FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 052/13 I DRIFTSUTVALG ~ØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PLATEINNSPILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 052/13 I DRIFTSUTVALG ~ØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PLATEINNSPILLING"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID. : 13/3765 I Arkiv sakid.: Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 052/13 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Stiii Løvseth I Dato: ~ØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PLATEINNSPILLING Vedlegg: Søknaden med vedlegg Saksopplysninger: John Kristian Karlsen søker om tilskudd til plateutgivelse av CDen ((HøstbloÍ)~ Han søker om kr ,- Søknaden behandles etter paragraf 12 i retningslinjer for kulturstøte som tilsier: I 12 Tilskudd til særskilte tilak Støtte gis til lag/foreninger/enkeltpersoner som igangsetter tiltak som er av kostnadsmessig karakter og kommer utenfor de ulike øvrige tilskuddstyper. Dette være seg investeringer i utstyr e.l. Ikke søknadsskjema. Det kan gis inntil 25% av de totale kostnader. Søknader behandles av Driftsstyret. Søknaden må inneholde:. Beskrivelse av tiltaket/prosjektet. Budsjettforslag og finansieringplan for prosjektet/aktiviteten. Søknaden må foreligge på forhand. Tiltakene/prosjektene må være avsluttet innen utgangen av søknadsåret. Tildelte tilskudd utbetales i etterkant, og etter framlagt regnskap og rapport for arrangementet. Regnskap må legges fram senest 15. november i samme kalenderår soin tildelingen er foretatt. SØKNADSFRIST: INGEN, men tiltaket kan ikke være påbegynt før tilskudd er gitt. Saksbehandlers vurdering: Fauske kommune har tidligere støtet flere plateutgivelser, med den hensikt og formål å skape kompetanse lokalt slik at unge utøvere lett kan skaffe seg kunnskap slik at de også kan få veiledning slik at det danes nettverk rundt dette. John Kristian Karlsen har tidligere også mottatt kulturstøtte for en klassisk CD, med Schubert og Grieg som komponister. Denne gangen tar han fram eget låtmateriale som hvor tekstene har lokalt tilsnitt. Skal tilskudd tildeles, bør det stiles krav til søknaden om at i tilegg til CDer, at også materialet skal kune presenteres som konsert i Fauske kommune vederlagsfritt.

2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1) Fauske kommune tildeler kr ,- i tilskudd til CD-utgivelsen ((Høstblot~~. 2) Det skal fremkomme på CD gjennom logomateriale at utgivelsen er støttet av Fauske kommune 3) Materialet skal presenteres i Fauske kommune som en konsert i løpet av 2014 vederlagsfritt, også inklusive tekniske fasiliteter. 4) Beløpet utbetales etter rapport og regnskap som er innlevert innen 15. november ) Beløpet posteres ) Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november nr. 1213, 2. Det kan tildeles en samlet støte til et foretak på opptil euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støtegivere ikke overstiger euro. Even Ediassen Rådmann

3 Plateinnspiling av (( Høstblot )) Fauske John Kristian B Karlsen Kleiva Fauske Tlf Orgnr Plateinnspiling I august får jeg med meg 3 dyktige utøvere og går i studio for å spille inn min andre egenkomponerte cd som skal inneholde 12 låter. Tekstene omhandler alt fra gamle tradisjoner til moderne innhold. Musikksjangere blir en lettsolgt blanding av folkemusikk, vise - pop. Prosjektbeskrivelse Prosjektet planlegges fortrinnsvis i samarbeid med Trond Viggo Solås som er min produsent. Innspillingen skal foregå i hans lydstudio i Brønnøysund. Produksjonstiden er i tidsrommet august - oktober i år (2013).. Formålet med utgivelsen er å nå et bredere publikum, og kvalifisere til et enda bedre resultat både i henhold til musikk og tekster i forhold til min første cd ((Nordlandsfjellan)) som forøvrig kom ut med gode kritikker. Litt om repertoar, bla lokalt Bodø, Fauske og Sønold: Det kan bla nevnes at jeg har med en adventssang som viser leia frem mot juletiden, i tiden da cdennil være ute på markedet. En vise som omhandler idyllen i vår felles nye nasjonalpark Sjunkhatten som har beliggenhet i Sørfold, Fauske og Bødø. To sanger fra Musikalen ((Marg og Bein)) som ble skrevet til Kraftfestivalen i Sørfold Og en sang som viser til Lions positive arbeid, og om kontraster i verden. Resultater og ideer: Nevner Lions i forb med at jeg solgte for kr av min forrige plate til frivillighetsarbeid gjennom frivillighetssentralen. Ideen kom også om å støtte opp under Lions arbeid på en eller annen måte med min nye plate etter at jeg ble booket til underholdning for Lions 30 års jubileum i 2012, og skreven sang ti dem. Min forrige plate som hadde et opplag på 1000 er så godt som utsolgt. Jeg har turnert både, med egne konserter, for den kulturellespasserstokken og på festivaler med stoff fra plateproduksjonen. Ønsker også å få muligheten til å vise meg mer i Fauskedistriktet med stoff fra begge produksjonene etterhvert Økonomisk støtte Ser dere muligheter til å bidra med noe støtte til innspillingen av ((Høstblot)) er det flott. Vedlegg 4CV Budsjett Vennlig Hilsen John Kristian Karlsen

4 CD INNSPILLING / BUDSJETT 2013 John Kristian B Karlsen CD - tittel: Høstblot Sissel Horndal / Cover design Foto Musikere: Ole Jakob Larsen 5 døgn studio (div Perkusjon) Håvard Bendiksen 5 døgn studio ( Div string, tangenter) Trond Viggo Solås ( Bass / Produsent / StUdio) Sørneset studio Brønnøysund ved Trond Viggo Solås. Studioutgifter: Opptak lokasjon innti/l 32 spor Studio / Formix Studioopptak 1 rom Studio opptak 1 rom Studio.mix Mastring +mva == Mudi AS trykking 2000 CD + moms og frakt PR kr kr 2400 kr 2600 kr 4550 kr 8400 kr 2850 kr 48750,- kr 42000,- kr Budsjett kr ,- fl i.~

5 TENKT FINANSIERING I utgp egenfinansiering kr Har søkt om støtte fra fond for utøvende kunstnere kr Andre kr Med dette som grunnlag søkes om kr i støtte.

6 Mitt navn er John Kristian Karlsen. Min første utdannelse og jobb var som rørlegger. Etter i O år I yrket som rørlegger og som korsanger. korsollst. kabarf!tt. vise og popsanger på hobbybasis bestemte jeg meg for å skifte yrkf!. Ettf!r en rundf! på NRK s Talentiaden I 1994 var jeg Igang med f!n klassisk utøvendf! sangutdannelse. cv John Kristian Karlsen f T: Friianssanger med eget foretak Orgnr: Distriktsmusiker í Sørfold kommune % Lærerstillng sang og gitar 50% Utøvende sanger Stemmefag: Tenorbaryton Sanger kan bestilles gjennom Distriktsmusikerordningen i Sørfold: sorfold.kommune.no, eller Rektor í Kulturskoien Ragnhild Hansen tlf (99 O I 39 45) UTØVENDE SANGUTDANNING Høgskolen i Tromsø avd for kunstfag Statliche Hochshule für Musikk i Trossingen i Tyskland Høgskolen i Tromsø avd for kunstfag VIDEREUTDANNING INNEN OPERA I MUSIKKTEATER NTNU Trondheim Fonograminnspllling/komposisjon 1997 Vokalist ved filmmusikken til Brent av frost 200 I lulecd ((Masters in this halh) 2008 Cd ((Gabrowsky)) Internasjonalt samarbeid med bla hebraisk I jidish liturgi, opera, operette og folkemusikk Egenkomponert og egenprodusert vise/pòpcd ((Nordlandsfjellal1).- 20 i O Melodi I tekstforfatter av barnesanger til forrestílllingen ((Kalle, Tralle og skrotorkesteret)) 2011 Klassisk cd op 5, 25 og 48 av E Grieg og Dichterliebe av R Schumann Melodi I Tekstfonatter av musialen ((Marg og Beim) til Kraftfestivalen i Sørfold.

7 PRIVATE ENSEMBLER ~.?OO 1-200B ((O wl'a Nordpi:m 'IHo iied\jusikal, ()pera og ()IHTetti: på repertoaret G(".Iiiube Naturell)) 'rrìo.med ;Vl.usìkki:eaterfè:irestiIHng og repertoar av i;:vert 'liiube 200J.. ((l\jusíkk og Magj,) l1agikel' Radiiiì, ~jekk radillì.llo; ròrtriiinsvis russisk JiiJkel'nllSìkk / saiig~ MIniforestillnger med varighet ca 40 min for barn og voksne. Alt produsert I samarbeid med profesjonelle regisører og manusforfattere. Musikkteatertorestillng for barn. Nr 1 ((Kalle og Trallei, Vist 26 forestilinger. Nr 2. ((Kalle, Tralle og skrotorkestereli, (egne sangtekster / musikk). Vist 52 forestillinger. MusikkteaterforestIlIngen ((Taube Naturell" Roller: FrltJof Anderson og Rõnnerdahl. Ungdomsskoleturne: Nordland fylkeskommune, Møre og Romsdal Nord-Trøndelag, Pensjonistkonserter og festivaler. Konserteri Amsterdam i samarb med hurtigrutemusseet. Tilsammen ca 150 forestilinger. Musikkteater for barn (( Flørt og Fanteri" Rolle: Shardaskavaler. Utdrag av arier/duetter fra operaer og operetter. Turneer: Finnmark Nordland Nord. Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Rogaland Tilsammen ca 350 forestillnger. Musikkteater for barn I voksne (( Madame Krystall" Nominert til Guiisekken 2011 Rolle: Sjarkfiskeren Jussi. Gedda. Utdrag av a.rier/duo fra operaer og operetter (norske tekster) Turneer: Nordland hele fylket Troms Trøndelag M øreqgromsdal.,. Festivaler og operapuber. Tilsammen ca 350 forestillnger. En rekke konserter for spaserstokken I tidsrommet ((også med egenkomponert repertoar" I kommunene, Hamarøy,Stelgen, Nordfold, Sørfold, Fauske,Bodø, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Saltdal.

8 Operette,opera,muslkals Flaggermusen: Roller "Dr Falke" Bodø Musikktéater,Trondheim Trønderoperaen Natt: "Janio.. Trønderoperaen, Operaen Kristiansund, Sognefjorden. Bajazzo/Pagliacci: La Traviata: La Boheme: Jomfru Rosenving på Santavajas øy: Viktoria / Hamsund: Isfront: Oliver Tvist: Jungelboka: Gabrowsky en Kantors sjebne: Tryllefløyten: "Tonio.. Trønderoperaen Olavshallen / Studentersamfunnet Trheim "Alfredo.. Operaen i Kr-sund, Ringsakeroperaen, Trøndelag teater, divfestivaler. "Shaunard.. Tynset kulturhus,trønderoperaen, Den Jemtske Opera Sverige "Far+ 2 mindre roller.. Bodø musikkteater, Nordland Teater. "Otto.. Bodø Musikkteater "Avisredaktør.. Bodø Musikkteater "Mr Bumble.. Bodø Musikkteater "Baghera.. Bodø Musikkteater "Gabrowsky.. CD produksjon, bestillngsverk fra Jødisk museum. Sammarb m Norges musikkråd / Jødisk museum/ Falstadsenteret Forest / Konserter i Nidarosdomen, synagogen Trondheim, og turne Posznan Polen. "Papageno.. Operafestival Bodø Marg og bein: "Onkeljervmunn.. Skrevet og fremført til Kraftestival i Sørfold Kommune Roller under musikkteaterutdanning: Figaros Bryllup: Eugene Onegin: Tryllefløyten: Faust: Kizmet: Hoffmanns eventyr Orfeo ed Euridice "Figaro.. Alle Figaroscener NTNU Musikkonservatoriet "Vevgeny Onyegin.. (kortversjon) Kor og 1 Prest Full oppsetn Olavshallen " Valentin.. (Utdrager) Trønderoperaen,,2 mindre roller, Muzin og silkehandler.., Operaen i Kristiansund ( Utplassering ved produksjonen) "Hoffmann.. kortversjon (Trosssingen Tyskland) "regi.. Vèrk fremført sollstlsk Verdis Requiem Messiah Hendel Brahms Requiem Mozart Requiem Messe Solinelle Rossini Gloria Vivaldi Carmina Burana Carl ort Faures Requiem - i denne søte juletid Sigvart Dagsland Navidad Nuestra Ariel Ramirez

9 LIEDER I VERK fremført sollstlsk: Liebesliedervalser Brahms Das lied von der Erde Mahler Die Shöne MOllerin Shubert Dichterliebe Schumann Nordlands Trompet P Dass. David Mondrad Johansen Songs of Travel Wagan Willams Enkeltlieder av bla: Brahms Hugo Volf Shubert Sibelius Grieg Kurt Weil Edvart Grieg: Opus 5 Opus 25 Opus 48 Engasiementfor bla: Operaen i Kristiansund Ringsaker Operaen Trønder Qperaen Den Jemtske Opera Den Norske Opera Oslo Opreafestival Trøndelag Teater Nordland Teater Moi Rana BOdø MUsikkteater Den magiske sirkel Oslo Jødisk museum Nordland Musikkfestuke Festspilene i NN Finnsnes i Fest Sommermelbu Mons Petter festivalen Kraftfestivalen i Sørfold Vinterlysfestivalen Mo i Rana VInterfestuken Narvik Sakralfestival Lillesand Polar Spectacle Vadsø Oscarsborg Festning I Kongsberg våpenfabrikk

10 cv Navn: Født: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf.: Sivilstatus: Håvar Langås Bendiksen , Brønnøysund Myraveien Hølen Gift, 2 barn. Utdanning: Mosjøen Videregående Skole VKII - Musikk, Dans, Drama Praksis: Musiker med Trine Rein/Lars Monsen Musiker med Aasmund Nordstoga Bestillingsverk til Kalottspel "Suite for reisende menn" Instruktør ved Follo Folkehøgskole Musiker med Silje Nergaard Musiker med Halvdan Sivertsen Bestillingsverk "Inovus" Musikkprodusent v/nordnorsk Jazzsenter Gitarpedagog Bodø Kulturskole Prosjektleder Norges Ungdomskor Musiker med Susanne Lundeng Gitarpedagog Bodø Kulturskole Gitarpedagog Mosjøen VGS Utøvende frilansmusiker/selvstendig næringsdrivende Har også jobbet som produsent, prosjektleder, reiseleder, og seminarleder i samarbeid med flere ulike kulturfestivaler og institusjoner som bl.a. Nordland Musíkkfestuke, Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Festspillene i Nord-Norge, FINN-turne, og NOBU. Artister og samarbeidspartnere perioden (utvalg): Alf Cranner Aasmund Nordstoga Bjørn Eidsvåg Anne Grete Preus Herborg Kråkevik Silje Nergaard Vince Mendoza Metropole Orchestra Trondheimsol!stene Jørn Hoel Anita Skorgan Grethe Svensen Prima Vera Kari, Ola, og Lars Bremnes Halvdan Sivertsen Karoline Krüger Henning Gravrok Jan Gunnar Hoff Demis Roussos Bjørn Andor Drage Nationaltheateret. Norafäíîd feater'. Hàkon Iversen Erik Hillestad/Kirkelig Kulturverksted (KKV) Rikskonsertene Musikk I Nordland

11 Quint AS Viggo Lund Management Unit Management Dinamo NRK TV2 DISKOGRAFI Artist Fred Endresen Johan A. Andersen Blakk Sjiraff Blakk Sjiraff Are Simonsen Susanne Lundeng Anita Skorgan Diverse artister KKV Frank Aleksandersen Eddy Badleg Anders Wyller Lyriaka Erik Hillestad/Karoline Krüger Susanne Lundeng Alf Cranner Terje Nohr Asgeir Borgemoen Susanne Lundeng Lyriaka Lyriaka Jørn Hoel Halvdan Sivertsen Silje Nergaard Grabowski Project Elin Furubotn Rita Eriksen Geirr Lystrup tittel "Fred Endresen" "Hoi hoi" "Nesten sommer" "Vinter" "Uke 18" "Vals til den røde fela" "Gull" "Call the police" "Gratulerer med dagen" "Eddy Badleg" "Goodbye surfing" "Lyriaka og boken som synger seg selv" "Jakobmesse" "Forunderlig ferd". "Som en rose" "Så langt" "Et løfte er et løfte" "Nattevåk" "Lyriaka og hunden fra Horrgatark" "Jakten på verdens sterkeste barnedikt" "På grunn av dæ" "Mellom oss" "A thousand stories" "Grabowski" "Ein tanke unna" "Frelsesarmeens juleplate 2009" "Lystrups kalender" år

12 Ole~Jakob Larsen,trommeslager Frilansmusiker bosatt i Tromsø fra 1999~2001, Frílansmusiker bosatt i Oslo: Frilansmusiker bosatt I Tromsø Medlem av følgende band: "Stråmenn" som er bl.a husband j TV2". programmet IIHver gang vi møtes" og er et mye brukt flere artister backingband for "Hekla Stålstrenga" : et av de mest spennede og populære norske band for øybhkket med feks tilsammen over 20 uker på Nrk's A-liste og med to spellemannsnominerte utgivelser bak seg. "O.J & the Simpsons" med bla. Spike Edney (Mandela Concert musical director, Keybordist i det britiske bandet Queen og SAS Band) Internasjonale artister: Paul Young, Chris Thompson (Manfred Mann),Carola, Timbuktu, Katrina Leskanish (Katrina&the waves), Fish (Marillon),Soweto Gospel Choir, Tommy Ekmann, Christer SandeIin, Loyiso Bala, Tasha Baxter, Jamali, Bala Brothers, Spike Edney Jamie Moses, Dave Herrero, Sofia Jannok, Susanne EImark, Mason Ruffner, Boney Fields, A.C. Finnigan, Bill Booth,Bill Troiani Norske artister, bla : Jan Eggum, Jahn Teigen, Kurt Nilsen, Anita Skorgan, Ingrid Bjørnov, Vinn;, Morten Abèl, Lene Marlin, Magnus Grønneberg, Silje Nergaard, Halvdan Sivertsen, Elvira Nikolaisen, Karoline Kruger, Inga Juuso, Madeon, Bertine Zetlítz, Jørn Hoel, Marion Ravn, Usa Stokke, Nora Noor, Odd Rene,l\ndersen, Maria Haukaas Mittet, Elg, Kim André Rysstad, Bjarne Brøndbo, Bjørn Johan Mur;, Karin Park, Øystein Dolmen, Rein Alexander, Ole Evenrude, Martin Halla, Christine Guldbrandsen,Ole Paus, Tor Endresen, Simone Larsen (D'sound), Mariann Aas Hansen, Maria Arredondo, Kåre Conradi, Age Steen Nilsen, Jane Kelly, Jostein Hasselgaard,Knut Anders Sørum, Tone D. Aaberge, l~ ejandro Fuentes, Kari Iveland, Jardar Johansen, Vidar Busk, Steinar AJbdgtseo,Arnund-Maarud Paal Flaata;ErrkFlarStãd~Reidar-larsen,..._. Trend Granlund, Stephen Ackles, KåreVirud, llbighandlljohansen, Casino Steel, Didrik Solli Tangen, Guri Schancke, Øyvind Blunck

13 TeaterlShow1kronologisk (både som vikar og "hovedmann") "Helt Nils & Øyvind" (Nils Vogt og Øyvind Blunck -Dizzie ShQwtheater04/05) "Kvinner på randen krysser sine spor" (Kvinner på randen-chat Noir/turne 05 ).. "Vi er i hundre" (Lisa Stokke, Brede Børe, Sven Nordin, Hilde Lyrån- Dizzie Showtheater 05/06) "Hair" Det norske teater 06/07 (m Ingrid Bolsøe Berdal, Frank Kjasaas, Hans Marius Hoff Mittet mfl) nth Elise?" Ingrid Bjørnavs soloshow (Latter scene 08/Turné 09) ilwhich Witch"( m/ bla. Heidi Gjermundsen Broch, Paul Det Norske Teatret 08) Ottar Haga- "Sammen igjen" (Hege Schøyen& Øyvind Blunck, Dizzie Showteater/turné, ) "Jesus Christ Superstar" (Hans Erik Dyvik Husby, Charlotte Frogner, Frank Kjosås m fl. det norske teatret ) "Du skal få en dag imårå" (hyllest til Alf Prøysen, det norske teatret, Hegí:Runar Borge,.2009) IlNext to Normalll (ml Heidi Gjermundsen Broch, Charlotte Frogner, Frank Kjosås mfl. det norske teatret 2010/2011) S~~atten på sjørøverøyall (m/ bla. Paul norske teatret 2011 ) Ottar Haga, Frank Kjasås, det "Rockeulvenll (med bla. Lena Kristin Ellingsen, Mari Maurstad, Pia Tjelta, Lasse Lindtner, Anne Marit i\lationaltheatrett 2011/2012) Jacobsen, Øystein Røger, linöt,gë:'byâsi lll (fi5reftö;-arékalvø; Mù sfkk:helgéi=ørde, H20d12~ov$rtYt'en" Ingrid Bjørnov (Latter, 2013)

14 TV~produksjoner ( utvalg) HDu skal høre mye" avslutningsshow, (2003) Nrk1 "Sommeråpent" med Jahn Teigen ( 2005) Nrk 1 "Showbiz Il (16 program) (som 1 en av 2 trommeslagere, sammen med Rune Arnesen ses.1 og Kim Ofstad ses. 2 Nrk 1 ( ) "Komiprisenll med Schøyen/Blunck (2009, Nrk1) iipopsiokkll musikkprogram på Nrk1 med Erik Solbakken, Ses.1 (2011) (7 programmer) llgullisken" (med Vinni Sauvik ) TV2 (2012) "TV2 20~år" husband med "Stråmenn" Bergen,(2012) "Hver gang vi møtes" (Sesong 2, TV 2, 2013)

15 Diskografi, utvalg -Tore Morten Andreassen -Tore fv'lorten Andreassen Il Fusive IIlus!ons" 1/ Accordomania" -Maria Arredondo/Christian Ingebrigtsen flange/" (singel) -Jahn Teigen "Utkledd som meg sel ti i -Kristin Spitzogle "3 am" -Jahn Teigen.;Jardar Johansen -Unn Stokke 11 Fra null til gull" "Let love surroundyou" "Unfolding" -Samisk Grand Prix diverse artister 2007,2008,2010,2011 -Nils Mathisen ii POPCoClst" Hekla Stålstrenga- "Hekla Stålstrengall 2008 (spelemannsnominert I kategorien folkemusikk) -Børge Petersen 0verleir "SOngs from myroomll -Lyriaka ~ " I jungelen" (spelemannsnominert I kategorien barneplate) -Lyriaka - 11 På sirkus" -Hekla Stålstrenga "Makraméll (spe!emannsnominert I kategorien folkemusikk) På DVD: " Candle in the wind ii Elton John-tribute Alt for Rognan" fra Bodø Kulturhus ndorsements: Drum ~Vorkshop Trommer, pedaler og hardware.

16 rn'ofid Vîggo Solfls Soi'iies('i HUll!) 111'01111 OL SL ILL d TI t:!) I N,')()'l\ I \ I ai I; 11'0 IL ih i g'~'c)s(z ILL il(. ('O I1I S ii i Isl aiiis: ei 1'1. 'I hill'l i cv '1hmd.\ i 'H:\'O So/iìs, l\oihi'ahasse/.hass, Pi'odus('111' 1""ilêlllSlilllsikel' hosall i Bor/o f'l'a ImJN.: OII 1"I'ilalISiiiilSikl'I' hoshil i 1~l'nliii()\Slllid I'l'il OIl. ITI)\\\I\G \lnsjof'11 \ idel'pgiil'llc!e skolt'\ KII.\lllsiH. da/is. di'aiira UH:. I!)!)() PR\I\SIS Spil/el' Illf'd IlalnlaI1Siwl'lst'Jl. og Iiai' IWI'I rast has.sisl iiied Ilaii sidpil O().I. Ja 11 Eg-gu II og Il ah dhii S in'i'1 S('il 'sltoii sidpli :.W I I 1,':lsl 111("l/l1'111 j hillldf'1 I '('Ida Stiilsll'('llg'a PHO/)ISE\T Pmdlls('111 p;ï Ilahdilll Sil('I'ls('1i iilgi\e/sf' "\lelioiii o.-;s" 1(l()N. SOllI hil' I ilr/eli SPl'"f'lilaliilslwi.sf'11' /'l'dllseili pii I lahd:iii Sii('i'tsi'ii 1i1~'i\~()ls('~'~(;j(H' d(~1 ~ igü~i~'if'_" ful /'l'diisf'iii' iiii I':P 111~'ill'ls() 'Í I:iiei'. lill~j(lill '1,\Ir/11i1i Oil

17 \1.1 islei' og- SalHllJ'/H' dspal'iih'i'c" i pel'odc"jl L Om~.10 I'L ulmlg' S i '.il' \ t'g'iiw'd \ iiii'(' \lelidoz:l \/f'ii'opn/e (li'(,/)(sll'a \ i i i Il i Bei'iiilf' Zeiliiz S i (' (':111 S IL IL ri :- t 1'0 Il L,);I(k \i'('es\\.ik Ti'iiie n('iii Liil's \Iniis('ii S Il i I (' ro J' i'' isp Il cl (' III (' ill I Ilah daii SiU:'I'lsf'1I Siisaiiiie Liiiideiig' e.l all!' fo'11l I I t't' C,jOI'HII Fristol'!,.101' '1 \ Il' CI'illlllt"l' 11('lilling CI'il\l'O" '11)1'(.' '1ollaliseli,hill C l Il iiiai' IL oil' 11'('11 Heiiiw/! (lih 1~1,(IIIiIl'S \1'. SÎliinliseli '1t'l:i(' \nlil' 'lt'i'jf' \ i Isei i /I ii \ H l'ci I, l ILL d. Tí'(lllilll-(,TiiiSO Sleii(' IleklaSlii/sll'eligH '1'1'011 iso 1.,11/1111 (' I'() i.k('s I (' l'

18 l)isi,,()(;n \FI \ I'l isl. Tili!'l. \,.. ll;ihrlaii Si\ ('rispi!. I/pkln Slùtsll'/:llga. Sm't' 1 like ('hili. H('iiii \iiril'é SlolI('O\. L!pkl:.1 Sli\lsll' 'li;sil. TilJf l/cile. Torg-ils Ciliirlpl'SPIi. tta\liioiir/ ~ 1:11ISPll. I )H.l, \ HSE\. rrah ri HI i Siq.i'lst"ll. TOI',!.6Is Cilildel'sel1.,. Di, ('1',,(' ariisler. -\rl" HI'NI:il SiIIiOII:'('IL. SiiSaiiiif' kiiiideiig. Tf'i:ie \ (,fli' OlsPlI. f!, hdilll Si\l'I'hl'li. \Iiip',ii,:' E/ilo,-if'l i. H InU S.i i nilt H I a"" S.i ril rr.., Ci'or dp( sil g)'('1'1f' l:ol"ploll/:i1. Siii~'(-'I /)I'II1IlIllfI' 110\. Siiigel. 101:2 c Sol,i kolll opp 1.:1). LO 11 \1:1"1';1111(' nl'iiig nii 111f' SII ic'i' :dllf'. l011 1.lililiiipkill. :.wio '1\íllga i "IiP Blh I'(-sepl. 100!) \Iellniii oss. 200K (;,.Ol1li\;ii' iiiin hal'idoiiisdal. 200K l'oslko,.1 fm I,pi. 2(lOK TI'I'r/je 111g-i\ f'lsp. 200K \ ane\ ii k. 20(Hî Sii 1; (f:; io. 10!rí,"1('('lllld (;1',11'1'. l()(fi \PSlf'Il SOllllll('I'. I UqK \ iiilei' imm

#ORKESTERLIV. OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Møt operasanger Audun Iversen. Vårens spreke konsertprogram

#ORKESTERLIV. OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Møt operasanger Audun Iversen. Vårens spreke konsertprogram #ORKESTERLIV NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER BODØ TROMSØ NR. 1 2015 OPERAFEBER I NORD-NORGE Stor musikk og sterke følelser er hot! Side 8 Side 11 Side 18 Møt operasanger Audun Iversen HARSTADVÆRINGEN

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

EKSTRANUMMER et magasin for Nordland Teater. REIDAR på veien

EKSTRANUMMER et magasin for Nordland Teater. REIDAR på veien EKSTRANUMMER et magasin for Nordland Teater REIDAR på veien Program vår 2009 Reidar reiser snart Nei, slapp helt av. Teatersjef Reidar Sørensen reiser ikke bort. Han vil rett og slett besøke hele fylket

Detaljer

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 BAMFORD TIL KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE s:22 PORTRETTET: RIDDER DAN BØRGE s:24 UNIK TEATERSATSING I EIDSBERG FORSIDEFOTO: THERESE KIRKESÆTHER

Detaljer

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 NILS ARNE EGGEN TIL KULTURSKOLEDAGENE 2008 s:13 NYSIRKUS BLIR FAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE s:20 MUSIKALSTJERNE TAKKER KULTURSKOLEN FOTO: ANDREAS R.

Detaljer

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I SOSIALE MEDIER: På Facebook får du siste nytt og oppdateringer fra TSO både på og bak scenen.

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I SOSIALE MEDIER: På Facebook får du siste nytt og oppdateringer fra TSO både på og bak scenen. SESONGPROGRAM 2015 2016 TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I SOSIALE MEDIER: På Facebook får du siste nytt og oppdateringer fra TSO både på og bak scenen. På Twitter vil vi gjerne at du bruker #tsosymfoni Instagram

Detaljer

SIDSEL ENDRESEN. Artist In Residence

SIDSEL ENDRESEN. Artist In Residence SIDSEL ENDRESEN Artist In Residence SIDSEL ENDRESEN SEKSTETTEN / MERRIWINKLE / ENDRESEN/WESTERHUS / ENDRESEN/HONORÉ/BANG LIVE REMIX AV BOLLANI & HOLANDA IBRAHIM MAALOUF / SIVERT HØYEM / TIMBUKTU / BERNHOFT

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2011 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

DØD eller levende? Grieg 07 oppsummerer. Vi begynte med å markere hans død og avsluttet med å feire hans udødelighet

DØD eller levende? Grieg 07 oppsummerer. Vi begynte med å markere hans død og avsluttet med å feire hans udødelighet DØD eller levende? Grieg 07 oppsummerer Vi begynte med å markere hans død og avsluttet med å feire hans udødelighet Grieg 07s høye beskytter H.K.H. Kronprins Haakon Foto: Jo Michael ... i TiD og evighet

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den

ORKESTER- FORUM. Alexander i farta. Bestum strykeorkester. Med Miriam til Menuhin Miriam Helms Ålien er en av fem norske finalister til den ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 1 2010 20. årgang Alexander i farta

Detaljer

Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner

Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner 2/2011 3. årgang Erik har fylt 80! En av Kirsten Flagstadmuseets viktigste støttespillere, Erik Østby, fylte 80 år i slutten av september. Medlemsbladet har

Detaljer

OPPLEVER STOR KREATIVITET

OPPLEVER STOR KREATIVITET STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 6 27. februar 2013 Nytt bil&motor-bilag I dette bil&motor-bilaget kan du blant annet lese at ved å ta en telefonrunde til ulike bilverksteder

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE

MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid Saksframlegg Møte 24.november 2014 Side: 1 av 1 KU-sak 01/14 MEDLEMMENE I KULTURUTVALGET ORIENTERER OM KULTURARBEIDET I EGEN KOMMUNE Beskrivelse På agendaen til

Detaljer

12 HILDE LOUISE ASBJØRNSEN 18 KEN VANDERMARK 24 FRIJAZZ - KLASSISK AVANTGARDE? 30 DR. MICHAEL FRANCIS DUCH 34 ANDREA NEUMANN AUGUST - SEPTEMBER 2011

12 HILDE LOUISE ASBJØRNSEN 18 KEN VANDERMARK 24 FRIJAZZ - KLASSISK AVANTGARDE? 30 DR. MICHAEL FRANCIS DUCH 34 ANDREA NEUMANN AUGUST - SEPTEMBER 2011 ... innhold AUGUST - SEPTEMBER 2011 12 HILDE LOUISE ASBJØRNSEN 18 KEN VANDERMARK 24 FRIJAZZ - KLASSISK AVANTGARDE? 30 DR. MICHAEL FRANCIS DUCH 34 ANDREA NEUMANN 05 leder 05 jazznytt for 10, 20, 30 og 40

Detaljer

Sanger til folkesjela CARL PETTER OPSAHL VG U1 01.03.2013 2 Nytt album fra Nordstoga: Sa nei til «Hver gang vi møtes» Jobber med sin

Sanger til folkesjela CARL PETTER OPSAHL VG U1 01.03.2013 2 Nytt album fra Nordstoga: Sa nei til «Hver gang vi møtes» Jobber med sin Universal Music Uttak 01.03.2013 Odd Nordstoga Nyhetsklipp Sanger til folkesjela CARL PETTER OPSAHL VG U1 01.03.2013 2 Nytt album fra Nordstoga: Sa nei til «Hver gang vi møtes» Jobber med sin VG U1 01.03.2013

Detaljer

MARTYRER AMADEUS SAMFUNNSHUSET DEN UENDELIGE HISTORIE KONG LEAR. Premiere 25. januar 2014

MARTYRER AMADEUS SAMFUNNSHUSET DEN UENDELIGE HISTORIE KONG LEAR. Premiere 25. januar 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 Premiere 25. januar 2014 MARTYRER Av: Marius von Mayenburg Musikk og Lyddesign: Erik Hedin Med: Gunnar Eiriksson, Trond Peter Stamsø Munch, Asta Busingye Lydersen, Julie

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

6.-13. JUNI OPERA ØSTFOLD SCENEKUNST ØSTFOLD DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE

6.-13. JUNI OPERA ØSTFOLD SCENEKUNST ØSTFOLD DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE 1 6.-13. JUNI OPERA ØSTFOLD SCENEKUNST ØSTFOLD DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE 2 Foto: Christer Lundem 3 4 INVITASJON TIL EN MUSIKALSK FESTUKE FOR ALLE Det er en stor ære å få presentere programmet til den nyetablerte

Detaljer

Krokskogfestivalen. Eventyrlige opplevelser 20-23 August 2009

Krokskogfestivalen. Eventyrlige opplevelser 20-23 August 2009 Krokskogfestivalen Eventyrlige opplevelser 20-23 August 2009 Krokskogfestivalen 2009 I årene fra 1999 til og med 2002 ble Krokskogfestivalen arrangert med blant andre Svein Olav Blindheim og Per Vollestad

Detaljer

Olsok i Tolga 2015 Jubileenes jubileum

Olsok i Tolga 2015 Jubileenes jubileum Olsok i Tolga 2015 Jubileenes jubileum Olsok i Tolga 2015 1 Olsok i Tolga Fredag 17. juli - søndag 26. juli 2015 AJOUR PR 22.06.2015 @ 16:00 Se www.olsokitolga.no for siste oppdateringer og flere detaljer

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer