FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 052/13 I DRIFTSUTVALG ~ØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PLATEINNSPILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 052/13 I DRIFTSUTVALG ~ØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PLATEINNSPILLING"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID. : 13/3765 I Arkiv sakid.: Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 052/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stiii Løvseth I Dato: ~ØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PLATEINNSPILLING Vedlegg: Søknaden med vedlegg Saksopplysninger: John Kristian Karlsen søker om tilskudd til plateutgivelse av CDen ((HøstbloÍ)~ Han søker om kr ,- Søknaden behandles etter paragraf 12 i retningslinjer for kulturstøte som tilsier: I 12 Tilskudd til særskilte tilak Støtte gis til lag/foreninger/enkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig karakter og kommer utenfor de ulike øvrige tilskuddstyper. Dette være seg investeringer i utstyr e.l. Ikke søknadsskjema. Det kan gis inntil 25% av de totale kostnader. Søknader behandles av Driftsstyret. Søknaden må inneholde:. Beskrivelse av tiltaket/prosjektet. Budsjettforslag og finansieringplan for prosjektet/aktiviteten. Søknaden må foreligge på forhand. Tiltakene/prosjektene må være avsluttet innen utgangen av søknadsåret. Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15. november i samme kalenderår soin tildelingen er foretatt. SØKNADSFRIST: INGEN, men tiltaket kan ikke være påbegynt før tilskudd er gitt. Saksbehandlers vurdering: Fauske kommune har tidligere støtet flere plateutgivelser, med den hensikt og formål å skape kompetanse lokalt slik at unge utøvere lett kan skaffe seg kunnskap slik at de også kan få veiledning slik at det danes nettverk rundt dette. John Kristian Karlsen har tidligere også mottatt kulturstøtte for en klassisk CD, med Schubert og Grieg som komponister. Denne gangen tar han fram eget låtmateriale som hvor tekstene har lokalt tilsnitt. Skal tilskudd tildeles, bør det stiles krav til søknaden om at i tilegg til CDer, at også materialet skal kune presenteres som konsert i Fauske kommune vederlagsfritt.

2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i tilskudd til CD-utgivelsen ((Høstblot~~. 2) Det skal fremkomme på CD gjennom logomateriale at utgivelsen er støttet av Fauske kommune 3) Materialet skal presenteres i Fauske kommune som en konsert i løpet av 2014 vederlagsfritt, også inklusive tekniske fasiliteter. 4) Beløpet utbetales etter rapport og regnskap som er innlevert innen 15. november ) Beløpet posteres ) Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november nr. 1213, 2. Det kan tildeles en samlet støte til et foretak på opptil euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støtegivere ikke overstiger euro. Even Ediassen Rådmann

3 Plateinnspiling av (( Høstblot )) Fauske John Kristian B Karlsen Kleiva Fauske Tlf Orgnr Plateinnspiling I august får jeg med meg 3 dyktige utøvere og går i studio for å spille inn min andre egenkomponerte cd som skal inneholde 12 låter. Tekstene omhandler alt fra gamle tradisjoner til moderne innhold. Musikksjangere blir en lettsolgt blanding av folkemusikk, vise - pop. Prosjektbeskrivelse Prosjektet planlegges fortrinnsvis i samarbeid med Trond Viggo Solås som er min produsent. Innspillingen skal foregå i hans lydstudio i Brønnøysund. Produksjonstiden er i tidsrommet august - oktober i år (2013).. Formålet med utgivelsen er å nå et bredere publikum, og kvalifisere til et enda bedre resultat både i henhold til musikk og tekster i forhold til min første cd ((Nordlandsfjellan)) som forøvrig kom ut med gode kritikker. Litt om repertoar, bla lokalt Bodø, Fauske og Sønold: Det kan bla nevnes at jeg har med en adventssang som viser leia frem mot juletiden, i tiden da cdennil være ute på markedet. En vise som omhandler idyllen i vår felles nye nasjonalpark Sjunkhatten som har beliggenhet i Sørfold, Fauske og Bødø. To sanger fra Musikalen ((Marg og Bein)) som ble skrevet til Kraftfestivalen i Sørfold Og en sang som viser til Lions positive arbeid, og om kontraster i verden. Resultater og ideer: Nevner Lions i forb med at jeg solgte for kr av min forrige plate til frivillighetsarbeid gjennom frivillighetssentralen. Ideen kom også om å støtte opp under Lions arbeid på en eller annen måte med min nye plate etter at jeg ble booket til underholdning for Lions 30 års jubileum i 2012, og skreven sang ti dem. Min forrige plate som hadde et opplag på 1000 er så godt som utsolgt. Jeg har turnert både, med egne konserter, for den kulturellespasserstokken og på festivaler med stoff fra plateproduksjonen. Ønsker også å få muligheten til å vise meg mer i Fauskedistriktet med stoff fra begge produksjonene etterhvert Økonomisk støtte Ser dere muligheter til å bidra med noe støtte til innspillingen av ((Høstblot)) er det flott. Vedlegg 4CV Budsjett Vennlig Hilsen John Kristian Karlsen

4 CD INNSPILLING / BUDSJETT 2013 John Kristian B Karlsen CD - tittel: Høstblot Sissel Horndal / Cover design Foto Musikere: Ole Jakob Larsen 5 døgn studio (div Perkusjon) Håvard Bendiksen 5 døgn studio ( Div string, tangenter) Trond Viggo Solås ( Bass / Produsent / StUdio) Sørneset studio Brønnøysund ved Trond Viggo Solås. Studioutgifter: Opptak lokasjon innti/l 32 spor Studio / Formix Studioopptak 1 rom Studio opptak 1 rom Studio.mix Mastring +mva == Mudi AS trykking 2000 CD + moms og frakt PR kr kr 2400 kr 2600 kr 4550 kr 8400 kr 2850 kr 48750,- kr 42000,- kr Budsjett kr ,- fl i.~

5 TENKT FINANSIERING I utgp egenfinansiering kr Har søkt om støtte fra fond for utøvende kunstnere kr Andre kr Med dette som grunnlag søkes om kr i støtte.

6 Mitt navn er John Kristian Karlsen. Min første utdannelse og jobb var som rørlegger. Etter i O år I yrket som rørlegger og som korsanger. korsollst. kabarf!tt. vise og popsanger på hobbybasis bestemte jeg meg for å skifte yrkf!. Ettf!r en rundf! på NRK s Talentiaden I 1994 var jeg Igang med f!n klassisk utøvendf! sangutdannelse. cv John Kristian Karlsen f T: Friianssanger med eget foretak Orgnr: Distriktsmusiker í Sørfold kommune % Lærerstillng sang og gitar 50% Utøvende sanger Stemmefag: Tenorbaryton Sanger kan bestilles gjennom Distriktsmusikerordningen i Sørfold: sorfold.kommune.no, eller Rektor í Kulturskoien Ragnhild Hansen tlf (99 O I 39 45) UTØVENDE SANGUTDANNING Høgskolen i Tromsø avd for kunstfag Statliche Hochshule für Musikk i Trossingen i Tyskland Høgskolen i Tromsø avd for kunstfag VIDEREUTDANNING INNEN OPERA I MUSIKKTEATER NTNU Trondheim Fonograminnspllling/komposisjon 1997 Vokalist ved filmmusikken til Brent av frost 200 I lulecd ((Masters in this halh) 2008 Cd ((Gabrowsky)) Internasjonalt samarbeid med bla hebraisk I jidish liturgi, opera, operette og folkemusikk Egenkomponert og egenprodusert vise/pòpcd ((Nordlandsfjellal1).- 20 i O Melodi I tekstforfatter av barnesanger til forrestílllingen ((Kalle, Tralle og skrotorkesteret)) 2011 Klassisk cd op 5, 25 og 48 av E Grieg og Dichterliebe av R Schumann Melodi I Tekstfonatter av musialen ((Marg og Beim) til Kraftfestivalen i Sørfold.

7 PRIVATE ENSEMBLER ~.?OO 1-200B ((O wl'a Nordpi:m 'IHo iied\jusikal, ()pera og ()IHTetti: på repertoaret G(".Iiiube Naturell)) 'rrìo.med ;Vl.usìkki:eaterfè:irestiIHng og repertoar av i;:vert 'liiube 200J.. ((l\jusíkk og Magj,) l1agikel' Radiiiì, ~jekk radillì.llo; ròrtriiinsvis russisk JiiJkel'nllSìkk / saiig~ MIniforestillnger med varighet ca 40 min for barn og voksne. Alt produsert I samarbeid med profesjonelle regisører og manusforfattere. Musikkteatertorestillng for barn. Nr 1 ((Kalle og Trallei, Vist 26 forestilinger. Nr 2. ((Kalle, Tralle og skrotorkestereli, (egne sangtekster / musikk). Vist 52 forestillinger. MusikkteaterforestIlIngen ((Taube Naturell" Roller: FrltJof Anderson og Rõnnerdahl. Ungdomsskoleturne: Nordland fylkeskommune, Møre og Romsdal Nord-Trøndelag, Pensjonistkonserter og festivaler. Konserteri Amsterdam i samarb med hurtigrutemusseet. Tilsammen ca 150 forestilinger. Musikkteater for barn (( Flørt og Fanteri" Rolle: Shardaskavaler. Utdrag av arier/duetter fra operaer og operetter. Turneer: Finnmark Nordland Nord. Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Rogaland Tilsammen ca 350 forestillnger. Musikkteater for barn I voksne (( Madame Krystall" Nominert til Guiisekken 2011 Rolle: Sjarkfiskeren Jussi. Gedda. Utdrag av a.rier/duo fra operaer og operetter (norske tekster) Turneer: Nordland hele fylket Troms Trøndelag M øreqgromsdal.,. Festivaler og operapuber. Tilsammen ca 350 forestillnger. En rekke konserter for spaserstokken I tidsrommet ((også med egenkomponert repertoar" I kommunene, Hamarøy,Stelgen, Nordfold, Sørfold, Fauske,Bodø, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Saltdal.

8 Operette,opera,muslkals Flaggermusen: Roller "Dr Falke" Bodø Musikktéater,Trondheim Trønderoperaen Natt: "Janio.. Trønderoperaen, Operaen Kristiansund, Sognefjorden. Bajazzo/Pagliacci: La Traviata: La Boheme: Jomfru Rosenving på Santavajas øy: Viktoria / Hamsund: Isfront: Oliver Tvist: Jungelboka: Gabrowsky en Kantors sjebne: Tryllefløyten: "Tonio.. Trønderoperaen Olavshallen / Studentersamfunnet Trheim "Alfredo.. Operaen i Kr-sund, Ringsakeroperaen, Trøndelag teater, divfestivaler. "Shaunard.. Tynset kulturhus,trønderoperaen, Den Jemtske Opera Sverige "Far+ 2 mindre roller.. Bodø musikkteater, Nordland Teater. "Otto.. Bodø Musikkteater "Avisredaktør.. Bodø Musikkteater "Mr Bumble.. Bodø Musikkteater "Baghera.. Bodø Musikkteater "Gabrowsky.. CD produksjon, bestillngsverk fra Jødisk museum. Sammarb m Norges musikkråd / Jødisk museum/ Falstadsenteret Forest / Konserter i Nidarosdomen, synagogen Trondheim, og turne Posznan Polen. "Papageno.. Operafestival Bodø Marg og bein: "Onkeljervmunn.. Skrevet og fremført til Kraftestival i Sørfold Kommune Roller under musikkteaterutdanning: Figaros Bryllup: Eugene Onegin: Tryllefløyten: Faust: Kizmet: Hoffmanns eventyr Orfeo ed Euridice "Figaro.. Alle Figaroscener NTNU Musikkonservatoriet "Vevgeny Onyegin.. (kortversjon) Kor og 1 Prest Full oppsetn Olavshallen " Valentin.. (Utdrager) Trønderoperaen,,2 mindre roller, Muzin og silkehandler.., Operaen i Kristiansund ( Utplassering ved produksjonen) "Hoffmann.. kortversjon (Trosssingen Tyskland) "regi.. Vèrk fremført sollstlsk Verdis Requiem Messiah Hendel Brahms Requiem Mozart Requiem Messe Solinelle Rossini Gloria Vivaldi Carmina Burana Carl ort Faures Requiem - i denne søte juletid Sigvart Dagsland Navidad Nuestra Ariel Ramirez

9 LIEDER I VERK fremført sollstlsk: Liebesliedervalser Brahms Das lied von der Erde Mahler Die Shöne MOllerin Shubert Dichterliebe Schumann Nordlands Trompet P Dass. David Mondrad Johansen Songs of Travel Wagan Willams Enkeltlieder av bla: Brahms Hugo Volf Shubert Sibelius Grieg Kurt Weil Edvart Grieg: Opus 5 Opus 25 Opus 48 Engasiementfor bla: Operaen i Kristiansund Ringsaker Operaen Trønder Qperaen Den Jemtske Opera Den Norske Opera Oslo Opreafestival Trøndelag Teater Nordland Teater Moi Rana BOdø MUsikkteater Den magiske sirkel Oslo Jødisk museum Nordland Musikkfestuke Festspilene i NN Finnsnes i Fest Sommermelbu Mons Petter festivalen Kraftfestivalen i Sørfold Vinterlysfestivalen Mo i Rana VInterfestuken Narvik Sakralfestival Lillesand Polar Spectacle Vadsø Oscarsborg Festning I Kongsberg våpenfabrikk

10 cv Navn: Født: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf.: Sivilstatus: Håvar Langås Bendiksen , Brønnøysund Myraveien Hølen Gift, 2 barn. Utdanning: Mosjøen Videregående Skole VKII - Musikk, Dans, Drama Praksis: Musiker med Trine Rein/Lars Monsen Musiker med Aasmund Nordstoga Bestillingsverk til Kalottspel "Suite for reisende menn" Instruktør ved Follo Folkehøgskole Musiker med Silje Nergaard Musiker med Halvdan Sivertsen Bestillingsverk "Inovus" Musikkprodusent v/nordnorsk Jazzsenter Gitarpedagog Bodø Kulturskole Prosjektleder Norges Ungdomskor Musiker med Susanne Lundeng Gitarpedagog Bodø Kulturskole Gitarpedagog Mosjøen VGS Utøvende frilansmusiker/selvstendig næringsdrivende Har også jobbet som produsent, prosjektleder, reiseleder, og seminarleder i samarbeid med flere ulike kulturfestivaler og institusjoner som bl.a. Nordland Musíkkfestuke, Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Festspillene i Nord-Norge, FINN-turne, og NOBU. Artister og samarbeidspartnere perioden (utvalg): Alf Cranner Aasmund Nordstoga Bjørn Eidsvåg Anne Grete Preus Herborg Kråkevik Silje Nergaard Vince Mendoza Metropole Orchestra Trondheimsol!stene Jørn Hoel Anita Skorgan Grethe Svensen Prima Vera Kari, Ola, og Lars Bremnes Halvdan Sivertsen Karoline Krüger Henning Gravrok Jan Gunnar Hoff Demis Roussos Bjørn Andor Drage Nationaltheateret. Norafäíîd feater'. Hàkon Iversen Erik Hillestad/Kirkelig Kulturverksted (KKV) Rikskonsertene Musikk I Nordland

11 Quint AS Viggo Lund Management Unit Management Dinamo NRK TV2 DISKOGRAFI Artist Fred Endresen Johan A. Andersen Blakk Sjiraff Blakk Sjiraff Are Simonsen Susanne Lundeng Anita Skorgan Diverse artister KKV Frank Aleksandersen Eddy Badleg Anders Wyller Lyriaka Erik Hillestad/Karoline Krüger Susanne Lundeng Alf Cranner Terje Nohr Asgeir Borgemoen Susanne Lundeng Lyriaka Lyriaka Jørn Hoel Halvdan Sivertsen Silje Nergaard Grabowski Project Elin Furubotn Rita Eriksen Geirr Lystrup tittel "Fred Endresen" "Hoi hoi" "Nesten sommer" "Vinter" "Uke 18" "Vals til den røde fela" "Gull" "Call the police" "Gratulerer med dagen" "Eddy Badleg" "Goodbye surfing" "Lyriaka og boken som synger seg selv" "Jakobmesse" "Forunderlig ferd". "Som en rose" "Så langt" "Et løfte er et løfte" "Nattevåk" "Lyriaka og hunden fra Horrgatark" "Jakten på verdens sterkeste barnedikt" "På grunn av dæ" "Mellom oss" "A thousand stories" "Grabowski" "Ein tanke unna" "Frelsesarmeens juleplate 2009" "Lystrups kalender" år

12 Ole~Jakob Larsen,trommeslager Frilansmusiker bosatt i Tromsø fra 1999~2001, Frílansmusiker bosatt i Oslo: Frilansmusiker bosatt I Tromsø Medlem av følgende band: "Stråmenn" som er bl.a husband j TV2". programmet IIHver gang vi møtes" og er et mye brukt flere artister backingband for "Hekla Stålstrenga" : et av de mest spennede og populære norske band for øybhkket med feks tilsammen over 20 uker på Nrk's A-liste og med to spellemannsnominerte utgivelser bak seg. "O.J & the Simpsons" med bla. Spike Edney (Mandela Concert musical director, Keybordist i det britiske bandet Queen og SAS Band) Internasjonale artister: Paul Young, Chris Thompson (Manfred Mann),Carola, Timbuktu, Katrina Leskanish (Katrina&the waves), Fish (Marillon),Soweto Gospel Choir, Tommy Ekmann, Christer SandeIin, Loyiso Bala, Tasha Baxter, Jamali, Bala Brothers, Spike Edney Jamie Moses, Dave Herrero, Sofia Jannok, Susanne EImark, Mason Ruffner, Boney Fields, A.C. Finnigan, Bill Booth,Bill Troiani Norske artister, bla : Jan Eggum, Jahn Teigen, Kurt Nilsen, Anita Skorgan, Ingrid Bjørnov, Vinn;, Morten Abèl, Lene Marlin, Magnus Grønneberg, Silje Nergaard, Halvdan Sivertsen, Elvira Nikolaisen, Karoline Kruger, Inga Juuso, Madeon, Bertine Zetlítz, Jørn Hoel, Marion Ravn, Usa Stokke, Nora Noor, Odd Rene,l\ndersen, Maria Haukaas Mittet, Elg, Kim André Rysstad, Bjarne Brøndbo, Bjørn Johan Mur;, Karin Park, Øystein Dolmen, Rein Alexander, Ole Evenrude, Martin Halla, Christine Guldbrandsen,Ole Paus, Tor Endresen, Simone Larsen (D'sound), Mariann Aas Hansen, Maria Arredondo, Kåre Conradi, Age Steen Nilsen, Jane Kelly, Jostein Hasselgaard,Knut Anders Sørum, Tone D. Aaberge, l~ ejandro Fuentes, Kari Iveland, Jardar Johansen, Vidar Busk, Steinar AJbdgtseo,Arnund-Maarud Paal Flaata;ErrkFlarStãd~Reidar-larsen,..._. Trend Granlund, Stephen Ackles, KåreVirud, llbighandlljohansen, Casino Steel, Didrik Solli Tangen, Guri Schancke, Øyvind Blunck

13 TeaterlShow1kronologisk (både som vikar og "hovedmann") "Helt Nils & Øyvind" (Nils Vogt og Øyvind Blunck -Dizzie ShQwtheater04/05) "Kvinner på randen krysser sine spor" (Kvinner på randen-chat Noir/turne 05 ).. "Vi er i hundre" (Lisa Stokke, Brede Børe, Sven Nordin, Hilde Lyrån- Dizzie Showtheater 05/06) "Hair" Det norske teater 06/07 (m Ingrid Bolsøe Berdal, Frank Kjasaas, Hans Marius Hoff Mittet mfl) nth Elise?" Ingrid Bjørnavs soloshow (Latter scene 08/Turné 09) ilwhich Witch"( m/ bla. Heidi Gjermundsen Broch, Paul Det Norske Teatret 08) Ottar Haga- "Sammen igjen" (Hege Schøyen& Øyvind Blunck, Dizzie Showteater/turné, ) "Jesus Christ Superstar" (Hans Erik Dyvik Husby, Charlotte Frogner, Frank Kjosås m fl. det norske teatret ) "Du skal få en dag imårå" (hyllest til Alf Prøysen, det norske teatret, Hegí:Runar Borge,.2009) IlNext to Normalll (ml Heidi Gjermundsen Broch, Charlotte Frogner, Frank Kjosås mfl. det norske teatret 2010/2011) S~~atten på sjørøverøyall (m/ bla. Paul norske teatret 2011 ) Ottar Haga, Frank Kjasås, det "Rockeulvenll (med bla. Lena Kristin Ellingsen, Mari Maurstad, Pia Tjelta, Lasse Lindtner, Anne Marit i\lationaltheatrett 2011/2012) Jacobsen, Øystein Røger, linöt,gë:'byâsi lll (fi5reftö;-arékalvø; Mù sfkk:helgéi=ørde, H20d12~ov$rtYt'en" Ingrid Bjørnov (Latter, 2013)

14 TV~produksjoner ( utvalg) HDu skal høre mye" avslutningsshow, (2003) Nrk1 "Sommeråpent" med Jahn Teigen ( 2005) Nrk 1 "Showbiz Il (16 program) (som 1 en av 2 trommeslagere, sammen med Rune Arnesen ses.1 og Kim Ofstad ses. 2 Nrk 1 ( ) "Komiprisenll med Schøyen/Blunck (2009, Nrk1) iipopsiokkll musikkprogram på Nrk1 med Erik Solbakken, Ses.1 (2011) (7 programmer) llgullisken" (med Vinni Sauvik ) TV2 (2012) "TV2 20~år" husband med "Stråmenn" Bergen,(2012) "Hver gang vi møtes" (Sesong 2, TV 2, 2013)

15 Diskografi, utvalg -Tore Morten Andreassen -Tore fv'lorten Andreassen Il Fusive IIlus!ons" 1/ Accordomania" -Maria Arredondo/Christian Ingebrigtsen flange/" (singel) -Jahn Teigen "Utkledd som meg sel ti i -Kristin Spitzogle "3 am" -Jahn Teigen.;Jardar Johansen -Unn Stokke 11 Fra null til gull" "Let love surroundyou" "Unfolding" -Samisk Grand Prix diverse artister 2007,2008,2010,2011 -Nils Mathisen ii POPCoClst" Hekla Stålstrenga- "Hekla Stålstrengall 2008 (spelemannsnominert I kategorien folkemusikk) -Børge Petersen 0verleir "SOngs from myroomll -Lyriaka ~ " I jungelen" (spelemannsnominert I kategorien barneplate) -Lyriaka - 11 På sirkus" -Hekla Stålstrenga "Makraméll (spe!emannsnominert I kategorien folkemusikk) På DVD: " Candle in the wind ii Elton John-tribute Alt for Rognan" fra Bodø Kulturhus ndorsements: Drum ~Vorkshop Trommer, pedaler og hardware.

16 rn'ofid Vîggo Solfls Soi'iies('i HUll!) 111'01111 OL SL ILL d TI t:!) I N,')()'l\ I \ I ai I; 11'0 IL ih i g'~'c)s(z ILL il(. ('O I1I S ii i Isl aiiis: ei 1'1. 'I hill'l i cv '1hmd.\ i 'H:\'O So/iìs, l\oihi'ahasse/.hass, Pi'odus('111' 1""ilêlllSlilllsikel' hosall i Bor/o f'l'a ImJN.: OII 1"I'ilalISiiiilSikl'I' hoshil i 1~l'nliii()\Slllid I'l'il OIl. ITI)\\\I\G \lnsjof'11 \ idel'pgiil'llc!e skolt'\ KII.\lllsiH. da/is. di'aiira UH:. I!)!)() PR\I\SIS Spil/el' Illf'd IlalnlaI1Siwl'lst'Jl. og Iiai' IWI'I rast has.sisl iiied Ilaii sidpil O().I. Ja 11 Eg-gu II og Il ah dhii S in'i'1 S('il 'sltoii sidpli :.W I I 1,':lsl 111("l/l1'111 j hillldf'1 I '('Ida Stiilsll'('llg'a PHO/)ISE\T Pmdlls('111 p;ï Ilahdilll Sil('I'ls('1i iilgi\e/sf' "\lelioiii o.-;s" 1(l()N. SOllI hil' I ilr/eli SPl'"f'lilaliilslwi.sf'11' /'l'dllseili pii I lahd:iii Sii('i'tsi'ii 1i1~'i\~()ls('~'~(;j(H' d(~1 ~ igü~i~'if'_" ful /'l'diisf'iii' iiii I':P 111~'ill'ls() 'Í I:iiei'. lill~j(lill '1,\Ir/11i1i Oil

17 \1.1 islei' og- SalHllJ'/H' dspal'iih'i'c" i pel'odc"jl L Om~.10 I'L ulmlg' S i '.il' \ t'g'iiw'd \ iiii'(' \lelidoz:l \/f'ii'opn/e (li'(,/)(sll'a \ i i i Il i Bei'iiilf' Zeiliiz S i (' (':111 S IL IL ri :- t 1'0 Il L,);I(k \i'('es\\.ik Ti'iiie n('iii Liil's \Iniis('ii S Il i I (' ro J' i'' isp Il cl (' III (' ill I Ilah daii SiU:'I'lsf'1I Siisaiiiie Liiiideiig' e.l all!' fo'11l I I t't' C,jOI'HII Fristol'!,.101' '1 \ Il' CI'illlllt"l' 11('lilling CI'il\l'O" '11)1'(.' '1ollaliseli,hill C l Il iiiai' IL oil' 11'('11 Heiiiw/! (lih 1~1,(IIIiIl'S \1'. SÎliinliseli '1t'l:i(' \nlil' 'lt'i'jf' \ i Isei i /I ii \ H l'ci I, l ILL d. Tí'(lllilll-(,TiiiSO Sleii(' IleklaSlii/sll'eligH '1'1'011 iso 1.,11/1111 (' I'() i.k('s I (' l'

18 l)isi,,()(;n \FI \ I'l isl. Tili!'l. \,.. ll;ihrlaii Si\ ('rispi!. I/pkln Slùtsll'/:llga. Sm't' 1 like ('hili. H('iiii \iiril'é SlolI('O\. L!pkl:.1 Sli\lsll' 'li;sil. TilJf l/cile. Torg-ils Ciliirlpl'SPIi. tta\liioiir/ ~ 1:11ISPll. I )H.l, \ HSE\. rrah ri HI i Siq.i'lst"ll. TOI',!.6Is Cilildel'sel1.,. Di, ('1',,(' ariisler. -\rl" HI'NI:il SiIIiOII:'('IL. SiiSaiiiif' kiiiideiig. Tf'i:ie \ (,fli' OlsPlI. f!, hdilll Si\l'I'hl'li. \Iiip',ii,:' E/ilo,-if'l i. H InU S.i i nilt H I a"" S.i ril rr.., Ci'or dp( sil g)'('1'1f' l:ol"ploll/:i1. Siii~'(-'I /)I'II1IlIllfI' 110\. Siiigel. 101:2 c Sol,i kolll opp 1.:1). LO 11 \1:1"1';1111(' nl'iiig nii 111f' SII ic'i' :dllf'. l011 1.lililiiipkill. :.wio '1\íllga i "IiP Blh I'(-sepl. 100!) \Iellniii oss. 200K (;,.Ol1li\;ii' iiiin hal'idoiiisdal. 200K l'oslko,.1 fm I,pi. 2(lOK TI'I'r/je 111g-i\ f'lsp. 200K \ ane\ ii k. 20(Hî Sii 1; (f:; io. 10!rí,"1('('lllld (;1',11'1'. l()(fi \PSlf'Il SOllllll('I'. I UqK \ iiilei' imm

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - STIFTELSEN SJØNST Å GÅRD

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - STIFTELSEN SJØNST Å GÅRD SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JournalpostI: saki.: 10/2066 11/2859 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: riftsutvalget II Sak nr.: 03211 1 I RIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stig Løvseth I ato: 30.03.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tilskudd til særskilt tiltak - arangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i gruskolen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tilskudd til særskilt tiltak - arangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i gruskolen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 13/2406 Arkiv sakid.: 13/572 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Diftsutvalget il Sak nr.: 029/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stig Løvseth I Dato: 10.04.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 11/2856. I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/43 I Saksbehandler: Stig Løvseth

FAUSKE KOMMUNE 11/2856. I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/43 I Saksbehandler: Stig Løvseth SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2856 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/43 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 030111 I DRIFTSUTV ALG Dato: 30.03.2011 I

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tiskudd til særskilt tiltak - arrangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i grunnskolen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma og omegn Turistforening søker om tiskudd til særskilt tiltak - arrangementet ((Opptur)) for ungdomstrinnene i grunnskolen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 13/3813 Arkiv sakid.: 13/572 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Diftsutvalget il Sak nr.: 068/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stig Løvseth I Dato: 22.05.2013

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II»

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II» Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II» Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 Den kulturelle

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3789 I I Arkiv JoumalpostID: sald.: 13/500 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 056/13 I DRIFTSUTV ALG TDato: 22.05.2013 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Valnesfjord hobby og husfldslaug søker om tilskudd ti oppføring av et Amfi, som skal være til glede for bygdas befolkning.

FAUSKE KOMMUNE. Valnesfjord hobby og husfldslaug søker om tilskudd ti oppføring av et Amfi, som skal være til glede for bygdas befolkning. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostlD: sakid.: 13/3792 13/577 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 059/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stil. Løvseth Dato: 22.05.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2425 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/579 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 033/13 I DRIFTSUTVALG I Dato: 10.04.2013 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

ANDREAS FLIFLET / FØRSTEAMANUENSIS ELBASS

ANDREAS FLIFLET / FØRSTEAMANUENSIS ELBASS STUDER RYTMISK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: Rådman SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR. oppføring av et Amfi, som skal være til

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: Rådman SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK SAKSPAPIR. oppføring av et Amfi, som skal være til SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2357 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/577 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 038/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12 Tilskudd til særskilte titak Støtte gis tillag/foreningerlenkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig

FAUSKE KOMMUNE. 12 Tilskudd til særskilte titak Støtte gis tillag/foreningerlenkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/2871 I I Arkiv Joui:alpostI: saki.: 10/612 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans : riftsutvalg Sak nr. 028/10 I RIFTSUTV ALG I ato: 21.04.2010 FORENINGEN

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Henrik ENGER HOLM. Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com RESUME FOR

Henrik ENGER HOLM. Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com RESUME FOR Henrik RESUME FOR ENGER HOLM Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com Hvem er jeg? Mitt navn er Henrik Enger Holm. Jeg er født i Oslo i 1998 og bor på Bygdøy sammen med min bror og mine foreldre.

Detaljer

La høsten være som den er. anita skorgan

La høsten være som den er. anita skorgan La høsten være som den er anita skorgan Tekstene på denne plata er skapt helt uten tanke på noe fellestema. Når jeg nå i ettertankens klare høstlys sitter og blar i dem, ser jeg at de handler om oppbrudd,

Detaljer

I 12 Ti/skudd til særskilte tiltak '.,

I 12 Ti/skudd til særskilte tiltak '., SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Jouraip.stID: 12/2579 Arkiv sakld.: 12/585 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 061/12 I DRIFTSUTVALG II I I Saksbehandler: Stig Løvseth I Dato: 10.04.2012

Detaljer

Steve Dobrogosz (piano) & Anna Christoffersson (vokal)

Steve Dobrogosz (piano) & Anna Christoffersson (vokal) Steve Dobrogosz (piano) & Anna Christoffersson (vokal) Torsdag 24. september kl 20:00 i Kolben kulturhus, Kolbotn Superlativene haglet over Anna Christoffersson når hun debuterte sammen med Steve Dobrogosz

Detaljer

Ordfører hilser. Konferansierene introduserer bidragene og presenterer kunstdeltakerne.

Ordfører hilser. Konferansierene introduserer bidragene og presenterer kunstdeltakerne. Program, Scene Ungdommens kulturmønstring Kåfjord, Troms Aja Samisk senter, 17.02.2007 kl 16.00 Ordfører hilser. Konferansierene introduserer bidragene og presenterer kunstdeltakerne. 1 NiNa og MaiKa (Dans

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

- barnesanger på latinamerikansk vis. Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar

- barnesanger på latinamerikansk vis. Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar Konsertinformasjon Rikskonsertenes skolekonsertordning - barnesanger på latinamerikansk vis Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar Klassetrinn: 1. - 7.

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt tiltak - oppgradering av repeater-stasj onen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt tiltak - oppgradering av repeater-stasj onen. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 13/3786 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/413 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 053/13.1 DRIFTSUTVALG 1 Dato: 22.05.2013 KULTURMIDLER

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4838 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/1197 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 072/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken våren 2018

Den kulturelle spaserstokken våren 2018 SKIEN KOMMUNE Den kulturelle spaserstokken våren 2018 Du er invitert! Programmet for Den kulturelle spaserstokken (DKSS) våren 2018 er utarbeidet av kulturkontoret i samarbeid med helse og velferd. Profesjonelle

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Konserttilbud fra Kultur i Troms Høsten 2012

Konserttilbud fra Kultur i Troms Høsten 2012 Konserttilbud fra Kultur i Troms Høsten 2012 Vi har mange gode konserter! Se gjennom tilbudene, kanskje kommer vi til deg for én konsert, eller kanskje tar du i mot flere og legger du opp et fint høstprogram?

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen Helge Lien Sigurd Hole Lyden av Prøysen Helge Lien (f. 1975) Jazzpianist og komponist Helge Lien har vokst opp i Moelv, omtrent ei mjølke rute unna Alf Prøysens barndomshjem på Rudshødga. Lien startet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth

FAUSKE KOMMUNE. I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 1012867 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/606 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 031/10 I DRIFTSUTV ALG Dato: 21.04.2010 I FAUSKE

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014)

FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) FIGURTEATERET I NORDLAND ÅRSRAPPORT 1993 (Rekonstruert 14.03. 2014) Premiere 30. mars 1993 ANGELOS HAGE Samproduksjon med Dårekisten Teater (Enebakk). Dukketeater. Et eventyr om menneskets evige rivning

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Bulrennet Offisiell resultatliste

Bulrennet Offisiell resultatliste K 13-14 år 1 Marit Klevstad Jakobsen Alta IF 13 31:33 00:00 2 Kirsten Helsvig Nilsen Alta IF 10 32:44 01:11 3 Synnøve Opgård Tverrelvdalen IL 12 33:02 01:29 4 Astrid Fiksen Bossekop UL 17 35:18 03:45 5

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2014 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Navn Klasse Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 skudd 10 skudd 25 skudd 35 skudd Felthurtig Felthurtig Sum premier Terje Håkonsen V65 0 Pengepremier totalt 0 Oppgjørsrapport

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Rude Tiger StuioZ/Skank Bait søker om tilskudd til bygging av egnet øvingslokale med hj emmestudiomuligheter.

FAUSKE KOMMUNE. Rude Tiger StuioZ/Skank Bait søker om tilskudd til bygging av egnet øvingslokale med hj emmestudiomuligheter. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralP. ostid: 13/3755 I Arkiv sakid.: 13/269 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksbehandler: Stig Løvseth II Sak nr.: 051/13 I DRIFTSUTVALG I Dato: 22.05.2013

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger Musikalsk CV CAROLINE RØSTE Fra Os i Østerdalen Sanger Mål og drømmer Langsiktig mål Hovedmålet mitt har til nå først og fremst vært å ha det gøy med musikken. Min største drøm er å nå så langt som mulig

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt titak - oppgradering av repeater-stasj onen.

FAUSKE KOMMUNE. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps søker om tilskudd til særskilt titak - oppgradering av repeater-stasj onen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2402 I I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 13/413 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 027/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 KULTURMIDLER

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Møteinnkalling. Namsoss formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsoss formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsoss formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00

PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 Hjertelig velkommen alle sangervenner og publikum Mannskoret MAS inviterer til vårkonsert og har i den forbindelse invitert Moss

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer