Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse"

Transkript

1 Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr årgang Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen 11 NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Jann Even Andresen vil leve i Guds ledelse. Han ønsker å være lydig mot sitt kall om å forkynne Guds ord. UTLAND 5 AUDUN NEDRELID LILL TOVE LUNHEIM Fra regionårsmøtet i Nordland. Samhold Jenter på skole Utdannelse av jenter fører til mindre forskjeller og økonomisk vekst. I Bangladesh er det likevel bare et fåtall jenter som fullfører ungdomsskolen. Vel blåst Regionårsmøtet i Nordland er vel blåst. Tross flere kolliderende arrangementer var det stort engasjement under maihelga på Karihaug. NORGE Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Sommer i nord og sør Tore Thomassen, Anne Helen Aaslund, Hildegunn og Vegard Tennebø er noen av aktørene som skal dele tanker og tro med Normisjons sommerferiegjester. 7 Frivillig i kristen-norge? Nå kan du tegne dine privatforsikringer hos oss! Forsikring innebærer å være en del av et fellesskap. Knif Trygghet eies av 55 ulike organisasjoner og kirkesamfunn, og deler deres kristne grunnsyn og verdier. For oss er det viktig å tilby gode forsikringsløsninger til en konkurransedyktig pris. Vi hjelper deg med å avdekke hvilke forsikringsbehov du har - og ikke har. All avkastning fra forsikringsdriften forblir i KNIFfelleskapet, slik at mest mulig ressurser kan føres tilbake til kristent arbeid. Er du ansatt, tillitsvalgt eller har tjeneste som frivillig i Kristen-Norge ta kontakt med oss for å få et forsikringstilbud. Velg KNIF-fellesskapet og vær med å styrke Kristen-Norge. Bestill forsikringene dine direkte på Følg Normisjon på Facebook

2 2 NORDLAND JUNI/JULI 2014 Nytt fra NORDLAND Til minne Det er alltid vemodig når misjonsvenner går bort. En plass står tom; det være seg i foreningen, på bedehuset eller i heimen. Vi synes slett ikke vi hadde noen å miste, men Gud er herre over liv og død. Så får vi i takknemlighet glede oss over det de fikk være imellom oss og at løpet nå er fullført og rettferdighetens krans er deres. Vi har registrert følgende personer som har gått bort siden forrige regionårsmøte: Kristine Antonsen, Bodø Aud Aune, Bindalseidet Jorun Bogen, Bindalseidet Alfred Danielsen, Rognan Ellen Danielsen, Rognan Judith Edvardsen, Andenes Elsa Fredriksen, Træna Kåre Fæster, Klo Olaug Hansen, Holkestad i Steigen Torbjørg Hansen, Sleneset Martin Jan Høgmo, Korgen Ingrid Inderdal, Korgen Kåre Jonassen, Mo Lovise Klæbo, Sleneset Helga Larsen, Straumsjøen Johannes Linvik, Rognan Hanna Monsen, Træna Torbjørg Nyjordet, Mo Tordis Olsen, Sleneset Øyvind Botten Olsen, Bodø Ida Pedersen, Bø i Steigen Hildur Pettersen, Bø i Steigen Gunvor Røkke, Mosjøen Gunvor Sundklakk, Bodø Helga Stavnes, Træna Elvida Vollan, Sortland Magda Aasli, Bindalseidet Det er fullbragt. Guds fred over deres minne! Det er fint at vi får melding når våre søsken i troen går hjem til Herren, slik at vi kan ta de etterlatte med i våre bønner. MATT RISHTON Det var godt å være samlet til regionårsmøte på Karihaug leirsted denne maihelga. Vel blåst årsmøte Tekst Foto Lill Tove Lunheim Matt Rishton Til tross for stort forfall pga. konfirmasjoner og andre vårlige aktiviteter, kom det totalt 27 personer til Karihaug leirsted helga mai på regionens årsmøte. Tidligere generalsekretær Rolf Kjøde var sammen med oss lørdag og søndag og talte Guds ord til oppmuntring og ettertanke. Fredag kveld talte regionleder Karstein Evensen, om Jesus som Kilden. Felles satsningsområder Lørdag startet med bønn og bibeltime med Rolf Kjøde. Årsmøtesakene, med årsmeldinger, regnskap og valg ble behandlet som vanlig, før det ble gruppearbeid om arbeidet videre. Regionen og Acta har utarbeidet noen felles satsningsområder for de neste årene: a. Samarbeid mellom Acta og Normisjon om å nå barn, unge og barnefamilier med budskapet om Jesus Kristus b. Satsing i Bodø by gjennom samarbeid med Bodø Normisjon c. Fokus på Helgeland distrikt og Karihaug leirsted d. Opprettholde kontakten/ besøk i Vesterålen og Sommer i Nord Vi er omgitt av moden høst. Skal vi berge arbeidet i Nor misjon for enhver pris, eller skal vi berge mennesker for himmelen? Bruker vi så mye tid på aktiviteter hele uka at vi ikke har tid for våre søkende naboer? Det er foreløpig kommet inn i årsmøtegaver, og vi takker hjertelig for gaven! Fin sang og musikk Lørdag kveld var det festsamvær med markering av 15-årsjubileet for Normisjon region Nordland. Karstein urfremførte sin egen sang til jubileumet «Se-ikkebak-men-fremover-sangen». Karl Wika fikk blomster og gave for sin tjeneste i 2 perioder i regionstyret. Eva Sivertsen, Kristin Langvatn, Anne-Eli og Olaf Fagereng fikk blomsterhilsen for sitt trofaste arbeid på Karihaug det siste halvåret. Det var trivelig å se at misjons venner fra området også tok turen til Karihaug for å være sammen med oss. Og det var et stort kakebord etter festen, som seg hør og bør på en jubileumsfest. Søndag ble helgen avsluttet med gudstjeneste i Bleikvassli kirke, med nattverd og tale ved Rolf Kjøde. Heidi Sjånes og Ståle Pedersen fra Dalselv gledet og beriket oss med fin sang og musikk på alle møtene. Som vanlig var det god mat og trivelig stemning i spisesalen på Karihaug. Eva Sivertsen og Klara Tverrli ordnet på kjøkkenet, og flere bidro med kaker til årsmøte festen på lørdag. Nytt regionstyre To av representantene i regionstyret var på valg dette året; Karl M. Wika går ut av styret, og Sølvi Sivertsen har sagt ja til gjenvalg. Sølvi Sivertsen og Finn-Tore Eivik velges som representanter til regionsstyret for perioden 2014 til Region styret består nå av: Håvard Losvik, Ankenes (leder); Eva Sivertsen, Bodø (nestleder); Jan Arne Birkeli, Sørarnøy; Årsmøte i Acta Regnskapet ILLUSTRASJON Acta Nordland hadde sitt årsmøte 29. mars 2014 i Bodø. Det var ikke så stort oppmøte. 6 personer hadde tatt turen til Betania denne lørdagen. Årsmelding og regnskap for 2013 ble behandlet og godkjent. Det nye Acta-styret består av Ole Ragnar N. Jenssen, Valnesfjord (leder); Roy-Steffen Arnsen, Helligvær; Ragna Vårli Håland, Korgen; Sindre Tverbakk, Bodø og Kristin Li, Bodø. Vararepresentanter er Trine Heggheim, Herøy og Jarl Roar Simonsen, Tverlandet. Sett Acta-styret på deres bønneliste, og be for deres tjeneste for barn og unge i regionen. Etter møtet ble det pizza og sosialt samvær! I forrige nummer ble det orientert om regnskapet, med et totalt underskudd på Etter revisjonen er underskuddet redusert til , som er bedre enn budsjettert og bedre enn For avdelingene blir resultatet som følger: Regionen: Overskudd ( ). Årsaken til det bedrede resultatet er en gave fra Gravdal, mindre lønnsutgifter og økte finansinntekter. Karihaug: Underskudd ( ). Vi har måttet avlyse leir og adventsamling, men har hatt økt utleie til andre. Det har ikke vært store vedlikeholdskostnader. Acta: Underskudd ( ). Givertjeneste, gaver og kollekter går ned også her, og både leir og lederkurs er avlyst. Vi vil rette en stor takk til dere trofaste givere, som gir større eller mindre beløp til misjonsarbeidet i Nordland.

3 Nytt fra JUNI/JULI 2014 NORDLAND 3 Se-ikke-bak-menfremover-sangen Melodi: Karius og Baktus Når vi tenker bak i tid minnene, de gjør oss blid Mange ting som der ble gjort åpnet himmelrikets port. Predikanter sto i kø vitnet, trøstet, lindret nød. Det er helt forandret nå, Ja, hvordan skal dette gå? Tiden for Guds gjenkomst er kommet til oss ganske nær. ALLE løfter som han gav gjelder alle, høy og lav! Tolv apostler ble sendt ut skulle vitne om sin Gud. Mange millioner er, nå en del av Herrens hær. Også her i Nordland vil, Herren legge nye til! Vil du være med på det, må du kanskje ned på kne! For i denne posisjon, skaper han en ny visjon! Slik gir Gud oss KRAFT og MOT når vi setter frem vår fot! Karstein Evensen, til regionårsmøtet i Nordland Fra regionårsmøtet i Nordland. Finn-Tore Eivik, Nesna; Elisabeth Olsen, Helligvær; Sølvi Sivertsen, Givær. Vararepresentanter det neste året er Kristin Langvatn, Mo og Olaf Fagereng, Mosjøen. Mer informasjon og bilde av det nye regionstyret kommer i avisen til høsten. Vær med og be for region styret og deres tjeneste i Nordland. Medvandring Et ord har kommet inn i daglig bruk blant Normisjons ansatte. Det er «medvandring». For mange er dette et helt nytt ord, og noen har vært borti det før. Medvandring handler om å gå et stykke på livets vei sammen med en som ikke har kommet så langt enda. Å snakke med dem om livet, å lede dem forbi fellene langs veien og å hjelpe dem å bedre forstå og bli bedre kjent med Gud. Vi trenger folk som har Vær med og be for regionstyret og deres tjeneste i Nordland. kommet litt lenger på veien, og som brenner for å lede andre til Gud. Folk som kan bruke sitt liv og sine erfaringer til å hjelpe en person. Den yngre generasjonen trenger noen som kan se dem og vandre med dem, og jeg vil oppfordre alle som kunne tenke seg å ha en sånn funksjon og vil ha mer informasjon, til å ta kontakt med Matt Rishton på tlf og ta kurset. ILLUSTRASJONSFOTO Verdifullt å være samlet Det gjennomgående temaet for årets årsmøtehelg var «Jesus er Ordet», med undertemaene «Ordet som kilden», «Ordet som misjonens veiviser», «Ordet til frelse» og «Ordet om den evige glede». Det var ord til oppmuntring og formaning, og det var godt å være der. Mange regioner har årsmøte en dag, og får behandlet sakene på denne dagen. Her i Nordland synes vi det er verdifullt å være samlet over flere dager, til bønn, åndelig oppbyggelse og sosialt fellesskap og samtale. Det er mange som opplever at de er så få i sine forsamlinger/foreninger, og da er det godt å komme sammen over litt lengre tid. Vi setter hverandre nytt stevne på regionårsmøte i Salten området i april neste år! I mellomtiden vil Gud bruke oss slik han har skapt oss og der vi er. På veien mot himmelen må vi se framover. Akkurat som i Mentoring. Heidi og Ståle Pedersen sang og spilte under årsmøtet. bilen. Ved å se gjennom frontruta og ikke i bakspeilet, holder vi oss på veien! Vil du være leder på leir? Leirsesongen er godt i gang, og her kommer dagens utfordring: På leirene våre trenger vi ledere i alle aldersgrupper, både du som er ung, voksen og du som er bestemor eller oldefar. Å være leder på leir handler ikke bare om å spille fotball, springe, leke og ha andakter. Det handler om å være til stede. Det handler om å være et fang å sitte på, eller en hånd å holde i, og om å være en voksen person som har tid til å sette seg og prate foran peisen. Det er et stort og vanskelig arbeid å finne ledere til leirene, så kan DU tenke deg å være med? Da vil vi sette pris på å få høre fra deg. Kontakt Matt i Acta Nordland på tlf eller e-post Økt skattefradrag mer misjon Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økte fra i 2013 til i Vi håper dette kan motivere til økt givertjeneste i Normisjon. Nye nettsider Dere som følger oss på nettsidene, har sikkert oppdaget endringene som er gjort der. Det er alltid en del barnesykdommer i slike omlegginger, og vi er ennå ikke helt på plass med alle oppdateringene og nyhetene. Men vi arbeider stadig med å få alt på plass så snart som mulig.

4 4 NORDLAND JUNI/JULI 2014 Nytt fra PRIVAT PRIVAT Ny bestyrer på Karihaug Vi har gleden av å fortelle at Heidi Selseng, gift med Pål, er tilsatt som ny bestyrer/husmor på Karihaug leirsted. Hun tiltrer stillinga 15. juli i år, og de Heidi og Pål Selseng. skal bo på Karihaug. Vi vil i denne omgang ønske dem begge varmt velkommen til Karihaug og Normisjon region Nordland! Vi kommer tilbake med nærmere presentasjon av hvem Heidi og Pål er. La oss nå takke Gud for disse og be han velsigne dem begge i den nye livssituasjonen og oppgaven. Vi vil samtidig takke Eva Sivertsen, Kristin Langvatn og Olaf Fagereng og andre frivillige for deres innsats på Karihaug den siste tiden! Sensommerstevne på Karihaug Velkommen til det kjente sensommerstevnet på Karihaug leirsted. Her står vi sammen i Nordland: Normisjon, Det Norske Misjons selskap og Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi ønsker oss en inkluderende samling og ønsker ikke minst vår taler Erik Kjebekk hjertelig vel kommen med den forventning at Ordet skal lyde til frigjøring og velsignelse. Årets tema er «Velsignelsen i Jesus Kristus». Erik Kjebekk Erik Kjebekk skal tale under sensommerstevnet. er teolog og historiker fra Evje og Hornnes kommune i Vest- Agder. Kjebekk er tidligere lærer på Fjelltun bibelskole i Stavanger, Gimlekollen, Biblia og Fjellhaug skoler i Oslo, og for kynner i NLM Agder krets. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, bl.a. biografier om flere av NLMs misjonærer og NLMs jubileums skrift i Han er gift og har 4 barn, og ble pensjonist i Fredag starter med kveldsmat 18.30, så blir det åpningsmøte m/ kveldskaffe. Lørdag starter med bønnesamling og bibeltime, sang- og delesamling og festkveld med variert program med innslag fra alle 3 organisasjonene. Søndag blir det gudstjeneste og middag/avslutning kl Priser: Voksne kr 1000, Barn halv pris. Leie av sengetøy kr 100. Du får anledning til å gi en gave til misjonsarbeid. Påmelding til Normisjon Nordland innen 11. august. Jubileumsfest i Bodø Det var en hyggelig jubileumsfest på Bodø Normisjon. Bodø Normisjon markerte sitt 150-årsjubileum mars. Jubileet ble sunget i gang fredag kveld. «Sangmøte» kalte vi det, for å markere den store og rike sangtradisjonen som har vært i foreningen gjennom alle år: kor, musikklag, solo og duett, og andre grupperinger. Den gode sangen i Betania! Her er det godt å synge, sies det. Lørdag stod i festens tegn. Starten på dagen var bibeltime ved Svein Granerud, som var hovedtaler denne helga. Han fikk gi oss utrolig mye ut fra Guds ord. Jubileumsfesten ble ledet av regionleder Karstein Evensen. Anne-Marie Auberg gav oss tilbake blikk i Bodø Normisjon/ Indremisjons historie gjennom ord og bilder. Det var hilsener og gaveoverrekkelse fra andre arbeidslag i Sangbrødrene og Dametrio Bodø: Frelsesarmeen, Indre Sjømanns misjon, Bodø Frikirke, og Pinsekirka. «Sangbrødrene» gledet oss med sin sang gjennom hele helga. Deilige smørbrød og bløtkake var fest-menyen. Jubileums helga ble avsluttet med gudstjeneste søndag ved Svein Granerud. Normisjons dag Dagen ble feiret på Givær på skjærtorsdag. Vi starta med kaffe og kaker og pratet og koste oss, før vi sang fine påskesanger med Eva Sivertsen som organist. Bodil Skirbekk og Sissel Fjellvang hadde øvd noen dager med barna, og vi fikk flott sang av barnekoret. Olaug Olsen samlet barna fremme på gulvet og hadde andakt om påskebudskapet. Ungene fulgte med og stilte spørsmål. Det ble ei god stund for oss alle. Vi i kvinneforeningen hadde bakt to kaker hver som vi loddet ut. Vi fikk inn kr til misjonen! Vi vil oppfordre andre foreninger til å gjøre det samme. Lag en enkel sammenkomst om Guds ord, og hjelp Normisjon med økonomien. Vi må stå sammen selv om vi er små. Vi er seks medlemmer i Givær kvinneforening. Likevel er vi med i en stor sammenheng! Hilser med salme 100: «Tjen Herren med glede, kom frem for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud!» Sølvi Sivertsen Gjennom prekenteksten på Maria budskapsdag ble vi minnet om at når Gud kommer med sitt kall, sier han først: «Frykt ikke». Maria fikk et spesielt kall: å bli Jesu mor. Dette er vårt ord og løfte i dag over livet og over tjenesten. Han som kaller, går med oss. Barnekoret på Givær. KARSTEIN EVENSEN LEDER Karstein Evensen Regionleder I brann for Jesus! Det nærmer seg St. Hans med grill, bålbrenning og forhåpentligvis godt vær. De fleste av oss foretrekker et bål med god og klar flamme som både varmer og lyser opp. Etter hvert som tiden går, reduseres flammen og ebber ut i grå aske og ekkel røyk. Skal vi bevare bålet, må det legges brensel på. Ser vi på bildene fra feiringa, er det de klare flammene som dominerer, ikke askehaugen. For 150 år siden startet Normisjon (før Santalmisjonen og Indremisjonen) i Nordland som en av de aller første i Norge. Dette er det grunn til å feire og å takke for! Opp igjennom historien har mange i Nordland, og under andre himmelstrøk, møtt Jesus som et resultat av arbeidet som startet i Fra den tid og til i dag har noen «stått i brann» for Jesus og latt det komme til uttrykk bl.a. i aktivt Normisjons arbeid. Ved en 150-årsmarkering er det lett å se tilbake og å drømme seg inn i en «altsom-var-så-bra-før-holdning». Guds verk, i og med alt som har skjedd inntil i går, skal vi kun takke for. Det er i dag det gjelder og: I dag hjelper Herren! Den glød og flamme som drev de første misjonspionerene, gir Gud også i dag. Vil vi ha den? Ja, det vil vi! Når vi skal bære flammen videre, må vi fyre med samme brensel! Gud har gitt det som kan fyre oss opp. Det er Bibelen, bønnen, nattverden og det kristne fellesskapet. Høres det litt kjedelig ut? Ja, men det funker. Det har det gjort i nesten 2000 år. Fortsatt er mange rundt om Den glød og flamme som drev de første misjonspionerene, gir Gud også i dag. i verden i brann for Jesus. De «går på dette brenselet», og flammen fra deres liv setter andre i brann. Det underlige er at de ser ikke så mye av sin egen flamme, det er det andre som gjør. Akkurat som med Moses. Da han hadde møtt Herren på fjellet, skinte det av ansiktet hans. Det fortsatte det med, for han var stadig i nærkontakt med Herren. Gud inviterer oss i Nordland til nærkontakt med seg, det vil sette oss i brann for ham, også på nye måter!

5 Nytt fra JUNI/JULI 2014 UTLAND 5 UTLAND Sommergaven 2014: Hun kan forandre Bangladesh. Jenter på skole Tekst Foto Line Konstali Audun Nedrelid Kun et fåtall jenter fullfører ungdomsskolen i Bangladesh. Med din støtte kan dette endres. Dinas drøm var å bli sosialarbeider og ha et yrke hun kunne leve av. Men da faren døde etter lang tids sykdom, så det ut til at drømmen ikke kunne bli virkelig. Moren sto alene med ansvaret for Dina og broren og hadde ikke mulighet til å gi barna en utdannelse. Men Dina nektet å gi opp drømmen. Da hun fikk plass på Lutheran Girls Hostel, var ikke lenger økonomien en hindring for utdannelsen. Hun ga alt hun hadde og avsluttet med toppkarakterer. Jenter blir ikke prioritert Det er mange gode grunner til å støtte årets sommerkampanje. Dina er en av dem, men det finnes også tusenvis av andre jenter med håp og drømmer for fremtiden. Jenter som slutter for tidlig på skolen, risikerer å bli giftet bort til fremmede der de risikerer isolasjon og overgrep. Selv om barnebruder er ulovlig i Bangladesh, praktiseres skikken fortsatt ute på landsbygda. Familien må betale medgift i forbindelse med jenters giftemål. Døtrene er allerede en økonomisk belastning, og utdannelsen blir derfor ikke prioritert. Jentene får ofte dårlig betalte jobber på helseskadelige arbeidsplasser. De har mindre kunnskap om helse og ernæring, noe som gjør at de som mødre ikke klarer å ta like godt vare på barna som de som har fullført skolegang. Ifølge UNESCO-rapporten Education For All Global Monitoring Report, er utdanning et av de viktigste virkemidlene i kampen mot fattigdom. Utdanning av jenter har særlig stor effekt. Utdanning som forandrer Skal vi satse på utdanning av jenter, må vi tenke stort, og vi må følge jentene fra de er små til de er uteksaminert og klare for arbeidslivet. Vi støtter derfor 17 barne skoler. Når jentene skal opp i 6. klasse, må de reise langt bort fra foreldrene i ukedagene. I samarbeid med den lutherske kirke i Bangladesh driver vi flere internat der jentene kan bo trygt i nærheten av skolene. Dersom jentene velger å gå på videregående skole, må de flytte til hovedstaden Dhaka. Støtten til internat gir muligheten til et trygt og billig sted å bo. Dette er ofte avgjørende for at jenter kan fortsette utdanningsløpet. I Dhaka driver Normisjon Martin Luther College, som gir nye muligheter! De som velger å fortsette på universitet, kan få stipender. Gi utdanning Ved å gi en gave til «Utdanning som forandrer» er du med å gi jenter skolegang i Bangladesh. Da støtter du blant annet: Lutheran Girls Hostel, som årlig gir 45 jenter mulighet til utdannelse. Den videregående skolen Martin Luther College i hovedstaden Dhaka. Stipender for de som ønsker høyere utdannelse etter videregående skole. Prosjektnummer: Kontonummer: Fest i vanskelige tider har fått lån Skolen som brobygger På langfredag var det stor samling med alle Normisjons fire menigheter i Bamako i Mali. Det var festgudstjeneste og dåp av 16 voksne. Vanligvis pleier menigheten å ha et festmåltid etter gudstjenesten, men i år uteble tradisjonen. Den økonomiske situasjonen til mange av bøndene i området er svært vanskelig. Det var for lite regn i regntiden, noe som førte til dårlige avlinger. Menigheten fikk derfor ikke samlet inn det som til svarer 350 NOK til et varmt måltid for alle. Normisjons mikrokredittprogram har gitt fattige familier en bedre hverdag i Aserbajdsjan. Per 1. januar 2014 har Viator Mikrokredit klienter og mer enn 7000 av disse er kvinner. Mikrokredittlånene gis til små entreprenører som skaper levebrød for seg og sine familier gjennom forretningsdrift i liten skala. Flesteparten av Viators kunder er bønder. Viator har i dag seks filialer, 118 ansatte og ledes av direktør Vencent Abraham. Hans Jørgen Hagen er ansatt som lærer ved Martin Luther College (MLC). I Faddernytt våren 2014 forteller han om erfaringene med å ha elever med ulike religioner samlet på en kristen skole. «MLC ønsker også å gi et bidrag til å utdanne tolerante muslimer, noe som er helt nødvendig i et land som i teorien er sekulært, men som sakte beveger seg i islamistisk retning. At kristne og muslimske gutter og jenter utdannes sammen, kan bli nyttig i fremtiden.» Prosjektnr.: Levedyktig kirke i Mali Budsjett: Menighetene i Bamako feiret til tross for vanskelige tider. Prosjektnr.: Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan Budsjett: Prosjektnr.: Martin Luther College Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 UTLAND JUNI/JULI 2014 Nytt fra Mat nok til alle? Bli miljøfadder og gi en utstrakt hånd til småbrukerne i Aserbajdsjan! Takket være mikrokreditt, kan småbrukeren Amiraslanov jobbe som birøkter på fulltid. Honning er en populær matvare i Aserbajdsjan, blant annet fordi den ofte brukes i te. Amiraslanov startet med tre bikuber og fikk hjelp til å finansiere fire flere. På sikt drømmer han om å eie mellom 40 og 50 bikuber. Jeg vil takke alle gode støtte spillere i Norge, sier han. Tar vare på skaperverket! Bærekraftig matproduksjon er en av de viktigste faktorene for fremtidens velferdssamfunn. Derfor er det et skrikende behov for gode naturforvaltere som forstår bruken og utnyttelsen av naturen. I Aserbajdsjan har over småbrukere fått hjelp til et mer effektivt landbruk ved hjelp av miljøvennlige tiltak. Flere familier er løftet opp av en tilværelse preget av stram økonomi og lite fleksibilitet. Det fine med prosjektet er at bøndene ofte får doblet sine inntekter ved å gå over til et landbruk som i større grad ivaretar naturen. Derfor starter Normisjon en helt ny form for fadderskap: miljøfadder. Bli miljøfadder! Hvis dette passer for deg, kan du sende en mail til Birøkter Amiraslanov Prosjektnr.: Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan Budsjett: Lovsang midt i byen For første gang lød kristen lovsang på Ungdomstorget midt i Santiago by på Cuba. Torget brukes til ikke-kristne konserter, men nå var det dyktige evangeliseringsbandet Joel Vixion på scenen. Den lutherske kirken samarbeidet med cubanske myndigheter om arrangementet. Lovsangsbandet solgte hundre eksemplarer av sin første CD, og seksten kirker var representert. Busser var innleid og fraktet to tusen tilhørere til stadionet. Synlig kirke Kirken har inntatt et verdslig stadion og er synlig i byen, sier en begeistret biskop Ismael Laborde. Musikkgruppen Joel Vixion er et evangeliseringsband som drives av vår lutherske kirke, og seks ulike menigheter er med. De lager musikk til et ikke-kristent publikum og har vært plogspiss for å bygge nye menigheter. Å kunne lese og skrive på lokalspråket kichwa gjør Marta stolt. Hun er en av elevene ved Tamboskolen, som formidler kichwa-indianeres kultur og språk. SOLFRID ELGVIN LIED PER ARNE GJERDI Joel Vixion har fengende rytmer og sterke tekster. De opptrer både innenfor og utenfor kirken. Prosjektnr.: Støtte til Santiago-synoden Budsjett: Sherpaenes bibel ferdig For ti år siden ble den første sherpakirken etablert i Kathmandu. Nå kan menigheten glede seg over at de kan lese Det nye testamentet på sitt eget språk. Sherpaene har et unikt språk med lange tradisjoner. Endelig kan sherpaene få Får Bibelen på sitt eget lese Guds ord på sitt eget språk. morsmål og hjertespråk, sier pastor Sang Young Lee, som har vært sentral i arbeidet med sherpafolkets nye bibel oversettelse, til Agenda 3:16. Det finnes over 60 folkegrupper i Nepal og mer enn hundre forskjellige språk. Det nye testamentet er nå oversatt til 15 av dem. Prosjektnr.: Levedyktig kirke i Nepal Budsjett: Stolt ungdom! Tekst Foto Åse Røsvik de Vargas Åse Røsvik de Vargas Vestlig kulturinnflytelse og større kontakt mellom ulike folkegrupper har ikke hvisket ut indianerungdommens identitet i Ecuador. I Ecuador driver Normisjon Tamboskolen, som formidler kichwa-indianernes språk og kulturarv. Skolens særegenhet gjør at den er populær. Vil bruke morsmålet Jeg ville bli bedre i engelsk og kichwa, sier Marta Romero når vi spør hvorfor hun valgte å bytte skole. Da jeg kom til Tamboskolen, så jeg at denne skolen også kunne tilby meg mye mer enn den forrige skolen jeg gikk på. Der kom lærerne inn i klasserommet, underviste og gikk ut igjen. De ble aldri kjent med oss. Marta er canjaris-indianer, men i likhet med mange andre ungdommer på hennes alder bruker hun språket kichwa i dagligtalen. Spansk dominerer fortsatt i media og i musikken ungdommen hører på. Marta tror likevel at kichwa som språk aldri vil forsvinne. Å kunne lese og skrive på kichwa gjør meg stolt! Identitetsbyggende skole Rumaldo Pichizaca har hovedansvaret for kichwaundervisningen. Han trives godt med å jobbe som lærer på Tamboskolen. Tamboskolen er ledet av indianere, underviser i kichwa-språket og integrerer kulturen på en god måte. Selv om det er mange utfordringer, er det flott med en lokal skole der egen kultur blir verdsatt, samtidig som elevene får et godt skoletilbud, sier han. Det er også elever fra mestis-kulturen i klassen. Mestisene har sin opprinnelse fra europeerne som blandet seg med indianerkulturen i Ecuador. Tradisjonen til mestisene har i utgangspunktet stått som en motpol til indianerkulturen. Rumaldo merker nå at ungdommen ikke i like stor grad er opptatt av å skille mellom mestis og indianer. Før var kontakten mellom mestisbarn og indianerbarn nærmest fraværende. Nå er de mye mer sammen og opptatt av de samme tingene. Det er ikke lenger uvanlig at de er gode venner. Prosjektnr.: Tamboskolen Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra JUNI/JULI 2014 NORGE 7 NORGE Hva skjer? juni: Seniorstevne, Stavanger Du får oppleve god forkynnelse, oppbyggelig samvær og forfriskende utflukter til både Bedehusland og Arne Garborgs Jæren. Og du kan vandre i Stavangers pittoreske gamleby med lokalkjent guide. Program får du ved henvendelse til Solborg Folkehøgskole på telefon august: Aktiv ferie for unge seniorer, Nordfjord Få med deg fjellvandringer, historie, kunst, musikk, foredrag og pilegrimsmål! Navn som Briksdalsbreen, Olden Gamle Kyrkje, Singerheimen og St. Sunnivaklosteret på Selje gir vel gjenklang i mange ører. Her er det MYE kultur og historie i et landskap som i seg selv er en reise verdt. Detaljert program får du ved henvendelse til Misjonsheimen på telefon oktober: Opplevelsestur til Aserbajdsjan Vi besøker arbeidet til Normisjons bistandsorganisasjon Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) i Baku, Sheki, Ganja og hos udifolket i Nich. Reiseledere: Alf Henry Rasmussen og Torill Solli Haugen. Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf Tore Thomassen er inne i en aktiv periode som barnebokskriver og barneplateutgiver. I sommer deltar han på festivalen Sommer i Sør i Grimstad. Kan få moms-refusjon 13. juni er det frist for alle regioner, forsamlinger, foreninger, leirsteder og skoler i Normisjon til å søke om refusjon av betalt moms. For 2012 fikk enhetene i Nor misjon til sammen tilbakebetalt 9,9 millioner kroner i moms. For mange av våre ulike virksomheter kom denne tildelingen som en positiv overraskelse på slutten av fjoråret, sier økonomileder i Normisjon, Øyvind Jordhem. Jordheim håper at flere enheter vil benytte seg av ordningen med å søke momsfritak i år. Mer info: normisjon.no Ber om navneforslag Valgkomiteen foran Normisjons generalforsamling i 2015 har startet sitt arbeid. Leder for komiteen er Berit Bakke. Øvrige medlemmer er Kjetil Glimsdal, Tonje Kvalsnes, Gunnleik Seierstad, Jan Ivar Kvam (1. vara), Jan Ivar Moi fra de ansatte og Gunn Marit Lygre fra landsstyret. Valgkomiteens mandat er å finne kandidater til Normisjons landsstyre, kontrollkomité og ny valgkomité. Ifølge Normisjons grunnregler må kandidatene være fylt 18 år, kunne gi sin tilslutning til Normisjons basis og formål, samt være medlem av Normisjon. Komiteen opp fordrer til å sende inn navn på aktuelle kandidater. Forslag sendes til valgkomiteens sekretær på epost: trond. Agenda 3:16 feirer Se innstikk! utgivelser med å gi deg et abonnement ut året for kun 150 kroner! utvider horisonten Tar opp gitaren Tekst Foto Leif Gunnar Vestbøstad Vik Privat I sommer kan du nyte mye god musikk i Normisjon-regi med hele familien på sommerfestivalene Sommer i Nord og Sommer i Sør. På Sommer i Sør i Grimstad fra 1. til 6. juli er det artisten Tore Thomassen som skal gi storfamilien glede og oppmuntring. Han er aktuell med flere barnebøker og jobber parallelt med flere nye barne plater. Sørlendingen har et inspirerende budskap om tro og kristen tanke. Han holder konsert på Sommer i Sør fredag ettermiddag. Med på festivalen er også talerne Hildegunn og Vegard Tennebø. Vi ønsker at alle som kommer hit skal få oppleve at de er elsket og sendt av Gud, sier stevneleder Erik Albert. Han gjentar suksessen i fjor med å sende ungdommene til Skjærgårds Music og Mission Festival mens resten av familien er i Grimstad. Deltakerne på Sommer i Sør vil i år bli utfordret til å engasjere seg i utdanning i Bangladesh. Gjennom Normisjons arbeid i landet kan feriegjestene bli med og gi barn fra minoritetsfolk skolegang helt fra barneskole til videregående. Vi som arrangerer Sommer i Sør, håper at de som kommer hit skal få hjelp med viktige ting i livet, troa og tjenesten, sier Albert. Lovsang og ledelse På Finnsnes i Troms er det ventet 200 deltakere til festivalen Sommer i Nord fra 7. til 10. august. Under årets stevne skal vi ha fokus på å bli ledet, sier Morten Nygård i hovedkomiteen. Talerne blir regionleder for Normisjon i Oppland, Ann Helen Aaslund; Jann Even Andresen fra Salem menighet i Trondheim, og Live Fossen Gundersen fra Norkirken i Tromsø. Det blir mye lovsang og bra opplegg for barna og undommen. Og så har vi fått med oss medarbeidere fra Normisjons hovedkontor som skal hjelpe oss til å bli mer opptatt av menneskene som trenger oss i Asia og Afrika, sier Nygård. Mer info om Sommer i Sør, Sommer i Nord og andre arrangement i Normisjon: normisjon.no/arrangement Ann Helen Aaslund er en av hovedtalerne på Sommer i Nord. Vi skal ha fokus på det å bli ledet. NORMISON

8 8 NORD JUNI/JULI 2014 Nytt fra NORD En av talerne på årets Sommer i Nord er Jann Even Andresen. Han ønsker å være lydig mot sitt kall og leve i Guds ledelse. I Guds HANNE K. VANG Et stort flertall gikk inn for fusjon mellom Normisjon region Nord og Normisjon sentralt på årsmøtet i ledelse Tekst Foto Morten H. Nygård Privat Går inn for fusjon Årsmøtet i 2014 gikk inn for fusjon mellom Normisjon region Nord og Normisjon sentralt. Dette ble avgjort med et klart og stort flertall under årsmøtehelga i Harstad april. Det er godt at et så stort flertall gikk inn for fusjon. Det viser at vi er en enhet som går inn for dette sammen. Det er tydelig at folket ser at vi må endre på ressursbruken vår for å kunne realisere visjonen og oppdraget vårt om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, sier Børge Gullbekkhei i regionstyrelederteamet. For region Nord innebærer dette at fra 1. januar 2015 vil en del administrative oppgaver flyttes til Normisjon sentralt. Målet med fusjonen er ikke å redusere antall årsverk i region Nord, men at de ansatte i regionen skal få frigjort tid til utadrettede oppgaver framfor å bruke tiden på rene administrative oppgaver. Fusjonen er nå en prøveordning som går fram mot General forsamlingen i Normisjon i General forsamlingen må gjøre det samme vedtaket om fusjon for at fusjonen juridisk sett skal tre i kraft. Børge Gullbekkhei påpeker videre at prosessen som region styret nå står foran, blir spennende med tanke på den videre driften av regionen. Nå starter jobben vår med å kartlegge hvilke oppgaver det trengs menneskelige ressurser til. I tillegg må vi jobbe med å se hvordan det praktiske skal løses. Det gjelder blant annet helt konkret hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres hvor og hvordan. Region Nord har nå muligheten til å tenke helt nytt om ressursbruken blant de ansatte. I to år har regionen hatt flere midlertidige stillinger, men Gullbekkhei sier at det nå er på tide å legge en permanent plan for stillingene i Nord. Vi har hatt tålmodige ansatte i denne perioden, men både for regionen som helhet og de ansatte er det en stor fordel å få en permanent personalsituasjon. Jann Even Andresen og kona Kjellaug bodde i Nord-Norge fra 1994 til Jann Even var lærer på bibel skolen som Indremisjonen drev i Tromsø, og Kjellaug jobbet i administrasjonen på skolen. Nå kommer de igjen til nord for å fortelle om Jesus denne gangen på Sommer i Nord. Gav ham erfaringer Det var nok Gud som kalte oss nordover på 90-tallet. Jeg ble spurt om å være lærer på bibelskolen som skulle startes, og etter mye forbønn og bønn, kjente vi at Gud ønsket oss dit. Vi fikk en indre overbevisning om det, sier Andresen. Han forteller om en tid i Tromsø som var lærerik for dem begge, både gjennom å være frivillig i det som da het Tromsø Indremisjon (red.anm. nå Norkirken Tromsø) og gjennom læreryrket. Jann Even sier at det var det frivillige engasjementet i Tromsø som gav ham erfaringer til å senere kunne bli pastor i Salem i Trondheim. Diakonale prosjekter Salem menighet, der Andresen er pastor i dag, er Normisjons menighet i Trondheim og har rundt 650 mennesker innom huset hver eneste uke. Da vi reiste til Trondheim etter å ha vært i Tromsø, kom vi tilbake til den foreningen vi forlot noen år tidligere. Etter hvert ble jeg bysekretær, og det var da veldig tydelig for oss at det måtte gjøres noen endringer. Svært mange så på foreningen som sitt eneste kristne fellesskap. Derfor ønsket vi å gå fra å være en tradisjonell forening til å bli en menighet. I ettertid har dette vist seg å bli godt for Salem, forteller den engasjerte pastoren. Likevel sier Andresen at det var utfordrende fordi de måtte endre på en del ting som noen var imot. Han sier det var en tøff prosess for alle parter, men at de likevel så det som nødvendig. I dag er Salem en engasjert menighet, blant annet gjennom diakonale prosjekter. Samtalesenter Salem har vært i byen i nesten 150 år, og det hele startet som en bevegelse med diakoni. Vi har nå gått litt tilbake til våre røtter og startet et diakonalt prosjekt for «risikoutsatt» ungdom. Der tilbyr vi et sted de kan være på dagtid, i tillegg til en gruppe med arbeidstrening. Slik kan de komme tilbake på skolebenken eller tilbake i jobb, sier Andresen. De driver også Trondheim Samtalesenter, et sjelesorg- og samtalesenter der Kjellaug er daglig leder. Senteret drives i samarbeid med regionen og Lukas-stiftelsen. Spennende setting Andresen forteller at han ser flere endringer i sitt eget liv siden han var i Tromsø, men at han ser tilbake på det som en god tid. Da vi var i Nord-Norge fikk jeg jobbet mye med meg selv og min egen historie. Jeg hadde Ungdomsskole. 8. trinn. 9. trinn fra høsten trinn fra høsten 2015 Videregående trinn 1. Helse- og oppvekstfag. Service og samferdsel Videregående trinn 2. Helsefagarbeider. Barne- og ungdomsarbeider. Salg, service og sikkerhet Videregående trinn 3. Allmennfaglig påbygning Nye feriedager May Liss Bendiksen og Annhild Aadland fortsetter suksessen fra i fjor, og klargjør for feriedager for seniorer i juni. Feriedagene er planlagt juni og blir i år som i fjor på Holmen leirsted. De kan love et spennende program som er tilrettelagt for de godt voksne. Det blir også i år mulighet for overnatting på Holmen for de som ønsker det, og det blir servert god norsk husmannskost fra morgen til kveld. Vi får besøk av Inge Hyld, Anne-Grete Melbye og flere andre. Programmet vil være variert og bestå av andakter, samtaler, sporlek, besøk i Rossfjord kirke og mye mer, sier de engasjerte damene. De som ønsker mer informasjon, kan kontakte Annhild Aadland på tlf eller May Liss Bendiksen på tlf Påmelding skjer til regionkontoret. May Liss Bendiksen inviterer til feriedager på Holmen. MORTEN H. NYGÅRD

9 Nytt fra JUNI/JULI 2014 NORD 9 Ny ansatt i Acta i Finnmark Andrea Skjetne (29) er ansatt som barne- og ungdoms konsulent i 50-prosentstilling med arbeidssted Finnmark. Hun starter 1. august, det vil komme mer om henne i neste nummer av Nytt fra Normisjon. Det ble ikke foretatt noen ansettelse av daglig leder på Solvang blant søkerne etter 1. gangs ut lysning av stillingen. Per tiden er det ikke avgjort om eller eventuelt når, stillingen skal utlyses eksternt på nytt. Vennskap med Gud i Lavangen Lokale helter sørget nok en gang for stort oppmøte og stormende jubel på barneleir for klasse på Røkenes bedehus i begynnelsen av mai. 18 deltakere var til stede på leiren. Acta-leder Silje A. Reiertsen besøkte leiren, og temaet for helga var «Gud og jeg er venner». Jann Even og Kjellaug Andresen deltar som talere på Sommer i Nord i år. Prøver nytt med Høstmesse Den tradisjonsrike Høstmessa i Harstad blir i år flyttet til Finnsnes. Høstmessa på Finnsnes avholdes 1. november. Det ønskes svært gjerne håndarbeid for salg og større gevinster til hovedlotteriet. Innlevering av gevinster eller håndarbeid kan gjøres ved å kontakte regionkontoret eller Anna Norbakken i Harstad, som er hovedansvarlig for lotteriet. noen ting fra egen oppvekst og fortid som jeg trengte å få ryddet opp i, og det var i den tiden veldig godt å være litt på avstand fra stedet der jeg har vokst opp og levd. Jann Even Andresen forteller videre at han gleder seg til å være taler på Sommer i Nord i år, og at det er spennende å være tilbake i en slik setting i Nord- Norge. Ønsker å være lydig Jeg blir litt ydmyk over å si ja til slike ting. Likevel kjenner jeg en veldig trygghet i at det er Gud Elevene ved Øytun folkehøgskole i Alta arrangerte i skole året 2013/2014 en stor innsamling til Normisjons misjonsprosjekt ved Okhaldhunga sykehus i Nepal. Da prosjektet ble startet, ble det lovet en misjonsreise til Nepal dersom de klarte et felles innsamlingsmål på kr Dette målet klarte de, og på avslutningen til Øytun i mai ble det offentliggjort at noen skal få reise i løpet av høsten Jeg kjenner på en trygghet i at det er Gud som gir vekst og frukt av det vi sår. Foreløpig er det ikke avgjort hvem som skal reise, men informasjonsrådgiver ved Normisjons internasjonale avdeling, Sunniva Vikan, forteller at de ønsker å sende i alle fall to elever. Vi håper å kunne sende to elever fra årets kull, og kanskje også to elever fra neste års kull, for å skape engasjement for et nytt innsamlingsprosjekt, sier Vikan. som gir vekst og frukt av det vi sår. Jeg tror Gud har gitt meg noen gaver i det å formidle, og jeg ønsker å være lydig og følge kallet som jeg har fått. Det er en spennende setting å være tilbake på Sommer i Nord og få møte folk gjennom flere dager. Ledet av Gud På spørsmål om hva han tenker rundt temaet for Sommer i Nord 2014, «Ledet i kjærlighet», forteller han at han ønsker å være en del av Guds plan. Det å være i Guds ledelse og å få være med på Hans plan er Sender elever til Nepal YNGVE LORENTSEN Fra avslutningen ved Øytun folkehøgskole. det viktigste vi gjør. Han har en plan med livet vårt, og da er det viktig å lytte til Gud og Hans levende ord. Den Hellige Ånd er gitt oss for å veilede oss i dette. Jeg er først og fremst på Sommer i Nord for å bekjenne. Jeg ønsker å bli brukt og å bli ledet av Gud i den tjenesten som jeg er i, avslutter Andresen. Fellesferie på regionkontoret Regionkontoret er stengt fra juli. Dette grunnet fellesferie. I perioden kan man melde seg på arrangementer på nett eller e-post. Utenom dette har kontoret ordinære åpningstider. Kvinnehelg Dato for Kvinnehelga på Solvang er september. Påmelding og mer informasjon finner dere i løpet av våren på nettsidene. En hånd som gir, går aldri tom I løpet av våren, sommeren og høsten vil mange ha sett region Nords nye «giverbrosjyre». Med denne vil det følge et skjema for avtalegiro og en ferdig frankert svarkonvolutt. Slik blir det enklere for deg som giver å opprette et fast trekk fra din bankkonto med gave til Acta eller Normisjons arbeid i region Nord. Vi oppfordrer de som ikke har givertjeneste, til å bli faste givere. På denne måten er du med på å spre evangeliet til mennesker i Troms og Finnmark. Det gir forutsig barhet for oss og forutsigbarhet for deg! Du får også skattefradrag for en stor del av givertjenesten din dersom du bruker avtalegiro.

10 10 NORD JUNI/JULI 2014 Nytt fra Rekordhøy deltakelse HANNE K. VANG Aileen Zahl benyttet bruskasser som bilde på byggesteinene i kristenlivet vårt. En inspirerende helg Årsmøtehelga på Bethel i Harstad ble til inspirasjon for både unge og eldre med mange fremmøtte. 40 stemmeberettigede ble registrert på årsmøtet til Normisjon region Nord den siste lørdagen i april. Dette er et høyere antall enn det har vært registrert på mange år, og en stor økning mot fjorårets 27 stemmeberettigede. Årsmøtet har ikke vært i Harstad etter at Normisjon ble til i 2001, og det at årets møte var akkurat i denne byen, var gledelig for mange. Jeg tror det var riktig å legge årsmøtet i Harstad dette året. Vi har inntrykk av at helga var til inspirasjon både for tilreisende og lokale, sier Børge Gullbekkhei fra regionstyrelederteamet. Inspirasjonshelga startet med et ungdomsmøte hvor Actastyreleder Aileen Zahl talte. Hun brukte historien om Peter for å fortelle om hvordan vi må la Jesus bygge oss opp for å få et stabilt grunnlag for kristenlivet vårt. Zahl benyttet bruskasser som symbol på hvordan livet vårt med Jesus kan bygges opp, eller rives ned. Brus kassene ble stablet ustøtt oppå hverandre for å skildre hvordan det vi selv gjør og drar Jesus med på, er ustødig og fort kan ramle ned. Kassene ble mot slutten av talen satt stabilt og urokkelig oppå hverandre som bilde på det vi lar Jesus bygge i oss. Årsmøtet hadde også saker som lot til å inspirere de fremmøtte. En av sakene var den nye handlingsplanen til region Nord. Her ble det blant annet holdt innlegg om medvandring, som er Actas satsingsområde. Det ble helt konkret kommentert at det var en positiv utvikling i fokuset i region Nord de siste årene. Jeg har ikke deltatt på årsmøte i regionen på flere år. Det jeg hører her i dag, er en positiv utvikling siden sist jeg var på årsmøte. Det er veldig bra å høre det som blir sagt og det som er forberedt, sa Lars Nygård, leder i Finnsnes Normisjon. Møtene gjennom helga samlet i gjennomsnitt mellom 50 og 60 personer i alle aldersgrupper. Lørdag etter årsmøtet var det festkveld, der blant andre flere av ungdommene fra Acta hadde humorinnslag. Helga ble avsluttet med et aktivt familiemøte med Elin Johanne Tande Buset og Magne Buset. Det var rekordmange deltakere på årets ungdomsleir på Tømmerneset leirsted. For fjerde år på rad samarbeidet Acta og NMSU om påskeleir for ungdommer. Tradisjonen har vært annethvert år på Tømmerneset og Holmen leirsted. I år var Tømmerneset leirsted lokasjon for leiren, og 37 deltakere var til stede på leiren. Nesten halvparten av ungdommene har aldri vært på påskeleiren vår før, og dette er selvfølgelig veldig gledelig, sier Acta-leder Silje Reiertsen. Dette er flere enn det har vært siden 2006, skriver Andreas Norbye i en kommentar på Facebook. Han er tidligere ansatt i Laget (NKSS) i Nord og har vært leder på leiren da Laget også var med som arrangører. I løpet av helga fikk deltakerne mulighet til å fordype F.v.: Simon, Johanne, Steffen og Snorre var deltakere på leir. Et luksusproblem 28 barn deltok på barneleiren på Holmen leirsted i vår. En tredjedel av deltakerne hadde aldri vært på leir før, og det er selvfølgelig veldig hyggelig, sier Acta-leder Silje Reiertsen. Det var også så mange barn fra sørfylket at Acta måtte bestille buss fra Finnsnes for å få fraktet alle til Holmen. Tema for leiren var «Skattejakt». Undervisningen handlet om Guds kjærlighet, den største skatten på jord. For å synliggjøre seg innenfor ulike tema. Noen deltok på lovsangseminar, andaktsseminar og ønsket ut fordring innenfor dette. I tillegg var det ledertreningsseminar for unge ledere som ønsket å lære mer om det å være leder. Gudstjenesten på palmesøndag var annonsert som et temaet lette barna etter hint underveis på leiren for å finne en skatt på søndag. Skatten inneholdt noe av det de hadde snakket om på undervisningen, i tillegg til sjokoladepenger til glede for nye og gamle deltakere. På ledersiden var det også nytt blod og nye utfordringer. Vi hadde et luksusproblem, og måtte si nei til en del ledere, fordi vi rett og slett hadde for mange, sier Acta-lederen, og forteller også at tre ledere holdt andakt for første gang. åpent møte. Tross at det ikke møtte så mange utenfra, var gudstjenesten inspirerende, med deltakelse fra flere av ungdommene, til både lovsang og tekstlesing med mer. Inkludert ledere var det nærmere 50 personer på gudstjenesten. Tre av deltakerne fra barneleiren på Holmen. ACTA ACTA LEDER Børge Gullbekkhei Regionstyrelederteamet Endringer og forandringer Vi lever i dag i en tid som ikke er statisk. Teknologisk ut vikling skyter stadig fremover, og opplevelsen av å være oppdatert kan fort gå over i en tilstand av å føle seg forbigått. Ordet om Jesus Kristus er et budskap om noe som står fast. Det er et budskap om noe som ikke endrer seg, og som står fast som en bauta. Hvordan vi arbeider og virkeliggjør Ordet om han som er oppstanden, er dog også i stadig endring. Ulike tider krever ulike metoder og ulike verktøy. Både hvordan vi organiserer oss og hvordan vi arbeider for å virkeliggjøre visjonen påvirkes av dette. Årets årsmøte i Normisjon region Nord var i Harstad, og årsmøtet sa ja til en endring i driftsform for regionen. Det ble sagt ja til en endring av måten vi organiserer arbeidet vårt på i tiden fremover. Region års møtet har siden i fjor vært klar på at en endring måtte til, fordi vi var kommet til et veiskille hvor vi måtte tenke nytt. Siden i fjor har man vært usikker på hvilken endring som skulle gjøres for å forvalte ressursene våre best mulig. Dette gav årsmøtet i år et klart svar på: Region Nord vil fusjonere med Normisjon sentralt. Region Nord blir den tredje regionen i Normisjon som gjør dette, da region Møre og region Hordaland allerede har gått foran og valgt samme nye driftsform. Fusjonen vil bli gjort for å frigjøre ressurser fra noen administrative oppgaver som regionen har i dag, slik at vi kan sette inn disse ressursene i utad rettet og strategisk arbeid. Regionen har små og Ordet om Jesus Kristus er et budskap om noe som står fast. Det er et budskap om noe som ikke endrer seg. få ressurser, og det er viktig at vi alltid har fokus på å forvalte dem riktig. Vi må ha fokus på å virkeliggjøre den visjon og det oppdrag Nor misjon, inkludert region Nord, har å bringe Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Jeg ser frem til denne endringen og håper den vil gjøre en forandring i at enda flere skal få oppleve å være elsket og sendt!

11 Nytt fra JUNI/JULI 2014 TRO 11 TRO Andakt Live Fossen Gundersen Fellesskapsutvikler, Norkirken Tromsø «You can never hold back spring» OVERSETTELSE: ERLEND EVENSTAD Innspill Espen Andreas Hasle Daglig leder i Acta barn og unge i Normisjon Framtid og håp Vi har akkurat feiret grunnlovens 200-årsjubileum. Selv hadde jeg gleden av å være til stede på flere nasjonale markeringer. Det var flott å feire Norges frihet sammen med kongeparet (og en del andre) i Nidarosdomen. Men aller finest syntes jeg det var å feire «Jubileumsgudstjeneste for tweens i alle aldre» sammen med Oslo og Eidsvoll Soul Children i Eidsvoll kirke. Det var på samme dag og i samme kirke som eidsvollsmennene selv avsluttet sin gjerning med en gudstjeneste. Temaet for gudstjenesten var «Framtid og håp». Det er et godt tema for grunnlovsfeiringen. Vi trenger å løfte frem et håp om en bedre framtid. Barn og unge i Norge bekymrer seg. I regjeringens ungdoms undersøkelse kommer det frem at 67 % av norske åringer bekymrer seg ofte eller av og til for «hva som kommer til å skje deg i fremtiden». Det er mange. For et drøyt år siden satt jeg utenfor et lite hus i Jharkand i India. Vi intervjuet tre 14 år gamle jenter som jobbet i steinknuseverkene et arbeid som best kan karakteriseres som slavearbeid, preget av støv og tunge løft. Et av spørsmålene var hva som var deres håp for framtiden? De svarte at de ikke hadde noe håp for seg selv, men at de håpet at barna deres kunne få det bedre. Både i Norge og i India fortjener barn og unge et håp om en god framtid. Gjennom Actas arbeid gir vi gode opplevelser til barn og unge i Norge og veier ut av fattigdommen til barna i India. Men vi gir også noe enda viktigere. Som kristne har vi et enda større håp. Vi håper på en framtid hjemme hos Gud. Det er det øverste målet for alt vi er og gjør i Acta at vi vil ha alle med dit! Tom Waits synger i en av sine sanger om hvordan man kan være sikker på at våren kommer det går ikke an å holde den tilbake. Det er sant også her i nord, selv om det kan drøye noe lenger enn enkelte av oss kan like. «Det er egentlig litt godt når vinteren prøver å klore seg fast,» sa mannen min her om dagen. Hans poeng var at når snøen og kulda har noen krampe trekninger i mai, så blir det så ekstra tydelig at til og med den må gi slipp en gang. Den må dø! Den kan prøve å holde igjen, men må gi tapt til sist. Hver vår blir årstidsskiftet for meg en påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Det er kommet med Jesus, vil komme mer og mer, og til sist vil ingen kunne stoppe det fra å bryte helt gjennom. Ondskapen kan prøve BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA Regionene Be for prosessen med fusjon i region Nord, og om visdom i arbeidet med å fordele ressursene. Be for Acta-arbeidet i Finnmark, og for den nyansatte som skal jobbe med det. Be for de nye regionstyrene og Acta-styrene, om at de må få visdom i tjenesten. Be for leirarbeidet, ledere og deltakere. å holde tilbake, men også den må gi tapt. Den skal også, som vinteren om våren, dø. Da skal hver tåre tørkes og all sorg og smerte forsvinne. Tidenes vår! Vårtida kan bli en påminnelse om det levende håpet som Peter skriver om i sitt første brev, og gi ekstra grunn til glede for oss som tror. At Guds rike kommer, er noe vi skal glede oss stort over. Samtidig må den vissheten ikke få oss til å parkere i sola men inspirere oss til å arbeide for å få med oss flest mulig inn i gleden. «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» er Utland Normisjons visjon. Våren kan bli en påminnelse om viktigheten og nødvendigheten av å være med på det oppdraget. Slik kan den bli en tid for både glede og selvransakelse. Hvordan bruker jeg tiden min? Pengene mine? Hvordan møter jeg mennesker rundt meg? Hva er jeg opptatt av i bønnene mine? Viser jeg mennesker rundt meg hvem Jesus er? Speiler livet mitt de små og store valgene jeg tar at jeg venter på en fremtidig glede, og samtidig som jeg arbeider for at den skal kunne deles med flest mulig? Våren kan bli en påminnelse om viktigheten og nødvendigheten av å være med på oppdraget. Normisjon oppretter en ny base i Dhaka i Bangladesh. Be for samarbeidet på tvers av ulike kulturer, og for at Jesus skal være nær og til stede midt iblant oss. Be for byggingen av sykehuset i Okhaldhunga. Hvert enkelt menneske teller. Be for de funksjonshemmede barna i Aserbajdsjan og Nepal. Norge Om at barn og unge får oppleve å få kraft av Gud når de er på leir som arrangeres av Acta. For at mange ungdommer må få tildelt gode medvandrere som veileder og oppmuntrer til kristen tro og tjeneste. Om at jeg og mine kristne venner lever nær Jesus. Om at mennesker kan møte Jesus og tro på ham ved at jeg er villig til å bli kjent med nye mennesker. Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Anne Birgitta L. Kvelland Introduksjonspris kun kr. 395, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Finnsnes kirke august 2014

12 Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO, tlf.: , e-post: Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo Bankkonto nr NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Kalender Nord Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 18. august SOMMER 2014 ARRANGEMENTER AKTIVITETSKALENDER Juli Ferie TELEFONNUMMER OG ADRESSER Juni Kode B-leir, Solvang leirsted Dugnad, Holmen leirsted Feriedager for seniorer, Holmen leirsted August Sommer i Nord, Finnsnes kirke September Kvinnehelg PROGRAM TORSDAG 16:00 Stevnekontor åpner 18:00 69 Nord starter 19:00 Åpningsmøte Ledet i storm FREDAG 10:00 Bibeltime Ledet av kjærlighet 12:00 Temasamlinger 16:00 Familiemøte Ledet av Jesus 19:00 Kveldsmøte Ledet i fellesskap 22:00 Skattejakt Sammen for Finnsnes WENCHE K. BJØRKLUND Konstituert regionleder Juni/juli juli Ferie SILJE A. REIERTSEN Acta-leder Juni Kode B-leir, Solvang leirsted Acta-ledersamling, Hurdal Ledersamling, Hurdal Dugnad, Holmen leirsted LØRDAG 10:00 Temasamlinger 16:00 Kildevell Ledet i kjærlighet i ord og toner 19:00 Festmøte Ledet videre 22:00 Kveldskonsert Konsert med lovsangsteamet SØNDAG 10:00 Bønnemøte 12:00 Festgudstjeneste Ledet til hvile Kaféen i Finnsnes kirke er åpen 1-2 timer før og etter møtene. August Sommer i Nord, Finnsnes MORTEN H. NYGÅRD Administrasjonskonsulent Juni/juli juli Ferie August Sommer i Nord, Finnsnes Finnsnes kirke august Normisjon region Nord Pb. 1280, 9505 Alta Besøksadresse regionkontor: Løkkeveien 19, Vonheimbygget 9510 Alta Acta Nord Vestregata 24, 9008 Tromsø Besøksadresse Acta: Vestregata 24, 9008 Tromsø Tlf.: Telefontid: Tirsdag til fredag kl Bankkontonr.: Organisasjonsnr.: ANSATTE Wenche K. Bjørklund Konstituert regionleder Tlf.: Morten H. Nygård Administrasjonskonsulent Tlf.: Silje A. Reiertsen Acta-leder Tlf.: TILLITSVALGTE Børge Gullbekkhei Regionstyrelederteamet Tlf.: Aileen Zahl Acta-styreleder Tlf.: SOLVANG LEIRSTED Tlf.: Mette-Marit Sørem Granerud Styreleder Tlf.: HOLMEN LEIRSTED Jostein Østvoll Styreleder Tlf.: HEIMLY FORETNINGSDRIFT AS Roar Stangnes Styreleder Stoff til bladet sendes til Kalender Nordland Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 18. august SOMMER 2014 ARRANGEMENTER REISERUTER TELEFONNUMMER OG ADRESSER Juni Sommerleir tr., Karihaug leirsted Juli Sommerfest, Helligvær August Sommer i Nord, Finnsnes kirke Sensommerstevne, Karihaug leirsted 31. Åpningsfest Bodø Normisjon, Betania September Barneleir kl., Karihaug leirsted Oktober Tweensleir klasse, Karihaug leirsted nov. Camp Nesna 8. kl. 3. kl. vgs. November Julesalg i Bodø, Betania Julesalg på Sortland Julesalg i Sandnessjøen KARSTEIN EVENSEN Regionleder Juli/august Sommerfest, Helligvær aug. Ferie August Sommer i Nord, Finnsnes Sensommerstevne, Karihaug leirsted Vesterålen 31. Åpningsfest Bodø, Betania September Bodø Reisevirksomhet Barneleir, Karihaug leirsted Bodø Normisjon MATT RISHTON Barne- og ungdomskonsulent Juni/juli Acta-ledersamling jul Ferie September Barneleir, Karihaug leirsted Oktober Tweensleir, Karihaug leirsted nov. Camp Nesna Programmet utover høsten er ikke endelig fastlagt, så ta gjerne kontakt dersom lokallaget ønsker besøk. Hva med en Jubileumsfest? Normisjon region Nordland skal feire sitt 150-årsjubileum i løpet av året. Det var en markering under årsmøtefesten på Karihaug leirsted i mai, men det blir for lite. Vi ønsker derfor å utfordre foreningene rundt om i regionen til å arrangere en jubileumsfest og invitere ansatte ved regionkontoret og andre til å delta. På denne måten kan jubileet bli markert over hele fylket vårt. Normisjon region Nordland: Postboks 672, 8001 Bodø Besøksadresse regionkontor: Kongens gate 12, Betania 8006 Bodø Tlf.: E-post: Bankkontonr.: Organisasjonsnr.: ANSATTE Karstein Evensen Regionleder Tlf.: Lill Tove Lunheim Administrasjonsleder Tlf.: Matt Rishton Barne- og ungdomskonsulent Tlf.: TILLITSVALGTE Håvard Losvik Regionstyreleder Tlf.: Ole Ragnar Norheim Jenssen Acta-styreleder Tlf.: KARIHAUG LEIRSTED 8647 Bleikvasslia Tlf.: Olaf Fagereng Styreleder Stoff til bladet sendes til Vi vil bli svært glad for stoff til regionavisen fra dere rundt om i Nordland. Det er mye som skjer av aktiviteter og arrangementer, og det vil vi gjerne vite mer om. Send tekst (kort eller lang) og bilde til adressen over. Ansvarlig redaktør for sidene 5 7,11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer