kristin Eileraas (startet 1. januar) NMF Nordvest Trond Brenne Lars Alver Krum NMF Trøndelag Geir Ulseth Karsten Selseth Landrø Håvard Hinsverk Gørild Meland NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar Anne Guri Frøystein daglig leder produsent fast (startet 1. mai) daglig leder (musikksjef fra 1. september) daglig leder (startet 1. desember) musikkonsulent/produsent servicemedarbeider daglig leder musikkonsulent/produsent 13

14

15 2.6 Kontrollkomiteen (sammensetning ) Kontrollkomiteens sammensetning før landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Berthel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød Kontrollkomiteens sammensetning etter landsmøtet: Leder: Lars Jørgen Hauge Medlemmer: Berthel Pettersen Dagfinn U. Larsen Varamedlem: Jorunn Polsrød 2.7 Arbeidsmiljø Høsten 2008 ble det opprettet et arbeidsmiljøutvalg. Dette har,i henhold til lovverket,vært sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstagersiden: Erlend V. Thorsen (verneombud), Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) og Suzy Haugan (varatillitsvalgt). Fra arbeidsgiversiden: Arild Moen (generalsekretær), Anita Finnebråten (administrasjonssjef) og Arne Amland (seniorrådgiver). Leder i første del av valgperioden har vært Erlend V. Thorsen (arbeidstagersiden) og sekretær har vært Arne Amland (arbeidsgiversiden). Det har vært avholdt to møter i Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret Korttidssjukefraværet har vært på 2,8 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 2.8 Likestilling Det er 47,5 % menn og 52,5 % kvinner blant de ansatte i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer. NMFs arbeidsgiverpolitikk har vært behandlet og vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: Kompetanseutvikling, Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) og Lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeider og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant alle organisasjonens ansatte. 2.9 Hederstegn Forbundets forskjellige hederstegn er i løpet av 2008 tildelt i alt 341 personer. Sølvtrompeten, NMFs høyeste utmerkelse, er tildelt: Bjarne Haug Thesen Ulf E. Rosenberg Øvrige tildelinger av hederstegn, diplomer og medaljer: Hederstegn for dirigenter 15 personer Fortjenstmedaljen 39 personer Hedersdiplom 65 personer 40-årsmedalje 58 personer 30-årsmedalje 73 personer 20-årsmedalje 88 personer 15

16 3. Rammevilkår

17 3.1 Innledning Det har vært en økning i de fleste statlige støtteordninger i Både Instrumentfondet, Frifond og voksenopplæringsmidlene (VO) har hatt en økning. I år har NMF levert høringsuttalelser i følgende saker: Fordelingsutvalget (BUFA) Løkenutvalget ny voksenopplæringslov Frivillighetsmeldingen Bortfall av automatinntekter Kulturmomsutvalget Frivillighetsregisteret Politiattest for ledere/instruktører 3.2 Statlige støtteordninger Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert område for NMF i 2008, både gjennom eget arbeid og samarbeid i Frivillighet Norge. Frivillighet Norge med over 180 medlemsorganisasjoner vedtok på årsmøtet 2008 en felles resolusjon/ opprop for momsfritak for alle frivillige organisasjoner i Norge. NMFs medlemskorps betaler årlig minimum 50 millioner kroner i moms Instrumentfondet Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. I 2008 mottok NMF totalt 529 søknader fra skolekorps og 339 av søknadene førte til tildeling av midler i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 7,5 millioner kroner til fordeling for Dette er en økning fra 5 millioner kroner i Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 13,3 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 26 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,3 % av midlene) Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres statlige midler i henhold til voksenopplæringslovens 19. Korpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2008 på 15 millioner kroner. 3.3 TONO og Kopinor TONO og Kopinor er organisasjoner som forvalter rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtale med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO Avtalen mellom NMF og TONO gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, kretsstevner, festivaler samt krets- og NM-konkurranser. Vederlaget for 2008 er på 1,4 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSBs) konsumprisindeks. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer Kopinor Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra Avtalen omfatter all kopiering av opphavrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet og innbefatter alle medlemmer av NMF, både korps og administrasjon. For korpsene betyr dette kopiering av supplements- og arbeidskopier. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse (Synovate) blant medlemskorpsene som ble brukt som grunnlag for forhandlingene. Forhandlingsprosessen startet i 2006 og ble ferdigstilt i januar Vederlaget for 2008 er på 1,3 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge SSBs konsumprisindeks. 17

18 3.4 Andre nasjonale arenaer januar-komiteen Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund. NMF har vært representert ved president og generalsekretær. Generalsekretærer/daglige ledere i de fire organisasjonene utgjør arbeidsutvalget. Formålet med komiteen er å arbeide mot bevilgende myndigheter for felles saker og interesse for våre organisasjoner, eks. nasjonal dirigentordning og forskrifter for kulturskolene Grasrotandelen JKL Group AS var av Norsk Tipping AS innleid til å drive nettverks- og kommunikasjonsarbeid for etableringen av Grasrotandelen. Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Musikkorps Forbund var invitert som deltakere i arbeidsgruppen Frivillighet Norge Arbeidet med fritak for merverdiavgift for frivillige organisasjoner har vært hovedsak. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i 18

19 Frivillighet Norge: Skatt og avgift, forskning rundt frivillighet og arbeidet med politiattest for instruktører og ledere Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 85 barne- og ungdomsorganisasjoner er medlemmer. Kristoffer Sundøy fra Forbundsstyret er styremedlem. Utgiver av brosjyren Trygg og tilstede som NMF bruker som en del av kontraktene for lærere og instruktører på sommerkursene Ringen forlag NMF har inngått en ny lotteriavtale som er gyldig fra til Tilbudet organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar mottar en avtalt provisjon. Antall solgte lodd har økt med ca sammenlignet med salget i fjor. Det ble solgt ca lodd som ga en inntekt på 3,3 millioner kroner til totalt 145 korps. 19

20 4.Samarbeidspartnere

21 4.1 Innledning Nye avtaler med If, Norsk Noteservice og Chess ble undertegnet i Samarbeidet med Norsk Tipping og Yamaha Scandinavia er videreført. 4.2 Samarbeidspartnerne Norsk Tipping AS Det har inneværende år vært avholdt 94 drømkonserter. 250 korps søkte om midler til ordningen. I 2008 ble prosjektet Born to Play lansert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NMF og Norsk Tipping og kan sammenlignes med Fair Play-prosjektet for idretten. Born to Play er et holdningsskapende prosjekt som tar sikte på å øke trivselen blant alle som er involvert i og har engasjement for musikkorps. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps Yamaha Scandinavia Yamaha Scandinavia har også i 2008 levert pengepremier til NMFs norgesmesterskap. I tillegg har perkusjonistene Erik Smith og Joakim Nordin besøkt sommerkurs i NMF Rogaland og NMF Nordvest og holdt konserter med støtte fra Yamaha Scandinavia Norsk Noteservice AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emnehefter, utgivelser i serien Frisk pust og arrangementer av låter brukt i Bands Crossing Borders. Norsk Noteservice AS gir også pengepremier ved NMFs norgesmesterskap If Ifs forsikringsavtale har i 2008 vært en av medlemsfordelene i NMF. I tillegg er avtalen med selskapet knyttet opp mot Ildsjelprisen, NM-premier og ulike profileringstiltak Chess Chess` avtale med NMF gir hvert enkelt korps en inntektsmulighet ved salg av mobil-abonnement. I tillegg er det etablert fire stipend à kroner som tildeles tenåringer som vil utvikle seg innen musikk i den hensikt å styrke sitt lokale korps. 21

22 5. Kommunikasjon

23 5.1 Innledning Et viktig mål for NMFs kommunikasjonsstrategi er å vise fram bredden og mangfoldet i korps-norge. NRK har for første gang vist web-tv fra NM for brassband og NM for janitsjarkorps. Sendingene fra Bergen hadde og Trondheim hadde unike besøkende. EM for brassband fra Stavanger ble også sendt direkte på internett gjennom et samarbeid med Stavanger Aftenblad. Det skrives generelt mer om korps i norske aviser enn noen gang. 5.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi I løpet av 2008 har NMFs nettsider hatt totalt sidevisninger (treff) og unike besøkende. Dette er en økning på nesten 20 % fra korps har benyttet seg av NMFs tilbud om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. 5.2 Synlighet i mediene Antall medieoppslag har økt med 36,5 % sammenlignet med I løpet av 2008 ble korps omtalt ganger i nettmedier og ganger i trykte medier. Spesielt lokalpressen har hatt en økning i dekning av korpsaktiviteter. Samtidig har Aftenposten, Nationen og Stavanger Aftenblad mange oppslag om korps i løpet av året. 23

24 6. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter

25 6.2.3 Griegakademiet (Høgskolen i Bergen, HiB) Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ ensembleledelse. NMF står ansvarlig for øvingskorps til studentene BrassWind NMF er en samarbeidspartner til nymusikkfestivalen BrassWind i Bergen. Drivkraft og ansvarlig for BrassWind er komponist Torstein Aagaard-Nilsen og Manger Musikklag Forsvarets Musikk (FMUS) Det ble med virkning fra 2008 inngått en samarbeidsavtale med FMUS som bl.a. gir våre medlemmer 50 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonsert samt gratis slagverkslån til våre norgesmesterskap. 6.1 Innledning 2008 har vært et aktivt år for nasjonale arrangementer, konkurranser og prosjekter. I tillegg til de syv faste norgesmesterskapene ble det gjennomført en større satsing i Stavanger i forbindelse med statusen som europeisk kulturhovedstad. Årets europamesterskap i brassband ble også arrangert her. I 2008 har det vært fokus på å utvikle og samle den musikkfaglige ressursen blant NMFs ansatte samt å videreutvikle gjeldende samarbeidsforhold Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult, rødt, blått og sort. Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, instruktørkurs og dirigentkurs Korpsdrill Det ble i 2008 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill; dommeroppdatering og regioninstruktørkurs i drill. 6.2 Arenaer og partnere Toneheim folkehøgskole Utvekslingsstudenter fra Bands Crossing Borders går på Toneheim folkehøgskole. Toneheim folkehøgskole var også arena for NMFs ledermøte i januar Manger Folkehøgskule I 2008 ble det også arrangert nasjonalt brassbandkurs ved skolen. NMF støttet dette kurset med et økonomisk tilskudd. 6.3 Stavanger2008 NMFs nasjonale engasjement i kulturhovedstaden var firedelt, med European Brass Band Championships, inkludert European Conductors Competition og European Youth Brass Band, Elektronika-prosjektet og Landsfestivalen Spilleglede som hovedprosjekter. I tillegg kom prosjektet Artistic Ambassadors som engasjerte korpsene i Rogaland. Alle prosjektene ble støttet av Stavanger2008 og Stavanger kommune. I tillegg var Sandnes kommune, NORAD, Fredskorpset og konsernene Hess Corporation og E.ON Ruhrgas Norge AS med på å støtte prosjektene. 25

26 6.3.1 Europamesterskapet for brassband 11 korps fra 10 land deltok i A-Section og 3 korps deltok i B- Section. Norges representanter var Stavanger Brass Band i A-Section og Musikkorpset Gjallarhorn i B-Section. De fikk henholdsvis 5. og 3. plass. Dirigentkonkurransen ble vunnet av Mathias Wehr fra Tyskland. Sola Brass Band var praksiskorps. European Youth Brass Band (EYBB) er et tilbud til musikere mellom 17 og 21 år, og deltagerne var samlet i ni dager med konserter i Stavanger og Sandnes. Fire av musikerne var norske. Bandet ble dirigert av Reid Gilje Elektronika Ideen i Elektronika-prosjektet var å ta den klassiske brassbandklangen inn i elektronikkens verden og etablere en ny sound. Det ble levert fem bestillingsverk som ble fremført ved følgende anledninger: Knut Vaage oppført av Stavanger Brass Band på BrassWind i 2007 Eilert Tøsse oppført av European Youth Brass Band under EM Jan Magne Førde oppført av Stavanger Brass Band og The Brazz Brothers under Landsfestivalen Spilleglede Torstein Aagaard-Nilsen to verk, fremført av Manger Musikklag og Stavanger Brass Band på BrassWind 2007 og av Knarvik Skulekorps i NM for skolekorps, brassband Artistic Ambassadors Korpsene ble profilert i åpningsseremonien 12. januar. 26

27 6.3.4 Landsfestivalen Spilleglede 2008 På festivalen deltok 199 korps med ca musikanter, drillere og ledere. I tillegg deltok Hans Majestet Kongens Gardes musikk-, drill- og signaltropp, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, The Brazz Brothers, Vestre Aker Musikkorps, Lillestrøm Musikkorps, Opus 82, Dragefjellets Musikkorps og Stavanger Brass Band. Det var gjestekorps fra Spania, Romania, Estland, Sør-Afrika og Tyskland. Det ble gjennomført konserter i Stavanger og Ålgård, oppmarsjer i Stavanger og Sandnes og byspillinger i Stavanger, Sandnes, Sola og Tananger. NM for skolekorps janitsjarkorps, brassband, drill og marsjering ble også avviklet under festivalen. Til sammen ble 35 konserter, to oppmarsjer, 200 byspillinger og fire norgesmesterskap gjennomført. 6.4 Norgesmesterskapene I alt sju norgesmesterskap og en nordisk solistkonkurranse som inngår i NM for solister og ensembler er gjennomført. Norgesmesterskapene for amatørkorps viser jevnt økende deltakelse, deltakelsen i NM for solister og ensembler reguleres gjennom en kvalifisering og ca. 60 % kommer til finalen. I NM for skolekorps, brass og janitsjar, samt NM i marsjering var det i år større deltakelse enn i fjor, noe som kan skyldes at arrangementene var lagt til Landsfestivalen Spilleglede. I NM i korpsdrill er kapasiteten nå sprengt innenfor rammen av én dags gjennomføring NM for brassband Grieghallen i Bergen februar, 69 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner 1. divisjon: Oslo Brass Band, Oslo Vinner 2. divisjon: Ørskog Brass, Møre og Romsdal Vinner 3. divisjon: Rong Brass, Hordaland Vinner 4. divisjon: Torskangerpoll Musikklag, Sogn og Fjordane Det ble utdelt kongepokal til vinner av elitedivisjonen og solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for janitsjarkorps Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim mars, 80 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Lillestrøm Musikkorps, Akershu Vinner 1. divisjon: Sandefjord Ungdomskorps, Vestfold Vinner 2. divisjon: Lungegaardens Musikkorps, Hordaland Vinner 3. divisjon: Ranheim Musikkforening, Sør-Trøndelag Vinner 4. divisjon: Malvik Musikkorps, Sør-Trøndela Vinner 5. divisjon: Sandefjord Old Stars, Vestfold Det ble utdelt solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for solister og ensembler og nordisk solistkonkurranse for blåsere Norges Musikkhøgskole, Oslo april. 120 opptak var innsendt for kvalifisering og 41 solister og 18 ensembler ble tatt ut til finale. I nordisk solistkonkurranse deltok seks deltakere fra fire land. Solistklassene: Vinner klasse 1: Jørgen Lund Karlsen, Borge Musikkorps, Østfold Vinner klasse 2: Øyvind Øksnes, Smørås skolemusikk, Hordaland Vinner åpen klasse: Audun Breen, Norges Musikkhøgskole Vinner nordisk solistkonkurranse: Joonathan Rautiola, Finland Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Saxorella, Borge Musikkorps/Sarpsborg gutte- og jentekorps, Østfold Vinner klasse 2: Saxofonkvartett, Skedsmo skolekorps/kløfta Skolekorps/Lillestrøm skolekorps, Akershus Vinner åpen klasse: Messingkvintett fra Norges musikkhøgskole 27

28 6.4.4 NM for skolekorps, janitsjarkorps Stavanger forum 21. juni, 32 korps deltok. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus Vinner 2. divisjon: Eidanger pike- og guttekorps, Telemark Vinner 3. divisjon: Stord skulekorps, Hordaland NM for skolekorps, brassband Stavanger konserthus 21. juni, 41 korps deltok. Vinner 1. divisjon: Manger skulemusikklag, Hordaland Vinner 2. divisjon: Skodvin skulekorps, Hordaland Vinner 3. divisjon: Lavik skulemusikk, Sogn og Fjordane NM i marsjering Stavanger Idrettshall 21. juni, 12 korps deltok med 14 startnumre. Vinner av gatemarsj skolekorps: Haukerød skolekorps, Vestfold Vinner av gatemarsj åpen klasse: Hana skolekorps, Rogaland Vinner av formasjonsmarsj: Arendal Guttemusikkorps, Aust- Agder NM i korpsdrill Giskehallen i Sandnes 21. juni, 36 korps deltok med 141 startnumre. (Det ble gjennomført kvalifisering til solist- og duettklassene) Vinner drilldans, tropp, 1. divisjon: Stathelle drillkorps, Telemark Vinner drilldans, tropp, 2. divisjon: Horten drill/lysheim skolekorps, Vestfold Vinner drilldans, tropp, 3. divisjon: Manstad skolekorps, Østfold Vinner paradedrill, 2. divisjon: Romerike drillkorps, Akershus Vinner paradedrill, 3. divisjon: Fredrikstad Pikekorps, Østfold Vinner show: Strusshamn skoles musikkorps, Hordaland Vinner duett senior: Nesøya skolekorps, Akershus Vinner duett junior: Skotfoss skolekorps, Telemark Vinner solist senior: Linn Rannekleiv, Nesøya skolekorps, Akershus Vinner solist junior: Mary Høybakken, Kringsjå skolemusikk, Oppland 6.5 Internasjonale mesterskap Vinner EBBC B-Section: Nr 3: Brass Band Frener-Reifer Pfeffersberg, Italia Musikkorpset Gjallarhorn, Rogaland EM i drill mars i Granolles, Spania, 67 deltakere fra Norge. Solo 1 Baton Junior: Norge 10., 19. og 20. plass Solo 1 Baton Senior: Norge 11. og 24. plass Solo 2 Baton Senior: Norge 15. plass X-Strut: Norge 13. plass Rhythmic Twirl Preteen: Norge 19. og 21. plass Rhythmic Twirl Junior: Norge 17., 20. og 21. plass Rhythmic Twirl Senior: Norge 7., 20. og 25. plass Duett Junior: Norge 6. plass Duett Senior: Norge 6. plass Team Twirl Junior: Norge 5. plass Team Twirl Senior: Norge 7. plass Team Dance Twirl Junior: Norge 7. plass Team Dance Twirl Senior: Norge 6. plass Pom Pons: Norge 5. plass European Championships for Majorettes oktober i Brno, Tsjekkia. Norge deltok med 24 utøvere i to team. 6.6 Unge i teten I 2008 har det fjerde kullet avsluttet lederutviklingsprogrammet for korpsungdom med 17 deltagere. Programmet har inneholdt opplæring på korpsnivå, samt opplæring om organisasjonen NMF og NMF som en del av det frivillige Norge. Opplæring i presentasjonsteknikk og oppgaveløsing mellom samlingene har vært en del av opplegget. 6.7 Minoriteter i korps Blant medlemskorpsene er det flere som jobber med inkludering av etniske minoriteter; Møllergata skolekorps, Gran skolekorps og Kolstad Marching Band er tre eksempler på dette EM for brassband Norge var representert i European Brass Band Championships i Stavanger mai: Vinner EBBC A-section: Cory Band, Wales Nr 5: Stavanger Brass Band, Rogaland

29 29

30 7.Internasjonalt samarbeid

31 7.3 European Brass Band Association (EBBA) EBBA er en organisasjon med 14 medlemsland som har som formål å fremme brassband og brassbandmusikk gjennom arrangementer, utvekslinger og bestillingsverk. EBBA hadde ansvaret for EM som ble arrangert i Stavanger med NMF som teknisk arrangør. Tidligere president i NMF, Ulf Rosenberg er EBBAs president og Berit Handegard er generalsekretær. Begge er valgt for perioden fram til Innledning NMF viderefører sitt internasjonale engasjement gjennom samarbeid med aktuelle organisasjoner som Field Band Foundation (FBF) i Sør-Afrika, Nordisk Musik Union (NoMU), European Brass Band Association (EBBA), National Baton Twirling Association Europe (NBTA) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM). Engasjementet i FBF er et samarbeidsprosjekt basert på et utvekslingsprogram finansiert av Fredskorpset. De øvrige organisasjonene er internasjonale paraplyorganisasjoner hvor representanter for NMF sitter i valgte verv. NMF har i 2008 hatt både presidentskap og sekretariatfunksjon. 7.2 Field Band Foundation Nord-sør Fire norske deltagere reiser til Sør-Afrika for å drive opplæring i field bandene over hele landet. Nytt for 2008 er at NMF har sendt ut en sosialarbeider som bidrar med å utarbeide arbeidsinstrukser for FBFs egne sosialarbeidere. Sør-nord Fire sørafrikanske deltagere går ved Toneheim folkehøgskole. De deltar bl.a. på Unge i teten-samling, Hellkonferansen, NM for brassband, NM for janitsjarkorps og landsmøtet i Alta. 7.4 Nordisk Musik Union (NoMU) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM) Styre- og sekretariatfunksjon for Nordisk Musik Union (NoMU) er i år som tidligere, tillagt NMF. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er president. Generalsekretær Arild Moen er sekretær og Berit Handegard er valgt som kasserer. NoMU har 15 medlemsforbund fordelt på alle nordiske land samt Åland og Færøyene. I forlengelsen av NM for solister og ensembler ble den tredje nordiske solistkonkurransen for blåsere arrangert. NoMU er samarbeidspartner og vinneren tilbys solistoppdrag i Norge og Danmark. SAMNAM er et samarbeidsorgan for de nordiske paraplyorganisasjonene som Nordisk Korforum, Nordisk Musik Union, Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete, Nordisk Sangerforbund, Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet og Nordiskt damkörsnätverk. SAMNAM avholder én årlig konferanse. Erik Rastad sitter i SAMNAMs styre. 7.5 National Baton Twirling Association Europe (NBTA) NBTA har arrangert to europamesterskap, ett internasjonalt dommerkurs og en generalforsamling. Norge har vært representert på samtlige aktiviteter via NBTA Norway. NBTA Norway er representert ved Line Mygland, president, Berit Handegard, sekretær og Kari Carlheim, teknisk ansvarlig. 31

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 3. Svelvik skolekorps 86+ 82 = 168 4. Spjelkavik skolekorps

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Årsmelding 2005 2006 Norges Musikkorps Forbund Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Design: Urbane Guerilla Designgroup, Leif Haglund Spilleglede

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år Påmeldingsfrist 15. april 2011 Ung Brass 20.-22. mai GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år En helgesamling med mye musikk og spennende utfordringer. Kanskje du har vært på sommerkurs?

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund

VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund Pr. 12.6.2009 1 Organisasjon Nord-Norges Musikkforbund, stiftet på det 1. nordnorske musikkstevne 10. juni 1933, er et samarbeidsorgan for de tilsluttede amatørkorpsene

Detaljer

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015 NMF Rogaland Regionsting 2015 s innstilling 19. april 2015 Tillitsvalgte 2013-2015 5 mer, 2 vara Jan Fossheim Brit Johanne Orre Eirik Lund Hanne Christine Berg Lars Olav Laukvik Arne Mossige Astrid Berg

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker.

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2014 1. Innledning Regionen er meget tilfreds med at vi endelig kunne tilby adm.sekretær Kristin Børresen 100% jobb fra 1. september. Dette betyr at Kristin nå jobber 70% for NMF Hedmark/Oppland

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Hellkonferansen. bringer deg videre DIRIGENT- SYMPOSIET KORPS- SYMPOSIET DRILL- SYMPOSIET

Hellkonferansen. bringer deg videre DIRIGENT- SYMPOSIET KORPS- SYMPOSIET DRILL- SYMPOSIET Hellkonferansen 2007 bringer deg videre DRILL- KORPS- DIRIGENT- GENERELLE TEMA Ingrid Yerlikaya Bjørn Morten Kjærnes Aage Ertsgaard Sigrun Berge Engen DRILL- SIGRUN BERGE ENGEN Kulturredaktør i Adresseavisa

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11

Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 Konkurranser i NMF Hedmark/Oppland 2016 side 1 av 11 INVITASJON TIL H/O-MESTERSKAPET 2016 NMF Hedmark/Oppland inviterer til konkurranser for: Voksenkorps brass, søndag 31. januar Skolekorps janitsjar og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund NMF årsmelding 2003.qxd 09-03-04 14:16 Side 1 2003 NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003 Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund NMF årsmelding 2003.qxd 09-03-04 14:16 Side 2 Årsmeldingen er utgitt

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NNMF. 1 Organisasjon. 2 Formål

VEDTEKTER FOR NNMF. 1 Organisasjon. 2 Formål VEDTEKTER FOR NNMF 1 Organisasjon Nord-Norges Musikkforbund, stiftet på det 1. nordnorske musikkstevne 10. juni 1933, er et samarbeidsorgan for de tilsluttede amatørkorpsene i Nord-Norge. NNMF driver sin

Detaljer